Aktion CPN

Aalders, Gerrit Herman, Enschede 5-5-1905, ReclamechefWoonachtig: Uiterwaardenstraat 35, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 4-2-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Buchenwald, Berlin (Duitsland), BuchenwaldOverleden: Buchenwald 30-8-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog communist, maar hield dat geheim omdat hij reserve-officier bij de Nederlandse Luchtmacht was. Voor de oorlog al tot een gevangenisstraf van 19 maanden in Duitsland wegens ‘Landesverrat’ veroordeeld, ten gevolge van activiteiten in Duitsland voor de CPN en naar Nederland gevluchte Duitse communisten. Hij werd in de gevangenis mishandeld. Tijdens de bezetting verspreidde hij De Waarheid en werkte hij onder anderen samen Paul Guermonprez. Ten tijde van zijn arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg. Hij werd gearresteerd vanwege artikelen die hij 1937 in de Groene Amsterdammer geschreven had. Hij werd op 4 februari 1941 in Amsterdam gearresteerd en op 19 juni 1941 in Buchenwald ingeschreven. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdachtder staatsf. [staatsfeindliche] Betätigung’. Hij kwam bij een bombardement op Buchenwald om het leven.Hij is de enige niet-Joodse werknemer van Hollandia-Kattenburg die vermeld staat in het ‘Boek der tranen’ met foto’s van de ongeveer 350 tijdens de oorlog omgekomen werknemers van het bedrijf.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1951 een dossier over hem samen, dat tot 1963 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Aalders, Wolter, Roden 12-12-1896, LandarbeiderWoonachtig: RodenAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands HervormdVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 6-6-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Aalst, Gerrit van, Rotterdam 12-12-1907, ZeemanWoonachtig: Hobbemaplein 90, Den HaagVerwantschap: Hij was de vader van Isaque van Aalst en een broer van Nicolaas van Aalst.Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tremmer grote vaart. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Sectiebestuur C.P.N. (1936).Gearresteerd: 12-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 10-8-1942Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Er werden vergaderingen bij hem thuis gehouden. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sein Wohnung zur Aufbewahrung von Paketen mit Hetzschriften der Illeg. CPN zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘kommunistische Lektüre im Hause aufbewahrt’.

Aalst, Isaque van, Rotterdam 8-1-1930Woonachtig: Hobbemaplein 90, Den HaagVerwantschap: Hij was de zoon van Gerrit van Aalst.Opmerkingen: Hij was in 1941 bij de arrestatie van zijn vader al ondergedoken.

Aalst, Nicolaas van, Rotterdam 18-9-1906, BootsmanWoonachtig: Hobbemaplein 90, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Gerrit van Aalst.Godsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Landelijke leiding R.V.O. Scheepvaart. Soest. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935).Gearresteerd: 24-5-1944, vrijgekomen 19-6-1944Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Hij werd in Rotterdam gearresteerd door de Wasserschutzpolizei.

Aandagt, Roosje, Amsterdam 6-8-1896, KleermaaksterWoonachtig: Tilanusstraat 78 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Aar, Jan Frederik van der, Den Haag 29-3-1915Woonachtig: Marktweg 237, Den HaagGearresteerd: 21-8-1942Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij was voor de oorlog betrokken bij verenigingen ‘Hulp aan Spanje’ en ‘Internationale Rode Hulp’

Aarnouts, Cornelis (Cor, Karel), Hoorn 16-9-1914, BakkerWoonachtig: Rustenburgstraat 410 II / Celebesstraat 28, AmsterdamLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Weteringschans, Vught, Utrecht, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij haalde kaderkranten van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid) op achtereenvolgens verschillende adressen op. Hij werd samen met Engeltje van der Velde in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst) gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.’

Aarse, Jacobus Abraham Adolf (Koos), Rotterdam 8-8-1914, JournalistWoonachtig: De Savornin Lohmanlaan 103 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 13-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, SachsenhausenOpmerkingen: Hij was voor de oorlog redacteur van het sociaaldemocratisch blad Voorwaarts. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Na de oorlog was hij werkzaam bij het Vrije Volk en zat voor de PvdA in de Rotterdamse Gemeenteraad. In 1968 werd hij benoemd tot burgemeester van Hellevoetsluis.

Aarts, Grietje Hendriktje, Groningen 7-1-1900, WerksterWoonachtig: GroningenGearresteerd: 3-3-1941Aktion CPN: Zij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amsterdam, Ravensbrück

Aarts, Johan Joseph Hubert (Leo Groen, Duiker), Nieuwenhagen 21-1-1907, StukadoorWoonachtig: Bantamstraat 69, HaarlemLid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij saboteerde bij de Hoogovens Duitse vrachtwagens. Hij stak een Duits militair radiostation in brand. Hij was betrokken bij sabotage aan schepen. Hij is tijdens een razzia gearresteerd, maar wist tijdens een treintransport te ontvluchten.

Aarts, Willem Cornelis, Den Haag 20-7-1903Woonachtig: Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 27-9-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Abbas, Jan, Bellingwolde 30-1-1899, Commies PTTWoonachtig: Valkenboskade 249, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 21-7-1944, vrijgekomen 1944Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij was communist. Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Abdoelrachman, Raden, Keboemen (Nederlandsch Oost Indië) 8-1-1898, ArtsWoonachtig: P.J. Blokstraat 32, LeidenAfkomst: Van Indonesische afkomstGearresteerd: 11-8-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort

Abdoerhamin, Bensaleh, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 17-8-1906, KelnerWoonachtig: Loosduinschekade 360, Den HaagAfkomst: Van Indonesische afkomstLid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, OranjehotelOpmerkingen: Hij werkte samen met Kajat, Djajong Protomo en Abdoer Soendara. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Abee, Hendrik, Muntendam 29-8-1898, Arbeider N.S.Woonachtig: Van Lenneplaan 173, Groningen

Achterberg, Jacob (Jaap), Zaandam 20-12-1914, TimmermanWoonachtig: Alexanderstraat 3, AmsterdamGearresteerd: 22-10-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, LadelundOverleden: Ladelund 29-11-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Achterbos, Johannes Martinus, Lonneker 20-11-1876, ArbeiderWoonachtig: Juliusstraat 2, HilversumGearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 29-9-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort

Adan, Franciscus Cornelis Hendrikus Hubertus, Nieuwer-Amstel 17-5-1895, MachinebankwerkerWoonachtig: Van Lippe Bisterfeldstraat 40, JutphaasAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 2-12-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Gansstraat Utrecht, Amersfoort, NatzweilerWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Natzweiler 2-3-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.

Adelaar, Mauritz, Amsterdam 16-12-1890, Tekenleraar, hoofd openbare lagere schoolWoonachtig: Saffierstraat 72, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 28-8-1944Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, StutthofOverleden: Stutthof 19-11-1944Opmerkingen: Hij verhuisde na zijn ontslag in november 1940 vanwege zijn Joods-zijn naar Amsterdam. Hij werd in Rotterdam gearresteerd.

Adema, Helena Maria, Bolsward 6-5-1922Opmerkingen: Zij functioneerde als koerierster Zij heeft aan het eind van de oorlog een aantal verzetsmensen aan een groepje Rexisten verraden, waarvoor zij na de oorlog veroordeeld is.

Adema, Siebolt (Siep), Amsterdam 29-6-1904, ZeemanWoonachtig: Staalstraat 5 boven, AmsterdamGodsdienst: GeenSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Districtsbestuur R.V.O. (1935). Verloor door vrijwillig dienen in Internationale Brigade Spanje Nederlanderschap.Gearresteerd: 22-5-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Mauthausen.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Als Saintäter in Spanien kämpfen’. Hij was in Buchenwald bevriend geraakt met Henricus Paalvast. Toen zij vanuit Buchenwald in Groß-Rosen aankwamen zag Paalvast, die schilder van beroep was, dat er nieuwe barakken (voor de SS) stonden die nog niet geschilderd waren. Toen vatte Paalvast het plan op om als er voor de indeling in werkcommando’s om schilders gevraagd zou worden hij razendsnel zijn hand zou opsteken en zei zijn vriend Adema hetzelfde te doen. Aldus geschiedde en zij vermeden daarmee het dodelijke verblijf in de steengroeve. Zodoende konden beiden tot begin 1945 in Groß-Rosen overleven, terwijl het merendeel van de Nederlandse gevangenen binnen enkele maanden in de steengroeve crepeerde (behalve een klein aantal dat op transport naar Dachau ging). Tijdens de evacuatie van Groß-Rosen raakte de vrienden uit elkaar met als gevolg dat Adema overleefde en Paalvast alsnog om het leven kwam.In 1960 werd hij als stateloze nog door de Vreemdelingenpolitie lastig gevallen, omdat hij als vreemdeling een werkvergunning nodig had.Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Adema, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Adriaanse, Cornelis Hooite Gillis, Vlissingen 29-8-1909, GrondwerkerWoonachtig: Joris van Spilbergenstraat 26, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 23-7-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 19-1-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1952 een dossier over hem samen; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Adrian, Wilhelmina Henriëtte (Jet), Amsterdam 28-1-1884Woonachtig: Prinsengracht 718, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur M.A.S. (1934). Penningmeester Commissie voor de Verzorging van Zieke Emigranten (1938).Gearresteerd: 2-7-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel, Düsseldorf, AuschwitzOverleden: Auschwitz 31-12-1942Holocaust: Zij werd gearresteerd vanwege verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Auschwitz, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Zij was actief voor het Solidariteitsfonds en verspreidde De Waarheid. Zij hielp mensen aan een onderduikadres. Zij had onderduikers in huis. Zij werkte samen met Jan Ossenkoppele. Zij werd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat gearresteerd vanwege het onderbrengen van een onderduiker.

Advokaat, Aart Jan Hendrik, Rotterdam 13-4-1908, OnderwijzerWoonachtig: Dordtschelaan 105 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Agenant, Jacobus Johannes (Jaap), Amersfoort 12-9-1909, ZadelmakerWoonachtig: Rigelstraat 5, HilversumGodsdienst: GeenGearresteerd: 5-4-1943Gevangenschap in: Vught, BuchenwaldOpmerkingen: Hij werd in Enschede gearresteerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Agenant-Schell, Maria Catharina (Rika, Ria), 1925Woonachtig: Rigelstraat 5, HilversumGearresteerd: <1945Gevangenschap in: RavensbrückOpmerkingen: In de praktijk gebruikte zij de naam De Jong, de achternaam Schell is van haar moeder en zij was bij haar huwelijk in 1935 nog niet gewettigd.

Agosti, Angelo, Roma (Italië) 18-6-1900, GranietwerkerWoonachtig: Merovingenstraat 70, HaarlemOpmerkingen: Hij had de Italiaanse nationaliteit. Hij kwam omstreeks 1920 naar Nederland. Hij verspreidde tijdens de oorlog De Waarheid. Hij vertrok in december 1943 naar Italië om daar ook aan het communistisch verzet deel te nemen. Hij keerde na de oorlog terug naar Nederland.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Agsteribbe, David, Amsterdam 25-7-1915, BestellerWoonachtig: 1e Oosterparkstraat 149, AmsterdamGodsdienst: Nederlands IsraëlitischAfkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het NAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Commissaris sectie R.S.A.P. (1935). Bestuur Solidariteits Comité C.P.N. (1936). Ontslagen uit militaire dienst wegens diefstal.Gearresteerd: 15-7-1942Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al op 21-7-1941 naar Auschwitz gedeporteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-9-1942Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Agsteribbe, Greta, Amsterdam 27-3-1916, NaaisterWoonachtig: Nieuwe Heerengracht 159, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Ahrweiler, Armanda Josephina, Elberfeld 2-7-1885Woonachtig: Neuweg 407, HilversumLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 10-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, VughtOpmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM.

Akkerman, Barend Gerrit, Raalte 7-4-1893, Commies PTTWoonachtig: Appelstraat 26, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 7-12-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, SiegburgOverleden: Siegburg 26-3-1945

Akkerman, George, Den Haag 31-3-1905, MachinezetterWoonachtig: Stadhouderslaan 6 A, GroningenGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: <8-1941Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, OldenburgOverleden: Oldenburg 4-4-1944

Akkermans, Cornelis Antonius, Nijmegen 3-7-1899, Koopman in groente en fruitWoonachtig: Trooststraat 23, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Penningmeester afdeling V.V.S.U. (1937).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau, BuchenwaldOverleden: Den Haag 23-7-1946Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Overleden aan gevolgen van verblijf in concentratiekamp.

Alberts, Albert, Yde 8-4-1909Verwantschap: Hij was een broer van Fedde, Hilbrand en Jan Stoffer Alberts.Godsdienst: Nederlands Hervormd

Alberts, Fedde, Yde 13-9-1901, VrachtwagenchauffeurWoonachtig: Kamerlingh Onnesstraat 15, GroningenVerwantschap: Hij was een broer van Albert, Hilbrand en Jan Stoffer Alberts.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 18-3-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOpmerkingen: Hij was stateloos.De verzetsman Alberts, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1955 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Alberts, Hilbrand, Yde 8-10-1897, BouwarbeiderWoonachtig: Verlengde Telefoonstraat 23, ZuidlarenVerwantschap: Hij was een broer van Albert, Fedde en Jan Stoffer Alberts.Gearresteerd: 28-3-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek

Alberts, Jan Stoffer, Yde 11-6-1904, HuisschilderWoonachtig: Frieschestraatweg 58, GroningenVerwantschap: Hij was een broer van Albert, Fedde en Hilbrand Alberts.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Communist. Veroordeeld wegens ronselen voor Spanje. Districtsbestuur C.P.N. (1938).Gearresteerd: 9-9-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, NeuengammeWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Cap Arcona 3-5-1945Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verrichtte werkzaamheden voor Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij dook op 9-3-1941 onder bij Kasper Kaspers. Hij werd in Vlagtwedde gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Tätigkeit für CPN’.

Albracht, Jan August Adriaan, Amsterdam 24-8-1913, AutoschilderWoonachtig: Latherusstraat 5 boven, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1937).Gearresteerd: 9-1942, vrijgelaten 21-7-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Albrecht, Jan, Amsterdam 14-2-1897, Knecht in ziekenhuisWoonachtig: Goudsbloemstraat 133 II A, AmsterdamGearresteerd: <8-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, SachsenhausenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Albrecht-Hurks, Brigitta Maria, Amsterdam 24-11-1898Woonachtig: Goudsbloemstraat 133 II A, AmsterdamGearresteerd: <8-1941Gevangenschap in: Schoorl, RavensbrückOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Aldenkamp, Hendrik Jan, Enschede 10-1-1895, BetonarbeiderWoonachtig: Papaverstraat 77, EnschedeGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werklozen Congres R.V.O. Verkiezingscommissie R.V.O. (1932). Leiding R.V.O. (1932). Deelnemer Rotes Grenztreffen Communistische Jeugd (Rheine 1929). Secretaris Meer Licht, loge Independ. Temple Order. Raadslid Enschede voor de C.P.H. (1931 tot 1939). Voorman in mantelorganisaties C.P.N.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, BuchenwaldOpmerkingen: Hij was betrokken bij de lokale productie van De Waarheid. Aan het eind van de oorlog nam hij deel aan de bestorming van de wachttorens bij de zelfbevrijding van Buchenwald. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Aldenkamp-Van Elst, Wilhelmina, Schüttorf (Hannover, Duitsland) 30-7-1902, FabrieksarbeidsterWoonachtig: Papaverstraat 77, EnschedeNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Alderding, Jacobus (Ko), Amsterdam 12-5-1921, FabrieksarbeiderWoonachtig: Jan Evertsenstraat 44 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Willem Frederik Alderding.Gearresteerd: <4-1944Gevangenschap in: AmersfoortOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Alderding, Willem Frederik, Amsterdam 16-4-1913, GroentekoopmanWoonachtig: Slooterkade 36, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Jacobus Alderding.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Weteringschans, Amersfoort, Vught, Utrecht, Duitse tuchthuizenOpmerkingen: Hij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst), geassisteerd door de Amsterdamse rechercheur Jan van der Hoek van de dienst Joodsche Zaken, gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Hij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.’ Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd in een proces tot 12 jaar tuchthuis veroordeeld. In zijn woning werden illegale krantjes gestencild.

Alders, Gerrit Cornelis, Nijmegen 3-9-1883, KokWoonachtig: Raaksje 12, AlkmaarLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het NAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Voorzitter P.A.S. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor R.S.A.P. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Sint-Michielsgestel, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 20-12-1944

Alders, Menno Jan, Wetsinge (Adorp) 20-7-1900, TypograafWoonachtig: Noorderspoorsingel 25 B, Groningen

Alkema, Jules, Voorburg 5-6-1925, Monteur N.S.Woonachtig: Junoplantsoen 68 boven, HaarlemGearresteerd: 16-2-1945Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Haarlem 7-3-1945 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van minister-president Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd.

Allebes, Christiaan, Amsterdam 15-4-1915, Inspecteur van de HEMAWoonachtig: Middelweg 103, UitgeestOpmerkingen: Hij zorgde voor bonkaarten voor onderduikers; hij gaf bonkaarten aan Henriëtte de Metz-Wiechmann die ze verder distribueerde.

Allema, Folkert, Ferwerderadeel 1-10-1894, Landmeter kadasterWoonachtig: MaastrichtGearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942Gevangenschap in: Maastricht

Alma, Petrus, Medan (Nederlandsch Oost Indië) 18-1-1886, KunstschilderWoonachtig: Prins Hendrikkade 129 boven, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Alma-Heijnen, Anna Aleida (Lie, Liene), Emmen 8-1-1909, LeraresWoonachtig: Prins Hendrikkade 129 boven, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Commissie betreffende Luchtbescherming bij Ronde Tafel Conferentie J.V.A. Communiste. Gescheiden van Tillema. Spreker op Dienstweigeringscongres (Oosterwolde 1934). Voorzitster van Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme (1937, 1939). Lid Centraal Wuppertal-Comité. (1939). Lid Commissie S.O.S. (1939). Bestuurslid Synthetische Orde. Reisde in 1938 naar Spanje. Spreekt voor Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme (IJmuiden 1939). Woonplaats onbekend (1939). Revolutionair socialiste.Medewerkster ‘De Arbeider’.Gearresteerd: 21-11-1941, vrijgelaten 29-5-1942Opmerkingen: Zij reisde in 1936 voor het Centraal Wuppertal Comité naar Wuppertal, waar zij gearresteerd werd. In de gevangenis werd zij ernstig mishandeld. In 1941 werd zij opnieuw gearresteerd vanwege haar activiteiten in 1936 voor het Centraal Wuppertal Comité.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Alphen, Hendrik van, Amsterdam 27-1-1898, WerkmanWoonachtig: Djambistraat 44 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Nicolaas en Wilhelm August Carl van Alphen en een broer van Johannes Dirk en Pieter van Alphen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Alphen, Johannes Dirk van (Joop, Johnny van Eck), Amsterdam 19-9-1908, MetaalbewerkerWoonachtig: Elzenstraat 23 boven, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Hendrik en Pieter van Alphen.Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Opmerkingen: Hij was aanvoerder van een Raad van Verzet-groep, die mensen liquideerden die voor de Duitsers werkten en die overvallen op Duitse militairen pleegde om aan wapens te komen. In de groep zaten onder meer Fredrik Ox en Ferdinand Ploeger. De groep pleegde twee mislukte aanslagen op de beruchte politieagent en Jodenjager Sam Oly. Later pleegde hij aanslagen op ambtenaren van het gewestelijk arbeidsbureau (die mensen naar Duitsland stuurden) en op zwarthandelaren.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Alphen, Nicolaas van, Amsterdam 1-9-1919, Elektrisch monteurWoonachtig: Veeteeltstraat 62, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Hendrik van Alphen en een broer van Wilhelm August Carl van Alphen.Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een gewapende groep van de Raad van Verzet onder leiding van zijn oom Johannes Dirk van Alpen. De groep pleegde aanslagen op ambtenaren van het gewestelijk arbeidsbureau (die mensen naar Duitsland stuurden) en op zwarthandelaren.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Alphen, Pieter van (Piet), Amsterdam 12-11-1909, MetaaldraaierWoonachtig: Fresiastraat 12 boven, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Hendrik en Johannes Dirk van Alphen.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Amsterdam 3-11-1952Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten en De Waarheid. Hij bood onderdak aan onderduikers. Hij overleed ten gevolge van zijn gevangenschap.

Alphen-Jagtman, Cecilia Maria Cornelia van, Amsterdam 4-5-1910Woonachtig: Fresiastraat 12 boven, AmsterdamOpmerkingen: Na de arrestatie van haar echtgenoot verschafte zij onderduikgelegenheid aan Nathan Frederik Israël, die in haar woning De Waarheid typte. Zij was als koerierster actief voor De Waarheid. Zij gaf hulp aan onderduikers.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Alphen, Wilhelm August Carl van, Amsterdam 24-7-1921, FabrieksarbeiderWoonachtig: Topaasstraat 4, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Hendrik van Alphen en een broer van Nicolaas van Alphen.Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Altemühl, Johann Bernard, Dutüm (Duitsland) 8-1-1902, TextielarbeiderWoonachtig: EnschedeOpmerkingen: Alhoewel in Duitsland geboren en opgegroeid, had hij de Nederlandse nationaliteit. Na verzetsactiviteiten in samenwerking met Nederlandse communisten, vluchtte hij samen met zijn Duitse echtgenote in 1935 naar Nederland. Hij bleef daarna actief in het verzet.

Altemühl-Behrschmidt, Barbara, Bayreuth (Duitsland) 13-11-1894Woonachtig: EnschedeGearresteerd: 11-3-1942Gevangenschap in: Osnabrück, Hamm, Essen, Paderborn, RavensbrückOpmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit. Na verzetsactiviteiten in samenwerking met Nederlandse communisten, vluchtte zij samen met haar Nederlandse echtgenoot in 1935 naar Nederland. Zij bleef tot haar arrestatie actief in het verzet. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Altena, Jan, Almelo 1-2-1911, TextielarbeiderWoonachtig: Wilgenstraat 18, AlmeloGodsdienst: GeenGevangenschap in: Bergen-BelsenGearresteerd: 7-5-1943Overleden: Bergen-Belsen 9-8-1944Opmerkingen: Hij werd in Bentheim (Duitsland) gearresteerd.

Altenau, Johannes Petrus Martinus, ’s-Hertogenbosch 30-8-1889, SigarenmakerWoonachtig: Van Brakelstraat 86 II, Den HaagLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Propagandist voor de C.P.Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOpmerkingen: Begin jaren twintig was hij lid van de Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Ernst Knorr als gijzelaar gearresteerd. Hij werd op basis van medisch advies vrijgelaten

Alter-De Vries, Catharina, Amsterdam 14-9-1915, NaaisterWoonachtig: Cillierstraat 3 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Amelsbeek, Jan, Alkmaar 13-1-1887, LasserWoonachtig: 32, OudorpGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Scheepsbouwer. Secretaris plaatselijke afdeling V.V.S.U. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor C.P.N. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 17-1-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Amsterdam, Johannes van (Jan), Oegstgeest 23-12-1908, BloemistWoonachtig: Johan Gramstraat 37, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bloemist. Communist. Hoofdbestuurslid Algemeen Verbond tegen het Fascisme (1937). Neemt dienst in Spaanse regeringsleger (1937-1938).Gearresteerd: 6-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: FarbenOpmerkingen: Hij was stateloos. Ondanks dat hij al tijdens de Aktion CPN in juni 1941 gearresteerd was, stond hij op de lijst van communistische gijzelaars die op 8-9-1942 gearresteerd moesten worden. Hij werd vanuit Neuengamme te werk gesteld bij de Organisation Todt.De verzetsman Amsterdam, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1953 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Andriese, Cornelis Adolf, Rotterdam 21-11-1906, GrondwerkerWoonachtig: Tochtstraat 47 C, RotterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1937).Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Andriesse, Emanuel, Rotterdam 28-11-1902, BloemenkoopmanWoonachtig: Dordtschelaan 234 C, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 10-7-1942Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-9-1942Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Andriesse-Sanders, Aaltje, Rotterdam 4-1-1906Woonachtig: Dordtschelaan 234 C, RotterdamVerwantschap: Zij was een zuster vaan Marcus Sanders.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, RavensbrückOverleden: Ravensbrück 22-4-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Haar broer Marcus Sanders woonde bij haar in.

Andriessen, Mari Silvester, Haarlem 4-12-1897, BeeldhouwerWoonachtig: Wagenweg 244, HaarlemLid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Opmerkingen: Hij werkte samen met Frederik Jan van Hall. Hij hielp Joodse en niet-Joodse onderduikers en had er ook in eigen woning. In zijn woning was een maand lang het hoofdkwartier van de Raad van Verzet gevestigd, waar onder anderen Frans van der Wiel, Jan Bonekamp, Hannie Schaft en de zusters Oversteegen deel van uitmaakten. Ook stond hij in contact met Gerrit van der Veen en Hendricus Henriët. In zijn woning lagen veel wapens, munitie en springstoffen opgeslagen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Andriessen-Koot, Antonia Geertruida Hendrika, Amsterdam 15-11-1897Woonachtig: Wagenweg 244, Haarlem

Angelbeek, Cornelis Albertus Johannes, Amsterdam 30-3-1891, Logementhouder, fotograafWoonachtig: Oude Zijds Voorburgwal 66, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fotograaf voor De Tribune (1934).Communist. Revolutionaire propagandist. Sectiehoofd der C.P. Lid Federatie Fabrieksarbeiders.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, SachsenhausenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Angelbeek, Jan, Alkmaar 13-1-1887, BankwerkerWoonachtig: Ouddorp 32, AlkmaarGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort

Angenent, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Den Helder 9-10-1874, KetelmakerWoonachtig: ’s-Gravendijkplein 92, VlaardingenLid: Hij was anarchist.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist en anti-militarist. Colporteert met De Dageraad.Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, AmersfoortOpmerkingen: Dat lidmaatschap van De Dageraad als reden zag om mensen als ‘linksextremist’ en staatsgevaarlijk te beschouwen laat zien dat de christelijke partijen en de Inlichtingendienst fel tegenstander van vrijheid van meningsuiting waren. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Ankersmit, Gradus, Stad Doetinchem 11-8-1924Woonachtig: Soembawastraat 33 I, AmsterdamGearresteerd: <1944Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen

Annokkee, Dirk, Den Haag 19-12-1907, MetselaarWoonachtig: Wateringschestraat 280, Den HaagGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Bestuur V.V.S.U. (1936).Gearresteerd: >9-1942Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Anröchte, Johannes Theodorus, Amsterdam 24-7-1921, KleermakerWoonachtig: Westerstraat 81 III, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Anstadt, Samuel Marek (Milo), Lemberg (Duitsland, nu Lviv, Polen) 10-7-1920, MecanicienWoonachtig: Ruyschstraat 13, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. De Waarheid werd bij hem op zolder door Hartog Cohen gestencild.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Antes, Leendert Cornelis, Rotterdam 25-10-1888, ZeemanWoonachtig: Sint Mariastraat 70 B, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vuurstoker. Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1939).Gearresteerd: 19-7-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 16-3-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Ondanks dat hij al gestorven was, stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden.

Anthonissen, Hendrik, Amsterdam 31-8-1900, Machinist GEBWoonachtig: Admiralengracht 201, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 20-11-1941Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Anthonissen-Draaisma, Martha, Fort de Kock (Nederlandsch Oost Indië) 15-11-1904Woonachtig: Admiralengracht 201, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Johan Christiaan Draaisma.

Antonisse, Johan, Haarlem 3-2-1900, SchilderWoonachtig: Kennemerstraat 6, HaarlemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Propagandist C.P. Later N.S.B.Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Apeldoorn, Wijbrand van (Wiep), Bellingwoude 23-12-1914, GraveurWoonachtig: Driekoningenstraat 19, ArnhemVerwantschap: Hij huwde na de oorlog met Adriana (Noen) Beuzemaker.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling C.P.N. (1936). In 1937 naar Spanje geronseld. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Pro band met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden. Hij publiceerde in Utrecht het CPN-blad De Vonk.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Apon, Johannes Adrianus (Jan), Rotterdam 26-10-1907, ToneelspelerWoonachtig: Koediefstraat 9, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 2-9-1942, vrijgekomen 18-3-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Sint-MichielsgestelOpmerkingen: Hij woonde samen met Janne Borger. Frits Reuter zat enige tijd bij hen ondergedoken. Hij werd in Rotterdam gearresteerd vanwege medeplichtigheid bij het vervalsen van een persoonsbewijs.

Arend, David den, Rotterdam 30-9-1903, BedrijfsleiderWoonachtig: Merlijnstraat 11 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGodsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 31-3-1944Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Arends, Gerrit, Amersfoort 30-3-1911, BezorgerWoonachtig: Rozenstraat 17, AmersfoortGearresteerd: 25-4-1945Overleden: Amersfoort 25-4-1945 DoodgeschotenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stond geregistreerd bij de Centrale Inlichtingendienst.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd in Amersfoort / De Bik gearresteerd.

Arendse, Albert (Ab), Amsterdam 6-6-1899, ElectromonteurWoonachtig: Hudsonstraat 117, AmsterdamLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Arendse, Hendricus Jacobus Johannes, Den Haag 1-1-1891, Fabrikant kleefmiddelenWoonachtig: Hildebrandstraat 172, Den Haag|Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1936).Colporteur Volksdagblad.Opmerkingen: Hij leverde kleefmiddelen voor de voorbedrukte enveloppen van de drukkerij van Gerbert Bakker. Hij had een klein lijmfabriekje genaamd ‘Perfecta’. Deze lijmfabriek is later uitgegroeid toot het internationaal bekende Bison kit.

Arendse-Bok, Catharina Henriëtte, Den Haag 3-8-1895Woonachtig: Hildebrandstraat 172, Den HaagGodsdienst: DoopsgezindOpmerkingen: Zij was niet thuis toen ze haar kwamen arresteren, ze is toen ondergedoken.

Arendse, Hendricus Jacobus Johannes (Henk), Den Haag 15-3-1912, VertegenwoordigerWoonachtig: Vreeswijkstraat 297, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 9-9-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Sachsenhausen, Natzweiler, Dachau, Allach, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. In zijn woning worden vergaderingen van de CPN gehouden en er staat een stencilmachine waarop pamfletten vermenigvuldigd worden. Als vertegenwoordiger reist hij veel en liet daarbij stapeltjes pamfletten op stations achter. Hij werd gearresteerd door de vooroorlogse politieman Jilis van der Weerd, die lid van de Documentatiedienst was, en de vooroorlogse infiltrant in de CPN Willem Hendrik van Duivenboden, die V-Mann van de Sicherheitsdienst was. Hij trachtte nog via het balkon te vluchten, maar stopte toen gedreigd werd hem neer te schieten. In het Oranjehotel werd hij ter intimidatie geconfronteerd met een suf geslagen Van Ophem; Inlichtingendienstman Veefkind zette een revolver op zijn voorhoofd. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sein Wohnung für Zusammenkünfte illeg. CPN Funktionäre zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘2 Unterhaltungen in seine Wohnung v. kom. Mitgliedern abgehalten’. Zijn echtgenote kreeg een overlijdensbericht, maar hij kwam toch terug.

Arendse-Kleijn, Christina Everdina (Stien), Den Haag 25-1-1914, Assistent-boekhoudsterWoonachtig: Vreeswijkstraat 297, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 15-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: Oranjehotel, RheinbachOpmerkingen: Zij werkte samen met o.a. Adrianus Nas en Tjerk Kloostra. De politieman Jilis van der Weerd probeerde in 1941 na de arrestatie van haar man seksueel contact met haar te krijgen in ruil voor gunsten. Ze werd zelf in 1943 in de woning van Gerbert Bakker gearresteerd toen ze aanbelde. Na de oorlog kreeg ze te horen dat haar man in het concentratiekamp was overleden, maar hij kwam toch nog terug.

Arendse, Johannes Carel Hendrikus, Den Haag 19-3-1914, VertegenwoordigerWoonachtig: Broekslootkade 319, Den HaagGearresteerd: 15-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: OranjehotelOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Er was al in 1941 een poging hem te arresteren, maar hij was niet thuis en dook toen onder. Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst) gesignaleerd als lid van de CPN.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Arkel, Willem van, Arnhem 19-5-1901, RijwielherstellerWoonachtig: ArnhemVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fotograaf/ rijwielhersteller. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).Gearresteerd: <10-1942Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOverleden: Vught 20-1-1943Opmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘Verdacht van komm. Tätigkeit’

Arkenbout, Gerardus Cornelis Hendricus, Amsterdam 15-8-1899, ChauffeurWoonachtig: Binnenhofstraat 63, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 5-6-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 5-6-1942 Vergast met koolmonoxide.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid.

Arkens, Hein van, Amsterdam 2-4-1926Woonachtig: Grote Wittenburgerstraat 121, AmsterdamVerwantschap: Hij was een oomzegger van Hein Rintje van Arkens.Gearresteerd: <8-1943, vrijgelaten 16-8-1944Gevangenschap in: Vught

Arkens, Hein Rintje van, Amsterdam 19-1-1901, HuisschilderWoonachtig: 2e Jacob van Kampenstraat 86 II links, AmsterdamVerwantschap: Hij was een oom van Hein van Arkens.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Vraagt paspoort aan (1927). Verloor door dienen in Internationale Brigade Spanje het Nederlanderschap. Bestuurslid W.A.C. (1929).Gearresteerd: 7-3-1941, vrijgelaten, tweede arrestatie 26-1-1943, vrijgekomen 21-7-1943Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij was stateloos. De eerste keer werd hij door de agenten van politie Schimmel en Hansink gearresteerd in de Galerij van het afgebrande Paleis van Volksvlijt vanwege het verspreiden van communistische pamfletten. De tweede keer werd hij gearresteerd vanwege een overtreding van de distributievoorschriften met betrekking tot specerijen.De verzetsman Arkens, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Arkens, Tjalling van, Amsterdam 2-7-1908, SchilderWoonachtig: Perlakstraat 13 III, AmsterdamGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 29-5-1942

Arler, Petrus Cornelis (Kees), Amsterdam 18-7-1917, KantoorbediendeWoonachtig: Muiderschans 70 II, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 26-7-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 2-12-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was betrokken bij drukken en verspreiden van De Waarheid.

Arnold, Cornelis (Ko, Cor), Rotterdam 27-6-1905, TimmermanWoonachtig: Abcoudestraat 32, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Verdacht van scheepssabotage.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 6-9-1940Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al in 1940 gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Hamburg, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 2-2-1945 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. De Rotterdamse politie registreerde als arrestatiereden ‘communistische agitatie’. Hij werd op 20 september 1940 naar Hamburg overgebracht. Ondanks dat hij al in 1940 gearresteerd was stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden. Hij zou in Sachsenhausen gefusilleerd zijn vanwege verzetsactiviteiten binnen het kamp.

Arondeus, Willem Johan Cornelis (Ticky Smid, Willem Kochius), Naarden 22-8-1894, Beeldend KunstenaarWoonachtig: Singel 65, AmsterdamGearresteerd: begin 4-1943Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Overveen 1-7-1943 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was betrokken bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister.

Arp, Roelof, Meppel 1-3-1910, Los werkmanWoonachtig: Bankastraat 61, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, DachauNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Artemidze, Jevgeni (Eugene), Georgië 4-8-1920Woonachtig: GeorgiëOpmerkingen: Hij was een Georgiër die in Zandvoort gelegerd was. Hij was aan het Oostfront krijgsgevangen gemaakt. Trad toe tot de Wehrmacht om betere overlevingskansen te krijgen en werd in Nederland gelegerd. Hij zocht contact met het communistisch verzet in Nederland. Hij werd in februari 1945 naar Texel overgeplaatst. Op 6 april 1945 kwamen de Georgiërs in opstand om te voorkomen dat ze tegen de geallieerde troepen werden ingezet. Er zijn toen 800 Duitsers om het leven gekomen, 565 Georgiërs en 120 Texelaars.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Arts, Jacobus Petrus, Rotterdam 19-3-1896, Machinist NSWoonachtig: Bremstraat 37, ArnhemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leerling-machinist N.S. Districtsbestuur C.P.N. (1937). Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).Gearresteerd: <9-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Arum, Rinse van, Haarlem 2-6-1887, ArbeiderWoonachtig: A 302, NoordwoldeLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Gearresteerd: 25-6-1941Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Agent levensverzekeringsmaatschappij. Anti-militarist. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1937). Bestuur P.A.S. (1938). Agent levensverzekeringsmaatschappij. Anti-militarist. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1937). Bestuur P.A.S. (1938).Gevangenschap in: Schoorl

Asjes, Johan, Alkmaar 9-1-1920Woonachtig: Uitenboschstraat 43, AlkmaarVerwantschap: Hij was een zoon van Johannes Cornelis Asjes.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Asjes, Johannes Cornelis, Alkmaar 5-3-1893, SchipperWoonachtig: Uitenboschstraat 43, AlkmaarVerwantschap: Hij was de vader van Johan Asjes.

Asselt, Lodevicus Johannes Franciscus van, Amsterdam 21-11-1914, SchoenmakerWoonachtig: Albert Cuypstraat 110 II achter, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Willem Lodevicus van Asselt.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Asselt, Johannes Willem Lodevicus van, Amsterdam 12-10-1907, BoekbinderWoonachtig: Nieuwe Leliestraat 194, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Lodevicus Johannes Franciscus van Asselt.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Assem, Dirk Jan Pieter van (Piet), Amsterdam 3-5-1895, Stoker Wester GasfabriekWoonachtig: Jacob van Lennepstraat 293 I, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 15-7-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 13-11-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Auceps, Jan Cornelis, Amsterdam 6-10-1901, HuisschilderWoonachtig: Vrolikstraat 325 III, AmsterdamSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vecht waarschijnlijk in Internationale Brigade in Spanje (1937/8).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, SachsenhausenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij scheidde in 1942 van Wilhelmia Hendrika Auceps-Roos. Op 1 oktober 1945 probeerde hij zich middels gasvergiftiging van het leven te beroven uit psychische nood. De poging mislukte doordat hij tijdig gevonden werd.Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Auceps, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Auceps-Roos, Wilhelmina Hendrika, Amsterdam 8-2-1903Woonachtig: Vrolikstraat 479 II, AmsterdamOnderscheiding: VerzetsherdenkingskruisOpmerkingen: Zij scheidde in 1942 van Auceps en huwde in 1943 met de Spanjestrijder Daniël van Wijk.

Auener, Willem Carl, Amsterdam 2-12-1893, RestaurateurWoonachtig: Van Woustraat 83 I, AmsterdamGearresteerd: <11-1942Gevangenschap in: Weteringschans, UtrechtOverleden: Soesterberg 19-11-1942 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Aukes, J.C.Woonachtig: Noordeinde 5, Meppel

Aussems-Baars, Hermina Catharina, Amsterdam 9-9-1919, Inpakster parfumeriewinkelWoonachtig: Reinier Claeszenstraat 23 II, AmsterdamLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: <8-1943, vrijgekomen 29-1-1944Gevangenschap in: VughtOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Baak, Jan van, Haarlem 15-4-1910, ArbeiderWoonachtig: Kruistochtstraat 76 zwart, HaarlemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Secretaris afdeling Revolutionaire Jeugd Bond (1934). Actief voor Tempo (1936/1937).Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943Gevangenschap in: Amersfoort, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baan, Albertus Jacobus van der, Leiden 17-1-1916, KolenwerkerWoonachtig: Weesperstraat 35, AmsterdamGearresteerd: 10-5-1944Gevangenschap in: AmersfoortOverleden: Leusden 24-9-1944 Gefusilleerd

Baan, Pieter, Rotterdam 26-4-1893, KantoorbediendeWoonachtig: Bijlwerffstraat 37 B, RotterdamGodsdienst: PresbyteriaansLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 17-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOverleden: Vught 11-5-1943Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij bood onderduikmogelijkheid aan eerst Andrie van Zutphen en vervolgens aan Samuel Dormits

Baan-Bouwman, Paulina, Den Haag 1-5-1897Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 B, RotterdamGodsdienst: PresbyteriaansLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 17-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Baanders, Martina (Tineke), Amsterdam 4-8-1890, SierkunstenaresWoonachtig: Abcoude-BaambruggeOpmerkingen: In 1943 werkte zij mee aan een illegale in memoriam-publicatie voor Cornelis Gerardus Teeseling die in november 1942 gefusilleerd werd. Zij had onderduikers in huis en bemiddelde bij het onderduiken.

Baaren, Mozes van, Amsterdam 29-6-1884, ExpeditieknechtWoonachtig: Kinkerstraat 169 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 2-4-1942Opmerkingen: Nadat zijn echtgenote Esther Mot, zoon Juda en broer Jacob in het kader van de holocaust waren opgepakt, werd er op 28 september 1942 in zijn verlaten woning ingebroken en goederen gestolen.

Baarle, Henri Wilhelmus Jacobus van (Harry), Delft 23-7-1908Woonachtig: DelftGearresteerd: 2-7-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel

Baarle, Maarten van, Rotterdam 23-1-1899, TrambestuurderWoonachtig: Iependaal 156, RotterdamGearresteerd: 23-11-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld en bonnen in voor onderduikers; hij bracht onderduikers op adressen onder. Hij verrichtte werkzaamheden voor het Solidariteitsfonds. Hij werd in bureau Haagsche Veer opgesloten ten behoeve van Johannes Hoffmann van de Sicherheitsdienst.

Baarle, Tonis van, Rotterdam 2-11-1884, TimmermanWoonachtig: Mathenesserweg 85 C, RotterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 18-3-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, DachauOverleden: Dachau 13-3-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij is in oktober 1941 ondergedoken. Hij regelde een deel van de verspreiding van De Waarheid. Hij zamelde geld in. Hij plakte pamfletten aan muren. Hij werd gearresteerd omdat hij lid was van de CPN.

Baars, Karel, Amsterdam 8-7-1922, MonteurWoonachtig: 1e Oosterparkstraat 116 III, AmsterdamGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, SachsenhausenOpmerkingen: Zijn vader stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Zijn broer Theodorus Johannes Willem ging in dienst van de Waffen SS.

Baarspul, Johanna (Jo), Den Haag 3-3-1914, VerpleegsterWoonachtig: Regentesschelaan 75 / Van Peltlaan 179, Rotterdam / NijmegenVerwantschap: Zij huwde na de oorlog met Nicolaas Johannes van der Drift.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baartscheer, Johannes Jacobus, Maastricht 29-11-1906, DekenweverWoonachtig: Rechtstraat 75, MaastrichtVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Organiseert bijeenkomsten te zijnen huize. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 15-9-1942, vrijgekomen 18-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught

Baas, Antoon, Schiedam 20-10-1916, KokerWoonachtig: Parallelweg 222 C, SchiedamGodsdienst: GeenGearresteerd: 22-2-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.’ Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von illeg. Zeitschriften der K.P.N.

Baas, Cornelis, Huizen 14-11-1894, SigarenmakerWoonachtig: Pioenroosstraat 39, EindhovenGearresteerd: 23-9-1941, vrijgekomen 18-10-1943Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Weteringschans, Oranjehotel, RheinbachOverleden: Amsterdam 11-4-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Tot vijf maanden tuchthuis veroordeeld; na mishandelingen in Rheinbach met tbc teruggekeerd en overleden.

Baas, Dirk, Sijbekarspel 11-9-1905, GrondwerkerWoonachtig: Oudorperdijkje 42, AlkmaarGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 29-1-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Baas, Hermanus, Den Haag 26-1-1901, KoopmanWoonachtig: DelftGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuenkirchen Landkreis Osterholz 6-7-1942

Baas, Kornelus, Oude Pekela 28-7-1893, FabrieksarbeiderWoonachtig: Veendijkstraat 12, Oude PekelaGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).Gearresteerd: 10-9-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, FlossenbürgOverleden: Flossenbürg 22-3-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. Der C.P.N.

Baatsen, Albert (Ab), Amsterdam 17-5-1891, ChauffeurWoonachtig: Hasebroekstraat 27 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Arnoldus Albert en Gerrit Baatsen.Godsdienst: GeenSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 15-8-1941Gevangenschap in: Amersfoort, BuchenwaldOnderscheiding: Bronzen Kruis.Opmerkingen: Hij werd samen met Reinierus Wigmans gearresteerd door de agenten van politie Bouwmeester en Dubbeld, toen hij in de Kinkerstraat pamfletten verspreidde waarin opgeroepen werd tot een staking; beiden werden naar de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat overgebracht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verd. [Verdacht] Komm. Betätigung’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baatsen, Arnoldus Albert (Albert, Nol), Amsterdam 11-4-1918, FotograafWoonachtig: Commelinstraat 13 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Albert Baatsen en een broer van Gerrit Baatsen.Gearresteerd: 27-3-1942Gevangenschap in: Haaren, Assen, Rawicz, MauthausenOverleden: Mauthausen 7-9-1944Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was een gedropte agent van het SOE in Londen en werd gearresteerd meteen na aankomst in het kader van het Englandspiel. Hij werd gedood door mitrailleurvuur met lichtspoormunitie. Zijn vader werd gearresteerd en in Buchenwald opgesloten vanwege ‘kommunistische Betätigung’.

Baatsen, Gerrit, Amsterdam 23-5-1920, MagazijnbediendeWoonachtig: Hasebroekstraat 27 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Albert Baatsen en een broer van Arnoldus Albert Baatsen.Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 21-7-1943Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij is op 13-2-1945 ten gevolge van de hongerwinter om het leven gekomen.

Bade, Pieter, Amsterdam 23-6-1897, BetonwerkerWoonachtig: Korte Leidschedwarsstraat 87 II, AmsterdamGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 17-8-1944Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 3-1-1945

Bader, Coenraad, Vlaardingen 10-7-1887, HandlangerWoonachtig: Hoogsteeg 10, VlaardingenGearresteerd: <8-10-1941, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Badrian, Gerhard Joseph (Bernhard, Max Albert, Blonde Hans, Kleine Hans), Beuthen (Duitsland) 13-10-1905, FotograafWoonachtig: Vijzelstraat 72 II, AmsterdamVerwantschap: Hij had een relatie met Anne-Marie Deij.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 30-6-1944Overleden: Amsterdam 30-6-1944Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling. Hij was vermoedelijk geen communist, maar werkte binnen de persoonsbewijs Centrale en bij overvallen vaak samen met prominente communistische verzetsmensen. Na de arrestatie van Gerrit van der Veen volgde hij die op als leider van de persoonsbewijs Centrale. Hij werkte veel samen met Frits Boverhuis. Hij kreeg een tip voor een veilig onderduikadres in de Rubensstraat 26 in Amsterdam, maar dat bleek een val te zijn. Toen hij het adres samen met Frits Boverhuis wilde inspecteren, werd hij daar opgewacht en in het trappenhuis ontstond een vuurgevecht, waarbij hij in het hart dodelijk getroffen werd. Hij wist nog naar buiten te komen, waar de Duitse Sicherheitsdienstman Heyne hem opwachtte. Hij wist Heyne nog dood te schieten, waarna hij zelf ter plekke stierf. Boverhuis werd gearresteerd en kort daarop gefusilleerd.

Baer, Adrianus Ludwig Ferdinand, Den Haag 30-11-1910Woonachtig: Veenkade 5, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Louis Gerardus Adrianus Baer.Godsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, AmersfoortOpmerkingen: Hij was de broer van Louis Baer. Hij was stateloos. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Ernst Knorr als gijzelaar gearresteerd.

Baer, Louis Gerardus Adrianus, Den Haag 8-11-1912, KunstschilderWoonachtig: Van Aerssenstraat 71, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Adrianus Ludwig Ferdinand Baer.Godsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Instrumentmaker. Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).Gearresteerd: 8-9-1942Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij was de broer van Adrianus Baer.

Baghus, Cornelis, Rotterdam 12-12-1916Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Jacob Cornelis Baghus en een broer van Frederik en Jan Hendrik Baghus.Godsdienst: RemonstrantsLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Baghus, Frederik, Rotterdam 16-7-1914, DakdekkerWoonachtig: Lavendelstraat 36 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Jacob Cornelis Baghus en een broer van Cornelis en Jan Hendrik Baghus.Godsdienst: RemonstrantsLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 17-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, DachauOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Gearresteerd te Rotterdam op 18 Oct. 42 wegens Geh. [Geheime] Org. [Organisatie] Nederl. Volksmilitie’. In Dachau werd vermeld ‘Verdacht Geheimer Organisation’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baghus, Jacob Cornelis, Rotterdam 11-9-1885, FabriekswerkmanWoonachtig: Cronjéstraat 16 B, RotterdamGodsdienst: RemonstrantsVerwantschap: Hij was de vader van Cornelis, Frederik en Jan Hendrik Baghus.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Baghus, Jan Hendrik, Rotterdam 23-12-1925Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, RotterdamGodsdienst: RemonstrantsVerwantschap: Hij was een zoon van Jacob Cornelis Baghus en een broer van Cornelis en Frederik Baghus.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Baijlé, Louis Adriaan, Amsterdam 4-10-1902, SchilderWoonachtig: Heideveldweg 67, LarenGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 29-1-1943

Bak, Jacobus Wilhelmus Cornelis, ’s-Gravenland 9-4-1914, TuinderWoonachtig: Leeghwaterstraat 15, HilversumGodsdienst: GeenGearresteerd: <4-1943Gevangenschap in: Vught, Dachau, MauthausenOpmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bak, Jasperina Anna de (De Gravin), Hellevoetsluis 20-4-1896Woonachtig: HaarlemOpmerkingen: Zij was koerierster en werkte samen met onder andere Hannie Schaft.

Bak, Johan (Jan), Den Haag 5-10-1915Woonachtig: Vermaningspad 1, KrommenieLid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werkte onder anderen met Hannie Schaft samen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakhuizen van den Brink, Johannes, Joure 18-7-1894, BedrijfsleiderWoonachtig: Laan van Meerdervoort 19 A, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 3-1944Gevangenschap in: OranjehotelNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Andries, Amsterdam 21-11-1899, ChocoladewerkerWoonachtig: Bestevaerstraat 85, Amsterdam

Bakker, Arie (Piet Klein), Zaandam 22-7-1915Woonachtig: ZaandamVerwantschap: Hij was en broer van Aris, Jacob, Jan en ‘Kies’ Bakker.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Aris, Zaandam 1-12-1909, KoopmanWoonachtig: Kromme Rijn 15, ZaandamVerwantschap: Hij was en broer van Arie, Jacob, Jan Bakker en ‘Kies’ Bakker.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Christiaan Christoffel, Purmerend 15-8-1890, Boekhouder van slachthuisWoonachtig: Slachthuisstraat 8 A, ZaandamVerwantschap: Hij was de vader van Marcus Bakker. Hij was een schoonzoon van Marcus Plooijer sr. En een zwager van Marcus Plooijer jr. en Guurtje Plooijer.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog actief binnen de SDAP. Hij verschafte zijn zoon Marcus van vleesbonnen voor onderduikers.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker-Plooijer, Jannetje, Zaandam 31-1-1892Woonachtig: Slachthuisstraat 8 A, ZaandamVerwantschap: Zij was de moeder van Marcus Bakker, een dochter van Marcus Plooijer sr. en een zuster van Marcus Plooijer jr. en Guurtje Plooijer.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Désiré Joseph Hubertus, Den Haag 22-12-1887, HoefsmidWoonachtig: Rijswijkscheweg 19, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 31-1-1942

Bakker, Elisabeth Susanna Maria (Bep), Amsterdam 25-10-1913Woonachtig: Polanenstraat 41 I voor, AmsterdamVerwantschap: Zij huwde na de oorlog met Marinus Berk.

Bakker, G., KoekbakkerWoonachtig: Texelstraat 27, Zaandam

Bakker, Gerardus (Gerrit), Zaandam 14-5-1918, Los werkmanWoonachtig: Albert Hahnplantsoen 6, ZaandamGearresteerd: 21-9-1943Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Gerbert (Gé), Zutphen 9-10-1905, DrukkerWoonachtig: Waldeck Pyrmontkade 2 L, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 15-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, SachsenhausenOpmerkingen: Hij drukte valse tijdelijke persoonsbewijzen (Vorläufige Ausweise). Bij een inval door de Sicherheitsdienst probeerde hij nog via de tuin te vluchten, maar zag vijf pistolen op zich gericht toen hij de schutting over klom. Hij werd gearresteerd door de Sicherheitsdienstman Otto Lange en vier leden van de Documentatiedienst: de vooroorlogse politiemannen Jilis van der Weerd, Jan Schoo en Berend Eysink en de tijdens de oorlog bij de politie gekomen Johannes Meindert van Groin de Planque. Meteen na de arrestatie gaf Lange hem een vuistslag, zette een revolver op zijn borst en dreigde hem dood te schieten als hij niet binnen vijf minuten namen noemde. Jilis van der Weerd voegde hem toe: ‘Beken nu maar, anders slaan wij het er met een knuppel uit’. In het Oranjehotel werd hij door Knorr, Lange en Van der Weerd met gummiknuppel geslagen, getrapt en tegen hoofd en lichaam geschopt; de mishandelingen duurden dagen achter elkaar. Sicherheitsdienstman Ernst Knorr ranselde hem af met een stoelpoot en prikte met een naald in zijn elleboog. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Gearresteerd te Den Haag op 15 Febr. ’43, kaarten gemaakt voor onderduikers’.Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens. Na de arrestatie van Bronkorst die door de vooroorlogse politiespion Van Soolingen werd aangewezen, ontstond onder andere de lange arrestatieketen Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkamp en Dominicus Middendorp.Jan Herder zat bij hem ondergedoken, maar kon zich bij de inval bij een buurman in hetzelfde pand verbergen; hij kon de dag daarop in een opgerold tapijt naar buiten gesmokkeld worden.

Bakker-Bolland, Hendrika, Den Haag 4-11-1912Woonachtig: Waldeck Pyrmontkade 2 L, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 15-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: OranjehotelOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bakker, GerritWoonachtig: Gedempte Gracht 87, ZaandamOpmerkingen: Hij werd verraden door Johanna Francisca Munck-Siffels.

Bakker, Gerrit Antonius, Amsterdam 27-11-1912, MechanicusWoonachtig: Van Beuningenstraat 1, HilversumGodsdienst: Nederlands HervormdSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 3-12-1943Gevangenschap in: Parijs, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 26-3-1944Opmerkingen: Hij werd in Frankrijk gearresteerd in het kader van de Aktion Meerschaum, een actie om zoveel mogelijk verzetsmensen in een concentratiekamp op te sluiten. De Aktion vond vooral in Frankrijk plaats. Bakker werd vanuit Parijs rechtstreeks naar Buchenwald afgevoerd.

Bakker, Hendricus Johannes Jacobus, Amsterdam 18-11-1907, AardappelhandelaarWoonachtig: Billitonstraat 88 B, GroningenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Bakker, Hendrik (Henk), Rotterdam 14-8-1900, SchipperWoonachtig: Weesperpoortstraat (Wibautstraat) 93 III, AmsterdamGodsdienst: GeenSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Matroos. Communist. A.V.C. (1939).Gearresteerd: 9-7-1944Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme, BarkhausenOverleden: Kdo. Barkhausen, Neuengamme 9-2-1945Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij was betrokken bij hulp aan Joden en emigranten (Duitse vluchtelingen) en het verspreiden van De Waarheid.

Bakker-Visser, Maria, Poortugaal 12-3-1910Woonachtig: Weesperpoortstraat (Wibautstraat) 93 III, AmsterdamGearresteerd: 9-7-1944Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, RavensbrückOverleden: Ravensbrück 4-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Door haar huwelijk met Hendrik Bakker was zij stateloos. Zij was betrokken bij hulp aan Joden en emigranten (Duitse vluchtelingen) en verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Bakker, J.Woonachtig: Bavodijk 100, Nieuwvliet (Zeeland)Opmerkingen: Hij werkte samen met Jan Sterkens.

Bakker, Jacob, Zaandam 4-5-1908Woonachtig: ZaandamVerwantschap: Hij was en broer van Arie, Aris, Jan Bakker en ‘Kies’ Bakker.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Jan, Zaandam 1-7-1918Woonachtig: ZaandamVerwantschap: Hij was en broer van Arie, Aris, Jacob Bakker en ‘Kies’ Bakker.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Jan, Thesinge 3-11-1918, MagazijnchefWoonachtig: Prins Hendrikkade 23 II, AmsterdamGearresteerd: 21-1-1945Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Zaandam 9-2-1945 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: In 1941 vertrok hij naar Frankrijk om zich bij de Maquis (Frans gewapend communistisch verzet, een soort partizanen) aan te sluiten, dit mislukte en hij keerde een jaar later terug. Hij was betrokken bij het typen, stencilen en verspreiden van De Waarheid.

Bakker, Jozinus Frans Carel, Zeist 29-1-1917, HulpagentWoonachtig: Utenhagestraat 212 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Klaas Bakker.Gearresteerd: 3-9-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, AmersfoortOpmerkingen: Hij werd door de Sicherheitsdienst gearresteerd.

Bakker, Klaas, Rotterdam 1-6-1922, KantoorbediendeWoonachtig: Utenhagestraat 212 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdVerwantschap: Hij was een broer van Jozinus Frans Carel Bakker.Gearresteerd: Eerste arrestatie 11-12-1941, vrijgelaten 2-1-1942, tweede arrestatie 1-9-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Dachau, Markirch, DachauOverleden: Dachau 25-5-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van de eerste arrestatie: ‘’t fluiten van de Internationale communist’. Hij werd de tweede keer door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Hij meldde in Vught als arrestatiereden ‘Illegale Aktion. Hij is na bevrijding overleden aan de gevolgen van gevangenschap.

Bakker, Klaas Jurriën, Voorst 19-5-1919, MonteurWoonachtig: TerwoldeLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 29-10-1942Gevangenschap in: AmersfoortOverleden: Soesterberg 19-11-1942 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de sabotagegroep van Anton Kleinbussink in Terwolde. De groep pleegde een aanslag op en spoorlijn door de rails los te schroeven, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Bakker, Maarten, Vreeland 25-10-1896, Klerk Sociale ZakenWoonachtig: West Pietermanstraat 56, RotterdamGodsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18-1-1943, vrijgelaten 1-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, OranjehotelOpmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Bakker-De Lange, Maria Anna, Goes 1-3-1890Woonachtig: West Pietermanstraat 56, RotterdamGodsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18-1-1943, vrijgekomen 10-3-1944Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, VughtOpmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege de NVM.

Bakker, Marcus (Mar), Zaandam 20-6-1923Woonachtig: Slachthuisstraat 8 A, ZaandamVerwantschap: Hij was een zoon Christiaan Christoffel en Jannetje Bakker-Plooijer en huwde na de oorlog Els Ezerman.Opmerkingen: Hij regelde via zijn vader vleesbonnen voor onderduikers. Hij verspreidde De Waarheid. Zijn betrokkenheid bij verzetswerk werd in door 1943 door Johanna Francisca Munck-Siffels aan de Sicherheitdienst verraden, maar hij werd vanuit het politiebureau gewaarschuwd dat een arrestatie op korte termijn verwacht kon worden, waardoor hij tijdig kon onderduiken. Hij werd in de jaren vijftig lid van de Tweede Kamer en nog later fractieleider. Bij zijn beëdiging weigerde Kamervoorzitter Kortenhorst hem een hand te geven. Hierbij moet bedacht worden dat terwijl Bakker een verzetsverleden had, Kortenhorst net zoals veel vooraanstaande KVP-leden een collaboratie- en antisemitisch verleden had. Hij was namelijk juridisch adviseur van het bedrijf Remaco, die voor de aanplakbiljetten op de peperbussen (transformatiehuisjes in de steden) zorgde. Remaco verzorgde reclame voor de NSB. Als juridisch adviseur had Kortenhorst in 1940-41 een rol bij de verkoop van Remaco aan het fel antisemitische Duitse bedrijf UFA, dat voor de oorlog ook de propaganda voor Hitler’s partij NSDAP verzorgde, en het ontslag van Joodse werknemers bij Remaco. Dit collaboratie- en antisemitisch verleden is heden ten dage een goede reden om een borstbeeld van Kortenhorst bij de ingang van de Tweede Kamer te hebben.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Meeuwis, Amsterdam 15-5-1910, MonteurWoonachtig: Transvaalkade 72, AmsterdamGearresteerd: ?Gevangenschap in: Duitse tuchthuizenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bakker, Pieter (Hendrik Bruinzeel), Uitdam 30-6-1914, MetaalbewerkerWoonachtig: Tweede Oosterparkstraat 81, AmsterdamGearresteerd: Eerste arrestatie 13-8-1941, vrijgekomen 9-9-1941, tweede arrestatie 15-4-1944Gevangenschap in: Schoorl, Vught, SachsenhausenOpmerkingen: Hij werd de eerste keer in Berlijn gearresteerd vanwege communistische activiteit. Hij werd naar Schoorl overgebracht. Op 9 september 1941 wist hij uit kamp Schoorl te ontsnappen. Op 15 april 1944 werd hij vanwege een verkeersovertreding door onderluitenant Van der Hoef van de Staatspolitie gearresteerd met een vals persoonsbewijs ten name van Hendrik Bruinzeel. Bij fouillering werd een Schutzhaftbefehl van de Sicherheitsdienst voor Pieter Bakker gevonden. Na controle bleek hij in een Politieblad uit 1941 gesignaleerd te staan. Hij werd aan de Sicherheitsdienst overgeleverd en vervolgens in Vught opgesloten. (Het ’schutzhaftbefehl’ was een rood formulier, waar het volgende significante deel van de tekst op stond: ‘[…] sich als Funktionar der illegalen CPN. für ein im Auftrage der Sowjet-Union aufgezogenen Geheimorganisation betätigt, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch Aufhetzung zum Streik usw. einen Stutzpunkt Moskaus zu schaffen, um der deutschen Besatzung in den Rücken zu fallen.’ De bewering was volslagen uit de lucht gegrepen. Tientallen van de ongeveer 600 arrestanten hadden niets met de CPN te maken (waren bijv. lid van de RSAP), anderen waren alleen voor de oorlog lid van de CPN geweest en stonden vaak als zodanig op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst vermeld en degenen die wel tot de illegale CPN behoorden waren geen functionaris van de CPN, terwijl de CPN als illegale organisatie los van de Sovjet-Unie handelde.)

Bakker, Sjoerd, Leeuwarden 10-6-1915, KleermakerWoonachtig: Vondelstraat 24, AmsterdamOpmerkingen: Hij was lid van de persoonsbewijscentrale en maakte deel uit van een (voornamelijk) communistisch groepje rond Gerrit van der Veen. Hij vervaardigde politie-uniformen die bij de overval op het Bevolkingsregister gebruikt werden.

Bakker, Tjalling, Den Helder 26-8-1901, OnderwijzerWoonachtig: Haarlemmerweg 529 III, AmsterdamGearresteerd: 27-3-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 24-4-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid en het plegen van sabotagedaden. Hij werd tegelijkertijd met Johannes Meijer en Hendrik de Vries naar Utrecht overgebracht. Op 30 oktober 1942 was hij als wielrijder schijnbaar betrokken bij een verkeersongeval in de Witte de Witstraat voor nummer 143 in Amsterdam. Hij zat echter gevangen in Utrecht voor een proces waarin hij ter dood zou worden veroordeeld. Kennelijk gebruikte iemand anders zijn persoonsbewijs.

Bakker (Bertus Koene, Kies), TimmermanWoonachtig: ZaandamVerwantschap: Hij was en broer van Arie, Aris, Jacob en Jan Bakker.Opmerkingen: Hij stencilde samen met Marcus Plooijer jr. De Vonk en De Waarheid. (‘Kies’ is een naoorlogse bijnaam vanwege een verkiezingsbiljet voor Marcus Bakker waarop stond ‘Kies Bakker‘). Mogelijk is een van de hier genoemde broers identiek aan ‘Kies’ en anders is zijn voornaam Cornelis.

Baks, Willem Johannes Albertus, Den Haag 11-2-1920, MagazijnbediendeWoonachtig: Lyonnetstraat 105, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 28-8-1944Gevangenschap in: Gevangenis Heilbrunn, gevangenis Stuttgart, Dachau, Buchenwald, FlossenbürgOpmerkingen: Hij was in Duitsland te werk gesteld. Hij huwde tijdens zijn verblijf in Duitsland met Anna Helena de Wolf die wrang genoeg in de Adolf Hitlerallee in Heilbrunn woonde. Het paar ging na de oorlog in Den Haag wonen. Hij werd in Heilbrunn (Duitsland) gearresteerd.

Bakvis, Dirk (Dick), Den Haag 8-1-1916, EmballeurWoonachtig: Wateringschestraat 190, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 29-9-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 29-5-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Bij arrestatie werd De Waarheid op hem gevonden. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ’sympathisiert mit der CPN’.

Bakx, Antonius Joannes Henricus, Antwerpen 25-9-1912, ChauffeurWoonachtig: Cornelis Dirkszstraat 7 I, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: <1942Gevangenschap in: Duisburg, Leipzig, Sachsenhausen, Buchenwald, Lublin-MajdanekOverleden: Lublin-Majdanek 6-4-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd in Heilronn gearresteerd.

Bal, Cornelis (Kees), Den Haag 16-11-1899, GemeentearbeiderWoonachtig: Dirk Hoogenraadstraat 122, Den HaagGearresteerd: 18-9-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Balk, Antonius Johannes (Nelis), Amsterdam 23-3-1901, SlagerWoonachtig: Walstraat 38, GroningenGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 6-4-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 22-5-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitug v. kom. Lekture’.

Balk, Gerardus Arnoldus (Gerrit), Amsterdam 4-3-1899, KachelsmidWoonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 79, AmsterdamGodsdienst: Rooms KatholiekAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker Gemeente Reinigingsdienst. Communist.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Lublin-Majdanek, Auschwitz, MauthausenOverleden: Mauthausen 25-1-1945

Balk, Jan Albertus, Visvliet 17-10-1912, StrijkerWoonachtig: J. Baart de la Faillestraat 50 A, GroningenGodsdienst: GeenGearresteerd: 16-9-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Groningen 21-9-1947Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat sich für die C.P.N. betätigt’.

Balkema, Dienko, Westeremden 21-10-1913, LandarbeiderWoonachtig: Hoornschediep 38, GroningenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Balter, Hendrik Hubert, Schaesberg 6-8-1917, MijnwerkerWoonachtig: Frans Erensstraat 17, SittardGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 30-5-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Flossenbürg, GröditzWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Gröditz 18-4-1945Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Balvers, Alida Allegonda, Amsterdam 13-8-1912, HandwerkonderwijzeresWoonachtig: Kramatweg 48 A, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Jacobus Balvers en een schoonzuster van Maria Waalewijn.

Balvers, Jacobus (Jaap), Amsterdam 7-12-1902, MusicusWoonachtig: Verbindingstraat 15 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Alida Allegonda Balvers. Hij huwde op 22-4-1948 met Maria Waalewijn.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bandringa, Tjidsger, Achtkarspelen 18-1-1902, AutomonteurWoonachtig: Scheldestraat 3, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was klant van de kapperszaak van de vader van Nico Wijnen. Hij was namens de RSAP lid van de contactcommissie tussen het Haags communistisch verzet en het verzet van de RSAP (MLLF). In het begin van de oorlog was hij betrokken bij de Ordedienst. Er ontstond toen via Nico Wijnen een samenwerking met de communisten. Of de samenwerking na de arrestatie van Nico Wijnen werd voortgezet, is onbekend.

Bandsma, Wilhelmus Valentein (Wim), Amsterdam 8-10-1916, HuisschilderWoonachtig: Buijskade 45 bovenSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur Afdeling V.C.O.O. (1937). Vocht voor Republikeinen in Spanje.Opmerkingen: Hij was stateloos.Opmerkingen:Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Bandsma, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bannink, Antonie (Toon), Deventer 13-1-1887, ColporteurWoonachtig: Polstraat 67, DeventerVerwantschap: Hij was de vader van Antonie en Dirk Johan Hendrik Bannink en de pleegvader van Johannes Hermanus Antonius Groothuis.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Colporteur C.P.N. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Cap Arcona 3-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij heeft deelgenomen aan sabotageacties.

Bannink, Antonie (Ton), Deventer 11-1-1917, Fotograaf-retoucheurWoonachtig: DeventerVerwantschap: Hij was een zoon van Antonie Bannink en een broer van Dirk Johan Hendrik Bannink.

Bannink, Dirk Johan Hendrik (Dik), Deventer 22-11-1914, BadmeesterWoonachtig: Eerste Weerdsweg, DeventerVerwantschap: Hij was een zoon van Antonie Bannink en een broer van Antonie Bannink.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortOverleden: Woudenberg 16-10-1942 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde illegale lectuur, waarbij De Waarheid en andere illegale lectuur. Zijn laatste woorden voor het vuurpeloton waren ‘Honden, doe jullie hondenplicht’.

Baracs, Sándor (Sjoerd Bartels, Piet van Swieten), Boedapest (Hongarije) 17-11-1900, KoopmanWoonachtig: Valeriusstraat 64, AmsterdamVerwantschap: Hij huwde op 20-1-1944 met Hester Baracs-Van Lennep.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Baracs en Hester Baracs-Van Lennep huwden op 20-1-1944 met medewerking van de burgemeester van de gemeente Tienhoven, ondanks dat een huwelijk tussen een Jood en een niet-Jood door de Duitsers verboden was.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baracs-Van Lennep, Hester Juliana Octavia (Julia van Laar), Amsterdam 8-7-1916, MasseuseWoonachtig: Keizersgracht 474 II, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Adrienne Minette Boissevain-Van Lennep. Zij huwde op 20-1-1944 met Sandór Baracs.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij was actief bij het onderbrengen van Joodse kinderen bij pleeggezinnen, vooral in Friesland. Baracs en Hester Baracs-Van Lennep huwden op 20-1-1944 met medewerking van de burgemeester van de gemeente Tienhoven, ondanks dat een huwelijk tussen een Jood en een niet-Jood door de Duitsers verboden was.

Barbier, Levie (Leon), Den Haag 15-10-1921, ExpeditieknechtWoonachtig: Rembrandtstraat 328, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 10-1940Gevangenschap in: Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Berlin-PlötzenseeOverleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 8-9-1943 OpgehangenOpmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van scheepssabotageploeg van de groep Wollweber (Internationale Zeeliedenhulp), die aanslagen pleegde op schepen van Duitsland, Italië en Japan, die militaire goederen naar de staatsgreep plegende fascistische dictator Franco brachten. In 1937 huurde burgemeester Oud Nederlands grootste landverrader Anton van der Waals in om in samenwerking met de Gestapo de daders op te sporen. Oud liet de chef van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst de namen van de leden van de groep, onafhankelijk van het feit of ze iets strafbaars hadden gepleegd, aan de Gestapo in Hamburg leveren, terwijl hij wist dat dat hun doodvonnis kon betekenen. Onmiddellijk na de Duitse bezetting startte de Gestapo een jacht op de groep. Van Schaik verhuisde in januari 1940 naar Den Haag en schreef zich niet in het bevolkingsregister in. Daardoor kon de Sicherheitsdienst hem niet opsporen, maar dat lukte wel na inzet van de V-Frau Lina Hartmann. Het grootste deel van de groep Wollweber kon gearresteerd worden en werd in Hamburg afgrijselijk zwaar gemarteld. Hij werd vervolgens in een proces ter dood met de handbijl veroordeeld. Hij werd tijdens de Berliner Blutnächte om het leven gebracht; in die nacht werden tientallen doodvonnissen ten uitvoer gebracht door ophanging, omdat de gevangenis bij een bombardement beschadigd was geraakt.Op internet staat vermeld dat hij gearresteerd werd, omdat hij tijdens tewerkstelling in Duitsland anti-Hitler leuzen had geschilderd. Op basis van wat ik gevonden heb is dat onjuist.Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.(Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de website Spanishsky.dk. Op internet vindt men een ander verhaal over Levie Barbier (onder andere op Joodsdigitaalmonument), dat hij als gemeenteambtenaar in Berlijn te werk was gesteld, eind februari 1943 anti-Duitse leuzen geschilderd zou hebben en daarvoor de doodstraf zou hebben gekregen. Dit is om vier redenen ongeloofwaardig: ten eerste duurde het veel langer dan twee à drie maanden voordat een strafproces werd gevoerd, ten tweede werd voor zo een ‘vergrijp’ nooit de doodstraf gegeven, maar werden mensen in een concentratiekamp opgesloten, ten derde werd het proces tegelijkertijd met het proces tegen de leden van de groep Wollweber gevoerd, waarbij veel doodstraffen werden uitgesproken en ten vierde wordt hij door geschiedschrijvers van de groep Wollweber als een lid van die groep genoemd.)

Barbier, Wilhelmus, Den Haag 12-4-1911, Metaaldraaier monteurWoonachtig: Damasstraat 140, Den HaagGearresteerd: <10-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 24-2-1945Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Unerlaubte Entfernung’.

Bardelmeijer, Coenraad Hendrik, Gouda 14-9-1917, Assistent accountantWoonachtig: Kortekade 76 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: eerste arrestatie 4-9-1942, vrijgekomen 5-9-1942, tweede arrestatie 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Barelds, Hendrik, Het Schut 11-10-1912, ArbeiderVerwantschap: Hij was een broer van Jan Barelds.

Barelds, Jan, De Wijk (Drenthe) 23-1-1899, KolenhandelaarWoonachtig: Kasteellaan 51, HeerlenVerwantschap: Hij was een broer van Hendrik Barelds.Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 13-1-1942Gevangenschap in: Maastricht, Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, MauthausenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Komm. Betät. [Betätigung]’Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Barelds-Stegers, Anna Maria Gertrud, Baesweiler 21-4-1905Woonachtig: Kasteellaan 51, HeerlenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Barend, Jacob (Levie), Amsterdam 24-3-1910, SchoenmakerWoonachtig: Wagenaarstraat 94 IIII, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 3-1942Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, VughtOverleden: Kdo. Venlo 14-10-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij geen ster droeg.

Barendrecht, Cornelis(Corrie), Rotterdam 26-11-1898, Locomotiefpoetser Nederlandsche SpoorwegenWoonachtig: Lange Geer, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Barends, Jacobus Bernardus Johannes, Amsterdam 12-1-1879, BetontimmermanWoonachtig: Kinkerstraat 251 I, Amsterdam

Barkey Wolf, H.Woonachtig: DelftGearresteerd: 28-3-1943, vrijgekomen 10-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Barklo, Jacob, Amsterdam 5-9-1897, PerserWoonachtig: Nieuwe Achtergracht 5 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Barkmeijer, Adrianus, Den Haag 12-4-1901Woonachtig: Den HaagGearresteerd: 27-9-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Barla, Harko (Ko), Delfzijl 1-6-1910, LandarbeiderWoonachtig: D 85, WeiwerdGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 20-5-1941Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Keulen, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 2-11-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.

Barriël, Willem, Den Haag 12-12-1910, ChauffeurWoonachtig: Stortenbekerstraat 48, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 24-6-1941Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 9-6-1942 Vergast met koolmonoxideEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en gaf berichten door. Toen hij gearresteerd werd, lag zijn echtgenote in het ziekenhuis, zodat drie kinderen onverzorgd achterbleven (werden door buren opgevangen).

Barské, Johan Gerrit, Hengelo 23-1-1890, HandelsreizigerWoonachtig: Soestdijkschekade 649, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij was in 1936 voor de Internationale Rooden Hulp vertrouwenspersoon voor gevluchte Duitse communisten. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.

Bart, Dirk, Rotterdam 24-2-1921Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Bartels, Willem, Maastricht 11-2-1889, GemeenteveldwachterWoonachtig: Zwanenstraat 5 A, MaastrichtVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Maastricht. Leider I.R.H. afdeling Maastricht. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Zou geen lid C.P.N. meer zijn (1938).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Maatrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Barten, Klaas, Oudkarspel 26-5-1890, BoekbinderWoonachtig: Achterweg 339 A, Sint PancrasLid: Was aangesloten bij het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLLF).Gearresteerd: 2-3-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, NeuengammeOverleden: Neuengamme 16-3-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Baruch, Kurt, Göttingen (Duitsland) 1-8-1913, Fabrikant lederwarenWoonachtig: Mathenesserweg 61 C, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Siegfried Baruch. Hij huwde na de oorlog Geertruida van Everdingen, de weduwe van Janrik van Gilse.Godsdienst: Liberaal JoodsAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 6-1940, vrijgelaten 1-1941Gevangenschap in: Weteringschans.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baruch, Siegfried (Friedel), Göttingen (Duitsland) 17-2-1905, JournalistWoonachtig: Jekerstraat 45 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Kurt Baruch.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Journalist. Communist. Uit Duitsland naar Nederland uitgewezen en sprak op vergadering I.R.H. te Amsterdam over toestanden in Duitsland (1933). Werkt op secretariaat I.R.H. sectie Holland. Generale Raad N.R.H. Lid L.E.C.Opmerkingen: Na de arrestatie van Jan Postma in november 1943 werd de leiding van de illegale CPN overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baruch-Ponstijn, Harmina Catharina (Mimi), Amsterdam 29-11-1909Woonachtig: Jekerstraat 45 III, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Jan Petrus Ponstijn.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Basart, Cornelis Johannes (Cor), Amsterdam 9-3-1915, KunstschilderWoonachtig: IJsselstraat 27 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Franciscus Basart.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Basart, Franciscus (Frans), Amsterdam 24-2-1917, Filiaalhouder muziekhandelWoonachtig: Diezestraat 17 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Cornelis Johannes Basart.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Op 23 oktober 1944 verschijnt zijn echtgenote op het politiebureau met de mededeling dat hij een maand eerder de woning verlaten heeft en sindsdien spoorloos is, opsporing verzocht (het kan gaan om een echtelijke ruzie, maar ook kan er sprake zijn van een stiekeme arrestatie).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bastiaanse, Albertus Adrianus (Albert), Utrecht 18-9-1900, SchilderWoonachtig: Pelikaanstraat 48, UtrechtVerwantschap: Hij was een broer van Hendrikus Johannes Bastiaanse.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen

Bastiaanse, Hendricus Adrianus (Henk), Utrecht 23-2-1899, KelnerWoonachtig: Hofstraat 3 Utrecht / Maria van Reedestraat 21 bis A Leiden / Palembangstraat 60 IGodsdienst: Nederlands HervormdGevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 31-12-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bastiaanse, Hendrikus Johannes (Henk), Utrecht 15-10-1896, KokWoonachtig: Ingen Houszstraat 65, UtrechtVerwantschap: Hij was een broer van Albertus Adrianus Bastiaanse.Godsdienst: GeenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Communist. Comité voor derde Internationale (1923). Secretaris afdeling C.P. Distributie De Tribune (1934). Secretaris Plaatselijk Comité Steun Rusland. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten (1923, 1939). Leider Utrecht Landelijke Werkl. Organisatie der C.P.H. (1935). Veroordeeld wegens verspreiding soldatenkrant Het Pantser (1929). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Gemeenteraad (1938). November 1925 voorzitter afdeling C.P. Kandidaat C.P.H. voor Tweede kamerverkiezingen (1937).Gearresteerd: 7-5-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, DachauOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld vanwege ‘Antimilitaristische Propaganda’. Hij werd gearresteerd toen hij voor een vergadering aanbelde bij Leendert Roodenburg in de Vrolikstraat 237 III, waar op dat moment de Sicherheitsdienst een inval deed. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Früher Mitglied der CPN’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bastian, Cornelis, Leerdam 31-7-1890, DrukkerijeigenaarWoonachtig: Dordtschelaan 156 A, RotterdamVerwantschap: Hij was de vader van John Carmelius Bastian.Godsdienst: Evangelisch LuthersLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 30-10-1942, vrijgelaten 28-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, VughtOverleden: Rotterdam 3-7-1946 gevolgen gevangenschapOpmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Bastian, John Cornelius, Barking Town (Groot-Brittannië) 12-8-1918, DrukkerWoonachtig: Dordtschelaan 156, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekVerwantschap: Hij was een zoon van Cornelis Bastian.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 30-10-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Batist, Cornelis, Den Haag 12-12-1907, MachinebankwerkerWoonachtig: Kepplerstraat 31, Den HaagGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinebankwerker. Communist. Dienstweigeraar. Zit in 1927 opgesloten in de Bijzondere Strafgevangenis in Scheveningen. Pleegde moordaanslag op zijn gewezen partner (1938).Gearresteerd: >9-1942Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Batterman, Gerrit George August, Amsterdam 26-12-1905, BloemistWoonachtig: Waltherlaan 50, BussumOpmerkingen: Na arrestaties in de CPN-groep stapte hij over naar de verzetsgroep Groep 2000.

Baumann, Wilhelmus Hendrikus Wijnand, Arnhem 24-7-1884, KoopmanWoonachtig: Obrechtstraat 415, Den HaagGearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Baumeister, Theodor Arnold, Engelen 8-9-1899, RijnschipperWoonachtig: Juliana van Stolberglaan 30, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 13-3-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Utrecht, Duitse tuchthuizen

Baumeister-Kneisel, Louise, Steele (Duitsland) 9-10-1908Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 30, RotterdamGearresteerd: 13-3-1943, vrijgekomen 23-3-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Bavel, Adriana Johanna Maria van, Amsterdam 1-6-1904, Werkzaam in een keukenWoonachtig: Nassaukade 28 II, AmsterdamVerwantschap: Zij huwde na de oorlog Gerardus Veldhuisen.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bazuijnen, Hendrik van, Rotterdam 24-9-1897, HavenarbeiderWoonachtig: Bothastraat 34, RotterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bootwerker. Communist. Bestuur sectie C.P.N. (1938).Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 22-4-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Bazuijnen-Van der Heiden, Cornelia van (Cor), Oud-Beijerland 27-5-1911Woonachtig: Bothastraat 34, RotterdamGodsdienst: Gereformeerde KerkenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 24/28-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Ravensbrück, MauthausenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Bazuin, Willem, Pijnacker 8-10-1901Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Beck, Albertus Petrus, Delft 30-6-1915Woonachtig: Brielschelaan 274 A, RotterdamGodsdienst: Rooms Katholiek

Beck, Henriëtte Petronella (Hetty), Groningen 17-2-1888, ActriceWoonachtig: Amstel 169 II, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beck, Jacobus Johannes, Delft 9-6-1887, SchilderWoonachtig: DelftVerwantschap: Hij was een broer van Karel Frederik en Lambertus Karel Beck en Elisabeth Alberdina Burg-BeckLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Communist. 2e Voorzitter W.A.C. (1939). Voorzitter afdeling I.R.H. (1930).

Beck, Karel Frederik, Delft 20-11-1898, FabrieksarbeiderWoonachtig: Plateelstraat 4, DelftVerwantschap: Hij was een broer van Jacobus Johannes en Lambertus Karel Beck en Elisabeth Alberdina Burg-Beck.Godsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Bestuur C.P.N. (1928). 2e Penningmeester afdeling I.R.H. (1929).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 9-6-1942 Vergast met koolmonoxideEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Beck, Lambertus Karel (Bertus), Delft 15-2-1897Woonachtig: DelftVerwantschap: Hij was een broer van Jacobus Johannes en Karel Frederik Beck en Elisabeth Alberdina Burg-Beck.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij overleed op 4-6-1945 als gevolg van de hongersnood.

Beck, Nicolaas Willem, Oude-Pekela 10-8-1910, KantoorbediendeWoonachtig: Zwanenburgwal 42 boven, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 28-9-1941Gevangenschap in: Euterpestraat, Vught, Natzweiler, Dachau, Rottweil-Schörzingen, Stutthof, VaihingenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Vaihingen 20-3-1945Opmerkingen: Hij was stateloos, vroegere nationaliteit Rus. Hij werd op last van de Sicherheitsdienst door rechercheur Kerkhoven en agent van politie Meester gearresteerd en naar de Euterpestraat afdeling vreemdelingen overgebracht. Op 4 oktober 1942 werd hij weer gearresteerd, omdat hij goederen uit een woning gehaald had, waar Joden gewoond hadden. Toen bleek dat het op verzoek van de Joodsche Raad gebeurde, werd hij weer vrijgelaten. Kennelijk is hij een derde keer gearresteerd.

Becker, Ice Christiaan, Amsterdam 7-7-1907, TransportarbeiderWoonachtig: Bloys van Treslongstraat 60, AmsterdamGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 28-11-1941Gevangenschap in: Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 3-9-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid en er werd bij hem thuis vergaderd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtig Mitgl. dr. Komm. Partei Niederl.’.

Becker, Jacobus, Amsterdam 21-4-1908, FabrieksarbeiderWoonachtig: Polanenstraat 16 I voor, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Johan Becker.Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 27-8-1944Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 3-1-1945

Becker, Johan, Amsterdam 18-6-1922, DraaierWoonachtig: Polanenstraat 16 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Jacobus Becker.Gearresteerd: 27-8-1944Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 17-1-1945

Becker, Ludwig, Landstuhl 1-1-1893, Bedrijfsleider van een uitgeverijWoonachtig: Eemsstraat 5, AmsterdamLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij was sinds 1921 lid van de KPD. Hij vluchtte in november 1935 naar Nederland. Hij kreeg na Cäcilie Hansmann de leiding over de KPD in Nederland. Nadat de organisatie grotendeels was opgerold gaf hij aan de niet-gearresteerde Duitse communisten het advies zich bij het Nederlands communistische verzet aan te sluiten.

Beek, Abraham van der, Delft 2-4-1902, TimmermanWoonachtig: Hoefkade 288, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 12-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 19-8-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er ist für die Illeg. CPN als Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verteilung illegaler Lektüre’.

Beek, Carel Jacobus van de, Den Haag 6-10-1895, Arbeider gasfabriekWoonachtig: Snijdersstraat 55, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 10-7-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.

Beek, Daniël van, Delft 24-6-1888, IJzervlechterWoonachtig: Cypresstraat 3, UtrechtGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Betonwerker. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938). Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 28-1-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was kassier voor de illegale CPN.

Beek-Van Veenendaal van, Barbara, Utrecht 7-9-1894Woonachtig: Cypresstraat 3, UtrechtLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester Socialistische gemengde zangvereniging Ontwaakt. Echtgenote van D. v. Beek 24-6-1880. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938).Gearresteerd: <6-1943Gevangenschap in: Vught, RavensbrückNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beek, Jacobus Marinus van, Sprang 18-4-1884, OnderwijzerWoonachtig: Goudrenetstraat 207, Den HaagGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communistische onderwijskracht (1929). Vooraanstaand communist. Voorzitter C.P.H. Den Haag (1929). Spreker op 1 Mei-bijeenkomst C.P.H.Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 werkte hij mee aan verschijnen van het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.

Beek, Martinus van, Den Haag 31-3-1912, BoekbinderWoonachtig: Rembrandstraat 255, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 12-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Köln, Deutz, Natzweiler, Rottweil, Dachau, Kdo. OttobrunnWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat seine Wohnung zur Aufbewahrung von Hetzschriften für die illegale CPN zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Vertrieb illegaler Lektüre’.

Beek, Theodorus Albert van, Amsterdam 27-6-1881, ConducteurWoonachtig: Kuiperstraat 41 III, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester afdeling A.O.C. in S.T.F.Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Beek, Wilhelmus Franciscus ter, Amsterdam 11-11-1913, OppermanWoonachtig: Marco Polostraat 45 I, AmsterdamGearresteerd: 23-3-1944Gevangenschap in: Utrecht, AmersfoortOverleden: Leusden 8-9-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Albertus Lambregts door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Bij zijn fouillering bleek hij geen cent op zak te hebben. Hij werd door het Kriegswehrmachtgericht in Utrecht vanwege sabotagedaden ter dood veroordeeld. Hij werd tegelijkertijd met Lambregts gefusilleerd.

Beekes, Johannes (Jan), Almelo 8-8-1918, Contoleur Crisis Controle DienstWoonachtig: VoorthuizenGearresteerd: 28-12-1944Gevangenschap in: Ermelo, Koning Willem III-kazerne Apeldoorn, De Kruisberg DoetinchemOverleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Beekman, Christiaan Hendrik (Chris), Den Haag 28-5-1887, KunstschilderWoonachtig: Keizersgracht 524, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: K.N.S.M. (1932). Spreker op Volkscongres Utrecht 1932. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932.

Beekman, GerritWoonachtig: Paardenmarkt 75, DelftGearresteerd: 16-5-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel

Beekum, Cornelis van, Rijswijk 9-5-1879, GemeentewerkmanWoonachtig: Gasthuislaan 103, DelftGearresteerd: 1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel

Beelen, Leendert van, Den Haag 2-12-1902, Los werkmanWoonachtig: Kepplerstraat 93, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 23-6-1941Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 28-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Beelen, Leonard van, Heerlen 30-4-1921Gearresteerd: 5-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Beemd, Waltherus van den, Zundert 4-4-1897, MijnwerkerWoonachtig: Kakertweg 132, SchaesbergGearresteerd: eerste arrestatie 31-5-1942, tweede arrestatie 17-8-1942, vrijgekomen 9-1942, derde arrestatie 5-4-1943Gevangenschap in: Maastricht, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Aken, Rathenau, SachsenhausenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Beemd-Hissink van den, Petronella, Recklinghausen 21-4-1915Woonachtig: Kakertweg 132, Schaesberg / Vliegweg 1, BlaricumVerwantschap: Zij had later in Blaricum een ‘vrij huwelijk’ met Dionisius Remiëns.Gearresteerd: 30-5-1942, vrijgekomen 4-6-1942Gevangenschap in: Maastricht

Beer, Henri Antonius Lolkes de, Leiden 16-7-1879, BoekhouderWoonachtig: Haarlemmerweg 53A, Leiden

Beeren, Jacobus van (Jaap), Amsterdam 15-12-1898, TrambestuurderWoonachtig: Wilhelminastraat 209 III, AmsterdamGearresteerd: 2-7-1944Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, MarienburgOverleden: Köthen 21-6-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Na bevrijding in ziekenhuis overleden aan gevolgen gevangenschap.

Beeren-Van den Berg, Alberdina Maria van, Boxmeer 10-9-1894Woonachtig: Wilhelminastraat 209 III, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beerenborg, Joseph, Zevenbergen 8-9-1887, KoopmanWoonachtig: Nolensstraat 23, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 8-8-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 15-10-1942Opmerkingen: Bertha Jeanette ten Brink woonde enige tijd bij hem in.

Beerenborg-Glaser, Frouwke, Nijmegen 14-4-1896Woonachtig: Nolensstraat 23, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 7-12-1942Opmerkingen: Bertha Jeanette ten Brink woonde enige tijd bij haar in.

Beers, Adrianus Hubertus van, Wamel 24-9-1895, SteigerbouwerWoonachtig: Talmastraat 6, HeerlenGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verspreidt communistische bedrijfskrant Het woord van den Mijnslaaf bij de Staatsmijn Emma (1930). Secretaris Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders afdeling Heerlen (1929). Bij grenstreffen communisten (Aken 1929). Secretaris C.P.H. afdeling Heerlen (1929). Verdacht van brandstichting. Kandidaat C.P.N. bij verkiezingen (o.a. gemeenteraad 1939). Leider I.R.H. en N.R.H. Bestuur Anti-fascistisch comité (1938).Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 31-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied der CPN’.

Beers, Klaas van, Amsterdam 24-8-1905, BetonvlechterWoonachtig: Zeeburgerdijk 24, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Betonwerker. Communist. Lid landelijk bureau voor werklozenvraagstuk. Deelnemer volkscongres voor werk en welvaart van de C.P.H. Als delegatielid naar Rusland via V.V.S.U. Bestuur/Leider/secretariaat L.W.S.C. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Partijcongres C.P.N. (1935). Lid gemeenteraad Amsterdam (1936). Geestelijk vader Eendracht Maakt Macht (1936). Districtsbestuur C.P.N. (1939).Gearresteerd: 27-8-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 16-12-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Beers, Martien Adrianus François van, Vlissingen 5-7-1907, BanketbakkerWoonachtig: James Cookstraat 22, AmsterdamOpmerkingen: Hij was betrokken bij d verspreiding van kaderkranten van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid); hij stond in contact met Cornelis Aarnouts.

Beesemer, Leon, Amsterdam 20-5-1905, Chauffeur, MonteurWoonachtig: Borssenburgerstraat 28 III, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Secretaris O.W.O. (1937). Landelijke leiding S.T.F. (1934).Gearresteerd: 14-8-1942Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 24-1-1944Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog oprichter van Eendracht Maakt Macht (EMM). Hij dook onder, omdat hij door de Sicherheitsdienst gezocht werd. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats, aangezien hij zijn woning was ontvlucht omdat de Grüne Polizei hem zocht. Hij werd op aanwijzen van Emile Brandt gearresteerd door de politieagenten Philippo en Froom, vanwege het niet dragen van een ster. Hij had een vals persoonsbewijs op zak. Hij werd aan de Sicherheitsdienst uitgeleverd.

Beetjer, Jan, Sappemeer 19-5-1897, BankwerkerWoonachtig: Van Schrevendijkplein 96, VlaardingenGodsdienst: GeenGearresteerd: 5-12-1941Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Oranjehotel, Sint-Michielsgestel, Vught

Beever, Jacques Israël van, Watergraafsmeer 25-1-1913, KleermakerWoonachtig: Hacquartstraat 3, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: GeenGearresteerd: 26-9-1941Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Buchenwald, MauthausenOverleden: Mauthausen 10-6-1942Opmerkingen: Hij werd in Rotterdam vanwege een distributieovertreding gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Wegen Weitergabe von Flugblatt’. Hij werd zogenaamd op de vlucht doodgeschoten.

Beglinger, George Coenraad Theodoor, Den Haag 9-1-1894, StokerWoonachtig: Smitstraat 159, Den HaagGodsdienst: Evangelisch LuthersLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Uit C.P.N. geroyeerd (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Sachsenhausen, Heinkel, RathenauOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd in 1939 uit de CPN geroyeerd. Hij verspreidde De Waarheid. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beglinger-Westra, Janke, Dragten 7-4-1900Woonachtig: Smitstraat 159, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beguin, Achille Camille Theodoor (Giel), Gorinchem 10-7-1909, MonteurWoonachtig: De Wittenkade 92, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: (Staat twee keer op de lijst van de CID, een keer met de voorletter G. van zijn roepnaam en een keer met de voorletters G.C., in beide keren geen verdere tekst)Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 15-10-1940Gevangenschap in: Weteringschans, Fuhlsbüttel, Berlin (Duitsland)-PlötzenseeOverleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 7-9-1943 OpgehangenOpmerkingen: Hij had voor de oorlog de leiding over het Nederlandse deel van de scheepssabotagegroep. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij was niet thuis toen de Sicherheitsdienst hem kwam arresteren; hij ging op 15 oktober 1940 op het politiebureau informeren waarom zijn echtgenote gearresteerd was en werd toen meteen vastgehouden. Hij werd gearresteerd omdat hij voor de oorlog springstoffen heeft gemaakt om Duitse, Italiaanse en Japanse schepen tot zinken te brengen. Hij werd ter dood veroordeeld vanweg zijn deelname aan de vooroorlogse scheepssabotage. Hij is opgehangen tijdens de Berliner Blutnächte.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1947 een dossier over hem samen dat tot 1958 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Beguin-Van Heusden, Gijsbertje (Leentje), Brakel 7-1-1914Woonachtig: De Wittenkade 92, AmsterdamLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 9-10, vrijgekomen 12-1940Gevangenschap in: Weteringschans, FuhlsbüttelOpmerkingen: Zij vervoerde voor de oorlog explosieven in speciaal daarvoor gemaakte gordels; de explosieven werden aan boord gebracht van schepen die naar Duitsland voeren. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd haar naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Behrens, Maria, Schweich (Duitsland) 8-6-1896Woonachtig: Klimopstraat 27, Den HaagGearresteerd: 4-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Beijer, Jan, Meppel 17-12-1903, VrachtwagenchauffeurWoonachtig: Van Ostadestraat 166, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 14-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Beijer-Geluk, Kornelia Susanna, Tholen 14-2-1905Woonachtig: Van Ostadestraat 166, Den HaagGodsdienst: Geen

Beijnum, Felix Isidoor van, Amsterdam 20-7-1919, ChauffeurWoonachtig: Wormerveerstraat 20 I rechts, AmsterdamGearresteerd: <9-1944Gevangenschap in: AmersfoortOverleden: Leusden 24-9-1944 Gefusilleerd

Beikes, Geert, Oude Pekela 3-4-1911, LandarbeiderWoonachtig: Burgemeester Snaterlaan 27, Oude PekelaGodsdienst: GeenGearresteerd: 9-9-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, SachsenhausenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl der CPN’.Hij is de Nederlander die het zwaarste concentratiekamptraject heeft overleefd.

Bekkering, Enno (Polko), Amsterdam 26-12-1889, Machinist N.S.Woonachtig: Witte de Withstraat 24 A, GroningenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930.Gearresteerd: 18-3-1941Aktion CPN: Hij werd in Amersfoort gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Cap Arcona 3-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid.

Bekkers, Franciscus Johannes, Elst 21-8-1900, VarensgezelWoonachtig: Nieuwe Looiersstraat 114, AmsterdamGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 30-4-1945

Benedic, Nikolaus (Niek), Aken (Duitsland) 2-3-1903, MijnwerkerWoonachtig: Brunsummerweg 42, Waubach (Ubach over Worms)Godsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Houder leesbibliotheek. Verdacht bouwen communistische cellen in Duitsland.Gearresteerd: 30-5-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, NatzweilerWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Natzweiler 11-7-1944Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘… verb. [verboten] Flugblätter gelesen’.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Benedic-Visser, Gertrud Harmina (Trude), Heizfeld (Duitsland) 15-5-1904Woonachtig: Brunsummerweg 42, Waubach (Ubach over Worms)Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Nikolaus. Houdster leesbibliotheek. In de gevangenis in Duitsland, veroordeeld tot 4 1/2 jaar tuchthuisstraf wegens bouwen communistische cellen (1938).Gearresteerd: <4-1942Gevangenschap in: RavensbrückNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bennekom, Gerrit Jan van, Scherpenzeel 6-4-1892, TuinderWoonachtig: Koepad 4, UitgeestGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 13-10-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, MarkirchOpmerkingen: In Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N. verdächtig’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bennekom, Lodewijk van, Amsterdam 20-5-1907, ArbeiderWoonachtig: Urkstraat 34, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist.Gearresteerd: <7-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-MichielsgestelNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bensik, Hendrik Hannes (Hennie), Groningen 24-7-1914, DrogistWoonachtig: Korreweg 26, GroningenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bent, Arnoldus, Amsterdam 16-3-1918, LandarbeiderWoonachtig: Westerterpweg G4, WieringermeerOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Benthem, Johannes van (Hans), Den Haag 31-1-1920, BeroepssoldaatWoonachtig: Valkenboskade 596, Den HaagVerwantschap: Hij was een volle neef van Johannes Bob van Benthem.Godsdienst: Gereformeerde KerkenGearresteerd: 25-4-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, VughtOpmerkingen: Hij verspreidde meer dan honderd exemplaren van het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Benthem, Johannes Bob van (Bob), Buitenzorg (Nederlandsch Oost Indië) 5-9-1921Woonachtig: Weissenbruchstraat 167, Den HaagVerwantschap: Hij was een volle neef van Johannes van Benthem.Godsdienst: GeenGearresteerd: 25-4-1944Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte. Hij werkte samen met Daniël Pronk. Hij at vaak bij de ouders van Johannes van Benthem, die zelf ook nog bij zijn ouders woonde. Vermoedelijk woonden zijn ouders nog in Nederlands Indië; hij kwam zelf op 12-jarige leeftijd alleen naar Nederland. Na de oorlog werd hij advocaat bij de Nederlandse Octrooiraad en werd in 1968 daarvan president.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bentvelzen, Jacobus Andries (Ben Velsen), Amsterdam 24-11-1917, MetaalbewerkerWoonachtig: De Wittenkade 31, AmsterdamGearresteerd: 2-8-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Cap Arcona 3-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het verspreiden van De Waarheid.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Berend, Wilhelm, Amsterdam 7-7-1908, BuffetchefWoonachtig: Marco Postraat 79 II, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berend-Nijland, Jannetje, Amsterdam 15-8-1903Woonachtig: Marco Postraat 79 II, AmsterdamFebruaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.

Berendsen, Bart, Eck en Wiel 17-9-1906, GroentehandelaarWoonachtig: Orteliusstraat 359 II, AmsterdamVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat C.P.N. gemeenteraad en provinciale Staten (1935).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Opmerkingen: Hij werd op 16 oktober 1942 gearresteerd door de tijdelijk bij de Sicherheitsdienst gedetacheerde agent van politie Van Egmond. Hij werd vermoedelijk na enkele dagen weer vrijgelaten.

Berg, Achilles van de (Giel, kleine Gieltje, Rooie Hein), Nieuwer Amstel 14-3-1894, SchoorsteenvegerWoonachtig: Nieuwe Leliestraat 21, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 21-5-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 21-9-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Op 22 mei 1941 meldde zijn echtgenote zich op het politiebureau dat Achilles de vorige dag de woning voor een boodschap had verlaten en niet meer was teruggekeerd. Een ongeluk werd gevreesd. Het was de gewoonte van commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te laten arresteren en vervolgens de gezinsleden daar niet van op de hoogte te stellen, zodat ze zeer ongerust waren. Tegenwoordig wordt dit als een misdrijf tegen de menselijkheid gezien. Het toont de fascistische Inlichtingendienst-wreedheid van de naoorlogse hoofdcommissaris van politie van Amsterdam. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illeg. Kom. Betätigung’.

Berg, Bernardus Hendricus Johannes van den, Amsterdam 18-12-1907, MetaalbewerkerWoonachtig: Eemsstraat 20 I, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Beheerder C.P.N.-gebouw Hamer en Sikkel (1937). Nederlandse Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst onderafdeling telefoon.Gearresteerd: 17-10-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOpmerkingen: Op hetzelfde adres woonden het echtpaar Cornelis en Marietje Harthoorn-IJzerman en Alfred Kowalke. Zijn echtgenote meldde zich op 20 oktober op het politiebureau en vertelde dat Bernardus op 17 oktober van huis was afgehaald door drie Nederlands sprekende mannen die zeiden van de recherche te zijn en weigerden zich te legitimeren. Nadien heeft zij niets meer van Bernardus vernomen. De politie deed navraag, maar alle politiebureaus en de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat ontkenden dat hij daar gevangen zat. Een misdrijf werd gevreesd. Later kwam aan het licht dat Bernardus wel degelijk in de Euterpestraat gevangen zat.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berg, Cornelis van den, Haarlem 21-3-1906, MelkbezorgerWoonachtig: Acaciastraat 28, HaarlemGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 8-7-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Berg, Cornelis van den, Bussum 23-12-1909, OpticienWoonachtig: Bazelstraat 14, BussumGearresteerd: 8-6-1942Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Wolvenplein Utrecht, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 18-2-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij gaf het communistisch georiënteerde blad Het Compas uit. Hij werkte samen met Hendrik Breeman.

Berg, Dirk Jacobus van den, Leiden 1-9-1913, SmidGearresteerd: 25-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Berg, Franciscus van den, Middelburg 2-7-1904, Chef kokWoonachtig: Allard Piersonlaan 61, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, BuchenwaldNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berg, Gerrit Jan van den (Henkie van Heusden), Arnhem 29-5-1919, KantoorbediendeWoonachtig: Utrechtsestraat 139, AmsterdamGearresteerd: 8-11-1943Gevangenschap in: OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 14-4-1944, GefusilleerdOpmerkingen: Hij werd gearresteerd en ter dood veroordeeld omdat hij verdacht werd lid te zijn van een communistische terreurorganisatie.

Berg, Hennij Albertus, Rotterdam 3-9-1899, Stoker grote vaartWoonachtig: Watergeusstraat 112 II, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stoker grote vaart. N.S.V. (1936). Vrouw is actief communiste (1938).

Berg-Van Driel, Elizabeth, Charlois 21-7-1890Woonachtig: Watergeusstraat 112 II, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Colporteerde met Volksdagblad (1938).Gearresteerd: 7-7-1941, vrijgekomen 30-7-1941Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege het inzamelen van geld voor pakjes voor de gevangenen in Schoorl.

Berg, Hermanus Jacobus van den, Den Haag 22-7-1906, BroodverkoperWoonachtig: Paulus Potterstraat 185 C, Den HaagGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de Bolsjewistische Leninisten (1939).Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Otto Bardzetzko (beter bekend als Otto Bark) als gijzelaar gearresteerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berg, J. van denWoonachtig: Adelheidstraat 6, Bussum

Berg, Johan Gerke van den, Amsterdam 10-10-1898, HavenarbeiderWoonachtig: Brouwersgracht 171 I, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Lid werkcommissie voor Economische Aangelegenheden R.S.A.P. in 1938. Kandidaat R.S.A.P. gemeenteraad en Provinciale Staten (1939). Bestuur A.V.V.O. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide

Berg, Johannes van denWoonachtig: Raamstraat 78, Delft

Berg, Johannes Frederik van den, Middelburg 14-7-1896, KleermakerWoonachtig: Spinozastraat 3, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 24-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij had voor Tjerk Kloostra een stencilmachine in bewaring.

Berg, Max van den, Amsterdam 1-1-1927Woonachtig: De Clercqstraat 59 III, AmsterdamOpmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Berg, Pieter Philippus van den, Maasland 21-4-1886, BouwkundigeWoonachtig: Jacob van der Doesstraat 100, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Anti-militarist.Gearresteerd: 13-8-1940Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door de Haagse Politie Inlichtingendienst aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.Gevangenschap in: OranjehotelOverleden: Den Haag 28-8-1940Opmerkingen: In 1924 woonde hij in Oberhausen, de geboorteplaats van zijn vrouw, en van 1926 tot 1931 in Brussel en vestigde zich daarna in Den Haag. In Oranjehotel vermoord. Hij was de eerste Nederlander die tijdens de bezetting door de Duitse bezetter vermoord werd.

Berg, Simon van den, Amsterdam 31-12-1899, DiamantsnijderWoonachtig: Ingogostraat 12 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Buurtsecretaris S.T.F. (1933).Gearresteerd: 14-5-1943Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork, Bergen-Belsen

Berg, Simon van den, Den Haag 29-4-1918, TabaksnijderWoonachtig: Stortenbekerstraat 21, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: <1943Gevangenschap in: Oranjehotel, SiegenOverleden: Siegen 17-6-1945Opmerkingen: Na bevrijding overleden aan gevolgen van gevangenschap.

Berg, Theodorus Johannes van den (Theo), Rotterdam 29-11-1905, SmidWoonachtig: Ripperdapark 14, HaarlemGodsdienst: Rooms KatholiekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Diende in het Spaanse Regeringsleger.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 14-3-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Berg, Willij, Steenwijk 14-6-1919, JournalisteWoonachtig: Nieuwe Heerengracht 17 / Corellistraat 12, AmsterdamLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 1943Gevangenschap in: AmstelveenschewegOpmerkingen: Zij was koerierster.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Berge, Lourens van den, Rotterdam 5-1-1904, BakkerWoonachtig: Schildstraat 42 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 17-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-SchwesingOverleden: Husum 10-11-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Bergen, Isaäc Simon van (Ies), Weesp 5-7-1906, BakkerWoonachtig: Halmaheirastraat 4 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 28-8-1941Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, AuschwitzOverleden: Polen 31-3-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij had in de Spaanse burgeroorlog een arm verloren. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij was actief in de groep van Jan Hendrik van Gilse. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht kommunistischer Tätigkeit’.

Bergen-Diamant, Nora van (Noor, Mick), Amsterdam 13-4-1912, VerpleegsterWoonachtig: Halmaheirastraat 4 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.Opmerkingen: Door haar huwelijk met Isaäc Simon van Bergen was zij stateloos. Zij was koerierster voor de groep van Cornelis Verhoeve en anderen. Door een later huwelijk heeft zij het Nederlanderschap terug gekregen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Berger, Jakob Mendel, Sokolniki (Rusland) 18-4-1908Woonachtig: Hoek van Holland (Rotterdam)Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 10-6-1942

Berger, Wilhelm August, Merzdorf (Duitsland) 19-5-1912, SlagerWoonachtig: Admiraal de Ruijterweg 177 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 1944Gevangenschap in: Neuengamme, MindenOverleden: Duitsland 7-11-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit

Bergh, Elbert van den, Den Haag 23-12-1907, StoffeerderWoonachtig: Bruinbankstraat 19, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Johannes van den Bergh.Godsdienst: DoopsgezindGearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Bergh, Johannes van den, Den Haag 29-9-1895, StoffeerderWoonachtig: Aucubastraat 18, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Elbert van den Bergh.Godsdienst: DoopsgezindGearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Berghuis, Jan, Groningen 19-5-1903, ChauffeurWoonachtig: Emmaplein 52, DeventerSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berghuis-Langevoort, Harmina Maria, Deventer 26-11-1904Woonachtig: Emmaplein 52, DeventerOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bergmeijer, Evert, Zutphen 7-8-1913, MonteurWoonachtig: Baankstraat 31 B, Zutphen

Bergsma, Nicolaas Johannes (P. Heijne, Ko, Nico), Amsterdam 3-5-1910, FabrieksarbeiderWoonachtig: Vrolikstraat 226 / Bladstraat 36, AmsterdamLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 10-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Utrecht, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij maakte met Gerrit van den Bosch en Jaap Brandenburg deel uit van het reserve partijbestuur van de CPN dat op 15 mei 1940 was gevormd voor het geval het eerste bestuur gearresteerd zou worden. . Hij had een vals persoonsbewijs ten name van P. Heyne. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij heeft leiding aan het communistisch verzet gegeven in achtereenvolgens Groningen en Friesland, het Gooi en Utrecht. Hij stond in rechtstreeks contact met Gerrit Kastein en Gerben Wagenaar voor het plegen van sabotagedaden in heel Nederland. Hij was contactman voor Piet Wapperom voor het plegen van landelijke sabotagedaden als bomaanslagen. Hij werd in Utrecht gearresteerd door de Rotterdamse Sicherheitsdienst in het kader van een uitbreiding van het onderzoek naar de Nederlandse Volksmilitie. Door de arrestatie van Bergsma kon ook Piet Wapperom in Utrecht gearresteerd worden toen die daar een afspraak met Bergsma had. Beiden werden onmiddellijk naar Rotterdam overgebracht en zwaar mishandeld door de Sicherheitsdienst.

Bergwerff, Willem, Rotterdam 19-4-1920Woonachtig: Den Hertogstraat 3, RotterdamGearresteerd: 4-7-1941, vrijgekomen 25-7-1941Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege ‘communistische uitlatingen’.

Berk, Hendrik Pieter, Amsterdam 9-4-1891, VrachtwagenchauffeurWoonachtig: Nicolaas Beetsstraat 88, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Communist. Vraagt paspoort aan (1927).Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 20-5-1941Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen, BonnOpmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Berk-Drukker, Geertruida (Greta), Amsterdam 24-7-1893Woonachtig: Nicolaas Beetstraat 88 III, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Herman en Pieter Johan Drukker.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: In 1931 in Rusland als beste werker I.R.H.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Berk, Marinus (Rinus), 29-5-1909, SchippersknechtWoonachtig: Krommeniestraat 12 I, AmsterdamVerwantschap: Hij huwde na de oorlog met Elisabeth Bakker

Berkel, Cornelis Johannes van (Kees), Utrecht 9-10-1901, SigarenmakerWoonachtig: Lauwerecht 108, UtrechtGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Districtbestuur C.P.N. (1937). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).Gearresteerd: 26-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 15-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Berkum, Johannes, Alkmaar 21-5-1889, SigarenmakerWoonachtig: Uit den Boschstraat 28, AlkmaarGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. 1e Penningmeester P.A.S. (1939). Penningmeester afdeling R.S.A.P. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, DachauOverleden: Dachau 2-2-1945Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘RSAP. Angeh. [Angehörige]’

Berlijn, Jacob Levie, Alkmaar 30-11-1897, KleermakerWoonachtig: Javastraat 201 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Elisabeth Bril-Berlijn.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling R.V.O.-kleermakers (1933).Aktion CPN: Waarschijnlijk stond hij vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gearresteerd: 8-1941Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 7-8-1942Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met de Aktion CPN, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Berlijn, Johannes (Jan), Amsterdam 20-2-1892, StokerWoonachtig: Tidorestraat 26, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: GeenGearresteerd: 2-12-1942Gevangenschap in: Vught, Buchenwald, Flossenbürg, AuschwitzOverleden: Auschwitz 9-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Bertrand, J. (Sjefke), 1-10-1913Woonachtig: LimburgNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bertrand, Peter Jozef, Aken (Duitsland) 20-6-1902Woonachtig: VaalsLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Uit Aken gevlucht; was communistisch leider. Herbergt Duitse communisten. Voorzitter afdeling Vaals der C.P.N. (1935).Gearresteerd: 9-1940, vrijgekomen 7-1943Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Hamm, Duitse tuchthuizenOpmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Besamusca, Hermanus, Utrecht 17-12-1913, GranietwerkerWoonachtig: Abel Tasmanstraat 33, UtrechtGearresteerd: 22-9-1944Gevangenschap in: UtrechtOverleden: Utrecht 23-9-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was koerier voor en verspreider van De Waarheid.

Beth, David, Amsterdam 11-2-1892, Gevogelte handelaarWoonachtig: Afrikanerplein 43 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischBestuur afdeling V.V.S.U. (1934).Gearresteerd: 24-7-1942Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was.Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-9-1942Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Bethlem, Pieter, Wormerveer 29-9-1896, BankwerkerWoonachtig: Riouwstraat 17, WormerveerOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bettinger-Rentmeister, Maria, Sterkrade (bij Oberhausen, Duitsland) 27-1-1905Woonachtig: Roggeveenstraat 6, AmsterdamVerwantschap: Zij was gehuwd met Wilhelm Bettinger, maar had een relatie met Friedrich Wilhelm Beuttel .Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 7-1940Gevangenschap in: Hamm, AnrathOpmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit. Zij vluchtte in 1934 naar Parijs en vestigde zich in 1936 in Nederland. Zij was in Nederland betrokken bij de Internationale Rode Hulp. Haar echtgenoot Wilhelm Bettinger zat van 1937 tot 1939 in een Duitse gevangenis. Haar echtgenoot zat in Duitsland, maar haar relatie Friedrich Wilhelm Beuttel verbleef ook in Nederland. Zij was zowel voor de oorlog als het eerste begin van de bezetting betrokken bij het produceren en smokkelen van illegale lectuur naar Duitsland. Zij werd in juli 1940 met hulp van de Nederlandse overheid door de Sicherheitsdienst gearresteerd tijdens een actie tegen naar Nederland gevluchte Duitse communisten; zij werd op 12 juli 1940 uit het bevolkingsregister naar Duitsland afgeschreven. Zij werd in Duitsland veroordeeld vanwege ‘Vorbereitung zum Hochverrat’.

Beuker, Peter (Piet), Utrecht 18-8-1903, ReizigerWoonachtig: PeizermadeVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reiziger. Communist. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Voorzitter afdeling C.P.N. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).Opmerkingen: Meteen bij het begin van de bezetting begon hij met het stencilen van het blad Alarm.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beuker-Haupt, Trijntje (Tinie), Groningen 6-3-1907Woonachtig: PeizermadeVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Peter. Kandidate gemeenteraad voor de C.P.N. (1935, 1939).Opmerkingen: Meteen bij het begin van de bezetting begon zij met het stencilen van het blad Alarm.

Beukman, Hermanus Hendrik, Wijk aan Zee en Duin 27-2-1899, ArbeiderWoonachtig: Heemskerkerweg 16, BeverwijkVerwantschap: Hij was de vader van Johannes Hermanus Beukman.Godsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Kandidaat gemeenteraad (1939).Gearresteerd: 18-5-1943Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Kottern, DachauOverleden: Dachau 23-2-1945Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. Betät. [Betätigung]’.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Beukman-Rumping, Maria, Wijk aan Zee 16-1-1903Woonachtig: Heemskerkerweg 16, BeverwijkVerwantschap: Zij was de moeder van Johannes Hermanus Beukman en een zuster van Wilhelmus Simon Rumping.Gearresteerd: 7-1944Gevangenschap in: DarmstadtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beukman, Johannes Hermanus, Beverwijk 23-4-1926, BetonijzervlechterWoonachtig: Heemskerkerweg 16, BeverwijkVerwantschap: Hij was een zoon van Hermanus Hendrik en Maria Beukman-Rumping.Gearresteerd: 12-4-1944Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, MeppenOverleden: Cap Arcona 3-5-1945

Beumer, Johannes, Amsterdam 29-3-1917, Los werkmanWoonachtig: Tollensstraat 72 II achter, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beumer-Ronday, Geertrui (Truus), Amsterdam 24-12-1918Woonachtig: Tollensstraat 72 II achter, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beunder, Jan, Rotterdam 13-7-1912, KantoorbediendeWoonachtig: Pleinweg 137 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 21-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, DachauOverleden: Rotterdam 3-6-1951Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Verdächtig den Verbleib einem von S.D. gesuchten Person zu wissen’. Overleden ten gevolge van gevangenschap.

Beuttel, Friedrich Wilhelm (Robert), Durlach 10-8-1900, KleermakerWoonachtig: Roggeveenstraat 6, AmsterdamVerwantschap: Hij had een relatie met Maria Bettinger-Rentmeister.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 10-2-1943Gevangenschap in: KeulenOverleden: Keulen 27-7-1944Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij werd in 1932 voor de KPD lid van de Hessische landdag. In 1934 vluchtte hij naar Parijs en vestigde zich vervolgens in Amsterdam, waar hij in de illegale leiding van de KPD kwam. Zijn schuilnaam was Robert. In 1942 deed hij zich voor als Nederlandse arbeider die vrijwillig in Duitsland kwam werken. Vanuit eerst Durlach en vervolgens Berlijn werkte hij met Wilhelm Knöchel samen om opnieuw een binnenlandse KPD-leiding op te bouwen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1959 een dossier over hem samen (waarbij zijn naam foutief werd geschreven als Beutel); blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Beuving, Martin, DakdekkerWoonachtig: Mendelssohnstraat 34, LeeuwardenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht.

Beuzemaker, Adriana Christina Juliana (Noen), Amsterdam 9-5-1909Woonachtig: Predikherenkerkhof 6 bis / Weteringschans 107, Utrecht / AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Johannes Nicolaas en Nicolaas Beuzemaker en een schoonzuster van Petronella Beuzemaker-Appel. Zij huwde na de oorlog met Wijbrand van Apeldoorn.Gearresteerd: 26-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Weteringschans, Düsseldorf, RavensbrückOpmerkingen: Zij was betrokken bij de ondergrondse communistische organisatie in het concentratiekamp Ravensbrück. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beuzemaker, Johannes Nicolaas, Amsterdam 10-2-1899, OnderwijzerWoonachtig: Maasstraat 68 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Adriana Christina Juliana en Nicolaas Beuzemaker en een zwager van Petronella Beuzemaker-Appel.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beuzemaker, Nicolaas (Ko), Amsterdam 6-12-1902, OnderwijzerWoonachtig: Weteringschans 107 boven, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Adriana Christina Juliana en Johannes Nicolaas Beuzemaker.Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leeft samen met B.A. Dikker. Partijraad C.P.H. namens jeugdorganisatie (1924). Medewerker Klassenstrijd (1925). Communistisch onderwijskracht (1929). Bestuur C.P.H. (1928). Spreekt voor W.A.C. (Amsterdam 1932). Politiek bureau C.P.H. (1935). Voorzitter C.P.N. (1938, 1939). Lid Provinciale Staten van Noord-Holland. Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen (1937). Lid van Partijschoolcommissie van C.P. (1926). Houdt in 1938 rede op congres N.J.F. Redactie Nieuwe Tijd. Leiding redactie De Tribune (1934). Centrale Raad I.R.H. (1926). Redactie Politiek en Cultuur. Hoofdbestuurslid De Zaaier (1929). Spreekt voor S.V.A. Amsterdam (1933). Gemeenteraad Amsterdam (1938). Spreker op T.B.N.-bijeenkomst (Leeuwarden 1938). Secretaris van de Communistische Jeugdbond De Zaaier (1926). Spreekt bij herdenking Parijse Commune (Amsterdam 1926). Amsterdam. Kantoorbediende. Secretaris hoofdbestuur De Zaaier. Lid van Agitprop (1928) en voorzitter van C.P.N. (1936). Aanwezig bij R.U.P.-congres te Brussel (1936)Gearresteerd: 10-11-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Hij was redacteur en organisator van De Waarheid.

Beuzemaker-Appel, Petronella, Amsterdam 19-6-1915, VerkoopsterWoonachtig: Weteringschans 107 boven, AmsterdamVerwantschap: Zij was een schoonzuster van Adriana Christina Juliana en Johannes Nicolaas Beuzemaker.Gearresteerd: 10-11-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, RavensbrückOpmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Bevere, Lambert Josef, Oss 3-5-1907Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Beveren, André van, Zaandam 24-10-1921, PapierhandelaarWoonachtig: Admiraal de Ruijterweg 312, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd op 9 oktober 1940 na aangifte door enkele NSB’ers aangehouden omdat hij ‘Oranje boven’ en enkele andere ‘vaderlandsche liederen’ op de Heilige Weg ten gehore had gebracht. Bij de omstanders waren enkele leden van de Nederlandsche Unie die ontkenden dat ‘Oranje boven’ was gezongen. Na enige uren werd Van Beveren heen gezonden.

Beverwijk, Cornelis Rudolph, Amsterdam 3-10-1893, KelnerWoonachtig: Da Costakade 177 III voor, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Roelof Beverwijk.

Beverwijk, Roelof (Bob), Steenwijk 25-11-1888, StuurmanWoonachtig: Spaarnestraat 117, AmersfoortVerwantschap: Hij was de vader van Cornelis Rudolph Beverwijk.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.Gearresteerd: 15-1-1945Gevangenschap in: Soest, Weteringschans, UtrechtOverleden: Utrecht 30-1-1945 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij bracht onderduikers onder en zorgde voor bonkaarten. Hij trad toe tot de mil. Hij beheerde een wapendepot. Hij bevrijdde politieke gevangenen uit Vught.

Bezemer, Marius, Oude Tonge 15-7-1898, SchipperWoonachtig: Pimpernelstraat 7 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schipper. Communist. Sectiebestuur C.P.N. (1938).Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Biel, Popko, Sappemeer 23-10-1891, WinkelierWoonachtig: Wilhelminastraat 31, SappemeerGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad Sappemeer (1923, 1927, 1935). Gemeenteraad voor C.P.H. (1931). Secretaris afdeling Hoogezand-Sappemeer der C.P.H. (1924).Gearresteerd: 9-9-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 20-4-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Betätigung für die KPN’.

Bierens, Jacob (Van Wijnhoven), Rotterdam 18-7-1908, InstrumentmakerWoonachtig: Rochussenstraat 273 A, RotterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Monteur. Communist. Hoofdbestuurslid N.R.H. (1937). Partijbestuur C.P.N. (1939).Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bierens de Haan, Justus, Amoy (China) 29-12-1919Woonachtig: Schiedamschesingel 33, RotterdamGodsdienst: Doopsgezind

Bijkerk, Roelof, Losser 3-11-1907, TextielarbeiderWoonachtig: Gronauschestraat 31, EnschedeSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Dient in Internationale Brigade Spanje en wordt luitenant. Inbreker. Keert in 1937 terug.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort

Bijl, Elizabeth, Amsterdam 21-2-1917, NaaisterWoonachtig: Kuiperstraat 113 III, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Lambertus en Gertrud Bijl-Van Lier.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-1-1943Gevangenschap in: WeteringschansOpmerkingen: Zij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst), geassisteerd door de Amsterdamse rechercheur Jan van der Hoek van de dienst Joodsche Zaken, gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Zij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.

Bijl, Jacob, Arnhem 10-2-1897, MachinistWoonachtig: Laakkade 252, Den HaagVerwantschap: Hij was de vader van Jacob en Willem Bijl.Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinist N.S. C.P.H. Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930.Gearresteerd: 6-3-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Natzweiler, Kotten, LeonbergWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werkte bij het verspreiden van De Vonk samen met Leen Vogel. Hij werd door de vooroorlogse Haagse politiemannen, lid van de Documentatiedienst, Jilis van der Weerd en Cornelis Heijnis gearresteerd. Hij werd ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 10 jaar tuchthuis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijl, Jacob, Haarlem 29-2-1920, TimmermanWoonachtig: Laakkade 252, Den Haag|Godsdienst: GeenVerwantschap: Hij was de zoon van Jacob Bijl en broer van Willem Bijl.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijl, Lambertus, Amsterdam 11-7-1894, BroodbakkerWoonachtig: Kuiperstraat 113 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Elizabeth BijlGevangenschap in: WeteringschansOpmerkingen: Hij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie gearresteerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijl-Van Lier, Gertrud, Duisburg (Duitsland) 25-12-1896Woonachtig: Kuiperstraat 113 III, AmsterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Elizabeth Bijl.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-1-1943Gevangenschap in: WeteringschansOpmerkingen: Zij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst), geassisteerd door de Amsterdamse rechercheur Jan van der Hoek van de dienst Joodsche Zaken, gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Zij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.

Bijl, Willem, Amsterdam 31-12-1915, TypograafWoonachtig: Rozemarijnstraat 4, HaarlemVerwantschap: Hij was de zoon van Jacob Bijl en broer van Jacob Bijl.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijleveld, Willem, Delft 27-4-1924Gearresteerd: 5-5-1943Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Geboortedatum is identiek aan die van Johannes Liesker, die onmiddellijk boven hem op de lijst van het Oranjehotel staat: de datum is mogelijk fout.

Bijlsma, Hille, Leeuwarden 27-10-1911, KoopmanOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijmholdt, Hendrik, Gasselternijveen 13-4-1910, ConstructiewerkerWoonachtig: Sparrenstraat 33, HaarlemSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Was in krijgsdienst in Spanje.Gearresteerd: 22-1-1943Gevangenschap in: Vught, DachauOpmerkingen: Hij was stateloos.De verzetsman Bijmholdt, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1955 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijsterveld, Hubertus Marinus, Woensel 31-10-1911, OppermanWoonachtig: Heekstraat 22, WeertGodsdienst: Rooms KatholiekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 9-1943Gevangenschap in: Vught, DachauOverleden: Dachau 5-3-1945Opmerkingen: Hij was stateloos. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Deutschf. Äusser [Duitsvijandige uiting]’.

Bink, Franciscus Joseph (Frans), Amsterdam 9-6-1924, FietsjongenWoonachtig: Tuinstraat 23, Amsterdam

Binsbergen, Michiel Dirk Jan van, Amsterdam 4-5-1912, SchilderWoonachtig: Mercatorstraat 139 I, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 25-3-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, NeuengammeOverleden: Cap Arcona 3-5-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij werd kort na middernacht gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Van Egmond van de Inlichtingendienst uit de Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Emigranten beherbergt’.

Binsma, Minne Auke, Leeuwarden 9-1-1905, Directeur rusthuisWoonachtig: Huizum

Bizino, Wilhelm August, Rotterdam 27-8-1893, PantrymanWoonachtig: Van der Sluysstraat 18 A, RotterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blaak, Hendrik, Odoorn 3-12-1897, ArbeiderWoonachtig: ValthermondLid: Hij was oorspronkelijk anarchist.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Anarchist. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blaak, Siebolt Hendrik (Siep), Groningen 2-2-1905, HandelsreizigerWoonachtig: Bergstraat 5, GroningenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reiziger. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgelaten in 1941Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blaazer, Jacob de, Haarlem 4-5-1906, ScheepswerktuigkundigeWoonachtig: Harstenhoekstraat 51, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 2-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Dachau, WaigolshausenOpmerkingen: Willem Arend Herder zat bij hem ondergedoken. Hij werkt begin 1945 aan de Duitse spoorrails, waarvoor hij in het buitenkamp Waigolshausen was ondergebracht.

Blanes, Johan Louis, Amsterdam 17-7-1916, RijwielsherstellerWoonachtig: Merwedeplein 58 II, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 2-7-1942Gevangenschap in: Buchenwald, Lublin-Majdanek, MauthausenOpmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blanes-Barkhuijsen, Johanna Wilhelmina, Amsterdam 26-10-1916Woonachtig: Merwedeplein 58 II, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Blank, Hendrik, Krommenie 4-11-1888, FabrieksarbeiderWoonachtig: Zuiderhoofdstraat 73, KrommenieGearresteerd: 1-5-1943Overleden: Amsterdam 2-5-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd en gefusilleerd vanwege de April-mei staking. Burgemeester Jongsma gaf zijn naam door aan de Sicherheitsdienst na de directie van zijn werkgevend bedrijf Verblifa geconsulteerd te hebben wie het best doodgeschoten kon worden. Er werden 13 personen gearresteerd; vier personen, allemaal communisten, werden gefusilleerd.

Blanke, Frederik Christoff, Termunten 10-11-1885, HandelsreizigerWoonachtig: Reinier Claeszenstraat 57, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Henderika Geessina Blanke.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Werkt onder middenstanders.Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Blauw, Antje (Sigrid Hak-Koks, Ans), Obdam 31-1-1908, VerpleegsterWoonachtig: Nicolaas Beetsstraat 108 II, AmsterdamSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 8-1944Gevangenschap in: AuschwitzOpmerkingen: Ondanks dat ze niet-Joods was, kwam zij in Auschwitz terecht.

Blazer, Carel Adriaan, Amsterdam 16-6-1911, WerktuigkundigeWoonachtig: Keizersgracht 522, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Johanna Henriëtte Presburg-Blazer. Hij is in 1950 gehuwd met Meavedea Dekker.Afkomst: Van Joodse afkomst.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 4-1943, vrijgekomen 10-2-1944Gevangenschap in: WeteringschansOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij behoorde bij de groep van Christian Corneille Dutilh. Hij maakte reproducties van Duitse documenten, zodat die vervalst konden worden. Hij was betrokken bij de persoonsbewijs Centrale waarvoor hij persoonsbewijzen en andere documenten vervalste. Hij werd na zijn ter dood veroordeling vanwege het maken van micronegatieven van foto’s van spionageresultaten van Dutilh bevrijd door een groep met o.a. Jan Bons. Hij dook vervolgens bij Jan Bons onder. Hij werd gearresteerd op de Keizersgracht 522.

Blazer, Samuel, Rotterdam 2-10-1903, NaturalistWoonachtig: Schieweg 231 A, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-4-1943Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Bleeker, Jacobus Hendrikus, Amsterdam 20-12-1910, TimmermanWoonachtig: Groen van Prinsterenstraat 106, AmsterdamFebruaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 7-4-1941Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen, BonnOpmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Hij werd gearresteerd door de rechercheurs Kaaij en De Gruijter, die bij de Sicherheitspolizei waren gedetacheerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bleeker, Willem, Assendelft 19-6-1912, KapperWoonachtig: Noorder Hoofdstraat 90, KrommenieLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris E.M.M. [Eenheid Maakt Macht] (1936).Gearresteerd: 11-12-1942, vrijgelaten 8-7-1943Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij in zijn woning onderdak had geboden aan twee ondergedoken Amsterdamse Joden. Tegelijk met Bleeker werden nog vijf andere helpers gearresteerd.

Bleekveld, Simon (Nieuwstraten), Amsterdam 7-12-1906, ReizigerWoonachtig: Albert Cuypstraat 242 I, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Algemeen bestuur Film- en Theaterbond (1936).Gearresteerd: 30-6-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 31-1-1943Opmerkingen: Hij was voor de oorlog onder de naam Nieuwstraten lid van de CPN. Hij werd door politieagent Jesse in opdracht van de Sicherheitsdienst tegelijk met Nathan Snoek gearresteerd. Hij was om onbekende redenen ook al in februari 1942 gearresteerd geweest.

Bleijie, Wilhelmus Theodorus, Den Haag 21-7-1907, HuisschilderWoonachtig: Drebbelstraat 25, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 23-1-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog actief in het Comité Hulp aan Spanje en de Internationale Roode Hulp. Hij verspreidde De Waarheid. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Inlichtingendienstman Veefkind kwam zijn overlijden persoonlijk aan huis melden.

Bleijie-Hensen, Elisabeth Maria Josephina, Den Haag 28-1-1908Woonachtig: Drebbelstraat 25, Den HaagGearresteerd: 30-10-1941, vrijgekomen ~20-11-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Blekman, Hermanus, Haaften 29-7-1916Woonachtig: Lepelaarstraat 31 bis, UtrechtLid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Vanuit zijn woning werd De Waarheid verspreid.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blerk, Gerrit Johannes Marinus van, Amsterdam 6-7-1921, MagazijnbediendeWoonachtig: Onderlangs 39, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 16-9-1941Gevangenschap in: Buchenwald, Lublin-Majdanek, Auschwitz, FlossenbürgOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij wordt door leden van de CPN als communistische verzetsman aangeduid, maar geeft in Buchenwald op ‘Verdacht der Betätigung für die Geusen’ (mogelijk misleiding, of een fout door de Duitse gevangene die het moest opschrijven; hij had geen godsdienst, terwijl de Geuzen nagenoeg allemaal hervormd of gereformeerd was).

Blits, Soesman, Amsterdam 10-7-1884, MeubelmakerWoonachtig: Majubastraat 23 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 15-4-1943Gevangenschap in: WesterborkOverleden: Sobibor 21-5-1943Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werkte bij De Bijenkorf en was een van de drie personen die bij dat bedrijf de Februaristaking tot stand brachten.

Blitz, Aron (Arie), Amsterdam 24-2-1869, DiamantbewerkerWoonachtig: Transvaalstraat 52 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Liberaal JoodsGearresteerd: 6-9-1943Gevangenschap in: Westerbork, Apeldoorn, AuschwitzOverleden: Auschwitz 17-9-1943Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij was ziekelijk en werd daarom op 9-9-1943 vanuit Westerbork naar verpleeginrichting in Apeldoorn overgebracht, waarna transport naar Auschwitz volgde.

Bloem, Gabe, Rotterdam 23-12-1902, TrambestuurderWoonachtig: Wandeloordstraat 85, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Conducteur R.E.T. Vakgroepfunctionaris C.P.N. (1938).Rotterdam. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gearresteerd: eerste arrestatie 9-8-1941, vrijgekomen 1941, tweede arrestatie 2-12-1943, vrijgekomen 11-7-1944Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bloem-Paul, Niesje Neeltje (Mia), Bergschenhoek 10-3-1904Woonachtig: Wandeloordstraat 85, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. Zuid-Holland (1937). Spreker. Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.Gearresteerd: 8-8-1941Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Ravensbrück, MauthausenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Opmerkingen: Zij werd tijdens een afspraak meteen Haagse communistische verzetsman gearresteerd door Inlichtingendienstman Veefkind en vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Zij werd in het Oranjehotel door Sicherheitsdienstman Lange met vuist in het zicht en op de onderkin geslagen, tegen het achterwerk geschopt en de oren omgedraaid. Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Bloemendal, Abraham Hartog Marcus, Rotterdam 10-11-1904, KleermakerWoonachtig: Meidoornstraat 51 B, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Politiek secretaris C.P.N. afdeling Rotterdam. Noord (1939). Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.Gearresteerd: 11-5-1942Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, MauthausenOverleden: Mauthausen 7-10-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Ondanks dat hij al gestorven was stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden. Volgens meestal valse Duitse opgave bij ontvluchtingspoging doodgeschoten.

Bloemkoper, Izak (Ies), Den Haag 20-6-1913, WinkelbediendeWoonachtig: Van Hogenhoucklaan 74, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide

Blok, Bastiaan (Bas), Rotterdam 14-12-1911, ChauffeurWoonachtig: Wieringerstraat 20 C, RotterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 21-12-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, DachauOpmerkingen: Hij werd in bureau Haagsche Veer opgesloten ten behoeve van Sicherheitsdienstman Richter. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Illegale Hilfe’; als politieke partij stond aangegeven S.D.A.P., maar de Rotterdamse communisten gaven na de oorlog aan dat hij aan het communistisch verzet deel nam.

Blok, Judith, Den Haag 9-2-1905Woonachtig: Amsterdamsche Veerkade 24, Den HaagVerwantschap: Zij was een zuster van Markus Blok.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands Israëlitisch

Blok, Jan Andries, Emden (Duitsland) 4-4-1891, KoopmanWoonachtig: C64, EelderwoldeGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Stond zijn land af voor houden communistische meeting.Gearresteerd: 7-10-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 24-6-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘ill. Tätigkeit CPN’.

Blok, Markus, Den Haag 12-7-1903, KoopmanWoonachtig: Amsterdamsche Veerkade 24, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Judith Blok.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischOpmerkingen: Hij had zich laten steriliseren om van deportatie vrijgesteld te worden.

Blok, Teunis (Teun), Rotterdam 29-9-1916, WinkelierWoonachtig: Groote Visscherijstraat 98, RotterdamSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Districtsbestuur V.V.S.U. (1935). Secretaris V.C.O.O. (1938). Streed in Spanje (1938).Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 3-6-1944Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: VughtOpmerkingen: Hij was stateloos.De verzetsman Blok, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blokkerz, Jan, Holten 24-8-1894, LeraarWoonachtig: J.P. Sweelinckstraat 20, Deventer

Blokzijl, Berend, Hoogeveen 29-12-1918, MetaaldraaierWoonachtig: Madurastraat 49, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Jentje Blokzijl. Hij is in 1942 gehuwd met Neeltje Blokzijl-Kuiper.Opmerkingen: Hij organiseerde verspreiding van De Waarheid binnen metaalbedrijven. Blijkens naoorlogse rapporten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst was hij communist en verzetsdeelnemer.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blokzijl-Kuiper, Neeltje, Harenkarspel 16-10-1921Woonachtig: Madurastraat 49, AmsterdamVerwantschap: Zij is in 1942 gehuwd met Berend Blokzijl.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Blokzijl, Jentje, Amsterdam 28-4-1924Verwantschap: Zij was een zuster van Berend Blokzijl.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Blom, Cornelis (Cor), Den Haag 29-1-1916, Reizend etaleur, winkelchefWoonachtig: Jan van Beersstraat 87, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 22-4-1944Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, LangensteinOverleden: Buchenwald/Kdo Langenstein 5-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij werkte samen met Lucas Spoor. Arie Kloostra zat bij hem ondergedoken. Hij verzorgde Joodse en andere onderduikers en vervalste persoonsbewijzen. Hij verspreidde daar De Waarheid. Hij dook onder in Dordrecht. Hij werd in Rotterdam gearresteerd.

Blom, Gerrit, Amsterdam 19-2-1877, BriljantslijperWoonachtig: Slingerbeekstraat 20 I, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor C.P.N. (1935). Hoofdbestuur E.M.M.Gearresteerd: 8-4-1943Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: WesterborkOverleden: Sobibor 7-5-1943Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Opmerkingen: Hij bracht in mei 1940 de CPN-partijbezittingen en documenten in veiligheid.

Blom, Gerrit, Amsterdam 17-4-1909, BadmeesterWoonachtig: Valkenburgerstraat 102A, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Partijcongres C.P.N. (1935). Kandidaat-lid partijbestuur C.P.N. (1936). Bestuur district Noord-Holland-Utrecht (1939).Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 23-2-1941Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Amsterdam, Kleve, Clingelputs Keulen, Rheinbach, Siegburg, Papenburg, Rottenburg, UlmOpmerkingen: Opgepakt bij razzia in Amsterdam op 23 februari 1941, waartegen de Februaristaking het protest was. Blom was mede-organisator van een vanaf december 1940 door de CPN voorbereide staking tegen de beroerde levensomstandigheden, die op 18 februari 1941 had moeten plaats vinden, maar werd uitgesteld. Na de razzia werd de voorbereide staking omgezet in een proteststaking tegen de Jodenvervolging. Hij had bij de bijeenkomst van 24 februari op de Noordermarkt moeten zijn, ware het niet dat hij opgepakt was. De gearresteerde Frans Lavell gaf bij een verhoor door de Sicherheitsdienst zijn naam prijs als medeorganisator van de Februaristaking met de gedachte dat het geen kwaad kon, omdat Blom toch al was opgepakt. Dit leidde ertoe dat de reeds naar Duitsland afgevoerde Blom uit Buchenwald werd teruggehaald, waarna hij tot tien jaar gevangenschap in een tuchthuis werd veroordeeld en aldus kon overleven. (Zijn terughalen is het duidelijkste bewijs dat de CPN al voor de razzia van 22-23 februari de staking georganiseerd had, waarmee de vele geschiedvervalsers die de rol van de CPN proberen te marginaliseren, onderuit worden gehaald. Historici schijnen het logisch te vinden dat Blom vanuit kamp Schoorl de Februaristaking hielp organiseren.)De twee communisten Meijer Nebig en Gerrit Blom zijn de enige overlevenden van de 300 mannen die bij de razzia van 22-23 februari 1941 opgepakt zijn; de overigen zijn om het leven gekomen: een klein aantal door de mishandelingen in de steengroeve in Buchenwald, de meesten door mishandelingen in de steengroeve in Mauthausen en een vrij groot aantal tijdens hun gevangenschap in Mauthausen door vergassing met koolmonoxide.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Zijn dossier loopt vanaf 1941, waaruit kan worden geconcludeerd dat het organiseren van de Februaristaking door de BVD als een staatsgevaarlijke actie werd beschouwd.

Blom, Jacob, Amsterdam 31-5-1904Verwantschap: Hij was een broer van Mina Knopper-Blom.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blom, Johanna (Han), Meppel, 6-11-1918, VerpleegsterWoonachtig: Johannes Camphuijsstraat 171, Den HaagVerwantschap: Zij huwde na de oorlog met Henrik Jan Hoogen Stoevenbeld.

Blom, Johannes Christiaan, Zwolle 28-3-1899Gearresteerd: 25-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Blom, Naatje, Amsterdam 9-5-1912, NaaisterWoonachtig: Oudeschans 19, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Blouw, Otto, Beerta 10-5-1915, SchilderWoonachtig: Hoofdstraat 30, NieuweschansGodsdienst: GeenGearresteerd: 18-5-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 15-9-1943

Bluhm, Barend (Bennie, Beertje), Amsterdam 1-5-1917, KleermakerWoonachtig: Blasiusstraat 127 I, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: GeenGearresteerd: 7-7-1944, vrijgelaten 5-4-1945Gevangenschap in: WesterborkOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd, omdat hij zich aan de Arbeitseinsatz had onttrokken.

Blumer, Albert, Tandjong Poera (Nederlandsch Oost Indië) 20-4-1910, KantoorbediendeWoonachtig: 1e Helmersstraat 35, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anti-militarist.Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 6-3-1941Gevangenschap in: SiegburgOpmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Hij moest in de kistenfabriek Ufer werken, waar hij twee vingers verloor.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boas, Marcus (Max), Amsterdam 25-7-1900, KantoorbediendeWoonachtig: Rijnstraat 172, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: eerste arrestatie 7-1940, vrijgelaten 9-40; tweede arrestatie 24-7-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd de eerste keer gearresteerd vanwege het feit dat hij de administratie van de afdeling Zuid in Amsterdam vernietigd had.

Bobrownitzki, Alphons (Fons), Venlo 15-5-1893, Agent textielwarenWoonachtig: Baarsjesweg 184, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Staat in verbinding met vooraanstaande revolutionairen.Overleden: Amsterdam 24-9-1943 ZelfmoordEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij zat min of meer ondergedoken in een apart kamertje in het Wilhelmina Gasthuis, waar hij vanwege multiple sclerose was opgenomen; toen het daar te gevaarlijk werd dook hij bij vrienden onder. Hij pleegde zelfmoord om anderen niet meer tot last te zijn, omdat zijn onderduiken en nodige verzorging anderen in gevaar bracht. Zijn leven stond model voor de debuutroman ‘Wie was Hans Boslowits’ van Gerard Kornelis van het Reve bij wiens ouders hij regelmatig over de vloer kwam.

Bock, Antonius Hubertus de, Roermond 18-9-1913, BouwvakkerWoonachtig: RoermondSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 2-1941, vrijgekomen 7-1941Opmerkingen: Hij was stateloos. Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.De verzetsman Bock, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Bode, Wilhelm, Mühlhausen (Duitsland) 23-4-1886, SpoorwegwerkerWoonachtig: Makassarstraat 9 III, AmsterdamLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 25-5-1940Gevangenschap in: Berlin-Moabit, Brandenburg-Görden, Düsseldorf-Derendorf, Güstrow, Brandenburg-GördenOverleden: Brandenburg-Görden <1945Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling die in 1933 of iets later naar Nederland kwam. Voor de oorlog werden veel gevluchte Duitse communisten op Vlieland in een interneringskamp gevangen gehouden. De Duitse inval bracht hen in levensgevaar, desondanks liet de Nederlandse regering ze niet vrij. Op 25 mei 1940 deporteerde Duitse bezetter ze naar Duitsland, waar de meesten vermoord zijn. Hij werd kort na zijn overbrenging naar Duitsland aangehouden voor zijn rol bij de groep Wollweber. Hij werd tegelijkertijd met Arie Treurniet tot een gevangenisstraf wegend hoogverraad veroordeeld.

Bodegraven, Johannes van (Jan), Rotterdam 21-3-1916, DraaierWoonachtig: Spaanschebocht 51, RotterdamGearresteerd: 14-1-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Oranjehotel, Weteringschans, Utrecht, Amersfoort, Neuengamme, SiegburgOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Tijdens verhoren werd hij afgeranseld door Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst; hij verloor daardoor een tand. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis. Hij werd op 23-2-1943 van Amsterdam naar Utrecht overgebracht. In Amsersfoort staat als arrestatierden vermeld ‘CPN’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bodegraven, Teunis Johannes van, Rotterdam 15-1-1915, KantoorbediendeWoonachtig: Oranjeboomstraat 258 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 22-2-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort werd vermeld ‘C.P.N.

Bodegraven, Willem Franciscus van (Wim), Rotterdam 23-11-1903, ArchitectWoonachtig: Randweg 118, RotterdamVerwantschap: Hij huwde na de oorlog met de latere bekende PvdA-politica Gerarda (Gerda) Brautigam.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 28-2-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Neuengamme, BuchenwaldOpmerkingen: Hij vertrok in 1929 naar Weimar in Duitsland en keerde in 1933 terug naar Nederland. Hij leefde samen met bekende naoorlogse PvdA-politica Gerarda (Gerda) Brautigam. In Amersfoort werd vermeld: ‘C.P.N.’. In Buchenwald gaf hij als arrestatiereden op ‘einem Kommunisten geholfen’. In Amersfoort werd vermeld ‘C.P.N.’ Hij heeft veel voor de naoorlogse woningbouw in Nederland betekend.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

BödekerWoonachtig: Van Hallstraat 33, AmsterdamOpmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Boegborn, Johannes Philippus Theodorus, Amsterdam 5-7-1899, MachinemonteurWoonachtig: Stuijvesantstraat 9 III, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Caféhouder. S.D.A.P., later C.P.H. Spreker op Volkscongres Utrecht 1932 als vertegenwoordiger Philipsfabrieken. Rusland van Heden (1935).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Opmerkingen: De Oorlogsgravenstichting vermeld dat hij op 17-7-1943 door oorlogsomstandigheden (noodlottig ongeval) om het leven is gekomen.

Boehmer, Cornelis Jakob, Duisburg (Duitsland) 30-3-1902, DraaierWoonachtig: Leeuwerikstraat 44, HaarlemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaaldraaier. In Duits concentratiekamp (1934). Actief in C.P.N. (1937).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boekdrukker, Nico, Amsterdam 19-9-1911, KantoorbediendeWoonachtig: Prinsengracht 477, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 27-2-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen Overleden: Sachsenhausen 25-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij bracht in mei 1940 de CPN-partijbezittingen en documenten in veiligheid. Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd vanwege de Februaristaking gearresteerd.

Boekdrukker-Hirsch, Rosa (Rose), Ostrowo (Polen) 13-11-1908, KleuterleidsterWoonachtig: Prinsengracht 477, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 9-4-1941Gevangenschap in: Amsterdam, Oranjehotel, Anrath, Düsseldorf, Ziegenhain, Bergen-Belsen, FuhlsbüttelOpmerkingen: Zij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Zij werd voor haar rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Boekhoff, Willem Pieter, Amsterdam 3-11-1902, Zandvormer, vrachtwagenchauffeurWoonachtig: Palembangstraat 20 bis, UtrechtGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: <8-10-1943Gevangenschap in: Vught, Dachau, TrostbergOpmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Juden verborgen gehalten.

Boekkooi, Isaac, Leiden 30-9-1902, SteenperserWoonachtig: Julianastraat 59, LeidenLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortOpmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.

Boekman, Jacob (Jaap, Piet, Klaas van Dijk), Watergraafsmeer 19-2-1912, VertegenwoordigerWoonachtig: Van Blankenburgstraat 61, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Studeert techniek (1932). Communist. Voorlopig Studenten Anti Oorlog Comité (1932). Redacteur De Strijder (1936). Eindredacteur bedrijfs-, industrie- en oppositiekranten.Gearresteerd: 21-12-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, waarbij Johannes Hubertus Veefkind, Cornelis Heijnis en Steven Pegels, allen van de Haagse Politie Inlichtingendienst een afspraak konden observeren. Vervolgens werd hij twee weken later door de Haagse politieman Jilis van der Werd gearresteerd. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden en vervolgens aan de Sicherheitsdienst uitgeleverd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 23-9-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst (‘halfjood’). Hij is op 11 maart 1942 van zijn vrouw gescheiden om haar en zijn kinderen niet aan gevaar bloot te stellen vanwege zijn Joodse afkomst. Hij werd in de zomer van 1942 leider van het Haags communistisch verzet, na een prominente rol in Haarlem te hebben gespeeld. Hij zat eerst ondergedoken op een huurkamer in de Van Blankenburgstraat 61. Hij werd door de politie-infiltrant Van Soolingen in de val gelokt. Hij werd door de Sicherheitsdienst en minstens een politieman gemarteld. Ondanks dat hij tijdens verhoren bleef zwijgen, kon door inzet van een celspion informatie aan hem onttrokken worden. Hij werd ter dood veroordeeld. Na zijn ter dood veroordeling probeerde zijn vrouw hem het leven te redden door gratieverlening aan te vragen en omzetting van de executie in een gevangenschap in een concentratiekamp, want dat kwam toch op hetzelfde neer, met als argument dat de levensverzekering niet uitbetaalde bij fusillering en wel bij overlijden in een concentratiekamp. Hij werd door de Sicherheitsdienst en Haagse politiemannen gemarteld en vervolgens aan andere arrestanten ter intimidatie getoond.

Boer, Christiaan Jacob, Assen 1-4-1920, BakkerWoonachtig: Admiraal de Ruyterlaan 300, VoorburgGearresteerd: 21-7-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, VughtOverleden: Vught 4-9-1944 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Vermoedelijk vanwege het stilvallen van het gewapend communistisch verzet in Den Haag na de arrestatiegolf van februari 1943, heeft hij zich aangesloten bij de knokploeg Rijswijk. In september 1944 wilde hij een aanslag plegen op de NSB-heerbanleider Elfering, die mannen voor de Arbeitseinsatz oppakte. Elfering vertrouwt hem niet en arresteerde hem. Bij de fouillering wordt een pistool over het hoofd gezien, omdat hij die in zijn onderbroek had verborgen (een truc die hij mogelijk via-via van Gerrit Kastein heeft geleerd, die het weer van de beruchte landverrader Anton van der Waals leerde). Op het politiebureau trok Boer zijn pistool om alsnog Elfering te doden, maar het pistool weigerde.

Boer, Cor deWoonachtig: Bodemanstraat 6, Hilversum

Boer, CornelisWoonachtig: Bleeklaan, Leeuwarden

Boer, Cornelius, Tiel 6-11-1896, FotohandelaarWoonachtig: Westhavenplaats 20, VlaardingenLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortOpmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.

Boer, Dirk de, Amsterdam 26-2-1900, ExpediteurWoonachtig: Davisstraat 6 II, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau

Boer, Dirk, Borger 2-4-1906, RestauranthouderWoonachtig: Havenstraat 6, HilversumLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Groningen/ Oldebroek (Gelderland) / Rotterdam. Bakker. Anti-militarist. Spreker. Voorzitter/Bestuur (1931, 1933) Jongeren Vredes Actie. Spreektournee (1931). Nationale Vredesraad (1932). Spreker op 10e Dienstweigeringscongres Haarlem 1932. Vertegenwoordiger district Noord van J.V.A. (1931). Schrijft in anti-militaristische organen.Gearresteerd: 4-11-1942, vrijgelaten 24-12-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld zowel op de Rotterdamse als de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Boer, Hermannus de, Emmen 24-4-1923, TimmermanWoonachtig: Oosterdiep W.Z. 198, Emmer CompascuumGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: <9-1942Gevangenschap in: Düsseldorf, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 3-7-1943Opmerkingen: Hij werd vanwege ‘Arbeitsscheu’ opgesloten. Hij was zonder toestemming vanuit de Arbeitseinsatz in Düsseldorf naar Nederland teruggekeerd.

Boer, Jacobus de, Sloten 29-1-1896, KantoorbediendeWoonachtig: Willem Leevendstraat 10, Amsterdam

Boer, Jan de, Amsterdam 21-11-1917, KantoorbediendeWoonachtig: James Kockstraat 40 III, AmsterdamLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid Leninistische Jeugd Garde (1938). Administratie De Arbeidersvreugd (1939). Internationaal secretaris L.J.G. Lid werkcommissie voor Economische Aangelegenheden R.S.A.P. in 1938.Gijzeling: Zijn naam stond vermeld zowel op de Rotterdamse als de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boer, Johannes de (Jan), Laren 20-12-1908, KelnerWoonachtig: Maarten van Heemskerkstraat 50 rood, HaarlemSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: <7-1944Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, MauthausenOverleden: Mauthausen 5-5-1945Opmerkingen: Hij was stateloos.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Boer, Petronella Elisabeth de (Nel), Hilversum 3-10-1911, VerkoopsterWoonachtig: Linnaeusparkweg 52 III, AmsterdamVerwantschap: Ondanks dat hij gehuwd was had zij een relatie met de in haar woning ondergedoken Hendricus Antonius Henriët met wie ze twee kinderen had.Opmerkingen: Op 19 november 1942 werden in haar woning de onderduikers Joseph Overste, Louis Hoepelman en Hendricus Antonius Henriët gearresteerd.

Boer, Willem Pieter de, Amsterdam 13-10-1917, MeubelmakerWoonachtig: Bloemgracht 26 II, AmsterdamOpmerkingen: Samen met zijn echtgenote en het echtpaar Johan en Anna Muller-Storck typte hij de tekst van de kaderkranten op de moedervellen en gebruikten die om De Waarheid te stencilen in zijn woning.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boer-Lokhoff, IJnskje Hotzes de, Amsterdam 16-12-1916Woonachtig: Bloemgracht 26 II, AmsterdamOpmerkingen: Samen met haar echtgenoot en het echtpaar Johan en Anna Muller-Storck typte zij de tekst van de kaderkranten op de moedervellen en gebruikten die om De Waarheid te stencilen in haar woning.

Boer, Zeger, Rotterdam 11-2-1914, PostbodeWoonachtig: Pretorialaan 45, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, UtrechtOpmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Boer-Brunt, Geertruida Wilhelmina Henriëtte de, Den Haag 14-6-1896Woonachtig: Oosterhaven 6 A, GroningenGearresteerd: <8-1944Gevangenschap in: Vught, RavensbrückOpmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Boer-Le Cocq, Trijntje, Rotterdam 31-1-1916Woonachtig: Pretorialaan 45, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 22-10-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, RavensbrückOpmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Boere, Adrianus Cornelis Dirk, Wormerveer 27-3-1914, DrukkerWoonachtig: Begoniastraat 14, WormerveerVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: <6-1944Gevangenschap in: AmersfoortOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boere-Broerse, Jannetje, Assendelft 14-7-1919Woonachtig: Begoniastraat 14, WormerveerNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Boere, Hendrik, Wormerveer 13-7-1915, SchilderWoonachtig: Barendszstraat 9, WormerveerOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boers, Jacob de, Amsterdam 29-1-1919, KleermakerWoonachtig: Halmaheirastraat 12 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Boers-Jas, Josephine de, Amsterdam 26-11-1917Woonachtig: Halmaheirastraat 12 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Boes, Jan Christiaan, Rotterdam 25-6-1901, BetonwerkerWoonachtig: ArnhemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1937). Vermoedelijk ronselaar voor Internationale Brigade in Spanje (1937).Gearresteerd: <4-1943Gevangenschap in: Recklinghausen

Boeschoten, Wilhelmus Antonius Gerardus (Willy), Utrecht 13-5-1907, KantoormachinehandelaarWoonachtig: Mariaplaats 8, UtrechtGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 23-1-1944Gevangenschap in: Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 6-4-1945Opmerkingen: Hij was in Moers in Duitsland te werk gesteld.

Boetes, Grietje, Leeuwarden 5-3-1917Verwantschap: Zij was een dochter van Meine en Bartje Boetes-Majolée. Zij huwde na de oorlog met Fritz Taraschewski.Opmerkingen: Zij typte de Friese versie van De Vonk.

Boetes, Meine, Leeuwarden 11-5-1884, TimmermanVerwantschap: Hij was de vader van Grietje Boetes.

Boetes-Majolée, Bartje, Leeuwarden 13-7-1883Verwantschap: Zij was de moeder van Grietje Boetes.

Boezaart, Johannes Jacobus, Rotterdam 18-2-1897, HavenarbeiderWoonachtig: Oleanderstraat 15, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Dachau 24-10-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen; Hij verspreidde De Waarheid en De Patriot. Hij pleegde sabotage.

Bogaars, Anthonij, Vlissingen 11-4-1902, Technisch beambteWoonachtig: Vlierboomstraat 338, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 21-7-1944Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Bogaert, Jan Baptist Hubertus van den, Rotterdam 7-2-1892, Vuurstoker grote vaartWoonachtig: Watergeusstraat 93 A, RotterdamGearresteerd: 25-3-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, OranjehotelOpmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘illegaal communist’.

Bogers, Cornelis, 25-3-1905Gearresteerd: <8-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen

Boggelen, Jacob van, Utrecht 17-1-1907, KelnerWoonachtig: Cornelis Dirkszstraat 104, UtrechtVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kelner. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Boggelen, Mej. vanWoonachtig: Cornelis Dirkszstraat 104, Utrecht

Boheemen, Cornelis van (Kees), Dordrecht 17-8-1891, HandelaarWoonachtig: Gerard Kellerstraat 90, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Johannes van Boheemen.Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Handelaar. Communist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Eerst veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, daarna vrijgesproken van moord op politieagent Baas (1933). Ex-voorzitter C.P. Is nu K.A.P. gezind, doch bij gebrek aan afdeling aangesloten bij Socialistische Anarchisten.Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 22-10-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOpmerkingen: Werd door de Centrale Inlichtingendienst foutief vermeld als verdachte van de moord op politieagent Hendrik Baas na afloop van een communistische bijeenkomst op Prinsjesdag 1933, die aangeduid werd als ‘Rooden Dinsdag’, terwijl in werkelijkheid Johannes van Bohemen ten onrechte beschuldigd werd door Steven Pegels van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Hij werd daardoor in 1942 door de Sicherheitsdienst op de lijst van communistische gijzelaars gezet. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Wirth als gijzelaar gearresteerd en in kamp Vught opgesloten, terwijl Johannes van Bohemen de bedoeling was. Nadat de fout was vastgesteld, werd hij vrijgelaten en werd Johannes van Bohemen als nieuwe communistische gijzelaar gezocht, maar die was succesvol ondergedoken.

Boheemen, Johannes van, Hof van Delft 10-8-1890Woonachtig: Koekstraat 97, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Cornelis van Boheemen.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: I.R.H. Deelnemer Rode Dinsdag 1932. Veroordeeld wegens doodslag op de Haagse agent Baars (1933).Opmerkingen: Hij werd verdacht van het doodsteken van een politieagent tijdens ‘Rooden Dinsdag’ (Prinsjesdag) in 1933, werd na hoger beroep vrijgesproken, nadat uitgekomen was dat Inlichtingendienstman Steven Pegels onder ede gelogen had dat zijn functie op het moment dat hij het steken waargenomen zou hebben, verkeersagent was, terwijl hij in werkelijkheid Inlichtingendienstman was. De Centrale Inlichtingendienst vermeldde foutief dat Cornelis van Boheemen de moord beschuldigd was. Dientengevolge plaatste de Sicherheitsdienst in 1942 Cornelis op de lijst van communistische gijzelaars, waarna die in kamp Vught werd opgesloten. Toen de fout aan het licht kwam, werd Cornelis vrijgelaten en werd Johannes als nieuwe gijzelaar gezocht, maar die was succesvol ondergedoken.

Böhmermann, Cornelis Hermanus (Nelis), Amsterdam 22-1-1911, FabrieksarbeiderWoonachtig: 2e Boomdwarsstraat 15 III, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 22-10-1943Gevangenschap in: Vught, Dachau, Markirch, DachauOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In Vught stond op de Häftlingskarte als arrestatiereden vermeld: ‘komm. Betätigung’; terwijl op een vragenformulier stond ‘Hilfe an Untertaucher’.

Boissevain, François Joan Daniel (Frans), Schiedam 5-10-1922, Expeditie van bierbrouwerWoonachtig: Corellistraat 6, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Jan Karel en Gideon Willem Boissevain.Godsdienst: DoopsgezindLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 2-8-1943Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, MarkirchWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘Zugehörikeit einer Sab. [Sabotage] Organisation’.

Boissevain, Gideon Willem (Gi), Schiedam 6-6-1921, Student economieWoonachtig: Corellistraat 6, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van François Joan Daniel en Jan Karel Boissevain.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 2-8-1943Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Overveen 1-10-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij vervalste papieren en verspreidde Vrij Nederland. Hij maakte tijdbommen en was betrokken bij sabotage aan spoorlijnen. Hij werkte nauw samen met Gerrit van der Veen en Maarten van Gilse.

Boissevain, Jan, Westmount (Canada) 14-5-1895, Directeur filmtheater De UitkijkWoonachtig: Corellistraat 6, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van François Joan Daniel, Gideon Willem en Jan Karel Boissevain. Hij was een broer van Robert Lucas Boissevain.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 5-3-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Kdo Langenstein-ZwiebergeOverleden: Langenstein-Zwieberge 30-1-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst een dossier over hem samen, dat refereerde aan gegevens uit 1941 en werd bijgehouden tot 1966; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Boissevain-Van Lennep, Adrienne Minette (Mies), Amsterdam 21-9-1896Woonachtig: Corellistraat 6, AmsterdamVerwantschap: Zij was de moeder van François Joan Daniel, Gideon Willem en Jan Karel Boissevain. Zij was een zuster van Hester Juliana Octavia Baracs-Van Lennep.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid Comité van Aanbeveling A.V.C.Gearresteerd: 2-8-1943Gevangenschap in: Vught, RavensbrückOpmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Boissevain, Jan Karel (Janka), Schiedam 24-5-1920, Scholier MTSWoonachtig: Corellistraat 6, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van François Joan Daniel en Gideon Willem Boissevain.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 2-8-1943Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Overveen 1-10-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was een van de oprichters van CS6. Hij was betrokken bij sabotageacties en repareerde vuurwapens.

Boissevain, Louis Daniël, Arnhem 27-6-1922, Scholier MTSWoonachtig: Regentesschelaan 11, BussumLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 17-9-1943Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Overveen 1-10-1943 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was betrokken bij sabotage aan spoorlijnen. Hij liquideerde NSB’ers die gevaarlijk werden geacht.

Boissevain, Robert Lucas (Bob), Amsterdam 27-4-1895, AccountantWoonachtig: Keizersgracht 743, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Jan Boissevain.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 2-9-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Kdo Langenstein-ZwiebergeOverleden: Langenstein-Zwieberge 12-4-1945Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij had vier Joodse onderduikers in huis, verder doken verschillende neven bij hem onder. Hij werd in ’s-Hertogenbosch gearresteerd. Hij werd tijdens zijn maandenlange gevangenschap in het Oranjehotel zwaar mishandeld.

Boissevain-Van Tienhoven, Helena Suzanna, Amsterdam 10-2-1900Woonachtig: Keizersgracht 743, AmsterdamLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij had vier Joodse onderduikers in huis, verder doken verschillende neven bij haar onder.

Boissevain, Theodora Margaretha (Thea), Arnhem 21-11-1917Woonachtig: Corellistraat 6, AmsterdamLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 2-8-1943Gevangenschap in: Vught, RavensbrückOpmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Boiten, Jakob, Hoogezand 23-3-1921, HellingknechtWoonachtig: Nieuwstraat 113, GroningenGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 5-4-1943Gevangenschap in: NeuengammeOverleden: Neuengamme 21-10-1943Opmerkingen: Twee van zijn broers waren in Hoogezand voor de CPN kandidaat voor de Gemeenteraad. geweest en stonden vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij zou door zijn vrouw verraden zijn, toen hij ondergedoken zat.

Bok, AlloisWoonachtig: Kalmoesstraat 37, Eindhoven

Bok, Jacob (Jaap), Rotterdam 15-10-1899Woonachtig: DelftGearresteerd: 2-7-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel

Bokhoven, Bertus, Tiel 31-1-1903, Eigenaar fietsenzaakWoonachtig: Randstraat 8 A / Paul Krugerstraat 137, RotterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Plaatwerker. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Distributie De Tribune (1934).Opmerkingen: Hij is op 17-11-1943 Met Adriana Bokhoven-Don gehuwd.

Bokhoven-Don, Adriana, Rotterdam 23-9-1905Woonachtig: Paul Krugerstraat 137, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdOpmerkingen: Zij is op 17-11-1943 Met Bertus Bokhoven gehuwd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bokma, Arend Pier, Delft 14-11-1922Gearresteerd: 28-5-1943Gevangenschap in: OranjehotelNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bokma, Johan Hendrik, Smallingerland 28-9-1901, AmbtenaarWoonachtig: Prinsengracht 657 I, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Correspondent van De Kommunist. Lijst revolutionairen (1925). Penningmeester Communistische propaganda fractie (1926). Secretaris P.C.R. (Propaganda Comité voor Revolutionaire Vakverenigingstactiek). Lid Comité tot behoud van de aansluiting van het N.A.S. (1928). Congres R.V.I. (Moskou 1928). Penningmeester Communistische propaganda fractie (1925).Opmerkingen: Hij had regelmatig tijdelijke onderduikers in huis.

Bokma-Rescia, Lucia Maria Natalina Luciana (Luciana), Vignole Borbera (Italië) 8-6-1902Woonachtig: Prinsengracht 657 I, AmsterdamOpmerkingen: Zij had regelmatig tijdelijke onderduikers in huis. Zij regelde valse persoonsbewijzen voor Italiaanse onderduikers.

Bokstijn, Hendrik, Den Haag 2-4-1907, ExpeditieknechtWoonachtig: Feijenoorddijk 103 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands Hervormd

Bolderdijk, Arnoudt Willem, Hilversum 13-5-1891, Behanger, stoffeerderWoonachtig: Asterstraat 46, HilversumGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 10-11-1942Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, DachauOverleden: Dachau 8-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Bolkenbaas, Leendert, Rotterdam 6-5-1904, BouwvakkerWoonachtig: Rosier Faassenstraat 55 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxideEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Boll, Pieter, Den Bosch 1-1-1925, RevolverdraaierWoonachtig: Gerard Kellerstraat 43, Den HaagGearresteerd: <28-7-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, HammOverleden: Hamm 16-2-1945

Bollen, Knelsien Lammechien (Nel), Haarlem 24-1-1915, KantoormedewerksterWoonachtig: GroningenGearresteerd: 27-3-1941, vrijgekomen 9-1942Aktion CPN: Zij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amsterdam, Ravensbrück, Westerbork

Bolman, Bernardus Philippus, Amsterdam 12-4-1886, KapperWoonachtig: Vinkenstraat 98, AmsterdamGearresteerd: <18-8-1941, vrijgelaten 21-7-1944Gijzeling: Zijn naam stond vermeld zowel op de Rotterdamse als de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-MichielsgestelOpmerkingen: Hij werd op basis van medische gronden vrijgelaten.

Bolman, Jan Bernardus, Amsterdam 24-6-1916, KantoorbediendeWoonachtig: Merwedeplein 58 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Marius Gijsbert Bolman.Gearresteerd: 2-7-1942Gevangenschap in: WeteringschansOpmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bolman-Wiessing, Margaretha Anna Elize (Pip), Amsterdam 6-1-1912, VertaalsterWoonachtig: Merwedeplein 58 II, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Studeert medicijnen (1932). Communiste en anti-militariste. Voorlopig Studenten Anti Oorlog Comité (1932). Werkt op secretariaat I.R.H. Holland. Lijst links-extremistische personen (1939). Organisatrice van de Nederlandse Rekrutenbond. Woont samen met H. Sterringa. Helpt bij verspreiding De Big.Gearresteerd: 2-7-1942Gevangenschap in: WeteringschansOpmerkingen: Zij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bolman, Marius Gijsbert, Amsterdam 1-8-1918, Motor- en rijwielmonteurWoonachtig: Marathonweg 42 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Jan Bernardus Bolman.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bolster, Louis de, Leiden 22-10-1897, FabrieksarbeiderWoonachtig: Ambonstraat 25, LeidenGodsdienst: Rooms KatholiekLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leeft samen met Helena de Vijl. Voorzitter afdeling R.S.A.P. (1938).Gearresteerd: 27-6-1941Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, AuschwitzOverleden: Auschwitz 4-12-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij leefde voor de oorlog samen met Helena den Mijl met wie hij op 3 april 1940 huwde. Gearresteerd tijdens actie tegen communisten van 25/26 juni 1941 in verband met Duitse inval in de Sovjet Unie. De Leidse Politie Inlichtingendienst arresteerde tegen Duitse opdracht in niet alleen communisten, maar ook leden van RSAP. De Sicherheitsdienst gaf later opdracht om een verdeling tussen communisten en RSAP’ers op te maken. Op 16 augustus 1941 schreef de Leidse commissaris van politie een brief met die verdeling. Daarin stond o.a. dat De Bolster een RSAP’er was, maar ook dat hij Joods was. Dat laatste was onjuist, maar had wel tot gevolg dat De Bolster later in Auschwitz om het leven kwam. Daardoor werd hij als RSAP-lid niet in september 1941 vrijgelaten. Hij was overigens wel actief in het communistisch verzet.

Bom, Adrianus Jacobus (Arie), Rotterdam 7-7-1895Woonachtig: Scheppingstraat 44, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vrije Socialisten. Radencommunist. Spreker op bijeenkomst 1938. Redactiecommissie Proletarische Beschouwingen (1938).Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOpmerkingen: Begin jaren twintig was hij lid van de Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland. Hij werd door de Centrale Inlichtingendienst als ‘terrorist’ bestempeld. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich August Enkelstroth als gijzelaar gearresteerd.Na de oorlog schreef hij een verslag over zijn verblijf in gevangenschap, waarbij hij zware beschuldigingen over ernstig wangedrag van C.P.N.-communisten deed; van een aantal kan aangetoond worden dat ze niet kloppen, omdat het om eenlingen gaat, waarvan er een tien jaar daarvoor een blauwe maandag lid van de C.P.H. was geweest (veel wandaden werden door Geuzen bedreven, die er na de oorlog voor veroordeeld zijn). De overige beschuldigingen lijken onwaarschijnlijk.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bom, Gerrit Cornelis, Rotterdam 1-5-1902, ZonneschermreparateurWoonachtig: Zoomstraat 46 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een zwager van Petrus Scova-Righini.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 13-3-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Dachau, BuchenwaldOpmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 17-3-1942 naar de Sicherheitsdienst in Den Haag overgebracht.

Bömer, Aloijsius, Den Bosch 18-5-1875, CoupeurWoonachtig: 2e Balsemienstraat 42 A, RotterdamVerwantschap: Hij was de vader van Louis Johan Henrij Bömer.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 9-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Bömer, Louis Johan Henrij, Tilburg 29-6-1914, KantoorbediendeWoonachtig: 2e Balsemienstraat 42 A, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Aloijsius en Johanna Antonia Bömer-Pos.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 9-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Bömer-Pos, Johanna Antonia, Den Bosch 13-1-1881Woonachtig: 2e Balsemienstraat 42 A, RotterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Louis Johan Henry Bömer.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 2-2-1943, vrijgekomen 15-3-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de CPN.

Bommel, Johannes Franciscus van, Den Haag 24-7-1894, TandtechnicusWoonachtig: Stationsweg 48, Loosduinen (Den Haag)Godsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tandtechniker. Communist.Gearresteerd: 26-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxideEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.

Bommel, Karel Antonie van, Den Haag 16-6-1910, VoegerWoonachtig: Kepplerstraat 46, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdOpmerkingen: Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst) gesignaleerd als lid van de CPN.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bommels, Albertus Wilhelmus (Bab), Amsterdam 2-10-1910, HaringkoopmanWoonachtig: 3e Egelantiersdwarsstraat 11 II, AmsterdamOpmerkingen: In 1941 vertrok hij naar Frankrijk om zich bij de Maquis (Frans gewapend communistisch verzet, een soort partizanen) aan te sluiten, dit mislukte en hij keerde een jaar later terug. In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Bommels-Pastor, Gerritdina, Amsterdam 11-2-1912Woonachtig: 3e Egelantiersdwarsstraat 11 II, AmsterdamOpmerkingen: In haar woning werd De Waarheid gestencild.

Bonda, Bene, Groningen 29-8-1918Woonachtig: Sint Jansstraat, GroningenVerwantschap: Hij was een zoon van Grietinus Bonda.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bonda, Grietinus, Groningen 4-9-1891, ArbeiderWoonachtig: Sint Jansstraat, GroningenVerwantschap: Hij was de vader van Bene Bonda.

Bondt, Jacob, Rotterdam 22-7-1916, MagazijnbediendeWoonachtig: Bergschelaan 162, RotterdamGearresteerd: 21-8-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Bonekamp, Johannes Lambertus (Jan), Velsen 19-5-1914, FabrieksarbeiderWoonachtig: Kennemerlaan 105, IJmuidenLid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.Gearresteerd: 21-6-1944Overleden: Amsterdam 22-6-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was de vriend van Hannie Schaft. Hij was betrokken bij de aanslag op de politieman Willem Ritman, die veel onderduikers verraadde. Hij liquideerde verraadster Johanna van Soelen, die onder anderen Adrianus Kater aan de Sicherheitsdienst uitleverde. Hij is overleden aan verwondingen opgelopen tijdens een vuurgevecht bij een aanslag, waarna hij gearresteerd kon worden.

Bonnes, Jan, Amsterdam 19-9-1893, Los werkmanWoonachtig: Warmoesstraat 15 (logement), AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 4-11-1941Overleden: De Fledders (Norg) 22-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd door de marechaussee gearresteerd.

Bonnet, Gerardus Franciscus, Den Haag 27-10-1891, LettergieterWoonachtig: Vespuccistraat 80 II, Amsterdam

Bonnet, Jelle (Julius), Amsterdam 20-3-1908, RioolwerkerWoonachtig: Vespuccistraat 78 II, AmsterdamGearresteerd: <1942Gevangenschap in: Friedberg, ButzbachOpmerkingen: Ter dood veroordeeld wegens ‘Feindbegünstigung’, omgezet in levenslange gevangenisstraf.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bonneveld, Frederik Willem, Amsterdam 4-9-1924Woonachtig: Schalkburgerstraat 8 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Johannes Bonneveld en een broer van Willem Hendricus Petrus Bonneveld.

Bonneveld, Johannes, Amsterdam 10-4-1900, KraandrijverWoonachtig: Schalkburgerstraat 8 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Frederik Willem en Willem Hendricus Petrus Bonneveld.Godsdienst: GeenGearresteerd: 22-11-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Vught, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen, MelkWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Kdo. Melk 30-4-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Bonneveld, Willem Hendricus Petrus, Amsterdam 8-9-1920, MagazijnbediendeWoonachtig: Schalkburgerstraat 8 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Johannes Bonneveld en een broer van Frederik Willem Bonneveld.Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.

Bons, Jan, Rotterdam 2-4-1918, Reclametekenenaar, kunstschilderWoonachtig: Prinsengracht 256, AmsterdamVerwantschap: Na de oorlog huwde hij de dochter Eleonore van Maurits Rudolph Joël Dekker.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Opmerkingen: Hij woonde korte tijd op hetzelfde adres als Maarten van Gilse, Carel Blazer, waarmee hij lange tijd samen werkte. Hij verleende hulp aan onderduikers. Hij vervalste persoonsbewijzen en bonkaarten. Hij bracht geld naar ondergedoken leden van het kunstenaarsverzet die geweigerd hadden lid te worden van de Kultuurkamer. Hij werkte samen met Frederik van Hall en Hendrikus Henriët. Hij vernielde telefoonkabels, spoorseinen en bovenleidingen van spoorlijnen bij Breukelen, Loenen en Utrecht. Hij stal voorbedrukt papier uit het Wilhelminagasthuis, waarop hij verklaringen van besmettelijke ziekten zette en met een vals stempel afstempelde om zo mensen te helpen bij het ontduiken van te werk stellingen in Duitsland. Hij zorgde via Maurits Dekker chemicaliën voor brandbommen en explosieven voor de aanslagen door Gideon en Jan Karel Boissevain. Hij deed mee aan de bevrijding van de ter dood veroordeeld Carel Blazer.

Bonte, Marinus Gerardus, Haarlem 27-3-1915, KoopmanWoonachtig: Van Nieveltstraat 4, HaarlemGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lichtmatroos. Communistische jeugdvereniging Tempo (1938).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 8-10-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bonte-Waleveld, Catharina, Haarlem 20-5-1916Woonachtig: Van Nieveltstraat 4, HaarlemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Bestuur communistische jeugdvereniging Tempo (1939).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bontekoe, Daniël Dirk Gerhardus Jacobus, Den Helder 15-12-1908, HoutarbeiderWoonachtig: Oosterdwarslaan 14, ApeldoornLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Organisatiesecretaris district C.P.N. (1938).Gearresteerd: <10-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld zowel op de Amsterdamse als de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sint-MichielsgestelNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bood, Cornelis Hendrikus de (Kees), Amsterdam 2-11-1912, TimmermanWoonachtig: Molukkenstraat 134 II, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 22-8-1941Gevangenschap in: Euterpestraat, Amstelveenscheweg, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 14-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht von kommunistischer Tätigkeit’. Op het laatst werkte hij in het Revier, na de bevrijding werd hij in de gelegenheid gesteld naar Nederland terug te keren, maar hij weigerde omdat hij de zieken wilde blijven verplegen; hij werd alsnog besmet met tyfus en overleed daaraan.

Bood, Jan, Oudkarspel 11-5-1894, HuisschilderWoonachtig: Warmondstraat 115 II, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 31-5-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxideEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij keerde niet meer thuis terug na het afhalen van zijn persoonsbewijs. Op 1 juni 1941 meldde zijn echtgenote zich op het politiebureau dat Jan sinds de vorige dag spoorloos was. Een ongeluk werd gevreesd. Politieonderzoek wees uit dat hij door de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gearresteerd was. Het was de gewoonte van commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te laten arresteren en vervolgens de gezinsleden daar niet van op de hoogte te stellen, zodat ze zeer ongerust waren. Tegenwoordig wordt dit als een misdrijf tegen de menselijkheid gezien. Het toont de fascistische Inlichtingendienst-wreedheid van de naoorlogse hoofdcommissaris van politie van Amsterdam.

Boogaard, Boudewijn Leendert, Rotterdam 21-4-1915, BroodbezorgerWoonachtig: Zaagmolenstraat 14 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 7-2-1945Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, OranjehotelOverleden: Rotterdam 20-2-1945 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij regelde een deel van de verspreiding van De Waarheid en de Vrije Pers. Hij plakte pamfletten op muren. Hij hielp onderduikers aan valse papieren en levensmiddelen. Hij werd gearresteerd vanwege overvallen met geweldpleging.

Boogaard-Spijkers, Helena Johanna, Rotterdam 3-12-1907Woonachtig: Zaagmolenstraat 14 B, RotterdamGodsdienst: Rooms Katholiek

Boogaard, Dirk, Rotterdam 28-6-1894, TramconducteurWoonachtig: Teilingerstraat 9 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 23-11-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Vught, Utrecht

Boogaart, Andries van den, Hof van Delft 26-4-1898, SigarenmakerWoonachtig: LeidenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Secretaris P.A.S. Leiden (1938).Lid: Hij was aangesloten bij de anarchisten. Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortOpmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.

Bool, Carel Hendrik (Hank), Medan (Nederlandsch Oost Indië) 1-6-1914, Landbouwkundig ingenieurWoonachtig: Keijenbergscheweg 24, BennekomVerwantschap: Hij was een broer van Johan Melchior Bool.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student Landbouw Hogeschool. Propagandist C.P.N. onder studenten.Gearresteerd: <10-1942Gevangenschap in: Vught, Dachau, DresdenOpmerkingen: Hij werd in Dresden te werk gesteld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bool, Johan Melchior (Jan), Medan (Nederlandsch Oost Indië) 28-7-1916, Student letterenWoonachtig: Jan Luykenstraat 13 (pension), AmsterdamVerwantschap: Hij had een relatie met Nettie Bromberg. Hij was een broer van Carel Hendrik Bool.Opmerkingen: Hij pleegde op 2-12-1942 zelfmoord door ophanging.

Booleman, Max, Amsterdam 18-2-1899, BoekhouderWoonachtig: Dintelstraat 29 I, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Boekhouder. Secretaris voor congres tot Erkenning van de Sovjet-Unie (V.V.S.U.). Hoofdbestuur en Permanent Comité V.V.S.U. (1938, 1939).Gearresteerd: begin 7-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 1-3-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij zamelde geld in en verleende zorg aan onderduikers.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Boom, Jan, Leiden 29-5-1897, SchilderWoonachtig: Driftstraat 25A, LeidenGearresteerd: 15-5-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, LadelundOverleden: Neuengamme/Kdo Ladelund (Zweden) 6-12-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, trad aan begin van de bezetting toe tot de CPN. Hij verspreidde De Waarheid.

Boon, Jan, Krimpen aan de Lek 24-9-1920, BehangerWoonachtig: Spaarndammerdijk 53 III, AmsterdamGearresteerd: 16-8-1941Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd door agent van politie Verhoef gearresteerd in de Nieuwe Nieuwstraat na een demonstratie op het Damrak. Hij verspreidde op het Damrak biljetten met de teksten ‘Geen Nederlander werkt voor de Duitsche Hitler Weermacht. Hij weigert.’ en ’samen met de Sovjet-volkeren strijdt ons volk voor de vernietiging van het Nazidom, voor vryheid en beschaving.’ Tegelijkertijd met hem werd gearresteerd Johan Nicolaas Muller en twee ruiteragenten arresteerden Jan Toeter en Bernardus Manders. De volgende dag vervoegde moeder van Jan Boon zich op het politiebureau dat haar zoon sinds de vorige dag spoorloos was, dat een ongeluk werd gevreesd en verzocht om opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst familieleden niet te verwittigen van een arrestatie.

Boon, Wijbrand, Rotterdam 14-7-1904, Verpleger bij Holland-Amerika LijnWoonachtig: Mijnsheerenlaan 134 C, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, BuchenwaldOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boonstoppel, Boote Christiaan, Den Haag 27-3-1923, StudentWoonachtig: Isingstraat 127, Den HaagGodsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Sachsenhausen, Meppen-Dalum, SandbostelOverleden: Kdo. Sandbostel 6-5-1945

Boonstoppel, Gerard, Den Haag 23-7-1904, KantoorbediendeWoonachtig: Isingstraat 127, Den HaagLid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: <6-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, OffingenOpmerkingen: Hij werd te werk gesteld bij de Messerschmittwerke in Offingen (een buitencommando van Dachau).

Boonstra, Johannes, Amsterdam 20-8-1904, HulpbestellerWoonachtig: Valkenburgerstraat 12, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: I.R.H (1937). Secretaris T.R.E.F. (1938).Gearresteerd: 9-12-1943, vrijgelaten 28-7-1944Gevangenschap in: VughtOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd samen met de twee Joodse vrouwen Henriette en Bertie Berliner gearresteerd in zijn woning door de Oberwachtsmänner Nibbeling en Kroon van de Sicherheitsdienst (vermoedelijk had hij onderduikgelegenheid geboden). De twee Joden zijn op 28-1-1944 in Auschwitz vermoord.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boosten, Fernand Pierre Paul Marie, Maastricht 27-6-1913, Kok, banketbakkerWoonachtig: Jekerweg 90, MaastrichtVerwantschap: Hij was een broer van Gérard Paul Antoine Marie Boosten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: V.V.S.U (bijeenkomsten bij hem thuis).Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1942, vrijgekomen 7-1942, tweede arrestatie 15-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught

Boosten, Gérard Paul Antoine Marie (Ger), Maastricht 11-8-1899, Graficus, kunstschilderVerwantschap: Hij was een broer van Fernand Pierre Paul Marie Boosten.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Borger, Janne, Den Haag 27-10-1920Woonachtig: Koediefstraat 9, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 2-9-1942, vrijgekomen 6-10-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Johannes Adrianus Apon woonde bij haar in huis. Frits Reuter zat enige tijd bij haar ondergedoken.

Bork, Johann Heinrich van (Jan), Amsterdam 13-11-1908, VrachtwagenchauffeurWoonachtig: Laurierstraat 248, AmsterdamVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Woordvoerder C.P.N. afdeling Amsterdam op congres C.P.N. 1938. Bestuur C.P.N. groep Havenarbeiders (1938). Partijbestuur C.P.N. (1939). Kandidaat voor gemeenteraad en Provinciale Staten. Leiding Afweer S.T.F. Amsterdam.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Borm, Hendrik, Amsterdam 22-10-1903, MagazijnbediendeWoonachtig: Conradstraat 12 III, AmsterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Communist. Aanhanger Wijnkoop (1926). Bestuur I.R.H. en afdeling De Zaaier (in 1926 geroyeerd). Districtbestuur R.V.O. (1935). Registratie abonnees en expeditie De Tribune (1933).Gearresteerd: 21-8-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, DachauOverleden: Dachau 23-11-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Dierikx van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst). Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Kommunistischer Tätigkeit’.

Bornebroek, Gerrit Jan, Lonneker 2-8-1882, MetselaarWoonachtig: Noordhoek Hegtstraat 8, EnschedeVerwantschap: Hij was de vader van Hermann Johann Bornebroek.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 26-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 29-7-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.

Bornebroek, Hermann Johann, Eschendorf (Duitsland) 26-7-1908, SchilderWoonachtig: Schipholtstraat 424, Glanerbrug (Enschede)Verwantschap: Hij was een zoon van Gerrit Jan Bornebroek.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 29-12-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Borsboom, Franciscus (Frans), Amsterdam 20-1-1919, LoodgieterWoonachtig: Louis Bothastraat 20 III, AmsterdamOpmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.

Borsboom, Johannes Jacobus, Rotterdam 12-6-1896, KantoorbediendeWoonachtig: Westzeedijk 465 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Correspondent De Tribune C.P. Linker Maasoever.

Borsboom-Broeze, Jansje Margaretha Geertruida, Vught 9-8-1901Woonachtig: Westzeedijk 465 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands Hervormd

Borst, Cornelis, Noord Scharwoude 1-2-1891, TuinbouwerWoonachtig: B 12, Oud KarspelVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinder. I.R.H. C.P.H. Secretaris Nederlands Boeren Comité van Noord-Holland. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Bestuur N.B.C. (1934). Hoofdbestuur V.V.S.U. Reist naar Rusland (1934). Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Propagandist en provinciaal leider Noord-Holland (1934) Nederlands Boeren Comité. Landelijk Bureau voor het Werklozenvraagstuk. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Lid partijbestuur C.P.N. (1939).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Borst, Cornelis de, Rotterdam 30-6-1912, FabrieksarbeiderWoonachtig: Nieuwsticht 44, SchiedamVerwantschap: Hij was een broer van Martinus de Borst.Godsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 22-2-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Mittelbau-Dora, RavensbrückOpmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort werd vermeld ‘C.P.N.’ Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. C.P.N.’Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Borst, Martinus de, Rotterdam 10-11-1906, KleermakerWoonachtig: Vijgensteeg 1, SchiedamVerwantschap: Hij was een broer van Cornelis de BorstGearresteerd: 5-9-1941Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Haaren, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 25-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.

Bos, Albert, Oude Pekela 15-10-1912, TransportarbeiderWoonachtig: Hanekamp 16, Oude PekelaGearresteerd: eerste arrestatie 3-9-1941, vrijgekomen 3-9-1941, tweede arrestatie 27-10-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 2-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij kon bij zijn eerste arrestatie ontsnappen uit het washok, nadat zijn verzoek om zich te mogen wassen werd ingewilligd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. der C.P.N.

Bos, Andries (André), Emmen 8-2-1893, VeenarbeiderWoonachtig: Raamstraat 10, MaastrichtGodsdienst: Nederlands HervormdVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: eerste arrestatie 12-1940, vrijgekomen 1-1941, tweede arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, derde arrestatie 25-6-1941Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 8-10-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Bos, Arie van den, Vrijenban 13-3-1919, FabrieksarbeiderWoonachtig: Delftweg 43h, RijswijkGearresteerd: 16-6-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Meppen-Versen, SandbostelOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bos, Dirk Willem van den, Rotterdam 11-4-1900, GrondwerkerWoonachtig: Breede Hilledijk 161, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Opperman. Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten voor de R.S.A.P. (1939). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1939).Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Bos, Hendrik, Emmen 1920Woonachtig: Kempstraat 57, Brunssum

Bos, Jacobus van den, Schiedam 19-2-1892, Los arbeiderWoonachtig: Raamstraat 99, DelftGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 1-8-1942Opmerkingen: Zat in het zogenoemde dodentransport uit Neuengamme dat op 1 augustus 1942 in Dachau aankwam; onbekend of hij al in de trein overleden was of kort na aankomst.

Bos, Jan Cornelis, Rotterdam 9-4-1913, MagazijnbediendeWoonachtig: Zuid Oost Buitensingel 196, Den HaagLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Penningmeester Toneel- en Balletgroep 1938 (C.P.N.).Gearresteerd: 26-3-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij werd op zijn onderduikadres bij Cornelis Felix gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind; Felix werd tegelijkertijd gearresteerd. In het Oranjehotel sloeg Sicherheitsdienstman Otto Lange hem tanden en kiezen uit het gezicht; hij kreeg een brandende sigaret in het gezicht gedrukt. Hij werd vrijgelaten na belofte als V-Mann op te treden, maar is na vrijlating onmiddellijk ondergedoken.

Bos, Jan Jacob, Amersfoort 15-9-1920Woonachtig: HaarlemVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Paulus Bos.Gearresteerd: 5-1-1945Overleden: Hoogkarspel 6-2-1945 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bos, Johannes Paulus (Paul), Amersfoort 8-11-1917, InkoperWoonachtig: HaarlemVerwantschap: Hij was een broer van Jan Jacob Bos.Gearresteerd: 5-1-1945Overleden: Hoogkarspel 6-2-1945 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bos, Klaas, Siddeburen 7-1-1897, MetaalbewerkerWoonachtig: Molenhorn 95, AppingedamGearresteerd: 10-5-1941Gevangenschap in: Groningen, Schoorl, AmersfoortOverleden: Amersfoort 28-2-1942Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid en verleende samen met Bonno Smit steun aan onderduikers. Volgens getuigen is hij door een kampbewaarder doodgeschoten; het lichaam werd vrijgegeven en bij de begrafenis mocht allen de naaste familie plus nog twee medewerkers van hem zijn.

Bos, Lubbert, Emmen 10-8-1900, MijnwerkerWoonachtig: Kempstraat 57, BrunssumGodsdienst: Nederlands HervormdSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 19-6-1942Gevangenschap in: Maastricht, Hamm, Amersfoort, BuchenwaldWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Buchenwald 16-4-1943Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Unterstützung der C.P.N.’ na zijn overlijden mochten de persoonlijke bezittingen die hij had moeten afgeven niet naar zijn echtgenote gestuurd worden, omdat van een Nacht-und-Nebel-gevangene niet aan de nabestaanden gemeld mocht worden dat die overleden was.

Bos, R.Woonachtig: Berkenstraat 41, IJmuiden

Bos, Reinder, Loppersum 23-11-1891, ZetschipperWoonachtig: Westduëlstraat 35, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Functionaris C.P.N. (1938).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bos, Siebe, Achtkarspelen 24-7-1909, GrondwerkerWoonachtig: Boelenslaan 287, AchtkarspelenGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 12-9-1941Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 3-6-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale pamfletten per paard en wagen. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied CPN’.

Bosch, Aaldert, Almelo 15-4-1906, TabaksarbeiderWoonachtig: Bilderdijkstraat 5, AlmeloGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 3-1-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bosch, Casper van der, Velsen 14-5-1912Woonachtig: Velserduinweg, IJmuidenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bosch-Rozendal van der, Henderika, 18-10-1918Woonachtig: Velserduinweg, IJmuidenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bosch, Gerardus van den (Gerrit), Amsterdam 8-3-1911, TaxichauffeurWoonachtig: Kramatweg 26 I, AmsterdamGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N.Gearresteerd: 24-4-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Vught, DachauOverleden: Dachau 20-7-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij maakte met Jaap Brandenburg en Nico Bergsma deel uit van het reserve partijbestuur dat op 15 mei 1940 was gevormd voor het geval het eerste bestuur gearresteerd zou worden. Hij fungeerde als verbindingsman tussen Paul de Groot in Gorssel en Lou Jansen in Apeldoorn. Toen het eerste partijbestuur in februari 1943 gearresteerd werd, namen Jaap Brandenburg en Gerrit van den Bosch voor een paar maanden de leiding over. Hij werd gearresteerd ten gevolge van verraad door Pieter Vosveld. (Nico Bergsma werd ook in 1943 gearresteerd).In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. Bet. [Betätigung]’.

Bosch, Gerrit van den, Amsterdam 31-5-1904, BoekdrukkerWoonachtig: Wagenaarstraat 109 III, Amsterdam

Bosch, Hendrik Antonius (Henk), Delft 30-11-1918, Arbeider oliefabriekWoonachtig: Warmoezenierstraat 12, DelftGodsdienst: GeenGearresteerd: 11-6-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, DachauOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Kommun. Zeitungen verbreitet’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bosch, Johannes van den, Ossenisse 30-9-1899, ArbeiderWoonachtig: De Wittenkade 5, AmsterdamLid: Hij was voor de oorlog lid van het NAS.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 28-2-1942

Bosch, Johannes George ten, Amsterdam 26-10-1919, MetselaarWoonachtig: Marnixstraat 78 II, AmsterdamGearresteerd: 9-8-1944Gevangenschap in: Weteringschans, LeipzigOverleden: Leipzig 6-4-1945Opmerkingen: Hij kwam bij een bombardement om het leven.

BoschWoonachtig: 2e Jan van der Heijdenstraat, Amsterdam

Boschman, Cornelis (Kees), Purmerend 11-4-1895, ArbeiderWoonachtig: Vlietsend 4, PurmerendLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Communist. Bestuur L.W.S.C. district Noord-Holland en Utrecht.Gearresteerd: 17-11-1942Gevangenschap in: Vught, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 24-1-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Boskemper, Hendrik Johannes (Henk), Amsterdam 27-2-1922, TimmermanWoonachtig: Bilderdijkkade 74 A, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: <4-1944Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 24-1-1945

Bosma, Hans, Baard 21-9-1898, SchipperWoonachtig: Koornmarkt 56, DelftGearresteerd: 2-7-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel

Bosma, Klaas, Rotterdam 1-2-1908, ArtsWoonachtig: Bergschelaan 90 A, RotterdamGodsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: eerste arrestatie 29-10-1942, vrijgekomen 2-11-1942, tweede arrestatie 17-1-1943, vrijgekomen 26-7-1944Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, AmersfoortOpmerkingen: Hij werd de tweede keer gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bosma, Peeke, Sneek 18-12-1908, ArbeiderWoonachtig: Averlostraat 22, DeventerGodsdienst: GeenLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Lid Hoofdbestuur R.S.A.P. in 1938. Kandidaat R.S.A.P. voor Provinciale Staten (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, HartheimOverleden: Hartheim 2-12-1942 Vergast, waarschijnlijk met koolmonoxideNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bosman, G.Woonachtig: Cabralstraat 28, AmsterdamOpmerkingen: Bij hem thuis werden exemplaren afgehaald van de kaderkrant van De Waarheid (krant die als hoofdtekst gold voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde editie van De Waarheid).

Bosman, Gerrit, Zwolle 15-11-1906, LoopknechtWoonachtig: Enkdwarsstraat 11, DeventerGearresteerd: 4-2-1942Gevangenschap in: VughtOverleden: Vught 15-8-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Zijn woning fungeerde als correspondentieadres, wat tamelijk veilig was omdat hij voor de oorlog geen CPN-lid was. Hij was koerier voor de CPN. Hij verspreidde De Waarheid. Overleden ten gevolge van bombardement op vliegveld Venlo, waar hij te werk was gesteld. Hij overleed tijdens het transport van Venlo naar Vught.

Bosman-Spans, Hermanna Gesina, Deventer 1907Woonachtig: Enkdwarsstraat 11, Deventer

Bosman, Johan Wilhelm, Amsterdam 5-11-1917, KantoorbediendeWoonachtig: Prinsenstraat 27, AmsterdamVerwantschap: Hij huwde na de oorlog met Trijntje van Keulen.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

BosmanWoonachtig: Zutphenscheweg, Apeldoorn

Bossers, Arie, Amsterdam 24-1-1901, MatroosWoonachtig: Maretakstraat 38 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Pieter Bossers.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Opmerkingen: Jannigje Johanna Schaddelee zat bij hem ondergedoken.

Bossers-Quist, Elisabeth Pieternella, Middelburg 10-11-1903Woonachtig: Maretakstraat 38 B, Rotterdam|Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 19-11-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, OranjehotelNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bossers, Bart, Rotterdam 20-1-1912, ChauffeurWoonachtig: Millinxstraat 77 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 3-7-1942, vrijgekomen 4-7-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het voorhanden hebben van munitie.

Bossers, Jacobus Adrianus, Breda 26-8-1892, LetterzetterWoonachtig: Pupillenstraat 10 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Letterzetter. Communist. Bestuur Rotterdamse Werklozen Bond (1937).Gearresteerd: 22-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bossers, Matthijs (Thijs), Middelburg 20-11-1905, ChauffeurWoonachtig: Hortensiastraat 25 B, RotterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester sectie C.P.N. (1938).

Bossers-Van Egmond, Jansje, Leiden 10-9-1905Woonachtig: Hortensiastraat 25 B, RotterdamGodsdienst: GeenVerwantschap: Zij was een zuster van Adrianus, Jacobus, Johan Philip, Pieter en Willem van Egmond.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bossers, Pieter (Piet), Amsterdam 12-3-1897, HavenarbeiderWoonachtig: Zwederstraat 65 A, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Arie Bossers.Godsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1938). Bij Communistische vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940).Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941Gevangenschap in: Noordsingel RotterdamOpmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bosua, Pieter, Rotterdam 12-1-1908, GlazenwasserWoonachtig: Bergschelaan 221 C, RotterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 22-9-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, VughtOpmerkingen: De reden van zijn arrestatie was ‘jodenbegunstiging’.

Bot, Jacobus (Jaap), Amsterdam 14-8-1892, ArchitectWoonachtig: Nieuweweg 40, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Lambertus Johannes Bot.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bouwkundige. Communist. Vraagt paspoort aan (1927). Liga tegen Koloniale Onderdrukking en Imperialisme (voorzitter) (1928). Algemeen raadslid V.V.S.U. (1935). Lid Commissie van Onderzoek A.V.C. (1938). Stuurde 1918 oproepingbiljet voor de verkiezingen aan de burgemeester terug. 1929 bestuurslid C.P.N. 1932 bestuurslid Liga tegen Imperialisme. 1934 lid Anti-Oorlogs Comité. Lid algemene raad V.V.S.U. 1936 lid uitvoerend comité De Olympiade onder Dictatuur. Comité ter bescherming van de Olympische gedachte. Voorzitter Bestuur B.K.V.K./B.V.K.R. (1936, 1937, 1938, 1939).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bot, Lambertus Johannes, Amsterdam 28-5-1897, TimmermanWoonachtig: Van Hoijtemastraat 100, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Jacobus Bot.Godsdienst: Evangelisch LuthersLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lijst revolutionairen (1925). Timmerman. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Voorzitter afdeling Den Haag I.A.M.V. (1926). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Bestuur I.A.M.B. Schermerhorn-De Ligt Stichting. Voorzitter N.S.V. Secretaris/penningmeester van het I.A.M.B. (1927, 1930, 1931), schrijft circulaires voor leden. 1e Voorzitter Landelijk Bestuur I.A.M.V. (1928). Voorzitter van het Landelijk Comité van het I.A.M.V. (1928, 1929)/ lid (1931). Legt in 1938 bestuursfunctie I.A.M.B. neer. Voorzitter N.S.V.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Botbijl, Pieter Bernardus, Goes 27-10-1889, MetselaarWoonachtig: De Josselin de Jongstraat 1, DordrechtVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Secretaris P.A.S. Algemeen bestuurder Landelijke Federatie Bouwvakarbeiders (1922). Raadslid Dordrecht voor de R.S.P. in 1931 (later voor de R.S.A.P.). Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921.Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Both, Pieter (Piet), Amsterdam 13-1-1919, FabrieksarbeiderWoonachtig: Polanenstraat 36 III achter, Amsterdam

Both-Jansen, Nannette Pieternelle (Netty), Amsterdam 18-2-1922Woonachtig:Polanenstraat 36 III achter, Amsterdam

Botterman, Cornelis, Amsterdam 19-2-1911, Bankwerker-handWoonachtig: Heerengracht 337, AmsterdamGodsdienst: GeenSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 5-3-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 14-4-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illegale Zeitung verbreitet’.

Botterman, Hendricus Joseph, Amsterdam 10-4-1916, MeubelmakerWoonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 68 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Louis Johannes Botterman.Gearresteerd: 14-5-1944Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 5-3-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij was actief bij De Waarheidsgroep binnen het bedrijf Fokker. Karel Mattheus Schipper zat bij hem ondergedoken.

Botterman, Louis Johannes, Amsterdam 15-10-1912, SchilderWoonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 66 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Hendricus Joseph Botterman.Gearresteerd: 14-5-1944Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Cap Arcona 3-5-1945Opmerkingen: Karel Pekelharing zat bij hem ondergedoken.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Boudewijn, Neeltje Catharina, Maassluis 27-11-1912Woonachtig: Naaldwijkscheweg 47, Den HaagLid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.Opmerkingen: In het laatste oorlogsjaar was zij koerierster tussen Leendert van den Muijzenberg, die CPN in het Gooi ondergedoken zat en de CPN in Utrecht met de landelijk leiding van De Waarheid en De Vrije Katheder in Amsterdam.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bouland, Johannes, Blexersand (Duitsland) 25-9-1919, MatroosWoonachtig: Oude PekelaGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 23-12-1941

Bouma, Jan, Beetgum 6-2-1892, TimmermanWoonachtig: LeeuwardenLid: Hij was anarchist.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Anarchist. Leeft in concubinaat met Antje Loopstra.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941Gevangenschap in: SchoorlOpmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Bouman, Hendrik, Rotterdam 24-3-1909Woonachtig: Delft

Bouman, Wilhelm, Arnhem 4-10-1903, MijnwerkerWoonachtig: Schaersbergerweg 103, HeerlenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935). Penningmeester afdeling C.P.N. Was in Rusland met V.V.S.U. Vocht voor Internationale Brigade in Spanje.Gearresteerd: 12-2-1941, vrijgekomen eind-9-1941Gevangenschap in: MaastrichtOpmerkingen: Hij was stateloos. Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.De verzetsman Bouman, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Bouwhuis, Willem, Zwolle 30-4-1910, BankwerkerWoonachtig: Van Ostadestraat 137, AmsterdamFebruaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 27-1-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Kriegswehrmachtgefängnis UtrechtOverleden: Soesterberg 19-11-1942 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij gaf leiding aan de Februaristaking bij Fokker.

Boumans, Johannes Adrianus François, Amsterdam 22-5-1923Woonachtig: Rijksstraatweg 1, Blaricum

Boven, Adriaan Johannes van, Amsterdam 10-2-1922, BankwerkerWoonachtig: Hudsonstraat 52, AmsterdamGearresteerd: 30-8-1944Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 15-4-1945

Boven, Johannes Gerardus van, Rotterdam 18-12-1903, TramconducteurWoonachtig: Riederstraat 1, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Laurius en Pieter van Boven.Godsdienst: Nederlands Hervormd

Boven, Laurius, Rotterdam 14-7-1915, KantoorbediendeWoonachtig: Schalkburgerstraat 15 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Gerardus en Pieter van Boven.Godsdienst: Nederlands HervormdNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Boven, Pieter van, Rotterdam 26-5-1905, HavenarbeiderWoonachtig: Roschestraat 106, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Gerardus en Laurius van Boven.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 11-11-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, NeuengammeOverleden: Hamburg-Hammerbrook 29-11-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De reden van zijn arrestatie was dat hij een radio in bezit had en daarmee naar de Engelse zender luisterde. Bij zijn arrestatie had hij meerdere voedselbonnen op zak, wat erop kan duiden dat hij onderduikers verzorgde. Hij werd tegelijk met het echtpaar Jasper-Grohs gearresteerd.

Boven-Nijboer, Henderika Catharina, Groningen 2-5-1903Woonachtig: Groningen

Bovenkerk, Johanna Elisabeth Hendrika (Jo, Jopie), Amsterdam 28-3-1905, VerpleegsterWoonachtig: Govert Flinckstraat 114, AmsterdamSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Böver, Gerhardus Hermanus (Gerrit), Amsterdam 29-2-1896, HoutbewerkerWoonachtig: Van Bosschestraat 108, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Gerhardus Hermanus Böver.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Houtbewerker. Communist. Redactieadres De Aanval.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Böver, Gerhardus Hermanus, Amsterdam 26-3-1927Woonachtig: Van Bosschestraat 108, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Gerhardus Hermanus Böver.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boverhuis, Frits Reinder (Bartje), Amsterdam 26-3-1915, Opzichter drukkerijWoonachtig: Thorbeckelaan 49 / Van Ostadestraat 137 B, Den Haag / AmsterdamGearresteerd: 30-6-1944Gevangenschap in: OranjehotelOverleden: Overveen 16-7-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was een huisvriend van de families Polak en Kupferschmidt. Hij werkte in het verzet eerst samen met Hans Polak en later met de Amsterdammers Gerhard Joseph Badrian en Gerrit Jan van der Veen van de persoonsbewijscentrale en Gideon Boissevain en Jan Karel Boissevain van CS6. De vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CP Richard, Friedrich Salter, die tijdens de oorlog NSB-lid en V-Mann voor Friedrich Frank was, wist met Boverhuis in contact te komen. Een ontmoeting tussen Boverhuis en Salter werd door Sicherheitsdienstman Friedrich Frank persoonlijk geobserveerd van uit het Wehrmachtcafé Erica bij het Concertgebouw. Hij werkte veel samen met Gerhard Badrian. Hij werd samen met Gerhard Badrian gearresteerd, Badrian kwam daarbij om het leven.

Bowier, Johan Jonkheer, Den Haag 16-3-1907, SmidWoonachtig: Wiekstraat 6, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er wurde im Zuge der Aktion gegen die illeg. CPN Den Haag, weil er mit einem Funktionär derselben befreundet war und Propaganda Material für diesen in Verwahrung hat, in Haft genommen und ist nach einer Warnung wieder entlassen worden’. Hij werd in 1943 in Landshut (Beieren) te werk gesteld.

Boxel, Pieter Jacobus van, Rotterdam 23-3-1912, KunstschilderWoonachtig: Bazarlaan 47, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 12-3-1942Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Hij werd gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Boxem, Lucas, Meppel 6-3-1917, BontwasserWoonachtig: De Wittenstraat 15 III, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was verantwoordelijk voor de verspreiding van De Waarheid in de Bos en Lommerbuurt. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boxem-Bakker, Wilhelmina (Miep), Amsterdam 28-9-1916Woonachtig: De Wittenstraat 15 III, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Boxhoorn, Anthonij Abraham, Rotterdam 17-11-1897, GrondwerkerWoonachtig: Boergoenschestraat 11 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Sectiebestuur C.P.N. (1938).Gearresteerd: 24-9-1942Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOverleden: Vught 9-2-1943

Braak, Jan Gerrit ter, Hengelo 9-5-1923Woonachtig: Berkweg 62, HengeloLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Hij werd vrijgelaten doordat Helena Agatha Reef-Weel, de echtgenote van de groepsgenoot Herman Reef, een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg.

Braam, Gerardus Bernardus, Nijmegen 1-7-1902, BediendeWoonachtig: Loudonstraat 61, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 6-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, DachauOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘politisch verdächtig’.

Braat, Leendert Pieter Johan (Leo), Arnhem 23-11-1908, BeeldhouwerWoonachtig: Amstel 250, AmsterdamOpmerkingen: Hij was voor de oorlog medewerker van het communistische theorie blad Politiek en Cultuur. Tijdens de oorlog zat hij in de groep van Gerrit van der Veen van het Kunstenaarsverzet.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Braat-Rolvink, Maaike, Amsterdam 12-3-1907, Kunstschilder, illustratorWoonachtig: Amstel 250, AmsterdamOpmerkingen: Zij vervaardigde illustraties voor De Vrije Katheder.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bracic, Ludwig, Immendorf (Duitsland) 22-12-1904, MijnwerkerWoonachtig: HoensbroekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 12-2-1941, vrijgekomen 8-1941Gevangenschap in: MaastrichtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.Opmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.

Branbergen, Berend, Onstwedde 6-12-1890, BiscuitfabrikantWoonachtig: Oude Kijk in ‘t Jatstraat 5, GroningenGearresteerd: 6-12-1944, vrijgekomen 3-1945Gevangenschap in: Groningen

Brand, Cornelis Jan, Den Haag 1-3-1922, StempelmakerWoonachtig: Marialaan 3, VoorburgGearresteerd: <7-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-SchwesingOverleden: Schwesing 19-11-1944

Brand, Evert, Haarlem 8-7-1888, MachinistWoonachtig: Gerard Doustraat 175, Den HaagVerwantschap: Hij was de vader van Evert Brand.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 2-3-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, DachauOpmerkingen: Hij was een buurman van Tjerk Kloostra. Hij nam voor Tjerk een stencilmachine in bewaring. In Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘Verd. [Verdacht] C.P.N. Tätigkeit’.

Brand, Evert, Haarlem 7-4-1927, MachinistWoonachtig: Laakkade 423, Den HaagVerwantschap: Hij was een zoon van Evert Brand.Gearresteerd: <1944Gevangenschap in: Amersfoort

Brand, Johan Wilhelm, Amsterdam 9-7-1899, MetaalbewerkerWoonachtig: Solebaystraat 12 III, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verzekeringsagent. C.P.N.-partijbureau (1935). Bij opheffing I.R.H. boekencontrolecommissie (1938).Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brand, Leendert, Dubbeldam 23-10-1875, geenWoonachtig: Frederikstraat 95 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: Eerste arrestatie 11-2-1942, tweede arrestatie 18-3-1943, vrijgekomen 5-4-1943Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Hij werd de eerste keer gearresteerd ten gevolge van de martelmoord op Herman Holstege en de tweede keer vanwege de NVM.

Brand, Leendert, Dubbeldam 4-6-1891, IJsventerWoonachtig: Koningstraat 413 B, Den HaagLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 16-7-1941Gevangenschap in: SchoorlOpmerkingen: De Rijswijkse politie had Kraan opgegeven als zijnde lid van de CPN, maar gaf enige weken later aan de Sicherheitsdienst te kennen dat ze zich vergist hadden en dat het enige bekende feit was dat ze bij verkiezingen de kandidatenlijst van de RSAP getekend hadden. Vrijgelaten volgens Duits voorschrift omdat hij 10 kinderen had.

Brand, R.Woonachtig: Emmastraat 11, Slikkerveer

Brande, Alphonsus (Alphi), Amsterdam 21-7-1912, HandelaarWoonachtig: Grote Beerstraat 38, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Brandel, Salomon, Rotterdam 20-5-1898, ColporteurWoonachtig: Korte Leidschedwarsstraat 28, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.Gearresteerd: 30-7-1942Gevangenschap in: AmersfoortOverleden: Amersfoort 22-11-1942 OpgehangenOpmerkingen: Hij werd op 30-7-1942 in Amsterdam ingesloten ten behoeve van adjudant Luurssen van de Sicherheitsdienst in Den Haag. Het gaat om de Haagse politieagent Krieno Hendrik Luurssen, die voor de oorlog bij de Haagse Politie Inlichtingendienst werkte voor de jacht op communisten en meteen in mei 1940 uit eigen beweging dienst nam bij de Sicherheitsdienst. Bij zijn insluiting had Brandel het voor die tijd zeer hoge bedrag van fl. 2360,03 (een goed jaarinkomen) op zak. Tegelijk met hem werd Jacob van Embden door Luurssen ter insluiting binnengebracht; in Amersfoort staat vermeld dat Van Embden voor zwarte handel werd opgesloten. Beide arrestanten werden op 6 augustus naar de Sicherheitsdienst in Den Haag overgebracht. Van Embden is op 30 april 1943 in Sobibor vermoord.

Brandenburg, Jacob (Jaap, Tom van Dam), Amsterdam 22-8-1899, Koopman boekenWoonachtig: Marktweg 161, Den Haag / Hudsonstraat 74, AmsterdamVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communistisch spreker. Secretaris C.P.N. district Noord-Holland/Utrecht (1935). Voorzitter C.P.N. afdeling Den Haag (1939). Districtsbestuur C.P.N. (1939). Propagandist Volksdagblad. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog secretaris van het district Den Haag van de communistische partij. Hij verhuisde vroeg in de oorlog naar Amsterdam. De Haagse Politie Inlichtingendienst wilde hem op 10 mei 1940 arresteren, maar dat lukte niet, omdat hij niet thuis was, doordat hij op het partijbureau alle papieren aan het verbranden was. Hij nam deel aan de bijeenkomst van het partijbestuur op 15 mei 1940 was besloten dat er een reservepartijleiding kwam bestaande uit Jaap Brandenburg, Gerrit van den Bosch en Nico Bergsma voor het geval het eerste gearresteerd zou worden. Hij dook al vroeg in de oorlog in Amsterdam onder. Vanaf augustus 1943 gaf hij leiding aan De Waarheid in Rotterdam. Toen het eerste partijbestuur in februari 1943 gearresteerd werd, namen Jaap Brandenburg en Gerrit van den Bosch voor een paar maanden de leiding over (Nico Bergsma werd ook in 1943 gearresteerd).Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.Na de terugtrekking van Paul de Groot en de arrestatie begin 1943 van Jan Dieters en Lou Jansen nam het trio Jaap Brandenburg, Jan Postma en Wim Puister de leiding van de illegale CPN over en bleef tot aan de bevrijding van de landelijke leiding deel uit maken.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brandenburg-Van der Meijden, Wilhelmina Catharina (Wil), Amsterdam 31-1-1908Woonachtig: Marktweg 161, Den Haag / Hudsonstraat 74, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Brandenburg, Abraham, Rotterdam 4-7-1919, TypistWoonachtig: Trompstraat 23, Den HaagOverleden: Doetinchem 26-1-1945Opmerkingen: Werd gevraagd om De Waarheid te stencilen. Hij is na de oorlog op het Ereveld in Loenen herbegraven.

Brandes, Cornelis Teunis (Bob), Den Haag 20-2-1912Woonachtig: Bazarlaan 78, Den HaagVerwantschap: Hij was een zoon van Jacobus Johannes Brandes en een broer van Aleidis Hemelrijk-Brandes.Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zoon architect Ko Brandes. Penningmeester S.V.V.C. Leider Tempo, Haagse communistische jeugdbeweging (1938).Opmerkingen: Hij had midden jaren dertig de leiding over de Haagse communistische jeugdvereniging Tempo. Tijdens de Spaanse burgeroorlog was hij actief in de vereniging Hulp aan Spanje, waarin hij samenwerkte met Gerrit Kastein, Rhijnvis Feith en Marianne Brilleslijper. Hij ging in april samen met zijn partner in het communistisch Gemeenschapshuis aan de Bankastraat 131 wonen. In 1939 ging hij in de Bazarlaan wonen; daar bood hij enige maanden onderdak aan de CPN-advocaat Alexander de Leeuw, die zich in Amsterdam bedreigd voelde door extreemrechtse groeperingen. Enige tijd na de Duitse inval werd een deel van het Haagse CPN-archief bij hem ondergebracht. In 1941 stencilde hij samen met zijn partner illegale blaadjes. Hij moest op 17 augustus 1941 in Amsterdam onderduiken, omdat de Sicherheitsdienst een inval deed toen hij op zijn werk was, die meldde vervolgens dat de communisten Brandes en Jan van Kalsbeek voortvluchtig waren. De arrestatiepoging vond vrijwel zeker plaats in het kader van het oprollen van de Vonk-groep. Zijn huurhuis in de Bazarlaan werd vervolgens gebruikt om onderdak aan de onderduikende prominente Haagse communistische verzetsmensen Kees Schalker en Frits Reuter. Toen de politieman Jan Weuring in 1943 op jacht ging naar de aanslagplegers op generaal Seijffardt, bracht die Brandes, zijn vrouw en zijn vader in beeld. Nadat deportaties van Joden begonnen waren, huurde hij samen met zijn vrouw, de Duitse vluchteling Eberhard Rebling en diens partner Rebekka Brilleslijper een huis in Naarden, waar ze Joden lieten onderduiken. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam. Zijn verzetsactiviteiten worden deels beschreven in de biografische roman ‘’t Hooge Nest‘.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brandes-Brilleslijper, Marianne (Janny), Amsterdam 14-10-1916Woonachtig: Bazarlaan 78, Den HaagVerwantschap: Zij was een zuster van Jacob en Rebekka Brilleslijper.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 10-7-1944Gevangenschap in: Marnixstraat, Westerbork, Auschwitz, Bergen-BelsenOpmerkingen: Zij ging in april 1938 samen met haar partner in het communistisch Gemeenschapshuis aan de Bankastraat 131 wonen; in 1939 ging ze in de Bazarlaan wonen. In 1941 stencilde zij samen met haar partner illegale blaadjes. Zij bood in de Bazarlaan achtereenvolgens onderdak aan de onderduikende prominente Haagse communistische verzetsmensen Kees Schalker en Frits Reuter. Begin 1943 was zij als communiste in beeld van de Haagse politieman Jan Weuring. Nadat deportaties van Joden begonnen waren, huurde zij samen met haar man en haar zuster Rebekka met partner Eberhard Rebling een huis in Naarden, waar ze Joden lieten onderduiken. De Amsterdamse premiejager Eddy Moesbergen spoorde haar op en leverde haar aan de Duitsers uit. Zij raakte in Westerbork met Anne en Margot Frank bevriend en zij is in Bergen Belsen tot hun dood met hen omgegaan. Zij stelde na de oorlog Otto Frank op de hoogte van de dood van zijn dochters Anne en Margot. Haar verzetsactiviteiten worden deels beschreven in de biografische roman ‘’t Hooge Nest‘. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brandes, Jacobus Johannes (Ko), Den Haag 27-12-1884, ArchitectWoonachtig: Hoogewal 15, Den HaagVerwantschap: Hij was de vader van Cornelis Teunis Brandes en Aleidis Hemelrijk-Brandes.Godsdienst: DoopsgezindOpmerkingen: Hij was een prominent architect en de meest toonaangevende persoon van de architectonische stroming Nieuwe Haagse School. Toen de politieman Jan Weuring in 1943 op jacht ging naar de aanslagplegers op generaal Seijffardt, bracht die Jacobus Brandes, zijn zoon en diens partner in beeld.

Brandligt, Wolter, Kampen 14-5-1901, LetterkundigeWoonachtig: P 354, GorsselLid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 30-7-1943Overleden: Overveen 1-10-1943 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was lid van de persoonsbewijscentrale en maakte deel uit van een (voornamelijk) communistisch groepje rond Gerrit van der Veen. Hij werd gearresteerd in het Noord-Hollandsch koffiehuis (vlak voor Centraal Station); het was de ontmoetingsplek van de mil.

Brandligt-Mossel, Anna Wijbrandina Geertruida, Amsterdam 30-1-1896Woonachtig: P 354, GorsselOpmerkingen: Zij was lid van de persoonsbewijscentrale.

Brandon, Mozes, Amsterdam 4-7-1921, Machine arbeiderWoonachtig: Oosterschekade 5 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Brands, Johannes Lambertus, Naarden 15-2-1917, SlagerWoonachtig: Evert de Bruinstraat, NaardenGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 21-6-1942Gevangenschap in: Amersfoort, BuchenwaldOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Lektüre gelesen’.

Brandsen, Bertus, Utrecht 28-10-1914, MetaaldraaierWoonachtig: Cabralstraat 18 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Dirk Jacob Brandsen.Opmerkingen: Hij was na de oorlog lid van de Tweede Kamer.

Brandsen, Dirk Jacob, Enschede 19-5-1909, MeubelmakerWoonachtig: Marco Polostraat 290 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Bertus Brandsen.Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten op muren. Hij nam deel aan het gewapend verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brante, Jan, Amsterdam 5-8-1883, BankwerkerWoonachtig: Van Woustraat 97 I, AmsterdamGearresteerd: 16-9-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: HaarenOpmerkingen: Op 1 mei 1941 legde hij op een politiebureau een verklaring af over rood-wit-blauw geschilderde klompen die aan zijn woning hingen en die tot een volksoploop aanleiding gaven. Brante beweerde dat de klompen er al vier jaar hingen en geen uiting van een bepaalde gezindheid waren. Hij werd op 16 september 1941 gearresteerd op last van bureau Nieuwe Doelenstraat (Valsgeldcentrale zijnde Politie Inlichtingendienst).

Brasser, Jan (Witte Ko, Jan van Kerkhof, Willem van Zuilen, Klaas Boon), Uitgeest 2-3-1908, Smelter bij HoogovensWoonachtig: Vlietsend 51, KrommenieVerwantschap: Hij was een broer van Angenis Christina Glijnis-Brasser. Hij huwde na de oorlog met Johanna Leeuwerink.Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Distributie De Tribune (1934). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).Onderscheiding: Bronzen Leeuw.Opmerkingen: Hij verrichtte gewapend verzet in de Zaanstreek, pleegde sabotage en deed vervalsingswerk. Hij trad toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij zat een paar periodes bij Johanna Leeuwerink in Krommenie ondergedoken.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brasser, Willem, Beverwijk 14-5-1914, Los arbeiderWoonachtig: Heemskerkerweg 36, BeverwijkVerwantschap: Hij is na de oorlog gehuwd met de weduwe van Franciscus Johannes Adrianus Vaars, die een kameraad uit de Spaanse burgeroorlog was.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Opmerkingen: Hij was stateloos. Op 25-6-1941 kon hij op het nippertje ontkomen aan arrestatie in het kader van de Aktion CPN en dook onder in het huis van de toen wel gearresteerde Franciscus Johannes Adrianus Vaars. Hij dook daarna onder bij de echtgenote van Vaars, die snel weduwe werd.De verzetsman Brasser, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brautigam, Gerarda (Gerda), Rotterdam 9-3-1913Woonachtig: Randweg 118, RotterdamGodsdienst: GeenOpmerkingen: Zij leefde samen met Willen Franciscus van Bodegraven. Zij werd na de oorlog een bekende PvdA-politica.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Braven, Klaas den, Berkenwoude 3-3-1918, IJzerwerkerWoonachtig: 2e Anjelierdwarsstraat 15, AmsterdamGearresteerd: 3-5-1942Gevangenschap in: Amsterdam, Utrecht, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 2-10-1942 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, haalde geld op voor het Solidariteitsfonds en gaf ondersteuning aan onderduikers. Hij werd samen met Gerard Schuurman, toen hij geld voor onderduikers en illegale bladen wegbracht, gearresteerd door de agenten van politie Mollis en Kuiper van het bureau Nieuwe Doelenstraat, waar de Inlichtingendienst was gevestigd.

Braxhoofden, Leendert, Den Haag 8-6-1899, LosarbeiderWoonachtig: Poeldijkschestraat 88, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Indische Liga. Federatief georganiseerd. Synthetische Orde (1937). Hoofdbestuur Verbond tegen Fascisme (1937). Betrokken bij transport Nederlandse vrijwilligers voor regeringsleger Spanje (1937).Gearresteerd: 11-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich Frank als gijzelaar gearresteerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Braxhoofden-Kibbel, Gerarda, Den Haag 18-4-1904Woonachtig: Poeldijkschestraat 88, Den HaagVerwantschap: Zij was een zuster van Johannes Kibbel.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 7-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Brederode, Frederik van (Frits), Amsterdam 21-12-1897, SigarenmakerWoonachtig: Louise de Colignystraat 7 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Hendrik, Jacobus en Johan van Brederode.Opmerkingen: Hij had al in 1940 een leiding gevende rol binnen het Solidariteitsfonds binnen Amsterdam.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brederode, Hendrik van (De Keizer, Henk), Amsterdam 12-8-1896, MagazijnbediendeWoonachtig: Da Costakade 204 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Frederik, Jacobus en Johan van Brederode.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid controlecommissie C.P.N. Partijcongres C.P.N. (1935). Partijbestuur C.P.N. (1936, 1939).

Brederode, Jacobus van, Amsterdam 14-4-1893, SigarenmakerWoonachtig: Frans Halsstraat 92 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Frederik, Hendrik en Johan van Brederode.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Verzendt Rundschau aan Duitse emigranten (1937).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Brederode, Johan van (Jan, Jo), Amsterdam 2-7-1903, BakkerWoonachtig: Solebaystraat 46, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Frederik, Hendrik en Jacobus van Brederode.Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).Gearresteerd: 4-6-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Haaren, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Breeman, Andries, Ooltgensplaat 11-7-1892, HandelscorrespondentWoonachtig: Grondheerendijk 75 C, RotterdamVerwantschap: Hij was de vader van Jan Willem en Marinus Jan van der Hoek.Godsdienst: Nederlands Hervormd

Breeman, Hendrik Adriaan Johannes (Henk), Watergraafsmeer 22-6-1915, DrukkerWoonachtig: Turfpoortstraat 27, NaardenGearresteerd: 18-1-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Wolvenplein Utrecht, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 18-2-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij werkte samen met Cornelis van den Berg uit Bussum.

Breeman, Jan Willem, Rotterdam 16-10-1919Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Andries en Baaltje Jannetje Breeman-Van der Hoek en een broer van Marinus Jan Breeman.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 5-5-1943, vrijgekomen 28-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Breeman, Marinus Jan, Rotterdam 26-8-1918Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Andries en Baaltje Jannetje Breeman-Van der Hoek en een broer van Jan Willem Breeman.Godsdienst: Nederlands HervormdVerwantschap: Hij was een zoon van Andries van der Hoek en een broer van Jan Willem van der Hoek.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Breeman-Van der Hoek, Baaltje Jannetje, Heenvliet 14-2-1895Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, RotterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Jan Willem en Marinus Jan Breeman.Godsdienst: Nederlands HervormdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Breemen, Petrus Johannes van (Van Es, Piet), Den Bosch 6-12-1899, BakkerWoonachtig: Herderstraat 17, ZaandamGearresteerd: 23-11-1943Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, VughtOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, in Vught kreeg hij enkele minuten voor de voltrekking van het vonnis onverwachts te horen dat het vonnis in levenslang werd omgezet.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Breems, Leonardus den, Vlaardingen 23-1-1899, MeubelmakerWoonachtig: Vaartweg 6, VlaardingenGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Distributie De Tribune (1934).Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOpmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. In Vught werd als arrestatiereden vermeld: ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Breeuwer, Grietje, Koog aan de Zaan 3-11-1917Woonachtig: Wandelweg 184, Koog aan de Zaan

Breevoort, Dirk Theodorus van, Amsterdam 2-9-1902, SlachterWoonachtig: Marnixstraat 59, AmsterdamGearresteerd: 29-7-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, DachauOpmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Verdacht von Mitglied der C.P.N.

Brehm, Friedrich, Amsterdam 13-9-1881, Koopman in koffie en theeWoonachtig: Mercatorplein 18 II, AmsterdamGearresteerd: 21-1-1943Gevangenschap in: VughtOverleden: Vught 12-5-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan. Hij had een Joodse onderduikster in huis.

Bremer, Philip, Amsterdam 29-6-1891, Houder AdviesbureauWoonachtig: Erasmusstraat 75 B, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Partijcongres C.P.N. (1935). Uit C.P.N. geroyeerd (1937).Gearresteerd: 31-10-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 14-1-1943Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst (Groep X) gearresteerd vanwege het vervalsen van persoonsbewijzen en de handel daarin.

Breukelaar, Adriaan Hendrik Bernhard, Zaandam 25-7-1902, KoopmanWoonachtig: Zacharias Janssenstraat 34 hs, ZaandamLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-10-1942Gevangenschap in: Vught, Oranjehotel

Breuker, Jan, Groningen 26-5-1908, StokerWoonachtig: Tuinstraat 172 achter, ZaandamGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 19-6-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 15-1-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: In 1934 heeft hij een half jaar gevangen gezeten omdat hij had deelgenomen aan een demonstratie door werklozen.

Breur, Krijn Martinus, Dordrecht 25-5-1917, JournalistWoonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den HaagSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 19-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort, Vught, UtrechtWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Leusden 5-2-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was stateloos. In het begin van de oorlog werkte hij tot april 1941 in Amsterdam in het verzet samen met Siebolt (Siep) Adema en Jan van Gilse. Vanaf februari 194 zat Annette Dormits-Hartog, de gescheiden vrouw van Samuel Dormits, bij hem ondergedoken. Toen Samuel Dormits gearresteerd werd, haalde Krijn diens zoontje hals over kop op van het adres waar die was ondergebracht. Hij was tijdens de oorlog lid van de Nederlandse Volksmilitie. Hij en zijn vrouw maakten tijdbommen, vervalsten persoonsbewijzen en gaven hulp aan Joden. Hij en zijn echtgenote namen Joodse onderduikers in huis. Hij pleegde bomaanslagen op munitieopslagplaatsen en Wehrmacht-garages. Hij werd voor een heet vuur krom geboeid en met een karwats afgeranseld. Tijdens verhoren moest zijn echtgenote toekijken hoe hij door de Haagse politie mishandeld werd: er werden hem tanden uit de mond geslagen en werd door klappen op het hoofd aan een oor doof.

Breur-Hibma, Adriana Klazina (Aat), Den Haag 28-12-1913Woonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den HaagGodsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 20-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Kleve, Berlin (Duitsland), RavensbrückOpmerkingen: Door haar huwelijk met Krijn Breur was zij stateloos. Zij maakte samen met haar man tijdbommen, vervalsten persoonsbewijzen en gaven hulp aan Joden. Zij en haar echtgenoot namen Joodse onderduikers in huis. Zij moest toekijken hoe haar echtgenot zwaar mishandeld werd door de Haagse politie. Zij zat bij Kiek Pierôt in de cel. In Ravensbrück werd ze met vele anderen in een Strafblock geplaatst, wat vrijwel zeker de dood betekende; een arts plukte haar uit de rij en spelde het kampnummer van een al overleden vrouw op.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Briedé, Anne Theodorus (Dorus), Streefkerk 29-12-1899, MontagewerkerWoonachtig: De Jagerstraat 21 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 15-4-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Sint-Michielsgestel, SachsenhausenOverleden: Rotterdam 8-12-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Na de oorlog overleden ten gevolge van gevangenschap

Brijker, Jochum, Leeuwarden 28-6-1913, HandelsreizigerGearresteerd: 29-1-1945Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Brik, Elle, Groningen 3-5-1907, ChauffeurWoonachtig: Atjehstraat 3 A, GroningenGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Magazijnknecht. Communist.Gearresteerd: 13-5-1941Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 2-9-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.

Brik-Gooijert, Aafke, Delfzijl 14-10-1911Woonachtig: Atjehstraat 3 A, GroningenVerwantschap: Zij was een dochter van Harm en Hielkje Gooijert-Idskes en een zuster van Arend Gooijert.

Bril, Barend (Ben, Bennie), Amsterdam 9-12-1899, BloemenventerWoonachtig: Danie Theronstraat 25 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Liberaal JoodsGearresteerd: <2-1943Gevangenschap in: Vught, WesterborkOverleden: Sobibor 14-5-1943Opmerkingen: Tijdens de Februaristaking deelde hij pamfletten met stakingsoproepen uit en belette het uitrijden van trams stakingsoproepen. Hij werkte daarbij samen met Carl Friedrich Neijssel.

Bril-Berlijn, Elisabeth (Betsie), Alkmaar 28-1-1901Woonachtig: Danie Theronstraat 25 II, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Jacob Levie Berlijn.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: <2-1943Gevangenschap in: Vught, WesterborkOverleden: Sobibor 14-5-1943

Brilleslijper, Jacob, Amsterdam 7-6-1921Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 14 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Rebekka Brilleslijper en Marianne Brandes-Brilleslijper.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 10-7-1944Gevangenschap in: Marnixstraat, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-9-1944Opmerkingen: Hij dook onder bij zijn zusters in de villa ‘’t Hooge Nest’ in Naarden. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam.

Brilleslijper, Rebekka (Lien, Lin Jaldati), Amsterdam 13-12-1912, Danseres, zangeresWoonachtig: Bankastraat 131, Den Haag / Driftweg 2, NaardenVerwantschap: Zij was een zuster van Jacob en Marianne Brandes-Brilleslijper. Zij had voor en tijdens de oorlog een relatie met Eberhard Rebling en huwde na de oorlog met hem.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 10-7-1944Gevangenschap in: Marnixstraat, Westerbork, Auschwitz, Bergen-BelsenOpmerkingen: Zij ging in 1938 in het communistische gemeenschapshuis in de Bankastraat 131 wonen. Zij dook met haar partner Eberhard Rebling en familieleden onder in de villa ‘’t Hooge Nest’ in Naarden. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam. Zij vertrok na de oorlog met Eberhard Rebling naar Duitsland.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Brink, Bertha Jeannette ten, Rotterdam 27-4-1925, LeerlingverpleegsterWoonachtig: Nolensstraat 23 B, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Heemraadsingel Rotterdam, Amersfoort, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 7-12-1942Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Brink, G. van den, PontwachterWoonachtig: Kennemerlaan 105, IJmuiden

Brink, Marianne Helen van den (Kossen, Keesje Hissink), Amsterdam 30-4-1923Woonachtig: Blaricum, BlaricumVerwantschap: Zij was een dochter van Cornelia Kossen.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Johan Clasianus Adrianus (verblijfplaats onbekend). Verspreidt communistische pamfletten. Leeft samen met Johan Conraad Hissink (1939).Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Opmerkingen: Zij gebruikte vaak de achternaam van haar moeder.

Brink, Napoleon van den (Nap), Amsterdam 27-12-1913, ViolistWoonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 61 II, AmsterdamSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 1943, vrijgekomen 11-1943Gevangenschap in: WilhelminagasthuisOpmerkingen: Hij werd door Jan Bonekamp, Joop Jongh en Janrik van Gilse uit het Wilhelminagasthuis bevrijd, waar hij gewond lag.Opmerkingen: Hij was stateloos.De verzetsman Brink, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brink, R.Woonachtig: Neptunusstraat 57, Hilversum

Brinkman, Albertus (Bertus), Hilversum 6-1-1924, Brood-en banketbakkerWoonachtig: Neuweg 409, HilversumGearresteerd: 9-2-1943, vrijgelaten 8-3-1943Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Brinkman, Arend, Hilversum 7-3-1898, BakkerWoonachtig: Neuweg 409, HilversumVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 9-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, MauthausenOverleden: Mauthausen 3-5-1945Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was actief voor De Waarheid. Hij had onderduikers in huis. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Schutzh. [Schutzhaft] Judenbegünstigung’. Overleden tijdens transport van Sachsenhausen naar Mauthausen

Brinkman, Arend (Gerrit), Amsterdam 21-3-1920, LetterzetterWoonachtig: Landbouwstraat 26, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Roelof, Sebastiaan en Willem Brinkman.Opmerkingen: Hij verzorgde copy voor De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brinkman, Jan, De Wijk (Drenthe) 1-8-1893, MijnwerkerWoonachtig: Breeweeg 25, Waubach (Ubach over Worms)Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 30-5-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Dachau 13-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Mitgl. d. CPN zu sein’.

Brinkman, Roelof (Rob), Amsterdam 27-9-1904, BoekbinderWoonachtig: Landbouwstraat 38, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Arend, Sebastiaan en Willem Brinkman.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brinkman, Sebastiaan, Amsterdam 29-1-1915, RijwielherstellerWoonachtig: Landbouwstraat 26, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Roelof, Willem en Arend Brinkman.

Brinkman, Willem (Bob van den Brink), Amsterdam 18-4-1917, KantoorbediendeWoonachtig: Landbouwstraat 26, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Roelof, Sebastiaan en Arend Brinkman.Opmerkingen: Hij organiseerde productie van De Waarheid. Hij typte de copy vanuit de kaderkranten over op de zogenoemde ‘moedervellen’ waarmee gestencild werd. Hij stencilde De Waarheid en bracht pakketten daarvan in fietstassen naar adressen van waaruit de verdere verspreiding plaats vond. Begin 1945 bedroeg de oplage voor zijn wijk 850 weekkranten en 950 dagbulletins.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brinks, Arend Jan, Deventer 10-9-1908, BoekhouderWoonachtig: Putmanstraat 27, DeventerGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. R.S.A.P. Kandidaat Provinciale Staten voor de R.S.A.P. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 11-6-1942 Vergast met koolmonoxideNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Broeckman, Antoine Theodore (Toon), Laren 18-7-1911, Radio-technicusWoonachtig: Matthijssenhoutweg 1 B, BlaricumLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 29-6-1943Overleden: Overveen 1-10-1943 GefusilleerdOnderscheiding: VerzetsherdenkingskruisEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij haalde onderdelen voor zendapparatuur uit Frankrijk en smokkelde die Nederland binnen. Hij pleegde sabotage aan de spoorlijn Bussum-Amersfoort. Hij deed in uniform van de Sicherheitspolizei huiszoekingen bij pro-Duitse personen om zo levensmiddelen, kleding, geld en persoonsbewijzen te stelen.

Broeckman-Hagen, Jannetje, Laren 14-8-1911Woonachtig: Matthijssenhoutweg 1 B, Blaricum

Broek, Jan Mattheus van den, Rotterdam 5-1-1910, MatroosWoonachtig: Putschelaan 59 A, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Leentje Maria Jaspers-Van den Broek.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In Natzweiler stond als arrestatiereden vermeld ‘Mitglied illegal. Organ.

Broek, Johannes Cornelis Jacobus (Han), Amsterdam 15-12-1910, ExpeditieknechtWoonachtig: Korte Koestraat 3 I, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Broek, Johannes Franziskus van den, Hilden (Duitsland) 9-8-1909, HuisschilderWoonachtig: Hoofdweg 301 III, AmsterdamOpmerkingen: Hij stencilde De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Broek-Borman, Anna Elisabeth van den, Amsterdam 13-3-1911Woonachtig: Hoofdweg 301 III, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 4-2-1943Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, DachauOpmerkingen: Zij nam een exemplaar van iedere kaderkrant van De Waarheid (krant die als hoofdtekst gold voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde editie van De Waarheid) in ontvangst, die ze doorgaf aan de persoon, die in de Soendastraat 18 III woonde, die het vervolgens op een geheim adres archiveerde.

Broekhoff, Bernard (Bertus), Deventer 7-3-1915Woonachtig: Goldenbeltstraat 33, DeventerGearresteerd: <1-1943Gevangenschap in: Vught

Broekhoven, Cornelis Antonius van den, Rotterdam 29-12-1903, IJzerwerkerWoonachtig: Beukelaarstraat 82, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 17-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, NatzweilerWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Natzweiler 29-7-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Broeren, JanWoonachtig: Van Hogendorpstraat 227 of 231, Amsterdam

Broers, Johannes Leonardus, Den Haag 11-8-1902, BelastingadviseurWoonachtig: Balistraat 89, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 21-7-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 31-5-1945Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte. Hij had tijdens zijn arrestatie De Waarheid in bezit. De precieze overlijdensdatum is onbekend, aangegeven datum is fictief

Broers, Martinus Wilhelmus Joannes (Martin), Tilburg 17-7-1914, TextielarbeiderWoonachtig: Pelikaanstraat 9, TilburgSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 12-9-1941Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Arnhem, Oranjehotel, ’s-Hertogenbosch, Oranjehotel, Arnhem, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing, Ladelund, Hamburg-Rothenburgsort, SandbostelOverleden: Duitsland 24-4-1945Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij wordt in Mönchengladbach te werk gesteld, maar hij vlucht van daar terug naar Nederland. Hij werkte mee aan de productie en verspreiding van het communistische illegale blad Vrede-Vrijheid. Hij werd in Amsterdam gearresteerd.

Broks, Pieter, Heiloo 23-11-1923, AmbtenaarWoonachtig: Haarlemmerweg 79 II, AmsterdamGearresteerd: <3-1944Gevangenschap: Amersfoort, RheineOpmerkingen: Hij werd in Rheine te werk gesteld.

Broks-Draaijer, Aaltje Hendrika, Amsterdam 12-12-1924Woonachtig: Haarlemmerweg 79 II, AmsterdamOpmerkingen: Zij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Haar adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Bromberg, Nettie, Amsterdam 20-7-1920, Architecte, lithografeWoonachtig: Botticellistraat 5, AmsterdamVerwantschap: Zij had een relatie met Johan Melchior Bool.Opmerkingen: Zij was koerierster.

Bromet, Abraham (Spoor), Amsterdam 21-2-1906, ToneelschrijverWoonachtig: Meerhuizenstraat 7 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Scribent De Tribune (1934). Districtbestuur C.P.N. (1935). Bestuur C.P.O. (na 1935). [CPO = Communistische Partij Oppositie]Gearresteerd: 15-7-42Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-9-1942Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Bromet, Elias, Amsterdam 2-5-1909, BanketbakkerWoonachtig: St. Anthoniebreestraat 70, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 26-8-1941Gevangenschap in: Amsterdam, Amersfoort, Buchenwald, AuschwitzOverleden: Auschwitz 8-1-1943Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied C.P.N.’.

Bromet, Emanuel Hijman, Amsterdam 20-2-1908, BehangerWoonachtig: Dusartstraat 35, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: R.V.O. (1935). C.P.N.-partijbureau (1935).Gearresteerd: 3-10-1942Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Opmerkingen: Hij was te werk gesteld in het werkkamp Molengoot.

Bronk, Jakobus Gijsbertus, Zoelen 2-1-1888, TrambestuurderWoonachtig: Livornostraat 19 II, AmsterdamGearresteerd: <1-1943, vrijgekomen 21-7-1943Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOverleden: Amsterdam 10-2-1946Opmerkingen: Overleden aan de gevolgen van de mishandelingen tijdens de gevangenschap.

Bronk, Jan Dirk Jurriën, Utrecht 5-6-1887, GrondwerkerWoonachtig: Adriaan van Bergenstraat 123, UtrechtGodsdienst: GeenGearresteerd: 7-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 4-1-1943Opmerkingen: Bij vluchtpoging met buikschot doodgeschoten.

Bronkhorst, Johannes Philippus (Jan), Den Haag 5-3-1883, TuinmanWoonachtig: Schoolmeesterstraat 4, Den HaagVerwantschap: Hij was de vader van Johannes Philippus Bronkhorst en een oom van Petrus Franciscus Bronkhorst.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 9-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De in opdracht van de Haagse Politie Inlichtingendienst al in 1923 als infiltrant de CPN binnengedrongen Johannes van Soolingen was al in juni 1940 in opdracht van burgemeester De Monchy en de Inlichtingendienst opnieuw de CPN binnengedrongen en drong na zijn acties in 1940 en mei 1942 in september 1942 voor de vierde keer de CPN binnen. Van Soolingen wist op basis van zijn langdurige vooroorlogse partijlidmaatschap het vertrouwen van Bronkhorst te winnen. Bronkhorst bezorgde 15 exemplaren van De Waarheid voor verdere verspreiding bij Van Soolingen thuis. Er werd bij Bronkhorst en Van Soolingen thuis vergaderd, waarbij ook Willem Arend Herder aanwezig was. Via Bronkhorst kwam Van Soolingen in contact met Jacob Boekman. In december 1942 speelde Van Soolingen Boekman in handen van de Inlichtingendienst, die hem aan de Sicherheitsdienst uitleverde. In februari 1943 werden Bronkhorst en Herder door de onder anderen Ernst Knorr en Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Veefkind en Berend Jan Eysink van de Documentatiedienst gearresteerd terwijl Van Soolingen op een afstandje stond toe te kijken. Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens, waarbij de zeer lange keten Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkampmp en Dominicus Middendorp. De SD’er Lange legde over hem vast: ‘Durch Beobachtungen wurde festgestellt, daß sich Bronkhorst an der Verteilung kommunistischer Schriften beteiligte. Er wurde 9 Februar 1943 festgenommen.

Bronkhorst, Johannes Philippus (Harry), Den Haag 2-8-1911, ExpeditieknechtWoonachtig: Smitsstraat 146, Den HaagVerwantschap: Hij was een zoon van Johannes Philippus Bronkhorst en een volle neef van Petrus Franciscus Bronkhorst.Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinman. Communist.Gearresteerd: 18-7-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, BuchenwaldOpmerkingen: Hij was sinds zijn geboorte verlamd aan rechterarm. Hij wordt omschreven als inbreker. Hij functioneerde als koerier. Hij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bronkhorst, Lehman, Nijmegen 29-11-1900, Reiziger / dichter, amateurschilderWoonachtig: Ampèrestraat 196, Den HaagVerwantschap: Hij is na de oorlog gehuwd met Catharina Pigge.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reiziger. Communist. W.S.C. Den Haag. Spreker op openluchtmeeting C.P.H. Den Haag en voor I.R.H./I.A.H. (1932). Districtsbestuur N.R.H. (1938). Trotskist?Gearresteerd: 9-9-1942Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, ZiegenhainOpmerkingen: Hij woonde samen met Catharina Pigge. Hij liet Samson Polak bij zich onderduiken.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bronkhorst, Petronella Gerdina van (Petertje), Baarn 27-8-1914, OnderwijzeresWoonachtig: Frans van Mierisstraat 116 II / Kromme Waal 31, AmsterdamVerwantschap: Zij huwde in augustus in Tiel 1944 Hendrik Sibbelee.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bronkhorst, Petrus Franciscus, Den Haag 19-1-1915Woonachtig: Schapenlaan 74, Den HaagVerwantschap: Hij was een oomzegger van Johannes Philippus Bronkhorst en een volle neef van Johannes Philippus Bronkhorst.Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 12-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Bronkhorst, Pieter van, Alkmaar 8-4-1909, TuindersknechtWoonachtig: Achterwezel 44, AlkmaarVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuindersknecht. Voorzitter afdeling C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten voor C.P.N. (1939).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bronkhorst, W., Groenten koopmanWoonachtig: Klarendalscheweg 293, Arnhem

Bronshoff, Theodorus, Amsterdam 20-7-1913, MetselaarWoonachtig: Bloemstraat 46 I, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lompensorteerder. Communist. Inbreker en heler.Gearresteerd: 16-11-1944Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Salzgitter-Watenstedt, Wöbbelin

Broomans, Jacques (Jaak), Den Haag 14-5-1905, SchilderWoonachtig: De la Reijweg 12, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: België uitgezet juni 1929.Gearresteerd: 24/28-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Brouwenstijn, Eduard Franciscus Johannes, Amsterdam 13-6-1887, HuisschilderWoonachtig: Westerstraat 158 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Jan Brouwenstijn.

Brouwenstijn, Jan, Amsterdam 1-12-1917, SchilderWoonachtig: Westerstraat 158 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Eduard Franciscus Johannes Brouwenstijn.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz, MauthausenOverleden: Mauthausen 7-3-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Brouwer, Dirk Jan, Zutphen 21-8-1899, Wegwerker N.S.Woonachtig: Spoordijkstraat 54, ZutphenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brouwer, Jan, Haarlemmermeer 10-10-1892, MetselaarWoonachtig: Bantamstraat 42, HaarlemGodsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Penningmeester I.R.H. Noord-Holland-Utrecht (1934). Lid Generale Raad I.R.H. Haarlem (1934).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Dachau, BuchenwaldOpmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Brouwer, Jan Cornelis, Amsterdam 9-1-1915, MagazijnbediendeWoonachtig: Weesperpoortstraat (Wibautstraat) 89, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling V.V.S.U. (1934).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brouwer, Johannes (Johan), Delfshaven 31-5-1898, HispanistWas tijdens de burgeroorlog als journalist in Spanje.Gearresteerd: 2-4-1943Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Overveen 1-7-1943 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij is belangrijk geweest met betrekking tot de berichtgeving en de geschiedschrijving van de Spaanse burgeroorlog. Hij was betrokken bij de aanslag op het Amsterdams bevolkingsregister.

Brouwer, Theodoor, Hengelo 8-10-1910, KapperWoonachtig: Kantplein 4, Kirchrath (Kerkrade)Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris-penningmeester afdeling I.R.H. (1935-1938). 2e Penningmeester Kerkraads Belang. Secretaris afdeling C.P.H. Bestuur C.J.B. Voor Duitsland gevaarlijk (politiek en spionage). In strafgevangenis Breda (1938).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, StutthofOverleden: Danzig 23-8-1942

Brouwer, Wijnand Cornelis, De Bilt 27-11-1897, Machinist NSWoonachtig: Van Egmondkade 63, ZuilenGodsdienst: GeenGearresteerd: 11-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, NeuengammeOverleden: Neuengamme 31-12-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd in Utrecht door de Rotterdamse Sicherheitsdienst gearresteerd toen hij een ontmoeting met Pieter Wapperom zou hebben. Wapperom was echter die dag al bij het station in Utrecht gearresteerd waar hij een ontmoeting met Nico Bergsma zou hebben en had de tijd en plek van de ontmoeting met Brouwer in zijn agenda staan.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg en werkte met springstoffen. Er werden vergaderingen in zijn woning gehouden. Er werd vanuit zijn woning radiocontact met Londen onderhouden. Hij had een onderduiker in huis. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Brouwers, Johannes, Rotterdam 20-11-1905, DrukkerWoonachtig: Putschebocht 60 C, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Drukker. Sectiebestuur C.P.N. (Brochurehandel) (1938).Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Brugge, Hein Egbert ter, Almelo 15-7-1884, MelkventerWoonachtig: Rohofstraat 69 D, AlmeloGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1939).Gearresteerd: 24-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 17-6-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd dood uit de trein uit Neuengamme gehaald of stierf op de dag van aankomst in Dachau.

Brugge, Reynerus Johannes, Purmerend 30-9-1915, StudentWoonachtig: Suykerhofje 5, AmsterdamVerwantschap: Hij had een relatie met Willemina van Stokkum, met wie hij na de oorlog hij huwde.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Bruggen, Jan van, Kampen 13-10-1889, SigarenmakerWoonachtig: Burgemeester van Loghemstraat 21, DeventerVerwantschap: Hij was de vader van Jan van BruggenGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. R.S.A.P. Voorzitter Federatie Sigarenmakers. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 3-1-1943Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bruggen, Jan van, Wijhe 31-7-1923, KapperWoonachtig: Burgemeester van Loghemstraat 21, DeventerVerwantschap: Hij was een zoon van Jan van BruggenGearresteerd: 23-2-1945Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bruggen, Louise van, Amsterdam 7-6-1920, DanseresWoonachtig: Stationsweg 4, Den HaagVerwantschap: Zij woonde tijdens de oorlog samen met Rhijnvis Feith en huwde na de oorlog met hem.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Opmerkingen: Zij werkte met haar Rheinvis Feith samen in het verzet en was op die manier betrokken bij CS6.

Bruggert, Gerhard Hendrik, Lonneker 5-9-1910, TextielmeesterWoonachtig: EnschedeLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Correspondent C.A.O.C. (1932). Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland.Gearresteerd: 5-9-1942, vrijgekomen 8-9-1942Gevangenschap in: GroningenOpmerkingen: Na zijn arrestatie beloofde hij mensen te verraden en werd hij vrijgelaten; hij verraadde onder anderen Bernard Herman Busschers. Hij werd na de oorlog tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Bruggert-Wissink, Johanna Hermina, Usselo 23-4-1907Woonachtig: EnschedeGearresteerd: 5-9-1942, vrijgekomen 8-9-1942

Brugman, Gradus Johannes Franciscus, Bergh 4-3-1919, KellnerWoonachtig: Halvemaanstraat 57, ZutphenVerwantschap: Hij was een zoon van Hendrikus Johannes Brugman.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brugman, Hendrikus Johannes, Zutphen 29-8-1895, ArbeiderWoonachtig: Halvemaanstraat 62, ZutphenVerwantschap: Hij was de vader van Gradus Johannes Franciscus Brugman.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brugman, Jacobus, Leiden 9-9-1896, MelkbezorgerWoonachtig: Konterstraat 24, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 22-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-SchwesingOverleden: Husum 21-11-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij is overleden door explosie van blindganger.

Brugman, Reinirus Johannes, Arnhem 29-1-1885, BroodbakkerWoonachtig: Schutterbergweg 136, ArnhemVerkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arnhem. Vertegenwoordiger C.P.H. in Provinciale Staten van Gelderland. Raadslid Arnhem. In 1929 gearresteerd wegens propaganda onder soldaten.Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bruijelle, Henricus Franciscus Maria, Tilburg 31-1-1896, BedrijfsleiderWoonachtig: Tuinstraat 54, TilburgVerwantschap: Hij was een broer van Jozef Maria Johannes Antonius Bruijelle.Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgekomen 6-5-1943Gevangenschap in: VughtOpmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Bruijelle, Jozef Maria Johannes Antonius (Joep), Tilburg 5-1-1906, MecanicienWoonachtig: Jan Pieterszoon Coenstraat 20, TilburgVerwantschap: Hij was een broer van Henricus Franciscus Maria Bruijelle.Godsdienst: Rooms KatholiekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 12-12-1941Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Oranjehotel, Vught, Dachau, Natzweiler, Kotten, Leonberg, Mauthausen, LandsbergWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Landsberg 31-3-1945Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werkte mee aan de productie en verspreiding van het communistische illegale blad Vrede-Vrijheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied einer verb. [verboten] Organisation’. In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Rood spanier. Grund der Sch.h. Schutzhaft]: Illeg.Betät.’.

Bruijn, Arend Hendrik de, Rotterdam 2-9-1906, SteendrukkerWoonachtig: Teilingerstraat 12 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 22-2-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Bruijn, Cornelis de (Cor), Den Haag 19-12-1908, Varensgezel, zeevisserWoonachtig: Laakkade 159, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 24-6-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, ZiegenhainOpmerkingen: Hij werd in Ede gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis wegens sabotage (wapenbezit Mauser kaliber 7,65 met 30 patronen). Hij zou het wapen alleen getransporteerd hebben.

Bruijn, Dirk de, Amsterdam 30-6-1914, VerkoperWoonachtig: Pijperstraat 26 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Leonardus de Bruijn en een broer van Evert Johannes de Bruijn.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 4-12-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, GusenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Mauthausen 10-1-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in. Hij werd in bureau Haagsche Veer opgesloten ten behoeve van Kors van der Wilt van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst.

Bruijn, Evert Johannes de, Rotterdam 28-12-1921Woonachtig: Rubroekstraat 30, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Leonardus de Bruijn en een broer van Dirk de Bruijn.Godsdienst: Evangelisch LuthersLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruijn, Johannes Josephus Coenradus de, Den Haag 15-3-1906, TimmermanWoonachtig: Wingerdstraat 20, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 11-6-1942, vrijgekomen 29-9-1942Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij was een volle neef van de communistenjager Johannes Hubertus Veefkind senior van de Haagse Politie Inlichtingendienst en zijn echtgenote een oomzegster van de communistenleider Louis de Visser. Hij werd gearresteerd door het duo Johannes Hubertus Veefkind senior (Inlichtingendienst) en junior.

Bruijn-De Visser, Cornelia Apolonia de, Den Haag 2-1-1909Woonachtig: Wingerdstraat 20, Den HaagVerwantschap: Zij was een oomzegster van Louis Leonardus Hendrikus de Visser.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 11-6-1942Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Haar echtgenoot was een neef van de communistenjager Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Zij werd gearresteerd door het duo Johannes Hubertus senior (Inlichtingendienst) en junior. Veefkind senior sloeg haar bij de arrestatie. Zij werd in het Oranjehotel mishandeld door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.

Bruijn, Leonardus de, Rotterdam 2-1-1891, LasserWoonachtig: Rubroekstraat 30, RotterdamVerwantschap: Hij was de vader van Dirk en Evert Johannes de Bruijn.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 17-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Mauthausen, GusenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Kdo. Gusen 19-12-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Bruijns, Johannes (De Keizer), Beverwijk 21-11-1881, TuinderWoonachtig: Populierenlaan 95, BeverwijkVerwantschap: Hij was de vader van Elisabeth Pools-Bruijns.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinder. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1931). Voorzitter afdeling C.P.N. (1932). Geroyeerd uit C.P.N. (1935).Gearresteerd: <6-1943Gevangenschap in: Vught, DachauOverleden: Dachau 16-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor De Waarheid.Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. [Illegale] Betät. [Betätigung]’.

Bruin, Christiaan Jozef de, Rotterdam 28-7-1923Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, DuisburgOpmerkingen: Hij werd in Duisburg te werk geteld.

Bruin, Franciscus Johannes de, Kethel 10-5-1899, GistwerkerWoonachtig: Borneostraat 103, DelftGearresteerd: 8-7-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruin, Gerard du, Amsterdam 4-8-1912, ChemicusWoonachtig: De Wittenkade 45 III A, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Rooms KatholiekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Propagandist C.P.N. (1934). In Spanje tijdens burgeroorlog.Gearresteerd: 1-7-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 11-6-1942 Vergast met koolmonoxide.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verrichtte illegaal werk voor de CPN.

Bruin, Jacobus de, Rotterdam 11-8-1920, HuisschilderWoonachtig: Brielschelaan 158 A3, RotterdamsVerwantschap: Hij was een broer van Willem Gerard Huibrecht de Bruin.Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 13-5-42Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 24-1-1943Opmerkingen: Op de website van de Vriendenkring Neuengamme staat vermeld dat hij tot de verzetsgroep Vrij Nederland behoorde. Gezien de achtergrond van zijn broer lijkt dat onwaarschijnlijk, of er is sprake van een samenwerkingsverband. Hij werd gearresteerd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst.

Bruin, Jan Gerrit (Kleine Jantje), Zaandam 30-10-1923Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bruin, Johannes Adrianus de, Rotterdam 15-11-1898, HavenarbeiderWoonachtig: Watergeusstraat 116, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Communist. Bestuur afdeling C.P.H. Spreker.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Lublin-MajdanekOverleden: Lublin-Majdanek 30-1-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bruin, Machiel Paulus de, Haarlem 14-12-1898, MagazijnbediendeWoonachtig: Berfloweg 148, HengeloGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Drukker. Communist. Voorzitter afdeling de Zaaier. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Lid gemeenteraad 1931. Kandidaat C.P.N. voor Provinciale Staten (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Arnhem, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 27-4-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bruin, Marinus de, Zaandam 5-9-1913Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bruin-Eijdenberg, Jansje de, Zaandam 9-4-1914

Bruin, Martinus Frederik de, Hilversum 26-12-1891, MetselaarWoonachtig: Laanstraat 26, HilversumGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 23-1-1942Gevangenschap in: Amersfoort, BuchenwaldWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Buchenwald 15-4-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten. Verzamelde gelden voor het Solidariteitsfonds. Er werden vergadering in zijn woning gehouden. Hij hielp mensen aan een onderduikadres. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Propaganda f. d. C.P.N.’ Hij had een schrijfverbod in Buchenwald.

Bruin, Piet de, 1912Woonachtig: Koepoortstraat 3, DelftGearresteerd: 14-5-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruin, Sjuk de, Zwaagwesteinde 15-2-1915, KoopmanWoonachtig: LeeuwardenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 3-1945Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Bruin, Willem Gerard Huibrecht de, Rotterdam 24-5-1908, MetselaarWoonachtig: Wolphaertsbocht 145 A, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekVerwantschap: Hij was een broer van Jacobus de Bruin.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Politiek secretaris sectie C.P.N. (1937).Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 2-3-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Bruining, Gerardus Stephanus, Bandjarmasin (Nederlandsch Oost Indië) 6-9-1901, RadiotechnicusWoonachtig: Sophiastraat 33, HaarlemGearresteerd: <2-1943, vrijgekomen 15-5-1943Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Radiotechnicus. Geronseld voor Internationale Brigade Spanje. Zou niet verder dan Valencia zijn gekomen. Keert in 1937 terug.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Bruins, Marten, Beerta 29-4-1899, ArbeiderWoonachtig: DrieborgVerwantschap: Hij was een broer van Menso Bruins.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).Gearresteerd: 1-7-1942Gevangenschap in: Groningen

Bruins, Menso, Oudedijk (Beerta) 7-3-1904, LandarbeiderWoonachtig: L. Stekstraat 6, DrieborgVerwantschap: Hij was een broer van Marten Bruins.Gearresteerd: 1-6-1942, vrijgekomen 10-1-1943Gevangenschap in: GroningenOpmerkingen: Hij had een Joodse jongen bij zich laten onderduiken.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bruintjes, Frederik, Nieuwe Pekela 20-4-1878, GrondwerkerWoonachtig: A 158, Nieuwe PekelaOpmerkingen: Hij was de vader van Geert Bruintjes.

Bruintjes, Geert, Nieuwe Pekela 29-4-1907, TransportarbeiderWoonachtig: Tichelwerkswijk 6, Oude PekelaVerwantschap: Hij was een zoon van Frederik Bruintjes.Godsdienst: GeenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Gearresteerd: 9-9-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 15-6-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit für CPN’.

Bruls, Mattheus Hendricus, Delft 18-2-1913, MachinebankwerkerWoonachtig: Colignystraat 11, DelftGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Delft 1-12-1958Opmerkingen: Hij vertrok op 30-7-1945 vanuit Zweden voor terugkeer naar Nederland. Overleden aan gevolgen van gevangenschap

Bruning, Marten, Lemsterland 2-6-1910, AutogeenlasserWoonachtig: Schoonoortstraat 30, VelsenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brusse, Willem Lucas (Wim), Rotterdam 30-10-1910, FotograafWoonachtig: Leidschekade 59 II, AmsterdamVerwantschap: Hij huwde in 1947 met Eva Marianna Fernhout-Besnyö.Godsdienst: GeenOpmerkingen: Voor de oorlog woonde hij samen met Johanna IJzerman in het communistische gemeenschapshuis in Voorburg. In 1939 woonde hij in Amsterdam samen met Eva Marianna Fernhout-Besnyö en kreeg in 1945 een kind met haar. Ze zijn in 1947 gehuwd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brussee, Leendert, Capelle aan den IJssel 19-1-1904, MetaaldraaierWoonachtig: Vlaardingerdijk 189 B, SchiedamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 17-7-1941Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, VughtOpmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het maken van ‘communistische propaganda’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Büchner, Antonie (Toon), Aalsmeer 12-3-1911, ChauffeurWoonachtig: Alidastraat 146 (was Wilhelminastraat 146), Den HaagGodsdienst: Gereformeerde KerkenGearresteerd: 25-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Buchenwald, SachsenhausenOpmerkingen: Hij begon al in 1940 met verzetswerk. Hij verspreidde illegale lectuur. Hij stond vanaf najaar 1941 in contact met Wilhelmus Sijbrandus de Vries aan wie hij De Waarheid gaf. Hij werd door de vooroorlogse Haagse politieman, lid van de Documentatiedienst, Jilis van der Weerd gearresteerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Budding, Anton (Tonny), Amsterdam 7-8-1923, AdministrateurWoonachtig: Niersstraat 52 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Jan Budding.Gearresteerd: 1-7-1942Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Vught, Buchenwald, Dachau, AllachOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was een broer van Jan Budding. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. In Allach werd hij te werk gesteld bij BMW Bunkerhalle.

Budding, Jan, Amsterdam 1-1-1922, graficus, kunstschilderWoonachtig: Niersstraat 52 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Anton Budding.Gearresteerd: 1-7-1942Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Vught, SachsenhausenOpmerkingen: Hij was een broer van Anton Budding. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.

Buding, Harmen, Harlingen 20-4-1905, StokerWoonachtig: Kortenaerstraat 10 A rood, VelsenGearresteerd: 22-1-1943, vrijgekomen 1943Gevangenschap in: Weteringschans

Buehrmann, Cornelis, Enschede 23-4-1923Woonachtig: Enschede

Bueno de Mesquita, Arnold (Nol), Amsterdam 23-2-1908, BinnenhuisarchitectWoonachtig: Nieuwe Heerengracht 123, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bueno de Mesquita-Kolthoff, Tertia, Amsterdam 5-1-1913, VerpleegsterWoonachtig: Nieuwe Heerengracht 123, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Buijs, Jan Willem, Wormerveer 10-11-1900, PTT AmbtenaarWoonachtig: Soembastraat 72, Den HelderGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 10-5-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, NatzweilerWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Natzweiler 2-8-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij bracht geld uit het Solidariteitsfond naar achtergebleven familieleden van onderduikers, gearresteerden en gesneuvelden.

Buijs, Maurice Jonathan, Amsterdam 1-1-1918Woonachtig: Weesperzijde 130 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Buijs, TonWoonachtig: Alberdingk Thijmstraat, Schiedam

Buijsen, Willem van, Delft 12-5-1912, MetaaldraaierWoonachtig: Raamstraat 103, DelftGearresteerd: 16-6-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Buijtekant, David, Amsterdam 24-10-1904, PlakkerWoonachtig: Valkenburgerstraat 77 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Buijzer, Balt Dirk de, Den Haag 22-8-1885, TimmermanWoonachtig: Westerbaenstraat 81, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 4-10-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Dachau 28-3-1945Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er ist für die illeg. CPN als Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Lektüre der CPN gelesen’.

BuisWoonachtig: Werninkhofstraat, Hengelo

Buis-Gobes, Bloeme, Amsterdam 21 12 1903Woonachtig: Vegastraat 4, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Abraham en Mechiel Gobes.Afkomst: Van Joodse afkomst.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Buising, Johannes Gerardus, Amsterdam 16-9-1889, TramconducteurWoonachtig: Ruydaelstraat 70, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Conducteur gemeentetram. 2e Penningmeester afdeling Federatie Personeel in Openbare Dienst (1932).

Buitenkant, Israel, Amsterdam 15-12-1892, DiamantbewerkerWoonachtig: Vechtstraat 11 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Salomon Buitenkant.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 17-4-1943Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 4-1945

Buitenkant, Salomon, Amsterdam 24-8-1894, DiamantslijperWoonachtig: Lutmastraat 198 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Israel Buitenkant.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 9-9-1942Gevangenschap in: WesterborkOverleden: Midden Europa 10-1942Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Buitenveld, Sietske, Roordahuizum 30-3-1917, VerpleegsterWoonachtig: LeidenLid: Zij was lid van de Raad van Verzet.Opmerkingen: Zij hield in haar woning waren wapens verborgen. Zij was betrokken bij het gewapend verzet. Zij hielp Joden onderduiken. Zij dook eind 1944 in Amsterdam onder. In de hongerwinter heeft ze de leiding over een tehuis voor de opvang van kinderen, waar vooral zieke en verzwakte kinderen van verzetsmensen worden ondergebracht. Zij wist eind augustus 1944 Cornelis Piena uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans vrij te krijgen, toen die met een groot aantal voedselbonnen op zak gearresteerd was. Zij hielp Albert de Jong ontsnappen uit Amersfoort door hem buiten het kamp van burgerkleding te voorzien. Zij huwde na de oorlog Cornelis Johannes Piena.

Buld, Arnoldus, Almelo 31-1-1904, ManufacturierWoonachtig: Rohofstraat 64, AlmeloGodsdienst: GeenGearresteerd: 24-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: transport Neuengamme-Dachau 1-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Bult, Jan, Egmond-Binnen 9-5-1900, BloemkwekerWoonachtig: Pagelaan 8, Limmen

Bult-Vennik, Trijntje, Heiloo 14-12-1906Woonachtig: Pagelaan 8, Limmen

Bulte, Andries Johannes Pieter, Rotterdam 6-5-1918Woonachtig: Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 28-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Bulthuis, Jan, Oudeschip 1-12-1908Woonachtig: D 55, Oudeschip

Bultje, Klaas, Groningen 30-5-1895, SchipperWoonachtig: De Wittenkade 65 I, AmsterdamVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Opmerkingen: Hij had zich bij de gijzelactie niet gemeld, omdat hij in Duitsland bij het Reichsschleppbetrieb te werk was gesteld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Buningh, George Friederich, Den Haag 26-8-1866, KantoorbediendeWoonachtig: Rembrandtstraat 60, Den HaagGodsdienst: Gereformeerde KerkenGearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Bunjes, Caroline Dorothea Philippine (Lini), Utrecht 13-2-1918Woonachtig: FrieslandAfkomst: Van Joodse afkomst.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Opmerkingen: Zij wist pas in 1941 vanuit Spanje in Nederland terug te keren; zij dook onder in Friesland.

Bunschoten, Pieter, Krommenie 22-5-1913, BankwerkerWoonachtig: Noorder Vaartdijk 5 A, KrommenieOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bunschoten-Sjollema, Jannetje, Zaandam 23-3-1913Woonachtig: Noorder Vaartdijk 5 A, KrommenieOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bunschoten, Willem, Huizen 21-1-1907, SchilderWoonachtig: Rigelstraat 23, HilversumGearresteerd: <8-1943Gevangenschap in: Vught, DachauOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bunschoten-Koridon, Jansje, Amsterdam 4-2-1912Woonachtig: Rigelstraat 23, HilversumOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bunt, Adrianus van de, Muiden 27-2-1894, KantoorbediendeWoonachtig: Haarlemmerstraat 67 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Gerardus van de Bunt.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: <29-1-1943Gevangenschap in: Vught, Dachau, Allach, Markirch, DachauOverleden: Dachau 27-2-1945Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Bunt, Gerardus van den, Haarlem 1-3-1891, Houder wasinrichtingWoonachtig: Weimarstraat 101, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Adrianus van de Bunt.Godsdienst: GeenLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schoenmaker. V.R.O. (1936). R.S.A.P. Richtte afdeling F.A.N. Haarlem op. Bestuur F.A.N.Gearresteerd: 23-2-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Lublin-MajdanekOverleden: Majdanek 8-3-1944Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was invalide. Hij kwam oorspronkelijk uit Haarlem, zijn vrouw ging na zijn arrestatie kennelijk terug naar Haarlem. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verteilung illegaler Lektüre’.

Bunt, Johannes Jacobus van den, Haarlem 3-10-1880, LetterkundigeWoonachtig: Marconistraat 13A, Den HaagLid: Hij was anarchist.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sociaal anarchist. Behoort tot Loge van Veertien.Gearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Buren, Duifje van, Rotterdam 5-6-1929Woonachtig: Hoyledesingel 24, RotterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Mozes en Rebecca van Buren-de Casseres en een zuster van Simon van Buren.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 20-10-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-4-1943Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven. Zij werd meteen de dag na haar arrestatie naar Westerbork overgebracht.

Buren, Mozes van, Wal-Tiel 29-1-1900, FabrikantWoonachtig: Hoyledesingel 24, RotterdamVerwantschap: Hij was de vader van Duifje en Simon van Buren.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-4-1943Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: Zijn opsporing en die van zijn echtgenote werden door de Haagse Sicherheitsdienst verzocht in het Algemeen Politieblad van 29-10-1942. Willem en Stella Reinmann (vader en dochter) die in hun woning verbleven, werden op 6 oktober 1942 gearresteerd en naar Westerbork afgevoerd; Willem is in Auschwitz om het leven gekomen.

Buren-De Casseres, Rebecca van, Amsterdam 23-4-1896Woonachtig: Hoyledesingel 24, RotterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Duifje en Simon van Buren.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 20-10-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 5-11-1942Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: Haar opsporing en die van haar echtgenoot werden door de Haagse Sicherheitsdienst verzocht in het Algemeen Politieblad van 29-10-1942. Zij werd meteen de dag na haar arrestatie naar Westerbork overgebracht. Willem en Stella Reinmann (vader en dochter) die in hun woning verbleven, werden op 6 oktober 1942 gearresteerd en naar Westerbork afgevoerd; Willem is in Auschwitz om het leven gekomen.

Buren, Simon van, Rotterdam 13-7-1925Woonachtig: Hoyledesingel 24, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Mozes en Rebecca van Buren-de Casseres en een broer van Duifje van Buren.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 20-10-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, AuschwitzOverleden: Midden Europa 30-6-1944Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: Hij werd meteen de dag na zijn arrestatie naar Westerbork overgebracht.

Burg, Hendricus Adrianus van den, Delft 20-12-1922, GroentehandelaarWoonachtig: Westerstraat 90, DelftGearresteerd: <1-9-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Lübeck 29-6-1945Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege Kontraktbruch met de Arbeitseinsatz Reich. Hij is na bevrijding overleden aan gevolgen gevangenschap.

Burg, Job Jan van der, Leeuwarden 1-3-1902, MetselaarWoonachtig: Starterstraat 21, LeeuwardenVerwantschap: Hij was een broer van Jurre Hermanus van der Burg.Lid: Hij was anarchist.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Dienstweigeraar. Oktober 1922 veroordeeld tot 10 maanden.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941Gevangenschap in: SchoorlOpmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Burg, Jurre Hermanus van der, Leeuwarden 31-5-1904, MetselaarWoonachtig: 2e Vegelindwarsstraat 23, LeeuwardenVerwantschap: Hij was een broer van Job Jan van der Burg.Lid: Hij was anarchist.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Anarchist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Dienstweigeraar. Ingesloten april 1924. Bestuurslid afdeling V.J.V. (1926).Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941Gevangenschap in: SchoorlOpmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Burg, Leendert Jacobus van den, Delft 14-6-1889, KopersorteerderWoonachtig: DelftVerwantschap: Hij was gehuwd met Elisabeth Alberdina van den Burg-Beck.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gehuwd met E.A. Beck. Kopersorteerder. C.P.N.

Burg-Beck, Elisabeth Alberdina van den, Delft 15-10-1890Woonachtig: DelftVerwantschap: Zij was een zuster van Jacobus Johannes, Karel Frederik en Lambertus Karel Beck.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van L.J. Secretaresse I.R.H. afdeling Delft (1929).

Burg, Leendert Johannes van den, Maassluis 26-4-1921, StudentWoonachtig: Burgemeester de Jongkade 26 rood, MaassluisGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 29-4-1943Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Natzweiler, MarkirchWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In Vught werd op de Häftlingskarte als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Op een vragenformulier stond vermeld ‘Kontaktversuch mit illegaler Organisation’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Burg, Willem Jacob van der, Utrecht 23-6-1916, ChemicusWoonachtig: Walplein 7, OssGodsdienst: GeenGearresteerd: 5-9-1941Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, DachauOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbindung met Mitglieden der CPN’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Burgemeester, Hendricus Johannes, Amsterdam 30-11-1881, SigarenmakerWoonachtig: Campanulastraat 18, AmsterdamGearresteerd: 17-4-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 13-3-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verleende hulp aan de gezinnen van onderduikers.

Burger, Bastiaan den, Nieuwpoort 10-5-1892, StuwadoorWoonachtig: Schiedamscheweg 250 B, RotterdamLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 11-1-1943, vrijgekomen 26-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Burger, Dirk Daniel, Amsterdam 11-10-1903, Bankwerker-handWoonachtig: Anna van Burenstraat 21 hs, AmsterdamLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, AuschwitzOverleden: Auschwitz 16-11-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Burger, Hendrikus den, Rotterdam 11-1-1922, ExpeditieknechtWoonachtig: Schiedamscheweg 250 A, RotterdamGodsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 11-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Allach, NeuengammeWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Neuengamme 24-4-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Burgh, Martinus Anton van der, Schiedam 20-6-1887, SchilderWoonachtig: Maasstraat 26, HaarlemGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Functionaris C.P.H. (1937).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 31-1-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Burgh-Loman, Anna Margaretha Maria van der, Amsterdam 4-6-1894Woonachtig: Maasstraat 26, HaarlemGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Weteringschans, Duitse tuchthuizen, Ravensbrück, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 4-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Burgh, Willem van der, Strijen 4-1-1919, Politieman (wachtmeester)Woonachtig: Vancouverstraat 22 III, AmsterdamGearresteerd: 23-11-1943Gevangenschap in: VughtOverleden: Vught 23-7-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd verraden door Johanna Francisca de Munck-Siffels. Hij werd door de Sicherheitsdienst en uur na middernacht gearresteerd.

Buring, Anna Maria Wilhelmina, Amsterdam 10-1-1916Woonachtig: Joos Banckersweg 26 III, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Martin Gerardus Nicolaas Buring en Helena Johanna Maria Savi-Buring.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Buring, Martin Gerardus Nicolaas (Martien), Amsterdam 18-6-1907, ChauffeurWoonachtig: Baffinstraat 3 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Anna Maria Wilhelmina Buring en Helena Johanna Maria Savi-Buring.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Burlage, Cornelis, Amsterdam 4-11-1885, BroodbakkerWoonachtig: Jacob van Lennepkade 259 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Johannes Reinardus Burlage.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Links revolutionair. Voorzitter Nederlandse Federatie Arbeiders Voedingsmiddelen, onderafdeling Bakkers, afdeling Amsterdam. Secretaris Bakkerijassociatie.

Burlage, Johannes Reinardus, Amsterdam 8-11-1911, VrachtwagenchauffeurWoonachtig: Weteringschans 177 boven, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Cornelis Burlage.Godsdienst: GeenGearresteerd: 4-10-1942Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, MarkirchOpmerkingen: In Vught staat op de Häftlingskarte als arrestatiereden vermeld ‘Grund de Sch.h. [Schutzhaft]: Judendiebstahl’ en op een vragenformulier stond ‘Diebstahl in Judenhaus’.

Busch, Elbertus Frederikus, Apeldoorn 11-5-1903, MijnwerkerWoonachtig: Paadweg 1, HoensbroekGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinist. Communist. Er wordt bij hem thuis vergaderd.Gearresteerd: eerste arrestatie 5-2-1941, vrijgekomen 14-6-1941, tweede arrestatie 25-6-1941Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 25-5-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Busch, Philip, Amsterdam 21-10-1919, VertegenwoordigerWoonachtig: Mataramstraat 1 II, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 2-12-1942Gevangenschap in: Vught, DachauOpmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Kommunistische Propaganda’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Buschgens, Joseph Marinus Aloysius, Diemen 21-6-1899, BedrijfsleiderWoonachtig: Linnaeusstraat 116, Den HaagGodsdienst: GeenSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Oud-bestuurslid R.S.A.P. afdeling Den Haag. Bestuur Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van Werkers in de Metaalindustrie. Ontkent dienst genomen te hebben in Spaanse regeringsleger (1937). Ronselt voor Spanje. Zou leider ronselarij van Nederlanders voor Internationale K741.Gearresteerd: >5-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij was stateloos. Hij kon niet in september 1942 gearresteerd worden, omdat hij bij de Mauserwerke in Oberndorf te werk was gesteld. Vermoedelijk is hij na terugkeer korte tijd gearresteerd geweest.

Busscher, Hendricus Florus (Henk), Amsterdam 14-4-1923, LampenkappenmakerWoonachtig: Van Halstraat 92 III, AmsterdamGearresteerd: 20-6-1944Gevangenschap in: Amersfoort, BornaOverleden: Borna 10-1-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Busschers, Bernard Herman, Enschede 27-2-1885, VerfmeesterWoonachtig: HengeloGearresteerd: 30-11-1942Gevangenschap in: HengeloOverleden: Hengelo 10-5-1943 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij werd door Gerhard Hendrik Bruggert aan de SD verraden.

Busschers-Louwen, Ernestine Caroline Christine Amalia, Zuid Eschmarke 21-9-1881Woonachtig: HengeloGearresteerd: 30-11-1942Gevangenschap in: Hengelo

Buter, Jan, Hoogezand 5-9-1902, Stationsassistent NSWoonachtig: Assendorperlure 33, ZwolleLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stationsassistent N.S. Communist. Oud-landelijk bestuur C.P.N. en V.V.S.U.Gearresteerd: 3-5-1943, 12-6-43Gevangenschap in: VughtOpmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Buur, Gerard de, Hoogezand 5-9-1895, ExpediteurWoonachtig: GroningenOverleden: Groningen 15-4-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij sneuvelde bij de bevrijding Groningen

Buuren, Gysbert Lucas van, Amsterdam 14-7-1911, SchilderWoonachtig: Vondelweg 96, Haarlem

Buuren, Jacobus, Amsterdam 2-9-1915, FabrieksarbeiderWoonachtig: Peperstraat 13, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 22-10-1942Gevangenschap in: Vught, DachauOpmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Komm. Betät. [Betätigung]’.

Buuren, Klaas van, Den Haag 19-2-1900, Los werkmanWoonachtig: Hugo Verrieststraat 71, Den HaagGodsdienst: Nederlands Hervormd

Buuren, Teunis van, Rijswijk 3-4-1894, TramconducteurWoonachtig: Van Lennepstraat 75 C, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 23-11-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught

Buurke, Zwiert, Noordbroek 1-8-1901, LandarbeiderWoonachtig: B 204, HarpelGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Was in Rusland. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1935). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 3-11-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, Groß-Rosen, Mittelbau-Dora, EllrichWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Ellrich (Mittelbau-Dora) 18-3-1945Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij heeft geld ingezameld. Hij heeft onderduikers aan adressen geholpen en verder bijgestaan. Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. der C.P.N.

Buurman, Willem, Lisse 8-10-1899, VarensgezelWoonachtig: Goudsbloemstraat 137 I, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Brengt kopij De Tribune van redactie naar drukkerij. Bestuur C.P.H. sectie Jordaan (1934).Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 6-6-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, AuschwitzOverleden: Auschwitz 17-1-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Caljé, Johannes Franciscus, Sliedrecht 5-2-1900, HandelsreizigerWoonachtig: Farenheitstraat 13 B, SliedrechtGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Assuradeur. Bestuur afdeling C.P.N. (1937). Secretaris afdeling I.R.H. (1937). Actief bij herbergen Duitse emigranten (1938).Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941, tweede arrestatie 6-6-1941Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, SachsenhausenOpmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Cambeen, Petrus Josephus, Graauw 26-7-1920Woonachtig: Paal B62, GraauwGearresteerd: <10-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sint-MichielsgestelOpmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Komm. Propag.

Camfferman, Jacob Arnoldus, Den Haag 12-9-1914, ElektricienWoonachtig: Larenschestraat 53, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheiddienst) gesignaleerd als lid van de CPN.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Cammelot, Adriaan Nicolaas, Middelburg 2-10-1904, StoffeerderWoonachtig: Admiraal de Ruijterweg 271, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiesecretariaat C.P.N. (1937).

Canes, Sander, Amsterdam 14-4-1901, RegenjasplakkerWoonachtig: Eemsstraat 9 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGodsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Capel, Anton (Toon), Purmerend 1926

Capel, Petrus Franciscus, Amsterdam 4-10-1886Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Cappelleveen, Jansje Alida van, Boskoop 1-11-1895, VerpleegsterWoonachtig: Julianastraat 44, RijswijkGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: <1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, RavensbrückOverleden: Ravensbrück 17-2-1945Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Cardozo, Abraham, Amsterdam 1-10-1874, KoopmanWoonachtig: Nieuwe Prinsengracht 114, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938). Spreker. Permanent Comité V.V.S.U.Gearresteerd: 25-3-1943Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Westerbork, TheresienstadtHolocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht.

Carstens, Cornelis Willem, Amsterdam 2-10-1909, MelkbezorgerWoonachtig: Lijnbaansgracht 27, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 17-5-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 9-9-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

CasemirWoonachtig: Oude Kerkstraat, Heerlen

Cavaljé, Martinus Cornelis, Avereest 7-3-1916Woonachtig: NeerboschGearresteerd: 19-1-1942 GefusilleerdGevangenschap in: Oranjehotel, UtrechtOverleden: Soesterberg 22-9-1942Opmerkingen: Hij werd in Nijmegen gearresteerd.

Celosse, Nicolaas Johannes (Bob), Banjoewangi (Nederlandsch Oost Indië) 28-4-1917, AmbtenaarWoonachtig: Schuytstraat 192, Den HaagLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 20-5-1944Gevangenschap in: Haaren, Vught, HaarenOverleden: Vught 5-9-1944 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Onderscheiding: Kruis van Verdienste, Bronzen LeeuwOpmerkingen: Vroeg in de oorlog was Celosse actief voor de Ordedienst, waardoor hij in contact kwam met het Bureau Bijzondere Opdrachten in Londen en met de groep CS6. Nadat CS6 in 1943 nagenoeg geheel opgerold werd, vertrok hij samen met Karel de Graaf via Spanje naar Engeland en kreeg een opleiding bij het Bureau Bijzondere opdrachten (een uiterst merkwaardige combinatie omdat zowel de Ordedienst als BBO fel anticommunistisch waren en aan het eind van de oorlog zelfs op beperkte schaal met de Duitse contraspionage, bijvoorbeeld met Joseph Schreieder, Friedrich Frank en Helmuth Pröbsting, samenwerkten). Op 30 maart 1944 werd hij als geheim agent boven de Wieringermeerpolder gedropt en legde contact met de restanten van de groep CS6. Op 20 mei 1944 werden hij en de andere vier leden van zijn groep gearresteerd.

Cerneus, Willem Frederik, Amsterdam 24-4-1909, MetaalbewerkerWoonachtig: Van Rappardstraat 17 I, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 22-7-1941Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 16-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der Mitgliedschaft der CPN’.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Cerneus stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Cevat, Antonius, Amsterdam 27-5-1906, BetonarbeiderWoonachtig: Borgerstraat 223 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Dirk Laurens Cevat.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, SandbostelOverleden: Neuenkirchen 23-5-1945Opmerkingen: Na bevrijding overleden aan gevolgen gevangenschap

Cevat, Dirk Laurens, Amsterdam 26-2-1899, Los werkmanWoonachtig: Jacob van Lennepkade 222 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Antonius Cevat.

Chamboné, Antoon Willem, Oss 10-5-1920Woonachtig: Noord-BrabantVerwantschap: Hij was een zoon van Cornelis Antonius Chamboné.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Chamboné-Mooij, Catharina Geertruida, Utrecht 25-7-1922Woonachtig: Noord-BrabantOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij vervoerde documenten en wapens.

Chamboné, Cornelis Antonius, Den Bosch 21-10-1889, KantoorbediendeWoonachtig: Bucheliusstraat 4, UtrechtVerwantschap: Hij was de vader van Antoon Willem Chamboné.Gearresteerd: 2-7-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 3-3-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Chef d’Hotel, Cornelis (Nelis), Den Haag 14-2-1908, RadiomonteurWoonachtig: Brueghelstraat 239, Den HaagVerwantschap: Hij was de zoon van Isaäc Jacob en de broer van Hendrik Johannes, Isaäc Jacob en Krijn Chef d’Hotel.Godsdienst: GeenGearresteerd: 12-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 26-9-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk, De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung kommunistischer Schriften’.

Chef d’Hotel, Hendrik Johannes (Henk), Den Haag 26-1-1910, HuisschilderWoonachtig: Brueghelstraat 239, Den HaagVerwantschap: Hij was de zoon van Isaäc Jacob en de broer van Cornelis, Isaäc Jacob en Krijn Chef d’Hotel.Godsdienst: GeenGearresteerd: 12-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, DachauOverleden: Dachau 26-6-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk, De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Komm. Prop. [Propaganda]’.

Chef d’Hotel, Isaäc Jacob, Den Haag 31-10-1873, Varensgezel (voormalig)Woonachtig: Brueghelstraat 239, Den HaagVerwantschap: Hij was de vader van Cornelis, Hendrik Johannes, Isaäc Jacob en Krijn Chef d’Hotel.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 12-8-1941, vrijgekomen 16-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij verloor al zijn vier zoons (hij had ook nog een reeks dochters), allen ten gevolge van verraad door de politiespion Van Soolingen die al in voorjaar 1940 door burgemeester De Monchy de illegale CPN werd ingestuurd. Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst) gesignaleerd als lid van de CPN; Crabbendam was in belangrijke mate verantwoordelijk voor de moord op drie van zijn vier zoons.

Chef d’Hotel, Isaäc Jacob (Jack), Den Haag 27-1-1900, ScheepskokWoonachtig: Brueghelstraat 239, Den HaagVerwantschap: Hij was de zoon van Isaäc Jacob en de broer van Cornelis, Hendrik Johannes en Krijn Chef d’Hotel.Godsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verduistert gelden van het M.A.S. (1934). Communist (1939).Gearresteerd: 9-3-1945Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de vierde infiltratieactie door Johannes Hubertus van Soolingen die In mei 1940 door een opdracht van burgemeester De Monchy de CPN werd ingestuurd. Deze vierde infiltratieactie leidde tot de fusillering van drie personen.Gevangenschap in: OranjehotelOverleden: Rotterdam 12-3-1945 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk, De Waarheid en andere illegale lectuur. Na het oprollen van De Vonk-groep bleef hij enige tijd uit beeld. Vanaf 1944 had hij de leiding over de werkzaamheden in Den Haag voor het Solidariteitsfonds en was weer betrokken bij de verspreiding van De Waarheid. Hij stond regelmatig in direct contact met de door burgemeester De Monchy het communistisch verzet binnen gestuurde Van Soolingen en dat heeft hem het leven gekost.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Chef d’Hotel, Krijn, Den Haag 16-7-1901, BakkerWoonachtig: Brueghelstraat 239, Den HaagVerwantschap: Hij was de zoon van Isaäc Jacob en de broer van Cornelis, Hendrik Johannes en Isaäc Jacob Chef d’Hotel.Godsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 12-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, DachauOverleden: Dachau 8-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk, De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij zat zes maanden ondergedoken, maar werd gearresteerd toen hij een kort bezoek aan huis bracht. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach den Verbot der CPN noch illeg. Hetzschriften verkauft und war Leiter einer Fünfergruppe’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitglied der C.P.N.’.

Chretien, Josephus Hendrik Jan Hermanus, Rotterdam 13-2-1913, VrachtwagenchauffeurWoonachtig: Gouvernestraat 55, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 10-11-1941Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek, MauthausenOpmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 18-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht. Politiemannen van groep X gaven op: ‘Zou voor den oorlog eenige mndn lid v.d. C.P.H. geweest zijn’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kaufen einer illegaler Zeitung der K.P.N.’.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Chretien stond ook op deze lijst: hij was in 1941 gearresteerd door toedoen van Crabbendam, die wist dat het zijn leven kon kosten.

Claassen, Hendrik, Amsterdam 24-9-1905, AmanuensisWoonachtig: Van Ostadestraat 490 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was de broer van Johannes Claassen.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkte op C.P.N.-partijbureau. Geronseld voor Internationale Brigade. Vocht waarschijnlijk in Spanje (1937).Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Claassen, Johannes, Amsterdam 22-5-1904, 2e stuurman K.N.S.M.Woonachtig: Uithoornstraat 9 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was de broer van Hendrik Claassen.Godsdienst: GeenGearresteerd: 3-7-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 9-9-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Claassen stond ook op deze lijst.

Clarenburg, Isaak, Amsterdam 20-1-1904, MachinebankwerkerWoonachtig: Slaperdijkweg 52, HaarlemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Communist. Bestuur J.V.A. (1931). GPU-man van C.P.N. Haarlem.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Clarenburg-Oversteegen, Wilhelmina Catharina (Mien), Amsterdam 4-5-1908Woonachtig: Slaperdijkweg 52, HaarlemVerwantschap: Zij was een zuster van Ferdinand, George, Jacob Wilhelm en Willem Oversteegen.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: [Haar naam stond vermeld zonder verdere toelichting]

Cleef, Hartog van, Amsterdam 15-3-1895, PerserWoonachtig: Schaepmanstraat 21, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Cleef, Johan Siegfried van, Amsterdam 1-1-1905, KantoorbediendeWoonachtig: Kinderdijkstraat 60 I, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 18-5-1943Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 11-1-1945

Clement, Johan Barend, Amsterdam 22-10-1906, SchoenmakerWoonachtig: Westerstraat 54, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Clerck, Arthur Franciscus de, Clinge 23-5-1889, SchipperWoonachtig: Aelbrechtskade 131, RotterdamVerwantschap: Hij was de broer van Deodatus Edmond Phielmondus de Clerck.Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 17-11-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij heeft Solidariteitsgelden gebracht naar gezinnen van gearresteerde en omgekomenen van de Rotterdamse tram (RETM).

Clerck, Deodatus Edmond Phielmondus de, Axel 19-6-1900, PlombeerderWoonachtig: Aelbrechtskade 131, RotterdamVerwantschap: Hij was de broer van Arthur Franciscus de Clerck.Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 17-11-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Clerkx, Cornelia (Corrie), Amsterdam 18-4-1917, KantoorbediendeWoonachtig: Hoofdweg 71, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Petrus Clerkx.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, RavensbrückNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Clerkx, Petrus (Boersma, Stein), Geertruidenberg 28-6-1891, AdministrateurWoonachtig: Kwakersplein 3 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Cornelis Clerkx.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Geldschieter drukkerij Atalanta (1932). Directeur drukkerij Atalanta (1933). Firmant firma Th. Dijkman & co. Technisch directeur en administrateur De Tribune. Wegens verduistering ontslagen. Partijcongres C.P.N. (1935). Partijbestuur C.P.N. (tot 1938).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Clerx, Hendrikus Petrus (Hein), Breda 24-10-1897, ArbeiderWoonachtig: Vestingstraat 30, BredaOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Clerx, Peter Josef Hubert (Leensma), Urmond 4-4-1914Woonachtig: Arboretumlaan 23, Wageningen

Cleton, Jan Albertus, Rotterdam 15-12-1913, VerkoperWoonachtig: Ugchelscheweg 97, ApeldoornVerwantschap: Hij was een broer van Maria Wilhelmina Endeveld-Cleton.Godsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1935). Voorzitter afdeling Apeldoorn van C.P.N. en C.J.B. (1935). Kandidaat gemeenteraad (1939).Gearresteerd: 2-1942Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Natzweiler, ErzingenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Cleton-Magendans, Willempje, Kampen 17-1-1915Woonachtig: Ugchelscheweg 97, ApeldoornOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Clever, Barend, Vreeswijk 23-5-1892, StokerWoonachtig: Tooropstraat 12, HeerlenVerwantschap: Hij was de vader van Barend en Gustaaf Karel Clever en Wilhelmina Engelina van Duin-Clever en de broer van Leonard Eduard Clever.Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Districtsbestuur C.P.N. (1938). Voorzitter Anti-fascistisch comité in de Mijnstreek. Kandidaat Gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, AmersfoortNaoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Clever stond ook op deze lijst.Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Clever, Barend, Voerendaal 28-5-1921Woonachtig: Tooropstraat 12, HeerlenVerwantschap: Hij was de zoon van Barend Clever en de broer van Gustaaf Karel Clever en Wilhelmina Engelina van Duin-Clever.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Clever, Gustaaf Karel, Voerendaal 1-5-1917, ElektricienWoonachtig: HeerlenVerwantschap: Hij was de zoon van Barend Clever en de broer van Barend Clever en Wilhelmina Engelina van Duin-Clever.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Lid hoofdbestuur C.J.B. Politiek leider C.J.B. in de Mijnstreek. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935).

Clever, Leonard Eduard, Jutphaas 31-7-1893, IJzerwerkerWoonachtig: Dam 1, ZaandamVerwantschap: Hij was de broer van Barend Clever.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Cobben, Frans, Meerssen 10-6-1915, SchilderWoonachtig: Kattenstraat 11, MaastrichtGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: eerste arrestatie 10-4-1942, vrijgekomen 5-1942, tweede arrestatie 25-6-1942Gevangenschap in: Maastricht, Neuengamme, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Cobben stond ook op deze lijst.

Coëlho, Raoul, Brussel 13-8-1907, BoekverkoperWoonachtig: Oranjeplein 39, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 13-7-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, MauthausenOverleden: Mauthausen 11-11-1942Opmerkingen: Hij werd gearresteerd met een aantal illegale blaadjes in bezit. Hij werd Otto door Lange van het communisten-Referat van de Sicherheitsdienst gearresteerd.

Coenradi, Hermanus Mattheus Hendricus (Herman), Amsterdam 23-4-1909, ElektricienWoonachtig: Zeedijk 17 III, AmsterdamFebruaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 25-2-1941Gevangenschap in: OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 3-3-1941 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Gearresteerd en gefusilleerd vanwege zijn rol de Februaristaking.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Coenradi-Blom, Maria Hendrika Gesina, Amsterdam 21-8-1910Woonachtig: Zeedijk 17 III, Amsterdam

Coenradi, Petrus Franciscus (Piet), Amsterdam 28-6-1902, BroodbezorgerWoonachtig: Lutmastraat 196 III, AmsterdamGearresteerd: 5-11-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 12-1-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door W.A.-mannen tijdens het plakken van pamfletten ter gelegenheid van de herdenking van de Russische revolutie, tegelijk met zijn echtgenote en Suzanna Musikant-Eijl.

Coenradi-Van der Pijll, Hendrika Henriette (Rie), Amsterdam 6-11-1903Woonachtig: Lutmastraat 196 III, AmsterdamGearresteerd: 5-11-1941Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Oranjehotel, RavensbrückOpmerkingen: Zij werd gearresteerd door W.A.-mannen tijdens het plakken van pamfletten ter gelegenheid van de herdenking van de Russische revolutie, tegelijk met haar echtgenoot Petrus Coenradi en Suzanna Musikant-Eijl. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

CoerierWoonachtig: Bloemstraat 17, Deventer

Cohen, A.Woonachtig: Wisentstraat 24, BussumAfkomst: Van Joodse afkomst.

Cohen, Anna, Amsterdam 4-2-1921, NaaisterWoonachtig: Keizersgracht 559, AmsterdamVerwantschap: Zij is na de oorlog gehuwd met Cornelis Guldemond.Afkomst: Van Joodse afkomst.

Cohen, Arthur Julius Uri (Adje, Aart Leskes), Hamburg (Duitsland) 21-1-1910, BotermakerWoonachtig: Klein-Coolstraat 38 A, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Opmerkingen: Hij brak samen met Gerben Wagenaar in bij een bedrijf en stalen elektrische artikelen, die onder andere nodig waren voor de aanslag op de Wehrmacht-trein op het Rotte-viaduct.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Cohen, Isak, Zutphen 3-9-1875, UitdragerWoonachtig: Barlheze 42, ZutphenAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Uitdrager. Voorzitter afdeling C.P.N. (1933).Gearresteerd: <1-1943Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Vught, WesterborkOverleden: Sobibor 7-5-1943Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: Op zijn kaart in Vught stond als arrestatiereden vermeld: ’straftat: Verboten Organis.’ Hij werd vanuit Westerbork met een straftransport naar Sobibor overgebracht.

Cohen, James, Berlijn (Duitsland) 25-5-1912, LeraarWoonachtig: Biesboschstraat 65, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 2-7-1942Gevangenschap in: Amersfoort, MauthausenOverleden: Mauthausen 1-10-1942Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.

Cohen, Michiel, Amsterdam 8-11-1908, PerserWoonachtig: Plantage Doklaan 34 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Cohen, Maurits, Amsterdam 29-3-1912, PottenbakkerWoonachtig: Sanderijnstraat 60, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: Eerste arrestatie 8-1943, vrijgekomen 9-1943, tweede arrestatie 9-1944Gevangenschap in: WeteringschansEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Overleden: Apollolaan Amsterdam 24-10-1944 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij werd vanwege zijn Joodse afkomst in augustus 1943 opgepakt en in de Hollandsche Schouwburg opgesloten. Hij kon tijdens een transport met behulp van Duitse communisten ontvluchten en sloot zich opnieuw aan bij een groep binnen het communistisch verzet. Door verraad werd de hele groep opgepakt en een aantal van hen werden bij wijze van represaille op de Apollolaan gefusilleerd.

Cohen-Rozelaar, Meta, Amsterdam 21-6-1914, PottenbaksterWoonachtig: Sanderijnstraat 60, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Verwantschap: Zij is na de oorlog gehuwd met Willem Elise Neben.Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Verwantschap: Zij is na de oorlog gehuwd met Willem Elise Neben.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Collé, Willem, Culemborg 19-2-1887, GlasbewerkerWoonachtig: Vlaardingerdijk 31 A, SchiedamVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Glasblazer. P.A.S. Lid raad Schiedam voor Arbeiders-Comité. Gaat 1931 over naar C.P.H. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Voorzitter Sociale Partij. Kandidaat S.P. verkiezing 2e Kamer 1922. Communistische voorman Schiedam. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941Gevangenschap in: Noordsingel RotterdamOpmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Colpaar, Jan Willem Gerrit, Venlo 14-1-1907, RijwielhandelaarWoonachtig: Brederodestraat 122, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Comello, Willem, Tjalleberd 10-10-1903, VerzekeringsagentWoonachtig: 124, Het Meer (Heerenveen)Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling Terband der C.P.H.L.C. (1926). Voorzitter Federatie Terband. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Partijbestuur C.P.N. (1936; 1938 niet herkozen). Spreker.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941Gevangenschap in: SchoorlOpmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Compter, Cornelis Hendrik, Den Haag 16-7-1894, VrachtwagenchauffeurWoonachtig: Parallelweg 64, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 4-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, GusenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 23-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: In 1928 nam hij deel aan de Olympische Spelen op het onderdeel vedergewichtklasse gewichtheffen. Hij gaf leiding bij het drukken en verspreiden van De Waarheid en haalde geld op voor het Solidariteitsfonds. Hij werd door Inlichtingendienstman Veefkind en Sicherheitsdienstman Werner gearresteerd. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat seine Wohnung zur Aufbewahrung von Hetzschriften für die illeg. CPN zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotenes Schriftmaterial im Hause gehabt’.

Compter-Mooijman, Marijntje Johanna, Den Haag 1-6-1894Woonachtig: Parallelweg 64, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd 4-8-1941Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling V.V.S.U. (1936).Opmerkingen: Zij werd door Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd.

Congladze, Noë Gabrielowitsch, Georgië 1923Woonachtig: GeorgiëOpmerkingen: Hij was een Georgiër die in Zandvoort gelegerd was. Hij was aan het Oostfront krijgsgevangen gemaakt. Trad toe tot de Wehrmacht om betere overlevingskansen te krijgen en werd in Nederland gelegerd. Hij zocht contact met het communistisch verzet in Nederland. Hij werd in februari 1945 naar Texel overgeplaatst. Op 6 april 1945 kwamen de Georgiërs in opstand om te voorkomen dat ze tegen de geallieerde troepen werden ingezet. Er zijn toen 800 Duitsers om het leven gekomen, 565 Georgiërs en 120 Texelaars.

Coolen, Jacobus Cornelis Josephus (Sjaak), Tilburg 15-3-1917, LoopknechtWoonachtig: Tulpstraat 77, TilburgVerwantschap: Hij was een zoon van Joannes Henricus Leonardus Coolen.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Coolen, Joannes Henricus Leonardus (Jan), Tilburg 11-7-1893, TextielarbeiderWoonachtig: TilburgVerwantschap: Hij was de vader van Jacobus Cornelis Josephus Coolen.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stakingsleider (1935); zou geld van stakingscomité hebben verduisterd. Spreker die niet komt opdagen bij congres voor werk en brood. Spreker op partijcongres C.P.H. (1935).Opmerkingen: In 1935 gaf hij leiding aan een grote textielstaking in Tilburg.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Coomans, Henricus Josephus Alphonsus Marie, Rotterdam 14-9-1896, BankbeambteWoonachtig: MaastrichtGearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942Gevangenschap in: Maastricht

Coppenhagen, Mozes, Rotterdam 8-7-1917, WinkelierWoonachtig: Kalverstraat 113 hs, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Salomon en Sophia Coppenhagen-Koopman en een broer van Pinehas Joseph Coppenhagen.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-10-1942Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Lublin-MajdanekOverleden: Majdanek 30-11-1943Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘was voortvluchtig’.

Coppenhagen-De Winter, Johanna, Rotterdam 12-8-1917, WinkeljuffrouwWoonachtig: Kalverstraat 113 hs, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-10-1942Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, WesterborkOverleden: Sobibor 5-3-1943Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Coppenhagen, Pinehas Joseph, Rotterdam 22-7-1922, MagazijnbediendeWoonachtig: Kalverstraat 113 hs, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Salomon en Sophia Coppenhagen-Koopman en een broer van Mozes Coppenhagen.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-10-1942Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-4-1943Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘was voortvluchtig’.

Coppenhagen, Salomon, Rotterdam 21-9-1893, CommissionairWoonachtig: Kalverstraat 113 hs, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Mozes en Pinehas Joseph Coppenhagen.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-10-1942Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-4-1943Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘was voortvluchtig’.

Coppenhagen-Koopman, Sophia, Amsterdam 3-10-1896, WinkeljuffrouwWoonachtig: Kalverstraat 113 hs, AmsterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Mozes en Pinehas Joseph Coppenhagen.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-10-1942Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 14-1-1943Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Coppes, Adolf Hubert Joseph (Dolf), Venlo 3-7-1889, ArtsWoonachtig: Bisschopstraat 53, Enschede

Cori, Edgar Salom, Hamburg 23-1-1901, TolkWoonachtig: Adelheidstraat 174, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 20-3-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 10-5-1944Opmerkingen: Hij had de Spaanse nationaliteit. Hij woonde tot 1936 in Hamburg. Hij schreef zich op 23-11-1936 in Den Haag in. Hij hielp voor de oorlog mensen naar Palestina te emigreren. Na zijn arrestatie rezen er diplomatieke problemen tussen Duitsland en Spanje, maar uiteindelijk interesseerde Spanje zich niet voor het lot van Spaanse Joden in de door Duitsland bezette gebieden; vermoedelijk speelde politieke oriëntatie van Cori daarbij een rol.

Cori-Goldschmidt, Bertha, Hamburg 11-2-1906Woonachtig: Adelheidstraat 174, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 20-3-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, RavensbrückOpmerkingen: Haar echtgenoot had de Spaanse nationaliteit en zij door haar huwelijk ook. Zij woonde tot 1936 in Hamburg. Zij schreef zich op 23-11-1936 in Den Haag in. Zij en haar echtgenoot zouden zich voor de oorlog hebben bezig gehouden met de emigratie van Joden naar Palestina. Na zijn arrestatie rezen er diplomatieke problemen tussen Duitsland en Spanje, maar uiteindelijk interesseerde Spanje zich niet voor het lot van Spaanse Joden in de door Duitsland bezette gebieden; vermoedelijk speelde politieke oriëntatie van Cori daarbij een rol. Na de oorlog emigreerde zij naar New York.

Cornelis, Jacob, Groningen 10-5-1914, SchoenmakerWoonachtig: Zonnebloemstraat 14, GroningenGodsdienst: GeenLid: Hij was anarchist.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Dienstweigeraar. In 1934 opgesloten in Veenhuizen. secretaris afdeling I.A.M.V. (1937). Vertegenwoordiger V.A.U.Gearresteerd: <6-1944Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 6-2-1945Opmerkingen: Op zijn registratiekaart in Amersfoort stond ‘A.Sozial’.

Cornelissen, Albert, Dieren 5-7-1905, BosarbeiderWoonachtig: Nieboerstraat 19, DierenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de Eenheidspartij (1939).Gearresteerd: 6-3-1944Gevangenschap in: Arnhem, Vught, DachauOpmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd samen met Wilhelmus Franciscus Stevens gearresteerd.

Cornelius-Barth, Constance Cornelia, Taloe (Nederlandsch Oost Indië) 14-12-1886Woonachtig: Prinsengracht 495 I, AmsterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Violette Cornelius.

Cornet, Cornelis, Leiden 9-12-1888, StukadoorWoonachtig: Alexanderstraat 51, LeidenVerwantschap: Hij was de vader van Gerrit Cornet, Johanna van Soest-Cornet, Pieterje Louwrier Cornet en Lena van Roijen-Cornet.Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Communist. Comité van actie tegen de Vlootwet (1940).Gearresteerd: 20-7-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, DachauOverleden: Maastricht 29-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Zijn zoon Dirk Cornet is tijdens de Spaanse burgeroorlog gesneuveld. Hij verspreidde Gids en verrichtte werkzaamheden voor De Vonk en De Waarheid. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN-Funktionär’. Na evacuatie per vliegtuig in ziekenhuis Maastricht ten gevolge van verblijf in concentratiekamp.

Cornet-De Boer, Pietertje, Leiden 1888Woonachtig: Alexanderstraat 51, LeidenVerwantschap: Zij was de moeder van Gerrit Cornet, Johanna van Soest-Cornet, Pieterje Louwrier Cornet en Lena van Roijen-Cornet.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Communist. Comité van actie tegen de Vlootwet (1940).Opmerkingen: Haar zoon Dirk Cornet is tijdens de Spaanse burgeroorlog gesneuveld. Zij verrichtte werkzaamheden voor De Vonk en De Waarheid.

Cornet, Gerardus Wilhelmus Lambertus, Schoten 17-8-1911, RietwerkerWoonachtig: Bloemstraat 138, AmsterdamGodsdienst: Rooms KatholiekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 9-7-1943Gevangenschap in: Vught, DachauOpmerkingen: Hij was stateloos. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Nicht gemeldet vor Kriegsgef. [Kriegsgefangenschaft]’.Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Auceps, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Cornet, Gerrit, Leiden 17-12-1921Woonachtig: LeidenVerwantschap: Hij was een zoon van Cornelis Cornet en een broer van Johanna van Soest-Cornet, Pieterje Louwrier-Cornet en Lena van Roijen-Cornet.Gevangenschap in: Oranjehotel, SiegburgGearresteerd: 1941Overleden: Siegburg 28-2-1945Opmerkingen: Hij werd bij een spinnerij in Siegburg te werk gesteld.

Corper, Jacob (Jaap), Borgerhout (België) 6-12-1912, DiamantbewerkerWoonachtig: Monseigneur van de Weteringstraat 6, HilversumVerwantschap: Hij was een zoon van Levie Corper.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: [Hij stond vermeld zonder verder commentaar.]Gearresteerd: 5-8-1943Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 31-5-1944Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor de productie van De Waarheid. Verder publiceerde hij eerst het communistische georiënteerde blad De Tribune en vervolgens Aetherflitsen. Hij dook in 1941 onder. Hij werd op het adres Van Bosschestraat 82 in Amsterdam gearresteerd toen hij papier vervoerde.

Corper-Van den Berg, Johanna Wilhelmina (Anna), Bussum 13-1-1908Woonachtig: Monseigneur van de Weteringstraat 6, Hilversum

Corper, Levie (Louis), Amsterdam 28-7-1889, KoopmanWoonachtig: 2e Amstellaan 137 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Jacob Corper.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 4-4-1944Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 22-5-1944Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verrichtte diverse verzetsactiviteiten. Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd door de Amsterdamse politie opgesloten.

Cosman-Gobits, Espéranse, Amsterdam 13-5-1918, KleermaaksterWoonachtig: Zwanenburgwal 18, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Barend Gobits.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Cost, Jan, Amsterdam 7-4-1905, ChauffeurWoonachtig: Goudsbloemstraat 110 II, AmsterdamGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 9-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Costerus, MarinusWoonachtig: Brielschelaan 44, Rotterdam

Cozijn, Barend (Van Beek), Amsterdam 5-11-1903, Bedrijfsleider bij textielbedrijfWoonachtig: 2e Boerhavestraat 65 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1937).Gearresteerd: 14-8-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 9-8-1942Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met de Aktion CPN, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij was oorspronkelijk lid van de SDAP, maar na een scheuring in die partij sloot hij zich aan bij de CPN. Vanwege zijn maatschappelijke positie deed hij dit onder de schuilnaam Van Beek. Hij werkte in het verzet samen met Louis Soester.

Crama, Pieternella (Nel), Leiden 28-8-1906, Costuumnaaister en patroonontwerpsterWoonachtig: Leiden

Crauwels, Paulus Nicolaas, Maastricht 17-8-1901, ZetterWoonachtig: SittardGearresteerd: 7-9-1944Overleden: Sittard 8-9-1944Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Bij verspreiding van De Waarheid samen met Johannes Wilhelmus Hubertus Theunissen gearresteerd en de dag daarop zijn beiden door landwachters doodgeschoten.

Creveld, Isaac (Ies), Rotterdam 14-1-1898, MusicusWoonachtig: Buys Ballotsingel 6 A, SchiedamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: <6-1944Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Celle, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 24-2-1945Opmerkingen: Hij was bevriend met Theo Scholten. Hij zat ten tijde van arrestatie ondergedoken bij de familie Van der Smit in Schiedam; het adres werd verraden en drie leden van de familie zijn daardoor om het leven gekomen.Opmerkingen: Hij was stateloos.

Croese, Louis, Parijs 15-11-1921, Technisch tekenaarWoonachtig: Meerhuizenstraat 30 I, AmsterdamGearresteerd; <1942Gevangenschap in: Landsberg, Diessen und AmmerseeOpmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd niet voltrokken. Hij werd in de gemeentes Landsberg en Diessen und Ammersee in Zuid-Duitsland te werk gesteld.

Croix, Willy la, Vreeland 10-8-1906, Technisch opzichter Publieke WerkenWoonachtig: Stadionkade 80 III, AmsterdamGearresteerd: 23-4-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Rothenburg-Sandbostel, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 19-9-1944Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Grund der Sch. H. [Schutzhaft] CPN.

Croix-Hansen, Fanny Margrethe la (Grethe), Den Haag 6-7-1906Woonachtig: Stadionkade 80 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 23-4-1942, vrijgelaten begin 6-1942Gevangenschap in: WeteringschansOpmerkingen: Het was aan de Duitsers onbekend dat zij van Joodse afkomst was, omdat zij niet als zodanig geregistreerd was.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Curière, Albertus Jacobus, Amsterdam 27-8-1920, WinkelbediendeWoonachtig: Jacob Catskade 52 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Peter Heinrich Curière.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Curière, Peter Heinrich (Henk), Amsterdam 8-12-1911, HulpverplegerWoonachtig: Zaanstraat 44 III achter, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Albertus Jacobus Curière.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Penningmeester V.V.S.A.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Curière-Korteman, Marietje (Riet), Amsterdam 18-7-1913Woonachtig: Zaanstraat 44 III achter, Amsterdam

Czyses, Zygmunt (Wilhelmus Johannes van den Heuvel), Lemberg (Duitsland, nu Lviv, Oekraïne) 15-9-1907, KoopmanWoonachtig: Nieuwe Looiersdwarsstraat 5, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 12-12-1942Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 30-4-1943Opmerkingen: Hij was een Duitse emigrant, die eind jaren dertig naar Nederland kwam; hij was actief voor de KPD. Het echtpaar werd gearresteerd, terwijl ze over een goed vals persoonsbewijs beschikten.Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Czyses-Fruchter, Hanni Toni (Celestina Justina M.L. Groeneveld), Duisburg (Duitsland) 14-6-1913, ApothekersassistenteWoonachtig: Nieuwe Looiersdwarsstraat 5, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 12-12-1942Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 26-2-1943Opmerkingen: Het echtpaar werd gearresteerd, terwijl ze over een goed vals persoonsbewijs beschikten.Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Daamen, Cornelis, Den Haag 18-9-1910, RubberwerkerWoonachtig: Driebergenstraat 224, Den HaagVerwantschap: Hij was een zwager van de echtgenoot van een zuster van Piet Wapperom.Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 24-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel, Siegburg, Rheinbach, RendsburgOpmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij een goed en een defect pistool aan zijn zwager Piet Wapperom verkocht had. Hij heeft niet aan het verzet deel genomen, maar was wel slachtoffer van de vervolging van het communistisch verzet. Hij werd door het Kriegsmarinegericht in Utrecht ter dood veroordeeld, wat later werd omgezet in tien jaar tuchthuis.

Dadema, Baroldus, Groningen 17-10-1891, KleermakerWoonachtig: Gedempte Gracht 85B, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: <1945Gevangenschap in: Oranjehotel, AmersfoortOverleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd

Daemen, Wilhelmus Cornelis Hendricus (Willem), Amsterdam 29-4-1898, HavenarbeiderWoonachtig: Von Zesenstraat 85 I, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdFebruaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: Eerste arrestatie 25-2-1941, vrijgelaten 3-1941, tweede arrestatie 12-6-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 2-3-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Zijn verzetswerk bestond uit het organiseren van stakingen en het verspreiden van illegale lectuur. Eerste arrestatie was vanwege zijn rol in de Februaristaking, waarna hij na drie weken werd vrijgelaten. De tweede arrestatie vond plaats toen hij zijn persoonsbewijs kwam afhalen.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Daemen stond ook op deze lijst.

Dagloonder, Joseph, Amsterdam 25-6-1918, OpperserWoonachtig: Leeuwenhoekstraat 2 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Dalen, Cornelis Jan van, Hellevoetsluis 16-5-1904, Los werkmanWoonachtig: Busken Huetstraat 19, RotterdamGodsdienst: Gereformeerde KerkenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Algemene Leiding Internationale Zeemansclub (1936).Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 29-8-1944, vrijgekomen 5-9-1944Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden naar aanleiding van een bomaanslag op een spoorwegviaduct. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Volgens leden van de CPN was hij tijdens de oorlog actief voor de CPN. Als reden voor arrestatie door groep X (Inlichtingendienst) werd opgegeven ‘a-sociaal’.

Dalfsen, Barend van, Zwolle 25-4-1909, SchilderWoonachtig: Heemskerkstraat 68, ZwolleLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Politiek leider en vertrouwensman afdeling C.P.N. (1938).Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 12-6-1943Gevangenschap in: VughtOpmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Dallinga, Remko, Termunten 29-7-1897, LandarbeiderWoonachtig: Piet Heinstraat 9, VelsenGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist.Gearresteerd: 22-1-1943Gevangenschap in: Vught, DachauOpmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Komm. Betät. [Betätigung]’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dalstra, Andries, Surhuisterveen 25-3-1905, SlagerWoonachtig: 372, BoelenslaanVerwantschap: Hij was een broer van Frans Dalstra.Gearresteerd: <11-1943Gevangenschap in: VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Dalstra, Frans, Surhuisterveen 13-4-1902, GrondwerkerWoonachtig: Drieroede 373, SurhuisterveenVerwantschap: Hij was een broer van Andries Dalstra.Godsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).Gearresteerd: 23-1-1942Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von Flugblättern’.Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 15-7-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Dalstra-De Wit, Hinke, Surhuisterveen 15-1-1900Woonachtig: Drieroede 373, Surhuisterveen

Dam, Bertus, Rotterdam 22-6-1895, FabrieksarbeiderWoonachtig: Schildmanstraat 13, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Sectiebestuur C.P.N. (1938).

Dam, Gustaaf van (Guus), Eindhoven 25-8-1921, VulcaniseurWoonachtig: Waverstraat 91, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 11-7-1942Gevangenschap in: Wolvenplein Utrecht, Westerbork, AuschwitzOverleden: Midden Europa 3-1945Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het luisteren naar een verboden radiozender. Bij huiszoeking werden wapens onder zijn bed gevonden. Hij werd op 19 augustus 1942 in een groep van negen personen door de rechercheurs Van der Merwe, Gerkema, Preeken, en Peeters naar de strafgevangenis in Utrecht overgebracht.Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Dam, Hendrik van (Henk), Rhenen 26-9-1889, GroentehandelaarWoonachtig: Zonder vaste woonplaats (bij arrestatie 1942)Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Matroos/Bakker/ Los arbeider. Leeft samen met H. van Aggelen. Communist. Distributie De Tribune (1934). Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad (1923, 1939). Gemeenteraadslid voor de C.P.H. (1929, 1931, 1938). Zijn adres aangetroffen op gearresteerde Duitse communist Grober (1933). Voorzitter afdeling C.P.N. (1939).Gearresteerd: Eerste arrestatie 8-8-1941, tweede arrestatie 7-8-1942Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Weteringschans, AmersfoortOverleden: Woudenberg 16-10-1942 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Na zijn eerste arrestatie in verband met de Aktion CPN is hij na vrijlating ondergedoken bij Jacobus Kors. Bij zijn tweede arrestatie in Amsterdam werd vermeld ‘zonder vaste woonplaats’.

Dam, Jacob ten (Jaap), Amsterdam 12-11-1916, VertegenwoordigerWoonachtig: Meerhuizenstraat 28 II, AmsterdamVerwantschap: Hij huwde na de oorlog Wilhelmina Christina Alberdina Meijer-Pooters.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling V.C.O.O. (1937).Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dam, Sjoerd van, Groningen 29-11-1923Woonachtig: Bedumerweg 77 A, GroningenGearresteerd: 6-1942Gevangenschap in: Scholtenshuis Groningen, Amersfoort, VughtOverleden: Vught 20-2-1943Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Zijn vader stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij werd gearresteerd vanwege het verscheuren van aangeplakte Duitse pamfletten.

Dankaart, Jacobus Johannes (Ko), Amsterdam 7-11-1912, Smid-bankwerkerWoonachtig: Timorplein 12 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Pieter Dankaart.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ambtenaar Publieke Werken (in 1939 op non-actief). Bezocht Spanje. Propagandist van de Commissie: Hulp aan Spanje (1939). Secretaris Centrale Commissie S.O.S.Gearresteerd: 2-7-1943, vrijgekomen 12-9-1943Gevangenschap in: Weteringschans, Ziekenhuis Zuidwal Den HaagOpmerkingen: Hij werd op het Waterlooplein gearresteerd, waarbij hij door twee kogels werd geraakt. Hij werd in het huis van bewaring aan de Weteringschans afgetuigd door een cipier. Daarna slikte hij een capsule met cyaankali door, met doordat hij de capsule niet had stukgebeten werkte het gif niet. Hij werd door verzetsmakkers in Sicherheitsdienst uniformen bevrijd uit het Haagse ziekenhuis Zuidwal. Na zijn bevrijding zette hij zijn verzetswerkzaamheden voort.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dankaart-Van Dijk, Renoldina Catharina (Dina), Amsterdam 4-12-1915Woonachtig: Timorplein 12 III, AmsterdamOpmerkingen: Zij moest na de arrestatie van haar echtgenoot onderduiken.

Dankaart, Pieter Eduardus (Piet), Amsterdam 26-7-1904, HavenarbeiderWoonachtig: Timorplein 12 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Jacobus Johannes Dankaart.Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was een van de acht leden van de Raad van Verzet (RVV), waarbij de communisten Christiaan Helsdingen en Pieter Oosterbroek, die in opdracht van de RVV-verzetsman Theo Thijssen, lid van de Ordedienst, een aanslag pleegde op een auto met Duitse militairen, waarbij een vuurgevecht ontstond. Bij het vuurgevecht werd een Duitse militair gedood en ook een van de verzetslieden kwam om het leven. Deze aanslag vormde aanleiding tot de razzia op de mannelijke bevolking van Putten, die tot de dood van 552 Puttenaren leidde.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Darphorn, Joseph (Joop), Den Helder 2-10-1897, KruidenierWoonachtig: Cornelis Ditostraat 32, Den HelderGearresteerd: 10-5-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, VughtOverleden: Vught 27-2-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verrichte werkzaamheden voor het Solidariteitsfonds. Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij verrichtte spionage en sabotage. Hij werd tijdens verhoren gemarteld.

Datoek Pamontjak, Mohammad Nozir, Solok (Nederlandsch Oost Indië) 10-4-1897, Student rechtenWoonachtig: LeidenAfkomst: Van Indonesische afkomstLid: Was lid (voorzitter) van de Perhimpoenan Indonesia.Centrale Inlichtingen Dienst: [Hij stond vermeld in rapporten van de Centrale Inlichtingen Dienst.]Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de Liga tegen Imperialisme en Kolonialisme. Na de oorlog was hij lid van het noodparlement van de Eerste Kamer.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dautzenberg, Peter Joseph, Würselen (Duitsland) 1-2-1901, MetselaarWoonachtig: Bergheidestraat 11, HaarlemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Veroordeeld voor doodslag. Terrorist.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, VughtOpmerkingen: De doodslag betreft een incident in 1929 in een café, waarbij iemand met een jachtgeweer met hagel in de rug werd geschoten. Dautzenberg verklaarde dat het schot per ongeluk afging. Hij werd tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Davelaar, Jan, Utrecht 21-3-1900, ElektricienWoonachtig: NijmegenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Communist. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1937).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Davids, Koert, Borger 2-10-1898, SchipperWoonachtig: Marco Polostraat 291 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 7-5-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verleende steun aan emigranten (Duitse vluchtelingen).Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Davids stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Davids-Westerling, Trijntje, Veendam 28-8-1905Woonachtig: Marco Polostraat 291 III, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Davids, Wilhelmina Frederika (Rivka), Den Haag 19-5-1928Woonachtig: Delftschelaan 34, Den HaagVerwantschap: Zij was een dochter van Willem Fredrik Davids.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Davids, Willem Frederik, Den Haag 24-9-1904, KantoorbediendeWoonachtig: Delftschelaan 34, Den HaagVerwantschap: Hij was de vader van Wilhelmina Fredrika Davids.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Evangelisch LuthersLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 9/11-11-1942Gevangenschap in: OranjehotelOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Davids-Bakkenes, Johanna Geertruida, Den Haag 31-3-1902Woonachtig: Delftschelaan 34, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Deana, Arie Gioachino, Hengelo 17-12-1913, KantoorbediendeWoonachtig: Spoorstraat 2, UtrechtOpmerkingen: Hij was redacteur voor de publicatie van De Waarheid voor de regio Utrecht.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Debije, Bernard, Den Haag 6-2-1909, Winkelier ijzerwaren, pentekenaar, etser, tekenaarWoonachtig: Weimarstraat 171B, Den HaagGearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Decker, Joseph, Aalsdorf (Duitsland) 8-2-1907Woonachtig: Gerard Doustraat 50, EindhovenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Deelman, Willem Jan Jaxon, Stadskanaal 11-4-1900, VertegenwoordigerWoonachtig: Vrijburgstaat 16, VoorburgGearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Defournij, Johannes Christiaan (Joop), Amsterdam 16-11-1904, SmidWoonachtig: Rijnstraat 148, AmsterdamGearresteerd: 5-1944Gevangenschap in: SachsenhausenOverleden: Wensickendorf 17-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Na bevrijding overleden

Degen, Simon, Amsterdam 18-5-1871, KoopmanWoonachtig: President Brandstraat 28 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: <16-1-1943Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 5-2-1943Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Degen-Tas, Rebecca, Amsterdam 16-10-1870Woonachtig: President Brandstraat 28 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Op 28-9-1942 in Amsterdam overleden, de voordracht voor het Eereboek onterecht, omdat ze door ziekte of ouderdom is overleden en niet door gevangenschap.

Degenaars, Cornelis, Hillegom 15-5-1918, Varensgezel grote vaartWoonachtig: Goereestraat 25, Amsterdam

Deij, Anna Maria, Essen (Duitsland) 11-3-1913, Verkoopster in modehuisWoonachtig: Vijzelstraat 72 II, AmsterdamVerwantschap: Zij had een relatie met Gerhard Badrian.Gearresteerd: 30-6-1944Gevangenschap in: Vught, RavensbrückOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij was lid van de persoonsbewijscentrale.

Dek, Johan Adrian, Kruiningen 3-11-1918Woonachtig: Pijnboomstraat 83, Den HaagGearresteerd: 28-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Dekker, Ariën (Arie), Twisk 1-5-1878, HandelaarWoonachtig: Kostverlorenweg 18, AmstelveenVerwantschap: Hij was de vader van Klaas Dekker.Gearresteerd: 21-3-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, VughtOverleden: Vught 18-3-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: De politie kwam zijn zoon Klaas arresteren, maar die wist te vluchten door uit een raam te springen; daarom werd Arie als gijzelaar gearresteerd.

Dekker, Cornelis (Cor), Den Helder 29-10-1904, KraanmachinistWoonachtig: Sternstraat 50 B, Den HelderGodsdienst: Nederlands HervormdSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Deserteert uit Internationale Brigade Spanje (1938).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 24-1-1942Opmerkingen: Hij was stateloos.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Dekker stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dekker, Dirk, Velsen 11-5-1911, ArbeiderWoonachtig: Lindenstraat 3, IJmuidenGodsdienst: GeenGearresteerd: 12-10-1943Gevangenschap in: Vught, DachauOpmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Sabotage-Org.

Dekker, J.Woonachtig: Emmastraat 33, Aalst

Dekker, Jacob, Amsterdam 1-7-1887, HavenarbeiderWoonachtig: Lange Distelstraat 35, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiesecretaris C.P.N. (1937).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Dekker, Joost, Papendrecht 6-10-1881, GrondwerkerWoonachtig: Parelstraat 33 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Sectiebestuur C.P.N. (1938).Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Dekker, Judith, Amsterdam 11-2-1910, NaaisterWoonachtig: Distelweg 58, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Dekker, Klaas, Hoorn 19-2-1918, MetaalbewerkerWoonachtig: Van der Helstplein 6 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Ariën Dekker.Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een CPN-verzetsgroep in de Fokker-fabriek, waar ze sabotage verrichten. De politie kwam hem op 21-3-1942 arresteren, maar hij wist te vluchten door uit een raam te springen; daarop werd zijn vader als gijzelaar voor hem gearresteerd.

Dekker, Maurits Rudolph Joël, Amsterdam 16-7-1896, LetterkundigeWoonachtig: Alexanderkade 6, AmsterdamVerwantschap: Na de oorlog werd hij de schoonvader van zowel Carel Blazer als Jan Bons.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Comité tot bestrijding van Fascistische en Militaire Filmpropaganda (1933). Comité tegen Terreur en Vervolging (C.P.O.) Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Redactie Links Richten (1932).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij leverde chemicaliën die via Jan Bons in handen van de Gideon en Jan Karel Boissevain werden gespeeld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dekker-Hellingman, Maria Engelina, Amsterdam 23 1 1895, SpraakleraresWoonachtig: Alexanderkade 6, AmsterdamVerwantschap: Na de oorlog werd zij de schoonmoeder van zowel Carel Blazer als Jan Bons.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verbond van Internationale Communisten. Secretaris Comité tot Steun aan anti-fascistische Emigranten (1938).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dekker, Meavedea (Mea, Leonie), Schoorl 8-4-1921Woonachtig: Leidschekade 104 III, AmsterdamVerwantschap: Zij is in 1950 gehuwd met Carel Adriaan Blazer.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij werkte samen met Carel Blazer. Zij was lid van de Persoons Bewijs Centrale.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Dekkers, Antoon Jozef, Antwerpen 12-1-1906, KantoorbediendeWoonachtig: Cornelis Trompstraat 11 A, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). R.V.O. Rotterdam (1932). Partijcongres C.P.N. (1935). Inspecteur Volksdagblad voor Rotterdam (1937).Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Noordsingel RotterdamOpmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Dekkers, Gerrit, Hillegom 23-5-1888, Arbeider bij bloemistWoonachtig: Goereestraat 25, Amsterdam

Delden, Jacobus van (Ko), Den Haag 23-3-1893, BroodbakkerWoonachtig: HalfwegVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad Haarlemmermeer voor C.P.N. (1938). Kandidaat Provinciale Staten Noord-Holland (1939). Bestuurslid Federatie Noord-Holland – Utrecht van C.P. (1926, 1939).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Delden, Lena van, Amsterdam 27-2-1920, NaaisterWoonachtig: Nieuwe Kerkstraat 38 IVerwantschap: Zij was een zuster van Celina Swaap-Delden.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.Haar beide ouders werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Delft, Johannes Wilhelmus van, Waalwijk 18-4-1885, MijnwerkerWoonachtig: Oude Kerkstraat 12, HeerlenSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 12-2-1941, vrijgekomen in 1941Gevangenschap in: MaastrichtOpmerkingen: Hij was stateloos. Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.De verzetsman Van Delft, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Delzenne, Barend, Amsterdam 14-12-1896, LetterzetterWoonachtig: Vespuccistraat 19 II, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 3-1-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Delzenne stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Demenint, Cornelis, Nieuwkoop 6-3-1898, BoekhouderWoonachtig: Ligusterstraat 44, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Penningmeester afdeling Bellamy (1936).Gearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Dentz, Bartholomeus, Middelburg 23-11-1895, PostbodeWoonachtig: Begoniastraat 261, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 12-5-1941, vrijgekomen 18-6-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Dermijn, Simon, Zaandam 11-10-1923, StukadoorWoonachtig: Celebesstraat 101 II, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 21-2-1944Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, WeimarOverleden: Weimar 15-6-1945Opmerkingen: Hij werd op 13-11-1944 in het kader van Aktion Rückfluter in Weimar te werk gesteld. Op de Häftlingskarte staat valselijk dat hij naar huis teruggestuurd werd. Hij overleed na de bevrijding aan de gevolgen van de gevangenschap.

Dettingmeijer, Arie, Rotterdam 21-2-1903, MetaaldraaierWoonachtig: 1e Jan Steenstraat 127, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.Gearresteerd: 24-4-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 12-1-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Dettingmeijer-Van der Linden Vooren, Anna Maria, Amsterdam 27-11-1912Woonachtig: 1e Jan Steenstraat 127, AmsterdamOpmerkingen: Op 28-7-1945 in Amsterdam overleden.

Deurhof, Abraham, Amsterdam 16-5-1903, MetselaarWoonachtig: Doovenetelstraat 25, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Johannes Cornelis en Magdalena Cornelia Deurhof-Velderman en een broer van Gerrit Jan Deurhof.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Deurhof, Gerrit Jan, Den Haag 3-2-1905, KelnerWoonachtig: Zeeburgerdijk 120 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Johannes Cornelis en Magdalena Cornelia Deurhof-Velderman en een broer van Abraham Deurhof.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 13-11-1941, vrijgekomen 21-7-1943Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij was stateloos ondanks dat hij slechts als verpleger in Spanje was. Hij ging in de Vrolikstraat wonen, zonder dat bij het bevolkingsregister te melden. In de Vrolikstraat stencilde hij De Waarheid. Hij werd gearresteerd vanwege diefstal ten nadele van de Levensmiddelendienst van vlees uit het abattoir (hij gaf aan de politie op dat hij aan de Zeeburgerdijk woonde).Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Deurhof, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1975 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Deurhof, Johannes Cornelis, Utrecht 1-5-1878, SteenhouwerWoonachtig: Eschdoornweg 32, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Abraham en Gerrit Jan Deurhof.

Deurhof-Velderman, Magdalena Cornelia, Utrecht 2-12-1880Woonachtig: Eschdoornweg 32, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Revolutionair socialiste. Bestuurslid Ontspanningsschool de Toekomst.Verwantschap: Zij was de moeder van Abraham en Gerrit Jan Deurhof.

Develing, Johannes (Jan), Leiden 5-2-1901, MagazijnbediendeWoonachtig: Stortstraat 145, Den HaagVerwantschap: Hij is gescheiden van Johanna Catharina Vink-Van der Stal.Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: <3-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Diederik, Hendrik Adrianus, Rotterdam 4-5-1896, KantoorbediendeWoonachtig: Wolphaertsbocht 282, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Beheerder kantoor en functionaris S.A.S. (1937).Opmerkingen: Jacobus Florijn zat bij hem ondergedoken.

Diederik-Van der Schans, Cornelia Maria, Rotterdam 31-8-1897Woonachtig: Wolphaertsbocht 282, RotterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Jacob van der Schans.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 9-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, RavensbrückOpmerkingen: Jacobus Florijn zat bij haar ondergedoken. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. Toen de actie van de politie- en Sicherheitsdienst-actie tegen de NVM van start ging, doken Casper en Hendrik Speksnijder bij haar onder.

Diejen, Augustinus van, Rotterdam 6-9-1916, TimmermanWoonachtig: RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Jilles van Diejen en een broer van Jilles en Nicolaas van Diejen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Diejen, Jilles van, Schiedam 30-3-1890, ElektricienWoonachtig: Adrien Mildersstraat 28 A, RotterdamVerwantschap: Hij was de vader van Augustinus, Jilles en Nicolaas van Diejen.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: R.S.A.P.Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Utrecht

Diejen, Jilles van, Rotterdam 6-9-1916, TimmermanWoonachtig: Snoekstraat 33, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Jilles van Diejen en een broer van Augustinus en Nicolaas van Diejen.Godsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris hoofdbestuur L.J.G.Gearresteerd: 26-8-1941Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, OranjehotelOpmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst gearresteerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Diejen, Nicolaas van, Rotterdam 9-9-1918, KantoorbediendeWoonachtig: Blokland 19, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Jilles van Diejen en een broer van Jilles en Nicolaas van Diejen.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: <6-1943Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Vught, DachauNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dielessen, Marinus Lambertus Pieter Wouter, Utrecht 22-11-1913Woonachtig: UtrechtVerwantschap: Hij was een broer van Piet Dielessen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dielessen, Piet, Utrecht 12-7-1912, SchoenmakerWoonachtig: Kievitdwarsstraat 49 UtrechtVerwantschap: Hij was een broer van Marinus Lambertus Pieter Wouter Dielessen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Diepgrond, Hendrik, Amsterdam 27-10-1914, RijwielherstellerWoonachtig: Vrolikstraat 122 III, Amsterdam

Diephout, Arie, Nieuw Beijerland 18-11-1892, KokWoonachtig: Groepstraat 6 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Verspreidt communistisch krantje onder metaalbewerkers (1938).Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 21-1-1943Gevangenschap in: Rivierpolitie, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau, Buchenwald, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Maastricht 29-6-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught werd vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: NVM. [Nederlandse Volks Militie]’ Na evacuatie uit Dachau in ziekenhuis overleden als gevolg gevangenschap

Diest, Jan van, Amersfoort 22-1-1925, KantoorbediendeWoonachtig: Narcisstraat 43, AmersfoortGearresteerd: 20-11-1944Gevangenschap in: Neuengamme, WöbbelinOverleden: Wöbbelin 21-3-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Dieters, Jan, Kolham 31-1-1901, MagazijnbediendeWoonachtig: ApeldoornLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinebankwerker. Lid partijbestuur C.P.N. (1939). W.S.C (1932). Leiding L.W.S.C. (1933). Organisatie Arcors en politieke Tribuneleiders in afdelingen C.P.H. (1934). Leider L.W.S.C. (1934, 1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Mandaatscommissie C.P.N. (1935). Secretariaat Commissie Hulp aan de Nederlandse Anti-fascisten in Spanje. Directeur Volksdagblad (1939). Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Werklozen Congres R.V.O. (Rotterdam 1932).Gearresteerd: 3-4-1943Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 9-10-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Hij maakte deel uit van het eerste driemanschap dat tot april 1943 de leiding over de landelijke CPN had. Hij was redacteur en organisator van De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1949 een dossier over hem samen, dat tot 1953 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Dijckmeester, Jan Willem, Probolingo (Nederlandsch Oost Indië) 21-7-1882, Advocaat en procureurWoonachtig: LeidenGearresteerd: 28-5-1943Gevangenschap in: OranjehotelNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dijk, Adam van, Heiligerlee 20-9-1912, ArbeiderWoonachtig: Evert ten Napelstraat 9, HeiligerleeGodsdienst: GeenGearresteerd: 23-5-1941Gevangenschap in: Scholtenshuis Groningen, Amersfoort, Vught, Buchenwald, Ravensbrück, DachauOverleden: Dachau 28-11-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Flugschriften von der K.P. Niederland empfangen.’Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dijk, Adriana van, Driebergen 6-6-1900, HuishoudsterWoonachtig: Corellistraat 6, AmsterdamLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 2-8-1943Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Dachau

Dijk, Adrianus Marinus van (Adriaan), Amsterdam 3-4-1910, MarkiezenmakerWoonachtig: Molukkenstraat 188 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Friedrich van Dijk.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verspreidde De Waarheid.De verzetsman Van Dijk, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dijk-Stol, Alida van, Amsterdam 14-9-1918Woonachtig: Molukkenstraat 188 III, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Door haar huwelijk met Adrianus Marinus van Dijk was zij stateloos.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Dijk, Aron van (Arnold, Nol), Amsterdam 29-6-1915, KantoorbediendeWoonachtig: Vlierboomstraat 337, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: Eerste arrestatie 10-1-1940, vrijgelaten 15-5-1945, tweede arrestatie 25-6-1941Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 12-6-1942 Vergast met koolmonoxideOpmerkingen: Hij wilde niet zijn Joodse voornaam Aron gebruiken en liet zich Arnold noemen, wat afgekort werd tot Nol. Hij trad kort na de Duitse inval uit de Gemeenteraad, omdat hij het lidmaatschap vanwege zijn Joodse achtergrond te groot vond. Hij werd op 10 mei 1940 door de Haagse Politie Inlichtingendienst gevangengezet en na de Nederlandse capitulatie weer vrijgelaten. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst.

Dijk, Cornelis Maria van, Rotterdam 29-1-1916, KantoorbediendeWoonachtig: Barentszstraat 42 I, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bij vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dijk, Evert Pieter van, Rotterdam 12-5-1919, ArbeiderWoonachtig: Van Hoogendorpstraat 11 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortOpmerkingen: Hij werd in opdracht van de Sicherheitsdienst in Utrecht gearresteerd. Na zijn vrijlating werd hij in Lübeck (Duitsland) te werk gesteld.

Dijk, Friedrich (Frits), Duisburg 18-1-1922, MeubelmakerWoonachtig: Aalsmeerweg 35 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Adrianus Marinus van Dijk.Godsdienst: GeenGearresteerd: 29-4-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora, AuschwitzOpmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Auf seine Tätigkeit hin bei CPN’.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst.

Dijk, Gerrit Hendrik van (Geert), Winterswijk 27-11-1907Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Amersfoort

Dijk, Harm van, Grootegast 24-10-1902, ArbeiderWoonachtig: Bankstraat 15, ZutphenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: <6-10-1942, vrijgelaten 19-11-43Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Dijk, Hermanus Christiaan van, Rotterdam 10-6-1903, WalserWoonachtig: 2e Boschstraat 20 A, RotterdamGodsdienst: Evangelisch LuthersLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling P.A.S. (1938).Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dijk, Hubertus van, Rotterdam 10-8-1919, ScheepsbouwerWoonachtig: Zegenstraat 19 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 11-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 13-11-1944, WeimarOpmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN. Op 13-11-1944 werd hij in het kader van Aktion Rückfluter in Weimar te werk gesteld. Op de Häftlingskarte staat valselijk dat hij naar huis werd teruggestuurd. Overleden ‘Durch Feindeinwirkung’ (vermoedelijk bombardement op zelfde dag).

Dijk, Jacob van, Overschie 20-2-1890, BegrafenisondernemerWoonachtig: Overschiesche Dorpsstraat 84, OverschieGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: Eerste arrestatie 9-8-1941, vrijgelaten 1-9-1941, tweede arrestatie 29-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Amersfoort

Dijk, Jacobus Antonius van, Tilburg 1-10-1898, KoopmanWoonachtig: Klarendalschweg 444, ArnhemGearresteerd: <2-1942Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, NeuengammeNaoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dijk, Johan Christiaan van, Amsterdam 22-3-1922, FotograafWoonachtig: Nicolaas Maesstraat 46, AmsterdamLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Dijk, Johannes Coenraad van, Amsterdam 17-11-1918, VrachtwagenchauffeurWoonachtig: Ternatestraat 2 I, AmsterdamGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, SachsenhausenNaoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst.Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dijk, Johannes Hendrik van (Jan), Amsterdam 23-12-1913, KantoorbediendeWoonachtig: Insulindeweg 109 II, AmsterdamGearresteerd: 21-8-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, SachsenhausenOverleden: Wewelsburg 17-3-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij stencilde pamfletten en plakte die aan muren.

Dijk, Louis van, Zuidland 12-3-1882, KoopmanWoonachtig: Ramlehweg 39 A, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Betje Lezer-Van Dijk.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 1-2-1943Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Dijk, Pieter, Rotterdam 1-11-1901Gearresteerd: 22-2-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Dijk, Rudolf van, Den Haag 20-8-1906, Leraar wiskundeGearresteerd: 12-8-1943Gevangenschap in: Weteringschans, OranjehotelOpmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het vervoeren en verspreiden van vervalste papieren. Hij werd op 12 augustus 1943 door de Nederlandse agent van politie Bollens van de Sicherheitsdienst in Den Haag samen met Harm Veldman en Rudolf van Dijk gearresteerd en 14 augustus overgebracht naar de Sicherheitsdienst aan de Nieuwe Parklaan 76 in Den Haag (Windekind waar Joodse Zaken was gevestigd), maar kennelijk later weer vrijgelaten. Bij zijn arrestatie had hij het hoge bedrag van fl. 356,47½ op zak; vermoedelijk geld bestemd voor levensonderhoud van onderduikers.

Dijk, Wilhelmus Jacobus Franciscus Maria, Amsterdam 14-7-1913, KunstschilderWoonachtig: Kinkerstraat 284 III, AmsterdamGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 19-11-1942Gevangenschap in: Vught, DachauOpmerkingen: Hij gaf in Vught als arrestatiereden op ‘Comm. Zeitung gelesen’.

Dijk-Jansen, Henderina, Arnhem 27-1-1872Gearresteerd: 1-9-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Dijkema, Fokke, Groningen 5-8-1901, TransportarbeiderOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Verwantschap: Hij was een broer van Popke Dijkema, Albertje van Zanten-Dijkema en Anje Wolters Dijkema.

Dijkema, Popke, Ten Boer 17-7-1890, MonteurWoonachtig: Rijksweg 88, NoorddijkVerwantschap: Hij was een broer van Fokke Dijkema, Albertje van Zanten-Dijkema en Anje Wolters Dijkema.

Dijken, Aalf van (Appie), Groningen 28-3-1904, SigarenmakerWoonachtig: Irislaan 68, GroningenGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 15-3-1941Gevangenschap in: Berlin (Duitsland), Leeuwarden, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, DachauOverleden: Dachau 26-10-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was betrokken bij sabotage. Hij verspreidde illegale lectuur. Hij werd in Berlin (Duitsland) gearresteerd.

Dijkers, Gerardus, Amsterdam 8-3-1905, DokwerkerWoonachtig: Bloemstraat 48 II, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dijkgraaf, Jacob, Rotterdam 12-2-1907, LompensorteerderWoonachtig: Stokroosstraat 34 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 13-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, UtrechtOpmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘CPN

Dijkhuis, Joseph, Losser 3-5-1920Woonachtig: Molenstraat D 61, LosserOpmerkingen: Hij trad toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij is op 1-4-1945 in Hengevelde overleden door oorlogshandelingen.

Dijkhuizen, Arie Teunis Cornelis, 25-1-1920, LoswerkmanWoonachtig: Loosduinen, Den HaagGearresteerd: 1941, vrijgekomen 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij werd gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Na zijn vrijlating werd hij te werk gesteld in Esslingen.

Dijkhuizen, Nicolaas (Klaas), Den Haag 25-2-1884, ScheepstimmermanWoonachtig: Markenschestraat 129, Den HaagGearresteerd: 29-7-1942, vrijgekomen 9-12-1942Gevangenschap in: OranjehotelEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Zijn zoon Wouter is in juni 1940 in Duitsland overleden aan de als dienstplichtig militair opgelopen verwondingen tijdens de oorlogshandelingen in mei 1940. Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Bij een afspraak op straat met Johannes van Duin werden beiden gearresteerd. Hij overleed op 6 maart 1943 aan hartaanval; volgens nabestaanden was de hartaanval te wijten aan de gevangenschap.

Dijkman, Daan, 16-3-1912Woonachtig: Dirklangenstraat 3, DelftGearresteerd: 2-7-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel

Dijkstra, Bernardus Johan, 5-2-1923Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dijkstra, Folkert, Morra (Oostdongeradeel) 3-10-1898Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 8-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Dijkstra, Germ, Stroobos 23-2-1899Woonachtig: Azaleastraat 62, LeeuwardenGearresteerd: 3-1945

Dijkstra, Hendrik (Henk), Amsterdam 1-9-1887, ChauffeurWoonachtig: Karimatastraat 12 I, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 7-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 12-6-1942 Vergast met koolmonoxideEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Dijkstra stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dijkstra, Johan, Utrecht 15-4-1923, MachinebankwerkerWoonachtig: UtrechtVerwantschap: Hij was een broer van Rients Dijkstra.Gearresteerd: 29-1-1945Overleden: 31-1-1945Opmerkingen: Hij werd op straat in de buurt van de Vleutenscheweg door Duitsers neergeschoten en overleed in de Rijkskliniek.

Dijkstra, Jurjen, Bergum (Tietjerksteradeel) 29-5-1888Woonachtig: Groen van Prinstererstraat 25, HeerlenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dijkstra, Pieter Arjens, Boornbergum 10-5-1899, KoopmanWoonachtig: 44, BeetsLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Dienstweigeraar. Oktober 1919 veroordeeld tot 4 maanden en februari 1920 tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Voorzitter afdeling C.P.N. (1936, 1937). Reist werkverschaffingen af om tot staken aan te zetten.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941Gevangenschap in: SchoorlOpmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dijkstra, Rients, Schiedam 21-8-1915, MetselaarWoonachtig: Boerhavestraat 82bis / Eschdoornstraat 35bis, Utrecht / Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Johan Dijkstra.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Oud-lid C.P.N. Ex-bestuurslid C.J.B. Geronseld voor Regeringstroepen Spanje. Gearresteerd bij aanvang reis naar Spanje (1937). In 1938 waarschijnlijk toch in Spanje.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 13-9-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, SachsenhausenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was stateloosHij dook kort na de Duitse inval onder op verschillende adressen in Nederland. Hij verrichtte activiteiten voor de Februaristaking. Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. . In Vught stond vermeld ‘Rotspanier’. Hij werd op 4 december 1942 ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie. Op 21 april 1945 werd hij gedwongen aan een later zogenoemde ‘dodenmars’ door het Belowerwald deel te nemen. Op 1 mei kwam hij bij Schwerin vrij doordat de SS-bewaking opeens verdwenen was.Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Dijkstra, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dik, Wilhelm, Warfleth (Duitsland) 25-1-1896, ArbeiderWoonachtig: Slaghekstraat 75, RotterdamGodsdienst: Evangelisch LuthersLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist (1938). Spreker.Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgekomen 20-10-1942Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: VughtOpmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit.

Diksztejn, Moszek Jankel, Warschau (Polen) 19-9-1885Woonachtig: Havikslaan 32, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Greta Hond-Diksztejn.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit.Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Dillen, Carel Frederik Wilhelmus, Amsterdam 5-6-1917Woonachtig: Oostzaanstraat 55 II, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dillen, Willem van, Rotterdam 20-5-1921, MetaalbewerkerWoonachtig: Hendrik de Keyserstraat 64 A, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 6-5-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 13-11-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Dillen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dillen-Miedema, Cornelia Leuntje van, Rotterdam 13-5-1923Woonachtig: Hendrik de Keyserstraat 64 A, RotterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: <4-1943, vrijgekomen 5-4-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Dimmendaal, Jan, Stavoren 5-9-1912, HorlogemakerWoonachtig: RuurloGearresteerd: 28-12-1944Gevangenschap in: Doetinchem, Neuengamme, WöbbelinOverleden: Wöbbelin 11-4-1945Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Dingenouts, Johannis (Jan, Willem Dekker), Amsterdam 7-1-1905, LaboratoriumassistentWoonachtig: Boeroestraat 5 I, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Zijn woning was het centrale punt voor de verspreiding van De Waarheid in de Indische buurt. Hij organiseerde Februaristaking binnen het Shell-laboratorium in Amsterdam-Noord. Toen de Sicherheitsdienst hem op 20 augustus 1941 wilde arresteren, kon hij via de veranda achter het huis vluchten. Hij heeft daarna op verschillende adressen in Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort en Haarlem ondergedoken zitten. Hij bleef bij illegaal werk voor De Waarheid betrokken.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dingenouts-Zoet, Jacoba, Amsterdam 16-8-1910Woonachtig: Boeroestraat 5 I, AmsterdamOpmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid.

Dinger, Jan, Heerlen 14-12-1916, BedrijfsleiderWoonachtig: Valkenburgweg 31, HeerlenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 29-1-1943, vrijgekomen 30-3-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort

Dingsdag, Elias (Eli), Amsterdam 21-9-1899, GummiplakkerWoonachtig: Texelweg 42, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Sallij Maurits, Salomon en Samuel Dingsdag.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Amersfoort, Anrath, Buchenwald, Waldheim, BuchenwaldOpmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. In het Oranjehotel moesten Jacob Smeer en Bernard Luza van elkaar gescheiden onder fysieke dwang actieve communisten aanwijzen. Dingsdag was een van de aangewezenen, werd naar een onbekende plek overgebracht en op 20 november 1942 opnieuw het Oranjehotel binnengevoerd. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ’straftat: Pol. [Politisch] Betätigt’. Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Dingsdag, Johanna, Amsterdam 24-9-1908Woonachtig: Paul Krugerstraat 7 I, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Nathan Dingsdag.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ex-secretaris V.J.V. Lijst links-extremistische personen (1939).

Dingsdag, Nathan, Amsterdam 30-12-1916, Koopman textielWoonachtig: Blasiusstraat 86 III, AmsterdamVerwantschap: Hij had een relatie met Rebecca Groenteman. Hij was een broer van Johanna Dingsdag.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dingsdag, Sallij Maurits, Amsterdam 23-6-1901, DiamantslijperWoonachtig: Iepenplein 15 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Elias, Salomon en Samuel Dingsdag.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Dingsdag-Nebig, Lena, Amsterdam 2-7-1912, NaaisterWoonachtig: Iepenplein 15 II, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Betje en Saartje Nebig.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Dingsdag, Salomon, Amsterdam 24-7-1889, BriljantslijperWoonachtig: Transvaalstraat 28 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Elias, Salomon en Sallij Maurits Dingsdag.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Diamantslijper. Communist.Gearresteerd: 10-4-1944Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 22-5-1944Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Opmerkingen: Op 31 mei 1940 kreeg hij een woordenwisseling met Willem Bijlmer, die op provocerende wijze met Volk en Vaderland colporteerde. Bijlmer gaf Dingsdag een stomp in het gezicht, waarna Dingsdag met vier getuigen aangifte wegens mishandeling deed. Toen Dingsdag in 1944 gearresteerd werd, had hij geen cent op zak.

Dingsdag, Samuel, Amsterdam 24-9-1903, MantelplakkerWoonachtig: Andreas Bonnstraat 17 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Elias, Salomon en Sallij Maurits Dingsdag.Afkomst: Van Joodse afkomstGodsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Dirks, Renerus Cornelis, Nijmegen 12-7-1909, LosarbeiderWoonachtig: Eendrachtsstraat 36, RotterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 11-2-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, UtrechtOpmerkingen: Hij werkte in de groep van Gerrit Kastein. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘illegaal comm. [communist]’. Hij werd ter dood veroordeeld, klaarblijkelijk gegratieerd en heeft vermoedelijk in Duitse tuchthuizen gevangen gezeten.

Dirkzwager, Hillebrandt, Amsterdam 27-12-1897, VerplegerWoonachtig: Violenstraat 49, Den HelderVerwantschap: Hij was de vader van Hillebrandt Dirkzwager.Gearresteerd: 5-2-1945Overleden: Halfweg 17-2-1945 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Dirkzwager, Hillebrandt, Amsterdam 5-6-1922, LandbouwersknechtWoonachtig: Copernicusstraat 48 boven, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Hillebrandt Dirkzwager.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dirkzwager, Karel, Amsterdam 12-2-1907, Werkman gemeentereinigingWoonachtig: Goeverneurkade 211 links, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij vormde samen met Piet Nak en Willem Kraan het initiatiefcomité ter voorbereiding van de Februaristaking bij de gemeentereiniging. Hij had de overkoepelende leiding over de communistische verzetsgroepen binnen de gemeentereiniging en vuilverbranding. Hij verspreidde op grote schaal de kranten en nieuwsbulletins van De Waarheid. Hij verzorgde Joodse en niet-Joodse onderduikers. Hij haalde geld op voor het Solidariteitsfonds.

Dirkzwager-Steensma, Grietje (Greetje), Amsterdam 28-12-1907Woonachtig: Goeverneurkade 211 links, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij werkte op de drukkerij van De Waarheid. Zij bracht copy en stapels gedrukte nummers van De Waarheid rond.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Ditmars, Bernardus Johannes van, Delft 3-6-1901, Smid-bankwerkerWoonachtig: Cornelis de Wittstraat 25, DelftLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkman. Communist. Bestuur afdeling I.A.H., W.A.C. en R.V.O.Gearresteerd: <1944Gevangenschap in: Oranjehotel, DachauOverleden: Maastricht 18-7-1945Opmerkingen: Hij is na evacuatie overleden aan gevolgen verblijf in concentratiekamp.

Ditzel, Marinus (Rien), Deventer 6-6-1914, KleermakerWoonachtig: Bloemstraat 77, DeventerLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 11-1942Gevangenschap in: Duitse tuchthuizenOpmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd niet uitgevoerd. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg uit Deventer die onder leiding van Anton Kleinbussink aanslagen op spoorlijnen, onder andere bij Twello, pleegde.

Ditzel-Kleinbussink, Wilhelmina (Willy)Woonachtig: Bloemstraat 77, DeventerVerwantschap: Zij was een zuster van Anton Kleinbussink.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 11-1942Opmerkingen: Zij maakte deel uit van een sabotageploeg uit Deventer die onder leiding van Anton Kleinbussink aanslagen op spoorlijnen, onder andere bij Twello, pleegde.

Djojoadhiningrat, Abdoel Madjid (Rachmat, Pawira), Rembang (Nederlandsch Oost Indië) 5-1-1904Woonachtig: RotterdamAfkomst: Van Indonesische afkomstLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zoon van de Regent van Rembang. Leider P.I. Stond terecht voor opruiïng. Vrijgesproken (1928). Gaf orgaan Stemmen uit Indonesia uit. Bestuurslid (laatstelijk voorzitter) Indonesische Vereniging (1926-1931). Congres I.S.S.F. (Brussel 1928). Executief Comité Liga tegen Imperialisme (1939). Werkt op hoofdbureau N.V.V. (1938).Opmerkingen: In het bevolkingsregister staat een aantekening dat vanwege de minister van Buitenlandse Zaken hem geen nieuw paspoort verstrekt mocht worden of een bestaand paspoort verlengd worden (1935).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Docters van Leeuwen, Johannes, Semarang 2-4-1911, DierenartsWoonachtig: Begijnhof 1, UtrechtLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Natzweiler, Dachau, Haslach-KinzigtalWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Docters van Leeuwen-Ter Taroek, Maria, Tiel 20-11-1913Woonachtig: Begijnhof 1, UtrechtLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 31-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Doedée, Antonius Josephus Maria (Toon), Tilburg 10-4-1913Verwantschap: Hij was een broer van Franciscus Adrianus Wilhelmus en Josephus Maria Doedée.Gearresteerd: <1-1943Gevangenschap in: DelbertNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. (De domoren registreerden hem met de geboortedatum van zijn broer Franciscus.)

Doedée, Franciscus Adrianus Wilhelmus (Frans), Tilburg 9-8-1906, Los arbeiderWoonachtig: Superior de Beerstraat 118, TilburgVerwantschap: Hij was een broer van Antonius Josephus Maria en Josephus Maria Doedée.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941, gevlucht uit HaarenGevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, Vught, HaarenOpmerkingen: Hij pleegde in 1952 zelfmoord, mogelijk in verband met zijn gevangenschap.

Doedée, Hendricus, Tilburg 26-11-1919, Wachtmeester staatspolitieWoonachtig: Gerrit van der Lindestraat 6 B, RotterdamGearresteerd: 9-2-1945Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Doedée, Josephus Maria (Sjef), Tilburg 30-3-1917, TextielarbeiderWoonachtig: Superior de Beerstraat 118, TilburgVerwantschap: Hij was een broer van Antonius Josephus Maria en Franciscus Adrianus Wilhelmus Doedée.Godsdienst: Rooms KatholiekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 1-9-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werkte mee aan de productie en verspreiding van het communistische illegale blad Vrede-Vrijheid. Hij verspreidde De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Doedée stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dolleman, Willem Frederik, Gorssel 29-7-1894, BakkerWoonachtig: Van Beijerenstraat 94, VoorburgLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Communist. Congres I.A.M.V. (Den Haag 1921). Partijraad C.P.H. (1924). R.S.A.P. Lid hoofdbestuur de Zaaier en redacteur Jonge Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad Provinciale Staten 1923. Bestuur R.S.P. (tot 1935). Redactie Baanbreker (1933). Lid bestuur R.S.A.P. (1935). Redactielid De Nieuwe Fakkel. Lid Dagelijks Bestuur R.S.A.P. in 1938. Redactie De Arbeid. Bestuur N.A.S. (1937). Secretaris H.V.C. (1928).Medewerker De Rode October (1938). Voorzitter afdeling R.S.A.P. Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten. Secretaris afdeling I.R.H. (1926). Voorzitter afdeling Nederlandse Federatieve Bond Arbeiders Fabrieksmatige en aanverwante bedrijven.Gearresteerd: 2-3-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, AmersfoortOverleden: Leusden 13-4-1942 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Ondanks dat de leiding van het Marx-Lenin-Luxemburg-front (MLLF), de illegale versie van de RSAP, tegen samenwerking met de communisten was, werkte hij samen met het communistisch verzet in Den Haag, net zoals Johannes Molenaar. Hij werd begin 1941 geschaduwd door een lid van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst toen hij van Rotterdam naar Haarlem reisde. In een rapport van 17-2-1941 rapporteerde vooroorlogse communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Eckhardt: ‘Dolleman is als broodbakker werkzaam bij NV Hus. Was bestuurslid RSAP. Naar bericht wordt zou Dolleman ook thans nog politiek werkzaam zijn. De aandacht blijft op hem gevestigd.’. (Behalve zijn bijdrage aan de moord op meer dan honderd Haagse communisten, zou Eckhardt als lid van de treincontrole tussen mei 1942 en oktober 1944, vele tientalen mensen, voornamelijk Joden, de dood in helpen jagen. Dit alles was na de oorlog een grote aanbeveling om weer als communistenjager bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in dienst te treden.) Zijn zoon met dezelfde voornamen, die ook lid van het MLLF was, zat gevangen in kamp Amersfoort.

Dolman, Johannes, Rotterdam 7-7-1919, GrondwerkerWoonachtig: Stuurmanstraat 6, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 3-3-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Dolphijn, Johannes, Orsoy (Duitsland) 23-8-1902Woonachtig: Essenlaan 21, WageningenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Flossenbürg, DachauNaoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Dolphijn stond ook op deze lijst.Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dolstra, Sijbe, Den Helder 31-12-1903, GrondwerkerWoonachtig: Tweede Keucheniusstraat 15 II, AmsterdamSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Diende in revolutionair Spaans leger en verloor Nederlanderschap.Opmerkingen: Hij was stateloos.De verzetsman Dolstra, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Domhoff, Hendrik Antoni van den, Rotterdam 9-1-1892, BankwerkerWoonachtig: Semarangstraat 5, HaarlemGearresteerd: <2-1943Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Dommelen, Adrianus van, Jaarsveld 25-3-1912Gearresteerd: 3-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Don, Harald, Rotterdam 17-10-1904, SchilderWoonachtig: Balboastraat 38, AmsterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Deelnemer volkscongres voor werk en welvaart van de C.P.H. Actief in C.P.N.-jeugdbeweging (1938).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 20-8-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Don stond ook op deze lijst.

Donderwinkel, Frederik Hendrik (Fred, Jan Holst), Apeldoorn 26-2-1918, ElektricienWoonachtig: Rijnstraat 1A, Den HaagVerwantschap: Hij was een zoon van Willem Frederik en Hendrika Donderwinkel-Buitenhuis en een broer van Hendrik Albertus en Willem Frederik Donderwinkel.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-8-1941Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, DachauHij werd door Otto Lange van de Sicherheitsdienst, Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst en Willem Hendrik van Duivenboden, die voor de oorlog in dienst van de Haagse Politie Inlichtingendienst de Haagse CPN geïnfiltreerd had, en in Oranjehotel het door hetzelfde drietal zwaar mishandeld (onder andere afgeranseld met een gummiknuppel).Was Nacht-und-Nebel-gevangene.Opmerkingen: In een rapport van 17-2-1941 rapporteerde vooroorlogse communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Eckhardt: ‘Donderwinkel, 22-8-13, was incasseerder. Donderwinkel tot 10-5-40 lid was van Haagse jeugdvereniging “Tempo”, mantelorganisatie van CPN. Voor zoover kan blijken treedt Donderwinkel, na 10 Mei 1940, op politiek terrein niet meer op de voorgrond’. (Behalve zijn bijdrage aan de moord op meer dan honderd Haagse communisten, zou Eckhardt als lid van de treincontrole tussen mei 1942 en oktober 1944, vele tientalen mensen, voornamelijk Joden, de dood in helpen jagen. Dit alles was na de oorlog een grote aanbeveling om weer als communistenjager bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in dienst te treden.)Ter gelegenheid van de 1 mei in 1941 hing hij samen met een paar anderen op het Rijswijkscheplein een spandoek met hamer en sikkel aan de bovenleiding van de tram. Met een steen werd een touw over de bovenleiding gegooid; Donderwinkel had een slim sluitingsmechanisme bedacht, zodat het spandoek stevig aan de bovenleiding vast kwam te zitten. De brandweer is uren bezig geweest het spandoek te verwijderen. Over de gebeurtenissen op 1 mei in Den Haag bracht de Haagse Sicherheitsdienst schriftelijk verslag uit aan het hoofd van de Gestapo in Berlijn Brigadeführer Heinrich Müller (de hoofdverantwoordelijke voor alle moorden in de concentratiekampen, inclusief het vergassen van Joden), die al sinds 1935 door de Nederlandse regering bij de bestrijding van het communisme in Nederland betrokken was. Hij was niet thuis toen de Sicherheitsdienst hem op 22 juni 1941 kwam arresteren, doordat hij in Brabant te werk was gesteld. Hij werd gearresteerd in het pand Hemsterhuisstraat 2A, waar De Waarheid door hem en anderen gestencild werd nadat uit vrees voor ontdekking het stencilen bij Henri Pieck gestopt was. Er was daar een zolderkamer gehuurd. De verhuurder had uit nieuwsgierigheid een kast opengebroken en ontdekt dat daar De Waarheid gestencild werd; hij waarschuwde Sicherheitsdienst. Daardoor konden Fred Donderwinkel, Nico de Goede en Arie Middeldorp gearresteerd worden (alle drie hadden een pistool op zak, maar konden het in de nauwe ruimte van de trap niet gebruiken).In het Oranjehotel zat hij in cel 754 vlak naast de cel waar de verhoren plaats vonden. Daardoor kon hij via het ventilatierooster goed horen wat zich daar afspeelde; de stemmen waren goed herkenbaar, maar het gezegde was niet te verstaan. Zodoende herkende hij tijdens het doodmartelen van Herman Holstege de stem van Johannes Hubertus Veefkind. Hij heeft daar net zoals Bernard Robers na de oorlog getuigenis over afgelegd, maar het Openbaar Ministerie bracht dat niet in tijdens de rechtszaak tegen Veefkind, waardoor die de ongetwijfeld uitgesproken doodstraf ontliep. Toen ik Fred Donderwinkel in 2006 sprak, was deze nog getraumatiseerd door het geschreeuw, gegil en gekrijs van Holstege.Hij werd bij verhoren, waarvoor hij van het Oranjehotel naar het Binnenhof werd overgebracht, ernstig mishandeld door de Sicherheitsdienstman Lange, Inlichtingendienst man Veefkind en de vooroorlogse politie-infiltrant van Duivenboden; Veefkind ranselde hem af met een gummiknuppel.Toen Donderwinkel in maart 1942 vanuit het Oranjehotel naar Amersfoort werd gebracht, reed de vrachtwagen die de gevangenen naar het station bracht vlak langs zijn woonadres, dat schuin tegenover station Staatsspoor lag. Donderwinkel meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Vormittlerdienst für die CPN geleistet’. In Donderdag heeft hij contact gehad met Drees, die daar geïnterneerd zat.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Donderwinkel, Hendrik Albertus, Enschede 2-6-1915, Sigarenwinkelier in station StaatsspoorWoonachtig: Rijnstraat 1A, Den HaagVerwantschap: Hij was een zoon van Willem Frederik en Hendrika Donderwinkel-Buitenhuis en een broer van Frederik Hendrik en Willem Frederik Donderwinkel.Godsdienst: Nederlands HervormdNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. (Zijn naam is nog niet vrijgegeven door de AIVD, maar uit de alfabetische volgorde is duidelijk dat zijn geanonimiseerde naam vermeld staat.)

Donderwinkel, Willem Frederik, Rheden 25-2-1888, SchilderWoonachtig: Rijnstraat 1A, Den HaagVerwantschap: Hij was de vader van Frederik Hendrik, Hendrik Albertus Donderwinkel en Willem Frederik Donderwinkel.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: <1944Overleden: Osnabrück 27-4-1944Opmerkingen: Hij werd bij de Reichsbahn in Duitsland te werk gesteld. Hij is langs de spoorbaan om het leven gekomen.

Donderwinkel-Buitenhuis, Hendrika, Apeldoorn 15-12-1888Woonachtig: Rijnstraat 1A, Den HaagVerwantschap: Zij was de moeder van Frederik Hendrik, Hendrik Albertus Donderwinkel en Willem Frederik Donderwinkel.Godsdienst: Nederlands Hervormd

Donderwinkel, Willem Frederik (Willy), Enschede 22-8-1913, MonteurWoonachtig: Rijnstraat 1A, Den HaagVerwantschap: Hij was een zoon van Willem Frederik en Hendrika Donderwinkel-Buitenhuis en een broer van Frederik Hendrik en Hendrik Albertus Donderwinkel. Hij was een zwager van Arie en Mathilda Petronella Kloostra-Rademakers.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 17-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, SachsenhausenOpmerkingen: Hij was al ondergedoken toen de Sicherheitsdienst hem op 22 juni 1941 wilde arresteren. Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942. Hij werd gearresteerd toen hij ingezameld solidariteitsgeld bij Gerbert Bakker kwam inleveren.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Donderwinkel-RademakersWoonachtig: Rijnstraat 1A, Den HaagVerwantschap: Zij was een zuster van  Mathilda Petronella Kloostra-Rademakers.

Dongeren, Gerrit Johannes Hendrikus van, Zutphen 8-11-1888, SchilderWoonachtig: Violenstraat 11, ZutphenGodsdienst: Nederlands HervormdVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Communist. Afgevaardigder Communistische Partij afdeling Zutphen op congres in Rotterdam april 1924. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOverleden: Dachau 18-6-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij overleed de dag na aankomst uit Neuengamme.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dongeren stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Donk, Arnoldus Peters Johannes van der, Vught 2-6-1904, BakkerWoonachtig: Beijerlandschestraat 26 A, RotterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: De Dageraad.Opmerkingen: Dat de Centrale Inlichtingen Dienst het lidmaatschap van De Dageraad als reden zag om mensen als ‘linksextremist’ en staatsgevaarlijk te beschouwen laat zien dat de christelijke partijen en de Inlichtingendienst fel tegenstander van vrijheid van meningsuiting waren.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Donker, Arie, Schoonrewoerd 4-1-1883, GlasblazerWoonachtig: Kreupelstraat 18 A, SchiedamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 3-12-1941Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Amsterdam, Sint-Michielsgestel, Amersfoort, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Dachau 24-9-1944Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Donker-Van Wijk, Maria, Herwijnen 3-10-1886Woonachtig: Kreupelstraat 18 A, Schiedam

Donnars-Boltjes, Lutsche, Groningen 10-2-1905Woonachtig: Gedempte Burgwal 55, Den HaagGodsdienst: Nederlands Hervormd

Donselaar, Teunis van, Amsterdam 1-9-1881, WaldonkeymanWoonachtig: Gaffelstraat 33, Amsterdam

Doof, Joël, Amsterdam 12-11-1922, KleermakerWoonachtig: Rapenburgerstraat 46 II achter, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 5-3-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, MauthausenOverleden: Mauthausen 10-7-1942Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een Joodse knokploeg op het Waterlooplein. Hij werd gearresteerd door de rechercheurs Van Zwam en Baanen doordat de schuilplaats bij Zacherius Blog in de Oude Zijds Burgwal 150 III waar hij en Isaac Dina Zilverberg zich verstopt hadden, verraden werd door de musicus Christiaan Knaap. Zilverberg en Doof werden verdacht medeplichtig te zijn aan de aanval op de WA-man Hendrik Evert Koot. Beiden werden op 8 maart 1941 naar de rechter-commissaris overgebracht. Eind augustus 1941 werd zijn naam geplaatst op een lijst van communisten, die naar Mauthausen gestuurd zouden worden indien communisten samen met aanhangers van het koningshuis zouden op 31 augustus 1941 demonstreren ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina (zogenoemde Oranjebolsjewieken). Volgens meestal valse Duitse opgave werd hij ‘auf der Flucht erschossen’.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Doof stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dooren, Johannes Wilhelmus van (John), Meppel 18-4-1909, FijnmechanicusWoonachtig: Boerhaavelaan 101 B, SchiedamVerwantschap: Hij was een zoon van Joseph en Maria Isabella van Dooren-Visser.Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 5-12-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, DachauMartelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘Begünstigung C.P.N.’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dooren-Paulich, Elisabeth van, Saint Gilles (België) 18-8-1907Woonachtig: Boerhaavelaan 101 B, SchiedamGearresteerd: 8-12-1941Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, OranjehotelOpmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op haar arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communiste’.

Dooren, Joseph van, Schiedam 26-10-1882, MontagearbeiderWoonachtig: Stationsstraat 73 B, SchiedamVerwantschap: Hij was de vader van Johannes Wilhelmus van Dooren.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: Eerste arrestatie 17-7-1941, vrijgelaten 14-1-1942, tweede arrestatie 22-2-1942Tweede arrestatie ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Bij de eerste arrestatie registreerde Rotterdamse politie registreerde dat hij werd gearresteerd vanwege ‘communistische propaganda’. Hij werd op 7-11-1941 voor de Staatsanwalt naar het Oranjehotel overgebracht. Hij werd de tweede keer gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Dooren-Visser, Maria Isabella van, Almelo 29-3-1891Woonachtig: Stationsstraat 73 B, SchiedamVerwantschap: Zij was de moeder van Johannes Wilhelmus van Dooren.Gearresteerd: 17-7-1941, vrijgekomen 22-7-1941Gevangenschap in: Noordsingel RotterdamOpmerkingen: De Rotterdamse politie vermeldde op haar arrestantenkaart als reden voor haar arrestatie ‘communistische propaganda’.

Doorgeest, Willem Dirk van, Haarlem 24-12-1902, BlikslagerWoonachtig: Bantamstraat 47, HaarlemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Blikslager. Actief in de C.P.N. (1938).Gearresteerd: <5-1944Gevangenschap in: Amersfoort, HalleOpmerkingen: Hij werd in Halle te werk gesteld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Doorn, Adrianus Johannes van, Alkmaar 30-3-1907, ElektricienWoonachtig: Achterstraat 8 A, AlkmaarVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vulkaniseerder. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Secretaris afdeling de Zaaier.Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Gearresteerd: 10-11-1944Gevangenschap in: Ziekenhuis Den HelderOverleden: Wormerveer 17-12-1944 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij heeft een gearresteerde gewonde kameraad uit het ziekenhuis gehaald. Hij heeft gespioneerd. Hij werd benaderd door een V-Mann die tevens lid van de landwacht was. Omdat Van Doorn de boel niet vertrouwde begeleidde hij de persoon naar andere leden van de groep om hem te verhoren. Daar aangekomen trok de landwachter een pistool, waarna de landwachter door de andere leden van de groep werd neergeschoten. De landwachter kon nog een schot lossen, dat Van Doorn ernstig verwondde en zwaar gewond naar het marinehospitaal in Den Helder moest worden overgebracht. Van Doorn werd vervolgens bij wijze van represaille voor een verzetsdaad door anderen (het laten zinken van een Rijn-aak) gefusilleerd.

Doorn, Alex van, Den Haag 24-12-1920, Technisch tekenaarWoonachtig: Van Speijkstraat 33, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 20-4-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora, AuschwitzOpmerkingen: Het bevolkingsregister geeft ten onrechte aan dat hij naar Engeland gevlucht was. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Kommunistische Betätig.’Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Doorn stond ook op deze lijst.

Doorn, Hendricus Cornelis van der, Den Haag 28-9-1885, Huisknecht (loopknecht)Woonachtig: Hilversumschestraat 155, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Dorchain, Leopoldus, Rotterdam 15-10-1902, VlotterWoonachtig: Marnixstraat 78 B, RotterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bij vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940). A.N.M.B.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dordrecht, Cornelia Frederika van (Freddy), Rotterdam 6-12-1908, VerpleegsterWoonachtig: 1e Helmersstraat 104, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Cornelis Machiel en Charlotte Frederika van Dordrecht-Van Wijk.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Directrice kindertehuis te Picana (Spanje, 1937).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Dordrecht, Cornelis Machiel van, Rotterdam 22-12-1881, Comprimeur in pepermuntfabriekWoonachtig: Betje Wolffstraat 28, RotterdamVerwantschap: Hij was de vader van Cornelia Frederika van Dordrecht.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 5-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, VughtOverleden: Vught 24-3-1943Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was werkzaam voor het Solidariteitsfonds en bezorgde daarvoor bonkaarten en geld bij onderduikers. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Dordrecht-Van Wijk, Charlotte Frederika van, Rotterdam 27-9-1882Woonachtig: Betje Wolffstraat 28, RotterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Cornelia Frederika van Dordrecht.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 5-2-1943, vrijgekomen 21-1-1944Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Zij werd op 24-4-1943 in het ziekenhuis opgenomen en 9 maanden later vrijgelaten.

Dormaar, Annie, Den Haag 20-10-1911Woonachtig: Marktweg 100, Den HaagLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Aanwezige op congres van A.F.S.C. Lid van Filmliga.Opmerkingen: Zij verrichtte vanaf eind 1940 tot de bevrijding werkzaamheden voor De Vonk en De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Dormits, Jozef, Antwerpen 26-2-1910, KantoorbediendeWoonachtig: Breitnerstraat 64, RotterdamVerwantschap: Hij is gescheiden van Annette Mary Dormits-Hartog en woonde samen met Saartje van Gigch. Hij was een volle neef van Samuel Zacharias Dormits en Klaartje Henrietta Ziekenoppasser-Dormits.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 1-6-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, AuschwitzOverleden: Duitsland 2-1945Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: Hij was voortvluchtig toen hij gearresteerd werd. Op zijn arrestantenkaart had de Rotterdamse politie een grote rode letter ‘J’ gestempeld.

Dormits, Samuel Zacharias (Wim van Gelderen, Sally, Flip), Rotterdam 2-10-1909, HandelaarWoonachtig: Begoniastraat 146, Den Haag / Lischbloemstraat 21B, Rotterdam / Bijlwerffstraat 35, RotterdamVerwantschap: Hij is in 1942 gescheiden van Annette Mary Dormits-Hartog en woonde samen met Saartje van Gigch. Hij was een zoon van Kaatje Mendels-Kapper, een broer van Klaartje Henrietta Ziekenoppasser-Dormits en een volle neef van Samuel Zacharias Dormits.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 17-10-1942Overleden: Rotterdam 17-10-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij heeft als kind een korte tijd in Brazilië gewoond, keerde terug in Nederland, waarna het gezin naar Saint Paul in de Verenigde Staten vertrok. Eind jaren twintig was hij betrokken bij een Braziliaanse revolutionaire beweging. Hij vestigde zich op 10-12-1930 vanuit Recife-Pernambuco (Brazilië) in Den Haag. Hij was stateloos omdat hij met zijn ouders het Nederlanderschap verloor vanwege langdurige verblijf in het buitenland. Hij werd radiohandelaar in Rotterdam. Tijdens de Spaanse burgeroorlog was hij lid van het Zuid-Amerikaanse legioen. Na zijn terugkeer in 1939 verbleef hij korte tijd in het communistische gemeenschapshuis in de Bankastraat 131.Bij de oprichting van het Haags communistisch verzet op 17 mei 1940 bij Toon van der Kroft thuis, werd besloten dat er een aparte bewapende afdeling voor sabotage kwam bestaande voornamelijk uit Spanjestrijders en waarover Sally Dormits de leiding kreeg. Dormits wilde meteen met gewapend verzet beginnen, maar de Haagse leiding was daarop tegen. Hij liep van begin af aan met een revolver op zak. Hij zat in de contactcommissie CPN-RSAP voor samenwerking in het verzet.Na een echtscheiding vertrok hij naar Rotterdam om daar onder te duiken bij Simon Groenendijk op de Lischbloemstraat 21B. Hij ging daar de eerder in Den Haag opgerichte Nederlandse Volksmilitie (NVM) drastisch uitbouwen, beginnende met een fusie met een als voetbalclubje De Pechvogels soortgelijke Rotterdamse groep. De groep groeide uit tot enkele honderden leden die onder andere de blaadjes De Sirene en De Patriot verspreidde en verder brandstichtingen en bomaanslagen pleegde. Hij ontmoette toevallig Cornelis Limburg op straat, die een onderduikadres zocht en nam hem mee om op hetzelfde adres onder te duiken. Later dook Dormits onder bij Pieter baan in de Bijlwerffstraat 35.Hij had een vals persoonsbewijs ten name van Fédéric Rummens (omdat Rummens een communistische verzetsman was, lijkt het er op dat Rummens zijn persoonsbewijs vrijwillig afgestaan heeft en vervolgen gemeld heeft dat het uit een badhokje gestolen was). Na arrestatie vanwege diefstal van een damestasje om aan een te vervalsen persoonsbewijs voor zijn nieuwe partner Saartje van Gigch te komen, pleegde hij op politiebureau zelfmoord door een schot door het hoofd. Na onderzoek door de politie werd zijn adres via een oud kassabonnetje ontdekt, waarna in zijn woning een lijst van leden van de Nederlandse Volks Militie (NVM) gevonden, waarna honderden mensen gearresteerd konden worden, inclusief mensen waarvan de naam na verhoor van arrestanten gevonden werden. De massamoord op meer dan enkele honderden personen, werknemers van Hollandia-Kattenburg in Amsterdam en hun gezinsleden, was een ander gevolg van deze actie tegen de NVM. Verder werd een verslag over de treinaanslag op een trein met Duitse verlofgangers op het Rotte-viaduct gevonden, waarvoor vijf gijzelaars gefusilleerd werden. Verder werden plannen gevonden om in geval van een geallieerde invasie op de Nederlandse kust kabelkastjes van de PTT te vernietigen, waardoor de telefoonverbindingen met allerlei Duitse marine-stellingen in het havengebied langdurig verstoord zouden worden.Ondanks het verbod op het ruimen van oorlogsgraven heeft de gemeente Rotterdam het graf van de verzetsheld Sally Dormits laten ruimen.

Dormits-Hartog, Annette Mary (Nettie), Rotterdam 8-3-1909Woonachtig: Begoniastraat 146 / Goudsbloemlaan 186, Den HaagVerwantschap: Zij was een zuster van Robert George Hartog en vermoedelijk een oomzegster van Jacques Hartog. Zij is in 1942 van Samuel Zacharias Dormits gescheiden.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 21-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 27-8-1943Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven. In 1939 verbleef zij korte tijd in het communistische gemeenschapshuis in de Bankastraat 131.Opmerkingen: Zij was stateloos vanwege haar huwelijk met Samuel Dormits, waardoor ze niet tegen deportatie naar Polen beschermd werd, want de vrijstelling gold alleen voor gemengd gehuwde Joden met de Nederlandse nationaliteit. Na haar echtscheiding kreeg ze niet automatisch haar Nederlandse nationaliteit terug; daarvoor moest een aparte procedure in werking worden gesteld die jaren kon duren. Haar arrestatie en deportatie vonden echter plaats in het kader van de actie tegen de Nederlandse Volks Militie. Later zat zij bij Krijn Breur in de Goudsbloemslaan ondergedoken, terwijl haar zoontje Maurits (roepnaam Tommy) bij een oom was ondergebracht. Toen Breur van de arrestatie van Sally vernam, haalde hij onmiddellijk Maurits op. Annette en Maurits werden tegelijk met Krijn en zijn partner gearresteerd. Maurits werd later vrijgelaten (overleden in 2011).

Dorp, Dirk van, Rotterdam 5-5-1909, SchilderWoonachtig: Aert van Nesstraat 127 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938).Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Dorrestijn, Hendrik, Maarssen 12-3-1916, DrukkerWoonachtig: EdeGearresteerd: 1-8-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, AmersfoortOverleden: Leusden 18-12-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Dorsman, Leendert Marinus, Ooltgensplaat 29-9-1903, AannemerWoonachtig: Kerksingel 10, OoltgensplaatVerwantschap: Hij was een broer van Marinus Leendert Dorsman.Gearresteerd: 7-9-1942, vrijgekomen 2-10-1942Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Dorsman, Marinus Leendert (Rinus), Ooltgensplaat 8-11-1904, SchilderWoonachtig: Stokroosstraat 25, EindhovenVerwantschap: Hij was een broer van Leendert Marinus Dorsman.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 8-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, DachauOpmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Dorth, Dirk (Dick) van, Amsterdam 23-6-1920, Fitter GEBWoonachtig: Lindengracht 61 III, AmsterdamLid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij maakte deel uit van het gewapend verzet. Hij deed samen met Marius van Hedel wapentransporten per bakfiets.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dortwegt, Klaas, Hof van Delft 12-1-1903, BankwerkerWoonachtig: Laakkade 244, Den HaagVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Opmerkingen: Hij was een oom van Martha Cornelia Dortwegt. Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst) gesignaleerd als lid van de CPN.

Dortwegt, Martha Cornelia (Juf), Delft 6-4-1911, KapsterWoonachtig: Laakkade 283, Den HaagVerwantschap: Zij was een oomzegster van Klaas Dortwegt.Godsdienst: Rooms KatholiekOpmerkingen: Zij stond in contact met Pieter Wapperom.

Dost, Mans, Onstwedde 10-12-1905, MijnwerkerWoonachtig: Mesdagstraat 41, HeerlenGodsdienst: GeenGearresteerd: 13-1-1942Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 12-11-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was afdelingsleider van De Vonk en een verbindingsman voor De Waarheid.

Dost-Vos, Jantje, Datteln (Duitsland) 4-4-1914Woonachtig: Mesdagstraat 41, HeerlenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Dost, Roelf, Onstwedde 5-8-1893, TimmermanWoonachtig: Nieuwstraat 136, GroningenGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist (1939).Gearresteerd: 13-5-1941Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Groningen, Schoorl, Amersfoort, BuchenwaldOpmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Zeitung verbreitet’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dotinga-Osenga, Afke Jans, Wymbritseradeel 2-9-1900

Dotsch, David (Deef), Amsterdam 9-4-1924, KleermakerWoonachtig: Emmastraat 21, EnschedeAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 3-5-1943Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-BelsenOverleden: Tröbitz ~1-5-1945Opmerkingen: Overleden tijdens transport per trein uit Bergen-Belsen, de trein werd op 23-5-1945 door Russische troepen bevrijd, maar velen waren al overleden of overleden kort daarop, zodat zijn overlijdensdatum niet exact bekend is.

Douma, Frederik (Leenders), Amsterdam 21-10-1907, BoekhandelaarWoonachtig: Pretoriusstraat 8 III, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur (penningmeester) V.V.S.U. (1936). Was in Rusland. Leiding I.T.O.F.A.Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Douma, Wijbo, Zoutkamp 19-11-1902, KleermakerWoonachtig: Rhijnvis Feithstraat 4, GroningenGearresteerd: 1941, vrijgelatenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Doussij, Wilfried Gustaaf Honoré Leopold, Terneuzen 8-12-1922Woonachtig: Gent (België)Godsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Hamburg 14-4-1942

Douwma, Anna Maria, Amsterdam 15-12-1930Woonachtig: Distelvoorstraat 24, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Petrus en Anna Christina Douwma-Otto en een zuster van Petrus Douwma.Gearresteerd: 16-8-1944, vrijgekomen 28-8-1944Gevangenschap in: AmstelveenschewegOpmerkingen: Zij hielp bij de vermenigvuldiging van De Waarheid.

Douwma, Petrus (Piet), Amsterdam 27-7-1903, OppermanWoonachtig: Distelvoorstraat 24, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Anna Maria en Petrus Douwma.Gearresteerd: 17-7-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 12-6-1942 Vergast met koolmonoxideEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij was betrokken bij het tot stand komen van de Februaristaking. Op 17 juli 1941 fietste hij naar een keuring voor de Ziektewet. Er kwam iemand naast hem rijden en zei dat zijn fiets niet van hem was. Douwma, die zijn fiets zelf gemaakt had, ontkende dat en is samen met de ander naar het politiebureau gereden om het te laten uitzoeken. Op het politiebureau werd hij gearresteerd. Op 21 juli 1941 meldde zijn echtgenote zich op het politiebureau dat Petrus op 17 juli de woning voor een boodschap had verlaten en niet meer was teruggekeerd. Een ongeluk werd gevreesd. Het was de gewoonte van commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te laten arresteren en vervolgens de gezinsleden daar niet van op de hoogte te stellen, zodat ze zeer ongerust waren. Tegenwoordig wordt dit als een misdrijf tegen de menselijkheid gezien. Het toont de fascistische Inlichtingendienst-wreedheid van de naoorlogse hoofdcommissaris van politie van Amsterdam.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Douwma stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Douwma-Otto, Anna Christina, Amsterdam 20-6-1907Woonachtig: Distelvoorstraat 24, AmsterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Anna Maria en Petrus Douwma.Gearresteerd: 16-8-1944, vrijgekomen 28-8-1944Gevangenschap in: AmstelveenschewegOpmerkingen: Na de arrestatie van haar echtgenoot verschafte zij onderduikgelegenheid aan Nathan Frederik Israël. Zij vermenigvuldigDe Waarheid, het papier werd geleverd door Willibrordus van ’t Hek.

Douwma, Petrus (Piet), Amsterdam 27-11-1928Woonachtig: Distelvoorstraat 24, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Petrus en Anna Christina Douwma-Otto en een broer van Anna Maria Douwma.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 16-8-1944, vrijgekomen 28-8-1944Gevangenschap in: WeteringschansOpmerkingen: Hij hielp bij de vermenigvuldiging van De Waarheid.

Dovianus, Willem Pieter, Amsterdam 22-2-1905, ChauffeurWoonachtig: Niasstraat 61 II, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 19-11-1942Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Dachau, Natzweiler, LeonbergWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Leonberg 9-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was oorspronkelijk van de RSAP, maar verliet die partij enige jaren voor de oorlog. Hij verspreidde De Waarheid.

Draaisma, Johan Christiaan, Magelang (Nederlandsch Oost Indië) 17-8-1902, KantoorbediendeWoonachtig: Toldwarsstraat 12 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Martha Anthonissen-Draaisma.Gearresteerd: 15-11-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Utrecht, AmersfoortOverleden: Leusden 11-3-1943 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij beheerde een wapendepot.

Draaisma, Lambertus, Amsterdam 14-5-1897, AdvertentiereizigerWoonachtig: Walcherenstraat 59, Amsterdam

Draken, Gerhard Johannes (Hans), Dülken (Duitsland) 20-10-1912, ChauffeurWoonachtig: Gerard Doustraat 50, EindhovenGearresteerd: 8-9-1941Gevangenschap in: Amersfoort, Kleve, NeuengammeOverleden: Cap Arcona 3-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit; hij woonde sinds 1922 in Nederland.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Draken stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Drank, Daniël, Rotterdam 27-6-1921Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1941Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Drent, Roelf, Onstwedde 21-12-1897, LoswerkmanWoonachtig: Dwarschlaan 5, BlaricumGodsdienst: GeenLid: Hij was anarchist.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Dienstweigeraar en Hongerstaker. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, AuschwitzOverleden: Auschwitz 14-3-1943Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Drent stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Drentje, Jurrien, Hornhuizen 16-8-1902, MeubelmakerWoonachtig: Lorentzstraat 7 B, GroningenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dresden-Poppegaai, Jeannette, Amsterdam 18-7-1915Woonachtig: Granaatstraat 27 I, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGodsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Driel, Johannes Franciscus van, Den Haag 18-7-1885, StukadoorWoonachtig: Hooftskade 69, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 12-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Dachau 9-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Zeitungen verkauft’.

Driesschen, Ignatius Everardus, Arnhem 20-1-1902, ExpeditiemedewerkerWoonachtig: Cooperatiehof 7, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur De Dageraad (1939).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Driessen, Frederik Willem (Freek), Den Haag 22-10-1915, TekenaarWoonachtig: Bosbesstraat 30, Den HaagGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur Tempo (1937).Gearresteerd: 12-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Den Haag 8-10-1957Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale tätigkeit für CPN’. Hij is verleden aan de gevolgen van zijn verblijf in concentratiekampen. Hij is overleden ten gevolge van verblijf in concentratiekamp.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1946 een dossier over hem samen, dat tot 1961 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Driesten, Hendrik Theodoor van, Amsterdam 24-10-1911, VertegenwoordigerWoonachtig: Jekerstraat 92 II, AmsterdamGodsdienst: GeenLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter N.A.S. Jeugdbond (1932). R.S.A.P. Comité van Samenwerkende Organisaties tegen Oorlog en Fascisme (1934). Oud-voorzitter van R.J.B., tevens voorzitter van R.S.J.V. Bestuur R.S.P. (1935). Lid P.B. van de R.S.A.P. (1939). Gesalarieerd bestuurder N.A.S. (1935, 1939). Oprichter en voorzitter Leninistische Jeugd Garde (L.J.G.). Secretaris I.S.F. 1-Meicomité Amsterdam (1938). Bestuur F.I.S. Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten.Gearresteerd: 29-6-1942Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 5-9-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Driesten stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Drift, Nicolaas Johannes (Niek, Van der Stroom, Tom), Amsterdam 13-2-1905, KantoorbediendeWoonachtig: Antillenstraat 42 III, AmsterdamVerwantschap: Hij huwde na de oorlog Johanna van Baarspul.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid C.P.H. districtsbestuur Noord-Holland. Administratie De Tribune (1937).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij dook samen met Esther Teeboom-Van West in Arnhem onder bij Marinus Jacominus le Mahieu. Hij was na de oorlog directeur van De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Drion, Nicolaas Jacques Henri (Henri), Zaandam 23-12-1914, KantoorbediendeWoonachtig: Kopermolenstraat 55, ZaandamGodsdienst: GeenGearresteerd: 1941Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 8-10-1942Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Drion stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1952 een dossier over hem samen dat tot 1962 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Droog, Anna Maria (An), Haarlem 25-1-1922Woonachtig: Oostertuindorplaan 7, HaarlemGearresteerd: <5-1944Gevangenschap in: Vught, RavensbrückOpmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Drost, Johannes (Jan), Rotterdam 28-3-1905, ArtsWoonachtig: Kralingseplaslaan 21 (praktijk Westersingel 30), RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Theodorus Bernardus Drost.Godsdienst: GeenGearresteerd: Eerste arrestatie 15-8-1942, vrijgelaten 1-1943, tweede arrestatie 26-8-1943Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Den Bosch, Vught, Dachau, AllachOpmerkingen: Hij was lid van het Medisch Contact. Hij verleende medische steun aan arrestanten, gewonde verzetsmensen en zieke onderduikers. Na zijn eerste arrestatie werd hij naar Den Bosch over gebracht. Na zijn tweede arrestatie in Nunspeet werd hij in Vught gevangen gezet. In Vught en Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. Bet. [Betätigung] Ärzte Org.’ Hij heeft in Dachau en Allach medische steun verleend aan zieke gevangenen, die meestal aan tyfus leden. In Vught hield hij gevangenen ziek om te voorkomen dat ze op transport ging of geëxecuteerd werden; verder was hij betrokken bij de ontsnaping van een marechaussee met behulp van een ambulance.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Drost, Theodorus Bernardus, Den Haag 19-11-1903, Stoker grote vaartWoonachtig: Narcissenstraat 111 C, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Drost.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 17-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, AmersfoortOverleden: Leusden 29-12-1942 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij zou in 1926 naar Brazilië vertrekken, maar bleef toch in Nederland. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg. Hij vervoerde springstoffen en nam deel aan bomaanslagen in verschillende steden. Hij werd ter dood veroordeeld.

Drost, Thijs, Genemuiden 28-11-1902Woonachtig: HoensbroekGearresteerd: 4-2-1941, vrijgekomen 14-6-1941Gevangenschap in: MaastrichtOpmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.

Drukker, Herman, Amsterdam 10-11-1910, SportleraarWoonachtig: Hemonystraat 29, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Pieter Johan Drukker en Geertruida Berk-Drukker.Gearresteerd: 3-10-1944Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Amsterdam 24-10-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd aan de Apollolaan gefusilleerd.

Drukker, Jacob, Amsterdam 10-3-1886, Grossier manufacturenWoonachtig: Muiderschans 117, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 10-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, WesterborkOverleden: Sobibor 5-3-1943Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. De Rotterdamse politie stempelde een grote rode ‘J’ op zijn arrestantenkaart.

Drukker-Van Amerongen, Esther, Amsterdam 28-7-1893Woonachtig: Muiderschans 117, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 10-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, WesterborkOverleden: Sobibor 5-3-1943Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. De Rotterdamse politie stempelde een grote rode ‘J’ op haar arrestantenkaart.

Drukker, Pieter Johan (Joop), Mijdrecht 27-8-1904, HavenarbeiderWoonachtig: Kinkerstraat 13, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Herman Drukker en Geertruida Berk-Drukker.Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 26-2-1941Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Duitse tuchthuizenOpmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Drunen, Jan van, Bussum 10-10-1920, KantoorbediendeWoonachtig: Tuinstraat 81 (Onderduikadres), AlmeloVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Gearresteerd: 24-9-1944Overleden: Almelo 24-9-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij leefde ondergedoken. Hij verspreidde De Waarheid. Hij hielp Joden onderduiken en zorgde voor bonkaarten. Bij straatcontrole in Almelo doodgeschoten toen hij probeerde te vluchten.

Druppers, Cornelis, Utrecht 30-3-1917, StoffeerderWoonachtig: Leliestraat 50 bis, UtrechtVerwantschap: Hij was een zoon van Hendrik Johannes Druppers en een broer van Desiré François Druppers.Gearresteerd: <6-1944Gevangenschap in: Oberhausen, NeuengammeOverleden: Duitsland 14-4-1945Opmerkingen: In Oberhausen te werk gesteld en daar gearresteerd

Druppers, Desiré François, Utrecht 1-11-1914Woonachtig: Leliestraat 50 bis, UtrechtVerwantschap: Hij was een zoon van Hendrik Johannes Druppers en een broer van Cornelis Druppers.Gearresteerd: 13-5-1943, vrijgelaten 15-5-1943Gevangenschap in: VughtOpmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Druppers, Hendrik Johannes, Utrecht 5-9-1890, StukadoorWoonachtig: Leliestraat 50 bis, UtrechtVerwantschap: Hij was de Vader van Cornelis en Desiré François Druppers.Godsdienst: GeenGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 5-5-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Druppers stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dubbeldeman, Annie, Leiden 29-1-1924Woonachtig: LeidenGearresteerd: <9-1944Gevangenschap in: RavensbrückOpmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Dubbeldeman, Johannes (Joop), Leiden 10-4-1899, SlagerWoonachtig: Lombokstraat 25, LeidenVerwantschap: Hij was een broer van Machiel Dubbeldeman.

Dubbeldeman-Van Duppen, Wilhelmina Theodora, Helmond 7-12-1899Woonachtig: Lombokstraat 25, LeidenLid: Zij was lid van de Raad van Verzet.Opmerkingen: Zij was koerierster voor de Raad van Verzet.

Dubbeldeman, Johannes (Joop), Leiden 13-9-1917, HuisschilderWoonachtig: Lage Rijndijk 75a, LeidenVerwantschap: Hij was een zoon van Machiel en Johanna Dubbeldeman-Van Weeren en een broer van Machiel en Lambertus Jacobus Dubbeldeman. Hij huwde na de oorlog met Hendrika Jacoba Lezwijn.Opmerkingen: Samen met Nicolaas Olivier jr. pleegde hij een aanslag op de directeur van het Leidse arbeidsbureau. Samen met Nicolaas Olivier jr. en Albert de Jong plaatste hij brandbommen in de vuurwerkfabriek Kat, waardoor de fabriek afbrandde.

Dubbeldeman, Lambertus Jacobus, Leiden 27-10-1913, KoopmanWoonachtig: LeidenVerwantschap: Hij was een zoon van Machiel en Johanna Dubbeldeman-Van Weeren en een broer van Machiel en Johannes Dubbeldeman. Hij huwde na de oorlog met Hendrika Jacoba Lezwijn.

Dubbeldeman-Arnoldus, Maria Cornelia (Marie), Leiden 27-9-1915Woonachtig: LeidenGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 15-5-1944Gevangenschap in: Ravensbrück, Dachau

Dubbeldeman, Machiel, Leiden 27-5-1887, StoffeerderWoonachtig: Lage Rijndijk 75a, LeidenVerwantschap: Hij was de vader van Johannes, Lambertus Jacobus en Machiel Dubbeldeman en een broer van Johannes Dubbeldeman.Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Gearresteerd: 15-5-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 5-1945Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP. Overlijdensdatum is onbekend, aangegeven datum is fictief.

Dubbeldeman-Van Weeren, Johanna, Leiden 4-9-1884Woonachtig: Lage Rijndijk 75a, LeidenVerwantschap: Zij was de moeder van Johannes. Lambertus Jacobus en Machiel Dubbeldeman.Gearresteerd: 15-5-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, RavensbrückOverleden: Ravensbrück 5-2-1945Opmerkingen: Zij functioneerde als koerierster voor de Raad van Verzet.

Dubbeldeman, Machiel, Leiden 15-4-1916Woonachtig: LeidenVerwantschap: Hij was een zoon van Machiel en Johanna Dubbeldeman-Van Weeren en een broer van Johannes en Lambertus Jacobus Dubbeldeman.Gearresteerd: 15-5-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen

Dufournij, Johannes Christiaan, Amsterdam 16-11-1904, SmidWoonachtig: 1e Laurierdwarsstraat 35 II, AmsterdamGevangenschap in: DuitslandOverleden: Wensickendorf (Duitsland) 17-5-1945Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij had bij zij arrestatie een lijst van namen van communistische verzetsmensen op zak, waardoor ongeveer 25 personen gearresteerd zijn, waarvan er een aantal om het leven is gekomen. Dit leidde na de oorlog tot verzet om hem in het Eereboek op te nemen.

Duhen, Johannes (Jan), Bergambacht 27-11-1901, Straatveger/was Controleur haven- en marktwezenWoonachtig: Camera Obscurastraat 158, Den HaagGearresteerd: 12-8-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Neuengamme, Mittelbau-Dora, NordhausenWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Opmerkingen: Hij werkte bij het verspreiden van De Vonk samen met Nicolaas de Goede en Leen Vogel. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat verbotenenen Zeitungen angefertigt’. Na de oorlog werd hij vanwege zijn slechte toestand per vliegtuig gerepatrieerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Duijkeren, Johannes van, Amsterdam 18-4-1908, MetselaarWoonachtig: Nigellestraat 27 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Harmina de Vries-Van Duijkeren en Antonia Berndina Kortlevers-Van Duijkeren.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Duin, Johannes van, Den Haag 29-1-1891, GrondwerkerWoonachtig: Vuurbaakstraat 18, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 15-7-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 28-12-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij moest op 25 juni 1941 in de Aktion CPN gearresteerd worden, maar dat mislukte omdat hij al ondergedoken was. Vervolgens bleef hij in het communistisch verzet, waarbij hij samenwerkte met Jan van Kalsbeek en Nicolaas Dijkhuizen. Hij verspreidde illegale lectuur en zamelde geld in. Bij een afspraak op straat met Johannes van Duin werden beiden gearresteerd.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Duin stond ook op deze lijst

Duin-Clever, Wilhelmina Engelina van (Pane), Voerendaal 26-10-1919Woonachtig: HeerlenVerwantschap: Zij was de dochter van Barend Clever en de zuster van Barend en Gustaaf Karel Clever.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). C.J.B. (1938).

Duinen, Jan van, Amsterdam 12-1-1890, Elektro-technisch ingenieur, PianistWoonachtig: Vechtstraat 75, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 9-6-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 22-2-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd bij het afhalen van zijn persoonsbewijs in de Apollohal.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Duinen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Duis, Martijn, Amsterdam 2-5-1910, BakkerWoonachtig: Tugelaweg 107, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 26-5-1943Gevangenschap in: WesterborkOverleden: Sobibor 4-6-1943Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij kreeg te verspreiden materiaal van Jan Ossenkoppele. Hij werd tijdens een razzia gearresteerd.

Duis-De la Penha, Clara, Amsterdam 14-8-1907, KleermaaksterWoonachtig: Tugelaweg 107, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Orthodox JoodsGearresteerd: 19-11-1943Gevangenschap in: Westerbork, TheresienstadtOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij hertrouwde na de oorlog met Joseph Slagter.

Duister, Johan Herman, Dordrecht 30-3-1898, MijnwerkerWoonachtig: Nieuwstraat 30, KerkradeGearresteerd: 24-9-1940Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 7-4-1945

Duits, Lambertus (Bertus), Haarlem 5-11-1906, Los arbeiderWoonachtig: Fabriciusstraat 13, HaarlemSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Werkte in 1937 in Spanje maar alleen in hospitalen. In 1937 terug in Nederland na desertie; gaat in 1938 opnieuw.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, DachauOpmerkingen: Hij was stateloos.Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Duits, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Duits stond ook op deze lijst.

Dujardin, Marius, Oegstgeest 5-11-1913, Ambtenaar GABWoonachtig: Ottoburgstraat 14, RijswijkGearresteerd: 18-7-1944Gevangenschap in: Vught, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 28-2-1945

Duk, Anna Elisabeth, Hengelo 29-9-1914, SchortenknipsterWoonachtig: Gelderschekade 37 II, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Paulus en Leintje Duk-Lefevre en een zuster van Anna, Gaston Guillaume Godefroid, George Jack Léon, Hélène Claude Cornélie en Paul Johannes Gerard Duk

Duk, Gaston Guillaume Godefroid, Amsterdam 22-10-1918, MonteurWoonachtig: Oostzaanstraat 8 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Paulus en Leintje Duk-Lefevre en een broer van Anna, George Jack Léon, Hélène Claude Cornélie en Paul Johannes Gerard DukGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 21-11-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Amersfoort, Vught, NatzweilerWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Natzweiler 20-7-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij zat in een sabotagegroep.

Duk, George Jack Léon, Amsterdam 13-1-1917, KantoorbediendeWoonachtig: Oostzaanstraat 8 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Paulus en Leintje Duk-Lefevre en een broer van Anna, Gaston Guillaume Godefroid, Hélène Claude Cornélie en Paul Johannes Gerard DukGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 21-11-1941Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Natzweiler, Rottweil, SchömbergWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Kdo. Schömberg 5-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij zat in een sabotagegroep.

Duk, Hélène Claude Cornélie (Elly), Amsterdam 1925, FabriekarbeidsterWoonachtig: Gelderschekade 37 II, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Paulus en Leintje Duk-Lefevre en een zuster van Anna, Gaston Guillaume Godefroid, George Jack Léon, Hélène Claude Cornélie en Paul Johannes Gerard DukOpmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid.

Duk, Paul Johannes Gerard (Ko), Hengelo 5-11-1912, Technisch adviseurWoonachtig: Adolf van Nassaustraat 9 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Paulus en Leintje Duk-Lefevre en een broer van Anna, Gaston Guillaume Godefroid, George Jack Léon en Hélène Claude Cornélie DukVerwantschap: Zij was een zoon van Leintje Duk-Lefevre en een broer van Anna, Gaston Guillaume Godefroid, George Jack Léon, Hélène Claude Cornélie en Paul Johannes Gerard Gearresteerd: 21-11-1941Opmerkingen: Hij zat in een sabotagegroep. Hij stak de bioscoop Rembrandttheater in brand. Op 8-12-1945 na een medische ingreep in Haarlem overleden.

Duk-Talman, Elisabeth Gesina, Amsterdam 15-12-1912Woonachtig: Adolf van Nassaustraat 9 II, AmsterdamVerwantschap: Zij was de dochter van Ale Talman en de zuster van Cornelis en Tjibbe Talman.

Duk, Paulus, Rotterdam 24-2-1880Woonachtig: Oostzaanstraat 8 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Anna, Gaston Guillaume Godefroid, George Jack Léon, Hélène Claude Cornélie en Paul Johannes Gerard Duk

Duk-Lefevre, Leintje, Middelburg 27-10-1890Woonachtig: Oostzaanstraat 8 III, AmsterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Anna, Gaston Guillaume Godefroid, George Jack Léon, Hélène Claude Cornélie en Paul Johannes Gerard DukGearresteerd: 21-11-1941

Dukers, Damianus Franciscus, Rotterdam 7-1-1901, HavenarbeiderWoonachtig: Bloemkweekersstraat 54 B, RotterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Sectiebestuur C.P.N. (1937).Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Dulk, J. denWoonachtig: Zwaanshals 244, Rotterdam

Dunnewind, Gerrit, De Wijk 15-6-1906, BankwerkerWoonachtig: Pieter van der Doesstraat 19, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. C.P.N. Spreker.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Dupont, Adriaan, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 21-10-1905, ArtiestWoonachtig: BussumVerwantschap: Hij was een zoon van Adriaan Wilhelm Dupont en een broer van Frans Jan Dupont.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zoon van A.W. Communist. Bestuur V.V.S.U.

Dupont, Adriaan Wilhelm, Rotterdam 1-12-1874, IngenieurWoonachtig: Ruysdaellaan 13, BussumVerwantschap: Hij was de vader van Adriaan en Frans Jan Dupont.Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ingenieur. Communist. Boekhouder De Tribune en N.V. Atalanta. Directeur N.V. Mij. tot Exploitatie van gebouwen (1934). Districtsbestuur V.V.S.U. Noord-Holland.Gearresteerd: Eerste arrestatie 9-6-1942, vrijgelaten, tweede arrestatie 1-3-1943Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, DachauOverleden: Dachau 13-1-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was betrokken bij het publiceren van illegale geschriften.

Dupont, Frans Jan, Bussum 25-12-1908, CineastWoonachtig: Onder den Dael 21, BlaricumVerwantschap: Hij was een zoon van Adriaan Wilhelm Dupont en een broer van Adriaan Dupont.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Duppen, Joseph Carolus, Amsterdam 3-9-1897, TimmermanWoonachtig: Marco Polostraat 280 I, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur V.V.S.U. (1939).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Duran, Carel Hendrik, Den Haag 5-1-1908, TimmermanWoonachtig: Stortstraat 97, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 14-5-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werkte vanaf oktober 1940 bij het verspreiden van De Vonk samen met Dirk Maarten Oort. Hij was ondergedoken en werd gearresteerd toen hij een kort bezoek aan huis bracht. Hij liep in het concentratiekamp dysenterie en tyfus op. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach den Verbot der CPN illeg. die Zeitschrift “De Vonk” vertrieben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von komm. Zeitungen’.

Dutilh, Christian Corneille (Kees, Evert), Rotterdam 5-3-1915, StudentWoonachtig: Zuid Oost Buitensingel 229 B, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: eerste arrestatie 11-8-1941, vrijgekomen 11-1941, tweede arrestatie 10-3-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, UtrechtOverleden: Utrecht 24-2-1944 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was geen communist en ook niet lid van het communistisch verzet. Hij was de leider een eigen verzetsgroep genaamd ‘Kees’. In zijn groep waren en paar communistisch gezinde personen opgenomen en hij werkte nauw samen met Gerrit Kastein. Andere verzetsgroepen wilden niet of alleen in zeer beperkte mate met hem samenwerken, omdat hij te ‘communistisch’ was. Kastein had een filmrolletje met recente forto’s van de Duitse kustverdediging in Nederland en wilde die naar Londen laten zenden. Hij wist dat Dutilh indirecte contacten met Londen had en die werd ingeschakeld. Die indirecte contacten liepen via de verzetsgroep Evert, maar die was in het kader van het Englandspiel geïnfiltreerd dor Anton van der Waals. Die bekeek de foto’s en wilde toen weten wie de leverancier was, waarna Dutilh hem met Kastein in contact bracht. Van der Waals was nogal een bluffer en met zijn psychologische kennis als psychiater doorzag hem al snel en uit signalementen verspreid binnen het verzet concludeerde hij met de beruchte Van der Waals te maken te hebben. Hij wilde hem liquideren en maakte een afspraak met hem in een koffiehuis bij het station Laan van Nieuw Oost Indië in Voorburg. Daar wachtte een communistisch liquidatieteam onder leiding van Lucas Spoor. De liquidatie ging niet door, doordat Kastein twee uur eerder in een café bij het station in Delft gearresteerd was. De infiltratie door Van der Waals had ook tot gevolg dat Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst zich onder de naam Van Houten bij Dutilh wist binnen te dringen door aan te bieden wapens te leveren. Hij maakte een afspraak met Dutilh in café Zomerzorg in Leiden. Daar werd Dutilh in maart 1943 door de Sicherheitsdienst overmeesterd.

Duuren, David van, Amsterdam 10-10-1914, ChauffeurWoonachtig: Nieuwe Leliestraat 26, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Franciscus Antonius van Duuren.Godsdienst: GeenGearresteerd: 10-8-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Haaren, DachauOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog bezorger van de communistische krant Volksdagblad.

Duuren, Johannes Franciscus Antonius van, Amsterdam 27-6-1910, TransportarbeiderWoonachtig: Nieuwe Leliestraat 26 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van David van Duuren.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 10-8-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Sint-Michielsgestel, Vught, DachauOpmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Hij meldde in Dachau als arrestatiereden ‘kommunistischer Gesinnung verdächtig’.

Duursma, Douwe, Marum 16-4-1893, Onderwijzer en leraar geschiedenisWoonachtig: Van Hamelstraat 20, GroningenVerwantschap: Hij was een broer van Jan Duursma.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Revolutionaire Onderwijskracht (1929).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Duursma, Jan, Marum 17-5-1903, BrandweermanWoonachtig: Celebesstraat 21, GroningenVerwantschap: Hij was een broer van Douwe Duursma.Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Gearresteerd: eerste arrestatie 5-1941, tweede arrestatie 9-1-1945Gevangenschap in: GroningenOverleden: Dokkum 22-1-1945 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Duursma-Bos, Anna (Annie), Loppersum 20-10-1911Woonachtig: Celebesstraat 21, GroningenGearresteerd: 26-3-1941, vrijgekomen 16-9-1941Gevangenschap in: Groningen, OranjehotelOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Duwaer, Franciscus (Frans), Amsterdam 1-1-1911, UitgeverWoonachtig: Sloestraat 12 I, AmsterdamGearresteerd: 8-6-1944Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Overveen 10-6-1944, GefusilleerdOpmerkingen: Hij heeft ongeveer zeventig duizend vals persoonsbewijzen gedrukt.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Eberhard, Frederik (Frits), Odoorn 27-11-1920, TimmermanWoonachtig: Mercatorplein 35 III, Amsterdam

Eck, Cornelis van, Haarlem 28-12-1900, KoopmanWoonachtig: Schoterveenstraat 17, HaarlemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. C.P.N. Bestuur Kennemer Filmliga en Hulp aan Spanje (1938).Gearresteerd: 23-6-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 15-1-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Eck, J. vanWoonachtig: Narcissenstraat 111, Rotterdam

Eck, Johannes Julius van, Den Haag 4-9-1908, LeraarWoonachtig: Cleyburchstraat 26 B, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 20-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught

Edel, Pieter Dirk, Naarden 22-2-1913, GemeenteambtenaarWoonachtig: Huizerstraatweg 103, NaardenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij gaf het communistisch georiënteerde blad Het Compas uit.

Edelsztejn, Nachman Laizor, Warschau (Polen) 26-5-1908, MachinestikkerWoonachtig: Vrolikstraat 277, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Edens, Jan, Slochteren 14-2-1896, GrondwerkerWoonachtig: woonschip Tukkersbrugje in het Nieuwe kanaal, AlmeloVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Secretaris afdeling I.A.M.V. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad Almelo en Provinciale Staten Overijssel (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Edzers, Geert, Vlagtwedde 29-1-1895, WegwerkerWoonachtig: Veldhuis B 355, VlagtweddeGodsdienst: Nederlands HervormdVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wegwerker. Spreker op congres N.B.C. (Alkmaar 1934). Bestuur N.B.C. (1934). Lid van aan N.S.B. gelieerde Landbouw en Maatschappij (1936). Voorzitter afdeling C.P.N. en gemeenteraadslid (1939).Gearresteerd: 3-3-1941Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, BuchenwaldWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War Mitglied der CPN’.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Edzers stond ook op deze lijst.

Edzers-De Lange, Geertje, Steenwijkerwold 8-4-1895Woonachtig: Veldhuis B 355, VlagtweddeGearresteerd: 3-3-1941, vrijgekomen 26-3-1941Gevangenschap in: Groningen

Eeckeren, vanWoonachtig: Bazelstraat, Bussum

Eeden, Nicolaas Bernardus Auguste van den, Leiderdorp 2-11-1914, VertegenwoordigerWoonachtig: Nieuwstraat 51, WeertLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 14-11-1942Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij werd op het adres Volkerakstraat 48 te Amsterdam samen met Leonhard Gossels ten behoeve van de Sicherheitsdienst in Den Haag gearresteerd door de agenten van politie Slokhof en Duits.

Eegdeman, Willem (Willy), Culemborg 21-2-1914, BierbottelaarWoonachtig: Langemeerschestraat 4, CulemborgVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bierbottelaar. Communist. Voorzitter Culemborgse Werklozen Vereniging (1936). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Aurich-Engerhafe, Meppen-Dalum, WöbbelinOpmerkingen: Hij heeft zich in Amersfoort ernstig misdragen, nadat nagenoeg alle communisten uit het kamp waren weggevoerd. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Lid CPN’.

Eekhuis, Hendrik Willem, Voorst 11-9-1909, SlagerWoonachtig: TerwoldeVerwantschap: Hij was een broer van Jan Eekhuis.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 29-10-1942Gevangenschap in: AmersfoortOverleden: Soesterberg 19-11-1942 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep saboteerde spoorlijnen, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Eekhuis, Jan, Voorst 2-11-1905, MetselaarWoonachtig: TerwoldeVerwantschap: Hij was een broer van Hendrik Willem Eekhuis.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 29-10-1942Gevangenschap in: AmersfoortOverleden: Soesterberg 19-11-1942 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink in Terwolde. De groep stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Eelders, E.Woonachtig: Cartesiustraat 100, Den Haag

Eendebak, Dirk, Marken 16-6-1887, KetelmakerWoonachtig: Dorpsstraat 189, RenkumLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ketelmaker. Anti-militarist. Bestuurslid steunfonds Dienstweigeraars.Gearresteerd: 19-7-1944Gevangenschap in: Arnhem, VughtOverleden: Vught 5-9-1944 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Eenennaam, Salomon van, Arnemuiden 20-9-1903, BetonwerkerWoonachtig: Maasstraat 30, HaarlemGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Secretaris afdeling I.A.M.V. (1934).Gearresteerd: 26-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, DachauOpmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘CPN Verdächtig’.

Effendi, Roestam (Perpatih, Salim), Padang (Nederlandsch Oost Indië) 13-5-1903, PoliticusWoonachtig: BlaricumAfkomst: Van Indonesische afkomstVerkiezingen: Was lid van de Tweede Kamer.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid van de Tweede Kamer voor C.P.N. (1933-1940). Voorzitter studentenvereniging Perhimpoenan Indonesia (1932). Spreekt voor C.P.H. (1933). Partijcongres C.P.N. (1935). Leider Partai Kommunis Indonesia (P.K.I.) (1936). Lid partijbestuur C.P.H. Lid partijbestuur C.P.N. (1938). Secretaris Internationaal Zeven Provinciën Comité (1933). Zeven Provinciën Amnestie Comité. 1e Secretaris Sectie Holland van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1930). Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).

Egberts, Theodorus Wilhelmus (Theo), Enschede 30-8-1906Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Hij werd vrijgelaten doordat Helena Agatha Reef-Weel, de echtgenote van de groepsgenoot Herman Reef, een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg.

Eggermont, Martinus, Den Haag 3-1-1893, Magazijnmeester gemeentelijke plantsoenendienstWoonachtig: Heelsumstraat 68, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 2-8-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg, Kleve

Egmond, Adrianus van (Arie), Leiden 22-8-1885, Eigenaar wasserijWoonachtig: De Kempenaerstraat 27, OegstgeestVerwantschap: Hij was een broer van Jacobus, Johan Philip, Pieter en Willem van Egmond en van Jansje Bossers-Van Egmond.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.V.C. (1938). Actief voor V.V.S.U.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren, Buchenwald, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 25-3-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Egmond, Antoon Cornelis van, Den Haag 1-11-1922, KelnerWoonachtig: Jacob Catsstraat 68, Den HaagGearresteerd: <7-1944Gevangenschap in: Oranjehotel, ZöschenOverleden: Zöschen 5-1-1945

Egmond, Jacobus van, Leiden 27-9-1894, ZandvormerWoonachtig: Zwartewaalschestraat 46 A, SchiedamVerwantschap: Hij was een broer van Adrianus, Johan Philip, Pieter en Willem van Egmond en van Jansje Bossers-Van Egmond.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Voorzitter afdeling C.P. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad 1923. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938).Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, SachsenhausenOpmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Egmond, Johan Philip van, Leiden 5-9-1890, KruidenierWoonachtig: Driftstraat 1, LeidenVerwantschap: Hij was de vader van Johanna Paalvast-Van Egmond. Hij was een broer van Adrianus, Jacobus, Pieter en Willem van Egmond en van Jansje Bossers-Van Egmond.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zandvormer. Communist. 2e Secretaris afdeling C.P.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 28-3-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Egmond-Van den Bosch, Maria Johanna van, Hardinxveld 27-8-1890Woonachtig: Driftstraat 1, LeidenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste.

Egmond, Pieter van, Leiden 11-2-1893, SmidWoonachtig: LeidenVerwantschap: Hij was een broer van Adrianus, Jacobus, Johan Philip en Willem van Egmond en van Jansje Bossers-Van Egmond.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaalbewerker. Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Behoort tot de oppositie. Ex-voorzitter afdelingen V.V.S.U. en C.P.H.

Egmond-Kilian, Catharina Johanna Christina van, Utrecht 13-9-1898Woonachtig: LeidenVerwantschap: Zij was gehuwd met Pieter van Egmond.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.

Egmond, Willem van, Leiden 24-11-1901, KantoorbediendeWoonachtig: LeidenVerwantschap: Hij was een broer van Adrianus, Jacobus, Johan Philip en Pieter van Egmond en van Jansje Bossers-Van Egmond.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ex-bestuurslid De Zaaier.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Egten, Cornelis van, Leeuwarden 12-3-1884, ArbeiderWoonachtig: Nieuwstad 64, LeeuwardenLid: Hij was anarchist.Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941Gevangenschap in: SchoorlOpmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Egten stond ook op deze lijst.

Ehlers, Elias, Amsterdam 15-7-1901, StukadoorWoonachtig: Van Houweningenstraat 23 II, AmsterdamGearresteerd: 14-8-1941Aktion CPN: Hij werd gevoegd bij de mensen die in het kader van de Aktion CPN waren gearresteerd.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Haaren, VughtOpmerkingen: Op 15 augustus 1941 deden zijn ouders aangifte dat hun zoon Elias de vorige dag de woning had verlaten en niet was teruggekeerd en dat een ongeluk werd gevreesd. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om personen te arresteren en naar een eerdere opdracht van Karel Henri Broekhoff de verwanten in het ongewisse te laten, wat tegenwoordig als een misdrijf tegen de menselijkheid wordt beschouwd.

Eijeriks, Carolus, Rotterdam 9-2-1905, BankwerkerWoonachtig: RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. Bestuur jeugdgroep der Bolsjewistische Leninisten (1938).Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Eijk, Johannes Kasper van (Jan), Haarlemmermeer 16-1-1910, KantoorbediendeWoonachtig: Govert Flinckstraat 68 III achter, AmsterdamSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Waarschijnlijk ronselaar voor Internationale Brigade Spanje (1937).Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij stak in Diemen een opslagplaats voor kleding van de Winterhulp in brand. Hannie Schaft leverde bij hem thuis pistolen af, waarna hij die verder aan het communistisch verzet distribueerde. Hij regelde voedsel voor onderduikers. Hij werd compagniescommandant bij de Binnenlandse Strijdkrachten.Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Van Eijk, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Eijl, Joseph (Joop), Amsterdam 1-10-1896, MagazijnbediendeWoonachtig: Holendrechtstraat 24 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Meijer Eijl, Jansje van der Molen Eijl, Suzanna Musikant-Eijl en Mietje Rabbie-Eijl en een oom van Meijer Leijden van Amstel.Afkomst: Van Joodse afkomst.Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 26-2-1941Gevangenschap in: Weteringschans, OranjehotelOverleden: Waalsdorpervlakte 13-3-1941 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd tijdens de Februaristaking gearresteerd op aanwijzen door een NSB’er door de agenten van politie Koeman en Witjes bij het plakken van manifesten in de Van Woustraat met een oproep om de staking voort te zetten. Hij werd aan de Duitsche politie overgeleverd. Hij werd verband daarmee gefusilleerd.

Eijl, Meijer, Amsterdam 4-3-1903, KleermakerWoonachtig: Smitstraat 38 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Joseph Eijl, Jansje van der Molen Eijl, Suzanna Musikant-Eijl en Mietje Rabbie-Eijl.Afkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur R.V.O. (1935).Gearresteerd: 10-1-1941Gevangenschap in: Stuifzand, Westerbork, SchoppinitzOverleden: Schoppinitz 31-10-1943Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.

Eijssens, Gerardus Wilhelmus, Amsterdam 11-9-1911Woonachtig: Kanaalstraat 90, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Einde, Gerrit Jan van ’t, Nijbroek 9-5-1899, StukadoorWoonachtig: R 140, TerwoldeLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 29-10-1942Gevangenschap in: Arnhem, AmersfoortOverleden: Soesterberg 19-11-1942 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in. Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink in Terwolde. De groep saboteerde spoorlijnen, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Einde-Broekhuis, Johanna Hermina van ’t, Epe 27-1-1902Woonachtig: R 140, TerwoldeLid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Opmerkingen: Zij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink in Terwolde. De groep saboteerde spoorlijnen, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Eisden, Johanna van (Ans, Lies)Woonachtig: Wierdenschweg 197, AlmeloOpmerkingen: Zij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde. Zij was koerierster.

Eisinga, Daniel, Nieuwe Werdinger 27-4-1898, TransportarbeiderWoonachtig: Marktkade 101, MusselkanaalGodsdienst: GeenGearresteerd: 10-9-1941Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 27-4-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘hat für die KPN gearbeitet’.

Ek, Johannes van, Enschede 5-2-1913, MetaalbewerkerWoonachtig: Wagenaarstraat 93, Amsterdam

Ekhart, Willem, Den Haag 21-4-1921, GroenteboerWoonachtig: Van Ravesteinstraat 175, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: <9-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Berlin (Duitsland)-PlötzenseeOverleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 7-9-1943 Veroordeeld tot doodstraf door onthoofding met handbijl, executie tijdens Berliner Blutnächte door ophanging

Elbertse-Verbeek, Neeltje (Nelly), Nieuwer-Amstel 2-4-1896, WerksterWoonachtig: Jacob van Lennepkade 284 IV, AmsterdamGearresteerd: 16-3-1944Gevangenschap in: Vught, RavensbrückOverleden: Ravensbrück 10-3-1945

Eldert, Johannes Antonie van, Amsterdam 31-10-1894, MeubelmakerWoonachtig: Maerlantstraat 55, NijmegenGearresteerd: 17-6-1944Gevangenschap in: AmersfoortOverleden: Leusden 21-7-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale bladen.

Elfering, Fredericus Theodorus Everardus, Zevenaar 7-11-1887, MeubelmakerWoonachtig: Henegouwerlaan 34 B, RotterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Meubelmaker. Communist.Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941Gevangenschap in: Noordsingel RotterdamOpmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Elferink, Antoon (Tom), Zutphen 11-5-1886, SchoenmakerWoonachtig: Roerstraat 27, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Gerrit Jan Elferink.Gearresteerd: 10-1-1945Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, WöbbelinOverleden: Wöbbelin 2-4-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij zamelde gelden in voor het Solidariteitsfonds. De Sicherheitsdienst verscheen in zijn werkplaats in verband met een onderzoek naar zwarte handel. Op dat moment stapte Johannes Guldemond binnen met een aantal exemplaren van De Waarheid op zak. Beiden werden gearresteerd en zijn om het leven gekomen. Het is onduidelijk of Elferink wegen zwarte handel of verzet gearresteerd werd.

Elferink, Gerrit Jan, Zutphen 2-4-1910, SchoenmakerWoonachtig: Paramariboplein 2, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Antoon Elferink.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1936).Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 3-7-1943Gevangenschap in: Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij werd op 17-5-1945 door de politieke politie gearresteerd. (Politiemannen die met de Duitsers gecollaboreerd hebben, arresteerden na de oorlog een links persoon die in het concentratiekamp Vught gevangen heeft gezeten!)

Eliasar, Albert Simon, Amsterdam 12-8-1911Woonachtig: Geuzenstraat 74 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid.

Eljon, Armand, Amsterdam 27-8-1911, DiamantslijperWoonachtig: Niersstraat 4 I, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 2-8-1942Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met de Aktion CPN, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Eljon stond ook op deze lijst.

Eljon-Hamburger, Elisabeth, Amsterdam 5-12-1907Woonachtig: Kuinderstraat 48, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van David Hamburger.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: <5-2-1945Gevangenschap in: WesterborkLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U.

Elk, Theodorus van, Hatert 22-4-1906, GroentehandelaarWoonachtig: Camera Obscurastraat 87, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGevangenschap in: Oranjehotel

Elout, Gerrit Cornelis, Amsterdam 26-12-1904, HavenarbeiderWoonachtig: Kraijenhoffstraat 31 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Hendrik en Reindert Wigger.

Elout, Hendrik, Amsterdam 13-11-1901, HavenarbeiderWoonachtig: Kraijenhoffstraat 31 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Gerrit Cornelis en Reindert Wigger.

Elout, Reindert Wigger, Amsterdam 4-3-1906, HavenarbeiderWoonachtig: Kraijenhoffstraat 31 I, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Gerrit Cornelis en Hendrik.

Elout, Johannes Antonie, Amsterdam 31-10-1894, MeubelmakerWoonachtig: Maerlantstraat 55, NijmegenGearresteerd: 17-6-1944Gevangenschap in: AmersfoortOverleden: Leusden 1-7-1944 Gefusilleerd

Elsenaar, Johan Herman Philip, Rotterdam 6-6-1907, BeddenmakerWoonachtig: Oranjeboomstraat 347 A, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Beddenmaker. Sectiebestuur C.P.N. (1938).Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Elsendoorn, Johannes, Zeist 23-4-1915, JournalistWoonachtig: Bos en Lommerweg 23 III, AmsterdamGearresteerd: eerste arrestatie 29-10-1942, vrijgekomen 4-8-1943, tweede arrestatie 4-1944Gevangenschap in: VughtOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij is uit Vught gevlucht.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Elshout, Johannes van den, Den Haag 2-3-1907, Scheepsbediende / installateurWoonachtig: Wesselsstraat 383, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 29-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Elshout-Spoor, Bertina Sophia Theresia van den, Den Haag 24-8-1915Woonachtig: Wesselsstraat 383, Den HaagVerwantschap: Zij was een zuster van Cornelis Frederikus, Franciscus Emile Casper, Hendricus en Lucas Spoor en Johanna Jacoba Fonteijn-Spoor.Godsdienst: Nederlands Hervormd

Elsinga, Harmen (Harm), Rauwerderhem 7-11-1902, OnderwijzerOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Elsinga-Greiner, Carolina Jacoba (Lien), Amsterdam 2-1-1903Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Elsland, Alida Cornelia van (Corrie), Zaandam 11-11-1906Woonachtig: Verbindingstraat 11 I, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Elst, Arie van, Buurmalsen 20-9-1903, Machinist NSWoonachtig: Buitenkerk 48, BodegravenLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Kandidaat R.S.A.P. voor Provinciale Staten Zuid-Holland (1939).Gearresteerd: <5-1944Gevangenschap in: Amersfoort, Soest (Duitsland)Opmerkingen: Hij werd te werk gesteld in Soest (Duitsland).

Elst, T. vanWoonachtig: Anjelierstraat 11, Haarlem

Elting, Jan Gerrit, Groningen 11-7-1909, TypograafWoonachtig: Winschoterdiep 26 B, GroningenGearresteerd: eerste arrestatie 11-1944, vrijgekomen 12-12-1944, tweede arrestatie 16-1-1945Gevangenschap in: NeuengammeOverleden: omgeving Neuengamme 5-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Elzinga, Sytse, Menaldumadeel 19-3-1891Woonachtig: HoutigehageLid: Hij was oorspronkelijk anarchist.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorman anarchisten. Correspondentieadres anarchistische groep (1926).

Eman, Albert, Den Haag 24-9-1888, PolitieagentWoonachtig: Voorthuizenstraat 115, Den HaagGodsdienst: Gereformeerde KerkenGearresteerd: 1-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Emden, Anna van, Amsterdam 5-8-1900, NaaisterWoonachtig: Saffierstraat 97, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Emens, Arie (Raffles), Amsterdam 22-4-1896, Reclame ontwerperWoonachtig: Turfsingel 8 C, GroningenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reclameschilder. Verslaggever van de Communistische pers.Gearresteerd: eerste arrestatie 7-11-1941, tweede arrestatie 31-12-1943, vrijgekomen 10-10-1944Gevangenschap in: Vught, AmersfoortOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Emmelkamp, Warmolt Wolter, Groningen 25-6-1917, ChauffeurWoonachtig: Molukkenstraat 3 A, GroningenOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Emmerij, Louis Johan Hendrik, Rotterdam 20-2-1900, SchrijfmachinemonteurWoonachtig: West Pietermanstraat 22, RotterdamGodsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Dachau 4-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid. In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘illegale Organisation’. Na bevrijding overleden aan gevolgen van gevangenschap

Emmerik, Joseph, Amsterdam 12-1-1919, BankwerkerWoonachtig: Nieuwe Kerkstraat 19, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Levie Emmerik.Afkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 20-8-1941Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, RavensbrückOverleden: Ravensbrück 4-7-1942Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht komm. Betätig.’Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Emmerik stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Emmerik, Levie, Amsterdam 29-4-1916, ExpeditieknechtWoonachtig: Nieuwe Kerkstraat 19, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Joseph Emmerik.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 22-2-1941Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, MauthausenOverleden: Mauthausen 24-8-1941Opmerkingen: Hij werd gearresteerd tijdens de razzia van 22 februari 1941 die de aanleiding voor de Februaristaking vormde.

Emmers, Petrus Franciscus, Delft 25-12-1903, SchoenmakerWoonachtig: Dertienhuizen 10, DelftGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught

Ende, Gerbrand op ’t (Henk), Valtherveen 31-1-1903Woonachtig: Aleidisstraat 150 B, SchiedamVerwantschap: Hij was een broer van Hendrik en Willem op ’t Ende.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Ende, Hendrik op ’t (Henk), Valtherveen 17-2-1907, KellnerWoonachtig: Aleidisstraat 150 B, SchiedamVerwantschap: Hij was een broer van Gerbrand en Willem op ’t Ende.Godsdienst: Nederlands HervormdVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kelner. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 23-7-1941, vrijgekomen 25-7-1941Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: De Rotterdamse politie registreerde op zijn arrestantenkaart als arrestatiereden ‘verm. comm. [vermoedelijk communistische] propaganda’.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Ende, Johannes Petrus van den, Rotterdam 3-11-1914, AnkerwikkelaarWoonachtig: Van der Veldelaan 13, RotterdamGodsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 6-2-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Allach, DachauWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Dachau 15-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verleende onderdak aan Duitsche politieke vluchtelingen. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf hij op dat hij lid van de SDAP was en als arrestatiereden ‘Verdächtnis Versteckung Kommunist’.

Ende, Willem op ’t, Valtherveen 18-5-1905, KellnerWoonachtig: Groote Markt 12, SchiedamVerwantschap: Hij was een broer van Gerbrand en Hendrik op ’t Ende.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 5-12-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, PeenemündeOpmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Geldunterstützung für die K.P.N.’Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Op ’t Ende stond ook op deze lijst.

Endeveld, Jan Cornelis, Tilburg 14-12-1914, SchoenmakerWoonachtig: Schuttersweg 96, ApeldoornLid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.Gearresteerd: 3-2-1942Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, AmersfoortOverleden: Woudenberg 16-10-1942 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij huisvestte aan het begin van de oorlog 7 maanden lang een functionaris van de KPD, die in december 1941 in Groningen gearresteerd is en in 1942 gefusilleerd. Hij werkte in de mil samen met Anthonie Willemsem.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Endeveld stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Endeveld-Cleton, Maria Wilhelmina, Rotterdam 7-8-1915, FiliaalhoudsterWoonachtig: Schuttersweg 96, ApeldoornVerwantschap: Zij was een zuster van Jan Albertus Cleton.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Engelander, Cornelis (Nelis), Amsterdam 8-7-1909, MetaalbewerkerWoonachtig: Westerstraat 189 A II, AmsterdamGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 2-7-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 8-5-1942Opmerkingen: Hij werd bij het Leidsche Bosje in Amsterdam gearresteerd, terwijl hij geen communistisch materiaal bij zich had.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Engelander stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Engelmoer, Johannes, Amsterdam 21-1-1926, Los werkmanWoonachtig: Joan Melchior Kemperstraat 15, AmsterdamGodsdienst: GeenGearresteerd: 8-8-1944Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 7-3-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Engels, Gerardus Leendert, Strijen 28-10-1885, PedagoogWoonachtig: Lijsterbesstraat 61, Den HaagGodsdienst: PresbyteriaansOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 werkte hij mee aan verschijnen van het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.

Engels-Skegg, Ellen Kathleen, Bengeo (Groot-Brittannië) 23-11-1896Woonachtig: Lijsterbesstraat 61, Den HaagGodsdienst: PresbyteriaansOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Engelsen, Dingeman Anton, Voorburg 18-1-1898Gearresteerd: 1-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Engelsman-Viskoper, Betje, Amsterdam 22-2-1902, PlaksterWoonachtig: President Brandtstraat 48 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.Haar partner en drie jongste kinderen werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Engers, Heinz, Keulen (Duitsland) 3-1-1912, KoopmanWoonachtig: Frankenstraat 120, MaastrichtLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N.Gearresteerd: 15-9-1942Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: AmersfoortOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Engwirda, Andreas (André), Leeuwarden 16-12-1917, KelnerWoonachtig: Bergstraat 16, MaastrichtSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kelner. Wil een eigen communistische jeugdbond stichten (1938). Was in Spanje luitenant in de Internationale Brigade.Gearresteerd: eerste arrestatie 2-1941, vrijgekomen 7-1941, tweede arrestatie 13-1-1942, vrijgekomen 2-1942Gevangenschap in: Maastricht, Arnhem, SachsenhausenGijzeling: Zijn naam kwam voor op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Overleden: Joegoslavië 1944 / 1945Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd in 1942 vrijgelaten nadat hij inging op het aanbod als V-Mann te gaan werken; het is onduidelijk of hij mensen verraden heeft (omdat hij later naar Sachsenhausen werd gestuurd, kan geconcludeerd worden dat hij niet of onvoldoende aan de Duitse eisen voldeed). In ieder geval meldde hij zijn kameraden dat hij voor de schijn voor de Sicherheitsdienst werkte, zodat zijn kameraden in ieder geval voor hem gewaarschuwd waren. Hij werd voor de Arbeitseinsatz naar de organisatie Todt in Joegoslavië uitgezonden, heeft zich vermoedelijk bij de partizanen van Tito aangesloten en is daar gesneuveld. Hij heeft als ‘vermist’ te boek gestaan.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Ensbergen, Hendrik Pieter van (Henk), Rotterdam 20-12-1896, Leraar nijverheidsonderwijsWoonachtig: Putschelaan 36 A, RotterdamGodsdienst: GeenVerwantschap: Hij was een broer van Elisabeth Willempje Schäeffer-Van Ensbergen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Ent, Hendrik Adriaan van der, Rotterdam 3-12-1874, KokWoonachtig: Rochussenstraat 253 A, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Leendert van der Ent.Godsdienst: GeenGearresteerd: 11-2-1942, vrijgekomen 9-7-1944Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Neuengamme, Vught, Sint-Michielsgestel,Opmerkingen: Hij vluchtte op 9-7-1944 uit het buitenkommando Den Haag van Vught.

Ent, Leendert van der, Rotterdam 17-3-1883, TerreinchefWoonachtig: Rochussenstraat 395 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Hendrik Adriaan van der Ent.Godsdienst: GeenGearresteerd: 11-2-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: Oranjehotel

Eppinga, Binne, Opsterland 8-9-1899, StukadoorWoonachtig: Omval 3, AlkmaarVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Eriks, Albert, Oosterzee 13-7-1906, RadiotechnicusWoonachtig: 1e Barendrechtscheweg 138, BarendrechtGodsdienst: GeenGearresteerd: 13-4-1944Gevangenschap in: Den Bosch, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Buchenwald, LangensteinOverleden: Langenstein 14-3-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Eriks-Van der Meulen, Tjitske Johanna, Amsterdam 15-10-1907Woonachtig: 1e Barendrechtscheweg 138, BarendrechtGearresteerd: 27-11-1943, vrijgelaten 21-7-1944Gevangenschap in: VughtOpmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege ‘jodenbegunstiging’.

Ernst, Geertruida Carolina, Rotterdam 22-2-1902Woonachtig: Stadhoudersweg 102 C, RotterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Josina Martina Geertruida Ernst.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 26-8-1943, vrijgekomen 12-10-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege een overtreding van een verordening van de Rijks Commissaris.

Ernst, Josina Martina Geertruida, Rotterdam 3-4-1897Woonachtig: Stadhoudersplein 18 A, RotterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Geertruida Carolina Ernst.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 2-12-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Ravensbrück

Es, Albertus Eliza, Rotterdam 26-8-1913, SlagerWoonachtig: Wolstraat 5 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Willem van Es en een broer van Willem van Es.Godsdienst: GeenGearresteerd: 29-10-1942, vrijgekomen 3-11-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Es, Arie van, Den Haag 17-11-1881, StratenmakerWoonachtig: De Heemstraat 56, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel

Es, Johannes van, Amsterdam 16-8-1902, ChauffeurWoonachtig: Latherusstraat 63, AmsterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 5-6-1941Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 15-1-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Es stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Es, Johannes Christiaan van, Dordrecht 18-9-1896, BankbeambteWoonachtig: Jacob van Lennepkade 50 I, AmsterdamEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij deed gedurende een groot deel van de oorlog administratief werk voor het Solidariteitsfonds. Hij is op 29-6-1945 in Amsterdam aan een hartverlamming overleden zonder gearresteerd te zijn geweest; de voordracht voor het Eereboek is dus onterecht.

Es, Marinus van, Rotterdam 28-4-1920, ChauffeurWoonachtig: Vredehofstraat 20, RotterdamLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 27-10-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Es, Willem van, Rotterdam 23-9-1878, PakjesdragerWoonachtig: Wolstraat 5 B, RotterdamVerwantschap: Hij was de vader van Albertus Eliza en Willem van Es.Godsdienst: GeenGearresteerd: 29-10-1942, vrijgekomen 3-11-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Es, Willem van, Rotterdam 25-4-1906, HuisschilderWoonachtig: Wolstraat 5 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Willem van Es en een broer van Albertus Eliza van Es.Godsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Huisschilder. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, SandbostelOverleden: Sandbostel 24-4-1945

Esch, Adrianus van (Janus), Vught 31-10-1900, StukadoorWoonachtig: Van Mierisstraat 70, TilburgSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Secretaris afdeling C.P.N. (1936). Was in Spanje.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Schoorl, AmersfoortOpmerkingen: Hij was stateloos. Hij is uit Amersfoort ontsnapt.De verzetsman Van Esch, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Esch stond ook op deze lijst.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Escher, Rudolf George, Amsterdam 8-1-1912, ComponistWoonachtig: Dorpsstraat 15, OegstgeestVerwantschap: Hij was een halbroer van de bekende graficus Maurits Cornelis Escher.Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.Opmerkingen: Zijn adres was postadres voor Van Gilse. Hij was koerier voor Van Gilse.

Eschweiler, Ferdinand (Freek), Amsterdam 9-8-1922, StudentWoonachtig: Transvaalstraat 106 B, AmsterdamEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij studeerde economie en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam; in 1943 weigerde hij de loyaliteteitsverklaring te tekenen, waardoor hij zijn studie moest staken. Hij is op 5-2-1946 in Amsterdam overleden; de voordracht voor het Eereboek is onterecht, omdat hij nooit gevangen heeft gezeten.

Eshuis, Johannes, Gasselte 10-10-1916, TypograafWoonachtig: Stationsweg 49, GasselternijveenGearresteerd: 19-12-1944Gevangenschap in: Groningen, NeuengammeOverleden: Cap Arcona 3-5-1945

Eskens, Johan Gerard, Amsterdam 4-11-1924, KantoorbediendeWoonachtig: Da Costakade 212 IV, AmsterdamLid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Gearresteerd: 24-2-1945Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Amsterdam 12-3-1945 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: In het begin van de oorlog behoorde hij tot de verzetsgroep Groep 2000. Hij plakte pamfletten aan op schuttingen en huizen. Hij dook in 1943 in Middelie onder om uitzending nar Duitsland voor de Arbeitseinsatz te ontlopen. Hij luisterde in Middelie buitenlandse radioberichten af, typte en verspreidde die. Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij pleegde in het kader van de Raad van Verzet overvallen.

Esko, Wouter (Wout), Zeist 17-5-1902, PolijsterWoonachtig: Dotterstraat 7, Hilversum

Essen, Cornelis van, Rotterdam 28-6-1894, StukadoorWoonachtig: Pupillenstraat 112, RotterdamLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgekomen 18-8-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Essen, Siena van, Meppel 22-12-1892Woonachtig: MeppelOpmerkingen: Zij was betrokken bij de hulpverlening aan bemanningsleden van boven Nederland neergeschoten geallieerde vliegtuigen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Est, Adrianus van, ’s-Gravendeel 11-7-1889, NachtwakerWoonachtig: Pieter de Hoochstraat 49, RotterdamVerwantschap: Hij was de vader van Teunis van Est.Godsdienst: Nederlands HervormdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Est, Teunis van (Van Eerden), Rotterdam 19-7-1913, KantoorbediendeWoonachtig: Betje Wolffstraat 60, RotterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Adrianus van Est.Godsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Penningmeester sectie N.R.H. (1937).Gearresteerd: 18-10-1942Overleden: Rotterdam 18-10-1942Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij is bij arrestatie doodgeschoten toen de Sicherheitsdienst het gebouw Geloof en Vrijheid aan de Eerste Pijnackerstraat 102-106 in Rotterdam binnenviel.

Estejé, Hendrik Cornelis (Henk), Amsterdam 8-3-1900, StukadoorWoonachtig: Boeroestraat 7 I, AmsterdamGearresteerd: 26-6-1941Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, LudwigslustOverleden: Ludwigslust 3-5-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog agent van het (communistische) Volksdagblad. Hij verspreidde De Waarheid. Hij is overleden tijdens transport uit Wöbbelin

Estejé-Van Oosten, Maria Hermina, Amsterdam 21-6-1904Woonachtig: Boeroestraat 7 I, Amsterdam

Estoppeij, Frits Willem, Den Haag 2-10-1901, SchilderWoonachtig: Korte Koediefstraat 2 E, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 1945Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Cap Arcona 3-5-1945Opmerkingen: In 1941 en 1942 heeft hij voor de firma Merck in Darmstadt gewerkt. Hij werd gearresteerd omdat hij tijdens de hongerwinter in een restaurant zijn genuttigde maaltijd niet kon betalen.

Etienne, Johannes Cornelis (Jan), Delft 23-4-1919Woonachtig: Lombokstraat 22, DelftGearresteerd: 16-6-1942Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.Gevangenschap in: Oranjehotel

Etten, Adrianus, Roosendaal en Nispen 11-10-1878, GrondwerkerWoonachtig: Jacob van Lennepstraat 272 III, AmsterdamLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Etten-Smit, Hendrika (Van Rijk), Amsterdam 8-4-1906Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 272 III, AmsterdamLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Opmerkingen: Zij codeerde en decodeerde voor de groep Wollweber berichten naar Moskou.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Etten, Frederikus Franciscus van (Frans), Hof van Delft 14-4-1896, GistwerkerWoonachtig: Dijkshoornscheweg 77E, SchipluidenVerwantschap: Zijn broer Petrus Nicolaas is in de Spaanse burgeroorlog gesneuveld.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Secretaris lokale afdeling I.R.H. (1932).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Dachau, Sachsenhausen, MauthausenOverleden: Mauthausen 27-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij maakte voor de oorlog deel uit van de Centrale Raad van de Internationale Roode Hulp. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.

Etten, Job van, Rotterdam 21-9-1909, Los werkmanWoonachtig: Wolstraat 48 A, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Pieter Cornelis en Theodorus van Etten.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 10-12-1942, vrijgekomen 20-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Op 23-4-45 in Rotterdam overleden, oorzaak onbekend.

Etten, Pieter Cornelis van, Rotterdam 1-1-1908, MetselaarWoonachtig: 2e Wandeloorddwarsstraat 8 B, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Job en Theodorus van Etten.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 19-10-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Amersfoort, BuchenwaldOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij kreeg de doodstraf, maar die werd opgeschort. Hij werd in Duitsland te werk gesteld. Hij werd op 15 maart 1945 door de Gestapo in Leipzig in Buchenwald afgeleverd.

Etten-Elscot, Pieternella Cornelia van, Rotterdam 19-9-1907Woonachtig: 2e Wandeloorddwarsstraat 8 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 10-12-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, RigaOpmerkingen: Na haar arrestatie bleef haar 13-jarige zoon onverzorgd achter, die werd bij de kinderpolitie onder gebracht.

Etten, Theodorus van, Hillegersberg 12-7-1903, OppermanWoonachtig: Bloklandstraat 75 A, RotterdamVerwantschap: Hij was een broer van Job en Pieter Cornelis van Etten.Godsdienst: Nederlands HervormdLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 10-12-1942, vrijgekomen 20-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Euwe, Hendrik Evert, Amsterdam 20-8-1900, Assistent directie BelastingenWoonachtig: Landbouwstraat 60 boven, AmsterdamOpmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Everdingen, Maria Johanna, De Bilt 22-12-1913, BeeldhouwsterWoonachtig: Regentesschelaan 19, AmersfoortVerwantschap: Zij was een zuster van Geertruida Maria Gilse-Van Everdingen. Zij huwde na de oorlog met Kurt Baruch.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 12-11-1942, vrijgelaten 15-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Weteringschans, VughtOpmerkingen: Zij volgde een opleiding aan de kunstacademie in Wenen, maar keerde naar Nederland terug toen Hitler Oostenrijk binnenviel. Na de oorlog werd ze een bekend beeldhouwster.

Evers, Conrad Johannes, Speldorff (Duitsland) 24-6-1899, TimmermanWoonachtig: Rijnstraat 229, AmsterdamGodsdienst: Duits EvangelischLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Spreker.Gearresteerd: 5-4-1944Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, BuchenwaldOpmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘G.S.A. Oplichting’.

Evers, Pieter, Rotterdam 24-10-1903, AmbtenaarWoonachtig: Bergschelaan 329, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: 6-4-1944Gevangenschap in: DachauOverleden: Dachau 24-3-1945

Evers, Willem (Wim), Amsterdam 30-4-1912, BankbediendeWoonachtig: Gibraltarstraat 77 III, AmsterdamOpmerkingen: Hij stencilde De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Ewijk, Gerritje Everdina van, Deventer 13-2-1904, VerpleegsterWoonachtig: Mathenesserdijk 102 B, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 17-3-1943, vrijgekomen 27-4-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer RotterdamOpmerkingen: Zij woonde enige jaren bij Simon van der Starre in en verhuisde met hem mee naar andere adressen. Zij werd gearresteerd vanwege ‘verbergen jodenkind’.

Ewijk, Johannes Bertus van, Deventer 18-7-1896, ReizigerWoonachtig: Burgemeester Van Hoëvelstraat 20, DeventerVerwantschap: Hij was een broer van Wilhelmus van Ewijk.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reiziger. C.P.N. Waarschijnlijk in Spaanse dienst geweest (wat hij ontkent).Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Ewijk, Wilhelmus van (William), Deventer 28-4-1900, LoodgieterWoonachtig: Diepenveenscheweg 197, DeventerVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Bertus van Ewijk.Gearresteerd: <2-1942Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, AmersfoortGijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Overleden: Woudenberg 16-10-1942 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Exter, Robert Piet van, Shanghai (China) 2-9-1922Woonachtig: Laanweg 20 I, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Exter, Willem van (Wim), Rotterdam 3-10-1906, SmidWoonachtig: Leiduinstraat 23, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Anna Maria Elisabeth van der Woude-Van Exter.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Smid. Spreker tijdens 1-mei viering voor de Communistische Jeugdbond de Zaaier. 1e Secretaris R.V.O. Rotterdam (1932). Spreker op vergadering R.V.O. Spreekt ook bij N.R.H. Agitpropcommissaris N.R.H. Lid partijbestuur C.P.H. (1930, 1936 tot 1938). Redacteur De Jonge Arbeider. Partijbestuur C.P.N. Redactie De Tribune. Organisatie-secretaris-instructeur N.R.H. Spreekt voor N.R.H. (Amsterdam 1937). De Zaaier. Spreker op 1 Meiviering C.P.H.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Ezerman, Els, Amsterdam 26-4-1924Woonachtig: Grensstraat 49 boven, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Laurens Ezerman. Na de oorlog huwde zij met Marcus Bakker, die later fractieleider van de CPN in de Tweede Kamer werd.

Ezerman, Laurens, Rotterdam 11-2-1892, ToneelspelerWoonachtig: Grensstraat 49 boven, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Els Ezerman.Opmerkingen: Maatje Ossenkoppele-Harthoorn bezorgde De Waarheid bij hem.

Faber, Dirk, Leeuwarden 12-8-1899, TimmermanWoonachtig: Peterseliestraat 18, LeeuwardenGearresteerd: 13-3-1941Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Leeuwarden, Amersfoort, Haaren, Vught, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 2-3-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde het Het Noorderlicht en De Waarheid.

Faber, Gerben, Wijnaldum 1-1-1883, GrondwerkerWoonachtig: Woonwagenkamp Rimburgerweg, BrunssumLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Int contributie C.P.N. afdeling Heerlen.Gearresteerd: 28-2-1941, vrijgelaten 5-5-1941Opmerkingen: Hij werd op initiatief van de politie gearresteerd vanwege vooroorlogs lidmaatschap CPN (een misdrijf van de politie, immers je mag volgens Nederlands recht niet gearresteerd worden voor iets dat gepleegd werd voordat het strafbaar wordt gesteld).

Faber-Zuidema, Martha Trijntje, Leeuwarden 18-8-1902Woonachtig: Peterseliestraat 18, Leeuwarden

Faber, Hessel, Amsterdam 12-5-1921, Hulpbeambte NZHM tramwegmaatschappijWoonachtig: Van Hallstraat 93 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Pietje Faber.Gearresteerd: 17-2-1944Gevangenschap in: WeteringschansOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Faber, Pietje (Nelly), Amsterdam 5-3-1915, InpaksterWoonachtig: Van Hallstraat 93 II, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van Hessel Faber.Gearresteerd: <8-1943Gevangenschap in: Vught, RavensbrückOpmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Faima, Raden Slamet, Kareng Anjer (Nederlandsch Oost Indië) 3-9-1909, KokWoonachtig: Van Eeghenlaan 4, AmsterdamOpmerkingen: Hij was lid van Perhimpoenan Indonesia. Hij hield zich bezig met het laten onderduiken van Joden, het verzorgen van mensen op onderduikadressen en het vervalsen van persoonsbewijzen. Irawan Soejono zat bij hem ondergedoken.

Falkenberg, Otto Rudolf, Lodz (Polen) 23-3-1902, IngenieurWoonachtig: Amstel 228 I, AmsterdamLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 25-5-1940Gevangenschap in: Leipzig, SachsenhausenOpmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij vluchtte in 1933 samen met zijn Nederlandse vrouw naar Nederland. Hij is na de oorlog naar de DDR verhuisd. Voor de oorlog werden veel gevluchte Duitse communisten op Vlieland in een interneringskamp gevangen gehouden. De Duitse inval bracht hen in levensgevaar, desondanks liet de Nederlandse regering ze niet vrij. Op 25 mei 1940 deporteerde Duitse bezetter ze naar Duitsland, waar de meesten vermoord zijn.Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Falkenberg-Liefrinck, Ida (Liv), Arnhem 22-7-1901, MeubelontwerpsterWoonachtig: Amstel 228 I, AmsterdamLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Opmerkingen: Door haar huwelijk verloor ze de Nederlandse nationaliteit en verkreeg de Duitse. Zij moest in 1933 uit Duitsland vluchten.

Fallentin, Willem Eduard Theodorus, Amsterdam 18-10-1884, LoodgieterWoonachtig: Rijnstraat 203, AmsterdamGearresteerd 5-1942Opmerkingen: Hij stond terecht voor het Obergericht in Utrecht vanwege het verspreiden van communistische lectuur.

Fambach, Gerard, Sloten 22-4-1912, RijwielherstellerWoonachtig: 3e Schinkelstraat III, AmsterdamGearresteerd: 13-10-1944Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Haarlem 26-10-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Favier, Arie Lambertus, Rotterdam 30-4-1915, KapperWoonachtig: Rusland 18 III, AmsterdamSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij dook in 1941 onder. Hij fungeerde als koerier en distribueerde bonnen voor onderduikers.De verzetsman Favier, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Fehling, Louis, Den Haag 14-10-1899, KassierWoonachtig: Zeekant 24A, Den HaagLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: V.V.S.U afdeling Scheveningen (verduisterde contributiegelden). Initiatiefnemer anti-fascistische bijeenkomst.Gearresteerd: 1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: OranjehotelNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Feij, Adriaan Johannes, Vlissingen 5-4-1895, Los werkmanWoonachtig: Beverstraat 85, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Spreker. Zou bij scheepssabotagegroep J.R. Schaap horen. In België werd springstofpoeder op hem aangetroffen bij aanhouding (1937). Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932).Gearresteerd: 3-5-1940, vrijgekomen 8-1940Gearresteerd in opdracht van de Nederlandse regering, die tegenstanders van Hitler vanwege de dreigende Duitse inval liet arresteren.Gevangenschap in: FuhlsbüttelOpmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de scheepssabotagegroep. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Nadat de Nederlandse regering hem in Calais aan de Duitsers overhandigde met het oogmerk hem te laten vermoorden, liep hij uit angst voor martelingen en zijn leven over naar de Duitsers en verraadde een groot aantal leden van de groep Wollweber. Hij werd uit Fuhlsbüttel vrijgelaten. Hij werd na de oorlog vanwege het verraden van de leden van de scheepssabotagegroep tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar de hoofdverantwoordelijke van de massamoord de vooroorlogse minister van Justitie en minister-president tijdens de oorlog Pieter Sjoerds Gerbrandy (ARP) werd niet vervolgd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Fein, Antonius Leonardus Marie, Den Haag 29-7-1915, Handelaar in automatenWoonachtig: Gedempte Gracht 9, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 7-7-1942Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Woonde in hetzelfde pand als de families Joodse Velleman en Koopman, die ook in het verzet zaten. De leden van de families Velleman en Koopman werden afgevoerd en o.a. in Auschwitz vermoord, maar Fein werd na een aantal dagen vrijgelaten.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Feith, Rhijnvis Jonkheer, Utrecht 21-7-1909, ZenuwartsWoonachtig: Stationsweg 4, Den HaagVerwantschap: Tijdens de oorlog woonde Louise van Bruggen bij hem en hij huwde na de oorlog met haar.Godsdienst: GeenLid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Opmerkingen: Hij was als zenuwarts collega van Gerrit Kastein. Hij was al voor de oorlog met Gerrit Kastein en Maarten van Gilse betrokken bij de steunverlening aan Spanje in het kader van de Internationale Roode Hulp. Tijdens de oorlog verleende hij financiële hulp aan Marianne Brandes-Brilleslijper toen haar echtgenoot plotseling moest onderduiken. Zijn huis met praktijk werd gebruikt door verschillende leden van het communistisch verzet als aanloopadres om boodschappen en materialen (wapens) over te brengen. Op deze manier was hij ook betrokken bij CS6. Ook liet hij mensen bij zich onderduiken, zoals Nico Olivier. Gerrit Kastein bracht zijn laatste nacht bij Feith door.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Fekkes, F.Woonachtig: Burgemeester ’s Jacoblaan 6, Bussum

Fekkes, Fekke, Amsterdam 16-8-1890, Corrector Algemeen HandelsbladWoonachtig: Helmersstraat 169, Amsterdam

Fekkes-Van der Form, Catharina, Leeuwarden 4-11-1894Woonachtig: Helmersstraat 169, AmsterdamGearresteerd: 8-3-1945Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Fekkes, Herman Hendrik, Amsterdam 3-3-1906Woonachtig: J. ter Gouwweg 85, NaardenVerwantschap: Hij was een broer van Jan Fekkes.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij gaf het communistisch georiënteerde blad Het Compas uit.

Fekkes, Jan, Amsterdam 8-4-1909, BoomkwekerWoonachtig: Burgemeester ’s Jacoblaan 1, BussumVerwantschap: Hij was een broer van Herman Hendrik Fekkes.

Felius, Christiaan Bastiaan, ’s-Gravenpolder 24-11-1893, DrogistWoonachtig: Agamemnonstraat 1, AmsterdamOpmerkingen: Hij beheerde een drogisterij aan de Stadionweg 173, die functioneerde als afleveringsadres voor stapeltjes kaderkranten van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid) die door Cornelis Aarnouts werden afgehaald.

Felix, Cornelis, Den Haag 4-4-1902, MonteurWoonachtig: Zuid Oost Buitensingel 196, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Cornelis Felix.Godsdienst: GeenGearresteerd: 26-3-1942, vrijgekomen 11-4-1942Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij liet in zijn woning de illegale werker Jan Cornelis Bos onderduiken; ze werden samen gearresteerd. In het Oranjehotel sloeg Sicherheitsdienstman Otto Lange hem tanden en kiezen uit het gezicht en een trommelvlies kapot zodat hij aan dat oor blijvend doof was.

Felix, Johannes Cornelis, Den Haag 28-4-1899, KoopmanWoonachtig: Drebbelstraat 23, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Cornelis Felix.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 30-10-1943Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, AllachWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Dachau 12-5-1945Opmerkingen: In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘Zugehörigkerit C.P.N.

Feller, Johann August, Viersen (Duitsland) 27-2-1885, MeubelmakerWoonachtig: Houtrijkstraat 136 I achter, AmsterdamOpmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit.

Feller-Heuser, Katharina, Mühldorf (Duitsland) 14-5-1888Woonachtig: Houtrijkstraat 136 I achter, AmsterdamOpmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit.

Fels, Cornelia (Corrie), Amsterdam 12-11-1921Woonachtig: Bergenvaarderstraat 25, Nieuwer Amstel / ZwanenburgVerwantschap: Zij was een zuster van Cornelis Fels.Opmerkingen: Zij verleende hulp aan onderduikers. Zij nam het echtpaar Markus en Malka Freibrun als onderduikers in huis. Zij typte de stencils voor De Waarheid.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Fels, Cornelis (Cor), Amsterdam 26-12-1907, ElektrotechnicusWoonachtig: Spoorbaanstraat 35 II rechts, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Cornelia Fels. Hij scheidde in 1938 van Hendrikje Maria Oosterhek. Hij huwde op 9 oktober 1940 met Hanna Jacoba Averink en scheidde in 1946 van haar. Hij huwde daarna de oorlog met Channah Sarah (Anna) Polak-Kupferschmied.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Lid hoofdbestuur C.J.B. Oud-bestuurslid V.C.O.O. Propagandist centrale commissie jeugdverenigingen (1938). Voorzitter N.J.F.-congres oktober 1938, waarop hijzelf tot secretaris wordt benoemd (nog in functie in 1939).Gearresteerd: 1943Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, BuchenwaldOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij wist op 25-6-1941 tijdig te vluchten om aan arrestatie te ontkomen, maar zijn vermelding om in 1941 gearresteerd te worden bezorgde hem na zijn arrestatie in 1943 een zwaarder lot.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Fels-Averink, Hanna Jacoba (Klein, Bakker, Annie Toerink, Annie), Enschede 28-5-1913Woonachtig: Spoorbaanstraat 35 II rechts, AmsterdamVerwantschap: Zij huwde op 9 oktober 1940 met Cornelis Fels en scheidde in 1946 van hem. Zij huwde vervolgens met Eduard van Ommeren.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communistische Jeugdbond. Schuilnaam ook Annie Toerink. Geboorteplaats ook Enschede. C.J.B. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Penningmeester Centrale Commissie Jeugdverenigingen (1938). Penningmeester N.J.F. (1939).Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij deelde op 25-2-1941 pamfletten uit bij de tramremise aan de Kromme Mijdrechtstraat om tot een staking op te roepen en verhinderde trams om uit te rijden. Zij gaf hulp aan onderduikers. Zij organiseerde in 1943 het gewapend verzet in de regio Haarlem. Zij was lid van de Raad van Verzet. Zij werkte in het verzet onder anderen samen met Hannie Schaft. Omdat zij Russisch sprak kon zij communiceren met de Georgische krijgsgevangenen die aan het eind van de oorlog tegen de Wehrmacht in opstand kwamen. Zij richtte samen met Anna Maria Vooren-Van Bilderbeek in 1945 het in het Russisch gestelde blad Elva (Bliksem) op voor de Georgische krijgsgevangen die schijnbaar in dienst van de Wehrmacht waren, maar kort daarop in een bloedige opstand kwamen. Zij vervaardigde samen met Markus Freibrun het in het Russisch gestelde krantje Pravda (De Waarheid), dat bestemd was voor verspreiding onder de Georgische krijgsgevangenen. Na de oorlog werd zij bekend als Annie van Ommeren-Averink. Zij was na de oorlog lid van zowel de Eerste als de Tweede Kamer.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Ferares, Maurice, Amsterdam 5-1-1922, ViolistWoonachtig: Spitskopstraat 1, AmsterdamNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Fermie, Johannes, Amsterdam 1-3-1920, KantoorbediendeWoonachtig: Timorstraat 41, HeemstedeOpmerkingen: Hij werd op 22-9-1941 door de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat gearresteerd en vena korte of langere tijd weer vrij gelaten.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Fernhout-Besnyö, Eva Marianna, Budapest (Hongarije) 29-4-1910 , FotografeWoonachtig: Leidschekade 59 II AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Verwantschap: Zij huwde in 1947 met Willem Lucas Brusse.Opmerkingen: Haar echtgenoot Johannes Hendrik Fernhout vertrok in 1939 naar de Verenigde Staten, wat bijdroeg aan het stranden van het huwelijk. Zij ging in 1939 met Willem Lucas Brusse samenwonen. Ze kreeg via Willem Arondeus in 1944 een vals Persoonsbewijs, waarna ze pasfoto’s voor valse Persoonsbewijzen ging maken. Ze scheidde in 1945 van Fernhout en huwde in 1947 met Brusse. Ze kreeg in 1945 samen met Brusse een kind.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Ferwerda, Gellius Sybrandus, Leeuwarden 23-11-1880, TechnicusWoonachtig: Geleenstraat 43 III, AmsterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Beheerder brochuredepot C.P.H. (1929). Vraagt paspoort aan (1929). Geldschieter drukkerij Atalanta (1932).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 12-1-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Ferwerda stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Ferwerda, Stijntje, Amsterdam 5-3-1907Woonachtig: Orteliusstraat 263 II, AmsterdamOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Verwantschap: Zij huwde na de oorlog met Charles Joseph Stas.

Fieret, Gerrit Petrus, Koudekerk 17-4-1900, LoopknechtWoonachtig: Vaillantlaan 556, Den HaagGodsdienst: Jehovah’s GetuigeLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Bestuur afdeling C.P.N. (1937).Gearresteerd: 13-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOpmerkingen: Hij was Jehova’s GetuigeNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Filippo, Izaäk, Leiden 20-12-1900, SchilderWoonachtig: Ambonstraat 31, LeidenGearresteerd: 17-10-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, NeuengammeOverleden: Neuengamme 12-3-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, in het verzet werkte hij nauw samen met communisten. Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd in Vught een poos in de bunker opgesloten.

Fischer, Erwin, Frauendorf (bij Stettin, Duitsland) 17-8-1907, Arbeider op scheepswerfGearresteerd: 5-1940Overleden: Berlin-Plötzensee 8-12-1942Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij was een Duitse vluchteling. Zijn schuilnaam was Krüger. Hij was actief voor de Roode Hulp. Hij was betrokken bij het zenden van illegale geschriften naar Duitsland. Hij onderhield contacten met een Britse geheime dienst. Hij werd door de Gestapo opgespoord, waarna de Nederlandse autoriteiten gewaarschuwd werden. Hij werd vanwege en vals paspoort in 1937 tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Na het uitzitten van zijn straf wilde Nederlandse regering hem aan Duitsland uitleveren, waar zeker de doodstraf wachtte (er bestaat een document uit maart 1935 waarin staat dat aan de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst onder leiding van Karel Henri Broekhoff werd medegedeeld dat door Nederland uitgewezen politieke vluchtelingen met een communistische of sociaaldemocratische achtergrond de doodstraf konden verwachten). Door massale publieke protesten werd dat teruggedraaid; hij werd geïnterneerd en in mei 1940 aan de Duitse bezettingsmacht uitgeleverd (zodat de Nederlandse regering bestaande uit christelijke partijen, liberalen en sociaaldemocraten alsnog zijn zin kreeg dat hij om het leven zou worden gebracht). Zonder internering had hij met zekerheid aan het Nederlands verzet bijgedragen, omdat het een voortzetting van het verzet in Duitsland was. Hij werd op 8-12-1942 in Duitsland door onthoofding met de guillotine terechtgesteld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1952 een dossier over hem samen, dat tot 1960 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Flaman, Johannes, Leiden 22-5-1880, EmballeurWoonachtig: Laakkade 419, Den HaagGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 26-2-1943Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg, Amersfoort, Buchenwald, Esterwegen, Neuengamme, Strelitz, Groß-RosenOverleden: Groß-Rosen 11-1-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was sinds 1934 actief voor de Internationale Roode Hulp. Hij werd gearresteerd vanwege het verbergen van een Duitse deserteur en werd tot twee jaar concentratiekamp veroordeeld.

Flameling, Johannes (Joop), Rijswijk (ZH) 7-8-1904Woonachtig: AmersfoortLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Meubelmaker. O.S.P. (1935). Bestuur R.S.A.P. (1938). Communist en anti-militarist. IJverig colporteur (1926). Dienstweigeraar. Ingesloten april 1924. Voorzitter afdeling R.S.A.P. en lid partijbestuur (1939). Voorzitter hoofdbestuur L.J.G. (1939).Opmerkingen: Hij was actief voor het CPN-verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Fleer, Jan Cornelis Hendrik, Amsterdam 27-3-1924Woonachtig: Jan Evertsenstraat 55 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Afina Trijntje Fleer-Van der Wal.Gearresteerd: 24-1-1945Gevangenschap in: De Kruisberg DoetinchemOverleden: Varsseveld 2-3-1945 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.

Fleer, Maurits Dirk (Max), Amsterdam 7-12-1925Woonachtig: Jan Evertsenstraat 55 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Afina Trijntje Fleer-Van der Wal.Gearresteerd: 25-12-1944Gevangenschap in: AlmeloOverleden: Almelo 9-2-1945 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werd in Almelo gearresteerd.

Fleer-Van der Wal, Afina Trijntje, Groningen 6-1-1893Woonachtig: Jan Evertsenstraat 55 II, AmsterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Jan Cornelis en Maurits Dirk Fleer.Gearresteerd: 24-1-1945Gevangenschap in: De Kruisberg DoetinchemOpmerkingen: Ondanks dat zij in het verzet zat, verloor zij het Nederlanderschap, omdat haar echtgenoot in via het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps in dienst van het Duitse leger was getreden en aan het oostfront actief was (hij heeft na de oorlog het Nederlanderschap verloren).

Fleeré, Theodorus Andreas Antonius, Amsterdam 14-7-1900, BouwarbeiderWoonachtig: Hoofdweg 477 II, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zwager van Johannes Jacobus Adam Lemaire.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 9-10-1940Gevangenschap in: Weteringschans, Fuhlsbüttel, Berlin (Duitsland)-Moabit, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 19-12-1943Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1948 een dossier over hem samen, dat tot 1958 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Fleeré-De Nijs, Jakoba Elisabeth (Coba), Duisburg 5-6-1908Woonachtig: Hoofdweg 477 II, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van van Hiltje de Nijs-Westink, een zuster van Willem Jakobus de Nijs en een schoonzuster van Johannes Jacobus Adam Lemaire.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 9-10-1940, vrijgekomen 12-1940Gevangenschap in: Weteringschans, Fuhlsbüttel, Berlin (Duitsland)-Moabit, SachsenhausenOpmerkingen: Zij vervoerde voor de oorlog explosieven in speciaal daarvoor gemaakte gordels; de explosieven werden aan boord van schepen die naar Duitsland voeren gebracht. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Florijn, Cornelis, Stadt Rheine (Duitsland) 12-9-1915, DameskapperWoonachtig: Rozenburgstraat 56, Den Haag

Florijn, Jacobus, Rotterdam 11-4-1904, KantoorbediendeWoonachtig: Van der Werffstraat 46 C, RotterdamVerwantschap: Hij was een zwager was van Johannes Ligtlijf.Godsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 9-1-1943Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, AmersfoortOverleden: Leusden 14-7-1943 GefusilleerdOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg en pleegde bomaanslagen. Hij organiseerde allerlei zaken die met sabotage in de havens te maken hadden. Hij typte De Patriot en De Waarheid en verspreidde die. Hij zat ondergedoken bij Cornelia Maria Diederik-Van der Schans. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Florijn-Ligtlijf, Dirkje, Rotterdam 28-11-1900Woonachtig: Van der Werffstraat 46 C, RotterdamVerwantschap: Zij was een zuster was van Johannes Ligtlijf en Gerardina de Rave-Ligtlijf.Godsdienst: GeenLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 2-11-1942, vrijgekomen 9-11-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Floris, Charles Gerard Leendert (Karel), Rotterdam 12-1-1911, HavenarbeiderWoonachtig: Eendrachtstraat 48 A, VlaardingenGearresteerd: 22-2-1942Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.Gevangenschap in: OranjehotelOpmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis.

Fokkens, Jan, Groningen 8-11-1906, SchoenmakerWoonachtig: Irislaan 48 A, GroningenGearresteerd: 23-5-1941, vrijgekomen 1941Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Haaren

Fokker, Hendrik Johan (Henk), Amsterdam 31-12-1909, ChauffeurWoonachtig: Oosterringdijk 75, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Annigje Sijrier-Fokker.Godsdienst: GeenGearresteerd: 7-7-1941Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, BuchenwaldOpmerkingen: Hij woonde in bij zijn zwager en zuster Jan en Annigje Johannes Sijrier-Fokker. Hij werd gearresteerd door agent van politie Fuchs van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in de Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtigt dass er Kommunist sei’.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Fokker stond ook op deze lijst.

Fonteijn, Michaël, Reeth (België) 16-3-1889, FabrieksarbeiderWoonachtig: Groenteweg 33, Den HaagGodsdienst: GeenOpmerkingen: Hij had de Belgische nationaliteit. Zijn zwager Hendricus Spoor zat bij hem ondergedoken.

Fonteijn-Spoor, Johanna Jacoba, Delft 9-11-1893Woonachtig: Groenteweg 33, Den Haag|Godsdienst: GeenVerwantschap: Zij was een zuster van Cornelis Frederikus, Franciscus Emile Casper, Hendricus en Lucas Spoor en Bertina Sophia Theresia van den Elshout-Spoor.Opmerkingen: Haar broer Hendricus Spoor zat bij haar ondergedoken.

Fontijn, Alexander, Leiden 6-11-1916, Loopknecht, journalistWoonachtig: Kernstraat 19, LeidenAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Communist. Verslaggever Volksdagblad.Gearresteerd: 15-8-1942Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 25-9-1942Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.Opmerkingen: Hij was voor de oorlog verslaggever van het communistische Volksdagblad.

Four, Rolandus, Amsterdam 3-4-1920Woonachtig: Oostduinlaan 32, Den HaagGearresteerd: 1-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel

Fraaij, H.Woonachtig: Nieuwe Keizersgracht, Utrecht

Frank, Daniël, Rotterdam 27-6-1921, VertegenwoordigerWoonachtig: Tollensstraat 61 A, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork

Frank, Eliazer, Groningen 4-2-1908Woonachtig: Schuitendiep 17, GroningenAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 19-6-1943Gevangenschap in: Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 6-3-1944Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Frank, Femma Sara, Amsterdam 24-5-1911, NaaisterWoonachtig: Nieuwe Kerkstraat 65 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.Haar moeder werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Frank, Hartogh (Hans), Amsterdam 11-11-1908, TekenaarWoonachtig: Eemsstraat 50, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: GeenSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Gearresteerd: <17-2-1943Gevangenschap in: VughtOverleden: Sobibor 9-4-1943Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.Opmerkingen: Op Häftlingskarte in Vught staat als arrestatiereden ’straftat: Illegalität’.

Frank, Sophia, Gouda 12-9-1891Woonachtig: Crooswijkschekade 28 I, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).Gearresteerd: 18/24-10-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 14-1-1943Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Frankena, Lammert, Haskerland 25-3-1883, Bankwerker NSWoonachtig: Spaarnestraat 62, AmersfoortLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris N.B.A.S.Gearresteerd: 18-2-1943Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, DachauOverleden: Dachau 2-4-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Franschman, David, Amsterdam 26-12-1908, KapperWoonachtig: Vrolikstraat 113, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 27-1-1944Gevangenschap in: Westerbork, NatzweilerWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Kdo. Hailfingen 18-1-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: In het begin van de oorlog werkte hij mee aan De Waarheid, daarna moest hij vanwege zijn Joodse achtergrond onderduiken. Hij werd op zijn onderduikadres gearresteerd.

Franschman, David, Amsterdam 3-4-1915, PlakkerWoonachtig: Reitzstraat 8 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGodsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Franssen, Evert, Groningen 27-2-1905, SchoenmakerWoonachtig: Kerklaan 44, GroningenGearresteerd: 3-3-1945Overleden: Neustadt 25-4-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij is gestorven aan boord van het schip Cap Arcona, dat een week later zou zinken.

Franssen, Martinus Hubertus, Maastricht 16-9-1900, ArbeiderWoonachtig: Raamstraat 38, MaastrichtGodsdienst: GeenGearresteerd: 24-1-1942Gevangenschap in: Vught, Dachau, MarkirchOpmerkingen: Hij was stateloos. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Kommunistischer Betätigung’.

Fraterman, Gosse, Ambt Hardenberg 11-10-1887, WeverWoonachtig: Poolmanweg 114, EnschedeGodsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wever. Communist.Gearresteerd: 24-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 15-6-1942 Vergast met koolmonoxideOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Fraterman stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Frederiks, Gerrit Willem, Heino 8-5-1896, BakkerWoonachtig: Nachtegaalstraat 145, AlmeloGodsdienst: Nederlands HervormdVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Venter. Kandidaat gemeenteraad voor C.P.N. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Bernburg 15-6-1942 Vergast met koolmonoxideEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Frederiks stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Freibrün, Markus Hirsch (Max), Knihinin-Belweder (Polen) 10-1-1907, KleermakerWoonachtig: Binnen Oranjestraat 1, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. Hij dook onder bij Cornelia Fels. Hij vervaardigde samen met Hanna Averink het in het Russisch gestelde krantje Pravda (De Waarheid), dat bestemd was voor verspreiding onder de Georgische krijgsgevangenen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Freibrün-Stiftel false Werner, Malka (Mali), Stansislawow (Polen) 5-7-1909Woonachtig: Binnen Oranjestraat 1, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Opmerkingen: Zij had de Poolse nationaliteit. Zij dook onder bij Cornelia Fels.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Frenk, Christiaan, Arnhem 8-4-1898, SlagerWoonachtig: Maarten van Rossemstraat, ArnhemGearresteerd: <18-4-1942Gevangenschap in: Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-BelsenOverleden: Bergen-Belsen 5-1945

Frenk, Hendrikus Theodorus Franciscus, Arnhem 3-10-1901, TimmermanWoonachtig: Van Beuningenstraat 22, ArnhemGodsdienst: GeenGearresteerd: 30-1-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-DoraOpmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verteilung illegaler Zeitungen’.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Frenk stond ook op deze lijst.

Frens, Hermanus, Amsterdam 7-5-1915, StratenmakerWoonachtig: Van Boetzelaerstraat 44, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Willem Frens.Godsdienst: GeenGearresteerd: 2-11-1943Gevangenschap in: Dachau, Buchenwald, Mittelbau-Dora

Frens, Willem, Amsterdam 25-8-1922, Opperman straatmakerWoonachtig: Van Beuningenplein 28, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Willem Frens.Gearresteerd: 22-8-1944Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Dalem, NeuengammeOverleden: Neuengamme 6-4-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege ‘Arbeitsverweigerung’.

Fresco, Benjamin, Amsterdam 20-2-1901, KoopmanWoonachtig: Palestrinastraat 25 hs, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 24-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 10-1-1942Opmerkingen: Hij werd door agent van politie Van den Berg van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst in een politiebureau afgeleverd om opgesloten te worden, omdat er in de Nieuwe Doelenstraat geen plaats meer is; de volgende dag haalde agent van politie Jonker van de Inlichtingendienst hem weer op.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Fresco stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Fresco, Gerson, Den Haag 17-7-1884, Handelaar onroerende goederenWoonachtig: Hoefkade 9 A, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst (voor- en achternaam verwisseld): Bestuur Anti-fascistische Beweging (1935).Gearresteerd: 8-9-1942Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, VughtOverleden: Vught 25-1-1943Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Otto Bardzetzko (beter bekend als Otto Bark) als gijzelaar gearresteerd.

Fresco-Achttienribben, Sara, Amsterdam 12-6-1890, NaaisterWoonachtig: Hoefkade 9 A, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: <4-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, WesterborkOverleden: Sobibor 28-5-1943

Frielink, Jacoba Geertruida (Coos), Amsterdam 18-2-1898, KantoorbediendeWoonachtig: Valeriusstraat 278 II, AmsterdamGearresteerd: 14-5-1944, vrijgelaten 5-9-1944Gevangenschap in: Amstelveenscheweg

Frijda, Leo Herman (Edgar Fossan), Amsterdam 1-8-1923Woonachtig: Corellistraat 3 boven, AmsterdamVerwantschap: Hij was verloofd met Irma Seelig.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischAfkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).Gearresteerd: 20-8-1943Gevangenschap in: WeteringschansOverleden: Overveen 1-10-1943 GefusilleerdNationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Fröhlings, Herman, Mariadorf-Aken 7-12-1904, MijnwerkerWoonachtig: Parkstraat 4, NieuwenhagenGodsdienst: Rooms KatholiekGearresteerd: 30-5-1942Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, NeuengammeWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Lesen verbotener Lektüre’.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Fröhlings stond ook op deze lijst.Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Froom, Theodorus, Den Haag 19-12-1909, InstrumentmakerWoonachtig: Bornschestraat 234 A, HengeloLid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.Gearresteerd: 27-10-1942Gevangenschap in: Amsterdam, Utrecht, Oranjehotel, Vught, UtrechtOverleden: Bunnik 25-8-1944 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij werkte mee aan het communistisch georiënteerde blad De Tribune. Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep in Hengelo onder leiding van Harry van Genugten, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Hij pleegde sabotage. Hij was in het bezit van handgranaten.

Fuente, David de la, Amsterdam 8-2-1914, PerserWoonachtig: Rapenburgerstraat 80, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGodsdienst: Nederlands IsraëlitischGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Furth, Jacques Isidore, Antwerpen (België) 7-7-1910, DiamantslijperWoonachtig: Majubastraat 63 III, AmsterdamGodsdienst: Nederlands IsraëlitischAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 11-2-1943Gevangenschap in: Westerbork, Vught, Auschwitz, DachauNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Furth-Halverstad, Eva (Lina), Borgerhout (België) 19-5-1913Woonachtig: Majubastraat 63 III, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 11-2-1943Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz, RavensbrückOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Zij verspreidde pamfletten en De Waarheid. Zij plakte pamfletten aan muren. Zij haalde geld voor het Solidariteitsfonds op. Zij zorgde voor bonkaarten voor onderduikers. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Fürth, Juda, Amsterdam 4-1-1908, TekenaarWoonachtig: Veeteeltstraat 7, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Vogelina van der Lijn-Fürth.Afkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Gaal, Johannes Adrianus, Den Haag 9-4-1915, InstrumentmakerWoonachtig: Beiersstraat 33, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Pieter Hendrik GaalGodsdienst: Nederlands Hervormd

Gaal, Pieter Hendrik, Den Haag 27-5-1907, RubberbewerkerWoonachtig: Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Adrianus Gaal.Godsdienst: Apostolische GemeenteOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheiddienst) gesignaleerd als lid van de CPN.

Gaans, Adrianus van, Bergen op Zoom 23-7-1893, GrondwerkerWoonachtig: Gaffelstraat 99 C, RotterdamGodsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1936).Gearresteerd: 24-9-1942Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Amersfoort, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Gaarkeuken, Jacob, Amsterdam 4-5-1905, RegenjasplakkerWoonachtig: Vechtstraat 125, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Gaasbeek, Albert, Hengelo 5-8-1920Gearresteerd: <2-1942Gevangenschap in: Oranjehotel

Gaemers, Johannes Cornelus, Delft 24-2-1908, TandtechnikerWoonachtig: Apeldoornschelaan 205, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Philippus Jacobus Gaemers.Godsdienst: Rooms KatholiekLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vormer. Communist. R.S.E. Leider Delftse Arbeiders Esperantisten Club (1932).Opmerkingen: Voor de christelijk-liberale overheid waren Esperantisten staatsgevaarlijke lieden; daarin verschilde Nederlandse overheid niet van Hitler.

Gaemers, Petrus Cornelis Adrianus (Piet), Delft 15-3-1891, GrondwerkerWoonachtig: Abtswoudscheweg 23, DelftVerwantschap: Hij was de vader van Petrus Cornelis Adrianus Gaemers.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkman. Bestuurslid W.A.C. (1925). Werklozencongres R.V.O. (Rotterdam 1932). Leider demonstraties en vergaderingen werklozen (1933). N.R.H. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Neuengamme, Dachau, Sachsenhausen, Natzweiler, LeonbergWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Leonberg (Stuttgart) 15-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij was vlak voor de oorlog politiek secretaris van de CPN in de afdeling Delft. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.

Gaemers, Petrus Cornelis Adrianus, Delft 16-11-1914Woonachtig: DelftVerwantschap: Hij was een zoon van Petrus Cornelis Adrianus Gaemers.Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.H. Relschopper. Bestuur C.J.B. (1933). Spreker. Dient in Internationale Brigade Spanje en komt in 1938 terug.Opmerkingen: Hij was stateloos.De verzetsman Gaemers, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Gaemers, Philippus Jacobus, Delft 13-9-1896Woonachtig: Billitonstraat 6, DelftVerwantschap: Hij was een broer van Johannes Cornelus Gaemers.Gearresteerd: <10-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Game, Wilhelmus Petrus (Willem), Breda 26-2-1903, HandlangerWoonachtig: O 220, OverdinkelVerkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Voorzitter afdeling C.P.N. (1938). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 9-1942, vrijgelaten 19-11-1943Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Almelo, Arnhem, Amersfoort, VughtNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Garritzen, Heinrich Hermann (Hein), Dumpten (Duitsland) 18-3-1907, ConstructiewerkerWoonachtig: Mesdagstraat 41, HeerlenSpanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.Gearresteerd: eerste arrestatie 24-9-1940, vrijgekomen 7-1941, tweede arrestatie 19-8-1944Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Duitse tuchthuizen, Amersfoort, Neuengamme, SandbostelOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was stateloos. Eerste arrestatie was ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.De verzetsman Garritzen, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Gassan, Jacob, Amsterdam 31-8-1898, DiamantslijperWoonachtig: Retiefstraat 87 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 28-2-1943Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Gast, Hendrik de (Harry), Rotterdam 2-4-1908, GrossierWoonachtig: Erasmusstraat 32 II, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 27-7-1944Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, VughtOpmerkingen: Hij legde het contact tussen Elias Waas en de Haagse CPN. Hij werd ten behoeve van Johannes Hoffman van de Sicherheitsdienst in de cel gezet.

Gast-Van der Wouden, Johanna de (Annie), Rotterdam 10-4-1911Woonachtig: Erasmusstraat 32, RotterdamGodsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 7-9-1942, vrijgekomen 30-9-1942Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Gasteren, Louis Augustaaf van, Amsterdam 14-11-1887, ToneelspelerWoonachtig: Amstelkade 136, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Toneelspeler. Echtgenoot van E.C. Menagé Challa. Communistisch gezind. Was in Rusland. Treedt op bij 1 meivieringen S.D.A.P. Den Haag en I.R.H. Den Haag 1932. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932.

Gasteren-Menagé Challa, Elisabeth Christina van (Elise, Lies van Assem), Amsterdam 14-6-1888, ZangeresWoonachtig: Amstelkade 136, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voordrachtskunstenares.Opmerkingen: Tijdens de bezetting gaf zij huisconcerten, waarvan de opbrengsten naar de illegale CPN gingen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Gazan, Jacques, Rotterdam 16-7-1907, HandelsreizigerWoonachtig: Mathenesserplein 44 B, RotterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands Israëlitisch

Gazan, Salomon Aron, Middelharnis 9-2-1904, LoodgieterWoonachtig: Hoogeweg 21 II, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dienstweigeraar. Ingesloten maart 1924.Gearresteerd: 27-4-1944Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, NeuengammeOverleden: Neuengamme 9-1-1945

Geelen, Casparus Jacobus van, Utrecht 30-10-1894, Beambte Nederlandsche SpoorwegenWoonachtig: Maasstraat 16, UtrechtGearresteerd: <6-1942Gevangenschap in: Amersfoort, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 24-2-1943

Geelen, Hendrik Jacobus van (Henk), Amsterdam 8-3-1904, TimmermanWoonachtig: Breesandstraat 41, Den HaagGodsdienst: GeenGearresteerd: 29-9-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 9-4-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Unterstützung gewährst den Frauen politischer Häftlinge’.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Geelen stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Geelen, Willem Frederik van, Amsterdam 28-12-1917, BediendeWoonachtig: Slijkstraat 33, WeespGodsdienst: GeenGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 7-7-1942Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Geelen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Geelhoed, Gerard Gilles (Harm Hermannus Belgraver), Haastrecht 4-8-1920, JournalistWoonachtig: Goudenregenstraat 154, Den HaagVerwantschap: Hij kreeg een relatie met de dochter Antoinette Marie Peeters van de communistische verzetsman Nicolaas Peeters, die zijn overbuurman was. Hij haar na de oorlog.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Door zijn relatie werd hij bij het communistisch verzet betrokken. Hij dook in september 1943 onder omdat hij voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland moest gaan. Eind 1943 kreeg hij de leiding over productie en distributie van De Waarheid. Hij had een vals persoonsbewijs ten name van Harm Hermannus Belgraver.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Geemen, Berend van, Wijk aan Zee en Duin 1-10-1915, KapperWoonachtig: Riouwstraat 107 I, AmsterdamGearresteerd: <8-1942Gevangenschap in: Haaren, VughtOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Geens, Abraham (Harry), Rotterdam 28-1-1920, KleermakerWoonachtig: Van Ravesteinstraat 384, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands IsraëlitischLid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.Opmerkingen: Zijn woning werd tijdens het bombardement van mei 1940 op Rotterdam zwaar beschadigd, waarna hij als evacuee in Den Haag terecht kwam. Hij is in 1941 in Haarlem ondergedoken. Hij werkte samen met Gerben Wagenaar en Hannie Schaft. Hij bleef de rest van zijn leven zijn schuilnaam Harry gebruiken.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Geens-Segerius, Maria (Rie), Haarlem 30-5-1913, HuishoudsterWoonachtig: Van Ravesteinstraat 384, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Lid: Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.Opmerkingen: Zij is in 1941 in Haarlem ondergedoken. Zij werkte samen met Gerben Wagenaar en Hannie Schaft.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Geens, David van, Amsterdam 18-11-1918, KleermakerWoonachtig: Rapenburgerstraat 46 I achter, AmsterdamVerwantschap: Hij was een broer van Vrouwtje van Geens.Afkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 12-7-1942Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz, BuchenwaldNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Geens, Vrouwtje van, Rotterdam 28-4-1917, PlakkerWoonachtig: Benkoelenstraat 1, AmsterdamVerwantschap: Zij was een zuster van David van Geens.Afkomst: Van Joodse afkomstGearresteerd: 11-11-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, AuschwitzOverleden: Auschwitz 3-12-1942Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Geerinck, Jozef Antonius, Den Haag 28-2-1892, ChauffeurWoonachtig: Van Reesstraat 46, Den HaagVerwantschap: Hij was de stiefvader van Theodorus van Niel, die een zoon was uit een eerder huwelijk van zijn partner.Godsdienst: Rooms KatholiekVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1936); trekt zich later terug.Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1941, vrijgekomen 1941, tweede arrestatie 8-9-1942, vrijgekomen 20-3-1943Gijzeling: Tweede keer gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Oranjehotel, VughtOpmerkingen: Toen hij zich in 1942 bij de Sicherheitsdienst meldde, was hij verplicht werkzaam bij IG Farben in Duitsland. Na zijn tweede vrijlating werd hij te werk gesteld in Premnitz in Duitsland. In 1944 werd gemeld dat hij voortvluchtig.

Geerinck-Ridder, Maria Elena Louise, Den Haag 19-10-1887Woonachtig: Van Reesstraat 46, Den HaagVerwantschap: Zij was de moeder van Theodorus van Niel.Godsdienst: Rooms Katholiek

Geerligs, Johan (Joop, Henk, Klaas, Karel, Wim), Watergraafsmeer 30-1-1913, KantoorbediendeWoonachtig: Haarlemmermeerstaat 135 III, AmsterdamLid: Hij was lid van de Raad van Verzet.Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij was instructeur (verbindingsman tussen landelijk leiding communistisch verzet en lokale groepen) voor de provincie Gelderland. Hij had de leiding over de verspreiding van De Waarheid in het oosten van het land.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Geerling, Johannes Stephanus (Hans), Hof van Delft 25-6-1893, Reclameschilder, kunstschilderWoonachtig: Amstelkade 142 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Johannes Stephanus Geerling.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Decoratieschilder. C.P.N.Opmerkingen: Hij was verbindingsman tussen de lokale verzetsleiding van de CPN en verschillende verzetsgroepjes.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Geerling, Johannes Stephanus (Steef), Amersfoort 31-8-1918, ReclameschilderWoonachtig: Amstelkade 142 III, AmsterdamVerwantschap: Hij was een zoon van Johannes Stephanus Geerling. Hij huwde na de oorlog met Cornelia Schiffer.Gearresteerd: 22-12-1944Gevangenschap in: AmersfoortOpmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij plakte pamfletten op muren en schilderde leuzen. Hij verleende hulp aan Joodse onderduikers. Hij stal vuurwapens en gaf die door aan de groep van Pam Pooters; hij gaf in 1943 een vuurwapen Wilhelmina Pooters, die het aan Pam doorgaf en die weer aan Sape Kuiper die het vervolgens gebruikte om de tandarts De Jonge Cohen dood te schieten.Hij werd in natura ondersteund door pater Vroom van de parochie De Zaaier aan de Rozengracht. (In 1942 werden de Joodse Jacob Lion Mendels, voor de oorlog secretaris van de OSP in Den Haag, en zijn ouders in Den Haag gearresteerd. Om te voorkomen dat zijn ouders naar Polen werden gestuurd, bood hij zich aan als V-Mann voor de Sicherheitsdienst. Eerst verraadde hij een pilotenlijn in Nijmegen. Vervolgens wist hij in 1943 als verzetsman via Pater Vroom tot Pam Pooters door te dringen. Dit leidde tot de arrestatie van Pooters en verschillende leden van zijn groep, die bijna allemaal om het leven zijn gekomen. Bij het verraad van de pilotenlijn in Nijmegen speelde Abraham van Dijk van de Haagse Politie Inlichtingendienst een belangrijke rol. Na de oorlog kreeg deze Van Dijk een functie bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, waar hij zijn functie van communistenjager voor de oorlog in samenwerking met de Duitse Gestapo en tijdens de oorlog met de Sicherheitsdienst en de Duitse topspion Traugott Protze na de oorlog voortzette, waarbij hij een goed collega van de vader van de vermoorde Theo van Gogh, die noemde hem Brammetje, was.)Hij werd gearresteerd vanwege het ontduiken van de Arbeitseinsatz; zijn broer Johannes Matthijs werd vanwege dezelfde reden tegelijkertijd gearresteerd.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Geers, Cornelis, Boskoop 16-12-1910, TuinmanWoonachtig: Hugo Verrieststraat 6, Den HaagAfkomst: Van Joodse afkomst.Godsdienst: Nederlands HervormdGearresteerd: 25-6-1942Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 19-4-1945Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Geesing, Hendrikus Johannes, Zuid Eschmarke (Lonneker) 10-1-1876, TextielarbeiderWoonachtig: Wooldrikshoekweg, EnschedeVerwantschap: Hij was de vader van Hendrikus Johannes Geesing.

Geesing, Hendrikus Johannes, Enschede 29-5-1904, TextielarbeiderWoonachtig: Hofstedeweg 139, EnschedeVerwantschap: Hij was een zoon van Hendrikus Johannes Geesing.Godsdienst: Rooms KatholiekVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Gemeenteraad en Provinciale Staten voor de C.P.N. (sinds 1935). Veroordeeld wegens ronselen voor Spanje (1938). Kandidaat 2e Kamer en Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, DachauOpmerkingen: Hij gaf in Vught als arrestatiereden op ‘Mitglied der C.P.N.’Opmerkingen: In Dachau gaf hij op als arrestatiereden ‘Mitglied der C.P.N.’Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Geest, Johannes Nicolaas van der, Rijswijk ZH 4-10-1918, GrondwerkerWoonachtig: Van den Boschstraat 11, DelftGodsdienst: Rooms KatholiekLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, NeuengammeOnderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.Opmerkingen: Hij zou op 29-9-1941 vrijgelaten worden omdat hij als RSAP’er gearresteerd was, maar omdat hij zich in Amersfoort in communistische zin had uitgelaten, ging de vrijlating niet door. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘hat Liste von NSDAP unterschrieben für eine andere Person!’ (De NSDAP was Hitlers partij in Duitsland, mogelijk werd de voorganger van de PvdA de SDAP bedoeld en staat de ‘N’ hier niet voor ‘Nationaal’, maar voor ‘Nederlandse’). Volgens Van der Geest was er door iemand een valse handtekening met zijn naam gezet.

Geest, Klaas van der, Schiermonnikoog 27-11-1903, 2e StuurmanWoonachtig: Den Helder / GroningenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Stuurman. Communist. Trachtte communistische cel te stichten op Curaçao.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 1943Gevangenschap in: Hamm, Delmenhorst, Vechta, WilhelmshafenOpmerkingen: Via Klaas wist August Kraak na zijn vlucht naar Nederland in 1934 het contact met de Duitse communistische partij KPD te herstellen. Hij werd vanwege zijn vooroorlogse activiteiten door de Duitsers tot een gevangenisstraf veroordeeld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Geilvoet, Johan Leendert, Heenvliet 6-11-1901, MetselaarWoonachtig: Daniël Stalpaertstraat 17 II, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werklozen Congres R.V.O. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). C.P.H. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934).Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Geilvoet-’t Mannetje, Henderina Jannetje, Rockanje 22-3-1904Woonachtig: Daniël Stalpaertstraat 17 II, AmsterdamLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 27-4-1943Gevangenschap in: Vught, OranjehotelOpmerkingen: De naam van haar moeder stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Henderina werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Gelder, Adriaan Arnold van (J. Dekker), Amsterdam 19-9-1899, StoffeerderWoonachtig: Hoofdweg 155, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Redactie De Dienstplichtige (1933).

Gelder, Jan Abraham, Haarlem 16-9-1888, MetselaarWoonachtig: Elsenplein 35, HaarlemGearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort

Gelder, Leendert Philip van (Leo), Amsterdam 8-7-1897, Elektro-technicusWoonachtig: Haringkade 81 A / Bestevaerstraat 93, AmsterdamGearresteerd: Eerste arrestatie 7-5-1943, vrijgekomen <7-1944, tweede arrestatie 4-7-1944.Gevangenschap in: Oranjehotel, Weteringschans.Hij werd op het Frederik Hendrikplantsoen in Den Haag gearresteerd en later naar Amsterdam overgebracht. In het Oranjehotel werd hij mishandeld door Sicherheitsdienstman Otto Lange. Hij werd in Amsterdam zo zwaar mishandeld dat hij halfzijdig verlamd in het ziekenhuis moest worden opgenomen, waar hij bij een overval in 1944 bevrijd werd. Hij werd op 4 juli 1944 opnieuw gearresteerd door Unterscharführer van de Sicherheitsdienst Johan SnoekOpmerkingen: Er zet een Duitse antifascist (politiek vluchteling) bij hem ondergedoken. Hij werd op het Frederik Hendrikplantsoen in Den Haag gearresteerd, nadat hij door een hulpzoekende daarheen gelokt was. Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders. Hij kwam na mishandeling door Lange halfzijdig links verlamd in een ziekenhuis in Amsterdam terecht, hij kon na een overval op de Duitse afdeling van het ziekenhuis vluchten.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Gelder, Maurits van (Maup), Amsterdam 4-4-1896, Leverancier scheepvictualiënWoonachtig: Haarlemmerweg 529 I, AmsterdamAfkomst: Van Joodse afkomst.Gearresteerd: 30-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, MauthausenOverleden: Mauthausen 11-2-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde oproepen voor de Februaristaking en voerde daarvoor ook actie in de treinen. Hij ageerde tegen het werken in Duitsland.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1953 een dossier over hem samen, dat tot 1957 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Gelderen, Evert van, Amsterdam 7-10-1923, LasserWoonachtig: Van Spilbergenstraat 35 II, AmsterdamGearresteerd: <8-1943Gevangenschap in: Vught, SachsenhausenOverleden: Sachsenhausen 28-2-1945Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Geldorp, Jan Abram, Haarlem 16-9-1888, MetselaarWoonachtig: Zijlweg 1 D, HaarlemLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief in C.P.N. (1938).Gearresteerd: 25-6-1941Gevangenschap in: Schoorl, AmersfoortOverleden: Amersfoort 25-2-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Geldorp stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Gellecum, Wilhelm van (Gellekom), Amsterdam 3-2-1911, GlasblazerWoonachtig: Melchior Treublaan 19, LeidenOpmerkingen: Hij leverde springstoffen aan het communistisch verzet in Leiden.

Gellecum-Uijttenboogaart, Jansje van, Amsterdam 26-12-1915Woonachtig: Melchior Treublaan 19, LeidenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Gelok-Walvius, Anna, Groningen 7-12-1908Woonachtig: Onnerweg 55 A, HarenNaoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Geluk, Jan Jacob, Tholen 29-12-1903, StratenmakerWoonachtig: Van Miereveltstraat 109, Den HaagGodsdienst: Nederlands HervormdVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).Gearresteerd: Eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgelaten 15-5-1940, tweede arrestatie 26-7-1941Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, StruthofWas Nacht-und-Nebel-gevangene.Overleden: Natzweiler/Struthof 23-4-1944Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij werd op 10 mei 1940 door de Haagse politie gearresteerd vanwege de Duitse inval in Nederland. Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei in het partijkantoor Parlando in Amsterdam, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.Op 17 mei werd bij Toon van der Kroft thuis het Haags communistisch verzet (Vonk-groep) opgericht door Gerrit Kastein, Jan Geluk, Willem van ’t Veen en Toon van der Kroft.Hij volgde Aron van Dijk omstreeks juni 1940 op als Gemeenteraadslid, toen die vanwege zijn Joods zijn om veiligheidsredenen aftrad.Hij verspreidde De Waarheid en gaf opdrachten aan anderen. In een rapport van 17-2-1941 rapporteerde vooroorlogse communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Eckhardt: ‘Jan Jacob Geluk was vooraanstaand lid CPN. Naar bericht wordt zou Geluk nog actief werkzaam zijn’. (Behalve zijn bijdrage aan de moord op meer dan honderd Haagse communisten, zou Eckhardt als lid van de treincontrole tussen mei 1942 en oktober 1944, vele tientalen mensen, voornamelijk Joden, de dood in helpen jagen. Dit alles was na de oorlog een grote aanbeveling om deze massamoordenaar weer als communistenjager bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in dienst te treden.)Hij hing op 1 mei 1941 samen met Fred Donderwinkel en Piet Wapperom een communistisch spandoek aan de bovenleiding van de tram op het Rijswijkseplein. Over de gebeurtenissen op 1 mei in Den Haag bracht de Haagse Sicherheitsdienst schriftelijk verslag uit aan het hoofd van de Gestapo in Berlijn Brigadeführer Heinrich Müller (de hoofdverantwoordelijke voor alle moorden in de concentratiekampen, inclusief het vergassen van Joden), die al sinds 1935 door de Nederlandse regering bij de bestrijding van het communisme in Nederland betrokken was. Hij dook in april 1941 in Amsterdam onder, waar hij in juli 1941 samen met Toon van der Kroft en Nico Wijnen gearresteerd werd. In Buchenwald en Natzweiler was hij betrokken bij ondergrondse communistische activiteiten. Kort voor zijn arrestatie merkte hij dat hij geschaduwd werd. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach den Verbot der CPN mit an dem Aufbau illg. gearbeitet und Hetzschriften verkauft’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War Mitglied der CPN’. Zowel in Buchenwald als Natzweiler was hij actief voor de ondergrondse communistische organisatie die onder leiding van Duitse communisten stond.Hij was in zowel Buchenwald als Natzweiler betrokken bij de ondergrondse communistische organisaties in die kampen.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Geluk stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Gemert, Johannes van (Hans), Rotterdam 29-9-1910, KantoorbediendeWoonachtig: Hyacinthstraat 33 A, RotterdamGodsdienst: GeenLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Revolutionair.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Gemert-Van Weelden, Meereke van, Rotterdam 23-6-1909Woonachtig: Hyacinthstraat 33 A, RotterdamVerwantschap: Zij was een stiefdochter van Simon Ponte en een zuster van Johannes van Weelden.Godsdienst: GeenOpmerkingen: Zij liet tijdens de oorlog haar achtjarige dochter zo nu en dan De Waarheid bezorgen.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Gend, Cornelis van, Willemstad 31-7-1882, GrondwerkerWoonachtig: Nicolaas Beetsstraat 9 B, SchiedamVerwantschap: Hij was de vader van Cornelis Marinus van Gend.Godsdienst: Nederlands HervormdVerkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Bestuur afdeling C.P.N. (1938).Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 13-6-1941Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau, AuschwitzOverleden: Auschwitz 13-2-1945Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. Ook zijn zoon Cornelis Marinus komt op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst voor.

Gend, Cornelis Marinus van, Rotterdam 11-6-1912, Los werkmanWoonachtig: Nicolaas Beetsstraat 9 B, SchiedamVerwantschap: Hij was een zoon van Cornelis van Gend.Godsdienst: Nederlands HervormdLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Leider pioniersgroep Lenin (1935).Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Genderen, Gerardus Jacobus Johannes van, Amsterdam 15-9-1907, TaxichauffeurWoonachtig: Soendastraat 3 I, AmsterdamLijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1939).Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.Gearresteerd: 6-3-1941Gevangenschap in: WeteringschansGijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Gent, Arnoldus Wilhemus Maria, ’s-Hertogenbosch 1-1-1911, Gemeenteambtenaar te RijswijkWoonachtig: RijswijkGearresteerd: 28-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, VughtOpmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen. Hij werd wegens ziekte tijdelijk uit Vught vrijgelaten en in het ziekenhuis in Den Bosch opgenomen, waar hij op 28-8-1944 om het leven kwam door een granaatscherf.

Gent, Cornelis Johannes Hendrikus van, Den Haag 21-4-1905, LoodgieterWoonachtig: Anteunisstraat 248, Den HaagVerwantschap: Hij was een broer van Catharia Wapperom-Van Gent en Engelina Catharina Wijling-Van Gent.Godsdienst: GeenOpmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij ontwikkelde een bascule die met vertraging middels een tijdmechanisme in de vorm van een leeglopende emmer, om weg te komen, een stapel kranten van het dak te gooien. Volgens Frits Reuter was het idee afkomstig van een Russische film over de revolutie. De bascule of wip werd toegepast aan de Prinsengracht en het Hobbemaplein.

Gentsch, Erich Fritz (Alwin, Tom de Jager), Altenburg 1-8-1893, MetaalarbeiderWoonachtig: Pieter van der Doesstraat 58, AmsterdamVerwantschap: Hij was de vader van Hildegard en Ilse GentschLid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vooraanstaand persoon in K.P.D. Had valse pas op naam C. Hujeb 14-9-1889 Düffenbach.Gearresteerd: 13-5-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, StuttgartOverleden: Stuttgart 24-8-1944 OnthoofdOpmerkingen: Hij werd op 28-2-1933 gearresteerd. Hij werd in het concentratiekamp Sonnenburg opgesloten en in september 1933 vrijgelaten. Na de aansluiting van het Saargebied bij Duitsland vluchtte hij naar Praag vanwaar hij verzet tegen Hitler organiseerde. Kort daarop vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij de leiding van de KPD-groep aldaar op zich nam en tijdens het verblijf van Knöchel in Parijs hem als leider van de KPD verving. Na de Duitse inval zette hij zijn ondergrondse activiteiten voort onder de schuilnaam ‘Alwin‘ en ook wel ‘Tom de Jager‘. Doordat Wilhelm Knöchel na zware martelingen doorsloeg kon hij in april 1943 gearresteerd worden toen hij het op Duitsers in Nederland gerichte illegale kwartaalblad Die Freiheit samen met zijn echtgenote verspreidde. Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders. Hij werd tijdens verhoren door Otto Lange ernstig mishandeld. Naar aanleiding van de verhoren zei Otto Lange over hem: ‘Bei Gentsch handelt es sich um einen fanatischen Anhänger kommunistischer Ideen, der zu keinem Geständnis zu bewegen ist’. Hij werkte samen met Daan Goulooze. Vlak voor zijn onthoofding riep hij op het schavot: ‘Nieder mit Hitler!’Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1959 een dossier over hem samen, dat tot 1960 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Gentsch-Kuhn, Erna, Erfurt 9-6-1893Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 58, AmsterdamVerwantschap: Zij was de moeder van Hildegard en Ilse Gentsch.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 23-4-1943Gevangenschap in: Oranjehotel, Düsseldorf, RavensbrückOverleden: Ravensbrück 5-2-1945Opmerkingen: Zij was een Duitse vluchtelinge. Zij voegde zich in 1936/37 bij haar echtgenoot in Amsterdam en nam deel aan het illegale werk. Doordat Wilhelm Knöchel na zware martelingen doorsloeg kon zij in april 1943 gearresteerd worden toen zij het op Duitsers in Nederland gerichte illegale kwartaalblad Die Freiheit samen met haar echtgenoot verspreidde. Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders.

Gentsch, Hildegard, Stuttgart 27-2-1915Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 58, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Erich Fritz en Erna Gentsch-Kuhn en een zuster van Ilse Gentsch.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 23-4-1943Gevangenschap in: RavensbrückOverleden: Ravensbrück 5-2-1945Opmerkingen: Zij was een Duitse vluchtelinge. Zij kwam in 1936/37 met haar moeder naar Amsterdam en nam zowel voor als tijdens de oorlog deel aan het illegale werk. Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders.

Gentsch, Ilse, Stuttgart 9-2-1917Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 58, AmsterdamVerwantschap: Zij was een dochter van Erich Fritz en Erna Gentsch-Kuhn en een zuster van Hildegard Gentsch.Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Gearresteerd: 23-4-1943Gevangenschap in: Duits tuchthuisOpmerkingen: Zij was een Duitse vluchtelinge. Zij kwam in 1936/37 met haar moeder naar Amsterdam en nam zowel voor als tijdens de oorlog deel aan het illegale werk. Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders. Zij werd in 1943 tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Genugten, Henricus Johannes Maria (Harry), Stratum 18-9-1912, MechanicusWoonachtig: HengeloLid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.Gearresteerd: 23-10-1942Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Haaren, Gansstraat UtrechtOverleden: Utrecht 24-9-1943 GefusilleerdEerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij had de leiding over de sabotagegroep Hazemeijer in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Van Genugten pleegde op 13 oktober 1942 samen met Herman Reef een mislukte aanslag op een trein, waarin Duitse generaals zaten. Hij werd bij een razzia opgepakt.

Gerards, Albert Johan, Deventer 24-9-1888, KokWoonachtig: Burgemeester van Lochemstraat 22, DeventerLid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Broodbezorger. Voorzitter Sociale Partij. Bestuur R.S.A.P. Kandidaat R.S.A.P. voor Provinciale Staten (1939).Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 19-11-1943Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, VughtOpmerkingen: Hij werd vrijgelaten omdat hij RSAP-lid was.

Gerards, Jan Hendrik, Heerlen 23-7-1909, GrondwerkerWoonachtig: Kleikoolweg 3, NieuwenhagenVerwantschap: Hij was een broer van Wilhelm Gerards.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gerards stond ook op deze lijst.

Gerards, Wilhelm, Bottrop (Duitsland) 4-11-1907, MetselaarWoonachtig: HeerlenVerwantschap: Hij was een broer van Jan Hendrik Gerards.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Voorzitter afdeling C.P.N. en kandidaat voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 1-12-1941, vrijgekomen 12-1941, derde arrestatie 21-7-1942Gevangenschap in: Ziekenhuis HeerlenOverleden: Heerlen 24-7-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk in de Limburgse mijnen. In ziekenhuis overleden nadat hij werd neergeschoten bij ontvluchtingspoging te Heerlerheide waar hij aangehouden werd tijdens het verspreiden van De Vonk.

Gerber, Gustav, München-Gladbach 10-6-1879, LithograafWoonachtig: Amaliastraat 22 II, AmsterdamOpmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij was voor de illegale KPD in Amsterdam de expert voor het vervalsen van identiteitspapieren. Zijn kennis en ervaring hebben via de CPN ook veel betekenis gehad voor de later in de oorlog gevormde verzetsgroepering Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO).Het huis waarin hij verbleef, vlakbij Schiphol, werd tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 door bommen getroffen, zodat hij te voet naar Amsterdam moest gaan. De politie controleerde iedereen op de wegen en arresteerde hem. Hij werd in een vochtige kelder opgesloten en liep een longontsteking op, waarvoor hij in het Wilhelmina-gasthuis opgenomen moest worden. Hij was onmisbaar voor de KPD (en tijdens de oorlog voor de CPN) en daarom werd met behulp van communistische verpleegsters een ontsnapping geregeld.Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Gernaat, Gerrit, Finsterwolde 21-11-1920, VisserWoonachtig: A67, FinsterwoldeGodsdienst: GeenGearresteerd: 9-5-1941Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, BuchenwaldOverleden: Buchenwald 2-8-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Tätigkeit für CPN’.

Gerrissen, Jan, Amsterdam 12-4-1902, SchilderWoonachtig: Toministraat 9, AmsterdamGodsdienst: GeenVerkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Gemeenteraadslid C.P.N. (1938; in 1939 weer kandidaat).Gearresteerd: 5-7-1941Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 15-12-1942Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.Opmerkingen: Op 5 juli 1941 werd door de familie zijn opsporing verzocht, omdat hij niet meer thuis was gekomen. Hij is vermoedelijk enkele dagen eerder door de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst uit de Nieuwe Doelenstraat gearresteerd. Op 25 september 1941 constateerde politie dat zijn verblijfplaats inmiddels bekend was en dat er geen opsporing meer nodig was. De Amsterdamse Politie Inlichtingendienst had de gewoonte mensen stiekem te arresteren en de familie in het ongewisse te laten, wat tegenwoordig als een misdrijf tegen de menselijkheid wordt beschouwd.Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijnde communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gerrissen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Gerrist, Peter, Oberhausen (Duitsland) 11-3-1912, BetonijzervlechterWoonachtig: Hagedoornstraat 69, ArnhemGodsdienst: Duits EvangelischGearresteerd: 7-7-1942Gevangenschap in: Amersfoort, NeuengammeOverleden: Neuengamme 20-12-1942Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omg