Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: S-U

Saers, Jacobus Maria Gerardus, Rotterdam 17-6-1911, Horlogemaker
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Sakko, A.
Woonachtig: Kamperfoeliestraat 4, Rotterdam

Salemink, Cornelis Jacobus Elias, Hatert 19-12-1890, Reiziger
Woonachtig: Proveniersstraat 14 A, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Salemink, Leonard Willem Frans Cornelis (Leo), Nijmegen 10-11-1894, Verkoper
Woonachtig: Sandelingstraat 130, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942, vrijgelaten 30-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught

Salemink-Ochell, Hedwig, Radvormswald (Duitsland) 22-2-1895
Woonachtig: Sandelingstraat 130, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Salier, Klaas, Oudedijk (Beerta) 1-11-1905
Woonachtig: A 13, Drieborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist. Colporteur Volksdagblad. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-6-1942
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Salomon, Louis, Maastricht 16-12-1899, Koopman in manufacturen
Woonachtig: Alexander Battalaan 74, Maastricht
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 20-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Opmerkingen: Na arrestatie van 10 Joden bij wijze van represaille vanwege het verdwijnen van het bordje ‘Voor joden verboden’ werd hij ondanks dat hij gemengd gehuwd was gevangen gehouden omdat hij communist zou zijn.

Salon, Hendrik, Amsterdam 17-3-1903, Magazijnbediende
Woonachtig: Knollendamstraat 22 III, Amsterdam
Gearresteerd: 6-1-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de rechercheur Kaptijn, Oudshoorn en Mozer omdat hij het Joodse echtpaar Delden-Brilleman bij hem had laten onderduiken; hij moest op last van de Sicherheitsdienst in Den Haag in bewaring blijven.

Samshuijzen, Gijsbertus, Amsterdam 20-7-1918, Chauffeur
Woonachtig: Ambonstraat 5 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Iwan Kanteman.

Samshuijzen-Wildschut, Theresia Johanna, Amsterdam 12-8-1915
Woonachtig: Ambonstraat 5 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Samsonowicz, Israël, Czestochowa (Rusland, nu Polen) 19-10-1895, Suikerwerker
Woonachtig: Rapenburg 66 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 18-9-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-1-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit.

Samuels, Evelijn Erna, Kota Radja (Nederlandsch Oost Indië) 28-5-1915
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Sanders, Johann Gerhard, Kevelaer (Duitsland) 20-5-1898, Wegwerker
Woonachtig: Huskensweg 17, Heerlen
Gearresteerd: 24-8-1943
Gevangenschap in: Siegburg
Overleden: Siegburg 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: In gevangenis overleden.

Sanders, Marcus, Rotterdam 12-8-1919, Koopman
Woonachtig: Dordtschelaan 234 C, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-7-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Westerbork, Gräditz
Overleden: Gräditz 29-2-1944
Opmerkingen: Hij woonde bij zijn zuster Aaltje Andriesse-Sanders.

Sanders, Tom
Woonachtig: Distelstraat 6, Eindhoven

Sandwijk, Frederik Hendrik Ferdinand Marie van (Frits, Van Helden), Leiden 7-6-1907, Literator
Woonachtig: Roodenburgerstraat 61, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student chemie (1938). Communist. Spreker. Bestuur Anti-fascistisch Studenten Comité (1936). Redactie- en administratieadres De Sleutel.
Gearresteerd: 13-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mittelbau-Dora
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij bedankte in 1935 voor de CPN, maar kwam vanwege het verzet weer in contact met de CPN. Hij werkte in het verzet samen met Johannes Onvlee, Johannes Teske, Jacobus Marijt en Alem van Staveren-Vet. Hij werd door onder anderen Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd. Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld: door Sicherheitsdienstman Otto Lange in het gezicht geslagen, overal op het lichaam getrapt zodat hij bewusteloos geraakte en met revolver op het hoofd geslagen. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kontakt mit komm. Kreisen’. De vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant Van Duivenboden in de CPN maakte deel uit van zijn arrestatieteam. Hij zou in april 1945 uit Sachsenhausen ontsnapt zijn.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Santen, Joseph (Joop), Rotterdam 7-3-1908, Handelsreiziger
Woonachtig: Breitnerstraat 74 C, Rotterdam
Opmerkingen: Aan het eind van de oorlog werd De Vrije Katheder in zijn woning gestencild. Hij bood onderduikgelegenheid aan het Joodse echtpaar Meijer en Hennie de Swaan-Roos.

Santen-Moes, Johanna Hermine van, Zwolle 21-10-1911, Arts
Woonachtig: Vreeswijkstraat 390 / Bankastraat 131, Den Haag / Heerengracht 28 II, Amsterdam
Opmerkingen: Zij woonde in 1941 enige tijd in de communistische commune in de Bankastraat 131 bij onder andere Leo Ziekenoppasser. Zij huwde in 1942 met Joseph van Santen. Aan het eind van de oorlog werd De Vrije Katheder in haar woning gestencild. Zij bood onderduikgelegenheid aan het Joodse echtpaar Meijer en Hennie de Swaan-Roos.

Santen, Louise van (Wiesje), Amsterdam 15-5-1924, Schoonheidsspecialiste
Woonachtig: Muiderschans 79 boven, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 7-7-1942, vrijgekomen 1944
Gevangenschap in: Westerbork
Opmerkingen: De Sicherheitsdienst vroeg haar V-Frau te worden, ze zei ja en werd vrijgelaten. Ze moest onder bewaking in de Jan Luijkenstraat gaan wonen; ze zag kans iemand te waarschuwen en die vond een mogelijkheid haar in veiligheid te brengen.

Santen, Salomon van (Sal), Amsterdam 3-8-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Henriette Ronnerplein 3 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris sectie R.S.A.P. (1938). Vertegenwoordiger R.S.A.P. in L.J.G. (1939).

Santen-Blaauw, Gijsberta van (Bep), Amsterdam 20-11-1914
Woonachtig: Henriette Ronnerplein 3 II, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Opmerkingen: In het verzet stond zij in contact met Anna Maria van Grinsven-Van den Burgt.

Sap, Rudolph Wilhelm, Gouda 16-3-1907, Dassenfabrikant
Woonachtig: Schiedamscheweg 272 C / Benthuizerstraat 51, Rotterdam
Gearresteerd: eerste arrestatie 24-6-1942, vrijgekomen 12-4-1943, tweede arrestatie 16-3-1945, vrijgekomen 10-4-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij woonde bij Hendrikus Antonius Hermanus Theodorus Peters in huis. Hij werd de eerste keer gearresteerd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst. Hij werd in 1943 vanwege medische redenen uit Vught vrijgelaten.

Sauer, Alfred Karl, Hilversum 15-7-1901, Machinist
Woonachtig: Naarderstraat 79, Hilversum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anti-fascist. In contact met Commissie S.O.S. (1939).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel, Vught, Utrecht
Overleden: Utrecht 25-8-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij werkte mee aan het communistisch georiënteerde blad De Tribune. Hij werd op 21 juli 1943 van het Huis van Bewaring in Amsterdam overgebracht naar de strafgevangenis in Utrecht.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Sauer-Kat, Thomasia Margaretha, Baarn 20-1-1904
Woonachtig: Naarderstraat 79, Hilversum
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Savi, Mattheus Gerardus Jozef, Nijmegen 29-10-1917, Slager
Woonachtig: Joos Banckersweg 26 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Hij was lid van de NSB, maar ondersteunde desondanks de illegale activiteiten van zijn echtgenote; vermoedelijk was dit lidmaatschap een vorm van misleiding of spionage.

Savi-Buring, Helena Johanna Maria, Amsterdam 10-9-1919
Woonachtig: Joos Banckersweg 26 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Schaank, Hindrik Egbert, Groningen 4-8-1893
Woonachtig: Schoolstraat, Groningen

Schaank-Danhof, Anje (Annie), Weerdingerveen 30-9-1898
Woonachtig: Schoolstraat, Groningen
Gearresteerd: 9-1941, vrijgekomen 26-3-1942
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort

Schaap, Dirk, Landsmeer 18-7-1899, Arbeider
Woonachtig: Noord 72, Landsmeer
Gearresteerd: <8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Landsmeer aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van der Sluys was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Schaap, Joseph Rimbertus (Joop), Amsterdam 3-5-1899, Varensgezel
Woonachtig: 1e Jan Steenstraat 134 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Partijbestuur C.P.H. (1928). Leider internationaal havenbureau (Internationale Zeelieden Club) te Rotterdam na Dekker (1928). Leider sectie IV van C.P.H. (1926). Penningmeester communistische propaganda fractie afdeling transportarbeiders. Bestuurder R.V.O. Niet meer op de voorgrond in 1938. Leider scheepssabotagegroep. Veel in Antwerpen. Secretaris van de R.V.O.-Scheepvaart (1932). Lid C.P.H. afdeling Rotterdam. Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 1-8-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Hamburg, Berlin (Duitsland)
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 30-7-1943 Onthoofd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij werd in Denemarken door de Deense politie gearresteerd en aan de Duitse bezetter uitgeleverd. Vermoedelijk volgens vonnis onthoofd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.

Schaar, C.
Woonachtig: Weiver 56, Krommenie

Schaar, Cornelis, Zaandijk 5-7-1904, Arbeider
Woonachtig: Jan de Wittestraat 37, Koog aan de Zaan
Gearresteerd: 6-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 11-8-1942
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Politische Betätigung in der KP Niederlande’.

Schabracq, Perez (Herman), Amsterdam 24-3-1913, Expeditieknecht
Woonachtig: Uranusstraat 9, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Schabracq-Sijmons, Alida Theodora (Ali), Amsterdam 12-10-1912
Woonachtig: Uranusstraat 9, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Schaddelee, Jan Johannes, Werkendam 11-7-1895, Winkelier
Woonachtig: Fisherstraat 159, Den Haag
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Lid Werklozen Advies Commissie Beijerstraat (Den Haag). Lid gemeenteraad voor de C.P.H. in 1931. Afgevaardigde Volkscongres 26 en 27 maart 1932 te Utrecht. Door C.P.N. geroyeerd (1939).
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij kwam in het Oranjehotel bij Willem van ‘t Veen in de cel.

Schadee
Woonachtig: Stortenbekerstraat, Den Haag

Schaeffer, Johan, Schiedam 12-8-1894
Gearresteerd: <8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij is vermoedelijk in september 1941 vrijgelaten.

Schäffer, Wilhelm Joseph, Osnabrück 12-8-1908, Magazijnbediende
Woonachtig: Minkmaatstraat 60, Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Salzgitter-Drütte, Salzgitter-Watenstedt
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Schaft, Jannetje Johanna (Johanna Elderkamp, Jo, Joop, Hannie), Haarlem 16-9-1920, Studente
Woonachtig: Van Dortstraat 60, Haarlem
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder. Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 8-3-1945
Gevangenschap in: Ripperdakazerne Haarlem, Amstelveenscheweg
Overleden: Overveen 17-4-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetskruis 1940-1945, Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Vrije Katheder en De Waarheid. Zij distribueerde valse persoonsbewijzen. Zij bracht Joden onder op onderduikadressen. Zij was betrokken bij bomaanslagen op spoorlijnen. Zij was in Velsen als lid van een cel van de Raad van Verzet (RVV) betrokken bij het liquideren van personen die zodanig gevaarlijk waren dat daardoor mensen om het leven konden komen. Zij werkte samen met Jan Bonekamp. Zij en andere communistische verzetsmensen kregen opdracht om bepaalde personen te liquideren. Na de oorlog rees het vermoeden dat zij en anderen soms opdracht kregen om communistische verzetsmensen te doden. Dit heet de ‘Velser affaire’.
De RVV in Velsen had door de regering in Londen als leider gekregen de Haarlemse substituut-officier van Justitie Nicolaas Sikkel die een zwager was van minister-president Gerbrandy die voor de oorlog als minister van Justitie opdracht had gegeven om de Nederlandse Politie Inlichtingendiensten tijdens een bezetting hun bespionering van de communisten te laten voort zetten ten behoeve van de Gestapo. Sikkel had verschillende keren communisten aan de Sicherheitsdienst uitgeleverd, die daardoor om het leven zijn gekomen. Sikkel stelde als zijn naaste assistent aan de Haagse politieman Krieno Hendrik Luurssen.
Luurssen was voor de oorlog lid van de Haagse Politie Inlichtingendienst en werkte toen nauw samen met de Gestapo in Wuppertal. Meteen na de Duitse bezetting meldde hij zich vrijwillig aan om bij de Sicherheitsdienst te gaan werken. Hij raakte nauw betrokken bij het corruptiespel van Friedrich Hillesheim, waarbij arrestanten voor licht anti-Duitse houding onder bedreiging van naar een concentratiekamp gezonden worden zich konden vrij kopen tegen een bedrag van 5.000 gulden of meer, waardoor door een kleine groep mensen miljoenen guldens werden verdiend.
In september 1942 werd hij door de Sicherheitsdienst aangesteld om de Bahnfahndung (treincontrole) bestaande uit 35 personen te organiseren met het doel Duitse deserteurs en binnen Nederland levend neergekomen bemanningsleden van neergeschoten geallieerde vliegtuigen, die op weg waren naar een veilig onderduikadres, op te sporen. Het bleek een groot succes, maar de arrestanten waren voornamelijk Joden, verzetsmensen en ontduikers van de Arbeitseinsatz. In het geval van Joden leidde het regelmatig tot vervolgarrestaties doordat ze een briefje van hun onderduikadres en / of nieuwe onderduikadres bij zich hadden, waardoor de mensen op dat adres, de officiële bewoners en andere onderduikers gearresteerd konden worden. Soms konden ook helpers die geld of levensmiddelenbonnen kwamen brengen ook gearresteerd worden. En een enkele keer konden uit verhoren ook nog andere (voormalige) onderduikadressen geleerd worden. Het aantal hieruit voortvloeiend doden moet ruwweg op duizend geschat worden.
Na het begin van de treinstaking van september 1944 had de treincontrole geen bestaansrecht en werd toegevoegd aan de Duitse contra-spionage groep van Friedrich Frank. Een specialiteit van Frank was om Duitse tegenstanders zo te misleiden dat ze andere Duitse tegenstanders gingen uitschakelen. Bij de treincontrole werkten twee rechercheurs uit Velsen. Vermoedelijk kwam hij via deze personen in contact met Sikkel, die hem vervolgens bij de RVV aanstelde. Hiermee ontstond de absurde situatie dat een Gestapo-agent met meer dan tien jaar ervaring bij het bestrijden van communisten, leiding moest geven aan een voornamelijk uit communisten bestaande verzetsgroep. Hiermee is Luurssen de meest verdachte persoon voor vuil spel in de Velser affaire. Bij alle onderzoeken naar de Velser affaire is nooit enige aandacht besteed aan de vuile rol van Luurssen in de Velser affaire. (In een kort gesprek dat ik met Truus Menger-Oversteegen voerde toonde zij zich vol afschuw ten aanzien van Luurssen.)

Schaik, Andries Cornelis van, Delft 11-6-1899, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Willemstraat 5, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kraandrijver. Secretaris afdeling De Dageraad.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Allach, Markirch
Overleden: Dachau 2-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Schaik, Bertus van, Rotterdam 27-8-1912, Havenarbeider
Woonachtig: Polderstraat 64 A, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Schaik, Frederika Maria van, Amsterdam 12-8-1920
Woonachtig: Van Bosschestraat 62 III (kort na de oorlog), Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij huwde ver na de oorlog Harmen Kleuver, maar woonde er al tijdens de oorlog mee samen.

Schaik, Gerardus van, Wijk bij Duurstede 18-4-1881, Opperman
Woonachtig: Lombokstraat 8, Utrecht
Gearresteerd: 13-12-1941
Gevangenschap in: Utrecht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 30-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid.

Schaik, Jan Cornelis van, Rotterdam 24-6-1908, Spekslager
Woonachtig: Mecklenburgplein 4A, Loosduinen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Slager. Communist. Poogde afdeling Rotterdam van de scheepssabotagegroep van J.R. Schaap te stichten (1938).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 3-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Berlin (Duitsland), Dachau, Berlin (Duitsland)-Plötzensee, Sachsenhausen, Berlin (Duitsland)-Plötzensee, Sachsenhausen, Berlin (Duitsland)-Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 7-9-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Veroordeeld tot doodstraf door onthoofding met handbijl, executie tijdens Berlin (Duitsland)er Blutnächte waarschijnlijk door ophanging.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Schalker, Cornelis Johannes Pieter (Van Opzeeland, Kees), Den Haag 31-7-1890, Kantoorbediende
Woonachtig: Prins Hendrikstraat 93, Den Haag
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was lid van de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Medewerker ‘Klassenstrijd(1925). Communistisch gemeenteraadslid te Delft (1928). Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Hoofdbestuur C.P.H. (1925, 1926, 1928,1939). Voorzitter conferentie C.P.H. district Zuid-Holland (1929). Secretaris C.P.H (1930, 1932). Geldschieter drukkerij Atalanta (1932). Partijcongres C.P.N. (1935). 1e Secretaris bestuur C.P.N. (1936, 1938, 1939). Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Kandidaat 2e Kamer voor de C.P.H. (1933). Lid Tweede Kamer (tot 1937). Mei 1938 toegevoegd districtleiding C.P.N. Rotterdam. Kandidaat-lid EKKI (1935). Lid gemeenteraad Rotterdam (1939). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Voorzitter vergadering district Rotterdam (1940). Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Partijraad C.P.H. voor Federatie Zuid-Holland (1924). C.P.N. kandidaat voor Tweede Kamerverkiezingen (1937).
Gearresteerd: 14-11-1943
Gevangenschap in: Utrecht, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog een zeer actief Tweede Kamer.-lid. Hij stelde in de Tweede Kamer de samenwerking tussen de Centrale Inlichtingendienst en de Gestapo (met de miljoenenmoordenaar Heinrich Müller aan de kaak, maar de katholieke (RKSP) minister van Justitie Van Schaik stuurde hem met leugens met een kluitje in het riet. Door deze samenwerking zouden vele honderden Nederlandse communistische verzetsmensen het leven verliezen. In de Rotterdamse gevangenis kreeg hij extra bewaking.
Onder andere omdat hij door het bombardement op Rotterdam niet aanwezig kon zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei in Parlando in Amsterdam, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een nieuwe partijbijeenkomst gehouden, waarbij ook het lid van de Tweed Kamer Louis de Visser aanwezig was, die door de Nederlandse regering gevangen was gezet, maar intussen weer vrijgelaten was. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Binnen het communistisch verzet had hij een leiding gevende rol. Hij was landelijk organisator van De Waarheid. In 1942 volgde hij Frits Reuter op als stadsleider van het communistisch verzet in Den Haag. Hij zat toen ondergedoken op het adres Prins Hendrikkade 93 in Rotterdam. Als hij over straat ging vermomde hij zich als zich als een oud baasje: hij liep met een wandelstok, had een valse lange grijze baard en droeg een jacquetjas. Enkele maanden later gaf hij die taak over aan Jaap Boekman. Zelf trad hij toe tot het groepje dat leiding gaf aan de landelijke CPN. Hij werd gearresteerd op de Catherijnesingel in Utrecht doordat een vergadering van het landelijk partijbestuur in een kantoor van de verzekeringsmaatschappij Hollandsche Sociëteit aldaar verraden was.

Schalker-Burghoorn, Hendrika Bernardina, Delft 9-3-1893
Woonachtig: Prins Hendrikstraat 93, Den Haag
Gearresteerd: 14-11-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Schalker, Johannes Pieter (Jan), Delft 16-12-1914, Fotograaf, metaalarbeider
Woonachtig: Stuwstraat 12, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur C.J.B. (1937).
Gearresteerd: 12-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sich noch nach dem Verbot für die illeg. CPN in Den Haag betätigt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung komm. Zeitungen’.
Hij was korte tijd lid van het Internationale Lager Komitee, maar omdat andere communisten dit als vriendjespolitiek zagen omdat zijn vader Tweede Kamer-lid was geweest, trok hij zich terug. Op zijn Häftlingskarte staat geschreven ‘Schreibverbot (Keitelerlass)’ (sinds 22-9-1942), wat werd doorgehaald en vervangen werd door ‘Schreiberlaubnis’, het laatste was vermoedelijk sabotage door Duitse communisten op de Schreibstube. Ondanks dat hij de Nacht und Nebel-status had werd hij in maart 1944 niet naar Natzweiler overgebracht; vermoedelijk door sabotage op de Schreibstube door Duitse communisten. Na de oorlog scheidde hij van Machtelina van Leur en huwde met Els Karstanje.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Schalker-Van Leur, Machtelina (Meta), Utrecht 20-4-1918
Woonachtig: Stuwstraat 12, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Permanent-comitélid V.V.S.U.
Gearresteerd: 8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Sie ist für die illegale CPN als Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen’.
Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schalker, Maria Catharina (dv CJP, Rie), Delft 17-4-1916, Verkoopster
Woonachtig: Columbusstraat 265, Den Haag
Gearresteerd: 8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Zij plakte op 1 mei 1941 samen met Jan Keuvelaar pamfletten aan. Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Schalker, Pieter Johannes, Delft 20-8-1912
Woonachtig: Van Bosschestraat 76, Delft

Schalker-Van Grinsven, Cornelia, Uden 21-11-1911
Woonachtig: Van Bosschestraat 76, Delft

Schallies, Dirk Hendricus, Amsterdam 23-1-1901, Marktkoopman
Woonachtig: Newtonstraat 12, Amsterdam

Schans, Jacob van der, Rotterdam 12-4-1905, Havenarbeider
Woonachtig: Dahliastraat 46 E, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 23-10-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Schans-Gamelkoorn, Maria Petronella, Velp 30-10-1905
Woonachtig: Dahliastraat 46 C, Rotterdam

Schäperkötter, Johannes Louis, Amsterdam 11-8-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Hofwijckstraat 29 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Schäperkötter-Veenman, Sara Roza, Amsterdam 11-8-1915
Woonachtig: Hofwijckstraat 29 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Schäperkötter, Willem Johannes Gerardus van, Amsterdam 18-12-1906, Monteur
Woonachtig: Louise de Colignystraat 8 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Schaut, Abraham Roelof (Bram), Amsterdam 17-8-1918, Klinker
Woonachtig: Twiskestraat 22, Landsmeer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Scheffer, Bernard (Piet), Oldebroek 21-4-1902, Betonwerker
Woonachtig: Trooststraat 121, Den Haag

Scheffer, Jan Jürie, Kleef (Duitsland) 31-7-1913, Reiziger in stofzuigers
Woonachtig: Lorentzplein 4, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: <1-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Dachau, Mittelbau-Dora
Opmerkingen: Hij werd in Nürnberg gearresteerd.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Scheffer, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Scheffer, Johan, Schiedam 12-8-1894, Onderwijzer
Woonachtig: St. Liduinastraat 74, Schiedam
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Scheffer, W.
Woonachtig: Minkmaatstraat, Enschede

Schegget, Willem Jan ter, Lochem 12-9-1888, Bouwvakarbeider
Woonachtig: Zutphenscheweg 54, Lochem
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Opperman. Voorzitter afdeling C.P.N. en gemeenteraadslid (1938). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 28-10-1941
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 1-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Scheidt, Herman, Zwolle 18-11-1912
Woonachtig: Celebesstraat 35, Utrecht

Schellekens, Johannes Richardus, Rotterdam 1-12-1899, Machine bankwerker
Woonachtig: Atjehstraat 34 C, Rotterdam
Gearresteerd: 16-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Schellevis, Mozes, Amsterdam 10-9-1900, Koopman
Woonachtig: Weteringplein 14, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-8-1942
Opmerkingen: Hij wilde naar Engeland vluchten

Schellevis-Coerts, Elsina Hillechiena (Els), Borger 28-8-1904, Verpleegster
Woonachtig: Weteringplein 14, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij wilde naar Engeland vluchten

Schellingerhout, Dirk, Haarlemmermeer 21-10-1911, Landarbeider
Woonachtig: Sloterweg 206, Badhoevedorp
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 30-10-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Haarlemmermeer aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan Slob (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Scheltinga, Johannes Franciscus Petrus (Jan), Hilversum 8-2-1914, Hulpbesteller PTT
Woonachtig: Zaandammerplein 9 III, Amsterdam
Gearresteerd: <12-1942, vrijgekomen 29-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Schenk, Béla, Boedapest (Hongarije) 29-7-1897, Graveur
Woonachtig: Waverstraat 66 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij had geen Nederlandse nationaliteit. Hij vervaardigde stempels om valse papieren te maken.

Schenk, Willem Theodorus (Wim), Zaandam 17-1-1909, Conducteur HTM
Woonachtig: Pasteurstraat 106 II, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester N.A.S. Jeugdbond (1932). Administrateur De Vonk(1934). Penningmeester R.J.B. (1935). Kandidaat gemeenteraad voor de Bolsjewistische Leninisten (1939).
Gearresteerd: 9-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Otto Bardzetzko (beter bekend als Otto Bark) als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schenkels, Bernardus (Nardus), Stompwijk 24-3-1875, Verhuizer
Woonachtig: Nieuwe Langendijk 31, Delft
Gearresteerd: 6-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Scheper, Freek Egberts, Emmen 23-8-1911
Woonachtig: Seringenstraat 15, Kaalheide
Gearresteerd: 29-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd in Maastricht gearresteerd vanwege diefstal van een fiets die hij nodig had om illegale krantjes rond te brengen.

Schermer-Kracht, Adriana, Krommenie 1-9-1915

Scherpenhuizen, Johannes Frederik (Jo), Zutphen 29-7-1905, Bankwerker
Woonachtig: Burgemeester Jacobsonstraat 13, Deventer
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. Bestuur R.S.A.P. Gemeenteraad voor de R.S.A.P.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 19-11-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Scherpenzeel, Cornelis van, Utrecht 23-7-1898, Bankwerker
Woonachtig: Van den Boschstraat 19, Utrecht
Gearresteerd: eind-11-1941
Gevangenschap in: Utrecht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-10-1942

Scheuierman, Gerardus Franciscus, Rotterdam 5-8-1907, Kachelsmid
Woonachtig: Schoonebergerweg 75 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941, tweede arrestatie 11-11-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Rivierpolitie, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-12-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘voorheen communist’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Schiffer, Cornelia, Amsterdam 1-6-1921, Strijkster
Woonachtig: Van Ostadestraat 119 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.C.O.O. (1938); bedankt later.
Opmerkingen: Zij leverde pakketjes exemplaren van De Waarheid af bij verdere verdelers. Zij huwde na de oorlog met Johannes Geerling jr.

Schijveschuurder, Leendert, Amsterdam 2-12-1917, Perser
Woonachtig: Blasiusstraat 132 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 5-3-1941
Overleden: onbekend 6-3-1941 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd toen hij samen met Jacobus Lund bij de tramremise in de Valkenierstraat manifesten aan het plakken was met nieuwe stakingsoproepen voor 6 maart 1941. Zij werden tijdens het plakken ontdekt door de Grüne Polizei en vluchten, maar Schijveschuurder werd in het been geschoten en kort daarop ter dood veroordeeld en gefusilleerd. Hij werd zodanig zwaar mishandeld dat zijn echtgenote hem niet meer herkende toen ze afscheid kwam nemen. Hij was de eerste Nederlander die tijdens de bezetting gefusilleerd werd.

Schilling, George Ferdinand, Terschelling 6-9-1887
Woonachtig: Velsen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Op de voorgrond bij huurstakingsrelletjes.

Schillings, Casper Joseph, Nieuwenhagen 2-12-1919
Woonachtig: Nieuwenhagen
Gearresteerd: 4-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht

Schillings, Hubert Pieter, Nieuwenhagen 28-2-1900, Steenfabriekarbeider
Woonachtig: Nieuwenhagen
Gearresteerd: 4-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-11-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Schillings, Johan Joseph, Nieuwenhagen 19-5-1921, Huisschilder
Woonachtig: Nieuwenhagen
Gearresteerd: 4-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-12-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Schilperoort, Jan, Stompwijk 7-6-1907, Stoker
Woonachtig: Hopsteeg 20, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling J.V.A. (1932).
Gearresteerd: 6-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Staat op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst foutief als ‘Schilpervoort’.

Schilperoort, Mattheus (Theo), Oude Tonge 4-3-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Oostelijke Handelskade 26 boven, Amsterdam
Gearresteerd: <1942
Gevangenschap in: Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 6-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Schilperoort, Willem, Ridderkerk 19-7-1909, Groentehandelaar
Woonachtig: Mijnsheerenlaan 80 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Groentenhandelaar. Secretaris sectie N.R.H. (1937).
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Schilperoort-Wijntje, Heiltje, Oud Beijerland 22-5-1919
Woonachtig: Mijnsheerenlaan 80 A, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Schinkel, Adolf, Kampen 20-4-1894, Arbeider NS
Woonachtig: Kleinevoort 10, Zwolle
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider N.S. Correspondent C.A.O.C. (1932). Vooraanstaand communist (1938). In contact met partijbestuur.
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 12-6-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Schinkel, Andries Hendrik, Zwolle 13-9-1895
Woonachtig: Hoogstraat 230, Zwolle
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Actief in R.V.O. en V.V.S.U.
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 12-6-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Schinkel, Jacob, Zwolle 2-12-1906
Woonachtig: Katerdijk 42, Zwolle
Gearresteerd: 17-12-1942, vrijgekomen eind 1-1943
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Schinkel-Prinsen, Alberdina (Cootje), Zwollerkerspel 3-1-1910
Woonachtig: Katerdijk 42, Zwolle
Gearresteerd: 17-12-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Schinkel, Willem, Zwolle 8-1-1905, Wagenmaker
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wagenmaker. Communist. Bestuur afdeling C.P.N. (1938).

Schip, Dirk Daniel van het, Amsterdam 23-11-1889, Huisschilder
Woonachtig: Vechtstraat 42 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij vervalste Persoonsbewijzen, bood onderdak aan een ondergedoken communistische verzetsman en was betrokken bij de verspreiding van De Waarheid.

Schip, Dirk Ludwig van het, Amsterdam 4-3-1917
Woonachtig: Vechtstraat 42 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij had de leiding over de verspreiding van De Waarheid in de Rivierenbuurt. Hij was contactman tussen de CPN-leiding voor Amsterdam en diverse Amsterdamse groepen.

Schiphof, Foppe, Leeuwarden 10-8-1898, Sigarenmaker
Woonachtig: Zuidvliet 284 G, Leeuwarden
Gearresteerd: 28-5-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 24 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Vught, Haaren, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en Het Noorderlicht.

Schiphof
Woonachtig: Oldegalileën, Leeuwarden

Schiphorst, Gerardus Josephus, Amsterdam 6-3-1922, Bankwerker-hand
Woonachtig: Govert Flinckstraat 356 I, Amsterdam
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Berlin (Duitsland) 9-9-1945
Opmerkingen: Overleden aan de gevolgen van gevangenschap

Schiphorst
Woonachtig: Bestevaerstraat 73 II, Amsterdam

Schipper, J.
Woonachtig: Cellierstraat 94 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Schipper, Jacobus Alexander, Den Haag 22-10-1907, Huisschilder
Woonachtig: Cromvlietplein 14, Den Haag
Overleden: Düsseldorf 5-4-1945
Opmerkingen: Hij is ten gevolge van een bombardement om het leven gekomen.

Schipper, Karel Mattheus, Den Haag 6-3-1919, Reclame-ontwerper
Woonachtig: Laakkade 224, Den Haag
Gearresteerd: 1-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 14-4-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zat bij Hendricus Botterman ondergedoken.

Schipper, Renke, Beerta 2-9-1901, Landarbeider
Woonachtig: Oudedijk 8 A, Drieborg
Gearresteerd: 31-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 6-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘tätigkeit für CPN’.

Schippers, Cornelis, Rotterdam 1-3-1911, Gereedschapsslijper
Woonachtig: Slaghekstraat 162, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-2-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 28-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Schippers, Joannes Sijbren, Amsterdam 21-7-1890, Scheikundig ingenieur
Woonachtig: Stadionweg 64, Amsterdam
Gevangenschap in: Amsterdam

Schlösser, Albert (Albert Meister), Dülken (Duitsland) 14-6-1898
Woonachtig: Paviljoensweg 6, Laren
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij vluchtte in 1933 naar Nederland. Hij deed mee aan de overval op het bevolkingsregister in Amsterdam. Hij was betrokken bij Trouw, maar werkte volgens opgaven door de CPN uit het Gooi ook nauw samen met het communistisch verzet.

Schmaal, Markus, Winschoten 7-3-1906, Radiohandelaar (tweedehands)
Woonachtig: Zuidwal 13A, Den Haag
Gearresteerd: 18-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat komm Zeitungen gelesen’. Hij had in Buchenwald sinds 22-9-1942 een ‘Schreibverbot’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Schmidt, Lambertus Willem (H. Weber, Bep Wouters, Bertus), Rotterdam 22-3-1909, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Dordtschelaan 123 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Journalist. C.P.N. Voorzitter Zaaier, afdeling Rotterdam. Werkt bij De Tribune(1929). Vraagt paspoort aan (1929). Spreker op vergaderingen. Partijcongres C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd op het adres Dordtschelaan 123.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schneider, Lodewijk Karel Hendrik, Den Haag 20-11-1896, Kleermaker
Woonachtig: Gerard Doustraat 14, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur V.V.S.U. (1936).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schoen, Gerrit, Ouddorp 26-2-1901, Arbeider
Woonachtig: Sint Annastraat 24, Alkmaar
Was voor de oorlog lid van het NAS.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 20-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Schoen, Gerrit, Zaandam 24-8-1915, Timmerman
Woonachtig: Timorstraat 8, Wormerveer
Gevangenschap in: Duitsland

Schoen, Henri Louis Hubert (Harry), Amsterdam 9-3-1915, Havenarbeider
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 49, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 6-10-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Zwieberge
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd vanwege de Aktion Rückfluter op 2-11-1944 vanuit Buchenwald in Zwieberge te werk gesteld.
De verzetsman Schoen, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Schoenmaker, Gerrit, Amsterdam 4-7-1912, Vulcaniseerder
Woonachtig: Goudsbloemstraat 119, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Schoenmaker, Johannes, Amsterdam 4-3-1921, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Goudsbloemstraat 99 III, Amsterdam
Gearresteerd: 16-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Sandbostel 10-6-1945
Opmerkingen: Hij is overleden aan de gevolgen van gevangenschap

Schollaart, Adriaan, Rotterdam 7-1-1912, Elektrisch monteur
Woonachtig: Overijselschestraat 116 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Schols, Frederik Andries Gerardus (Flip), Den Haag 8-4-1913, Kleermaker
Woonachtig: Loosduinscheweg 635 D, Den Haag
Gearresteerd: 8/12-1-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Schols, Maria Wilhelmina, Den Haag 21-9-1915, Huishoudster
Woonachtig: Soestdijkschekade 475, Den Haag
Opmerkingen: Zij huwde met Hendrik Albertus Donderwinkel.

Scholten, Johanna Berendina, Bussum 15-4-1890
Woonachtig: Naarden
Gearresteerd: 4-3-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 5-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij was betrokken bij de productie van illegale lectuur. Zij hielp Joden en verzorgde onderduikers. Zij zat bij de spionagedienst. Zij werkte samen met Albert Schlösser. Zij werd ter dood veroordeeld.

Scholten, Theo, Den Haag 15-6-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: Beeklaan 3, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Districtsbestuur N.R.H. (1937).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 12-10-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Grohs als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Scholten, Willem Christiaan, Amsterdam 18-5-1904, Kok
Woonachtig: Sumatrastraat 175 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris sectie V.V.S.U. (1935).
Gearresteerd: <12-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Haaren, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schölvinck-Le Cosquino de Bussy, Margaretha Elisabeth le, Medan (Nederlandsch Oost Indië) 16-2-1906
Woonachtig: Bernard Zweerskade 5, Amsterdam

Scholzen, Peter Paul, Hamborn (bij Duisburg, Duitsland) 25-5-1899, Bankwerker
Woonachtig: Heemraadsingel 375 B, Rotterdam / Wetter an der Ruhr (Duitsland)
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: <1942
Gevangenschap in: Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-10-1942
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit.

Scholzen-Wesolowski, Emma Johanna, Wetter (Duitsland) 5-8-1893, Dienstbode
Woonachtig: Heemraadsingel 375 B, Rotterdam / Wetter an der Ruhr (Duitsland)
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit.

Schonenberg, Hendrik Johannes (Henk), Amsterdam 26-5-1904, Meubelmaker
Woonachtig: Van Boetzelaerstraat 69, Amsterdam
Gearresteerd: 10-9-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 2-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtigt als Kommunist’.

Schönhagen, Hendrik Frederik Catharinus Maria (Henk), Amsterdam 27-9-1913, Metaalbewerker
Woonachtig: Kuiperstraat, Amsterdam
Gearresteerd: 27-3-1943
Overleden: vermoedelijk Amsterdam 16-4-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Schoon, Hendrik, Velsen 5-1-1891, Los arbeider
Woonachtig: Zuidpolderstraat 31, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Actief voor V.V.S.U. (1938).
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gearresteerd:25-6-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Schoon, Izak, Velsen 16-11-1899, Expediteur
Woonachtig: Ooievaarstraat 9, Haarlem

Schoonbeek, Abraham, Odoorn 11-8-1904, Fabrieksarbeider
Woonachtig: 2e Akkermuntstraat 40, Eindhoven
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N.

Schoonbeek, Bernard (Ben, Bram), Recklinghausen 6-10-1908, Werkuitgever bij Philips
Woonachtig: 2e Akkermuntstraat 44, Eindhoven
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorman communisten Eindhoven (1939).
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Lund (Zweden) 14-6-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in 1932 vanwege zijn politieke opvattingen bij Philips ontslagen. Na evacuatie naar Zweden overgebracht en daar aan tyfus overleden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Eindhovense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Anton Verdijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Schoonenberg, Antonius Dionysius (Franken, Fred), Amsterdam 24-8-1910, Redacteur
Woonachtig: Transvaalstraat 93 A II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkt bij het Volksdagblad. Voorstander samenwerking met N.A.S. op vergadering Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven (Amsterdam 1919). Declameert op partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Voorzitter centrale commissie jeugdverenigingen (1938, 1939). Betrokken bij organisatie anti-fascistisch jeugdcongres.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij typte artikelen voor De Waarheid.

Schoonhoed, Philip, Amsterdam 13-9-1917, Automonteur
Woonachtig: Reinwardtstraat 90, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: datum eerste arrestatie en vrijlating onbekend, tweede arrestatie 3-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Mauthausen, Florisdorf, Wien
Overleden: Mauthausen/Kdo Florisdorf 31-3-1945
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Vonk en De Waarheid. Hij werd de tweede keer gearresteerd op het Centraal Station in Amsterdam.

Schoonhoven, Johannes Jacobus (Jan), Hof van Delft 26-6-1914, Kunstschilder
Woonachtig: Delfgauwscheweg 81, Delft
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941, tweede arrestatie 15-5-1942
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Oranjehotel
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Schoonhoven-Loozekoot, Johanna Maria, Utrecht 20-3-1905, Naaister
Woonachtig: Sumatrastraat 3 bis, Utrecht
Gearresteerd: 12-12-1941
Gevangenschap in: Utrecht, Oranjehotel, Kleve, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 25-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Schoor, Hermanus (Rien), Den Haag 9-11-1913, Bloemenkoopman
Woonachtig: Newtonstraat 182, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij is op 12-1-1943 in Den Haag overleden.

Schoot, Antonius Ludovicus van der, Leusden 18-2-1912, Groentehandelaar
Woonachtig: Van Mierisstraat 134, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Schortemeijer, Cornelis, Rotterdam 20-9-1894
Woonachtig: Schellinglaan 17, Voorburg
Gearresteerd: 22-6-1943, vrijgekomen 22-12-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege hulp aan onderduikers.

Schortemeijer-Kording, Cornelia, Rotterdam 14-12-1897
Woonachtig: Schellinglaan 17, Voorburg
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anti-militariste. Secretaris afdeling O.S.P. (1934).

Schoumans, Anthonie, Amsterdam 30-1-1907, Elektricien
Woonachtig: Ranonkelkade 54, Amsterdam
Gearresteerd: 11-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek, Auschwitz, Golzen, Mauthausen, Gusen
Overleden: Mauthausen 19-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de distributie van De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit für C.P.N.

Schoumans-Soeur, Catharina Sophia, Amsterdam 10-10-1912
Woonachtig: Ranonkelkade 54, Amsterdam
Opmerkingen: Na de oorlog gehuwd met Cornelis Haringa

Schouten, Antonius Henricus, Amsterdam 16-2-1906, Bureau chef Texaco
Woonachtig: Houtmankade 14 I, Amsterdam
Gearresteerd: 4-11-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Duisburg, Hannover, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.

Schouten, Jan Willem, Bergen op Zoom 8-1-1912, Student
Woonachtig: Prins Bernhardlaan 32, Wageningen
Overleden: Achterberg (Rhenen) 7-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was lid van de mil. Hij verzorgde onderduikers met levensmiddelen en bonkaarten. Hij zat in een sabotageploeg en werkte samen met Janrik van Gilse, de ploeg werd aangestuurd door Gerrit Kastein en Gerben Wagenaar. Hij verzamelde munitie en fabriceerde tijdbommen. Hij kwam om het leven door vroegtijdige ontploffing bij bomaanslag op de spoorlijn Amersfoort-Kesteren.

Schouten-Escher, Charlotte Adriana (Lot), Den Haag 2-9-1914, Lerares kinderverzorging
Woonachtig: Prins Bernardlaan 33, Wageningen
Gearresteerd: 5-1943, vrijgekomen 5-1943
Opmerkingen: Zij werd kort na het overlijden van haar echtgenoot door twee Leidse politiemannen gearresteerd, werd na vier dagen weer vrijgelaten en zette vervolgens haar verzetsactiviteiten voort.

Schouten, Wilhelmus, Delft 10-7-1908, Koopman
Woonachtig: Rembrandtstraat 369, Den Haag
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Schoutese, Willem Johannes Engelbartus, Ginneken en Bavel 15-7-1896, Reiziger
Woonachtig: Heerestraat 130, Gouda
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Hielp bij het ronselen voor Spanje (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 3-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Goudse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Louis ridder van Rappard was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Schraa, Anton Cornelis, Amsterdam 24-2-1901, Leerling machinist
Woonachtig: Insulindeweg 188 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 8-12-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Weteringschans, Vught, Amersfoort, Utrecht, Bochum, Harzungen
Overleden: Harzungen 30-12-1944
Opmerkingen: Hij redigeerde, typte en stencilde het communistische blad Signaal voor het NS-personeel. Hij hielp Joden aan bonkaarten en valse papieren. Hij deed aan spionage. Hij werd gearresteerd in de Amstelstraat in Amsterdam. Na zijn arrestatie werd hij beschuldigd van de moord op de Utrechtse politie-president.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schrander, Louis, Haarlem 9-3-1913, Bloemenkoopman
Woonachtig: Roosveldstraat 42, Haarlem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 20-4-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Amsterdam, Vught, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-4-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Schraven, Cornelis Johannes, Den Haag 30-9-1911, Stoffeerder
Woonachtig: Johan Gramstraat 65, Den Haag

Schreeuwer, Henri, Antwerpen (België) 4-7-1900, Perser
Woonachtig: Reitzstraat 8 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Schregardus, Johanna Jacoba (Koos), Groningen 12-6-1897, Uitgeefster
Woonachtig: Prinsengracht 856, Amsterdam

Schreiber, Hendricus Bernardus, Amsterdam 5-11-1910, Ambtenaar
Woonachtig: Nassaukade 51 III, Amsterdam

Schreijer, Frederik Johannes (Frits), Amsterdam 10-5-1918, Koperbankwerker
Woonachtig: Jan Evertsenstraat 63 I, Amsterdam
Gearresteerd: 20-3-1942
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op 22 maart 1942 kwam zijn vader maar het politiebureau en meldde dat zijn zoon op 20 maart ‘s-morgens het huis had verlaten en niet meer is teruggekeerd; een ongeluk werd gevreesd. (Het bureau Nieuwe Doelenstraat, Inlichtingendienst, had aan de andere bureaus te kennen gegeven dat ze geen personen, die navraag kwamen doen naar een vermist persoon, door mochten verwijzen naar de Inlichtingendienst.). Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd niet voltrokken.

Schreuder, Johannes, Utrecht 22-7-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Pieter de Hooghstraat 10 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 22-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Schreuders, Barend J., 1919
Woonachtig: Paramaribostraat 54 bis A, Utrecht

Schreuders-Van Oosten, Ediena (Mien)
Woonachtig: Paramaribostraat 54 bis A, Utrecht
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Zij verleende hulp aan Joodse onderduikers onder wie de zeer bekende variétéartieste en zangeres Heintje Davids.

Schriek, Carel Marinus, Rotterdam 7-11-1901, Winkelier
Woonachtig: Maretakstraat 43 A, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 4-2-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Geilenberg
Overleden: Geilenberg 25-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Neuengamme staat als overlijdensoorzaak vermeld ‘durch Fliegeranfriff getötet’.

Schrijver, Adriana (Jeanne, Jeantje Schipper, Heleen), Middelburg 28-1-1907, Kantoorbediende
Woonachtig: Havenstraat 16, Amsterdam
Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilligster in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Was in Rusland.
Gearresteerd: 12-1942
Gevangenschap in: Arnhem
Overleden: Arnhem 30-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Tijdens de Spaanse burgeroorlog bracht zij als koerierster berichten over de Spaanse grens. Zij was stateloos. Zij was actief in de sabotagegroep van Gerrit Kastein. Zij was in Arnhem bij Cornelia (Non) Versteeg ondergedoken en daar ook actief voor een uit communisten en katholieken bestaande sabotagegroep. Zij werd bij het tuinhek voor de woning waar ze ondergedoken zat, gearresteerd door de uit Amsterdam afkomstige SD-man Jaap Grin. Na een verhoorsessie heeft zij in de cel zelfmoord gepleegd met cyaankali.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schrijver, Frits
Woonachtig: Jan Evertsenstraat 33, Amsterdam

Schrijver, Hubrecht Dingenis (Hubert), Goes 6-1-1879, Stukadoor
Woonachtig: Havenstraat 16, Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling C.P. en lid C.P. gemeenteraad. Lid C.P. gemeenteraad. Kandidaat C.P. Provinciale Statenverkiezing 1923. Partijraad C.P.H. (1924). Agent F.I.M. (1930); reist rond en distribueert Russische films in het Zuiden van Nederland.
Gearresteerd: 21-4-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Utrecht, Siegburg, Kassel, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 20-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij luisterde via de verboden radio naar buitenlandse zenders en verspreidde de berichten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schrijver, Leonard (Leo), Amsterdam 12-2-1893, Musicus
Woonachtig: Van Woustraat 127 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 16-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 30-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had een leidinggevende rol in het CPN-verzet binnen een Amsterdamse stadswijk. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Einstellung’.

Schrik, Elze, Oude Pekela 11-5-1894, Stoker
Woonachtig: Smal Paadje 22, Oude Pekela
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 29-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. [Mitglied] der C.P.N.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schröder, Pieter Hendrik, Alkmaar 27-4-1900, Leraar
Woonachtig: Beelslaan 24, Haarlem

Schuijlenburg, Gerrit Cornelis, Amsterdam 22-4-1912, Bediende
Woonachtig: Regentesschelaan 6, Soest
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 7-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Soestse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Antoine des Tombe (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Schuijtvlot, Philippus Jacobus, Amsterdam 15-11-1888, Bouwingenieur
Woonachtig: Volderstraat 11, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werktuigkundige. Actief voor C.P.N. (ontwikkelingscursussen) (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Schuit, Simon Bertus, Amsterdam 31-7-1903, Metaalbewerker
Woonachtig: Crijnssenstraat 59 I, Amsterdam
Gearresteerd: 6-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-4-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur en zamelde geld in. Hij werkte bij Stork, waar tegelijkertijd Johannes Antonius Kleijn, Theodorus van Pol en Johannes Touw werden gearresteerd. Hij werd op 15 januari 1943 vanuit het Huis van Bewaring in Amsterdam naar de strafgevangenis in Utrecht overgebracht.

Schuitmaker
Woonachtig: Middenvoorstraat 400, Rotterdam

Schuitmaker, IJpe, Rotterdam 25-12-1894

Schuitmaker, Jacobus, Rotterdam 17-10-1898, Kokshulp
Woonachtig: Keizerstraat 5, Alkmaar
Was voor de oorlog lid van het NAS.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling Landelijke Federatie van Fabrieksarbeiders (1938).
Gearresteerd: 22-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Haaren
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Schuler, Wilhelm, Groningen 14-1-1896
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Schulkens, Felix Cornelis, Maastricht 14-6-1879
Woonachtig: Hammijnstraat 51, Kerkrade
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Doet emigrantenwerk C.P.N. (1937). Zou voor Duitsland spioneren.
Gearresteerd: <9-1943, vrijgelaten 20-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schulte
Woonachtig: Haarlemmerplein 8 II, Amsterdam

Schumacher, Otto, Keulen-Deutz (Duitsland) 10-11-1908, Mijnwerker
Woonachtig: Heerlen
Gearresteerd: 24-9-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Hamm, Duitse tuchthuizen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De Politie Inlichtingendiensten in Zuid-Limburg, dus ook die van Heerlen, werkten voor en tijdens de oorlog nauw samen met de Gestapo in Aken; burgemeester Marcellus van Grunsven was medeverantwoordelijk omdat hij al voor de oorlog of in het begin van de oorlog de gegevens van Schumacher in handen van de Gestapo speelde.

Schuster, Roelf, Winschoten 18-10-1896, Vertegenwoordiger papierhandel
Woonachtig: Volsengendwarsstraat 5 A, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist.
Gearresteerd: 12-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Schauenstein 15-4-1945 Stierf tijdens dodenmars
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schut, Jan Hindrik, Winschoten 15-5-1897, Chauffeur
Woonachtig: Pastoor Zegersstraat 51, Nijmegen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Communist.
Gearresteerd: <7-1944, vrijgelaten 18-9-1944
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort
In Amersfoort stond vermeld als arrestatiereden ‘Geisel’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schut, Theodor, Dordrecht 15-5-1901
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Schutte, Hermanus Leonardus Johannus, Amsterdam 5-7-1908, Schilder
Woonachtig: Von Zesenstraat 1 III, Amsterdam
Gearresteerd: 6-11-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verdacht von Begünstigung von illegale C.P.N.

Schuurhof, Johan Dirk, Den Haag 25-8-1910, Boterhandelaar
Woonachtig: Goudenregenstraat 19, Den Haag
Gearresteerd: 1-1944, vrijgekomen 1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Berlin (Duitsland), Salzburg
Opmerkingen: Hij wist in maart 1944 te ontsnappen, is in Heeten bij Deventer ondergedoken en kwam in september 1944 terug in Den haag.

Schuuring, Cornelis Ferdinand, Amsterdam 1-2-1901, Havenarbeider
Woonachtig: Balistraat 136 I, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 17-12-1942, vrijgelaten 18-12-1942, tweede arrestatie 4-1-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De eerste arrestatie was geschiedde door de rechercheurs Van der Hoek en Oudshoorn vanwege het in bewaring nemen van geld en goederen van Joden. De tweede arrestatie geschiedde door de kapiteins Ponne en Kuipers van de Economische Dienst.

Schuurman, Cornelis(Cor), Amsterdam 14-9-1915, Bakker
Woonachtig: Bos en Lommerweg 92 I, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amsterdam, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was organisator en hoofdverspreider van De Waarheid voor het hele land. Hij organiseerde de verspreiding over Nederland van een belangrijk deel van de kaderkranten van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid). Hij werd in Rotterdam gearresteerd toen hij daar exemplaren van De Waarheid heen bracht.

Schuurman, Gerard (Gerrit), Amsterdam 13-1-1917, Wagenlichter bij de Nederlandsche Spoorwegen
Woonachtig: Van Beuningenstraat 45 III, Amsterdam
Gearresteerd: 4-5-1942
Gevangenschap in: Nieuwe Doelenstraat, Euterpestraat, Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 2-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had een stencilmachine in huis, stencilde zelf en verspreidde illegale lectuur. Hij werd samen met Klaas den Braven, toen hij geld voor onderduikers en illegale bladen wegbracht, gearresteerd door de agenten van politie Mollis en Kuiper van het bureau Nieuwe Doelenstraat, waar de Inlichtingendienst was gevestigd.

Schwebinghaus, Eugen (Kurt), Ronsdorf (bij Wuppertal in Duitsland) 4-1-1906, Meubelmaker
Woonachtig: Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Bruchsal
Overleden: Bruchsal 24-8-1944
Opmerkingen: Hij was een Duitse communistische vluchteling.

Schweertman, Berend, Nieuweschans 2-5-1898, Landarbeider, schipper
Woonachtig: A 391, Oude Zijl
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider/ Schipper. Dienstweigeraar. In december 1918 veroordeeld tot 5 maanden en in april 1919 tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 24-4-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 24 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 3-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illeg. Betätigung für die K.P.N.’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schweitzer, Adrianus, Amsterdam 27-3-1890, Timmerman
Woonachtig: Godfried van Bouillonstraat 59, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Communist. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Schwertmann, Hindrik, Finsterwolde 10-6-1902, Arbeider
Woonachtig: B 142, Ganzedijk
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Correspondent C.A.O.C. (1932). Ex-raadslid.
Gearresteerd: 1-4-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 24 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Buchenwald, Mittelbau-Dora, Auschwitz
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schwertmann, Willem Bauko, Beerta 10-10-1892, Landarbeider
Woonachtig: Molenlaan A62, Nieuw Beerta
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad C.P.N. (1938; in 1939 weer kandidaat).
Gearresteerd: 30-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 8-11-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtigt deutschfeindliche Schriften verbreitet zu haben’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Schwiebert, Maximiliaan Johannes Antoine Elise (Max), Sint Pieter 25-3-1914, Reclametekenaar
Woonachtig: Maastricht
Gearresteerd: eerste arrestatie 7-1942, vrijgekomen 8-1942, tweede arrestatie 3-6-1943, vrijgekomen 7-6-1943
Gevangenschap in: Maastricht

Schwiebert-Penders, Anna Maria (Mia), 1917
Woonachtig: Maastricht
Gearresteerd: 3-6-1943, vrijgekomen 7-6-1943
Gevangenschap in: Maastricht

Scova Righini, Cesare Guiseppe, Haarlem 29-4-1900, Werkman
Woonachtig: Walravenstraat 61, Rotterdam
Gearresteerd: 17-7-1944, vrijgekomen 22-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Scova Righini, Cesare Guiseppe Marinus, Rotterdam 13-5-1918, Terrazzowerker
Woonachtig: Soetendaalscheweg 50, Rotterdam
Gearresteerd: 17-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Scova Righini, Petrus Cornelis, Haarlem 18-1-1894, Granietwerker
Woonachtig: Soetendaalscheweg 50 A, Rotterdam
Gearresteerd: 18-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij had de Italiaanse nationaliteit
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Scova Righini-Verschuuren, Maria Catharina, Hoogerheide 1-9-1892
Woonachtig: Soetendaalscheweg 50 A, Rotterdam
Gearresteerd: 17-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Scova Righini, Petrus Mattheus, Rotterdam 9-2-1921, Expeditieknecht
Woonachtig: Soetendaalscheweg 50 A, Rotterdam
Gearresteerd: 17-3-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Seegers, Henriëtta Maria, Amsterdam 27-7-1922
Woonachtig: Bos en Lommerweg 4, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was een dochter van Leendert Seegers. Zij woonde op hetzelfde adres als Albert Pötze.

Seegers, Leendert (Zandberg), Amsterdam 19-5-1891, Magazijnbediende
Woonachtig: Utrechtschedwarsstraat 154 A, Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Magazijnbediende. Communist. Spreker. Partijraad C.P.H. voor vakverenigingscommissie (1924). Oppositie in de C.P.H. (1925). Medewerker Klassenstrijd(1925). Delegatie naar EKKI (1925, 1926). Leiding C.P.H. [secretaris] (1926, 1928). Voorzitter Amsterdamse Bureau der C.P.H. (1926). Penningmeester C.P. Correspondentie De Tribune (1934). Partijcongres C.P.N. (1935). Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad en Provinciale Staten. Gemeenteraad Amsterdam (1928, 1934, 1938). Voorzitter afdeling Amsterdam sectie Indische Buurt en de Eilanden (1927). Bestuurslid Federatie Noord-Holland – Utrecht van C.P. (1926). Gemeenteraad Amsterdam (1935). In 1938 leider van een commissie die gelden bijeen brengt voor een propagandacampagne voor het Volksdagblad. Administratie De Roode Post. Centrale Raad I.R.H. (1926). Secretaris I.A.H. Holland. Voorzitter V.V.V.C. Redacteur De Roode Havenarbeider. Leidt vergadering C.P.H., R.V.O. en W.S.C (Amsterdam 1932). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Partijbestuur C.P.N. (1939). Partijbestuurder en voorzitter van de C.P. afdeling Amsterdam (1926); afgevaardigde van de C.P.H. te Moskou bij het internationale congres (1925). Voorzitter van de C.P.H. afdeling Amsterdam. Communist. De rode Havencel (1930). Amsterdam. Lid gemeenteraad (1931). Hoofdbestuur C.P.H. (1925). C.P.N. kandidaat voor 2e kamerverkiezingen (1937).
Gearresteerd: 29-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij was een bekend Amsterdams Gemeenteraadslid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunist Gemeinderat’.

Seegers, Leendert Jacobus, Amsterdam 20-11-1914, Chauffeur
Woonachtig: 1e Kostverlorenkade 17 II, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 9-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Amsterdam, Fuhlsbüttel, Berlin (Duitsland), Sachsenhausen, Lublin-Majdanek
Overleden: Lublin-Majdanek 29-3-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was verloofd met Catharina Jaring. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Seegers-Budde, Helena Margaretha, Amsterdam 28-12-1892
Woonachtig: 1e Kostverlorenkade 17 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van L. Seegers. Communiste. Werklozencongres R.V.O. (Rotterdam 1932).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 9-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Amsterdam, Fuhlsbüttel
Overleden: Hamburg 26-10-1940
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Seelemeijer, Johan Dirk (Jan, Dick), Amsterdam 10-9-1913, Kapper
Woonachtig: Penseelstraat 3, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte bij zijn werkzaamheden voor De Waarheid samen met Johannes Geerling jr.

Seelemeijer-Kristel, Geertruida (Truus), Amsterdam 15-3-1916
Woonachtig: Penseelstraat 3, Amsterdam

Seelig, Irma Sara, Homberg (Duitsland) 9-5-1916, Dienstbode
Woonachtig: Jacob Obrechtstraat 92, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 22-6-1943
Gevangenschap in: Amsterdam
Opmerkingen: Zij had niet de Nederlandse nationaliteit. Zij was de verloofde van Leo Frijda

Seemer, Marcus, Amsterdam 21-10-1884, Kledingperser
Woonachtig: 2e Boerhaavestraat 55, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Segerius, Theodorus Jacobus, Watergraafsmeer 19-4-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Hof van Egmond 2, Haarlem

Seggelen, Jan van, Schoten 16-11-1921, Kantoorbediende
Woonachtig: Noorddijk 37,Wormerveer

Seijffers, Joseph, ‘s-Hertogenbosch 8-7-1890, Bakker
Woonachtig: Vosscheweg 12, Winschoten
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lompenkoopman. Communist.
Gearresteerd: 3-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 7-5-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Seiler, Ewald (Frans), Langerfeld (Duitsland) 8-3-1902, Textielarbeider
Woonachtig: Tugelaweg 144 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij had de Duitse nationaliteit en keerde na de oorlog terug naar Duitsland.

Seitzinger, Adriaan Johan Jacob (Arie), Den Haag 16-8-1912
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Selier, Rosa
Woonachtig: Hellevoetstraat 16, Rotterdam

Seng, Willi, Berlin (Duitsland) 11-2-1909, Kleermaker / Smid
Woonachtig: Govert Flinckstraat 265, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 20-1-1943
Overleden: Keulen 27-7-1944

Senster, Hendrik Servatius Jozef (Hein), Vaals 21-12-1914, Mijnwerker
Woonachtig: Clermontplein 21, Vaals
Gearresteerd: 23-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Lübeck 4-5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Vaals aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Hubertus Rhoen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Servaas, Johannes Bernardus, Amsterdam 20-5-1887, Meubelmaker
Woonachtig: Govert Flinckstraat 94,Amsterdam
Gearresteerd: <11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haaren, Vught
Opmerkingen: Bij de Arnhemse lijst van de te gijzelen personen wordt Johannes Servaas geboren 20-5-1887 genoemd, maar daarbij wordt vermeld dat hij in Arnhem woont, terwijl hij in Amsterdam woont. De meeste van de te gijzelen personen staan op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst genoemd. Op de CID-lijst staat wel de communist Jan Christiaan Servaas vermeld die in Arnhem woont. Johannes Servaas heeft in Haaren en Vught gevangen gezeten en van Jan Servaas is geen gevangenschap bekend. Beiden zijn in Amsterdam geboren. Het lijkt erop dat beide personen door de Sicherheitsdienst met elkaar verward worden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Servaas, Jan Christiaan, Amsterdam 7-12-1901, Elektricien
Woonachtig: Utrechtscheweg 74, Arnhem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Secretaris afdeling C.P.N. Bij hem thuis wordt vergaderd.(1937).
Opmerkingen: Bij de Arnhemse lijst van de te gijzelen personen wordt Johannes Servaas geboren 20-5-1887 genoemd, maar daarbij wordt vermeld dat hij in Arnhem woont, terwijl hij in Amsterdam woont. De meeste van de te gijzelen personen staan op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst genoemd. Op de CID-lijst staat wel de communist Jan Christiaan Servaas vermeld die in Arnhem woont. Johannes Servaas heeft in Haaren en Vught gevangen gezeten en van Jan Servaas is geen gevangenschap bekend. Beiden zijn in Amsterdam geboren. Het lijkt erop dat beide personen door de Sicherheitsdienst met elkaar verward worden.

Setiadjit Soegondo, Raden Mas, Dengon (Nederlandsch Oost Indië) 7-6-1907, Journalist
Woonachtig: Oude Rijn 3, Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Opmerkingen: Hij werd in 1948 door Indonesische nationalisten vermoord.

Setten, Jacobus van, Nieuwer Amstel 24-4-1891, Meubelmaker
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 46 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vooraanstaand revolutionair en anti-militarist.

Setten-Schrijver, Janna van (Jannie), Middelburg 12-7-1902
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 46 II, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Ravensbrück

Seume, Alexis de, Petrograd (Rusland) 17-9-1906, Directeur
Woonachtig: Slooterkade 150 I, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos, omdat hij na de emigratie uit Rusland om economische redenen het Russische staatsburgerschap had verloren. Hij raakte in Spanje in krijgsgevangenschap, waar hij Petrus Seegers leerde kennen. Seume werd eind 1939 vrijgelaten en kreeg onderdak bij de moeder van Petrus Seegers: Helena Margaretha Seegers-Budde. Hij kreeg een relatie met de dochter Henriëtte Maria (Jet) en huwde met haar. Hij trad pas in 1944 tot het verzet toe, waarvoor hij onder andere wapens transporteerde. Zijn vader stond vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst.

Shermok, Aron, Mozir (Rusland, nu Wit-Rusland) 14-9-1884, Bioscoopexploitant
Woonachtig: Heemraadssingel 304 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 23-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 12-10-1942
Opmerkingen: Hij financierde samen met zijn echtgenote De Vrije Katheder. Hij werd in 1942 door de Inlichtingendienst gearresteerd wegens poging tot rassenschennis, zwarte handel en lopen zonder Davidster.

Shermok-Lifschutz, Bertha (Barcha), Irkoetsk (Rusland) 20-6-1888
Woonachtig: Heemraadssingel 304 B / Zoutmansweg E 29, Rotterdam / Reeuwijk
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 26-5-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam , Westerbork, Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij financierde samen met haar echtgenoot De Vrije Katheder. Zij werd gearresteerd vanwege een overtreding van een verordening van de Rijkscommissaris.

Sibbelee, Hendrik (Hans), Leeuwarden 8-11-1915, Fotograaf
Woonachtig: Kuiperstraat 28, Tiel / Kromme Waal 31, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid bestuur Comité van Waakzaamheid van Nederlandse Intellectuelen.
Opmerkingen: Hij was in Spanje als soldaat-ziekenverzorger. Hij beschikte in Tiel over een zender waarmee hij in contact met Moskou stond. Hij huwde in augustus 1944 Petronella Gerdina Bronkhorst. Tegen het einde van de oorlog werd hij opgenomen in de Binnenlandse Strijdkrachten.

Sibum, Cornelis Petrus, Emmen 22-3-1896, Reiziger
Woonachtig: Klinkerstraat 341 II, Amsterdam
Gearresteerd: 9-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 14-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij voerde actie voor stakingen in oktober 1940 bij de Werkverschaffing en voor de Februaristaking. Hij werd samen met Jochem Grushaber op 15 februari 1941 aangehouden omdat hij intekenlijsten met protest tegen ‘lage lonen en steunen, NSB-terreur en Jodenprogroms’, terwijl van de overheid toestemming wordt geëist voor het houden van een vergadering over deze punten; op het politiebureau werd hij weer heengezonden, terwijl de lijsten naar het hoofdbureau werden doorgezonden. (De lijsten hadden waarschijnlijk te maken met de Februaristaking die oorspronkelijk voor 18 februari was gepland.)
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Sidartawan Kartosoedirdjo, Mas, Soemenap (NI) 1-12-1906, Jurist
Woonachtig: Hugo de Grootstraat 12, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student (1935). Bestuurslid en lid lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia (1938/9). Administrateur Indonesia(1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 15-10-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Siebesma, Jan, Leeuwarden 15-5-1907, Administrateur
Woonachtig: Stolwijkstraat 6, Amsterdam
Gearresteerd: 28-7-1941
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij werd door de agenten van politie Spijker en Hoofdman gearresteerd bij het verspreiden van illegale lectuur met anti-Duitse propaganda.

Siebesma, Reitze, Leeuwarden 18-6-1908, Filiaalhouder wasserij
Woonachtig: Jansplaats 7, Arnhem
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Siebum, H.
Woonachtig: Meerweg 4, Zwartemeer

Siedenburg, Anton Wijbrand, Amsterdam 4-10-1922, Student
Woonachtig: Twello
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Siegenbeek van Heukelom, Agatha Abrahamina, Rotterdam 11-4-1913, Tekenares
Woonachtig: Prinsengracht 556, Amsterdam
Gearresteerd: 26-5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Ravensbrück, Reichenbach, Salzwedel

Sieger, Frederik (Fred, Frits), Amsterdam 5-5-1893, Beeldhouwer
Woonachtig: Keizersgracht 50, Amsterdam
Gearresteerd: 1-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Hij maakte na de oorlog het beeld ‘De stenen man’ bij voormalig kamp Amersfoort.

Sieliakus, Pieter, Deventer 17-1-1917, Elektromonteur
Woonachtig: Brunhildestraat 91, Brunssum

Siemer, Frans, Amsterdam 31-10-1902, Stukadoor
Woonachtig: Van Effenstraat 2 II, Amsterdam
Gearresteerd: 20-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 11-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Siemons, Harm Jan, Finsterwolde 28-9-1901, Kruidenier
Woonachtig: Klinkerweg D 290, Finsterwolde
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Partijcongres C.P.N. (1935). Lid partijbestuur C.P.N. (1939). Wethouder Finsterwolde (1935, 1939).
Gearresteerd: 11-3-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was wethouder in Finsterwolde.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Sieraad, Johannes (Joop), Haarlem 30-3-1897, Machinist
Woonachtig: Cremerplein 7, Santpoort
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Tiberiusplein IJmuiden, Weteringschans, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 18-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Door onveilige werkomstandigheden is hij door elektrocutie om het leven gekomen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Sies, Cornelis, Rotterdam 6-8-1924
Woonachtig: Rusthoflaan 80 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Sies, Izaäk (Ies), Rotterdam 6-7-1920, Telefonist bij NS
Woonachtig: Rusthoflaan 80 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij verrichtte sabotagedaden. Hij verzamelde wapens en instrueerde andere NVM-leden in het gebruik van vuurwapens. Hij stichtte brand in opslagplaatsen van De Wehrmacht. Hij pleegde samen met Jacobus Hoek op 7 augustus 1942 de bomaanslag op de trein met Duitse verlofgangers die over het Rotte-viaduct reed. De bom werd ontijdig tot ontploffing gebracht door een voorbijfietsen spoorbeambte. Hij legde samen met Hoek en Klaas Kaspers een brandbom in de bioscoop Luxor, maar de beginnende brand werd ontdekt doordat een vrouw haar paraplu vergeten was en kort na het einde van de voorstelling terugkeerde. De Sicherheitsdienst beschouwde hem als Joods, wat onjuist was.

Sies, Marinus, Rotterdam 21-4-1914
Woonachtig: Rusthoflaan 80 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Siffels, Hendrika Helena (Rika), Katwijk (Noord-Brabant) 24-1-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: J.C. van Wessemstraat 41, Zaandam

Sijbers, Peter Johannes (Piet), Tegelen 1-2-1912, Kruidenier
Woonachtig: Riethstraat 24, Tegelen
Gearresteerd: 14-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege zijn vooroorlogse hulp aan emigranten (Duitsche politieke vluchtelingen) en aan de KPD.

Sijrier, Jan Johannes, Amsterdam 25-11-1887, Visser
Woonachtig: Oosterringdijk 75, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 7-7-1941, tweede arrestatie <7-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer gearresteerd door agent van politie Fuchs van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in de Nieuwe Doelenstraat.

Sijrier-Fokker, Annigje, Amsterdam 31-5-1891
Woonachtig: Oosterringdijk 75, Amsterdam
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Ravensbrück, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 20-3-1945

Sillem, Frederik Oscar (Frits, Wimpy), Rijswijk 20-6-1921, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Joh. M. Coenenstraat 21 III, Amsterdam
Opmerkingen: Jij was lid van de Persoonsbewijscentrale en maakte daarbinnen deel uit van een knokploeg met Gerrit van de Veen, Maarten van Gilse, Jan Hendrik van Gilse, Wolter Brandligt, Dionisius Remiëns en Jan Bosch.

Simon Thomas, Charles Alexandre, Utrecht 2-1-1919, Ingenieur
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 6-7-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-11-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in de trein gearresteerd door de treincontrole die onder leiding van de Haagse politieman Krieno Hendrik Luuurssen stond.

Simonis, Cornelis Hermanus, Den Haag 9-8-1901, Behanger
Woonachtig: Bunschotenstraat 37, Den Haag
Gearresteerd: 15-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, Neustadt
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij zou in het eerste oorlogsjaar drie personen gedood hebben: een officier van het Nederlands leger die voor de Duitsers werkte, een Duitse militair die hem betrapte op het verspreiden van illegale lectuur en een lid van de NSNAP. Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach dem Verbot der CPN illeg. Hetzschriften für dieselbe vertrieben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung komm. Zeitungen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Betätigung’. Op zijn Häflingskarte in Buchenwald stond vermeld ‘Schreibverbot (Keitelerlass)’, wat was doorgehaald en ‘Schreiberlaubnis’ was toegevoegd; vermoedelijk door Duitse communisten in de Schreibstube.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Singer, Muus, Haarlem 3-1-1893, Granito schuurder
Woonachtig: Van Beresteynstraat 39, Haarlem
Gearresteerd: 20-4-1944
Gevangenschap in: Amsterdam, Utrecht, Essen, Berlin, Hameln
Overleden: Hameln 31-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in de gevangenis overleden.

Sipkens, (Blonde Henk)

Sipkens-Van Beek

Sips, Louis Bernard, Den Haag 25-4-1877, Schoenmaker
Woonachtig: Zuidwal 4, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 19/21-1-1943, vrijgekomen 12-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij overleed op 22-3-1945 aan hongeroedeem.

Sipsma, Klaas, Groningen 17-12-1926
Woonachtig: Klaprooslaan, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Sitters, Johan, Amsterdam 29-12-1881, Diamantslijper
Woonachtig: Sikkelstraat 1, Amsterdam

Sjer, Jenny, Amsterdam 2-11-1914, Naaister
Woonachtig: Dintelstraat 102, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Sjer, Sofia (Sofie), Amsterdam 19-1-1913, Naaister
Woonachtig: Dintelstraat 102, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Skladny, Willy Henri, Den Haag 28-12-1898, Typograaf
Woonachtig: Oranjeplein 39, Den Haag
Gearresteerd: 13-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit (genaturaliseerd in 1956).

Slaaf, Gerrit, Amsterdam 23-10-1890, Werkzaam in scheepsbouw
Woonachtig: Zaagmolenstraat 11 II, Amsterdam

Slager, Bernard, Steenwijk 6-3-1881, Koopman manufacturen
Woonachtig: President Brandtstraat 68 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 16-7-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Slagmaat-Vijlbrief, Jacoba Maria van (Co), Leiden 11-1-1901
Woonachtig: Parkstraat 57, Leiden
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Ravensbrück, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Zij was lid van de Raad van Verzet. Zij werd bij een razzia gearresteerd.

Slagt, Herman, Amsterdam 30-3-1904, Stukadoor
Woonachtig: Goereestraat 2, Amsterdam
Gearresteerd: 27-1-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von verbotenen Flugblättern’.

Slagter, Joseph (Jos), Amsterdam 18-5-1907, Handelsreiziger in auto-onderdelen
Woonachtig: Paul Krugerstraat 7 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Communist. Juli 1924 in Den Haag aangehouden bij meeting I.A.M.V. wegens colportage met de Moker. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-4-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Blechhammer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Clara de la (Duis-)Penha.

Slagter-Dingsdag, Johanna (Jo), Amsterdam 24-9-1908, Kantoorbediende
Woonachtig: Paul Krugerstraat 7 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ex-secretaris V.J.V. [Vrije Jeugd Vereniging]
Gearresteerd: 1-4-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1945
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij werkte voor De Waarheid en zat regelmatig op een luisterpost in de Van Ostadestraat 187.

Slappendel, Jan, Bloemist
Woonachtig: Huizerweg 132, Bussum

Slegtenhorst, Mathijs (Thijs), Delft 6-6-1914, Stoker
Woonachtig: Wippolderstraat 34, Delft
Gearresteerd: 12-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Lektüre verbreitet’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Slier, Debora (Bora), Amsterdam 18-9-1896, Gummiplakster
Woonachtig: Vrolikstraat 291 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Holocaust: Zij verspreidde pamfletten en zamelde geld voor de CPN in. Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij was werkneemster van Hollandia-Kattenburg. Zij inde geld voor de illegale CPN en verspreidde communistische pamfletten. Zij ging op 18-1-1943 op transport naar Westerbork.

Slier-Venetianer, Marianne, Amsterdam 20-7-1918, Naaister
Woonachtig: Staalstraat 13 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Sliker, Frederik Johan (Prins), Amsterdam 25-2-1905, Expeditieknecht
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 51 III, Amsterdam

Slikker, Cornelis, Alkmaar 20-5-1887, Bootsman
Woonachtig: Tugelaweg 52 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Functionaris V.V.S.U. (1934).
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Slikkerveer, Leendert, Rotterdam 24-3-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: Molenwei 33, Rotterdam
Gearresteerd: 1-9-1942, vrijgelaten 4-5-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught

Slingerland, Gijsbertus Petrus van, Delft 11-5-1899, Kelner
Woonachtig: Raamstraat 161, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Sloof, Hendrikus, Rotterdam 26-2-1908, IJzerwerker
Woonachtig: Tolhuisstraat 67, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 17-2-1945

Slooten, Jannes van, Nijkerk 17-2-1884, Koopman
Woonachtig: Maaskade 130 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 23-5-1941, vrijgekomen 1941, tweede arrestatie 11-1-1943, vrijgekomen 20-2-1943, derde arrestatie 18-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Lübeck 21-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De eerste keer werd hij gearresteerd vanwege een overtreding van de Duitse deviezenvoorschriften. De tweede keer werd hij gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. De derde keer werd hij gearresteerd wegens ‘illegale actie’. Hij werd op 6-3-1944 naar Vught overgebracht. Hij is na de bevrijding overleden in de Karpfenstrasse in Lübeck.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Slotboom, Pieter, Amsterdam 21-12-1919, Sloper
Woonachtig: Van Beuningenstraat 157 I, Amsterdam
Gearresteerd: 24-1-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Neuengamme, Geilenberg
Overleden: Geilenberg 25-10-1944
Opmerkingen: Op 25 januari deed zijn echtgenote aangifte dat hij sinds de vorige dag spoorloos was en verzocht om opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te arresteren, zonder de verwanten te verwittigen. Hij is door een bombardement om het leven gekomen.

Sloten, Pieter van, City of Kalamazoo (USA) 5-7-1914, Lasser
Gearresteerd: 16-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Haarlem 7-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd.

Sluijs, Cornelis van der (Kees), Rijswijk 13-1-1910, Bankwerker
Woonachtig: Raamstraat 69, Delft
Gearresteerd: 15-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Riga
Opmerkingen: Hij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von Flugblättern’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Sluijter, Theodorus Hendrik (Dirk, Theo), Ouder Amstel 16-6-1886, Losarbeider
Woonachtig: Tidemanstraat 56 C, Rotterdam
Gearresteerd: 13-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd niet voltrokken.

Sluis, Minto van der, Groningen 25-9-1913, Kapper
Woonachtig: Coehoornsingel 29 A, Groningen
Gearresteerd: 29-3-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Vught, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Arbeit für CPN’.
Opmerkingen: Aan het eind van de oorlog nam hij deel aan de bestorming van de wachttorens bij de zelfbevrijding van Buchenwald.

Slurink, Hendrik
Woonachtig: Aerdenhout
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-1943
Gevangenschap in: Haarlem

Smaling, Adrianus, Rotterdam 9-1-1904, Koperslager
Woonachtig: Frans Halsstraat 30, Schiedam
Gearresteerd: 5-12-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Haaren, Vught, Oranjehotel, Siegburg
Opmerkingen: Inlichtingendienstman Veefkind maakt seksuele toespelingen naar zijn echtgenote. Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd in gevangenisstraf omgezet. Zijn echtgenote nam later in de oorlog Joodse onderduikers in huis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Smaling-Van der Spuij, Catharina Brigida Ambrosia, Sint Eustatius (Nederlandsch West Indië) 26-10-1910
Woonachtig: Frans Halsstraat 30, Schiedam
Afkomst: Van Antilliaanse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling I.R.H. (1936).
Opmerkingen: Toen zij bij Johannes Hubertus Veefkind een verzoek indiende om haar echtgenoot te mogen bezoeken, maakte hij seksuele toespelingen naar haar toe.

Smaling, F.
Woonachtig: Frans Halsstraat 30, Schiedam

Smaling, J.
Woonachtig: Frans Halsstraat 30, Schiedam

Sman-Kasulakoff, Elisabeth Helene van der (Kasulakow, Kuhne, Liesbeth), Pecs (Hongarije) 5-3-1917
Woonachtig: Jan van Riebeekstraat 43, Den Haag
Gevangenschap in: Ravensbrück
Opmerkingen: Haar vader Wladimir Kasulakoff (Kasulakow) was een expert op het gebied van jiu jitsu. Hij werd door de Centrale Inlichtingendienst aanbevolen als informant en werd sportinstructeur bij de marechaussee. Rond 1925 werd hij een KGB-agent genoemd. Zij werd genoemd op een Franse lijst van verzetsmensen.
Opmerkingen: Zij was stateloos.

Smant, George, Delfzijl 17-3-1920, Handelaar bouwmaterialen
Woonachtig: Hereweg 60, Groningen

Smeer, Jacob (Japie), Amsterdam 17-12-1904, Regenjassenplakker
Woonachtig: Formosastraat 13 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: <11-11-1942
Gevangenschap in: Sicherheitsdienst Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 28-5-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Straftat: Pol. [Politisch] betätigt’.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie. Hij werd ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij was werknemer van Hollandia-Kattenburg. Hij werd met een karwats afgeranseld. Hij kon na arrestatie de psychologische en fysieke druk van de Sicherheitsdienst niet weerstaan en wees samen met Bernard Luza bij Hollandia-Kattenburg personen aan, die hij communistische lectuur had verstrekt. Hij werd ter dood veroordeeld. Zijn arrestatie samen met enkele andere werknemers van Hollandia-Kattenburg, leidde tot het grote drama van Hollandia-Kattenburg, waarbij meer dan achthonderd Joden de dood in werden gejaagd.

Smeets, Heinrich, Aken (Duitsland) 28-12-1907, Chauffeur
Woonachtig: Koevordenstraat 176, Hoensbroek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Communist. Was in Spanje.
Gearresteerd: eerste arrestatie 12-2-1941, vrijgekomen 8-1941, tweede arrestatie <6-1944
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Smeets, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Smeets-Ruhs, Aleida Johanna, Hüthum (Duitsland) 9-3-1903, Colportrice
Woonachtig: Bergweg 332 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24/28-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij kreeg bij de geboorte haar moedersnaam Ruhs en werd later gewettigd.

Smid, Hendrikje, Smilde 8-4-1922
Woonachtig: Hoensbroek
Gearresteerd: 9-2-1941, vrijgekomen 3-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij werd vrij gelaten nadat tbc bij haar was vastgesteld, zij is daar op 15-10-1944 in Hoensbroek aan overleden, daardoor is haar voordracht voor het Eereboek is onterecht.

Smid, Reinier, Amsterdam 16-11-1914, Magazijnmeester
Woonachtig: Gorontalostraat 18 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid hoofdbestuur C.J.B. Bestuur V.C.O.O. (1939).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Smid-Vreeken, Jansje Koosje, Amsterdam 25-12-1918
Woonachtig: Gorontalostraat 18 III, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was een dochter van Elisabeth Vreeken-Groennou.

Smidt, L.
Woonachtig: Dordtschelaan 123, Rotterdam

Smidts, Hilbert, Leeuwarden 20-5-1882, Arbeider
Woonachtig: 3e Leliedwarsstraat 5 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-2-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Smienk, Anthonie Adolf Ferdinand, Enschede 2-5-1918, Schilder
Woonachtig: Oranjestraat 27, Enschede
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Arnhem, Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren, Utrecht, Ravensbrück, Dachau
Overleden: Dachau 10-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Smienk, Willy, Enschede 18-12-1915
Woonachtig: Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur afdeling C.J.B. Probeerde vrijwillig dienst te nemen bij de Marine om daar communistische propaganda te voeren.
Gearresteerd: <5-1942
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Amersfoort, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Aktion CPN om op 25-6-1941 gearresteerd te worden, maar toen bleek dat hij in Duitsland werkte, werd hij van de lijst geschrapt. Na terugkeer werd hij alsnog gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Smit, Albert, De Wijk 19-7-1910, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Newtonstraat 23, Eindhoven
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: transport Neuengamme-Dachau 1-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Eindhovense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Anton Verdijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Smit, Bonno Kornelis Tjapke, Appingedam 15-8-1890, Havenarbeider
Gearresteerd: 10-11-1941, vrijgekomen 1944
Opmerkingen: Hij verleende samen met Klaas Bos steun aan onderduikers.

Smit, Christiaan (Hans Kleyn, Chris, Hans Klein), Amsterdam 11-9-1907, Kantoorbediende
Woonachtig: Maasstraat 33 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende/vertaler. Actief communist. Spreker. Woonde 2½ jaar in Rusland. Voorzitter C.J.B. (1933). Partijcongres C.P.N. (1935). Vermoedelijk landelijk leider ronselen Internationale Brigade Spanje (1937). Voorzitter Algemene Nederlandse Handels- en Kantoorbediendenbond.
Gearresteerd: 18-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Smit, Cornelis, Delft 4-6-1908, Metaalbewerker
Woonachtig: Delfgauwscheweg 333, Delft
Gearresteerd: 12-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Gustloff
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg samen met Huibertus de Hoog, Pieter van der Kam, Cornelis Kok en Hendrik Molenkamp. Hij werd door Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Lektüre verbreitet’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Smit, Frederik Jacobus, Amsterdam 16-3-1914, Expeditieknecht
Woonachtig: Westerstraat 223, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 1-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Smit, Hiske, Amsterdam 10-3-1904, Controleuse
Woonachtig: Overamstelstraat 27 I voor, Amsterdam
Gearresteerd: 9-6-1942
Gevangenschap in: Euterpestraat
Opmerkingen: Zij had een relatie met Lucas Hendrik van der Gragt. Zij werd samen met Lucas gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Wolfwinkel van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat.

Smit, IJsbrand, Zutphen 2-7-1925
Woonachtig: Zutphen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Smit, Jan, De Wijk 21-8-1898
Woonachtig: Eindhoven
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Actief bij Philips. Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1935).

Smit, Johan August de (Jo), Hellevoetsluis 14-9-1906, Kantoorbediende bank
Woonachtig: Westlandgracht 105 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Onderhield in 1934 contact tussen verdwenen partijbestuur en leden.

Smit, Johannes
Woonachtig: Emmastraat 31, Aalst

Smit, Nicolaas Bartholomeus, Laren 31-12-1905, Tuinarchitect
Woonachtig: Waterschapslaan 4, Blaricum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinbouwkundige. C.P.N. Was met V.V.S.U. in Rusland (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 30-6-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Blaricumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johan Klaarenbeek was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.

Smit, Pieter, Alblasserdam 12-7-1899, Kraanmachinist
Woonachtig: Deurnestraat 33, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Vught, Amersfoort, Utrecht

Smit, Pieter Daniel de (Piet), Hellevoetsluis 31-3-1904, Onderwijzer
Woonachtig: Westlandgracht 129 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Onderwijzer (1929). Communist. Spreker. Commissie herziening statuten N.R.H. Secretaris N.R.H. (1938).
Gearresteerd: 4-9-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 9-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Egmond van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. R.H. [Rooden Hulp]’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Smit-Kruijt, Elisabeth de (Elske), Zeist 8-9-1907
Woonachtig: Westlandgracht 105 III, Amsterdam

Smit, Regina Alexandra de,  Amsterdam 1928
Woonachtig: Holendrechtstraat 47 I, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij was een dochter van Wilhelmine Claire Pooters-Weber en een stiefdochter van Petrus Antonius Martinus Pooters.

Smit, Tom
Woonachtig: Delfgaauwscheweg 133, Delft
Gearresteerd: 12-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Smit, Willem Frederik, Amsterdam 21-12-1914, Metaalbewerker
Woonachtig: Fannius Scholtenstraat 77 II, Amsterdam
Gearresteerd: <20-10-1942
Gevangenschap in: Halle
Overleden: Halle 26-12-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij is actief geweest voor De Waarheid. Hij werd door de Gestapo gearresteerd en vervolgens in Halle te werk gesteld.

Smith, Klaas, Beerta 28-6-1914, Landarbeider
Woonachtig: Oudedijk A 270, Drieborg
Gearresteerd: 18-4-1941
Gevangenschap in: Scholtenshuis Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 15-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Betätigung’.

Smith, Marten Hendrik, Alkmaar 5-6-1907, Chauffeur, betonwerker
Woonachtig: Liefdelaan 7, Alkmaar
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Penningmeester afdeling V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 30-7-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Smith-Smit, Duifje, Uitgeest 3-5-1908
Woonachtig: Liefdelaan 7, Alkmaar

Smits, Claas
Woonachtig: Franekerstraat 71, Leeuwarden

Smits, H.J.
Woonachtig: Ligusterweg 2, Rotterdam

Smits, Jacobus, Amsterdam 4-2-1909, Bankwerker
Woonachtig: Balistraat 103 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Rheinbach, Siegburg, Hameln
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Smits, Joukje, Rotterdam 1-4-1917
Woonachtig: Klaverstraat 23 D, Rotterdam
Gearresteerd: 13-6-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Ravensbrück, Dachau
Draagster van Verzetsherdenkingskruis.

Smitshuijzen, Hermanus, Amsterdam 10-9-1920
Woonachtig: Eemsstraat 65, Amsterdam

Smitshuijzen-Van Munster, Margaretha, Pandeglang (Nederlandsch Oost Indië) 22-3-1924
Woonachtig: Eemsstraat 65, Amsterdam
Opmerkingen: Zij stencilde De Waarheid.

Smitskamp, Lodewijk Lambertus Willem, Amsterdam 8-8-1905, Verpleger
Woonachtig: Hugo Verrieststraat 64, Den Haag
Gearresteerd: 1-5-1943, vrijgekomen 21-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Smitt, Arnold de, Amsterdam 24-5-1897, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Koopmans van Boekerenstraat 26, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 5-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Smitt-Berkhof, Rebecca de, Amsterdam 30-8-1899
Woonachtig: Koopmans van Boekerenstraat 26, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 5-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Smulders, Petrus Josephus, Tilburg 18-8-1899, Metaalarbeider
Woonachtig: Pauwels van Haestrechtstraat 12, Tilburg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In 1930 was hij tot 10 dagen hechtenis veroordeeld vanwege deelname aan een politieke demonstratie. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Mitglied gewesen der C.P.N.’ Tevens gaf hij op dat hij van 1926 tot 1931 lid van de CPN was geweest, maar in 1935 was hij nog kandidaat voor de gemeenteraad namens de CPN!
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Snel, Diederika Bernhardina van (Riek), Amsterdam 8-1-1898, Onderwijzeres
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 197, Amsterdam
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Vught, Ravensbrück, Reichenbach, Bergen-Belsen, Trautenau
Overleden: Trautenau 19-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij bood hulp aan onderduikers, zamelde geld in voor onderduikers. Zij verspreidde De Waarheid in kringen van het onderwijs en manifesten onder Duitse militairen.

Snel, Jan, Gouda 15-2-1908, Metaaldraaier
Woonachtig: Vossenburgkade 121, Gouda
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaaldraaier. Communist. Afdeling I.R.H. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briefwisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Goudse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Louis ridder van Rappard was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Snel-Van Roon, Tonia (Tonny), Rotterdam 7-12-1905
Woonachtig: Vossenburgkade 121, Gouda

Snelleman, Petrus Gerardus Frederik (Gerrit), Kralingen 13-6-1894, Havenarbeider
Woonachtig: Maashaven 28, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Snelleman-Groeneveld, Adriaantje, Rotterdam 27-8-1896
Woonachtig: Maashaven 28, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Snijders, Johannes Hendricus (Henk), Amsterdam 23-3-1907, Kantoorbediende
Woonachtig: Wenslauerstraat 1 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris sectie V.V.S.U. (1937).
Gearresteerd: 22-10-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Recklinghausen (Polizeikaserne), Hannover (gevangenis), Hannover, Halle, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Snijders, Johannes Petrus, Rotterdam 15-1-1924, Metselaar
Woonachtig: Overijselschestraat 8 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij is in Friedrichshafen gearresteerd.

Snijdoodt, Johannes Gerardus, Den Haag 23-9-1909, Elektromonteur
Woonachtig: Kepplerstraat 93, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektromonteur. Kandidaat gemeenteraad Rijswijk (1935). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 1-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Snippe, Derk, Oranjedorp 30-11-1893, Mijnwerker
Woonachtig: Rötscherweg 42, Waubach (Ubach over Worms)
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 5-4-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen). Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Lektüre gelesen’. Op zijn Häftlingskarte staat ‘Schreibverbot’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Snippe-Van Reenen, Johanna Sophia, Breukelen-Nijenrode 30-5-1900
Woonachtig: Rötscherweg 42, Waubach (Ubach over Worms)

Snoek, Jacobus Johannes Hendricus (Ko), Rotterdam 22-10-1907, Meubelmaker
Woonachtig: Kalmoesstraat 86, Eindhoven
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Anti-militarist. Organiseert thuis vergaderingen.
Gearresteerd: 8-9-1941
Gevangenschap in: Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch
Overleden: Vliegveld Eindhoven 8-2-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en verrichtte andere verzetsdaden. Hij werd door toedoen van de NSB’er Willem Dijs, die zowel chef van de bedrijfspolitie van Philips en onbezoldigd inspecteur van politie bij de Gemeentepolitie van Eindhoven was, bij Philips ontslagen en daardoor jarenlang werkloos gebleven. Dijs werd tijdens de oorlog door Seyss-Inquart benoemd tot hoofdcommissaris van politie in Eindhoven en was in die functie in belangrijke mate schuldig aan de arrestatie van Snoek en zijn verdere lot.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Snoek, Nathan, Amsterdam 7-12-1906, Reiziger
Woonachtig: Albert Cuypstraat 242 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 30-6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-1-1943
Opmerkingen: Hij werd door politieagent Wouterse in opdracht van de Sicherheitsdienst tegelijk met Simon Bleekveld gearresteerd.

Soegondo, Raden Mas Setyadjit (Sweers), Dengon (Nederlandsch Oost Indië) 7-6-1907
Woonachtig: Joan Maetsuyckerstraat 61, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.
Opmerkingen: Hij werd in 1948 in Indonesië door de nationalisten geëxecuteerd.

Soejono, Irawan (Henk), Pasoeroean (Nederlandsch Oost Indië) 24-1-1914, Student
Woonachtig: Oude Rijn 3, Leiden / Van Eeghenlaan 4, Amsterdam
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.
Gearresteerd: 13-1-1945
Overleden: Leiden 13-1-1945
Opmerkingen: Hij zat in Amsterdam ondergedoken bij Raden Slamet Faima.

Soendaroe, Moen, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 7-3-1919, Danseur
Woonachtig: Regentesschelaan 168, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-1-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Soenito, Raden Mas Djojowirono (de Bruin, Frits), Pauruan (Nederlandsch Oost Indië) 4-6-1912, Student rechten
Woonachtig: Schenkweg 44, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student. Afgevaardigde van nationalistische jeugdorganisaties in Nederlands-Indië voor 2e Wereld Jeugd Congres (New York 1938). Afgevaardigde 3e Int. Conferentie te Parijs van de R.M.E. (1939). Perhimpoenan Indonesia (1938).

Soenito-Heijligers, Theresia (Trees), Zwolle 18-10-1915, Advocate
Woonachtig: Schenkweg 44, Den Haag
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.
Opmerkingen: Zij was koerierster.

Soer, Jacob, Den Haag 13-3-1912, Elektricien
Woonachtig: Paul Krugerlaan 277, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-2-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Soesbergen, Cornelis Johannes (Kees), Utrecht 9-4-1898, Sigarenmaker
Woonachtig: Utrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Communist. Secretaris-penningmeester plaatselijk W.A.C. (1930). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 7-5-1942
Gevangenschap in: Euterpestraat, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-11-1942
Opmerkingen: . Hij werd gearresteerd toen hij voor een vergadering aanbelde bij Leendert Roodenburg in de Vrolikstraat 237 III, waar op dat moment de Sicherheitsdienst een inval deed.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Soesilo, Lillah, Sitobondo (Nederlandsch Oost Indië) 13-11-1916
Woonachtig: Euterpestraat 167 boven, Amsterdam
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij werkte samen met Ernst Klijzing.

Soesman, Gerhard Lodewijk Robertus, Valkenburg (Limburg) 23-6-1922, Student
Woonachtig: Koestraat 12, Maastricht
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 24-1-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1945
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met de Aktion CPN, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk.

Soestbergen, Johannes Jacobus, Driebergen 9-7-1889, Los Arbeider
Woonachtig: Kerkrade
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Mijnwerker. Brengt uit mijnen ontvreemd springstofpatroon tot ontploffing (1930).
Gearresteerd: 9-5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht
Overleden: Magdeburg 14-2-1945
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Soester, Louis, Amsterdam 31-5-1909, Magazijnbediende
Woonachtig: Amstelkade 16 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte in het verzet samen met Barend Cozijn.

Soet, Christianus Marinus Johannes Louis de, Amsterdam 8-10-1909, KleermakerWoonachtig: Gerard Douplein 24 III, Amsterdam

Soeworso, Mas, Brebes (Nederlandsch Oost Indië) 25-12-1901
Woonachtig: Oudegracht 287, Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Indonesisch student. Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking. Voorzitter vergadering I.R.H. en Liga tegen Imperialisme (1933). Perhimpoenan Indonesia (1938).
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Soeworso-Lancel, Janna Christina, Leiden 11-12-1923
Woonachtig: Oudegracht 287, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Sondorp-Hoffman, Adriana Alida, Haarlem 20-3-1910
Woonachtig: Oranjeboomstraat 177 Rood, Haarlem
Opmerkingen: Haar echtgenoot Nicolaas Daniël Sondorp is in 1938 als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog overleden, waarschijnlijk aan tyfus. Hij stond als communist vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst.

Sonneville, Alphonse (Fons), Maastricht 23-7-1883, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Duitsche Poort 32, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Gearresteerd: eerste arrestatie 12-5-1940, vrijgekomen 27-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Maastricht, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Overleden: Dachau 25-2-1945
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 15 anti-Duitse personen die voor de oorlog door de Maastrichtse politieman George Seelen was opgesteld; Seelen was spion voor de Duitse Abwehr en gaf die lijst aan hen. Alle personen op de lijst werden op 12 mei 1940 door Duitse militairen gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht deutsche Belange geschädigt zu haben’. Op zijn Häftlingskarte staat ‘Schreibverbot’. Hij gaf aan tot de politieke organisatie ‘Freisinnige demokraten’ te behoren.

Soolingen, Cornelis van, Amsterdam 5-11-1901, Kok
Woonachtig: Voorzorgstraat 60, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stoker/ondermachinist grote vaart. Communist. Bestuur district Haarlem der C.P.N. (1937). Ronselt voor Internationale Brigade Spanje.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Soolingen, Lucas van, Geertruidenberg 6-1-1890, Havenarbeider
Woonachtig: Stokroosstraat 36 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief bestuurslid C.P.H. AgitProp C.P.N. district Rotterdam (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 10-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Soolingen-Smit, Aaltje, Utrecht 8-12-1891
Woonachtig: Stokroosstraat 36 A, Rotterdam
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgekomen 1-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Souer, Derk Willem, Kampen 14-7-1905
Woonachtig: Breukelenschestraat 16, Den Haag
Gearresteerd: 1-5-1943, vrijgekomen 21-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Spaaij, Albertus, Ochtrup (Duitsland) 7-12-1877, Koopman manufacturen
Woonachtig: Looiersgracht 86 I, Amsterdam
Gearresteerd: 21-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Politische Tätigkeit gegen D.R. [Deutsche Reich]’.
Overleden: Buchenwald 24-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij haalde geld op voor het Solidariteitsfonds. Hij plakte pamfletten aan.

Spaans, Wouter, Den Haag 15-1-1892, Varensgezel
Woonachtig: De Perponcherstraat 22 B, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Correspondent C.A.O.C. (1932). Redactiecommissie Proletarische Beschouwingen (1938).
Gearresteerd: 8-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Span, Petrus (Piet), Nijmegen 14-10-1908, Timmerman
Woonachtig: St. Stephanusstraat 43, Nijmegen
Gearresteerd: 6-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 21-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde ook De Waarheid.

Spanjar, Sara, Amsterdam 26-1-1904, Naaister
Woonachtig: Plantage Kerklaan 8 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Sparenburg, Willem Jacobus (Wim van der Velde), Utrecht 14-8-1920, Ambtenaar
Woonachtig: Damasstraat 49, Den Haag
Gearresteerd: 30-3-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Speets, Willem Christiaan, Nieuwe Niedorp 4-5-1906, Metselaar
Woonachtig: Eerste Landdwarsstraat 2 A, Alkmaar
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter Alkmaarse Toneel- en Filmkring van de V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Spegt, Willem, Amsterdam 19-2-1905, Havenarbeider
Woonachtig: Oostzaanstraat 8 III, Amsterdam
Gearresteerd: 21-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Amersfoort, Vught, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Mauthausen 30-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij leefde ongehuwd samen met E. Duk, die niet van haar echtgenoot kon scheiden. Hij stelde zijn woning beschikbaar voor vergaderingen.

Speksnijder, Adriana Agatha (Jeanne), Rotterdam 26-10-1924, Naaister, coupeuse
Woonachtig: Persoonshaven 115 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Speksnijder, Caspar, Rotterdam 27-1-1916, Metselaar
Woonachtig: Persoonshaven 115 B, Rotterdam / Van Ravesteinstraat 448, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loodgieter. Communist. Dienstweigeraar. Veroordeeld tot 15 maanden (1936).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-1-1943
Gevangenschap in: Binnenhof, Heemraadsingel Rotterdam, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 14-7-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Patriot en De Waarheid. Hij spioneerde bij de werf Wilton-Feijenoord en pleegde daar sabotage. Hij maakte tekeningen van de Duitse verdedigingswerken in en rond Rotterdam. Hij maakte tekeningen met betrekking tot de Duitse telefooncentrales in het stadhuis. Hij vervaardigde lonten voor explosieve en brandbommen. Hij verzorgde ondergedoken verzetsmensen en Joden. Hij maakte Duits spoorwegmateriaal onklaar.
Hij werd gearresteerd doordat de Sicherheitsdienst na de arrestatie van zijn neef Hendrik Speksnijder een aantekening over een afspraak vonden. Hendrik werd met een bezemsteel in de broekspijp op de ontmoetingsplek opgesteld, waarna Caspar in de val liep en gearresteerd werd. Hij was in het bezit van een gummiknuppel en een boksbeugel. Hij werd naar de kelder van het Binnenhof gebracht en daar met een zweep afgeranseld, zodat zijn rug één bloedige massa was. Daarna werd hij verder gemarteld, waarbij hij met een gummiknuppel in de anus werd gepord (waarschijnlijk door Ernst Knorr, want hij had datzelfde in september 1941 ook bij Herman Holstege gedaan). Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Speksnijder, Hendrik, Rotterdam 18-6-1919, Huisschilder
Woonachtig: 1e Reserve Boezemstraat 9 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-1-1943
Gevangenschap in: Heemraadsingel Rotterdam, Binnenhof, Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Amersfoort, Vught
Overleden: Leusden 14-7-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij stencilde De Patriot. Hij was lid van een sabotagegroep. Hij zat ondergedoken bij Izaäk Sies. Na de arrestatie van Jacobus Vleeschhouwer vond de Sicherheitsdienst een aantekening over een afspraak. Vleeschhouwer werd met een bezemsteel in de broekspijp op de ontmoetingsplek opgesteld en Hendrik liep in de val. Hendrik verzette zich hevig en probeerde nog een revolver uit het borstzakje van zijn jas te trekken, maar de zeer krachtige Sicherheitsdienstman Johann Hoffman kon hem tegen de grond drukken en trapte hem vervolgens op het hoofd, zodat de kaak brak. Hij werd naar het kantoor van de Sicherheitsdienst gebracht en geboeid in een stoel gezet. Opeens sprong hij overeind en dook voorover door het gesloten raam, maar bleef met zijn voet in de sponning hangen, waarna hij terug gehesen werd. Het was waarschijnlijk met Gerrit Kastein doorgesproken, want een maand later zou Kastein op het Binnenhof precies hetzelfde doen. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Speksnijder, Jacobus Gerrit, Oud-Kralingen 18-2-1893, Huisschilder
Woonachtig: 1e Reserve Boezemstraat 9 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Speksnijder, Johannes Adrianus, Kralingen 4-10-1890, Scheepsbouwer
Woonachtig: Persoonshaven 115 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Oud-lid Landelijk Bestuur Syndicalistische Federatie van Metaalbewerkers (1938).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Speksnijder-Backhausen, Maria Wilhelmina, Rotterdam 3-4-1892
Woonachtig: Persoonshaven 115 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Moeder van Caspar. Secretaresse afdeling Synd.Vr.B. (1937).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Speksnijder, Marinus, Rotterdam 9-10-1917, Schilder
Woonachtig: Van Haeftenstraat 165, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Erzingen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Erzingen (Duitsland) 22-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Patriot en De Waarheid.

Spelde, Jan, Oude Pekela 31-8-1915

Spier, Joseph (Jo), Amsterdam 11-2-1916, Calculator grafisch bedrijf
Woonachtig: Westlandgracht 169 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: eerste arrestatie 21-12-1943, vrijgekomen 12-1943, tweede arrestatie begin 2-1944, vrijgekomen 8-2-1944
Gevangenschap in: Westerbork
Opmerkingen: Toen de Sicherheitsdienst hem in 1943 kwam arresteren kon hij via het dak vluchten. Hij dook onder in Rotterdam, maar werd ontdekt: op weg naar het politiebureau zag hij kans te ontsnappen. Hij maakte een stempel van een valse handtekening van de kampcommandant Gemmeke van Westerbork, waardoor 14 mensen uit Westerbork konden ontkomen.

Spigt, Johan Christiaan Gerardus, Amsterdam 28-8-1909, Verzekeringsagent
Woonachtig: Leimuidenstraat 28, Amsterdam
Gearresteerd: <12-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Spijkman, Nicolaas Arie, Doesburg 18-7-1884, Boekhouder
Woonachtig: Doetinchem
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-5-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Doetinchemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Willem Duval Slothouwer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Spits, Cornelis, Amsterdam 19-1-1911, Kruidenier
Woonachtig: Czaar Peterstraat 182 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Spits-Van Beeren, Anna Susanna Maria (Annie), Amsterdam 12-3-1916
Woonachtig: Czaar Peterstraat 182 III, Amsterdam

Splinter, Johan Egbert, Amsterdam 1-9-1897, Kapper
Woonachtig: Noordeinde 100, Landsmeer
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Landsmeer aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van der Sluys was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Spoor, Casper, Leiden 5-1-1902

Spoor, Franciscus Emile Casper (Frans), Den Haag 12-2-1911, Schoenmaker
Woonachtig: Fisherstraat 266, Den Haag
Gearresteerd: 28/31-1-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Heinkel, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij was een broer van Hendricus, Lucas Spoor, Bertina Sophia Theresia van den Elshout-Spoor en Johanna Jacoba Fonteijn-Spoor.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Spoor-Van der Meij, Janna, Katwijk 21-2-1914
Woonachtig: Fisherstraat 266, Den Haag
Gearresteerd: 10-3-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Spoor, Hendricus, Den Haag 15-11-1908, Schoenmaker
Woonachtig: Groenteweg 33, Den Haag
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Dachau, Allach, Dachau
Overleden: Dachau 18-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was een broer van Franciscus Emile Casper, Lucas Spoor, Bertina Sophia Theresia van den Elshout-Spoor en Johanna Jacoba Fonteijn-Spoor. Hij was koerier voor de CPN en bracht daarvoor teksten voor de te stencilen De Waarheid van Amsterdam naar Rotterdam. Verder bewaarde hij papieren van de vooroorlogse CPN. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Spoor, Lucas, Den Haag 23-1-1907, Tabakshandelaar, monteur
Woonachtig: Lijnbaan 6, Den Haag
Gearresteerd: 27-6-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 11-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een broer van Franciscus Emile Casper, Hendricus, Bertina Sophia Theresia van den Elshout-Spoor en Johanna Jacoba Fonteijn-Spoor. Hij verspreidde De Waarheid en Vrij Nederland. Hij verstrekte hulp aan Joden. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg.
Lucas maakte deel uit van een groepje van vier man dat in een koffiehuis bij station Laan van Nieuw Oost Indië op Gerrit Kastein wachtte. De bedoeling was dat Kastein de Vertrauens-Mann voor de Duitsers Anton van der Waals zou aanwijzen, zodat die door de vier man geliquideerd kon worden. Kastein was echter enkele uren eerder gearresteerd. De Sicherheitsdienst vond een aantekening over de afspraak en Kastein toonde zich bereid zich naar de afspraak met Van der Waals te laten vervoeren. Bij het station schoot Kastein op de Sicherheitsdienstman Johann Hoffman en deed een ontsnappingspoging die mislukte. Door het schot gealarmeerd stormde het viertal met getrokken revolvers naar buiten, waar ze de wagen met grote snelheid wegrijden zagen wegrijden. Van der Waals zag het met verbazing gebeuren en kon rustig weglopen.

Spoor-Van den Beukel, Wilhelmina Johanna Francina, Den Haag 12-9-1914
Woonachtig: Lijnbaan 6, Den Haag

Spraakman, Tymen Barend, Amsterdam 5-2-1920, Magazijnmeester
Woonachtig: Boeroestraat 25 II, Amsterdam
Gearresteerd: <10-1944
Gevangenschap in: Flossenbürg, Mittelbau-Dora, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 8-1-1945
Opmerkingen: Hij werd in Chemnitz gearresteerd, waar als dwangarbeider hij te werk was gesteld.

Sprakelaar, Aalbert, Zeist 27-5-1894, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Koningin Emmalaan 35, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Spreekmeester, Elias, Amsterdam 3-7-1898, Reiziger in chocolade en suikerwerken
Woonachtig: Danie Theronstraat 29 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <3-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork, Monowitz, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-1-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was gearresteerd wegens een ‘Vergehen gegen die jüdische Gesetze’.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met overtreding van anti-Joodse voorschriften, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde pamfletten voor de Februaristaking. Hij verspreidde De Waarheid.

Sprenger, Martin Pierre Marie, Sint Pieter 9-3-1906, Kantoorbediende
Woonachtig: Tilanusstraat 81 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij gaf pakketjes exemplaren van De Waarheid uit voor verdere verspreiding.

Sprengers, Pieter, Amsterdam 2-6-1922, Timmerman
Woonachtig: Marnixstraat 66 II links, Amsterdam

Sprietsma, Cornelia, Groningen 27-8-1916
Woonachtig: Boterdiep 5 A, Groningen

Sprietsma, Martha (Annie), Groningen 12-2-1913
Woonachtig: Boterdiep 5 A, Groningen

Sprietsma, Pieter, Dokkum 17-8-1881, Boekhandelaar
Woonachtig: Boterdiep 5 A, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Boekhandelaar. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1938).

Sprietsma-Geijsendorffer, Martha, Amsterdam 28-6-1883
Woonachtig: Boterdiep 5 A, Groningen

Spronsen, Christiaan Franciscus van (Chris), Den Haag 28-11-1918, Opperman
Woonachtig: Van Bassenstraat 99, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij gaf partieel leiding aan een verzetscel van vijf man van het Haags communistisch verzet. In die cel was ook de in opdracht van burgemeester De Monchy werkende politie-infiltrant Van Soolingen opgenomen. De cel vergaderde regelmatig bij Willem Harthoorn op het Oranjeplein 49. Hij distribueerde zestig exemplaren van De Vonk naar de verdere onderverdelers onder wie de politie-infiltrant Johannes Hubertus Van Soolingen, Evert Kommer en Bram Verbeek. Ook plakte hij samen met Petronella Harthoorn-Kok pamfletten aan en schilderde met haar leuzen op muren. Bij zijn pensioenaanvrage vulde hij bij de vraag met wie hij in het verzet had samengewerkt in ‘de verrader Van Soolingen’, waarmee hij het bewijs leverde dat Van Soolingen al in 1940 in de CPN actief was.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war leiter einer Fünfergruppe der illeg. CPN und hat Hetzschriften vertrieben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘verb. [verboten] Zeitungen gekauft u. gelesen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Staal, Derk, Winschoten 7-4-1875, Kleermaker
Woonachtig: Van Ravesteinstraat 448, Den Haag

Staalberg, Henri, Amsterdam 27-4-1918, Typograaf
Woonachtig: Marnixstraat 147 achter, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Staaten, Klaas, Rotterdam 24-9-1886, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Noordplein 7 C, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Sectiebestuur C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 24-12-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Stahli, Adrianus Johannes Andries (Dries), Amsterdam 21-2-1903, Glazenwasser
Woonachtig: Elandsgracht 118 A III, Amsterdam
Gearresteerd: 5-3-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Albers en Knoop van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (Documentatiedienst) gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Illegal-Zeitung in Wohnung vorgefunden’.

Stal, Franciscus van der, Wageningen 23-2-1880, Pensionhouder
Woonachtig: Laan van Meerdervoort 466 ^I, Den Haag
Gearresteerd: 28-4-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 13-1-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid en hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds in. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld door onder Inlichtingendienstman Lange Willem Hendrik van Duivenboden, die voor de oorlog in dienst van de Haagse Politie Inlichtingendienst de Haagse CPN geïnfiltreerd had. Hij bleef doof ten gevolge van de mishandelingen.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er gehörte zur Auflösung der VVSU an und hat sich als Zeitungsverkäufer für sie betätigt. Da es bei ihm um einem fanatischen Kommunisten handelt, ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden. v.d.St. war im Jahr 1935 in Russland und stellt in seiner ganzen Art und Weise den Typ eines Kommunisten dar. Er erhielt regelmässig grössere Pakete mit Hetzschriften und hat diese an etwa 16 Personen unterverteilt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von Hetzschriften’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Stal-Jacobs, Wilhelmina Gerharda van der, Rheden 9-10-1881, Pensionhoudster
Woonachtig: Laan van Meerdervoort 466 ^I, Den Haag
Gearresteerd: 28-4-1941, vrijgekomen half 5-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij werd door drie personen, waarbij Sicherheitsdienstman Otto Lange en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN, gearresteerd in de woning aan de Loosduinscheweg 29 A van Van der Brui(j)n.

Stal, Hindrik (Henk Bakker, Hennie), Groningen 20-9-1915, Perser
Woonachtig: Vinkenstraat 27 A, Groningen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kledingperser. Communist. Bestuur afdeling C.J.B. Ging naar Spanje (1938).
Gearresteerd: 9-1941

Stam, Alexander van der, Antwerpen (België) 30-9-1894, Kelner
Woonachtig: Kraaipanstraat 73, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 20-3-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 6-7-1942
Opmerkingen: Hij werd door de agenten Kuiper en Stavast van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst en Joodse Zaken) gearresteerd.

Stam-Beetz, Julia van der, Londen (Groot-Brittannië) 11-8-1894
Woonachtig: Kraaipanstraat 73, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 2-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-Belsen
Overleden: Tröbitz 25-4-1945
Opmerkingen: Overleden tijdens transport per trein uit Bergen-Belsen, de trein werd op 23-5-1945 door Russische troepen bevrijd, maar velen waren al overleden of overleden kort daarop.

Stam, David van der, Amsterdam 14-7-1886, Vleeshandelaar
Woonachtig: Sarphatistraat 209, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-9-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Amersfoort 31-1-1943 Opgehangen
Opmerkingen: Gearresteerd voor de Sicherheitsdienst door de Amsterdamse agent van politie Egdam.

Stam, Jan Cornelis, Giessendam 18-10-1884, Gepensioneerd ambtenaar Nederlandsch Indië
Woonachtig: Zwolscheweg 103, Deventer
Gearresteerd: 20-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Enschede, Almelo, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Toen de politie hem op 25-6-1941 wilde arresteren had hij zich al uit de voeten gemaakt; hij kwam op een opsporingslijst te staan en werd enkele weken later alsnog in Amsterdam gearresteerd. Hij zat ondergedoken bij Pieter Oosterbroek in Putten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Stam-Van Minnen, Aaltje, Leeuwarden 18-8-1888
Woonachtig: Zwolscheweg 103, Deventer

Stam, Jan Cornelis, Den Haag 24-8-1914
Woonachtig: B38, Ravenstein

Stam, Leon Salomon van der, Amsterdam 24-11-1917, Kleermaker
Woonachtig: Reitzstraat 37 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Sicherheitsdienst Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 2-1943
Opmerkingen: Hij is een zoon van Alexander van der Stam. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde, en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De Rotterdamse Sicherheitsdienst deed een inval en pakte zonder nader onderzoek alle Joodse werknemers op, nagenoeg het hele personeelsbestand, en voerde het samen met hun gezinsleden onmiddellijk naar het Oranjehotel of Westerbork af, vanwaar ze met voorrang naar Auschwitz werden afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waarbij overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.
Zij is na de oorlog overleden ten gevolge van de erbarmelijke omstandigheden in een trein waarin de Duitsers Joodse gevangenen vanuit het concentratiekamp Bergen-Belsen naar een onbekende bestemming afvoerden.

Stam, Samuel van der, Rotterdam 27-3-1901, Elektricien
Woonachtig: Perlakstraat 12 I links, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Stam, Willem, Wormerveer 16-11-1922, Student
Woonachtig: Wilgenkade 30, Wormerveer
Opmerkingen: Hij was actief voor De Vrije Katheder. Hij verspreidde De Waarheid. Hij trad toe tot de Raad van Verzet.

Stapert, Jan, Radevormwald (Duitsland) 5-5 1909, Tramconducteur
Woonachtig: Hoofdweg 440 II, Amsterdam
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Vrije Katheder. Hij werd lid van de Raad van Verzet. Hij formeerde gewapende groepen en gaf wapeninstructies.

Staphorst, Nikolaus Gustav (N.C. Land), Bergisch Gladbach (Duitsland) 8-10-1911
Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 107, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Secretaris van de Nederlandse Rekrutenbond (1932) en van een afdeling ervan (1936). Penningmeester van de Bond van Militairen en Burgers voor den Vrede (1937).
Gearresteerd: <9-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Utrecht, Dachau
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Stapper, Daan, Velsen 10-10-1910
Woonachtig: Velsen
Gearresteerd: 17-5-1943, vrijgekomen 21-6-1943
Gevangenschap in: Wilhelminagasthuis
Opmerkingen: Hij werd door onder meer Jan Brasser bevrijd uit de isoleerafdeling van het Wilhelminagasthuis. In het politierapport werd vermeld: ‘Vanwege de isoleerafdeling van het Westergasthuis wordt telefonisch medegedeeld dat vandaar een politieke gevangene is ontvlucht. Een door de a.p!s [agenten van politie] Ten Bruggencate (5907), van Hulst (5679) en Hoenson (5725) onmiddellijk ingesteld onderzoek leidde tot geen resultaat. De gevangene blijkt genaamd te zijn: Daan STAPPER, geb 10-10-1910 te Velsen. Verdere gegevens zijn onbekend. Tel verzonden.

Staring, Caecile Louise (Ciske), Dordrecht 23-6-1919, Bontconsulent
Woonachtig: Milletstraat 27 I, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 20-5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Ravensbrück, Dachau

Starre, Gijsbertus van der, Maasbracht 21-2-1900, Monteur
Woonachtig: Justus van Effenstraat 14 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938, 1939). Spreker op vergaderingen.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Starre, Leendert Willem van der, Rotterdam 14-6-1901, Behanger
Woonachtig: Hoevestraat 14 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen

Starre, Mees van der, Rotterdam 23-12-1924
Woonachtig: Hoevestraat 14 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Oranjehotel, Vught, Aschaffenburg

Starre, Simon van der, Rotterdam 29-5-1909, Kantoorbediende
Woonachtig: Mathenesserdijk 102 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Heeft geheime functie in C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Starrevelt, Hendrik Jacobus (Henk), Amsterdam 4-1-1904, Schoenmaker
Woonachtig: Van Spilbergenstraat 65, Amsterdam
Gearresteerd: 22-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zijn moeder stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij stencilde en verspreidde illegale lectuur.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Starrevelt, Johanna Hendrika, Amsterdam 18-2-1905
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 238 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Starrevelt, Pieter, Amsterdam 3-2-1877, Diamantslijper
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 238 I, Amsterdam

Starrevelt-Steenbergen, Anna, Amsterdam 26-6-1877
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 238 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste.

Stas, Charles Joseph, Amsterdam 17-7-1904, Monteur
Woonachtig: Orteliusstraat 263 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Stijntje Ferwerda

Staveren, Cornelis van, Bodegraven 22-6-1912, Timmerman
Woonachtig: Schapenrustweg 9, Leiderdorp
Gearresteerd: 20-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 5-5-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij De Gids. Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Staveren-Vet, Alem van (Aaltje), Schermerhorn 30-11-1906, Dienstbode
Woonachtig: Schapenrustweg 9, Leiderdorp
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 20-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij woonde in bij de familie Olivier in de Magdalena Moonstraat. Zij was koerierster. Zij werd door onder anderen Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd en kreeg te horen dat haar echtgenoot ook gearresteerd was.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Steeg, Jan van der, Beverwijk 1-9-1907
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Steeg, Johannes Gijsbertus van der, Baarn 9-8-1913Woonachtig: Padangstraat 6, Baarn

Steen, Adrianus Anthonius van der, Rotterdam 2-4-1901, Bankbediende
Woonachtig: Olmendaal 229, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Dachau, Mauthausen, Linz
Overleden: Mauthausen 21-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Patriot. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Steen-De Ligt, Elisabeth van der, Schiedam 19-7-1905
Woonachtig: Olmendaal 229, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943, vrijgekomen 29-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM.

Steen, Johannes Jacobus van der, Den Haag 12-5-1896, Schoenmaker
Woonachtig: Nicolaas Ruychaverstraat 34, Utrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1937). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Steen, Karel, Amsterdam 9-12-1889, Boterbezorger
Woonachtig: Latherusstraat 81, Amsterdam
Gearresteerd: 12-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Steen, Marinus van der (Ries), Den Haag 26-1-1921, Draaier
Woonachtig: Utrecht
Gearresteerd: 8-5-1942
Gevangenschap in: Utrecht
Opmerkingen: Hij werd tot 15 jaar tuchthuis veroordeeld.

Steenbrugge, Adrianus Johannes (Ad, Wim van Houten), Amsterdam 8-9-1901, Transportarbeider
Woonachtig: Orteliusstraat 300 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Transportarbeider. Communist. Spreker. Geroyeerd als lid Centrale Bond van Transportarbeiders (1932). Landelijke leiding R.V.O. Scheepvaart. Redactie (opmaken) De Tribune (1934, 1936).
Gearresteerd: 2-7-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Steenbrugge, Jacob Andries, Amsterdam 25-9-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: Roompotstraat 21 II, Amsterdam
Gearresteerd: 6-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 24-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Steenwijk, Johann George (Joop), Rotterdam 11-2-1920, Typograaf
Woonachtig: Wingerdweg 111, Amsterdam
Gearresteerd: eerste arrestatie 17-11-1941, vrijgekomen 17-11-1941, tweede arrestatie 24-4-1942
Gevangenschap in: Euterpestraat, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Eerste arrestatie was gelijk met Jan Glas.

Steg, Douwe, Appelscha 1-6-1902, Arbeider
Woonachtig: 463, Appelscha
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Steggerda, Rudolf Augustinus, Den Haag 30-1-1902, Filiaalleider levensmiddelen firma
Woonachtig: Dibbetsstraat 29, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Steijger, Jacobus Johannes, Delft 17-1-1896, Houtarbeider
Woonachtig: Rietveld 126, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 2-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Steijn, Adrianus Cornelis van, Rotterdam 19-1-1918, Student
Woonachtig: De Sitterlaan 104, Leiden
Gearresteerd: 1-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Steijns, Johannes Hubertus Renier (Huub), Mesch 3-11-1895
Woonachtig: Maastricht
Gearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Maastricht

Steinfelder, Georg, Vlagtwedde 5-2-1914, Landarbeider
Woonachtig: Bronsveen 17, Oude Pekela
Gearresteerd: 10-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Mittelbau-Dora, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Nordhausen 7-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale CPN-Tätigkeit’.

Steinmetz, Emile Henri Ferdinand Karel, Den Haag 28-7-1875, Draaier
Woonachtig: Goereeschestraat 3A, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Stek, Hendrik (Henk), Beerta 19-8-1887

Stek, Luppo, Beerta 30-11-1884, Landarbeider
Woonachtig: A 201, Beerta
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Voorzitter afdeling C.P.N. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Partijbestuur C.P.N. (1936, 1937). Gemeenteraad (1938; in 1939 weer kandidaat).
Gearresteerd: 2-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 28-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij was wethouder. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Stekelenburg, George, Utrecht 14-8-1902
Woonachtig: Hoogen Dijk 121, Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief in C.P.N.; organiseert thuis vergaderingen.

Stelder, Dirk, Deventer 2-12-1913, Kelner
Woonachtig: Prinsengracht 648, Amsterdam
Gearresteerd: 6-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Natzweiler, Leonberg
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat kommun. Bücher im Hause gehabt’.

Stelt, B. van der
Woonachtig: Kerdijkstraat 14 A, Rotterdam

Stelten, Gerardus Wilhelmus van, Amsterdam 12-10-1910, Havenarbeider
Woonachtig: Kleine Jasper Lijnsenstraat 16 II, Amsterdam
Gearresteerd: 13-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was lid van de hulpbrandweer en hij verspreidde daar illegale lectuur.

Stelten, Maarten, Delft 1-12-1886, Kraanmachinist
Woonachtig: Galileistraat 70 A, Schiedam
Gearresteerd: 11-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, maar trad toe tot het CPN-verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Ster, Jacobus van der, Rotterdam 29-11-1909, Kantoorbediende
Woonachtig: Statenweg 84 B III, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Communist. Secretaris Het Roode Baken (1932). Lid districtsbestuur C.P.N. Rotterdam (1939). Lid Commissie Hulp aan Spanje. Lid Centrale Commissie S.O.S. (1939). Geestelijk vader Toneel- en Balletgroep 1938. Spreker.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Ster, Pieter van der, Rotterdam 11-9-1903, Groentepakker
Woonachtig: Bloklandstraat 43, Rotterdam
Gearresteerd: 9-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 15-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had een leiding gevende rol bij de productie van De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der illeg. Tätigk. Für Komm. Partei’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Sterk, Arnoldus Geerlof, Culemborg 19-12-1879, Schipper
Woonachtig: Rijksstraatweg 9, Culemborg
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-5-1942
Opmerkingen: Hij zou volgens getuigen in het Revier met een injectie om het leven zijn gebracht.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Culemborgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Ype Keestra (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.

Sterk, Speijer Jasper, Culemborg 3-2-1910, Meubelmaker
Woonachtig: Rijksstraatweg 9, Culemborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 1-8-1942
Opmerkingen: Volgens getuigen is er in de trein van Neuengamme naar Dachau een opstand uitgebroken, waarbij hij door vier SS’ers zodanig met geweerkolven geslagen werd dat hij overleed.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Culemborgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Ype Keestra (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.

Sterk, Wilhelmus Gosewinus, Rotterdam 16-1-1883, Vormer
Woonachtig: Heerenpad 15 B, Schiedam
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Sterkens, Jan, Etten-Leur 4-11-1915, Grondwerker
Woonachtig: Machsingel 12 A, Breda
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Allach
Overleden: Allach 17-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Sterner, Hartog, Zuidland 22-9-1889, Koopman
Woonachtig: Vrouwjuttenstraat 2, Utrecht
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 1-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Sternheim, Hermanus, Amsterdam 1-1-1916, Toneelspeler
Woonachtig: Stadhouderskade 132 boven, Amsterdam

Sternheim, Joseph (Jo), Amsterdam 23-8-1887, Toneelspeler
Woonachtig: Stadhouderskade 132, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Declamator (op 1 Meiviering S.D.A.P. 1927 en op bijeenkomst V.V.S.U. 1938).

Sterre, Cornelis van der, Rotterdam 23-6-1917
Woonachtig: Kerstant van den Berghelaan 88, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Sterre, Eldert van der, Rotterdam 11-12-1915
Woonachtig: Kerstant van den Berghelaan 88, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Sterre, Jacobus van der, Rotterdam 17-4-1879, Notarisklerk
Woonachtig: Kerstant van den Berghelaan 88, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Sterre, Jacobus van der, Rotterdam 27-12-1910, Controleur luchtbescherming
Woonachtig: Zwederstraat 12, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 27-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 17-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Sterringa, Geert, Firdgum 30-12-1876, Onderwijzer
Woonachtig: Zaagmolenweg 17 A, Groningen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communistische onderwijskracht. Organisatorisch bureau C.P.H. (1924). Lid partijbestuur C.P.H., afgezet in mei 1925. Bestuur Federatie Het Noorden der C.P.H. (1926). Provinciale Staten voor de C.P.H.L.C. (1927). Voorzitter afdeling Groningen C.P. Organisator van de Nederlandse Rekrutenbond. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Lid Provinciale Staten C.P.N. (1937). Neemt ontslag als lid gemeenteraad om gezondheidsredenen (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 10-3-1941
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Gevangenschap in: Krententuin Hoorn, Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Buchenwald 19-1-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung’. Op zijn Häflingskarte stond vermeld ‘Dikal’, wat stond voor ‘Darf in keinem anderen Lager’, wat waarschijnlijk op verzoek van Nederlandse communisten door Duitse communisten op de Schreibstube was toegevoegd vanwege enerzijds dat Sterringa een prominente communist was en anderzijds zijn hoge leeftijd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Sterringa, Hendrik, Groningen 24-1-1910
Woonachtig: Van Beuningenstraat 60, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Presidium (Politiek Secretaris) C.J.B. (1934, 1935). Verspreiding De Dienstplichtige en De Big. Partijcongres C.P.N. (1935). Partijbestuur C.P.N. (1936; 1938 herkozen). Spreekt voor C.P.N. (Sneek 1939). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: <3-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Sterringa, Riemkje (Riem), Barradeel 29-7-1873
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Propagandiste C.P.H.

Stertzenbach, Werner, Mülheim aan de Ruhr (Duitsland) 4-4-1909, Journalist, boekhouder
Woonachtig: Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst:Duitse boekhouder. Aangehouden in Rotterdam. Beweerde lid te zijn geweest van I.R.H. en Arbeiter Esperanto Bund. Als anti-fascist enige tijd in Schutzhaft. Geholpen door Joods Vluchtelingen comité te Amsterdam. Werkkamp Wieringermeer. Moest Nederland uit (Luik) en kwam weer terug (Rotterdam).
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 7-11-1942, ontsnapt >5-1943
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Gevangenschap in: Westerbork
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij kwam in 1936 vanuit Duitsland in Nederland, vertrok naar België en keerde later weer terug in Nederland. Hij kon in 1943 uit Westerbork ontsnappen. Na zijn ontsnapping participeerde hij weer in het verzet.

Stertzenbach-Heyman, Alice, Dortmund (Duitsland) 19-9-1909
Woonachtig: Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Stevens, Frits (Jo Peters), Groningen 9-6-1904, Winkelier
Woonachtig: Daniël Willinkplein 21 A I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester R.V.O. C.P.H. Commissie Voorbereiding Werklozencongres. Bestuur V.V.S.U. (1939). Leider bureau Nederlandse Werkgemeenschap (1939).
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Stevens, Hendrik Jozef, Kerkrade 22-7-1894, Mijnwerker
Woonachtig: Ahoornstraat 26, Kerkrade
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Secretaris-penningmeester afdeling I.R.H. (1936). Vrijwilliger in Spaans regeringsleger (1938).
Gearresteerd: 1941
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Stevens, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Stevens, Maurits (Maup), Groningen 20-6-1902, Consulair medewerker
Woonachtig: Bos en Lommerweg 198 I, Amsterdam
Lid: Hij was anarchist.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Amsterdam. Klerk Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Anarchist en terrorist. Oktober 25 1e secretaris afdeling I.A.M.V Lid van het Uitvoerend Comité van de Anarchistische Jeugd Internationale (1926). Redactie blad A.J.I. (1927). Penningmeester Nederlandse Syndicalistische Federatie Overheidspersoneel. Kandidaat-redacteur De Wapens Neder (1927). Organisatie congres A.J.I. (Huizen 1928). A.J.I. (1927). Correspondent De Arbeider in Spanje tot 1937. Dient waarschijnlijk in Internationale Brigade Spanje (1937). In 1938 secretaris S.A.A. Bestuur V.A.U. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het vervalsen van Persoonsbewijzen. Hij had onderduikers in huis.

Stevense, Foort, Kruiningen 28-9-1911
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Stevense, Jacobus, Hansweert 12-11-1918, Typograaf
Woonachtig: 1e Looiersdwarsstraat 1, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie <1944, vrijgelaten 20-4-1944, tweede arrestatie 25-4-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Amsterdam 25-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief voor het Solidariteitsfonds. Hij was lid van de Raad van Verzet. Hij maakte samen met Durk Wolters en Johannes Keune deel uit van een sabotagegroep die overvallen pleegde om aan eten voor onderduikers te komen; alle drie werden op de zolder van Bloemgracht 82 III door de Sicherheitsdienst doodgeschoten.

Stienstra, Bauke, Aalsum 24-9-1891, Los arbeider
Woonachtig: Woonwagen Steenwijkerwold 19 in woonwagenkamp Greunsweg, Leeuwarden
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Stigter, Bastiaan, Zwijndrecht 8-6-1910Woonachtig: West Parallelweg 128, Zwijndrecht
Gearresteerd: 2-5-1943
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd in verband met de april-mei stakingen.

Stikkelman, Cornelis Josephus, Delft 5-4-1893, Werkman/fabrieksarbeider
Woonachtig: Doelenstraat 91, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Stikkelman, Josephus, Den Haag 23-10-1895, Werkman kabelfabriek
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkman kabelfabriek. Secretaris afdeling C.P.H. (1927). Bestuur afdeling I.A.H. (1928).

Stikkelman-Van de Bogaard, Suzanna Maria, Sluis 25-9-1895
Woonachtig: Delft
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Josephus. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1927). Bestuur afdeling I.A.H. (1928).
Opmerkingen: Partner van Josephus Stikkelman

Stikkelman, Petrus Johannes, Schiedam 26-6-1905, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. 1e Voorzitter W.A.C. en secretaris afdeling I.R.H. (1929).

Stil, Jacobus Gerardus (Brink, Jacques), Amsterdam 13-3-1906, Kunstschilder
Woonachtig: Blauwburgwal 4 I, Amsterdam
Gearresteerd: 7-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 16-7-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op 15 mei 1941 deed hij aangifte dat zijn motorfiets was gestolen. Hij had het bij de Wehrmacht moeten inleveren. Hij ging op weg en ging in een café nog een kop koffie drinken. Toen hij buiten kwam was de motorfiets weg. Op 9 augustus 1941 werd hij gearresteerd vanwege het doen van een valse aangifte en de motorfiets werd in beslag genomen. Hij nam deel aan de tweede (mislukte) overval op het Huis van Bewaring in Amsterdam om gevangen verzetsmensen te bevrijden.

Stoelwinder, Hendrik Wigers, Jubbega 4-11-1894, Arbeider
Woonachtig: 432 B, Jubbega (Westdongeradeel)
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Voorzitter afdeling C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Stoffelsen, Albertus, Nijkerk 25-12-1914, Loonslager
Woonachtig: Spuistraat 2, Utrecht
Gearresteerd: 4-10-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd bij de razzia in Putten opgepakt.

Stofkooper, Alfred, Enschede 29-9-1893, Loonslager
Woonachtig: Buiten Damsterdiep 20 A, Groningen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. Was in Rusland. Districtsbestuur en secretaris afdeling V.V.S.U. (1939). Spreker.
Gearresteerd: 1-3-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden Europa 28-2-1945
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: In Vught stond vermeld als arrestatiereden: ‘Straftat: Pol. [Politisch] betätigt’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Stofkooper-De Ridder, Jeannette Caroline Geertruida (Geertje), Groningen 2-7-1900
Woonachtig: Buiten Damsterdiep 20 A, Groningen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Alfred. Districtbestuur C.P.N. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gevangenschap in: Groningen, Westerbork, Auschwitz

Stofregen, Pieter Johannes, Den Haag 14-8-1901
Woonachtig: Paulus Potterstraat 188, Den Haag
Gearresteerd: <1945
Gevangenschap in: Mauthausen
Overleden: Mauthausen 20-3-1945

Stok, Hermanus Johannes, Deventer 17-10-1881
Woonachtig: 1e Weerdsweg, Deventer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. C.P.N. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad 1923.

Stokker, Cornelis Johannes van der, Rotterdam 28-2-1912, Koperslager
Woonachtig: Boekweitstraat 8 A, Rotterdam
Gearresteerd: 6-8-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij pleegde sabotage op zijn werk voor de Wehrmacht. Hij werd vanaf 15-8-44 vanwege de arbeidsinzet in het Haagsche Veer Rotterdam gedetineerd gehouden.

Stokker, Wilhelmus Theodorus van der, Rotterdam 5-3-1913, Bankwerker
Woonachtig: Geervlietstraat 7, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943, vrijgekomen 15-8-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij is op 15-8-1944 gevlucht.

Stokkum, Christina Theodora Suzanna (Suze), Poerbolinggo (Nederlandsch Oost Indië) 15-11-1911
Woonachtig: Milletstraat 45 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Ravensbrück

Stokkum, Dirk Jan (Dick), Trenggiling (Nederlandsch Oost Indië) 18-2-1915, Student
Woonachtig: Suykerhofje 5, Amsterdam

Stokkum, Marinus Willem Theodoor, Taptjit Tandoer (Nederlandsch Oost Indië) 14-10-1881
Woonachtig: Piet Gijzenbrugstraat 29 I, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zijn woning werd voor vergaderingen gebruikt door prominente leden van CS6, zoals Pam Pooters, Reina Prinsen Geerligs, Bram en Sape Kuiper, Verheul, Ernst Klijzing en anderen. Er werd in zijn woning illegale lectuur gestencild.

Stokkum-Karssen, Everdina Johanna, Steenwijk 12-7-1884
Woonachtig: Piet Gijzenbrugstraat 29 I, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Haar woning werd voor vergaderingen gebruikt door prominente leden van CS6, zoals Pam Pooters, Reina Prinsen Geerligs, Bram en Sape Kuiper, Verheul, Ernst Klijzing en anderen. Er werd in haar woning illegale lectuur gestencild.

Stokkum, Willemina Jacoba van, Poerbolinggo (Nederlandsch Oost Indië) 11-1-1913, Ambtenaar rijksbelastingen
Woonachtig: Piet Gijzenbrugstraat 29 I, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij had een relatie met Reynerus Brugge, met wie ze na de oorlog huwde.

Stolk, Simon, Schiedam 16-10-1913, Kelner
Woonachtig: Haverschmidtstraat 89, Den Haag
Gearresteerd: 1941, vrijgekomen 30-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat vor dem 22.6.41 die illegale Hetzschrift “De Waarheid” bezogen. Er ist nach einer Warnung aus der haft entlassen worden’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Stolp, Jan, Koog aan de Zaan 14-2-1909, Bakker
Woonachtig: Koning Williamstraat 27, Zaandam
Gearresteerd: 24-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 31-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten op muren. Hij zorgde voor distributiekaarten voor onderduikers.

Stoltz, Dirkje Antonia (To, Toos), Amsterdam 15-7-1909, Coupeuse
Woonachtig: Theophile de Bockstraat 95 II, Amsterdam
Gearresteerd: 18-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Stoof, Johannes Marinus, Delft 21-11-1899, Stoker
Woonachtig: Brouwerstraat 15, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Opperman. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Storck, Theodorus Johannes Antonius, Amsterdam 19-6-1892, Garagehouder
Woonachtig: Westermarkt 10 I, Amsterdam

Stoter, Hendrik, Hoogeveen 15-1-1897, Takelaar
Woonachtig: Dahliastraat 48, Rotterdam
Gearresteerd: 3-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Siegburg, Rockenberg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het verspreiden van pamfletten onder Wehrmacht-soldaten. Hij werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Stouten, Izaäk, Bodegraven 18-7-1915, Havenarbeider
Woonachtig: Nieuwe Oostenburgerstraat 16 II rechts, Amsterdam
Gearresteerd: 26-3-1945
Overleden: Amsterdam 26-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte die aan muren. Tijdens het plakken van De Waarheid op de Scharrebiersluis aan het Kadijksplein door officier van de Kriegsmarine betrapt en toen hij vluchtte werd hij dodelijk getroffen door een schot door het hoofd.

Straatsma, Nicolaas, Amsterdam 8-3-1914, Timmerman
Woonachtig: Grianestraat 3, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten op muren. Hij was lid van de Raad van Verzet. Hij nam deel aan het gewapend verzet

Straten, P. van
Woonachtig: Houtrijkstraat 7, Amsterdam

Straten, Salomon Abraham van, Asperen 12-9-1898, Expeditieknecht
Woonachtig: Kuinderstraat 50 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden Europa 31-12-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Strengholt, Roelof Gerard, Amsterdam 5-11-1906, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Ostadestraat 43, IJmuiden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling N.R.H. (1937). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans
Overleden: Bloemendaal 2-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was aangesloten bij de Raad van Verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Stricker, Jan Hendrik Bernardus, Amsterdam 21-10-1884, Voorman
Woonachtig: Tasmanstraat 1 I links, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gekozen tot onbezoldigd bestuurslid N.A.S. Lijst revolutionairen (1925). N.A.S. Secretaris Opperlieden Federatie (bezoldigd). Voorzitter Landelijke Federatie afdeling Amsterdam Bouwvakarbeiders. Bestuur P.A.S. (1934). N.A.S. (1938) en L.W.C. Spreker. Bestuur I.S.F. Vergadering 1-Meicomité P.A.S./L.J.G./R.S.A.P. (1938). Bestuur P.A.S. (1939). Penningmeester afdeling A.V.V.O. (1939). Penningmeester afdeling F.I.S. (1939).
Gearresteerd: 19-9-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 6-6-1942

Strijb, Antonius Petrus (Antoon), Woensel 15-1-1911
Woonachtig: Kalmoesstraat 37, Eindhoven

Strijb-Van den Hurk, Anna Margaretha, Beeck (Duitsland) 12-5-1900
Woonachtig: Kalmoesstraat 37, Eindhoven

Strijker, Hendrik, Amsterdam 25-10-1908, Straatwerker
Woonachtig: Borgerstraat 66 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 1-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Stroomberg, Jannes, Arnhem 2-8-1896, Machinist NS
Woonachtig: Verbindingsweg 67 B, Zwolle
Gearresteerd: 20-2-1945
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in Zwollekerspel gearresteerd.

Stróz, Laja (Lea), Czestochowa (Rusland) 10-4-1906, Kleermaakster
Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 8 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Theresienstadt, Auschwitz
Overleden: Midden Europa 28-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij had de Poolse nationaliteit. Zij was lid van een communistische Poolse verzetsgroep die met de CPN verbonden was. Zij werd door de Amsterdamse politie gearresteerd.

Struik, Gerrit van der, Steenwijk 30-1-1889, Sigarenmaker
Woonachtig: Domme Aanleg 9, Hengelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Struik, Jacobus Marinus (Koos), Stavenisse 9-9-1906, Schipper
Woonachtig: Overijselschestraat 46, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 12-1-1943, vrijgekomen 14-3-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij is op 14-3-1944 uit Vught gevlucht.

Struik, K.
Woonachtig: Koninginneweg 47, IJsselmonde

Struik, Nanne, Groningen 28-7-1900
Woonachtig: Fivelstraat 31 A, Groningen
Gearresteerd: eerste arrestatie 5-1-1944, tweede arrestatie 11-12-1944
Gevangenschap in: Groningen, Wilhelmshafen

Struik, Steven van der, Odoorn 25-11-1911, Monteur
Woonachtig: Veeteeltstraat 63 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 26-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Witten (Westfalen, Duitsland)
Opmerkingen: Hij werd op 19 september 1944 in Witten te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Struik, Thomas Antonie (Anton), Rotterdam 8-4-1897, Ingenieur
Woonachtig: Leidschegracht 117 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Civiel ingenieur. Belangrijke rol in C.P.H./C.P.N. (feitelijk leider). Geldschieter drukkerij Atalanta (1932). Voorzitter algemene aandeelhoudersvergadering Drukkerij Atalanta (1933). Politiek koerier tussen Moskou en Nederland (1933). Heeft 7 jaar in Sovjet-Rusland gewerkt. Komt spreken voor werknemers van Calvé Delft. Spreker tijdens 1-mei viering te Rotterdam. Partijcongres C.P.N. (1935). Spreker op Landdag V.V.S.U. (1938). Bestuurslid C.P.N. (1936, 1938). Veelvuldig in Sovjet-Unie. Praktisch hoofdredacteur De Tribune.
Gearresteerd: 20-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij richtte in opdracht van de landelijke CPN-leiding het Solidariteitsfonds in juli 1941 op (Lodewijk Gilliéron kreeg de leiding).
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Struik-Van Boxel, Geertruida Johanna (Trui, Truus), Amsterdam 9-8-1907
Woonachtig: Leidschegracht 117 II, Amsterdam
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Leendert Willem van den Muijzenberg

Struik, W.
Woonachtig: Koninginneweg 47, IJsselmonde

Struikman, Pieter Abraham, Den Haag 16-6-1912, Betonwerker
Woonachtig: Van Bassenstraat 97, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: IJzervlechter. Bestuur sectie C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Stubbe, Gerrit, Beerta 1-3-1899
Woonachtig: Schanskerdijk 17, Drieborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Bestuur afdeling C.P.N.
Gearresteerd: 1-6-1941, vrijgekomen 10-1-1943
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Stuijt, Jan Laurens, Rotterdam 23-5-1885, Havenarbeider
Woonachtig: Moerkerkestraat 118a, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 2-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werkte samen met Wouter Jaspers. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Suchtelen, Guido Joost van, Naarden 6-12-1920, Directiesecretaris uitgeverij
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 547, Amsterdam

Suesan, Gerrit, Amsterdam 16-6-1899, Winkelier
Woonachtig: Boreelstraat 18, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-8-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Suesan-Jacobs, Rachel, Amsterdam 17-1-1899
Woonachtig: Boreelstraat 18, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18 -10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Suesan, Joseph, Amsterdam 5-2-1925, Student
Woonachtig: Boreelstraat 18, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Suesan, Juda, Amsterdam 2-4-1930, Scholier
Woonachtig: Boreelstraat 18, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Suk, J.C.
Woonachtig: Noordeinde 5, Meppel

Summeren, Catharina van, Rotterdam 3-4-1921
Woonachtig: Boezemstraat 107, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 4-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Swaab, Aaron, Amsterdam 30-7-1904, Gummiplakker
Woonachtig: Tilanusstraat 75 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: <11-11-1942
Gevangenschap in: Sicherheitsdienst Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zijn arrestatie samen met enkele andere werknemers van Hollandia-Kattenburg, leidde tot het grote drama van Hollandia-Kattenburg, waarbij meer dan achthonderd Joden de dood in werden gejaagd.

Swaab, Jacob (Jacques), Amsterdam 15-4-1913, Chauffeur expediteur
Woonachtig: Valkenburgerstraat 106 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-2-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Mauthausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Oberwachtsmänner Schaap en Nap van de Sicherheitsdienst.

Swaab, Sally, Amsterdam 5-12-1901, Hulpbesteller PTT
Woonachtig: Bernard Kochstraat, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <1-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz, Monowitz
Overleden: Monowitz 1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Swaaf, W.F. de
Woonachtig: Zuideras 97, Rotterdam

Swaan, Meijer de, Groningen 17-9-1911, Koopman textiel
Woonachtig: Heerengracht 28 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij zat met zijn echtgenote op verschillende adressen in Amsterdam ondergedoken, op het laatst bij het echtpaar Joseph en Johanna van Sante-Moes op de Heerengracht 28 II. Omdat dat echtpaar in het communistisch verzet actief was en onder andere werkzaamheden voor De Vrije Katheder verrichtte, gingen hij en zijn echtgenote ook werkzaamheden voor De Vrije Katheder verrichten: het verrichten van typewerk voor De Vrije Katheder en berichten van de radio luisteren en overnemen.Swaan-Roos, Henderina de (Hennie), Groningen 17-9-1911, Bibliotheekassistente
Woonachtig: Heerengracht 28 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij zat met haar echtgenoot op verschillende adressen in Amsterdam ondergedoken, op het laatst bij het echtpaar Joseph en Johanna van Sante-Moes op de Heerengracht 28 II. Omdat dat echtpaar in het communistisch verzet actief was en onder andere werkzaamheden voor De Vrije Katheder verrichtte, gingen zij en haar echtgenoot ook werkzaamheden voor De Vrije Katheder verrichten: het verrichten van typewerk voor De Vrije Katheder en berichten van de radio luisteren en overnemen.

Swaan, Petrus Johannes, Amsterdam 15-4-1908, Tuinder
Woonachtig: Torresstraat 43 II, Amsterdam
Gearresteerd: 26-8-1944
Gevangenschap in: Neuengamme, Kaltenkirchen
Overleden: Kaltenkirchen 9-12-1944

Swaap-Delden, Celina, Amsterdam 24-8-1921, Schortenwerkster
Woonachtig: Waterlooplein 79 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Swalf, Marcus, Berchem (België) 6-2-1902, Kleermaker
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Swaneveld, Abraham, Vlaardingen 2-9-1883, Havenarbeider
Woonachtig: Parelstraat 7 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Secretaris afdeling Rotterdam Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking.
Gearresteerd: 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 16-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Swart, Kapper
Woonachtig: Kromme Mijdrechtstraat 3, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de lokale productie van De Waarheid.

Swart, Henri (Harry), Amsterdam 19-7-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Pretoriusstraat 74 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Swart, Nathan, Amsterdam 22-9-1920, Borstelmaker
Woonachtig: Czaar Peterstaat 43, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 28-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Groß-Rosen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 14-3-1945

Swarte, Isaäc, Amsterdam 14-8-1910, Lompensorteerder
Woonachtig: President Brandstraat 58 II, Amsterdam
Gearresteerd: <3-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Polen 31-3-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Swarte-Bak, Lena, Amsterdam 1-9-1911, Stikster
Woonachtig: President Brandstraat 58 II, Amsterdam
Gearresteerd: <3-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 11-6-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Swarte, Salomon de, Amsterdam 6-2-1914, Perser
Woonachtig: Gentiaanstraat 16 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Swenger, Jan Antonius, Amsterdam 8-8-1920, Bakker
Woonachtig: Cornelis Anthoniszstraat 15, Amsterdam
Gearresteerd: 2-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam, Rozenoord 31-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichte activiteiten voor De Waarheid en was lid van een knokploeg.

Swiebel, Cornelis Marinus, Den Haag 10-7-1910, Ambtenaar Raad van Arbeid
Woonachtig: Lekstraat 90 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Swieten, Hermanus van (Herman), Delft 25-3-1898, Glasblazer
Woonachtig: Hoornschestraat 1, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Swieten, Victor Alfred, Rijswijk 11-11-1906, Monteur
Woonachtig: Laarderweg 108, Eemnes
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 3-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Swinderen, Carl Wilhelm van, Onstwedde 20-7-1889
Gearresteerd: 11-12-1944
Gevangenschap in: Groningen, Wilhelmshafen

Swint, Johannes Franciscus, Groningen 9-1-1895, Verzekeringsagent
Woonachtig: Klaprooslaan 51 B, Groningen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voeger. Penningmeester afdeling C.P. Kandidaat C.P. gemeenteraad 1923. Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Gevangenschap in: Krententuin Hoorn
Overleden: Groningen 1-1-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij was betrokken bij de distributie van geld, levensmiddelen en valse aan onderduikers Persoonsbewijzen. Hij verspreidde het illegale blad Verzet. Omgekomen door Silbertanne-moord; hij werd door drie mannen ’s-nachts van huis gehaald en op het Linnaeusplein door B. van Swinden met drie kogels dood geschoten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn of lot als slachtoffer van een Silbertanne-moord. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Swolfs, Franciscus Joannes Cornelius, Tilburg 25-10-1901, Los werkman
Woonachtig: Van Mierisstraat 77, Tilburg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Plaatsvervangend bestuurslid C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad. Ronselde voor Spanje.
Gearresteerd: Eerste arrestatie ~26-2-1941, vrijgelaten eind 3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Wolvenhoek ‘s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Opmerkingen: Ten tijde van de Februaristaking was hij in Amsterdam en werd daar gearresteerd.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Tilburgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan van de Mortel (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Swolfs, Josephus (Sjef), Zaandam 8-5-1915, Werknemer munitiefabriek
Woonachtig: Zuiddijk 168, Zaandam
Gearresteerd: 12-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Utrecht, Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 23-7-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte in een munitiefabriek en werd daar lid van een CPN-sabotagegroep. Bij huiszoeking werd de springstof trotyl gevonden.

Swolfs-Boer, Kaatje, Emmen 17-1-1920
Woonachtig: Zuiddijk 168, Zaandam

Taconis, Krijn Hendrik, Rotterdam 7-5-1918, Foto-journalist
Woonachtig: Leidschestraat 43 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij behoorde bij de groep van Christian Corneille Dutilh. Hij was betrokken bij de Persoonsbewijs Centrale. Hij werd tegelijkertijd met Carel Adriaan Blazer, Adrianus Windig en het echtpaar Sally en Johanna Henriëtte Presburg-Blazer gearresteerd Keizersgracht 522.

Tak, Jacob (Jaap), Amsterdam 20-6-1920, Lederbewerker
Woonachtig: Dovenetelstraat 11 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 24-7-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 9-1-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten; hij voerde in vermomming actie.

Takes, Frederik Christiaan Marinus (Frits, Jan Mulder), Amsterdam 4-4-1881, Kantoorbediende
Woonachtig: Jekerstraat 90 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Communistisch spreker. Procuratiehouder (1932). Secretaris C.P.H.L.C. (1926). Lid van partijschoolcommissie C.P.H. (1926). Spreker op 1 meiviering C.P.H. Velsen (1932). Leiding revolutionaire actie IJmuiden (1932).
Opmerkingen: Hij is 27-6-1944 in Amsterdam overleden.

Takken, Willem Gerardus, Amsterdam 18-5-1908, Bankwerker
Woonachtig: Zaanstraat 35 I, Amsterdam
Gearresteerd: 10-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht von kommunistischer Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Talman, Ale, Dantumadeel 18-7-1870
Woonachtig: Barendszstraat 10 III, Amsterdam

Talman, Cornelis, Amsterdam 12-2-1908, Loopknecht
Woonachtig: Barendszstraat 10 III, Amsterdam

Talman, Tjibbe, Amsterdam 2-12-1904, Los werkman
Woonachtig: Barendszstraat 10 III, Amsterdam

Tamboer, Gerrit, Apeldoorn 7-8-1898, Bleker
Woonachtig: Valkerweg 67, Apeldoorn
Gearresteerd: 5-9-1941
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Arnhem, Keulen, Rheinbach, Siegburg
Overleden: Siegburg 12-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was koerier voor de illegale CPN.

Tammes, Emmo, Amsterdam 9-1-1915, Machinebankwerker
Woonachtig: Vegastraat 109, Amsterdam
Gearresteerd: 28-7-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Tamzil, (Iskander), Kota-Gedang (Nederlandsch Oost Indië) 21-5-1908, Student
Woonachtig: Prins Hendrikstraat 31 A, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student Leiden. Lid P.I. Communist. Voerde illegale communistische propaganda op Java. Leiding Perhimpoenan Indonesia (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Opmerkingen: Er was in Nederlandsch Indië geen vrijheid van meningsuiting, zodat propaganda maken illegaal was; er was in de christelijk-liberale traditie een soort fascistische dictatuur met gevangenschap gevestigd.

Taraschewski, Fritz (Duitse Gerrit, Gerrit Mulder), Gelsenkirchen (Duitsland) 19-3-1915
Woonachtig: Leeuwarden
Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling die in Friesland onderdak vond en daar onmiddellijk na de Duitse inval aan het communistisch verzet ging deelnemen. Hij stencilde de Friese versie van De Vonk.

Taselaar, Avika Maria Jacoba, Dordrecht 15-7-1912, Onderwijzeres
Woonachtig: Prinsengracht 389 II (Nieuwe Suyckerhofje), Amsterdam
Gearresteerd: <7-1943, vrijgekomen 13-11-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Ravensbrück

Taselaar, Margaretha Philomena, Dordrecht 15-4-1917, Secretaresse
Woonachtig: Heerengracht 175, Amsterdam
Gearresteerd: 19-3-1943, vrijgelaten 17-4-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Karel Louis de Vries woonde bij haar in het pand. Zij werd tegelijkertijd met Karel Louis de Vries en Harke Ruurd Kijlstra in opdracht van Untersturmführer Schöning van de Rotterdamse Sicherheitsdienst in Amsterdam door de Rotterdamse inspecteur van politie Breugen gearresteerd. Ze werden tegelijkertijd door de Rotterdamse Sicherheitsdienst vrijgelaten.

Tazelaar, Cornelis Jacobus (Kees), Schiedam 6-9-1899, Stoker
Woonachtig: Spaanschebocht 6 A, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Sint-Michielsgestel, Vught, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 22-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Vught stond aangegeven als arrestatiereden ‘CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Teeboom, Beppy, Amsterdam 20-7-1926, Naaister
Woonachtig: Schalkburgerstraat, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Teeboom, Jacob, Amsterdam 4-9-1900, Diamantzager
Woonachtig: Retiefstraat 34 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenoot van Esther van West (1935).
Gearresteerd: 20-6-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 16-7-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Teeboom-Van West, Esther, Amsterdam 30-4-1904, Confectie naaister
Woonachtig: Retiefstraat 34 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Partijcongres C.P.N. (1935). Districtsbestuur C.P.N. Partijbestuur C.P.N. (1936 tot 1938). C.P.N. kandidaat voor 2e kamerverkiezingen (1937). Kandidaat voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939). Communiste. Spreker op vergaderingen. Partijbestuur C.P.N. (1938). Lid controlecommissie C.P.N. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Gemeenteraad Amsterdam (1938).
Gearresteerd: 20-6-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Centrale Inlichtingendienst vermeldde haar als Theeboom-West.

Teeboom, Joseph, Amsterdam 26-11-1923, Letterzetter
Woonachtig: Retiefstraat 34 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 2-6-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Oorlogsgravenstichting vermeld dat hij in Bergen-Belsen is overleden, maar andere bronnen geven aan dat hij de oorlog overleefd heeft.

Teeboom, Louis, Amsterdam 1-1-1899, Kantoorbediende
Woonachtig: Ploegstraat 40, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog actief binnen de SDAP.

Teeboom-Wolsing, Antonette Adelheid, Oberhausen (Duitsland) 29-9-1902
Woonachtig: Ploegstraat 40, Amsterdam

Teeffelen, Hendrikus van, Wamel 15-1-1906, Typograaf
Woonachtig: Duyststraat 46 A, Rotterdam
Gearresteerd: 21-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-11-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Teelen, Franciscus Bernardus Canisius Maria, Zevenaar 21-4-1905, Schoenmaker
Woonachtig: Twello
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Teeseling, Cornelis Gerardus van (Cor), Amsterdam 16-11-1915, Beeldhouwer
Woonachtig: Sumatrastraat 197 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Gansstraat Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het stencilen en verspreiden van De Waarheid.

Teeuwen, Hendrik Willem, Rotterdam 9-9-1914, Fraiser
Woonachtig: Schuttersstraat 48, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Amersfoort
Opmerkingen: Hij is uit Amersfoort vrijgelaten, wat af te leiden is uit dat hij op 1-9-1944 gearresteerd werd vanwege een inbraak.

Teeuwen, Hermanus Johannes, Haarlem 3-7-1918, Rijwielhersteller
Woonachtig: Spoorwegstraat 20, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Teiwes, Johannes Hendrik, Amsterdam 4-6-1911, Dansleraar
Woonachtig: Van Spilbergenstraat 39, Amsterdam
Gearresteerd: 3-10-1944

Teixeira de Mattos, David (Dirk Tesselman), Rotterdam 15-1-1918
Woonachtig: Spuistraat 46, Den Haag
Opmerkingen: Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942.

Tekamp, Pieter, Amsterdam 25-8-1894, Machinebankwerker
Woonachtig: Celebesstraat 103 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad Amsterdam voor de C.P.N. (1935).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij werd door de Sicherheitsdienst omschreven als ‘gefährliche Kommunist’.

Tekelenburg, Jan (Jan Tekkel), Sneek 25-5-1906
Woonachtig: Sneek
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Telders, T.D.
Woonachtig: Spaarpotstraat 16, Deventer

Tellegen, Antonius Otto Hermanus (Toon), Zwolle 25-5-1907, Arts
Was lid van de Vliegende Brigade.
Gearresteerd: 7-10-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 23-10-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Tellegen-Westerouen van Meeteren, Henriëtte Catherine, Nijmegen 31-7-1908
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Telling, Johan Reinier (Joop), Groningen 7-1-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Bloemgracht 82 III, Amsterdam
Gearresteerd: 15-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd door de agenten van politie Albers en Van den Berg van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst) gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Tätigkeit, Deutschfeindlichkeit’.

Telling-Dekens, Everdina Johanna, Rotterdam 8-5-1919
Woonachtig: Bloemgracht 82 III / Prinsengracht 79, Amsterdam

Tent, Jacobus Joannes Bouke van, Den Haag 2-10-1898, Boekhouder
Woonachtig: Oranjeplein 39, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Dienstweigeraar (voor 1925). Lid van het bestuur van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing (1928). Functionaris V.V.V.C. (1928).Plaatselijk leider Landelijke Werkl. Organisatie der C.P.H. (1935).
Gearresteerd: 13-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-12-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Tent-Rollmann, Johanna Maria, Den Haag 24-8-1910
Woonachtig: Oranjeplein 39, Den Haag
Gearresteerd: 13-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Tepaske, Cornelis Johannes, Amsterdam 20-12-1880, Broodbezorger
Woonachtig: Distelkade 8, Amsterdam

Tepaske-Vos, Elisabeth, Amsterdam 20-3-1882
Woonachtig: Distelkade 8, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was koerierster voor Gerben Wagenaar.

Terol, Albertus, Zandvoort 20-9-1895, Stoelenmatter
Woonachtig: Ursulastraat 6 B, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stoelenmaker. Lid Werklozen Advies Commissie Beijerstraat (Den Haag). Afgevaardigde Volkscongres 26 en 27 maart 1932 te Utrecht. Kandidaat gemeenteraad Haarlem voor de C.P.N. (1935). Afdelingssecretaris C.P.N. (1937).
Opmerkingen: Hij dook onder als Johannes Zwarter.

Tersteeg, Johannes Arnoldus (Nol), Huissen 1-1-1890, Mijnwerker
Woonachtig: Nieuwenhagen
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij verleende hulp aan onderduikers.

Teske, David (Daaf), Leiden 25-3-1908

Teske, Johannes (Gellekom), Leiden 4-12-1901, stukadoor
Woonachtig: Ambonstraat 1, Leiden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Communist. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 14-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Sachsenhausen, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 12-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung kommunist. Schriften’. Hij is na bevrijding overleden ten gevolge van gevangenschap.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Tettelaar, Arij, Schiedam 23-4-1900, Adjunct-commies
Woonachtig: Krielerf 8, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 4-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Tettelaar, Pieter, Schiedam 18-8-1894, Havencontroleur
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Tettero, Hendricus Josephus Lodewijk (Henk), Den Haag 14-1-1904, Timmerman
Woonachtig: Edisonstraat 78 ^I, Den Haag
Gearresteerd: 16-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij huisvestte voor en tijdens de oorlog de belangrijke KPD-man Heini Meyer. Hij stencilde De Vonk en De Waarheid in een pakhuis in de Falckstraat. Hij werd gearresteerd door Inlichtingendienstman Veefkind en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘komm. Propaganda’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Tettero-Wennekes, Mijntje, Den Haag 12-5-1907
Woonachtig: Edisonstraat 78 ^I, Den Haag
Opmerkingen: Aan het eind van de oorlog was ze huisbewaarster op het landgoed De Wolberg in Epe, dat eigendom was van de collaborerende makelaar George Meyer, die goede contacten met Reinder Zwolsman en de Sicherheitsdienst onderhield. Op het landgoed verbleef de belangrijke KPD-man Heini Meyer, die voor de oorlog eerst naar de Sovjet Unie vluchtte en vervolgens naar Nederland vertrok om verzet tegen Hitler-Duitsland te organiseren. Hij vond toen onderdak bij de familie Tettero. Tijdens de oorlog bleef hij ondergedoken en participeerde ook in het communistisch verzet in Nederland. Of er familieverband tussen de twee Meyer’s bestond is onbekend.

Teulingen, Hendrik Willem van, Den Haag 19-4-1921
Woonachtig: Mijtensstraat 103, Den Haag
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Teunissen, Johan, Amsterdam 17-1-1897, Machinehandel. Reiziger
Woonachtig: Rielerweg 132, Deventer
Gearresteerd: 28-6-1943
Gevangenschap in: Arnhem, Vught, Utrecht, Siegburg
Overleden: Siegburg 12-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid in eigen woning en verspreidde die. Hij zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in. Hij is in de gevangenis overleden.

Teunissen, Teunis, Ede 12-6-1901, Metselaar
Woonachtig: Borgerstraat 157 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Penningmeester afdeling V.V.S.U. (1933). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Warschau, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Soll Mitglied der illegalen CPN sein – Arbeitsstörungen verursacht haben’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Theil, Willem Cornelis, Rijswijk 1-9-1900, Stukadoor, koetsier
Woonachtig: Miquelstraat 5, Den Haag
Gearresteerd: 11-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Rottweil, Dautmergen, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 23-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er sich noch dem Verbot der CPN illegal für die betätigt und war Leiter einer Fünfergruppe’.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Theunis, Albertus, Amsterdam 6-12-1924, Straatmaker
Woonachtig: Gilles van Ledenberchstraat 34 II, Amsterdam
Gearresteerd: <1942
Overleden: Frankfurt am Main (Duitsland) 12-12-1944
Opmerkingen: Hij werd bij de brandweer van IG Farben in Frankfurt am Main (Duitsland) te werk geteld.

Theunissen, Johannes Wilhelmus Hubertus (Giel), Mesch 30-1-1904, Krantenbezorger
Woonachtig: Munstergeleen
Overleden: Stadbroek (Limburg) 7-9-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Bij verspreiding van De Waarheid samen met Paulus Crauwels gearresteerd en de dag daarop zijn beiden door landwachters doodgeschoten

Thie, Cornelis Johannes, Amsterdam 22-9-1912, Huisschilder
Woonachtig: Amstellaan 101 III, Amsterdam
Gearresteerd: 7-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij bracht in mei 1940 de CPN-partijbezittingen en documenten in veiligheid. In een vergadering bij hem thuis tussen Johan Janzen en Louis Jansen werd De Waarheid opgericht. In zijn woning werden De Waarheid en pamfletten gestencild. Hij stencilde De Waarheid en pamfletten. Vanuit zijn woning werd een belangrijk deel van de oproepen voor de Februaristaking verspreid. Hij ontving van Wouter Kalf enkele honderden exemplaren van De Waarheid en distribueerde die over de verspreiders. Hij zat bij Jacomina Versteeg-Van Heeswijk ondergedoken. Zij had ook nog een Joodse onderduiker. De Joodse onderduiker werd verraden, waardoor de Sicherheitsdienst een inval deed en Thie ook gearresteerd werd.

Thöenes, Betsie, Rotterdam 2-3-1906, Onderwijzeres
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 4 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Thöenes, Dirk, Rotterdam 19-8-1904
Woonachtig: Doezastraat 30 A, Hillegersberg
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Thöenes-Schuddebeurs, Grietje Elisabeth (Betsie), Zevenhuizen 30-8-1883, Onderwijzeres
Woonachtig: Doezastraat 30 A, Hillegersberg
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 28-2-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Thöenes, Jacoba Antonie (Toos), Rotterdam 2-10-1917, Onderwijzeres
Woonachtig: Schieveenstraat 40 B, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Thöenes, Piet, Rotterdam 26-8-1921
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 4 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Tholen, Heinrich, Willich (Duitsland) 23-1-1907, Mijnwerker
Woonachtig: Heggenstraat 55, Schaesberg
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij ondersteunde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Thomassen, Arie, Rotterdam 23-11-1885, Stoker grote vaart
Woonachtig: Zwarte Paardenstraat 53, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Brochurehandelaar C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 2-9-1941
Gevangenschap in: Rivierpolitie, Oranjehotel, Amersfoort, Weteringschans
Overleden: Amsterdam 24-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Thomsen, Olaf Thingberg, Bandoeng (Nederlandsch Oost Indië) 17-12-1919, Student
Woonachtig: Banstraat 49, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij had de Deense nationaliteit

Thus, Bernardus Theodorus, Zevenaar 23-7-1911, Kruidenier
Woonachtig: Grote Overstraat 34, Deventer
Gearresteerd: 12-8-1944
Gevangenschap in: Mühlberg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Tichelaar, Ruurt, Franeker 19-8-1912, Arbeider
Woonachtig: Franeker

Tiekink, Wilhelm, Enschede 4-3-1917
Woonachtig: Molenstraat 61, Enschede
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten.

Tiel, Gerard Hendrik van, Antwerpen (België) 7-6-1925, Elektrisch monteur
Woonachtig: Aalsmeerweg 56 I, Amsterdam
Gearresteerd: 26-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Bij zijn arrestatie droeg hij een vuurwapen. Hij werd aan het Weteringplantsoen gefusilleerd.

Tiemeijer, Hendrik Andries Johannes (Hans), Den Haag 28-1-1908, Toneelspeler
Woonachtig: Jacob Catsstraat 56 / Scheldestraat 12 III, Voorburg / Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange gearresteerd. Hij werd in het Oranjehotel door Sicherheitsdienstman Otto Lange tot bloedens toe met een vuist in het gezicht geslagen en met laarzen in het onderlijf geschopt. Zijn echtgenote mocht hem van Sicherheitsdienstman Otto Lange niet bezoeken, omdat het geen zin had, want ze zou hem toch nooit meer terugzien ‘omdat hij tegen de muur gezet zou worden’.

Tiemens, Karel Frederik Leonardus, Den Haag 24-11-1899, Monteur
Woonachtig: Convivastraat 117, Den Haag
Gearresteerd: 5-1-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Tienhoven
Woonachtig: Noordeinde 52, Leiden

Tillemans, Karel Cornelis, Rotterdam 15-1-1907, Bouwkundig opzichter
Woonachtig: Van Lennepplein 3, Soest
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 26-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Timmer, Gerrit, Amsterdam 26-1-1918, Boekbinder
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 83 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur afdeling E.M.M. (1936).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Timmer, Rut Lambertus, Amsterdam 17-4-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Korenbloemstraat 38, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte in het gewapende verzet samen met Arie van Poelgeest.

Timmerman, G.
Woonachtig: Steenweg 28, Enschede

Timmerman, Gerrit, Zaandam 29-1-1913, Chauffeur, monteur
Woonachtig: Holderbroekersdwarssstraat 9, Zaandam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dient in Internationale Brigade in Spanje (1937). Geronseld door Van Solingen. In 1937/8 teruggekeerd.
Gearresteerd: 12-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 15-5-1944
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Zaandam aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Joris in ‘t Veld (Sociaaldemocraat) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Timmerman-Schaddelee, Jannigje Johanna (Jenny), Werkendam 8-7-1907, Verpleegster
Woonachtig: Maretakstraat 38 B, Rotterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Haar man sneuvelde in Spanje. Was daar zelf verpleegster (1937-1938).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
NVM
Gearresteerd: 7-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Haar echtgenoot Jacob Levinus (Tim) Timmerman is in Spanje gesneuveld; zelf was ze als verpleegster in Spanje. Zij raakte haar Nederlanderschap kwijt, omdat ze gehuwd was met een Spanjestrijder; zij was aldus stateloos. Tijdens de oorlog wist zij haar Nederlanderschap terug te krijgen. In het verzet was zij onder andere koerierster. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Timp, Andreas (Dries), Delft 18-9-1910, Metaalarbeider, loodgieter
Woonachtig: Rozenstraat 31, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Komm. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Tintelen, W. van
Woonachtig: Klimophof 11, Den Haag

Tjemkes, Cornelis August (Tjemkano), Amsterdam 28-2-1904, Danser
Woonachtig: Boomstraat 50 II, Amsterdam
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Toet, Zier, Den Haag 31-10-1919
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 15-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Toeter, Jan, Beverwijk 23-8-1920, Elektricien
Woonachtig: Van der Hoopstraat 13 III
Gearresteerd: 16-8-1941
Opmerkingen: Hij werd door agent van politie Verhoef gearresteerd op het Damrak na een demonstratie op het Damrak. Hij verspreidde op het Damrak biljetten met de teksten ‘Geen Nederlander werkt voor de Duitsche Hitler Weermacht. Hij weigert.’ en ‘Samen met de Sovjet-volkeren strijdt ons volk voor de vernietiging van het Nazidom, voor vryheid en beschaving.’ Tegelijkertijd met hem werd gearresteerd Bernardus Manders en agenten van politie Verhoef arresteerde Johan Nicolaas Muller en Jan Toeter. De volgende dag vervoegde zijn moeder zich op het politiebureau dat haar zoon sinds de vorige dag spoorloos was, dat een ongeluk werd gevreesd en verzocht om opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst familieleden niet te verwittigen van een arrestatie.

Tol, François Augustijn van (Guus), Den Haag 2-1-1909, Huisschilder
Woonachtig: Boele van Hensbroekstraat 14, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Tol, van
Woonachtig: Jan ten Brinkstraat, Den Haag

Tollenaar, Arnoldus Hendrik, Den Haag 31-7-1914, Elektrotechnicus
Woonachtig: Soestdijkschekade 26, Den Haag

Tolmeijer, Barend Bernardus (Bab), Amsterdam 25-8-1910, Magazijnbediende
Woonachtig: Willemsstraat 210, Amsterdam
Gearresteerd: 11-9-1941
Gevangenschap in: Amsterdam, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Ravensbrück

Tolmeijer, Marcus, Amsterdam 6-11-1907, Werkman Stadsreiniging
Woonachtig: Marnixstraat 17 III, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: eerste arrestatie 26-2-1941, tweede arrestatie 14-3-1942, vrijgekomen 14-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd op 26-2-1941 door de politie gearresteerd vanwege het in de Marnixstraat verspreiden van pamfletten met een ‘opruiende inhoud’.

Tombrink, Gerardus Hendricus, Schiedam 2-6-1893, Metselaar
Woonachtig: Havendijk 154 A, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Tongeren, Jacobus Johannes van, Zandvoort 17-2-1918
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Tongeren, Lambertus Theodorus van (Bertus), Heemstede 20-4-1908, Metaalarbeider
Woonachtig: Uitgeest
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Toor, Hendrikus van, Rotterdam 7-2-1912, Elektrisch lasser
Woonachtig: Kameliastraat 58 A, Rotterdam
Gearresteerd: 20-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Neuengamme, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 16-10-1944
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij zangboekjes met liederen over de Watergeuzen verspreidde.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Top, Heiko, Amsterdam 1-6-1894, Gemeente werkman
Woonachtig: Hugo de Grootkade 84 III, Amsterdam
Gearresteerd: 15-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Gansstraat Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Top, Okko Coenraad, Amsterdam 19-7-1921
Woonachtig: Hugo de Grootkade 84 III, Amsterdam
Gearresteerd: 14-11-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Natzweiler
Overleden: Amsterdam 1-2-1947
Opmerkingen: Hij overleed aan de gevolgen van gevangenschap.

Topelen, Geert, Beerta 5-10-1894, Landarbeider
Woonachtig: A 322, Drieborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Bestuur Afdeling C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 30-3-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Scholtenshuis Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 3-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Tops, Paulus Johannes (Paul), Amsterdam 2-3-1915, Journalist
Woonachtig: Jan Luykenstraat 62, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Redacteur De Tribune. Werkt op C.P.N.-partijbureau (1937).
Gearresteerd: 3-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 14-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Torcque, Jacobus Joannes Baptiste, Haarlem 17-3-1888, Verzekeringsagent
Woonachtig: Fultonstraat 66, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Toren, Gerrit van den, Ambt Doetinchem 20-1-1900, Verpleger
Woonachtig: Asterstraat 16, Doetinchem
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ondertekent kandidatenlijst R.S.A.P. voor de gemeenteraad (1935). Penningmeester C.P.N. afdeling Doetinchem (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht kommunistischer Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Doetinchemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Willem Duval Slothouwer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Touw, Cornelis Johannes (Cor), Amsterdam 18-6-1906, Marktkoopman
Woonachtig: Lindengracht 211 II, Amsterdam
Gearresteerd: 15-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek, Auschwitz, Dachau
Overleden: Duitsland 25-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd door agenten van het bureau Nieuwe Doelenstraat gearresteerd, waarmee Karel Henri Broekhoff volledig verantwoordelijk voor deze moord is. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Betätigung’.

Touw, Johannes, Amsterdam 1-3-1905, Accumonteur
Woonachtig: Spaarndammerdijk 474, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur en zamelde geld in. Hij werkte bij Stork, waar tegelijkertijd Johannes Antonius Kleijn, Theodorus van Pol en Simon Schuit.

Touw, Petronella, Den Haag 29-10-1919
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Touw, Simon Leonardus, Amsterdam 31-1-1912, Metaaldraaier
Woonachtig: Louise Colignystraat 54 I, Amsterdam
Gearresteerd: 6-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Groß-Rosen, Dora, Ravensbrück

Traa, Johannes, Hooglanderveen 28-4-1913
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Traanman, Herman, Enschede 19-4-1923
Woonachtig: Geraniumstraat 7, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Arnhem, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten.

Trapman, Michiel, Velsen 22-5-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Bos en Lommerweg 26, Amsterdam

Trapman, Michiel Adriaan (Chiel), Rotterdam 10-1-1904, Klerk gemeentegiro
Woonachtig: Schinkelkade 22 II, Amsterdam

Trapman, Sara Adriana Johanna (Saar), Amsterdam 23-6-1907, Gemeente ambtenaar
Woonachtig: Leiduinstraat 23 II, Amsterdam
Gearresteerd: 17-9-1941
Gevangenschap in: Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd tegelijk met Cornelia Susanna Petiet, die op hetzelfde adres woonde, gearresteerd door rechercheur Kaaij van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Treijtel, Petrus Laurentius (Piet), Rotterdam 9-8-1877, Timmerman
Woonachtig: Valkenburgscheweg 30, Nijmegen
Gearresteerd: 19-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 21-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en was betrokken bij sabotageacties.

Treurniet, Arie, Den Haag 22-5-1903, Stuurman grote vaart
Woonachtig: Rivierenlaan 264 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 25-5-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Berlin (Duitsland)-Moabit, Brandenburg-Görden, Düsseldorf-Derendorf, Brandenburg-Görden, Buchenwald
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij is waarschijnlijk de overlevende Nederlander die het langst in Duitse gevangenschap heeft verbleven. Hij werd op 11-3-1943 in Buchenwald binnen gevoerd. In Buchenwald was hij lid van het communistische ‘Nederlandsche Comité’. Op de Schreibstube bracht hij Nederlandse politieke gevangenen onder in een Arbeitskommando, zodat het gevaar van een transport naar een ander concentratiekamp veel kleiner was, hij heeft daarmee veel Nederlanders, communisten en niet-communisten, het leven gered, ten koste van ‘groenen’ (misdadigers die als kapo veel gevangenen vermoordden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Berlijn waren aangegaan; Karel Henri Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij bij zijn vele bezoeken aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo hem op De Nooter gewezen heeft.

Triep, Johan Cornelis (Jan), Den Haag 23-2-1912
Woonachtig: Isingstraat 229, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).
Opmerkingen: Hij was een volle neef van Leendert Triep. Vooroorlogs alias was Triep volgens lijst van de CID, wat de naam van zijn stiefvader was. Hij werd geboren als Johan Cornelis Hansen, wat de achternaam van zijn officiële, maar niet biologische, vader was. Zijn ouders gingen kort na zijn geboorte uit elkaar en zijn moeder ging met zijn biologische vader Cornelis Triep samen wonen zonder dat de echtscheiding geregeld was. Johan gebruikte van jongs af aan de achternaam Triep. Na de officiële echtscheiding vele jaren later werd hij met de achternaam Barends, zijnde die van zijn moeder, in het bevolkingsregister ingeschreven. Zijn moeder is kort daarop officieel getrouwd met Cornelis Triep. Omstreeks zijn 20ste levensjaar werd hij door zijn stiefvader erkend, waarna de achternaam Triep officieel werd. Volgens familie zou hij in Vught gevangen hebben gezeten.

Triep, Leendert Johannes (Leen), Den Haag 7-2-1911, Glazenwasser
Woonachtig: Laakkade 89, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dient waarschijnlijk in Internationale Brigade Spanje (1937).
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Tijdens de oorlog diende hij in het Nederlandse leger en had daardoor na de Nederlandse capitulatie de status van krijgsgevangene. Hij behoorde tot een groepje binnen De Vonk-groep onder leiding van Jan van Kalsbeek, voornamelijk bestaande uit voormalige Spanjestrijders, dat omstreeks 20 mei 1940 gevormd werd en dat sabotageacties ging ondernemen als auto’s onklaar maken en telefoonkabels doorsnijden. Hij dook onder in het tuinhuisje van ‘ome Philip (Johan Philip Wagner). Hij stencilde De Vonk in het tuinhuisje. Omdat arrestatie in verband met het oprollen van de NVM dreigde, meldde hij zich op advies van de illegale CPN zich aan toen voormalige krijgsgevangenen zich opnieuw in gevangenschap moesten begeven. Hij werd hospitaalsoldaat, in welke functie hij ook krijgsgevangenen verpleegde die daarvan bij wijze van straf uitgesloten waren.
De verzetsman Triep, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Trim, Frederik Christiaan (Freek), Amsterdam 23-9-1914, Typograaf
Woonachtig: Joan Melchior Kemperstraat 92 II, Amsterdam
Gearresteerd: 21-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 24-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij werd op 21 juli door het gemeentelijk arbeidsbureau naar de Heijde Mij. In de Galerij aan het Frederiksplein gestuurd om daar te gaan werken. Hij is daar nooit aangekomen. Op 22 juli vroeg zijn vader om zijn opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te arresteren zonder de verwanten te waarschuwen; het was andere politiebureaus verboden om verwanten die de vermissing meldden, door te verwijzen naar de Inlichtingendienst. Op 26 augustus 1941 meldde de echtgenote van Trim op het politiebureau dat haar man ‘terecht is’, waarmee bedoeld werd dat ze wist dat hij gevangen zat.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Trip, Johannes, Odoorn 3-12-1901, Veenarbeider
Woonachtig: Tuindorp 5, Zwartemeer (Emmen)
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Assen, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau
Overleden: Dachau 28-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht komm. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Emmen aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan Bouma (Antirevolutionair en vervolgens NSB) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Trip, Roelof, Emmen 25-5-1910
Woonachtig: Tuindorp 5, Zwartemeer (Emmen)

Tromp, Jacob (Jaap), Uitgeest 29-3-1924, Drukker
Woonachtig: Middelweg 98, Uitgeest
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-8-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Tromp, Marinus (Rinus), Uitgeest 10-5-1911, Tuinder
Woonachtig: Middelweg 98, Uitgeest
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 4-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Tromper, Johannes Hendrik, Rotterdam 11-5-1912, IJzerwerker
Woonachtig: Daniël Stalpertstraat 95 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief in C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 20-1-1943, vrijgelaten 22-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij is op medische gronden vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Troost, D.
Woonachtig: Waddenweg 11, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Troost, Johannes Gerrit (Gerrit), Rotterdam 7-6-1916, Expeditieknecht
Woonachtig: Pimpernelstraat 16 C, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Utrecht
Opmerkingen: Vanwege het gevaar van arrestatie bij het oprollen van de NVM, was hij in het kader van de Arbeitseinsatz in Berlin (Duitsland) gaan werken. Hij werd in Berlin (Duitsland) gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Tropp, Baruch, Radomysl (Rusland) 28-7-1911, Kleermaker
Woonachtig: Van Woustraat 35 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Truder, Henriëtte, Amsterdam 10-3-1910, Naaister
Woonachtig: Blasiusstraat 39 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Tuijl, Bernardus, Den Haag 15-8-1897, Melkbezorger
Woonachtig: Hoefkade 1298, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Was in Rusland. Bestuur V.V.S.U. (1933). Bestuur H.V.C. (1937).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 2-8-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Tuinman, Hendrik (Henk), Genemuiden 9-5-1875, Mijnwerker
Woonachtig: Polslandstraat 19, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Mijnwerker. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A,P. (1935).
Gearresteerd: 12-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Stettin
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. Hij werd na ontslag op 17-2-1943 uit gevangenis in Duitsland te werk gesteld.

Tuinman, Herman, Rotterdam 27-10-1912, Timmerman
Woonachtig: Terschellingschestraat 9 A, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Mijnwerker. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A,P. (1935).
Gearresteerd: 19-1-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap en gevangenissen, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Tuinman-Klijn, Arriette Elisabeth, Rotterdam 25-9-1922
Woonachtig: Terschellingschestraat 9 A, Rotterdam

Tuinman, Jan, Rotterdam 12-8-1908, Stoker grote vaart
Woonachtig: Grondheerenstraat 12, Rotterdam
Gearresteerd: 5-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Stettin
Opmerkingen: Hij werd na ontslag op 12-4-1943 uit gevangenis in Duitsland te werk gesteld.

Tuinstra, Wicher Steven (Wim), Rotterdam 18-12-1912, Metaalbewerker
Woonachtig: Dordtschelaan 172 D, Rotterdam

Tulp, Haring (Harry), Leeuwarden 26-5-1909, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Govert Flinckstraat 23, Leeuwarden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reiziger. Voorzitter vergadering De Dageraad afdeling Leeuwarden (1937).
Gearresteerd: 28-5-1941
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 19-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Lesen u. Weiterleitung illegaler Lektüre’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Tweehuijzen, Evert Arnoldus, Amsterdam 21-7-1906, Arbeider Publieke Werken
Woonachtig: Lijnbaansgracht 58 b III achter, Amsterdam

Tweehuijzen-Te Paske, Elisabeth, Amsterdam 18-10-1911
Woonachtig: Lijnbaansgracht 58 b III achter, Amsterdam

Twigt, Arie Adrianus, Rotterdam 31-1-1912, Matroos grote vaart
Woonachtig: Stationsweg 21 A, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Twigt, Teunis (Teun), Bodegraven 26-11-1915, Knecht boekhandel
Woonachtig: Bothastraat 16 C, Amsterdam

Twisk, Cornelis (Cor), Uitgeest 31-5-1904, Bloembollenkweker
Woonachtig: Uitgeest
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Twisk, Simon, Uitgeest 15-3-1912, Tuinder
Woonachtig: Uitgeest
Gearresteerd: eerste arrestatie 20-2-1945, vrijgekomen 2-1945, tweede arrestatie 23-4-1945
Overleden: Uitgeest 23-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij is tijdens transport uit de trein gesprongen en ontsnapt. Hij is bij Duitse inval in zijn woning onder bed doodgeschoten.

Uden, Franciscus van, Delft 13-1-1907
Woonachtig: Bagijnhof 8, Delft
Gearresteerd: 1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Uden, Johannes Wilhelmus van, Laren 16-8-1907, Onderwijzer
Woonachtig: Oude Kerkweg 15, Laren
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Onderwijzer op wachtgeld (1938). Communist. Voorzitter afdeling Hulp aan Spanje.
Gearresteerd: 7-11-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 26-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Larense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Hubert van Nispen tot Sevenaer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Uelen, Anton Carel, Amsterdam 21-7-1922, Bakker
Woonachtig: Overamstelstraat 19 II, Amsterdam
Gearresteerd: 28-5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum-Schwesing 1-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Hij is in Roermond gearresteerd.

Ulenberg, Jan Dirk, Rotterdam 15-2-1895, Bankwerker
Woonachtig: Vletstraat 4 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. Brochurehandelaar C.P.N. (1938).

Ulenberg-Soetekouw, Cornica, Rotterdam 15-1-1896
Woonachtig: Vletstraat 4 A, Rotterdam
Gearresteerd: 13-8-1941, vrijgekomen 3-9-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege ‘verdacht van het hebben van comm. [communistische] pamfletten’.

Ulsen, Willem Frederik Nicolaas van, Amsterdam 14-8-1880, Stempelmaker
Woonachtig: Weesperstraat 52, Diemen
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 14-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Unen, Willem Jan Petrus van, Deventer 13-12-1906, Kok
Opmerkingen: Hij verrichtte als krijgsgevangene dwangarbeid in Keulen, daar op 29-6-1943 door bombardement om het leven gekomen.

Urbanus, Frederik Bernardus Wilhelmus Maria, Rotterdam 28-5-1889, Stukadoor
Woonachtig: Vonder 38, Rotterdam
Gearresteerd: 9-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Vught, Sint-Michielsgestel, Dachau
Overleden: Dachau 9-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort stond vermeld als arrestatiereden ‘CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Urgert, Pieter Johannes, Den Haag 11-12-1907, Groentehandelaar
Woonachtig: Leersumstraat 52, Den Haag
Gearresteerd: <1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Sandbostel 15-5-1945
Opmerkingen: Hij is na bevrijding overleden