Hollandia-Kattenburg

Slachtoffers van de razzia op het bedrijf Hollandia-Kattenburg in Amsterdam.

Ik werd gevraagd om in mei 2023 een verhaal over een indrukwekkende gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Ik heb gekozen voor het verhaal over de ‘fiets van Sally Dormits’. Aan dat verhaal zijn brandstichtingen en bomaanslagen door het communistisch verzet verbonden. Bij de Nederlandse en Duitse acties tegen de betrokken verzetsmensen zijn zeer veel slachtoffers gevallen. Dit waren deels actieve verzetsmensen en anderdeels niet betrokken personen. Het gaat om leden van de Nederlandse Volksmilitie in de regio Rotterdam, de Joodse werknemers van de regenkledingfabriek Hollandia-Kattenburg in Amsterdam-Noord en communistische verzetsmensen in Amsterdam, het Gooi en Den Haag. Ik zal dit verhaal in de loop van mei 2023, na mijn voordracht, op deze plek van mijn website plaatsen.

Bij het voorbereiden van mijn verhaal besefte ik dat ik eigenlijk weinig wist over de slachtoffers van de razzia op Hollandia-Kattenburg. Op internet vond ik dat er op 11 november 1942 een razzia plaats vond , waarbij 367 werknemers werden gearresteerd en dat er vervolgens dezelfde dag alle gezinsleden van huis werden gehaald. Ze werden naar Auschwitz overgebracht en op 30 november 1942 werden bij elkaar 367mensen naar Auschwitz afgevoerd, die bijna allemaal vermoord werden; er zouden slechts 8 overlevenden zijn. Nagenoeg alle vrouwen en kinderen werden op 3 december 1942 vermoord en de meeste mannen op 28 februari 1943.

Daarom heb ik van huis uit via internet getracht de namen van de slachtoffers en hun lotgevallen te achterhalen. Het nadeel daarvan is dat ik daarmee geen toegang had tot niet of beperkt openbare documenten, zoals registraties in Westerbork, transportlijsten naar Auschwitz en processtukken tegen communistische verzetsmensen.

Wel gebruikte bronnen zijn het na de oorlog samengestelde Boek der tranen dat de namen van bijna alle vermoorde werknemers van Hollandia-Kattenburg bevat, de via de website van ‘Die Arolsen Archives’ toegankelijke registratiekaarten van Westerbork, het bevolkingsregister van Amsterdam, de website van de Oorlogsgravenstichting en de terugmeldingen van nieuwe gevangenen in het Oranjehotel aan de Sicherheitsdienst op het Binnenhof.

Uit de resultaten meen ik te kunnen concluderen dat ik hiermee een nagenoeg compleet beeld van het drama bij Hollandia-Kattenburg heb kunnen verkrijgen. Maar vermoedelijk ontbreken nog een paar namen, terwijl er misschien een paar namen onterecht zijn opgenomen.

Terwijl ik hiermee vrij ver gevorderd was, ontdekte ik dat mevrouw van Bockxmeer, een voormalige medewerkster van het NIOD, binnenkort een boek over de razzia bij Hollandia-Kattenburg zal publiceren. Ik ben benieuwd of haar conclusies overeen komen met die van mij en in hoeverre ik mijn gegevens kan aanvullen of moet aanpassen. Vermoedelijk moet ik mijn conclusies in mei enigszins aanpassen, want mevrouw van Bockxmeer heeft betere toegangsmogelijkheden tot archiefstukken dan ik.

Mijn werkwijze was als volgt:

Allereerst heb ik alle namen uit het Boek der tranen overgenomen. Ik ben voor alle personen nagegaan wanneer zij in Westerbork werden ingeschreven, wanneer zij op transport naar Auschwitz zijn gezet en wanneer zij werden vermoord. Velen bleken al voor de datum van de razzia te zijn vermoord of op transport naar Auschwitz te zijn gezet. Deze personen kunnen dus onmogelijk slachtoffer van de razzia zijn geweest. Verder waren er veel personen die pas in december 1942 of later in Westerbork werden ingeschreven. Die reken ik niet tot de slachtoffers van de razzia maar beschouw hen als slachtoffers van de holocaust in het algemeen.

Van de razzia-slachtoffers ben ik enkele kenmerken nagegaan. Ze bleken vrijwel allemaal op 12, 14 of 26 november 1942 in Westerbork te zijn in geschreven. Bij een flink aantal staat op de registratiekaart Hollandia-Kattenburg vermeld. Ze hebben vaak het beroep (regenjassen)plakker, naaister of kleermaker. Het beroep ‘plakker’ kom je nergens anders tegen, het is typisch voor werknemers voor Hollandia-Kattenburg. Verder werd bijna iedereen op 30 november 1942 op transport naar Auschwitz gezet en vervolgens op 3 december 1942 of 28 februari 1943 (waarschijnlijk fictieve datum van de Oorlogsgravenstichting) in Auschwitz vermoord, terwijl een klein aantal veel later in Midden-Europa verdwenen is (vermoord).

Op de registratiekaarten van Westerbork staat bij veel mensen aangegeven dat zij werknemers van Hollandia-Kattenburg waren en dat zij op 26 november 1942 vanuit het Scheveningen (Oranjehotel) naar Westerbork kwamen. Bij sommigen staat alleen de inschrijvingsdatum 26 november vermeld zonder bijgaande informatie. Ik neem aan dat zij ook ‘Scheveningers’ waren. Hiermee heb ik de Scheveningers vrijwel zeker nagenoeg compleet in beeld.

Op de registratiekaarten staan de gezinsleden vermeld. Die ben ik allemaal nagegaan: slechts eeen beperkt aantal is op 12 of 14 november 1942 in Westerbork ingeschreven en een enkeling iets later. Geen enkel mee gearresteerd gezinslid bleek de oorlog overleefd te hebben; ze werden vrijwel allemaal op 3 december 1942 of 28 februari 1943 vermoord en een enkeling verdween later in Midden-Europa.

Ik vroeg me af of er nog meer slachtoffers waren. Daartoe ben ik alle personen nagelopen die op de voornoemde twee data in Auschwitz vermoord werden. Zo vond ik nog een klein aantal weggevoerde werknemers en mee gearresteerde gezinsleden die vermoord werden, maar ook nog een overlevende werknemer (Jacob Nunes Vas). De werknemers waren te herkennen aan het typische beroep ‘plakker’ of aan de specifieke inschrijvingsdata in Westerbork. Mogelijk zijn er nog enkele personen die op een andere datum vermoord zijn, maar die ik onmogelijk tussen de ruim honderdduizend namen van vermoorde Joden kan terugvinden.

Buiten deze slachtoffers vond ik nog enkele slachtoffers. Het zijn grotendeels in opdracht van de Sicherheitsdienstman Herbert Wölk in het Oranjehotel opgesloten mensen (meestal beroep ‘plakker’), waarvan de namen op 21 november 1942 door de wacht werden terug gemeld aan de Sicherheitsdienst op het Binnenhof (vermoedelijk zijn dit de mensen die als ‘actieve communist’ door twee andere arrestanten onder fysieke dwang werden aangewezen) en nog een paar personen die ook in november 1942 in het Oranjehotel werden opgesloten en die in verband met Hollandia-Kattenburg werden genoemd. Hoewel het eigenlijk ook ‘Scheveningers’ zijn, noem ik ze apart.

Verder werd er nog een werknemer of voormalig werknemer van Hollandia-Kattenburg bij de eerste arrestatiegolf van het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie op 17/18 oktober 1942 gearresteerd. Dat was Berend Loer. Hij werd in het Oranjehotel en vervolgens kamp Amersfoort opgesloten en vrij snel weer vrij gelaten. Maar zijn arrestatie heeft niets te maken met de razzia op Hollandia-Kattenburg en hem heb ik daarom niet als overlevend slachtoffer opgenomen.

In het Boek der tranen dat de namen van de vermoorde werknemers van Hollandia-Kattenburg bevat, zowel de slachtoffers van de razzia als de andere gedurende de holocaust vermoorden, ontbreken de namen van alle vermoorde ‘actieve communisten’, mogelijk werden ze na de oorlog niet als volwaardige mensen gezien. Verder ontbreken de namen en foto’s van Hanna Glasbeek-Polak, Isaac de Leeuwe, Betje Nebig, Siegfried Parsser, Philip Pels en Herman Slier.

Zodoende kom ik tot de volgende voorlopige conclusie:

Totaal vermoord: 418, overlevenden; 10.

Vermoord:

Actieve communisten: 9

Scheveningers: 121

Andere werknemers: 141

Gezinsleden: 146

Overlevenden:

Actieve communisten: 1

Scheveningers: 2

Andere werknemers: 6

Gezinsleden: 0

De discrepantie met de getallen op internet kan ik niet verklaren. Als er veel meer omgekomen werknemers zijn, dan staan ze in ieder geval niet in het Boek der tranen vermeld.

Hieronder staan de slachtoffers gerangschikt volgens de genoemde groepen.

Slachtoffers:

Actieve communisten:

Dingsdag, Elias, Amsterdam 21-9-1899, Gummiplakker
Woonachtig: Texelweg 42 Amsterdam
Gearresteerd:    11-11-1942
Binnen gevoerd Oranjehotel: 20-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Amersfoort, Anrath, Buchenwald
Overleefde
Opmerkingen: Hij was een broer van Sally Maurits en Samuel Dingsdag en de zwager van Lena Dingsdag-Nebig en Betje en Saartje Nebig. Hij werd tijdens zijn gevangenschap met zijn handen achter de knieën geboeid, kreeg een winterjas aan en moest urenlang voor een gloeiendhete haard staan. Tijdens verhoren sloeg de Rotterdamse Sicrheitsdienstman Herbert Wölk een bierfles op zijn hoofd stuk. Hij werd in een proces tegen leden van de Nederlandse Volksmilitie ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie en moest levenslang in een tuchthuis zitten.

Gompertz, Nathan, Amsterdam 19-10-1899, Regenjassenplakker
Woonachtig: Vrolikstraat 54 III Amsterdam
Binnen gevoerd Oranjehotel: 20-11-1942
Gearresteerd:    11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-1-1943
Vertrek transport naar Auschwitz: 18-1-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Opmerkingen: Hij was een broer van Meijer Gompertz. Hij werd tijdens het proces tegen leden van de Nederlandse Volksmilitie veroordeeld tot levenslange opsluiting volgens het Keitel-Erlass (Nacht-und-Nebel status).

Groenteman, Rebecca (Beppie), Amsterdam 11-8-1905, Gummiplakster
Woonachtig: Blasiusstraat 86 I Amsterdam
Gearresteerd:    11-11-1942
Binnen gevoerd Oranjehotel: 20-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-1-1943
Vertrek transport naar Auschwitz: 18-1-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Opmerkingen: Zij was een zuster van de CPN-verzetsman Hartog Groenteman.

Italiaander, Leendert, Rotterdam 13-9-1896, Gummiplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Uiterwaardenstraat 44 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Binnen gevoerd Oranjehotel: 20-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-1-1943
Vertrek transport naar Auschwitz: 18-1-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Opmerkingen: Hij werd tijdens het proces tegen leden van de Nederlandse Volksmilitie veroordeeld tot levenslange opsluiting volgens het Keitel-Erlass (Nacht-und-Nebel status).

Konijn, Mijer, London (Groot-Brittannië) 28-6-1905, Regenjassenplakker
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 14 Amsterdam
Binnen gevoerd Oranjehotel: 20-11-1942
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 15-2-1943 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij werd tijdens het proces tegen leden van de Nederlandse Volksmilitie ter dood veroordeeld en vervolgens gefusilleerd.

Luza, Bernard (Barend), Amsterdam 10-12-1903, Kleermaker
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 36 III Amsterdam
Gearresteerd: 12-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 15-2-1943 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij moest samen met Jacob, maar gescheiden opgesteld, van langslopende werknemers van Hollandia-Kattenburg waren opgesloten hen aanwijzen aan wie ze pamfletten of De Waarheid ter hand hadden gesteld. Hij werd tijdens het proces tegen leden van de Nederlandse Volksmilitie ter dood veroordeeld en vervolgens gefusilleerd.

Parreira, Leo, Amsterdam 11-3-1905, Gummijassenmaker
Woonachtig: Tilanusstraat 46 III Amsterdam
Gearresteerd: <11-11-1942
Binnen gevoerd Oranjehotel: 20-11-1942
Inschrijving Westerbork: 16-12-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 11-1-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 123

Pierôt, Frederika Amalia (Kiek), Den Haag 27-5-1909, Naaister
Woonachtig: Polanenstraat 28 III, Amsterdam / Suezkade 148, Den Haag
Gearresteerd: 13/14-11-1942
Gevangenschap in: Anrath, Krefeld, Magdeburg, Gommern, Ravensbrück, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 12-3-1945
Opmerkingen: Alhoewel zij van Joodse afkomst was, beschouwden de Duitsrs haar als arisch. Zij werd door Otto Lange van de Haagse Sicherheitsdient gearresteerd en in het Oranjehotel opgesloten. Zij gaf tijdens verhoren toe sabotage te hebben gepleegd door regenkleding voor de Wehrmacht met veel te grote steken te naaien. Zij werd tijdens het proces tegen leden van de Nederlandse Volksmilitie ter dood veroordeeld; de voltrekking van het vonnis werd opgeschort en zij moest in een correctionele inrichting worden opgesloten.

Smeer, Jacob (Japie), Amsterdam 17-12-1904, Regenjassenplakker
Woonachtig: Formosastraat 13 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Binnen gevoerd Oranjehotel: 20-11-1942
Inschrijving Westerbork: 25-5-1943
Vertrek transport naar Auschwitz: 25-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 28-5-1943
Opmerkingen: Hij werd tijdens verhoren met een karwats afgeranseld. Hij moest samen met Barend Luza, maar gescheiden opgesteld, van langslopende werknemers van Hollandia-Kattenburg waren opgesloten hen aanwijzen aan wie ze pamfletten of De Waarheid ter hand hadden gesteld. Hij werd tijdens het proces tegen leden van de Nederlandse Volksmilitie ter dood veroordeeld wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis.

Swaab, Aaron, Amsterdam 30-7-1904, Gummiplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Tilanusstraat 75 III Amsterdam
Gearresteerd: 14-11-1942
Binnen gevoerd Oranjehotel: 20-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-1-1943
Vertrek transport naar Auschwitz: 18-1-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Opmerkingen: Hij zat van 7-8-1942 tot 15-8-1942 in Westerbork en werd vrij gelaten, op 14-11-1942 werd hij opnieuw naar Westerbork overgebracht. Hij werd tijdens het proces tegen leden van de Nederlandse Volksmilitie veroordeeld tot levenslange opsluiting volgens het Keitel-Erlass (Nacht-und-Nebel status).

Scheveningers (afgevoerd naar Oranjehotel):

Aandagt, Roosje, Amsterdam 6-8-1896, Kleermaakster
Woonachtig: Tilanusstraat 78 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 239

Agsteribbe, Greta, Amsterdam 27-3-1916, Naaister
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 159 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 295

Alter-De Vries, Catharina, Amsterdam 14-9-1915, Naaister
Woonachtig: Cillierstraat 3 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 62

Arend den, David, Rotterdam 30-9-1903, Bedrijfsleider
Woonachtig: Merlijnstraat 11 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 296

Barklo, Jacob, Amsterdam 5-9-1897, Perser
Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 5 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 265

Blom, Naatje, Amsterdam 9-5-1912, Naaister
Woonachtig: Oudeschans 19 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 127

Boers de, Jacob (Jaap), Amsterdam 29-1-1919, Kleermaker
Woonachtig: Halmaheirastraat 12 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Groß-Rosen, Buchenwald
Overleefde
Opmerkingen: Hij was de partner Josephine de Boers-Jas en de van zwager van Samuel Jas.

Brandon, Mozes, Amsterdam 4-7-1921, Machine arbeider
Woonachtig: Oosterschekade 5 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943

Buijs, Maurice Jonathan, Amsterdam 1-1-1918,
Woonachtig: Weesperzijde 130 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 420

Buijtekant, David, Amsterdam 24-10-1904, Plakker
Woonachtig: Valkenburgerstraat 77 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 419
Opmerkingen: Hij was een zwager van Marie Buijtekant-Kool.

Canes, Sander, Amsterdam 14-4-1901, Regenjasplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Eemsstraat 9 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 272

Cleef van, Hartog, Amsterdam 15-3-1895, Perser
Woonachtig: Schaepmanstraat 21 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 303

Cohen, Michiel, Amsterdam 8-11-1908, Perser
Woonachtig: Plantage Doklaan 34 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 235

Dagloonder, Joseph, Amsterdam 25-6-1918, Opperser
Woonachtig: Leeuwenhoekstraat 2 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 192

Dekker, Judith, Amsterdam 11-2-1910, Naaister
Woonachtig: Distelweg 58 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 170

Delden, Lena, Amsterdam 27-2-1920, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 38 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 189
Opmerkingen: Zij was een zuster van Celina Swaap-Delden.

Diksztejn, Moszek Jankel, Warschau (Polen) 19-9-1885,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Havikslaan 32 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 118
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit. Hij was de vader van Greta Hond-Diksztejn.

Dingsdag, Sallij Maurits, Amsterdam 23-6-1910, Diamantslijper
Woonachtig: Iepenplein 15 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 424
Opmerkingen: Hij was de partner van Lena Dingsdag-Nebig, een broer van Elias en Samuel Dingsdag en een zwager van Betje en Saartje Nebig.

Dingsdag, Samuel, Amsterdam 24-9-1903, Mantelplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Andreas Bonnstraat 17 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 119
Opmerkingen: Hij was een broer van Elias en Sallij Maurits Dingsdag en de zwager van Lena Dingsdag-Nebig en Betje en Saartje Nebig.

Dingsdag-Nebig, Lena, Amsterdam 2-7-1912, Kleermaakster
Woonachtig: Iepenplein 15 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 246
Opmerkingen: Zij was de partner van Sally Maurits Dingsdag en een zuster van Betje en Saartje Nebig.

Dresden-Poppegaai, Jeannette, Amsterdam 18-7-1915,
Woonachtig: Granaatstraat 27 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 102

Edelsztejn, Nachman Laizor, Warschau (Polen) 26-5-1908, Machinestikker
Woonachtig: Vrolikstraat 277 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 198
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit.

Emden van, Anna, Amsterdam 5-8-1900, Naaister
Woonachtig: Saffierstraat 97 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 169

Engelsman-Viskoper, Betje, Amsterdam 22-2-1902, Plakster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 4
Woonachtig: President Brandstraat 48 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 385

Frank, Femma Sara, Amsterdam 24-5-1911, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 65 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 262

Franschman, David, Amsterdam 3-4-1915, Plakker
Woonachtig: Reitzstraat 8 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 342

Fuente de la, David, Amsterdam 8-2-1914, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Rapenburgerstraat 80 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 387

Fürth, Juda, Amsterdam 4-1-1908, Tekenaar
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Veeteeltstraat 7 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 125
Opmerkingen: Hij was de broer van Vogelina van der Lijn-Fürth.

Gaarkeuken, Jacob, Amsterdam 4-5-1905, Regenjasplakker
Woonachtig: Vechtstraat 125 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 129

Gassan, Jacob, Amsterdam 31-8-1898, Diamantslijper
Woonachtig: Retiefstraat 87 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 421

Geens van, Vrouwtje, Rotterdam 28-4-1917, Plakker
Woonachtig: Benkoelenstraat 1 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 148
Opmerkingen: Zij was de zuster van CPN-verzetsman David van Geens.

Gesler, Esther, Amsterdam 4-5-1903, Plakster
Woonachtig: Tilanusstraat 33 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 422
Opmerkingen: Zij was een zuster van Johanna Gesler.

Glasbeek-Pront, Esther, Amsterdam 22-12-1916, Naaister
Woonachtig: Rechtboomsloot 41 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 73
Opmerkingen: Zij was een zuster van Sara van de Kar-Pront. Zij was een schoonzuster van Hanna Glasbeek-Polak.

Gobets, Catharina, Amsterdam 9-11-1907, Kleermaakster
Woonachtig: Retiefstraat 88 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 334

Gobets, Elisabeth, Amsterdam 4-2-1899, Kleermaakster
Woonachtig: 3e Oosterparkstraat 42 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 114

Gobits, Barend, Amsterdam 23-4-1917, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Raamgracht 69 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 371
Opmerkingen: Hij was de broer van Espéranse Cosman-Gobits.

Goedel-Barzelay, Rachel, Amsterdam 20-7-1905, Kleermaakster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Camperstraat 46 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 167

Gompertz, Meijer, Amsterdam 16-6-1918, Typograaf
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Transvaalstraat 54 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 413
Opmerkingen: Hij was een broer van Nathan Gompertz. Hij was lid van de CPN.

Gootdorp, Rosette, Amsterdam 14-1-1905, Naaister
Woonachtig: Lepelstraat 5 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 36

Grijsaart-Reens, Anna Marianna, Amsterdam 24-12-1918, Naaister
Woonachtig: Waalstraat 54 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 274

Groen, Sara, Amsterdam 21-9-1906, Naaister
Woonachtig: Keizersgracht 768 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 120

Groenewoudt, Isaac, Amsterdam 20-11-1921, Plakker
Woonachtig: Weesperstraat 84 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 423

Groot de, Rachel, Amsterdam 7-2-1916,
Woonachtig: Amstellaan 97 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 75

Haas de, Hartog, Amsterdam 9-6-1922, Gummiplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Tugelaweg 144 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 333

Harschel, Samuel Hartog, Utrecht 7-8-1919, Magazijnbediende
Woonachtig: Onbekendegracht 1 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942

Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 398

Hond-Diksztejn, Greta, Amsterdam 22-7-1916, Machinestikster
Woonachtig: Waverstraat 93 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 85
Opmerkingen: Zij was de dochter van Moszek Jankel Diksztejn.

Italiaander, Rosa, Amsterdam 19-4-1922, Naaister
Woonachtig: Ben Viljoenstraat 16 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 506

Kaas, Jacques, Rotterdam 9-5-1915, Regenjasplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Tugelaweg 139 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-8-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 149

Kar-Polk van de, Henriette, Amsterdam 24-12-1916, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Magerfonteinstraat 4 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 152

Kartoef, Philip, Amsterdam 5-6-1905, Plakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Hofmeyrstraat 2 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 313

Kattenburg, Elisabeth, Amsterdam 15-11-1899, Naaister
Woonachtig: Holendrechtstraat 13 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 6

Kesner, Jacob, District Mile and Oldtown (Groot Brittannië) 16-11-1906, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 63 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 349

Kleef van, Hijman, Amsterdam 30-3-1911, Machinestikker
Woonachtig: Nigellestraat 85 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 200

Kleerekoper, Reina, Amsterdam 11-3-1904, Naaister
Woonachtig: Hoendiepstraat 16 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 61

Kloos-Roodveldt, Selina, Amsterdam 12-2-1909, Handwerkster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Retiefstraat 71 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 53

Kloot, Salomon, Amsterdam 16-2-1904, Kleermaker
Woonachtig: Kribbestraat 33 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 369

Koekoek, Samuel, Amsterdam 6-9-1899, Jassenplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Saffierstraat 53 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 26

Kolenbrener, Szlama, Leczyca (Polen) 15-7-1902, Kleermaker
Woonachtig: Jan Lievensstraat 66 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 64

Komkommer-Fransman, Rozette, Amsterdam 20-5-1896, Controleuse
Woonachtig: Ruijschstraat 30 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 1

Kops, David, Stepny (Groot Brittannië) 30-9-1915, Regenjassenplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Krugerplein 1 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 440

Kreil-Tierlier, Grietje, Amsterdam 28-3-1897, Regenjasplakster
Woonachtig: Saffierstraat 67 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 81

Kropveld, Hartog, Amsterdam 13-4-1916, Regenmantelplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Tugelaweg 147 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Malapane
Overleden: Malapane 30-6-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 314
Opmerkingen: Hij was de partner van Marie Kropveld-Kloot.

Lap, Salomon, Amsterdam 13-9-1921, Plakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Krugerplein 38 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 221

Leeuw de, David, Amsterdam 13-11-1910,
Woonachtig: Van Woustraat 27 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 320

Leeuwe de, Isaac, Amsterdam 6-3-1901, Violist
Woonachtig: Druivenstraat 103, Den Haag Den Haag
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943

Leuw, Abraham, Amsterdam 9-3-1898, Bedrijfsleider
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Amstellaan 26 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 51

Leuw, Mina, Amsterdam 26-4-1920, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Oude IJselstraat 46 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 150

Lijdesdorff, Emanuel, Haarlem 12-8-1924, Arbeider
Woonachtig: Kleverparkweg 6 rood Haarlem
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 340

Lopes Dias, Jacques David, Amsterdam 14-6-1921, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Krugerplein 3 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 392

Morpurgo, Izak, Amsterdam 12-3-1918, Perser
Woonachtig: Weesperstraat 58 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 276

Moscoviter, Sientje, Amsterdam 8-4-1898, Naaister
Woonachtig: Waterlooplein 34 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 128

Nebbig, Mozes, Amsterdam 7-6-1908, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Krugerstraat 34 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 99

Noord, Marcus, Amsterdam 29-6-1920, Kleermaker
Woonachtig: Tugelaweg 103 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 258
Opmerkingen: Hij was de partner van Sara Noord-Roodveldt.

Nunes Vas, Jacob, Amsterdam 7-12-1913, Regenjassenplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Vechtstraat 64 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Overleefde
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz

Overst, David, Amsterdam 13-7-1916, Plakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Retiefstraat 40 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 441

Overste, Simon, Amsterdam 11-2-1898, Plakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 77 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 147

Pels, Naatje, Amsterdam 23-5-1905, Regenjassenplakster
Woonachtig: Javaplein 24 Amsterdam
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 121

Pels, Philip, Amsterdam 5-5-1925, Regenjassenplakker
Woonachtig: Foeliestraat 34 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 4-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943

Piller, Frederik, Amsterdam 22-2-1919, Perser
Woonachtig: Tugelaweg 24 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 234

Piller, Mozes, Amsterdam 6-7-1905, Vertegenwoordiger
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Hofmeyrstraat 8 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 18
Opmerkingen: Hij was een broer van Mietje Levij-Piller.

Plas, Mirjam, Amsterdam 10-8-1912, Naaister
Woonachtig: Hofmeyrstraat 1 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 261

Polak, Benjamin, Amsterdam 30-9-1911, Plakker
Woonachtig: Roetersstraat 20 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 347

Polak, Herman, Amsterdam 11-2-1904, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Blasiusstraat 121 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 194
Opmerkingen: Zijn partner had de Britse nationaliteit.

Polak, Joseph, Amsterdam 26-8-1921, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Lepelstraat 43 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Malapane
Overleden: Malapane 31-7-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 366

Polak, Levie, Amsterdam 23-8-1905, Plakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 4
Woonachtig: Louis Bothastraat 18 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 270

Polak, Michel, Amsterdam 17-10-1887, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Smitstraat 40 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 40

Presser, Eva, Amsterdam 20-5-1913,
Woonachtig: Majubastraat 5 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 212

Reimer, Gotschalk, Amsterdam 5-12-1898, Regenjasplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Jodenbreestraat 57 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 122

Reiss-Goudsmit, Marianna, Amsterdam 12-8-1919, Naaister
Woonachtig: Retiefstraat 71 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 277

Rimini, Martha, Amsterdam 27-11-1921, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Tugelaweg 17 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 418
Opmerkingen: Zij was een zuster van Sara Rimini.

Rimini, Sara, Amsterdam 20-7-1912, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Tugelaweg 17 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 336
Opmerkingen: Zij was een zuster van Martha Rimini.

Root-Van der Kar, Keetje, Amsterdam 9-1-1915, Naaister
Woonachtig: 1e Oosterparkstraat 206 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 134

Roselaar, Catharina, Amsterdam 11-8-1915, Kleermaakster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Lepelstraat 44 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 278

Schaap-Stodel, Lena, Amsterdam 21-6-1916, Naaister
Woonachtig: Retiefstraat 38 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 222

Schreeuwer, Henri, Antwerpen (België) 4-7-1900, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Reitzstraat 8 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 20
Opmerkingen: Hij was de vader van Rebecca Schreeuwer.

Seemer, Marcus, Amsterdam 21-10-1884, Kledingperser
Woonachtig: 2e Boerhaavestraat 55 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 165

Sjer, Jenny, Amsterdam 2-11-1914, Naaister
Woonachtig: Dintelstraat 102 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 58
Opmerkingen: Zij was de zuster van Sofia Sjer.

Sjer, Sofia (Sofie), Amsterdam 19-1-1913, Naaister
Woonachtig: Dintelstraat 102 Amsterdam
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 56
Opmerkingen: Zij was de zuster van Jenny Sjer.

Slier, Debora (Bora), Amsterdam 18-9-1896, Gummiplakster
Woonachtig: Vrolikstraat 291 I Amsterdam
Gearresteerd: 7-12-1942
Inschrijving Westerbork: 12-1-1943
Vertrek transport naar Auschwitz: 18-1-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz Auschwitz 21-1-1943
Opmerkingen: Zij inde geld voor de CPN en verspreidde De Waarheid en pamfletten binnen Hollandia-Kattenburg. Zij werd tijdens het proces tegen leden van de Nederlandse Volksmilitie veroordeeld tot levenslange opsluiting volgens het Keitel-Erlass (Nacht-und-Nebel status).

Slier-Venetianer, Marianne, Amsterdam 20-7-1918, Naaister
Woonachtig: Staalstraat 13 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 315
Opmerkingen: Zij was de partner van Herman Slier.

Spanjar, Sara, Amsterdam 26-1-1904, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Plantage Kerklaan 8 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 279

Stam van der, Leon Salomon, Amsterdam 24-11-1917, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Reitzstraat 37 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 329

Straten van, Salomon Abraham, Asperen 12-9-1898, Expeditieknecht
Woonachtig: Kuinderstraat 50 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-12-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 11

Swaap-Delden, Celina, Amsterdam 24-8-1921, Schortenwerkster
Woonachtig: Waterlooplein 79 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 188
Opmerkingen: Zij was een zuster van Lena Delden.

Swart, Henri (Harry), Amsterdam 19-7-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Pretoriusstraat 74 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 434

Swarte de, Salomon, Amsterdam 6-2-1914, Perser
Woonachtig: Gentiaanstraat 16 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 193

Trompetter, Samuel, Amsterdam 11-2-1912, Perser
Woonachtig: Amstellaan 51 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 23-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 304

Tropp, Baruch, Radomysl (Rusland) 28-7-1911, Kleermaker
Woonachtig: Van Woustraat 35 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 266
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit.

Truder, Henriëtte, Amsterdam 10-3-1910, Naaister
Woonachtig: Blasiusstraat 39 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 57

Velde-Du Bruin van der, Vrouwtje, Amsterdam 10-11-1911, Naaister
Woonachtig: Transvaalplein 13 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 414

Velzen van, Philip, Amsterdam 23-12-1905, Koopman
Woonachtig: Nieuwe Uilenburgerstraat 76 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 271

Verdoner, Vogina, Amsterdam 18-10-1885, Confectienaaister
Woonachtig: Kribbestraat 55 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 115

Verduin, Isaac Abraham, Amsterdam 16-4-1891, Gummiplakker
Woonachtig: Tugelaweg 47 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 168

Vos de, Alexander, Amsterdam 1-9-1914, Gummiplakker
Woonachtig: Reitzstraat 4 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 330

Vuijsje, Isaäc, Amsterdam 28-8-1904, Gummijassenplakker
Woonachtig: Tugelaweg 140 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 187

Waagenaar, Judik, Amsterdam 11-5-1906, Naaister
Woonachtig: Transvaalkade 112 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 161

Waas-De Bruin, Eva, Avereest 24-11-1917,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Staalstraat 13 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 522

Walvis, Samuel, Amsterdam 12-10-1916, Plakker
Woonachtig: Blasiusstraat 102 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 376

Weren-Druijf van, Hendrina, Amsterdam 3-9-1910, Controleuse
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Koningsstraat 16 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 339

Wertheim, Elisabeth, Amsterdam 18-8-1897, Regenjassenplakker
Woonachtig: Karel du Jardinstraat 72 A II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 131

Wolfferts, Elias, Rotterdam 3-1-1898, Perser
Woonachtig: Eemsstraat 49 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 244

Wurms-Menist, Sipora, Amsterdam 16-8-1917, Confectienaaister
Woonachtig: Oudeschans 50 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 247
Opmerkingen: Zij was een schoonzuster van Catharina Vogel-Wurms. Haar partner Isaac Wurms werd op 25-6-1941 tijdens de Aktion CPN opgepakt en werd in Neuengamme vermoord.

Zwaap, Salomon, Amsterdam 28-1-1916, Perser
Woonachtig: Rechtboomsloot 32 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 26-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 101

Rechtstreeks naar Westerbork afgevoerd (op 11 november 1942, soms een paar dagen later):

Adelsbergen van, Mary, Amsterdam 10-7-1921, Controleuse
Woonachtig: Ferdinand Bolstraat 20 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 175

Agsteribbe-Lap, Rika, Amsterdam 6-6-1923, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Lepelstraat 71 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 301
Opmerkingen: Zij ging op eigen verzoek op 16-11-1942 eerder op transport naar Auschwitz, omdat ze met haar eerder in Westerbork gekomen echtgenoot naar Auschwitz mee wilde.

Altenberg, Joseph, Amsterdam 31-8-1923, Perser
Woonachtig: Houtkooperdwarsstraat 8 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 361

Ancona-Sanders, Rebecca, Amsterdam 1-2-1894, Appreteuse
Woonachtig: Hofmeyrstraat 34 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 3

Aronson, Abraham, Amsterdam 19-3-1903, Coupeur
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Tilanusstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 162

Bak, Elizabeth, Amsterdam 1-4-1909, Naaister
Woonachtig: Commelinstraat 83 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 38

Bak-Broekman, Jeannette, Amsterdam 5-12-1917, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Hofmeyrstraat 23 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 240

Baumwollspiner, Baruch (Bernhard), Przemysl (Rusland) 6-10-1890, Stikker
Woonachtig: Govert Flinckstraat 66 Ia Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 63
Opmerkingen: Ondanks dat hij gemengd gehuwd was, werd hij op transport naar Auschwitz gezet.

Beem, Rozetta, Amsterdam 23-3-1923, Naaister
Woonachtig: Waterlooplein 32 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 375

Bella de la, Jacob, Amsterdam 30-10-1924, Kleermaker
Woonachtig: Sportstraat 1 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-10-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 346

Blog, Mozes, Amsterdam 14-3-1908, Perser
Woonachtig: Vechtstraat 3 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Gross Rosen, Buchenwald
Overleden: Midden-Europa 2-5-1945
Nummer foto in Boek der tranen: 22

Boers-Jas de, Josephine, Amsterdam 26-11-1917,
Woonachtig: Halmaheirastraat 12 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 126
Opmerkingen: Zij was de partner Jacob de Boers en de zuster van Samuel Jas.

Braasem, Samuel, Amsterdam 19-12-1923, Perser
Woonachtig: Roetersstraat 24 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 388

Brander, David, Amsterdam 11-12-1923, Perser
Woonachtig: Waterlooplein 49 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 389

Brander, Jacob, Amsterdam 18-9-1900, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Borssenburgstraat 30 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 29

Brandon, Sientje, Den Haag 30-8-1904, Verkoopster
Woonachtig: Hofwijkplein 42 Den Haag
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 28

Brandon-Brandon, Johanna, Amsterdam 4-11-1920, Naaister
Woonachtig: Oosterschekade 5 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 512

Brilleman, Elie, Amsterdam 6-7-1912, Kleermaker
Woonachtig: Waverstraat 72 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 25-2-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Theresienstadt
Overleden: Midden-Europa 28-2-1945
Nummer foto in Boek der tranen: 97

Bromet, Jonas, Amsterdam 9-3-1922,
Woonachtig: Eemsstraat 65 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 442

Buijtekant-Kool, Marie, Amsterdam 26-7-1904, Kleermaakster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Kromme Mijdrechtstraat 73 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 458
Opmerkingen: Zij was een schoonzuster van David Buijtekant. Haar partner was werknemer van Hollandia-Kattenburg geweest en was dat mogelijk nog steeds.

Caransa, Jacob, Amsterdam 25-3-1922, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Rapenburgerstraat 89 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Gross Rosen, Buchenwald, Kdo Langenstein-Zwieberge
Overleden: Kdo Langenstein-Zwieberge 22-3-1945
Nummer foto in Boek der tranen: 368

Coevorden van, Levie, Amsterdam 24-1-1924, Perser
Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 59 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleefde

Cohen, Betje, Amsterdam 3-3-1900, Kantoorbediende
Woonachtig: Amstel 71 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 5

Cohen Rodrigues-Fieijra, Lea, Amsterdam 14-11-1881, Handwerkster
Woonachtig: Hofmeyrstraat 21 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 350

Cohen-Visjager, Dina, Amsterdam 9-1-1922, Naaister
Woonachtig: Hofmeyrstraat 23 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 4-5-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sobibor 7-5-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 507
Opmerkingen: Zij is op 20-11-1942 in Westerbork gehuwd met Elkan Cohen.

Collem-Premselaar van, Hendrika, Amsterdam 8-4-1920, Naaister
Woonachtig: Jodenbreestraat 25 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 505

Cosman-Gobits, Espéranse, Amsterdam 13-5-1918, Kleermaakster
Woonachtig: Zwanenburgwal 18 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 197
Opmerkingen: Zij was de zuster van Barend Gobits.

Coster, Esther Mirjam, Amsterdam 28-1-1903, Naaister
Woonachtig: Waalstraat 85 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 21

Cousin, Cornelia, Amsterdam 20-5-1918, Fabrieksarbeidster
Woonachtig: Zwanenburgstraat 30 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 484

Delden, Eliazar, Amsterdam 20-12-1923, Kleermaker
Woonachtig: Camperstraat 42 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Blechhammer
Overleden: Blechhammer 31-12-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 390

Denneboom, Benjamin Joël, Amsterdam 26-12-1924, Kleermaker
Woonachtig: Pretoriusstraat 88 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 292

Dingsdag, Eva, Amsterdam 27-12-1899, Naaister
Woonachtig: Vrolikstraat 168 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 238

Dreese, Joël, Amsterdam 23-11-1897, Kantoorbediende
Woonachtig: Jekerstraat 17 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 10

Elsas-Pront, Keetje, Amsterdam 17-5-1900, Kleermaakster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: President Steynstraat 8 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 236

Engelander-Groen, Sara, Amsterdam 9-3-1904, Kleermaakster
Woonachtig: Boterdiepstraat 37 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 523

Engelsman, Mozes, Amsterdam 24-11-1924, Kleermaker
Woonachtig: President Brandstraat 48 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Gross Rosen, Buchenwald
Overleefde

Ensel, Rachel, Amsterdam 31-5-1922, Costuumnaaister
Woonachtig: Jodenbreestraat 49 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 470

Faure, Nisette, Amsterdam 7-9-1897, Naaister
Woonachtig: Weesperplein 16 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 199

Finsi, Esther, Amsterdam 29-11-1923, Naaister
Woonachtig: Waterlooplein 74 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 495

Frank, Heintje, Amsterdam 11-6-1923, Naaister
Woonachtig: Transvaalstraat 98 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 293

Frank, Louis, Amsterdam 8-2-1924, Plakker
Woonachtig: Swammerdmstraat 38 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 439

Fransman, Hendrik, Amsterdam 20-3-1916, Etaleur
Woonachtig: Kromme Mijdrechtstraat 88 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 30-11-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 415

Fransman, Jacob, Amsterdam 26-2-1903, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Jan Lievensstraat 44 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-11-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 77

Gelder van, Abraham, Amsterdam 18-12-1885, Appreteur
Woonachtig: Transvaalstraat 120 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 4

Gelder van, Jacob, Amsterdam 21-6-1891,
Woonachtig: Rembrandtlaan 40 Hilversum
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 7

Gesler, Johanna, Amsterdam 18-12-1899, Gummiplakster
Woonachtig: Tilanusstraat 33 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 130
Opmerkingen: Zij was een zuster van Esther Gesler.

Glasbeek-Polak, Hanna, Amsterdam 9-7-1917, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Korte Houtstraat 34 links Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Sippora Polak en een schoonzuster van Esther Glasbeek-Pront.

Gobets, Margaretha Clara, Amsterdam 18-9-1912, Kantoorbediende
Woonachtig: Vechtstraat 67 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 54

Goedel, Esther, Amsterdam 21-2-1896, Naaister
Woonachtig: Louis Bothastraat 21 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 492

Goldberg, Hessel, Amsterdam 23-1-1923, Naaier
Woonachtig: Amstel 45 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Gross Rosen, Buchenwald
Overleefde

Grishaver, Rachel, Amsterdam 20-6-1918, Kleermaakster
Woonachtig: Afrikanerplein 55 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 174
Opmerkingen: Zij was een zuster van Reina Grishaver.

Grishaver, Reina, Amsterdam 16-12-1919, Kostuumnaaister
Woonachtig: Afrikanerplein 55 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 510
Opmerkingen: Zij was een zuster van Rachel Grishaver.

Groen, Esther, Amsterdam 25-2-1919, Naaister
Woonachtig: Weesperstraat 96 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 465

Groot, Anna, Amsterdam 30-5-1909, Naaister
Woonachtig: Colensostraat 2 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 34

Grushaber, Zibja Margaretha, Bremen (Duitsland) 3-5-1917, Naaister
Woonachtig: Afrikanerplein 53 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 74

Halberstadt-Croese, Marianne, Amsterdam 10-4-1919, Naaister
Woonachtig: Retiefstraat 34 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 264

Hamel-De Hond, Elisabeth, Amsterdam 24-7-1922, Kleermaakster
Woonachtig: Nieuwe Batavierstraat 7 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 448

Harpman, Judith, Amsterdam 9-3-1925, Kleermaakster
Woonachtig: President Brandstraat 38 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 446

Hoed-Venetianer, Catharina, Amsterdam 20-4-1920, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Danie Theronstraat 23 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 190

Hond-Nord de, Klara, Amsterdam 12-1-1917, Machinestikster
Woonachtig: Jodenbreestraat 35 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 260
Opmerkingen: Haar partner werd bij de razzia van 22-2-1941 op het Waterlooplein opgepakt en in Mauthausen vermoord.

Hoop de, Rachel, Amsterdam 25-2-1926, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Reitzstraat 17 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 506

Izaks, Elisabeth, Amsterdam 19-2-1903, Naaister
Woonachtig: Amstelstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 52

Jas, Samuel, Amsterdam 16-7-1923, Machinebankwerker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Beukenplein 28 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Gross-Rosen, Buchenwald
Opmerkingen: Hij was respectievelijk de broer en zwager van Jacob en Josephine de Boers-Jas.
Overleefde

Jongh de, Elisabeth, Haarlem 8-7-1895,
Woonachtig: Rechtboomsloot 95 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 411

Judels, Alexander, Amsterdam 8-9-1911, Magazijnbediende
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 4
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-2-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 49
Opmerkingen: Het transport van hem en zijn gezinsleden gezin naar Auschwitz werd uitgesteld omdat zijn jongste kind op de dag van vertrek in Westerbork overleed.

Kar-Pront van de, Sara, Amsterdam 3-11-1921, Machinestikster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Korte Houtstraat 82 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 471
Opmerkingen: Zij was een zuster van Esther Glasbeek-Pront.

Kater, Louis, Amsterdam 11-1-1900, Magazijnbediende
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Sarphatistraat 199 II Amsterdam
Gearresteerd: 12-11-1942
Inschrijving Westerbork: 13-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 13-4-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Apeldoornsche Bosch, Westerbork
Overleden: Sobibor 16-4-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 117
Opmerkingen: Zij werd op 18-1-1943 in de psychiatrische inrichting Apeloornsche Bosch opgenomen en op 29-1-1943 weer in Westerbork opgesloten.

Kattenburg, Salomon, Amsterdam 30-9-1884, Directeur kledingfabriek
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Euterpestraat 106 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Buna
Overleden: Buna 1-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 0

Kesner-Trompetter, Rebecca, Amsterdam 18-11-1923, Naaister
Woonachtig: President Brandstraat 32 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 18-1-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 459

Kopee-Roodfeld, Esther, Amsterdam 30-11-1918, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Nieuwmarkt 33 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 209

Kropveld-Kloot, Marie, Amsterdam 8-3-1919, Naaister
Woonachtig: Tugelaweg 147 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 164
Opmerkingen: Zij was de partner van Hartog Kropveld.

Kwieser, Louis, Amsterdam 20-3-1921, Kleermaker
Woonachtig: Havikslaan 15 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 444

Lap, Mozes, Amsterdam 12-9-1904, Regenjasplakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Afrikanerplein 34 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-8-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 145

Leeuw de, Vrouwtje, Haarlem 30-6-1901,
Woonachtig: Diezestraat 16 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 9

Levij-Piller, Mietje, Amsterdam 22-9-1914, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Danie Theronstraat 14 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 163
Opmerkingen: Zij was een zuster van Mozes Piller.

Lijn-Fürth van de, Vogelina, Amsterdam 20-4-1906, Controleuse
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Laing’s Nekstraat 10 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 241
Opmerkingen: Zij was de zuster van Juda Fürth.

Lissaur, Rachel Mirjam, Amsterdam 24-11-1901, Kleermaakster
Woonachtig: Vrolikstraat 257 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 13

Lochem van, Esther, Amsterdam 20-11-1926, Plakster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 4
Woonachtig: Tugelaweg 92 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 457

Meents, Roosje, Amsterdam 3-5-1899, Naaister
Woonachtig: Blasiusstraat 12 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 116

Mok, Sophie, Amsterdam 22-4-1902, Naaister
Woonachtig: Weesperstraat 59 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 220
Opmerkingen: Zij was de schoonzuster van Marianne Mok-Peereboom.

Mok-Peereboom, Marianne, Amsterdam 24-12-1904, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Retiefstaat 21 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 23-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 237
Opmerkingen: Zij was de schoonzuster van Sophie Mok.

Moppes van, Floris Maurits, Amsterdam 20-4-1911, Kantoorbediende
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Stadionweg 88 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 98

Musaph, Eduard, Amsterdam 22-10-1919, Perser
Woonachtig: Retiestraat 39 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 410

Nathans-De Boer, Eva, Amsterdam 18-3-1922, Controleuse
Woonachtig: Nieuwe Hoogstraat 19 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 526

Nebig, Betje, Amsterdam 5-4-1914,
Woonachtig: 2e Oosterparkstraat 3 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Saartje Nebig en Lena Dingsdag-Nebig en een schoonzuster van Elias, Sally Maurits en Samuel Dingsdag.

Nebig, Saartje, Amsterdam 8-2-1924, Naaister
Woonachtig: 2e Oosterparkstraat 3 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 416
Opmerkingen: Zij was een zuster van Betje Nebig en Lena Dingsdag-Nebig en een schoonzuster van Elias, Sally Maurits en Samuel Dingsdag.

Neeter, Flora, Amsterdam 19-4-1907,
Woonachtig: Transvaalstraat 18 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 472

Noord-Roodveldt, Sara, Amsterdam 12-11-1918, Naaister
Woonachtig: Tugelaweg 103 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 195
Opmerkingen: Zij was de partner van Marcus Noord.

Nunis Vaz, Eduard, Amsterdam 30-7-1915, Loopjongen
Woonachtig: Oudezijds Voorburgwal 246 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 433

Parsser, Siegfried, Amsterdam 27-10-1912, Chef de bureau
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Herculesstraat 20 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Opmerkingen: Hij is na de oorlog via Frankrijk naar Nederland geëvacueerd, vermoedelijk was hij aan het eind van de oorlog na de evacuatie van Auschwitz in Mauthausen terecht gekomen.
Overleefde

Pekel, Margaretha, Amsterdam 6-1-1892, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Transvaalstraat 130 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 12

Peper, Esther, Amsterdam 4-12-1908, Naaister
Woonachtig: 2e Oosterparkstraat 5 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 135

Peperwortel, Clara, Amsterdam 19-3-1923, Naaister
Woonachtig: Waterlooplein 89 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 490

Pinto, Abraham, Amsterdam 15-4-1919, Perser
Woonachtig: Eemsstraat 59 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Blechhammer 30-6-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 211

Pinto-Sanders, Mietje, Amsterdam 18-2-1920,
Woonachtig: Eemsstraat 59 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 487

Polak, Bloeme, Amsterdam 21-12-1905, Naaister
Woonachtig: Vrolikstraat 106 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 298

Polak, Mozes, Amsterdam 26-3-1925, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Joden Houtuinen 90 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Gross Rosen, Buchenwald
Overleden: Duitsland 23-4-1945
Nummer foto in Boek der tranen: 370

Polak, Sippora, Amsterdam 14-3-1920, Naaister
Woonachtig: Valkenburgerstraat 208 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 399
Opmerkingen: Zij was een zuister van Hanna Glasbeek-Polak.

Polk-Cartoef, Marie, Amsterdam 29-9-1922,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 189 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 242

Presser, Rebekka, Amsterdam 1-5-1924,
Woonachtig: De la Reijstraat 32 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 462

Presser, Siepora, Amsterdam 7-6-1924, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Tugelaweg 32 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 491

Pront, Dina, Amsterdam 22-3-1898, Handwerkster
Woonachtig: Blasiusstraat 107 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 14

Querido, Jettij, Amsterdam 7-11-1925, Naaister
Woonachtig: Tugelaweg 111 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 400

Rattner Prezes, Hermann Israel, Wenen (Oostenrijk) 3-12-1894,
Woonachtig: Noorder Amstellaan 142 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Berlijn 23-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 176
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd op 5-12-1942 uit Westerbork vrij gelaten, vertrok later naar Berlijn, waar hij na verloop van tijd opnieuw werd gearresteerd.

Rodrigues Garcia, Rachel, Amsterdam 10-10-1915, Naaister
Woonachtig: Trompenburgstraat 20 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 103

Roe, Samuel, Amsterdam 14-10-1895, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Majubastraat 5 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 4-12-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 218

Rood de, Duifje, Amsterdam 6-4-1900, Naaister
Woonachtig: Vrolikstraat 257 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 19

Rooijen van, Marianna, Amsterdam 10-12-1896, Handwerkster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Sint Anthonie Breestraat 38 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 223

Rooijen van, Mozes, Amsterdam 20-5-1910, Bediende
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Pythagorasstraat 11 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 25-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 30-11-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 335

Rooselaar, Mattijs, Amsterdam 5-3-1897, Coupeur
Woonachtig: Kinderdijkstraat 74 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 35

Rooselaar, Samuel, Amsterdam 25-6-1915, Kleermaker
Woonachtig: Lepelstraat 51 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 348

Schaap, Rebecca, Amsterdam 11-2-1917, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 22 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 243

Schaap-Vieijra, Rebecca, Amsterdam 2-3-1915, Kleermaakster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Valkenburgerstraat 13 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 80

Schelvis, Sophia, Amsterdam 12-9-1897, Naaister
Woonachtig: Utrechtsedwarsstraat 106 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 113

Schijveschuurder, Naatje, Amsterdam 31-10-1918,
Woonachtig: Tugelaweg 37 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 100

Schreeuwer, Rebecca, Amsterdam 29-12-1922,
Woonachtig: Reitzstraat 8 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 185
Opmerkingen: Zij was de dochter van Henri Schreeuwer.

Schuitevoerder, Louis, Nijkerk 16-4-1925, Coupeur
Woonachtig: Zacharias Jansestraat 6 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Cosel, Sakkzou, Seibersdorf, Blechhameer, Gross Rosen, Buchenwald, Dachau
Overleefde

Silva Curiël da, Esther, Amsterdam 14-9-1923, Plakster
Woonachtig: Schalkburgerstraat 22 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 445

Slap, Sophia, Amsterdam 1-4-1918, Naaister
Woonachtig: Nieuwe Uilenburgerstraat 6 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 362

Slier, Herman, Amsterdam 22-2-1919, Magazijnbediende
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: Staalstraat 13 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1919
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Opmerkingen: Hij was de partner van Marianne Sier-Venetianer.

Slomper, Aaltje, Amsterdam 13-8-1900, Naaister
Woonachtig: Afrikanerplein 49 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 33

Sluis van der, Ephraim, Amsterdam 21-11-1902, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 3
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 74 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Malapane
Overleden: Malapane 30-6-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 373

Sluis van der, Saartje, Amsterdam 31-1-1896,
Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 148 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 27

Spier, Jakob, Hoogeveen 18-9-1891,
Woonachtig: Willemsparkweg 56 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 60

Stouwer-Gosler, Catharina, Amsterdam 7-6-1922, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Reitzstraat 34 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 464

Trijtel, Elisabeth, Amsterdam 6-8-1923, Naaister
Woonachtig: President Brandstraat 3 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 364

Vaz Nunes, Aron, Amsterdam 2-3-1917, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Tugelaweg 81 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Dachau 9-2-1945
Nummer foto in Boek der tranen: 268

Veerman, Annie, Amsterdam 2-7-1925, Naaister
Woonachtig: Afrikanerplein 51 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 409

Visser-Korper, Sara, Amsterdam 15-10-1921,
Woonachtig: Sint Anthoniebreestraat 39 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 25-5-1943
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sobibor 28-5-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 466
Opmerkingen: Zij werd op 17-12-1942 uit Westerbork vrij gelaten, maar kwam op 20-5-1943 opnieuw in Westerbork.

Vogel-Wurms, Catharina, Amsterdam 6-3-1921, Machinestikster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Afrikanerplein 51 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 467
Opmerkingen: Zij was een schoonzuster van Sipora Wurms-Menist.

Vos, Judith, Amsterdam 27-10-1907, Naaister
Woonachtig: Retiefstraat 30 Amsterdam
Gearresteerd: 12-11-1942
Inschrijving Westerbork: 13-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 4-12-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 32

Vries de, Alexander, Haarlem 12-1-1912, Perser
Woonachtig: Hofmeyrstraat 32 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 20-2-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 23-7-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 393

Vries de, Aron, Amsterdam 20-8-1909, Kantoorbediende
Woonachtig: Transvaalstraat 116 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sakrau 31-12-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 55

Vries de, Eva, Amsterdam 23-6-1917, Kleermaakster
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 30 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 76

Vries de, Machiel, Amsterdam 8-11-1917, Kleermaker
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 31 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 482

Waas, Salomon, Amsterdam 7-8-1905, Magazijnbediende
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 2
Woonachtig: Swammerdamstraat 44 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 83

Wagenaar, David, Amsterdam 15-10-1889, Diamantslijper
Woonachtig: Carillonstraat 18 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 367

Walvis, Sara, Amsterdam 28-4-1924, Naaister
Woonachtig: Uilenburgerstraat 66 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 468

Wegloop, Anna, Amsterdam 19-1-1906, Naaister
Woonachtig: Nieuwe Uilenburgerstraat 36 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 263

Werkendam, Rebekka Johanna, Amsterdam 24-2-1917, Dienstmeisje
Woonachtig: 2e Jan Steenstraat 15 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 460

Wertheijm-Lopes Salzedo, Esther, Amsterdam 28-10-1924, Machinestikster
Woonachtig: Danie Theronstraat 21 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 18-5-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 21-5-1943
Nummer foto in Boek der tranen: 386

West van, Jacob, Amsterdam 2-9-1924, Kleermaker
Woonachtig: Lepelstraat 15 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 488

Woudhuijsen, Rebecca, Amsterdam 10-2-1921, Arbeidster
Woonachtig: Vrolikstraat 345 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 508

Zante, Alexander, Amsterdam 6-7-1921, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: 1
Woonachtig: Magerfonteinstraat 9 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 485

Zeelander, Sara, Amsterdam 22-6-1906, Naaister
Woonachtig: 2e Boerhaavestraat 67 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 30

Zegerius, Heinz, Amsterdam 16-2-1920, Perser
Woonachtig: Vrolikstraat 269 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Nummer foto in Boek der tranen: 486

Zegerius, Judith, Amsterdam 1-8-1918, Kleermaakster
Woonachtig: Wagenaarstraat 43 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Nummer foto in Boek der tranen: 525

Mee gearresteerde gezinsleden (sommigen op 11 november gearresteerd, de meesten op 13 november en een enkeling nog een paar dagen later):

Agsteribbe, Abraham, Amsterdam 16-7-1922, Diamantbewerker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Broer van Agsteribbe-Lap, Rika
Woonachtig: Lepelstraat 71 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Aronson, Kaatje, Amsterdam 19-8-1927, Mantelnaaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Aronson, Abraham
Woonachtig: Tilanusstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Aronson, Mozes, Amsterdam 14-2-1934,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Aronson, Abraham
Woonachtig: Tilanusstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Aronson-Bronkhorst, Marianna, Amsterdam 11-5-1905,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Aronson, Abraham
Woonachtig: Tilanusstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Bak, Nathan, Amsterdam 29-4-1914, Beddenmaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Bak-Broekman, Jeannette
Woonachtig: Hofmeyrstraat 23 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Brander, Hartog, Amsterdam 28-5-1926, Elektricien
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Brander, Jacob
Woonachtig: Borssenburgstraat 30 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Gross Rosen 7-2-1945

Brander, Leman, Amsterdam 26-7-1930,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Brander, Jacob
Woonachtig: Borssenburgstraat 30 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Brander-Lierens, Doortje, Amsterdam 9-6-1900,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Brander, Jacob
Woonachtig: Borssenburgstraat 30 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Brandon Bravo, Machiel, Amsterdam 4-2-1928, Bontwerker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Spanjar, Sara
Woonachtig: Plantage Kerklaan 8 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Buijtekant, Hartog, Amsterdam 25-2-1898, Klerenperser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Buijtekant-Kool, Marie
Woonachtig: Kromme Mijdrechtstraat 73 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Buijtekant, Louis, Amsterdam 26-6-1928,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Buijtekant-Kool, Marie
Woonachtig: Kromme Mijdrechtstraat 73 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Canes, Heintje Elisabeth, Amsterdam 5-8-1935,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Canes, Sander
Woonachtig: Eemsstraat 9 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942

Canes-Korper, Sara, Amsterdam 29-8-1906,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Canes, Sander
Woonachtig: Eemsstraat 9 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942

Caransa-De Groot, Marianne, Amsterdam 16-5-1920, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Caransa, Jacob
Woonachtig: Rapenburgerstraat 89 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Delden, Aron, Amsterdam 31-8-1899, Koopman
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Vader van Delden, Lena
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 38 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Delden-Waas, Marianne, Amsterdam 3-1-1891,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Delden, Lena
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 38 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Diksztejn-Pais, Sara, Amsterdam 16-10-1882, Gummiplakster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Diksztejn, Moszek Jankel
Woonachtig: Havikslaan 32 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Dingsdag, Nannie, Amsterdam 19-1-1936,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Dingsdag, Samuel
Woonachtig: Andreas Bonnstraat 17 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942

Dingsdag-Van West, Sara, Amsterdam 24-3-1911,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Dingsdag, Samuel
Woonachtig: Andreas Bonnstraat 17 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942

Elsas, Joseph, Amsterdam 30-12-1888, Colporteur
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Elsas-Pront, Keetje
Woonachtig: President Steynstraat 8 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942

Engelsman, Anna, Amsterdam 29-12-1926, Tassenbewerker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Engelsman-Viskoper, Betje
Woonachtig: President Brandstraat 48 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Engelsman, Benjamin, Amsterdam 13-1-1934,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Engelsman-Viskoper, Betje
Woonachtig: President Brandstraat 48 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Engelsman, Gerrit, Amsterdam 23-7-1929,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Engelsman-Viskoper, Betje
Woonachtig: President Brandstraat 48 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Engelsman, Leendert, Amsterdam 21-5-1902, Koopman
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Engelsman-Viskoper, Betje
Woonachtig: President Brandstraat 48 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-8-1943

Frank-De Rooij, Esther, Amsterdam 5-11-1874,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Frank, Femma Sara
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 65 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942

Fransman, Jetty, Amsterdam 13-5-1932,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Fransman, Jacob
Woonachtig: Jan Lievensstraat 44 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Fransman-Sloog, Schoontje, Amsterdam 12-1-1900,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Fransman, Jacob
Woonachtig: Jan Lievensstraat 44 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Fuente de la, Benjamin, Amsterdam 21-3-1942, Fabrieksarbeidster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Fuente de la, David
Woonachtig: Rapenburgerstraat 80 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Fuente-Cohen de la, Reina, Amsterdam 5-8-1913,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Fuente de la, David
Woonachtig: Rapenburgerstraat 80 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Fürth-Pachter, Gesina, Amsterdam 6-8-1908, Kantoorbediende
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Fürth, Juda
Woonachtig: Veeteeltstraat 7 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Glasbeek, Simon, Amsterdam 30-4-1917, Koopman
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Glasbeek-Polak, Hanna
Woonachtig: Korte Houtstraat 34 links Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Malapana 30-6-1943

Gobits, Hartog, Amsterdam 1-2-1939,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Gobits, Barend
Woonachtig: Raamgracht 69 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Gobits-Wertheim, Kaatje, Amsterdam 2-9-1916, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Gobits, Barend
Woonachtig: Raamgracht 69 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Goedel, Elisabeth, Amsterdam 22-10-1933,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Goedel-Barzelay, Rachel
Woonachtig: Camperstraat 46 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Goedel, Michel, Amsterdam 19-2-1907, Diamantslijper
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Goedel-Barzelay, Rachel
Woonachtig: Camperstraat 46 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Gompertz-Erreira, Celina, Amsterdam 30-3-1920, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Gompertz, Meijer
Woonachtig: Transvaalstraat 54 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Haas de, Benedictus, Amsterdam 4-9-1891, Monteur
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Vader van Haas de, Hartog
Woonachtig: Tugelaweg 144 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Haas de, Rebecca, Amsterdam 27-2-1918, Arbeidster confectiefabriek
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Zuster van Haas de, Hartog
Woonachtig: Tugelaweg 144 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Haas-Korper de, Hester, Amsterdam 4-4-1891,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Haas de, Hartog
Woonachtig: Tugelaweg 144 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Hoed, Salomon, Amsterdam 30-6-1918, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Hoed-Venetianer, Catharina
Woonachtig: Danie Theronstraat 23 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Hoop de, Jacob, Amsterdam 8-8-1929,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Broer van Hoop de, Rachel
Woonachtig: Reitzstraat 17 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Hoop-Knegje de, Jetta, Amsterdam 19-5-1895, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Hoop de, Rachel
Woonachtig: Reitzstraat 17 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Italiaander, Gretha, Amsterdam 27-1-1929,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Italiaander, Leendert
Woonachtig: Uiterwaardenstraat 44 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Italiaander-Dresden, Aaltje, Amsterdam 17-10-1898,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Italiaander, Leendert
Woonachtig: Uiterwaardenstraat 44 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Jas-Wagenaar, Duifje, Amsterdam 17-5-1889,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Jas, Samuel
Woonachtig: Beukenplein 28 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Judels, Alida, Amsterdam 7-4-1942,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Judels, Alexander
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Westerbork 30-11-1942

Judels, Salomon, Amsterdam 13-10-1938,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Judels, Alexander
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-2-1943

Judels, Schoontje, Amsterdam 26-7-1936,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Judels, Alexander
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-2-1943

Judels-Engel, Sara, Amsterdam 14-11-1916,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Judels, Alexander
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 29 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-2-1943

Kaas, Andries, Amsterdam 24-8-1877, Werkman papierhandel
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Vader van Kaas, Jacques
Woonachtig: Tugelaweg 139 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kaas-Wertheijm, Klara, Amsterdam 15-12-1918, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kaas, Jacques
Woonachtig: Tugelaweg 139 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kar van de, Isidoor, Amsterdam 19-10-1920, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kar-Pront van de, Sara
Woonachtig: Korte Houtstraat 82 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Kar van der, Simon, Amsterdam 5-3-1919, Naaier
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kar-Polk van de, Henriette
Woonachtig: Magerfonteinstraat 4 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-8-1943

Kartoef, Max, Amsterdam 2-3-1938,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Kartoef, Philip
Woonachtig: Hofmeyrstraat 2 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kartoef-Frankfort, Helena, Amsterdam 20-2-1906,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kartoef, Philip
Woonachtig: Hofmeyrstraat 2 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kater, Hanny, Amsterdam 22-11-1941,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Kater, Louis
Woonachtig: Sarphatistraat 199 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 13-4-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sobibor 16-4-1943

Kater-Barend, Esther, Amsterdam 11-1-1906,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kater, Louis
Woonachtig: Sarphatistraat 199 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 13-4-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sobibor 16-4-1943

Kattenburg, Grietje, Amsterdam 23-8-1883,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Moppes van, Floris Maurits
Woonachtig: Stadionweg 88 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kattenburg-Tauber, Selma, Crefeld (Duitsland) 19-9-1888,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kattenburg, Salomon
Woonachtig: Euterpestraat 106 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kesner, Jacob, Amsterdam 29-4-1924, Lederbewerker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Kesner, Jacob
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 63 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 18-1-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1943

Kesner, Sophia, Amsterdam 1-6-1934,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Kesner, Jacob
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 63 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kesner-Van Praag van, Magtelt, Amsterdam 13-6-1908,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kesner, Jacob
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 63 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kloos, Jacob, Amsterdam 14-9-1913, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kloos-Roodveldt, Selina
Woonachtig: Retiefstraat 71 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Malapane 14-8-1943

Koekoek, Anna, Amsterdam 20-8-1933,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Koekoek, Samuel
Woonachtig: Saffierstraat 53 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942

Koekoek, Sophia, Amsterdam 25-8-1926, Knoopster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Koekoek, Samuel
Woonachtig: Saffierstraat 53 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942

Koekoek-Van Straten, Maria Adriana, Asperen 7-8-1896,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner (op 12-11-in Westerbork, 16-11 op transport) van Koekoek, Samuel
Woonachtig: Saffierstraat 53 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 16-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942

Kon, Cyon, Biezum (Polen) 21-3-1922, Lederbewerker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Zwager van Agsteribbe-Lap, Rika
Woonachtig: Lepelstraat 71 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit.

Kon-Agsteribbe, Esther, Amsterdam 4-4-1920, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Zuster van Agsteribbe-Lap, Rika
Woonachtig: Lepelstraat 71 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kopee, Isaac, Amsterdam 11-2-1915, Arbeider
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kopee-Roodfeld, Esther
Woonachtig: Nieuwmarkt 33 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Kops-Bosboom, Anna, Amsterdam 14-8-1919, Modiste
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Kops, David
Woonachtig: Krugerplein 1 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Kropveld, Leo, Amsterdam 15-9-1942,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Kropveld, Hartog
Woonachtig: Tugelaweg 147 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Lap, Meijer, Amsterdam 19-9-1933,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Lap, Mozes
Woonachtig: Afrikanerplein 34 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Lap-Druyf, Flora, Amsterdam 10-8-1905,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Lap, Mozes
Woonachtig: Afrikanerplein 34 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Lap-Van Loggem, Anna, Amsterdam 7-5-1922,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Lap, Salomon
Woonachtig: Krugerplein 38 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Leuw, Levie Abraham, Amsterdam 1-10-1926,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Leuw, Abraham
Woonachtig: Amstellaan 26 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 12-12-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943

Leuw-Van Straten van, Johanna, Amsterdam 8-10-1895,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Leuw, Mina
Woonachtig: Oude IJselstraat 46 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Leuw-Vogel van, Clara, Amsterdam 21-2-1895,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Leuw, Abraham
Woonachtig: Amstellaan 26 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 12-12-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 15-12-1942

Levij, Jacob, Amsterdam 14-4-1911, Hulp in de huishouding
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Levij-Piller, Mietje
Woonachtig: Danie Theronstraat 14 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Malapane 31-8-1943

Lijn, Benjamin, Amsterdam 17-11-1908, Kapper
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Lijn-Fürth van de, Vogelina
Woonachtig: Laing’s Nekstraat 10 II Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-8-1943

Lochem van, Jacob, Amsterdam 3-3-1929,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Broer van Lochem van, Esther
Woonachtig: Tugelaweg 92 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Lochem van, Sophia, Amsterdam 10-8-1913, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Zuster van Lochem van, Esther
Woonachtig: Tugelaweg 92 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Lochem-Roodveldt van, Kaatje, Amsterdam 6-1-1888,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Lochem van, Esther
Woonachtig: Tugelaweg 92 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Lopes Dias-Groenteman, Anna, Amsterdam 12-6-1921,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Lopes Dias, Jacques David
Woonachtig: Krugerplein 3 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Mok, Levie, Amsterdam 12-2-1901, Fruitverkoper
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Mok-Peereboom, Marianna
Woonachtig: Retiefstaat 21 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Nebbig, Bernard, Amsterdam 24-6-1936,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Nebbig, Mozes
Woonachtig: Krugerstraat 34 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Nebbig, Mia, Amsterdam 28-7-1934,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Nebbig, Mozes
Woonachtig: Krugerstraat 34 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Nebbig-Reiss, Naatje Rebecca, Amsterdam 22-8-1912, Kleermaakster
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Nebbig, Mozes
Woonachtig: Krugerstraat 34 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Nunes Vas-Nunes Vas, Rebecca, Amsterdam 22-10-1914, Coupeuse
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Nunes Vas, Jacob
Woonachtig: Vechtstraat 64 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Overste, Rika, Amsterdam 22-10-1933,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Overste, Simon
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 77 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Overste-Koekoek, Lea, Amsterdam 21-11-1906, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Overste, Simon
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 77 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Overst-Kolm, Jeannette, Amsterdam 30-3-1913, Kostuumnaaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Overst, David
Woonachtig: Retiefstraat 40 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Parsser-Duijts, Rachel Lea, Amsterdam 8-9-1911,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Parsser, Siegfried
Woonachtig: Herculesstraat 20 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Peereboom-Peeper, Alida, Amsterdam 6-8-1881,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Mok-Peereboom, Marianna
Woonachtig: Retiefstaat 21 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Pekel, Vrouwtje, Amsterdam 6-2-1891, Dienstmeisje
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Zuster van Pekel, Margaretha
Woonachtig: Transvaalstraat 130 Amsterdam
Gearresteerd: 20-11-1942
Inschrijving Westerbork: 21-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Piller, Vogelina, Amsterdam 24-4-1926, Leerling naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Piller, Mozes
Woonachtig: Hofmeyrstraat 8 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Piller-Turfkruijer, Judith, Amsterdam 28-11-1904,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Piller, Mozes
Woonachtig: Hofmeyrstraat 8 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Polak, Arie, Amsterdam 8-7-1933,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Polak, Levie
Woonachtig: Louis Bothastraat 18 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Polak, David, Amsterdam 8-12-1930,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Polak, Levie
Woonachtig: Louis Bothastraat 18 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Polak, Isaac, Amsterdam 8-7-1933,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Polak, Levie
Woonachtig: Louis Bothastraat 18 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Polak, Rachel, Borgerhout (België) 15-6-1927,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Polak, Herman
Woonachtig: Blasiusstraat 121 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Polak-Cardozo, Sarah, Londen (Groot-Brittannië) 16-7-1903, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Polak, Herman
Woonachtig: Blasiusstraat 121 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij had de Britse nationaliteit.

Polak-Cohen Bromet, Rebecca, Amsterdam 18-11-1887,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Polak, Michel
Woonachtig: Smitstraat 40 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Polak-Frank, Sophia, Amsterdam 12-8-1908,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Polak, Levie
Woonachtig: Louis Bothastraat 18 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Polak-Wittenberg, Branca, Amsterdam 5-8-1922, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Polak, Joseph
Woonachtig: Lepelstraat 43 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Polk, Louis, Amsterdam 28-2-1920, Banketbakker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Polk-Cartoef, Marie
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 189 Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Presser, Kato, Amsterdam 8-3-1928,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Zuster van Presser, Siepora
Woonachtig: Tugelaweg 32 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Presser, Salomon, Amsterdam 9-6-1891, Venter
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Vader van Presser, Siepora
Woonachtig: Tugelaweg 32 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Presser-Stodel, Branca, Amsterdam 15-3-1889,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Presser, Siepora
Woonachtig: Tugelaweg 32 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Reimer, Hanna, Amsterdam 10-9-1925, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Reimer, Gotschalk
Woonachtig: Jodenbreestraat 57 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Reimer, Mary, Amsterdam 6-12-1928,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Reimer, Gotschalk
Woonachtig: Jodenbreestraat 57 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Reimer-Druijf, Debora, Amsterdam 13-1-1896,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Reimer, Gotschalk
Woonachtig: Jodenbreestraat 57 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Rimini, Abraham, Amsterdam 25-2-1927, Metaalbewerker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Broer van Rimini, Martha
Woonachtig: Tugelaweg 17 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 7-2-1945

Rimini, Samuel, Amsterdam 21-12-1884, Broodbezorger
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Vader van Rimini, Martha
Woonachtig: Tugelaweg 17 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Rimini-Platvoet, Debora, Amsterdam 8-1-1885,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Rimini, Martha
Woonachtig: Tugelaweg 17 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Roe, Gerard, Antwerpen (België) 20-10-1926, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Roe, Samuel
Woonachtig: Majubastraat 5 I Amsterdam
Gearresteerd: 27-11-1942
Inschrijving Westerbork: 28-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 4-12-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943

Roodveldt-Lisser, Sophia, Amsterdam 25-2-1862,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Grootmoeder van Lochem van, Esther
Woonachtig: Tugelaweg 92 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Rooijen van, Arnold, Amsterdam 26-2-1873, Werkman
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Vader van Rooijen van, Marianna
Woonachtig: Sint Anthonie Breestraat 38 Amsterdam
Gearresteerd: 17-11-1942
Inschrijving Westerbork: 18-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Rooijen-Fles van, Sara, Amsterdam 10-11-1869,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Rooijen van, Marianna
Woonachtig: Sint Anthonie Breestraat 38 Amsterdam
Gearresteerd: 17-11-1942
Inschrijving Westerbork: 18-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Rooijen-Slier van, Marianne, Amsterdam 23-5-1909,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Rooijen van, Mozes
Woonachtig: Pythagorasstraat 11 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Rooselaar, Chella, Amsterdam 15-4-1937,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Rimini, Sara
Woonachtig: Tugelaweg 17 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Roselaar, Mozes, Amsterdam 4-7-1887, Venter
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Vader van Roselaar, Catharina
Woonachtig: Lepelstraat 44 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 25-1-1943

Sacksionie, Hartog, Amsterdam 9-11-1934,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Glasbeek-Polak, Hanna
Woonachtig: Korte Houtstraat 34 links Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Schaap, Philip, Amsterdam 15-2-1914, Perser
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Schaap-Vieijra, Rebecca
Woonachtig: Valkenburgerstraat 13 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Schaap-Vreeland, Hendrina, Amsterdam 29-10-1888,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Schaap, Rebecca
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 22 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Schreeuwer, Mozes, Amsterdam 23-1-1924, Kleermaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Schreeuwer, Henri
Woonachtig: Reitzstraat 8 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Schreeuwer-Peper, Saartje, Amsterdam 10-9-1901,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Schreeuwer, Henri
Woonachtig: Reitzstraat 8 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Slier, Sal Philippe Herman, Amsterdam 20-6-1942,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Slier, Herman
Woonachtig: Staalstraat 13 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Slier, Salomon, Amsterdam 6-8-1881, Schoonmaker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Vader van Slier, Herman
Woonachtig: Staalstraat 13 II Amsterdam
Gearresteerd: 17-11-1942
Inschrijving Westerbork: 18-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Slier-Engelander, Sara, Amsterdam 6-7-1885,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Moeder van Slier, Herman
Woonachtig: Staalstraat 13 II Amsterdam
Gearresteerd: 17-11-1942
Inschrijving Westerbork: 18-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Sluis van der, Henriette, Amsterdam 21-9-1929,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Sluis van der, Ephraim
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 74 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Sluis van der, Marcus, Amsterdam 4-4-1937,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Sluis van der, Ephraim
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 74 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Sluis-Van der Kar van der, Klara, Amsterdam 23-11-1912,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Sluis van der, Ephraim
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 74 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Stam van der, Alexander, Amsterdam 25-3-1941,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Stam van der, Leon Salomon
Woonachtig: Reitzstraat 37 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Stam-Kosman van der, Flora, Amsterdam 18-6-1920,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Stam van der, Leon Salomon
Woonachtig: Reitzstraat 37 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Stouwer, Nathan, Amsterdam 4-12-1912, Diamantslijper
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Stouwer-Gosler, Catharina
Woonachtig: Reitzstraat 34 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-8-1943

Swaab, Betty, Amsterdam 6-6-1938,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Swaab, Aaron
Woonachtig: Tilanusstraat 75 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Swaab, Henriëtte, Amsterdam 23-12-1930, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Swaab, Aaron
Woonachtig: Tilanusstraat 75 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Swaab-Baruch, Sara, Amsterdam 24-2-1905, Naaister
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Swaab, Aaron
Woonachtig: Tilanusstraat 75 III Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-8-1943

Vaz Nunes-Kulp, Jeanette, Romsthal (Duitsland) 15-12-1881,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Vaz Nunes, Aron
Woonachtig: Tugelaweg 81 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Vogel, Louis, Amsterdam 18-5-1923, Schilder
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Vogel-Wurms, Catharina
Woonachtig: Afrikanerplein 51 III Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-5-1944

Waas, Joseph, Amsterdam 12-3-1915, Leerbewerker
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Waas-De Bruin, Eva
Woonachtig: Staalstraat 13 I Amsterdam
Gearresteerd: 11-11-1942
Inschrijving Westerbork: 12-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Waas, Rika, Amsterdam 13-6-1933,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Waas, Salomon
Woonachtig: Swammerdamstraat 44 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Waas-Van Loggem, Anna, Amsterdam 6-7-1905,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Waas, Salomon
Woonachtig: Swammerdamstraat 44 II Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Weren van, Barend, Amsterdam 14-2-1908, Winkelier
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Weren-Druijf van, Hendrina
Woonachtig: Koningsstraat 16 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 31-3-1944

Weren van, Rosalina, Amsterdam 7-2-1937,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Kind van Weren-Druijf van, Hendrina
Woonachtig: Koningsstraat 16 Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942

Zante-Bak, Elisabeth, Amsterdam 20-7-1922,
Werd mee gearresteerd als gezinslid: Partner van Zante, Alexander
Woonachtig: Magerfonteinstraat 9 I Amsterdam
Gearresteerd: 13-11-1942
Inschrijving Westerbork: 14-11-1942
Vertrek transport naar Auschwitz: 30-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942