CS6

De groep CS6 werd in de zomer van 1940 opgericht. Centraal stond de familie Boissevain die in het pand Corellistraat 6 woonde. Dit pand werd het centrale punt voor de activiteiten van de groep. De afkorting CS6verwijst waarschijnlijk naar dit adres, maar volgens diverse bronnen zouden de letters slaan op Centrale Sabotage en het cijfer op de zesde poging om een groep samen te stellen. Maar omdat de groep al snel na de Duitse bezetting werd gevormd, lijkt het onlogisch om aan te nemen dat er 6 pogingen nodig waren. Volgens Duitse documenten slaat de afkorting op Centrale Sabotage, 6. Kolonne.

De familie Boissevain kende al sinds het begin van de twintigste eeuw activistes op het gebied van vrouwenrechten, het waren suffragettes (feministes). Op het gebied van vrouwenrechten, zoals gelijkwaardigheid beslissingsrecht, stemrecht, recht op arbeid, scholing, waren de communisten veruit het meest actief, terwijl de christelijke partijen juist de onderdrukking van vrouwen propageerden. Op die manier ontstonden er veel contacten tussen communisten en de familie Boissevain, ondanks dat de leden van die familie waarschijnlijk niet veel op hadden met de economische leer van de communisten. In de jaren dertig kwamen er veel Duitse vluchtelingen naar Nederland: Joodse en politieke vluchtelingen als communisten en sociaaldemocraten. Het rechtvaardigheidsgevoel van de leden van de familie Boissevain bracht hen ertoe om die vluchtelingen te helpen. Daarbij richtten ze zich vooral op de Joodse vluchtelingen, omdat voor de communisten en in mindere mate de sociaaldemocraten een ander circuit bestond, nl. de Roode Hulp. Maar onder de Joodse vluchtelingen waren veel communisten, zodat op dit gebied ook veel contacten met de communistische organisaties ontstonden.

Na de Duitse inval ontstond al gauw de noodzaak om de hulp aan Joden voort te zetten. En het rechtvaardigheidsgevoel bracht de leden van de familie Boissevain ertoe om ook verzet te willen gaan plegen. Zo werd de groep gevormd uit vooral studenten, intellectuelen en kunstenaars die goed pasten bij de sociale achtergrond van de familie Boissevain. De groep kende in vergelijking met andere groepen veel vrouwelijke leden. En onder deze groep waren relatief veel communisten, die als enige vooroorlogse organisatie van begin af aan verzet organiseerden. Zo ontstonden contacten met de familie Van Gilse en Gerrit Kastein. Daarmee werden automatisch contacten gelegd met de meest strijdlustige voormalige Spanjestrijders met ervaring op het gebied van wapens en explosieven en via hen met het communistisch verzet.

De activiteiten van de groep richtten zich aan het begin vooral op het helpen van Joden aan onderduikgelegenheid, Joodse kinderen uit kindercrèche van de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam smokkelen en het verzorgen van onderduikers. Verder werden identiteitspapieren vervalst, voedsel bonnen georganiseerd (vervalst, gestolen of van andere organisaties verkregen) Maar al spoedig werden er ook activiteiten verricht als brandstichtingen in opslagplaatsen van de Wehrmacht en bioscopen die Duitse propagandafilms draaiden, opblazen van spoorlijnen, andere vormen van sabotage gepleegd en later ook aanslagen op personen. Bij de aanslagen op personen spreekt vooral die op de voormalige opperbevelhebber van het leger Hendrik Alexander Seijffardt tot de verbeelding. Voormalig opperbevelhebber Seijffardt die als groot landverrader stuurde vrijwilligers naar het oostfront om tegen de Sovjet Unie te vechten en aldus de bevrijding van Nederland tegen te werken. Zonder het te weten brachten ze daarmee een van de grootste communistenmoordenaars om het leven, omdat hij als chef van de Generale Staf ook tot 1935 de supervisie had over het registreren van communisten, waarvan de namen in 1936 aan de Gestapo werden doorgegeven; deze registratie heeft tijdens de oorlog een doorslaggevende of grote rol gespeeld bij de dood van naar schatting duizend communisten.

De groep kende informele contacten met diverse communistische verzetsgroepen: groep Wollweber (via Pam Pooters), Duits emigrantenverzet in Nederland, Nederlandse Volksmilitie, reguliere communistische verzet en niet-communistische groepen als het kunstenaarsverzet rond Gerrit Jan van der Veen, Vliegende Brigade en andere. CS6 was geen communistische verzetsgroep die onder de CPN-leiding viel, maar stond wel onder een sterke communistische verzetsinvloed via Gerrit Kastein, de gebroeders Van Gilse en Pam Pooters.

Na de oorlog bleven leden van de familie Boissevain contact houden met hun communistische makkers uit het verzet en gevangenschap, Ze lieten hen niet als een baksteen vallen, zoals leden van andere veel minder belangrijke verzetsorganisaties of schijnverzetsorganisaties deden.

Logischerwijs is tijdens de oorlog nooit een lijst van leden van CS6 en hun helpers aangelegd. Niemand kende alle leden en helpers. Er zijn veel leden om het leven gekomen, zodat het na de oorlog onmogelijk was om een complete lijst van namen aan te leggen. Bovendien hadden de Nederlandse historici er vanwege de vele contacten tussen CS6 en het communistisch verzet totaal geen interesse voor. Nederlandse geschiedschrijving bestaat dan ook voornamelijk uit het verzwijgen van feiten.

Voor het verzamelen van de namen van de leden en helpers van CS6 heb ik geen eigen onderzoek gedaan. De onderstaande lijst heb ik samengesteld op basis van gegevens op een hele reeks websites die op internet te vinden zijn. In enkele gevallen heb ik de lijst aangevuld met personen die op het adres Corellistraat 6 woonden. Als er meerdere leden van een verzetsgroep op hetzelfde adres woonden, dan kan het niet anders dat iedereen op dat adres van de verzetsactiviteiten wist en er minder gevaarlijke hand- en spandiensten aan verleende. Bovendien liep iedereen op dat adres groot risico gearresteerd, gemarteld te worden en in een concentratiekamp terecht te komen met mogelijk de dood ten gevolge, terwijl ze geacht werden te blijven zwijgen.

Lijst van leden en helpers van CS6:
(roep-, bij- en schuilnamen tussen haakjes)

Aussems-Baars, Hermina Catharina, Amsterdam 9-9-1919
Woonachtig: Reinier Claeszenstraat 23 II Amsterdam
Gearresteerd: <8-43, vrijgelaten 29-1-1944
Gevangenschap: Vught

Baracs (Sjoerd Bartels, Piet van Swieten), Sándor, Boedapest (Hongarije) 17-11-1900, Koopman
Woonachtig: Valeriusstraat 64 Amsterdam
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst. Baracs en Van Lennep huwden heimelijk op 20-1-1944 met medewerking van de burgemeester van de gemeente Tienhoven, ondanks dat een huwelijk tussen een Jood en een niet-Jood door de Duitsers verboden was.

Baracs-Van Lennep (Julia van Laar), Hester Juliana Octavia, Amsterdam 8-7-1916, Masseuse
Woonachtig: Keizersgracht 474 II Amsterdam
Opmerkingen: Baracs en Van Lennep huwden heimelijk op 20-1-1944 met medewerking van de burgemeester van de gemeente Tienhoven, ondanks dat een huwelijk tussen een Jood en een niet-Jood door de Duitsers verboden was.

Berg, Willij, Steenwijk 14-6-1919, Journaliste
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 17 / Corellistraat 12 Amsterdam Gearresteerd: 1943
Gevangenschap: Amstelveenscheweg

Boissevain, François Joan Daniel (Frans), Schiedam 5-10-1922
Woonachtig: Corellistraat 6 Amsterdam
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch

.

.

Boissevain, Gideon Willem (Gi), Schiedam 6-6-1921, Student economie
Woonachtig: Corellistraat 6 Amsterdam
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

Boissevain, Jan, Westmount (Canada) 14-5-1895, Directeur filmtheater De Uitkijk
Woonachtig: Corellistraat 6 Amsterdam
Gearresteerd: 5-3-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 30-1-1945

.

Boissevain, Jan Karel (Janka), Schiedam 24-5-1920, Scholier MTS
Woonachtig: Corellistraat 6 Amsterdam
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

Boissevain, Louis Daniël, Arnhem 27-6-1922, Scholier MTS
Woonachtig: Regentesselaan 11 Bussum
Gearresteerd: 17-9-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

Boissevain, Theodora Margaretha (Thea), Arnhem 21-11-1917
Woonachtig: Corellistraat 6 Amsterdam
Overleden:
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück

Boissevain-Van Lennep, Adrienne Minette (Mies), Amsterdam 21-9-1896
Woonachtig: Corellistraat 6 Amsterdam
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück

.

.

Brandligt, Walter, Kampen 14-5-1901, Letterkundige
Woonachtig: P 354 Gorssel
Gearresteerd: 30-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

.

Brink (Keesje Hissink), Marianne Helen van den, 1923
Woonachtig: Blaricum
Opmerkingen: Zij was een dochter van Cornelia Kossen

.

.

Broeckman, Antoine Theodore (Toon), Laren 18-7-1911, Radio-technicus
Woonachtig: Matthijssenhoutweg 1 B Blaricum
Gearresteerd: 29-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

Buring, Anna Maria Wilhelmina, Amsterdam 10-1-1916
Woonachtig: Joos Banckersweg 26 III Amsterdam

.

.

.

Buring, Martin Gerardus Nicolaas (Martien), Amsterdam 18-6-1907, Chauffeur
Woonachtig: Baffinstraat 3 III Amsterdam

.

.

.

Celosse, Nicolaas Johannes (Bob), Banjoewangi (NOI) 28-4-1917, Ambtenaar
Woonachtig: Schuytstraat 192 Den Haag
Gevangenschap in: Vught, Haaren

Dam, Jacob (Jaap) ten, Amsterdam 12-11-1916, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Meerhuizenstraat 28 II Amsterdam
Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Bestuur afdeling V.C.O.O. (1937). Hij huwde na de oorlog Wilhelmina Christina Alberdina Pooters.

Dijk, Adriana van, Driebergen 6-6-1900, Huishoudster
Woonachtig: Corellistraat 6 Amsterdam
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Dachau

.

Dijk, Johan Christiaan van, Amsterdam 22-3-1922, Fotograaf
Woonachtig: Nicolaas Maesstraat 46 Amsterdam

.

.

.

Feith, Rhijnvis Jonkheer, Utrecht 21-7-1909, Zenuwarts
Woonachtig: Stationsweg 4 Den Haag

.

.

.

Feith-Van Bruggen, Louise, Amsterdam 7-6-1920
Woonachtig: Stationsweg 4 Den Haag

.

.

.

Frijda, Leo Herman, Amsterdam 1-8-1923
Woonachtig: Corellistraat 3 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 20-8-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst. Hij was verloofd met Irma Seelig.

.

Geul, Hanri Hugo (Hans), Blora (NOI) 12-5-1906, Leraar lichamelijke opvoeding
Woonachtig: Olympiaplein 164 II Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap: Vught
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

.

Gilse, Jan Hendrik (Janrik) van, München (Duitsland) 5-6-1912, Reclametekenaar
Woonachtig: Leiden / Regentesselaan 19 Amersfoort / Stationsweg 4 Den Haag
Gearresteerd: 28-3-1944
Bijzonderheden: Hij was een van de oprichters van de mil-groep. Hij werd bij zijn arrestatie doodgeschoten.
Opmerkingen: Hij was tijdens de Spaanse burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Ex-voorzitter van de Nederlandse Rekrutenbond. Algemeen secretaris van de Bond van Militairen en Burgers voor den Vrede. Politiek commissaris XIe Brigade Spaans Republikeins leger.

Gilse, Maarten van, München (Duitsland) 2-6-1916, Persfotograaf
Woonachtig: Keizersgracht 522 Leiden / Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was tijdens de Spaanse burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.

Gilse-Van Everdingen, Geertruida Maria van (Truus), De Bilt 19-10-1911
Woonachtig: Leiden / Regentesselaan 19 Amersfoort / Stationsweg 4 Den Haag

.

.

.

Guilonard (Thea Beerens),Valentine Elisabeth (Tineke),Rotterdam 21-5-1922
Woonachtig: Mr. Bardeslaan 10 Nieuwer Amstel
Gearresteerd: 22-6-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Sachsenhausen, Salzwedel

Harmsen, Hermina Lamberdina (Mien), Aalsmeer 22-2-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 17 IV Amsterdam
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap: Vught, Ravensbrück

.

.

Harthoorn-IJzerman, Marietje (Miep), Amsterdam 15-9-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: Eemstraat 20 / Quellijnstraat (onderduikadres), Amsterdam
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-7-1944
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst. Een in 2021 herontdekt document uit het Amsterdams Gemeente Archief met een omstreeks 1970 door K. Polak afgelegd verslag toont haar betrokkenheid bij CS6 aan.

Kalshoven, Johan Cornelis, Amsterdam 31-12-1922, Student
Woonachtig: Cornelis Krusemanstraat 12 II Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

.

Kastein (Jan Bakker, Opzeeland), Gerrit Willem (Klaas), Zutphen 25-6-1910, Zenuwarts, psychiater
Woonachtig: Van der Aastraat 14 Den Haag
Gearresteerd: 19-2-1943
Gevangenschap in: Binnenhof
Bijzonderheden: Hij pleegde zelfmoord door bij Sicherheitsdienst tweehoog uit raam te springen en overleed in ziekenhuis Zuidwal aan schedelbasisfractuur.
Opmerkingen: Hij was tijdens de Spaanse burgeroorlog als vrijwilliger voor de medische verzorging in Spanje. Hij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Leest De Tribune. Leidt ambulance uitgezonden door Commissie Hulp aan Spanje (1936; datzelfde jaar weer teruggekeerd naar Nederland). Spreker. Comité van actie tegen het slagkruiserplan (Den Haag 1940)

Katan, Hans, Hilversum 9-8-1919, Student
Woonachtig: Westerscheldeplein 1 II Amsterdam
Gearresteerd: 18-8-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst. Hij was betrokken bij het verzetsblad De Vrije Katheder

Foto uit Buchenwald

Klijzing, Adrianus Marinus, Steenwijkerwold 5-11-1898, Machine bankwerker
Woonachtig: Cornelis Krusemanstraat 79 I Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap in: Vught, BuchenwaldKlijzing, Ernst Adrianus, Amsterdam 18-2-1923, Student
Woonachtig: Cornelis Krusemanstraat 79 I Amsterdam
Gearresteerd: 14-7-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 16-7-1944, Gefusilleerd

Klijzing, Maria (Rita), Amsterdam 2-3-1925
Woonachtig: Cornelis Krusemanstraat 79 I Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1943, vrijgelaten in 21-12-1943
Gevangenschap: Vught

Koreman, Anton Jan Thomas (Tom), Semarang (NOI) 15-12-1915, Tekenaar
Woonachtig: Distellaan 4 Bloemendaal
Gearresteerd: 1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

.

Koreman-Wainschtok, Cécile (Yara), Parijs (Frankrijk) 17-7-1917
Woonachtig: Distellaan 4 Bloemendaal

.

.

.

Kossen (Hissink-Kossen), Cornelia (Nel), Amsterdam 13-6-1897
Woonachtig: Blaricum
Gearresteerd: 7-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Oranienburg
Overleden: 24-11-1943, Gefusilleerd

.

Kuiper, Abraham Kornelis (Bram), Arnhem 28-8-1922, Student
Woonachtig: Prinsengracht 385-395 (‘Prinsenklooster’) Amsterdam
Gearresteerd: 23/24-1-1943
Gevangenschap in: Brussel St. Gilles, Oranjehotel, Weteringschans
Overleden: Overveen 23-10-1943, Gefusilleerd
Bijzonderheden: Hij werd in Brussel gearresteerd.

Kuiper, Sape, Arnhem 3-2-1924, Student
Woonachtig: Hof van Delftlaan Delft
Gearresteerd: 22-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

.

Lier, Geertruida (Truus) van, Utrecht 22-4-1921, Studente
Woonachtig: Prins Hendriklaan 48 Utrecht
Verwantschap: Zij was de dochter van Derkje Willemina van Lier-Wensink en de zuster van Wilhelmina van Lier.
Gearresteerd: 23-6-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Oranienburg
Overleden: Oranienburg 24-11-1943, Gefusilleerd
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst.

Lier, Wilhelmina (Mien) van, Utrecht 5-12-1917
Woonachtig: Prins Hendriklaan 48 Utrecht
Verwantschap: Zij was de dochter van Derkje Willemina van Lier-Wensink en de zuster van Geertruida van Lier.
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst.

Lier-Wensink, Derkje Willemina van, Utrecht 13-9-1890
Woonachtig: Prins Hendriklaan 48 Utrecht
Verwantschap: Zij was de moeder van Geertruida en Wilhelmina van Lier.
Gearresteerd: eind 1943
Gevangenschap in: Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 17-1-1945
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd toen ze haar dochter in de gevangenis opzocht.

Lopes de Leao Laguna, Rose, Soestdijk 27-9-1923
Woonachtig: Eemnesserweg 23 Blaricum
Gearresteerd: 6-5-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Theresienstadt
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst.

Matzinger, Hans, Blora (NOI) 16-5-1920
Woonachtig: Gelderschekade 55 Amsterdam
Gearresteerd: 26-2-1944
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch, Stutthof, Neuengamme, Sandbostel
Opmerkingen: In het archief van Bad Arolsen bevindt zich een briefje uit het concentratiekamp Stutthof met een korte beschrijving van enkele van zijn activiteiten voor CS6.

Meijer, Maurits (Max), Amsterdam 28-5-1908, Kelner
Woonachtig: Marieken van Nimwegenstraat 9 Amsterdam
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst. Hij was tijdens de Spaanse burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Hij was een van de oprichters van de mil-groep. Hij huwde meteen na de oorlog Margarethe Keip, die ook van de mil-groep deel uitmaakte.

Meijer-Pooters, Wilhelmina Christina Alberdina (Mientje), Amsterdam 4-1-1917, Costumière
Woonachtig: Waverstraat 67 III Amsterdam
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog Jacob ten Dam.

Mierlo, Johannes Michaël Hendrik (Jan) van, Den Helder 21-10-1907, Leraar
Woonachtig: Henegouwschelaan 101 Nieuwer Amstel
Gearresteerd: 25-9-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

.

Mulders, Freerik Johannes (Fred), Amsterdam 18-9-1911, Musicus, lunchroomhouder
Woonachtig: Noorderstraat 51 I Amsterdam / Zuwe 15 Kortehoef / Markt 37 Delft / Vinkelkade 55 Amsterdam
Gearresteerd: 11-1942, vrijgelaten: 31-3-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was tijdens de Spaanse burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Hij woonde in Delft toen hij gearresteerd werd. Hij is na de oorlog naar Mexico geëmigreerd.

Peters, Jacob, Tilburg 2-5-1912, Inspecteur prijsbewaking
Woonachtig: Burgemeester Suijsstraat 52 Tilburg
Gearresteerd: 15-12-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Oranjehotel, Vught, Dachau

Pleijte, Anton Marinus (Ton), Amsterdam 8-6-1921, Student
Woonachtig: Jacob Obrechtplein 1 A Amsterdam
Gearresteerd: 2-8-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

.

Pleijte, Jan Dirk, Amsterdam 14-3-1923, Student
Woonachtig: Jacob Obrechtplein 1 A Amsterdam
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 19-4 45

Pooters, Alida Antonetta, Amsterdam 2-3-1914, Coupeuse
Woonachtig: Schipbeekstraat 24 III Amsterdam
Opmerkingen: Zij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Bestuur E.M.M. (1937).

Pooters, Cornelia Maria, Amsterdam 26-12-1919, Dienstbode
Woonachtig: Lijnbaansgracht 293 Amsterdam

Pooters, Petronella Johanna (Nel, Annie), Amsterdam 22-5-1915
Woonachtig: Waverstraat 62 III Amsterdam
Gearresteerd: Gearresteerd: <10-1943, vrijgelaten 24-12-1943, tweede arrestatie <3-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück

Pooters, Petrus Antonius Martinus, Amsterdam 18-6-1881
Woonachtig: 1e Atjehstraat 44 II Amsterdam

Pooters, Petrus Antonius Martinus (Pam), Amsterdam 28-8-1911, Journalist, woningopzichter
Woonachtig: Holendrechtstraat 47 I Amsterdam
Gearresteerd: 6-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij stond op de lijst Van de Centrale Inlichtingendienst: Bestuur E.M.M.

Pooters, Sophia Maria, Amsterdam 11-2-1910
Woonachtig: Elandsgracht 95 III Amsterdam

Pooters-Weber, Wilhelmine Claire (Mien), Etterbeek 24-6-1906
Woonachtig: Holendrechtstraat 47 I Amsterdam
Gearresteerd: 6-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Ravensbrück

Prinsen Geerligs (Leentje Vandendriesch), Reina, Semarang (NOI) 7-10-1922, Studente
Woonachtig: Koninginneweg 121 Amsterdam
Gearresteerd: 25-7-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Oranienburg
Overleden: Oranienburg 24 11-1943, Gefusilleerd
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst.

Raamsdonk, Marianne (Beebs) van, Amsterdam 2-9-1919, Secretaresse
Woonachtig: Stadionkade 154 III Amsterdam
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught

Raben, Martinus (Mart), Palembang (NOI) 27-12-1922
Woonachtig: Rotterdam
Gearresteerd: 9-9-1943
Overleden: Overveen 23-10-1943, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij participeerde ook in de Vliegende Brigade

.

Remiëns, Dionisius (Dio), Schoorl 6-9-1919, Pikeur
Woonachtig: Lijnbaangracht 355 I Amsterdam
Gearresteerd: 7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

Roemer, Johan (Hans), Amsterdam 24-2-1921, Student
Woonachtig: Cornelis Krusemanstraat 29 III Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

Romeijn, Hendrik (Henk), Rotterdam 21-8-1921, Ambtenaar
Woonachtig: Schoolstraat 42 Drunen
Gearresteerd: 8-7-1943
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Arnhem 5-4-1944, Gefusilleerd

Samuels, Evelijn Erna, Kota Radja (NOI) 28-5-1915
Woonachtig: Corellistraat 6 Amsterdam
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap: Amersfoort, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst

Santen, Louise (Wiesje), Amsterdam 15-5-1924, Schoonheidsspecialiste
Woonachtig: Muiderschans 79 boven Amsterdam
Gearresteerd
Gevangenschap: Westerbork: 1943. Zij ontsnapte in 1944
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst

Savi, Mattheus Gerardus Jozef, Nijmegen 29-10-1917, Slager
Woonachtig: Joos Banckersweg 26 III Amsterdam
Opmerkingen: Hij was lid van de NSB, maar ondersteunde desondanks de illegale activiteiten van zijn echtgenote.

Savi-Buring, Helena Johanna Maria, Amsterdam 10-9-1919
Woonachtig: Joos Banckersweg 26 III Amsterdam

Seelig, Irma Sara, Homberg (Duitsland) 9-5-1916, Dienstbode
Woonachtig: Jacob Obrechtstraat 92 Amsterdam
Gearresteerd: 22-6-1943
Opmerkingen: Zij was van Joodse afkomst. Zij was de verloofde van Leo Frijda.

Staring, Caecile Louise (Ciske), Dordrecht 23-6-1919, Bontconsulent
Woonachtig: Milletstraat 27 I Amsterdam
Gearresteerd: 20-5-1944
Gevangenschap: Amersfoort, Vught, Ravensbrück, Dachau

Stokkum, Christina Theodors Suzanna (Suze), Peorbolinggo (NOI) 15-11-1911
Woonachtig: Milletstraat 45 II Amsterdam
Gearresteerd: 1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Ravensbrück

Swieten, Victor Alfred, Rijswijk 11-11-1906, Monteur
Woonachtig: Laarderweg 108 Eemnes
Gearresteerd: 3-8-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

.

.

Thomsen, Olaf Thingberg, Bandoeng (NOI) 17-12-1919, Student
Woonachtig: Banstraat 49 Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij had de Deense nationaliteit

.

Verleun, Johannes Adrianus Jozef (Jan), Watergraafsmeer 13-8-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Heerengracht 103 II Amsterdam
Gearresteerd: 4-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 7-1-1944, Gefusilleerd

Verwiel, Marcel Gerard Theodoor, Waalwijk 7-9-1925
Woonachtig: Waalwijk
Gearresteerd: 6-8-1943, vrijgelaten 4-9-1943

.

.

Visser, Lucie, Sloten 15-4-1919, Prinsengracht 502 III, Amsterdam

Werff (Van Suchtelen), Guido Joost van der, Naarden 6-12-1920
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 547 Amsterdam
Gearresteerd: 6-8-1943, vrijgelaten 4-9-1943