Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: T-V

Taconis, Krijn Hendrik, Rotterdam 7-5-1918, Foto-journalist
Woonachtig: Leidschestraat 43 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij behoorde bij de groep van Christian Corneille Dutilh. Hij was betrokken bij de persoonsbewijs Centrale. Hij werd tegelijkertijd met Carel Adriaan Blazer, Adrianus Windig en het echtpaar Sally en Johanna Henriëtte Presburg-Blazer gearresteerd op de Keizersgracht 522.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tak, Jacob (Jaap), Amsterdam 20-6-1920, Lederbewerker
Woonachtig: Dovenetelstraat 11 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 24-7-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 9-1-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten; hij voerde in vermomming actie.

Takes, Frederik Christiaan Marinus (Frits, Jan Mulder), Amsterdam 4-4-1881, Kantoorbediende
Woonachtig: Jekerstraat 90 II, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kantoorbediende. Communistisch spreker. Procuratiehouder (1932). Secretaris C.P.H.L.C. (1926). Lid van partijschoolcommissie C.P.H. (1926). Spreker op 1 meiviering C.P.H. Velsen (1932). Leiding revolutionaire actie IJmuiden (1932).
Opmerkingen: Hij was een buurman van Hendrik Theodoor Driesten en Stephan Henry Frankfort. Hij is 27-6-1944 in Amsterdam overleden.

Takken, Wilhelm Gerardus, Amsterdam 18-5-1908, Portier
Woonachtig: Zaanstraat 35 I, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 10-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht von kommunistischer Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Talens, Hilbertus (Bertus), Halen 15-7-1910, Postbesteller
Woonachtig: Hooghalen
Opmerkingen: Hij verzorgde de post van en naar Westerbork. Hij stond in contact met de groep rond wener Stertzenbach. Hij beschikte over een stempel ‘geprüft’, waarmee post ongecensureerd Westerbork in en uit kon gaan, wat essentieel was om bij het organiseren van ontsnappingen opvang buiten het kamp te regelen.

Talman, Ale, Dantumadeel 18-7-1870
Woonachtig: Barendszstraat 10 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Cornelis en Tjibbe Talman en Elisabeth Duk-Talman.

Talman, Cornelis, Amsterdam 12-2-1908, Loopknecht
Woonachtig: Barendszstraat 10 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Ale Talman en de broer van Tjibbe Talman en Elisabeth Duk-Talman.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Talman, Tjibbe, Amsterdam 2-12-1904, Los werkman
Woonachtig: Barendszstraat 10 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Ale Talman en de broer van Cornelis Talman en Elisabeth Duk-Talman.

Tamboer, Gerrit, Apeldoorn 7-8-1898, Bleker
Woonachtig: Valkerweg 67, Apeldoorn
Gearresteerd: 5-9-1941
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Arnhem, Keulen, Rheinbach, Siegburg
Overleden: Siegburg 12-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was koerier voor de illegale CPN.

Tammes, Emmo, Amsterdam 9-1-1915, Machinebankwerker
Woonachtig: Vegastraat 109, Amsterdam
Gearresteerd: 28-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Tamzil, (Iskander), Kota-Gedang (Nederlandsch Oost Indië) 21-5-1908, Student
Woonachtig: Prins Hendrikstraat 31 A, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Godsdienst: Islamitisch
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Student Leiden. Lid P.I. Communist. Voerde illegale communistische propaganda op Java. Leiding Perhimpoenan Indonesia (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Opmerkingen: Er was in Nederlandsch Indië geen vrijheid van meningsuiting, zodat propaganda maken illegaal was; er was in de christelijk-liberale traditie een soort fascistische dictatuur met gevangenschap gevestigd. Er was zelfs een concentratiekamp in Boven Digoel (Nieuw Guinea).

Taraschewski, Fritz (Duitse Gerrit, Gerrit Mulder), Gelsenkirchen (Duitsland) 19-3-1915
Woonachtig: Leeuwarden
Verwantschap: Hij huwde na de oorlog met Grietje Boers.
Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling die in Friesland onderdak vond en daar onmiddellijk na de Duitse inval aan het communistisch verzet ging deelnemen. Hij stencilde Friese versie van De Vonk.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Taselaar, Avika Maria Jacoba (Fieka), Dordrecht 15-7-1912, Onderwijzeres
Woonachtig: Prinsengracht 389 II (Nieuwe Suyckerhofje), Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Margaretha Philomena Taselaar.
Gearresteerd: <7-1943, vrijgekomen 13-11-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: In hetzelfde complex woonde onder anderen Abraham Kornelis Kuiper.

Taselaar, Margaretha Philomena (Margreet), Dordrecht 15-4-1917, Secretaresse
Woonachtig: Heerengracht 175, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Avika Maria Jacoba Taselaar.
Gearresteerd: 19-3-1943, vrijgelaten 17-4-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat een V-Mann van de Rotterdamse Sicherheitsdienst en politie wist te achterhalen dat Saartje van Gigch na de arrestatie van haar partner Samuel Dormits bij haar zat ondergedoken. Karel Louis de Vries woonde bij haar in het pand. Zij werd tegelijkertijd met Karel Louis de Vries en Harke Ruurd Kijlstra in opdracht van Untersturmführer Schöning van de Rotterdamse Sicherheitsdienst in Amsterdam door de Rotterdamse inspecteur van politie Breugen gearresteerd. Ze werden tegelijkertijd door de Rotterdamse Sicherheitsdienst vrijgelaten.

Tazelaar, Cornelis Jacobus (Kees), Schiedam 6-9-1899, Stoker
Woonachtig: Spaanschebocht 6 A, Schiedam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Sint-Michielsgestel, Vught, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 22-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Vught stond aangegeven als arrestatiereden ‘CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Teeboom, Beppy, Amsterdam 20-7-1926, Naaister
Woonachtig: Retiefstraat 34 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Jacob en Esther Teeboom-Van West en een zuster van Joseph Teeboom.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Teeboom, Jacob, Amsterdam 4-9-1900, Diamantzager
Woonachtig: Retiefstraat 34 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Jacob en Joseph Teeboom.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenoot van Esther van West (1935).
Gearresteerd: 20-6-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 16-7-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Teeboom-Van West, Esther, Amsterdam 30-4-1904, Confectie naaister
Woonachtig: Retiefstraat 34 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Beppy en Joseph Teeboom.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Partijcongres C.P.N. (1935). Districtsbestuur C.P.N. Partijbestuur C.P.N. (1936 tot 1938). C.P.N. kandidaat voor 2e kamerverkiezingen (1937). Kandidaat voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939). Communiste. Spreker op vergaderingen. Partijbestuur C.P.N. (1938). Lid controlecommissie C.P.N. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Gemeenteraad Amsterdam (1938).
Gearresteerd: 20-6-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Centrale Inlichtingendienst vermeldde haar als Theeboom-West. Zij dook samen met Nicolaas Johannes van der Drift in Arnhem onder bij Marinus Jacominus le Mahieu.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Teeboom, Joseph, Amsterdam 26-11-1923, Letterzetter
Woonachtig: Retiefstraat 34 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacob en Esther Teeboom-Van West en een broer van Beppy Teeboom.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Liberaal Joods
Gearresteerd: 2-6-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Oorlogsgravenstichting vermeld dat hij in Bergen-Belsen is overleden, maar andere bronnen geven aan dat hij de oorlog overleefd heeft.

Teeboom, Louis, Amsterdam 1-1-1899, Kantoorbediende
Woonachtig: Ploegstraat 40, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog actief binnen de SDAP.

Teeboom-Wolsing, Antonette Adelheid, Oberhausen (Duitsland) 29-9-1902
Woonachtig: Ploegstraat 40, Amsterdam

Teeffelen, Hendrikus van, Wamel 15-1-1906, Typograaf
Woonachtig: Duyststraat 46 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 21-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-11-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Teelen, Franciscus Bernardus Canisius Maria, Zevenaar 21-4-1905, Schoenmaker
Woonachtig: Twello
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 2-11-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink in Terwolde. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd in het postkantoor van Twello gearresteerd. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Teeseling, Cornelis Gerardus van (Cor), Amsterdam 16-11-1915, Beeldhouwer
Woonachtig: Sumatrastraat 197 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Gansstraat Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het stencilen en verspreiden van De Waarheid.

Teeseling-Lathouwers, Maria Theresia Anna van, Amsterdam 6-3-1915, Kinderjuffrouw
Woonachtig: Sumatrastraat 197 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij huwde in november 1943 met Dirk ten Hoedt.

Teeuwen, Hendricus, Haarlem 2-10-1904, Stoker
Woonachtig: Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Districtsbestuur R.V.O. (1935). Ronselde voor Spanje. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Teeuwen, Hendrik Willem, Rotterdam 9-9-1914, Fraiser
Woonachtig: Schuttersstraat 48, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Amersfoort
Opmerkingen: Hij is uit Amersfoort vrijgelaten, wat af te leiden is uit dat hij op 1-9-1944 gearresteerd werd vanwege een inbraak.

Teeuwen, Hermanus Johannes, Haarlem 3-7-1918, Rijwielhersteller
Woonachtig: Spoorwegstraat 20, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Teiwes, Johannes Hendrik, Amsterdam 4-6-1911, Dansleraar
Woonachtig: Van Spilbergenstraat 39, Amsterdam
Gearresteerd: 3-10-1944
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Teixeira de Mattos, David (Dirk Tesselman), Rotterdam 15-1-1918
Woonachtig: Spuistraat 46, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Portugees Israëlitisch
Opmerkingen: Zijn vader was grossier in modeartikelen. Hij gebruikte de schuilnaam Dirk Tesselman. Hij is in 1943 samen met Jan Eduard Kann naar Zwitserland gevlucht. Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942. Zijn ouders, zuster Grietje (Rita) en zwager Willy Jäger doken onder in de villa ‘t Hooge Nest in Naarden die door Eberhard Rebling gehuurd was.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tekamp, Pieter, Amsterdam 25-8-1894, Machinebankwerker
Woonachtig: Celebesstraat 103 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad Amsterdam voor de C.P.N. (1935).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij werd door de Sicherheitsdienst omschreven als ‘gefährliche Kommunist’.

Tekelenburg, Jan (Jan Tekkel), Sneek 25-5-1906
Woonachtig: Sneek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten. Vervolgens trad hij opnieuw toe tot het communistische verzet, waarbij hij later bij het gewapend verzet toetrad. Na de oorlog bewaarde hij zijn Stenger revolver; in de jaren zestig pleegde hij met dat wapen zelfmoord.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Telders, T.D.
Woonachtig: Spaarpotstraat 16, Deventer

Telkamp, Derk, Bellingwolde 1-10-1885, Dagloner
Woonachtig: Bellingwolde
Verwantschap: Hij was de vader van Derk Telkamp en een broer van Jan en Tiebertus Telkamp.
Opmerkingen: Hij woonde in een huisje aan een sloot die de grens met Duitsland vormde. Hij hielp voor de oorlog Duitse communistische vluchtelingen vanuit Duitsland over de grens komen.

Telkamp, Derk, Bellingwolde 19-6-1918
Woonachtig: Bellingwolde
Verwantschap: Hij was een zoon van Derk Telkamp.
Opmerkingen: Hij woonde in het huisje van zijn vader dat gelegen was aan een sloot die de grens met Duitsland vormde. Hij hielp voor de oorlog Duitse communistische vluchtelingen vanuit Duitsland over de grens komen.

Telkamp, Jan, Bellingwolde 24-9-1887, Lijnassistent NS
Woonachtig: Zutphen
Gearresteerd: 10-2-1945
Verwantschap: Hij was een broer van Derk en Tiebertus Telkamp.
Gevangenschap in: Zutphen
Overleden: Zutphen 27-3-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij gaf onderdak aan een Joodse onderduikster. Hij zat in de verzetsgroep van Jan Dimmendaal. Hij was aangesloten bij de Landelijke Organistie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Hij werd tegelijk met Gerrit Jan Sprokkereef aan de Martinetsingel doodgeschoten.

Telkamp, Tiebertus, Bellingwolde 13-7-1893, Reiziger
Woonachtig: Bellingwolde
Verwantschap: Hij was een broer van Derk en Jan Telkamp.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris afdeling Bellingwolde C.P. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad Bellingwolde(1923, 1939).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tellegen, Antonius Otto Hermanus (Toon), Zwolle 25-5-1907, Arts
Woonachtig: Zeist
Lid: Was lid van de Vliegende Brigade.
Gearresteerd: 7-10-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 23-10-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Tellegen-Westerouen van Meeteren, Henriëtte Catherine, Nijmegen 31-7-1908
Woonachtig: Zeist
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Telling, Johan Reinier (Joop), Groningen 7-1-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Bloemgracht 82 III, Amsterdam
Gearresteerd: 15-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Roelof ten Have en dook Durk Wolters onder. Hij werd samen met Leendert Torenvliet door de agenten van politie Albers en Van den Berg van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst) gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Tätigkeit, Deutschfeindlichkeit’. Op dit adres werden op 25 april 1945 Durk Wolters, Johannes Keune en Jacobus Stevense door de Sicherheitsdienst doodgeschoten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Telling-Dekens, Everdina Johanna, Rotterdam 8-5-1919
Woonachtig: Bloemgracht 82 III / Prinsengracht 79, Amsterdam
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Roelof ten Have en dook Durk Wolters onder.

Tent, Jacobus Joannes Bouke van, Den Haag 2-10-1898, Boekhouder
Woonachtig: Oranjeplein 39, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kantoorbediende. Dienstweigeraar (voor 1925). Lid van het bestuur van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing (1928). Functionaris V.V.V.C. (1928).Plaatselijk leider Landelijke Werkl. Organisatie der C.P.H. (1935).
Gearresteerd: 13-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-12-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonden Willy Henri Skladny en Raoul Coëlho.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Tent-Rollmann, Johanna Maria van Den Haag 24-8-1910
Woonachtig: Oranjeplein 39, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 13-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Tepaske, Cornelis Johannes, Amsterdam 20-12-1880, Broodbezorger
Woonachtig: Distelkade 8, Amsterdam

Tepaske-Vos, Elisabeth, Amsterdam 20-3-1882
Woonachtig: Distelkade 8, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was koerierster voor Gerben Wagenaar.

Terol, Albertus, Zandvoort 20-9-1895, Stoelenmatter
Woonachtig: Ursulastraat 6 B, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Stoelenmaker. Lid Werklozen Advies Commissie Beijerstraat (Den Haag). Afgevaardigde Volkscongres 26 en 27 maart 1932 te Utrecht. Kandidaat gemeenteraad Haarlem voor de C.P.N. (1935). Afdelingssecretaris C.P.N. (1937).
Opmerkingen: Hij dook onder als Johannes Zwarter.

Tersteeg, Johannes Arnoldus (Nol), Huissen 1-1-1890, Mijnwerker
Woonachtig: Nieuwenhagen
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij verleende hulp aan onderduikers.

Teske, David (Daaf), Leiden 25-3-1908, Stukadoor
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Teske.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Teske, Johannes (Gellekom), Leiden 4-12-1901, stukadoor
Woonachtig: Ambonstraat 1, Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van David Teske.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Stukadoor. Communist. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 14-9-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Sachsenhausen, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 12-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij had een vals persoonsbewijs ten name van Gellekom. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung kommunist. Schriften’. Hij is na bevrijding overleden ten gevolge van gevangenschap.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Tettelaar, Arij, Schiedam 23-4-1900, Adjunct-commies
Woonachtig: Krielerf 8, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 4-10-1940
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij werd op 10-10-1940 doorgestuurd naar het Oranjehotel.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tettelaar, Pieter, Schiedam 18-8-1894, Havencontroleur
Woonachtig: Schiedam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Tettero, Hendricus Josephus Lodewijk (Henk), Den Haag 14-1-1904, Timmerman
Woonachtig: Edisonstraat 78 I, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 16-8-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij huisvestte voor en tijdens de oorlog de belangrijke KPD-man Heini Meyer, na zijn arrestatie werd dit onderduikgelegenheid geven voortgezet door zijn echtgenote. Hij stencilde De Vonk en De Waarheid in een pakhuis in de Falckstraat. Hij werd gearresteerd door Inlichtingendienstman Veefkind en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘komm. Propaganda’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Tettero-Wennekes, Mijntje, Den Haag 12-5-1907
Woonachtig: Edisonstraat 78 ^I, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Opmerkingen: Aan het eind van de oorlog was ze huisbewaarster op het landgoed De Wolberg in Epe, dat eigendom was van de collaborerende makelaar George Meyer, die goede contacten met Reinder Zwolsman en de Sicherheitsdienst onderhield. Op het landgoed verbleef de belangrijke KPD-man Heini Meyer, die voor de oorlog eerst naar de Sovjet Unie vluchtte en vervolgens naar Nederland vertrok om verzet tegen Hitler-Duitsland te organiseren. Hij vond toen onderdak bij de familie Tettero. Tijdens de oorlog bleef hij ondergedoken en participeerde ook in het communistisch verzet in Nederland. Dit verblijf in De Wolberg werd in maart 1945 verraden door de V-Mann van de Sicherheitsdienst Jan Haakman, partner van Reinder Zwolsman in de zwarte handel, maar er werd geen actie meer ondernomen. De eigenaar George Meijer onderhield goede relaties met de Sicherheitsdienst en was zakenpartner van de collaborateur en Sicherheitsdienst-agent Reinder Zwolsman.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Teulingen, Hendrik Willem van, Den Haag 19-4-1921
Woonachtig: Mijtensstraat 103, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Teunissen, Johan, Amsterdam 17-1-1897, Machinehandel. Reiziger
Woonachtig: Rielerweg 132, Deventer
Gearresteerd: 28-6-1943
Gevangenschap in: Arnhem, Vught, Utrecht, Siegburg
Overleden: Siegburg 12-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid in eigen woning en verspreidde die. Hij zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in. Hij is in de gevangenis overleden.

Teunissen, Teunis, Ede 12-6-1901, Metselaar
Woonachtig: Borgerstraat 157 I, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Penningmeester afdeling V.V.S.U. (1933). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Warschau, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘soll Mitglied der illegalen CPN sein – Arbeitsstörungen verursacht haben’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Theil, Willem Cornelis, Rijswijk 1-9-1900, Stukadoor, koetsier
Woonachtig: Miquelstraat 5, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 11-9-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Rottweil, Dautmergen, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 23-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er sich noch dem Verbot der CPN illegal für die betätigt und war Leiter einer Fünfergruppe’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘1 Versammlung van CPN-Mitglierdn im eignen Hause gedüldet’.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Theunis, Albertus, Amsterdam 6-12-1924, Straatmaker
Woonachtig: Gilles van Ledenberchstraat 34 II, Amsterdam
Gearresteerd: <1942
Overleden: Frankfurt am Main (Duitsland) 12-12-1944
Opmerkingen: Hij werd bij de brandweer van IG Farben in Frankfurt am Main (Duitsland) te werk geteld.

Theunissen, Johannes Wilhelmus Hubertus (Giel), Mesch 30-1-1904, Krantenbezorger
Woonachtig: Munstergeleen
Overleden: Stadbroek (Limburg) 7-9-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Bij verspreiding van De Waarheid samen met Paulus Crauwels gearresteerd en de dag daarop zijn beiden door landwachters doodgeschoten

Thie, Cornelis Johannes, Amsterdam 22-9-1912, Huisschilder
Woonachtig: Amstellaan 101 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Willem Thie.
Gearresteerd: 7-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij bracht in mei 1940 de CPN-partijbezittingen en documenten in veiligheid. In een vergadering bij hem thuis tussen Johan Janzen en Louis Jansen werd De Waarheid opgericht. In zijn woning werden De Waarheid en pamfletten gestencild. Hij stencilde De Waarheid en pamfletten. Vanuit zijn woning werd een belangrijk deel van de oproepen voor de Februaristaking verspreid. Hij ontving van Wouter Kalf enkele honderden exemplaren van De Waarheid en distribueerde die over de verspreiders. Hij zat bij Jacomina Versteeg-Van Heeswijk ondergedoken. Zij had ook nog een Joodse onderduiker. De Joodse onderduiker werd verraden, waardoor de Sicherheitsdienst een inval deed en Thie ook gearresteerd werd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Thie, Willem, Amsterdam 26-11-1900, Schilder
Woonachtig: Frederik Hendrikstraat 1 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis Johannes Thie.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Thöenes, Betsie, Rotterdam 2-3-1906, Onderwijzeres
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 4 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Grietje Elisabeth Thöenes-Schuddebeurs en een zuster van Dirk, Jacoba Antonie en Piet Thöenes
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Thöenes, Dirk, Rotterdam 19-8-1904
Woonachtig: Doezastraat 30 A, Hillegersberg
Verwantschap: Hij was een zoon van Grietje Elisabeth Thöenes-Schuddebeurs en een broer van
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Godsdienst: Geen

Thöenes-Schuddebeurs, Grietje Elisabeth (Betsie), Zevenhuizen 30-8-1883, Onderwijzeres
Woonachtig: Doezastraat 30 A, Hillegersberg
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 28-2-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Thöenes, Jacoba Antonie (Toos), Rotterdam 2-10-1917, Onderwijzeres
Woonachtig: Schieveenstraat 40 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Grietje Elisabeth Thöenes-Schuddebeurs en de zuster van Betsie, Dirk en Piet Thöenes.
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Thöenes, Piet, Rotterdam 26-8-1921, Student
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 4 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Grietje Elisabeth Thöenes-Schuddebeurs en een broer van Betsie, Dirk en Jacoba Antonie
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij meldde in Vught als arrestatiereden ‘Besitz Deutschfeindl. Schriften’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tholen, Heinrich, Willich (Duitsland) 21-1-1907, Mijnwerker
Woonachtig: Heggenstraat 55, Schaesberg
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was buurman van Marinus van de Wetering. Hij ondersteunde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Thomassen, Arie, Rotterdam 23-11-1885, Stoker grote vaart
Woonachtig: Zwarte Paardenstraat 53, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Brochurehandelaar C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 5-12-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Rivierpolitie, Oranjehotel, Amersfoort, Weteringschans
Overleden: Amsterdam 24-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten en De Waarheid aan boord van zeeschepen. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Thomee, Johannes Wessel, Rotterdam 22-5-1909, Student medicijnen
Woonachtig: Milletstraat 45 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: S.V.A. Leiden. Communist; verleent gastvrijheid voor communistische vergaderingen.
Opmerkingen: Hij woonde samen met Christina Theodora Suzanna van Stokkum met wie hij na de oorlog huwde.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Thomsen, Olaf Thingberg, Bandoeng (Nederlandsch Oost Indië) 17-12-1919, Student
Woonachtig: Banstraat 49, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij had deense nationaliteit

Thus, Bernardus Theodorus, Zevenaar 23-7-1911, Kruidenier
Woonachtig: Grote Overstraat 34, Deventer
Gearresteerd: 12-8-1944
Gevangenschap in: Mühlberg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Tichelaar, Ruurt, Franeker 19-8-1912, Arbeider
Woonachtig: Franeker
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tiekink, Wilhelm, Enschede 4-3-1917
Woonachtig: Molenstraat 61, Enschede
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Hij werd vrijgelaten doordat Helena Agatha Reef-Weel, de echtgenote van de groepsgenoot Herman Reef, een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg.

Tiel, Gerard Hendrik van, Antwerpen (België) 7-6-1925, Elektrisch monteur
Woonachtig: Aalsmeerweg 56 I, Amsterdam
Gearresteerd: 26-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Bij zijn arrestatie droeg hij een vuurwapen. Hij werd aan het Weteringplantsoen gefusilleerd.

Tiemeijer, Hendrik Andries Johannes (Hans), Den Haag 28-1-1908, Toneelspeler
Woonachtig: Jacob Catsstraat 56 / Scheldestraat 12 III, Voorburg / Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 2-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Voor de oorlog ving hij communistische Duitse vluchtelingen of koeriers bij de grens op en begeleidde ze naar veilige adressen. Hij had in Amsterdamse een geheime zender (een reservezender van Daan Goulooze) in huis. Hij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange gearresteerd. Hij werd in het Oranjehotel door Sicherheitsdienstman Otto Lange tot bloedens toe met een vuist in het gezicht geslagen en met laarzen in het onderlijf geschopt. Zijn echtgenote mocht hem van Sicherheitsdienstman Otto Lange niet bezoeken, omdat het geen zin had, want ze zou hem toch nooit meer terugzien ‘omdat hij tegen de muur gezet zou worden’. Hij zat in Vught een poos in de strafcompagnie. Hij schreef over zijn vaak levensgevaarlijke ervaringen een boek getiteld: ‘Spelen met je leven‘.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tiemens, Karel Frederik Leonardus, Den Haag 24-11-1899, Monteur
Woonachtig: Convivastraat 117, Den Haag
Verwantschap: Hij was een zwager van Reinder Kloostra.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 5-1-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Tienhoven
Woonachtig: Noordeinde 52, Leiden

Tillemans, Karel Cornelis, Rotterdam 15-1-1907, Bouwkundig opzichter
Woonachtig: Van Lennepplein 3, Soest
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 26-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Timmer, Gerrit, Amsterdam 26-1-1918, Boekbinder
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 83 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Rut Lambertus en een broer van Rut Lambertus Timmer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Bestuur afdeling E.M.M. (1936).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Timmer, Rut Lambertus, Amsterdam 11-1-1891, Werkman
Woonachtig: Korenbloemstraat 38, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Gerrit en Rut Lambertus Timmer.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Timmer, Rut Lambertus, Amsterdam 17-4-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Korenbloemstraat 38, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Rut Lambertus Timmer en een broer van Gerrit Timmer.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte in het gewapende verzet samen met Arie van Poelgeest.

Timmerman, G.
Woonachtig: Steenweg 28, Enschede

Timmerman, Gerrit, Zaandam 29-1-1913, Chauffeur, monteur
Woonachtig: Holderbroekersdwarssstraat 9, Zaandam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Dient in Internationale Brigade in Spanje (1937). Geronseld door Van Solingen. In 1937/8 teruggekeerd.
Gearresteerd: 12-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 15-5-1944
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Zaandam aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Joris in ’t Veld (Sociaaldemocraat) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Timmerman-Schaddelee, Jannigje Johanna (Jenny), Werkendam 8-7-1907, Verpleegster
Woonachtig: Maretakstraat 38 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Jan Johannes Schaddelee.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communiste. Haar man sneuvelde in Spanje. Was daar zelf verpleegster (1937-1938).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Voor de oorlog verleende zij hulp aan Duitse politieke en Joodse vluchtelingen. Haar echtgenoot Jacob Levinus (Tim) Timmerman is in Spanje aan het Aragon-front gesneuveld; zelf was ze als verpleegster in Spanje. Zij raakte haar Nederlanderschap kwijt, omdat ze gehuwd was met een Spanjestrijder; zij was aldus stateloos. Tijdens de oorlog wist zij haar Nederlanderschap terug te krijgen. In het verzet was zij onder andere koerierster. Tijdens de oorlog was ze betrokken bij het communistisch verzet in Rotterdam. Zij zat ondergedoken bij het echtpaar Arie Bossers en Elisabeth Quist. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw van de Nederlandse Volksmilitie. Zij werd gearresteerd in het kader van een actie tegen de Nederlandse Volksmilitie. Zij werd gearresteerd omdat zij lid was van de NVM. Zij werd tijdens verhoren mishandeld. Zij werd op 9-6-1943 overgebracht naar Vught. Als verpleegster probeerde zij zoveel mogelijk zieke gevangenen in Vught te redden.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Timp, Andreas (Dries), Delft 18-9-1910, Metaalarbeider, loodgieter
Woonachtig: Rozenstraat 31, Delft
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Komm. Betätigung’. Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheiddienst) gesignaleerd als lid van de CPN.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tinbergen, Dirk, Den Haag 1-5-1909, Den Haag
Woonachtig: Leiden
Godsdienst: Remonstrants
Verwantschap: Hij was een broer van Jan en Nikolaas Tinbergen. Hij is gehuwd geweest met Joanna Christina van der Vloodt.
Opmerkingen: De drie broers Dirk, Jan en Nikolaas Tinbergen werkten samen met het communistisch verzet.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tinbergen, Jan, Den Haag 12-4-1903, Den Haag
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Dirk en Nikolaas Tinbergen.
Godsdienst: Remonstrants
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Schreef in ‘Anti-fascistische stemmen’. Curator Wetenschappelijk Bureau S.D.A.P. en N.V.V.
Opmerkingen: De drie broers Dirk, Jan en Nikolaas Tinbergen werkten samen met het communistisch verzet. Bij hem in het pand zaten communistische verzetsmensen ondergedoken. Voor de oorlog was hij lid van de SDAP en erna werd hij een belangrijk persoon binnen de PvdA. Hij was voor de oorlog werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarvan hij de laatste tien jaar tot 1945 directeur was. Hij stichtte het Centraal Planbureau. Economische meerjarenplannen kwamen voort uit de Sowjet Unie; maar tegenwoordig worden er geen economische plannen door het Planbureau opgesteld en worden alleen de economische voornemens van de regering doorgerekend op hun financiële consequenties; de naam Planbureau is een erfenis van het communistisch gedachtengoed.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tinbergen, Nikolaas (Niko), Den Haag 15-4-1907, Den Haag
Woonachtig: Leeuwerikstraat 8, Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Dirk en Jan Tinbergen.
Godsdienst: Remonstrants
Opmerkingen: De drie broers Dirk, Jan en Nikolaas Tinbergen werkten samen met het communistisch verzet. Otter, Antoinetta Wilhelmina Maria Otter was zij buurvrouw en daar zat de Poolstalige Duitse vluchteling Maksymilian Gorzijnski ondergedoken. Gorzijnski verstond ook Russisch en vertaalde berichten van Radio Moskou in krom Nederlands, waarna Nikolaas het verbeterde en voor publicatie een het communistische verzet doorspeelde. Aan de andere kant was de Duitse vluchteling Alfred Carl Kimpel, die met Gorzijnski samenwerkte, zijn buurman.

Tintelen, Willem Jacobus van, Amsterdam 12-3-1912
Woonachtig: Klimophof 11, Den Haag

Tjemkes, Cornelis August (Tjemkano), Amsterdam 28-2-1904, Danser
Woonachtig: Boomstraat 50 II, Amsterdam
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Toet, Zier, Den Haag 31-10-1919
Woonachtig: Ooststraat 25, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Johanna Jacoba Sablerolle-Toet, die de weduwe van Gerrit Guit was en een zwager van Cornelis de Niet.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 15-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Toeter, Jan, Beverwijk 23-8-1920, Elektricien
Woonachtig: Van der Hoopstraat 13 III
Gearresteerd: 16-8-1941
Opmerkingen: Hij werd door agent van politie Verhoef gearresteerd op het Damrak na een demonstratie op het Damrak. Hij verspreidde op het Damrak biljetten met de teksten ‘Geen Nederlander werkt voor de Duitsche Hitler Weermacht. Hij weigert.’ en ’samen met de Sovjet-volkeren strijdt ons volk voor de vernietiging van het Nazidom, voor vryheid en beschaving.’ Tegelijkertijd met hem werd gearresteerd Bernardus Manders en agenten van politie Verhoef arresteerde Johan Nicolaas Muller en Jan Toeter. De volgende dag vervoegde zijn moeder zich op het politiebureau dat haar zoon sinds de vorige dag spoorloos was, dat een ongeluk werd gevreesd en verzocht om opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst familieleden niet te verwittigen van een arrestatie.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tol, Eduard Alexander van, Den Haag 31-10-1907, Metaalbewerker
Woonachtig: Jan ten Brinkstraat 52, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van François Augustijn van Tol.
Godsdienst: Evangelisch Luthers

Tol, François Augustijn van (Guus), Den Haag 2-1-1909, Huisschilder
Woonachtig: Boele van Hensbroekstraat 14, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Eduard Alexander van Tol.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tollenaar, Arnoldus Hendrik, Den Haag 31-7-1914, Elektrotechnicus
Woonachtig: Soestdijkschekade 26, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tolmeijer, Barend Bernardus (Bab), Amsterdam 25-8-1910, Magazijnbediende
Woonachtig: Willemsstraat 210, Amsterdam
Gearresteerd: 11-9-1941
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gevangenschap in: Amsterdam, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Ravensbrück

Tolmeijer, Marcus, Amsterdam 6-11-1907, Werkman Stadsreiniging
Woonachtig: Marnixstraat 17 III, Amsterdam
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: eerste arrestatie 26-2-1941, tweede arrestatie 14-3-1942, vrijgekomen 14-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd op 26-2-1941 door de politie gearresteerd vanwege het in de Marnixstraat verspreiden van pamfletten met een ‘opruiende inhoud’.

Tombrink, Gerardus Hendricus, Schiedam 2-6-1893, Metselaar
Woonachtig: Havendijk 154 A, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tongeren, Jacobus Johannes van, Zandvoort 17-2-1918
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tongeren, Lambertus Theodorus van (Bertus), Heemstede 20-4-1908, Metaalarbeider
Woonachtig: Uitgeest
Godsdienst: Rooms Katholiek
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Toonen, Antoon, (Toon), Nijmegen 29-9-1904, Onderwijzer
Woonachtig: Palamedesstraat 27, Delft
Gearresteerd: 25-2-1944, vrijgekomen 1944
Opmerkingen: Hij trad in 1942 tot het verzet toe. Hij maakte aan het einde van de oorlog deel uit van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO). Hij nam deel aan een overval op een distributiekantoor voor het verkrijgen van bonnen voor onderduikers, waarbij hij gearresteerd werd. Kort daarop werd hij uit het politiebureau bevrijd door een knokploeg. Bij die bevrijding verweerde de communisten jager van de Delftse Politie Inlichtingendienst Jan Lukas Bokhove zich hevig schietend. In 1961 kende minister Toxopeus aan Bokhove een koninklijke onderscheiding toe, omdat na gedegen onderzoek volgens hem tijdens de oorlog ‘goed’ was.

Toor, Hendrikus van, Rotterdam 7-2-1912, Elektrisch lasser
Woonachtig: Kameliastraat 58 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 20-1-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Neuengamme, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 16-10-1944
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij zangboekjes met liederen over de Watergeuzen verspreidde.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Top, Heiko, Amsterdam 1-6-1894, Gemeente werkman
Woonachtig: Hugo de Grootkade 84 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Okko Coenraad Top.
Gearresteerd: 15-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Gansstraat Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Top, Okko Coenraad, Amsterdam 19-7-1921, Schrijfmachinemachanicus
Woonachtig: Hugo de Grootkade 84 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Heiko Top.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 14-11-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Natzweiler
Overleden: Amsterdam 1-2-1947
Opmerkingen: Hij overleed aan de gevolgen van gevangenschap.

Topelen, Geert, Beerta 5-10-1894, Landarbeider
Woonachtig: A 322, Drieborg
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Bestuur Afdeling C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 30-3-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Scholtenshuis Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 3-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Tops, Paulus Johannes (Paul), Amsterdam 2-3-1915, Journalist
Woonachtig: Jan Luykenstraat 62, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Redacteur De Tribune. Werkt op C.P.N.-partijbureau (1937).
Gearresteerd: 3-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 14-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In hetzelfde pand een verdieping hoger woonde Wiebrigje Elisabeth Kreger. In 1939 woonde hij enige maanden in het communistische gemeenschapshuis aan de Nieuwe Heerengracht 5 in Amsterdam. Hij werd meteen in mei 1940 door Frits Reuter bij het illegale werk van de CPN betrokken. Hij was actief voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Tops-Salomon, Edith, Dresden (Duitsland) 21-3-1920, Reclameontwerpster
Woonachtig: Jan Luykenstraat 62, Amsterdam
Opmerkingen: In 1939 woonde zij enige maanden in het communistische gemeenschapshuis aan de Nieuwe Heerengracht 5 in Amsterdam.

Torcque, Jacobus Joannes Baptiste, Haarlem 17-3-1888, Verzekeringsagent
Woonachtig: Fultonstraat 66, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 1941,vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Toren, Gerrit van den, Ambt Doetinchem 20-1-1900, Verpleger
Woonachtig: Asterstraat 16, Doetinchem
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Ondertekent kandidatenlijst R.S.A.P. voor de gemeenteraad (1935). Penningmeester C.P.N. afdeling Doetinchem (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht kommunistischer Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Doetinchemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Willem Duval Slothouwer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Torenvliet, Leendert, Amsterdam 17-6-1916, Metaalbewerker
Woonachtig: Gorontolastraat 7, Amsterdam
Gearresteerd: 11-9-1941, vrijgelaten 9-1941
Opmerkingen: Hij werd samen met Johan Reinier Telling door de agenten van politie Albers en Van den Berg van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst) gearresteerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Touw, Cornelis Johannes (Cor), Amsterdam 18-6-1906, Marktkoopman
Woonachtig: Lindengracht 211 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Simon Leonardus Touw
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 15-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek, Auschwitz, Dachau
Overleden: Duitsland 25-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij woonde op hetzelfde adres als Heinrich Albert de Haar. Hij werd door agenten van het bureau Nieuwe Doelenstraat gearresteerd, waarmee Karel Henri Broekhoff volledig verantwoordelijk voor deze moord is. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Betätigung’.

Touw, Johannes, Amsterdam 1-3-1905, Accumonteur
Woonachtig: Spaarndammerdijk 474, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur en zamelde geld in. Hij werkte bij Stork, waar tegelijkertijd Johannes Antonius Kleijn, Theodorus van Pol en Simon Schuit.

Touw, Petronella, Den Haag 29-10-1919
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Touw, Simon Leonardus, Amsterdam 31-1-1912, Metaaldraaier
Woonachtig: Louise Colignystraat 54 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis Johannes Touw
Gearresteerd: 6-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Groß-Rosen, Mittelbau-Dora, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Traa, Johannes, Hooglanderveen 28-4-1913
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd 101 jaar oud.

Traanman, Herman, Enschede 19-4-1923
Woonachtig: Geraniumstraat 7, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Arnhem, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. Hij werd vrijgelaten doordat Helena Agatha Reef-Weel, de echtgenote van de groepsgenoot Herman Reef, een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg.

Trapman, Michiel, Velsen 22-5-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Bos en Lommerweg 26, Amsterdam

Trapman, Michiel Adriaan (Chiel), Rotterdam 10-1-1904, Klerk gemeentegiro
Woonachtig: Schinkelkade 22 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Cornelia Susanna Petiet en een broer van Sara Adriana Johanna Trapman.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Trapman, Sara Adriana Johanna (Saar), Amsterdam 23-6-1907, Gemeente ambtenaar
Woonachtig: Leiduinstraat 23 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Cornelia Susanna Petiet en een zuster van Michiel Adriaan Trapman.
Gearresteerd: 17-9-1941
Gevangenschap in: Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd tegelijk met haar moeder Cornelia Susanna Petiet, die op hetzelfde adres woonde, gearresteerd door rechercheur Kaaij van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Treijtel, Petrus Laurentius (Piet), Rotterdam 9-8-1877, Timmerman
Woonachtig: Valkenburgscheweg 30, Nijmegen
Gearresteerd: 19-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 21-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en was betrokken bij sabotageacties.

Treurniet, Arie, Den Haag 22-5-1903, Stuurman grote vaart
Woonachtig: Rivierenlaan 264 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verwantschap: Hij huwde in december 1945 met Antje Molenaar-Wiersma.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 25-5-1940
Gevangenschap in: Berlin (Duitsland)-Moabit, Brandenburg-Görden, Düsseldorf-Derendorf, Brandenburg-Görden, Berlin-Moabit, Buchenwald
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij is waarschijnlijk de overlevende Nederlander die het langst in Duitse gevangenschap heeft verbleven. Hij werd op tijdens een proces samen met Wilhelm Bode 8-4-1942 in Berlijn tot een tuchthuisstraf van twee-en-een-half jaar veroordeeld wegens ‘Beihilfe zur Hochverrat’. Hij werd op 11-3-1943 in Buchenwald binnengevoerd. In Buchenwald was hij lid van het communistische ‘Nederlandsche Comité’. Op de Schreibstube bracht hij Nederlandse politieke gevangenen onder in een Arbeitskommando, zodat het gevaar van een transport naar een ander concentratiekamp veel kleiner was, hij heeft daarmee veel Nederlanders, communisten en niet-communisten, het leven gered, ten koste van ‘groenen’ (misdadigers die als kapo veel gevangenen vermoordden).
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Berlijn waren aangegaan; Karel Henri Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij bij zijn vele bezoeken aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo hem op De Nooter gewezen heeft.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Triep, Johan Cornelis (Jan), Den Haag 23-2-1912
Woonachtig: Isingstraat 229, Den Haag
Verwantschap: Hij was een volle neef van Leendert Johannes Triep.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).
Opmerkingen: Vooroorlogs alias was Triep volgens lijst van de CID, wat de naam van zijn stiefvader was. Hij werd geboren als Johan Cornelis Hansen, wat de achternaam van zijn officiële, maar niet biologische, vader was. Zijn ouders gingen kort na zijn geboorte uit elkaar en zijn moeder ging met zijn biologische vader Cornelis Triep samen wonen zonder dat de echtscheiding geregeld was. Johan gebruikte van jongs af aan de achternaam Triep. Na de officiële echtscheiding vele jaren later werd hij met de achternaam Barends, zijnde die van zijn moeder, in het bevolkingsregister ingeschreven. Zijn moeder is kort daarop officieel getrouwd met Cornelis Triep. Omstreeks zijn 20ste levensjaar werd hij door zijn stiefvader erkend, waarna de achternaam Triep officieel werd. Volgens familie zou hij in Vught gevangen hebben gezeten.

Triep, Leendert Johannes (Leen), Den Haag 7-2-1911, Glazenwasser
Woonachtig: Laakkade 89, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verwantschap: Hij was een volle neef van Johan Cornelis Triep.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Dient waarschijnlijk in Internationale Brigade Spanje (1937).
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Tijdens de oorlog diende hij in het Nederlandse leger en had daardoor na de Nederlandse capitulatie de status van krijgsgevangene. Hij behoorde tot een groepje binnen De Vonk-groep onder leiding van Jan van Kalsbeek, voornamelijk bestaande uit voormalige Spanjestrijders, dat omstreeks 20 mei 1940 gevormd werd en dat sabotageacties ging ondernemen als auto’s onklaar maken en telefoonkabels doorsnijden. Hij dook onder in het tuinhuisje van ‘ome Philip’ (Johan Philip Wagner). Hij stencilde De Vonk in het tuinhuisje. Omdat arrestatie in verband met het oprollen van de NVM dreigde, meldde hij zich op advies van de illegale CPN aan toen voormalige krijgsgevangenen zich opnieuw in gevangenschap moesten begeven. Hij werd hospitaalsoldaat, in welke functie hij ook krijgsgevangenen verpleegde die daarvan bij wijze van straf uitgesloten waren.
Hij kreeg zij Nederlanderschap in 1947 terug.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Trijssenaar, Willem Nicolaas, Den Haag 28-5-1900, Badmeester
Woonachtig: Da Costastraat 75, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 24-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht
Overleden: Utrecht 22-9-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was Oubaas bij de Padvinderij. Hij werd vermoedelijk in Wassenaar gearresteerd.

Trim, Frederik Christiaan (Freek), Amsterdam 23-9-1914, Typograaf
Woonachtig: Joan Melchior Kemperstraat 92 II, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 21-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 24-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij werd op 21 juli door het gemeentelijk arbeidsbureau naar de Heijde Mij. In de Galerij aan het Frederiksplein gestuurd om daar te gaan werken. Hij is daar nooit aangekomen. Op 22 juli vroeg zijn vader om zijn opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te arresteren zonder de verwanten te waarschuwen; het was andere politiebureaus verboden om verwanten die de vermissing meldden, door te verwijzen naar de Inlichtingendienst. Op 26 augustus 1941 meldde echtgenote van Trim op het politiebureau dat haar man ‘terecht is’, waarmee bedoeld werd dat ze wist dat hij gevangen zat.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Trip, Johannes, Odoorn 3-12-1901, Veenarbeider
Woonachtig: Tuindorp 5, Zwartemeer (Emmen)
Verwantschap: Hij was een broer van Roelof Trip.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Assen, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau
Overleden: Dachau 28-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht komm. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Emmen aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan Bouma (Antirevolutionair en vervolgens NSB) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Trip, Roelof, Emmen 25-5-1910
Woonachtig: Tuindorp 5, Zwartemeer (Emmen)
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Trip.

Tromp, Jacob (Jaap), Uitgeest 29-3-1924, Drukker
Woonachtig: Middelweg 98, Uitgeest
Verwantschap: Hij was een broer van Marinus Tromp.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-8-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Tromp, Marinus (Rinus), Uitgeest 10-5-1911, Tuinder
Woonachtig: Middelweg 98, Uitgeest
Verwantschap: Hij was een broer van Jacob Tromp.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 4-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Tromper, Johannes Hendrikus, Rotterdam 11-5-1912, IJzerwerker
Woonachtig: Daniël Stalpertstraat 95 II, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Actief in C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 20-1-1943, vrijgelaten 22-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij is op medische gronden vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Trompetter, Samuel, Amsterdam 11-2-1912, Perser
Woonachtig: Amstellaan 51 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 23-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Troost, Gerardus, Amsterdam 7-11-1878, Opperman Publieke Werken
Woonachtig: Waddenweg 11, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Troost, Johannes Gerrit (Gerrit), Rotterdam 7-6-1916, Expeditieknecht
Woonachtig: Pimpernelstraat 16 C, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Utrecht
Opmerkingen: Vanwege het gevaar van arrestatie bij het oprollen van de NVM, was hij in het kader van de Arbeitseinsatz in Berlin (Duitsland) gaan werken. Hij werd in Berlin (Duitsland) gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht, waar hij op 11-2-1943 werd ingesloten. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Tropp, Baruch, Radomysl (Rusland) 28-7-1911, Kleermaker
Woonachtig: Van Woustraat 35 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Truder, Henriëtte, Amsterdam 10-3-1910, Naaister
Woonachtig: Blasiusstraat 39 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Tuijl, Bernardus, Den Haag 15-8-1897, Melkbezorger
Woonachtig: Hoefkade 1298, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Was in Rusland. Bestuur V.V.S.U. (1933). Bestuur H.V.C. (1937).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 2-8-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Tuinman, Hendrik (Henk), Genemuiden 9-5-1875, Bootwerker
Woonachtig: Polslandstraat 19, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Herman, Hendrik, Jacob en Jan Tuinman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN. Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Mijnwerker. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935).
Gearresteerd: 12-2-1943, vrijgelaten 17-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Stettin
Opmerkingen: Hij was buurman van Boudewijn de Jong. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. Hij is op 19 oktober 1943 in Poortugaal overleden.

Tuinman, Hendrik, Rotterdam 6-10-1910
Woonachtig: Tarwestraat 74, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrik Tuinman en een broer van Herman, Jacob en Jan Tuinman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Districtsbestuur C.P.N. (1937).
Opmerkingen: Hij was buurman van Boudewijn de Jong.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tuinman, Herman, Rotterdam 27-10-1912, Timmerman
Woonachtig: Terschellingschestraat 9 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrik Tuinman en een broer van Hendrik, Jacob en Jan Tuinman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN. Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Mijnwerker. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935).
Gearresteerd: 19-1-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap en gevangenissen, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tuinman-Klijn, Arriette Elisabeth (Hetty), Rotterdam 25-9-1922
Woonachtig: Terschellingschestraat 9 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Zij verspreidde kranten over een aantal bezorgers.

Tuinman, Jacob, Rotterdam 4-2-1920, Rotterdam, Metaalbewerker
Woonachtig: Polslandstraat 19, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrik Tuinman en een broer van Herman, Hendrik en Jan Tuinman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tuinman, Jan, Rotterdam 12-8-1908, Stoker grote vaart
Woonachtig: Grondheerenstraat 12, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrik Tuinman en een broer van Herman, Hendrik en Jacob Tuinman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 5-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Stettin
Opmerkingen: Hij werd na ontslag op 12-4-1943 uit gevangenis in Duitsland te werk gesteld.

Tuinstra, Wicher Steven (Wim, Piet), Rotterdam 18-12-1912, Metaalbewerker
Woonachtig: Dordtschelaan 172 D, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Hij dook lange tijd in Utrecht onder.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tulp, Haring (Harry), Leeuwarden 26-5-1909, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Govert Flinckstraat 23, Leeuwarden
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Reiziger. Voorzitter vergadering De Dageraad afdeling Leeuwarden (1937).
Gearresteerd: 28-5-1941
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Leeuwarden, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 19-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, Noorderlicht en De Vonk. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Lesen u. Weiterleitung illegaler Lektüre’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Tweehuijzen, Evert Arnoldus, Amsterdam 21-7-1906, Arbeider Publieke Werken
Woonachtig: Lijnbaansgracht 58 b III achter, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Tweehuijzen-Te Paske, Elisabeth, Amsterdam 18-10-1911
Woonachtig: Lijnbaansgracht 58 b III achter, Amsterdam

Twigt, Arie Adrianus, Rotterdam 31-1-1912, Matroos grote vaart
Woonachtig: Stationsweg 21 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 11-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Twigt, Teunis (Teun), Bodegraven 26-11-1915, Knecht boekhandel
Woonachtig: Bothastraat 16 C, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Twisk, Cornelis (Cor), Uitgeest 31-5-1904, Bloembollenkweker
Woonachtig: Uitgeest
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Twisk, Simon, Uitgeest 15-3-1912, Tuinder
Woonachtig: Uitgeest
Gearresteerd: eerste arrestatie 20-2-1945, vrijgekomen 2-1945, tweede arrestatie 23-4-1945
Overleden: Uitgeest 23-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij is tijdens transport uit de trein gesprongen en ontsnapt. Hij is bij Duitse inval in zijn woning onder bed doodgeschoten.

Uchelen, Petrus Albertus van, Harderwijk 9-9-1887, Leraar Rijks Opvoedings Gesticht
Woonachtig: Van Campenstraat 2, Amersfoort
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Onderwijzer/ opvoedkundig ambtenaar Rijksopvoedingsgesticht Amersfoort. Vooraanstaand revolutionair. Lid C.P. Woont tijdelijk in het huis van S.J. Rutgers. Secretaris afdeling I.A.H. (1927).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Uden, Franciscus van, Delft 13-1-1907, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Bagijnhof 8, Delft
Gearresteerd: 1942,vrijgelaten 1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Uden, Johannes Wilhelmus van, Laren 16-8-1907, Onderwijzer
Woonachtig: Oude Kerkweg 15, Laren
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Onderwijzer op wachtgeld (1938). Communist. Voorzitter afdeling Hulp aan Spanje.
Gearresteerd: 11-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 26-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Larense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Hubert van Nispen tot Sevenaer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Uelen, Anton Carel, Amsterdam 21-7-1922, Bakker
Woonachtig: Overamstelstraat 19 II, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 28-5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum-Schwesing 1-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Hij is in Roermond gearresteerd.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd wegens ‘Arbeitsverweigerung’.

Uivel, Antoon, Amsterdam 7-3-1918, Hellebaardier
Woonachtig: Van Heemskerckstraat 7 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Johanna Alberdina Kuijper-Uivel.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Leerling zetter drukkerij Atalanta (De Tribune) (1933).

Ulenberg, Jan Dirk, Rotterdam 15-2-1895, Bankwerker
Woonachtig: Vletstraat 4 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bankwerker. Brochurehandelaar C.P.N. (1938).

Ulenberg-Soetekouw, Cornica, Rotterdam 15-1-1896
Woonachtig: Vletstraat 4 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 13-8-1941, vrijgekomen 3-9-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege ‘verdacht van het hebben van comm. [communistische] pamfletten’.

Ulsen, Willem Frederik Nicolaas van, Amsterdam 14-8-1880, Stempelmaker
Woonachtig: Weesperstraat 52, Diemen
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 14-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Unen, Willem Jan Petrus van, Deventer 13-12-1906, Kok
Woonachtig: Jan Wapstraat 120
Verwantschap: Hij was een zwager van Arie, Jan, Johan, Marten, Reinder en Tjerk Kloostra.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Opmerkingen: Hij verrichtte als krijgsgevangene dwangarbeid in Keulen en is daar op 29-6-1943 door bombardement om het leven gekomen.

Urbanus, Frederik Bernardus Wilhelmus Maria, Rotterdam 28-5-1889, Stukadoor
Woonachtig: Vonder 38, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 9-3-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Vught, Sint-Michielsgestel, Dachau
Overleden: Dachau 9-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde H. Ree. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort stond vermeld als arrestatiereden ‘CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Urgert, Pieter Johannes, Den Haag 11-12-1907, Groentehandelaar
Woonachtig: Leersumstraat 52, Den Haag
Gearresteerd: <1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Sandbostel 15-5-1945
Opmerkingen: Hij is na bevrijding overleden

Vaanholt, Hendrik Jan ten, Hengelo 24-5-1915, Schilder
Woonachtig: Groningen
Verwantschap: Hij was gehuwd met Wietske ten Vaanholt-Jonkman.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vaanholt-Jonkman, Wietske ten, Groningen 28-7-1918
Woonachtig: Groningen
Verwantschap: Zij was gehuwd met Hendrik Jan ten Vaanholt en een zuster van Klaas Jonkman.

Vaars, Franciscus Johannes Adrianus (Frans), Haarlem 13-4-1908, Metaalarbeider
Woonachtig: Sillemstraat 27, Haarlem
Godsdienst: Rooms Katholiek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Vaart, Cornelis van der, Rijswijk 9-1-1884
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vaart, Gerard Jan van der, Ambtenaar op de Haagse gemeentesecretarie
Opmerkingen: Hij werkte op de afdeling persoonsbewijzen van de Gemeentesecretarie en leverde blanco persoonsbewijzen aan Antonius van Montfoort, welke via Hans Polak aan de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers geleverd werden en vervolgens gebruikt werden om valse te maken.

Vaart, Jochem van der, Zwolle 26-4-1892, Los werkman
Woonachtig: Schulpweg 85, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-1-1943, vrijgekomen 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Vaart, Willem van der, Amsterdam 7-11-1905, Machine houtbewerker
Woonachtig: Zaanstraat 21 II, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.P.H. Schrijft in Volksdagblad (1937).
Gearresteerd: 14-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 29-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitglied der K.P. Hollands’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Valenkamp, Harmanus, Amsterdam 4-1-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Orteliusstraat 4, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Vught, Oranjehotel, Nürnberg, Hamm, Düsseldorf, Würzburg, Hameln
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd op 23-4-1943 in Amsterdam door Lange en Grunert van de Haagse Sicherheitsdienst gearresteerd. Hij maakte deel uit van de ondergrondse groep Wollweber die voornamelijk uit emigranten (vooroorlogse communistische vluchtelingen) bestond. Hij werd door de Haagse Sicherheitsdienst gearresteerd, omdat die vermoedde dat de leider van het Haagse communistisch verzet ‘Piet’ bij hem ondergedoken zat. Hij had onderduikgelegenheid geboden aan een Duitse emigrant, maar die kon tijdig ontkomen. Bij verhoren dreigde Lange zijn zoontje naar Duitsland te sturen. Hij werd bij een proces in Duitsland wegens voorbereiding van hoogverraad veroordeeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Valenkamp-Klaassen, Elisabeth Geertruida (Bep), Amsterdam 11-2-1912
Woonachtig: Orteliusstraat 4, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Cornelia Pier-Klaassen.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranjehotel, Kleef, Düsseldorf, Deggendorf, Anrath, Hamm, Herne, Dortmund
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd op 23-4-1943 in Amsterdam door Lange en Grunert van de Haagse Sicherheitsdienst gearresteerd. Zij maakte deel uit van de ondergrondse groep Wollweber die voornamelijk uit emigranten (vooroorlogse communistische vluchtelingen) bestond. Zij werd door de Haagse Sicherheitsdienst gearresteerd, omdat die vermoedde dat de leider van het Haagse communistisch verzet ‘Piet’ bij haar ondergedoken zat. Zij had onderduikgelegenheid geboden aan een Duitse emigrant, maar die kon tijdig ontkomen. Bij verhoren dreigde Lange haar zoontje naar Duitsland te sturen. Zij werd bij een proces in Duitsland wegens voorbereiding van hoogverraad veroordeeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Valk, Maria Dorothea (Rie), Amsterdam 3-10-1922, Kantoorbediende
Woonachtig: Diamantstraat 68 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Mink en Wilhelmina Johanna Valk-Huijser. Zij huwde in 1945 met medestrijder Sieuwert Geugjes.
Opmerkingen: Zij typte vanuit de kaderkranten de moedervellen, waarmee ze De Waarheid stencilde, plakte bulletins op muren en distribueerde bonnen. Op 7 maart 1945 werd zij samen met twee andere vrouwen door de politie aangehouden en naar het politiebureau overgebracht omdat zij aan het hoofd van een demonstratie van een vijftigtal vrouwen liepen die op weg waren naar het stadhuis terwijl ze riepen ‘Wij hebben honger’.

Valk, Mink, Amsterdam 6-12-1903, Machine-houtbewerker
Woonachtig: Diamantstraat 68 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Maria Dorothea Valk.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Valk-Huijser, Wilhelmina Johanna (Mientje, Mien), Amsterdam 1-5-1896
Woonachtig: Diamantstraat 68 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Maria Dorothea Valk en de pleegmoeder van een dochter van Johanna Slagter-Dingsdag.
Opmerkingen: Zij had meerdere onderduikers in huis. In haar woning werd De Waarheid gestencild. Zij ving de dochter van het gearresteerde echtpaar Joseph en Johanna Slagter-Dingsdag op.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Valkman, Jannes, Stad-Hardenberg 13-10-1883, Machinist
Woonachtig: Allard Piersonstraat 36, Haarlem
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942, vrijgelaten 1-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Vallen, Stephanus Hubertus, Rotem (België) 11-3-1901, Metselaar
Woonachtig: Maasschriksel 13, Venlo
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Houdt thuis vergaderingen; verbergt vuurwapens.
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-5-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Venlo aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Bernard Berger was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vallenduuk, Pieter Daniël, Amsterdam 5-10-1901, Taxichauffeur
Woonachtig: Saenredamstraat 15 III, Amsterdam

Vastenhoud, Hendrik Cornelis (Henk), Amsterdam 1-7-1911, Betonwerker
Woonachtig: Kwadijkerstraat 2, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Karel Friedrich Vastenhoud.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vastenhoud, Karel Friedrich (Bob), Amsterdam 10-9-1914, Metaalbewerker
Woonachtig: Lumeijstraat 52 II / Baarsjesweg 120 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Hendrik Vastenhoud.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 23-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonden ook Antonius Hendricus Johannes Gieselaar, Jisk Knijpstra en Hendrikje Maria Oosterhek. Hij verspreidde De Waarheid. Hij stichtte brand bij zijn werkgever de Fokker-fabriek. Hij werd in de gevangenis zwaar mishandeld. Hij werd samen met Hendrikje Maria Oosterhek en Roelof Oosterhek gearresteerd door de agenten van politie van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat Mollis, Dierikx en Van Egmond.

Vathorst, Antonius van de (Anton), Amsterdam 6-8-1909, Timmerman
Woonachtig: Nieuwe Hoogstraat 28, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 23-8-1944
Gevangenschap in: Euterpestraat, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan. Hij werd door de rechercheurs Bos en Smit van de Sicherheitsdienst gearresteerd. In Amersfoort staat als arrestatiereden vermeld ‘Arbeitsverweigerung’.

Vaz Dias, Isidore, Amsterdam 19-6-1900, Kapper
Woonachtig: Preangerstraat 22 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Leider propagandadienst I.R.H. district Noord-Holland (1937).
Gearresteerd: 2-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Veen, Albert van ’t, Kampen 5-11-1883, Timmerman
Woonachtig: Govert Flinckstraat 16, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Egbert Jan, Gerrit, Hans Anthonie, Lubbertus en Willem van ’t Veen
Godsdienst: Geen

Veen, Albert van ’t, Kampen 3-6-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Melis Stokelaan 65, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Egbert Jan, Gerrit, Hans Anthonie, Lubbertus en Willem van ’t Veen
Godsdienst: Gereformeerde Kerken

Veen, Derk van der, Winschoten 3-8-1902
Woonachtig: Winschoten
Verwantschap: Hij was een broer van Lammert van der Veen.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 1-7-1942
Gevangenschap in: Groningen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veen, Egbert Jan van ’t (Jan), Kampen 10-1-1903, Betonwerker
Woonachtig: Parallelweg 514, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Albert, Gerrit, Hans Anthonie, Lubbertus en Willem van ’t Veen
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Veen, Elias Jan van der, Utrecht 23-6-1913, Schilder
Woonachtig: Nieuwe Koekoekstraat 98, Utrecht
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 13-12-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Neuengamme 11-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Volgens Oorlogsgravenstichting is hij op 6-9-1944 in Dachau overleden, maar volgens transportlijsten op 22-10-1944 vanuit Dachau in Neuengamme aangekomen.

Veen, Gerrit van ’t, Kampen 4-4-1904, Timmerman
Woonachtig: Fisherstraat 329, Den Haag
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.P.N. (1937). Ronselt voor Spanje (1937).
Verwantschap: Hij was een broer van Albert, Egbert Jan, Hans Anthonie, Lubbertus en Willem van ’t Veen
Opmerkingen: Voor de oorlog bemiddelde bij het dienstnemen voor Spanje en verwees daarbij door naar Cornelis Dominicus Leenheer. Tijdens de oorlog ontving hij voor verdere verspreiding 10 illegale krantjes van Piet Wapperom.

Veen, Gerrit Jan van der, Amsterdam 26-11-1902, Beeldhouwer
Woonachtig: Zomerdijkstraat 22, Amsterdam
Verwantschap: Hij had een relatie met Gustave Rübsaam en Helena Suzanna van Hall.
Lid: Hij was oprichter van het Kunstenaarsverzet. Hij was oprichter van de persoonsbewijscentrale. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 12-5-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 10-6-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zat in de redactie van De Vrije Kunstenaar. Hij was de leider van het Kunstenaarsverzet. Hij was met een eigen groep, waarin verschillende communisten zaten, van voornamelijk kunstenaars organisator van de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam en de mislukte overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Hij werkte in het communistisch verzet onder anderen samen met o.a. Hannie Schaft. Hij werd bij de overval op het Huis van Bewaring door een pistoolschot zwaar gewond en dook toen onder op de Prinsengracht 856 bij Jantina Henderika Klooster, Helena Suzanna en de verpleegster Jacoba Geertruida van Hall, maar het adres werd verraden, waarna hij gearresteerd kon worden.
Hij verwekte een zoon Gerrit Jan in een relatie met Gustave Rübsaam, die na de oorlog na haar huwelijk met Willem Wolffensperger door hem gewettigd werd; Gerrit Jan Wolffensperger werd een bekend D66-politicus.

Veen, Hans Anthonie van ’t, Den Haag 24-11-1919, Belastingambtenaar
Woonachtig: Troelstrakade 497, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Albert, Egbert Jan, Gerrit, Lubbertus en Willem van ’t Veen
Gearresteerd: 9-3-1945
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de vierde infiltratieactie door Johannes Hubertus van Soolingen die In mei 1940 door een opdracht van burgemeester De Monchy de CPN werd ingestuurd. Deze vierde infiltratieactie leidde tot de fusillering van drie personen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 raakte hij bij de verdediging van vliegveld Ypenburg ernstig gewond door een schot in een long. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door Cornelis Leemhuis en Cornelis Heijnis van de Documentatiedienst en nog een Duitser. Leemhuis werkte voor de oorlog met de Duitse topspion Traugott Protze samen en Heijnis verrichtte voor de oorlog wel eens in burger taken voor de Haagse Politie Inlichtingendienst. De Monchy is volledig schuldig aan deze moord uit liberale politieke haat.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Veen, Jacobus van, Weststellingwerf 26-9-1900, Wever
Woonachtig: Helenastraat 34, Enschede
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Kandidaat C.P.N. voor Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 14-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Almelo, Arnhem, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Veen, Johan George Petrus van (Jan, De Zwart), Amsterdam 20-5-1903, Metaalbewerker
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 377 I, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuur S.T.F. Redacteur Anti-Fascistische Eenheid.
Gearresteerd: 10-6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme, Husum
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte voor de oorlog bij de communistische boekhandel Pegasus. Hij verrichte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij startte een groep voor sabotage en spionage. Hij werd door agenten van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1957 een dossier over hem samen, dat tot 1958 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Veen, Lammert van der, Winschoten 10-4-1899, Melkcontroleur
Woonachtig: Deliplein 26 A, Groningen
Verwantschap: Hij was een broer van Derk van der Veen.
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Fabrieksarbeider. Colportage De Tribune (1934). Gemeenteraad (1938). Bezoldigd bestuurder C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 7-11-1941
Gevangenschap in: Groningen, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: In Amersfoort stond vermeld als arrestatiereden ‘Geisel’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veen, Lubbertus van ’t, Kampen 30-9-1908, Bouwkundige
Woonachtig: Govert Flinckstraat 16, Den Haag
Verwantschap: Hij was de broer van Albert, Egbert Jan, Gerrit, Hans Antonie en Willem van ’t Veen
Godsdienst: Gereformeerde Kerken

Veen, Willem van ’t (Gijs Vink), Kampen 24-5-1907, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Parallelweg 514, Den Haag
Verwantschap: Hij was de broer van Albert, Egbert Jan, Gerrit, Hans Anthonie en Lubbertus van ’t Veen
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Spreker. Partijcongres C.P.N. (1935). Partijbestuur C.P.N. Lid hoofdbestuur en Permanent Comité V.V.S.U. Spreekt voor V.V.S.U. Den Haag en Zeist (1939).
Gearresteerd: 28-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Hamburg
Overleden: Hamburg 13-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd op 9 mei 1940 gewaarschuwd dat hij op kort termijn voor internering gearresteerd zou worden en kon daardoor tijdig onderduiken; de waarschuwing was afkomstig ven Gerrit Kastein die een relatie bij de Generale Staf had. Op 17 mei werd bij Toon van der Kroft thuis het Haags communistisch verzet (Vonk-groep) opgericht door Gerrit Kastein, Jan Geluk, Willem van ’t Veen en Toon van der Kroft. Vervolgens onderhield hij als instructeur voor het communistisch verzet in Noord-Brabant en Limburg het contact met de landelijke leiding in Amsterdam. Hij zat in Amsterdam ondergedoken en werd daar gearresteerd. Hij kwam in het Oranjehotel bij Jan Schaddelee in de cel. Het Haagse adres is vermoedelijk een onderduikadres bij een broer ‘Jan’ (Egbert Jan).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Veen, Willem Christiaan van (Wim), Amsterdam 5-10-1913, Scheepsarbeider
Woonachtig: Westerstraat 81, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Van Veen, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veenendaal, Adriana Wilhelmina van, Utrecht 25-8-1911
Woonachtig: Paramaribostraat 43 bis, Utrecht

Veenendaal, Albertus Willem, Venlo 19-9-1911
Woonachtig: Paramaribostraat 43 bis, Utrecht
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Voorheen W.A.-man der N.S.B., maar in 1938 communist. Zingt op communistische bijeenkomsten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veenendaal, Christiaan, Culemborg 2-3-1890, Glasblazer
Woonachtig: Maasdijkstraat 8, Schiedam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat Bolsjewistisch Leninisten voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Veenendaal, Jan van, Den Haag 11-9-1920, Elektrische instrumentenmaker
Woonachtig: Goeverneurlaan 328, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 27-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij zocht contact met Duitse militairen om die tot desertie over te halen. Hij werd in Warmond gearresteerd.

Veenendaal, Simon Petrus van, Essen-Borbeck 16-7-1901, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Maasstraat 96, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 28-8-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Bij de start van De Vonkgroep kreeg hij als taak contact te leggen met Duitse militairen. Hij frommelde pamfletten in de zakken van dronken Duitse militairen. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war Leiter einer Fünfergruppe der illeg. CPN und hat Hetzschriften vertrieben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied CPN, lesen verbotener Zeitungen’. Op zijn Häftlingskarte staat vermeld ‘Schreibverbot’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veenman, Ferdinand, Amsterdam 16-8-1914, Arbeider GEB
Woonachtig: Baffinstraat 35, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris afdeling V.C.O.O. (1938).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Veenstra, Dirk, Medemblik 24-11-1906, Handelsreiziger
Woonachtig: Agamenonstraat 22 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij huwde na de oorlog met Hendrika Jacoba Keuter.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Werkzaam drukkerij Atalanta (1933). Geschorst als hoofdbestuurslid Federatie van Arbeiders Esperantisten (1933). Secretaris Esperantisten Oppositie Comité. Redactie en administratie Informulo.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veenstra-Jurriaans, Marietje, Amsterdam 6-12-1906, Onderwijzeres
Woonachtig: Agamenonstraat 22 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had een Joodse kind als onderduiker in huis.

Veenstra, Hendrik Lodewijk, Keboemen (Nederlandsch Oost Indië) 18-11-1890, Ambtenaar met de rang commies
Woonachtig: Elsstraat 18, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 1-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Veenstra, Jan, Donkerbroek 25-3-1914, Smid
Woonachtig: 622 A, Appelscha
Lid: Hij was anarchist.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Dienstweigeraar. Zit in 1934 opgesloten in Veenhuizen. Vertegenwoordiger V.A.U. Voorzitter afdeling I.A.M.V.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Veenstra, Lourens, Zutphen 11-1-1911, Venter
Woonachtig: Noord-Peterstraat 38, Arnhem
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 11-2-1943
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd als gevolg van de arrestatie van Albert Martin Veltman en tegelijk met hem naar Rotterdam overgebracht.

Veer, Wilhelmus Jacobus van der, Laren 11-7-1906, Elektricien
Woonachtig: Oostereinde 9, Laren
Gearresteerd: 12-7-1941
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zorgde voor papier.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Larense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Hubert van Nispen tot Sevenaer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vega, Joseph Alvares, Amsterdam 5-3-1899, Koopman
Woonachtig: Zwanenburgstraat 63 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Portugees Israëlitisch
Gearresteerd: 3-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz

Vegt, Pieter van der (Piet), Deventer 16-9-1896, Kapper
Woonachtig: S141, Terwolde
Gearresteerd: 15-12-1944
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Vegt, Roelf, Beerta 6-12-1908, Fabrieksarbeider
Woonachtig: B 234, Beerta
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Landarbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 24-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 20-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Propaganda’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Veij, Johanna Jacoba de, Vlissingen 14-9-1903
Woonachtig: Bussumerstraat 7, Naarden
Verwantschap: Zij is vlak voor de oorlog gescheiden van Cornelis Guldemond.

Veld, Derk Geert, Oudedijk (Beerta) 4-8-1908
Woonachtig: A 254, Drieborg
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veld, Jan Herman in ’t, Dordrecht 17-7-1907, Metselaar
Woonachtig: 1e Kiefhoekstraat 29, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Metselaar. Dienstweigeraar. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Secretaris I.R.H. afdeling Rotterdam (1932). Districtsbestuur C.P.N. (1938; niet herkozen).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veld, Wolter van het, Aschendorp 10-2-1896, Wever
Woonachtig: Apeldoorn
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Velde, Dirk van der, Amsterdam 24-10-1915, Chauffeur
Woonachtig: Elandstraat 13, Amsterdam
Opmerkingen: In 1941 vertrok hij naar Frankrijk om zich bij de Maquis (Frans gewapend communistisch verzet, een soort partizanen) aan te sluiten, dit mislukte en hij keerde een jaar later terug. In zijn woning werd De Waarheid gestencild en uitgereikt aan verspreiders.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Velde-Doornaar, Maria Catharina van der, Amsterdam 31-8-1919
Woonachtig: Elandstraat 13, Amsterdam
Opmerkingen: In haar woning werd De Waarheid gestencild en uitgereikt aan verspreiders. Voor het Solidariteitsfonds voorzag zij onderduikers van bonkaarten.

Velde, Engeltje van der, Naarden 23-6-1916, Inpakster
Woonachtig: Celebesstraat 28 III, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd samen met Cornelis Aarnouts in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst) gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Zij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.

Velde-Du Bruin, Vrouwtje van der, Amsterdam 10-11-1911, Naaister
Woonachtig: Van Woustraat 34 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Velde, Richard van der, Amsterdam 17-1-1910
Woonachtig: Oudegracht 326, Utrecht
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. In zijn huis vergaderde de CPN. Hij trad toe tot een CPN-knokploeg onder leiding van Willy Henricus Leuring. Er werden in zijn huis wapens opgeslagen en wapeninstructie gegeven. Aan het eind van de oorlog trad hij toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Velde-Teffer, Hendrika Henriëtte van der (Rie|), Amsterdam 8-2-1913
Woonachtig: Oudegracht 326, Utrecht
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Velden, Jan van der, Naarden 2-1-1913, Kapper
Woonachtig: 2e Van Swindenstraat 104 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Veldhoen, Suzanna Elisabeth (Suus), Heinenoord 18-2-1893, Bode voor de Schildersbond
Woonachtig: Catharina Beersmansstraat 70 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Zij was behulpzaam geweest bij het laten deserteren van een militair van de Wehrmacht, hem van burgerkleding te voorzien en laten onderduiken bij Elisabeth Catharina van den Hoonaard-Van Oort. Spoedig na diens vertrek om elders onder te duiken werd hij opgepakt en gaf prijs wie hem geholpen hadden, waardoor de helpers gearresteerd konden worden. Zij kon echter door een dochter van Lena van den Hoonaard tijdig gewaarschuwd worden om aan arrestatie te ontkomen door onder te duiken.

Veldhoven, Dirk van, Heerlen 8-8-1916
Woonachtig: Nieuwenhagen
Verwantschap: Hij was een broer van Johan Theodoor van Veldhoven.

Veldhoven, Johan Theodoor van, Heerlen 6-8-1914, Mijnwerker
Woonachtig: Nieuwenhagen
Verwantschap: Hij was een broer van Dirk van Veldhoven.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-11-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij ondersteunde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Veldhuis, Willem, Eefde 6-2-1897, Lompensorteerder
Woonachtig: Rijksweg B 191, Voorst
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lompensorteerder. Voorzitter C.P.N. afdeling Voorst (1938).
Gearresteerd: 28-10-1941
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij vervalste persoonsbewijzen. Hij zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Veldhuisen, Gerardus (Gerrit), Amsterdam 23-10-1908, Schipper
Woonachtig: Smitstraat 17, Amsterdam
Verwantschap: Hij huwde na de oorlog Adriana Johanna Maria van Bavel.
Gearresteerd: 8-1941
Gevangenschap in: Amsterdam, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In hetzelfde pand twee verdiepingen hoger woonde het echtpaar Van der Molen-Eijl en drie verdiepingen hoger Maria Johanna Wilhelmina van Hoof.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veldhuizen, Arie van, Groningen 29-6-1905, Automonteur
Woonachtig: P.J. van Kerkhofstraat 3, Groningen
Gearresteerd: 7-11-1941
Gevangenschap: Groningen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veldman, Harm, Groningen 12-10-1917, Laboratoriumassistent
Woonachtig: Nieuwe Keizersgracht 23, Amsterdam
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 12-8-1943, tweede arrestatie 1-8-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Windekind Den Haag, Weteringschans, Arnhem, Vught, Sachsenhausen, Groß-Rosen, Buchenwald, Nordhausen
Overleden: Nordhausen 16-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was lid van het studentenverzet. Hij was redacteur bij de Vrije Katheder. Hij zorgde voor valse persoonsbewijzen en stamkaarten die hij via zijn contacten bij de Persoons Bewijs Centrale kreeg toegespeeld. Hij werd gearresteerd vanwege het vervoeren en verspreiden van vervalste papieren. Hij werd op 12 augustus 1943 door de Nederlandse agent van politie Bollens van de Sicherheitsdienst in Den Haag samen met Hendrik Karssen en Rudolf van Dijk gearresteerd en 14 augustus overgebracht naar de Sicherheitsdienst aan de Nieuwe Parklaan 76 in Den Haag (Windekind waar Joodse Zaken was gevestigd), maar kennelijk later weer vrijgelaten. De tweede keer werd hij gearresteerd in een café aan het Frederiksplein.

Veldman, J.
Woonachtig: Egelantiersgracht 89 I, Amsterdam

Vellekoop, Cornelis Arnoldus, Rotterdam 8-2-1889, Badmeester
Woonachtig: Badhuislaan 1, Voorburg
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 1941, vrijgekomen 30-3-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Am 30 3 42 aus dem lager Amersfoort entlassen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Velleman, Hartog, Den Bosch 15-4-1904, Monteur
Woonachtig: Sint Janssingel 2, Den Bosch
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork, Auschwitz, Groß-Rosen, Buchenwald, Langenstein-Zwieberge
Overleden: Langenstein-Zwieberge 30-3-1945
Opmerkingen: Hij hielp communisten, waarbij Saul de Groot, onderduiken.

Velleman, Herman, Den Haag 6-9-1926, Huisknecht
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Verwantschap: Hij was een zoon van Salomon Velleman en Eva Fresco en een broer van Joseph Velleman
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 7-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Hij werd in het Binnenhof en het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Overleden: Midden Europa 31-8-1943 Hij is in Midden Europa verdwenen.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Fritz Koch van het Judenreferat bij een actie tegen communistische Joden, die in hetzelfde pand woonden. Ook zijn broer Joseph, drie leden van de familie Koopman en Antonius Fein werden bij dezelfde actie gearresteerd.

Velleman, Jacob, Leeuwarden 16-4-1919, Confectionneur
Woonachtig: Steijnstraat 54, Leeuwarden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 19-1-1942
Gevangenschap in: Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 17-7-1942
Opmerkingen: In Buchewald gaf hij als reden voor arrestatie op: ‘Hat Kaffeehaus aufgesucht welches f. Juden verboten war’.

Velleman, Joseph, Den Haag 4-8-1921, Huisknecht
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Verwantschap: Hij was een zoon van Salomon Velleman en Eva Fresco en een broer van Herman Velleman.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Midden Europa 31-8-1943 Hij is in Midden Europa verdwenen.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij werd door Fritz Koch van het Judenreferat gearresteerd bij een actie tegen communistische Joden, die in hetzelfde pand woonden. Ook zijn broer Herman, drie leden van de familie Koopman en Antonius Fein werden bij dezelfde actie gearresteerd.
Hij werd op het Binnenhof, waar hij na zijn arrestatie werd gebracht, door Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst herkend als actief vooroorlogs communist; hij begroette hem met: ‘Ha, daar staat Velleman ook’. Vink wist dat Velleman in het communistisch verzet zat. Veefkind kwam daar nadat hij net Gijs Vink uit het Oranjehotel opgehaald om (gewelddadig) te verhoren. Veefkind verlegde zijn aandacht naar Velleman. Vink hoorde dat Velleman geslagen werd tijdens een verhoor door Veefkind en SD’er Otto Lange en hoorde hem van pijn schreeuwen en kermen. Later die dag zag hij hem met een bebloed gezicht. In het Oranjehotel kwam Velleman in een buurcel van Vink; ook daar hoorde Vink dat Velleman door Veefkind en Lange afgetuigd werd.

Velleman-Polak, Rika, Den Haag 30-10-1921
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-10-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman, Salomon, Amsterdam 13-3-1887, Sigarenmaker
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Verwantschap: Hij was de vader van Herman en Joseph Velleman
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-10-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman-Fresco, Eva, Den Haag 21-3-1891
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Verwantschap: Zij was de moeder van Herman en Joseph Velleman
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-10-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman, Salomon, Groningen 21-5-1897, Perser
Woonachtig: Paul Krugerlaan 42, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koopman. Communist.
Gearresteerd: 11-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork

Velleman-Ossendrijver, Anna, Rotterdam 16-2-1899
Woonachtig: Paul Krugerlaan 42, Den Haag
Verwantschap: Zij was een zuster van Jacob Ossendrijver
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communiste.
Gearresteerd: 11-8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 28-5-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman, Samuel, Antwerpen 18-11-1891, Koopman
Woonachtig: Vinkensteynstraat 70, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.P.N. (1938).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: verzorgde van voedsel en bonnen. Hij werd gearresteerd in het kader van de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie. Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij kwam uit Rotterdam waar hij tijdens de oorlog actief was in de CPN, hij hielp bij het laten onderduiken van Joden en leden van de CPN. Hij dook in Den Haag onder, waar hij ook aan het communistisch verzet bijdroeg. Hij hielp de Joodse verzetsman Elias Waas in Den Haag onderduiken in de Daguerrestraat 50 in Den Haag en zorgde voor levensmiddelen en bonnen. Hij werd door het Judenreferat van de Sicherheitsdienst gearresteerd en in een groep van ongeveer 10 Joden naar het Binnenhof gebracht. Daar arriveerde juist de politieman van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Huberus Veefkind die Gijsbertus Vink uit het Oranjehotel had gehaald om hem op het Binnenhof te verhoren. Veefkind herkende Velleman vanuit zijn vooroorlogse observaties van de CPN en nam hem over van het Jodenreferat. Vink hoorde kort daarop vanuit een buurkamertje dat Velleman verschrikkelijk werd afgerost door Veefkind. Ook later werd Velleman zwaar gemarteld door Veefkind en Otto Lange van de Sicherheitsdienst, Vink heeft gemeld dat hij Velleman meerdere malen met een bebloed gezicht heeft gezien nadat die van een verhoor door Veefkind terugkwam.

Velleman-Kat, Vogeltje, Amsterdam 25-6-1899
Woonachtig: Vinkensteynstraat 70, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communiste. Bestuurslid W.A.C. (1928). Colporteert met C.P.N.-lectuur (1937).
Gearresteerd: 9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij was voor de oorlog actief binnen de CPN. Tijdens de oorlog zorgde zij voor de ondergedoken verzetsman Elias Waas en zocht onderduikadressen voor Joden en verzetsmensen.

Vellheuer, Huibert, Rotterdam 25-5-1916, Havenarbeider
Woonachtig: Sophiastraat 46 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Wilhelm Carl Vellheuer.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Opmerkingen: Hij stond op lijst van gezochten met als reden ‘Angeh. D. NVM’. Hij is overleden op 8-1-1944 in Rotterdam.

Vellheuer, Wilhelm Carl, Rotterdam 5-6-1917, Fabriekswerkman
Woonachtig: Sophiastraat 46 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Huibert Vellheuer.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Vellinga, Jacobus Marten, Oosterbeek 13-8-1901, Koopman
Woonachtig: Oosterbeek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koopman. C.P.H. Districtsbestuur C.P.H. Gelderland. Distributie De Tribune (1934).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vellinga-Borger, Grada, Renkum 27-4-1904
Woonachtig: Oosterbeek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van J.M. Communiste.

Veltkamp, François Simon, Amsterdam 16-8-1902, Havenarbeider
Woonachtig: Van Heemskerckstraat 30 III, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Veltkamp, Lubertus, Haarlem 11-8-1910
Woonachtig: Theemsplein 32, Haarlem
Opmerkingen: Freddie en Truus Oversteegen hebben een poos bij hem ondergedoken gezeten.

Veltkamp-Hartog, Hendrika, Haarlem 1914
Woonachtig: Theemsplein 32, Haarlem
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Freddie en Truus Oversteegen hebben een poos bij haar ondergedoken gezeten.

Veltman, Albert Martin (Ab), Amsterdam 10-10-1914, Elektricien
Woonachtig: Loosdrechter Eng 1, Hilversum / Zuiderlaan 9, Arnhem
Verwantschap: Hij was een broer van Jacoba Cornelia Veltman en Rosina Martina Metz-Veltman.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lid hoofdbestuur C.J.B. Lid hoofdbestuur N.J.F. Voorzitter afdeling V.C.O.O. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 11-2-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Arnhem, Vught, Dachau, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij bereidde de Februaristaking in Hilversum voor. Er was vlak na de staking een poging om hem te arresteren, maar hij was tijdig ondergedoken. Hij werd gearresteerd tijdens een geplande ontmoeting met Pieter Wapperom. Die was echter in Utrecht gearresteerd toen die een ontmoeting met Nico Bergsma zou hebben. Wapperom had de ontmoeting inclusief het codezinnetje ter herkenning in zijn agenda opgeschreven. De Sicherheitsdienst stuurde Nederlandse Sicherheitsdienstman Ries Jansen naar de ontmoeting. Toen Veltman wantrouwen kreeg werd hij gearresteerd door vijf Sicherheitsdienstmannen uit Arnhem. Bij ondervraging werd hem met een gummiknuppel een gapende wond in het hoofd geslagen zodat het bloed op een muur spatte. Op onbekende wijze volgde uit zijn arrestatie de arestatie van Lourens Veenstra. Nog dezelfde dag werden hij en Veenstra naar de Sicherheitsdienst in Rotterdam overgebracht, vanwaar de arrestatie van Bergsma georganiseerd was in het kader van de bestrijding van de Nederlandse Volks Militie.
In Rotterdam stond op zijn arrestantenkaart vermeld dat hij gearresteerd werd in verband met de CPN.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veltman-Diamant, Mirjam (Mick), Amsterdam 5-11-1919
Woonachtig: Loosdrechter Eng 1, Hilversum / Zuiderlaan 9, Arnhem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij was koerierster voor de Raad van Verzet.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Veltman, Jacoba Cornelia (Coba), Amsterdam 24-2-1901, Kantoorbediende
Woonachtig: Lindengracht 92 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Hans Olivier en de schoonmoeder van Gusta Vonk. Zij was een zuster van Albert Martin Veltman en Rosina Martina Metz-Veltman.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Comité tot voorbereiding van de 5e Pinkstermobilisatie van het V.J.V. (1927).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Kleve, Berlin (Duitsland), Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij typte samen met Rosa Hoepelman-Kwieser het pamflet ‘Staakt!!!, Staakt!!!, Staakt!!!’ dat tot de Februaristaking opriep; de tienduizenden pamfletten werden door verschillende personen in haar woning gestencild en van daaruit uitgereikt aan distributeurs en plakkers, waarna ze het werk van enkele niet opdagende distributeurs overnam. Zij werd in de Boomstraat gearresteerd door de agenten van politie Fondse en Van Buuren toen zij pamfletten verspreidde gericht tegen maatregelen van de Duitse overheid en een oproep om op 6 maart 1941 opnieuw in staking te gaan; zij werd aan de Sicherheitspolizei overgeleverd. Zij is tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar na het uitzitten van de straf werd ze naar het concentratiekamp Ravensbrück gestuurd. Zij moet beschouwd worden als de persoon die vlak voor en tijdens de staking het meeste werk verzette om de bevolking tot een staking aan te zetten.
Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Velzen, Nicolaas van, Delft 5-1-1906, Bloemenkoopman
Woonachtig: Jacob van Campenplein 23, Den Haag
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koopman in bloemen. Inspecteur Volksdagblad (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Alhoewel hij in 1939 van Rotterdam naar Den Haag verhuisde, stond hij op de lijst van te arresteren Rotterdamse communistische gijzelaars vanwege de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte. Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheiddienst) gesignaleerd als lid van de CPN.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Velzen, Philip van, Amsterdam 23-12-1905, Koopman
Woonachtig: Nieuwe Uilenburgerstraat 76 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Venema, Willem, Amsterdam 31-10-1916, Kantoorbediende
Woonachtig: Mercatorstraat 95, Amsterdam
Overleden: Amsterdam 18-1-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is bij Rozenoord gefusilleerd.

Vente, B. de
Woonachtig: Da Costastraat 179 II, Amsterdam

Verbrugge, Aart, Charlois 7-12-1891, Havenarbeider
Woonachtig: Stokroosstraat 32 B, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was buurman van het echtpaar Zeger Wilhelm Peters, Jacob Dijkgraaf en David Gomes de Mesquita. Zijn zoon Leendert Arnoldus is in de Spaanse burgeroorlog gesneuveld. Aart werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verbotene Zeitung gelesen’.

Verbrugge-Van Asch, Magdalena Lothera, Rotterdam 20-4-1891
Woonachtig: Stokroosstraat 32 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Overleden: Hälsingborg, dep. Malmöhus, Zweden 30-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Haar zoon Leendert Arnoldus is in de Spaanse burgeroorlog gesneuveld. Zij verspreidde De Waarheid. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Zij is in Zweden overleden als gevolg van de gevangenschap.

Verbruggen, Jan Adrianus (Donker), Amsterdam 19-12-1900, Kantoorbediende
Woonachtig: Westlandgracht 53, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de productie van ‘kaderkranten’ van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verbruggen, Johannes Berto, Leipzig (Duitsland) 14-11-1909, Chemicus bij petroleummaatschappij
Woonachtig: Geuzenstraat 33, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Karel Berthus Verbruggen.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verbruggen, Karel Berthus, Amsterdam 13-4-1907, Instrumentmaker
Woonachtig: Sanderijnstraat 11, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Berto Verbruggen.
Gearresteerd: 4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders.

Verdoner, Vogina, Amsterdam 18-10-1885, Confectienaaister
Woonachtig: Kribbestraat 55, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Verdonk, Hendrikus Cornelis (Henk), Den Haag 25-8-1912, Ambtenaar
Woonachtig: Kootwijkstraat 114, Den Haag
Godsdienst: Evangelisch Luthers
Gearresteerd: 27-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Verduin, Isaac Abraham, Amsterdam 16-4-1891, Gummiplakker
Woonachtig: Tugelaweg 47, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Vergeer, Johan Simon, Snelrewaard 5-7-1900, Slager
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Verharen, Frederik Gerrit (Freek), Amsterdam 10-6-1915, Huisschilder
Woonachtig: Westerstraat 14 II, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-6-1942
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur en was actief bij het tot stand brengen van de Februaristaking.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Verheij, Arie Adriaan (Harry), Amsterdam 26-2-1917, Trambestuurder
Woonachtig: Nieuwe Rijksweg 46, Lexmond
Opmerkingen: Hij was koerier. Hij werkte samen met Lizzy Pos. Zij huwden ver naar de oorlog.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verheijden, Leonardus Theodorus, Maastricht 6-10-1889, Schilder
Woonachtig: Grachtstraat 27, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Huisschilder. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1942, vrijgekomen 7-1942, tweede arrestatie 15-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: De tweede keer gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verheijen, Petronella Johanna Elisabeth (Nel), Den Haag 22-2-1918
Woonachtig: De la Reyweg 691, Den Haag
Verwantschap: Zij was de dochter van Petronella Johanna Elisabeth Verheijen-Daum
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 9-3-1945, vrijgekomen 30-3-1945
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de vierde infiltratieactie door Johannes Hubertus van Soolingen die In mei 1940 door een opdracht van burgemeester De Monchy de CPN werd ingestuurd. Deze vierde infiltratieactie leidde tot de fusillering van drie personen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij was onderverdeelster van De Waarheid. De politie-infiltrant van Soolingen wist eind 1944 haar vertrouwen te winnen. Zij bracht hem in contact met Isaäc Jacob Chef d’Hotel bij wie hij een aantal exemplaren van De Waarheid ging ophalen om op bepaalde adressen af te leveren. Op verzoek van Verheijen ging hij op een adres een bedrag van 16 gulden en 25 cent ophalen. In maart liet Van Soolingen Verheijen, Chef d’Hotel, de krantjesdrukker Henri van der Logt en diens medewerker Hans van ’t Veen arresteren. De laatste drie werden op 12 maart 1945 gefusilleerd. Verheijen werd door de al voor de oorlog voor de Inlichtingendienst werkende politieman Cornelis Heijnis verschillende malen verhoord. Bij een van die verhoren vroeg hij naar de bestemming van de 16 gulden 25. Toen wist Verheijen wie hen in de val gelokt had. Daarmee is Van Soolingen de4 enige van landelijk waarschijnlijk enige tientallen politie-infiltranten waarvan de rol bekend is geworden.

Verheijen-Daum, Petronella Johanna Elisabeth (Nel), Den Haag 1-9-1894
Woonachtig: De la Reyweg 691, Den Haag
Verwantschap: Zij was de moeder van Petronella Johanna Elisabeth Verheijen
Godsdienst: Rooms Katholiek
Opmerkingen: Zij bezorgde stapeltjes exemplaren van De Waarheid bij Johannes Hubertus van Soolingen die in werkelijkheid een politie-infiltrant was; het leidde tot de dood van drie communistische verzetsmensen (Van der Logt, Van ’t Veen en Chef d’Hotel)

Verheul, Huibert Jan, Hardinxveld 10-10-1890, Bankwerker-hand
Woonachtig: Van Harenstraat 19, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 14-1-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde bij de scheepswerf Wilton De Waarheid en andere illegale lectuur en zamelde geld in voor onderduikers. Volgens meestal valse Duitse opgave: ‘Auf der Flucht erschossen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Verheul, Jan, Jaarsveld 25-11-1898
Woonachtig: Mijdrechtstraat 45, Utrecht
Gearresteerd: <9-1941, vrijgelaten 2-10-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verhoeks, Cornelis Marinus, Tiel 5-5-1903, Koperdraaier
Woonachtig: Tiel
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koperdraaier. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verhoekx, Christiaan Hendrik, Oegstgeest 20-4-1890, Voeger
Woonachtig: Driftstraat 90, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Voeger. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. 2e Voorzitter P.A.S. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Verhoeve, Cornelis (Kees), Den Haag 29-5-1910, Zeeman / houder kattenbakcentrale
Woonachtig: Deimanstraat 201, Den Haag / Wibautstraat 93 I voor, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij gaf leiding aan een groepje dat De Waarheid verspreidde, geld inzamelde voor het Solidariteitsfonds en onderduikers onderbracht en verzorgde. Hij gaf in het kader van de Raad van Verzet leiding aan het transport en de opslag van wapens.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verhoeven, Johan, Hillegersberg 29-3-1889, Stratenwachter
Woonachtig: Bergsche Linker Rottekade 22, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar die werd opgeschort.

Verhoeven, K.
Woonachtig: Wibautstraat 93 I, Amsterdam

Verkerk, Aart, Rotterdam 14-9-1890, Magnetiseur
Woonachtig: Stadhoudersweg 102 C, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 26-8-1943, vrijgekomen 12-10-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij woonde bij Geertruida Carolina Ernst in huis, die op dezelfde dag gearresteerd werd. Bij zijn arrestatie had hij het relatief grote bedrag van fl. 116,12 op zak.

Verkerke, Engel Philippus, Rotterdam 10-9-1924
Woonachtig: Albregt-Engelmanstraat 52 B, Rotterdam
Opmerkingen: In 1941 liet de CPN de anti-Oranje houding varen en wilde samen met de Oranjegezinden op 31 augustus 1941, de verjaardag van koningin Wilhelmina, demonstreren. De Duitsers kregen er lucht van en noemden deze communisten ‘Oranjebolsjewieken’. In dit kader kalkte Verkerke aan de vooravond van 31 augustus leuzen als ‘Leve de koningin’ op muren. Hij was na de oorlog in dienst van De Waarheid. Hij kreeg een conflict met de CPN en moest van De Waarheid vertrekken. Hij startte vervolgens een bedrijf in kunstposters, dat een wereldwijd succes werd; daardoor werd hij schatrijk.

Verlaan, Pieter (Piet), Mijdrecht 20-4-1898, Bouwvakker
Woonachtig: Polanenstraat 54 III, Amsterdam

Verlee, Johanna Hendrika (Rie), Amsterdam 10-10-1901, Werkster
Woonachtig: Prinsengracht 56 II, Amsterdam

Verleun, Johannes Adrianus Jozef (Jan), Watergraafsmeer 13-8-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Heerengracht 103 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 4-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 7-1-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd op 18 maart 1943 in opdracht van de Sicherheitsdienst door agent van politie Hunze van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (Documentatiedienst) gearresteerd.

Vermaas, Dirk, Den Haag 7-1-1916, PTT-ambtenaar
Woonachtig: Van Alphenstraat 74, Voorburg
Godsdienst: Geen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Bestuur C.J.B. (1932).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij was stateloos.

Vermanen, Klaas, Steenwijk 26-10-1906, Metaalslijper
Woonachtig: Swartbuurt 3, Sneek
Lid: Was vermoedelijk voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.

Vermanen, Klaas, Emmen 24-5-1919, Perser
Woonachtig: Irislaan 35 B, Groningen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Dienstweigeraar.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Vermeer, Aart Cornelis, Culemborg, 24-7-1904, Bakovenbouwer
Woonachtig: Rijksstraatweg 11, Culemborg
Gearresteerd: 1-1945
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: 8-3-1945, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was een buurman van Arnoldus Geerlof en Speijer Jasper Sterk. Hij verspreidde illegale lectuur. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van een radio en Duitsland-vijandige papieren. Hij werd na zijn arrestatie in een bunker bij het Klein Seminarie in Culemborg zwaar mishandeld en daarna zwaar gewond naar Utrecht overgebracht.

Vermeer, Koenraad (Koen), Amsterdam 19-10-1912
Woonachtig: Andriesschestraat 19, Soesterberg
Gearresteerd: 7-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN en het echtpaar Jelle en Johanna Posthuma-Celie bij zich liet onderduiken.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vermeulen, C., Accountant
Woonachtig: Cornelis Houtmanstraat 16, Utrecht

Vermeulen, Jan Willem, Den Haag 5-1-1907, Architect
Woonachtig: Zuid West Buitensingel 24, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Tekenaar. In Russische staatsdienst als technisch tekenaar (1929). Zou spioneren voor GPU. Ir. De Wit zou bij hem thuis gearresteerd zijn. Spreekt voor de C.P.H. over de toestand in Rusland (1933).
Gearresteerd: 8-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 8-5-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vermeulen, Martinus Johannes, Rotterdam 28-9-1878, Betonwerker
Woonachtig: Oostendamstraat 99, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 10-5-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Siegburg
Overleden: Siegburg 8-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij naar de Engelse radiozender luisterde.

Vermeulen-Van Amersfoort, Cornelia Jacoba (Corrie), Buurmalsen 22-2-1901
Woonachtig: Oostendamstraat 99, Rotterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communiste. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amsterdam, Vught, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vermeulen-Wortel, Eva Cornelia, Amsterdam 25-1-1902, Tricotagewerkster
Woonachtig: Verbindingstraat 15 II, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 5-5-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 19-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Jacobus Balvers, zij was buurvrouw van het echtpaar Marinus Elizabertus en Jacomina Ida Clementina Versteeg-Van Heeswijk. Haar echtgenoot Leendert Frederik Wilhelm Vermeulen is in november 1939 aan boord van het schip Simon Bolivar in Het Kanaal om leven gekomen, doordat het schip op twee zeemijnen liep. Tijdens de oorlog hield zij zich bezig met het helpen onderduiken van emigranten (Duitsche politieke vluchtelingen) en hun verzorging. Zij had onderduikers in huis. Zij was een van de 70 vrouwen van het bunkerdrama in Vught, waarbij de vrouwen in een bunker werden geperst, zodat er velen stikten.

Vermij, Cornelis Johannes, Amsterdam 24-7-1909, Stoker
Woonachtig: Vancouverstraat 18, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Gerrit Willem, Jan Carel en Jacobus Franciscus.

Vermij, Gerrit Willem, Amsterdam 1-6-1908, Stukadoor
Woonachtig: Hazenstraat 18 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis Johannes, Jacobus Franciscus en Jan Carel.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 24-7-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief voor De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘komu. [kommunistische] Agitation’.

Vermij, Jacobus Franciscus, Amsterdam 8-2-1914, Timmerman, aannemer
Woonachtig: Borgerstraat 74 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis Johannes, Jan Carel en Gerrit Willem.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Gerrit Coenraad Heeren.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vermij, Jan Carel, Amsterdam 13-1-1913, Transportarbeider
Woonachtig: Borgerstraat 76 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis Johannes, Gerrit Willem en Jacobus Franciscus.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Gerrit Coenraad Heeren.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vermijs, Cornelis, Rotterdam 25-3-1919, Kleermaker
Woonachtig: Wandeloorddwarsstraat 246, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 16-5-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verboten Geldsamlung’.

Verreijt, Adrianus Henricus Wijnandus, Tilburg 8-1-1910, Parapluiemaker
Woonachtig: Dennenstraat 17, Tilburg
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verschot, mevr.
Woonachtig: Meentweg 31, Bussum

Verschut, Willem Pieter, Amsterdam 21-5-1909, Huisschilder
Woonachtig: Maritzstraat 17, Amsterdam
Opmerkingen: Frans Borsboom stencilde De Waarheid bij hem thuis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Versloot, Harmen, Schiedam 12-10-1883, Bootsman grote vaart
Woonachtig: Nassausingel 26, Breda
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bootsman. Communist. Bestuur Rotterdamse Werklozen Bond (C.P.N.) (1936).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Alhoewel hij voor de oorlog van Rotterdam naar Breda verhuisde, stond hij op de lijst te arresteren Rotterdamse communistische gijzelaars in verband met de bomaanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte.

Versluis, Pieter (Piet), Zederik 6-10-1907
Woonachtig: Amsterdam
Opmerkingen: In november 1944 werden bij een razzia in Rotterdam 52.000 mannen opgepakt om in Duitsland te werk te worden gesteld. Een deel werd per schip naar Zwolle vervoerd om vandaar naar Duitsland te worden gebracht. Op 17 november plaatste Versluis een tijdbom op een schip met 300 gevangenen. Door de aanslag konden tientallen mensen ontkomen, maar er kwamen ook vier mensen door om het leven (als ze allemaal in Duitsland waren gekomen, zouden er veel meer doden zijn gevallen).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Versteeg, Cornelia Elisabeth (Non), Den Haag 7-10-1922
Woonachtig: De Sillestraat 20, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Haar weigering in kamp Vught om van een vrouw de vlecht af te knippen, leidde tot het beruchte bunkerdrama. Zij was een van de 70 vrouwen van het bunkerdrama in Vught, waarbij de vrouwen in een bunker werden geperst, zodat er velen stikten.

Versteeg, Marinus Elizabertus (Heeswijk), Amsterdam 15-9-1910, Chef Monteur
Woonachtig: Verbindingstraat 17 III, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: (alias Heeswijk, M.) Communist.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Jacobus Balvers en Eva Cornelia Vermeulen-Wortel.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Versteeg-Van Heeswijk, Jacomina Ida Clementina, Amsterdam 13-4-1910
Woonachtig: Verbindingstraat 17 III, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was een buurvrouw van Jacobus Balvers en Eva Cornelia Vermeulen-Wortel. Cornelis Thie zat bij haar ondergedoken, daarnaast had zijn een Joodse onderduiker. De Joodse onderduiker werd verraden, waardoor de Sicherheitsdienst een inval deed, Daardoor werd Thie gearresteerd.

Verstraeten, Petrus Desiderius, Amsterdam 28-9-1908, Bouwvakarbeider
Woonachtig: Houtrijkstraat 7 III achter, Amsterdam
Gearresteerd: 7-5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Wolvenplein Utrecht, Kleef, Rheinbach
Opmerkingen: . Hij werd gearresteerd toen hij voor een vergadering aanwezig was bij Leendert Roodenburg in de Vrolikstraat 237 III, waar op dat moment de Sicherheitsdienst een inval deed. Hij werd tot acht jaar tuchthuis veroordeeld. Na gevangenschap in Rheinbach werd hij bij de Rheinische metaalindustrie te werk gesteld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verweg, A.
Woonachtig: Lavendelstraat 14, Rotterdam

Verweij, Arie Jan Hendrik, Rotterdam 29-8-1905, Havenarbeider
Woonachtig: Lavendelstraat 14 A, Rotterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Havenarbeider. C.P.H. maar in 1939 niet meer aangesloten. Vocht in Spanje.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Verwiel, Marcel Gerard Theodoor, Waalwijk 7-9-1925
Woonachtig: Waalwijk
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 6-8-1943, vrijgekomen 4-9-1943

Verwoest, Pieter Hendrik, Amsterdam 21-5-1904, Verkoper
Woonachtig: Wenslauerstraat 3 I, Amsterdam

Vessem, Levinus Jacob van (Leo), Amsterdam 24-12-1916, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Speijkstraat 33 III, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 29-2-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Buchenwald, Siebel Flugzeugwerke
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In hetzelfde pand drie verdiepingen lager woonden Alex van Doorn en Pieter Cornelis de Vroome. Hij plakte De Waarheid op muren; hij schilderde leuzen op muren. Na vrijlating op 16-11-1944 uit Buchenwald werd hij als stoker te werk gesteld bij de Siebel Flugzeugwerke in Halle.

Vet, Jan Hendrik, Amsterdam 20-12-1910, Arbeider
Woonachtig: Wijtenbachstraat 35, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Hij was voor de oorlog aangesloten bij het NAS.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 11-7-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vet, Willem, Vlissingen 24-6-1904, Gereedschapmaker
Woonachtig: Dennestraat 22, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vet-Van der Perk, Adriana (Sjaan), Alblasserdam 21-6-1907
Woonachtig: Dennestraat 22, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij bracht drie Duitse en twee Nederlandse onderduikers onder en verzorgde hen. Zij had onderduikers in huis. Zij ontving wapeninstructies.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Veth, Justus (Joost), Bussum 17-2-1897, Chemicus
Woonachtig: Baarsjesweg 287 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: In Rusland (1927-1934). Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vial, Leo Josef, Amersfoort 20-3-1905, Timmerman
Woonachtig: Anemoonstraat 16, Amersfoort
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Liga tegen Imperialisme. Brengt in 1931 verslag uit van de Jeugdbeweging.

Vianen, H. van
Woonachtig: Schutterstraat 41, Rotterdam
Gearresteerd: 12-11-1943

Vieijra, Christina ten, Amsterdam 8-4-1922
Woonachtig: Vrolikstraat 379, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vienerius, Engelbert Joseph (Venerius C.J.), Stadt Rheine (Duitsland) 10-5-1893, Mijnwerker
Woonachtig: Heerlen
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 19-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Vierhout, Pieter Anthonie (Peter), Den Haag 2-8-1883, Sigarenwinkelier
Woonachtig: Frederik Hendriklaan 60, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 18/23-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vierling, Hendricus Gerardus, Den Haag 10-11-1902, Groentehandelaar
Woonachtig: Pinkstraat 27, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 1941,vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vierveijzer, Henricus Cornelis (Henk), Amsterdam 11-2-1890, Koopman
Woonachtig: Amsteldijk 18 I, Amsterdam
Opmerkingen: In hetzelfde pand woonde Tjebbe de Loor een verdieping hoger.

Vierveijzer-Zegerius, Magdalena (Leentje), Amsterdam 9-12-1881
Woonachtig: Amsteldijk 18 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Cornelis en Johannes Guldemond.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 16-6-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 1-2-1944
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij verzorgde vijf onderduikers, waarvan drie communisten.

Vijlbrief, Pieter, Utrecht 12-5-1901, Boekdrukker
Woonachtig: Burgemeester van der Voort van Zijplaan 72, Utrecht

Vijlbrief, Petrus Johannes (Pieter), Leiden 3-10-1905, Timmerman
Woonachtig: Atjehstraat 51, Leiden
Verwantschap: Zij was een broer van Jacoba Maria Slagmaat-Vijlbrief.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vijlder, Hendrikus de (Puck), Haarlemmermeer 6-10-1913, Metaalbewerker
Woonachtig: Haarlemmer Houttuinen 68 B III achter, Amsterdam
Gearresteerd: 8-9-1944
Gevangenschap in: Siegburg
Overleden: Siegburg 21-3-1945
Opmerkingen: Hij werd door de hondengeleider Janssen en Elfers gearresteerd ter zake van diefstal en illegaal slachten.

Ville, Marinus Ludovicus, Rotterdam 24-10-1920, Carrosseriebouwer
Woonachtig: Bloklandstraat 137, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in Wenen gearresteerd.

Vinck, Rudolf (Ruud), Amsterdam 20-3-1918, Kleermaker
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 46 III, Amsterdam
Gearresteerd: 12-7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij had de leiding over de productie en verspreiding van De Waarheid in de Staatsliedenbuurt. Op 13 juli 1944 verscheen zijn echtgenote op het politiebureau en deed aangifte dat haar man sinds de vorige ochtend om 5 uur spoorloos was. Een ongeluk wordt gevreesd en opsporing wordt verzocht. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te arresteren en de verwanten niet op de hoogte te stellen. De politieman op het bureau vertelde vrouw niet dat haar echtgenoot sinds de vorige dag in het Huis van Bewaring zat opgesloten. Vinck werd in Duitsland te werk gesteld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vinden, Johannes Cornelis van der, Amsterdam 26-10-1912, Lithograaf
Woonachtig: Willem Leevendstraat 1 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Vinju, Christiaan Johan, Amsterdam 13-7-1903, Stukadoor
Woonachtig: Govert Flinckstraat 300 III, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 26-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid bij abonnees en op zijn werk, plakte manifesten en zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in. Hij kreeg zijn materiaal van Dorothea van Heerde.

Vink, C.
Woonachtig: Rijnsburgerweg 105, Leiden
Opmerkingen: Hij werd mishandeld door Otto Lange van de Sicherheitsdienst. Hij was betrokken bij De Waarheid.

Vink, Derk Hermanus, Den Haag 28-9-1913, Transportarbeider
Woonachtig: Hooftskade 178, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Nicolaas Vink.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Politiek commissaris De Zaaier.
Gearresteerd: >24-6-1941, vrijgekomen 30-3-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war Leiter einer fünfergruppe der illeg. CPN und hat Hetzschriften vertrieben’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vink, Gijsbertus (Gerrit), Den Haag 13-9-1910, Bloemist
Woonachtig: Obrechtstraat 181, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Nicolaas Vink.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 29-6-1942, vrijgekomen 9-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haaren, Vught, Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd net zo als veel andere Haagse communisten zwaar mishandeld. Hij zat 24 dagen in strafcel en kreeg negen weken lang geen verschoning. Hij kan als voorbeeld dienen voor wat er tijdens de martelingen in het Oranjehotel en het Binnenhof door Ernst Knorr en Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst kon gebeuren. Hij kreeg de eerste vier dagen na arrestatie niets te eten. Hij werd gedurende periode vier à vijf keer per nacht voor verhoor uit cel gehaald. Hij werd met vuist in gezicht geslagen, met laarzen in onderlijf geschopt. Hij moest 50 keer een lange gang in het Oranjehotel op en neer rennen, toen hij na 30 keer niet meer kon, werd hij aan een touw de overige 20 keer op en neer gesleept, waardoor kleren kapot scheurden. Lange gooide hem een schrijfmachine in het gezicht. Hij werd met ploertendoder, ijzeren tafelpoot, metalen liniaal en karwats afgeranseld, waarbij hij meerdere keren het bewustzijn verloor, en een bloemenstandaard werd op zijn rug stuk geslagen. Hij werd met het hoofd tegen de muur geslagen en met laarzen in het onderlijf geschopt. Hij hield ten gevolge van de mishandelingen blijvende littekens op zijn benen over. Zijn echtgenote kreeg te horen dat ze hem nooit meer terug zou zien, omdat hij de kogel zou krijgen
Hij werd op 26-8-1942 door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind per auto in het kamp Haaren afgeleverd. Hij is op 7-7-1944 gevlucht uit het buitenkommando Zorgvliet van kamp Amersfoort (in Zorgvliet, waar het Catshuis staat, was een Duitse spionnenschool gevestigd). Hij moest met paard en wagen op het terrein werken. Hij klom via de wagen over de muur, waar zijn echtgenote en Anna Catharina Koert-Mulder met burgerkleren wachtten, waarbij Piet Metscher op de achtergrond ook behulpzaam was, en dook vervolgens onder. Hij nam daarna weer deel aan De Waarheid-groep in Rotterdam. Hij kreeg iets later zelfs de leiding over een verzetsgroep in Schiedam.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vink-Van der Stal, Johanna Catharina (Jopie), Den Haag 6-7-1909, Kapster
Woonachtig: Obrechtstraat 181, Den Haag
Verwantschap: Zij was de dochter van Franciscus van der Stal en Wilhelmina Gerharda van der Stal-Jacobs; zij was eerder gehuwd geweest met Johannes Develing.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 29-6-1942, vrijgekomen 9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst probeerde in het Oranjehotel een seksuele relatie met haar aan te knopen.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij gaf voor de oorlog hulp aan Duitse vluchtelingen. Bij haar vrijlating kreeg ze van Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst te horen: ‘Je hoeft er niet op te rekenen dat je je man nog eens terug ziet. Gaat hij aan de mishandelingen niet kapot, dan krijgt hij toch de kogel’. Veefkind trachtte ook een seksuele relatie met haar aan te knopen. Zij hiep samen met Anna Catharina Koert-Mulder haar echtgenoot vluchten, die vanuit Vught te werk was gesteld in het buitencommando Zorgvliet in Den Haag.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Vink, Izaak de, Leiden 21-8-1902, Koopman
Woonachtig: Deutzstraat 11, Oegstgeest
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Radencommunist. In 1938 minder actief.

Vink, Nicolaas, Den Haag 19-9-1897, Matroos koopvaardij
Woonachtig: Korendijkstraat 143, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Gijsbertus Vink en de vader van Nicolaas Vink.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 22-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel,
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vink, Nicolaas, Den Haag 31-12-1922, Matroos
Woonachtig: Pijnboomstraat 17, Den Haag
Verwantschap: Hij was een zoon van Nicolaas Vink.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 22-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Meppen-Dalum

Vink, Theodorus Christianus (Theo), Rotterdam 17-12-1908, Magazijnbediende
Woonachtig: Ackersdijkstraat 94, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 23-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit für C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Vink, Willem, Rotterdam 14-2-1918, Tramconducteur
Woonachtig: Boezemlaan 34 A, Rotterdam
Gearresteerd: 29-7-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Feld Gendarmerie.

Vink-Hiddes, Hiltje (Hillegje), Amsterdam 13-4-1902
Woonachtig: Willemsstraat 67, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amstelveenscheweg, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Hamburg, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zij werd door Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vinke, Johannes Wilhelmus (Hannes), Losser 28-10-1902, Dakdekker
Woonachtig: Welstraat 31, Enschede
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Dakdekker. Communist. Is gehuwd en heeft 4 kinderen (1937). Is statenloos daar hij in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend heeft. Dient in Internationale Brigade in Spanje (1937); ronselt anderen ervoor.
Gearresteerd: <4-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Vught, Sint-Michielsgestel
Opmerkingen: Toen hij naar Spanje vertrok, was hij al stateloos doordat hij in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend had.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Vis, Johanna, Amsterdam 3-11-1897, Onderwijzeres
Woonachtig: Galileistraat 115, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Doopsgezind
Gearresteerd: 10-2-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 9-2-1945
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de vooroorlogse Inlichtingendienstman Anne van der Ploeg, welke massamoordenaar na de oorlog medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst werd. De arrestatie geschiedde ten behoeve van de Duitse topspion Traugott Protze, die voor de oorlog van de Nederlandse regering vrijuit mocht spioneren en die tijdens de oorlog de leiding had over de Duitse spionage in Nederland (onder andere het smokkelen van Duitse spionnen via zogenoemde pilotenlijnen, waarvan hij kennis kreeg door arrestaties van verzetsmensen van allerlei gezindten en daarnaast kennis nemen van topgeheime militaire documenten die hem via de Haagse Politie Inlichtingendienst werden aangereikt).

Vis, Pieter, Rotterdam 12-1-1920, Los werkman, muzikant
Woonachtig: Rietvinkstraat 34 A, Rotterdam
Gearresteerd: 2-10-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Hamburg
Opmerkingen: Hij werd op 14-10-1943 naar Hamburg gezonden, maar was in 1944 weer terug; hij werd nog enige malen gearresteerd vanwege criminele activiteiten.

Vis, Rienk Ages, Amsterdam 25-3-1899, Los werkman
Woonachtig: Van Hogendorpstraat 241 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vis-Van der Zee, Elisabeth, Amsterdam 12-7-1904
Woonachtig: Van Hogendorpstraat 241 II, Amsterdam

Visch, Hendrikus Jacobus, Terborg 7-5-1899, Machinebankwerker
Woonachtig: Haarlem
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Machinebankwerker. Dienstweigeraar. In mei 1920 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Is met zijn vrouw, Petronella Vermeer, naar Rusland gegaan met ir. Rutgers. Juffr. Visch is sinds 1923 weer in Nederland en houdt redevoeringen over Rusland. Spreker op 1 meiviering C.P.H. Glanerbrug (1932).

Visch-Vermeer, Petronella Gerardina, Bloemendaal 17-3-1897
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van H.J. C.P.H. Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930. Spreekt voor V.V.S.U. Amsterdam (1932).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visscher, Hendrik, Enschede 20-6-1913, Kabellegger
Woonachtig: Pluimstraat 107, Enschede
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Woonplaats onbekend (1939). Anarchist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Visscher, Herman Willem, Rotterdam 24-6-1917, Straatventer
Woonachtig: Jerichostraat 83 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 23-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Rotterdamse politie registreerde op zijn arrestantenkaart als arrestatiereden ‘verm. comm. [vermoedelijk communistische] propaganda’. Hij zat van 4-9-1941 tot 24-9-1941 opgenomen in het Berg-ziekenhuis; daarna weer in de cel gezet. Hij werd op 7-2-1942 naar het Oranjehotel overgebracht.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser, Adriaan, Beverwijk 22-7-1889, Machinist op visserijschip
Woonachtig: Terrasweg 49, Santpoort
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond vermeld dat hij lid van de CPN was.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser, Anne, Lemmer 12-12-1909, Houtbewerker
Woonachtig: Visschersburen 27, Lemmer
Verwantschap: Hij was een broer van Meint Willem en Sake Visser.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser-Brandsma, Aafje, Viersen (Duitsland) 9-12-1914
Woonachtig: Visschersburen 27, Lemmer

Visser, Arie Marie, Rotterdam 16-5-1908, Kelner
Woonachtig: Korenaarstraat 36, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Wijkleider C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 6-7-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Visser, Benedictus Johannes, Bochum (Duitsland) 9-11-1902, Rijwiellakker
Woonachtig: Pluimerstraat 25 A, Groningen
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: eerste arrestatie 2-1941, vrijgekomen 20-3-1941, tweede arrestatie 29-3-1941, derde arrestatie 15-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Bochum (Buchenwald) 15-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Betätigung’.

Visser, Cornelis Frederik, Amsterdam 10-5-1915
Woonachtig: Bertelmanplein 2 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser-Betlem, Esselina Carolina Constantia, Amsterdam 29-6-1913
Woonachtig: Bertelmanplein 2 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Visser, David, Amsterdam 28-11-1901, Lederbewerker
Woonachtig: Vrolikstraat 108, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 9-9-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Seibersdorf
Overleden: Seibersdorf 30-11-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Maria (Mien) Lund-Van Leusden

Visser-Koren, Elisabeth (Liesbeth), Amsterdam 27-9-1894
Woonachtig: Vrolikstraat 108, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 9-9-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-9-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Visser, Derk Hendrik, Zwolle 18-7-1919
Woonachtig: Papaverstraat 16, Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Visser, Hendrik Johannes, Delft 23-4-1909, Kelner
Woonachtig: Cornelis Trompstraat 1, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Visser, Hotze, Dragten 28-7-1900, Monteur
Woonachtig: Tuinbouwstraat 20, Leeuwarden
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser, Jacobus Wilhelmus Arie de, Den Haag 3-4-1898, Autospuiter
Woonachtig: De la Reyweg 733, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Petrus Jozef de Visser
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser-Van Winsberghe, Alina Pharailde (Lien), Sluis 17-6-1896
Woonachtig: De la Reyweg 733, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van J.W.A. Bestuur afdeling C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 11-6-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Zij was op 8 mei 1940 getuige bij het huwelijk tussen Willem Lodewijk Harthoorn en Petronella Kok.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ’sie hat nach dem Verbot der CPN der CPN noch illegal die Zeitschrift “De Vonk” zur Verteilung gebracht. 1939 war sie ein Jahr Mitglied des Weltfrauen-Kommitees’.
Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Visser, Jacques Martinus, Utrecht 2-5-1911, Houtbewerker
Woonachtig: Curaçaostraat 27 bis A, Utrecht
Gearresteerd: 8-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 16-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk.

Visser, Jean Hubert Pierre, Roermond 3-9-1908, Importeur chemicaliën
Woonachtig: Henri Govaertsweg 21 B, Maastricht
Gearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Maastricht
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser, Leendert Jacobus de, Rotterdam 10-11-1897, Schipper
Woonachtig: Harstenhoekweg 95, Den Haag
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Schipper. Bioscoopnieuwsverslaggever De Tribune (1935). Actief in C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 22-6-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser-Roest, Julia de, Rotterdam 7-6-1890, Kinderjuffrouw
Woonachtig: Harstenhoekweg 95, Den Haag
Verwantschap: Zij had een relatie met Louis Leonardus Hendrikus de Visser en een kind van hem dat dezelfde voornamen kreeg als hij.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 22-6-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Visser, Louis Leonardus Hendrikus de, Delfshaven 21-5-1878, Glazenwasser, Politicus
Woonachtig: Patrijslaan 15, Den Haag
Verwantschap: Hij heeft en relatie gehad met Julia de Visser-Roest en was de vader van Louis Leonardus Hendrikus Roest, die hij nooit erkend heeft. Hij was een oom van Cornelia Apolonia de Bruijn-de Visser.
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was lid van de Tweede Kamer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Journalist. Propagandist S.D.A.P. en C.P.H. Redactie De rode Vak Internationale (1921). Gedelegeerde N.A.S. bij W.A.C.-vergadering (1923). Medewerker Klassenstrijd (1925). Lid partijbestuur C.P.H. (1926, voorzitter 1927, 1928). Spreekt voor C.P.H./ Zaaier (Rotterdam 1926). Spreekt voor W.A.C. (Amsterdam 1927). Bestuurder N.A.S. Lid C.P. gemeenteraad (1932) Den Haag en Provinciale Staten Zuid-Holland. Kamerlid (1928, 1932). Internationaal A.O.C. (1932). Spreker tijdens de 1-mei viering te Amsterdam. Eerste voorzitter partijbestuur van de C.P.H. (1926, 1932). Stelde bij 60e verjaardag ingezamelde gelden ter beschikking voor oprichting naar hem genoemd fonds. Lid EKKI (1935). Lid Tweede Kamer. Centrale Raad I.R.H. Redactie De Roode Anti-militarist. Lid Centrale Raad I.R.H. (1926). In 1926 naar Moskou. Partijbestuur C.P.N. (1936). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1933, 1937). Spreekt voor C.P.N. Maastricht (1939). Voor behoud Nederlands onafhankelijkheid (1938). Spreekt in Leiden (1940). Afgevaardigde van C.P.H. C.P.H. Tweede Kamer (1928). Leider van de C.P.H. (Louis Leonardus Hendrikus de) (1926). Voorzitter van de C.P.H.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 25-6-1941
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Neustadt
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Onder andere omdat hij als partijleider niet aanwezig kon zijn bij de partijvergadering op 15 mei in Parlando in Amsterdam, omdat hij door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een nieuwe partijbijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Omdat hij zo bekend was, werd hij grotendeels buiten de verzetsactiviteiten gehouden en alleen zo nu en dan geconsulteerd. Hij werd door de Haagse Politie Inlichtingendienst blijvend bespioneerd, wat in februari 1941 resulteerde in een kort rapportje door Inlichtingendienstman Eckhardt. Hij werd voor zijn arrestatie op 25 juni 1941 gewaarschuwd en aangeraden onder te duiken. Hij wilde eerst zijn koffer pakken en was toen te laat om arrestatie te ontlopen. In een rapport van 17-2-1941 rapporteerde vooroorlogse communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Eckhardt: ‘Na 10 Mei 1940 kan zijnerzijds, van eenigerlei actie op politiek terrein, niets blijken’. (Behalve zijn bijdrage aan de moord op meer dan honderd Haagse communisten, zou Eckhardt als lid van de treincontrole tussen mei 1942 en oktober 1944, vele tientalen mensen, voornamelijk Joden, de dood in helpen jagen. Dit alles was na de oorlog een grote aanbeveling om weer als communistenjager bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in dienst te treden.)
Hoe bloeddorstig de Nederlandse toppolitici waren moge blijken uit een brief die de Londense sociaaldemocratische minister Johan Willem Albarda aan zijn collega en partijgenoot Van den Tempel schreef: ‘Zoëven ontving ik [.] een veronrustende tijding, namelijk dat [.] onze vriend Louis de Visser springlevend is! Dat maakt (als het waar is) de vooruitzichten niet vrolijker.’ Kennelijk wensten de SDAP-ministers het communistische Kamerlid een uiterst gruwelijke dood in Neuengamme toe. Hun wens werd vervuld.
In 1945 lag De Visser met zijn lichaam overdekt met steenpuisten in het Revier; toen hij weer enigszins hersteld was werd hij door communistische artsen als zogenaamd nog ernstig ziek zijnde in het Revier gehouden om hem zo een groter overlevingskans te bieden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1958 een dossier over hem samen; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Visser, Lucie, Sloten 15-4-1919, Hulp in de huishouding
Woonachtig: Prinsengracht 502 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Visser, Meint Willem, Lemmer 7-10-1904, Mast- en blokmaker
Woonachtig: Parkstraat 57, Lemmer
Verwantschap: Hij was een broer van Anne en Sake Visser.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Houtbewerker. Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd door vier politiemannen gearresteerd in opdracht van burgemeester Krijger, die uitvoering gaf aan de Duitse opdracht in het kader van de Aktion CPN. Hij werd vermoedelijk bij vergissing gearresteerd, omdat eigenlijk zijn broer Sake Visser gearresteerd had moeten worden. Mogelijk is dit de reden dat hij weer snel vrijgelaten werd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser, Petrus de, Dordrecht 23-10-1910
Gearresteerd: 15-11-1942

Visser, Petrus Jozef de, Den Haag 20-12-1900, Kelner
Woonachtig: Hoefkade 1424, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Wilhelmus Arie de Visser
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht ill. Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Visser, Pieter, Nieuwerkerk 18-2-1891, Machinist
Woonachtig: Putschelaan 19, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 27-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verdächtnis lesen verboten Lektüre’.

Visser, Pieter Gerrit, Middelburg 1-6-1905, Handelsreiziger
Woonachtig: Javastraat 55, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Visser, Sake, Lemmer 29-1-1903, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Balboastraat 16 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Anne en Meint Willem Visser.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad van Lemmer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuur afdeling C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Opmerkingen: Hij had op 25-6-1941 gearresteerd moeten worden, maar in plaats daarvan werd zijn broer Meint Willem Visser gearresteerd.

Visser, Sipke (De Baas), Oppenhuizen 29-7-1901, Apothekersassistent
Woonachtig: Van Brakelplein 29 B, Groningen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 3-7-1944
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 22-8-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief voor de Groningse verzetsgroep De Vonk die het gelijknamige blad verspreidde. Hij verleende hulp aan onderduikers en zorgde voor bonkaarten. Hij had de leiding over de distributie van illegale bladen. Hij werd lid van de verzetsgroep De Groot.

Visser-Stienstra, Klazina, Tzum 11-12-1903
Woonachtig: Van Brakelplein 29 B, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Visser, Tjalling, Lemmer 8-9-1909, Timmerman
Woonachtig: Zaandam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij nam deel aan het gewapend verzet en pleegde overvallen. Hij trad toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij geraakte door het verzet invalide.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser, Wierd, Dragten 1-1-1905, Arbeider
Woonachtig: C23, Dragten
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Hendrik de Vries. Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Visser, Willem Carel de, Dordrecht 23-2-1910
Woonachtig: Bazarlaan 47, Amsterdam
Gearresteerd: 13/151-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Visser-Feis, Cornelia Wijnanda de, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 14-6-1914
Woonachtig: Bazarlaan 47, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Vlaar, Andreas, Sloten 24-2-1899, Los werkman
Woonachtig: Oostzaanstraat 80 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis en Martinus Vlaar.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vlaar-Van Poorten, Apolonia Dorothea, Sloten 10-9-1904
Woonachtig: Oostzaanstraat 80 I, Amsterdam

Vlaar, Cornelis, Sloten 15-3-1901, Landarbeider
Woonachtig: Spaarndammerdijk 491 boven, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist
Verwantschap: Hij was een broer van Andreas en Martinus Vlaar.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vlaar, Martinus (Martin), Sloten 13-3-1904, Grondwerker
Woonachtig: Zaandammerplein 64 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Andreas en Cornelis Vlaar.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lid C.P.H. Spreker op vergaderingen. Stakingscomité Deventer (1937).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 23-5-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de organisatie en verspreiding van De Waarheid. Hij zamelde geld in voor gezinsleden van personen die weigerden in Duitsland te werken en daarom ondergedoken waren. Hij nam op 15 februari deel aan een vergadering over het uitroepen van stakingen bij Fokker en enkele andere bedrijven. Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot twaalf jaar tuchthuis veroordeeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vlaar-Philipoom, Maria Magdalena (Rie), Rotterdam 7-5-1911
Woonachtig: Zaandammerplein 64 II, Amsterdam
Opmerkingen: Haar broer Willebrordus Nicolaas Philipoomis is in 1938 als vrijwilliger in de Internationale Brigade in Spanje gesneuveld.

Vlaskamp, Jacob (Jaap), Amsterdam 25-7-1921, Timmerman
Woonachtig: Niasstraat 7 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij huwde na de oorlog met Mimosa Philippine Kwak.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vlasman, Aloisius Cornelis (Wies), Utrecht 18-11-1908, Adjunct accountant
Woonachtig: Wakkerendijk 108 A, Eemnes
Gearresteerd: 11-4-1945
Overleden: Laren 11-4-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij vertrok in 1942 uit Amsterdam naar Eemnes, waar hij onderduik gelegenheid bood aan Ko Beuzemaker, Jan Dieters en anderen. Hij zorgde voor valse persoonsbewijzen en bonkaarten voor ondergedoken communisten Joden en krijgsgevangenen (Nederlandse militairen die opnieuw in gevangenschap moesten gaan).

Vlasman-Avontuur, Johanna, 28-11-1912
Woonachtig: Wakkerendijk 108 A, Eemnes
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vlastuin, Gerard Johan, Zutphen 29-6-1917, Kleermaker
Woonachtig: Ravenstraat 1, Zutphen
Verwantschap: Hij was een zoon van Jan Willem en Maria Aleida Jurriana Vlastuin-Willems.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vlastuin, Jan Willem, Oudenhoorn 20-1-1891, Kleermaker
Woonachtig: Ravenstraat 1, Zutphen
Verwantschap: Hij was de vader van Gerard Johan Vlastuin.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Distributie De Tribune (1934).
Gearresteerd: eerste arrestatie 5-9-1942, vrijgekomen 21-10-1942, tweede arrestatie 1-5-1943, vrijgekomen 12-6-1943
Gevangenschap in: Zutphen, Amersfoort, Vught
Overleden: Zutphen 9-9-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd tijdens vluchtpoging bij derde arrestatie door de landwacht doodgeschoten

Vlastuin-Willems, Maria Aleida Jurriana, Zutphen 2-12-1893
Verwantschap: Zij was de moeder van Gerard Johan Vlastuin.
Woonachtig: Ravenstraat 1, Zutphen

Vleeschdrager, Lion (Louis Contran), Amsterdam 13-12-1898, Pianist
Woonachtig: Amsteldijk 94 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Verleent muzikale medewerking op communistische vergaderingen. Lid van advies A.F.T.B. [Geregistreerd onder de naam Louis Contran;] Pianist. Speelt op bijeenkomst N.R.H.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vleeschdrager-Van Walree, Trijntje (Tine), Groningen 29-8-1891
Woonachtig: Amsteldijk 94 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Hendrik van Walree.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van Lion. Penningmeester Centrale voor Volkscultuur (C.V.V.) (1939).

Vleeschhouwer, Anna Maria, Amsterdam 11-7-1922
Woonachtig: Swammerdamstraat 25, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Anna Maria Vleeschhouwer-Schaap.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid.

Vleeschhouwer-Schaap, Anna Maria, Amsterdam 18-3-1887
Woonachtig: Swammerdamstraat 25, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Anna Maria Vleeschhouwer.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid.

Vleeschhouwer, Heiman, Rotterdam 27-6-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: Van der Horststraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jacob en Marianne Vleeschhouwer.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 14-9-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Polen 31-3-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd ten behoeve van de afdeling Joodsche Zaken van de Sicherheitsdienst in Den Haag (Windekind, Nieuwe Parklaan 76).

Vleeschhouwer, Jacob, Rotterdam 27-12-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: Van der Horststraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Heiman en Marianne Vleeschhouwer.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Heemraadsingel Rotterdam, Oranjehotel
Overleden: Leusden 14-7-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij een mislukte poging het filmtheater Luxor in brand te steken, omdat daar Duitse propagandafilms werden gedraaid. Toen hij zonder ster over straat liep werd hij op basis van zijn uiterlijk door de politie aangehouden en toen hij bij controle een ‘J‘ in zijn persoonsbewijs bleek te hebben staan gearresteerd. Op het politiebureau bleek dat hij in het opsporingsregister voor kwam en toen vervolgens aan de Sicherheitsdienst overgeleverd. Hij werd op 12-2-1943 naar Utrecht overgebracht. Er werd door de Rotterdamse politie een grote rode ‘J’ op zijn arrestantenkaart gestempeld. Hij werd ter dood veroordeeld.

Vleeschhouwer, Marianne, Rotterdam 12-11-1915, Naaister
Woonachtig: Van der Horststraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Heiman en Jacob Vleeschhouwer.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Vlerk, August Frederik Robertus van der (Guus), Delft 4-5-1904, Metaalbewerker
Woonachtig: Delftweg 33 A, Rijswijk
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Zeeman/ fabrieksarbeider/ metaalbewerker. Communist. Voorzitter afdeling I.R.H. (1929). Uit N.V.V. geroyeerd (1934). Agent Tribune (1934, 1935).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten. De Rijswijkse politie had Kraan opgegeven als zijnde lid van de CPN, maar gaf enige weken later aan de Sicherheitsdienst te kennen dat ze zich vergist hadden en dat het enige bekende feit was dat ze bij verkiezingen de kandidatenlijst van de RSAP getekend hadden. Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheiddienst) gesignaleerd als lid van de CPN.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Rijswijk aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacques van Hellenberg Hubar (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. De burgemeester moest de namen inleveren bij Johannes Eckhardt van de Haagse Politie Inlichtingendienst. (Hellenberg Hubar leverde tegen de Duitse eis in alleen vier namen van RSAP’ers in).

Vlessing, Maximiliaan, Amsterdam 18-5-1910, Bontwerker
Woonachtig: Retiefstraat 83 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch

Vleugels, Gerardus, Rotterdam 31-10-1894, IJzervlechter
Woonachtig: Adrianastraat 60 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Betonwerker. Actief in de C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 7-10-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Auschwitz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 26-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte in het verzet samen met Frederik Roomeijer, Casparus Markenstein en Maarten van Baarle. De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als reden voor zijn arrestatie ‘communist (?)’.Hij werd op 18-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Vlieger, Willem, Assen 18-3-1897, Aannemer wegenbouw
Woonachtig: Lange Hilledijk 30 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Willem Vlieger.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Stratenmaker. 1e Penningmeester afdeling C.P. In 26 afgetreden in deze functie.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Neuengamme 1-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vlieger, Willem, Assen 1-2-1922, Stratenwachter
Woonachtig: Lange Hilledijk 30 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Willem Vlieger.
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Vlierman, Karel, Meppel 13-3-1889
Woonachtig: Palembangstraat 69 I, Amsterdam

Vlierman, Sander Gerard, Meppel 22-4-1925, Kantoorbediende
Woonachtig: Palembangstraat 69 I, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: Eerste arrestatie 21-8-1941, vrijgelaten 9-1941, tweede arrestatie 22-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden voor de eerste arrestatie ‘C.P.N.’ en voor de tweede ‘Kommunistische Propaganda und Judenhilfe’.

Vliet, Alida Maria van (Ali), Uithoorn 21-4-1923
Woonachtig: A.F. de Savornin Lohmanstraat 17, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij was koerierster. Zij huwde vlak na de oorlog met Hendrik Masker.

Vliet, Dirk van, Woerden 1-1-1903, Elektricien
Woonachtig: Moerkerkestraat 80 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: elektricien. Communist. Partijcongres C.P.N. (1935). Kandidaat-lid partijbestuur C.P.N. (1936) en gekozen; later niet herkozen (1938).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vliet, Jacob, Rotterdam 13-11-1900, Grondwerker
Woonachtig: Spangeschekade 70 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los werkman. Bestuur afdeling C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 12-8-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum-Schwesing 25-10-1944
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege ‘Kontraktbruch’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vliet, Teunis van, Vlaardingen 28-12-1912, Groentehandelaar
Woonachtig: Oltmansstraat 131, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Hij werd sinds december 1942 door de Sicherheitsdienst gezocht.

Vliet-Van Os, Jacoba Hendrika van, Rotterdam 28-9-1912
Woonachtig: Oltmansstraat 131, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 11-2-1943, vrijgekomen 21-10-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Er werd in haar woning een radio in beslag genomen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Vlietman, Johannes (Jan), Amsterdam 23-3-1919, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Wormerveerstraat 11 II, Amsterdam
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vlietman-Moerland, Cornelia (Corrie), Amsterdam 6-10-1921
Woonachtig: Wormerveerstraat 11 II, Amsterdam
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.

Vlietstra, Dirk Hugo, Den Haag 20-1-1896, Chauffeur
Woonachtig: Seghersstraat 29, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Hinricus Vlietstra.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 18-11-1942
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Wirth en Albert Barkov als gijzelaar gearresteerd.
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vlietstra-Güth, Hedwig, Den Haag 19-1-1905
Woonachtig: Seghersstraat 29, Den Haag

Vlietstra, Hinricus, Den Haag 13-9-1899, Brievenbesteller
Woonachtig: Bussumschestraat 53, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Dirk Hugo Vlietstra.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Postbesteller.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Michael Martinus Hendriks.
Naoorlogse communistenjacht: Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst) gesignaleerd als lid van de CPN.

Vloodt, Joanna Christina van der, Rotterdam 11-1-1913, Scheikundig ingenieur
Woonachtig: Stadhouderslaan 2, Den Haag
Godsdienst: Geen
Verwantschap: Zij was gescheiden van Dirk Tinbergen. Zij had een relatie met August Otto Wilhelm Levin en is na de oorlog met hem gehuwd en vervolgens samen met hem naar Duitsland vertrokken, waar hij nog later in de DDR burgemeester van Loitz werd.
Opmerkingen: Zij was gescheiden van Dirk Tinbergen, een broer van de latere Nobelprijs winnaars Jan en Nikolaas Tinbergen. Tijdens de oorlog was zij de verbindingspersoon tussen een groep Duitse communistische emigranten (vluchtelingen), die hier verzet tegen de Duitse bezetter pleegden, en het Haags communistisch verzet. Zij had een relatie met August Levin. Ze huwde Levin op 15 augustus 1945 in Den Haag en ging eind oktober 1946 met hem mee naar Oost Duitsland. Na zijn dood keerde ze terug naar Amsterdam.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Vlugt, Henricus Franciscus van der, Amsterdam 20-2-1911, Handlanger
Woonachtig: Henrick de Keijserplein 7 III, Amsterdam

Voerman, Hendrik (Henk), Amsterdam 7-10-1907, Autogeenlasser
Woonachtig: Zaandammerplein 31 II, Amsterdam

Voerman-Sep, Christina, Amsterdam 2-8-1906
Woonachtig: Zaandammerplein 31 II, Amsterdam

Voet, Willem van der, Hillegom 11-6-1898, Boekhandelaar
Woonachtig: Noordeinde 11, Monnickendam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 24-11-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 6-3-1943
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was in eerste instantie lid van het MLLF, de verzetsgroep van de RSAP. Hij stencilde De Vonk en De Waarheid.

Vogel, Jacobus, Zwartsluis 28-2-1890, Weger
Woonachtig: Proveniersstraat 50 B, Rotterdam
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 12-5-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Johannes Theodorus Ridder.

Vogel-De Wit, Suzanna Maria, Sint Maartensdijk 2-9-1897
Woonachtig: Proveniersstraat 50 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Vogel, Leendert Christiaan (Leen), Hardinxveld 1-12-1908, Timmerman
Woonachtig: Camera Obscurastraat 213, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 12-8-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Ottobrun, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) met medeplichtigheid van Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Opmerkingen: Hij werkte bij het verspreiden van De Vonk en De Waarheid samen met Toon van der Kroft, Jan Montfoort, Johannes Duhen en Jacob Bijl. Hij werd in het Oranjehotel door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Johannes Veefkind met de vuisten bewerkt en met gummiknuppel afgerost. Veefkind bedreigde hem met schieten. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung kommunist. Schriften’. In het concentratiekamp kreeg hij een longbloeding en liep tyfus en longontsteking op.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vogel, Nicolaas de, Leiderdorp 17-2-1909
Woonachtig: Jan Vossesteeg 51 A, Leiden

Vogel-Wurms, Catharina, Amsterdam 6-3-1921, Machinestikster
Woonachtig: Afrikanerplein 51 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een schoonzuster van Sipora Wurms-Menist.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en verdween omstreeks mei 1944 in Midden Europa van de aarde.

Vogelenzang, Leo
Woonachtig: Piet Heinstraat, Den Haag

Vogelzang, Roelof (Rudi), Beetsterzwaag 28-3-1894, Havenarbeider
Woonachtig: Lavendelstraat 17 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 3-10-1940
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 30-3-1942
Opmerkingen: Hij vestigde zich in 1917 vanuit Duitsland in Nederland. Hij plaatste een pakje met springstof aan bood van het Japanse schip Tajima Maru, de latere ontploffing bracht slechts lichte schade. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij werd op 10-10-1940 naar het Oranjehotel overgebracht.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Voges, Marinus Louis, Zwolle 2-6-1892, Los arbeider
Woonachtig: Leeuwerikstraat 12, Zwolle
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los arbeider. Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad (1923). Leider W.S.C. (1938). Voerde actie in de werkverschaffing.
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 22-5-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Vögler, Willem Johannes (Jan), Amsterdam 3-9-1908, Musicus
Woonachtig: Vespuccistraat 25 III, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 18-8-1942
Gevangenschap in: Berlin Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland) Plötzensee 28-7-1943 Onthoofd
Opmerkingen: Hij was onder Anton Winterink tweede marconist voor de groep Wollweber. Hij werd ter dood veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Volders, Klaas, Beerta 12-9-1886, Kruidenier
Woonachtig: Nieuweschans
Gearresteerd: 2-7-1942
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris afdeling C.P. Lid C.P. gemeenteraad 1921.
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort

Volkers, P.K., Oudkarspel 6-8-1907, Landbouwer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Landbouwer. Communist. Leidt vergaderingen; spreker. Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vonk, Gusta, Amsterdam 6-6-1929
Woonachtig: Kerkhoflaan 68, Zwanenburg
Verwantschap: Zij was een dochter van Hendrik Cornelis Vonk. Zij huwde na de oorlog met Hans Olivier. Haar schoonmoeder werd toen Jacoba Cornelia Veltman. Haar oom en tante waren de cabaretiers Wim Kan en Corrie Vonk.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid.

Vonk, Hendrik Cornelis, Amsterdam 3-12-1902, Boekhouder
Woonachtig: Kerkhoflaan 68, Zwanenburg
Verwantschap: Hij was de vader van Gusta Vonk.
Gearresteerd: 1943
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Voogd, Jacob (Jaap), Rotterdam 10-3-1904, Onderzoeker Nat. Lab. Philips
Woonachtig: Petrus Dondersstraat 28, Eindhoven
Opmerkingen: Hij was vanwege zijn functie bij Philips voor de oorlog geen lid van de CPN. Hij had Joodse onderduikers in zijn woning.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vooren, Johan, Haarlem 27-11-1912, Huisschilder
Woonachtig: Anjelierstraat 11, Haarlem
Verwantschap: Hij was een broer van Pieter Hendrik Vooren en Clasina Johanna van der Zee-Van Vooren en een zwager van Lolke van der Zee.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Huisschilder. Secretaris centrale commissie jeugdverenigingen (1938). Lid hoofdbestuur N.J.F. in 1938. Voorzitter Communistische Jeugdvereniging Tempo (1938).
Gearresteerd: 6-12-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945 Cap Arcona
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde T. van Elst. Hij was een belangrijke communistische verzetsman in Haarlem Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd in Den Haag gearresteerd. Omdat hij met de ook uit Haarlem afkomstige door Van Soolingen in de val gelokte CPN-stadsleider van Den Haag Jacob Boekman in nauw contact stond, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de arrestatie van Vooren in verband staat met die van Boekman iets later.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Vooren, Pieter Hendrik (Piet), Haarlem 29-4-1905, Metaaldraaier
Woonachtig: Hofmeyerstraat 31, Haarlem
Verwantschap: Hij was een broer van Johan Vooren en Clasina Johanna van der Zee-Van Vooren.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Metaaldraaier. Communist. Werkte in Rusland.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij publiceerde samen met Martinus Grégoire, Johannes Hissink en Jan van der Zwaag het CPN-blad De Vonk voor de regio Haarlem.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vooren-Van Bilderbeek, Anna Maria (An), Haarlem 14-10-1907
Woonachtig: Hofmeyerstraat 31, Haarlem
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij richtte samen met Hanna Averink in 1945 het in het Russisch gestelde blad Elva (Bliksem) op voor de Georgische krijgsgevangen die schijnbaar in dienst van de Wehrmacht waren, maar kort daarop in een bloedige opstand kwamen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Voorn-Keijzer, Lea Maaike, Amsterdam 4-4-1904
Woonachtig: Shackletonstraat 9, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amsterdam, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was buurvrouw van Wilhelmus Hendricus Oomen. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: Zij werd door Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Voort, Dirk van der (Ome Jan, Johannes Vlaswinkel), Renswoude 26-6-1901, Handlanger
Woonachtig: Beltjeshofstraat 20, Velp
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Partijcongres C.P.N. (1935). Voorzitter afdeling C.P.H. Arnhem (1937). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de Eenheidspartij (1939).
Gearresteerd: <1-1944, vrijgekomen 20-2-1944
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij pleegde in 1941 gewapende roofovervallen. Hij is uit het buitenkommando Eindhoven gevlucht.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Voorthuijsen, Peter, Den Haag 21-5-1922
Woonachtig: Anna van Buerenstraat 6, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vorenholt, Geert, Zevenhuizen 11-4-1905, Chauffeur
Woonachtig: Zonnebloemstraat 12, Groningen
Verwantschap: Hij was de vader van Johannes Vorenholt en een broer van Hendrikje Vorenholt.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 11-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 14-5-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was buurman van Jacob Cornelis. Hij verspreidde Het Noorderlicht, De Waarheid en pamfletten. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. [Mitglied] der KP Hollands’.

Vorenholt, Hendrikje, Zevenhuizen 7-3-1904
Woonachtig: Zonnebloemstraat 12, Groningen
Verwantschap: Zij was een zuster van Geert Vorenholt.

Vorenholt, Johannes, Groningen 5-2-1925
Woonachtig: Zonnebloemstraat 12, Groningen
Verwantschap: Hij was een zoon van Geert Vorenholt.

Vos, Alexander de, Amsterdam 1-9-1914, Gummiplakker
Woonachtig: Reitzstraat 4, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Vos, Barend de, Amsterdam 6-10-1893, Gereedschapslijper
Woonachtig: Kattenburgerkade 25 II, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Vocht waarschijnlijk in Internationale Brigade in Spanje (1937).
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort, Neuengamme
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd in opdracht van het Deutsche Obergericht naar Amersfoort overgebracht. Het is onduidelijk of hij zijn Nederlanderschap begin jaren vijftig heeft teruggekregen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vos, Carl Ludwig de, Rotterdam 10-3-1899, IJsverkoper
Woonachtig: Lorentzlaan 31, Schiedam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 7-10-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. Hij werd op 18-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht. Hij werd naar een arbeidskamp in Duitsland gestuurd.

Vos, Frans, Ten Boer 4-11-1889, Mijnwerker
Woonachtig: Heerlen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Mijnwerker bij Staatsmijnen/vishandelaar. Communist. Bij grenstreffen communisten (Aken 1929). Administratie De Roode Mijnfilm (1930).
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 30-5-1942, vrijgekomen 4-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht

Vos, Hendrik de, Den Haag 9-12-1879, Schoenmaker
Woonachtig: Van Dijckstraat 93, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 1941, vrijgekomen 30-3-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Am 30.3.42 aus dem Lager Amersfoort entlassen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Vos, Hendrik de, Rotterdam 15-1-1917, Winkelbediende
Woonachtig: Wolphaertsbocht 387 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Vos-Krul, Heiltje de, Rotterdam 31-12-1919, Winkeljuffrouw
Woonachtig: Wolphaertsbocht 387 A, Rotterdam
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Opmerkingen: Zij distribueerde De Waarheid en vervoerde wapens met behulp van een kinderwagen. Zij werd gearresteerd en mishandeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Vos, Hermanus Bernardus de, Haarlem 1-10-1895, Timmerman
Woonachtig: Laurierstraat 27, Haarlem
Lid: Hij was anarchist.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Timmerman. Anarchist, later communist. Propagandist I.A.M.V. Penningmeester afdeling N.R.H. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Lublin-Majdanek
Overleden: Lublin-Majdanek 11-2-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Vos-Metselaar, Louisa Jacoba de, Haarlem 2-3-1899
Woonachtig: Laurierstraat 27, Haarlem

Vos, Jacobus, Rotterdam 8-8-1909, Havenarbeider
Woonachtig: Agnieschestraat 44 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Fabrieksarbeider. Communist.
Gearresteerd: 20-5-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vos, Maria Christina Adriana de, Middelburg 5-6-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: St. Luciensteeg 7, Amsterdam

Vos-Kikkert, Elisabeth de, Den Helder 17-11-1888
Woonachtig: Lieve Verschuierstraat 71 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 3-12-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 22-11-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij gaf grote aantallen exemplaren van De Waarheid aan de verdelers die weer kleien aantallen aan de eindbezorgers doorgaven en gaf illegale lectuur door. Zij liet ondergedoken CPN-leden bij haar thuis meeëten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Voskamp, Bernard, Utrecht 29-1-1895, PTT-ambtenaar
Woonachtig: Rijswijkscheweg 424, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Hij is overleden op 23 november1942, kennelijk was het een natuurlijke doodsoorzaak.

Voskamp-Van Kalsbeek, Hendrika, Utrecht 6-7-1896
Woonachtig: Rijswijkscheweg 424, Den Haag
Verwantschap: Zij was een zuster van Jan van Kalsbeek.
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Voskamp, Gerhardus Hermanus, Arnhem 28-6-1904, Letterzetter
Woonachtig: Schutterstraat 47, Arnhem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Letterzetter. Districtsbestuur C.P.N. (1937). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Werklozen Congres R.V.O. (Rotterdam 1932).
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Voskamp, Jan Willem, Almelo 7-6-1891, Koopman
Woonachtig: Nieuwstraat 30, Almelo
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koopman. Secretaris afdeling V.V.S.U. (1939). In Rusland geweest.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Aktion CPN om op 25-6-1941 gearresteerd te worden, maar dat lukte niet; hij werd geregistreerd als zijnde voortvluchtig.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Voskuil, Johan Jacob (Jo), Amsterdam 26-3-1897, Kunstschilder
Woonachtig: Frederiksplein 46, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Onderwijzer. Vraagt paspoort aan (1929). Bestuur Nederland – U.d.S.S.R. (1934). Comité ter bescherming van de Olympische gedachte.
Opmerkingen: Hij was aangesloten bij De Vrije Katheder. Hij werkte samen met Gerrit van der Veen in het Kunstenaarsverzet. Hij was betrokken bij de verzetsgroep Rolls Royce.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Voskuil-Pollen, Feodora Anna Pauline (Dora), Amsterdam 14-7-1898, Toneelspeelster
Woonachtig: Frederiksplein 46, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Vosveld, Pieter Otto Christiaan (Ter Heide, Piet), Amsterdam 5-11-1911, Caféhouder
Woonachtig: Birkstraat 17, Soest
Gearresteerd: 1-4-1943, vrijgekomen 3-4-1943
Opmerkingen: Hij had een topfunctie in de illegale CPN. Na arrestatie en confrontatie met gemartelde communisten ging hij de Sicherheitsdienst helpen bij het opsporen van prominente communisten. De CPN kreeg dit door en stelde een paar keer een tem op om hem te liquideren, wat steeds mislukt. Vosveld is toen naar Duitsland gevlucht. Na terugkeer in 1958 is hij hiervoor na de oorlog tot een gevangenisstraf veroordeeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vôute, Helena Wilhelmina Maria Elisabeth (Puck), Den Haag 11-4-1911, Fotografe
Woonachtig: Beethovenstraat 9 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Door haar inmiddels ontbonden huwelijk met Oostenrijker Suschitzky heeft zij de Nederlandse nationaliteit verloren en niet terug gekregen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vranec (Kees, Johan), Joegoslavië
Woonachtig: Rotterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Vranec heeft een belangrijke rol gespeeld in het communistisch verzet in Rotterdam, vooral ook bij het tot stand komen van de Nederlandse Volksmilitie.

Vré, Theodorus Josephus de, 15-8-1926, Suikerwerker
Woonachtig: Zaandammerplein 8 I, Amsterdam
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd in verband met de Arbeitseinsatz.

Vreeken, Catharina Maria, Amsterdam 10-10-1923, Kostuumnaaister
Woonachtig: Sumatrastraat 179, Amsterdam

Vreeken, Dirk, Nieuwer Amstel 12-6-1895, Schoenmaker
Woonachtig: Kwakersstraat 10 I, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942, vrijgelaten <13-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Vreeken-Fleminks, Dina Margaretha (Freke), Amsterdam 25-9-1897
Woonachtig: Kwakersstraat 10 I, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Vreeken-Groennou, Elisabeth, Amsterdam 22-7-1896
Woonachtig: Sumatrastraat 179, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Jansje Koosje Smid-Vreeken.
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught
Overleden: Vught 27-9-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij verspreidde illegale lectuur en plakte pamfletten aan. Zij gaf Joodse onderduikers tijdelijk onderdak in afwachting van een definitieve plek.

Vreeswijk, Willem van, Rotterdam 12-3-1906, Varensgezel
Woonachtig: Vijverhofstraat 117 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 3-10-1940
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Berlin (Duitsland)-Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 7-9-1943 Opgehangen
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij voer aan boord van het schip Westplein regelmatig van Narvi en Lulea naar Rotterdam. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij werd gearresteerd in het Gemeenteziekenhuis aan de Bergweg, waar hij vanwege reuma werd verpleegd. Hij werd op 3-10-1940 opgesloten in het Huis van Bewaring in Rotterdam met als vastgelegde reden: ‘communistisch terrorist??’ Op 7-10-1940 overgebracht naar Den Haag voor verder transport naar Hamburg. Hij werd op 17 november 1942 in Berlijn ter dood veroordeeld, te voltrekken door onthoofding met de handbijl. Hij werd tijdens de Berliner Blutnächte waarschijnlijk opgehangen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1950 een dossier over hem samen, dat tot 1958 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Vriends, Lambertus Hendrikus, Rotterdam 20-3-1921, Opperman
Woonachtig: Slotstraat 20 B, Rotterdam
Gearresteerd: 6-8-1943, ontslagen 28-8-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer
Opmerkingen: Hij werd in het Huis van Bewaring opgesloten ten behoeve van de Sicherheitsdienst. Hij werd op 28-8-1943 overgebracht naar de Organisation Todt in Dordrecht, vermoedelijk om werkzaamheden voor de bezetter te verrichten. Hij werd in 1944 en 1945 nog twee keer gearresteerd vanwege diefstal en slachten van schapen. Hij geeft dan als beroep op ‘wielrenner’, wat in die tijd natuurlijk belachelijk is; vermoedelijk deed hij dit om niet opnieuw te werk te worden gesteld.

Vries, Adrianus de, Reeuwijk 14-1-1887, Landbouwer
Woonachtig: Polderweg 17, Apeldoorn
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 17-9-1942
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 20-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vries, Albert de, Dragten 3-12-1925
Woonachtig: Dragten
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde na 1943 De Waarheid.

Vries, Alida de (Alie), 1922
Woonachtig: Apeldoorn
Opmerkingen: Na de oorlog huwde zij met Hendrik van Luttikhuizen.

Vries, Arie de, Rotterdam 23-8-1887, Meubelmaker
Woonachtig: Oudelandstraat 3 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Vries, Arie de, Amsterdam 17-7-1907, Chauffeur
Woonachtig: Laanweg 18 A, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vries-Van Duijkeren, Harmina de, Amsterdam 25-11-1914
Woonachtig: Laanweg 18 A, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Johannes van Duijkeren en Antonia Berndina Kortlevers-Van Duijkeren.
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Zij verzorgde van 1941 tot 1943 twee kinderen van een politiek gevangene. Zij plakte pamfletten aan en was koerierster.

Vries, Arnold de, Amsterdam 26-7-1912, Koopman
Woonachtig: Korte Leidschedwarsstraat 95 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Geronseld voor Spanje (1937).
Gearresteerd: eerste arrestatie 19-7-1942, vrijgelaten 18-8-1943, tweede arrestatie 8-2-1944, vrijgekomen 5-12-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Deelen, Vught
Opmerkingen: Hij was stateloos. De eerste arrestatie was door bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst). Op 23 juli klaagt hij over pijn in zijn nek en de G.G. en G.D. wordt gewaarschuwd (mogelijk is hij in de Nieuwe Doelenstraat mishandeld). Hij wist op 5-12-1944 tijdens een bomaanval met vliegtuigen uit Deelen te vluchten.
Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman De Vries, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vries, Benjamin de, Amsterdam 25-11-1893, Koopman
Woonachtig: Bijlwerffstraat 39 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij was buurman van het echtpaar Baan-Bouwman en het daar achtereenvolgens ondergedoken echtpaar Van Zutphen-Vermaak en koppel Samuel Dormits en Saartje van Gigch. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Er werd door de Rotterdamse politie een grote rode ‘J’ op zijn arrestantenkaart gestempeld.

Vries-Frankfort, Esther de, Amsterdam 20-11-1899
Woonachtig: Bijlwerffstraat 39 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij was buurvrouw van het echtpaar Baan-Bouwman en het daar achtereenvolgens ondergedoken echtpaar Van Zutphen-Vermaak en koppel Samuel Dormits en Saartje van Gigch. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM.

Vries, Eeuwe de, Giekerk 16-8-1907, Visser
Woonachtig: 174, Giekerk (Tietjerksteradeel)
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vries, Eric de (Bert Rademaker), Amersfoort 13-3-1918, Magazijnbediende
Woonachtig: Mr. P.N. Arntzeniusweg 50 boven, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 17-4-1945
Overleden: Barneveld 17-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij zat tijdens bevrijding van Voorthuizen als gids op een tank en kwam om het leven door oorlogshandelingen.

Vries, Gerrit de, Andijk 18-3-1903
Woonachtig: Andijk
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. S.T.F. Landelijk bestuur (1933). Bestuur N.B.C. (1934). Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten voor C.P.N. (1935).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vries, Hendrik de, Borger 25-7-1896, Veenarbeider
Woonachtig: Tuindorp 30, Zwartemeer (Emmen)
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Assen, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Emmen aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan Bouma (Antirevolutionair en vervolgens NSB) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.

Vries, Hendrik de, Dragten 31-12-1907, Arbeider
Woonachtig: C23, Dragten
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Wierd Visser. Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten op muren. Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Vries, Hendrik de, Borger 15-7-1912, Beeldschilder
Woonachtig: Von Zesenstraat 48, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 27-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 24-4-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid en het plegen van sabotagedaden zoals brandstichting. Hij werd tegelijkertijd met Johannes Meijer en Tjalling Bakker naar Utrecht overgebracht.

Vries, Hendrik de, Zaandam 13-3-1920, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Archangelstraat 2 B, Zaandam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Bremen
Overleden: Bremen 7-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Vries, Henri Charles de, Amsterdam 6-7-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Rappardstraat 11, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Gerardus de Vries.
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vries, Hessel de, Rotsterhaule 27-11-1882, Arbeider
Woonachtig: 140, Oosterzee (Westdongeradeel)
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Leiding R.V.O. (1932). 2e Voorzitter afdeling C.P.N. en kandidaat voor de gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Vries, IJnze de, De Wilp 13-9-1903, Boer
Woonachtig: 298, Siegerswoude (Opsterland)
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Vries, J. de
Woonachtig: Julsinghastraat 3, Groningen

Vries, Jacob de, Jubbega 24-8-1890, Arbeider
Woonachtig: 250, Jubbega (Westdongeradeel)
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Werklozencongres R.V.O. (1932). Redactiecommissie R.V.O. (1932). Bestuur afdeling C.P.N. en W.S.C. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Vries, Jacobus de, Rijswijk 19-3-1909, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Trekweg 285, Den Haag
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten. De Rijswijkse politie had Kraan opgegeven als zijnde lid van de CPN, maar gaf enige weken later aan de Sicherheitsdienst te kennen dat ze zich vergist hadden en dat het enige bekende feit was dat ze bij verkiezingen de kandidatenlijst van de RSAP getekend hadden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Vries, Jan de, Amsterdam 29-11-1876
Woonachtig: Prinsengracht 34 boven, Amsterdam

Vries, Jan Albert de (Lange Jan), Rheine (Duitsland) 18-3-1899, Bakkersknecht
Woonachtig: Leeuwenburg 21, Sneek
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bakkersknecht. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Vries, Johan Christiaan de (Jan), Amsterdam 16-3-1909, Architect
Woonachtig: Bankastraat 131, Den Haag / Stadhoudersplein 4, Den Haag / Oosterparkstraat 17, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Partijcongres C.P.N. (1935). Districtsbestuur I.R.H.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij ging in 1937 in het communistische gemeenschapshuis in de Bankastraat 131 wonen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vries-De Winter, Wilhelmia Johanna (Mientje, Chanah Milner), Arnhem 7-12-1911, Danseres
Woonachtig: Bankastraat 131, Den Haag / Stadhoudersplein 4, Den Haag / Oosterparkstraat 17, Amsterdam
Opmerkingen: Zij kwam in 1939 in het communistische gemeenschapshuis in de Bankastraat 131 wonen.

Vries, Johannes de, Utrecht 17-8-1899, Betonwerker
Woonachtig: Sonoystraat 72, Utrecht
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-10-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vries, Johannes de, Amsterdam 24-6-1918, Koperslager
Woonachtig: Kromme Prinsengracht 30, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 25-6-1941, vrijgelaten, tweede arrestatie 9-1-1942
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd op 9 januari 1942 gearresteerd, omdat hij zich niet gemeld had om in Duitsland te gaan werken; hij werd nog dezelfde dag op de trein naar Duitsland gezet.

Vries, Johannes Gerardus de (Jan), Amsterdam 3-4-1902, Arbeider
Woonachtig: Palmstraat 70 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Henri Charles de Vries.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris sectie Jordaan C.P.N. (1934, 1937).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vries, Johannes Hendrik Jan de (Jo), Groningen 4-1-1907, Kapper
Woonachtig: Jan Gouverneurstraat 34, Groningen
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht kom. Tätigkeit’.

Vries, Joseph de (Jopie), Amersfoort 19-7-1921, Expeditieknecht
Woonachtig: Uilenburgerstraat 80, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 23-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 4-9-1941
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Opgepakt bij razzia in Amsterdam op 23 februari 1941 die de aanleiding tot de Februaristaking was. Hij maakte deel uit van een tiental leden, waarbij Meijer Nebig en Nathan de Vries, van een door Abraham Nebig binnen het kader van de VCOO (Vereeniging voor Cultuur, Ontwikkeling en Ontspanning) opgerichte turnvereniging die door de Duitsers uit een gymzaal werden gehaald. De razzia’s van 22 en 23 februari vormden de aanleiding tot de Februaristaking.

Vries, Karel Louis de, Amsterdam 10-10-1918, Assistent
Woonachtig: G 25, Vinkeveen
Gearresteerd: 19-3-1943, vrijgekomen 12-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij woonde op hetzelfde adres als Margaretha Philomena Taselaar. Hij werd tegelijkertijd met Harke Ruurd Kijlstra en Margaretha Philomena Taselaar in opdracht van Untersturmführer Schöning van de Rotterdamse Sicherheitsdienst in Amsterdam door de Rotterdamse inspecteur van politie Breugen gearresteerd. Ze werden tegelijkertijd door de Rotterdamse Sicherheitsdienst vrijgelaten.

Vries, Klaas de, Landsmeer 10-9-1894
Woonachtig: Den Ilp
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Gearresteerd (1934). Spreker op congres N.B.C. (Alkmaar 1934). Bestuur N.B.C. Lid gemeenteraad Ilpendam en lid Provinciale Staten voor de C.P.N. (1934).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vries, Klaas de, Streenwijkerwold 14-2-1895, Stoker in fabriek
Woonachtig: Johan Wijnoltsstraat 160, Enschede
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Ex-agent De Tribune.
Gearresteerd: 6-8-1944
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Neuengamme
Overleden: Aurich-Engerhafen (Neuengamme) 9-12-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘Verbotene Zeitung gefunden’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vries, Klaas de, Amsterdam 14-1-1904, Kelner
Woonachtig: Volkerakstraat 38, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Partijcongres C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 13-1-1945
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort

Vries, Marten de, Oostdongeradeel 7-4-1900, Fabrieksarbeider tegelfabriek
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 418 III, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 7-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Neuengamme, Sachsenhausen, Aurich-Engerhafe
Overleden: Aurich-Engerhafe 24-11-1944
Opmerkingen: Hij werd op zijn werk gearresteerd.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vries, Mathilda Nelly de (Tilly), Den Haag 1-10-1913, Studente economie, stenotypiste
Woonachtig: Statenlaan 141, Den Haag / Gevers Deijnootweg 49A, Den Haag / Prinsengracht 257 hs Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 3-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-11-1942
Opmerkingen: Zij ging in 1937 in het communistische gemeenschapshuis in de Bankastraat 131 wonen.
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Vries, Maurits (Maup) de, Amsterdam 29-12-1885, Letterkundig auteur
Woonachtig: Molenbeekstraat 37 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij werkte samen met Gerrit van der Veen

Vries, Nathan de (Nico), Amsterdam 2-7-1921, Kleermaker
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 213, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Nathan de Vries en een broer van Jans van der Kar-De Vries.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 23-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 5-9-1941
Opmerkingen: : In hetzelfde pand drie verdiepingen hoger woonde het echtpaar Van der Kar-De Vries. Hij werd opgepakt bij de razzia in Amsterdam op 23 februari 1941. Hij maakte deel uit van een tiental leden, waarbij Meijer Nebig en Joseph de Vries, van een door Abraham Nebig opgerichte van een door Abraham Nebig binnen het kader van de VCOO (Vereeniging voor Cultuur, Ontwikkeling en Ontspanning) opgerichte turnvereniging die door de Duitsers uit een gymzaal werden gehaald. De razzia’s van 22 en 23 februari vormden de aanleiding tot de Februaristaking.

Vries, Nico de, Amsterdam 12-7-1919, Godsdienstleraar
Woonachtig: Latherusstraat 4, Amsterdam / Graaf Janlaan 31, Naarden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 26-5-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 4-6-1943
Opmerkingen: Hij was voorzanger in de synagoge in de Latherusstraat.
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Vries, Pieter de, Nieuw Lekkerland 1-12-1891, Boekhouder
Woonachtig: Kortrijkschestraat 17, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Vries-Barneveld, Johanna de, Linschoten 9-9-1893
Woonachtig: Kortrijkschestraat 17, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los werkman. Geroyeerd uit W.A.C. wegens verduistering van geld (1931). C.P.N.-propagandist (1938).

Vries, Rein de, Warns 5-10-1900, Agent van politie
Woonachtig: Badhuislaan 50, Bussum
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Hij was actief voor de Vliegende Brigade.
Gearresteerd: 29-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vries, Simon de, Amsterdam 13-7-1893, Koopman
Woonachtig: Vrolikstraat 80 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Margaretha van der Kar-De Vries.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Mijnwerker. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Bestuurslid afdeling Communistische Partij. E.v. E. Druif, ook heftig communiste.
Gearresteerd: 18-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door het bureau Joodsche Zaken. Bij arrestatie had hij 122 gulden op zak.

Vries-Druif, Esther de, Amsterdam 21-7-1892
Woonachtig: Vrolikstraat 80 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Heftig Communiste.
Gearresteerd: 10-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Vries, Theunis Uilke de (Theun), Veenhuizen 26-4-1907, Journalist
Woonachtig: Prinsengracht 467 II, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Journalist Volksdagblad. Auteur lied Vijfjarenplan. In 1938 redacteur De Stormvogel. Internationaal comité V.V.S.U. (1935).
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Gearresteerd: 28-7-1944, vrijgekomen 5-3-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Hendrika Zeevat. Hij was in 1941 al aangesloten bij het Kunstenaarsverzet. Hij werd door het communistisch verzet uit het kamp bevrijd door middel van een vervalste ontslagbrief met valse handtekening; de actie was eigenlijk bedoeld voor Hendricus Henriët, maar omdat die al naar Duitsland was overgebracht werd de naam van De Vries erop ingevuld. Hij was na de oorlog een bekende communistische schrijver, die onder andere een boek over Hannie Schaft schreef: ‘Het meisje met het rode haar’ en een trilogie over de Februaristaking: ‘Februari’,
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vries, W. de
Woonachtig: Hillestraat 41, Rotterdam

Vries, Wilhelmus de, Culemborg 3-10-1887, Glasblazer
Woonachtig: Spinhuispad 2, Schiedam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los werkman. Geroyeerd uit W.A.C. wegens verduistering van geld (1931). C.P.N.-propagandist (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van zijn eerste arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vries, Wilhelmus de, Schiedam 24-12-1920, Schilder
Woonachtig: Spinhuispad 2, Schiedam
Gearresteerd: 23-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught

Vries, Wilhelmus Sijbrandus de (Willem), Den Haag 13-11-1909, Chauffeur HTM
Woonachtig: De Heemstraat 88, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 8-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij ontving De Waarheid van Toon Büchner, die hij doorgaf aan Willem Herder. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verbreit. illeg. Hetzschriften’. Hij werd op 21-1-1944 in het Arbeitslager Trostberg te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Vries, Willem Pieter Johannes de, Den Haag 28-7-1906, CV stoker
Woonachtig: Hoefkade 469, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten. De Rijswijkse politie had Kraan opgegeven als zijnde lid van de CPN, maar gaf enige weken later aan de Sicherheitsdienst te kennen dat ze zich vergist hadden en dat het enige bekende feit was dat ze bij verkiezingen de kandidatenlijst van de RSAP getekend hadden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Vries-Kapper, Jo de
Woonachtig: Groningen

Vrijburg, Johannes, Zwolle 11-1-1904, Kraanmachinist
Woonachtig: Bergweg 100 B, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942, vrijgekomen 19-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Vrijburg-Schuijl, Anna Theodora, Amsterdam 3-11-1900, Voetkundige
Woonachtig: Bergweg 100 B, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 3-2-1944
Opmerkingen: Haar broer Pieter Johannes Schuijl was lid van de Ordedienst en werd op 11-5-1941 in het concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd.

Vrijlandt, P., Varensgezel
Woonachtig: Führhopstraat 22, Haarlem

Vrind, Heinrich Wilhelm Lucas, Züllchow (Duitsland, nu Polen) 2-6-1913, Advocaat
Woonachtig: Grootestraat 91 A, Almelo
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Advocaat en procureur. J.V.A. N.B.A.S. Redacteur Jonge Kracht. Redacteur Vredesstrijd (1936). Redacteur Vredesdaad (1937, 1939). Spreker op lustrum J.V.A. (1934). Spreekt voor J.V.A. (Utrecht 1938). Helpt bij verdediging J.V.A.-leden (1939).
Gearresteerd: 15-10-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 16-10-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd en gefusilleerd als represaille voor de bomaanslagen door de -groep.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vrins, Cornelis Wilhelmus, Breda 10-9-1896, Kok
Woonachtig: Vlietkade 21 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Machinevormer. R.S.A.P. Secretaris federatie Rotterdam (1939). Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vroege-Leget, Maria de, Hof van Delft 19-11-1899
Woonachtig: Anteunisstraat 230, Den Haag
Verwantschap: Zij was een zuster van Abraham Leget, die bij haar in huis woonde, en een zuster van haar was gehuwd met Cornelis Johannes Hendrikus van Gent.
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Vrolijk, Leendert, Den Haag 13-1-1896, Huisschilder
Woonachtig: Fahrenheitstraat 679, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 1941,vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vroome, Alexander Wilhelmus de, Amsterdam 19-3-1913, Metaalbewerker
Woonachtig: Mariniersstraat 1 I voor, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Pieter Cornelis de Vroome en een broer van Pieter Cornelis de Vroome.
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 21-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vroome, Pieter Cornelis de, Den Helder 1-4-1882, Bootwerker
Woonachtig: 2e Van Swindenstraat 91, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Pieter Cornelis de Vroome en een broer van Alexander Wilhelmus de Vroome.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bootwerker. Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Handelskade, Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Auschwitz
Overleden: Oostenrijk 27-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, plakte pamfletten aan en zamelde geld in. Hij werd tijdens de Februaristaking gearresteerd. Hij is tijdens een transport van Auschwitz naar Mauthausen overleden.

Vroome, Pieter Cornelis de (Piet), Den Helder 14-6-1911, Metaalarbeider
Woonachtig: Van Speijkstraat 33, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Pieter Cornelis en Alexander Wilhelmus de Vroome.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 21-4-1941
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Alex van Doorn en twee verdiepingen hoger Levinus Jacob van Vessem. Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Vugt, Gijsbertus van, Rotterdam 19-11-1917, Kok op grote vaart
Woonachtig: Maashaven 33 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Op 24 oktober 1942 zond de Sicherheitsdienst een brief naar de Rotterdamse hoofdcommissaris, waarin zijn opsporing werd gevraagd in verband met de NVM. Hij stond met foto in het opsporingsblad van de politie. Hij werd op 4-12-1942 voor een paar uur teruggebracht naar Rotterdam voor verhoor door inspecteur Van der Wilt van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst.

Vuijsje, Isaäc, Amsterdam 28-8-1904, Gummijassenplakker
Woonachtig: Tugelaweg 140 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Volgens de Oorlogsgravenstichting nam hij deel aan het verzet.
Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Vulpen, Nicolaas Charles van (Nico), Hilversum 28-8-1915, Kunstschilder
Woonachtig: Rustenburgerstraat 309 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Christina van Vulpen-Delsman, maar beiden stonden op verschillende adressen ingeschreven.

Vulpen-Delsman, Maria Christina van, Amsterdam 7-7-1920, Hoedenmodiste
Woonachtig: Rustenburgerstraat 309 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Nicolaas Charles van Vulpen, maar beiden stonden op verschillende adressen ingeschreven.
Gearresteerd: 8-1941, vrijgekomen 1941
Gevangenschap in: Nordhorn
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij is in Nordhorn (Duitsland) van het werk weggelopen en daarna gearresteerd, in Amsterdam in ziekenhuis op 22-3-1942 aan ongeneeslijke ziekte overleden. Haar aanmelding voor het Eereboek is ten onrechte aangezien zij ten gevolge van ziekte is overleden.

Vuren, Willem van, Amsterdam 19-4-1922
Gearresteerd: 4-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vusschers, Maria Magdalena, Heerlen 2-1-1914, Dagdienstbode
Woonachtig: John Franklinstraat 62 I, Amsterdam
Gearresteerd: <6-1942
Gevangenschap in: Aken, Ravensbrück
Overleden: In transport Ravensbrück-Lübeck 25-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Na bevrijding in Wismar overleden door geallieerd mitrailleurvuur op de vrachtwagens waarmee zij vervoerd werden.

Vuurde, Arie Rijnandus van, Delft 18-8-1888, Bankwerker
Woonachtig: Van der Mastenstraat 27, Delft
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vuuren, A. van, Administrateur
Woonachtig: Nieuwe Haven, Schiedam