Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: K-L

Kaa, Anna Maria Adriana van de (Anneke), Leeuwarden 22-9-1923
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Verwantschap: Zij was de dochter van Johannes George en Hendrika Bernardina van de Kaa-Peters en de zuster van Bernardus Albertus, Johannes George en Lena Petronella van de Kaa.
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaa, Bernardus Albertus van de, Huizum 8-7-1929
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Verwantschap: Hij was de zoon van Johannes George en Hendrika Bernardina van de Kaa-Peters en de broer van Anna Maria Adriana, Johannes George en Lena Petronella van de Kaa.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaa, Johannes George van de (Jan), Wageningen 28-11-1897, Steendrukker
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Verwantschap: Hij was de vader van Anna Maria Adriana, Bernardus Albertus, Johannes George en Lena Petronella van de Kaa.
Gearresteerd: 3-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kaa-Peters, Hendrika Bernardina van de, Arnhem 14-3-1899
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Verwantschap: Zij was de moeder van Anna Maria Adriana, Bernardus Albertus, Johannes George en Lena Petronella van de Kaa.
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaa, Johannes George van de (Jan), Haarlem 13-5-1928
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Verwantschap: Hij was de zoon van Johannes George en Hendrika Bernardina van de Kaa-Peters en de broer van Anna Maria Adriana, Bernardus Albertus en Lena Petronella van de Kaa.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaa, Lena Petronella van de (Leny), Schoten 22-4-1923
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Verwantschap: Zij was de dochter van Johannes George en Hendrika Bernardina van de Kaa-Peters en de zuster van Anna Maria Adriana, Bernardus Albertus en Johannes George van de Kaa.
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaaij, Antonius Petrus Jan, Den Haag 29-8-1904, Timmerman
Woonachtig: Mariottestraat 41, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij heeft Johannes Hubertus van Soolingen geïdentificeerd als een vooroorlogs politie-infiltrant in de CPN.

Kaaijk, Pieter, Koog aan de Zaan 14-10-1912
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kaak, Jan, Delfshaven 21-9-1880, Havenarbeider
Woonachtig: Leeuwensteinstraat 25, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 12-2-1943, vrijgekomen 20-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Kaas, Jacques, Rotterdam 9-5-1915, Regenjasplakker
Woonachtig: Tugelaweg 139 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-8-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en zijn vader werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Kadt, Herman Henri de, Rotterdam 18-4-1907, Bedrijfsorganisator
Woonachtig: Coolhaven 150, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Saloncommunist. C.P.N. District Rotterdam (1940). Sectiebestuur C.P.N. (1939). Op vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 29-5-1940
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op zowel de Haagse lijst als Rotterdamse van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Hamm, Dachau
Overleden: Dachau 17-10-1941 Opgehangen
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd in 1933 door België uitgewezen vanwege het maken van communistische propaganda. Hij was getuige bij het huwelijk tussen Cornelis Teunis Brandes en Marianne Brilleslijper. Hij was direct na de Nederlandse capitulatie door kameraden per bakfiets uit het ziekenhuis gehaald, waar hij na een motorongeluk met een gebroken been in het gips lag. Hij wees een aanbod van Verkerke af om vanwege zijn gecombineerd communistische en Joodse achtergrond voor zijn veiligheid bij diens ouders te worden ondergebracht. Hij werd gearresteerd door een team bestaande uit de Duitsers Kilb, Kögl en Häckl van de Geheime Feld Polizei en enkele Rotterdamse politiemensen die door burgemeester Oud op Duits verzoek ter beschikking waren gesteld; hij werd nog dezelfde dag door de Duitsers naar het Oranjehotel overgebracht. De Duitsche politiemannen maakten twee weken eerder deel uit van een grotere groep die in Amsterdam een meerdaagse arrestatieactie startten. Door de politie werd vastgelegd dat De Kadt vanwege ‘spionnage of communistische agitatie’ gearresteerd werd, wat pure onzin was. Ook de bewering dat hij foto’s van Duitse militairen maakte is onzin, want dan zou hij meteen gearresteerd zijn. Deze valse beweringen werden gemaakt om de vuile rol van burgemeester Oud en de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst te verheimelijken. De plannen voor de Duitse arrestatieacties waren al voor de Duitse inval gemaakt: het arresterende team van de Geheime Feld Polizei was met een wekenlange arrestatieactie volgens een arrestatielijst actief in meerdere plaatsen in Nederland. Het was duidelijk misleidende onzin, want De Kadt kon nog niet lopen. Hij werd gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Hij werd vanuit Rotterdam naar Hamm overgebracht waar hij ter dood werd veroordeeld. Hij kwam op 19-9-1941 in Dachau aan. Hij werd wurgend opgehangen ten aanzien van duizenden gevangenen. Als doodsoorzaak werd door de Gerichtsoffizier des Konzentrationslagers Dachau vastgelegd ‘Tod durch erhängen’.
Ondanks dat hij al overleden was, stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden en omdat zijn vrouw naar Den Haag was verhuisd werd hij aan de Haagse lijst van communistische gijzelaars toegevoegd.
Hij werd in Hamm ter dood veroordeeld en in Dachau ten overstaan van duizenden gevangenen wurgend opgehangen. De Standesbeamte in Dachau legde als doodsoorzaak vast: ‘Tod durch Erhängen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.

Kadt-Van Aalten, Betty Bernardine de, Rotterdam 30-4-1907, Verpleegster
Woonachtig: Coolhaven 150 / Van Aerssenstraat 17, Rotterdam / Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: eerste arrestatie 29-5-1940, vrijgekomen 9-1940, tweede arrestatie 17-10-1942
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Hamm, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 10-9-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Eerste keer gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt. De Rotterdamse politie registreerde bij de eerste arrestatie dat die was vanwege ‘spionnage of communistische agitatie’, hetgeen pure fantasie van de politie was, want de arrestatie was in Duitsland al ver voor het uitbreken van de oorlog gepland. In Westerbork werkte zij mee in de verzetsgroep van Werner Stertzenbach.

Kahle, Kurt Friedrich, Aue (Duitsland) 18-10-1897, Fotograaf
Vijzelstraat 82 IV, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Vanwege de fascistische straatterreur vluchtte hij in 1931 naar Nederland. Hij was al voor de oorlog bevriend met Carel Blazer en Eva Marianna Fernhout-Besnyö. Hij werd opgeroepen voor militaire dienst en kon daar niet aan ontkomen. Hij werd aangesteld bij de Wehrmachtkommandantur en moest op het Centraal Station in Amsterdam informatie aan reizende Duitse militairen verstrekken. Hij werd overgeplaatst naar Laren, waar hij Rebekka Brilleslijper herkende, maar hield zijn mond. Kahle stond in contact met Maarten van Gilse en die kon de onderduikers in ’t Hooge Nest geruststellen dat er geen gevaar dreigde. verzetsorganisatie Hollandgruppe “Freies Deutschland” (Freies Deutscland was een in 1941 opgericht illegaal communistisch blad in Duitsland) binnen het Duitse bezettingsleger in Nederland, die wapens, munitie, handgranaten en uniformen naar het Nederlands verzet doorsluisde. Hij deserteerde in september 1944 omdat hij niet tegen geallieerde militairen wilde vechten.

Kahlfuss, Mathilda (Tilly, Corry), Amsterdam 28-7-1915, Strijkster
Woonachtig: Kribbestraat 59 I, Amsterdam
Verwantschap: Haar ouders waren respectievelijk in de Rusland en Oost Pruisen geboren. Zij had niet de Nederlandse nationaliteit.
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Haar broer Karel staat vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst als ‘communist’. Hij was als vrijwilliger voor de Internationale Brigade naar Spanje gegaan, waar hij vermist raakte, waarna er nooit meer iets van hem vernomen is: waarschijnlijk gesneuveld. In het begin van de oorlog verleende zij onderdak aan een ondergedoken Duitse communistische vluchteling. Vervolgens verspreidde zij De Waarheid, plakte pamfletten aan muren en schilderde leuzen. Vervolgens trad zij toe tot CS6, waar zij koerierster was en wapens transporteerde. Ernst Klijzing dook bij haar onder. Zij verspreidde in het laatste oorlogsjaar samen met Petra Eldering De Waarheid, De Vrije Katheder en andere illegale lectuur.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kajat, Madioen (Nederlandsch Oost Indië) 14-1-1912, Huisbediende
Woonachtig: Antonie Heinsiussstraat 28, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Godsdienst: Islamitisch
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam\
Opmerkingen: Hij werkte samen met Abdoerhamin, Djajong Protomo en Abdoer Soendara. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kajat-Aminah, Ena, Keboemen (Nederlandsch Oost Indië) 1906, Huisbediende
Woonachtig: Antonie Heinsiussstraat 28, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kalf, Wouter Antonius, Amsterdam 21-11-1893, Stukadoor
Woonachtig: Heer Halewijnstraat 9 I, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Stukadoor. Communist. Spreker. Redacteur Vakbewegingsnieuws. Redacteur De Strijder. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was van 1926 tot 1934 lid van de SDAP en daarna van de CPN. Hij organiseerde verspreiding van De Waarheid. Hij werd tijdens de Februaristaking op het Stationsplein gearresteerd door agent van politie Ten Haaft ter zake van opruiing en vanaf het politiebureau naar de Sicherheitsdienst overgebracht. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Politische Betätigung’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kalker, Joseph Emanuel (Buster), Eindhoven 8-10-1900, Tandarts
Woonachtig: Laan van Nieuw Oost Indië 148, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 13-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Monowitz-Buna, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 2-12-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zijn vooroorlogse alias bij publicaties en spreekbeurten was Buster. Hij was verbonden aan het Bureau voor medische sportkeuring. Hij hield praktijk aan het Oranjeplein. Hij kwam op 31-8-1943 vanuit Auschwitz bij de Krankenbau Monowitz te werken, maar werd op 2 september al weer teruggehaald naar Auschwitz.

Kalsbeek, Jan van, Utrecht 7-9-1904, Varensgezel
Woonachtig: Agathastraat 101, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Hendika Voskamp-Van Kalsbeek.
Godsdienst: Geen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 16-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 5-8-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij had de leiding over een groepje binnen De Vonk-groep, voornamelijk bestaande uit voormalige Spanjestrijders, dat omstreeks 20 mei 1940 gevormd werd en dat sabotageacties ging ondernemen als auto’s onklaar maken en telefoonkabels doorsnijden. Hij dook in 1941 enige maanden onder bij Teunis van der Kroft; in april 1941 probeerden Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Van Duivenboden hem te arresteren. Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942.
Hij maakte deel uit van een sabotagegroep van de mil, aangestuurd door Gerrit Kastein, verder bestaande uit Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Dominicus Middendorp en Gerard van der Laan. Er waren plannen om het metaalwarenbedrijf Escher met explosieven op te blazen en de bioscoop Asta en een Duits filmtheater in brand te steken. De groep had succes bij het in brand stek van een opslagplaats voor hooi en stro van de Wehrmacht in de Lulolfsdwarsstraat.
Na een arrestatieactie bij Gerbert Bakker had de Sicherheitsdienst politiemannen in de woning achtergelaten die iedereen moesten arresteren die aanbelde. Kalsbeek belde aan, begreep onraad toen de politieman in burger Jan Hendrik Schoo deur opende en nam de benen achtervolgd door Schoo en de op het rumoer afgekomen politieagent Johannes Tamboer. Kalsbeek trok een pistool dat hij Piet Wapperom had gekregen, maar dat was defect. Schoo schoot tijdens de achtervolging op Kalsbeek. Kalsbeek vluchtte een winkel binnen. Vervolgens kwam er ook nog assistentie van politieagent Bouke Boersma. Toen Kalsbeek weer naar buiten kwam schoot Boersma op hem en toen de kogels op waren schoot Schoo ook nog een paar keer; Tamboer schoot niet omdat hij geen kogels had. Schoo raakte Kalsbeek via de rug in de longen. Na een poos in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest naar het Oranjehotel overgebracht, waar hij ter verpleging een celgenoot mocht kiezen: hij koos Piet Wapperom. Schoo en Boersma kregen ieder een beloning van 300 gulden, maar Tamboer niet, omdat hij bij gebrek aan munitie niet geschoten had (tamboer was hier verschrikkelijk verontwaardigd over). Kalsbeek werd door het Kriegsmarinegericht in Utrecht ter dood veroordeeld wegens wapenbezit.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kalshoven, Johan Cornelis, Amsterdam 31-12-1922, Student
Woonachtig: Cornelis Krusemanstraat 12 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-6-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op 24 juni 1943 doet zijn vader aangifte dat zijn zoon sinds de vorige dag spoorloos is en verzoekt om opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst mensen te arresteren en de familie in het ongewisse te laten, andere politiebureaus hadden een verbod gekregen om verwanten van spoorloos verdwenen mensen naar de Inlichtingendienst door te verwijzen.

Kam, Franciscus Anthonius van der (Frans), Delft 14-12-1912, Los werkman
Woonachtig: Van Bosschestraat 32, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Pieter Franciscus en Willem Nicolaas van der Kam.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kam, Pieter Franciscus van der, Delft 14-12-1906, Werknemer Calvé, sigarenwinkelier
Woonachtig: Van Bosschestraat 35, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Franciscus Anthonius en Willem Nicolaas van der Kam
Gearresteerd: 6-5-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 24-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had in 1942 de leiding over de illegale CPN in Den Haag, waarvoor hij gekozen was omdat hij vrij onbekend was. Hij werkte samen met Adam Zuidam. Hij verzorgde copy voor De Waarheid en stencilde en verspreidde die. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg samen met Huibertus de Hoog, Cornelis Kok, Hendrik Molenkamp en Cornelis Smit. Toen hij bij zijn arrestatie probeerde te ontvluchten, werd hij door Johannes Hubertus Veefkind in een been geschoten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kam, Willem Nicolaas van der, Delft 25-3-1904, Los werkman
Woonachtig: Van Bosschestraat 32, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Franciscus Anthonius en Pieter Franciscus van der Kam.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Cornelis Kok.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kamminga, Derk, Delfzijl 14-9-1906, Grondwerker
Woonachtig: Berkenstraat 41, Velsen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Communist.

Kamminga-Bos, Renske, Heveskes 25-3-1909
Woonachtig: Berkenstraat 41, Velsen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kamp
Woonachtig: De la Reijstraat 103, Rotterdam

Kampen, Antonie van (Toon), Amsterdam 21-9-1907, Magazijnbediende
Woonachtig: Spaarndammerstraat 18 I links, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Colporteur Volksdagblad (1938).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kampen-Huig, Annechina van (Annie, Ans), Den Helder 28-2-1911
Woonachtig: Spaarndammerstraat 18 I links, Amsterdam
Verwantschap: Zij was dochter van Petrus Franciscus Huig en een zuster van Rika Kogenhop-Huig en Margaretha Paeper-Huig.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 20-4-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Anrath, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werkte samen met Rosa Boekdrukker-Hirsch. Zij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Zij werd voor haar rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kampen, Arnold van, Groningen 5-7-1918, Metaalarbeider
Woonachtig: Raamstraat 13, Groningen
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 28-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illeg. Tätigkeit’.

Kampen, Cornelis van, Rotterdam 11-3-1911, Loodgieter
Woonachtig: Mathenesserdijk 299, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Kamradt, Albert Alfred (Karl, Ernst, Paul Kaiser), Goschin (bij Danzig) 16-3-1903, Kleermaker / Smid
Woonachtig: Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oberhausen, Keulen
Overleden: Keulen 17-7-1944
Opmerkingen: Hij de Duitse nationaliteit. Hij vluchtte in 1934 naar Nederland. Hij voegde zich bij het KPD-verzet in Nederland en werd daarvoor in 1935 naar Dortmund gezonden om illegale verbindingen met KPD-groepen aldaar te leggen. Nadat dat tevergeefs bleek keerde hij terug naar Nederland, waarna hij voor de Internationale Rode Hulp Rijnschippers benaderde om illegale lectuur naar Duitsland te smokkelen. Tijdens de bezetting bleef hij ondergronds werk voor de IRH en de KPD verrichten. In 1942 werd hij ter assistentie van Willi Seng naar Duitsland gezonden en daar april 1943 gearresteerd (hij vertrok op 9 januari 1942). Hij werd ter dood veroordeeld en in 1944 onthoofd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1960 een dossier over hem samen; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Kanis, Gerrit, Oldebroek 11-2-1904
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kanis, Jan, Oldebroek 25-12-1900, Adjunct commies PTT
Woonachtig: Anna Paulownastraat 36, Amersfoort
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 12-2-1944
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in Soest gearresteerd. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung’.

Kanis-Paans ook genoemd Paanes, Petronella, Ermelo 20-6-1905
Woonachtig: Anna Paulownastraat 36, Amersfoort

Kann, Jan Eduard, Den Haag 20-8-1908, Reclameontwerper
Woonachtig: Amsterdam
Godsdienst: Geen
Verwantschap: Hij huwde in 1939 met Wiebrigje Kreger en scheidde in 1941 van haar.
Opmerkingen: Hij woonde voor de oorlog enige tijd in het communistisch gemeenschapshuis aan de Koningin Wilhelminalaan 308 C in Voorburg. Hij is in 1943 samen met David Teixeira de Mattos naar Zwitserland gevlucht.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kanteman, Iwan Hugo, Albina (Suriname) 7-1-1908, Zeeman
Woonachtig: Iepenplein 14 II, Amsterdam
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 10-6-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Overleden: Langenstein 19-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Kantinga, Jan, Rosmalen 1-12-1898
Gearresteerd: 16-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kantinga, Juurien, Veendam 6-5-1924
Gearresteerd: 16-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kaper, Poppe, Westewijdenes 13-4-1886, Grondwerker
Woonachtig: Nachtegaalstraat 89, Haarlem
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Propagandist C.P. Behoort tot de oppositie. R.S.A.P. (1938). Spreker. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P.
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kappel, Karel, Haarlem 23-1-1914, Monteur
Woonachtig:6e Vogelstraat 5, Amsterdam
Opmerkingen: De Waarheid werd bij hem thuis gestencild.

Kappen, Egbert, Emmen 9-4-1910, Arbeider
Woonachtig: Emmen
Verwantschap: Hij was een broer van Jakob Kappen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Geheim propagandist C.P.N.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kappen, Jakob, Emmen 9-8-1905, Grondwerker
Woonachtig: Moorweide 9, Emmer-Compascuum
Verwantschap: Hij was een broer van Egbert Kappen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.

Kaps, Alfons, Neustadt im Ober-Schlesien 3-4-1901, Kelner
Woonachtig: Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 12-1-1943
Overleden: Düsseldorf 1-3-1943.
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij werd in 1933 leider van een illegale cel van de KPD in Wuppertal. Hij vluchtte in 1934 naar Nederland, waar hij door de Internationale Rode Hulp werd opgevangen. Vanaf 1937 werkte hij samen met Wilhelm Knöchel bij het samenstellen van illegale pamfletten en het tijdschrift ‘Frieden Freiheit Fortschritt‘, die onder Duitse vluchtelingen verspreid werden of door anderen naar Duitsland gesmokkeld werden. In januari 1941 keerde hij illegaal naar Düsseldorf terug. Na zware martelingen, waarbij hij de naam van Willi Seng prijs gaf, pleegde hij zelfmoord.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1951 een dossier over hem samen, dat tot 1970 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Kapteijn, Fernanda, Utrecht 22-1-1925
Woonachtig: Utrecht
Opmerkingen: Zij was koerierster.

Kar, Albert van der (Ab), Amsterdam 17-3-1920, Scheepsbouw
Woonachtig: Dijkstraat 22, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jacques en Jules van der Kar.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 1-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haarlem, Amersfoort, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sobibor 9-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met overtreding van anti-Joodse voorschriften, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Ohne Stern’.

Kar, Alida van der (Alie), Amsterdam 7-9-1886, Diamantsnijdster
Woonachtig: Blasiusstraat 81 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 2-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sobibor 11-6-1943
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Zij was een buurvrouw van het echtpaar Jacobus Hendricus en Dirkje Lund-Steggerda.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij woonde was buurvrouw van het echtpaar Lund-Steggerda.

Kar, Jacques van der, Amsterdam 4-8-1917, Koopman
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 213 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Albert en Jules van der Kar.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 15-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In hetzelfde pand drie verdiepingen lager woonde Nathan de Vries.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kar-De Vries, Jans van der, Amsterdam 7-4-1918, Mantelwerkster
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 213 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Nathan de Vries.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kar, Jules van der, Amsterdam 28-6-1915, Boekbinder
Woonachtig: Dijkstraat 22, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jacques en Albert van der Kar.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris V.C.O.O. (1938). [Vereeniging voor Cultuur, Ontwikkeling en Ontspanning]
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: begin 3-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij deed voorbereidend werk voor de Februaristaking.

Kar, Wolf van der, Amsterdam 17-10-1880, Diamantbewerker
Woonachtig: Van Woustraat 68 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuurslid C.P.H.L.C. afdeling Amsterdam (1926).
Gearresteerd: 2-6-1942
Gevangenschap in: Euterpestraat, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 17-9-1942
Opmerkingen: Hij werd op 2 juni 1942 door brigadier van politie Schagen gearresteerd omdat hij als Jood over de Albert Cuijpmarkt liep, hetgeen verboden was. Hij werd vanaf het politiebureau naar de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat overgebracht. (Het is niet zeker of dit de uiteindelijk arrestatiedatum is, maar het feit dat zijn echtgenote pas veel later in Westerbork aankwam, lijkt dat te bevestigen.)
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Kar-Polk, Henriette van de, Amsterdam 24-12-1916, Naaister
Woonachtig: Magerfonteinstraat 4 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en die verdween op 31 augustus 1943 in om het leven.

Kar-Pront, Sara van de, Amsterdam 3-11-1921, Machinestikster
Woonachtig: Korte Houtstraat 82, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Esther Glasbeek-Pront.
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar zuster Esther Glasbeek-Pront werd als lezeres van De Waarheid aangewezen, dan is het hoogst waarschijnlijk dat zij zelf ook lezeres was. Haar partner werd ook onmiddellijk van huis opgehaald, naar Westerbork overgebracht, op 30 november 1941 naar Auschwitz overgebracht; hij kwam op 31-3-1944 in Midden Europa om het leven.

Karreman, Bartholomeus (Bart), Leiden 2-3-1905
Woonachtig: Eindhoven
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.P.N.

Karreman-Wolting, Beertje, Hoogeveen 18-7-1907
Woonachtig: Eindhoven

Karssen, Hendrik, Amsterdam 13-11-1917, Assistent arts
Woonachtig: Westerscheldeplein 33 III, Amsterdam
Gearresteerd: 12-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Windekind Den Haag, Vught
Opmerkingen: Hij was lid van het studentenverzet. Hij werd gearresteerd vanwege het vervoeren en verspreiden van vervalste papieren. Hij werd op 12 augustus 1943 door de Nederlandse agent van politie Bollens van de Sicherheitsdienst in Den Haag samen met Harm Veldman en Rudolf van Dijk gearresteerd en 14 augustus overgebracht naar de Sicherheitsdienst aan de Nieuwe Parklaan 76 in Den Haag (Windekind waar Joodse Zaken was gevestigd), maar kennelijk later weer vrijgelaten. Hij wist op 11 mei 1944 uit buitencommando Eindhoven te ontsnappen.

Karssen, Jacobus Pieter, Hoorn 13-5-1916
Woonachtig: Gedempte Turfhaven 64, Hoorn
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught

Karstanje, Abraham Jacobus (Bram), Leiden 11-8-1907, IJzerwerker
Woonachtig: Van Swindenstraat 40, Schiedam
Verwantschap: Hij was een zoon van Maria Karstanje-Knoppert en een broer van Elisabeth Hendrika, Frederika Maria, Hendrikus, Hubregt, Jacoba, Johannes en Maria Karstanje.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was in Spanje hospitaalsoldaat. Hij was stateloos. Hij had een stencilmachine in huis. Hij stencilde en verspreidde De Vonk (al vanaf juni 1940) en andere illegale lectuur.
De verzetsman Karstanje die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Karstanje-Slieker, Pieternella Helena, Schiedam 19-9-1914, Werkneemster NS
Woonachtig: Van Swindenstraat 40, Schiedam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Karstanje, Abraham Jacobus (Bram), 27-12-1919, Werknemer NS
Woonachtig: Nieuwsticht Midden 8, Schiedam
Verwantschap: Hij was een zoon van Hubregt Karstanje en de broer van Els en Frederik Karstanje.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Karstanje, Elisabeth Hendrika (Els), Leiden 7-11-1910
Verwantschap: Zij was een dochter van Maria Karstanje-Knoppert en een zuster van Abraham Jacobus, Frederika Maria, Hendrikus, Hubregt, Jacoba, Johannes en Maria Karstanje.

Karstanje, Elsje (Els), Schiedam 5-10-1922
Woonachtig: Nieuwsticht Midden 8, Schiedam
Verwantschap: Zij was een dochter van Hubregt Karstanje en de zuster van Abraham Jacobus en Frederik Karstanje. Zij huwde na de oorlog met Johannes Pieter Schalker.

Karstanje, Frederik
Woonachtig: Nieuwsticht Midden 8, Schiedam
Opmerkingen: Hij was een zoon van Hubregt Karstanje en de broer van Abraham Jacobus en Els Karstanje.

Karstanje, Frederika Maria (Freek), Leiden 5-2-1905, Werkneemster NS
Verwantschap: Zij was een dochter van Maria Karstanje-Knoppert en een zuster van Abraham Jacobus, Elisabeth Hendrika, Hendrikus, Hubregt, Jacoba, Johannes en Maria Karstanje.

Karstanje, Hubregt, Den Haag 15-6-1894, Draaier
Woonachtig: Nieuwsticht Midden 8, Schiedam
Verwantschap: Hij was een zoon van Maria Karstanje-Knoppert en een broer van Abraham Jacobus, Elisabeth Hendrika, Frederika Maria, Hendrikus, Jacoba, Johannes en Maria Karstanje.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: [In 1921 28 jaar oud]. Schiedam. Metaaldraaier. C.P. / Fabrieksarbeider. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad (1923, 1939). Distributie De Tribune (1934). Bestuur afdeling C.P.N. (1939). Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921.
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Dachau
Overleden: Dachau 27-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij staat bij de Centralen Inlichtingendienst ook vermeld onder de naam Kastanje, waarbij alleen een vermoedelijke leeftijd en beroep wordt vermeld. Hij werd de eerste keer gearresteerd omdat hij ‘communist’ was.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Karstanje-Van Leeuwen, Adriana, Schiedam 22-11-1890
Woonachtig: Nieuwsticht Midden 8, Schiedam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Karstanje, Jacoba, Leiden 26-10-1903
Verwantschap: Zij was een dochter van Maria Karstanje-Knoppert en een zuster van Abraham Jacobus, Elisabeth Hendrika, Frederika Maria, Hendrikus, Hubregt, Johannes en Maria Karstanje.

Karstanje, Jan
Woonachtig: Mariastraat 78, Schiedam

Karstanje, Johannes (Jan), Den Haag 14-1-1898, Autogeenlasser
Woonachtig: Kortlandstraat 19 A, Schiedam
Verwantschap: Hij was een zoon van Maria Karstanje-Knoppert en een broer van Abraham Jacobus, Elisabeth Hendrika, Frederika Maria, Hendrikus, Hubregt, Jacoba en Maria Karstanje.
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Sint-Michielsgestel, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Karstanje-Groenenboom, Janna, Rhoon 17-11-1900
Woonachtig: Kortlandstraat 19 A, Schiedam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Karstanje, Maria, Amsterdam 1-10-1895
Woonachtig: Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Maria Karstanje-Knoppert en een zuster van Abraham Jacobus, Elisabeth Hendrika, Frederika Maria, Hendrikus, Hubregt en Maria Karstanje.
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Karstanje-Knoppert, Maria (Opoe), Schiedam 31-7-1878
Woonachtig: Zalmstraat 19, Schiedam
Verwantschap: Zij was de moeder van Abraham Jacobus, Elisabeth Hendrika, Frederika Maria, Hendrikus, Hubregt, Jacoba, Johannes en Maria Karstanje.

Kartoef, Philip, Amsterdam 5-6-1905, Plakker
Woonachtig: Hofmeyrstraat 2 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Kasemier, Adrianus Hendrik, Dragten 16-121905
Verwantschap: Hij was een broer van Engbert Adrianus Roelof Kasemier.

Kasemier, Engbert Adrianus Roelof, Wanne (Duitsland) 12-8-1909, Mijnwerker
Woonachtig: Kasteellaan 83, Heerlen
Verwantschap: Hij was een broer van Adrianus Hendrik Kasemier.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Diende in Internationale Brigade Spanje (1937-1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 13-2-1941, vrijgekomen 9-4-1941, tweede arrestatie 30-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Natzweiler, Mittelbau-Dora
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij maakte deel uit van een verzetsgroep rond Albert Pötze. Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
De verzetsman Kasemier die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kaspers, Kasper, Gasselternijveenschemond 18-8-1905, Landarbeider
Woonachtig: Gasselternijveenmond 10, Gasselternijveen
Verwantschap: Hij was een broer van Otto en Roelof Kaspers.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Actief in de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 10-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Melk 25-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij liet Jan Stoffer Alberts bij zich thuis onderduiken. Hij verspreidde illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitgl. d. KPN’. Hij had in Buchenwald een Schreibverbot.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kaspers, Klaas, Terschelling 15-11-1918, Nachtwaker museum Boymans
Woonachtig: Burgemeester Meineszlaan 6, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 was hij als dienstplichtige met de rang van sergeant en in de functie van groepscommandant gelegerd in de IJssellinie bij Westervoort met het oogmerk om een nabij gelegen brug te beveiligen. Vroeg in de ochtend op 10 mei 1940 meldt zich een groep van 28 militairen in Nederlands uniform met fietsen bij zijn post. Waarschijnlijk is het nog voordat Duitse troepen in Duits uniform de grens overschreden hebben. Hij ziet dat de mitrailleurs een vorm hebben die van de Nederlandse afwijken. Hij vraagt de leider van de groep om het wachtwoord en die probeert hem af te bluffen me de tegenvraag of hij wel gerechtigd is die vraag te stellen. Klaas vertrouwt de zaak niet en besluit zijn ondergeschikten opdracht te geven om hun wapens met scherp te laden en tevens de enige mitrailleur met scherp te laden en op een geschikte plek in stelling te brengen. Vervolgens eist hij van de gearriveerde militairen onder bedreiging van de mitrailleur hun wapens in te leveren. Daaraan wordt voldaan. Bij nadere inspectie blijkt het om Duitse militairen in Nederlands uniform te gaan, waarbij de helmen van karton nagemaakt blijken te zijn. Hij laat ze als krijgsgevangenen per vrachtwagen afhalen en wegvoeren (volgens het toen geldende oorlogsrecht mochten militairen valselijk gekleed in het uniform van de tegenstander onmiddellijk zonder proces doodgeschoten worden). Daarna hoort hij in de verte ontploffingen en beseft dat de oorlog is uitgebroken. Even later wordt hij zelf onder bedreiging door tanks krijgsgevangen gemaakt. Hij had ondanks dat er niet geschoten werd een levensgevaarlijke actie, die voor de verdediging van Nederland van vitaal belang was, tot een goed einde gebracht en waarbij een overmacht aan beter bewapende vijandelijke militairen krijgsgevangen werden gemaakt. Door zijn actie konden de bruggen over de IJssel bij Westervoort tijdig opgeblazen worden en de Duitse opmars vertraagd worden. Feitelijk kwam hij voor de Militaire Willemsorde in aanmerking.
Als krijgsgevangene heeft hij vier weken in Duitsland gevangen gezeten, waarbij op het laatst in Stalag II-D bij Stargar.
Hij was lid van de sabotagegroep binnen de NVM. Hij legde in 1942 samen met Hendrik Speksnijder, Jacobus Hoek en Izaäk Sies een brandbom in de bioscoop Luxor omdat daar Duitse propagandafilms werden gedraaid, maar de beginnende brand werd ontdekt doordat een vrouw haar paraplu vergeten was en kort na het einde van de voorstelling terugkeerde. Hij kreeg de doodstraf.

Kaspers, Otto, Gasselternijveenschemond 16-3-1908, Arbeider
Verwantschap: Hij was een broer van Kasper en Roelof Kaspers.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kaspers, Roelof, Gasselternijveenschemond 29-12-1911, Landarbeider
Verwantschap: Hij was een broer van Otto en Kasper Kaspers.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kastein, Gerrit Willem (Jan Bakker, Opzeeland, Klaas, baron Van Haersholte), Zutphen 25-6-1910, Zenuwarts, psychiater
Woonachtig: Van der Aastraat 14, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arts. Communist. Leest De Tribune. Leidt ambulance uitgezonden door Commissie Hulp aan Spanje (1936; datzelfde jaar weer teruggekeerd naar Nederland). Spreker. Comité van actie tegen het slagkruiserplan (Den Haag 1940).
Lid: Hij was medeoprichter van De Vrije Katheder. Hij was medeoprichter van het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar kwam te staan. Hij stuurde sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6) deels aan. Hij stuurde Nederlandse Volks Militie (NVM) deels aan.
Gearresteerd: 19-2-1943
Gevangenschap in: Binnenhof
Overleden: Den Haag 19-2-1943
Onderscheiding: Verzetskruis 1940-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was in 1937 drie maanden als medicus aanwezig bij de Internationale Brigade tijdens de Spaanse burgeroorlog, waar hij onder anderen verschillende latere Haagse communistische verzetsmensen behandelde voor opgelopen verwondingen en besmettelijke ziektes. Hij probeerde tijdens de meidagen van 1940 met een zeilboot vanuit Katwijk naar Engeland te vluchten.
Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Op 17 mei werd bij Toon van der Kroft thuis het Haags communistisch verzet (Vonk-groep) opgericht door Gerrit Kastein, Jan Geluk, Willem van ’t Veen en Toon van der Kroft. Hij was een van de initiatiefnemers tot het Solidariteitsfonds en verleende medische hulp aan door het Solidariteitsfonds verzorgde onderduikers. De eerste poging om hem te arresteren was op 31 augustus 1941; op 1 september was er een huiszoeking meteen daarna dook hij onder bij de arts Karel Bolle in Pijnacker. Op 2 september 1942 deden Jilis van der Weerd van de Documentatiedienst en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden een poging hem te arresteren.
Hij was medeoprichter het medisch contact, het studentenverzet en De Vrije Katheder; hij stuurde Nederlandse Volksmilitie en CS6 deels aan. Hij gaf opdracht tot vele bomaanslagen op spoorwegen op diverse plekken in Nederland en brandstichtingen in bioscopen die Duitse propagandafilms draaiden en ook op de opslagplaats van hooi en stro voor de Wehrmacht in Den Haag. Hij moet beschouwd worden als Nederlands belangrijkste verzetsman. Hij schoot de door de Duitsers tot secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten benoemde NSB’er Reydon en zijn vrouw dood en was betrokken bij het doodschieten van generaal Hendrik Alexander Seijffardt die voor de oorlog de chef van de Generale Staf was en tijdens de oorlog de leiding had over het Nederlandse vrijwilligerslegioen dat voor de Duitsers in de Sovjet Unie vocht. Het gebruikte pistool was via de V-Mann Anton van der Waals afkomstig van de Sicherheitsdienst.
De nacht van 18 op 19 februari 1943 bracht hij door bij zijn vriend, collega en medeverzetsman Rhijnvis Feith aan de Stationsweg 4 in Den Haag. Die nacht sliep Jan Rik van Gilse ook op dat adres. De volgende ochtend had hij een afspraak met zijn echtgenote op het station Hollands Spoor. Zij bracht hem drie pistolen.
Hij had een afspraak met Pieter Wapperom gepland op 19 februari 1943 in een café vlak bij het station in Delft. In Delft zou hij met Wapperom een plan doornemen om tegelijkertijd door heel Nederland arbeidsbureaus in brand te steken, zodat de uitzending voor de Arbeitseinsatz van arbeiders naar Duitsland ernstig gehinderd zou worden. Kastein zag er eerder erop toe dat Wapperom de afspraak in zijn agenda opschreef evenals een afspraak in Utrecht tussen Wapperom en Nico Bergsma. In de vergaande onderzoeken naar de Nederlandse Volksmilitie was de Rotterdamse Sicherheitsdienst bij Bergsma uitgekomen en had hem gearresteerd. Daardoor kon Wapperom in Utrecht gearresteerd worden, waarna de aantekening van de afspraak met Kastein gevonden werd. Kastein, die zijn laatste nacht had doorgebracht in de woning van zijn collega-psychiater en medeverzetsman Rhijnvis Feith werd opgewacht en gearresteerd.
Bij de arrestatie verzette Kastein zich heftig, zodat een fouillering niet mogelijk was. Bij een Sicherheitsdienstauto aangekomen zag hij kans een pistool te trekken en verwondde met een schot de in de auto zittende Sicherheitsdienstman Ernst Knorr. Bij fouillering werd op Kastein een agenda gevonden met een notitie over een afspraak in een koffiehuis bij station Laan van Nieuw Oost Indië in Voorburg. Toen de auto op bij het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst aan het Binnenhof in Den Haag kwam, toonde Kastein zich bereid om met de Sicherheitsdienst naar die tweede afspraak te gaan. Bij het koffiehuis aangekomen stapte de Rotterdamse Sicherheitsdienstman Johannes Hoffmann uit en liep naar het koffiehuis. Kastein trok geboeid een pistool dat bij de fouillering over het hoofd was gezien aangezien hij bij zijn kruis had verborgen en daar werd niet goed gefouilleerd, had hij van Anton van der Waals geleerd. Kastein verwondde chauffeur de Rotterdamse Sicherheitsdienstman Martin Kohlen, sprong uit de auto en holde weg. Omdat hij geboeid was kon hij niet echt hard lopen en werd snel achterhaald en vervolgens naar Het Binnenhof gebracht. Daar trok hij het derde pistool, richtte het op zijn borst en schoot, maar het wapen ketste. De drie pistolen waren hem die ochtend op station Hollands Spoor overhandigd door zijn echtgenote. Kastein werd naar de verhoorkamer op de tweede verdieping op het Binnenhof gebracht en aan een stoel vastgebonden. Toen hij met en bewaker werd achtergelaten sprong hij plotseling overeind en sprong met stoel en al voorover door het gesloten raam. Hij kwam neer aan de voeten van een collega en de echtgenote van een broer van de schrijver Menno ter Braak. Kastein liep een schedelbasisfractuur op en overleed kort daarop in ziekenhuis Zuidwal. Dit soort sprongen was kennelijk binnen de gewapende sabotagegroepen van de CPN doorgesproken, want kort daarvoor had Hendrik Speksnijder bij de Sicherheitsdienst in Rotterdam een identieke sprong gemaakt.
In het koffiehuis in Voorburg had de beruchte landverrader Anton van der Waals op Kastein zitten wachten, omdat hij onder een valse naam een afspraak met Kastein had. Plotseling hoorde hij schieten en zag tot zijn verbazing vier mannen met getrokken pistool naar buiten stormen, maar ze kwamen te laat want ze zagen de auto snel weg rijden. Kennelijk had Kastein met deze afspraak de bedoeling hem te liquideren, want de vier mannen waren een groep communisten onder leiding van Lucas Spoor. Als psychiater had Kastein waarschijnlijk de blufverhalen van Van der Waals doorzien en hem herkend als een V-Mann waar meerdere verzetsgroepen in Nederland jacht op maakten.
De Duitsers hebben over hem vermeld dat hij van Joodse afkomst was: dit is echter pertinent onjuist.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1950 een dossier over hem samen, dat tot 1963 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Kastein-Sachse, Elisabeth Marie, Reichenbach (Duitsland) 9-2-1907
Woonachtig: Van der Aastraat 14, Den Haag.
Opmerkingen: Zij overhandigde haar echtgenoot Gerrit Kastein op 19-2-1943 op station Hollands Spoor drie pistolen, die nodig waren om Anton van der Waals te liquideren in het koffiehuis bij het stationnetje Laan van Nieuw Oost-Indië. Na de oorlog legde zij een verklaring af dat op 2 september 1941 twee politiemannen, te weten Willem van Duivenboden en Jilis van der Weerd, ’s-avonds omstreeks 7 uur bij haar aanbelden om haar echtgenoot te arresteren, wat in een proces-verbaal onder ambtshalve eed werd vastgelegd en door haar werd ondertekend. Deze verklaring haalde het alibi van Johannes Veefkind onderuit, die volgens verklaring van Bernard Robers en Frederik Donderwinkel bij de moord op Herman Holstege aanwezig was, terwijl Veefkind dit ontkende met de verklaring dat hij toen bij de woning van Gerrit Kastein was. Collega’s van Veefkind, waarschijnlijk vooroorlogse leden van de Haagse Politie Inlichtingendienst, hebben een ‘waarheidsgetrouwe kopie’ van de verklaring van Elisabeth Kastein-Sachse gemaakt, waarin als enige de zin over het aanbellen was weggelaten. De verantwoordelijke onbekende politiemannen pleegden daarmee schriftelijk meineed om zo Veefkind van de beschuldiging van de martelmoord te redden.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kautsky-Ronsperger, Luise, Wenen (Oostenrijk) 11-8-1864
Woonachtig: Krammerstraat 8, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 8-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 11-1944
Opmerkingen: Zij zorgde voor onderduikadressen en. Vanuit haar woning werden bonkaarten en illegale kranten gedistribueerd. Gertrud van Reemst-De Vries woonde na haar vrijlating uit Westerbork enige tijd bij haar in huis. Volgens Rebekka Brilleslijper is ze begin september 1944 op de dag van aankomst in Auschwitz overleden.

Kat, Arend (Henk, Henk Katee, Henk Pol), Zaandam 13-1-1921, Onderwachtmeester Staatspolitie
Woonachtig: Politiekazerne Cornelis Troostplein 23, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Jan Kat en een broer van Jan Kat.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In het begin van de oorlog kalkte hij communistische leuzen op muren en verspreidde De Waarheid. Hij trad toe tot de politie met het oogmerk om te infiltreren, daarbij bemiddelde zijn oom Jan de Jongh die politieman was. Hij heeft de nationaal-socialistische politieopleiding in Schalkhaar gevolgd. Na een ruzie met een hulpagent over een zitplaats in de trein moest hij onderduiken. Vervolgens ging hij full-time aan het communistisch verzet deelnemen. Zij schuilnaam ‘Pol’ was afgeleid van zijn baan als politieman. Hij trad toe tot de sabotageploeg van Jan Brasser. Aan het einde van de oorlog verspreidde hij De Waarheid samen met onder andere Marcus Bakker.

Kat, Cornelis Hendricus, Amsterdam 11-1-1898, Magazijnbediende
Woonachtig: Polluxplein 10, Amsterdam
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme

Kat, Jan, Zaandam 23-7-1896, Ambtenaar PTT
Woonachtig: Havenstraat 89 C, Zaandam
Verwantschap: Hij was de vader van Arend en Jan Kat en een zwager van Jan de Jongh.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Telegrafist Rijkstelegraaf. Kandidaat C.P. verkiezingen gemeenteraad.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kat, Jan, Zaandam 10-8-1922, Ambtenaar PTT
Woonachtig: Havenstraat 89 C, Zaandam
Verwantschap: Hij was een zoon van Jan Kat en een broer van Arend Kat.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kat-Van Leeuwen, Maria Sophia, Zaandam 13-5-1924
Woonachtig: Havenstraat 89 C, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kat, M. de
Woonachtig: Lagendijk 109 B, Ridderkerk

Katan, Ernst, Hilversum 30-4-1923, Musicus
Woonachtig: Westerscheldeplein 1 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Hans Katan.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork
Overleden: Westerbork 6-9-1944 Nekschot
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte koeriersdiensten en vervoerde wapens. Hij zorgde voor bonkaarten en vals persoonsbewijzen voor Joodse onderduikers. Gearresteerd door de treincontrole die onder leiding van Krieno Hendrik Luurssen van de Haagse Politie Inlichtingendienst stond. Begin september 1944 wist hij met vier andere Joden uit Westerbork te ontsnappen om aan een transport naar Duitsland te ontkomen, waar ze weinig goeds van verwachtten. Ze werden kort daarop toch weer gepakt en vervolgens met een nekschot afgemaakt.

Katan, Hans (Bernard), Hilversum 9-8-1919, Student
Woonachtig: Westerscheldeplein 1 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Ernst Katan.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 18-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een van de oprichters van CS6. Hij deed mee aan de overval op het Amsterdams bevolkingsregister. Hij was betrokken bij het gewapend verzet. Hij werd gearresteerd in de woning van de auteur Ed Hoornik.

Kater, Adrianus Josephus Marie (Adriaan, Aart), Heemskerk 7-10-1906, Transportarbeider
Woonachtig: Galgenweg 20, Beverwijk
Godsdienst: Geen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Dient waarschijnlijk in Internationale Brigade Spanje (1937).
Gearresteerd: 8-7-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde G. Brink. Hij was stateloos. Hij wilde in 1944 naar het oosten uitwijken; hij kwam in contact met Johanna van Soelen, een verraadster die in het verzet was geïnfiltreerd. Zij zei dat ze hem verder kon helpen. Ze lokte hem in Deventer in de val. Kater kon vanuit de gevangenis via zijn was goed een briefje naar huis smokkelen, waarin hij meldde dat Van Soelen de verraadster was. Vervolgens werd op 18 februari 1945 Van Soelen door Jan Bonekamp geliquideeerd.
Hij gaf in Vught als arrestatiereden op ‘Untertaucher’ en was lid van de CPN.
De verzetsman Kater die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kattenburg, Elisabeth, Amsterdam 15-11-1899, Naaister
Woonachtig: Holendrechtstraat 13 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Kaufmann, Grete Ellen A., Büdingen (Duitsland) 16-4-1927
Woonachtig: Bellamystraat 4, Utrecht
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Theresienstadt
Opmerkingen: Zij was stateloos.

Kautz, Johannes Abraham Jacob, Den Haag 23-9-1903, Machinearbeider
Woonachtig: Nicolaas Tulpstraat 55, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 1941, vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kedde, Bernardus Johannes (Barend), Deventer 15-7-1898, Kantoorbediende
Woonachtig: Prof. Kamerlingh Onneslaan 134 B, Schiedam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Journalist. Colportage De Tribune (voor 1934). Bestuur S.T.F. C.P.N. bestuur afdeling Schiedam en district Rotterdam (1940). Bij vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940). E.M.M. (1940).
Gearresteerd: eerste arrestatie 14-3-1941, vrijgekomen 17-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Keesman, Hendrik, Nieuwer-Amstel 30-10-1895, Metaalbewerker
Woonachtig: Maria aan de Vissersmaas 4, Maastricht
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Philips (voor 1930 ontslagen)/ Mijnwerker. Communist. Propagandist De Dageraad (1929). Verspreiding van en publicatie in communistische bedrijfskrant Het woord van den mijnslaaf(1930). Bereid tot aanslag op brug Roermond (1922). Penningmeester C.P.H. afdeling Heerlen (1929). Districtsbestuur C.P.N. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 12-9-1940, vrijgekomen 10-1940, tweede arrestatie 4-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Keijser, Heinz, Gronau (Duitsland) 26-8-1911
Woonachtig: Amsterdam
Opmerkingen: Hij had de Nederlandse nationaliteit. Hij had een relatie met Eva Leontine Rosa Loeb, met wie hij na de oorlog huwde.

Keijzer, Gerrit Anthonius, Sloten 13-8-1894, Los werkman
Woonachtig: Spaarndammerdijk 649, Amsterdam

Keijzer, Pieter, Nieuwendam 12-6-1913, Chauffeur-monteur
Woonachtig: A 107, Oostzaan
Verwantschap: Hij was een broer van Lea Maaike Voorn-Keijzer.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij scheidde van zijn vrouw toen hij naar Sapnje vertrok en een jaar na terugkeer huwde hij weer met haar; vermoedelijk een methode om voor haar een uitkering te krijgen gedurende zijn verblijf in Spanje.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Keilman, Sjerp Jacobus, Loosduinen 30-7-1900, Loodgieter
Woonachtig: Larixlaan 14, Den Haag
Godsdienst: Evangelisch Luthers
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Keip, Margarethe (An, Annie), Wuppertal (Duitsland) 12-5-1904, Textielarbeidster
Woonachtig: Hoofdweg 288 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij huwde meteen na de oorlog Maurits Meijer.
Lid: Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Opmerkingen: Zij had niet de Nederlandse nationaliteit. Zij was een van de oprichters van de mil-groep. Zij onderhield het contact tussen de CPN en het communistische emigrantenverzet (waarbij de groep Wollweber).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Keizer, Adrianus (Arian), Rotterdam 5-8-1913, Elektrisch lasser
Woonachtig: Zwaanshals 128 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Dirk Keizer.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 1-5-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Amsterdam, Vught, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij vervulde een leiding gevende rol. Er werden vergaderingen bij hem thuis gehouden. Hij vervoerde stencilmachines. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werd op 4-5-1942 door een politieagent van de Haagse Politie Inlichtingendienst (vermoedelijk Johannes Hubertus Veefkind) van Rotterdam naar het Oranjehotel overgebracht. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Keizer, Dirk, Rotterdam 30-10-1900, Meubelmaker
Woonachtig: Vinkenstraat 41 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Adrianus Keizer.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 7-10-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau
Overleden: thuis 15-7-1949
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. Hij werd op 18-11-1942 naar het Oranjehotel werd overgebracht. In Dachau gaf hij op als arrestatiereden ‘illegaler Propaganda verdächtig’. Hij is na de oorlog overleden ten gevolge van de mishandelingen in het concentratiekamp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kelholt, Jan, Zutphen 15-12-1885, Behanger
Woonachtig: Blekerskade 105, Alkmaar
Was voor de oorlog lid van het PAS
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Stoffeerder. Commissaris P.A.S. (1938). Secretaris-penningmeester afdeling Landelijke Federatie van Meubelmakers (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Keman, Johannes Engelbertus, Amsterdam 2-1-1905, Reclamechef
Woonachtig: Crailoscheweg 9, Huizen

Kemp, Bastiaan van der, Maassluis 3-1-1911
Woonachtig: Jaagpad 31, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kempen, Gerardus Johannes van, Bergen op Zoom 3-5-1881
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd in Frankrijk gearresteerd, vermoedelijk op een eerdere datum.

Kempers, Wilhelm Johan, Lonneker 18-6-1906, Textielarbeider
Woonachtig: Hofstedeweg 109, Enschede
Gearresteerd: 29-10-1944
Gevangenschap in: Tromplaan Enschede
Overleden: Enschede 30-10-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kempers-Grashof, Antonia Geertruida, Enschede 15-6-1905
Woonachtig: Hofstedeweg 109, Enschede
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kenter, Johannes David, Amsterdam 10-5-1923, Bankwerker-hand
Woonachtig: Crijnssenstraat 18 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-1-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kerker, Johannes (Jan), Amsterdam 29-6-1905, Masseur
Woonachtig: Koninginneweg 140, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Dienstweigeraar. Ingesloten 25 november 1925.
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Sandbostel 5-1945

Kerker, Wilhelmus Cornelis (Wim), Amsterdam 31-8-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Westermarkt 10 I, Amsterdam
Gearresteerd: <11-1943
Gevangenschap in: Vught
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kerkhof, Louis, Schiedam 26-1-1885, Tuinder
Woonachtig: Heerenpad 25, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kerkhoven, Mélisande Tatiana Marie, St. Cloud (Frankrijk) 10-4-1919, Studente
Woonachtig: Korreweg 92 A, Groningen
Gearresteerd: 27-12-1944
Gevangenschap in: Groningen
Overleden: Haren (Groningen) 19-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en deed daarnaast andere verzetsactiviteiten.

Kerklaan, Johannes, Rotterdam 4-3-1912, Scheepsschilder
Woonachtig: Hofdijk 20, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuur afdeling C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 11-5-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-3-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kerklaan, Petrus Josephus van, Rotterdam 28-1-1916, Arbeider
Woonachtig: Schans 91 E, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een halfbroer van Gerrit van Aalst.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: <1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd geboren met de naam Albers die later gewijzigd werd in Kerklaan, hij gebruikte als achternaam Van Aalst zijnde die van zijn stiefvader. Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst) gesignaleerd als lid van de CPN.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kermis, Hendrikus Johannes, Rotterdam 13-2-1904, Expediteur
Woonachtig: De Buijserlaan 189 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943, vrijgekomen 29-11-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. Hij was patiënt van Bernardus Meijboom en die bracht de op de vlucht zijnde ernstig gewonde Karel Meijer voor een nacht bij hem onder; daarvoor werd Kermis gearresteerd. Hij is op 29-11-1943 gevlucht.

Kern-Van der Wel, Josephina Margrieta, Rotterdam 23-8-1885, Onderwijzeres
Woonachtig: Lumeystraat 22, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege een overtreding van de verordeningen van de Rijks Commissaris, wat meestal steun aan Joden betekende.

Kersten, Wilhelmus Hendricus, Amsterdam 20-12-1899, Timmerman
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 362, Amsterdam

Kerver, Matthijs, Woerden 15-12-1900, Café-uitbater
Woonachtig: Thorbeckestraat 24, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Havenarbeider. Communist. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 12-11-1940
Gevangenschap in: Weteringschans, Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Brandenburg-Görden, Berlin-Moabit
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij werd in Amsterdam gearresteerd. De Rotterdamse politie registreerde bij zijn opsluiting in een cel als arrestatiereden: ‘Verkoop fotos Prinses Juliana? Communist!’ Hij werd op 5-12-1940 doorgestuurd naar Den Haag. Hij werd op november 1942 in Berlijn tijdens een proces tegen leden van de scheepssabotgeploeg veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf vanwege ‘Vorbereitung Hochverrat’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Keseling, Johannes Elias, Rotterdam 16-7-1908
Woonachtig: Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kesner, Jacob, District Mile and Oldtown (Groot Brittannië) 16-11-1906, Kleermaker
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 63 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1942
Opmerkingen: Hij was een buurman van Barend Cozijn. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en twee kinderen van acht en achttien jaar werden meteen opgepakt, naar Westerbork afgevoerd; echtgenote en jongste kind werden op 3-12-1942 in Auschwitz vermoord en het oudste kind op 21-1-1943.

Kesseler, Gerrit Wilhelm, Amsterdam 3-4-1899, Betonwerker
Woonachtig: Kanaalstraat 141, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een buurman van vader en zoon Jacobus Rijnders.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kesseler, Jan David, Amsterdam 4-1-1904, Tremmer grote vaart, stoker
Woonachtig: Anjelierstraat 74 I, Amsterdam
Gearresteerd 15-1-1942
Gevangenschap in: Siegburg
Overleden: Siegburg 16-3-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Strobos en Van der Woensel in opdracht van Kommissar Horak van de Haagse Sicherheitsdienst en werd naar Den Haag overgebracht. Hij had het voor een stoker zeer hoge bedrag van fl. 75,75 op zak. Hij is in de gevangenis gestorven.

Ketting, Hendrik, Charlois 18-2-1895, Houder consumptiewagen
Woonachtig: Schulpweg 98 C, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een volle neef van Marinus Ketting.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 20-11-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: De Rotterdamse politie registreerde bij zijn opsluiting in een cel als arrestatiereden: ‘Verdacht van verduistering’ (Voor een dergelijk vergrijp werd men in het algemeen niet naar het Oranjehotel gestuurd, zodat er waarschijnlijk een andere reden achter zit).

Ketting, Marinus, Pernis 16-1-1912, Havenarbeider
Woonachtig: Wolvenstraat 28, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een volle neef van Hendrik Ketting.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 11-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Keuken, Frederik, Echteld 25-12-1904, Los arbeider
Woonachtig: Zuiderstraat 13, Wageningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 3-5-1943, 12-6-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Keulen, Trijntje van (Truus, Mariska, Jopie, Elly), Amsterdam 1-2-1924, Fabrieksarbeidster
Woonachtig: Lindengracht 145, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Cornelia Jacoba Klein-Van Keulen. Zij huwde na de oorlog met Johan Wilhelm Bosman.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde illegale lectuur. Zij plakte pamfletten op muren. Zij fungeerde als koerierster voor een CPN-groep. Zij trad toe tot de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, waarvoor zij ook koerierster was. Ook daar was ze koerierster voor o.a. Jan Thijssen en Koos Vorrink. Zij verleende hulp, bonkaarten, aan Joodse en niet-Joodse onderduikers. Zij stal een pistool van een dronken Duitse officier, die het op het laatste moment doorkreeg; in de daaropvolgende schietpartij werd de officier doodgeschoten.

Keun, Jacob, Eelde 5-7-1904, Arbeider
Woonachtig: Yde
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Stroper.

Keune, Johannes Stephanus (Jan), Amsterdam 1-3-1914, Musicus
Woonachtig: Leliestraat 155, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Overleden: Amsterdam 25-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Na een brand op zijn adres vond de politie tussen de restanten een dolk van de Wehrmacht. Keune verklaarde dat hij de dolk al meer dan tien jaar in zijn bezit had. Hij maakte samen met Durk Wolters en Jacobus Stevense deel uit van een sabotagegroep die overvallen pleegde om aan eten voor onderduikers te komen; alle drie werden op de zolder van Bloemgracht 82 III door de Sicherheitsdienst doodgeschoten.

Keuter, Hendrika Jacoba (Henny), Amsterdam 29-11-1921
Woonachtig: Nassaukade 128 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij huwde na de oorlog met Dirk Veenstra.
Opmerkingen: Zij was actief voor de CPN, later ook voor Trouw en de Landelijke Organisatie voor Hulp aan onderduikers. Zij was koerierster. Zij had een Joods kind als onderduiker in huis.

Keuvelaar, Jan, Den Haag 7-12-1913, Opperman
Woonachtig: Peilstraat 33, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 6-6-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme, Dachau
Opmerkingen: Hij plakte op 1 mei 1941 samen met Maria Schalker pamfletten aan. Hij werd op zijn werk gearresteerd. Na zij arrestatie zat Arie Kloostra enige tijd bij zijn echtgenote ondergedoken, later at hij enige keren per week bij haar. Kloostra werd gearresteerd bij het verlaten van haar woning. Hij werd nog op de dag van arrestatie door Inlichtingendienstman Veefkind verhoord. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er betätigte sich noch nach dem Verbot der CPN illeg. Als Kurier und Hauptverteiler von Hetzschriften’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘CPN Zeitungen verkauft’. In Dachau werd hij onderworpen aan medische proeven met malaria. Hij werd per ambulance naar Nederland geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Keverkamp, Petrus Antonius Bernardus (Piet, Pe), Leeuwarden 5-12-1908, Kappersbediende
Woonachtig: HD 88, Houtigehage
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 11-9-1941
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Mauthausen 5-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was verspreidingscoördinator voor De Waarheid en andere van illegale lectuur in Friesland. Hij stelde zijn huis beschikbaar als aanloopadres voor koeriersters. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Tätigkeit für CPN’.

Kibbel, Johannes, Den Haag 15-3-1897, Borstelmaker
Woonachtig: Soesterbergstraat 76, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Gerarda Braxhoofden-Kibbel.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 20-3-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-4-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd door Leonardus Poos en Marten Slagter van de Haagse Politie Inlichtingendienst gearresteerd.

Kieboom, Arie, Werkendam 16-9-1921, Kantoorbediende
Woonachtig: Wolphaerstgracht 441 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Barend Kieboom.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 1-2-1944
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Amersfoort, Rheine
Opmerkingen: Hij werd in opdracht van de Sicherheitsdienst ingesloten. Hij werd in april 1944 in Rheine in Duitsland te werk gesteld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kieboom, Barend, Werkendam 18-12-1898, Zetschipper
Woonachtig: 2e Gijsingstraat 37, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Arie Kieboom.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.P.N.-partijbestuur (1938).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Doordat er in december 1941 veel verzetsmensen, waarmee hij in contact stond, gearresteerd werden, dook hij toen onder in Amsterdam, waar hij zijn verzetsactiviteiten voortzette. Hij was betrokken bij de overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans; hij kreeg daarbij een kogel in het been.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kieboom-Zwets, Willemijntje Hendrika (Wil), Werkendam 11-1-1904
Woonachtig: 2e Gijsingstraat 37, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij verleende hulp aan Joodse onderduikers en bracht Joodse onderduikers op adressen onder.

Kies, Petrus Hendricus, Schiedam 25-12-1901, Molenmaker
Woonachtig: Groote Markt 41 A, Schiedam

Kievit, Anne, Emmen 28-1-1903, Arbeider
Woonachtig: Brunssum
Gearresteerd: 24-9-1940, vrijgekomen 30-6-1941
Gevangenschap in: Maastricht, Aken
Opmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kievit-Poede, Grietje, Emmen 7-8-1907
Woonachtig: Brunssum
Gearresteerd: 24-9-1940, vrijgekomen 30-6-1941
Gevangenschap in: Maastricht, Aken
Opmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kijlstra, Harke Ruurd, Hengelo 14-7-1921, Student
Woonachtig: Frederiksplein 33, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Reinder Anne Kijlstra.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 19-3-1943, vrijgekomen 12-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Karel Louis de Vries en Margaretha Philomena Taselaar in opdracht van Untersturmführer Schöning van de Rotterdamse Sicherheitsdienst in Amsterdam door de Rotterdamse inspecteur van politie Breugen gearresteerd. Hij had fl. 353,67 op zak, wat ongeveer twee maandsalarissen was. Ze werden tegelijkertijd door de Rotterdamse Sicherheitsdienst vrijgelaten.

Kijlstra, Reinder Anne (Rein), Apeldoorn 17-5-1920
Woonachtig: Frederiksplein 33, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Harke Ruurd Kijlstra.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Kik, Jan, Bruinisse 2-3-1908, Waterstoker
Woonachtig: 1e Kiefhoekstraat 1, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 18-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Patriot. Hij nam levensmiddelen en bonnen in ontvangst voor verdere distributie. Hij ontving vuurwapens om verder door te geven. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Kik-Oerlemans, Maria Klaasje, Amsterdam 20-9-1911
Woonachtig: 1e Kiefhoekstraat 1, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Kikkert, Klaas, Het Schut (Hoogeveen) 1-9-1906, Schipper
Woonachtig: Feijenoorddijk 43, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Schipper. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Kila, Pieter, Delft 29-5-1904, Broodbezorger
Woonachtig: Jacob van Campenplein 21, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 15-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing, Hamburg-Veddel, Dessauer-Ufer
Overleden: Neuengamme 25-10-1944
Opmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘Kontraktbruch’. Hij was naar het Aussenkommando Dessauer Ufer overgeplaatst in het kader van het Duitse programma ‘Geilenberg’ voor het herstellen van de schade door bombardementen aangebracht aan de petroleumindustrie in de haven van Hamburg. Omgekomen bij bombardement.

Kila, Willem, Rotterdam 1-6-1888, Straatzanger, Koopman
Woonachtig: Van Ravesteinstraat 351 (ook woonwagen), Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 14/15-4-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Siegburg, Kassel
Overleden: Kassel 16-3-1945
Opmerkingen: Als straatzanger had hij een bariton-stem; hij werd daarbij begeleid door de Jopie Schouten. Hij werd tijdens de oorlog veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden tuchthuis.

Kimpe, Friedrich Ludwig de, Krefeld 13-12-1895, Monteur
Woonachtig: Bree 93 B, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij werd op 16-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.

Kimpel, Alfred Carl, Remscheid (Duitsland) 12-4-1899, Metaalbewerker
Woonachtig: Leeuwerikstraat, Leiden
Gearresteerd: mei 1940
Gevangenschap in: Wuppertal
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij was in 1933 uit Duitsland gevlucht. Hij werkte in het verzet samen met zijn eveneens uit Duitsland gevluchte overbuurman Maksymilian Gorzijnski, die hij al in Duitsland kende. Hij was buurman van Niko Tinbergen; aan de andere kant van Tinbergen woonde Antoinetta Wilhelmina Maria Otter, waar Gorzijnski zat ondergedoken. Hij werd vrijgelaten of wist te ontsnappen en keerde naar Nederland terug.

Kindt, Harry, Den Haag 14-6-1919
Woonachtig: C.D. Tuinenburgstraat 284, Rotterdam
Gearresteerd: 6-9-1943
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen

Kint, Emilus (Emiel), Rotterdam 20-3-1906, Trambestuurder
Woonachtig: Messchertstraat 25 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 14-1-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-1-1943
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij plakte pamfletten in de tram.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kint, Matheus Martinus, Rotterdam 1-7-1901, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Feijenoorddijk 103 B, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Hendrik Bokstijn.

Kip, Frederik Berend (Frits), Tange 20-4-1901, Schipper
Woonachtig: Hooftskade 174, Stadskanaal
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 7-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 14-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung f. die K.P.N.

Kipp, Dirk Johannes, Den Haag 8-2-1922, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Alberdingk Thijmstraat 77, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Meppen-Versen, Ravensbrück, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Kist, Berend, Amsterdam 12-10-1890, Havenarbeider
Woonachtig: Middenweg 77 II, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-2-1944
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 6-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Judenbeg. [Judenbegünstigung]’.

Kist, Jan Adolf Hendrikus, Almelo 24-11-1892, Verver
Woonachtig: Poulinkstraat 27, Almelo
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Kitsz, Cornelis (Nelis), Amsterdam 13-3-1873, Metselaar
Woonachtig: Admiralengracht 212 II, Amsterdam
Lid: Hij was oorspronkelijk anarchist. Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN en actief binnen de linkse vakbond Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS).
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Anarchist. Leiding Landelijke Federatie van Sociaal Anarchisten (1920). R.S.A.P. Penningmeester N.A.S. (gesalarieerd bestuurder in 1924, 1932, 1935, 1938). Onderhandelaar voor P.A.S. Amsterdam bij bouwconflict (1921). Naar Rusland (1921). Leider vakantie-kinderfonds N.A.S. Voorzitter Plaatselijk Arbeids Secretariaat Amsterdam (1921, 1926). Medewerker Klassenstrijd (1925). Kandidaat gemeenteraad voor Arbeiders Comité 1927). Spreker. Lid van het Dagelijks Bestuur van de I.R.H. (1926; in 1927 voorzitter). V.V.V.O. Raadslid Amsterdam voor de R.S.P. in 1931. Redactie De Nieuwe Weg (tot 1935). Voorzitter P.S.F. (1933). Penningmeester I.S.F. Medewerker De Rode Anti-militarist. Metselaar. Gemeenteraad Amsterdam. Lid Centrale Raad I.R.H. (1926). Voorzitter I.R.H., sectie Nederland (bedankt 1927).
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941, derde arrestatie 7-5-1943, vrijgekomen 10-5-1943
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten. Mogelijk werd hij werd vanwege zijn hoge leeftijd vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klaassen, Georgius Antonius, Nieuwer Amstel 14-6-1893, Betonwerker
Woonachtig: Roggestraat 24, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los werkman. Bestuur afdeling R.S.A.P. (1939). Kandidaat gemeenteraad (1939). Agent De Nieuwe Fakkel.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Klaber, Fritz, Breyell, (Duitsland) 6-11      1904, Koopman aardappelen
Woonachtig: Hemonystraat 44 II, Amsterdam
Gearresteerd: 18-10-1940, ontsnapt 11-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij werd kort na de Kristallnacht in de gevangenis opgesloten en kwam op 17 november 1938 in het concentratiekamp Dachau terecht. Familieleden zorgden voor valse papieren voor emigratie naar de Dominicaanse Republiek; hij werd 16 februari 1939 vrijgelaten op voorwaarde dat hij onmiddellijk uit Duitsland verdween; hij vertrok naar Amsterdam. In oktober 1940 werd hij als Joods vluchteling in Westerbork opgesloten. Toen de deportatie van Joden uit Nederland begon, stichtte de communistische gevangene Werner Stertzenbach een verzetsgroep om gevangenen uit Westerbork te smokkelen; Klaber sloot zich aan bij die groep. Toen hij vernam dat hij op transport moest, ontsnapte hij net zoals Stertzenbach uit Westerbork. Daarna sloot hij zich bij het verzet aan; in 1944 sloot hij zich aan bij de groep Van Dien.

Klapmuts, Jacob, Landsmeer 18-8-1919
Woonachtig: Keizersgracht 729, Amsterdam / 27 Boulevard des Dames, Toulouse (Frankrijk)
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op beide adressen woonde ook Leo Klatser.

Klaris, Adrianus, Rotterdam 31-12-1905, Wegenbouwer
Woonachtig: Frederikstraat 93 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Amersfoort

Klasing, Hendrik Willem, Alkmaar 3-9-1901, Havenarbeider
Woonachtig: Zandersbuurt 3, Alkmaar
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Transportarbeider. Secretaris afdeling Landelijke Federatie van Transportarbeiders (1938). Commissaris P.A.S. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 13-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Klatser, Leo, Amsterdam 1-9-1916, Fotograaf
Woonachtig: Keizersgracht 729, Amsterdam / 27 Boulevard des Dames Toulouse (Frankrijk)
Verwantschap: Hij was een broer van Nora Polak-Klatser.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 8-2-1943
Gevangenschap in: Compiègne (Frankrijk), Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij was op 1 december 1941 gearresteerd omdat hij een boete van vier gulden niet had betaald, waarvoor hij twee dagen vervangende hechtenis moest uitzitten. Hij werd in 1943 in Frankrijk gearresteerd. Hij verbleef in Toulouse (Frankrijk) en werd daar gearresteerd. Op beide adressen woonde ook Jacob Klapmuts..
De verzetsman Klatser die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klaveren, Emanuel Cornelis Jacobus van (Herman), Amsterdam 21-1-1903, Transportarbeider
Woonachtig: Nieuwland 60, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Maria Johanna van Klaveren.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 26-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klaveren, Maria Johanna van, Amsterdam 7-11-1910, Naaister
Woonachtig: Zaanstraat 42 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Emanuel Cornelis Jacobus van Klaveren.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 23-9-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Wilhelmina Gasthuis, Oranjehotel, Ravensbrück, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 27-2-1943
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde het echtpaar Lambertus en Margaretha Paeper-Huig; zij was buurvrouw van het echtpaar Peter Heinrich en Marietje Curière-Korteman. Zij verspreidde De Waarheid. Zij plakte pamfletten op muren. Zij werd op 23-11-1942 in opdracht van de Amsterdamse verbindingsofficier Hoogendoorn (een politieman die het contact tussen de politie en de Sicherheitsdienst onderhoudt) vanuit het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam naar het Oranjehotel overgebracht. Vermoedelijk was ze al eerder onder arrest geplaatst.

Kleef, Gerard van, Amersfoort 8-2-1921
Woonachtig: Weltevreden 4, Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kleef, Gijsbertus Roelof van (Bertus), Rotterdam 17-8-1914, Kapper
Woonachtig: Pimpernelstraat 6, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Hendrik, Johannes en Willem Johannes van Kleef.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: <10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kleef, Hendrik van, Rotterdam 9-9-1907, IJzerwerker
Woonachtig: Brielschelaan 44 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Gijsbertus Roeloef, Johannes en Willem Johannes van Kleef.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Metaalbewerker. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Oranjehotel, Vught
Overleden: Leusden 8-4-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had de leiding (commandant) over een afdeling van de NVM. Hij kreeg de doodstraf.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kleef, Hijman van, Amsterdam 30-3-1911, Machinestikker
Woonachtig: Nigellestraat 85, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Kleef, Johannes van, Rotterdam 19-8-1909, Lichtdrukker
Woonachtig: Kameliastraat 41 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Gijsbertus Roeloef, Hendrik en Willem Johannes van Kleef.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 2-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kleef, Willem Johannes van, Rotterdam 18-9-1915, Koopman
Woonachtig: Nieuwe Binnenweg 288, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Gijsbertus Roeloef, Hendrik en Johannes van Kleef.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koopman. Voorzitter (communistische) Jonge Arbeiders Cabaret (1937).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kleerekoper, Joseph, Amsterdam 25-5-1902, Fotograaf
Woonachtig: St. Willebrordusstraat 79 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Nathan Kleerekoper.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-12-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 10-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd door agent van politie Edens van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gearresteerd.

Kleerekoper, Nathan, Amsterdam 18-1-1907, Behanger
Woonachtig: Bremstraat 82 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Joseph Kleerekoper.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 22-22-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 2-7-1941
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd tijdens de razzia van 22 februari 1941 die de aanleiding voor de Februaristaking vormde.

Kleerekoper, Reina, Amsterdam 11-3-1904, Naaister
Woonachtig: Hoendiepstraat 16, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Kleij, Antonius Everhardus van der, Rijswijk 1-2-1897, Groentehandelaar
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 108, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten. De Rijswijkse politie had Kraan opgegeven als zijnde lid van de CPN, maar gaf enige weken later aan de Sicherheitsdienst te kennen dat ze zich vergist hadden en dat het enige bekende feit was dat ze bij verkiezingen de kandidatenlijst van de RSAP getekend hadden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Kleij, Antoon van der, Rotterdam 23-3-1904, Metaalbewerker
Woonachtig: Prins Frederikstraat 25 A, Schiedam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 5-12-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werkte in de groep van Gerrit Kastein. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kleij, Catharina van der, Delft 15-5-1919, Naaister
Woonachtig: Koningin Emmalaan 137, Delft
Verwantschap: Zij was een zuster van Klazina en Matthijs Hendrik Theodorus van der Kleij.
Gearresteerd: 12-6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange gearresteerd,
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kleij, Klazina van der (Clasine), Naaister
Woonachtig: Koningin Emmalaan 137, Delft
Verwantschap: Zij was een zuster van Catharina en Matthijs Hendrik Theodorus van der Kleij.
Gearresteerd: 11-6-1942, vrijgekomen 1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij werd in mei-juni 1942 tijdens verhoren van in Delft gearresteerde communisten genoemd als iemand die aan het verzet deelnam.

Kleij, Matthijs Hendrik Theodorus van der (Thijs), Delft 10-5-1901
Woonachtig: Sint Mariastraat 34 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Catharina en Klazina van der Kleij.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 11-6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kleijheeg, Joseph Petrus Marie, Rotterdam 21-6-1896, Kelner
Woonachtig: Van Lansbergestraat 100, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mittelbau-Dora, Ellrich
Overleden: Kdo Ellrich, Mittelbau 17-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kleijn, Gerrit, Zaandam 6-9-1908, Timmerman
Woonachtig: Boschjesstraat 59, Koog aan de Zaan
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Vooraanstaand communist. Heeft contact met Commissie S.O.S. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 15-5-1940, vrijgelaten 15-5-1940
Gevangenschap in: Krententuin Hoorn
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kleijn, Johannes de, Rotterdam 14-11-1900, Voorman van grondwerkers
Woonachtig: Wieringerstraat 30 C, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Havenarbeider. Lid hoofdbestuur V.V.S.U. (1938). Spreker. Reist naar Rusland (1934). Was in Rusland. Voorzitter Commissie van Rotterdamse Havenarbeiders (1939).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught ga hij op als arrestatiereden ‘Geisler’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kleijn, Johannes Antonius, Amsterdam 12-4-1910, Metaaldraaier
Woonachtig: Wester-Gasthuisstraat (Wilhelminastraat) 135, Amsterdam
Gearresteerd: 6-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Falkensee
Opmerkingen: Hij werkte bij Stork, waar tegelijkertijd Theodorus van Pol, Simon Schuit en Johannes Touw.

Kleijnjan, Pieter Adrianus, Rotterdam 21-8-1912, Brandweerman
Woonachtig: Westduëlstraat 46 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 7-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Den Haag 31-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij zat ondergedoken bij Cornelis de Jong aan de Hyacinthweg 13 B in Rotterdam. Op hetzelfde adres zaten twee Duitse deserteurs ondergedoken. De Sicherheitsdienst deed op 7-2-1945 een inval, waarbij de Duitse deserteurs met de Sicherheitsdienst in een vuurgevecht verwikkeld raakten, waardoor Kleijnjan ernstig gewond raakte. Hij werd naar een ziekenhuis overgebracht. Hij werd gefusilleerd aan de Parallelweg in Den Haag.

Klein, Abraham (Brammetje), Amersfoort 17-4-1899, Boekhandelaar
Woonachtig: Vismarkt 1, Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Jacob en Simon Klein.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Boekhandelaar. Communist. Dienstweigeraar. Is veroordeeld tot 5 maanden en 5 jaar ontzegging. Secretaris en penningmeester afdeling I.A.M.V. en oprichter afdeling Vrije Jeugd Verbond . Pinkstermobilisatie V.J.V. (1926).
Gearresteerd: 13-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Seibersdorf
Overleden: Seibersdorf 31-8-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij handelde in tweedehands boeken aan de Vismarkt en had ’s-zaterdags een boekenstalletje op de Korenbeurs. Zijn broer Salomon zat in Amersfoort ondergedoken, werd verraden en op 18-4-1945 opgepakt en dezelfde dag in Hoogland door Nederlandse SS’ers doodgeschoten.

Klein, Hendrik, Rotterdam 2-7-1886, Kampexploitant, Directeur van verlichtingsbedrijf Volkslux
Woonachtig: Voorstraat 2, Utrecht
Verwantschap: Hij was de vader van Paulus Klein en een broer van Willem Klein. Hij is in 1940 gescheiden van Johanna Antonia Jacoba Schoenmaker.
Gearresteerd: 1-4-1945
Gevangenschap in: Willem III-Kazerne Apeldoorn
Overleden: Hoog Soeren 12-4-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde het echtpaar Johanna Antonia Jacoba Schoenmaker. Hij beheerde voor de oorlog een vakantiekolonie van De Dageraad (een atheïstische vereniging).

Klein-Hardenberg, Tonia Hendrika Catharina, Hillegersberg 19-9-1897
Woonachtig: Voorstraat 2, Utrecht
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Klein, Jacob, Amersfoort 1-11-1902, Boekhandelaar
Woonachtig: Gelkingestraat 10, Groningen
Verwantschap: Hij was een broer van Abraham en Simon Klein.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-1-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zijn broer Salomon zat in Amersfoort ondergedoken, werd verraden en op 18-4-1945 opgepakt en dezelfde dag in Hoogland door Nederlandse SS’ers doodgeschoten.

Klein, Jan, Rotterdam 4-2-1899, Pharmaceur
Woonachtig: Brandtstraat 41, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door de politieman Jan Weuring.

Klein, Johannes, Noordwolde 3-5-1904, Venter
Woonachtig: 233 B, Noordwolde
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Venter. Voorzitter C.P.N. afdeling Noordwolde. Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Klein, Johannes Casper Nicolaas (Cas), Amsterdam 31-8-1912, Kistenmaker
Woonachtig: Lindengracht 147 II, Amsterdam
Gearresteerd: 27-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Euterpestraat, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij ontving van Bab Bommels stapeltjes exemplaren van De Waarheid, die hij verspreidde onder zijn collega’s bij de kistenfabriek Hofman.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klein-Van Keulen, Cornelia Jacoba, Amsterdam 7-2-1915
Woonachtig: Lindengracht 147 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Trijntje van Keulen.

Klein, Paulus, Rotterdam 22-8-1913
Woonachtig: Voorstraat 2, Utrecht
Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrik Klein en Johanna Antonia Jacoba Schoenmaker.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Dienstweigeraar
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klein, Simon, Amersfoort 4-6-1904, Boekhandelaar
Woonachtig: Snouckaertlaan 14, Amersfoort
Verwantschap: Hij was een broer van Jacob en Abraham Klein.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-3-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Den Haag 11-3-1941 Volgens meestal valse Duitse verklaring zelfmoord door ophanging, vrijwel zeker doodgemarteld
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zijn broer Salomon zat in Amersfoort ondergedoken, werd verraden en op 18-4-1945 opgepakt en dezelfde dag in Hoogland door Nederlandse SS’ers doodgeschoten.

Klein, Willem (Kramer), Amsterdam 5-9-1881, Koopman in ijzerwaren
Woonachtig: Witte Vrouwenstraat 18, Utrecht
Verwantschap: Hij was een broer van Hendrik Klein.

Kleinbussink, Anton (Ton), Deventer 8-3-1904, Smid, Bankwerker
Woonachtig: D.G. van der Keesselstraat 27, Deventer
Verwantschap: Hij was een broer van Wilhelmina Ditzel-Kleinbussink.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-10-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Haaren, Vught, Gansstraat Utrecht
Overleden: Utrecht 24-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij had de leiding over een sabotagegroep. Hij had de leiding over een sabotagegroep in Terwolde die nauw samenwerkte met de NVM en de Hazemeijer-groep in Hengelo. Hij stond in direct contact met Cornelis van der Kraats, die leiding aan de bomaanslagen gaf. Hij vervaardigde een moersleutel om de rails van een spoorlijn los te draaien. Hij pleegde samen met Cornelis van der Kraats op 23-8-1942 een mislukte aanslag op de spoorlijn bij Twello.

Kleinbussink-Bloch, Emma Clara (Klara), Buer (Duitsland) 12-6-1901
Woonachtig: D.G. van der Keesselstraat 27, Deventer
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-10-1942, vrijgekomen 13-2-1943
Gevangenschap in: Arnhem
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij was koerierster voor Cornelis van der Kraats en vervoerde regelmatig bommen en explosieven. Zij werd in Rotterdam gearresteerd in verband met het oprollen van de NVM, maar behoorde eigenlijk bij een onder leiding van Cornelis van der Kraats staande sabotagegroep in Deventer. Tijdens verhoren gaf ze adressen van de sabotageploeg waarvoor zij werkte prijs (of ze bevestigde die adressen die dan door een ander waren prijs gegeven). Daardoor zijn zes mensen gearresteerd en gefusilleerd. Zij is hiervoor na de oorlog tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Begin jaren vijftig is zij naar de Verenigde Staten geëmigreerd.

Kleinbussink, Hendrik Jan, Borculo 8-9-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: Borculo
Gearresteerd: <2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel

Kleinegris, Christiaan Antonius, Den Haag 16-10-1888, Ingenieur Nederlandsche Kabelfabriek
Woonachtig: Park Leeuwenberg 67, Leidschendam (Stompwijk)
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Correspondent C.A.O.C. (1932).
Gearresteerd: <9-1943, vrijgekomen 21-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Opmerkingen: Hij gaf huisvesting aan een ondergedoken Joods paar.

Kleingeld, Rokus, Stompwijk 27-2-1905, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Joan Melchior Kemperstraat 103, Den Haag
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 16-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Windekind Den Haag, Vught, Dachau, Mauthausen, Auschwitz, Mauthausen, Gusen
Overleden: Mauthausen 13-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zat in een verzetsgroep (cel) met Johannes Bronkhorst (1883) en de door burgemeester De Monchy als politiespion de illegale CPN binnen gestuurde Johannes Hubertus van Soolingen. Eerst liet Van Soolingen Bronkhorst arresteren. De politie liet een wachtpost in de woning achter en toen Kleingeld enkele dagen later aanbelde, werd hij ook gearresteerd. Inlichtingendienstman Veefkind bood zijn echtgenote een bezoek aan Rokus aan in ruil voor een nacht in bed. De SD’er Lange legde over hem vast: ‘Durch Beobachtungen wurde festgestellt, daß sich Kleingeld an der Verteilung kommunistischer Schriften beteiligte. Er wurde 16 Februar 1943 festgenommen’. De Monchy is volledig verantwoordelijk voor deze welbewuste moord uit liberale politieke haat.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kleinheerenbrink, Reinier, Utrecht 3-3-1889, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Graaf Van Bloisstraat 14, Gouda
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Glasblazer. Communist.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kleinhout, B., Kousenbreier
Woonachtig: Roemer Visscherstraat 187, Haarlem

Kleinhout, Johannes Wilhelmus (Wim), Haarlem 28-10-1893, Elektricien
Woonachtig: Vondelweg 2, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Elektricien. Communist. Anti-militarist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.H. (1931).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kleinpaste, Cornelis, Arnhem 8-6-1891, Koopman
Woonachtig: Akerstraat 77, Spekholzerheide (Kerkrade)
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 13-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Kerkrade aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus Habets was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kleuver, Harmen (Harrie), Amsterdam 11-6-1912, Huisschilder
Woonachtig: Van Bosschestraat 62 III (kort na de oorlog), Amsterdam
Verwantschap: Hij huwde ver na de oorlog met Frederika Maria van Schaik, maar woonde er al tijdens de oorlog mee samen.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Hermanus Johannes Hendrikszen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kleve, Anjo, Oude Pekela 6-10-1904, Grondwerker
Woonachtig: Abeelenstraat 16, Velsen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klijn, Jacob Andries, Amsterdam 29-9-1918, Arbeider kartonfabriek
Woonachtig: Rozengracht 42, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klijnkramer, Simon, Amsterdam 28-5-1904, Chauffeur
Woonachtig: 1e Jan Steenstraat 109, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 10-3-1943
Opmerkingen: Hij was een buurman van Gerhard Rijnders.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klijsen, Johannes Henricus Antonius (Jan), Tilburg 2-7-1910
Woonachtig: Vlimmenhoefstraat 12, Tilburg
Opmerkingen: Hijwas betrokken bij de productie en verspreiding van het illegale communistische blad Vrede-Vrijheid.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klijsen, Wilhelm Lodewijk, Amsterdam 29-9-1910, Timmerman
Woonachtig: Bestevaerstraat 253, Amsterdam
Gearresteerd: <1945
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme

Klijzing, Adrianus Marinus, Steenwijkerwold 5-11-1898, Machine bankwerker
Woonachtig: Pieter Lastmankade 79 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Willem Johannes Klijzing.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap in: Vught, Buchenwald
Opmerkingen: Hij woonde samen met Anna Maria Kuijpers die nog met een ander gehuwd was; haar huwelijk werd ver na de oorlog ontbonden door scheiding, waarna Klijzing met haar huwde.

Klijzing, Ernst Adrianus, Amsterdam 18-2-1923, Student
Woonachtig: Pieter Lastmankade 65, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Willem Johannes en Aaltje Klijzing-Van Leeuwen en de broer van Maria Klijzing.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 14-7-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 16-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had de leiding bij aanslagen op posttreinen, Rembrandttheater, gemeentelijke Arbeidsbureaus e.d.

Klijzing, Maria (Rita), Amsterdam 2-3-1925
Woonachtig: Pieter Lastmankade 65, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de dochter van Willem Johannes en Aaltje Klijzing-Van Leeuwen en de zuster van Ernst Adrianus Klijzing.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-7-1943, vrijgekomen 21-12-1943
Gevangenschap in: Vught

Klijzing, Willem Johannes, Steenwijkerwold 22-11-1896, Adjunct bureauchef Maatschappelijke Steun
Woonachtig: Pieter Lastmankade 65, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Ernst Adrianus en Maria Klijzing en de broer van Adriaan Marinus Klijzing.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klijzing-Van Leeuwen, Aaltje, Vledder 23-3-1896
Woonachtig: Pieter Lastmankade 65, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Ernst Adrianus en Maria Klijzing.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klingen-Hoogland, Geertruida Petronella Henriette, Stad Almelo 3-6-1908, Verpleegster
Woonachtig: Amsterdam
Opmerkingen: Zij is op 9 mei 1940 op Vlieland met de daar geïnterneerde Duitse communistische vluchteling Matthias Klingen gehuwd. Klingen was voor de oorlog actief voor het communistisch verzet in Duitsland. Hij smokkelde in 1935 onder andere geld voor het Wuppertal-comité naar Duitsland, waar het verdeeld werd onder de gezinsleden van de in een massaproces vervolgde communisten.

Klinker, Johan Hendrik, Den Haag 22-12-1917, Ambtenaar
Woonachtig: Javastraat 54 (eerder Zoutmanstraat 41), Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 5-3-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Klinkhamer, Johannes Bernardus Sigubertus, Rotterdam 27-2-1899, Metaalbewerker
Woonachtig: Slaghekstraat 122, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kraanmachinist. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kloet, Dingeman (Dirk), Rotterdam 23-1-1907, Havenarbeider
Woonachtig: Frederikstraat 149 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Lid partijbestuur C.P.N. (1936, 1939). Lid districtsbestuur Rotterdam (1938). Bestuur afdeling C.P.H. Rotterdam (1932, 1939). Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941, tweede arrestatie 15-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 18-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Klok, Johannes, Amsterdam 24-10-1908, Kantoorbediende
Woonachtig: Maanstraat 55, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuur S.T.F. (1934).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 22-8-1942
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij spoorde arbeiders bij de Werkverschaffing bij de Februaristaking aan tot het neerleggen van het werk.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klok-Sierhuis, Maria Johanna, Amsterdam 28-8-1914
Woonachtig: Maanstraat 55, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Nicolaas Josephus Sierhuis en een zuster van Nicolaas Sierhuis.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid, ook nog nadat haar echtgenoot was gearresteerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Klokkemeijer, Willem, Zaandam 8-1-1916, Timmerman
Woonachtig: Belgische Straat 27, Zaandam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klomp, Willem, Wanneperveen 25-11-1914, Metaalarbeider
Woonachtig: Orteliuskade 76, Amsterdam
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 7-4-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Duitse tuchthuizen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd voor de oorlog op 16 februari 1940 door agent van politie Reerds gearresteerd vanwege het verspreiden van communistische pamfletten onder het trampersoneel en vervolgens na in beslagname van de pamfletten heengezonden (vermoedelijk betreft het een oproep tot de kort daarop afgelaste Februaristaking van 18 februari die alsnog op 25 februari plaats vond). Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klompien, Jakob (Jaap), Homburg (Duitsland) 25-9-1907
Woonachtig: Van Ostadestraat 172, Amsterdam
Gearresteerd: 30-3-1944
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 4-9-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was grotendeels verlamd en reed in een invalidenwagentje. In hetzelfde pand een verdieping hoger woonde Paulus Jacobus Penning. Desondanks verspreidde hij illegale lectuur. Hij luisterde via de (verboden) radio naar buitenlandse zenders en noteerde het nieuws in steno, dat hij vervolgens uittypte om te laten vermenigvuldigen. Er was een stencilpost in zijn woning en hij bood soms onderdak aan mensen die moesten onderduiken.

Klomps, Martinus, Deventer 14-7-1925
Woonachtig: Brinkgreverweg, Deventer
Gearresteerd: 23-2-1945
Gevangenschap in: Oxerhof
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Klonia, Gerardus Johannes de (Gerard), Amsterdam 22-1-1909, Los werkman
Woonachtig: 1e Helmersstraat 18 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Klonia die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1970 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klonia, Hendricus Johannes de, Amsterdam 25-10-1899, Rijwielhersteller
Woonachtig: Kinkerstraat 62 III, Amsterdam
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Klonia, Hendricus Johannes de, Amsterdam 27-6-1922, Rijwielhersteller
Woonachtig: Kinkerstraat 62 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In zijn winkel in de Potgieterstaat 35-37 werd De Waarheid gestencild.

Kloos-Roodveldt, Selina, Amsterdam 12-2-1909, Handwerkster
Woonachtig: Retiefstraat 71, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner werd niet als De Waarheid-lezer aangewezen maar wel meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 14 augustus 1942 in Malapane vermoord.

Klooster, Jantina Henderika van (Tine), Groningen 6-7-1894, Uitgeefster
Woonachtig: Prinsengracht 856, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 12-5-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 30-1-1945
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het Kunstenaarsverzet. Zij had onderduikers in huis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kloosterman, Joseph Bernhardus, Essen 14-11-1908, Stoker
Woonachtig: Gerard Doustraat 174 B, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 15-9-1944
Gevangenschap in: Essen, Sachsenhausen, Buchenwald, Kdo-Langenstein
Overleden: Langenstein 27-12-1944
Opmerkingen: Hij werd in Krefeld gearresteerd. De Häftlingskarte geeft als sterfdatum 27-12-1944 aan, terwijl de Oorlogsgravenstichting 2-5-1945 vermeldt.

Kloosterziel, Jacob Gerrit, Rotterdam 9-5-1904, Chauffeur
Woonachtig: Polslandstraat 60, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Neuengamme, Rotenburg
Overleden: Rotenburg 13-5-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kloostra, Arie, ’t Herpt 6-3-1918, Meubelmaker
Woonachtig: Jan van Beersstraat 87, Den Haag
Verwantschap: Hij was gehuwd met Mathilda (Tilly) Petronella Kloostra-Rademakers en een broer van Jan, Johan, Marten, Reinder en Tjerk Kloostra en een zwager van Franciscus van den Berg, Willem Frederik Donderwinkel, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.
Godsdienst: Geen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 7-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Buchenwald, Steinhöring
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij was in mei 1940 onmiddellijk tot een gewapende Haagse verzetsgroep van de CPN toegetreden om sabotage te plegen en had daarvoor ontslag bij Pander genomen. Hij ontdekte in juli 1940 dat zijn voormalige werkgever, de meubelfabriek Pander, voorbereidingen trof (aannemen van tweeduizend man personeel) om duizenden onderstellen om in de sneeuw te kunnen landen voor Duitse Junker 52 transportvliegtuigen te bouwen. Dit was uitermate belangrijke militaire informatie, die op een Duitse aanval op de Sovjet Unie duidde, met de wetenschap dat de Duitsers van een voortzetting van de oorlog in de winter uitgingen en dat de bevoorrading voor een belangrijk deel door de lucht zou gaan. Hij gaf de informatie door aan Nico Wijnen, die gaf het door aan de leiding van de Haagse CPN, vervolgens werd het via de instructeur Herman Holstege aan de landelijke CPN-leiding in Amsterdam doorgegeven, waarna het doorgegeven werd aan Daan Goulooze van de groep Wollweber terecht, die het na consulatie met Leon Trepper in Brussel vervolgens door Antonie Winterink per radio aan de Sovjet-regering in Moskou liet doorzenden. Deze informatie is mogelijk van beslissende betekenis voor de afloop van de Tweede Wereldoorlog geweest (je zou kunnen zeggen dat hij de man was die Europa van Hitler redde). In een brief van Arie Kloostra aan de Stichting 1940-1945 ten behoeve van een verzetspensioen voor Cornelis Johannes Stoop verklaarde Arie dat hij met Stoop in overleg was getreden om sabotage bij de productie te laten verrichten. Stoop was een vooroorlogse communist die bij Pander als voorman bij de productie van de onderstellen was ingedeeld, waarvoor tweeduizend man extra personeel was aangenomen. De sabotage bestond uit het slecht afdichten van de onderstellen, zodat ze van binnen uit door vocht werden aangetast. Deze sabotage was niet alleen de eerste sabotage in Nederland met militaire significantie, maar tevens een van de allerbelangrijkste sabotageacties die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa is verricht (uiteraard is deze belangrijke communistische verzetsactie in de bedrieglijke Nederlandse geschiedschrijving weggelaten).
Hij zat ondergedoken bij Cornelis Blom. Hij werd gearresteerd in de Peilstraat, bij het verlaten van de woning van Jan Keuvelaar (die was al op 6-6-1941 gearresteerd), waar hij bij diens echtgenote enkele keren per week at. Bij de arrestatie werd er op hem geschoten toen hij probeerde te vluchten. Hij werd in het Oranjehotel mishandeld door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
De verzetsman Kloostra die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kloostra-Rademakers, Mathilda Petronella (Tilly), Den Haag 25-5-1922
Woonachtig: Nieuwe Haven 422, Den Haag
Verwantschap: Zij was een zuster van Cornelis Rademakers en de zuster van Gerarda Mathilda van Gulik.
Godsdienst: Geen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Voor de oorlog was ze actief in de Internationale Roode Hulp. Zij was stateloos vanwege haar huwelijk met Arie Kloostra. Zij verborg en transporteerde wapens. Zij distribueerde illegale lectuur.

Kloostra, Jan, Nieuw Lekkerland 19-2-1907, Boekdrukker
Woonachtig: Allard Piersonlaan 128, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Arie, Johan, Marten, Reinder en Tjerk Kloostra en een zwager van Franciscus van den Berg, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 6-6-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Onmiddellijk na zijn vrijlating in juni 1940 uit Duitse krijgsgevangenschap trad hij tot de sabotagegroep van Sally Dormits, waarvan ook Jan van Kalsbeek, Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Dominicus Middendorp, Leen Triep en Gerard van der Laan deel uitmaakten. Het groepje ondernam sabotageacties zoals auto’s onklaar maken en telefoonkabels doorsnijden. Hij dook in februari 1941 onder bij Toon van der Kroft en snel daarop elders. Hij werkte vanaf dat moment in het verzet samen met Toon van der Kroft en Wim Harthoorn. In april 1941 probeerden Lange en Van Duivenboden hem te arresteren. Hij was chef-drukker in drukkerij Modern, Nunspeetlaan 216, drukte De Waarheid en valse persoonsbewijzen. Inlichtingendienstman Veefkind zei tegen zijn echtgenote dat hij ervoor zou zorgen dat zij haar echtgenoot nooit meer zou terugzien. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sich nach dem Verbot der CPN illeg. für diese betätigt und hat an Treffs teilgenommen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Komm. Betätigung’, waarna op een formulier werd vermeld dat de arrestatiereden ‘politisch’. Ook werden op hem proeven genomen met malaria-injecties, die hem pas na de oorlog malaria bezorgden.
In Dachau werd hij onderworpen aan medische proeven met betrekking tot onderkoeling. Hij werd in een ijsbad gelegd tot hij het bewustzijn verloor. Vervolgens werd hij in bed gelegd tussen twee publieke vrouwen. Het doel van de belachelijke proeven was om na te gaan hoe piloten gered worden die na uit de lucht geschoten te zijn langdurig in ijskoud water gelegen hadden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kloostra, Johan (Joop, Wim), Rotterdam 29-3-1916, Technisch tekenaar
Woonachtig: Laakkade 309, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Arie, Jan, Marten, Reinder en Tjerk Kloostra en een zwager van Franciscus van den Berg, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.
Godsdienst: Geen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Dient waarschijnlijk in Internationale Brigade Spanje (1937).
Gearresteerd: 10-3-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Vught, Dachau, Steinhöring
Opmerkingen: Voor de oorlog hielp hij Duitse Joodse vluchtelingen de grens naar Nederland over. Hij was stateloos. Hij vervalste bonkaarten en persoonsbewijzen. Hij was koerier tussen Tjerk Kloostra en Jacob Boekman. In Dachau gaf hij op als arrestatiereden ‘CPN Tätigkeit’.
De verzetsman Kloostra die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kloostra, Marten, Nieuw Lekkerland 15-9-1900, Monteur telefoondienst
Woonachtig: Scheppingstraat 26, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Arie, Jan, Johan, Reinder en Tjerk Kloostra en een zwager van Franciscus van den Berg, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.
Godsdienst: Geen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kloostra, Reinder (Rein), Nieuw Lekkerland 7-12-1908, Kok / slager
Woonachtig: Jan ten Brinkstraat 95, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Arie, Jan, Johan, Marten en Tjerk Kloostra en een zwager van Franciscus van den Berg, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen. Hij was een zwager van Frits Nijhuis.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 6-8-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Buchenwald, Dachau, Buchenwald
Hij werd in het Oranjehotel door de Sicherheitsdienstmannen Ernst Knorr en Otto Lange en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst zwaar geslagen en getrapt, gewurgd, tegen kast aangegooid enz.
Opmerkingen: Hij verspreidde en stencilde zowel De Waarheid als Vrij Nederland. Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942. Hij vervalste persoonsbewijzen voor Joden. Hij werd gearresteerd toen hij aan de Hoefkade bij een filiaal van de kruideniersketen Simon de Wit onbewust een valse bon inwisselde (waarschijnlijk door het communistisch verzet hem toegespeeld om in leven te kunnen blijven). Omdat hij ten gevolge van het binnendringen van de politie-infiltrant Van Soolingen sinds 1941 op de Tijdens verhoren sloeg Inlichtingendienstman Veefkind hem met een gummiknuppel, schopte en wurgde hem. Fahndungslijst van de Sicherheitsdienst stond, werd hij in een concentratiekamp opgesloten.
Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst) gesignaleerd als lid van de CPN.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kloostra, Tjerk (Bertus, Nico), Nieuw Lekkerland 18-6-1910, Stoffeerder
Woonachtig: Vierheemskinderenstraat 90, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Arie, Jan, Johan, Marten en Reinder Kloostra en een zwager van Franciscus van den Berg, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 12-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Overleden: Den Haag 24-2-1943 Na vuurgevecht door Haagse politie door hoofd geschoten.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had een leiding gevende rol in een groep van de Haagse illegale CPN, hij liep van begin af aan gewapend met een revolver. Hij gebruikte de schuilnaam Nico. Later gaf hij leiding aan een groepje dat sabotage pleegde en Joden op een onderduikadres onderbracht. Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942. Hij had op 12-2-1943 een afspraak op de markt in de Herman Costerstraat met een communistische verzetsman; waarschijnlijk met Adrianus Nas. Op weg daarna trof hij bij een tramhalte Willem Arend Herder, die daar met een bezemsteel in een broekspijp door de Sicherheitsdienst stond opgesteld, omdat na zijn arrestatie een afspraak in zijn agenda was gevonden. Ze spraken kort met elkaar, waarbij Herder voor gevaar waarschuwde; omdat Tjerk geen hand kreeg (herder was onzichtbaar geboeid) en het gestolde bloed op het gezicht van Herder zag kreeg Tjerk argwaan en vertrok. De twee politiemannen van de Documentatiedienst Jochem de Graaf en Cornelis Gijsbert van Hees zagen het korte gesprek en volgden Tjerk. Op de markt kwam Tjerks contact tussen twee personen in aanlopen en riep hem toe ‘Bertus onraad’. Tjerk trok zijn pistool en schoot op de twee mannen Sicherheitsdienstman SS-Oberscharführer Erich Zinkel, werd dodelijk in het hoofd getroffen (Zinkel had in januari 1941 de Geus Boezeman doodgemarteld) en de andere Sicherheitsdiernstman SS-Hauptscharführer August Gustav Wilhelm Blattgerste raakte zwaar gewond en bleef bij de stervende Zinkel achter. Tjerk vluchtte weg, maar de ontmoeting was door de twee politiemannen van de Documentatiedienst Hendrikus Johannes Figee en Folkert de Groot geobserveerd en die hem volgden hem, zodat Tjerk nu vier politiemannen achter zich aan had. Tjerk vluchtte de Terwestenstraat in, klom over een muurtje en drong een woning van achteren binnen en verschuilde zich achter een bed met daarin een dodelijk zieke vrouw. De twee laatst genoemde politiemannen drongen de woning van voren binnen en er ontstond een vuurgevecht over de ziek vrouw heen. Vervolgens vluchtte Tjerk de tuin in en verschool zich in een schuurtje. Er ontstond weer een vuurgevecht en een politieman zag kans Tjerk bij de arme te grijpen. Tjerk riep toen ’schiet me maar dood’, waarna een politieman hem door het hoofd schoot (het was pure moord, omdat Tjerk al onder controle was). Tjerk werd in coma naar het ziekenhuis gebracht, waar hij weer bij kennis kwam. Hij kon daardoor nog afscheid van zijn vrouw nemen. Tjerk was zodanig gewond, dat een normaal leven niet meer mogelijk zou zijn, bovendien zou Tjerk of doodgemarteld worden of na zware martelingen gefusilleerd worden. Daarom werd na een paar dagen tot euthanasie besloten, waarbij een arts bereid was die uit te voeren. Omdat Willem Herder en via hem ook Adrianus Nas slachtoffer van de politie-infiltrant Van Soolingen waren, was Tjerk dat ook.
Tjerk had een aktetas bij zich met daarin een halve enveloppe met daarop het adres van Gerbert Bakker (de halve enveloppe moest passen op de andere helft, zodat het een vorm van identificatie was). Daardoor kon Gerbert Bakker gearresteerd worden en vervolgens nog een aantal anderen. De vier politiemannen kregen voor het schieten ieder een beloning van 300 gulden (anderhalf maandsalaris).
Tjerk werd in 1943 in aanwezigheid van zijn naasten in het familiegraf bijgezet. Na de eeuwwisseling heeft de familie een verzoek ingediend om Tjerk op de Erebegraafplaats in Loenen bij te zetten. Het verzoek werd ingewilligd. De Oorlogsgravendienst heeft het familiegraf geopend en toen bleek dat Tjerk er niet in lag. De resten van Tjerk zijn spoorloos verdwenen.
Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens. Na de arrestatie van Bronkorst die door de vooroorlogse politiespion Van Soolingen werd aangewezen, ontstond onder andere de lange arrestatieketen Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkampmp en Dominicus Middendorp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kloot, Louis Albertus, Utrecht 13-9-1906, Schilder
Woonachtig: Lekstraat 6, Utrecht
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Propagandist C.P.N. en Volksdagblad (1938).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 20-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kloot, Nathan, Rotterdam 20-7-1918, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Maarten Jansz Kosterstraat 13, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 11-10-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kloot, Salomon, Amsterdam 16-2-1904, Kleermaker
Woonachtig: Kribbestraat 33, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Klootwijk, Gerrit Jan Willem, Deventer 16-4-1915, Kelner
Woonachtig: Tollensstraat 72 II voor, Amsterdam
Opmerkingen: Op dezelfde verdieping van het pand woonde het echtpaar Beumer-Ronday.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Knaap, Johannes Arnoldus, Klundert 24-12-1898, Adjunct-commies ter secretarie
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Knies, Andries, Amsterdam 20-11-1916, Metaalarbeider
Woonachtig: Dapperplein 12 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 22-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 29-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Knijpstra, Jisk, Bolsward 4-9-1918, Schoonmaker
Woonachtig: Lumeijstraat 52 II, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Siegburg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonden ook Karel Friedrich Vastenhoud, Antonius Hendricus Johannes Gieselaar en Hendrikje Maria Oosterhek. Op 7 januari 1942 werd hij ten behoeve van het Deutsche Landesgericht naar het Oranjehotel overgebracht.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Knöchel, Wilhelm (Alfred Schröder, Erasmus), Offenbach am Main (Duitsland) 8-11-1899, Mijnwerker
Woonachtig: Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Woonachtig: Amsterdam
Verwantschap: Hij had een relatie met Cäcilie Hansmann.
Gearresteerd: 30-1-1943
Overleden: Brandenburg 24-7-1944
Gevangenschap in: Berlijn, Oranjehotel, Brandenburg-Görden
Opmerkingen: Hij was in Duitsland lid van de KPD en was op het moment van de staatsgreep door Hitler in Moskou. Hij keerde in 1935 illegaal naar Duitsland terug om vanuit Hamburg aan het verzet bij te dragen. Later dat jaar vestigde hij zich in Nederland om vandaar uit verzet tegen Hitler te organiseren. Zijn schuilnaam was Alfred. In Amsterdam vormde hij tijdens de bezetting het contact tussen de Amsterdamse illegale CPN en het verzet door de gevluchte Duitse communisten. Hij keerde in januari 1942 illegaal terug naar Duitsland, waar hij in Berlijn aan het communistisch verzet bijdroeg. Via een koerier gaf hij stemmingsberichten en rapporten uit Duitsland door aan Daan Goulooze, die alle informatie per radio aan Moskou doorgaf. Hij werd in Berlin (Duitsland) gearresteerd. Hij werd zwaar gemarteld; en heeft zich toen als V-Mann aangeboden te hebben en dat hij daarvoor naar het Oranjehotel werd overgebracht. Er is echter niets bekend dat hij daadwerkelijk als V-Mann informatie heeft verstrekt, mogelijk heeft hij zich voor de schijn als V-Mann aangeboden om van de martelingen af te komen. Later werd hij weer naar Berlijn overgebracht en ter dood veroordeeld en in het tuchthuis Brandenburg-Görden geëxecuteerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1951 een dossier over hem samen, dat tot 1970 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Knoester, Arie Dirk, Den Haag 10-10-1894, Grondwerker
Woonachtig: Markenschestraat 133, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Minnekus Knoester (geb. 1897)
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Hamburg
Overleden: Hamburg 26-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Voor de oorlog was hij actief in het Comité Hulp aan Spanje.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Knoester, Minnekus, Den Haag 9-11-1885, Arbeider
Woonachtig: Goereeschestraat 3, Den Haag
Opmerkingen: Minnekus en zijn partner doken in juni 1941 tijdelijk onder. Twee kinderen van 17 en 19 jaar oud bleven achter en hadden geldproblemen.

Knoester, Minnekus, Den Haag 25-2-1897, Hulparbeider
Woonachtig: Kielstraat 45, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Arie Dirk Knoester
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 6/7-7-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Knol, Hendrik Bernard, Haarlem 15-8-1918, Bakker
Woonachtig: Kastanjestraat 23, Haarlem
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 17-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Knoote, Emile, Arnhemia (Sumatra, Nederlandsch Oost Indië) 19-2-1922
Woonachtig: Zwolschestraat 241, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Andries Willem graaf van Hogendorp door Sicherheitsdienstman Herbert Gross van het Referat Bekämpfung Kommunismus gearresteerd.

Knopper, Bastianus, Amsterdam 22-1-1898, Metaalarbeider
Woonachtig: Rustenburgerstraat 404 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan Hendrik Maarten Knopper.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-1-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Knopper, Jan Hendrik Maarten, Amsterdam 30-9-1903, Meubelmaker
Woonachtig: Holendrechtstraat 30 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Bastianus Knopper.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuur A.F.T.B. (1936). Secretariaat A.F.T.B. afdeling Amsterdam. Redactie A.F.T.B.-bulletin.
Opmerkingen: Hij was een buurman van het echtpaar Meijer en Henriëtte Wilhelmina Metz-Wiechmann.

Knopper-Blom, Mina, Amsterdam 9-4-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Holendrechtstraat 30 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Jacob Blom.
Godsdienst: Geen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 20-12-1943
Opmerkingen: Zij was een buurvrouw van het echtpaar Meijer en Henriëtte Wilhelmina Metz-Wiechmann.

Knukkel, Hendrik (Hein), Enkhuizen 27-3-1903, Opperman
Woonachtig: Enkhuizen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Knuttel, Johannis Adrianus Nelinus, Delft 14-5-1878, Redacteur
Woonachtig: Witte Singel 52, Leiden
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Opmerkingen: Hij was redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (een gigantische project waarin een eeuw lang is gewerkt). Hij was voor de oorlog voor de CPN lid van eerst de Oegstgeestse en daarna Leidse Gemeenteraad. Hij verhuurde een kamer aan de verzetsvrouw Gerarda Alida Ridder-Visser van Het Parool. Gerarda schoot in 1946 de collaborateur en oorlogswinstmaker Felix Hendrik Eugenius Guljé dood. (Guljé had samen met zijn mededirecteuren bezittingen van Duitse opdrachtgevers als de Wehrmacht en Kriegsmarine verduisterd en de opbrengsten in een zwarte kas ten eigen bate gestopt. Na de oorlog was hij een poos gedetineerd geweest op beschuldiging van economische collaboratie, omkoping en fraude met valse facturen. Hij werd vrijgelaten toen de beschuldiging van collaboratie werd ingetrokken, maar had op het moment van de moord huisarrest vanwege de beschuldiging van fraude. Desondanks kwamen minister-president W. Schermerhorn en minister van Justitie H. Kolfschoten gezamenlijk van hun medeleven getuigen bij de weduwe, iets wat ze bij geen enkele omgekomen communistische verzetsstrijder hebben gedaan).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Knuttel-Visser, Maartje Geertruida Margaretha Elizabeth, Zwolle 20-8-1882
Woonachtig: Witte Singel 52, Leiden
Opmerkingen: Zij was eerder gehuwd geweest met Hendricus Sneevliet, die de (mede-)oprichter van de communistische partijen van Indonesië en China was, leider van de RSAP was en tijdens de oorlog de verzetsleider van het MLLF was.

Kobus, Albert, Winterswijk, 26-3-1911, Kippenkoopman
Woonachtig: Winterswijk
Verwantschap: Hij was een zoon van Gradus Kobus en een broer van Gerrit Albert Kobus.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kippenkoopman. Zoon van Gradus. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de links-radicale partij (1939).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kobus, Gerrit Albert, Winterswijk, 21-1-1907, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Winterswijk
Verwantschap: Hij was een zoon van Gradus Kobus en een broer van Gerrit Albert Kobus.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Fabrieksarbeider. Zoon van Gradus. Communist.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kobus, Gradus, Winterswijk 28-8-1879, Los arbeider
Woonachtig: Winterswijk
Verwantschap: Hij was de vader van Albert en Gerrit Albert Kobus.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Voorman C.P.N. Winterswijk.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Winterswijk aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Kneppelhout was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koch, Hendrik (L.J. Simons, Vis), Amsterdam 20-9-1883, Arts
Woonachtig: Boerhaavelaan 2, Leiden
Verwantschap: Hij was de vader van Sophia Louisa Jacoba Koch.
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenoot van E. Koch-Wimmers. Communistisch arts. Medewerker Klassenstrijd (1925). Leiding C.P.H. (1928). Leider van het Nederlandse Boeren Comité (N.B.C.). Geeft De Schildklier uit (1926). Comité voor de Indische ballingen (1927). Lid van het bestuur van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing (1927, 1928) en administrateur orgaan Recht en Vrijheid (1928). Spreekt voor W.A.C. (Amsterdam 1927). Vergadering I.A.H. (Den Haag 1928). Aangesloten bij de C.P.H. In Rusland van 1930 tot 1934, daarna (bestuurs)lid Synthetische Orde (Koch). Leider van de oppositie van partijbestuur van de C.P.H. Veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf (1932). Geldschieter drukkerij Atalanta (1932). Internationale Vereniging Bellamy. Redacteur Volkswil. Nederlands Comité Internationaal Vredescongres te Genève (1936).
Gearresteerd: 21-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Hamburg
Overleden: Hamburg 14-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond in 1930 op de lijst van de CPH voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Hij werd in 1933 als ongewenst vreemdeling door België uitgewezen wegens communistische activiteiten onder het alias Vis. De Belgische politie waarschuwde Nederlandse politie, zodat hij meteen in Roosendaal gearresteerd werd, omdat hij gezocht werd vanwege een veroordeling wegens het verrichten van abortus. Hij was voor de oorlog voorzitter van de Leidse afdeling van de Internationale Vereniging Bellamy en was leider van de Synthetische Orde. Hij stond in Neuengamme zieke gevangenen bij, waardoor hij zelf ook ziek werd en overleed.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1947 een dossier over hem samen, dat tot 1960 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Koch-Wimmers, Emilie Hendrika Jacoba Maria, Utrecht 23-10-1896
Woonachtig: Boerhaavelaan 2, Leiden
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van dr. H. Comité voor de Indische bannelingen (1927).
Verwantschap: Zij was de moeder van Sophia Louisa Jacoba Koch.

Koch, Johannes Gerardus (Gerard, Gerrit), Amsterdam 19-5-1911, Glazenwasser
Woonachtig: Elandgracht 65 II, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Opmerkingen: Hij werd op 18 november 1940 omstreeks 17 uur door de agenten Sleijfer en Bies aangehouden vanwege het overtreden van een politieverordening dat het verbood zich tussen zonsondergang en zonsopgang op de openbare weg te bevinden in het bezit zijnde van plakmateriaal. Er werden pamfletten in beslag genomen met de opschriften: ‘WINTERHULP IS OORLOGSHULP. GEEFT NIETS!’ en ‘Vrouw Seegers heeft in de fascistische gevangenis de DOOD gevonden. Honderden arbeiders zuchten in NAZI-KERKERS. BEVRIJDT HEN!’ Hij werd de volgende dag heen gezonden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koch, Sophia Louisa Jacoba (Sonja Nienhuis), Rucphen 1-4-1918
Woonachtig: Boerhaavelaan 2, Leiden
Verwantschap: Zij was een dochter van Hendrik en Emilie Hendrika Jacoba Maria Koch-Wimmers.
Opmerkingen: Zij was koerierster. Zij verzorgde onderduikadressen, valse persoonsbewijzen en bonkaarten voor onderduikers (vooral Joodse). Zij speelde een rol bij de brandstichting op het Amsterdams bevolkingsregister.

Koegler, Hendrik Frederik Samuël, Den Haag 27-1-1911, Arbeider
Woonachtig: Van Goghstraat 39, Den Haag
Gearresteerd: begin 1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd

Koehof, Franciscus, Amsterdam 1-11-1899
Woonachtig: Kerkrade
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Loopt bij staking 1935 klappen op. Partijcongres C.P.N. (1935). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1938).
Gearresteerd: 24-1-1941, vrijgekomen 12-8-1941
Gevangenschap in: Maastricht, Aken
Opmerkingen: Hij werd in opdracht van de Sicherheitsdienst uit Aken gearresteerd. Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koehoorn, IJbele, Uithuizen 12-9-1898, Los werkman
Woonachtig: Soendastraat 10 B, Groningen
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-1941, tweede arrestatie 18-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 18-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.

Koejemans, Anthoon Johan (Anton), Rotterdam 20-4-1903, Redacteur
Woonachtig: Gijsbrecht van Aemstelstraat 29 boven, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kantoorbediende. Communist. Secretaris afdeling C.P. Spreekt te Zaandam (1929). Dagelijks bestuur Centraal Anti Oorlogs Comité afdeling Amsterdam (1933). Redacteur De Tribune (1933; in 1934 waarschijnlijk niet meer), De Jonge Arbeider. Toezicht namens redactie De Tribune in drukkerij Dijkman. Spreekt 1929 zeer opruiend.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koejemans-Schaffer, Sophia Wilhelmina, Enschede 17-4-1904
Woonachtig: Gijsbrecht van Aemstelstraat 29 boven, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Na de arrestatie van Jan Postma in november 1943 werd de leiding van de illegale CPN overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister.

Koek, Johan Marie, Den Haag 25-9-1892, Vertegenwoordiger wollen stoffen
Woonachtig: Maasstraat 94 III, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Koek-Da Silva Rosa, Frederika, Amsterdam 18-3-1903
Woonachtig: Maasstraat 94 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Koekebacker, Christiaan Frederik Wilhelm, Delft 25-3-1878, Fotograaf
Woonachtig: Multatulilaan 4, Hilversum
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 24-1-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij runde sinds 1937 samen met zijn echtgenote een pension. Hij werd volgens het politierapport gearresteerd wegens ‘sabotage’ en het verbergen van Joden. Hij werd naar Rotterdam overgebracht. Het bij hem ondergedoken Joodse echtpaar Jacob en Esther Drukker-Van Amerongen en hun minderjarige zoon werden tegelijkertijd gearresteerd en ook naar Rotterdam overgebracht. De vier volwassenen kregen allen de aantekening ‘NVM’ op hun arrestantenkaart.
Bij de opgave van hem voor de Erelijst van de CPN werd over zijn verzetsactiviteiten vermeld dat die zodanig waren dat ze niet op schrift gesteld konden worden.

Koekebacker-Van Garderen, Elisje (Els), Utrecht 15-11-1903
Woonachtig: Multatulilaan 4, Hilversum
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij runde sinds 1937 samen met haar echtgenoot een pension. Hij werd volgens het politierapport gearresteerd wegens ‘sabotage’ en het verbergen van Joden. Hij werd naar Rotterdam overgebracht. Het bij hem ondergedoken Joodse echtpaar Jacob en Esther Drukker-Van Amerongen en hun minderjarige zoon werden tegelijkertijd gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. De vier volwassenen kregen allen de aantekening ‘NVM’ op hun arrestantenkaart. In Vught gaf zij op als arrestatiereden ‘Judenbegünstigung’.

Koekebakker, Hein Johan, Amsterdam 21-2-1919, Stukadoor
Woonachtig: Govert Flinckstraat 62 III, Amsterdam
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Koekenberg, Samuel, Den Haag 21-1-1918, Loswerkman
Woonachtig: Ketelstraat 26, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 15-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: noodziekenhuis Lichtenvoorde, Harreveld 5-7-1945
Opmerkingen: Overleden na evacuatie in ziekenhuis ten gevolge van verblijf in concentratiekamp

Koekkoek, Berend, Zutphen 21-8-1896, Schilder
Woonachtig: Marco Polostraat 221 I, Amsterdam

Koekkoek-Brandenburg, Emma, Zaandijk 24-6-1909
Woonachtig: Wormerveer
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Koekoek, Samuel, Amsterdam 6-9-1899, Jassenplakker
Woonachtig: Saffierstraat 53 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij was buurman van Abraham Orgelist. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en twee kinderen van negen en zestien jaar werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 19 november 1942 in Auschwitz vermoord.

Koelewijn, Hendrik, Bunschoten 24-1-1898, Visventer
Woonachtig: 1e Sweelinckstraat 20 I, Amsterdam

Koelewijn, Hendrik, Bunschoten 30-7-1899, Machine bankwerker NS
Woonachtig: Ligusterplein 76, Amersfoort
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 17-2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Vught, Amersfoort, Dachau
Opmerkingen: Hij was aanhanger van de SDAP. Hij werkte samen met Albert Jan Weertman, Gijsbertus Bliekendaal, Lammert Frankena en Jan Reijmerink. Hij verspreidde De Waarheid en pamfletten. Na de oorlog werd hij raadslid voor de PvdA.

Koeman, Gerrit (De Boer, Wim), Zaandam 3-8-1911, Heier
Woonachtig: D. Doniastraat 36, Zaandam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koeman-Westmijze, Elisabeth Anna (Bep), Beemster 19-4-1915
Woonachtig: D. Doniastraat 36, Zaandam
Opmerkingen: Zij plakte pamfletten op muren, onder andere met de oproep tot de Februaristaking. Zij verspreidde De Waarheid.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Koenders, Albert, Rhenen 20-1-1888, Winkelier
Woonachtig: Schaesberg
Verwantschap: Hij was een broer van Jan Bartus Koenders.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 30-4-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Koenders, Hendricus (Henk), Amsterdam 24-1-1914, Autoschilder
Woonachtig: Tugelaweg 144 III, Amsterdam
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Ewald Seiler en een verdieping lager Hartog de Haas. Hij verspreidde De Waarheid. Hij verzamelde brandbare materialen als benzine en fabriceerde brandbommen. Zijn contactman bij de CPN was Hendrik Schönhagen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koenders, Jan, Coevorden 27-7-1907, Kleermaker
Woonachtig: Stationsweg 49 C, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Koenders, Jan Bartus, Rhenen 19-11-1881
Woonachtig: Heerlen
Verwantschap: Hij was een broer van Albert Koenders.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koopman. Vrijdenker. België uitgewezen.
Gearresteerd: 6-1942
Gevangenschap in: Maastricht

Koenen, Andreas Cornelis, Nijmegen 19-9-1905, Hoefsmid
Woonachtig: Kribbestraat 11 I, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koentjes, Johan Herman Heinrich, Amsterdam 10-9-1906, Gemeentearbeider
Woonachtig: Laurierstraat 99 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 30-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Neuengamme
Overleden: Dachau 12-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koert, Else, Den Haag 15-11-1926
Woonachtig: Vlierboomstraat 340, Den Haag
Verwantschap: Zij was een dochter van Ewoud Koert en Gerardina Johanna Koert-Dijkstra.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte. Zij is na vrijlating ondergedoken, waardoor een tweede arrestatiepoging mislukte.

Koert, Ewoud, Den Haag 5-11-1896, Telegrafist bij PTT
Woonachtig: Vlierboomstraat 340, Den Haag
Verwantschap: Hij was de vader van Else Koert.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 19-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was buurman van Anthonij Bogaars en Adriaan Cornelis Zwaal. Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Koert-Dijkstra, Gerardina Johanna, Utrecht 31-5-1898
Woonachtig: Vlierboomstraat 340, Den Haag
Verwantschap: Zij was de moeder van Else Koert.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Koert, Hermanus Godefrides van, Den Haag 19-2-1908, Administrateur
Woonachtig: Johannesburgstraat 43, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 11-8-1941, vrijgekomen 8-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd. Jilis van der Weerd van de Haagse Politie Inlichtingendienst arresteerde hem. Hij dook onmiddellijk na de vrijlating onder, waardoor een tweede arrestatie mislukte.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was bevriend met Dominicus Middendorp. Willem Herder dook enige tijd bij hem onder. Hij werd gearresteerd door de vooroorlogse politieman Jilis van der Weerd, die lid van de Documentatiedienst was.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koert-Mulder, Anna Catharina van (Annie), Den Haag 29-4-1907
Woonachtig: Johannesburgstraat 43, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 11-8-1941, vrijgekomen 8-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij dook onmiddellijk na de vrijlating onder, waardoor een tweede arrestatie mislukte. Zij hielp samen met Johanna Catharina Vink-Van der Stal de verzetsman Gijsbertus Vink vluchten uit het buitencommando Zorgvliet in Den Haag (een buitencommando van Vught).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Koerts, Herman, Amsterdam 21-3-1892, Magazijnbediende in modemagazijn
Woonachtig: Theophilusstraat 7, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 4-4-1942
Gevangenschap in: Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 12-10-1944
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Van Egdom en Mollis van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst).

Koesoemobroto, Raden Mas Sajid Rachmad, Widang (Nederlandsch Oost Indië) 30-6-1914, Journalist
Woonachtig: Algemeer 15, Bennekom
Verwantschap: Hij woonde later in de oorlog samen met Petronella van de Peppel, met wie hij na de oorlog huwde.
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij studeerde rechten in Leiden. Hij bracht Joodse kinderen onder op onderduikadressen, waarbij hij samenwerkte met Petronella Cornelia van den Bergh. Hij beheerde een zomerhuisje in Rijssen waarin Joodse kinderen waren ondergebracht. Hij vervalste persoonsbewijzen.
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Hij haalde in Amsterdam Joodse kinderen op, die hij samen met Petronella van de Peppel elders onderbracht. Na de oorlog keerde hij naar Indonesië terug, waar hij zich voor de onafhankelijkheid inzette. Omstreeks 1968 werd hij op last van president Soeharto net zoals miljoenen andere communisten gearresteerd en tot 1981 onder onmenselijke omstandigheden gevangen gehouden in Buru. (Soeharto was hoofdverantwoordelijke voor de moord op 3 miljoen communistisch gezinde Indonesiërs; koningin Juliana en prins Bernhard waren goed bevriend met deze hypermassamoordenaar).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koeten, Pieter, Rotterdam 4-4-1878, Brandweerman
Woonachtig: Frankenstraat 102, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Brandweerman. Secretaris afdeling C.P.H. tot 1925.
Opmerkingen: De Centrale Inlichtingendienst had hem foutief geregistreerd met geboortejaar 1887, wat mogelijk de oorzaak was dat hij niet gearresteerd kon worden.

Koevoet, Nicolaas (Nico), Amsterdam 25-5-1908, Transportarbeider
Woonachtig: Joan Melchior Kemperstraat 138, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 23-9-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Langenstein
Overleden: Langenstein 22-3-1945

Kogenhop, Johan Frederik, Amsterdam 16-2-1877, Schuitenvoerder
Woonachtig: Haarlemmer Houttuinen 34 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Johan Frederik, Maarten en Simon Kogenhop.
Gearresteerd: 18-3-1942
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Ros en Edens van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in de Nieuwe Doelenstraat.

Kogenhop, Johan Frederik (Frits), Amsterdam 5-4-1904, Petroleumventer
Woonachtig: Spaarndammerstraat 37 I links, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Johan Frederik en een broer Maarten en Simon Kogenhop.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: [geen tekst]
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 28-6-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was in Vught als kok voor de bewakers in een villa buiten het kamp werkzaam; hij kon een slaapmiddel door hun eten mengen en vervolgens ontvluchten, waarna hij zich weer bij het communistisch verzet voegde.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kogenhop-Huig, Rika (Jo de Vries, Tante Marie, Rie), Den Helder 22-8-1906
Woonachtig: Spaarndammerstraat 37 I links, Amsterdam
Verwantschap: Zij was dochter van Petrus Franciscus Huig en een zuster van Annechina van Kampen-Huig en Margaretha Paeper-Huig.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van J.F. Spreker op Vredesmeeting Oud-Valkeveen (1938). Hoofdbestuur Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme (1939). Partijbestuur C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij had een leiding gevende rol in de Zaanstreek bij zowel de CPN als De Waarheid. Zij vermenigvuldigde De Waarheid en verspreidde die.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kogenhop, Maarten, Amsterdam 4-9-1905, Schilder
Woonachtig: Laurierstraat 63 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Johan Frederik en een broer Johan Frederik en Simon Kogenhop.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten, omdat hij aan tbc leed. Op 5-4-1945 thuis gestorven.

Kogenhop, Simon, Amsterdam 30-4-1907, Schilder
Woonachtig: Pieter Langendijkstraat 16 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Johan Frederik en een broer Johan Frederik en Maarten Kogenhop.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Hannover, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-2-1943
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur, zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds en verzamelde bonnen voor onderduikers. Hij kwam in kamp Amersfoort op voor Joden en werd daarvoor voor straf uit zijn functie van Blockälteste gezet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kogenhop-Horn, Anna Catharina (Annie), Amsterdam 16-3-1908
Woonachtig: Pieter Langendijkstraat 16 III, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lid partijbestuur C.P.N.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.
Verantwoordelijkheid: Zij werd door Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kohlberg ook wel genoemd Meijer, Nicolaas, Sloten 8-9-1894, Los werkman
Woonachtig: Van Spilbergenstraat 79 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Köhler, Georg, Nijmegen 11-5-1911, Loodgieter
Woonachtig: Borgerstraat 270 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 13-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Vught, Utrecht, Münster
Overleden: Enschede 1-8-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in 1941 op verzoek van de Duitse KPD een jaar lang in Berlijn gaan werken, om zo de reis te benutten voor het smokkelen van illegaal materiaal naar Berlijn. In Berlijn voerde hij propaganda onder medearbeiders. Na terugkeer in Nederland werd hij na enige maanden gearresteerd, doordat in Berlijn gearresteerde Duitse communisten na wrede verhoren zijn naam hebben genoemd. Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders. Hij is na evacuatie uit Duits tuchthuis in ziekenhuis overleden

Köhler-Du Mortier, Gijsbertina Adriana, Amsterdam 11-3-1914
Woonachtig: Borgerstraat 270 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 26-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kohne, Petrus Josephus (Peter), Amsterdam 21-6-1894, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Nassaulaan 14, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kok, Antonius Waltherus (Toon), Amsterdam 28-8-1906, Hoogovenarbeider
Woonachtig: Kuikensweg 10, Beverwijk
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 15-1-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Barchman Wuytierslaan Amersfoort 5-2-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Kok, Arij, Schiedam 13-2-1909, Buffetbediende
Woonachtig: Blokmakersdwarsstraat 14, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Frederik Kok.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Haaren, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Neuengamme
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kok, B. de
Woonachtig: Utrechtscheweg 279, Groenekan (Utrecht)

Kok, Cornelis (Kees), Delft 21-6-1917, Smid / bankwerker
Woonachtig: Verlengde Singelstraat 52, Delft
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 2-5-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werkte samen met Willem van der Kam. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg samen met Huibertus de Hoog, Pieter van der Kam, Hendrik Molenkamp en Cornelis Smit.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kok, Frederik, Schiedam 6-5-1878, Ambtenaar
Woonachtig: Korte Achterweg 9 B, Schiedam
Verwantschap: Hij was de vader van Arie Kok
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 31-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij woonde op het zelfde adres als Christiaan van der Haar; ze werden samen gearresteerd. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kok, Gerrit Johannes, Amsterdam 20-8-1889, Expeditie-chauffeur
Woonachtig: Vrolikstraat 132, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Kok, J., Sleper
Woonachtig: Uitenboschstraat 78, Alkmaar

Kok, Johannes Hendricus (Jan), Mijdrecht 1-5-1914, Smid
Woonachtig: Acaciastraat 22, Velsen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kok-Post, Cornelia Johanna, Velsen 25-4-1919
Woonachtig: Acaciastraat 22, Velsen

Kok, Lambertus (Bertus), Ruinen 25-11-1898, Voerman
Woonachtig: Boekeloscheweg 156, Hengelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kok, Pieter, Rotterdam 12-9-1890, Huisschilder
Woonachtig: Insulindestraat 267 A, Rotterdam
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 30-3-1943
Opmerkingen: Nadat de actie van de politie en Sicherheitsdienst tegen de NVM van start was gegaan, was Karel Meijer bij hem ondergedoken.

Kok, Willem Dirk Jan, Den Haag 25-7-1891, Gieter
Woonachtig: Van Miereveltstraat 69, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 1941, vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheiddienst) gesignaleerd als lid van de CPN.

Kolder, Franciscus Adolf (Frans), Amsterdam 14-2-1904, Metaalbewerker
Woonachtig: Ruysdaelstraat 77 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Peter Franciscus Kolder.
Gearresteerd: 23-4-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Utrecht
Overleden: Waalsdorpervlakte 3-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In hetzelfde pand woonde twee verdiepingen hoger Jacques Lecocq. Hij is in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans zwaar mishandeld zodat hij zes weken lang niet kon zitten. Na zijn ter dood veroordeling deed hij de uitspraak ‘het is beter staande te sterven dan gebukt te leven’.

Kolder, Peter Franciscus, Amsterdam 14-12-1907, Timmerman
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 31 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Franciscus Adolf Kolder.

Koldewijn, Gerben, Deventer 17-1-1898, Colporteur
Woonachtig: Roelofsbeldstraat 32, Deventer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Colporteur. Was in Spanje. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 23-4-1942
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Zijn arrestatie in verband met de Aktion CPN mislukte om onbekende reden; ten gevolge daarvan kwam hij op een opsporingslijst was komen te staan, waardoor hij later alsnog gearresteerd kon worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kolen, C., Los arbeider
Woonachtig: Leeuwerikstraat 19, Groningen
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Opmerkingen: Toen de politie hem op 25-6-1941 wilde arresteren had hij zich al uit de voeten gemaakt; hij kwam op een opsporingslijst te staan.

Kolenbrander, Petrus Johannes, Amsterdam 26-2-1911, Los werkman
Woonachtig: Hudsonstraat 55 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had een leiding gevende rol bij de productie en verspreiding van De Waarheid rond de Admiralengracht.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kolenbrener, Szlama, Leczyca (Polen) 15-7-1902, Kleermaker
Woonachtig: Jan Lievensstraat 66, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Kolk, Dirk Jan, Genemuiden 26-8-1905, Voeger
Woonachtig: Bestevaerstraat 233, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan Kolk.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat C.P.N. voor de gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 17-6-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op 17-6-1944 gevlucht
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kolk-Pannegieter, Sara Elisabeth, Amsterdam 9-5-1910
Woonachtig: Bestevaerstraat 233, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kolk, Fredrikus Antonius van der, Hengelo 1-9-1898, Bouwarbeider
Woonachtig: Velveweg 171, Enschede
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en verspreidde illegale lectuur.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kolk, Jan, Genemuiden 18-11-1893, Metselaar
Woonachtig: Landstraat 23, Alkmaar
Verwantschap: Hij was een broer van Dirk Jan Kolk.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Voorzitter afdeling N.R.H. (1938). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 9-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kollen, Marinus Jan, Stompwijk 20-4-1909, Betonarbeider
Woonachtig: Molenweg 97, Zutphen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kollenburg, Cornelis Johannes, Tilburg 15-12-1903, Schilder
Woonachtig: Tilburg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Schilder. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kolman, Jan Arend, Oudezijl 14-8-1902, Automonteur
Woonachtig: Deliplein 5 A, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Chauffeur. Communist. Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1935). Wijkhoofd C.P.N. (1936).
Gearresteerd: eerste arrestatie 2-1941, vrijgekomen 2-1941, tweede arrestatie 16-9-1941, vrijgekomen 19-12-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Meteen bij het begin van de bezetting was hij betrokken bij het blad Alarm. Hij is ontsnapt. Op Koninginnedag 31 augustus 1941 verspreidde hij op de markt in Hoogkerk pamfletten door ze via een opengeknipte broekzak en zijn broekspijpen op straat te laten vallen. Hij wist samen met Karst Loonstra uit het Huis van Bewaring in Groningen te vluchten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kolman-Van Hedel, Anna (Annie), Nieuweschans 16-1-1906
Woonachtig: Deliplein 5 A, Groningen
Opmerkingen: Meteen bij het begin van de bezetting was zij betrokken bij het blad Alarm. Op Koninginnedag 31 augustus 1941 verspreidde zij op de markt in Hoogkerk pamfletten door ze van onder haar lange rok op straat te laten vallen.

Kolthof, Adam, Hengelo 23-2-1924, Student
Woonachtig: Nieuwstraat 31, Hengelo
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Merseburg, Zöschen
Overleden: Zöschen 1-1-1945

Kom, Cornelis Gerhard Anton de (Anton, Adek, Godfried), Paramaribo (Suriname) 22-2-1898, Handelsreiziger
Woonachtig: Johannes Camphuijsstraat 296, Den Haag
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Huzaar/kantoorbediende. Staat bekend als communist en revolutionair. Auteur anti-kolonialistisch boek Wij slaven van Suriname . Gehuwd met P.C. Borsboom (1932). Leidde opstand in West-Indië (1933). I.R.H. Bestuurslid van de Sectie Holland van de Liga tegen Imperialisme. Naar Suriname vertrokken (1932). Gevangen (1933). Niet meer zo actief.
Gearresteerd: 7-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Willy Harms.
Hij was een nakomeling van slaven. Zijn achternaam is afgeleid van de Joodse slavenhouder Mok. In december 1932 keerde hij terug naar Suriname, waar de bevolking hem zag als een soort verlosser van het kwaadaardig koloniaal bestuur. Dat bestuur dwong hem enkele maanden later om terug te keren naar Nederland (een christelijk-liberaal misdrijf tegen de mensenrechten). Hij werd voorzitter van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking, wat voor de Nederlandse regering aanleiding was hem scherp in de gaten te laten houden door de Centrale Inlichtingendienst. In Nederland sloot hij zich aan bij de CPN en gaf lezingen voor de communisten. Hij onderhield toen contacten met Nico Wijnen.
De verzetsdaden van Anton de Kom omvatten: Het als verslaggever verstrekken van copy aan de (linkse) illegale pers, distributie van linkse lectuur, distributie van berichten verkregen via de (verboden) radio, deelname aan discussies over het toekomstig bestel van het Nederlandse Rijk (toekomst van de koloniën). Hij schreef artikelen voor De Vonk, zowel die van de CPN als die van het MMLF, waarbij hij verslag deed van rellen en vechtpartijen die ontstonden bij de provocatieve marsen van de WA; verder schreef hij over Suriname. Later werd hij betrokken bij ander verzetswerk door de CPN, waarbij hij ook met Piet Wapperom samenwerkte. Hij nam deel aan discussies over het toekomstig bestel van het (koloniale) Nederlandse rijk. Bij een huiszoeking na zijn arrestatie werden linkse literatuur en een kristalontvanger met koptelefoon in beslag genomen. Hij zat in Vught een poos in de bunker opgesloten.
De Nederlandse Spoorwegen vervoerde hem in 1944 naar een Duits concentratiekamp in de wetenschap dat de mensen daar vermoord werden; Anton werd zo net zoals zijn voorouders in slavernij gevoerd. Dit oorlogsmisdrijf door de NS is identiek aan dat waarvoor Afdolf Eichmann ter dood veroordeeld en opgehangen werd: het regelen van het treinverkeer naar een oord des doods, in de wetenschap dat de mensen daar vermoord werden. Zijn nabestaanden zijn in strijd met de Nederlandse grondwet uitgesloten van de NS-regeling voor een tegemoetkoming aan de door de NS vervoerde mensen naar een Duits concentratiekamp, die bedoeld was voor bevolkingsgroepen die aan uitroeiing waren bloot gesteld. Het is een vorm van racistische discriminatie, omdat Roma en Sinti (in de zin der wet een ‘ras’) wel voor de regeling in aanmerking komen terwijl er slechts hooguit vier procent vermoord werden, maar communisten (en Jehova’s Getuigen) zijn uitgesloten, terwijl er ongeveer dertig procent vermoord werden. Het corrupte Openbaar Ministerie weigerde NS voor racisme te vervolgen, hetgeen duidelijk in strijd met zowel de grondwet als het wetboek van strafrecht is. Zo handhaafde de Nederlandse staat anno 2022 een eeuwenlange traditie van discriminatie op basis van ras van de familie De Kom.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Komkommer-Fransman, Rozette, Amsterdam 20-5-1896, Controleuse
Woonachtig: Ruijschstraat 30, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Kommer, Evert van, Amersfoort 26-8-1879, Bouwarbeider
Woonachtig: Zusterstraat 190, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 11-10-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 23-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Voor de oorlog was hij actief in het Comité Hulp aan Spanje. Hij werkte in het verzet samen met Johannes Cornelis Gisolf. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Propaganda’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kommer-Van Drie, Aaltje van, Amersfoort 28-12-1885
Woonachtig: Zusterstraat 190, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Zij werkte in het verzet samen met Cornelis Rademakers.

Kommers, Eduardus Hendrikus, Amsterdam 31-3-1914, Rijwielhersteller
Woonachtig: Tilanusstraat 43 I, Amsterdam
Gearresteerd: 4-3-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Berlin (Duitsland)
Overleden: gevangenis Berlin (Duitsland) 25-9-1944
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Konijn, Mijer, London (Groot-Brittannië) 28-6-1905, Regenjassenplakker
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 14, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort
Overleden: Waalsdorpervlakte 15-2-1943 Gefusilleerd
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. In het Oranjehotel moesten Jacob Smeer en Bernard Luza van elkaar gescheiden onder fysieke dwang actieve communisten aanwijzen. Konijn was een van de aangewezenen, werd naar een onbekende plek overgebracht en op 20 november 1942 opnieuw het Oranjehotel binnen gevoerd. Hij kreeg de doodstraf.

Konijnenburg, Martha van, Amsterdam 17-5-1914, Juriste
Woonachtig: Euterpestraat 76 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-6-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-Belsen, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 7-3-1945

Koning, Antonius Johannes (Anton), Groningen 7-10-1893, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Grote Appelstraat 27 B, Groningen
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: eerste arrestatie 7-11-1941, tweede arrestatie 31-12-1943
Gevangenschap in: Groningen, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Op zijn Häftlingskarte in Vught staat vermeld dat hij ‘Geisel’ (gijzelaar) is. Hij werd op 26 september in Duitsland te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Koning, Bouke Jouke, Akkrum 19-9-1915, Arbeider
Woonachtig: Vijverlaan 25, Groenekan
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Communist. Dienstweigeraar.
Gearresteerd: <3-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Mittelbau-Dora, Peenemünde
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Koning, Hendrik Ferdinand, Appingedam 27-11-1917
Woonachtig: Zutphen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koning, Jan de, Brielle 19-10-1892, Tramconducteur
Woonachtig: Kerkhoflaan 46, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Dieburg

Koning, Johannes Pieter de, Rotterdam 6-4-1891, Tijdschrijver Gemeentelijk Technisch Bedrijf
Woonachtig: Van der Horststraat 9, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Koning, Leonardus Adrianus, Amsterdam 15-4-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Rustenburgerstraat 389, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Louis Henri Koning.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938, 1939).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 5-3-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koning, Louis Henri (Loe), Amsterdam 18-9-1899, Koopman in kunstnijverheid
Woonachtig: Pieter van de Doesstraat 6, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Leonardus Adrianus Koning.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuur V.V.S.U. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Konings, Christiaan, Heijningen 1-3-1901, Grondwerker
Woonachtig: Bestevaerstraat 168, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 10-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 5-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en hij haalde geld op voor weigeraars om in Duitsland of Frankrijk te gaan werken.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koningsbrugge, Adolphus Adrianus Petrus (Dolf), Amsterdam 21-10-1913, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Baltischestraat 8, Zaandam / Jodenbreestraat 33 A, Amsterdam
Opmerkingen: In zijn woning in Amsterdam werd door de CPN vergaderd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koningsbrugge-De Jong, Sara (Lien), Schoten 24-4-1914
Woonachtig: Baltischestraat 8, Zaandam / Jodenbreestraat 33 A, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 16-8-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1945
Opmerkingen: In haar woning in Amsterdam werd door de CPN vergaderd. Zij werd verraden door Johanna Francisca de Munck-Siffels.

Konsten, Willem Joseph, Nieuwenhagen 17-1-1909
Woonachtig: Nieuwenhagen
Gearresteerd: 2-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Aken
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kooi, Douwe, Rien 19-1-1913, Arbeider
Woonachtig: Lomerakbuurt, Sneek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 3-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij was lid van een knokploeg die een overval op een distributiekantoor pleegde.

Kooi, Jacobus, Amsterdam 4-5-1922, Jager
Woonachtig: Kleine Kattenburgerstraat 83, Amsterdam
Gearresteerd: eerste arrestatie <2-1943, vrijgelaten 21-8-43, tweede arrestatie 28-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Amersfoort, Neuengamme, Neustadt
Overleden: Neustadt 1-5-1945
Opmerkingen: In Amersfoort stond vermeld dat de tweede arrestatie als reden had ‘Arbeitsverweigerung’.

Kooijman, Jan, Rotterdam 22-11-1920, Betonwerker
Woonachtig: Pimpernelstraat 15 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 18/24-10-1942, vrijgekomen 1944, tweede arrestatie 5-3-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd de tweede keer gearresteerd vanwege tewerkstelling bij de Arbeidsinzet.

Kooima-Blanke, Henderika Geessina (Riek), Termunten 3-12-1889, Coupeuse
Woonachtig: Westerhavenstraat 8 A, Groningen
Verwantschap: Zij was de moeder van Elsje Catriene Hazenberg-Kooima. Zij was een zuster van Frederik Christoff Blanke.

Kooiman, Gijsbert, Dubbeldam 25-10-1885, Winkelier
Woonachtig: Gaesbeekstraat 92 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Marinus Kooiman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Kooiman, Marinus, Rotterdam 30-4-1920, Elektricien
Woonachtig: Gaesbeekstraat 92 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Gijsbert Kooiman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 1-2-1943
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Kooistra, Ulko Folkert Jacob, Amsterdam 12-1-1900, Kunstschilder
Woonachtig: Leidschestraat 52 II, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Leider propagandabureau De Schakel (1935).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kool, Henricus Johannes (Henk), Amsterdam 30-1-1920, Stukadoor
Woonachtig: Quellijnstraat 56 I, Amsterdam
Gearresteerd: 29-8-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Opmerkingen: In Amersfoort werd als arrestatiereden vermeld ‘Arbeitsverweigerung
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kool, Nicolaas Cornelis Dirk, Amsterdam 4-12-1902, Elektromonteur
Woonachtig: Hofwijckstraat 31 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was een buurman van het echtpaar Schäperkötter-Veenman. Hij stencilde De Waarheid.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koolen, Cornelis Johannes, Leiden 31-7-1901
Woonachtig: Haverstraat 97, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koolmoes, Ruth (Henk), Hoofddorp 12-7-1899, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Tweede Zomerrakbuurt 11, Sneek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Melkvaarder. Communist. Voorzitter afdeling C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kools, George Michael (Fokke), Amsterdam 1-3-1908, Kantoorbediende
Woonachtig: Maasstraat 33 III, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lid van financiële controlecommissie en bestuur V.V.S.U. Administratie De Sovjet Unie (1939).
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 11-11-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde het echtpaar Smit-De Jong. Hij werd vrijgelaten omdat hij aan tbc leed.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Koolwijk, Nanna, Stolwijk 24-11-1905, Schippersknecht
Woonachtig: Sluisstraat 6, Koog aan de Zaan
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. Was in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij pleegde met een CPN-groep sabotage en aanslagen op spoorlijnen in de Zaanstreek. Hij werd commandant binnen de Binnenlandse Strijdkrachten in de Zaanstreek.
Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Koolwijk die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1968 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Koopman, Adriaan Jan Willem (Van den Berg), Ouwerkerk 18-7-1900, Mandenmaker
Woonachtig: Marktweg 229, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: eerste arrestatie eind 6-1941, vrijgelaten 7-1941, tweede arrestatie 9-1941, vrijgekomen 30-3-1942, derde arrestatie 19-6-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid die hij van Chris van Spronsen kreeg. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sich noch nach dem Verbot der CPN illeg. Für diese betätigt und seine Werkstatt zur Herstellung von Hetzschriften zur Verfügung gestellt. Er ist nach einer Warnung aus der Haft entlassen worden 30-3-42 aus der Lager Amersfoort entlassen’. Hij werd in Amersfoort zwaar mishandeld.
Na zijn vrijlating werd hij lid van de verzetsorganisaties ‘Voor God en de Koning’, Vrij Nederland, Karl, The Netherlands Intelligence Service, Knokploeg Den Haag, Knokploeg Utrecht en PIETAB. De V-Mann Peter Marsman had zich binnengedrongen in de verzetsorganisatie Karl, die onder leiding van Franciscus Mol stond. Marsman leerde dat er een aanslag beraamd werd op de chef van de Documentatiedienst Steven Pegels, die vanaf 1926 communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst was en daarvoor infiltrant in de Haagse CPN (zie lijst van de Centrale Inlichtingendienst) en gaf dat door aan de Documentatiedienst. Voordat de Documentatiedienst in actie kwam had de groep Karl door gekregen dat Marsman een verrader was en liquideerde hem op eerste Pinksterdag 28-5-1944. De Documentatiedienst wist ondertussen dat er op 19 juni een belangrijke bijeenkomst werd georganiseerd achter de bloemenzaak van Mol en gaf dit door aan de Sicherheitsdienst. Op 19 juni vielen de Documentatiedienst en Sicherheitsdienst de bloemenzaak binnen en arresteerde iedereen die voor de vergadering binnenkwam. Het winkelmeisje probeerde leden toe te fluisteren ‘koop bloemen’, maar dat werd maar door weinigen begrepen. Aldus werden 35 leden gearresteerd onder wie Koopman; 18 leden zijn vervolgens om het leven gekomen. Ongeveer tien personen zij door toedoen van het winkelmeisje gered. Een van de arresterende politiemannen was Cornelis Leemhuis van de Documentatiedienst (Leemhuis was voor de oorlog een Haagse politieman die voor de Duitse topspion Traugott Protze spioneerde).

Koopman, Anne Willem Arie, Dordrecht 19-5-1911, Portier
Woonachtig: Jacobahof 12, Dordrecht
Gearresteerd: 5-10-1944
Gevangenschap in: Heemraadsingel Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-11-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Koopman, Barend, Amsterdam 16-10-1922, Purser
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacob Koopman.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 6-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen, Gusen
Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 15-1-1943
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Fritz Koch van het Judenreferat bij een actie tegen communistische Joden, die allemaal in hetzelfde pand woonden. Ook zijn vermoedelijke verwant Jacob (oom?) en diens echtgenote, twee leden van de familie Velleman en Antonius Fein werden bij dezelfde actie gearresteerd. Dat hij naar Mauthausen in plaats van naar Auschwitz of Sobibor gestuurd werd, is een aanwijzing dat hij bestraft werd vanwege communistische activiteiten.

Koopman, Berend Jan (Bé), Deventer 26-5-1894, Koopman manufacturen
Woonachtig: Govert Flinckstraat 1, Deventer
Godsdienst: Geen
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Mauthausen, Linz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 25-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koopman-Ligtenberg, Christina, Deventer 8-9-1896
Woonachtig: Govert Flinckstraat 1, Deventer

Koopman, Cornelis, Rotterdam 3-7-1906, Chocoladewerker bij Jamin
Woonachtig: Zaagmolenkade 37C, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris vakgroep C.P.N. (1939). Penningmeester sectie C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 30-5-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Koopman, Egbert, Holten 26-7-1922
Woonachtig: Almelo
Gearresteerd: 9-12-1944
Gevangenschap in: Doetinchem, Neuengamme, Wöbbelin
Overleden: Ludwigslust 4-5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Koopman, Hendrikus, Stad Delden 23-3-1888, Kapper
Woonachtig: Hengelo
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kapper. Communist. Werkt achter de schermen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koopman, Jacob, Amsterdam 10-2-1903, Koopman
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Verwantschap: Hij was de vader van Barend Koopman.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 6-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen, Gusen
Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 16-11-1942
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd bij een actie tegen communistische Joden, die allemaal in hetzelfde pand woonden, door Fritz Koch van het Judenreferat. Ook zijn echtgenoot, zijn vermoedelijke verwant Barend (neefje?), twee leden van de familie Velleman en Antonius Fein werden bij dezelfde actie gearresteerd. Dat hij naar Mauthausen in plaats van naar Auschwitz of Sobibor gestuurd werd, is een aanwijzing dat hij bestraft werd vanwege communistische activiteiten. In Mauthausen werd als doodsoorzaak geregistreerd ‘Auf der Flucht erschossen’, wat waarschijnlijk een leugen was

Koopman-Engelsman, Hendrika, Rotterdam 3-4-1912
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 6-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 26-10-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd bij een actie tegen communistische Joden, die allemaal in hetzelfde pand woonden, door Fritz Koch van het Judenreferat. Ook haar echtgenoot, haar zwager, twee leden van de familie Velleman en Antonius Fein werden bij dezelfde actie gearresteerd.

Koopman, Jo, Leraar
Woonachtig: Lombokstraat 13, Amersfoort

Koopman, Karel, Wageningen 28-5-1910, Slager
Woonachtig: Postjesweg 39, Wageningen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koopmans, Wiebreg Pieter (Wiep), Issum (Duitsland) 22-10-1912
Woonachtig: Transvaalstraat, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij stencilde in zijn woning samen met Frans Borsboom De Waarheid.
De verzetsman Koopman die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kooren, Willem, Rotterdam 26-11-1907, Haspelaar
Woonachtig: Spaanschebocht 59 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-3-1941, tweede arrestatie 17-7-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Rivierpolitie, Oranjehotel, Düsseldorf
Overleden: Düsseldorf 21-7-1942
Opmerkingen: In gevangenis overleden
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en pleegde sabotage. Hij werd gearresteerd vanwege het ‘verspreiden van pamfletten onder weermachts-arbeiders’. Hij was van 26-4-1941 tot 16-8-1941 in een ziekenhuis opgenomen. Hij werd op 16-7-1941 door het Feldgericht in Rotterdam tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij werd 23-9-1941 naar Duitsland overgebracht. Gezien het grote aantal sterfgevallen in de gevangenis te Düsseldorf, is ook hij waarschijnlijk in de gevangenis vermoord.

Koorevaar, Dirk, Lekkerkerk 2-11-1889, Sigarenfabrikant
Woonachtig: Rubroekstraat 72 B, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-1-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Koorneef, Willem, Rotterdam 24-11-1898, Fabrikant
Woonachtig: Heemraadsplein 7 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd op 16-2-1943 uit Vught teruggehaald.

Koot, Johannes (Hanny), Amsterdam 10-11-1898, Suikerbakker
Woonachtig: Goudsbloemstraat 119 III, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 8-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In hetzelfde pand in de benedenwoning woonde Gerrit Schoenmaker. Hij haalde geld op om de in oktober 1940 stakende arbeiders bij de Werkverschaffing te ondersteunen. Hij verspreidde De Waarheid en hij verspreidde illegaal materiaal voor de Februaristaking. Hij werd gearresteerd agent van politie QQDaudt van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kooten, Aloisius van, Rotterdam 18-12-1911, Grondwerker
Woonachtig: Beverstraat 23 B, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Verwantschap: Hij was een broer van Arie, Franciscus en Petrus van Kooten.
Gearresteerd: 4-1-1944, vrijgekomen 13-1-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Sicherheitsdienst.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kooten-Snoek, Elizabeth Clazina van, Rotterdam 16-5-1914
Woonachtig: Beverstraat 23 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kooten, Arie van, Rotterdam 22-11-1902, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Beverstraat 15 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Aloisius, Franciscus en Petrus van Kooten.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Toen de politie- en Sicherheitsdienst-actie tegen de NVM van start ging, dook Isaäk Sies bij hem onder. Hij werd gearresteerd omdat hij gesignaleerd stond. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Hetschriften [Hetzschriften] gelesen’.

Kooten-Verhoef, Johanna Geertruida van, Rotterdam 20-11-1905
Woonachtig: Beverstraat 15 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kooten, Franciscus van, Rotterdam 20-9-1918, Automonteur
Woonachtig: Ridderspoorstraat 12 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Arie, Aloisius en Petrus van Kooten.
Gearresteerd: 24-5-1944
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Amersfoort, Dachau
Opmerkingen: Hij werd door groep X van de Rotterdamse politie gearresteerd vanwege een overtreding nan de verordeningen van de Rijkscommissaris (dat betekende meestal hulp aan of omgang met Joden).

Kooten, Petrus van, Rotterdam 3-11-1906, Expediteur
Woonachtig: Adriaen Niemantsstraat 10 I, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Arie, Aloisius en Franciscus van Kooten.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kooten-Hofland, Jacoba van, Rotterdam 11-3-1915
Woonachtig: Adriaen Niemantsstraat 10 I, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kootstra, Auke, Emmen 16-6-1900, Grondwerker
Woonachtig: Lindenstraat 21, Almelo
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Grondwerker/ schipper. Leider van communisten. Dienstweigeraar. In oktober 1920 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Verzamelt geld tijdens veenarbeidersstaking 1925. Bestuur R.S.P. (1935). Gemeenteraadslid Almelo voor R.S.A.P. (1939). Kandidaat Provinciale Staten Overijssel (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 29-11-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kopmeiners-Van Liempt, Cornelia Helena Maria, Den Haag 15-3-1891, Schoonmaakster
Woonachtig: Escamplaan 274, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 2-1945
Opmerkingen: Zij was schoonmaakster in het kantoor van SS- und Polizeiführer Brigadeführer (hoofd van alle Duitse politieorganisaties in Nederland) Hans Albin Johannes Rauter aan het Plein 1 in Den Haag. Ze werd gearresteerd op verdenking van spionage en het verraden van militaire geheimen.

Koppel, Aart van de, Ginneken 23-6-1886, Ambtenaar ministerie van Justitie
Woonachtig: Rusthoekstraat 50, Den Haag
Godsdienst: Remonstrants
Lid: Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Koppers, Justus Frederik, Amsterdam 20-12-1890, Conciërge universiteit
Woonachtig: Archimedesweg 79, Amsterdam
Gearresteerd: 7-6-1944
Gevangenschap in: Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Koppert, Gijsbert, Hillegom 6-1-1920
Gearresteerd: 5-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kops, David, Stepny (Groot Brittannië) 30-9-1915, Regenjassenplakker
Woonachtig: Krugerplein 1 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij was een buurman van Jacques David Lopes Dias. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Korbee, Pieter, Noordwijk aan Zee 31-3-1918
Woonachtig: Slankweg 42, Enschede
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 16-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Koreman, Anton Jan Thomas (Tom), Semarang (Nederlandsch Oost Indië) 15-12-1915, Tekenaar, gitarist
Woonachtig: Distellaan 4, Bloemendaal / Prinsengracht 876, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 20-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in de loop van de oorlog naar Amsterdam terugverhuisd. Hij verleende hulp aan onderduikers en vervaardigde springstoffen voor aanslagen. Hij werd gearresteerd toen hij een pakje wegbracht dat zijn partner Yara had meegegeven; hij wist niet dat er een revolver in zat. Bij een willekeurige controle op straat kwam de revolver aan het licht. Het wapenbezit bezorgde hem de doodstraf.

Koreman-Wainschtok, Cécile (Yara), Parijs (Frankrijk) 17-7-1917
Woonachtig: Distellaan 4, Bloemendaal / Prinsengracht 876, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 20-7-1943, vrijgelaten begin november 1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam 12-11-1943 Zelfmoord
Opmerkingen: Zij is in de loop van de oorlog naar Amsterdam terugverhuisd. Zij verleende hulp aan onderduikers. Zij werd vrijgelaten omdat ze zwanger was. Thuis vernam ze dat haar partner gefusilleerd was. Ze verweet zichzelf dat ze zijn dood veroorzaakt had door hem een pakje te laten wegbrengen zonder te vertellen dat daar een revolver in zat; daarom pleegde ze op 12-11-1943 zelfmoord door pillen in te nemen.

Kornalijnslijper, Abraham, Utrecht 16-4-1909, Gereedschapsmaker
Woonachtig: Velpschestraat 237, Den Haag
Godsdienst: Geen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Korper, Abraham, Amsterdam 25-8-1893, Translateur
Woonachtig: Tugelaweg 125, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Simon Korper.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Sigarenmaker. Communist. Bestuurslid W.A.C.
Gearresteerd: 22-3-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-4-1944
Opmerkingen: Hij werd samen met veertien anderen gearresteerd door Maarten Spaans (een beruchte Jodenjager) van de Haagse Sicherheitsdienst, die aan het begin van de bezetting Haags politieman werd en vervolgens lid van de Haagse Documentatiedienst. Een van de andere arrestanten was Willem Frederik Dolleman, zoon van de gefusilleerde bekende RSAP-voorman met dezelfde voornamen en die al in 1940 met de illegale CPN samenwerkte. Een andere was Hendrica Werkendam-Van Emden, weduwe van de gefusilleerde Max Werkendam.

Korper, Simon (Siem), Amsterdam 25-9-1907, Banketbakker
Woonachtig: Tugelaweg 92 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Abraham Korper.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Anti-militarist/anti-fascist (1926). Lid C.P.H. Bestuurslid Amsterdamse Werklozenbond Eendracht maakt Macht. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). In april 1938 geroyeerd als lid N.V.V. Geroyeerd uit E.M.M. Bestuur L.W.S.C. (1935).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Korper-Ejsenztadt, Chawa (Eva), Szydlowiec (Polen) 2-1-1902
Woonachtig: Tugelaweg 92 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kors, Jacobus Hindrichs (Ko), Amsterdam 21-5-1909, Bakker
Woonachtig: Hoekschewaardweg 42, Amsterdam
Gearresteerd: 18-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Overleden: Woudenberg 16-10-1942, gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en gaf onderdak aan de onderduiker Hendrik van Dam die Gemeenteraadslid van Wageningen was. Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Dierikx van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst) en bleef op last van de chef van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst opgesloten (de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst was volledig verantwoordelijk voor deze moord).

Kors-Licher, Antonia Maria, Amsterdam 10-3-1909, Amsterdam
Woonachtig: Hoekschewaardweg 42, Amsterdam

Kors, Tony
Woonachtig: Tiengemetenstraat 7, Haarlem

Korte, Dirk de (Kees), Rotterdam 31-3-1912, Timmerman
Woonachtig: Kalverstraat 17, Zaandam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bakker. Communist.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 22-6-1941, vrijgelaten 1941, tweede arrestatie 3-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Oranjehotel 24-4-1942 Doodgemarteld
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij speelde een actieve rol tijdens de Februaristaking en moest vervolgens bij familie in Rotterdam onderduiken, waar hij zijn verzetsactiviteiten voortzette. Bij zijn arrestatie had hij 30 exemplaren van De Waarheid in bezit.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Korte-Kuijper, Greta de, Westzaan 21-3-1913
Woonachtig: Kalverstraat 17, Zaandam

Korte, Machiel te, Amsterdam 19-11-1901, Musicus
Woonachtig: Amstellaan 101, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-2-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Korthagen, Cornelis Anthonius, Amsterdam 10-5-1919
Woonachtig: Sperwerlaan 11, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Willem Anthonie Korthagen en een broer van Everhard Johannes, Johanna Christina, Maria, Maria Magdalena, Theodora Hendrina Maria, Wilhelmina Anthonia en Willem Anthonie Korthagen.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Everhard Johannes, Amsterdam 6-3-1916, Timmerman
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Willem Anthonie Korthagen en een broer van Cornelis Anthonius, Johanna Christina, Maria, Maria Magdalena, Theodora Hendrina Maria, Wilhelmina Anthonia en Willem Anthonie Korthagen.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Johanna Christina, Amsterdam 25-4-1911
Woonachtig: Sperwerlaan 11, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Willem Anthonie Korthagen en een zuster van Cornelis Anthonius, Everhard Johannes, Maria, Maria Magdalena, Theodora Hendrina Maria, Wilhelmina Anthonia en Willem Anthonie Korthagen.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Maria, Amsterdam 9-11-1917
Woonachtig: Sperwerlaan 11, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Willem Anthonie Korthagen en een zuster van Cornelis Anthonius, Everhard Johannes, Johanna Christina, Maria Magdalena, Theodora Hendrina Maria, Wilhelmina Anthonia en Willem Anthonie Korthagen.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Maria Magdalena (Martha), Amsterdam 8-8-1922
Woonachtig: Sperwerlaan 11, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Willem Anthonie Korthagen en een zuster van Cornelis Anthonius, Everhard Johannes, Johanna Christina, Maria, Theodora Hendrina Maria, Wilhelmina Anthonia en Willem Anthonie Korthagen.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd doordat haar naam voorkwam in een ledenlijst van de Nederlandse Volksmilitie die Sally Dormits in (kinderlijk eenvoudig te ontcijferen) geheimschrift had aangelegd. Na haar arrestatie kon zij tijdens de verhoren de psychologische druk niet aan en vertelde dat zij tot enige maanden voor haar arrestatie bij Hollandia-Kattenburg in Amsterdam had gewerkt en dat ze toen in contact met Joodse communisten was gekomen die haar communistische lectuur verstrekten, dat er veel werknemers aan de communistische activiteiten meededen en dat er sabotage werd gepleegd door slechte kwaliteit te produceren. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk vermoedde dat het om net zo een terroristische organisatie als de NVM van Sally Dormits ging of er zelfs deel van uit maakte. Hij gaf dat door aan de Sicherheitsdienstman Albert Barkov, die in Den Haag die sinds juni 1941 de leiding over Referat 4 van de Sicherheitsdienst had, waar ook ‘Bekämpfung Kommunismus’ onder viel. Barkov liet vervolgens op 11 november 1942 onder zijn leiding een grote inval bij Hollandia-Kattenburg doen en arresteerde alle Joodse werknemers. Zij werd door de Herbert Wölk van de Rotterdamse Sicherheitsdienst onder zware psychische druk en bedreiging met martelingen gedwongen om werknemers van Hollandia-Kattenburg aan te wijzen die actief waren in het communistisch verzet; die werden naar het Oranjehotel overgebracht, terwijl de niet aangewezen personen naar Westerbork werden gebracht. Ook liet hij de Joodse huisgenoten van alle gearresteerden, tot zelfs de kleine kinderen toe, oppakken en naar Westerbork overbrengen. De naar het Oranjehotel overgebrachte ‘communisten’ werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht en op 30 november werden ze allen naar Auschwitz afgevoerd. Op 3 december werd de meerderheid vergast, gevolgd door veel vergassingen in februari 1943. Een klein deel van de arrestanten bleef langer in leven, maar stierf uiteindelijk ook. Van de arrestanten van 11 november 1942 heeft vrijwel niemand de oorlog overleefd, het totaal aantal slachtoffers inclusief de gezinsleden wordt op meer dan 800 geraamd (er zijn wel overlevende werknemers van Hollandia-Kattenburg, maar die waren al eerder of pas later gearresteerd of ‘vrijwillig’ naar Westerbork gegaan).
De niet-Joodse Maria werd als beloning niet in een concentratiekamp opgesloten, maar op een Duitse boerderij te werk gesteld als hulp in de huishouding, maar eigenlijk als een soort huisslaaf (er werd bovendien wraakneming in Nederland gevreesd). Daar is ze op 1 juli 1944 met een pot hete thee van een trapje gevallen en ernstig in onder andere het gezicht verbrand, waarna ze 3 weken in het ziekenhuis lag; ze hield er ernstige littekens in het gezicht aan over. Na de oorlog bleek dat zij en een zuster van haar van jongs af aan ernstige psychologische problemen hadden (vervolgingswaanzin, toevallen). Zij werd vanwege het verraad tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Korthagen, Theodora Hendrina Maria, Amsterdam 18-4-1921
Woonachtig: Sperwerlaan 11, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Willem Anthonie Korthagen en een zuster van Cornelis Anthonius, Everhard Johannes, Johanna Christina, Maria, Maria Magdalena, Wilhelmina Anthonia en Willem Anthonie Korthagen.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Wilhelmina Anthonia, Amsterdam 4-5-1907
Woonachtig: Sperwerlaan 11, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Willem Anthonie Korthagen en een zuster van Cornelis Anthonius, Everhard Johannes, Johanna Christina, Maria, Maria Magdalena, Theodora Hendrina Maria en Willem Anthonie Korthagen.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Willem Anthonie, Nieuwer Amstel 29-4-1882, Groentewinkelier
Woonachtig: Sperwerlaan 11, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Cornelis Anthonius, Everhard Johannes, Johanna Christina, Maria, Maria Magdalena, Theodora Hendrina Maria, Wilhelmina Anthonia en Willem Anthonie Korthagen.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Willem Anthonie, Amsterdam 21-7-1913, Monteur
Woonachtig: Sperwerlaan 11, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Willem Anthonie Korthagen en een broer van Cornelis Anthonius, Everhard Johannes, Johanna Christina, Maria, Maria Magdalena, Theodora Hendrina Maria en Wilhelmina Anthonia Korthagen.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Kortlevers, Petrus Johannes, Amsterdam 29-9-1907, Huisschilder
Woonachtig: Waddendijk 60, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten < 3-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Opmerkingen: Hij werd op 8 maart 1943 gearresteerd wegens fietsendiefstal en had een persoonsbewijs op de naam van Dirk Schols geboren 19-5-1911 (vreemdeling).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kortlevers-Van Duijkeren, Antonia Berndina (Toni), Amsterdam 22-11-1909
Woonachtig: Waddendijk 60, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Johannes van Duijkeren en Harmina de Vries-Van Duijkeren.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Korts, Hendrik, Duisburg (Duitsland), 21-6-1900, Slachter
Woonachtig: Apeldoorn
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Korver, Jan, Heemstede 9-12-1888, Pluimveehouder
Woonachtig: Twiskestraat 14, Landsmeer
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 12-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-1-1942
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en Het Kompas.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Landsmeer aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van der Sluys was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Korver, Jan, Ruwiel 5-2-1910, Veehandelaar
Woonachtig: Brouwersgracht 12, Amsterdam
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Korver, Johannes, Alkmaar 4-5-1884, Havenarbeider
Woonachtig: Korte Landstraat 84, Alkmaar
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: 2e Secretaris P.A.S. (1938). Penningmeester afdeling Landelijke Federatie van Transportarbeiders (1938).
Gearresteerd: 7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kos, Hendrikus, Beverwijk 17-3-1910, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Heemskerkerweg 19, Beverwijk
Gearresteerd: 1-5-1943
Opmerkingen: Hij werd doodgeschoten tijdens dodenmars.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Wittstock 26-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Amersfoort gaf hij op als arrestatiereden ‘Material von Komm. Partei im Hause’. In Vught stond vermeld ‘Grund der Schutzh. [Schutzhaft]: Pol. [Politisch]’.

Kosiorek, Arthur Walter, Grosz Lichterfelse (Duitsland) 17-4-1902
Woonachtig: Wester Gasthuisstraat (Wilhelminastraat) 110 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 9-6-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 8-5-1945
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit. Hij vluchtte in 1933 Vanuit Duitsland naar Nederland. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Lebte illegal’.

Kossen, Cornelia (Hissink-Kossen, Nel), Amsterdam 13-6-1897
Woonachtig: Blaricum
Opmerkingen: Zij was de moeder van Marianne Helen van den Brink.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 24-11-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij verspreidde pamfletten. Zij was betrokken bij de Vrije Kunstenaar. Zij maakte deel uit van de persoonsbewijscentrale. Zij vervalste persoonsbewijzen. Zij werd in Abcoude gearresteerd. Toen zij samen met Geertruida van Lier en Reina Prinsen Geerligs in Sachsenhausen naar de plek gevoerd werden waar ze gefusilleerd zouden worden, zongen ze communistische strijdliederen.

Koster, George, Amsterdam 26-4-1915, Metaalschaver
Woonachtig: Fagelstraat 13 I, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Koster, Gerardus, Amsterdam 3-8-1912, Meubelmaker
Woonachtig: Joos Banckersweg 26 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Hij woonde op hetzelfde adres als het echtpaar Mattheus Gerardus Jozef en Anna Maria Wilhelmina Savi-Buring.

Koster-Buring, Anna Maria Wilhelmina, Amsterdam 10-1-1916
Woonachtig: Joos Banckersweg 26 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Martin Gerardus Nicolaas Buring en Helena Johanna Maria Savi-Buring.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6). Zij verspreidde illegale lectuur. Zij was koerierster.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde het echtpaar Mattheus Gerardus Jozef en Anna Maria Wilhelmina Savi-Buring.

Koster
Woonachtig: Grondheerenstraat 52, Rotterdam

Kousbroek, Pieter (Piet, Jimmy, Pieter Jean Paul Verstraeten), Utrecht 27-10-1924, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Wielingenplein 44, Utrecht
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: St. Gilles (Brussel), Dachau
Overleden: Dachau 26-2-1945
Opmerkingen: In de eerste oorlogsjaren was hij in Utrecht in het verzet actief, waar hij contacten met het CPN-verzet had of er deel van uitmaakte. Hij wilde in 1943 naar Engeland gaan, maar strandde in België, waar hij zich onder de schuilnaam ‘Jimmy’ opnieuw bij het verzet aansloot. Hij had in België een vals persoonsbewijs op naam van ‘Pieter Jean Paul Verstraeten’. Hij werd in Ciney (België) gearresteerd.

Kousnetzov, Peter (Bruno Kühn)
Woonachtig: Sowjet Unie
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Hij was een Russisch geheim agent die op 30 november 1942 door de RAF boven Nederland gedropt werd om contact te leggen met Wilhelm Knöchel. Hij werd opgevangen door Daan Goulooze. Goulooze kon niet meer met Knöchel in contact komen en daarom werd besloten dat Kousnetzov Jan van de Laar ging assisteren bij zijn radiocontact met Moskou.

Kouwe, Jan Willem van der, Munnikenburen 26-2-1924
Woonachtig: Streek 75, Wanswerd

Kowalke, Alfred August Rudolf, Rummelsburg 11-4-1907, Meubelmaker
Woonachtig: Eemsstraat 20 I, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 2-2-1943
Gevangenschap in: Brandenburg
Overleden: Brandenburg 6-3-1944
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij vluchtte in 1933 naar Praag, vanwaar hij deelnam aan het KPD-verzet. Hij keerde terug naar Duitsland om in de omgeving van Aken in nauwe samenwerking met Wilhelm Knöchel daar het KPD-verzet vorm te geven. Nog voor de oorlog vluchtte hij naar Amsterdam. Hij woonde bij Bernardus van den Berg, Cornelis (Kees) Harthoorn en Marietje IJzerman in huis; in juni 1940 kwam ook Geeske Jansma een paar maanden in dat pand wonen. Eind 1941 of begin 1942 keerde hij illegaal terug naar Duitsland en ging in Berlijn illegale lectuur te vermenigvuldigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1959 een dossier over hem samen, dat tot 1962 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Kraaier, Hendrik (Henk), Zaandam 9-6-1912, Sloepenmaker
Woonachtig: Plataanlaan 16, Zaandam
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacob Kraaier en een broer van Jacob Kraaier.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kraaier, Jacob, Zaandam 3-11-1886, Jachtwerfhouder
Woonachtig: Kattegat 14 A, Zaandam
Verwantschap: Hij was de vader van Hendrik en Jacob Kraaier.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.
Opmerkingen: Hij had een werfje waarop het CPN-verzet oefende voor overvallen. Hij was betrokken bij het lokale bestuur van De Waarheid.

Kraaier, Jacob, Zaandam 28-11-1913, Scheepstimmerman
Woonachtig: Kattegat 14 A, Zaandam
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacob Kraaier en een broer van Hendrik Kraaier.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kraaij, Frederik Hendrik (Fritz), Tiel 30-3-1897, Ambtenaar gemeentesecretarie
Woonachtig: Amstellaan 98 I, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 5-4-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-12-1944

Kraan, Franciscus Cornelis van der, Den Haag 17-3-1909, Banketbakker
Woonachtig: Pasteurstraat 168, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten. De Rijswijkse politie had Kraan opgegeven als zijnde lid van de CPN, maar gaf enige weken later aan de Sicherheitsdienst te kennen dat ze zich vergist hadden en dat het enige bekende feit was dat ze bij verkiezingen de kandidatenlijst van de RSAP getekend hadden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Kraan, Wilhelmus Johannes (Willem), Amsterdam 2-8-1909, Stratenmaker
Woonachtig: Orteliusstraat 283 III, Amsterdam
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 16-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Gansstraat Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Als gemobiliseerde heeft hij in mei 1940 tegen de Duitse militairen gevochten. Desondanks werd hij de laatste oorlogsdag gearresteerd omdat hij communist was. Tijdens het luchten zag hij verdachte figuren, wist een wapen te pakken te krijgen en nam een tiental Duitse militairen in vermomming gevangen.
Hij zat in Rotterdam ondergedoken bij Klara Sara Rochmes. Hij drukte en verspreidde De Waarheid. Hij was een van de mensen die op 24 februari 1941 de meer dan driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen op de Noordermarkt toesprak. Eerder op die dag had hij samen met Piet Nak tevergeefs getracht een proteststaking bij de Gemeentereiniging tot stand te brengen; de volgende dag had hij wel succes om zijn collega’s tot staking aan te zetten.

Kraats, Cornelis van der (Cor, Zwarte Frans), Rotterdam 18-3-1906, Expeditiemedewerker
Godsdienst: Geen
Woonachtig: Hilledijk 149 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Heemraadsingel Rotterdam, Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 14-7-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij wordt naast Samuel Dormits ook genoemd als oprichter van de Nederlandse Volksmilitie, mogelijk wordt de zogenaamde voetbalclub De Pechvogels bedoeld die de Rotterdamse voorganger van de NVM was en met de Haagse Nederlandse Volksmilitie is gefuseerd. Hij was instructeur, d.w.z. hij bracht opdrachten over en organiseerde hulpmiddelen. Aldus zette hij ook groepen in Terwolde en Twente (Hazemeijer-groep) aan tot het plegen van sabotage aan spoorlijnen. Hij zat ondergedoken bij Cornelia van Bazuijen-Van der Heiden. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.
In sommige verslagen staat beschreven dat de groep van Kleinbussink gearresteerd kon worden dankzij de hulp van een zeker Frans de Wit, die ver na de oorlog werd geïdentificeerd als zijnde Cornelis van der Kraats en dat Van der Kraats een Sicherheitsdienst-handlanger zou zijn. Door zijn fusillering is wel duidelijk dat dit niet het geval was. Vermoedelijk is er verwarring ontstaan doordat Van der Kraats de schuilnaam ‘Frans‘ gebruikte. Of Frans de Wit inderdaad de verrader was, is mij onduidelijk en welke persoon deze schuilnaam gebruikte is mij onbekend.

Kraats-Knoops, Hendrika Francisca Jacoba van der, Rotterdam 8-12-1905
Woonachtig: Hilledijk 149 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Kraats, Jacobus Antonius Hendrikus van der (Koos), Den Haag 26-4-1905, Metselaar
Woonachtig: Antheunisstraat 172, Den Haag
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Metselaar. Bestuur sectie C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 9-9-1942, vrijgekomen 7-10-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich Frank als gijzelaar gearresteerd. De Haagse politieman Veefkind bedreigde hem met: ‘Jouw fiets die hier staat met de bagagedrager, kunnen wij gebruiken om de communisten uit te roeien. We zetten er dan een mitrailleur op, dat is beter dan dat jij er propaganda mee maakt.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kracht, G.
Woonachtig: Kamperfoeliestraat 58, Den Haag

Kraft, Lambertus (Bèr), Maastricht 6-2-1902, Handelsreiziger
Woonachtig: Gronsvelder Zijweg 23, Maastricht
Godsdienst: Rooms Katholiek
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Districtsbestuur C.P.N. (1938). Voorzitter afdeling C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 8-12-1940, vrijgekomen 18-2-1941, tweede arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, derde arrestatie 10-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Aken, Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 22-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Eerste keer gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Maastrichtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Willem van Kessenich (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Voor de oorlog werkte Van Kessenich nauw samen met de Gestapo in Aken.

Kramer, Dirk, Amsterdam 21-4-1907, Chauffeur
Woonachtig: Westerstraat 254 II, Amsterdam
Gearresteerd: 27-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 26-7-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kramer, Gerrit, Den Haag 18-9-1918, Machine houtbewerker
Woonachtig: Van der Vennestraat 141, Den Haag
Gearresteerd: 13-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kramer, H.
Woonachtig: Rhijnvis Feithstraat 79 I, Amsterdam

Kramers, Arie, Rotterdam 23-2-1900, IJzerwerker
Woonachtig: Corverstraat 38, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kranendonk, Teunis, Ridderkerk 29-3-1895, Gereedschapsmaker
Woonachtig: Oostendamstraat 29, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Machinebankwerker. Communist. Spreker. Partijcongres C.P.N. (1935). Vergadering C.P.N. district Rotterdam (1939).
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 26-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Krans, Hermanus Willem Christiaan, Amsterdam 6-12-1877, Glazenwasser
Woonachtig: Elandsgracht 17, Amsterdam

Krap, Lucien Adriaan, Heer 21-12-1912, Betonwerker
Woonachtig: Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 12-5-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Krastman, Anthonie Nicolaas, Schore 5-4-1914
Woonachtig: Van Speykstraat 45 D, Rotterdam

Krebaum, Abraham Jan, Tiel 24-1-1893, Timmerman
Woonachtig: Pretoriaplein 11, Gouda
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Boekbinder/los werkman. Militair instructeur bij Arbeidsweer van O.S.P. (1932). R.S.A.P.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd als RSAP’er vrijgelaten, maar door leden van de Rotterdamse CPN werd hij als communistisch verzetsman aangeduid. Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Goudse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Louis ridder van Rappard was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kregel, Jan, Peize 20-4-1888, Arbeider
Woonachtig: Vries
Gearresteerd: 4-1941
Gevangenschap in: Assen

Kreger, Wiebrigje Elisabeth, Den Haag 31-3-1917
Woonachtig: Jan Luykenstraat 62 I, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: In 1939 woonde zij enige maanden in het communistische gemeenschapshuis aan de Nieuwe Heerengracht 5 in Amsterdam.
Verwantschap: Zij huwde in 1939 met Jan Eduard Kann en scheidde in 1941 van hem.
Opmerkingen: In hetzelfde pand op de begane grond woonde het echtpaar Paulus Johannes en Edith Tops-Salomon.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kreil-Tierlier, Grietje, Amsterdam 28-3-1897, Regenjasplakster
Woonachtig: Saffierstraat 67, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Kremer, Bonne, Emmen 12-11-1897, Arbeider
Woonachtig: Emmer Erfscheidenveen
Verwantschap: Hij was een zoon van Willem Kremer een broer van Wijnhold Kremer en  de vader van Jan en Willem Kremer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad (1923; in 1927 ook voor Provinciale Staten).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kremer, Ferdinandus, Amsterdam 18-3-1899, Bakker
Woonachtig: Bloemkweekersstraat 90 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bakker. Emigrantenvertrouwensman district N.R.H. (1938).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Kremer-Kat, Kaatje, Rotterdam 5-2-1902
Woonachtig: Bloemkweekersstraat 90 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 28-7-1944, vrijgekomen 31-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse politie had een grote rode ‘J’ op haar arrestantenkaart gestempeld.

Kremer, Jan, Emmen 17-9-1921, Arbeider
Woonachtig: Emmen
Verwantschap: Hij was een zoon van Bonne Kremer en een broer van Willem Kremer (1918).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kremer, Wijnhold, Emmer-Compascuum 2-12-1891
Woonachtig: Runde 35, Emmer-Compascuum
Verwantschap: Hij was een zoon van Willem Kremer en een broer van Bonne Kremer.

Kremer, Willem, Emmer-Compascuum 5-9-1865, Arbeider
Gearresteerd: 10-1941
Verwantschap: Hij was de vader van Bonne en Wijnhold Kremer.

Kremer, Willem, Emmen 7-11-1918, Machinist
Woonachtig: Emmer Erfscheidenveen
Verwantschap: Hij was een zoon van Bonne Kremer en een broer van Jan Kremer.
Opmerkingen: Hij werd na de oorlog Eerste en Tweede Kamer-lid voor de CPN.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kretzschmar, Karl Ernst, Renkum 20-7-1886, Schilder
Woonachtig: Generaal Bothastraat 41, Haarlem
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Schilder. C.P.N. Schildert portretten Lenin.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kreveld, Alida van, Hoorn 13-12-1891, Boekhoudster
Woonachtig: Vegtstraat 105, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943

Kriek, Abraham de (Bram), Dordrecht 11-8-1903, Tramconducteur RET
Woonachtig: Riederlaan 41 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Kornelis Lukinus de Kriek.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Martinus Rijken. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij volgde Martinus Rijken op als leider van de communisten op de linker Maasoever. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd op 28 maart 1944 ter dood veroordeeld.

Kriek-Janssen, Alberdina de, Dordrecht 30-5-1906
Woonachtig: Riederlaan 41 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen

Kriek, Johannes Franciscus (Jan)
Woonachtig: Vlusch 33 E, Krommenie

Kriek, Jacobus Ludovicus de, Leiden 12-4-1890, Rijwielhandelaar
Woonachtig: Nieuwe Binnenweg 378, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek

Kriek, Kornelis Lukinus de, Sliedrecht 7-3-1901, Tramconducteur
Woonachtig: Lange Geer 151, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Abraham de Kriek.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Krienen, Frank, Den Haag 25-11-1917, Electro-technisch ingenieur
Woonachtig: Amstel 3 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Lydia Oorthuijs-Krienen.
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Hij woonde in hetzelfde pand als het echtpaar Oorthuijs-Krienen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Krijgsman, Cent, IJsselmonde 20-6-1883, Handelsreiziger
Woonachtig: Rozenlaan 55 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, maar trad tot het communistisch verzet toe vanwege de passiviteit van de SDAP. Toen zijn CPN-contact Johannes van den Ende gearresteerd werd is hij samen met zijn echtgenote in Siegerswoude in Friesland ondergedoken en pas naar zijn woning teruggekeerd, nadat Van den Ende kans had gezien vanuit Vught een boodschap te sturen dat hij niets over hun contact had losgelaten.

Krijgsman-Kooimans, Jacomina, Schiedam 3-4-1892
Woonachtig: Rozenlaan 55 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Toen haar CPN-contact Johannes van den Ende gearresteerd werd is zij samen met haar echtgenoot in Siegerswoude in Friesland ondergedoken en pas naar haar woning teruggekeerd, nadat Van den Ende kans had gezien vanuit Vught een boodschap te sturen dat hij niets over hun contact had losgelaten.

Krijt, Christoffel (Chris), Zaandam 10-7-1916, Loodgieter
Woonachtig: Bootenmakersstraat 9, Zaandam
Verwantschap: Hij was een broer van Hans Jacob Krijt
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Krijt, Hans Jacob, Zaandam 3-1-1927
Woonachtig: Bootenmakersstraat 9, Zaandam
Verwantschap: Hij was een broer van Chris Krijt

Krimpen, Arie Cornelis van, Charlois 31-10-1883, Kraanmachinist
Woonachtig: Egelantierstraat 15, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 1-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Kröber, Hendrik, Amsterdam 24-11-1897, Bontwerker
Woonachtig: Stationsplein 4 A, Hilversum
Gearresteerd: <1942
Gevangenschap in: Duitse gevangenschap
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kröber, Johann Christian, Amsterdam 3-2-1883, Metaalbewerker
Woonachtig: Akoleienstraat 3 III, Amsterdam

Kroes, Arend, Havelte 14-3-1903, Arbeider
Woonachtig: Papaverstraat 7, Meppel
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Ex-secretaris afdeling C.P.N.; geroyeerd wegens slechte levenswandel.
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Braunschweig
Hij werd in Braunschweig te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kroft, Teunis van der (Toon), Den Haag 6-4-1900, Timmerman
Woonachtig: Marktweg 263, Den Haag
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Timmerman. Bestuur afdeling C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 26-7-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei in het partijkantoor Parlando in Amsterdam, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 bij hem thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Op 17 mei werd bij hem thuis het Haags communistisch verzet (Vonk-groep) opgericht door Gerrit Kastein, Jan Geluk, Willem van ’t Veen en Toon van der Kroft. Begin 1941 liet hij Jan van Kalsbeek enige maanden in zijn woning onderduiken. Zelf dook hij vanwege de vele arrestaties in juni 1941 onder bij het echtpaar Jan Johannes en Annigje Sijrier-Fokker aan de Oosterringdijk 75 in Amsterdam. Bij ontmoetingen met mensen uit Den Haag merkte hij dat deze personen of hijzelf geschaduwd werden. Hij werd in Amsterdam gearresteerd.
Hij werkte in het verzet onder anderen samen met Wim Harthoorn, Jan Kloostra. Hij is in februari 1941 ondergedoken.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war vor dem Verbot der CPN Sektionsvorstand, Distriktsvorstand und Gemeinderatsmitglied. Nach dem Verbot hat an dem illeg. Aufbau mit gearbeitet’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied der CPN’.
Na de oorlog heeft Toon enige tijd op Curaçao gewerkt. Toen op een gegeven moment prins Bernhard een bezoek aan het eiland bracht werd Toon naar Nederland gedeporteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Krol, Johann, Heerlen 20-9-1920, Kantoorbediende
Woonachtig: Waubach (Ubach over Worms)
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 13-12-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk.

Kroll, Arnoldus Alexander, Maastricht 12-12-1888, Huisschilder
Woonachtig: Maastricht
Verwantschap: Hij was een broer van Gerardus Cornelis Kroll
Gearresteerd: begin 6-1940, vrijgekomen 1940
Gevangenschap in: Maastricht, Aken
Opmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.

Kroll, Gerardus Cornelis, Maastricht 8-3-1885, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Maastricht
Verwantschap: Hij was een broer van Arnoldus Alexander Kroll
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Handelsreiziger. V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie begin 6-1940, vrijgekomen 1940, tweede arrestatie 15-9-1942
Gijzeling: Tweede keer gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Brandenburg-Görden, Garsten
Opmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt. Hij werd veroordeeld vanwege spionage.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenissen, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kroll, Hendrik Johannes, Rotterdam 12-5-1898, Kantoorbediende
Woonachtig: Bergweg 274 B, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kantoorbediende. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 26-6-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden.

Kromdijk, Bertus, Apeldoorn 4-6-1877, Metaalbewerker
Woonachtig: Oude Beekbergenweg 36, Apeldoorn
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 28-8-1941
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Arnhem, Siegburg
Overleden: Siegburg 11-2-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kromdijk-Brzezina, Victoria, Twarwa (Duitsland) 16-10-1885
Woonachtig: Oude Beekbergenweg 36, Apeldoorn
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kromdijk, Günther Bertus, Duisburg 28-5-1918
Woonachtig: Hofveld 20, Apeldoorn
Gearresteerd: 26-4-1944
Gevangenschap in: Vught, Haaren, Sachsenhausen, Neuengamme, Meppen-Versen, Bremen-Farge
Overleden: Meppen-Versen 7-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Krommenhoek, Hermanus, Schiedam 15-1-1894, Behanger
Woonachtig: Pasteurplein 16, Den Haag
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris afdeling S.O. (1937). Districtsbestuur V.V.S.U. (1937).

Krone-De Vries, Egbertina Johanna, Vlissingen 7-6-1911
Woonachtig: Holendrechtstraat 47, Amsterdam
Gearresteerd: 30-7-1940
Gevangenschap in: Weteringschans

Kronselaar, Jan, Amsterdam 15-7-1887, Administrateur
Woonachtig: Kermelingh Onnesweg 498, Hilversum
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stierf op 24-6-1943 in Hilversum, vermoedelijk een natuurlijke dood, waarmee de voordracht voor het Eereboek onterecht is.

Kroon, Antonius Cornelis Gerardus van der, Mijdrecht 7-1-1904, Chauffeur Van Gend en Loos
Woonachtig: Niasstraat 61 III, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Buchenwald
Opmerkingen: In het zelfde pand een verdieping lager woonde Willem Pieter Dovianus. In Vught werd als arrestatiereden vermeld: ‘Bes. [Besitz] Hetzschriften’.

Kroon, Hermanus, Rotterdam 9-12-1919, Brandweerman
Woonachtig: Insulindestraat 63, Rotterdam
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 18/24-10-1942, tweede arrestatie 2-5-1945, vrijgelaten 6-5-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Haagsche Veer

Kroon, Simon, Zuid-Scharwoude 11-8-1890, Arbeider
Woonachtig: De Ruijterstraat 55, IJmuiden
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat Tweede Kamer voor de C.P.N. (1937).
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-1-1945
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Krop, Hendrik Wilhelm, Steenwijk 13-4-1882, Inspecteur directe belastingen
Woonachtig: Roodborstlaan 2, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Hildebrand Lucien Krop.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuur afdeling Comité van Anti-Nationaal-Socialistische Intellectuelen (1937).
Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 werkte hij mee aan verschijnen van het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Krop, Hildebrand Lucien (Hildo), Steenwijk 26-2-1884, Beeldhouwer
Woonachtig: Amstel 57, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Hendrik Willem Krop.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Waarschijnlijk communist. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Geldschieter drukkerij Atalanta (1932).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Krop-Sleef, Willemina Frederika, Amsterdam 10-12-1891, Onderwijzeres
Woonachtig: Amstel 57, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kropveld, Hartog, Amsterdam 13-4-1916, Regenmantelplakker
Woonachtig: Tugelaweg 147 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Malapane
Overleden: Malapane 30-6-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner die ook bij Hollandia-Kattenburg werkte en kind van 1 maand werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Kropveld-Kloot, Marie, Amsterdam 8-3-1919, Naaister
Woonachtig: Tugelaweg 147 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 14-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar kind werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Krug, Cornelis Johan, Vlissingen 6-6-1898, Kantoorbediende BPM
Woonachtig: Binnensingel 98 B, Vlaardingen
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 18-12-1944
Opmerkingen: Hij bracht grote aantallen van het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte, naar Wilhelmus Molier in Den Haag, waar ze door anderen verder verspreid werden. Na zijn arrestatie werd hij twee dagen in Rotterdam in bewaring gehouden.

Krüg, Johannes Gerardus (J. Angk, Jan), Rotterdam 8-6-1897
Woonachtig: Groote Visscherijstraat 6 E, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Actief voor C.P.N. (1938). Administratief leider De Maasecho. Bij vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940). A.N.B.H.K.
Gearresteerd: 3-12-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kruger, Rika, 23-12-1916
Woonachtig: Groningen
Gearresteerd: 16-9-1941, vrijgekomen 26-3-1942
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel

Kruiff, Joseph de, Den Haag 3-8-1920, Timmerman
Woonachtig: Albert Cuypstraat 146, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 14-12-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Neuengamme 24-4-1945

Kruijd, Gerrit Jacobus, Rotterdam 29-6-1908, Dekknecht
Woonachtig: West Kruiskade 67 C, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 7-10-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Hillegersberg, Oranjehotel, Amsterdam, Amersfoort, Neuengamme, Bremen
Overleden: Bremen 3-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur, plakte pamfletten aan en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist (?)’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kruijff, Jacob de, Den Haag 16-11-1879, Timmerman
Woonachtig: Marnixstraat 61, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Wijkleider C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kruijt, Herman, Sloten 30-8-1905, Pianist
Woonachtig: Soestdijkerstraatweg 80, Hilversum
Verwantschap: Hij was een zoon van John William Kruyt, een broer van Elisabeth Smit-Kruijt en een halfbroer van John William Kruyt.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kruimink, Adriana Anna (Truus), Rotterdam 18-10-1916, Analyste
Woonachtig: Amstellaan 46 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij huwde na de oorlog met Pieter Anske Groeneveld.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 16-10-1942, vrijgelaten 11-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg
Opmerkingen: Zij werd op 16 oktober 1942 door het bureau Joodsche Zaken gearresteerd, later weer vrijgelaten. Zij verspreidde in samenwerking met Pieter Anske Groeneveld illegale lectuur, plakte pamfletten op muren en schilderde leuzen. Zij was koerierster. Zij bracht onderduikers onder. Zij verborg wapens afkomstig van Duitse deserteurs.

Kruisman, Thomas, Amsterdam 19-12-1906
Woonachtig: Santpoort
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kruisman-Kraaijkamp, Mathilda Agnes (Tilly), Amsterdam 24-1-1908
Godsdienst: Rooms Katholiek
Woonachtig: Santpoort
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kruiter, Jacobus Johannes, Amsterdam 25-12-1910, Kapper
Woonachtig: Pontanusstraat 53, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bekend als generaal der communisten (1934).
Gearresteerd: Eerste keer gearresteerd 30-1-1943, tweede keer gearresteerd <1-1945, vrijgekomen 13-4-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: De eerste keer werd hij in Amsterdam gearresteerd omdat hij de volgende dag voorgeleid moest worden bij de Feldgendarmerie te Hilversum. Hij wist in april 1945 te vluchten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kruyt, John William (Kruijt, Willy), Amsterdam 8-9-1877, Dominee
Woonachtig: Engeland
Verwantschap: Hij was de vader van Herman Kruijt, Elisabeth Smit-Kruijt en John William Kruyt.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Ex-predikant. Christensocialist/ communist. Afgevaardigde 2e Congres 3e Internationale te Moskou 1920. Bezoeker congres 3e Internationale te Amsterdam 1920. Tweede Kamer voor C.P.H. In 1923 naar Berlijn als leider steunactie. I.A.H. (1924, 1927). Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1927). Deelnemer antikoloniaal congres Brussel 1927. Wnd. secretaris I.A.H. (1928). Zou optreden als koerier. Werkzaam internationaal secretariaat I.R.H. (Berlijn 1931).
Verkiezingen: Was lid van de Tweede Kamer.
Gearresteerd: 24-6-1942
Gevangenschap in: Brussel St. Gilles, Breendonck, Berlin-Moabit
Overleden: Berlin-Moabit 8-1943 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was oorspronkelijk lid van de Christen Socialisten, maar sloot zich begin jaren twintig bij de communisten aan. Hij liet zijn achternaam Kruijt in Kruyt veranderen. Hij werd op 24-6-1942 door de RAF in België gedropt als geheim agent voor de Sovjet Unie. Bij de landing brak hij een been, maar ten gevolge van het bij verhoor doorslaan van een eerder gearresteerd lid van de groep Wollweber werd hij al door de Gestapo opgewacht. Hij moest contact leggen met de groep Wollweber in Brussel. Zijn broer Hugo Rudolph was een internationaal prominent chemicus en tijdens het begin van de bezetting rector-magnificus van de rijksuniversiteit Utrecht.

Kruyt, John William (Schouten), Amsterdam 25-8-1926
Woonachtig: Engeland
Verwantschap: Hij was een zoon van William Kruyt en een halfbroer van Herman Kruijt en Elisabeth Smit-Kruijt.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Hij werd door de RAF boven Nederland gedropt. Hij legde contact met Daan Goulooze.

Kühle, Egbert, Hoogezand 10-11-1913, Typograaf
Woonachtig: Atjehstraat 14 A, Groningen
Gearresteerd: 4-12-1944
Gevangenschap in: Groningen, Neuengamme
Opmerkingen: Hij werd in Groningen zwaar mishandeld.
Overleden: Neuengamme 10-3-1945

Kuijken, Augusta Elizabeth (Gusta), Haarlem 25-8-1912
Woonachtig: Loosdrechtscheweg 88, Hilversum
Verwantschap: Zij was een dochter van Wilhelmus Andreas en Catharina Florentina Kuijken-Van den Eijnde.
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Kuijken, Wilhelmus Andreas, Haarlem 16-5-1876, Graveur
Woonachtig: Loosdrechtscheweg 88, Hilversum
Verwantschap: Hij was de vader van Augusta Elizabeth Kuijken.
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 28-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kuijken-Van den Eijnde, Catharina Florentina, Haarlem 11-2-1877
Woonachtig: Loosdrechtscheweg 88, Hilversum
Verwantschap: Zij was de moeder van Augusta Elizabeth Kuijken.
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Kuijp, Philippus Christiaan van der, Rotterdam 28-11-1901, Glasschilder
Woonachtig: Frederikstraat 25 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Syndicalist.
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Kuijper, Cornelis (Kees), Wormerveer 31-7-1900, Typograaf
Woonachtig: Admiraal de Ruyterweg 356 A II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jacob en Jan Kuijper.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kuijper-Uivel, Johanna Alberdina, Amsterdam 5-6-1904
Woonachtig: Admiraal de Ruyterweg 356 A II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Antoon Uivel.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kuijper, Eugenius Josephus Franciscus Jonkheer de, Kliprivier (Zuid-Afrika) 11-3-1894, Machinist, Smid
Woonachtig: Egelantierstraat 1, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.

Kuijper, Jacob, Wormerveer 8-6-1903, Grondwerker
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis en Jan Kuijper.
Opmerkingen: Hij overleed op 2-6-1945 aan een verwaarloosde tbc.

Kuijper, Jan, Wormerveer 29-10-1907, Badmeester
Woonachtig: Dorgasstraat 442, Wormer
Verwantschap: Hij was een broer van Jacob en Cornelis Kuijper.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 29-11-1944
Overleden: Wormer 29-11-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Een lid van de Grüne Polizei maakte jacht op een op de fiets wegvluchtende andere verzetsman die vervolgens Kuijper passeerde. Kuijper, die een relatief belangrijke rol in het communistisch verzet speelde, was bang dat ze hem ook wilden hebben en verborg zich in een sloot. Hij werd daar gevonden en voor de weggevluchte man aangezien en ter plekke doodgeschoten.

Kuijper, Petrus Johannes, Haarlem 10-6-1899
Woonachtig: Plataanstraat, Haarlem
Opmerkingen: Bij hem thuis werd De Waarheid gestencild.

Kuijper-Toorenent, Wilhelmina Petronella Catharina Hendrika (Riek), Haarlem 5-3-1905
Woonachtig: Plataanstraat, Haarlem
Opmerkingen: Bij haar thuis werd De Waarheid gestencild. Zij verspreidde De Waarheid.

Kuijper, Willem Franciscus, Velsen 4-12-1907, Stukadoor
Woonachtig: Heidestraat 41, IJmuiden
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.P.N.
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Mauthausen, Gusen
Overleden: Gusen 8-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kuijpers, Johannes Cornelis, Nieuwenhagen 23-7-1913
Woonachtig: Nieuwenhagen
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 28-3-1941
Gevangenschap in: Maastricht
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kuijpers, Johannes Wilhelmus, Heerlen 8-7-1924, Mijnwerker
Woonachtig: Rozenstraat 56, Heerlen
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 26-1-1945

Kuijsten, Johannes Karel, Amsterdam 12-2-1907, Metaalarbeider
Woonachtig: Campanulastraat 33, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 16-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Kuik, Jan Cornelis van, Amsterdam 6-12-1922, Draaier
Woonachtig: Orteliusstraat 284 I, Amsterdam
Godsdienst: Nieuw Apostolisch
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 22-3-1942
Gevangenschap in: Sachsenhausen, Lublin-Majdanek, Natzweiler, Dachau, Heinkel
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij was in vanaf 5-12-1941 tot zijn arrestatie te werk gesteld in Villingen (Zuidwest-Duitsland). Hij werd ruim 100 km verderop in Lustenau (Oostenrijk), aan de Zwitserse grens, gearresteerd vanwege een illegale uitreis uit Duitsland. Zijn verblijf in Sachsenhausen en Lublin-Majdanek lijkt er op te wijzen dat hij bij andere gevangenen uit de groep Wollweber gevoegd werd. In Sachsenhausen werd als arrestatiereden vermeld: ‘illeg, Ausreise aus d. Reich’.

Kuik, Johannes, Ammerstol 3-7-1886, Incasseerder
Woonachtig: Spartastraat 23, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-11-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Kuiper, Abraham Kornelis (Bram, Karel Kuypers), Arnhem 28-8-1922, Student
Woonachtig: Prinsengracht 385-395 (‘Prinsenklooster’, Nieuwe Suiyckerhofje), Amsterdam
Verwantschap: Hij was de zoon Taco en Helena Florentina Kuiper-Talma Stheeman en de broer van Sape Kuiper.
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6) en de Vliegende Brigade.
Gearresteerd: Eerste keer 2-4-1943, vrijgelaten 28-4-1943, tweede keer 29-6-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Brussel St. Gilles, Oranjehotel, Weteringschans
Overleden: Overveen 23-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In hetzelfde complex woonde onder anderen Avika Maria Jacoba Taselaar. Hij verspreidde Vrije Katheder en De Waarheid. Hij werd in Brussel gearresteerd. Hij werd de tweede keer in Brussel gearresteerd. Hij werkte samen met Louis (Bob) Gilliéron.

Kuiper, Aleida Antonia, Amsterdam 21-12-1926
Woonachtig: Euterpestraat 2 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Kuiper, Berend, Amsterdam 5-10-1905, Apotheker
Woonachtig: Amstellaan 100, Amsterdam

Kuiper, Esgo Taco, Castricum 27-8-1914, Employee BIM
Woonachtig: Tomatenstraat 209, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 15-7-1943, vrijgekomen 22-12-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het bij zich laten onderduiken van zijn Joodse schoonouders.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kuiper-Slijper, Pauline Virginie (Pien), Amsterdam 18-1-1907
Woonachtig: Tomatenstraat 209, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 29-8-1944
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij bracht onderduikers, zowel Joodse als verzetsmensen, onder op vertrouwde adressen. Zij was een schakel in het de onderduikers voorzien van distributiepapieren en persoonsbewijzen. Zij is aan tyfus overleden.
Haar echtgenoot trok de voordracht van haar voor het Eereboek in, omdat hij vreesde dat de publicatie door de christelijk-liberale-sociaaldemocratische baantjesjagers, die de macht in Nederland naar zich toe hadden getrokken, bij hun naoorlogse vervolging van communisten hem in zijn carrière zouden schaden of dat het zelfs zijn rijksbetrekking zou kunnen kosten. De CPN zegde met grote tegenzin toe haar naam niet in het Eereboek op te nemen (het Eereboek is er nooit gekomen).

Kuiper, Harm, Reiderwolderpolder (Finsterwolde) 6-11-1919
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kuiper, Johan, Opsterland 12-12-1910
Gearresteerd: <1945
Gevangenschap in: Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-3-1945

Kuiper, Johannes, Scheveningen 21-10-1898, Visser
Woonachtig: Bevelandschestraat 35, Den Haag
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Gearresteerd: 11-6-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 5-8-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war nach dem Verbot der CPN illegaler Unterverteiler der Hetzschrift “De Vonk” bis März 1941’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung komm. Zeitungen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kuiper, Laura Christine, Haarlem 5-8-1912, Journaliste
Woonachtig: Leidschestraat 76, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij was verloofd met Theodoor Boudewijn Franciscus Hoyyer, die op 20-2-1943 in haar woning overleed, nadat die de avond tevoren van de trap was gevallen.

Kuiper, Pieter (Piet), Wormerveer 24-5-1892, Smid
Woonachtig: Riouwstraat 66, Wormerveer
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Smid. Partijraad C.P.H. (1924). Bestuurslid Federatie Noord-Holland – Utrecht v. C.P.H. (1926). Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Raadslid Wormerveer voor de C.P.H. (1931, 1939). Zijn pas werd in 1926 gebruikt door de Duitse communist Urbahns. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kuiper, Sape, Arnhem 3-2-1924, Student
Woonachtig: Hof van Delftlaan, Delft / Euterpestraat 2 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de zoon Taco en Helena Florentina Kuiper-Talma Stheeman en de broer van Abraham Kornelis Kuiper.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 22-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Hans Katan, Pam Pooters en Ernst Klijzing. Hij maakte bommen, legde een brandbom in het theater Tuschinsky die niet ontplofte, was betrokken bij de bomaanslag op het Rembrandttheater, was betrokken bij het voorbereiden van aanslagen op verschillende personen en schoot zelf ook iemand neer. Hij verspreidde ook Het Parool.
Hij werd om 15.20 uur samen met Hanri Hugo Geul in de Frans van Mierisstraat door rechercheur B. Lodder gearresteerd, die daarbij twee schoten loste, omdat hij door Geul met een cilinderrevolver Zella Mejis kaliber 6,35 werd bedreigd. Kuiper had een automatisch pistool Steyr kaliber 7,65, waarmee drie schoten waren gelost. Beide arrestanten hadden om 15.10 uur een moordaanslag gepleegd op de tandarts H.B. de Jonge en diens echtgenote (Ze leverden regelmatig Joodse patiënten aan de Sicherheitsdienst uit). De Jonge werd met een schot in de hartstreek geraakt, zijn echtgenote met een schot in buik en een in een bovenarm. Beide arrestanten werden aan de Sicherheitsdienst overgeleverd. Er werd om 21.30 uur rapport opgemaakt omdat de betrokken politieman geschoten had.
(Een patiënt heeft ongeacht wat hij gedaan heeft recht op medische hulp, zonder bevreesd te zijn dat hij uitgeleverd wordt. Da tandarts handelde tegen de beroepsethiek en schond zijn afgelegde eed van Hippocrates. Deze tandarts had vele tientallen Joden de dood in gejaagd.)

Kuiper, Taco, Rottevalle (Frankrijk) 27-6-1894, Leraar oude talen
Woonachtig: Euterpestraat 2 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Abraham Kornelis en Sape Kuiper.
Opmerkingen: Hij pleegde op 3-10-1945 zelfmoord, mogelijk in verband met de fusillering van zijn zoons Sape en Abraham Kornelis

Kuiper-Talma Stheeman, Helena Florentina, Zuidbroek 22-4-1894, Psychologe
Woonachtig: Euterpestraat 2 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Abraham Kornelis en Sape Kuiper.
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.

Kuipers, Hendrik, Borger 13-2-1901, Grondwerker
Woonachtig: Mariastraat 86 A, Schiedam
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Relschopper. Bestuur afdeling C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 7-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kulker, Elie Jacobus, Amsterdam 27-3-1904, Diamantklover
Woonachtig: Geulstraat 24, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Opmerkingen: In hetzelfde pand woonde Lambertus Buurman.

Kulker-Hanikyr, Marie Anna Eugenie, Praag (Tsjechoslowakije) 12-9-1907, Naaister
Woonachtig: Geulstraat 24, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Opmerkingen: In hetzelfde pand woonde Lambertus Buurman.

Kulsdom, Simon, Amersfoort 31-10-1874, Glazenwasser
Woonachtig: Assendelftstraat 33 I, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Straatcelleider C.P.N. en propagandist Volksdagblad (1937).

Küpers, Harm, Almelo 4-1905, Elektricien
Woonachtig: Tuinstraat 81, Almelo
Opmerkingen: Jan van Drunen zat bij hem ondergedoken. Hij verleende hulp aan Joodse onderduikers.

Küpers-Kompagne, Lambertha, Almelo 30-3-1904
Woonachtig: Tuinstraat 81, Almelo
Opmerkingen: Zij verleende hulp aan Joodse onderduikers.

Kuperus, Gustaaf Martinus, Amsterdam 22-9-1912, Chauffeur
Woonachtig: Bestevaerstraat 57, Amsterdam
Gearresteerd: 26-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-3-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de wachtmeesters Roffel en Engels van de A.C.D.

Kupferschmied (Kupferschmidt), Abitch (Albert, Bobby), Den Haag 3-10-1918, Handelaar
Woonachtig: Vondelstraat 205, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Baruch Usher Kupferschmied en Channa Sarah Polak-Kupfersmied.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lid centrale commissie jeugdverenigingen (1938).
Gearresteerd: 1-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-3-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij gaf er de voorkeur aan om een niet-Joods-klinkende voornaam te gebruiken en liet zich Albert noemen. Hij was voor de oorlog actief in de Haagse CPN en tijdens de oorlog samen met verwanten in het Haags communistisch verzet. Al in 1942 werd namens de Sicherheitsdienst in het door de Documentatiedienst zijn opsporing verzocht in het Algemeen Politieblad van 25 mei.
Toen hij in het Oranjehotel gevangen zat, werd er door Catharina Montfoort-Poot een poging gedaan om hem te laten ontsnappen. De arts Paul Voûte zou een middeltje moeten geven zodat Abitch een maagbloeding zou krijgen, waarvoor een opname in het ziekenhuis Zuidwal (daar gingen zieke gevangenen altijd heen) nodig was. In het ziekenhuis had de familie Montfoort contacten die hem vandaar konden laten ontsnappen. Voûte adviseerde om morfine toe te dienen, zodat een bewusteloosheid zou optreden. De familie Poot had echter een oud contact met de schermvriend Richard Salter weer opgenomen. Ondanks dat ze wisten dat Salter voor Friedrich Frank van de Sicherheitsdienst werkte, namen ze hem in vertrouwen. Salter, een vooroorlogse informant voor de Centrale Inlichtingendienst, verraadde plannen en Voûte werd gearresteerd en de plannen moesten opgegeven worden, bovendien werd Abitch al snel uit het Oranjehotel weggevoerd.

Kupferschmied (Kupferschmidt), Baruch Uscher, Köln 12-2-1916, Fotohandelaar
Woonachtig: Pletterijkade 4, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Abitsch Kupferschmied en Channa Sarah Polak-Kupfersmied.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 23-7-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Bij zijn inschrijving in het bevolkingsregister werd in eerste instantie de schrijfwijze Kupferschmied gehanteerd, later werd dat omgezet in Kupferschmidt.

Kupferschmied-Gelblum (Kupferschmidt), Rosa, Plauen (Duitsland) 18-12-1916
Woonachtig: Pletterijkade 4, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 23-7-1943
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Kupferschmiedt, Hermann Hirsch, Keulen (Duitsland) 31-7-1908
Woonachtig: Gerard Reijnstraat 56 Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij bezat niet de Nederlandse nationaliteit.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kusber, Margarete Irmgard (Grete, Maria Beelman), Berlin (Duitsland) 1-8-1907, Textielarbeidster
Woonachtig: Gronau / Amsterdam / Gronau
Gearresteerd: 25-6-1940, vrijgekomen 9-1-1941
Gevangenschap in: Hamm
Opmerkingen: Zij woonde in de eerste helft van de jaren dertig in Gronau. Zij hielp politieke vluchtelingen uit Wuppertal over de grens naar Nederland en smokkelde in een kinderwagen illegale lectuur en mogelijk andere goederen van Nederland naar Duitsland. In 1936 was ze bij een actie in Enschede en hoorde toen dat haar contactpersoon in Wuppertal gearresteerd was. Ze bleef toen in Nederland en verbleef totdat ze gearresteerd werd bij de communistische familie Johannes en Maria Beelman-Kok in Amsterdam, waarbij ze de naam Maria Beelman gebruikte. Na haar vrijlating werkte ze vanuit Enschede in de grensstreek samen met het Nederlands communistisch verzet.

Kuster, Bernardus Gerardus (Ben), Amsterdam 17-12-1904, Handlanger
Woonachtig: Tolstraat 125 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Nicolaas Bartholomeus Johannes Willebrordus Kuster.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Werkman. Communist. 2e voorzitter afdeling de Zaaier. Spreker. Werklozen Congres R.V.O. . [Roode Vakbonds Oppositie] (Rotterdam 1932). C.P.H. Commissie Voorbereiding Werklozencongres. Leiding R.V.O. (1932). Redactiecommissie R.V.O (1932). Secretaris L.W.A.C. (1932). Spreekt voor Volkscongres Utrecht 1932.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Tuinhal, Lloyd hotel, Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kuster-Goulooze, Baukje, Amsterdam 6-2-1909
Woonachtig: Tolstraat 125 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Daniël Goulooze en een zuster van Daniël Goulooze, Pieter Goulooze en Saapke Zwart-Goulooze.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van B.G. Communiste.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Kuster, Nicolaas Bartholomeus Johannes Willebrordus, Amsterdam 3-11-1897
Woonachtig: Houtrijkstraat 51 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Bernardus Gerardus Kuster.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Politiek secretaris afdeling C.P.N. (1936).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kwadijk, Simon (Siem), Zaandijk 14-4-1902, Kantoorbediende
Woonachtig: Bredenhofdwarsstraat 1, Zaandijk
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur en plakte pamfletten op muren. Hij zorgde voor onderduikers. Hij werd verraden door Johanna Francisca Munck-Siffels.

Kwak, Arie Adrianus, Soest 10-3-1918, Onderwijzer
Woonachtig: Veldheimweg 9, Baarn

Kwak, Ferdinand Francisco (Ferry), Amsterdam 24-1-1917
Woonachtig: Insulindeweg 43, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Johan Dirk Kwak en een broer van Henri Philip en Mimosa Philippine Kwak. Na de oorlog huwde hij met M. Rutten.
Gearresteerd: 20-8-1941
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Jonker van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kwak, Henri Philip, Amsterdam 9-8-1912, Bibliotheekhouder
Woonachtig: Insulindeweg 83, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Johan Dirk Kwak en een broer van Ferdinand Francisco en Mimosa Philippine Kwak.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 26-3-1943, vrijgelaten 31-1943, tweede arrestatie <15-4-1943
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij had een stencilmachine in huis, die werd bij een huiszoeking gevonden. Hij werd op 26 maart 1943 door de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (Documentatiedienst) gearresteerd, op last van de Documentatiedienst vrijgelaten en vervolgens op 15 april 1943 kamp Vught binnengevoerd.

Kwak, Johan Dirk, Amsterdam 28-3-1882, Boekhandelaar
Woonachtig: Wijttenbachstraat 59 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Ferdinand Francisco, Henri Philip en Mimosa Philippine Kwak.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Kwak-Vreeling, Cornelia Philippina, Amsterdam 29-8-1882
Woonachtig: Wijttenbachstraat 59 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Ferdinand Francisco, Henri Philip en Mimosa Philippine Kwak.

Kwak, Mimosa Philippine (Mimi), Amsterdam 4-4-1923
Woonachtig: Wijttenbachstraat 59 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Johan Dirk Kwak en een zuster van Ferdinand Francisco en Henri Philip. Zij huwde na de oorlog met Jacob Vlaskamp.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij zorgde voor bonnen voor onderduikers. Zij was koerierster.

Kwetser, Berta (Bertje, Caty de Korte), Dinslaken (Duitsland) 21-5-1913, Kapster
Woonachtig: Ceintuurbaan 330 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van David en Julia Kwetser-Fuldauer en een zuster van Levi Kwetser. Zij huwde vlak na de oorlog met Coert Hendrik Ladiges.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Coert Hendrik Ladiges met wie zij vlak na de oorlog huwde. Zij stencilde en verspreidde De Waarheid. Zij plakte pamfletten op muren en schilderde leuzen op muren. Zij zorgde voor bonnen voor onderduikers. Zij vervalste persoonsbewijzen. Zij zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in. Zij was koerierster.

Kwetser, David, Vreeland 25-2-1882, Timmerman
Woonachtig: Plantage Middenlaan 45, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Berta en Levi Kwetser.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 1-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd op straat gearresteerd met De Waarheid op zak.

Kwetser-Fuldauer, Julia, Dinslaken (Duitsland) 28-1-1887
Woonachtig: Plantage Middenlaan 45
Verwantschap: Zij was de moeder van Berta en Levi Kwetser.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <12       42
Gevangenscap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1942

Kwetser, Levi, Dinslaken (Duitsland) 20-12-1910, Schilder
Woonachtig: Albert Cuypstraat 207 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van David en Julia Kwetser-Fuldauer en een broer van Berta Kwetser.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Postadres C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 18-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Laan, Annechinus van der, Groningen 16-8-1918, Timmerman
Woonachtig: Vrolikstraat 34 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Barteld, Eppe, Freerk, Hendrik, Jan en Ties van der Laan.
Godsdienst: Geen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laan, Arie van der, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Singel 37 B, Schiedam

Laan, Barteld van der (Bart), Foxhol 13-12-1904, Bakker
Woonachtig: Vrolikstraat 123 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Annechinus, Eppe, Freerk, Hendrik, Jan en Ties van der Laan.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Werkman N.S. Communist. Werker A.V.C. (1938).
Gearresteerd: 25-7-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Geldsammlung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laan, Eppe van der (Frits), Groningen 7-2-1916, Expeditieknecht
Woonachtig: Borgerstraat 34, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Annechinus, Barteld, Freerk, Hendrik, Jan en Ties van der Laan.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 20-9-1941
Gevangenschap in: Buchenwald
Opmerkingen: Hij stak samen met anderen Duitse vliegtuigen op Schiphol in brand. Hij werd in Haarlem gearresteerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laan, Freerk van der, Opwierde (Appingedam) 18-5-1911, Monteur grafische machine
Woonachtig: Marco Polostraat 268 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Annechinus, Barteld, Eppe, Hendrik, Jan en Ties van der Laan.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: <5-1943
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort, Hannover-Braunschweig
Opmerkingen: Hij werd in Braunschweig te werk gesteld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laan, Gerard van der (Bob), Den Haag 15-1-1913, Ambtenaar
Woonachtig: Kamperfoeliestraat 95, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 17-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 30-6-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was lid van sabotagegroep met Jan van Kalsbeek, Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Dominicus Middendorp, Jan Kloostra en Leen Triep. Hij dook in februari 1941 onder bij Toon van der Kroft en snel daarop elders. In april 1941 probeerden Lange en Van Duivenboden hem te arresteren. In april 1941 probeerden Lange en Van Duivenboden hem te arresteren. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep, aangestuurd door Gerrit Kastein, verder bestaande uit Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Dominicus Middendorp en Jan van Kalsbeek, die een opslagplaats voor hooi en stro van de Wehrmacht in de Lulolfsdwarsstraat in de brand staken. Hij werd door het Kriegsmarinegericht in Utrecht ter dood veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Laan, Hendrik van der, Foxhol 7-2-1909, Motorschipper
Woonachtig: Simon Willemstraat 8, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Annechinus, Barteld, Eppe, Freerk, Jan en Ties van der Laan.
Godsdienst: Geen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laan, Jan van der, Hoogezand 23-10-1874, Werkman
Woonachtig: Vrolikstraat 34 III Amsterdam

Laan, Jan van der, Foxhol 7-12-1906, Kapper
Woonachtig: Prinsengracht 314 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Annechinus, Barteld, Eppe, Freerk, Hendrik, en Ties van der Laan.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Partijbestuur C.P.N. (1936-1938).
Gearresteerd: 9-6-1942
Gevangenschap in: Buchenwald
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd agent van politie Wolfswinkel van bureau Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat omdat zijn aanhouding sinds 16-12-1941 verzocht werd, terwijl hij in het opsporingsregister van 1942 vermeld stond ter zaken van diefstal van distributiebescheiden (waarschijnlijk ten behoeve van onderduikers of eigen onderduiken). Zijn aanhouding werd ook verzocht in een telegram van 16-12-1941 van de commissaris van politie van de 5e sectie op last van de officier van justitie.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Laan, Ties van der, Foxhol 7-3-1903, Arbeider G.E.B.
Verwantschap: Hij was een broer van Annechinus, Barteld, Eppe, Freerk, Hendrik en Jan van der Laan.
Godsdienst: Geen
Woonachtig: Vrolikstraat 34 III, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laan, Willem Cornelis van der, 10-11-1896, Los werkman
Woonachtig: Wagenaarstraat 79 I voor, Amsterdam

Laar, Gerardus Johannes van de, Amsterdam 11-10-1915, Chauffeur-monteur
Woonachtig: Valentijnkade 67, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan van de Laar.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Boekdrukker (De Tribune) (1933).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laar, Jan van de, Amsterdam 14-5-1917, Radiotechnicus
Woonachtig: Linnaeusstraat 21, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Gerardus Johannes van de Laar.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 7-1943
Gevangenschap in: Vught, Utrecht
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Laar, Theodorus van, Amsterdam 26-9-1915, Bankwerker
Woonachtig: Recht Boomssloot 18 I, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.J.B. (1935). Communist. Tijdens burgeroorlog in Spanje. Dient waarschijnlijk bij Internationale Brigade Spanje (1937). Lijst links-extremistische personen (1939).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laat, Johannes Petrus de, Arnhem 13-12-1910, Arbeider
Woonachtig: Tedingstraat 13, Arnhem
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lablans, Albert Gerardus (Ab), Amsterdam 12-8-1912, Bankwerker
Woonachtig: Havikstraat 55, Haarlem
Verwantschap: Hij was een broer van Petrus Johannes Lablans. Hij huwde na de oorlog met Maria Elizabeth Wilhelmina Jansens.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: V.V.S.U. (1938). Ronselt voor Spanje.
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1941, vrijgekomen 12-1942, tweede arrestatie 29-10-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij wist in december 1942 te vluchten, maar werd binnen een jaar opnieuw opgepakt.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lablans, Petrus Johannes, Schoten 16-2-1916, Schilder
Verwantschap: Hij was een broer van Albert Gerardus Lablans.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Ladiges, Coert Hendrik (Henk), Den Helder 15-6-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Ceintuurbaan 330 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij huwde vlak na de oorlog met Berta Kwetser.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Berta Kwetser met wie hij vlak na de oorlog huwde. Hij stencilde bij Louis Hoepelman De Waarheid. Hij plakte pamfletten op muren en schilderde leuzen op muren. Hij zorgde voor bonnen voor onderduikers. Hij zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laferte, Harm, Roden 21-9-1907, Rijwielschilder
Woonachtig: Groningerstraat 21, Assen
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 15-4-1941
Gevangenschap in: Assen, Amersfoort, Sachsenhausen, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 15-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid.

Lagarde, Dirk, Dordrecht 5-8-1900, Machine bankwerker
Woonachtig: Aleidastraat 83 A, Schiedam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 17-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als reden voor zijn arrestatie ‘communistische propaganda’.

Lagerman, Willem Frederik, Leiden 9-6-1904
Woonachtig: Leiden
Opmerkingen: Hij was betrokken bij De Waarheid.

Lagerwaard, Gerrit Pieter Cornelis, Zwolle 18-8-1887, Sigarenmaker
Woonachtig: Driebergenstraat 44, Deventer
Godsdienst: Rooms Katholiek
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Sigarenmaker. Anti-militaristisch propagandist (1921). Ex-secretaris afdeling Zutphen I.A.M.V. Spreker. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Raadslid Zutphen voor de C.P.H. in 1931. Voorzitter C.P.N. afdeling Deventer (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 19-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lakerveld, Leendert (Leo Widdy), Utrecht 13-4-1895, Directeur Nederlandsche Publiciteits Ondernemeing
Woonachtig: Pernéstraat 57, Castricum
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Boekhouder/ beambte Gemeentelijke Elektriciteitswerken (1924). Communist. Afgevaardigde C.P.H. naar EKKI in geschil met oppositie (1924, 1925). Ambtenaar gemeente Amsterdam. Actieve C.P. kracht o.a. bij de Zaaier. Later (1925) bij I.R.H. Oppositie in C.P.H. (1925). Medewerker Klassenstrijd (1925). Secretaris-penningmeester I.R.H. (1926, 1927, 1928, 1932). C.P.H. Vertegenwoordigt I.R.H. sectie Holland in Executief Comité der Internationale (1925). Administrateur en redacteur de Jonge Communist. Voorzitter de Zaaier (1925). Leiding agentschap Amstel, de Brochurehandel (verspreiding en verkoop communistische lectuur). Partijhoofdbestuurder C.P.H. (mei 1925, 1926). Secretaris-penningmeester en vertegenwoordiger. Executieve der I.R.H. Lid Dagelijks Bestuur van de I.R.H. Lid Centrale Raad I.R.H. (1926). Leiding C.P.H. (1926, 1928). Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Benoemd tot gesalarieerd secretaris afdeling Holland I.R.H. Lijst revolutionairen (1925). Wereld Strijdcongres tegen den Oorlog (Genève 1932). Bestuur V.V.S.U. (1933). Partijbestuur C.P.H./C.P.N. (1925, 1926, 1928). Redactie De Tribune. Bestuur I.F.O. Secretaris V.V.V.C. (1928). Spreker op meeting C.P.H. en I.R.H. (1932). Kandidaat-bestuurslid C.P.N. (1936). In 1938 geen bestuurslid C.P.N. meer.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lakke, Peter, Amsterdam 21-8-1907, Salonbediende
Woonachtig: Noorderstraat 25 II, Amsterdam
Gearresteerd: 7-3-1941
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij werd in de Galerij van het afgebrande Paleis van Volksvlijt door rechercheur Van der Hoef gearresteerd vanwege het verspreiden van communistische pamfletten en aan de Duitsche politie overgeleverd.

Lakmaker, Samuel (Johnny), Amsterdam 9-8-1917, Magazijnbediende
Woonachtig: Lepelstraat 84 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 29-4-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Groß-Rosen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 23-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Opmerkingen: Hij was buurman van Jochem Grushaber. Hij werd door de rechercheurs van de Sicherheitsdienst Mozer en Van den Berg gearresteerd, omdat hij ergens ondergedoken was (een ander persoon werd mee gearresteerd). Hij had fl. 16,05 gulden op zak.

Lamar, Arend de (Arie), Den Helder 17-3-1898, Stoffeerder
Woonachtig: Menadostraat 23 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: eind-6-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Neuengamme, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 16-11-1944

Lambaart, Eduard van (Eddy), Den Haag 30-8-1912, Letterzetter
Woonachtig: Weizichtstraat 17 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Sachsenhausen

Lambert, Ernst Davidovitch (Michael Avatin), Riga (Letland) 13-5-1902, Zeeman
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Hij stond vermeld bij de Centrale Inlichtingendienst.
Gearresteerd: 4-9-1942
Overleden: Wolfenbüttel 13-10-1943
Gevangenschap in: Wolfenbüttel
Opmerkingen: In Frankrijk gearresteerd. Hij verbleef voor de oorlog meerdere perioden in Nederland. Omdat hij vanaf de Duitse inval vanuit Brussel betrokken was bij de Nederlandse groep Wollweber en vermoedelijk enkele keren naar Nederland kwam, kan hij tot het Nederlands communistisch verzet gerekend worden.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lambregts, Albertus, Amsterdam 21-9-1912, Metaalbewerker
Woonachtig: Marco Polostraat 45 I, Amsterdam
Gearresteerd: 23-3-1944
Gevangenschap in: Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-9-1944 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Wilhelmus Franciscus ter Beek door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Ze werden tegelijkertijd gefusilleerd.

Lammers, Hendrik Jan, Zutphen 24-7-1883, Tuinder
Woonachtig: Kruisstraat 7, Hoven (Zutphen)
Verwantschap: Hij was de vader van Hendrik Jan en Willem Jan Lammers.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Tuinder. Communist. C.P.H. Internationaal Boerencongres Berlin (Duitsland) 1930.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lammers, Hendrik Jan (Dick, Kees), Zutphen 11-5-1921, Landbouwer
Woonachtig: Kruisstraat 7, Hoven (Zutphen)
Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrik Jan Lammers en een broer van Willem Jan Lammers.
Gearresteerd: begin 1945
Gevangenschap in: Zutphen
Overleden: Zutphen 31-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij verleende hulp aan onderduikers. Hij maakte samen met Albertus Gerritsen deel uit van een groep van tien personen die gefusilleerd werden, waarna ze in het water van de IJssel gegooid werden.

Lammers, Jurg, Amsterdam 20-3-1903, Stoker
Woonachtig: Tasmanstraat 21 II, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 23-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von verb. [verbotene] Flugblättern’.

Lammers, Willem Jan (Lange Jan), Zutphen 4-4-1915, Landbouwer
Woonachtig: Kruisstraat 7, Hoven (Zutphen)
Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrik Jan Lammers en een broer van Hendrik Jan Lammers.
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-10-1941, vrijgekomen 30-10-1942, tweede arrestatie 29-12-1942, vrijgekomen 7-1-1943, derde arrestatie 3-1945
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Arnhem, Leeuwarden
Opmerkingen: Hij weet in 1945 uit het Huis van Bewaring in Leeuwarden te ontsnappen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lammes, Dirk (Dick, Kees), Edam 7-4-1910, Instrumentmaker
Woonachtig: Weteringschans 146 I / Van der |Heijdenlaan 10, Amsterdam / Apeldoorn / Terwolde
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Voorzitter N.J.F. (1938). Lid partijbestuur C.P.N. Redacteur De Stormvogel.
Gearresteerd: 12-12-1944
Gevangenschap in: Deventer
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde. Hij werd in Terwolde gearresteerd door de Landwacht uit Twello.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lammes-Van Eijsden, Antje Hendrika (Ans, Lies), Ambt Almelo 17-10-1908
Woonachtig: Van der Heijdenlaan 10, Deventer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij was koerierster.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Land, Geert, Hoogkerk 6-10-1884, Transportarbeider
Woonachtig: Zuidersingel 1, Hoogkerk
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1931).
Gearresteerd: 23-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Land, Jan van ’t, Muiden 13-6-1896, Schipper
Woonachtig: Krugerstraat 142 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Comité voor Internationale Emigranten Hulp (1936). (Met emigranten worden politieke en Joodse, maar meestal communistische vluchtelingen bedoeld).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Landman, Heinrich (Heinz), Düsseldorf (Duitsland) 27-2-1905, Letterzetter
Woonachtig: Shackletonstraat 44, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 28-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was buurman van Cornelis Andreas Theodorus Righart. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘wegen kommunistischer Tätigkeit’.

Landstra, Remees, Kloosterburen 28-6-1890, Brugwachter
Woonachtig: Hyacinthstraat 123, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Landtman, Jacobus, Amsterdam 4-10-1899, Elektricien
Woonachtig: Elandstraat 69 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Laurens Jan Landtman.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 20-11-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau
Overleden: Dachau 25-4-1945
Opmerkingen: Volgens het rapportenboek van de Amsterdamse politie werd hij gearresteerd vanwege diefstal of heling van stoffen. Gezien het vervolg lijkt het een schijnargument te zijn geweest. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtig für C.P.N. Propaganda getrieben zu haben’.

Landtman, Laurens Jan (Lau), Amsterdam 19-11-1901, Kruier
Woonachtig: Hudsonstraat 62, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Laurens Jan Landtman en een broer van Jacobus Landtman.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 30-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 6-1-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij verspreidde pamfletten binnen bedrijven. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht ill. Tätigkeit’.

Landtman, Laurens Jan, Amsterdam 26-7-1927
Woonachtig: Hudsonstraat 62, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Laurens Jan Landtman.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Landzaad, Jan Coenraad, Schiedam 11-8-1878, Arbeider glasfabriek
Woonachtig: Raamstraat 81, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Lanfermeijer, Casper Hendrik, Amsterdam 8-12-1880, Olieman groet vaart
Woonachtig: Tuinstraat 30 II, Amsterdam

Lange, Anna Maria de, Amsterdam 12-8-1914, Heilgymnaste, masseuse
Woonachtig: Amsteldijk 62 boven, Amsterdam
Opmerkingen: In hetzelfde pand woonde Melle Johannes Oldeboerrigter een verdieping hoger. Zij leerde in het verzet haar toekomstige echtgenoot Natan Notowicz kennen. Zij dook samen met Natan onder bij het echtpaar Casparus en Lydia Oorthuijs-Krienen. Het paar vervalste persoonsbewijzen en Distributiekaarten. Na hun huwelijk vertrok het echtpaar in 1948 naar Oost-Duitsland. Zij was koerierster.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Lange, G. de
Woonachtig: B 355, Vlagtwedde

Lange, Gerrit de, Amsterdam 30-4-1923, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Orteliusstraat 292, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-12-1944

Lange, Isidore Julius Elias de, Amsterdam 1-2-1901, Journalist
Woonachtig: Keizersgracht 650 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Dagelijks bestuur N.R.H. Voorzitter I.S.A.O.L. afdeling Amsterdam tak-Zwertbroek. Hoofdbestuur S.O. (1937).
Gearresteerd: 26-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 16-3-1942
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Dierikx van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst). Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Komm. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Langen, Hermanus de, Amsterdam 13-5-1908, Chauffeur
Woonachtig: Snaarmanslaan 109, Alkmaar
Gearresteerd: eerste arrestatie 8-4-1943, tweede arrestatie <8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer door het Haagse Referat Kommunismus van de Sicherheitsdienst gearresteerd en de tweede keer in Roosendaal door de politie wegens Arbeitsverweigerung.

Langen, Hugo van, Rotterdam 3-8-1923
Woonachtig: Haarlem

Langendijk, Hendrik Pieter (Henk), Hoorn 20-3-1904, Houtwerker
Woonachtig: Ringweg 182, Zaandam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Langendoen, Leenderd, Den Haag 6-9-1901, Groentehandelaar
Woonachtig: Renbaanstraat 70, Den Haag
Gearresteerd: 1941, vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Langendoen, Willem Petrus, Amsterdam 11-7-1891, Havenarbeider
Woonachtig: Jacominastraat 17 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Voorzitter sectie Hulp aan Spanje (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Langenhorst-Pors, Johanna, Charlois 3-2-1881
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 4 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Bastiaan Cornelis Pors.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Langerak, Hendricus Johannes, Den Haag 20-3-1916, Isoleerder
Woonachtig: Van der Duynstraat 2 A, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuenkirchen Stadtkreis Bremen 14-5-1942
Opmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld: ‘CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Langerak, Johannes Marinus van, Den Haag 2-7-1905, Chauffeur
Woonachtig: Rembrandtstraat 307, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Penningmeester N.R.H. afdeling Den Haag. (1937).Comité van Waakzaamheid van Anti-Nationaal-Socialistische Intellectuelen.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Langerak, Willem, Rotterdam 5-12-1915, Isoleerder
Woonachtig: Venstraat 2 B, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 14-1-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught werd vermeld ‘C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Langerhorst, Jantina Christina (Jo, Tini), Amsterdam 18-5-1922, Dienstbode
Woonachtig: Amstellaan 1 / Kazernestraat 20 III, Amsterdam
Gearresteerd: 1-11-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 7-6-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij bood haar woning aan als onderduikadres voor Johannes Glas. Vervolgens kwam ze op hetzelfde adres wonen als het echtpaar Glas-Pullen.

Langeweg, Simon, Den Haag 12-1-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Maastricht
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Maastricht

Langkamp, Herman Andreas, Enschede 16-11-1890, Venter
Woonachtig: 2e Veldkampstraat 83, Enschede
Gearresteerd: 4-2-1943
Gevangenschap in: Arnhem, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Lanser, Pieter Mattheus, Haarlemmermeer 19-9-1912
Woonachtig: Haarlemmermeer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.J.B. (1934). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lanser-Jonker, Jantje, Schoterland 25-6-1915
Woonachtig: Haarlemmermeer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lap, Salomon, Amsterdam 13-9-1921, Plakker
Woonachtig: Krugerplein 38 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Laroij, Willem (Wim), Egmond aan Zee 2-4-1912, Rijksambtenaar
Woonachtig: Van Weede van Dijkveldstraat 47, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 1-3-1943
Gevangenschap in: Parijs, Buchenwald, Ravensbrück, Barth
Opmerkingen: Hij woonde van 1937 tot 1939 in het communistische gemeenschapshuis in de Bankastraat 131. Hij werd in Frankrijk gearresteerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laros, Bertus, 1928
Woonachtig: Hugo van Rijkenstraat 34, Delft
Verwantschap: Hij was een zoon van Pieter Laros.

Laros, Petrus (Hollandse Piet, Kapitein Piet, Piet), Loon op Zand 11-2-1901, Stratenmaker
Woonachtig: Sprengweg 63, Utrecht
Godsdienst: Rooms Katholiek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Diende in Spanje (Hollandse Piet of Kapitein Piet, 1936-1938).
Gearresteerd: 24-6-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Wuppertal, Ellrich
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Wiebe Roeden. Hij was stateloos. Hij werd door de Sicherheitsdienst in Amsterdam gearresteerd.
De verzetsman Laros die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Laros, Pieter, Delft 6-6-1905, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Hugo van Rijkenstraat 34, Delft
Verwantschap: Hij was de vader van Bertus Laros en zijn echtgenote was de zuster van Arie van den Bos
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Laros
Woonachtig: Groenlandschelaan, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.

Lasschuit, Pieter Jacobus, Haarlem 7-4-1893, Smid
Woonachtig: Sophiastraat 8 zwart, Haarlem
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Smid. Communist. Actief in C.P.N. (1938). Bestuur Kennemer Filmliga (1938).
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Last, Femke, Ede 30-10-1923
Woonachtig: Belomontelaan 4, Wageningen
Verwantschap: Zij was een zuster van Hermien Last.
Gearresteerd: 11-7-1944
Gevangenschap in: Euterpestraat, Vught, Ravensbrück, Reichenbach, Neuengamme,   Fallersleben, Porta Westfalica-Hausberge, Salzwedel
Opmerkingen: Zij was de dochter van de communistische schrijver Jef last, die vlak voor de oorlog in conflict met de CPN kwam. Femke was koerierster voor de verzorgingsgroep ‘Porgel en Porulan’ van Jan Hemelrijk. Femke bezorgde bonnen bij de villa ‘‘t Hooge Nest’ in Naarden waar onder anderen Eberhard Rebeling, Bob Brandes en de zusters Brilleslijper ondergedoken zaten.

Last, Hermien (Mieke), Amsterdam 26-7-1927
Woonachtig: Prinsengracht 252 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Femke Last.
Opmerkingen: Zij was de dochter van de communistische schrijver Jef last, die vlak voor de oorlog in conflict met de CPN kwam. Zij was koerierster.

Latum, Willem van, Bloemendaal 10-1-1890, Slager
Woonachtig: Gruttostraat 47, Haarlem
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Slager. Communist. Secretaris afdeling C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Lauffer, Willem, Amsterdam 10-6-1914, Metaalbewerker
Woonachtig: Balistraat 26, Amsterdam
Gearresteerd: 14-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd tijdens straatcontrole van persoonsbewijzen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lauterslager, Arnoldus Nicolaas, Amsterdam 5-10-1892, Knecht in ziekenhuis
Woonachtig: John Franklinstraat 22, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lavell, Frans, Amsterdam 24-11-1913, Schilder
Woonachtig: 1e Atjehstraat 133, Amsterdam
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Kleve, Clingelputs Keulen, Rheinbach, Siegburg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zijn vader stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Tijdens verhoren, waarbij hij zwaar mishandel werd, gaf hij de naam van Gerrit Blom als organisator van de staking prijs, omdat hij dacht dat het geen kwaad kon, omdat Blom tijdens de razzia van 23 februari was opgepakt. Hij redde daardoor onvermoed het leven van Gerrit Blom, omdat die uit Buchenwald werd teruggehaald om tot een tuchthuisstraf veroordeeld te kunnen worden, maar zorgde tevens voor het bewijs dat de CPN al voor de razzia de staking georganiseerd had, waarmee nu de geschiedvervalsers onderuit gehaald kunnen worden.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lazina, Traugott, Hussenitz (Bohemen, Duitsland, nu Tsjechië) 31-7-1911, Kelner
Woonachtig: 2e Weteringdwarsstraat 48 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 1-1943
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij werkte voor de Duitse spoorwegen in de restauratiewagen van treinen van Amsterdam naar Duitsland en kon mensen naar Duitsland smokkelen door ze als werknemer op de restauratiewagen te doen voorkomen. De KPD in Amsterdam regelde daarvoor makkelijk te vervalsen documenten. Verder bracht hij berichten tussen Nederland en Duitsland over.
Hij werd omstreeks 1942 als dienstplichtige voor de Wehrmacht opgeroepen en in Sicilië gelegerd. In januari 1943 was hij met verlof in Amsterdam. Bij zijn terugkeer op Sicilië werd hij gearresteerd, wat een uitvloeisel was van de arrestatieactie in Duitsland tegen de groep rondom Wilhelm Knöchel. Tijdens de lange treinreis naar Berlijn richtten zijn bewaker een drinkgelag aan, ze werden loslippig, waardoor Lazina begreep dat zijn leven op spel stond. In Noord-Italië kon hij op een moment dat de trein langzaam reed eruit springen en zijn stomdronken bewakers achterlaten. Hij kon de Zwitserse grens bereiken en liet zich als gedeserteerde Duitse soldaat interneren.

Lebbe, Johannes Theodorus, Den Helder 16-12-1878, Tuinman
Woonachtig: Kanariestraat 66, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Tuinder. Bestuurslid W.A.C. Behoort tot oppositie in de C.P. Secretaris A.V.B.H. (1932). Communist (1938).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Bloemendaal 2-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lebeau, Joris Johannes Christiaan (Chris), Amsterdam 26-5-1878, Beeldhouwer
Woonachtig: Lange Beestenmarkt 24 A, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 3-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 3-4-1945
Opmerkingen: Hij was een schijnhuwelijk aangegaan met een Duitse Joodse vluchtelinge die daardoor niet uitgewezen kon worden. Hij vervalste persoonsbewijzen en bood hulp aan Joodse onderduikers. Hij en zijn echtgenote werden gearresteerd vanwege hulp aan Joden. Hij nam alle schuld op zich, waardoor zijn echtgenote werd vrijgelaten. In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Grund d. Sch.h.: Pers.Aus.Fälscher [persoonsbewijsvervalser]’. Hij was principieel vegetariër en weigerde in het Oranjehotel, Vught en Dachau daarom voedsel tot zich te nemen als hij dacht dat daar dierlijke producten in zaten in de concentratiekampen werd in werkelijkheid nooit vlees verstrekt); dat in combinatie met zijn hoge leeftijd maakte zijn kans om te overleven nihil. Na zijn overleden maakte de communistisch georiënteerde schrijver Nico Rost een dodenmasker van zijn gezicht.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1957 een dossier over hem samen, dat tot 1960 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Lebeau-Voigt, Ilse Ruth, Eberswalde (Duitsland) 2-6-1905
Woonachtig: Lange Beestenmarkt 24 A, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 3-11-1943, vrijgelaten eind 1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij was een schijnhuwelijk aangegaan met Joris Lebeau, waardoor ze niet uitgewezen kon worden. Zij en haar echtgenoot werden gearresteerd vanwege hulp aan Joden. Hij nam alle schuld op zich, waardoor zij werd vrijgelaten.

Lecocq, Jacques (Jaak), Parijs (Frankrijk) 5-10-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Ruysdaelstraat 77 III achter, Amsterdam
Opmerkingen: In hetzelfde pand woonde twee verdiepingen lager Franciscus Adolf Kolder. Hij had de Franse nationaliteit.

Lee, Gerardus van der, Nistelrode 27-7-1896, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Karthuizerstraat 1, Delft
Verwantschap: Hij woonde samen met Anna Maria van Grinsven-Van den Burgt, hoewel zij nog steeds officieel gehuwd was met Wilhelmus van Grinsven.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 19-5-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Warschau, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg, Rabstein
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit f. CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Leeflang, Abraham, Rotterdam 28-2-1907, Los werkman
Woonachtig: Waterloostraat 42 I, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938). Spreker.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Leegwater, Cornelis Pieter (Cor), Amsterdam 22-10-1893, Chauffeur
Woonachtig: Waalstraat 152 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Jan Leegwater.
Gearresteerd: 31-5-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde de tweeling Israël en Rachel Parijs.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Leegwater-Hammel, Bertha, Amsterdam 16-9-1894
Woonachtig: Waalstraat 152 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van de tweeling Israël en Rachel Parijs.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: begin 6-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Dachau

Leegwater, Jan, Amsterdam 5-2-1889, Monteur
Woonachtig: Wilhelminastraat 140, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Cornelis Pieter Leegwater.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Iwan Kanteman.

Leemhuis, Jan, Wedde 26-11-1907, Schoenmaker
Woonachtig: Grote Wittenburgerstraat 92, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Willem Leemhuis.
Gearresteerd: <5-1943
Gevangenschap in: Vught
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Leemhuis, Willem, Bellingwolde 24-12-1884, Schoenmaker
Woonachtig: Grote Wittenburgerstraat 92, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Jan Leemhuis.

Leenheer, Cornelis Dominicus (Colimeens), Den Haag 4-12-1906, Stukadoor
Woonachtig: Schalkburgerstraat 387, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Stukadoor. C.P.N. I.R.H. V.V.S.U. Delegatielid van comité tot uitzending van arbeidersjeugddelegatie naar Rusland (1926). Ronselt voor Regeringsleger Spanje (1937). Bedankt voor C.P.N. (1938).
Gearresteerd: <1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Voor de oorlog sprak hij op bijeenkomsten onder het pseudoniem Colimeens. Hij wierf vrijwilligers voor dienstneming in de Internationale Brigade tijdens de Spaanse burgeroorlog.

Leeuw, Alexander Salomon de (A. de Vries), Amsterdam 15-5-1899, Advocaat
Woonachtig: Prinsengracht 257, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lid van het partijbestuur van de C.P.H. (1925, 1926, 1928). Partijschool (1926). Partijcongres C.P.N. (1935). Lid van het partijbestuur van de C.P.N. (1938). Redacteur De Tribune. Amsterdam. Advocaat. Hoofdredacteur van Het Volksdagblad (vervanging van De Tribune) tot 1938. Redacteur Nieuwe Tijd. Bestuur C.P.N. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). [Geboortedatum ook 11 mei Den Haag]. Amsterdam. Advocaat en procureur. Lid hoofdbestuur C.P. (1925); ook lid van partijschoolcommissie. Secretaris redactie Klassenstrijd (1925). Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking. Redacteur De Tribune (1933). Redactie De Communist (1934). Hoofdredacteur Het Volksdagblad. Als zodanig met Pasen 1938 vervangen. Redactie Politiek en Cultuur. Comité voor de Indische ballingen (1927). Spreker op VIe Wereldcongres Komintern (1928).
Gearresteerd: 18-5-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Overleden: Auschwitz 4-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij heeft ondergedoken gezeten bij Cornelis Teunis en Marianne Brandes-Brilleslijper in de Bazarlaan 78 in Den Haag. Hij werd in Amersfoort aangesteld als voorman van het Russenkommando, omdat hij Russisch sprak en geen enkele Duitser dat kon spreken of verstaan. Hij moest de bevelen van de kampcommandant in het Russische vertalen, waarbij De Leeuw in het Russisch begon met: “die hond zei …” of “die rotmof zei …”. (voor zover ze niet eerder vermoord waren, werden alle Russen 9 april 1942 doodgeschoten.)
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1945 een dossier over hem samen, dat tot 1965 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Leeuw, David de, Amsterdam 13-11-1910
Woonachtig: Van Woustraat 27 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Leeuw, Johannes Arjen de, Almelo 28-5-1912, Technicus
Woonachtig: Begoniastraat 211, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 30-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Leeuwe, Isaac de, Amsterdam 6-3-1901, Violist
Druivenstraat 103, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Leeuwen, Eliazar van, Rotterdam 17-10-1891, Banketbakker
Woonachtig: Wandeloordstraat 24 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Hendrik van Leeuwen.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Leeuwen, Hendrik van, Rotterdam 27-10-1918, Tekenaar
Woonachtig: Wandeloordstraat 24 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Eliazar van Leeuwen.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 9-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij kreeg de doodstraf, maar die werd opgeschort.

Leeuwen, Maarten van, Delft 28-8-1916
Woonachtig: De Vlouw 25, Delft
Verwantschap: Hij was een zoon van Martina van Leeuwen-Van der Ent.
Woonachtig: De Vlouw 25, Delft
Gearresteerd: 6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Leeuwen, Maria (Rita, Mieke) van, Nieuwer Amstel 1-9-1879
Woonachtig: Villa Calluna Alba, Polweg 14, Eerbeek
Opmerkingen: Verschillende topmensen van de illegale CPN (onder andere Louis Jansen) zaten achtereenvolgens bij haar ondergedoken.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Leeuwen, Nicolaas Petrus Antonius van, De Lier 11-9-1890
Woonachtig: De Vlouw 25, Delft
Gearresteerd: 6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Leeuwen, Victor Alexis van, Djatirotto (Nederlandsch Oost Indië) 15-3-1920, Student
Woonachtig: Van Eeghenlaan 18, Amsterdam
Gearresteerd: 27-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 1-7-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Leeuwen-Van der Ent, Martina van, Delft 28-8-1889
Woonachtig: De Vlouw 25, Delft
Verwantschap: Zij was de moeder van Maarten van Leeuwen.

Leeuwerink, Johanna (Jo), Gouda 25-11-1907, Wolwinkelierster
Vlietsend 51, Krommenie
Verwantschap: Zij huwde na de oorlog met Jan Brasser.
Opmerkingen: Haar winkel was een aanloopadres voor het CPN-verzet. Jan Brasser zat een paar periodes bij haar ondergedoken.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Leget, Abraham (Bram), Den Haag 14-7-1906, Loodgieter
Woonachtig: Anteunisstraat 230, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Maria Vroege-Leget, die bij hem in huis woonde, en een zuster van hem was gehuwd met Cornelis Johannes Hendrikus van Gent.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Hij stond in contact met Pieter Wapperom.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Leijdeckers, Pieter Abraham, Den Helder 21-8-1891, Broodbakker
Woonachtig: Sinjeur Semeynsweg 199, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd Rotterdamse Sicherheitsdienst gearresteerd in het kader van het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie.

Leijden, Willem van, Rotterdam 4-2-1903, Draadvlechter
Woonachtig: Zwaanshals 290 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 11-5-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Warschau, Auschwitz, Dachau
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit für C.P.N.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Leijden van Amstel, Meijer, Amsterdam 13-1-1921, Winkelbediende
Woonachtig: Vrolikstraat 90, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een oomzegger van Joseph Eijl.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zijn oom Joseph Eijl bracht hem in contact met Abraham Haspels en Johannes Bonneveld, die hem in het communistisch verzet betrokken. Via het communistisch verzet vond hij meerdere onderduikadressen, onder andere bij Hermanus Weers. Hij plakte pamfletten aan muren en schilderde leuzen. Hij werd betrokken bij het stencilen en verspreiden van De Waarheid en vervolgens bij sabotageacties door de mil.

Leijdsman, Karel Dirk, Amsterdam 1-2-1898, Opzichter
Woonachtig: Uithoornstraat 9, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 24-3-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Omgeving Neuengamme 3-5-1945
Opmerkingen: In hetzelfde pand een verdieping hoger woonde Johannes Claassen. Hij werd door Oberwachtsmann Begieneman van de Sicherheitsdienst gearresteerd omdat hij de Joodse Karl Ludwig Rein bij hem thuis had laten onderduiken. Rein werd tegelijkertijd gearresteerd.

Leijenaar, Wopke, Harlingen 21-9-1906, Wagenmeester NS

Leijerink, Jacobus (Koos)
Woonachtig: Carthuyzerstraat, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Jacobus Leijerink.
Gearresteerd: 16-6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Leijerink, Johannes Jacobus (Koos), Delft 11-3-1915, Boekbinder
Woonachtig: Pootstraat 108, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Leijerink.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 11-6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Leikies, Otto Hugo, Insterburg (Duitsland) 27-12-1891, Koopman
Woonachtig: Nicolaas Maesstraat 64, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij vluchtte in 1933 naar Nederland. Hij was actief voor de groep Van Dien aan het Oosteinde 16.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lelie, Hijman (Herman), Amsterdam 12-1-1878, Koopman
Woonachtig: Weteringplein 12, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 15-9-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Gevangenis Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 9-7-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was buurman van Mozes Schellevis. Hij gebruikte de niet-Joodse voornaam Herman. Hij was eigenlijk een SDAP’er en betrokken bij het verzet door een groep leden uit die partij. Hij maakte als SDAP’er ook deel uit van de contactcommissie CPN-RSAP. Hij was betrokken bij het sociaaldemocratische verzetsblad Uit de Woestijn. Er ontstond een samenwerking tussen Nico Wijnen en Frans van Ophem enerzijds en Hijman Lelie anderzijds. Lelie werkte ook met Hans Polak samen. Lelie droeg geld en onderduikadressen aan. Hij werd in Barchem gearresteerd en in eerste instantie naar de gevangenis in Arnhem overgebracht.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat früher lediglich marxistischen Verbänden angehört und stand im Verdacht, sich auch für die illeg. CPN betätigt zu haben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. S.D.A.P.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lelie, Levie, Den Haag 8-1-1902, Schoenmaker
Woonachtig: Veerstraat 25 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch

Lelie-Rabbie, Mietje, Amsterdam 2-11-1899
Woonachtig: Veerstraat 25 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch

Leloux, Franciscus Johannes, Den Haag 30-7-1923
Woonachtig: Loosduinschekade 359, Den Haag
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Gearresteerd: 10-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Lemaire, Frederik Louis (Frits), Amsterdam 7-3-1921, Filmtechnicus
Woonachtig: Leidschestraat 29, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Ondergedoken Camera.
Gearresteerd: begin 1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg

Lemaire, Johannes Jacobus Adam (Jan jr.), Amsterdam 19-11-1906, Acteur, toneelregisseur
Woonachtig: Oosteinde 26, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Johannes Joseph Petrus Lemaire en een zwager van Theodorus en Jakoba Elisabeth Fleeré-De Nijs.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Toneelspeler. Communist. A.F.T.B. Voordrachtskunstenaar tijdens landdag C.P.N. Leiding Theatergroep 1935. Artistiek leider Centrale voor Volkscultuur. Declameert op vergaderingen. Bestuur C.V.V. (1939).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 7-10-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij speelde in de films Menschenwee en Bleeke Bet. Hij maakte vanaf 1932 tot 1940 deel uit van het toneelgezelschap De Jonge Spelers, dat zich richtte op linkse arbeiders. Het gezelschap werd opgeheven, omdat het weigerde zich in te schrijven bij de Kultuurkamer. Hij werkte voor De Waarheid. Vlak voor de bevrijding werd hij op een zogenoemde dodenmars gezet, maar overleefde dat. Na bevrijding moest hij grotendeels naar huis lopen. Na de oorlog publiceerde hij het boek ‘Mannen in zebra’ dat over zijn gevangenschap gaat.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lemaire, Johannes Joseph Petrus (Jan sr.), Amsterdam 11-3-1884, Acteur
Woonachtig: Berensteinscheweg 106, Hilversum
Verwantschap: Hij was de vader van Johannes Jacobus Adam Lemaire
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Lemein, Hendrik, Musselkanaal 19-10-1895
Woonachtig: St. Vitusholt 143, Winschoten

Lemein, Hendrik, Veendam 1-10-1896, Bankwerker
Woonachtig: Bosstraat 3, Winschoten
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Fabrieksarbeider. Kandidaat C.P. gemeenteraad 1923. Raadslid Winschoten voor de C.P.H. (1931, 1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 3-3-1941, tweede arrestatie 23-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lemmeren, Johannes Antonius, Amsterdam 15-11-1902, Blikslager
Woonachtig: Militaireweg 81, Krommenie
Gearresteerd: 1-5-1943
Overleden: Amsterdam 2-5-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd en gefusilleerd vanwege de April-mei staking. Burgemeester Jongsma gaf zijn naam door aan de Sicherheitsdienst na de directie van zijn werkgevend bedrijf Verblifa geconsulteerd te hebben wie het best doodgeschoten kon worden. Er werden 13 personen gearresteerd; vier personen, allemaal communisten, werden gefusilleerd.

Lemmers, Petrus Franciscus (Piet), Delft 25-12-1903, Schoenmaker
Woonachtig: Dertienhuizen 10, Delft
Godsdienst: Rooms Katholiek
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Nicht bekannt, Kriegsmaszname’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Lenert-Plüg, Pieter, Rotterdam 14-6-1922
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Lengton, Willem, Zwolle 4-4-1917, Ambtenaar
Gearresteerd: 13-2-1944
Overleden: Waalsdorpervlakte 14-4-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in Amersfoort gearresteerd.

Lensen, Pieter Frederik, Amsterdam 9-4-1899, Automonteur
Woonachtig: Vinkenstraat 172 II, Amsterdam
Gearresteerd: 6-8-1941
Aktion CPN: Hij werd gevoegd bij de personen in kamp Schoorl die in het kader van de Aktion CPN gearresteerd waren.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 3-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lenssen, Wilhelmus Johannes, Voorst 29-8-1922, Veehandelaar
Woonachtig: Voorst
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-11-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd in Zutphen gearresteerd. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Lepelaar, Jan, Leiden 9-1-1881, Bouwvakarbeider
Woonachtig: Reitzstraat 9, Leiden
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 14-10-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 19-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Propaganda’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lepper, Joannes Franciscus Maria de, Tilburg 9-12-1898, Textielarbeider
Woonachtig: Rozenplein 20, Tilburg
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat Tweede Kamer voor de C.P.N. (1937).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 1-4-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 2-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij schreef artikelen voor De Waarheid. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor de nabestaanden van omgekomen kameraden.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Letterie, Martinus, Den Haag 4-5-1908, Magazijnbediende
Woonachtig: Siemensstraat 7, Hilversum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Stond vermeld op lijst van de Centralen Inlichtingendienst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Letterie, Mozes (Moos), Leiden 28-3-1887, Steenzetter
Woonachtig: Zuid Binnensingel 37, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Werkend lid R.F.B. (1932).
Gearresteerd: 10-10-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 8-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Er was in juni 1941 al een poging door Cornelis Heijnis en Jilis van der Weerd om hem te arresteren. Hij werd gearresteerd door de vooroorlogse politieman Jilis van der Weerd, die lid van de Documentatiedienst was. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat vor dem 22.6.41 die illegale Hetzschrift “De Waarheid” bezogen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War Mitglied der CPN’.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Letterman, Hendrik Arie, Oud Beijerland 28-10-1916
Woonachtig: Riederstraat 13, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan en Maarten Letterman
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Letterman, Jan, Oud Beijerland 29-12-1913
Woonachtig: Riederstraat 13, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Hendrik Arie en Maarten Letterman
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Letterman, Maarten, Oud Beijerland 13-5-1918
Woonachtig: Riederstraat 13, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan en Maarten Letterman
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Leugering, Pieter, Leiden 17-2-1894, Scheepmakersknecht
Woonachtig: Lopsenstraat 31 A, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: R.S.A.P. Commissaris P.A.S. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Leuning, Petrus, Bellingwolde 25-10-1902, Grondwerker
Woonachtig: Hengelo
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Grondwerker. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Leuning-Ter Veldhuis, Aaltje, Nieuweschans 15-1-1904
Woonachtig: Hengelo
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Leuring, Willy Henricus (Rijkenberg), Amsterdam 25-10-1905, Kantoorbediende
Woonachtig: Marathonweg 49, Amsterdam
Gearresteerd: 3-7-1941, vrijgekomen <1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Sint-Michielsgestel
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Opmerkingen: In 1943 had hij de leiding over een knokploeg van De Waarheid. Hij bewaarde wapens in huis en gaf wapeninstructies. Aan het eind van de oorlog trad hij toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Leusink, Bernardus Johannes (Bennie), Hengelo 28-12-1911, Dakdekker
Woonachtig: Horstlindeweg 49, Enschede
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Ongehuwd (1937). Communist. In 1937 in Spanje maar gaat volgens de consul te Barcelona niet in vreemde krijgsdienst. Ronselt na terugkeer anderen.
Opmerkingen: Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Leusink die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Leutholff, Wilhelm (Müller, Willy), Groningen 29-6-1909, Meubelmaker
Woonachtig: Noorder Spoorsingel 15 B, Groningen
Gearresteerd: eerste arrestatie 7-1941, tweede arrestatie 16-2-1945
Gevangenschap in: Neuengamme
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur en bood ondersteuning aan onderduikers. Hij werd in Neuengamme ter dood veroordeeld, maar Jan Stoffer Alberts wist op de kampadministratie zijn naam te verwisselen met die van een overleden persoon, zodat zijn echtgenote zijn onterechte overlijdensbericht kreeg. Bij het bombardement op het schip Cap Arcona wist hij zwemmend de wal te bereiken.

Leuw, Abraham, Amsterdam 9-3-1898, Bedrijfsleider
Woonachtig: Amstellaan 26 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind van zestien jaar werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en werden op respectievelijk op 15 december 1942 en 28 februari 1943 in Auschwitz vermoord.

Leuw, Mina, Amsterdam 26-4-1920, Naaister
Woonachtig: Oude IJselstraat 46 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Levie, Mozes, Foxhol 30-8-1903, Veehandelaar
Woonachtig: Foxhol
Verwantschap: Hij was de vader van Zadok Levie.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-7-1941
Gevangenschap in: Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 1-2-1942
Opmerkingen: Hij werd vermoedelijk vanwege illegaal slachten gearresteerd, dat hij naar Sachsenhausen werd afgevoerd lijkt erop te duiden dat hij vanwege zijn communistische achtergrond bestraft werd, want dat was zowel voor mensen met een Joodse achtergrond als illegale slachters een ongebruikelijke bestemming.

Levie, Zadok, Foxhol 30-8-1903, Veehandelaar
Woonachtig: E 20, Foxham
Verwantschap: Hij was een zoon van Mozes Levie.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-7-1941
Gevangenschap in: Sachsenhausen, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 4-5-1942
Opmerkingen: Hij werd vermoedelijk vanwege illegaal slachten gearresteerd, dat hij naar Sachsenhausen werd afgevoerd lijkt erop te duiden dat hij vanwege zijn communistische achtergrond bestraft werd, want dat was zowel voor mensen met een Joodse achtergrond als illegale slachters een ongebruikelijke bestemming.

Levij-Piller, Mietje, Amsterdam 22-9-1914, Naaister
Woonachtig: Danie Theronstraat 14 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Mozes Piller.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 8 augustus 1943 in Auschwitz vermoord.

Levin, August Otto Wilhelm, Loitz (Duitsland) 25-5-1895
Woonachtig: Den Haag
Verwantschap: Hij had een relatie met Joanna Christina van der Vloodt, met wie hij na de oorlog huwde.
Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling die op 6 november 1933 uit het direct over de grens gelegen concentratiekamp Neusustrum naar Nederland ontsnapte toen hij turf moest halen en kwam in contact met de Groningse communist Geert Sterringa die hem verder hielp. Zijn medevluchter was Walter Modrow, die door de Nederlandse regering gedwongen werd het land te verlaten. Tijdens de burgeroorlog in Spanje sloot hij zich als vrijwilliger aan bij de Internationale Brigade. Hij keerde na de nederlaag van de wettige regering terug naar Nederland. Hij pleegde hier verzet; voor de oorlog tegen het Hitler-regime in Duitsland en tijdens de oorlog in het emigrantenverzet tegen de bezetter. Zijn toekomstige echtgenote Joanna was de verbindingspersoon tussen het Duitse emigrantenverzet in Den Haag en het verzet door de Haagse CPN. Hij huwde op 15 augustus 1945 in Den Haag met Joanna van der Vloodt en verhuisde eind oktober 1946 naar Oost-Duitsland, waar hij in zijn geboorteplaats Loitz burgemeester werd.

Levy, Ernst Baruch, Hamburg 3-7-1914, Kantoorbediende
Woonachtig: Nieuwe Prinsengracht 30, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 4-8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-3-1944
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij had de Duitse nationaliteit. Hij werd in 1933 in Hamburg gearresteerd vanwege communistische activiteiten. Na twee manden gevangenschap werd hij vrijgelaten en vluchtte naar Zweden. In 1937 vestigde hij zich vanuit Kopenhagen in Amsterdam. en van zijn contactpersonen was Markus Rubinstein. Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Levy-Przyrowski, Frieda Bella (Bella), Amsterdam 21-10-1922, Ateliernaaister
Woonachtig: Nieuwe Prinsengracht 30, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 4-8-1942, vrijgekomen 19-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork
Opmerkingen: Zij had niet de Nederlandse nationaliteit. Zij was actief voor de groep Van Dien aan het Oosteinde 16. Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt dat zich richtte op de groep Wollweber met zijn geheime zenders. Zij werd door de groep Stertzenbach uit Westerbork gesmokkeld, waarbij ze zich moest verstoppen onder huisvuil in een kiepkar. In 1944 hervatte zij haar verzetswerk; zij zocht huisvesting voor onderduikers en verrichtte koerierswerk door opgevangen radioberichten van Fritz Günzburger naar een adres voor vermenigvuldiging in illegale krantjes werden overgebracht.

Lezer, Isedoor, Assen 7-1-1870, Voormalig vleeshouwer
Woonachtig: Krekelstraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Mozes Andries Lezer en een broer van Noach Lezer.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Lezer-Van Dijk, Betje, Zuidland 27-12-1878
Woonachtig: Krekelstraat 14 B, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Mozes Andries Lezer en een zuster van Louis Van Dijk.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Lezer, Mozes Andries, Assen 17-12-1904, Vleeshouwer
Woonachtig: Bilderdijkstraat 22 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Isedoor en Betje Lezer-Van Dijk.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Lezer-Kloots, Sophie, Rotterdam 15-3-1910
Woonachtig: Bilderdijkstraat 22 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Lezer, Noach, Assen 8-12-1875, Kapper
Woonachtig: Schieweg 77 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Isedoor Lezer.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Ordnungspolizei Mathenesserdijk, Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 12-2-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Saartje van Gigch werkte in zijn kapsalon. Toen de Rotterdamse politie op 18 oktober haar op haar werk vroeg of ze Saartje van Gigch kende, ontkende ze dat en iedereen in de kapsalon zweeg; daardoor kreeg Saartje de kans onder te duiken en een aantal leden van de Nederlandse Volksmilitie te waarschuwen.

Lezwijn, Hendrika Jacoba, Leiden 1924
Woonachtig: Driftstraat 68, Leiden
Verwantschap: Zij was de dochter van Jacobus Johannes Lezwijn en Margaretha Lezwijn-Jong. Zij huwde na de oorlog met Johannes Dubbeldeman.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid en ging daar na de arrestatie van haar vader mee door. Later sloot ze zich aan bij de groep van Johan Dubbeldeman met wie ze na de oorlog huwde.

Lezwijn, Jacobus Johannes, Leiden 13-7-1896, Trambestuurder NZHTM (Blauwe tram)
Woonachtig: Driftstraat 68, Leiden
Verwantschap: Hij was de vader van Hendrika Jacoba Lezwijn.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 5-8-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 31-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid onder het trampersoneel. Hij werd gearresteerd door Inlichtingendienstman Veefkind en vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat sich für die Komm. Betätigt’.
Toen hij op 29 oktober 1942 vanuit Buchenwald in Dachau aankwam, woog hij nog maar 50 kg (er werd op 5 kg afgerond).
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lezwijn-De Jong, Margaretha, Leiden 8-9-1900
Woonachtig: Driftstraat 68, Leiden
Verwantschap: Zij was de moeder van Hendrika Jacoba Lezwijn.
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Na de arrestatie van haar echtgenoot bleef zij De Waarheid verspreiden.

Licher, Johannes Bernardus, Amsterdam 27-8-1905, Metselaar
Woonachtig: Laurierstraat 214 A, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Willem Frederik Licher.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 27-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Haaren, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 26-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een buur man van Dirk Jacob Zoest.Hij was actief bij het schilderen van leuzen en het plakken en verspreiden van manifesten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Licher, Willem Frederik, Amsterdam 24-6-1927
Woonachtig: Laurierstraat 214 A, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Johannes Bernardus Licher.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Dirk Jacob Zoest.

Liefjes, Johannes Petrus, Amsterdam 22-8-1915, Loodgieter
Woonachtig: Bakenessergracht 20 rood, Haarlem
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Loodgieter. Actief voor C.P.N.-jeugdbeweging; bestuur Tempo (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Dirk Jacob Zoest. Hij was actief bij het schilderen van leuzen en het plakken en verspreiden van manifesten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Liemberg, Jacob (Jaap), Nieuwendam 4-12-1909, Procuratiehouder
Woonachtig: Parkweg 61, Groningen
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 16-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 13-9-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit CPN’.

Lier, Geertruida van (Truus), Utrecht 22-4-1921, Studente
Woonachtig: Prins Hendriklaan 48, Utrecht
Verwantschap: Zij was een dochter van Derkje Willemina van Lier-Wensink en een zuster van Wilhelmina van Lier.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-6-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 24-11-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij was koerierster. Zij vervoerde wapens. Zij maakte foto’s van het vliegveld Soesterberg en speelde die door aan een verzetsgroep die ze naar Engeland kon sturen. Toen zij samen met Cornelia Kossen en Reina Prinsen Geerligs in Sachsenhausen naar de plek gevoerd werden waar ze gefusilleerd zouden worden, zongen ze communistische strijdliederen.

Lier, Wilhelmina van (Mien), Utrecht 5-12-1917
Woonachtig: Prins Hendriklaan 48, Utrecht
Verwantschap: Zij was een dochter van Derkje Willemina van Lier-Wensink en een zuster van Geertruida van Lier.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Lier-Wensink, Derkje Willemina van, Utrecht 13-9-1890
Woonachtig: Prins Hendriklaan 48, Utrecht
Verwantschap: Zij was de moeder van Wilhelmina van Lier en Derkje Willemina van Lier-Wensink.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: eind-1943
Gevangenschap in: Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 17-1-1945
Opmerkingen: Zij is op 3-6-1941 van haar echtgenoot Willem Alexander Paul van Lier gescheiden. Zij werd gearresteerd toen ze haar dochter in de gevangenis opzocht.

Lierop, Henricus Wilhelmus van, Helmond 4-1-1903, Sigarenmaker
Woonachtig: Molenwal 29, Culemborg
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 23-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Cornelis Johannes Pieter van den Ham. In een telegram van augustus 1941 van de Aussenstelle Arnheim staat met betrekking tot de arrestatie vermeld: ‘Die von der hiesigen Dienststelle festgenommen Angehoerigen der CPN sind bis auf den holl. St. A. [holländische Staatsanghörige] Hendrikus Wilhelmus Lierop aus Culemborg der besonders fanatischer Kommunist war, Funktionaere. […]’. In het telegram werd voorgesteld Lieop en enkele anderen vrij te laten, maar dat is niet gebeurd.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Culemborgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Ype Keestra (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.

Liesker, Johannes, Rotterdam 27-4-1924
Gearresteerd: 5-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Liet, Alberdina Wilhelmina van der, Amsterdam 14-7-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Shackletonstraat 34 Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Albertus Martinus van der Liet
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kantoorbediende. Vrouwen Strijd Comités. Districtsbestuur C.P.N. Rotterdam (1938). Spreekster.
Opmerkingen: Zij woonde eerst bij Adam Adrianus van der Ree en ging in 1941 bij Jan van der Maas wonen.

Liet, Albertus Martinus van der, Amsterdam 3-3-1917, Bankwerker
Woonachtig: Van Bossestraat 73, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Alberdina van der Liet
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lievendag, Theodorus, Zijpe 21-2-1894, Opperman
Woonachtig: Oudorperdijkje 49, Alkmaar
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het NAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris afdeling R.S.A.P. (1938). Secretaris afdeling Landelijke Federatie van Bouwvakkers (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Geboortedatum is identiek aan die van Willem Bijleveld, die onmiddellijk onder hem op de lijst van het Oranjehotel staat: datum mogelijk fout.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Ligtenberg, Jacob (Jaap), Rotterdam 26-1-1903, Bloemenkoopman
Woonachtig: Balistraat 47, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Hij had een bloemenstal op het Jonckbloetplein. Hij ontving regelmatig een flink pak exemplaren van De Vonk voor verdere verspreiding. Hij stond in contact met Pieter Wapperom.

Ligthart, Frits, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 9-3-1920
Woonachtig: Prinsengracht 514 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Gerard Jan Ligthart.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Ligthart, Gerard Jan (Van Marken), Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 21-9-1917, Boekhouder
Woonachtig: ’s-Gravenhekje 5, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Frits Ligthart.
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij ging samen wonen met Elsa Maris, met wie hij na de oorlog huwde. Via haar werd hij lid van de Raad van Verzet. In hun woning werden wapens voor de Raad van Verzet opgeslagen.

Ligtlijf, Johannes, Rotterdam 10-4-1908, Havenarbeider
Woonachtig: Sint Mariastraat 20 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Dirkje Florijn-Ligtlijf en Gerardina de Rave-Ligtlijf en een oom van Pieter Ligtlijf.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Fallersleben
Overleden: Fallersleben 22-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Ligtlijf, Pieter, Rotterdam 10-7-1917, Koopman
Woonachtig: Proveniersstraat 13, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een oomzegger van Johannes Ligtlijf en een tantezegger van Dirkje Florijn-Ligtlijf en Gerardina de Rave-Ligtlijf.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Harme Warnaar woonde bij hem in. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Daarnaast woonden ook twee zwervers, Abraham Hoogmoed en Harm Christiaans, bij hem in die meerdere keren gearresteerd zijn geweest door resp. de Inlichtingendienst en groep X, die zich voornamelijk met de bestrijding met het communisme bezig hielden. Het is onduidelijk of de zwervers bij de communistische activiteiten van Ligtlijf of Warnaar betrokken waren. In Vught gaf hij op als arrestatiereden: ‘Mitglied der N.V.M.

Lijdesdorff, Emanuel, Haarlem 12-8-1924, Arbeider
Kleverparkweg 6 rood, Haarlem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Lijf, Johannes van (John), Maastricht 8-6-1908, Schoenmaker, Stukadoor
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 92, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Maastricht 13-9-1955
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden: ‘Verdacht von verboten papieren’; hij was lid van de CPN. Na de oorlog overleden aan de gevolgen van gevangenschap
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lijn-Fürth, Vogelina van de, Amsterdam 20-4-1906, Controleuse
Woonachtig: Laing’s Nekstraat 10 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Juda Fürth.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Lilienthal, Ruth, Hamburg 22-4-1909
Woonachtig: Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit. Zij vluchtte in 1934 naar Nederland. Zij smokkelde regelmatig illegale lectuur naar Duitsland.

Limburg, Abraham, Voorschoten 20-6-1924, Typograaf
Woonachtig: Leidscheweg 110, Voorschoten
Gearresteerd: 2-3-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Limburg, Antonius Hendricus, Den Haag 14-2-1916, Glas-in-loodzetter
Woonachtig: Begoniastraat 204, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis Limburg.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Zijn broer Cornelis stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie, maar in plaats daarvan werd Antonius gearresteerd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden. Toen zijn broer Cornelis huwelijksproblemen kreeg, trok hij bij hem in. In juni 1941 wilde Sicherheitsdienst zijn broer arresteren, maar arresteerden in plaats daarvan hem, terwijl hij niet bij het verzet betrokken was en ook niet op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst vermeld stond. Nadat de situatie uitgezocht was werd hij in september vrijgelaten. Vermoedelijk was Antonius bij vergissing in plaats van zijn broer op de lijst van ‘kommunistische Funktionäre’ geplaatst. Hij werd samen met een groep RSAP-leden en anarchisten vrijgelaten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Limburg, Cornelis (Kees), Den Haag 19-12-1908, Bakker
Woonachtig: Begoniastraat 72, Den Haag / Lischbloemstraat 21B, Rotterdam / Linaeusstraat 41, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Antonius Hendrikus Limburg.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Secretaris districtsbestuur N.R.H. (1937). Spreker.
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgelaten 15-5-1940, tweede arrestatie 29-4-1942
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Laura, Mittelbau-Dora, Ravensbrück, Bergen-Belsen
Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) door onder andere Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Hij werd door leden van de Sicherheitsdienst gemarteld, waarbij Veefkind een handdoek tegen zijn mond drukte om het schreeuwen te beletten. Veefkind deed hem een strop om de nek en dreigde hem te wurgen. Veefkind sloeg vier tanden uit de mond.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij gaf voor de oorlog hulp aan Duitse vluchtelingen. Hij werd op 10 mei 1940 door de politie gearresteerd en op 15 mei weer vrijgelaten. In 1940 voegde hij zich meteen bij het Haags communistisch verzet. Na huwelijksproblemen was hij bij zijn broer Antonius, die in dezelfde straat woonde, ingetrokken. Zijn broer werd op 25 juni 1941 gearresteerd, omdat die in plaats van hem foutief vermeld stond op een lijst van te arresteren ‘kommunistische Funktionäre’. Hij vertrok omstreeks maart 1942 naar Rotterdam om onder te duiken. Daar ontmoette die dag toevallig zijn oude vriend Sally Dormits, die hem naar zijn onderduikadres bij Simon Groenendijk, een SDAP’er, meenam op de Lischbloemstraat 21B om daar ook onder te duiken. Limburg ging meewerken in de Nederlandse Volksmilitie. Toen het samen ondergedoken zijn met Dormits hem te riskant werd dook hij onder in de Linaeusstraat 41. Hij vond dat Dormits te veel risico nam en dook daarom onder in de Linaeusstraat 41. Hij had in 1942 zomerkleren nodig en maakte een afspraak met zijn vrouw. Meteen nadat de kleren overhandigd waren, werd hij door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Bij de verhoren sloeg Veefkind hem tanden uit de mond, deed een strop om zijn hals en dreigde hem te wurgen. Hij stond op gijzelaarslijst, de Sicherheitsdienst registreerde dat hij zich niet gemeld had, maar hij was al eerder gearresteerd. Na zijn arrestatie werd hij verhoord door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst, die hem tanden uit de mond sloeg en een strop om de hals deed en zei dat hij hem ging wurgen.
Ondanks dat hij al gearresteerd was, werd hij begin september 1942 opgeroepen om zicht te melden bij de Sicherheitsdienst (de niet vermelde bedoeling was dat hij gegijzeld zou worden); de Sicherheitsdienst registreerde dat hij zich niet gemeld had.
Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Limburg, Johannes Josephus, Den Haag 1-4-1922, Automonteur
Woonachtig: Escamplaan 274, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Verwantschap: Hij was een zoon van Cornelia Helena Maria Kopmeiners-van Liempt (uit een eerder huwelijk)
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: <2-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd

Limperg, Koenraad (Koen, Tom Peters), Amsterdam 19-7-1908, Architect
Woonachtig: Prinsengracht 1009, Amsterdam
Lid: Hij was lid van het Kunstenaarsverzet.
Gearresteerd: 22-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-7-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was medepleger van de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam.

Lindeman, Joan, Amsterdam 21-9-1891, Smid-lijnwerker gemeentetram
Woonachtig: Postjeskade 23 II, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Linden, Aart van der, Rotterdam 1-10-1908, Metselaar
Woonachtig: Essenburgstraat 127 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Huibert van der Linden.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-11-1942, vrijgekomen 5-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Linden, Henri van der (Harry), Amsterdam 28-12-1919, Zeeman
Woonachtig: Zeedijk 19, Amsterdam
Gearresteerd: <1943
Gevangenschap in: Butzbach (Gevangenis)
Opmerkingen: Hij werd op 12-4-1944 vanwege verboden wapenbezit tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Linden, Huibert van der, Rotterdam 12-1-1903, Scheepsschilder
Woonachtig: Josephstraat 18, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Aart van der Linden.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd op 6-11-1942 naar het Oranjehotel overgebracht.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Linden, J. van der
Woonachtig: Schildstraat 11, Rotterdam

Linden Vooren, Gesina Margaretha van der, Amsterdam 15-7-1887
Woonachtig: 1e Jan Steenstraat 125, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Anna Margaretha van der Linden Vooren die naast haar woonde.

Lingbeek, G.
Woonachtig: B 48, Beerta

Lingen, Abe Leonard van, Amsterdam 4-6-1895, Fruithandelaar
Woonachtig: Dapperstraat 115 III, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Wint reis naar Moskou door verwerven nieuwe abonnee(e)s voor De Tribune (1933).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lingen, Fredericus Martinus Leonard Christiaan van, Buiksloot 25-4-1908, Kleermaker
Woonachtig: Cornelis Anthoniszstraat 25, Amsterdam

Link, Abraham (Aat), Leiden 17-7-1915, Magazijnchef
Woonachtig: Haagweg 33, Leiden
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacoba Link-Raar en een broer van Maria Jacoba van Opstal-Link.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonden Cornelis en Maria Jacoba Opstal-Link en J. Raas. Hij verspreidde De Waarheid. en herbergde samen met zijn zuster Maria Jacoba Link het laatste oorlogsjaar een onderduiker.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Link-Raar, Jacoba, Leiden 3-5-1886
Woonachtig: Haagweg 33, Leiden
Verwantschap: Zij was de moeder van Abraham Link en Maria Jacoba van Opstal-Link.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonden Cornelis en Maria Jacoba Opstal-Link en J. Raas. Zij was betrokken bij De Waarheid.

Linnenbank, Martinus, Utrecht 27-4-1886, Leidekker
Woonachtig: Laan van Nieuw Guinea 135, Utrecht
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Voorzitter plaatselijk W.A.C. (1930). Werklozencongres R.V.O. (Rotterdam 1932). Leiding R.V.O. (1932).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Buchenwald, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 23-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Sikke van der Meulen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lint, Antonius Johannes, Amsterdam, 14-7-1917, Kok
Woonachtig: Van Hallstraat 115 I, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: <1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Mauthausen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lintelo, Johannes Bartholomeus, Den Haag 12-7-1886, Transportarbeider
Woonachtig: Olienberg 1 D, Den Haag
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los werkman. Communist. Bestuurslid C.P.H. afdeling Den Haag (1924) en 2e voorzitter W.A.C.
Gearresteerd: 4-10-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Weimar
Overleden: Buchenwald / Kdo Weimar 18-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor De Waarheid. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach dem Verbot der CPN noch die Hetzschrift “De Vonk” bezogen und wöchentlich 15 Cent Solidaritätsgelder bezahlt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Lesen illegaler Lektüre’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lippold, Johannes Antonius, Barger-Oosterveen 4-7-1902, Arbeider
Woonachtig: Oldenburg (Duitsland)
Gearresteerd: <4-1945
Overleden: Südewecht (Duitsland) 12-4-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was dwangarbeider in Edewecht.

Lips, Johannes Servaas, Leiden 10-4-1911, Koopman
Woonachtig: Hugo de Vriesstraat 22, Leiden
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koopman. Communist. Penningmeester Leidse Filmliga.
Gearresteerd: 12-3-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij verdacht werd van het verrichten van koeriersdiensten voor de CPN. Hij huwde na de oorlog met Maria Elisabeth Nobbe-Odinot.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lisser, Marcus (Mark, Max), Amsterdam 17-3-1899, Typograaf
Woonachtig: Retiefstraat 89, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Meijer Lisser.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuurslid afdeling Communistische partij. Lijst revolutionairen (1925). Aanhanger Wijnkoop. Lid hoofdbestuur De Zaaier voor Amsterdam (1926); geroyeerd. Secretaris en voorzitter afdeling de Zaaier (1926).
Gearresteerd: 1-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 27-4-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was buurman van Jacob Gassan. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij plakte manifesten op muren. Hij organiseerde de Februaristaking bij de bakkersbond. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der komm. Partei anghört zu haben’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lisser, Meijer, Amsterdam 4-7-1904, Ambtenaar GEB
Woonachtig: Cornelis Drebbelstraat 8 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Marcus Lisser.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 31-5-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Theresienstadt
Overleden: Midden Europa 21-1-1945

List, Aloisia Josefa, Wenen (Oostenrijk) 28-12-1905, Dienstbode
Woonachtig: Uiterwaardenstraat 20 III, Amsterdam
Opmerkingen: Zij had de Duitse (Oostenrijkse) nationaliteit. Zij maakte deel uit van een CPN-groepje onder leiding van Albertus van de Logt, met wie zij in september 1945 huwde.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Lith, Hubertus Cornelis Maria van, Amsterdam 9-1-1908, Beeldhouwer
Woonachtig: Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Littmann, Gerda, Berlijn (Duitsland) 23-2-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Rustenburgerstraat 265 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Ursula Rubinstein-Littmann.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Liberaal Joods
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit. Zij vluchtte na de Kristallnacht naar Nederland. Zij was actief voor de groep Van Dien aan het Oosteinde 16.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lodder, Hendrikus Johannes (Henk), Amsterdam 31-5-1909, Metselaar
Woonachtig: Goudsbloemstraat 187 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 27-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Ravensbrück
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht die CPN unterstützt zu haben’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lodeizen, Willem Johannes (Wim, Bob), Amsterdam 11-9-1909, Kantoorbediende
Woonachtig: Fahrenheitsingel 103 boven, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 20-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was lid van de persoonsbewijscentrale en maakt deel uit van een (grotendeels) communistische groep rond Gerrit van der Veen. In Vught werd vermeld als arrestatiereden ‘Organ. Illegalen Hilfe’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Loeb, Eva Leontine Rosa (Epi), Den Haag 17-9-1913, Onderwijzeres Montessorischool
Woonachtig: Rijksstraatweg C13, Abcoude
Verwantschap: Zij was een zuster van Willem Leopold Loeb.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Een van de leiders van Intellectuelen van Nederland tegen Oorlog en Fascisme.
Opmerkingen: Zij woonde voor de oorlog enige tijd in het communistisch gemeenschapshuis aan de Koningin Wilhelminalaan 308 C in Voorburg. Zij was korte tijd huishoudster in het communistisch gemeenschapshuis in de Bankastraat 131 in Den Haag. Zij is in de herfst van 1942 ondergedoken vanwege haar Joodse achtergrond. Zij had in Voorburg een relatie met Jan Kann en daarna met Heinz Keijser, met wie ze na de oorlog huwde
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar in 1946 als staatsgevaarlijk.

Loeb, Willem Leopold, Amsterdam 27-8-1915, Fotograaf
Woonachtig: Van Neckstraat 32, Den Haag
Verwantschap: Hij was een Broer van Eva Leontine Rosa Loeb.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: Eerste keer 3-10-1942, gevlucht najaar 1943, tweede arrestatie 9-3-1944
Gevangenschap in: Westerbork
Opmerkingen: Hij maakte in Westerbork deel uit van de verzetsgroep rond Werner Stertzenbach, die (vooral Joodse) mensen uit Westerbork liet ontsnappen. Hij vluchtte in het najaar van 1943 uit Westerbork. Hij trad in Amsterdam toe tot de verzetsgroep Van Dien.

Loebis, Daliloeddin, Katanopan (Nederlandsch Oost Indië) 23-1-1904, Arts
Woonachtig: Warmonderweg 19, Leiden
Verwantschap: Hij was een volle neef van Parlindoegan Loebis.
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Godsdienst: Islamitisch
Lid: Hij was lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia.
Gearresteerd: 19-7-1940, vrijgekomen 30-5-1941
Gevangenschap in: Buchenwald
Opmerkingen: Gearresteerd als Indisch gijzelaar ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt. Hij werd op 21-7-1940 in Buchenwald ingesloten. Hij is na de oorlog in Leiden gepromoveerd op een medisch proefschrift met betrekking tot de oorschelp.

Loebis, Parlindoegan (Jo), Batang Toru, Tapanuli Selatan (Nederlandsch Oost Indië) 30-6-1910, Arts
Woonachtig: Lomanstraat 88, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een volle neef van Daliloeddin Loebis.
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Godsdienst: Islamitisch
Lid: Hij was lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Student. Bestuurslid (voorzitter) en penningmeester lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia (1938). Redacteur Indonesia (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Comité ter behartiging van de belangen van Indonesische arbeiders.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij woonde tot september 1940 in Leiden, verhuisde daarna naar Haarlem en vanaf april 1941 in Amsterdam. Hij werd door de Leidse politie opgegeven om in verband met de Aktion CPN gearresteerd te worden. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht kom. Agitation’. Op 20 april 1945 wordt hij op een zogenoemde dodenmars richting Wittstock gezet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Loen, Israel van (Ies), Amsterdam 6-1-1896, Diamantbewerker
Woonachtig: Muiderschans 74 boven, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Briljantslijper. C.P.H./C.P.N. Spreker. Vertegenwoordiger van het Districtbestuur. C.P.H. afdeling Amsterdam (1926). Bestuurslid C.P.H.L.C. (1926). 1e Penningmeester C.P.H.C.C. (1927). Bestuur I.F.O. Algemeen secretaris V.V.S.U. Met arbeidersdelegatie V.V.S.U. naar Rusland (1933). Hoofdbestuur V.V.S.U. (1934). Later terug naar C.P.H. Begeleidt groep reizigers voor Rusland naar Duitsland (1934). Secretaris V.V.S.U. (1935). Hoofdbestuurder V.V.S.U. (1938, 1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 29-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Loenen, Jacob van, Hilversum 8-11-1897, Werkman
Woonachtig: Gasthuislaan 105, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was een buurman van Cornelis van Beekum.

Loer, Berend (Bernard), Schiedam 16-3-1913, Gummikledingmaker
Woonachtig: Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Logt, Albertus van de (Bertus), Amsterdam 2-11-1906, Koffiehuishouder
Woonachtig: Uiterwaardenstraat 25, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had de leiding over een CPN-groepje en regelde verspreiding van De Waarheid (hij stuurde 10 verspreiders aan), de verzorging van onderduikers en het inzamelen van geld voor het Solidariteitsfonds. In september 1945 huwde hij met Aloisia Josefa List, die van zijn groepje deel uitmaakte.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Logt, Henri Christiaan van der (Harry), Tonsel 30-4-1906, Conducteur
Woonachtig: Mijtensstraat 87, Den Haag
Gearresteerd: 9-3-1945
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de vierde infiltratieactie door Johannes Hubertus van Soolingen die In mei 1940 door een opdracht van burgemeester De Monchy de CPN werd ingestuurd. Deze vierde infiltratieactie leidde tot de fusillering van drie personen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde eind 1944 en begin 1945 De Waarheid en het Oranjebulletin. Aan het einde van de oorlog deed hij de redactie van De Waarheid. Hij werd door de politiespion Van Soolingen, die al in mei 1940 door burgemeester De Monchy de illegale CPN was ingestuurd, verraden. Bij zijn arrestatie realiseerde hij zich wat de waarschijnlijke zou zijn. Hij riep naar de buren ‘groeten aan vrouw en kind’, want die waren vanwege de hongersnood in het westen naar familie in Drenthe vertrokken. Hij werd samen met zijn makkers Hans Anthonie van ’t Veen en Isaäc Chef d’Hotel in Rotterdam gefusilleerd. De Monchy is volledig schuldig aan deze moord uit liberale politiek haat. Pas na de oorlog vernam zijn echtgenote bij terugkeer van zijn lot. Hun huis was door anderen bezet en de huisraad was volledig verdwenen. Daardoor beschikte ze zelfs niet over een foto van haar echtgenoot. Pas toen zijn lichaam een jaar later werd opgegraven, bleek hij zijn persoonsbewijs nog op het lichaam te dragen en kon de foto daarvan gehaald worden. Hoewel de gemeente Den Haag en vooral de inmiddels opnieuw aangestelde burgemeester De Monchy in hoge mate schuldig aan zijn dood waren, hebben die geweigerd voor huisvesting voor vrouw en kind te zorgen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Lohuis
Woonachtig: Palmstraat 97 II, Amsterdam

Loladze, Sjalwa, Georgië 16-4-1916
Woonachtig: Georgië
Overleden: Texel 25-4-1945
Opmerkingen: Hij was een Georgiër die in Zandvoort gelegerd was. Hij was aan het Oostfront krijgsgevangen gemaakt. Trad toe tot de Wehrmacht om betere overlevingskansen te krijgen en werd in Nederland gelegerd. Hij zocht contact met het communistisch verzet in Nederland. Hij werd in februari 1945 naar Texel overgeplaatst. Op 6 april 1945 kwamen de Georgiërs in opstand om te voorkomen dat ze tegen de geallieerde troepen werden ingezet. Er zijn toen 800 Duitsers om het leven gekomen, 565 Georgiërs en 120 Texelaars. Loladze werd tijdens de gevechten in de rug geschoten en overleed daardoor.

Loohuis, Jan Cornelis, Streefkerk 16-5-1887, Schilder
Woonachtig: Boerhaavelaan 90 B, Schiedam
Gearresteerd: 12-2-1942, vrijgekomen 25-3-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Loon, Chr. van
Woonachtig: Steenbergstraat 76, Hoensbroek

Loon, P. van der
Woonachtig: Merelstraat 45, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Loon, Pieter Johannes van, Rotterdam 5-7-1889, Caféhouder
Woonachtig: Hillelaan 51 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 22-4-1942
Overleden: Siegburg 15-3-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Siegburg
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd in een gevangenisstraf omgezet.

Loonstra, Karst (Cas, Piet), Eenrum 30-12-1903, Timmerman
Woonachtig: Hortensialaan 54 A, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Timmerman. Communist. Districtsbestuur C.P.N. Kandidaat C.P.N. voor de gemeenteraad (1935).
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-1941, tweede arrestatie 9-1941, vrijgekomen 19-12-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij wist samen met Jan Arend Kolman uit het Huis van Bewaring in Groningen te vluchten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Loop, Gerhardus Johannes van der, Essen (Duitsland) 2-7-1903
Woonachtig: Woonwagenkamp, Heerlen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Woonwagenbewoner. Communist. Oprichter communistisch strijdcomité woonwagenkamp.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Loop, Johannes Gerhardus van der, Essen (Duitsland) 22-2-1902
Woonachtig: Woonwagenkamp, Heerlen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Woonwagenbewoner. Communist. Oprichter communistisch strijdcomité woonwagenkamp.

Loor, Tjebbe de, Amsterdam 1-7-1915, Typograaf
Woonachtig: Amsteldijk 18 II, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1938).
Opmerkingen: Hij woonde in hetzelfde pand boven het echtpaar Vierveijzer-Zegerius. In zijn woning werden door Johannes van Gessel wapens opgeslagen en vergaderingen gehouden.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Loosdrecht, Abraham van de, Veenendaal 7-11-1898, Chemisch wasser
Woonachtig: Zwanebloemstraat 53, Almelo
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Fabrieksarbeider. Secretaris afdeling C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-4-1944
Gevangenschap in: Arnhem
Overleden: Arnhem 4-4-1944
Opmerkingen: Hij was een buurman van Hendrik Middendorp. Volgens meestal valse Duitse opgave pleegde hij zelfmoord in de gevangenis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Hendrik Middendorp. Hij verrichtte in Apeldoorn werkzaamheden voor De Waarheid en het Nationaal Steun Fonds. Hij heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd, zodat hij geen kameraden zou verraden tijdens de wrede verhoren.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lopes Cardozo, Jacob, Amsterdam 14-11-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Diezestraat 19 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Michiel en Nathan Lopes Cardozo.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Portugees Israëlitisch
Gearresteerd: 13-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Opmerkingen: Hij was een buurman van Franciscus Basart. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Er werd vastgelegd dat hij op 13-11-1942 in Westerbork aanwezig was. Hij werd op 17-12-1942 in Amsterdam gearresteerd omdat hij zijn ster afgedekt droeg en hij in het bezit was van een vals persoonsbewijs (het is onduidelijk of Lopes Garcia de arrestant was of dat het de naam op het persoonsbewijs was, dan zou Jacob vrijgelaten zijn maar is het vreemd dat hij niet verder gestraft is voor het bezit van een vals persoonsbewijs; een Portugees-Joodse identiteit gaf enige bescherming).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lopes Cardozo-Terwee, Bertha, Amsterdam 19-4-1918
Woonachtig: Diezestraat 19 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Portugees Israëlitisch
Gearresteerd: 13-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Opmerkingen: Zij was een buurvrouw van Franciscus Basart. Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Lopes Cardozo, Michiel (Max), Amsterdam 9-5-1908, Kantoorbediende
Woonachtig: Lekstraat 178 III, Amsterdam
Godsdienst: Portugees Israëlitisch
Verwantschap: Hij was een broer van Jacob en Nathan Lopes Cardozo.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid. Op de stencilmachine in zijn woning werd een deel van het pamflet Staakt!!! Staakt!!! Staakt!!! gestencild, dat opriep tot de Februaristaking.

Lopes Cardozo-Groenteman, Marianna, Amsterdam 20-4-1909, Caissière
Woonachtig: Lekstraat 178 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Barend, Hartog en Rebecca Groenteman.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Portugees Israëlitisch
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Opmerkingen: Zij werkte mee aan de productie van De Waarheid. Zij vervalste persoonsbewijzen en verleende hulp aan onderduikers. Zij werkte samen met Rosa Hoepelman-Kwieser.

Lopes Cardozo, Nathan, Amsterdam 28-3-1912, Kleermaker
Woonachtig: Diezestraat 18 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jacob en Michiel Lopes Cardozo.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Portugees Israëlitisch
Gearresteerd: 30-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Blechhammer
Overleden: Blechhammer 21-1-1945
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid. Hij was in Molengoot te werk gesteld.

Lopes de Leao Laguna, Rose, Soestdijk 27-9-1923
Woonachtig: Eemnesserweg 23, Blaricum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Portugees Israëlitisch
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 6-5-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Westerbork, Theresienstadt
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd na een inbraak bij een NSB’er die in het bezit zou zijn van een lijst van namen van verzetsmensen.

Lopes de Leao Laguna-Hoff, Geertruida, Heerlen 21-8-1918
Woonachtig: Paramaribostraat 12, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Lopes Dias, Jacques David, Amsterdam 14-6-1921, Kleermaker
Woonachtig: Krugerplein 3 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Godsdienst: Portugees Israëlitisch
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij was een buurman van David Kops. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Lorenz, Fritz Adolf (Van Dam), Keulen (Duitsland) 21-7-1892, Horlogemaker
Woonachtig: Admiralengracht 30, Amsterdam
Opmerkingen: Waarschijnlijk vooroorlogse politieke vluchteling. Hij had de Duitse nationaliteit en is in 1947 naar de Verenigde Staten vertrokken.

Lorenz-Böhm, Frieda Margarethe, Keulen (Duitsland) 13-12-1900
Woonachtig: Admiralengracht 30, Amsterdam
Opmerkingen: Waarschijnlijk vooroorlogse politieke vluchtelinge. Zij had de Duitse nationaliteit en is in 1947 naar de Verenigde Staten vertrokken.

Lorjé, Adrianus Cornelis Johannes, Den Haag 29-3-1908
Woonachtig: Heemskerk
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad Heemskerk voor de C.P.N. (1935).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Louwinger, Leonardus Henricus (Leo), Merxem (België) 18-5-1889, Tramconducteur
Woonachtig: Schinkelkade 54 II, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Geroyeerd uit Nederlandse Federatieve Bond wegens communistische propaganda. Was in Rusland.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Louwrier-Cornet, Pietertje, Leiden 28-12-1912
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Zij was een dochter van Cornelis Cornet en een zuster van Gerrit en Johanna Cornet en Lena van Roijen-Cornet.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Lu A Si, Charles Désiré (Shanghai Express), Paramaribo (Suriname) 13-2-1911, Elektrisch lasser
Woonachtig: Oudezijds Achterburgwal 9, Amsterdam
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 15-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten en plakte pamfletten op muren.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lu A Si-Frankfoorder, Rachel, Amsterdam 23-1-1914
Woonachtig: Oudezijds Achterburgwal 9, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 6-6-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, Theresienstadt
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de treincontrole, die onder leiding van Krieno Hendrik Luurssen van de Haagse Politie Inlichtingendienst stond, omdat ze een vals persoonsbewijs had.

Lubben, Johan Herman, Enschede 24-10-1893, Mijnwerker
Woonachtig: Kampstraat 214, Heerlerheide
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, Bergen-Belsen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Bergen-Belsen 7-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk.

Lubbers, Leendert Albert, Beverwijk 4-8-1883, Groentehandelaar
Woonachtig: Heemskerkerweg 104, Beverwijk
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris Bouwvakvereniging Steeds Voorwaarts, aangesloten bij het I.A.M.V.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lubbes, Pieter, Zaandam 17-10-1879, Koffiehuishouder
Verwantschap: Hij was de vader van Anna Catharina Rep-Lubbes en Guurtje Anna Catharina Hulsing-Lubbes.
Woonachtig: Zaandam

Lubbes-Haick, Duifje Anna Catharina, Zaandam 3-12-1889
Verwantschap: Zij was de moeder van Anna Catharina Rep-Lubbes en Guurtje Anna Catharina Hulsing-Lubbes.
Woonachtig: Zaandam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lucassen, Gerrit Reinders Johan, ’s-Heerenberg 26-11-1906, Arbeider
Woonachtig: Waalstraat 5 II, Dordrecht
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 5-12-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Opmerkingen: In Vught stond vermeld ‘C.P.N.’ Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der illeg. Tätigkeit für C.P.N.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lugt, Jan van der, Rotterdam 29-4-1903, Chauffeur, monteur
Woonachtig: Pieter Langendijkstraat 28, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 18-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 10-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Er werd bij hem thuis vergaderd. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught stond vermeld als arrestatiereden ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Hij overleed na de bevrijding ten gevolge van gevangenschap.

Lugtenburg, Bartholomeus Hendrik, Rotterdam 14-10-1894, Elektricien
Woonachtig: Westerbeekstraat 74, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Willemina Jannie Lugtenburg.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Elektricien. Partijcongres C.P.N. (1935). Actief in C.P.N. (1938).
Opmerkingen: Christiaan Lugthart woonde bij hem in huis. Hij was betrokken bij het Solidariteitsfonds.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lugtenburg-Lugtenburg, Dirkje, Nieuwenhoven 21-5-1897
Woonachtig: Westerbeekstraat 74, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Willemina Jannie Lugtenburg.
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het Solidariteitsfonds.

Lugtenburg, Willemina Jannie, Rotterdam 15-1-1924
Woonachtig: Westerbeekstraat 74, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Willempje Helena Witte-Lugtenburg.
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het Solidariteitsfonds.

Lugthart, Christiaan, Papendrecht 19-3-1925, Bankwerker
Woonachtig: Westerbeekstraat 74, Rotterdam / Rijksweg B 192, Voorst
Verwantschap: Hij was een zoon van Cornelis en Maria Helena Lugthart-Gerrits.
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-9-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij woonde in Rotterdam bij Bartholomeus Hendrik Lugtenburg. Hij maakte deel uit van de sabotagegroep van Anton Kleinbussink in Voorst. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. in Voorst. Hij was betrokken bij een sabotageactie waarbij voorraden aardappelen van de Wehrmacht in brand gestoken werden. In Natzweiler gaf hij op als arrestatiereden ’sabotage’.

Lugthart, Cornelis (Cor, Cees), Dubbeldam 12-5-1898, Schilder
Woonachtig: Rijksweg B 192, Voorst
Verwantschap: Hij was de vader van Christiaan Lugthart.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Invalide. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-9-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij miste ten gevolge van een ongeval beide benen. Hij kwam voort uit de SDAP. Voor de oorlog bood hij regelmatig onderdak aan vluchtelingen, Joden, Jehovah’s-getuigen en communisten, uit Duitsland. Tijdens de oorlog verspreidde hij illegale lectuur zoals De Waarheid, waarvoor hij een verbergplekje in zijn invalidewagentje had. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij trad toe tot de sabotagegroep van Anton Kleinbussink. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. in Voorst. Hij was betrokken bij een sabotageactie waarbij voorraden aardappelen van de Wehrmacht in brand gestoken werden. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld. Hij werd zittend in zijn invalidewagentje gefusilleerd.

Lugthart-Gerrits, Maria Helena, Broek 20-7-1900
Woonachtig: Rijksweg B 192, Voorst
Verwantschap: Zij was de moeder van Christiaan Lugthart.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidate Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Voor de oorlog bood zij regelmatig onderdak aan vluchtelingen, Joden, Jehova-getuigen en communisten, uit Duitsland. Zij moest haar echtgenoot vanwege zijn invaliditeit bij veel activiteiten voor de sabotagegroep van Anton Kleinbussink assisteren. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht.

Luijting, Hendrik, Zaandam 9-9-1894, Verwarmingsmonteur
Woonachtig: Valentijnkade 27 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Luijting-Stroosnijder, Fidelia Petronella, Amsterdam 27-5-1899
Woonachtig: Valentijnkade 27 III, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Luik, Gerrit Bertus van, Den Haag 24-3-1901, Metaalslijper
Woonachtig: IJsselstraat 51, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 1941, vrijgekomen 30-3-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Luirink, Nicolaas (Nico), Amsterdam 31-7-1896, Kassierloper
Woonachtig: Hoofdweg 215 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Nicolaas Luirink.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Luirink, Nicolaas (Nico), Amsterdam 30-9-1922, Kantoorbediende
Verwantschap: Hij was een zoon van Nicolaas Luirink.
Woonachtig: Hoofdweg 215 I, Amsterdam

Lukassen, Jan, Sappemeer 19-5-1887, Fabrieksarbeider
Gearresteerd: 1941, vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Lukken, Adolf Henderikus, Oude Pekela 30-11-1894, Slager
Woonachtig: Oude Pekela
Gevangenschap in: Winschoten, Oranjehotel, Rotterdam, Siegburg, Rockenberg
Gearresteerd: <3-1945
Overleden: Butzbach 6-5-1945
Opmerkingen: Hij behoorde tot de Noorderlicht-groep. Hij slachtte illegaal om zo onderduikers en Joden uit Oude Pekela die in Westerbork gevangen zitten aan vlees te helpen.

Lumenta, Hendrik Alting, Lompad (Nederlandsch Oost Indië) 13-12-1900, Ambtenaar in- en uitvoer in Nederlandsch Indië op verlof in Nederland
Woonachtig: Elsstraat 4, Den Haag
Gearresteerd: 1-9-1943
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Lund, Jacobus Hendricus, Amsterdam 29-8-1886, IJzergieter
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 85 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Jacobus Hendricus Lund.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Alida van der Kar.

Lund-Van Leusden, Maria Hendrina (Mien), Amsterdam 7-9-1886
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 85 I, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Jacobus Hendricus Lund.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Opmerkingen: Zij was een buurvrouw van Alida van der Kar. Zij werkte samen met Margaretha de Jong-De Vries mee aan de totstandbrenging van de Februaristaking.

Lund, Jacobus Hendricus (Henk), Amsterdam 20-12-1915, Poelier
Woonachtig: Blasiusstraat 83 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacobus Hendricus en Maria Hendrina Lund-Van Leusden.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Aangehouden wegens verspreiden communistische lectuur onder militairen (1935).
Gearresteerd: 31-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Oranjehotel, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Buchenwald, Bergen-Belsen, Zelle, Dachau, Mauthausen
Overleden: Midden Europa 28-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in 1935 gearresteerd vanwege het verspreiden van propaganda, dat betekent dat er toen in Nederland geen vrijheid van meningsuiting bestond.
Hij was op 5 maart 1941 met Leendert Schijveschuurder manifesten met oproepen voor een vervolgstaking van de Februaristaking op 6 maart 1941 aan het plakken toen die gearresteerd werd, zelf kon hij vluchten. Hij werd in Den Haag gearresteerd, nadat hij daar ondergedoken was. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Geldsammlung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lund-Steggerda, Dirkje, Sloten 16-9-1905
Woonachtig: Blasiusstraat 83 III, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lupker, Bartholomeus Johannes, Delft 5-12-1878, Glasblazer
Woonachtig: Leliestraat 20, Schiedam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen:
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in Drenthe gearresteerd. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Luppens, Harm, Bellingwolde 23-8-1913, Landarbeider
Woonachtig: Klinkerweg 165, Finsterwolde
Gearresteerd: 1-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 15-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid.

Lüschen, Herman Johan Hendrik, Middelburg 28-7-1889, Ambtenaar
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 89 III voor, Amsterdam

Lusenet, Pieter de, Utrecht 19-8-1893, Timmerman
Woonachtig: Morelstraat 18, Utrecht
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 16-6-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lusse, Petrus Mattheus (Piet), Rotterdam 12-11-1903, Garagehouder
Woonachtig: Aelbrechtskade 112 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Getrouwd met Jacoba Dalmeijer.
Gearresteerd: 18-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Westerbork, Bergen Belsen, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij had een Joodse grootouder en was dus ‘kwart-Jood’. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Judenbegünstigung’. In Buchenwald werd hij geregistreerd als ‘Mischl. [Mischling (gemengd ras)] I Grades’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Lusse-Dalmeijer, Jacoba (Co), Rotterdam 20-4-1906
Woonachtig: Aelbrechtskade 112 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van P.M. Lusse. C.P.N. district Rotterdam (1940). Bij vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Luteraan, Johannes (Hans, Karel, Velo), Amsterdam 10-8-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Reguliersgracht 85 II + III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 18-8-1942
Gevangenschap in: Breendonk (België), Sonnenburg, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was binnen de groep Wollweber koerier en verzamelde militaire en economische inlichtingen voor de groep om per radio naar Moskou te zenden. Hij werd door Johann Wenzel opgeleid tot marconist en volgde John Nagel op als een van de ‘pianisten’ van het ‘Rode orkest’. Zijn schuilnaam was ‘Velo’. Na een conflict verving Johann Wenzel hem door Johannes Luteraan. Hij werd tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Luttikhuizen, Hendrik van (Henk), Loenen 11-12-1916
Woonachtig: Kazimierlaan 17, Ugchelen
Gearresteerd: <5-1943
Gevangenschap in: Arnhem, Vught, Gansstraat Utrecht, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Na de oorlog huwde hij met Alida de Vries.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Luurtsema, Frederik (Frits), Groningen 13-11-1900, Koopman
Woonachtig: 2e Willemstraat 42 B, Groningen
Gearresteerd: 11-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Natzweiler, Dachau, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werkte samen met Wolter Wolters.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Luza, Bernard (Barend), Amsterdam 10-12-1903, Kleermaker
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 36 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Gansstraat Utrecht
Overleden: Schiphol15-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was werknemer van Hollandia-Kattenburg. Hij was een van de organisatoren van de verspreiding van De Waarheid onder het personeel van Hollandia-Kattenburg. Hij kon na arrestatie de psychologische en fysieke druk van de Sicherheitsdienst niet weerstaan en onder dwang wees hij samen met Jacob Smeer bij Hollandia-Kattenburg personen aan, die actieve communisten zouden zijn. Hij werd ter dood veroordeeld. Na zijn dood werd hij samen met drie andere geëxecuteerden anoniem in een graf gegooid; het graf werd in 1945 teruggevonden, maar de lichamen konden niet geïdentificeerd worden. Enkele decennia later konden drie lichamen wel geïdentificeerd worden, maar Luza niet. Pas in augustus 2023 lukte de identificatie van Luza door de Oorlogsgravendienst. In het persbericht van het Ministerie van Defensie werd gemeld dat het om een Joodse verzetsman ging. Dit is een vorm van geschiedvervalsing en discriminatie, want weliswaar was hij van Joodse afkomst, maar hij was een communistische verzetsman: er bestond geen specifiek Joodse verzetsorganisatie (wel kleine groepjes Joodse verzetsmensen), maar Luza was zeer actief in het CPN-verzet (overigens waren de meeste verzetsmensen van Joodse afkomst actief binnen het CPN-verzet).