Communistische verzetsmensen uit Schiedam

Direct na de martelmoord op Herman Holstege werden twee personen gearresteerd, waarmee hij in Schiedam nauw had samengewerkt. Het betreft leden van een communistische verzetsgroep uit de regio Rotterdam, waaraan relatief veel mensen uit Schiedam, maar ook een paar uit Den Haag (of die daar ondergedoken zaten) aan deelnamen. Na deze twee arrestaties gebeurde er een paar maanden weinig met de informatie over deze Schiedamse groep, waarna de Haagse Sicherheitsdienst samen met de Inlichtingendienstman Veefkind begin 1942 tot massale arrestaties in de regio Schiedam-Rotterdam overgingen. Normaal werden arrestaties in die regio door de Sicherheitsdienstaussenstelle Rotterdam verricht. Doordat de arrestaties door de Haagse Sicherheitsdienst en de Haagse Inlichtingendienstman Veefkind werden verricht na uit Holstege geperste informatie, moeten deze arrestaties aan het Haagse communistisch verzet en de infiltratie door de Haagse politie-infiltrant van Soolingen gekoppeld worden. De meesten van hen zijn om het leven gekomen. Zij kunnen allemaal als slachtoffer beschouwd worden van de door burgemeester De Monchy geïnitieerde actie om communistische verzetsmensen voor de Sicherheitsdienst op te sporen.

De leden van deze groep zijn in de archieven te herkennen, doordat ze tussen 2 september 1941 en ongeveer eind mei 1942 in de regio Rotterdam zijn gearresteerd met de vermelding dat ze communist zijn en vervolgens tegen de gebruikelijke procedure in naar het Oranjehotel zijn vervoerd. In aanvulling daarop heb ik namen toegevoegd van personen die tijdig konden onderduiken of waarmee de gearresteerden nauw mee samen werkten.

Overzicht van de leden van de verzetsgroep in de regio Rotterdam, waartoe de naar aanleiding van de martelmoord op Holstege gearresteerde personen behoorden (Bos, Brand, Holstege en Roos worden ook tot het Haagse communistisch verzet gerekend):

Antes, Leendert Cornelis, Rotterdam 25-10-1888, Olieman koopvaardij
Woonachtig: St. Mariastraat 70 B, Rotterdam
Gearresteerd: 19-7-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-3-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Nierenentzündung)
Bijzonderheden: Weliswaar is hij eerder gearresteerd, maar zijn naam kwam naar voren bij het onderzoek door de Haagse Sicherheitsdienst.

Baas, Antoon, Schiedam 20-10-1916, Koker
Woonachtig: Parallelweg 222 C, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Bergen Belsen
In Vught stond vermeld: ‘CPN‘ en gaf als reden van arrestatie op in Buchenwald: ‘Verbreitung von Illeg. Zeitungen der KPN
Overleden: Bergen Belsen 31-5-1945 (fictieve datum, omdat overlijdensdatum onbekend is)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Beetjer, Jan, Sappemeer 19-5-1897, Revolverkoker op scheepswerf
Woonachtig: Van Schrevendijkplein 96, Vlaardingen
Gearresteerd: 5-12-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Bloem, Gabe, Rotterdam 23-12-1902, Trambestuurder
Woonachtig: Wandeloordstraat 85, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Niesje Paul
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Conducteur R.E.T. Vakgroepfunctionaris C.P.N. (1938).Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 9-8-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten, tweede keer gearresteerd 2-12-1943, vrijgelaten 11-7-44
Gevangenschap in: Haagse Veer, Oranjehotel, Vught
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Hij werd de eerste keer in zijn huis in Rotterdam gearresteerd, nadat zijn vrouw in Den Haag was gearresteerd bij een ontmoeting met een Haagse communistische partijfunctionaris.

Bloem-Paul, Niesje Neeltje (Mia), Bergschenhoek 10-3-1904
Woonachtig: Wandeloordstraat 85, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Gabe Bloem
Zij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Districtsbestuur C.P.N. Zuid-Holland (1937). Spreker.Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 8-8-1941 door Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Ravensbrück, Mauthausen
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Werd gearresteerd tijdens afspraak met Haagse communistische verzetsman. Mishandeld door Lange, Veefkind en Van Duivenboden: werd met vuist in gezicht gestompt en tegen achterwerk geschopt. Bij uitruil van gevangenen tussen Duitsland en Frankrijk op 25-4-45 in Zwitserland aangekomen.
Zij werd in Den Haag gearresteerd bij een ontmoeting met een Haagse communistische partij functionaris.

Bloemendal, Abraham Hartog Marcus, Rotterdam 10-11-1904, Kleermaker
Woonachtig: Meidoornstraat 51 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Politiek secretaris C.P.N. afdeling Rotterdam.Noord (1939).Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 11-5-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 7-10-1942
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst, gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Ondanks dat hij al eerder gearresteerd was stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren comunistische gijzelaars.. Volgens meestal valse Duitse opgave bij ontvluchtingspoging doodgeschoten.

Bodegraven, Johannes van, Rotterdam 21-3-1916, Draaier
Woonachtig: Spaanschebocht 51, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
In Vught stond vermeld: CPN
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij werd mishandeld door de Sicherheitsdienstman Otto Lange en de Inlichtingendienstman Johannes Veefkind, zodanig dat hij een tand verloor.
Opmerkingen: Op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezonden. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis.

Bodegraven, Teunis Johannes van, Rotterdam, 15-1-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Oranjeboomstraat 258 B, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Bodegraven, Willem Franciscus van, Rotterdam 23-11-1903, Architect
Woonachtig: Libellenstraat 40 A, Rotterdam
Gearresteerd: 28-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Buchenwald
In Vught stond vermeld: CPN en gaf als reden van arrestatie op in Buchenwald: Eine Kommunisten geholfen.
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij vertrok in 1929 naar Weimar in Duitsland en keerde in 1933 terug naar Nederland. Op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezonden. Hij huwde na de oorlog de bekende PvdA-politica Gerarda (Gerda) Brautigam. Hij heeft veel voor de naoorlogse woningbouw in Nederland betekend.

Bogaert, Jan Baptist Hubertus van den, Rotterdam 7-2-1892, Vuurstoker grote vaart
Woonachtig: Watergeusstraat 93 A, Rotterdam
Gearresteerd: 25-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: De Rotterdamse politie registreerde dat hij in bewaring werd gehouden omdat hij een ‘illegaal communist‘ was.

Bom, Gerrit Cornelis, Rotterdam 1-5-1902, Timmerman
Woonachtig: Zoomstraat 46 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Cornelia Hendrika Scova-Righini die een zuster was van Petrus Scova-Righini
Gearresteerd: 13-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Dachau, Buchenwald
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 17-3-1942 naar de Sicherheitsdienst in Den Haag overgebracht.

Borst, Cornelis de, Rotterdam 30-6-1912, Chauffeur
Woonachtig: Nieuwsticht 44, Schiedam
Verwantschap: Hij was een broer van Martinus de Borst
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Ravensbrück
In Vught stond vermeld: CPN en gaf als reden van arrestatie op in Buchenwald: Mitglied d. CPN
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen, gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezonden.

Borst, Martinus de, Rotterdam 10-11-1906, Kleermaker
Woonachtig: Vijgensteeg 1, Schiedam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis de Borst
Gearresteerd: 5-9-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Haaren, Sachsenhausen, Bergen Belsen
Overleden: Bergen Belsen 31-5-1945 (fictieve datum, omdat hij op onbekende datum eerder gestorven was)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen, gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 25-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.

Bos, Jan Cornelis, Rotterdam 9-4-1913, Magazijnbediende
Woonachtig: Zuid Oost Buitensingel 196 (Stationsbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Penningmeester Toneel- en Balletgroep 1938 (C.P.N.).
Gearresteerd: 26-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) als gevolg van informatie verkregen tijdens doodmartelen van Herman Holstege, vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Op zijn onderduikadres bij Cornelis Felix gearresteerd. Mishandeld door Lange: tanden en kiezen uitgeslagen, brandende sigaret op gezicht gedrukt. Hij werd vrijgelaten na belofte als V-Mann op te treden, toen weer ondergedoken.
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen

Boxel, Pieter Jacobus (Piet), Rotterdam 23-3-1912, Kunstschilder
Woonachtig: Bazarlaan 47 (Zeeheldenkwartier), Den Haag
Gearresteerd: 12-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Brand, Leendert, Dubbeldam 3-10-1875
Woonachtig: Frederikstraat 95 A, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1942, vrijgelaten, tweede arrestatie 18-3-1943, opnieuw vrijgelaten 5-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer

Briedé, Anne Theodorus, Streefkerk 29-12-1899, Montagewerker
Woonachtig: Hugo Molenaarstraat 7, Rotterdam
Gearresteerd: Voor 15-4-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Sint Michielsgestel, Sachsenhausen
Overleden: Rotterdam 8-12-1945 als gevolg van gevangenschap
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Bruijn, Arend Hendrik de, Rotterdam 2-9-1906, Steendrukker
Woonachtig: Teilingenstraat 12 A, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Chretien, Josephus Hendrik Jan Hermanus, Rotterdam 13-2-1913, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Gouvernestraat 55, Rotterdam
Gearresteerd: 10-11-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek, Mauthausen
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 18-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.

Dijk, Cor van
Opmerkingen: Op 23-2-1942 ging hij naar de woning van Johanna Meijer in de Ruilstraat 60 waar hij gebruikelijk De Waarheid stencilde. Zij was de vorige dag gearresteerd, maar had nog kans gezien een signaal in het raam te plaatsen, zodat hij zich uit de voeten kon maken. Hij is toen in Ede ondergedoken en vervolgens in Amsterdam ondergedoken waar hij verder aan het communistische verzet deelnam.

Dijk, Pieter, Rotterdam 1-11-1901
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Dillen, Willem van, Rotterdam 20-5-1921, Zakkenplakker
Woonachtig: Hendrik de Keyserstraat 64 A, Rotterdam
Gearresteerd: 6-5-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 13-11-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij werd ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in gevangenisstraf.

Dirks, Renerus Cornelis, Nijmegen 12-7-1909, Los arbeider
Woonachtig: Eendrachtstraat 86, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Utrecht
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. De Rotterdamse politie registreerde als arrestatiereden: ‘illegaal communist‘. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis.

Dolman, Johannes, Rotterdam 7-7-1919, Grondwerker
Woonachtig: Stuurmansstraat 6, Rotterdam
Gearresteerd: 3-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Donker, Arie, Schoonrewoerd 4-1-1883, Glasblazer
Woonachtig: Kreupelstraat 18 A, Schiedam
Gearresteerd: 5-12-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Amsterdam, Sint-Michielsgestel, Amersfoort, Natzweiler, Dachau
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Dachau 24-9-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Enteritis)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Dooren, Johannes Wilhelmus van, Meppel
Woonachtig: Boerhavelaan 101 B, Schiedam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Elisabeth van Dooren-Paulich en de zoon van Joseph van Dooren.
Gearresteerd: 5-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Dooren, Joseph van, Schiedam 26-10-1882, Glasblazer
Woonachtig: Stationsstraat 73 B, Schiedam
Verwantschap: Hij was de vader van Johannes Wilhelmus van Dooren
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 17-7-1941, vrijgelaten 14-1-1942, tweede keer gearresteerd 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Bergen Belsen
Overleden: Bergen Belsen 31-5-1945 (overlijdensdatum is onbekend, fictieve datum)
Bijzonderheden: Bij eerste arrestatie vermeldde Rotterdamse politie als arrestatiereden: ‘communistische propaganda‘. Tweede keer gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Dooren-Paulich, Elisabeth van, Saint Gilles (België) 18-8-1907
Woonachtig: Boerhavelaan 101 B, Schiedam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Johannes Wilhelmus van Dooren
Gearresteerd: 8-12-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Ende, Willem op ’t, Odoorn 18-5-1905, Kelner
Woonachtig: Groote Markt 12, Schiedam
Gearresteerd: 5-12-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Buchenwald, Ravensbrück
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Ent, Hendrik Adriaan van der, Rotterdam 3-12-1874, Controleur
Woonachtig: Rochussenstraat 253 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Leendert van der Ent
Gearresteerd: 11-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
In Vught stond vermeld: CPN, tijdens gevangenschap in Vught is hij op 9 juli 1944 vanuit het buitenkommando Den Haag gevlucht en in Den Haag ondergedoken.
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezonden

Ent, Leendert van der, Rotterdam 17-3-1883, Terreinchef
Woonachtig: Rochussenstraat 395 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Hendrik Adriaan van der Ent
Gearresteerd: 11-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Floris, Charles Gerard Leendert, Rotterdam 12-1-1911, Havenarbeider
Woonachtig: Eendrachtstraat 48 A, Vlaardingen
Gearresteerd: door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis.

Graaff (Van Zanten), Willem de, Ammerstol 22-2-1902, Boekhouder
Woonachtig: Adrianalaan 293, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-42 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: 22-2-1942 gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in en verspreidde illegale kranten. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.

Gradener, Johan Alexander, Rotterdam 17-4-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: Vijverhofstraat 131 B, Rotterdam
Gearresteerd: door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-1-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Griese, Zacharias (Sjaak), Rotterdam 30-7-1900, Magazijnbediende
Woonachtig: Bree 134, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Anna Griese-Goudkuil
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort, vrijgelaten 18-3-1943
Bijzonderheden: Hij werd gearresteerd in het kader van de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie. Zijn partner werd gearresteerd door de Otto Lange van de Haagse Sicherheitsdienst en Johannes Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst in een actie rond Schiedam op basis van informatie die tijdens de martelmoord op Herman Holstege vrijkwam.

Griese-Goudkuil, Anna, Zevenhuizen 15-3-1903
Woonachtig: Bree 134, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Zacharias Griese
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Functionaris V.V.S.U.
Gearresteerd: 1-5-1942, vrijgelaten 15-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid en zorgde voor levensmiddelenkaarten voor onderduikers. Ze moest in november 1942 onderduiken, dat deed ze in Leusden en werd daar op 25 april 1945 gedood ten gevolge van een luchtgevecht dat toen plaats vond.

Haan, Arie, Ridderkerk 14-2-1906, Broodbezorger
Woonachtig: Slaghekstraat 142, Rotterdam
Gearresteerd: 30-4-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Utrecht, Amersfoortt, Oranjehotel
Overleden: Den Haag 30-7-1942, gefusilleerd
Opmerkingen: Hij kalkte leuzen en plakte pamfletten aan. Hij werd ter dood veroordeeld en hij vroeg na zijn vonnis niet om gratie, vermoedelijk omdat hij geen gratie van fascisten wilde ontvangen (sommige ter dood veroordeelde communisten hebben dit argument wel weten laten vast te leggen)

Haar, Christiaan van der, Leerdam 11-3-1898, Groentehandelaar
Woonachtig: Korte Achterweg 9, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Neuengamme, Bergen Belsen
Overleden: Bergen Belsen 2-1945
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij woonde op het zelfde adres als Frederik Kok. Op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezondenHazenkamp, Barend Gerrit (Ben), Hengelo 28-1-1893, Letterzetter
Woonachtig: Galileistraat 76 A, Schiedam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Letterzetter. Anti-militaristisch propagandist (1921). Communist. Kandidaat C.P. voor Provinciale Statenverkiezing 1923. Voorzitter afdeling Schiedam der I.R.H. (1938).
Gearresteerd: 28-1-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog actief in het vakbewegingswerk. Hij was bestuurder van de Algemene Nederlandse Typografenbond. Tijdens de oorlog werkte hij mee aan De Waarheid. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld. Hij zat samen met de student Edmund Wellenstein in een cel van het Oranjehotel. Hazenkamp heeft Wellenstein nog in kamp Amersfoort vlak voor zijn executie ontmoet. Hij schreef vlak voor zijn executie een afscheidsbrief aan zijn vrouw.

De afscheidsbrief van Hazenkamp aan zijn vrouw (de kopie heb ik van zijn celgenoot Edmund Wellenstein gekregen).

Holstege, Herman, Renkum 6-10-1903, Meubelmaker
Woonachtig: Aucubastraat 36 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Meubelmaker. Communist. Politiek leider C.P.H. district Gelderland. Voorzitter C.P.N. afdeling Oosterbeek (1939). Kandidaat gemeenteraad Renkum en Provinciale Staten Gelderland (1935).
Gearresteerd: 1-8-1941 door Lange, Breitner, Enkelstroth (Sicherheitsdienst)., Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Gearresteerd door Breitner en Van Duivenbode
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Scheveningen 3-9-1941 doodgemarteld in cel 607 (verhoorcel) van het Oranjehotel door leden van de Sicherheitsdienst (o.a. Ernst Knorr en Otto Lange en Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Was verbindingsman tussen partijleiding in Amsterdam en communistisch verzet in Zuid-Holland. Hij werd gearresteerd nadat hij een dag thuis was van onderduiken. Doodgemarteld waarbij volgens oorgetuigen in buurcellen in het Oranjehotel de Nederlandse Inlichtingendienstman Johannes Veefkind aanwezig was (bij de naoorlogse rechtspleging zijn deze getuigenverklaringen genegeerd).

Houtepen, Robertus Justinus (Rob), Gent (België) 5-11-1906, Betonarbeider
Woonachtig: Gouvernestraat 64 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Betonwerker. Districtsbestuur C.P.N. Spreker. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).Gearresteerd: 7-11-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-12-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij werd tot 18-11-1941 door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en daarna naar het Oranjehotel overgebracht.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Houtepen-Blomme, Angèle Marie Joachine, La Comté (België)
Woonachtig: Gouvernestraat 64 A, Rotterdam
Gearresteerd: 18-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer

Huijser, Frans, Rotterdam 29-9-1917
Woonachtig: Slaghekstraat 126 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Jan Huijser
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Leusden 29-12-1942 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.

Huijser, Jan, IJsselmonde 17-8-1878, Sigarenmaker
Woonachtig: Slaghekstraat 126 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Frans Huijser
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Jong, Andries de, Amsterdam 18-10-1891, Bioscoopexploitant
Woonachtig: Heemraadssingel 304 B, Rotterdam
Gearresteerd: 19-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 12-10-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst. Hij was aangesloten bij de Nederlaqndse Volksmilitie. Er was een poging om hem op 5-12-1941 te arresteren, maar hij kon toen ontkomen. Bijna tegelijkertijd werd Aron Shermok, die op hetzelfde adres woonde en hetzelfde beroep had, gearresteerd; hij kwam op dezelfde dag in Mauthausen om het leven, wat doet vermoeden dat zij beiden vergast zijn.

Jong, Boudewijn de, Oud Beijerland 31-8-1904, Machinist
Woonachtig: Polslandstraat 21, Rotterdam
Gearresteerd: 16-9-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst. Bij zijn in bewaring stelling in Rotterdam werd vastgelegd dat hij ‘vermoedelijk communist’ was.

Jongebreur, Jan, IJsselmonde 3-1-1904, Los werkman
Woonachtig: Goereeschestraat 11, Schiedam
Gearresteerd: 14-1-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Oranjehotel 27-1-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Erhängen)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. Volgens de Duitse autoriteiten pleegde hij zelfmoord door ophanging, maar in de cellen waren geen mogelijkheden om een touw aan te hangen, behalve verwarmingsbuizen op een paar decimeter hoogte (dit is na de oorlog goed onderzocht naar aanleiding van de zogenaamde zelfmoord door ophanging door Herman Holstege). Gezien de gebruikelijke gang van zaken werd hij doodgeslagen door Otto Lange en Johannes Veefkind met mogelijk ook Ernst Knorr daarbij. (op veel websites staat vermeld dat hij gefusilleerd is).
Opmerkingen: Hij was betrokken bij De Waarheid.

Afschrift van de officiële verklaring dat Jan Jongebreur zich opgehangen zou hebben (Met dank aan de “Stichting WO2 Sporen” die dit document voor me heeft opgespoord).

Karstanje, Johannes, Den Haag 14-1-1898
Woonachtig: Kortlandstraat 19 A, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Zijn broer Hubregt werd al op 1-3-1941 gearresteerd, waarbij de Rotterdamse politie vastlegde: ‘communist‘; hij kwam op 27-1-1945 in Dachau om het leven.

Keilman, Sjerp Jacobus, Loosduinen 30 -7-1900, Loodgieter
Woonachtig: Larixlaan 14 (Bomen en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 1-6-1943 door Otto Lange van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Keizer, Adrianus, Rotterdam 5-8-1913, Electrisch lasser
Woonachtig: Zwaanshals 128 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Dirk Keizer
Gearresteerd: 1-5-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Amsterdam, Vught, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Er werd bij hem thuis vergaderd en hij vervoerde stencilmachines van het ene naar het andere adres. De Rotterdamse politie legde vast dat hij op 4-5-1942 door de Haagse Politie Inlichtingendienst werd afgehaald. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.

Keizer, Dirk, Rotterdam 30-10-1900, Havenarbeider
Woonachtig: Vinkestraat 41 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Adrianus Keizer
Gearresteerd: 7-10-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Dachau
Overleden: Rotterdam 15-7-1949 ten gevolge van verblijf in concentratiekamp
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: De Rotterdamse politie legde als arrestatiereden vast: ‘communist’ en dat hij op 18-11-1942 naar het Oranjehotel werd overgebracht.

Kerklaan, Johannes, Rotterdam 4-3-1912, Scheepsschilder
Woonachtig: Hofdijk 20, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Bestuur afdeling C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 11-5-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-3-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Broncho Pneumonie)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Ketting, Hendrikus, Rotterdam 18-2-1895, Houder van consumptiewagen
Woonachtig: Schulpweg 98 C, Rotterdam
Verwantschap: Er bestaat een familierelatie met Marinus Ketting
Gearresteerd: 20-11-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Ketting, Marinus, Pernis 16-1-1912, Havenarbeider
Woonachtig: Wolvenstraat 28, Rotterdam
Verwantschap: Er bestaat een familierelatie met Hendrikus Ketting
Gearresteerd: 11-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Kint, Emilus, Rotterdam 20-3-1906, Trambestuurder
Woonachtig: Messchertstraat 25 A, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-42 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-1-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Kleij, Antoon van der, Rotterdam 23-3-1904, Metaalbewerker
Woonachtig: Prins Frederikstraat 25 A, Schiedam
Gearresteerd: 5-12-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.

Kok, Arij, Schiedam 13-2-1909
Verwantschap: Hij was de zoon van Frederik Kok
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Kok, Frederik, Schiedam 6-5-1878, Ambtenaar
Woonachtig: Korte Achterweg 9 B, Schiedam
Verwantschap: Hij was de vader van Arij Kok
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Haaren, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 31-5-1945
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij woonde op zelfde adres als Christiaan van der Haar. In Amersfoort stond vermeld: CPN, op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezonden.

Koopman, Cornelis, Rotterdam 3-7-1906, Chocoladewerker
Woonachtig: Zaagmolenkade 37C, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Secretaris vakgroep C.P.N. (1939). Penningmeester sectie C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 16-6-1942
Gevangenschap in: Haagse Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1943 (volgens de meestal valse Duitse opgave aan Cardiale Insuffienz)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Korte, Dirk (Kees) de, Rotterdam 31-3-1912, Timmerman
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Bakker. Communist.
Gearresteerd: 27-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 24-4-1942 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij was afkomstig uit Rotterdam, maar woonde in de Zaanstreek. Hij speelde een actieve rol tijdens de Februaristaking en moest vervolgens bij familie in Rotterdam onderduiken.

Krap, Lucien Adriaan, Heer 21-12-1912
Woonachtig: Rotterdam
Gearresteerd: 12-5-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Krüg (J. Angk), Johannes Gerardus (Jan), Rotterdam 8-6-1897
Gearresteerd: 3-12-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Kruijd, Gerrit Jacobus, Rotterdam 29-6-1908, Dekknecht
Woonachtig: West Kruiskade 67 C, Rotterdam
Gearresteerd: 7-10-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Hillegersberg, Oranjehotel, Amsterdam, Amersfoort, Neuengamme, Bremen
Overleden: Bremen 3-12-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale bladen, plakte pamfletten aan en zamelde geld in.

Langerak, Willem, Rotterdam 5-12-1915, Isoleerder
Woonachtig: Venstraat 2 B, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: In Amersfoort stond vermeld: CPN, op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezonden.

Lucassen, Gerrit Reinier Johannes, ‘s-Heerenberg 26-11-1906, Bouwarbeider
Woonachtig: Waalstraat 5, Dordrecht
Gearresteerd: 5-12-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Amersfoort: CPN en in Buchenwald: Verdacht der illeg. Tätigkeit für CPN
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Maas, Frederik Nicolaas, Rotterdam 28-7-1905, Leraar middelbaar onderwijs
Woonachtig: Hoogerbeetsstraat 12 A, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Mackay, Jacobus Johannes, Schiedam 24-2-1905
Woonachtig: Ampèrestraat 25 B, Schiedam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Sachsenhausen, Dachau
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Markenstein, Casparus Dirk (Cas), Rotterdam 11-11-1909, Opperman
Woonachtig: 1e Middellandstraat 36, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Rotterdam. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 7-10-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 18-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.

Meijer, Johanna (Jo), Rotterdam 14-10-1910, Boekhoudster
Woonachtig: Ruilstraat 60, Rotterdam
Gearresteerd: 21-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 24-2-1943
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst. Zij scheidde juni 1940 van Willem Hermanus van Raam. Cor van Dijk stencilde in haar woning De Waarheid. Toen zij gearresteerd werd kon zij nog een waarschuwingssignaal in het raam plaatsen, zodat Cor van Dijk de volgende dag niet in de handen van een in haar woning aanwezige politiepost liep.

Meijer, Karel, 18-5-1919 Rotterdam, Metaaldraaier
Woonachtig: Insulindestraat 267, Rotterdam
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap: Haagsche Veer, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Amersfoort
Overleden: 14-7-1943 Leusden
Opmerkingen: Hij dook in 1942 onder om aan uitzending naar Duitsland te ontkomen. Hij stond met foto in het opsporingsblad van de politie (vermoedelijk omdat hij na de martelmoord op Herman Holstege al door de Haagse Sicherheitsdienst gesignaleerd was), kreeg doodstraf, gefusilleerd.
Zijn vader was politieagent en werd op 14-1-1943 gearresteerd en de volgende dag weer vrijgelaten.
Nadat de actie van de politie en Sicherheitsdienst tegen de NVM van start ging, was hij bij Pieter Kok ondergedoken. De Sicherheitsdienst en politie deden een inval bij Pieter Kok en toen sprong Meijer van drie hoog uit het raam in een tuin. Dit werd gehoord door de SD’ers, ze zagen hem door de tuin rennen en schoten op hem. Er werden 13 schoten gelost, waarvan meerdere hem troffen, waardoor hij een slagaderlijke bloeding opliep; desondanks kon hij ontkomen. Hij zocht op een willekeurig adres hulp en dat bleek een verpleegkundige te zijn, die zijn slagaderlijke bloeding kon stoppen, waarna hij hulp zocht bij de arts Bernardus Meijboom. Die verleende medische hulp en bracht hem voor een nacht onder bij zijn patiënt Hendrikus Kermis en daarna op een ander adres. Hij kende iemand die hem naar Frankrijk kon helpen ontkomen, maar die was loslippig en vertelde het aan zijn moeder. Die had vernomen dat er een prijs van 1000 gulden op het hoofd van Meijer was gezet en waarschuwde de politie.

Muijsson, David Antonius, Rotterdam 29-1-1901, Sigarenmaker
Woonachtig: Broersveld 10, Schiedam
Gearresteerd: 14-1-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Bremen
Overleden: Bremen 23-12-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Noble, Pieternella Jacoba le, Rotterdam 17-11-1901, Kunsthandwerkster
Woonachtig: Kralingsche Kerklaan 10, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 12-5-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: 20-1-1943 Auschwitz
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Oort, Willem van, 12-12-1903 Rotterdam, IJzerwerker
Woonachtig: Wandeloorddwarsstraat 15 B, Rotterdam
Gearresteerd: 7-5-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: 29-12-1942 Leusden
Bijzonderheden: Hij was lid van de Nederlandse Volksmilitie. Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.

Oostendorp, Hendrik, Rotterdam 18-11-1902, Wagenmaker
Woonachtig: Bloklandstraat 43 C, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Wagenmaker. Sectiebestuur C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 11-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Otte, Maria, Rotterdam 4-1-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Adamshofstraat 13 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kantoorbediende. C.P.N. Secretaris jeugdgroep Hulp aan Spanje (1937).
Gearresteerd: 28-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 17-10-1943
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Overmeire, Bernardus Cornelis (Bertus),
Woonachtig: Korfmakerstraat 102, Rotterdam
Gearresteerd: ?-1-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Oranienburg
Overleden: Oranienburg 28-12-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Paulich, Elisabeth, Saint Gilles, België 18-8-1907
Woonachtig: Boerhavelaan 101 B, Schiedam
Gearresteerd: 8-12-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel

Pelt, Jan van, Schiedam 6-9-1897, Krasseur (Aftekenaar machinefabriek)
Woonachtig: Lorentzlaan 5, Schiedam
Gearresteerd: 6-9-1941 door Lange, 2 Duitsers (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-42 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij bleef tot 25-11-1941 in Rotterdam gevangen zitten.
Opmerkingen: Hij raakte al half mei 1940 bij het Rotterdams communistisch verzet betrokken. Hij was een direct contact voor Herman Holstege, werd meteen na de martelmoord op Holstege gearresteerd. Hij werd zwaar mishandeld door Lange en Veefkind. Toen zijn vrouw bij Veefkind kwam voor een verzoek tot bezoek aan haar man, zocht Veefkind seksueel contact met haar. Hij zei op een gegeven moment tegen haar: ‘Ik moet eerste even pissen, ga maar mee.’ Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.

Petronia, Johannes Teburcio, Curaçao 11-8-1898, Ringenvlechter
Woonachtig: Sint Mariastraat 40 B, RotterdamLijst van de Centrale Inlichtingendienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 7-10-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Beitrag zu einer verbot. Geldsammlung
Overleden: Buchenwald 16-1-1943 (volgens de meestal valse Duitse opgave aan Lungentuberkulose)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Rijken, Martinus (Tinus), Schiedam 28-3-1902, Trambestuurder
Woonachtig: Sparrendaal 9, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Antje Rijken-Van Nierop
Gearresteerd: 5-9-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij was een direct contact voor Herman Holstege, werd meteen na de martelmoord op Holstege gearresteerd. Hij ontving van Hermeintje Heimans stapeltjes krantjes voor verdere verspreiding. Hij werd een dag na de martelmoord op Holstege gearresteerd. Hij werd door de Rotterdamse politie tot 15-9-1941 in bewaring gehouden, waarna hij naar Den Haag werd overgebracht. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.
Opmerkingen: Zijn echtgenote Antje Rijken-Van Nierop werd op 25-11-1943 gearresteerd en naar Vught afgevoerd; zij heeft ook in Amersfoort gevangen gezeten.

Rijken-Van Nierop, Antje (An), Overschie 29-12-1905
Woonachtig: Sparrendaal 9, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Antje Rijken-Van Nierop
Gearresteerd: 25-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Vught, Amersfoort

Roomeijer, Frederik Willem (Fred), Amsterdam 1-10-1908, Los werkman
Woonachtig: Oude Binnenweg 110 B, Rotterdam
Gearresteerd: 9-10-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 18-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.

Roos, Arend, Den Haag 9-10-1915
Woonachtig: Surinamestraat 175 (Archipelbuurt) / Zutphenschestraat 6 (Scheveningen), Den Haag
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) als gevolg van informatie verkregen tijdens doodmartelen van Herman Holstege
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Saarbrucken, Düsseldorf
Opmerkingen: Werd op 10 december 1943 in Saarbrücken te werk gesteld en op 11 mei 1944 in Düsseldorf
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Rost, Andries Adrianus, Rotterdam 20-11-1906, Chauffeur
Woonachtig: Doedesstraat 68 A, Rotterdam
Gearresteerd: 1942
Gevangenschap: Utrecht, Arnhem, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-11-1942 doodstraf door fusillering
Opmerkingen: Er was een poging om hem op 5-12-1941 te arresteren, maar hij kon ontkomen.

Rozendaal, Joseph Jacob, Rotterdam 13-12-1903, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Oldenbarneveltstraat 134 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Handelsreiziger. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Districtsbestuur C.P.N. (1938). Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 8-9-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-42 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Bij zijn in bewaring stelling in Rotterdam werd geregistreerd dat hij ‘communist‘ was. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.

Scheuierman, Gerardus Franciscus, Rotterdam 5-8-1907, Kachelsmid
Woonachtig: Schonebergerweg 75 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Los werkman. Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgelaten 11-3-1941, tweede keer gearresteerd 11-11-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Rivierpolitie, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-12-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Cardiale Insuffienz)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd eerste maal gearresteerd met als door de Rotterdamse politie opgegeven reden: ‘was voorheen communist‘. Na tweede arrestatie werd tot hij tot 15-12-1941 door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en toen naar het Oranjehotel overgebracht.

Schilperoort, Jan, Stompwijk 7-6-1907, Stoker
Woonachtig: Hopsteeg 20, Delft
Gearresteerd: 6-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Schilperoort, Willem, Ridderkerk 19-7-1909
Woonachtig: Mijnsherenlaan 80 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Heiltje Schilperoort-Wijntje
Gearresteerd
Opmerkingen; Hij was aangesloten bij de Nederlandse Volksmilitie

Schilperoort-Wijntje, Heiltje, Oud Beijerland 22-5-1919
Woonachtig: Mijnsherenlaan 80 A, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Willem Schilperoort en een zuster van Nicolaas Wijntje
Gearresteerd: 21-1-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Ravensbrück
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Zij was aangesloten bij de Nederlandse Volksmilitie. Zij werd op 8-7-1942 naar het Oranjehotel overgebracht.

Scova Righini, Cesare Guiseppe Marinus, Rotterdam 13-5-1918, Terrazzowerker
Woonachtig: Soetendaalseweg 50, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Petrus Cornelis en Maria Catharia Scova Righini-Verschuuren
Gearresteerd: 17-3-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij had de Italiaanse nationaliteit. Op 18-3-1942 naar Oranjehotel overgebracht

Scova Righini, Petrus Cornelis, Haarlem 18-1-1894, Granietwerker
Woonachtig: Soetendaalseweg 50 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Catharia Scova Righini-Verschuuren en de vader van Cesare Guiseppe Marinus Scova Righini; zijn zuster Cornelia Hendrika was gehuwd Gerrit Cornelis Bom
Gearresteerd: 18-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij had de Italiaanse nationaliteit.

Scova Righini-Verschuuren, Maria Catharia, Hoogerheide 1-9-1892
Woonachtig: Soetendaalseweg 50 A, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Petrus Cornelis Scova Righini en de moeder van Cesare Guiseppe Marinus Scova Righini
Gearresteerd: 17-3-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Zij had door haar huwelijk de Italiaanse nationaliteit. Op 18-3-1942 naar Oranjehotel overgebracht

Shermok, Aron, Mozir (Rusland, nu Wit-Rusland) 14-9-1884, Bioscoopexploitant
Woonachtig: Heemraadssingel 304 B, Rotterdam
Gearresteerd: 23-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 12-10-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Van Joodse afkomst. Hij en zijn echtgenote financierden de Vrije Katheder die bij Hans Polak in de Breitnerlaan gestencild werd. Bijna tegelijkertijd werd Andries de Jong, die de officiële bewoner van het adres was en hetzelfde beroep had, gearresteerd; hij kwam op dezelfde dag in Mauthausen om het leven, wat doet vermoeden dat zij beiden vergast zijn.

Shermok-Lifschutz, Bertha (Barcha), Irkoetsk (Rusland) 20-6-1888
Woonachtig: Heemraadssingel 304 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Aron Shermok
Gearresteerd: 26-5-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer
Opmerkingen: Van Joodse afkomst. Zij en haar echtgenoot financierden de Vrije Katheder die bij Hans Polak in de Breitnerlaan gestencild werd.

Sluijter, Theodorus Hendrik (Dirk, Theo), Ouder Amstel 16-6-1886, Los arbeider
Woonachtig: Tidemanstraat 56 C, Rotterdam
Gearresteerd: 13-10-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd niet voltrokken, vermoedelijk omgezet in gevangenisstraf

Smaling, Adrianus (Adriaan), Rotterdam 9-1-1904, Koperslager
Woonachtig: Frans Halsstraat 30, Schiedam
Gearresteerd: 5-12-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Haaren, Oranjehotel, Siegburg
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij werd ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Herman Holstege. Veefkind maakte seksuele toespelingen naar zijn echtgenote. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar gevangenisstraf.

Stelten, Maarten, Delft 1-12-1881, Kraanmachinist
Woonachtig: Schiedam
Gearresteerd: 11-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-2-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Cardiale Insuffienz)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, maar ging tijdens de bezetting voor De Waarheid werken.

Ster, Pieter van der, Rotterdam 11-9-1903, Groentepakker
Woonachtig: Bloklandstraat 43, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Haaren, Amersfoort, Dachau, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verdacht der ill. Tätigk. für komm. Partei
Overleden: Buchenwald 15-2-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Tödlicher Durchgang)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij was actief voor De Waarheid.

Tazelaar, Cornelis Jacobus (Kees), Schiedam 6-9-1899, Los werkman
Woonachtig: Spaanschebocht 6 A, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Vught, Sint Michielsgestel, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 22-3-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Enteritis)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: In Amersfoort stond vermeld: CPN, op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezonden

Teeffelen, Hendrikus, Wamel 15-1-1906, Typograaf
Woonachtig: Duyststraat 46 A, Rotterdam
Gearresteerd: 21-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-11-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Thomassen, Arie, Rotterdam 23-11-1885, Stoker grote vaart
Woonachtig: Zwarte Paardenstraat 53, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Brochurehandelaar C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 2-9-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Rivierpolitie, Oranjehotel, Amersfoort, Weteringschans
Overleden: Amsterdam 24-12-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten en De Waarheid aan boord van zeeschepen. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.

Tombrink, Gerardus Hendricus, Schiedam 2-6-1893
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Toor, Hendrikus van, Rotterdam 7-2-1912, Electrisch lasser
Woonachtig: Kameliastraat 58 A, Rotterdam
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Amersfoort, Neuengamme, Natzweiler, Dachau
Overleden: 16-10-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Herzinsuffienz)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij was Nacht-und-Nebel-gevangene.

Twigt, Arie Adrianus, Rotterdam 31-1-1912, Matroos grote vaart
Woonachtig: Stationsweg 21 A, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Urbanus, Frederik Bernardus Wilhelmus Maria, Rotterdam 28-5-1889, Stukadoor
Woonachtig: Vonder 38, Rotterdam
Gearresteerd: 9-3-42 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Vught, Sint-Michielsgestel, Dachau
Overleden: Dachau 9-3-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Bronchitis chronica)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: In Amersfoort stond vermeld: CPN, op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezonden

Vellheuer, Wilhelm Carl, Rotterdam 5-6-1917, Fabriekswerkman
Woonachtig: Sophiastraat 46 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Huibert Vellheuer
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Verheul, Huibert Jan, Hardinxveld 10-10-1890, Bankwerker-hand
Woonachtig: Van Harenstraat 19, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-12-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Bauchdurchschusz (auf der Flucht erschossen))
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij verspreidde bij Wilton illegale lectuur van de CPN en zamelde geld voor onderduikers in.

Vink, Theodorus Christianus, Rotterdam 17-12-1908, Magazijnbediende
Woonachtig: Ackersdijkstraat 94, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Sachsenhausen
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Visser, Maria Isabella, Almelo 29-3-1891
Woonachtig: Stationsstraat 73 B, Schiedam
Gearresteerd: 17-7-1941, vrijgelaten 22-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer

Vleugels, Gerardus, Rotterdam 21-10-1894, IJzervlechter
Woonachtig: Adrianastraat 60 A, Rotterdam
Gearresteerd: 31-10-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Dachau, Auschwitz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 26-2-1945
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden, als arrestatiereden werd vastgelegd ‘communist’, en op 18-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.

Voorthuijzen, Peter, Den Haag 21-5-1922
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 1-6-1943 door Otto Lange van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vos, Carl Ludwig de, Rotterdam 10-3-1899, IJsverkoper
Woonachtig: Lorentzlaan 31, Schiedam
Gearresteerd: 7-10-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden, als arrestatiereden werd vastgelegd ‘communist’, en op 18-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht. Hij werd naar een arbeidskamp in Duitsland gestuurd.

Vos-Kikkert, Elisabeth, den Helder 17-11-1888
Woonachtig: Lieve Verschuierstraat 71 B, Rotterdam
Gearresteerd: 3-12-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 22-11-1943
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Zij verspreidde illegale bladen van de CPN en liet onderduikers bij haar thuis eten.

Weijmar, Johannes, Rotterdam 5-2-1916, Instrumentmaker
Woonachtig: Saftlevenstraat 38 A, Rotterdam
Gearresteerd: 19-1-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagseche Veer, Amersfoort, Neuengamme, Ravensbrück, Rheinbach, Siegburg, Landsberg, Lech
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis. Op kaart in Amersfoort staat dat hij naar Neuengamme werd gezonden.

Wijngaard, Adrianus, Rotterdam 29-9-1905, Meubelmaker
Woonachtig: Rakstraat 18, Rotterdam
Gearresteerd: 11-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Dachau
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Wijnstekers, Rudolphina, Rotterdam 19-10-1910
Woonachtig: Nieuwe Binnenweg 414 B, Rotterdam
Gearresteerd: 11-3-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Wijntje, Nicolaas, Oud-Beijerland 24-9-1913, Huisschilder
Woonachtig: Carnisselaan 48, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Heiltje Schilperoort-Wijntje
Gearresteerd: 20-1-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Rivierpolitie, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-11-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Willemsen, Adrianus Maria, Rotterdam 10-7-1907, Eigenaar fotozaak
Woonachtig: Dordtselaan 212 C       Rotterdam
Gearresteerd: 11-3-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-11-1942

.

.

Wilschut, Gerardus (Gerard), Oegstgeest 29-4-1914, Buffetchef
Woonachtig: Thomas à Kempisstraat 34, Schiedam
Gearresteerd: 11-2-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-42 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij maakte vanaf mei 1940 deel uit van het Rotterdams communistisch verzet. Na zijn arrestatie ontving zijn familie ondergoed dat onder het bloed zat. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.

Wolvekamp, Leendert Huibert, Rotterdam 4-6-1907, Kraanmachinist
Woonachtig: Heemraadstraat 67, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-3-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Meteen in mei 1940 leider van een communistische verzetsgroep van metaalarbeiders: verspreiden van De Waarheid, pamfletten aanplakken, geld en levensmiddelen inzamelen voor het Solidariteitsfonds.

Zoete, Engelbertus Samuel (Bert), Rotterdam 30-8-1917, Kapper
Woonachtig: Toussaintstraat 15 B, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij werd ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis.
Opmerkingen: Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in gevangenisstraf.

Zutphen, Andries van (André), Rotterdam 14-4-1897, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Elzendaal 5 B, Rotterdam / Bijlwerffstraat 37 B, Rotterdam
Gearresteerd: 9-1-1942, vrijgelaten 13-1-1942, tweede keer gearresteerd 22-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Utrecht, Vught
Overleden: Leusden 8-4-1943 gefusilleerd
Bijzonderheden: Eerste keer gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen. De tweede keer werd hij gearresteerd in verband met een bomaanslag door de Nederlandse Volksmilitie. Hij werd ter dood veroordeeld; hij weigerde gratie te vragen, omdat hij geen gunsten van fascisten wenste te ontvangen.
Opmerkingen: Hij zat bij zijn eerste arrestatie ondergedoken bij Pieter Baan in de Bijlwerffstraat, na zijn vrijlating zocht hij een ander onderduikadres. Daardoor kwam het eerste onderduikadres vrij voor Samuel Dormits. Hij werd de tweede keer gearresteerd in verband met de Nederlandse Volksmilitie.

Zutphen, Pieter van, Schiedam 18-2-1886, Smid
Woonachtig: Oude Kerkhof 20, Schiedam
Gearresteerd: 5-9-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.