Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: P-R

Paalvast, Henricus Johannus Gerardus (Harry), Leiden 14-7-1914, Huisschilder
Woonachtig: Driftstraat 118, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Initiatiefcomité tegen Vlootwet (1940).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Flossenbürg, Leitmeritz
Overleden: Flossenbürg / Kdo Leitmeritz 23-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de oprichting en productie van De Vonk en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘kommunistische Betätigung’. Toen hij vanuit Buchenwald in Groß-Rosen aankwam zag hij dat er nieuwe barakken (voor de SS) stonden die nog niet geschilderd waren. Toen vatte hij het plan op om als er voor de indeling in werkcommando’s om schilders gevraagd zou worden hij razendsnel zijn hand zou opsteken. Aldus geschiedde en hij vermeed daarmee het dodelijke verblijf in de steengroeve. Hij was in Buchenwald bevriend geraakt met Sibolt Adema en had hem gezegd hetzelfde te doen. Zodoende konden beiden tot begin 1945 in Groß-Rosen overleven, terwijl het merendeel van de Nederlandse gevangenen binnen enkele maanden in de steengroeve crepeerde (behalve een klein aantal dat op transport naar Dachau ging). Tijdens de evacuatie van Groß-Rosen raakte de vrienden uit elkaar met als gevolg dat Adema overleefde en Paalvast alsnog om het leven kwam.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Paalvast-Van Egmond, Johanna, Den Bosch 21-2-1914
Woonachtig: Driftstraat 118, Leiden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van H.J.G. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Opmerkingen: Zij was een dochter van Johan van Egmond. Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Paanakker, Willem (Wim), Amsterdam 29-5-1895, Stoker
Woonachtig: Padangstraat 6, Baarn
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 11-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 3-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Paape, Cornelis Nicolaas Pieter, Den Haag 4-11-1887, Steenhouwer
Woonachtig: Albert Cuypstraat 93, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij is 22-10-1944 in Den Haag overleden

Paape-Buskens, Jannetje (tante Jans), Leiden 13-6-1891, Huisvrouw
Woonachtig: Albert Cuypstraat 93, Den Haag
Gearresteerd: 3-7-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Kleef, Berlijn, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 9-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Vonk. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Sie hat nach dem Verbot der CPN bis Februar 1941 illeg. Hetzschriften verkauft. Da sie als fanatische Kommunistin anzusehen ist, wurde sie in ein KZ-Lager eingewiesen’.
Zij is tijdens een transport overleden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Paardje, David, Amsterdam 15-7-1914, Pianist
Woonachtig: Quellijnstraat 159 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 18-3-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 9-4-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Paassen, George Amandus Diderik van, Den Haag 17-1-1920, Radiotelegrafist
Woonachtig: Johannes Camphuijsstraat 322, Den Haag
Gearresteerd: 6-6-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Groß-Rosen, Mittelbau-Dora, Nordhausen
Overleden: Nordhausen 18-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Padding, Hendrik, Beilen 4-7-1916, Opzichter-tekenaar
Woonachtig: Bergschelaan 96 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 29-10-1942, vrijgekomen 2-11-1942, tweede arrestatie 17-1-1943, vrijgekomen 22-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Paeper, Lambertus, Amsterdam 28-4-1914, Machinebankwerker
Woonachtig: Zaanstraat 42 II, Amsterdam
Gearresteerd: 22-9-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 24-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Paeper-Huig, Margaretha (Gré), Den Helder 16-1-1917
Woonachtig: Zaanstraat 42 II, Amsterdam

Pals, Jans, Finsterwolde 26-6-1917, Landarbeider
Woonachtig: B 115, Ganzedijk
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939) maar niet gekozen.
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gearresteerd: 1-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Wewelsburg 5-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbr. [Verbreitung] ill. Komm. Zeitungen’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Pardoen, Johan, Rotterdam 20-3-1920, Slagersbediende
Woonachtig: 3e Helmersstraat 47 C III, Amsterdam
Gearresteerd: 8-4-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Koedijk 15-4-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Parijs, Israël, Amsterdam 9-9-1924
Woonachtig: Waalstraat 152 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 8-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij was een zoon van Barend Parijs en Bertha Leegwater-Hammel en vormde tweeling met Rachel.

Parijs, Rachel (Corrie), Amsterdam 9-9-1924
Woonachtig: Waalstraat 152 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij was een dochter van Barend Parijs en Bertha Leegwater-Hammel en vormde tweeling met Israël; zij huwde na de oorlog met Hendricus van Moock.

Parreira, Leo, Amsterdam 11-3-1905, Gummijassenmaker
Woonachtig: Tilanusstraat 46 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. In het Oranjehotel moesten Jacob Smeer en Bernard Luza van elkaar gescheiden onder fysieke dwang actieve communisten aanwijzen. Parreira was een van de aangewezenen, werd naar een onbekende plek overgebracht en op 20 november 1942 opnieuw het Oranjehotel binnengevoerd.

Parsser, Sara, Amsterdam 17-2-1908, Handwerkster
Woonachtig: Sint Antoniesbreestraat 62 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 18-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 13-10-1942

Pasman, Jacobus, Den Haag 2-6-1912, Broodbezorger
Woonachtig: Ribesstraat 45, Den Haag
Gearresteerd: 27-1-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Pastoor, Jan, Groningen 16-5-1899, Metselaar
Woonachtig: Musschenstraat 68, Hilversum
Stond vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst.
Gearresteerd: 1-3-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Hilversum 23-3-1947
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Sabotage’; hij was lid van de CPN en VVSU. Na de oorlog overleden ten gevolge van gevangenschap.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Pathuis, Jacob, Onstwedde 2-12-1910, Schipper
Woonachtig: Nieuwstraat 122 A, Groningen
Gearresteerd: 10-5-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 21-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘… kommunistischer Tätigkeit’.

Peek, Pieter, Purmerend 15-5-1893
Woonachtig: Purmerend
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Peeks, Henderkien (Henny), Gieten 1-4-1906, Verpleegster
Woonachtig: Eendrachtstraat 5, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilligster in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: J.V.A. Propagandafonds (1932).
Gearresteerd: 13-10-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück, Flossenbürg
Opmerkingen: Zij verleende hulp aan, vooral Joodse, onderduikers. Zij werd gearresteerd omdat ze hulp aan Joodse onderduikers gaf.

Peerlings, Gerard, Budel 21-7-1908, Koopman
Woonachtig: Margrietstraat 21, Eindhoven
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Ahlem
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Eindhovense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Anton Verdijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Peet, Adriaan Theodoor, Den Haag 25-10-1904, Schilder
Woonachtig: Pahudstraat 75, Den Haag

Peeters, Aloysius Joseph (Louis), ‘s-Hertogenbosch 17-3-1904, Sigarenwinkelier
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 46, Den Haag
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Peeters, Antoinette Marie, Den Haag 31-5-1923
Woonachtig: Goudenregenstraat 154, Den Haag
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Gerard Gilles Geelhoed.

Peeters, Bernardus Theodorus (Ben), ‘s-Hertogenbosch 1-12-1894, Sigarenfabrikant
Woonachtig: Fahrenheitstraat 671, Den Haag

Peeters, C.
Woonachtig: Pythagorasstraat 39, Amsterdam

Peeters, F.
Woonachtig: Wagenaarstraat 16, Nijmegen

Peeters, Gerard F., Elst 25-12-1888, Verzekeringsagent
Woonachtig: Wagenaarstraat 16, Nijmegen

Peeters, Nicolaas Bernardus (Nico), Den Bosch 12-4-1893, Sigarenfabrikant
Woonachtig: Goudenregenstraat 154, Den Haag
Gearresteerd: 2-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Fischen
Overleden: Dachau 21-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij bood hulp aan onderduikers. Nadat hij drie weken lang geschaduwd was, werd hij gearresteerd door inlichtingendienstman Veefkind, die zich als Benting voorstelde.

Peeters-De Mul, Huberta (Bertha), Philippine 22-4-1897
Woonachtig: Goudenregenstraat 154, Den Haag
Gearresteerd: 2-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij bood hulp aan onderduikers.

Peijters, Hendrik Karel Pieter, Den Haag 18-7-1885, Stukadoor
Woonachtig: Balistraat 7 I, Amsterdam

Pekelharing, Karel August, Hoorn 6-4-1909, Schilder, dichter, schrijver, danser, choreograaf
Woonachtig: Bagijnestraat 23, Den Haag / Van Oldenbarneveldtstraat 66 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Toneelspeler. Communist. Anti-militarist. Leider communistisch toneelgezelschap (1938).
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 4-4-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 10-6-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Om aan een mogelijke arrestatie te ontkomen ging hij in het Duitse Kassel werken bij de Siemens-Schuckert Werke. Later werd hij daar tramconducteur. Hij pleegde in Kassel sabotage, wat ontdekt werd; maar hij kon tijdig vluchten en illegaal de grens naar Nederland passeren. Hij dook bij Louis Botterman onder. Hij werkte mee aan het blad De Vrije Kunstenaar. Hij werd in het Americain Hotel gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Pel, Femke Petronella, Den Haag 20-9-1909, Verkoopster Jamin
Woonachtig: Laan van Meerdervoort 525, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.
Opmerkingen: Zij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Pel, Johanna Jacomina, Den Haag 21-12-1904, Verkoopster Jamin
Woonachtig: Laan van Meerdervoort 525, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.
Opmerkingen: Zij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Pel, Maria Jacomina Johanna, Den Haag 22-8-1894, Kinderjuffrouw, naaister
Woonachtig: Gooilaan 138, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anti-militariste. I.A.M.V. (1937; bedankt in 1938). Brochuredepothoudster afdeling Den Haag (1938).
Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.
Opmerkingen: Zij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Pelgrim, Evert Gradus, Dieren 29-10-1908
Woonachtig: Eindhoven
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Was in Spanje.

Pelgrim, Gradus (Gerrit), Rheden 12-12-1909, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Heezerweg 28, Eindhoven
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Berlijn (Duitsland)
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Pelgrim, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1955 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Pels, Friedrich Heinrich, Mülheim aan de Ruhr (Duitsland) 16-7-1912, Onderwijzer
Woonachtig: Kuipersstraat 6 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.

Pels, Izaak, Leiden 29-10-1877, Fondsbode
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fondsbode. Communist. Bestuur afdeling I.R.H. (1938).

Pels, Jan, Ransdorp 2-2-1909, Blikarbeider
Woonachtig: Vlusch 40, Krommenie
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hulpbesteller P.T.T. Voorzitter V.V.S.U. afdeling Krommenie (1936). Leider onderdistrict Zaanstreek der V.V.S.U. (1938).

Pels, Johannes Theodorus Anthonius, Amsterdam 29-9-1905, Kapper
Woonachtig: Daniël Stalpertstraat 26 III, Amsterdam
Gearresteerd: 4-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 17-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Pels, Naatje, Amsterdam 23-5-1905, Regenjassenplakster
Woonachtig: Javaplein 24, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Pels, Philip, Amsterdam 5-5-1925, Regenjassenplakker
Woonachtig: Foeliestraat 34, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Pelser, Bernardus, Amsterdam 3-11-1919, Letterzetter
Woonachtig: Van der Hoopstraat 42 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte op de drukkerij van De Waarheid (in de periode dat De Waarheid gedrukt werd in plaats van gestencild).

Pelser-Beekman, Helena, Amsterdam 28-10-1918
Woonachtig: Van der Hoopstraat 42 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Pelt, Frans van, Schiedam 3-1-1906
Woonachtig: Lorentzlaan 5, Schiedam

Pelt, Jan van, Schiedam 6-9-1897, Krasseur (Aftekenaar machinefabriek)
Woonachtig: Lorentzlaan 5, Schiedam
Gearresteerd: 6-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij samen met Herman Holstege redacteur van De Metaalbewerker en De Waarheid. Hij werkte in de groep van Gerrit Kastein. Hij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst gearresteerd. Tijdens verhoren werd hij mishandeld door Otto Lange en Johannes Veefkind. Toen zijn echtgenote Adolphina van Pelt-Smit Inlichtingendienstman Veefkind opzocht met het verzoek een bezoek aan haar echtgenoot te mogen brengen, zei Veefkind tegen haar: Ik moet eerst even pissen, ga maar mee.’ En nodigde haar uit samen met hem het toilet te betreden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Pennenburg, Johannes, Leiden 17-4-1908, Textielarbeider, dekenwever
Woonachtig: Driftstraat 106, Leiden
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Wittstock 26-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Gids en De Waarheid. Hij werd doodgeschoten tijdens een dodenmars.

Penning, Paulus Jacobus, Amsterdam 11-3-1923, Loodgieter
Woonachtig: Van Ostadestraat 172 I, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-1-1945

Pennings, Antonius, Schijndel 26-4-1899, Grondwerker
Woonachtig: Bollenhofschestraat 123, Utrecht
Gearresteerd: 4-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 6-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zijn woning werd gebruikt voor de aflevering van copy uit Amsterdam voor het in Utrecht stencilen van de illegale De Vonk en De Waarheid; hij verspreidde die kranten ook.

Peper, Levie (Lewin, Louis), Amsterdam 15-4-1883, Bakker
Woonachtig: Hofdijkplein 28, Haarlem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Broodbakker. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Behoort tot oppositie in de C.P. Vergadering I.A.H. (Den Haag 1928). Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Redactie het Gasmasker (1930). Lid bedrijfscellen-actie C.P.N. Distributie De Tribune (1934). Lid C.P. gemeenteraad Haarlem in 1931 en 1935 (kandidaat 1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-5-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Peper-Posma, Fokje, Ooststellingwerf 29-1-1887
Woonachtig: Hofdijkplein 28, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaresse van de Generale Raad van de I.A.H.

Peper, Maurice (Wasserman, Hollander), Amsterdam 22-4-1906, Diamantbewerker
Woonachtig: Hemonystraat 25 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 25-7-1942
Gevangenschap in: Berlijn Plötzensee
Overleden: Berlijn Plötzensee 28-8-1943 Terechtgesteld
Opmerkingen: Hij was assistent van de Russische geheime agent Victor Sukolov in Brussel. Hij was koerier tussen Daan Goulooze en de Russische geheime agent Jeffremov in Brussel. Hij werd in Brussel gearresteerd. Hij werd ter dood veroordeeld.

Peper, Meijer, Amsterdam 6-9-1882, Diamantbewerker
Woonachtig: Hemonystraat 25 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 20-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 5-10-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Peperkoorn, Hendrikus, Utrecht 11-2-1898, Bouwvakker
Woonachtig: Bilderdijkstraat 1 bis, Utrecht
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Peperwortel, Izaak, Amsterdam 9-3-1914, Chauffeur
Woonachtig: Langkatstraat 10 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 14-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-5-1942Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Peppel, Petronella van (Nel, Miep van West), Wageningen 29-11-1922
Woonachtig: Algemeer 15, Bennekom
Opmerkingen: Zij woonde later in de oorlog samen met Raden Koesoemobroto, met wie zij na de oorlog huwde. Zij haalde in Amsterdam Joodse kinderen op, die zij samen met Koesoemobroto elders onderbracht. Door haar relatie met Koesoemobroto sloot zij zich aan bij de Perhimpoenan Indonesia. Na de oorlog vertrok zij met haar echtgenoot naar Indonesië terug, waar zij zich voor de onafhankelijkheid inzette.

Pesch, Johannes Lourens, Den Haag 9-11-1882, Metaalbewerker
Woonachtig: Marco Polostraat 79 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 1-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 8-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Pet, Reinier, Leiden 28-9-1888, Sigarenmaker
Woonachtig: Sint Jorissteeg, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Steenhouwer. Colportage De Tribune (1934). Secretaris P.A.S. Geroyeerd uit C.P.N. (1936) omdat hij de L.W.V. niet in communistische richting wilde stuwen. 1e Voorzitter Leidse Werklozen Vereniging (1938).

Peter, Hendrik Arie, Leiden 28-3-1895, Timmerman
Woonachtig: Vrouwenweg 33, Zoeterwoude
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N.

Peters, Anna, Rotterdam 12-11-1925
Woonachtig: Hudsonstraat 213, Rotterdam
Opmerkingen: Zij was een dochter van Hendrikus Peters en Lena van den Hoonaard.

Peters, Hendrikus Antonius Hermanus Theodorus, Rotterdam 29-5-1906, Koopman
Woonachtig: Schiedamscheweg 272 C, Rotterdam
Gearresteerd: eerste arrestatie 11-3-1943, vrijgelaten, tweede arrestatie 6-5-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij is gescheiden van Lena van den Hoonaard. Sap woonde bij hem in huis. Tweede keer gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Peters, Hermanus Martinus, Zaltbommel 16-7-1902, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Adrianastraat 150, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Handelsreiziger. Voorheen R.S.A.P. Groep van Bolsjewiki-Leninisten. Redactie De Enige Weg. Kandidaat Bolsjewiki-Leninisten voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Heemraadsingel Rotterdam, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 2-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Voor de oorlog was hij lid van de RSAP en wordt genoemd als lid van het MLLF-front (verzetsgroep van de RSAP), maar werd tijdens de oorlog ook als lid van het CPN-verzet beschouwd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Peters, J.
Woonachtig: Stationsstraat 212, Mook

Peters, Jacob, Tilburg 2-5-1912, Inspecteur prijsbewaking
Woonachtig: Burgemeester Suijsstraat 52, Tilburg
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 15-12-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Oranjehotel, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der Mitgliedschaft einer Art Hilfspolizei’. (de term ‘Hilfspolizei’ duidde meestal op lidmaatschap van de Ordedienst; het is mogelijk een vorm van misleiding. Hij werd op 18 mei 1942 door de Sicherheitsdienst vanuit Buchenwald naar de Sicherheitsdienst in Den Haag teruggehaald. In Vught werd gaf hij als arrestatiereden op ‘Widerstandsorganisation’.

Peters, Jan (Kluiters, Harmsen, Ome Bram), Deventer 23-11-1880
Woonachtig: Westerstraat 34, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester afdeling C.P.N. (1937).
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Toen Hitler het Saargebied bezette, vertrok hij vanuit Saarland naar Venlo en hielp illegale grensgangers beide kanten de grens over. Vertrok later naar Amsterdam. Hij overleed op 11-4-1945 in Amsterdam aan slopende ziekte.

Peters, Seger Wilhelm, Rotterdam 1-3-1913, Grondwerker
Woonachtig: Stokroosstraat 32 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Petersen, Franciscus Hendrikus (De Jong), Amsterdam 7-3-1899, Coupeur
Woonachtig: Krommertstraat 16 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Generale Raad N.R.H. (1937).
Gearresteerd: 22-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 25-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Opmerkingen: Hij werd door de agenten van politie Eden en Jonker van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat gearresteerd en wegens plaatsgebrek in een cel van een ander politiebureau opgesloten. (Vermoedelijk was er vanwege de Aktion CPN geen plaats meer in de cellen van de Inlichtingendienst).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Petiet, Cornelia Susanna, Amsterdam 16-10-1881
Woonachtig: Leiduinstraat 23 II, Amsterdam
Gearresteerd: 17-9-1941
Opmerkingen: Zij werd tegelijk met Sara Adriana Johanna Trapman, die op hetzelfde adres woonde, gearresteerd door rechercheur Kaaij van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat.

Petronia, Johannes Teburcio, Curaçao (Nederlandsch West Indië) 11-8-1898, Ringenvlechter
Woonachtig: Sint Mariastraat 40 B, Rotterdam
Afkomst: Van Antilliaanse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 7-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 16-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Beitrag zu einer verbot. geldsammlung’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Philippo, Johannes Hermanus, Rotterdam 14-5-1893, Medewerker expeditiebedrijf
Woonachtig: Daniël Stalpertstraat 64 III achter, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenoot van Soekaesih. In 1919 als soldaat veroordeeld tot 9 maanden en vervallen verklaring van de militaire stand. In 1919 door Gouverneur-generaal samen met zijn vrouw Soekasih uitgewezen uit Nederlands-Indië. P.K.I. Deelname aan communistische acties. Verblijf in Nederlands-Indië ontzegd (1937).
Opmerkingen: Hij trad in 1917 als vrijwilliger in dienst bij de koloniale troepen in Nederlands Indië. Hij werd in 1919 door de krijgsraad veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf en ontslag uit militaire dienst wegens het verspreiden van geschriften. Hij werd in 1937 met zijn Indonesische vrouw uit Nederlands-Indië gedeporteerd (tekenend voor het misdadige fascistische karakter van de Nederlands-Indische regering). In Nederland trad hij tijdens de oorlog toe tot het CPN-verzet, waarbij hij in contact stond met Gijsbert van Munster.

Philippo-Soekaesih, Raden Nji, Garoet (Nederlandsch Oost Indië) >1897
Woonachtig: Daniël Stalpertstraat 64 III achter, Amsterdam
Afkomst: Van Indonesische afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Getrouwd geweest met Soekarna (1921-na 1927). Echtgenote van Johannes Hermanus Phillippo. Communiste. Spreekster. Medeoprichtster Sarekat-Rajat Istri (1923). In Boven-Digoel van 1927 tot 1931. Deelname aan extreemnationalistische. actie in Nederlands-Indië (voor 1926). Getuigenisbijeenkomst N.R.H. (Amsterdam 1937).
Opmerkingen: Zij heeft van april 1928 tot 1931 in het concentratiekamp Boven-Digoel (Nieuw-Guinea) gevangen gezeten; haar echtgenoot kwam door de erbarmelijke omstandigheden van honger en malaria-epidemieën om het leven (sommige gevangenen werden door naburige koppensnellers vermoord en opgegeten, er werden alleen maar een paar afgekloven botjes van teruggevonden; ontsnappen had geen zin want als je het de kannibalen en het oerwoud overleefde en het 80 km verderop gelegen Australisch Nieuw-Guinea bereikte, werd je door Australië weer uitgeleverd). Zijn overlijden kan niet anders gezien worden als een wrede moord door de misdadige christelijk-liberale Nederlandse regering. Zij hertrouwde in 1935 met Johannes Hermanus Philippo en samen met hem actief in het CPN-verzet.

Philippo
Woonachtig: 1e Gortestraat 15, Leiden

Philippo
Woonachtig: Endegeesterweg 9, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Philips, Emanuel, Amsterdam 4-4-1902, KlerensnijderWoonachtig: 1e Boerhavestraat 22, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Philipsen, Theodorus Gerhardus, Amsterdam 9-9-1911, Bouwvakarbeider
Woonachtig: Wagenaarstraat 119 II voor, Amsterdam
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Dachau

Philipsen-Brilleman, Catharina Maria, Amsterdam 5-11-1914
Woonachtig: Wagenaarstraat 119 II voor, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Pieck, Han, Schoorl 17-8-1923
Woonachtig: Willemsparkweg 41 boven, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Hij woonde vanaf eind 1936 enige tijd bij Walter Karl Alexander Heinrich Wenz zu Niederlahnstein in huis en toen in 1938 Geziena van Gelder (de partner van Wenz) uit het huis vertrok ging hij met haar mee.

Pieck, Henri Christiaan, Den Helder 19-4-1895, Architect, kunstschilder
Woonachtig: Julianastraat 38, Rijswijk
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kunstschilder. Communist.
Gearresteerd: 9-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij woonde voor de oorlog enige jaren in het buitenland en functioneerde als een spion voor de Sovjet Unie. Hij kocht in Londen vliegtuigen in voor de Spaanse regering, die ze nodig had in de strijd tegen de opstandelingenleider Franco, die impliciet door de Nederlandse regering gesteund werd.
Hij werd in zijn atelier aan de Heerenstraat gearresteerd door onder anderen Inlichtingendienstman Veefkind. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat von 1923 bis 30 der CPN angehört und hat sich noch nach dem Verbot derselben illeg. Material bei sich untergestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘einem CPN-Mitglied Vorschub [voedsel] geleistet’.
Hij was in Buchenwald een van de belangrijkste leden van het Internationale Lager Komitee. Op zijn Häftlingskarte stond ‘Dikal’ geschreven, wat stond voor ‘Darf in keinem anderen Lager’ [transportiert werden]; vermoedelijk door Duitse communisten in de Schreibstube toegevoegd. Ondanks dat hij de Nacht und Nebel-status had, werd hij in maart 1944 niet naar Natzweiler overgebracht, wat waarschijnlijk het gevolg was van sabotage in de Schreibstube.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Piek, Jan, Leek 9-8-1889, Machinist
Woonachtig: 409, Roden
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinist. Leider afdeling C.P.N. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gearresteerd: 29-3-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung für CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Piena, Cornelis Johannes (Cees), Leiden 25-8-1908, Amanuensis
Woonachtig: Pioenhof, Leiden
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Sietske Buitenveld.

Piena-Klinkenberg, Frederika Henriette Wilhelmina, Schoten 24-4-1909
Woonachtig: Pioenhof, Leiden
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.

Pier, Jacobus Johannes (Ko), Amsterdam 30-6-1896, Besteller
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 58 II, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 26-4-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Pier-Klaassen, Cornelia, Amsterdam 18-8-1905
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 58 II, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 26-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Pierie, Hinderk, Emden (Duitsland) 3-11-1908, Kledingperser
Woonachtig: Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Pierie, Sikke, Emden (Duitsland) 26-4-1900, Arbeider
Woonachtig: Kleine Witteburgerstraat 46, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Spreker.
Gearresteerd: 23-12-1944, vrijgelaten 19-1-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Oberwachtsmänner Tuininga en Jaarsveld ter zake van het slopen van hout.

Pierôt, Christina Catharina, Den Haag 2-4-1905, Stenotypiste
Woonachtig: Suezkade 148, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij was een zuster van Frederika Amalia Pierôt.

Pierôt, Frederika Amalia (Kiek), Den Haag 27-5-1909, Naaister
Woonachtig: Polanenstraat 28 III, Amsterdam / Suezkade 148, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 15-11-1942
Gevangenschap in: Anrath, Krefeld, Magdeburg, Gommern, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Mauthausen 12-3-1945
Opmerkingen: Zij was een zuster van Christina Catharina Pierôt. Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. De Sicherheitsdienst wist niet dat zij van Joodse afkomst was. Tijdens verhoren gaf zij sabotage toe door het maken van te grote steken bij het naaien, waardoor de kleding van slechte kwaliteit was. Zij zat bij Adriana Breur-Hibma in de cel. Zij overleed aan dysenterie.

Pieters, Wilhelm (Wil), Duisburg (Duitsland) 21-4-1912, Matroos grote vaart
Woonachtig: Heer Gillesstraat 118, Rotterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Heeft in Spanje gevochten.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 24-7-1940
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Neuengamme, Sachsenhausen, Ravensbrück, Lichtenfelden
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit. Ondanks dat hij al lang gevangen zat, stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden.
De verzetsman Pieters, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1955 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.

Pieterse, Antonie Johan, Rotterdam 21-1-1897, Grondwerker
Woonachtig: Driebergenstraat 11, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 1-3-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Pigge, Catharina Jacoba, Haarlem 28-11-1897
Woonachtig: Zoutmanstraat 33 / Ampèrestraat 196, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 27-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij woonde samen met Lehman Bronkhorst. Zij liet Samson Polak bij zich onderduiken. Na de arrestatie van Hans Polak op 24 april 1944 was Cornelis Hos naar haar woning gevlucht en daar ondergedoken. Op 27 april was er bij haar een vergadering van communistische verzetsmensen om de situatie te bespreken. Toen deed een team van de Sicherheitsdienst, bestaande uit Fritz Ernst Koch, Johannes Hendrik Christiaan Krom, Christiaan Willem Johan Baron van Boetzelaer (alle drie Judenreferat van de Sicherheitsdienst), Antonie Bolland (Documentatiedienst) en Johannes Antonie Bosschieter (V-Mann), een inval en arresteerde alle aanwezigen: Samson Polak, Catharina Pigge, Cornelis Hos en Andries Gritter. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Zij is na de oorlog gehuwd met Lehman Bronkhorst.

Pijl
Woonachtig: Waddenweg 2, Amsterdam

Pijlen, Dirk van, Kok 29-4-1907
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kok. Actief C.P.N.-lid.

Pijlen, Samuel Willem van, Leiden 14-6-1901, Kok
Woonachtig: Noordeinde 49, Leiden
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Bergen-Belsen, Dachau
Overleden: Maastricht 2-7-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Pijper, Jan, Ridderkerk 29-7-1907, Broodbakker
Woonachtig: Vlaschakkerstraat 11 B, Rotterdam
Gearresteerd: 31-5-1943, vrijgekomen 2-6-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege diefstal. [Zou ten behoeve van onderduikers kunnen zijn.]

Pijper, Ton
Woonachtig: Heemstraat 324, Den Haag

Pijper, Jan Hendrik, Utrecht 10-2-1906Woonachtig: Koehoornstraat 30, Zuilen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U.
Gearresteerd: 3-1941

Piller, Frederik, Amsterdam 22-2-1919, Perser
Woonachtig: Tugelaweg 24, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Piller, Mozes, Amsterdam 6-7-1905, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Hofmeyrstraat 8, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij was een broer van Mietje Levij-Piller.
Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Plaat, Dirk van der, Amsterdam 20-7-1896, Bankwerker
Woonachtig: Javastraat 151 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaalbewerker. Commissaris syndical. federatie van metaalbewerkers.

Plaat-Spits, Jannetje Johanna van der (Annie), Amsterdam 14-2-1892
Woonachtig: Javastraat 151 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij stencilde De Waarheid. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Plas, Arie, Amsterdam 10-5-1904, Winkelchef
Woonachtig: Oude Schans 50 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Plas, Joseph, Amsterdam 18-10-1906, Kruidenier
Woonachtig: St. Anthoniebreestraat 25, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-12-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-5-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had een valse armband van de Joodsche Raad, waarmee hij de Hollandsche Schouwburg binnendrong en vastgezette Joden naar buiten smokkelde.

Plas, Mirjam, Amsterdam 10-8-1912, Naaister
Woonachtig: Hofmeyrstraat 1, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Plas, Simon, Amsterdam 19-4-1905, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Nieuwe Amstellaan 151 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-5-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Mauthausen 1-2-1945
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Pleijte, Anton Marinus (Ton), Amsterdam 8-6-1921, Student
Woonachtig: Jacob Obrechtplein 1 A, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij pleegde twee keer een aanslag op een trein, die beide keren mislukte. Op 4 juni deed hij mee aan een aanslag op de spoorlijn tussen Groningen en Assen, waarbij het traject beschadigd werd.

Pleijte, Jan Dirk, Amsterdam 14-3-1923, Student
Woonachtig: Jacob Obrechtplein 1 A, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 19-4-1945

Plette, Egbert (Floris), Doornspijk 5-10-1899, Ambtenaar
Woonachtig: Tuindorp S 111, Terwolde
Gearresteerd: 12-12-1944
Gevangenschap in: Deventer, Schalkhaar, Oxerhof
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP en trad tijdens de oorlog toe tot het CPN-verzet. Hij stencilde De Waarheid. Hij vervalste als ambtenaar op de gemeentesecretarie Persoonsbewijzen. Hij verleende hulp aan ondergedoken Joden. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde. Hij bracht bemanningsleden van neergeschoten vliegtuigen in veiligheid.

Plette-Rietberg, Evertje, Doornspijk 26-11-1902
Woonachtig: Tuindorp S 111, Terwolde
Opmerkingen: Zij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Pligt, Hendrik Pieter van der, Utrecht 29-11-1883, Slotenmaker
Woonachtig: Bosch en Vaartstraat 8, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinebankwerker N.S. C.P.H. Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930. Vecht waarschijnlijk in Internationale Brigade in Spanje (1937/8). Actief voor V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 9-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Centrale Inlichtingendienst verwisselde hem wat Spanje betreft met zijn zoon, die in Spanje gesneuveld is.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Pligt-Van der Wagt, Hendrika Elisabeth Pauline van der (Riek), Delft 9-5-1900
Woonachtig: Bosch en Vaartstraat 8, Haarlem
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Ploeg, Geert Jan Cornelis van der, Roosendaal 1-1-1914, Kantoorbediende
Woonachtig: Tiengeburen 9, Rotterdam
Gearresteerd: 1-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught

Ploeg, Thomas van der, Beetgum 13-10-1895. Veldarbeider
Woonachtig: 166, Beetgum
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Gevangenschap in: Schoorl

Ploeger, Ferdinand (Ferry), Amsterdam 21-12-1915, Huisschilder
Woonachtig: Orteliusstraat 369 II, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 15-7-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 16-7-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Fredrik Ox was een oom van hem. Hij plakte pamfletten aan. Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij maakte deel uit van een Raad van Verzet-groep die mensen liquideerde. Hij werd neergeschoten bij een mislukte aanslag op de SD’er Mollis, dag later liggend op brancard gefusilleerd.

Ploeger-Gerritze, Johanna Petronella (Hanna), Amsterdam 6-12-1916, Naaister
Woonachtig: Orteliusstraat 369 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Plomij, Heinrich, Amsterdam 25-1-1923
Gearresteerd: 4-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Plooijer, Guurtje, Zaandam 25-1-1917
Woonachtig: Botenmakersstraat 82, Zaandam
Opmerkingen: Zij was de dochter van Marcus sr. en Johanna Cornelis Plooijer-Dooves.

Plooijer, Marcus jr., Zaandam 14-4-1921
Woonachtig: Botenmakersstraat 82, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was de zoon van Marcus sr. en Johanna Cornelis Plooijer-Doove. Hij was voor de oorlog lid van de SDAP. Hij stencilde samen met ‘Kies’ Bakker De Vonk en De Waarheid (‘Kies’ is een naoorlogse bijnaam vanwege een verkiezingsbiljet voor Marcus Bakker waarop stond “Kies Bakker”).

Plooijer, Marcus sr. (Berend Heldoorn), Zaandam 4-7-1885, Timmerman
Woonachtig: Botenmakersstraat 82, Zaandam
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij was de vader van Marcus jr. en Guurtje Plooijer. Hij was voor de oorlog lid van de SDAP.

Plooijer-Dooves, Johanna Cornelia, Zaandijk 17-3-1890
Woonachtig: Botenmakersstraat 82, Zaandam
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Zij was de moeder van Marcus jr. en Guurtje Plooijer

Poede, Eelze, Emmen 24-11-1907, Arbeider

Poeder, Heine, Emmen 3-7-1892, Veenarbeider
Woonachtig: Moorweide 45, Emmer-Compascuum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 29-3-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Assen, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 7-10-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreide illegale lectuur. Hij werd op last van burgemeester Jan Liebbe Bouma van Emmen door veldwachter Cleef gearresteerd; dezelfde Cleef bracht ook het overlijdensbericht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung für die K.P.N.’ De burgemeester van Emmen is volledig verantwoordelijk voor de moord.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Poel, Dirk Cornelis, Nijmegen 28-6-1895, Journalist
Woonachtig: Vondelstraat 184 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Journalist. Revolutionair propagandist en journalist. Bestuur Nederland – U.d.S.S.R. (1934).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Poel, J. van der
Woonachtig: Regentesschelaan 22, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Poel, Josef Petrus Johannes van der, Amsterdam 12-5-1884, Gemeentewerkman
Woonachtig: Palmdwarsstraat 23, Amsterdam
Gearresteerd: 19-11-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 16-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Poel, Willem van der, Amsterdam 25-7-1914, Groentehandelaar
Woonachtig: Palmgracht 59, Amsterdam
Gearresteerd: 5-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 7-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Poelgeest, Arie van, Zaandam 27-12-1913, Timmerman
Woonachtig: Von Zesenstraat 41 III voor, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Was tijdens burgeroorlog in Spanje.
Gearresteerd: 2-1944, vrijgekomen 9-1944
Gevangenschap in: Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij liep in de Spaanse burgeroorlog een schot door het hoofd op, waardoor er een stuk uit zijn kaak werd weggeslagen. Hij was stateloos. Tijdens de oorlog vervoerde hij onder andere wapens per bakfiets. Hij werkte in het gewapende verzet samen met Rut Timmer. Hij moest zich uit het gewapende verzet terugtrekken, doordat hij door zijn verwonding een te opvallend figuur was. Hij ging vervolgens De Waarheid verspreiden. Hij kwam vrij doordat toen hij op transport naar kamp Amersfoort werd gezet, op het Centraal Station in Amsterdam bleek dat er door de spoorstaking geen treinen meer reden.
De verzetsman Van Poelgeest, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Poelgeest, Christiaan Cornelis van, Deventer 23-3-1914, Timmerman
Woonachtig: Leeuwarderweg 138, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Wegens opruiing ontslagen uit militaire dienst.

Poernomohadi, Raden Mas, Magetan (Nederlandsch Oost Indië) 21-4-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: Mooijpiksteeg 3, Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Perhimpoenan Indonesia (1938).
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Poernomohadi-Lancel, Marie Antoinette (Rie), Leiden 18-9-1921
Woonachtig: Mooijpiksteeg 3, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Poetiray, Georgine Eveline (Evy), Besoeki Bondowoso (Nederlandsch Oost Indië) 3-7-1918, Studente
Woonachtig: Lomanstraat 88, Amsterdam
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Pol, Aart van der, Besoijen 15-11-1886, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Noorderbeekstraat 73, Den Haag

Pol, Gerrit van der, Besoijen 1-10-1885
Woonachtig: Laan van Meerdervoort 502, Den Haag

Pol, Theodorus Hubertus Maria van, Maastricht 3-11-1904, Metaaldraaier
Woonachtig: Adolf van Nassaustraat 37 I, Amsterdam
Gearresteerd: 6-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Oranjehotel, Neuengamme
Opmerkingen: Hij werkte bij Stork, waar tegelijkertijd Johannes Antonius Kleijn, Simon Schuit en Johannes Touw.

Pol, van der
Woonachtig: Overtoom 401, Amsterdam

Pol, van der
Woonachtig: Merelstraat 38, Hilversum

Polak, Benjamin, Amsterdam 30-9-1911, Plakker
Woonachtig: Roetersstraat 20 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Polak, Benjamin Sally, Nijmegen 12-9-1913, Arts
Woonachtig: Bosbesstraat 30 / Rivierenlaan 6 III, Den Haag / Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-1941, Gevlucht eind 1943
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student geneeskunde. Communist. Spreker. Lid van studentengroep binnen het Comité van Waakzaamheid van Nederlandse Intellectuelen (1937). Landelijk penningmeester Studenten Comité tegen Oorlog en Fascisme.
Opmerkingen: Hij was op 9 juli 1941 de laatste Nederlandse Jood die als arts afstudeerde. Zijn huis aan de Rivierenlaan was een centrum voor communistische verzetsactiviteiten en ook de top van de Raad van Verzet vergaderde er. Hij zat een poos ondergedoken bij Wilhelm Jungmann, die bij Vrij Nederland betrokken was. Hij werd in november 1943 gearresteerd en in de Hollandsche Schouwburg opgesloten, waar hij als aangestelde arts een speciale positie kreeg en waaruit hij weer wist te ontsnappen door uit het dakraam te klimmen.

Polak-Eldering, Petronella Everdina (Petra, Pim), Rotterdam 6-10-1909
Woonachtig: Rivierenlaan 6 III, Amsterdam
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Opmerkingen: Haar woning werd gebruikt voor vergaderingen van de Raad van Verzet.

Polak, Hans, Nijmegen 2-4-1916, Student
Woonachtig: Trompstraat 81 / Leyweg 584, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Gearresteerd: 24-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 20-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en Vrije Katheder. Hij legde zijn ingenieursexamen in het geheim af. Hij is in 1941 ondergedoken, het laatst bij Antonius Montfoort en vervolgens Kees Hos, waar hij gearresteerd werd. Hij stond in contact met Hijman Lelie. Hij speelde een belangrijke rol in de Persoons Bewijs Centrale; hij zou 80 personen een vals Persoonsbewijs hebben bezorgd. Hij werd gearresteerd door Johannes Hendrik Christiaan Krom (Judenreferat van de Sicherheitsdienst), Cornelis van Baarle, Antonie Bolland, Heinz Lempke (alle drie Documentatiedienst) en de V-Mann Johannes Antonius Bosschieter. Hij had zijn dochtertje geleerd naar de niet-Joodse naam ‘Lineke’ te luisteren, ‘mamma’ en ‘pappa’ zeggen tegen het echtpaar Hosen en haar onder de valse naam ‘Evelyne’ in de officiële papieren van het echtpaar Hos laten zetten, zodat ze voor zijn dochter door ging. Daardoor werd zijn dochter in eerste instantie niet gearresteerd werd en kon enkele uren later door het communistische verzet in veiligheid kon worden gebracht, waardoor na een controle in het bevolkingsregister haar arrestatie vlak daarop mislukte.
Bij de huiszoeking werden door de politie de volgende aken gestolen: fototoestel, filmtoestel, gouden broche, gouden armband, 200 gulden, linnengoed, gouden manchetknopen, studieboeken, twee kostuums.
Hij werd zwaar mishandeld (gemarteld) door de Haagse politieman Johannes Hendrik Christiaan Krom, hij moest kniebuigingen maken en werd geschopt en geslagen, terwijl zijn echtgenote moest toekijken. Kees Hos en Petronella Eldering wilden hem uit Westerbork helpen vluchten, maar hij wilde zijn daar ook verblijvende broer Samson niet in de steek laten.

Polak-Kupferschmied, Channah Sarah (Anna), Keulen 24-9-1914
Woonachtig: Trompstraat 81 / Leyweg 584, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Gearresteerd: 24-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd zwaar mishandeld (gemarteld) door de Haagse politieman Johannes Hendrik Christiaan Krom. Na de oorlog hertrouwde zij met Cornelis Fels. Zij werd na de oorlog voorzitster van het Auschwitz-comité.

Polak, Herman, Amsterdam 11-2-1904, Perser
Woonachtig: Blasiusstraat 121 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Polak, Jacob (Jaap), Amsterdam 6-3-1892, Incasseerder
Woonachtig: Tesselschadestraat 23, Haarlem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist. Werkt in het geheim.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 17-8-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Vonk en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Polak, Joseph, Amsterdam 26-8-1921, Perser
Woonachtig: Lepelstraat 43 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Malapane 31-7-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Polak, Karl, Amsterdam 16-2-1919, Publicist
Woonachtig: 2e Tesselschadestraat 23, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten huis aan huis verspreid, plakte ze aan muren en schilderde leuzen.

Polak-Klatser, Nora, Amsterdam 16-2-1902
Woonachtig: 3e Wittenburgerdwarsstraat 78 (Bedrijfspand technische uitgeverij Stam), Amsterdam
Opmerkingen: Zij heeft samen met Andreas van Oosten pamfletten huis aan huis verspreid, plakte ze aan muren en schilderde leuzen. Zij heeft onderdak geboden aan onderduikers. Het pand diende als opslagplaats voor wapens voor CS6 en tevens als contactadres voor leden van CS6. Op dit adres kwamen bijeen voor vergaderingen Pam Pooters, Mien Pooters Weber, Nel Pooters, Hans Katan, Leo Frida, Reina Prinsen Geerlings en Miep Harthoorn IJzerman. Zij heeft per boot Joodse kinderen in Friesland onder gebracht.

Polak, Levie, Amsterdam 23-8-1905, Plakker
Woonachtig: Louis Bothastraat 18 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en drie kinderen werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Polak, Maurits (Jan Plank, Cocadorus, Maup), Amsterdam 8-3-1904, Standwerker
Woonachtig: Huizerstraatweg 11, Naarden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 25-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Naardense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob Boddens Hosang was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Polak, Michel, Amsterdam 17-10-1887, Perser
Woonachtig: Smitstraat 40 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Polak, Samson (Sam), Nijmegen 1-1-1900, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Ampèrestraat 196, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 27-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden Europa 15-3-1945 Tijdens dodenmars om het leven gekomen
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in 1941 ondergedoken. Hij verzorgde bonkaarten en bonen voor onderduikers. In 1944 zat hij in de Ampèrestraat 196 ondergedoken bij Catharina Pigge. Op 27 april 1944 was er een bijeenkomst van communistische verzetsmensen en de daarheen gevluchte Cornelis Hos om de situatie na de arrestatie van Hans Polak te bespreken. Toen deed een team van de Sicherheitsdienst, bestaande uit Fritz Ernst Koch, Johannes Hendrik Christiaan Krom, Christiaan Willem Johan Baron van Boetzelaer (alle drie Judenreferat van de Sicherheitsdienst), Antonie Bolland (Documentatiedienst) en Johannes Antonie Bosschieter (V-Mann), een inval en arresteerde alle aanwezigen: Samson Polak, Catharina Pigge, Cornelis Hos en Andries Gritter. Samson had zich in een muurkast verborgen, maar werd door Bosschieter gevonden.

Polak-Smit, Dina Alida (Dé), Amsterdam 3-11-1890
Woonachtig: Tesselschadestraat 23, Haarlem

Polak-Van Gich, Sophia, Rotterdam 31-7-1896
Woonachtig: Ampèrestraat 196, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Polder, Willem van de, Rotterdam 7-10-1900, Grondwerker
Woonachtig: Jacominastraat 70 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tremmer. Sectiebestuur C.P.N. Rotterdam (1938).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte propaganda voor De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Polderman, Cornelis, Vlissingen 11-6-1894, Grondwerker
Woonachtig: Linschotenstraat 4, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943, vrijgekomen 25-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Poldervaart, Menno Victor, Utrecht 25-6-1917, Directeur van een drukkerij
Woonachtig: Landbouwstraat 23, Schagen
Gearresteerd: 1944, vrijgekomen 1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij drukte communistische illegale bladen. Vanaf zomer 1943 drukte hij Vrij Nederland.

Poldervaart-Snoek, Cornelia (Corrie), Gorinchem 26-3-1915
Woonachtig: Landbouwstraat 23, Schagen
Opmerkingen: Zij was koerierster. Zij bracht het illegale drukwerk van haar echtgenoot naar de verspreiders.

Polko, Hendrik, Wildervank 22-5-1887, Machinist
Woonachtig: Stephensonstraat, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinist N.S. Communist.

Polman, Gradus Theodorus, Arnhem 23-3-1897, Machinebankwerker
Woonachtig: Hommelscheweg 322, Arnhem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Geeft onderdak aan Duitse anarchisten (1926). Wordt abusievelijk ook genoemd G.Th. Tolman.
Gearresteerd: 15-3-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught stond vermeld als arrestatiereden ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft] ill. CPN’ en op een ander formulier gaf hij op ‘In Besitz von einem Pamphlet gewesen’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Polman-Jansen, Antje Lubertha, Heteren 25-11-1901
Woonachtig: Hommelscheweg 322, Arnhem
Gearresteerd: 15-3-1943
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Pompe, Pieter van de, Leiden 24-3-1905
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Ponstijn, Jan Petrus, Amsterdam 30-10-1883, Kunstschilder
Woonachtig: Jekerstraat 45 III, Amsterdam

Pont, Machiel, Leiden 2-2-1900, Los werkman
Woonachtig: Slaghekstraat 141, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Magazijnknecht. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ponte, Simon, Rotterdam 27-2-1884, Gereedschapsmaker
Woonachtig: Westerbeekstraat 54, Rotterdam
Gearresteerd: 1-9-1942
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 25-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was de stiefvader van Johannes van Weelden. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Ponte, Simon, Rotterdam 28-2-1921, Timmerman
Woonachtig: Westerbeekstraat 54, Rotterdam
Gearresteerd: 1-9-1942
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Amersfoort, Utrecht, Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 23-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Poolen-Mooij, Maria (Marie), Vlaardinger Ambacht 16-8-1904
Woonachtig: Van Harenstraat 15, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Pools, Henri Joseph (Henk), Beverwijk 12-3-1919
Woonachtig: Populierenstraat 19, Beverwijk
Gearresteerd: 16-4-1944, vrijgekomen 11-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij pleegde samen met anderen enkele aanslagen op NSB’ers en medewerkers van de Duitse bezetter. Als represaille werden bij een razzia 486 mensen gearresteerd. Zonder dat de Duitsers het wisten kregen ze met Henk Pools een van de aanslagplegers in handen. Hij werd na enige tijd vrijgelaten.

Pools-Bruijns, Elisabeth, Beverwijk 24-5-1916
Woonachtig: Populierenstraat 19, Beverwijk
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Poons, Maurits, Amsterdam 13-5-1902, Verpleger
Woonachtig: Westlandgracht 191 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Poortvliet, K.
Woonachtig: Wolvenplein, Utrecht

Poot, Johannes Fredericus, Delft 19-6-1887
Woonachtig: Delft
Opmerkingen: Gezien de aantekening van de Centrale Inlichtingendienst bij Maria Geertruida Maria Geertruida heeft hij op een eerdere versie van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst gestaan.

Poot-Van Woggelum, Maria Geertruida, Delft 31-10-1892
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van J.F. Colporteert communistische propaganda.

Poot, Karel Frederik, Delft 28-4-1911, Arbeider
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling C.J.B. (1932).

Pooters, Alida Antonetta, Amsterdam 2-3-1914, Coupeuse
Woonachtig: Schipbeekstraat 24 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Werkzaam bij de administratie van drukkerij Atalanta (De Tribune) (1933).
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij fungeerde als koerierster voor de kaderkranten van De Waarheid. Zij huwde na de oorlog met Willem Jakobus de Nijs.

Pooters, Cornelia Maria, Amsterdam 26-12-1919, Dienstbode
Woonachtig: Lijnbaansgracht 293, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Pooters, Petronella Johanna (Nel, Annie), Amsterdam 22-5-1915
Woonachtig: Waverstraat 62 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: eerste arrestatie 31-8-1943, vrijgekomen 24-12-1943, tweede arrestatie <3-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd in de woning van Willem Meijer aan de Waverstraat 67 III door de agent Mollis van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst uit de Nieuwe Doelenstraat.

Pooters, Petrus Antonius Martinus, Amsterdam 18-6-1881
Woonachtig: 1e Atjehstraat 44 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Pooters, Petrus Antonius Martinus (Pam), Amsterdam 28-8-1911, Journalist, woningopzichter
Woonachtig: Holendrechtstraat 47 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kleermaker. Communist. Bestuur E.M.M. (1937).
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 6-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd op 23 januari 1943 in Amsterdam opgeroepen om op het bureau te verschijnen. Daar werd hij aangehouden vanwege het onbevoegd in bezit hebben van een stapeltje distributie stamkaarten; hij werd na twee dagen weer heen gezonden (vermoedelijk ten behoeve van onderduikers). Hij werd door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgespoord, die de Joodse Jacob Lion Mendels (oorspronkelijk lid RSAP) met deportatie van zijn ouders chanteerde en daarmee dwong bij de Amsterdamse CPN te infiltreren. Pooters werd door het ‘Sonderkommando Munt’ van de Haagse Sicherheitsdienst gearresteerd, waarbij ook geschoten werd toen Pooters trachtte te vluchten. Het Sonderkommando bestond uit Johannes Munt, Otto Lange en Wilhelm Mönnich en werd aangevuld met enkele Sicherheitsdienstmannen uit Amsterdam.

Pooters-Weber, Wilhelmine Claire (Mien), Etterbeek 24-6-1906
Woonachtig: Holendrechtstraat 47 I, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 6-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was de moeder van Regina Alexandra de Smit. Zij was een van de 70 vrouwen van het bunkerdrama in Vught, waarbij de vrouwen in een bunker werden geperst, zodat er velen stikten.

Pooters, Sophia Maria, Amsterdam 11-2-1910
Woonachtig: Elandsgracht 95 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Pors, Bastiaan Cornelis, Charlois 15-9-1885, Fijngoedstrijker
Woonachtig: Katendrechtsche Lagedijk 294 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stoker. Actief in de C.P.N. (1938).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort
Overleden: Vught 22-3-1943 Doodgeknuppeld
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur, klakte leuzen en plakte pamfletten op muren. Er werd bij hem thuis vergaderd en er werden wapens opgeslagen. Hij bood onderdak aan een ondergedoken Joods gezin. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Pors-Bakker, Emilie, Amsterdam 16-5-1886
Woonachtig: Katendrechtsche Lagedijk 294 B, Rotterdam
Opmerkingen: Er werd bij haar thuis vergaderd en er werden wapens opgeslagen. Zij bood onderdak aan een ondergedoken Joods gezin.

Portegies Zwart, Lambertus (Ben), Amsterdam 13-6-1916, Calculator
Woonachtig: Gloriantstraat 5, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Hij zond via een van de zenders van Daan Goulooze berichten naar Moskou.

Porton, Theodorus Frederik, Utrecht 20-2-1910, Verkoper
Woonachtig: Willemstraat 23 bis, Utrecht
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 5-9-1942
Gevangenschap in: Utrecht, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘verdächtig Deutschfeindl. Aktion’, terwijl op de Häftlingskarte vermeld stond ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: ill. CPN’.

Pos, Lizzy, Amsterdam 25-11-1921
Woonachtig: Banstraat 19, Amsterdam
Opmerkingen: Zij werkte samen met Arie Adriaan Verheij. Zij huwden ver naar de oorlog.

Post, Adrianus, Rotterdam 21-3-1896, Huisschilder
Woonachtig: Hoekschestraat 33, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 21-4-1944

Post-Dam, Jannetje van, Leiden 21-11-1899
Woonachtig: Hoekschestraat 33, Rotterdam
Gearresteerd: 9-3-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Bij haar arrestatie had zij 488 gulden in bezit (voor die tijd een geweldig groot bedrag). Ze werd gearresteerd door de beruchte Sicherheitsdienst-communistenjager Kohlen.

Post, Cornelis Egbertus (Cees), Velsen 18-7-1895, Gemeente ambtenaar
Woonachtig: Heerenduinweg 56, IJmuiden
Gearresteerd: 16-2-1945, vrijgekomen 17-2-1945
Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd.

Post, Gerrit van de, Eschendorf (Duitsland) 6-3-1898
Woonachtig: Kotendijk 33, Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Post, Jan, Vlissingen 31-3-1908, Schilder
Woonachtig: Van Heurnstraat 124, Voorburg
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist en neemt actief deel aan colportage. Revolutionair dichter. Leider leeskring De Nieuwe Cultuur (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij stond op de tweede Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden, omdat hij tot 1939 in Rotterdam woonde.

Post, Johanna Theodora (Jo), Velsen 17-3-1921
Woonachtig: Heerenduinweg 56, IJmuiden

Post, Johannes Leendert, Rotterdam 17-4-1924, Kantoorbediende
Woonachtig: Hoekschestraat 33, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 18/24-10-1942, tweede arrestatie 8-3-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd

Post, Johannes Petrus (Hans), Velsen 4-9-1926
Woonachtig: Heerenduinweg 56, IJmuiden
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Post, Klaas, Sint Anna Parochie 24-7-1879, Levensverzekeringagent
Woonachtig: Orteliusstraat 39 I, Amsterdam
Gearresteerd: 30-12-1943
Gevangenschap in: Vught, Buchenwald, Sachsenhausen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 8-5-1945 Na bevrijding overleden
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Post, Wilhelmus Johannes (Wim), Velsen 13-1-1923
Woonachtig: Heerenduinweg 56, IJmuiden
Gearresteerd: 16-2-1945, vrijgekomen 16-4-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd. Hij is in 1947 als (ongewilde) dienstplichtige in NOI gesneuveld

Post-Wessel, Johanna (Jo), Velsen 16-4-1898
Woonachtig: Heerenduinweg 56, IJmuiden

Posthuma, Jacob (Jaap), Amsterdam 8-1-1908, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Blankenstraat 129 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Posthuma, Jelle, Amsterdam 29-8-1906, Kantoorbediende
Woonachtig: Bataviastraat 4, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 6-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was landelijk organisator en samensteller van De Waarheid. Hij stencilde De Waarheid en ook het pamflet voor de Februaristaking ‘Staakt!!!, Staakt!!!, Staakt!!!’. Hij was instructeur (contactpersoon tussen landelijke partijleiding en afdeling) voor Overijssel. Hij dook onder in Beekbergen en vervolgens bij Koen en Riek Vermeer in Soesterberg. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Posthuma-Celie, Jacoba Johanna (Jo), Amsterdam 19-8-1914
Woonachtig: Bataviastraat 4, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 6-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij bezorgde grote aantallen exemplaren van De Waarheid naar de verspreiders, waarbij ze de blaadjes in haar korset verborg. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de CPN. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Posthuma, Rinze Edzes, Rijperkerk 20-9-1875, Arbeider
Woonachtig: Giekerk (Tietjerksteradeel)
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Voorzitter C.P.N. afdeling Giekerk (1937).
Gearresteerd: <23-6-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.

Postma, Gerben, Leeuwarden 28-8-1886, Koopman
Woonachtig: Resedastraat 45, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist. Penningmeester Comité regeling Anti Oorlogsmeeting 2-8-1925. Voorzitter van de afdeling Den Haag van de I.R.H. Voorzitter sectie V.V.S.U. (1937). Herbergt Duitse emigrant.
Gearresteerd: >9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Postma, H.
Woonachtig: Overflakkeestraat, Amsterdam

Postma, Clasina Catharina, Amsterdam 13-12-1917, Corsetnaaister
Woonachtig: Rozenstraat 47 I, Amsterdam
Gearresteerd: 4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Duitsland
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Postma, Jan (Gerritsen), Amsterdam 18-2-1895, Retoucheur
Woonachtig: Waalstraat 182 II, Amsterdam
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Medewerker Klassenstrijd (1925). Partijbestuur C.P.H. (1928). Spreekt over vakverenigingspolitiek (Amsterdam 1927). Penningmeester I.A.H. district Noord-Holland/Utrecht (1932). Partijcongres C.P.N. (1935). Mandaatscommissie C.P.N. (1935). Lid controlecommissie C.P.N. (1938). Algemeen secretaris, later (1937) voorzitter N.R.H. Voorzitter N.R.H.-congres. Kandidaat-lid partijbestuur C.P.N. (1936). Cursusleider Centrale voor Volkscultuur. Voorzitter Getuigenisbijeenkomst N.R.H. over Indonesië (Amsterdam 1937). Communist. Administrateur Vrije Socialistische Bibliotheek en 2e penningmeester Landelijke Federatie Sociaal Anarchisten afdeling Amsterdam. Leider actie Volksdagblad district Amsterdam (1938). Secretaris Generale Raad I.R.H. sectie Holland. Partijbestuur C.P.N. (1939). Bestuur C.V.V. (1939).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 13-11-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Amersfoort, Wolvenplein Utrecht
Overleden: Vught 23-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was organisator en hoofdredacteur van De Waarheid. Hij vervalste Persoonsbewijzen. Na de terugtrekking van Paul de Groot en de arrestatie begin 1943 van Jan Dieters en Lou Jansen nam het trio Jaap Brandenburg, Jan Postma en Wim Puister de leiding van de illegale CPN over. Na zijn arrestatie werd de leiding overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister. Hij werd tegelijk met Daniël Goulooze gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Postma-Wessels, Petronella Jacoba (Nel), Amsterdam 7-6-1900
Woonachtig: Waalstraat 182 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Leidster afdeling Amsterdam I.R.H. voor Bond v. Jonge Communisten (B.J C.) (1926). Echtgenote van Jan Postma.
Opmerkingen: Zij verrichtte koerierswerk voor de landelijke leiding van de CPN.

Pothoven, Anthonie, Apeldoorn 15-11-1898
Woonachtig: Deventer

Pothoven-Nanninga, Grietje (Moe), Onstwedde 13-11-1901
Woonachtig: Deventer

Pothoven, Martinus (Ties), Zutphen 2-4-1924
Woonachtig: Deventer
Gearresteerd: <3-1944
Gevangenschap in: Amersfoort

Pottuijt, Dirk, Amsterdam 12-1-1909, Brievenbesteller
Woonachtig: Meteorenweg 73, Amsterdam
Gearresteerd: 19-6-1944
Gevangenschap in: Marnixstraat, Amersfoort, Neuengamme, Ludwigslust
Overleden: Dalum 9-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Pötze, Albert, Vlagtwedde 20-2-1898, Kantoorbediende
Woonachtig: Bos en Lommerweg 4 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Voorzitter C.P.H. afdeling Heerlen (1929). Bij grenstreffen communisten (Aken 1929). Verleent onderdak aan H. Keesman. Publiceert in communistische bedrijfskrant Het woord van den mijnslaaf(die hij ook helpt verspreiden 1930) onder de rubriek Spothoekje, samen met L. Hidding. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Partijbestuur C.P.N. (1936, maar in 1938 niet herkozen; voorzitter). R.V.O. (1932). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Administrateur Hulp aan Spanje (1938). Kandidaat voor Kamerverkiezingen voor de C.P.H. (1928). Heerlen.
Gearresteerd: 25-9-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Hamm, Dachau
Opmerkingen: Hoewel hij gehuwd was, had hij een relatie met Harmanna Marchina Catharina Zoet, met wie hij een paar jaar na de oorlog trouwde. Doordat hij in Heerlen gewoond had, was hij bij het communistisch verzet in Heerlen betrokken. Hij werd in Heerlen gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De Politie Inlichtingendiensten in Zuid-Limburg, dus ook die van Heerlen, werkten voor en tijdens de oorlog nauw samen met de Gestapo in Aken; burgemeester Marcellus van Grunsven was medeverantwoordelijk omdat hij al voor de oorlog of in het begin van de oorlog de gegevens van Pötze in handen van de Gestapo speelde.

Pouderoijen, Bastiaan van, Den Haag 8-4-1915, Opperman
Woonachtig: Van der Vennestraat 81, Den Haag
Gearresteerd: 22-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 12-10-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat noch nach dem Verbot der CPN bis Mai 1941 illeg. Hetzschriften verteilt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat Komm. Zeitungen verbreitet’.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Pouderoijen-Nelfen, Helena, Den Haag 14-11-1908
Woonachtig: Van der Vennestraat 81, Den Haag
Opmerkingen: Zij werd in Duitsland te werk gesteld.

Praag, Gerrit van, Amsterdam 22-9-1895
Woonachtig: Koningin Emmakade 109, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938, 1939).

Praag, Mozes (Sigaar), Amsterdam 21-3-1884, Kantoorboekwinkeleigenaar annex sigarenhandelaar
Woonachtig: Breede Hilledijk 48 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: eerste arrestatie 7-10-1941, vrijgekomen 9-10-1941, tweede arrestatie 3-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-10-1942
Opmerkingen: Hij was Esperantist. Hij ving voor de oorlog Duitse vluchtelingen op. Hij woonde bij Huibert Hoornweg in huis. Hij werd de eerste keer gearresteerd omdat ‘heeft een ander voor hem op de markt liet verkoopen’.

Praag-De Korte, Leentje, Rotterdam 31-8-1881
Woonachtig: Breede Hilledijk 48 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-10-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Zij ving voor de oorlog Duitse vluchtelingen op. Zij woonde bij Huibert Hoornweg in huis.

Pratomo, Gando Raden Mas Djajeng, Bagan Si Api-Api (Nederlandsch Oost Indië) 22-2-1914, Student
Woonachtig: Regentesschelaan 168, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Besitz illegaler flugblätter

Pratomo-Gret, Stijntje (Stennie), Schiedam 24-1-1920
Woonachtig: Regentesschelaan 168, Den Haag
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. Zij werkte samen met Willem Jorritsma.

Presburg, Sally, Amsterdam 1-3-1916, Kantoorbediende
Woonachtig: Vondelstraat 11 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Bergen-Belsen, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 12-10-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij behoorde bij de groep van Christian Corneille Dutilh. Hij en zijn echtgenote werden tegelijkertijd met hun zwager / broer Carel Adriaan Blazer en met Krijn Hendrik Taconis en Adrianus Windig gearresteerd op de Keizersgracht 522. Het echtpaar werd meteen na aankomst in Auschwitz om het leven gebracht.

Presburg-Blazer, Johanna Henriëtte, Amsterdam 1-3-1916, Boekbindster
Woonachtig: Vondelstraat 11 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Bergen-Belsen, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 12-10-1944
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij behoorde bij de groep van Christian Corneille Dutilh. Zij en haar echtgenoot werden tegelijkertijd met hun broer / zwager Carel Adriaan Blazer en met Krijn Hendrik Taconis en Adrianus Windig gearresteerd op de Keizersgracht 522 . Het echtpaar werd meteen na aankomst in Auschwitz om het leven gebracht.

Presser, Eva, Amsterdam 20-5-1913
Woonachtig: Majubastraat 5 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Presser, Gerrit, Amsterdam 28-8-1916, Kantoorbediende
Woonachtig: Danie Theronstraat 28, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 23-3-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 2-4-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Presser, Gerrit, Amsterdam 8-12-1918, Lompenkoopman
Woonachtig: Danie Theronstraat 28, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 28-9-1942
Gevangenschap in: Utrecht, Westerbork, Auschwitz, Monowitz
Overleden: Auschwitz-Monowitz 28-2-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd door de Amsterdamse rechercheurs Hoogendoorn, Blauw en Van der Hout in opdracht van de Feldgendarmerie gearresteerd, omdat hij als verdachte moest verschijnen voor het Kriegsgericht in Utrecht.

Prince, C.
Woonachtig: Lijnbaan 5 I, Dordrecht

Prins
Woonachtig: Aalsmeerweg, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was lid van een sabotage-ploeg met onder meer Johannes van der Weerdt en Willem Huijsen die onder andere branden stichtte in Duitse opslagplaatsen.

Prince, C.
Woonachtig: Lijnbaan 5 I, Dordrecht

Prins, Cees
Woonachtig: Harenmakersstraat 17, Zaandam

Prins, Gerrit, Almelo 9-6-1917, Postbeambte
Woonachtig: Hengelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, München
Overleden: München 30-9-1943 Onthoofd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Prins, Hendrik, Amsterdam 15-10-1904, Timmerman
Woonachtig: Anna van Burenstraat 24 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Prins-Kuijt, Grietje, Amsterdam 17-2-1904
Woonachtig: Anna van Burenstraat 24 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Prins, Hendrik (Henk), Sloten 13-8-1910, Kleermaker
Woonachtig: 2e Oosterparkstraat 170 I, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 24-11-1942
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: Utrecht 22-9-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verspreidde De Waarheid. Hij werkte in het verzet samen met Krijn Breur en Maurits Meijer. Hij vervoerde, bewaarde en plaatste springstoffen en brandbommen. Hij pleegde sabotage en was een van de personen in de ploeg die Duitse opslagplaatsen bij Centrale Markthallen in brand staken. Hij deponeerde ook brandbommetjes in de verhuiswagens van de firma Puls die de huizen van weggevoerde Joden leeghaalde. Bij huiszoeking werden exemplaren van De Waarheid en een pistool met munitie gevonden.

Prins-Van Dijk, Antonia Paulina (Tonnie), Keulen (Duitsland) 22-8-1915
Woonachtig: 2e Oosterparkstraat 170 I, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Vanwege haar huwelijk met Hendrik Prins was zij stateloos. Zij was een van de 70 vrouwen van het bunkerdrama in Vught, waarbij de vrouwen in een bunker werden geperst, zodat er velen stikten. Zij is na de oorlog gehuwd met Willem Klomp.

Prins, IJtinus Gesinus, Emmen 22-1-1908, Grondwerker
Woonachtig: Heideweg 98, Hengelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-7-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Prins, Jan, Nijeveen 19-7-1887, Grondwerker
Woonachtig: Minkmaatstraat 165, Enschede
Gearresteerd: 6-8-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 7-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Prins, Johannes Hendrikus, Amsterdam 1-4-1922, Metaalbewerker
Woonachtig: Willem de Zwijgerlaan 311 II, Amsterdam
Gearresteerd: <6-1942
Gevangenschap in: Zöschen
Overleden: Zöschen 7-12-1944
Opmerkingen: Hij werd in Duitsland te werk gesteld.

Prins, Sonja, Haarlem 14-18-1912
Woonachtig: Westzeedijk 10, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst (als Sonja Jansen Schoonhoven-Prins): Communiste. Partijcongres C.P.N. (1935).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Vonk.

Prins, Thomas, Den Haag 13-6-1885, Metaalzager
Woonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 16 I, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 23-3-1942
Overleden: Soest 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werkte samen met Dirk Goosen.

Prins, Willem (Wim), Keulen (Duitsland) 10-8-1909, Monteur
Woonachtig: Jan Evertsenstraat 55, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort

Prins-Willekes Macdonald, Ina Eliza, Haarlem 21-3-1886
Woonachtig: Lange Hilleweg 94 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gescheiden van A.P. Prins (1932). Hoofd voorbereidend lager onderwijs (1932). Presidiumlid tijdens V.V.S.U. congres. Nederland – U.d.S.S.R. Afgevaardigd naar vredescongres te Brussel (1936). Algemene raad V.V.S.U. Secretaris Genootschap Nederland-Nieuw Rusland (1928, 1932). Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme (1939). Schrijft en Spreker.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Prinsen, J.
Woonachtig: Slachthuisstraat 77, Haarlem

Prinsen, Johan, Blokzijl 12-7-1882, Bakker
Woonachtig: Drie Trommeltjessteeg 13, Zwolle
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Winkelier. Communist (1938). Bezorger Volksdagblad. Geheim adres voor emigranten.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Zwolle, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij was bij de politie bekend als communist en moest zich daarom gedurende het eerste oorlogsjaar dagelijks op het politiebureau melden. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Sympathie’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Zwolle aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gustaaf van Linschoten was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Prinsen Geerligs, Reina (Leentje Vandendriesch, Leentje), Semarang (Nederlandsch Oost Indië) 7-10-1922, Studente
Woonachtig: Koninginneweg 121, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 25-7-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 24-11-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Toen zij samen met Cornelia Kossen en Geertruida van Lier in Sachsenhausen naar de plek gevoerd werden waar ze gefusilleerd zouden worden, zongen ze communistische strijdliederen.

Pronk, Dirk, Den Haag 15-11-1902, Stukadoor
Woonachtig: Maaswijkstraat 63, Den Haag

Pronk, Gerrit, Utrecht 4-1-1921, Elektrische Instrumentenmaker
Woonachtig: Helenastraat 51, Den Haag
Gearresteerd: 14-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Den Haag 17-1-1944 Gefusilleerd

Pronk, Johannes, Delft 17-11-1906, Huisschilder
Woonachtig: Overijselschestraat 92 B, Rotterdam

Pronk-Boeijmeijer, Geertje, Rotterdam 12-2-1913
Woonachtig: Overijselschestraat 92 B, Rotterdam

Pronk, Joris Daniël, Den Haag 18-6-1908, Vleesmeester
Woonachtig: Thomsonlaan 118, Den Haag
Gearresteerd: 28-3-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Pronk, Maarten, Den Haag 12-2-1923, Student
Woonachtig: Jacob van Campenstraat 30^II, Den Haag
Gearresteerd: 20-12-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een neef van de zakenman Reinder Zwolsman, die voor het Sonderkommando Frank van de Sicherheitsdienst werkte en zich via corruptie, bunkerbouw in Duitsland en handel in Joods onroerend goed enorm verrijkte. Er zijn onbevestigde geruchten dat Zwolsman verantwoordelijk was voor de arrestatie van Maarten Pronk.

Proosdij, Johannes August (Guus), Gladbeck (Duitsland) 27-8-1911, Elektricien
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 5 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 5-1943
Gevangenschap in: Berlin (Duitsland), Vught, Utrecht
Opmerkingen: Hij bouwde radiozenders en was verantwoordelijk voor het technisch beheer van de zenders van de groep Wollweber. Hij werd in Berlijn gearresteerd.

Proosdij, Martinus van (Den), Amsterdam 19-5-1908, Elektricien
Woonachtig: Orteliusstraat 351, Amsterdam
Gearresteerd: 25-8-1941
Gevangenschap in: Amsterdam, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. CPN’.

Proost, Johannes (Jansen, Jan), Geervliet 27-2-1882, Kunstschilder
Woonachtig: Boompjes 84 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kunstschilder. Communist. Is de bekende Jansen die als vertegenwoordiger Nederland lang in Moskou is geweest (1923). Delegatie naar EKKI (1925). Verdedigde in 1925 in Rusland de positie van Wijnkoop. C.P.H.C.C. Medewerker J.R. Schaap; waarschijnlijk lid scheepssabotagegroep. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 3-5-1940
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Gevangenschap in: Fuhlsbüttel, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 26-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. De Nederlandse regering leverde hem bij Calais in Noord Frankrijk uit aan de Duitsers in de wetenschap dat hij vermoord zou worden. Ondanks dat hij al in gevangenschap gestorven was, stond hij op de lijst van september 1942 van te arresteren communistische gijzelaars in verband met de bomaanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte.
Verantwoordelijkheid: Minister van Justitie Gerbrandy is hoofdverantwoordelijke voor deze moord en verdient de term ‘moordenaar’.

Proper, Hendrik, Epe 17-12-1903, Fabrieksarbeider bij ijzergieterij
Woonachtig: Emmalaan G 306, Vaassen
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Arnhem
Overleden: Arnhem 4-5-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werkte samen met Hermen van Werven. Geëxecuteerd in verband met april-mei stakingen.

Proper, Michael Dirk (Miek), Haarlem 21-1-1915, Advocaat
Woonachtig: Kleverlaan 94, Haarlem

Provilij, Simon, Heerenveen 30-1-1909
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Puister, Willem Frederik (Wim), Amsterdam 26-6-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Prinsengracht 334 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Na de terugtrekking van Paul de Groot en de arrestatie begin 1943 van Jan Dieters en Lou Jansen nam het trio Jaap Brandenburg, Jan Postma en Wim Puister de leiding van de illegale CPN over. Na de arrestatie van Jan Postma in november 1943 werd de leiding overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister.

Put, Antonius van der, Dordrecht 4-2-1893, Schoenmaker
Woonachtig: Groote Kerksbuurt, Dordrecht
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij bracht de productie van De Waarheid in Dordrecht tot stand. Hij is op 25-9-1945 in Dordrecht overleden en wordt door de Oorlogsgravenstichting als slachtoffer van de oorlog beschouwd (dus door oorlogsomstandigheden om het leven gekomen).

Putten, Herman van, Rotterdam 26-7-1901, Onderwijzer bijzonder onderwijs
Woonachtig: Schiebroek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Putten, Jacobus Gerardus van, Utrecht 26-11-1905, Schoenmaker
Woonachtig: Govert Flinckstraat 26 achter, Amsterdam
Gearresteerd: <5-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen

Putten, van
Woonachtig: Jan Evertsenstraat 106 / Govert Flinckstraat 106 I, Amsterdam

Putten, van
Woonachtig: Van Brederodestraat, Amsterdam

Qualen, Anton, Haarlem 11-11-1920
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Quist, Leendert, Amsterdam 15-11-1916, Tuinman
Woonachtig: Admiraal de Ruyterweg 422 I, Amsterdam
Gearresteerd: 1-10-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Hamburg
Overleden: Hamburg Hammerbrook 14-3-1945
Opmerkingen: Hij werd op 10 september 1942 gearresteerd door de agent van politie Tj, de Vries verbonden aan de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung vanwege het halen van goederen uit de woning van de ondergedoken Jood Charles Gans op 7 februari 1945 in Duitsland tijdens een dodenmars vermoord). (Quist handelde vermoedelijk op verzoek van Gans.) Quist werd op 1 oktober 1944 tijdens de razzia in Putten gearresteerd.

Raaij, Antonius van, Elst 16-11-1923, Bakker
Woonachtig: Thorbeckestraat 39, Doetinchem
Gearresteerd: 23-2-1944
Gevangenschap in: Buchenwald, Siebelwerke Halle
Opmerkingen: Hij werd op 16 november 1944 uit Buchenwald ontslagen en in het kader van de Aktion Rückfluter bij de Siebel Flugzeugwerke in Halle te werk gesteld.

Raalte, Isaac van, Rotterdam 31-8-1873
Woonachtig: Nobelstraat 71 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 3-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 13-11-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd in de Mathenesserstraat 213 in Rotterdam.

Raalte-Lezer, Berta van, Assen 3-9-1881
Woonachtig: Nobelstraat 71 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 3-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 13-11-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Raam-Meijer, Johanna van, Rotterdam 14-10-1910
Woonachtig: regio Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel:
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Raamsdonk, Marianne van, Amsterdam 2-9-1919, Secretaresse
Woonachtig: Stadionkade 154 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 7-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Neuengamme, Neustadt-Glewe
Opmerkingen: Zij werkte voor de Persoonsbewijscentrale. Zij had een beginnende relatie met Maarten van Gilse. Een paar dagen na de arrestatie van Maarten van Gilse wilde zij belastende papieren verbranden. Het was die dag uitzonderlijk warm, zodat de rook uit de schoorsteen opviel. Daardoor werd zij gearresteerd.

Raap, Gerrit (Geert), Appingedam 7-4-1904, Arbeider
Woonachtig: Trekpad 16, Appingedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Transportarbeider. Communist. Werklozen Congres R.V.O. (Rotterdam 1932). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).
Gearresteerd: 1-3-1941
Gevangenschap in: Krententuin Hoorn, Leeuwarden, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 13-8-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘hat für die CPN gearbeitet’. Hij overleed drie dagen na aankomst in Dachau. Bij zijn overlijden waren zijn laatste woorden tot Willem Lodewijk Harthoorn gericht. De Lagerarzt schreef een briefje dat Raap in de Häftlingskrankenbau (kamp-ziekenhuis) overleden was, maar die mededeling is totaal vals: hij is overleden in een gewone barak bestemd voor zojuist gearriveerde gevangenen die in quarantaine gehouden moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Raap-Bolt, Dietje, Appingedam 9-9-1907
Woonachtig: Trekpad 16, Appingedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).

Raap, Jitse, Appingedam 9-8-1910, Timmerman
Woonachtig: Appingedam
Woonachtig: Trekpad 16, Appingedam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Voorman C.P.N. afdeling Appingedam (1938).

Raap-Bekaan, Janke Klaaske, Brokum (Duitsland) 11-1-1911
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Jitze. Communiste. Verspreidt het Volksdagblad (1938).

Raas, J.
Woonachtig: Haagweg 33, Leiden
Opmerkingen: Hij woonde bij het echtpaar Cornelis en Maria Opstal-Link. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Raat, Hendrika Geertruida de (Riek), Amsterdam 6-12-1918, Ateliermeisje, kunstschilderes
Woonachtig: Bloys Van Treslongstraat 58 II, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Zij stencilde illegale lectuur en plakte bulletins van De Waarheid aan. Zij schreef met grote letters berichten van de Engelse zender op bulletins die aangeplakt werden, zodat mensen ze konden lezen zonder stil te moeten blijven staan, want dat was te gevaarlijk. Zij zat bij de familie Valk-Huijser ondergedoken. Zij huwde na de oorlog met Herman Philip Milikowski.

Raatjes, Jan, Veendam 23-11-1909, Letterzetter
Overleden: Groningen 15-4-1945, Gesneuveld
Opmerkingen: Hij sneuvelde bij de bevrijding Groningen.

Rabbie, Simon, Amsterdam 21-11-1896, Kleermaker
Woonachtig: Ploegstraat 48, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Colportageleider C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 5-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Midden Europa 31-3-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Opgepakt bij razzia

Rabbie-Eijl, Mietje, Rotterdam 15-11-1892
Woonachtig: Ploegstraat 48, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 5-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-10-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij was de zuster van Suzanna Musikant-Eijl. Zij werd opgepakt bij een razzia.

Raben, Arnoldus Franciscus, Rotterdam 6-7-1913, Bakker
Woonachtig: Bonaventurastraat 54, Rotterdam
Gearresteerd: 7-6-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij van verlof niet naar de Arbeitseinsatz terugkeerde (contractbreuk).

Raben, Gerhardus Arnoldus, Rotterdam 12-11-1911, Controleur luchtbescherming
Woonachtig: Bonaventurastraat 46 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Amersfoort, Butzbach
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Raben, Karel Frederik, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 21-1-1918
Woonachtig: Händellaan 20, Naarden
Lid: Was lid van de Vliegende Brigade.

Raben, Martinus (Mart), Palembang (Nederlandsch Oost Indië) 27-12-1922
Woonachtig: Rotterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6) en de Vliegende Brigade.
Gearresteerd: 9-9-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 23-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Louis Daniël Boissevain.

Rabuse, Richard, Schönberg (Duitsland) 17-10-1896, Monteur
Woonachtig: Adam van Harenstraat 22, Utrecht
Gearresteerd: 24-1-1943
Gevangenschap in: Amsterdam, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Duitsland 4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was een Duitse communist die in de jaren dertig naar Nederland vluchtte. Tijdens de oorlog heeft hij veel werk voor het CPN-verzet verricht. Hij is tijdens transport van Vught naar Dachau gevlucht. Kennelijk weer gepakt, want omgekomen tijdens dodenmars van Sachsenhausen naar Bergen-Belsen.

Rademaker, Aart Adrianus, Schipluiden 2-1-1915
Woonachtig: Frederik Hendrikstraat 46, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Rademaker, Gerardus Jacobus (Gerard), Vrijenban 31-12-1895
Woonachtig: Frederik Hendrikstraat 46, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Rademaker, Jan, Rotterdam 17-11-1878
Woonachtig: Ravenstraat 14 II voor, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Rademakers, Cornelis (Cor, Ees), Tiel 8-10-1911, Glazenwasser
Woonachtig: Brueghelstraat 174^I, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 10-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 15-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een broer van Mathilda Petronella Kloostra-Rademakers. Hij stencilde en verspreidde illegale lectuur. Hij werkte samen met Johanna Hendrika Jansen-Schildknegt. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij werd door onder anderen Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sich noch nach dem Verbot illegal für die CPN Den Haag betätigt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Rademakers-Lange, Magdalena Cornelia, Den Haag 28-8-1915
Woonachtig: Brueghelstraat 174 I, Den Haag

Raijer, Casper Johannes (Cas), Tegelen 18-1-1922, Elektricien
Woonachtig: Rosmolenstraat 57 A, Zaandam

Raijer-Hoekstra, Wil, 3-6-1927
Woonachtig: Rosmolenstraat 57 A, Zaandam

Rangelrooij, Johan Frederik (John), Den Haag 11-9-1906, Chef kok
Woonachtig: Beijerlandschelaan 144 B, Rotterdam
Gearresteerd: 6-6-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort

Rangelrooij-Hilhorst, Pieternella Wilhelmina, Rotterdam 8-6-1912
Woonachtig: Beijerlandschelaan 144 B, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Rave, Barend Hendrik de, Rotterdam 31-12-1916, Ambtenaar
Woonachtig: Beukelsdijk 99 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Rebling, Eberhard, Mariendorf (Duitsland) 4-12-1911, Musicoloog, pianist
Woonachtig: Bankastraat 131, Den Haag
Gearresteerd: 10-7-1944
Gevangenschap in: Marnixstraat
Overleden: Ontsnapt
Opmerkingen: De villa was een centrum van communistische verzetsactiviteiten, waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam. Hij huwde na de oorlog met Rebekka Brilleslijper en ging met haar in Duitsland wonen.

Reckewell, Heinrich Philipp Hermann, Amsterdam 24-8-1889, Agent staatsloterij
Woonachtig: Amstellaan 91 IV, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: In bezit Nederlandse nationaliteit. In dienst K.P.D. Lid Rode Garde. Zwarte lijst vreemdelingen oktober 1920.
Gearresteerd: 26-6-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 28-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij bracht onderduikers onder op adressen en bleef hen hulp bieden. Hij zorgde voor valse Persoonsbewijzen en distributiebescheiden. In Vught stond vermeld als arrestatiereden ‘Grund der Schutz.h. [Schutzhaft]: Judenbegünstigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Redeker, Marinus Gerardus, Amsterdam 23-3-1919, Stukadoor
Woonachtig: Commelinstraat 71 I, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Ree, Adam Adrianus van der (Harry), Schoonhoven 29-7-1900, Havenarbeider
Woonachtig: Adriaen Nimantsstraat 41, Rotterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Communist. C.P.N. (1938). C.P.N. districtsbestuur en kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Ree, Dirk van der, Schoonhoven 14-2-1897, Trambestuurder
Woonachtig: Hyacintstraat 6 B, Rotterdam
Gearresteerd: <24-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht
Opmerkingen: Hij werd in een cel opgesloten ten behoeve van Johannes Hoffmann van de Sicherheitsdienst.

Ree, H. van der
Woonachtig: Vonder 38, Rotterdam

Reedijk, Leendert, Den Haag 10-6-1924, Scholier
Woonachtig: 2e Calandstraat 37, Den Haag
Gearresteerd: 27-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen, Mittelbau-Dora, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 23-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Amersfoort stond vermeld ‘zum Arb. Eins.’, wat betekende dat hij vanuit Vught voor de Arbeitseinsatz zou worden ingezet, maar in werkelijkheid werd hij naar het concentratiekamp Sachsenhausen gestuurd. Hij is bij aankomst in Buchenwald in bad gestorven ten gevolge van mishandelingen en ondervoeding in voorgaande concentratiekampen. Een verplichte lijkschouwing omdat hij nog niet in het kamp was opgenomen leidde tot de volgende diagnose: Allgemein Kachexie, Phlegmone am linker Unterschenkel, Subpectoralphlegmone links, Eitrige Arthritis am linker Knie, Degeneration der Muskulatur, Pleuraverwachsungen beider seiten, Eitrige Perikanditis (100 ccm Eiter), Eitrige Bronchiolitis beider seiten, Dilatation des Herzes, Degeneration der Herzmuskul, Atheromatose der Aorta, Degeneration des Leberparenchyms, Stauungsleber, Vergrosserte septische Milz, Ileitis: Todesursache: Septicopyämie (dit geeft een indruk van de toestand van de uitgemergelde concentratiekampgevangenen die door honger of uitputting om het leven kwamen).
Reedijk was voor zijn arrestatie in La Rochelle in Frankrijk te werk gesteld. Na terugkeer in Nederland stond hij zijn persoonsbewijs en Grenzpassierschein af aan Otto Meine Pot onder de belofte dat Pot de papieren na gebruik voor een reis naar Frankrijk zou vernietigen. Pot vernietigde de papieren niet, werd betrapt en verraadde Reedijk. Daardoor werd Reedijk gearresteerd en in Amersfoort opgesloten. Pot richtte na de oorlog de Zuid-Molukse stichting ‘Door de Eeuwen trouw’ op, werkte samen met de beruchte extreemrechtse Raymond Westerling, die in Nederlandsch Indië op grote schaal oorlogsmisdaden pleegde, en hij pleegde een mislukte moordaanslag op de Indonesische militaire attaché Harjono.

Reef, Herman, Hengelo 26-7-1910
Woonachtig: C.F. Storkplein 26, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten.

Reef-Weel, Helena Agatha (Leen), Zwolle
Woonachtig: C.F. Storkplein 26, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Opmerkingen: Zij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten.

Reek, Jacobus (Jaap), Hoorn 24-1-1900, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Lijnbaan 22, Krommenie / Maastricht
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist en anti-militarist. Districtsbestuur A.O.C. Noord-Holland/Utrecht (1932). Correspondent C.A.O.C. (1932). Voorzitter De Eendracht (Twente) (1935). Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). (plaatsvervangend) Bestuurslid C.P.N. (1936, 1938).
Gearresteerd: 24-9-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Hamm, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was instructeur (contactpersoon tussen landelijke partijleiding en afdeling) voor Noord-Brabant.
Verantwoordelijkheid: De Politie Inlichtingendiensten in Zuid-Limburg werkten voor en tijdens de oorlog nauw samen met de Gestapo in Aken.

Reemst, Theodoor Everhard van, Sleen 10-10-1908, Huisarts
Woonachtig: Schiedamscheweg 110 A, Vlaardingen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arts. Anti-fascist met communistische neigingen. Werkte in Spanje in ambulance door Commissie Hulp aan Spanje uitgezonden. Bestuur A.V.C. (1939).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Alhoewel hij als arts in Spanje was, werd hij door het misdadige Nederlandse regime stateloos gemaakt, maar hij kreeg nog voor de oorlog het Nederlanderschap terug. In Vught stond vermeld ‘Rotspanier’. Zelf gaf hij in Vught aan dat hij niet wist waarom hij gearresteerd was. In Vught was tyfus onder de gevangenen uitgebroken, waarna hij met behulp van een kok eten door het voedsel voor de kampbewakers mengde, waardoor die ook tyfus kregen.

Reemst-De Vries van, Gertrud (Ger, Trudel), Frankfurt 22-11-1914
Woonachtig: Schiedamscheweg 110 A, Vlaardingen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-11-1942, vrijgekomen 19-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Opmerkingen: Omdat haar echtgenoot het Nederlanderschap verloor, verloor zij het ook, maar beiden kregen nog voor de oorlog het Nederlanderschap terug. In Westerbork was zij betrokken bij een ondergrondse groep die mensen uit Westerbork smokkelde. Doordat zij en haar echtgenoot nog voor de oorlog het Nederlanderschap terug hebben gekregen, werd zij uit Westerbork vrij gelaten; anders was zij hoogst waarschijnlijk naar Auschwitz afgevoerd geworden.

Reens, Levie (Levin), Amsterdam 24-11-1909, Kleermaker
Woonachtig: Van Ostadestraat 480 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 25-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Reens, Salomon (Simon), Amsterdam 28-5-1902, Musicus
Woonachtig: Insulindeweg 129, Amsterdam

Rees, Dirk Albertus van, Amsterdam 30-8-1919, Winkelbediende
Woonachtig: Eschdoornplein 28 boven, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 5-9-1944, vrijgelaten 26-9-1944; tweede arrestatie 1-1-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Halfweg 17-2-1945 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het bezit van vuurwapens.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De eerste arrestatie was wegens ‘Arbeitsverweigering’ (niet voldoen aan de plicht om in Duitsland te gaan werken) en werd toen drie weken in kamp Amersfoort opgesloten.

Regteren, Hendrik, Markelo 3-2-1891, Arbeider
Woonachtig: Smidstraat 43, Almelo
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 18-5-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Regteren, Hendrik, Almelo 24-11-1920, Grondwerker
Woonachtig: Smidstraat 43, Almelo
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Rehorst, Karl Friedrich Ulrich, Breslau (Duitsland) 21-12-1905, Restauranthouder
Woonachtig: Van Hogendorplaan 3, Amersfoort
Gearresteerd: 1-1945
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: Utrecht 17-3-1945 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was een Duitse communistische vluchteling, lid van de communistische verzetsorganisatie Holland Gruppe Freies Deutschland

Rehorst-Meijer, Helga Anna Cäcilia, Hamburg (Duitsland) 1906, Restauranthoudster
Woonachtig: Van Hogendorplaan 3, Amersfoort
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit, lid van de communistische Holland Gruppe Freies Deutschland

Reijgersberg, Gerardus Adrianus (Gerrit), Delft 10-2-1920
Woonachtig: Koningsplein 125, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Reijmerink, Jan, Alkmaar 6-11-1888, Machine bankwerker NS
Woonachtig: Oude Soesterweg 146, Amersfoort
Gearresteerd: 19-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 4-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Reimer, Gotschalk, Amsterdam 5-12-1898, Regenjasplakker
Woonachtig: Jodenbreestraat 57 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en twee kinderen werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Reiss-Goudsmit, Marianna, Amsterdam 12-8-1919, Naaister
Woonachtig: Retiefstraat 71, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Reitema, Cornelis Douwe, Amsterdam 5-9-1920, Kassier
Woonachtig: 1e Helmersstraat 144, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Reitema, Frans, Beverwijk 30-8-1877
Woonachtig: 1e Helmersstraat 144, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Remert, Johannes Jacobus (Hans), Den Helder 14-12-1900, Dameskleermaker
Woonachtig: Deltastraat 1A, Amsterdam

Remiëns, Dionisius (Dio), Schoorl 6-9-1919, Pikeur
Woonachtig: Lijnbaangracht 355 I, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had een ‘vrij huwelijk’ met Petronella van Beemd-Hissink. Hij was actief voor de sabotagegroep van Gerrit Kastein. Hij was een van de plegers van de aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister. Hij pleegde aanslagen op distributiekantoren.

Remmé, Catharina Maria, Haarlem 19-12-1894
Woonachtig: Krelagestraat 1 A, Haarlem
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij was koerierster. Zij had contacten met Mattheus (Frans) van der Wiel.

Remmers, Hiebo Roelf Borgert (Ibo), Finsterwolde 26-2-1915, Landarbeider
Woonachtig: B 47, Finsterwolde
Gearresteerd: 22-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Wewelsburg 14-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was de zoon van Roelf Borgert Remmers. Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von illegalen Manifest’.

Remmers, Roelf Borgert, Ganzedijk 28-12-1888
Woonachtig: B 47, Finsterwolde
Opmerkingen: Hij was de vader van Hiebo Roelf Borgert Remmers.

Rempt, Rens, Hoogwoud 1-2-1908, Stoker
Woonachtig: Trompstraat 6, Alkmaar
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: K.N.I.L. Ontslagen wegens wangedrag. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 18-2-1945
Overleden: Zaandam 10-3-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij trad in het laatste oorlogsjaar toe tot een sabotagegroep.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Rens, Jacobus Johannes (Koos), Den Haag 4-7-1903, Glasblazer
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 111, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 21-7-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde in zijn woning De Waarheid gestencild en hij en zijn echtgenote verspreidden het blad. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war Leiter einer Fünfergruppe der illeg. CPN und hat Hetzschriften vertrieben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat bei komm. Propaganda mitgewirkt’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Rens-Maasland, Johanna, Den Haag 18-1-1906
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 111, Den Haag
Opmerkingen: In haar woning werd De Waarheid gestencild en zij en haar echtgenoot verspreidden het blad.

Rensen, Jacobus, Den Haag 5-6-1898, Gemeenteambtenaar
Woonachtig: Seinpoststraat 16, Den Haag
Gearresteerd: 1-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was voor de CPN hoofdkassier voor heel Nederland.

Renshof, Otto Theodorus Johannes (Theo), Oldenzaal 8-2-1905, Handelsreiziger
Woonachtig: Rielerweg 145, Deventer
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-9-1941, vrijgekomen 11-10-1941, tweede arrestatie 3-9-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zijn woning was het centrale punt voor de productie en verspreiding van De Waarheid. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij werd in Amsterdam gearresteerd.

Renshof-Tijssen, Johanna Jacoba (Jo), Enschede 14-3-1903
Woonachtig: Rielerweg 145, Deventer

Reuderink, Willem Hendrik, Arnhem 8-5-1899, Elektricien
Woonachtig: Duitschestraat 77 B, Rotterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien R.E.T. Communist. Dienstweigeraar. Kandidaat voor Kamerverkiezingen voor de C.P.H. (1928). Voorzitter V.V.V.C. Rotterdam (1928). Lid Partijbestuur C.P.H. 1930. Radio-Vereniging voor Volks-Cultuur. Lid gemeenteraad Rotterdam (1931, 1932; 1939 op onverkiesbare plaats). Lek van C.P.H.. Voorzitter protestvergadering tegen rapport Welter (Rotterdam 1932). Secretaris A.O.C. in Zuid-Holland (1932). Correspondent C.A.O.C. (1932). Spreker op rode Dinsdag (Den Haag 1934). Voelt voor T.B.N. (1939).
Gearresteerd: 26-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Amersfoort, Vught, Dachau, Auschwitz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 16-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Reumann, Karel Frederik, Schoten 1-3-1916, Bankwerker
Woonachtig: Talmastraat 29, Haarlem
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Bloemendaal 2-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfond.

Reus, Evert Jan de, Amsterdam 7-3-1918, Havenarbeider
Woonachtig: Eerste Atjehstraat 115 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.C.O.O. (1938).
Gearresteerd: 1-12-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-1-1943
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan. Hij heeft bijgedragen aan de organisatie van de Februaristaking.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Reuter, Johannes Frans (Frits), Amsterdam 19-2-1912, Ambtenaar GEB
Woonachtig: Koediefstraat 9, Den Haag / Amsterdam
Opmerkingen: In opdracht van het leidende driemanschap van de CP organiseerde hij tussen december 1940 en februari 1941 een staking tegen de beroerde levensomstandigheden. De staking werd gepland voor 18 februari 1941, maar werd uitgesteld. Na de razzia van 22-23 februari werd omgezet in een staking tegen de Jodenvervolging; de staking staat bekend als de Februaristaking. Bij de opbouw van de organisatie maakt hij gebruik van vooroorlogse CPN-kanalen naar communisten in bedrijven, die voor de oorlog gebruikt werden om stakingen bij bedrijven te organiseren. Op die manier kon hij omstreeks 300 helpers uit tientallen bedrijven organiseren, die op 24 februari op de Noordermarkt bijenkwamen en toen werden toegesproken door drie personen (Willem Kraan, Dirk Nimwegen en Piet Nak). Ook regelde hij dat de verspreiding van stakingsoproepen door Coba Veltman werd verzorgd. In augustus / september 1941, na de arrestatie van en moord op Herman Holstege, werd hij naar Den Haag gestuurd om daar de illegale CPN opnieuw op te bouwen. Hij zat toen ondergedoken bij Janne Borger en Johannes Adrianus Apon. De opbouw mislukt en hij werd in augustus 1942 vervangen door Jaap Boekman, die wel succesvol was. Na de arrestatie van Jan Postma in november 1943 werd de leiding van de illegale CPN overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister.

Reuter, Johannes Jacobus, Amsterdam 18-6-1913, Magazijnknecht
Woonachtig: 2e Kostverlorenkade 118, Amsterdam
Opmerkingen: Hij werkte samen met Gerben Wagenaar.

Reve, Albert Willem van het, Lonneker 16-5-1909
Woonachtig: Kuipersdijk 187, Enschede
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een oom van de bekende schrijver Gerard Kornelis van het Reve.

Reve, Gerard Kornelis van het, Amsterdam 14-12-1923
Woonachtig: Jozef Israëlskade (Tooropkade) 116 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij werd na de oorlog een bekend schrijver. Hij werd op 26-11-1941 samen met zijn broer Karel gearresteerd door agent van politie Mollis van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst); beiden blijven minimaal twee dagen in de cel zitten, waarna ze verhoor worden afgehaald. Hij schreef met grote letters berichten van de Engelse zender op bulletins die aangeplakt werden, zodat mensen ze konden lezen zonder stil te moeten blijven staan, want dat was te gevaarlijk.

Reve, Gerardus Johannes Marinus van het (Vanter), Enschede 11-4-1892
Woonachtig: Jozef Israëlskade (Tooropkade) 116 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende/journalist. Delegatie naar EKKI (1925). Medewerker Klassenstrijd(1925). Wordt in 1925 bij terugkomst uit Rusland in Duitsland aangehouden. Bestuur C.P.H. (1926, 1928). Spreker. Kandidaat voor Kamerverkiezingen voor de C.P.H. (1928). Bestuurder C.P. afdeling Amsterdam. Agent Internationale Organisatie en Propagandistisch Comité. Administrateur en redacteur De Tribune. Geboorteplaats ook Lonneker. Vormt samen met Brown en Grenier het Internationale Bureau der Vrienden van de Sovjet-Unie. Voorzitter Derde Congres V.V.S.U. Secretariaat V.V.S.U. (1934). Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938, 1939). Redactie De Roode anti-militarist. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij was de vader van de bekende schrijver Gerard Kornelis van het Reve. Hij was gehuwd met Fenna Aldert Dina van het Reve-Fraterman. In het verzet werkte hij voor Het Parool, omdat hij door de communisten niet vertrouwd werd en ‘renegaat’ werd genoemd.

Reve, Gerrit Johan van het, Enschede 15-4-1907, Magazijnbediende
Woonachtig: Deurningerstraat 17, Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Broer van Vanter. Leider C.P.N.-agitproptroep. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.H. (1934). Helpt bij het ronselen voor Spanje. Was vermoedelijk in Rusland.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een oom van de bekende schrijver Gerard Kornelis van het Reve.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Reve-Fraterman, Fenna Aldert Dina van het (Fenny), Denekamp 17-8-1912
Woonachtig: Deurningerstraat 17, Enschede
Draagster van Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij was gehuwd met Gerrit Johan van het Reve.

Reve, Julius Herman Johannes van het, Enschede 29-12-1897
Woonachtig: Zeftinkweg 95, Enschede
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Broer van Vanter. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Technisch leider afdeling C.P.N. Helpt bij ronselen voor Spanje.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een oom van de bekende schrijver Gerard Kornelis van het Reve.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Reve, Karel van het, Amsterdam 19-5-1921
Woonachtig: Jozef Israëlskade (Tooropkade) 116 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was een broer van de bekende schrijver Gerard Kornelis van het Reve. Hij werd op 26-11-1941 samen met zijn broer Gerard Kornelis gearresteerd door agent van politie Mollis van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst); beiden blijven minimaal twee dagen in de cel zitten, waarna ze verhoor worden afgehaald. Hij schreef met grote letters berichten van de Engelse zender op bulletins die aangeplakt werden, zodat mensen ze konden lezen zonder stil te moeten blijven staan, want dat was te gevaarlijk.

Rhoon, Adrianus van, Alphen 9-8-1922
Gearresteerd: 28-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Richter, Nico Max, Amsterdam 12-2-1915, Musicus
Woonachtig: Eerste Helmersstraat 70, Amsterdam
Gearresteerd: 23-4-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Dachau
Overleden: Amsterdam 16-8-1945
Opmerkingen: Ten gevolge van gevangenschap overleden

Ridder, Bernard Frits Gerard de, Soekowono (Nederlandsch Oost Indië) 12-6-1922
Gearresteerd: 13-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Ridder, Jacobus de, Amsterdam 17-7-1904, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Campanulastraat 10, Amsterdam
Gearresteerd: 10-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen, Buchenwald

Ridder, Johannes Gerardus de, Den Haag 7-4-1906, Herenkapper
Woonachtig: Harderwijkstraat 244, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Ridder, Johannes Theodorus de, Rotterdam 26-5-1888, Loodgieter
Woonachtig: Proveniersstraat 50 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 8-6-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichte werkzaamheden voor De Waarheid.

Ridder, Piet de, Amsterdam 23-1-1891, Stoker
Woonachtig: Utrechtschedwarsstraat 20, Amsterdam
Gearresteerd: 22-4-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 23-12-1942
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Jonker van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat. In Buchenwald gaf hij op als arrestatiereden ‘Hat verbotene Lektüre gelesen’.

Ridder, Wouter de (Richard), Gorinchem 1-1-1904, Havenarbeider
Woonachtig: Hilledijk 177 B, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Communist. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Verdacht van lidmaatschap scheepssabotagegroep J.R. Schaap. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Rie, Wijnand de la, Leiden 30-9-1899, Grondwerker
Woonachtig: Leidschevaart 38 F, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Actief voor C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 1-2-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Bloemendaal 2-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Riel, Jacobus Antonius van, Den Bosch 7-12-1891, Sigarenmaker
Woonachtig: Oudorperdijkje 43, Alkmaar
Was voor de oorlog lid van het NAS.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Regisseur toneelclub De Toorts. Secretaris afdeling Landelijke Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 18-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Riemens, Pieter Willem, Terneuzen 28-10-1894, Tramconducteur
Woonachtig: Dr. De Visserstraat 5, Rotterdam
Gearresteerd: 2-12-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht
Opmerkingen: Hij werd in een cel opgesloten ten behoeve van Johannes Hoffmann van de Sicherheitsdienst.

Rietbergen, Evert, Amsterdam 21-12-1888, Bloemist
Woonachtig: Bataviastraat 21 III, Amsterdam

Rietbergen, Evert, Amsterdam 15-4-1918, Bloemist
Woonachtig: Bataviastraat 21 III, Amsterdam

Rietbergen, Jacobus (Ko, Koos), Amsterdam 30-9-1921, Tuinman
Woonachtig: Bataviastraat 21 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Rheinbach, Siegburg, Hameln
Opmerkingen: Hij werd in eerste instantie veroordeeld tot vijftien jaar tuchthuis, wat werd gewijzigd in tien jaar tuchthuis.

Rietbergen, Johannes (Jan), Amsterdam 29-3-1912, Steendrukker
Woonachtig: Bataviastraat 21 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Rheinbach, Hameln
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild. Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd in levenslange tuchthuisstraf omgezet. In het tuchthuis weigerde hij voor de Duitse oorlogsindustrie te werken, waardoor hij zijn cel niet meer mocht verlaten.

Rietbergen, Kornelis (Kees), Amsterdam 20-10-1916, Huisschilder
Woonachtig: Bataviastraat 21 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Rheinbach, Siegburg, Hameln
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Jitske Noteboom

Rietbergen, Marius Leonardus, Amsterdam 1923
Woonachtig: Bataviastraat 21 III, Amsterdam

Rietbergen, Willem, Amsterdam 23-6-1913, Huisschilder
Woonachtig: Bataviastraat 21 III, Amsterdam

Rietkerk, A.
Woonachtig: Javastraat 72, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Rietkerk, Pieter, Gouda 3-11-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Soestdijkschekade 495, Den Haag
Gearresteerd: 13-3-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel

Rietveld, Gerrit Thomas, Utrecht 24-6-1888, Architect, meubelontwerper
Woonachtig: Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Architect. Lid van Genootschap Nederland-Nieuw Rusland (1928).
Opmerkingen: Hij had naast zijn huwelijk een relatie met Geertruida Antonia Schröder-Schräder, die in het Rietveld-Schröderhuis woonde; haar buurmeidje was Truus van Lier die lid was van CS6 en in Sachsenhausen gefusilleerd werd. Mogelijk was Gerrit Rietveld zijdelings ook betrokken bij CS6.

Riezouw, Bart, Sloten 24-4-1914, Journalist
Woonachtig: Plantage Kerklaan 9 II + III, Amsterdam
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.

Riezouw, Lydia, Amsterdam 4-10-1923
Woonachtig: Plantage Kerklaan 9 II + III, Amsterdam
Opmerkingen: In haar woning was onder de vloer een onderduikruimte, waar Daan Goulooze enige tijd gebruik van heeft gemaakt.

Righart, Cornelis Andreas Theodorus, Amsterdam 9-3-1900, Muzikant
Woonachtig: Shackletonstraat 42, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Rigter, Frans, Nijmegen 22-6-1901, Los werkman
Woonachtig: Nielandstraat 4, Deventer
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. C.P.N. Distributie De Tribune (1934).
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Offingen
Opmerkingen: Hij werd in Offingen te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Rijhiner, Hugo Desiré (Rinjé) , Paramaribo (Suriname) 8-3-1905, Onderluitenant KNIL
Woonachtig: Waldeck Pyrmontlaan 43, Rijswijk
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Gearresteerd: 25-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Darmstadt
Opmerkingen: Hij was een uit Suriname afkomstige KNIL-militair. Tijdens de oorlogsdagen van 1940 gedroeg hij zich heldhaftig tegenover in het Westland gelande Duitse parachutisten; hij zou daarvoor na de oorlog de Militaire Willemsorde krijgen. Hij werd op 27-2-1942 door de Rotterdamse politie gearresteerd op verdenking van moord en op 6-3-1942 weer vrijgelaten. Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte. Bij zijn arrestatie probeerde hij nog op de fiets te ontsnappen, er werd op hem geschoten werd en werd vervolgens door een vrachtwagen geramd.
Onderscheiding: Militaire Willemsorde

Rijke, Arie de, Rotterdam 16-6-1899, Aardwerker
Woonachtig: Adamshofstraat 84 A, Rotterdam
Gearresteerd: 22-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Eudokia ziekenhuis, Oranjehotel
Opmerkingen: De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als reden voor zijn arrestatie ‘communistische propaganda’. Hij heeft van 26-8-1941 tot zijn overbrenging naar het Oranjehotel voor de Staatsanwalt op 16-2-1942 met bronchitis in het ziekenhuis Eudokia gelegen.

Rijkeboer, Barend Hendrikus, Amsterdam 12-9-1925, Fabrieksarbeider
Woonachtig: 2e Atjehstraat 54 III, Amsterdam

Rijken, Martinus (Tinus), Schiedam 28-3-1902, Trambestuurder
Woonachtig: Sparrendaal 9, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Correspondent C.A.O.C. (1932). Bestuurder R.E.T. Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 5-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij had de leiding over de communisten van de linker Maasoever. Hij werd gearresteerd vanwege ‘zou een pakje inhoudende “De Waarheid” ontvangen hebben’. Abraham de Kriek volgde hem op als leider. Maar uit verslagen van de Sicherheitsdienst blijkt dat zijn naam, samen met die van een Leidse communistische verzetsman Johannes Cornelis Onvlee, verkregen werd tijdens de martelmoord op Herman Holstege (Onvlee was al ten gevolge van de infiltratie door de Inlichtingendienst gearresteerd). Door de arrestatie van Rijken werd informatie verkregen, zodat een groot aantal mensen in de regio Rotterdam gearresteerd kon worden, waardoor 40 mensen om het leven kwamen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Rijken-Van Nierop, Antje (An), Overschie 29-12-1905
Woonachtig: Sparrendaal 9, Rotterdam
Gearresteerd: 25-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Ravensbrück
Opmerkingen: Bij haar arrestatie had ze in een kist fl. 1,122.- (bijna een half jaarsalaris) bij zich.

Rijkom, Adrianus Hendrikus Antonius van, Amsterdam 1-1-1901, Redacteur
Woonachtig: Zaandammerplein 23 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Transportarbeider. Communist. Spreker. Werklozencongres R.V.O. (Rotterdam 1932). Plaatselijke R.V.O. bestuurder. Bestuur S.T.F. Bestuur E.M.M. (1938).

Rijkom-Kok, Anna van (Annie), Haarlem 8-9-1901
Woonachtig: Zaandammerplein 23 II, Amsterdam

Rijkom, Anna van (Annie), Amsterdam 1-9-1924
Woonachtig: Zaandammerplein 23 II, Amsterdam

Rijkom, Arie van
Woonachtig: Hemonystraat, Amsterdam

Rijnders, Albertus (Appie), Amsterdam 24-6-1896, Opperman
Woonachtig: Ranonkelkade 12 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Op 4 juni 1941 begaf hij zich volledig gekleed te water om twee meisjes te redden. Als dank werd hij drie weken later de dood in gejaagd.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Rijnders, Jacobus, Amsterdam 11-12-1873, Schoenenwinkelier
Woonachtig: Kanaalstraat 139, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 10-5-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd vanwege zijn hoge leeftijd vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Rijnders, Jacobus, Amsterdam 20-10-1899, Schoenmaker
Woonachtig: Kanaalstraat 139, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 25-6-1942 Vergast met koolmonoxide.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur en plakte pamfletten aan.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Rijnhoud, Andries Pieter, Dordrecht 2-10-1894
Woonachtig: Dordrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1933).
Gearresteerd: <2-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Rijnsent, Cornelis Martinus (Cor), Purmerend 19-5-1915, Tegelzetter
Woonachtig: Putschebocht 106, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Oranjehotel, Vught, Neuengamme
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Rijswijk, Marinus van, De Lier 28-9-1900, Losarbeider
Woonachtig: Cromvlietplein 26, Den Haag
Gearresteerd: 2-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 27-8-1942
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der Mitgliedschaft der CPN’.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was organisator en verspreider van De Waarheid. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat seine wohnung für Zusammenkünfteilleg. CPN-Funktionäre zur verfügung gestellt’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Rijswijk-Van der Sar, Pietje, s-Gravenzande 24-9-1898
Woonachtig: Cromvlietplein 26, Den Haag
Gearresteerd: 2-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Rijswijk, Otto van, Velsen 25-11-1910, Machinist
Woonachtig: Paradijslaan 125 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942, vrijgelaten 10-5-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Ordnungspolizei Mathenesserdijk, Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Rimini, Martha, Amsterdam 27-11-1921, Naaister
Woonachtig: Tugelaweg 17 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Sara Rimini.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar beide ouders en een broer werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Rimini, Sara, Amsterdam 20-7-1912, Naaister
Woonachtig: Tugelaweg 17 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Martha Rimini.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar beide ouders en een broer werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Ringeling, Johannes Cornelis, Amsterdam 15-1-1884, Matroos
Woonachtig: Van Heemskerckstraat 20 III, Amsterdam
Gearresteerd: 21-5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek, Radom
Overleden: Radom 22-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von verb. [verbotene] Flugblättern’.

Ringeling, Marinus Charles Helenus (Rinus), Paramaribo (Suriname) 6-1-1901, Elektrisch lasser
Woonachtig: Brouwerssteeg 1, Amsterdam
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij had de leiding over een gewapende groep van de Raad van Verzet, die overvallen pleegde en mensen liquideerde.

Rinzema, Bauke, Drachten 5-6-1906
Woonachtig: Frans Halsstraat 8, Heerlen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur afdeling C.P.N.; treedt vermoedelijk uit partij wegens onenigheid met districtsbestuur (1938).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Rinzema, Sjoerd, Drachten 28-2-1909, Bakker
Woonachtig: Groen van Prinsterenstraat 6, Heerlen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Mijnwerker. Mijnwerker. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N.; heeft onenigheid met districtsbestuur (1938).
Gearresteerd: 26-5-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Sachsenhausen
Overleden: Maastricht 1-6-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen). In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Zugehörigkeit zur CPN’. Na evacuatie uit Dachau in ziekenhuis overleden.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ris, Cornelis (Cees), Wormerveer 22-2-1925, Machinebankwerker
Woonachtig: Burgemeester Van Nienesstraat 22, Uitgeest
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek, Auschwitz, Mauthausen, Gusen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von Flugblättern’. Hij moest in september 1943 onderduiken

Ritmeester, Isaac, Amsterdam 27-3-1916, Reclameschilder
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <24-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 9-8-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Ritmeester, Pieter Jacobus, Rotterdam 27-1-1896, Typograaf
Woonachtig: Violenstraat 32, Dordrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Typograaf. Communist. Voorzitter vergadering Liga tegen Imperialisme in Dordrecht 1930. Secretaris Federatie Zuid-Hollandder C.P.H.L.C. (1926). Voorzitter afdeling Dordrecht der C.P.N. (1936). Secretaris afdeling C.P. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Correspondent C.A.O.C. (1932).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij werd gearresteerd bij de brandweer in de Havenstraat.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Robers, Bernard Herman (Ben), Scheveningen 18-2-1913, Naaimachinemonteur
Woonachtig: Burgerdijkstraat 100, Den Haag
Gearresteerd: 11-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Hij werd gearresteerd door de Sicherheitsdienstmannen Ernst Knorr en Otto Lange en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) door onder andere Sicherheitsdienstman Lange en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Veefkind sloeg hem tegen de grond en Lange sloeg tanden uit zijn mond en een gummiknuppel stuk op zijn knie, waardoor hij blijvend letsel opliep. Toen zijn echtgenote Helena Adriana Robers-Bronsveld Inlichtingendienstman Veefkind opzocht met het verzoek een bezoek aan haar echtgenoot te mogen brengen, zei Veefkind tegen haar: ‘Kun je als jonge vrouw nu wel zo lang buiten een man, anders wil ik wel een keertje met je mee.’ En hij bood haar een bezoek aan haar echtgenoot in ruil voor een nacht doorbrengen met hem.
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Sicherheitsdienst man Otto Lange sloeg in het Oranjehotel een gummiknuppel op zijn knie stuk; de mishandelingen door Lange hadden zwaar lichamelijk letsel ten gevolge. In het Oranjehotel zat hij in cel 607 vlak naast de cel waar de verhoren plaats vonden. Daardoor kon hij via het ventilatierooster goed horen wat zich daar afspeelde; de stemmen waren goed herkenbaar, maar het gezegde was niet te verstaan. Zodoende herkende hij tijdens het doodmartelen van Herman Holstege de stem van Johannes Hubertus Veefkind. Hij heeft daar net zoals Fred Donderwinkel na de oorlog getuigenis over afgelegd, maar het Openbaar Ministerie bracht dat niet in tijdens de rechtszaak tegen Veefkind, waardoor die de ongetwijfeld uitgesproken doodstraf ontliep.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sich noch nach dem Verbot der CPN illeg. für diese betätigt’. Robers meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Komm. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Rochmes, Klara Sara, Wenen (Oostenrijk) 19-11-1902
Woonachtig: Hilledijk 151, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 15-1-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Henegouwerlaan kraaminrichting, Oranjehotel, Ravensbrück, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 23-11-1942
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit. Cornelis van der Kraats zat bij haar ondergedoken. Kennelijk was zij bij haar arrestatie hoogzwanger, want ze werd op 26-1-1942 naar een kraaminrichting overgebracht; ze kwam 17-2-1942 weer terug in de cel.

Rode, Anne Marten Tjakko, Haren 6-12-1893, Fietsenmaker
Woonachtig: Peizerweg 100 / 5, Hoogkerk
Gearresteerd: 7-10-1941
Gevangenschap in: Scholtenshuis Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler
Overleden: Natzweiler 16-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitgl. [Mitglied] KPN – Flugblatt-Verteilg. [Verteilung]’.

Rode, Christoffer, Groningen 14-4-1880
Woonachtig: Dahliastraat 2, Groningen

Rode, Jelle, Groningen 30-5-1887
Woonachtig: Viaductstraat, Groningen

Rodert, Johannes (Jo), Deventer 25-10-1910, Schilder, groente en fruithandelaar
Woonachtig: Oosterstraat 1, Deventer
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was lid van een sabotagegroep.

Rodrigues Pereira, Leo, Rotterdam 11-3-1905, Gummiplakker
Woonachtig: Tilanusstraat 46 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: <11-11-1942
Gevangenschap in: Sicherheitsdienst Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zijn arrestatie samen met enkele andere werknemers van Hollandia-Kattenburg, leidde tot het grote drama van Hollandia-Kattenburg, waarbij meer dan achthonderd Joden de dood in werden gejaagd. Hij werd met een zweep afgeranseld.

Roe, Samuel, Amsterdam 14-10-1895, Perser
Woonachtig: 1e Oosterparkstraat 206, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Roebers, Johannes Hendrikus Eusebius (Johan), Arnhem 7-9-1886, Sigarenfabrikant
Woonachtig: Middelweg 51, Deventer
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Voorzitter afdeling Sociale Partij. Lid S.P. gemeenteraad. Kandidaat S.P. verkiezing 2e Kamer 1922. Lid P.B. van de R.S.A.P. (1937, 1939). Raadslid Deventer voor de R.S.P. in 1931. Bestuur R.S.P 1934/(1935). Gemeenteraad Deventer voor de R.S.A.P. (1939). Voorzitter afdeling R.S.A.P. (1939).
Was aangesloten bij het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLLF).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Overleden: Leusden 16-10-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Roeden, Roel van, Oudehorne 30-5-1901, Arbeider wegenbouw
Woonachtig: Woonschip Alkmaar 339 liggende aan Kwakelpad, Alkmaar
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Roeden, Wiebe van, Oudehorne 29-4-1899, Betonwerker
Woonachtig: Sprengweg 63, Utrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling I.A.M.V. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Dienstweigeraar. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Actief in de C.P.N. (1938). Hornsterzwaag. Arbeider. Dienstweigeraar. In maart 1920 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging.
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 25-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Roelfs, Quirijn, Rotterdam 26-10-1917, Metaalbewerker
Woonachtig: Beverstraat 77 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. Districtsbestuur S.T.F. (1935).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 10-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd op het adres Boezemstraat 77 B.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Roelofs, Andries Frederik, Amsterdam 9-9-1901, 1e stuurman grote vaart
Woonachtig: Staringlaan 7, Hilversum

Roelofs-IJntema, Margaretha Elisabeth (Gré), Amsterdam 15-1-1903, Naaister
Woonachtig: Staringlaan 7, Hilversum

Roelvink, D.
Woonachtig: Oude Holterweg 29, Deventer

Roemer, Johan (Hans), Amsterdam 24-2-1921, Student
Woonachtig: Cornelis Krusemanstraat 29 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Roest, Jana Antonia (Mevr. Groen), Amsterdam 28-2-1894
Woonachtig: Amstelveenscheweg 312 II, Amsterdam
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij had onderduikers in huis.

Roest, Wilhelm van (Willem), Bottrop (Duitsland) 12-4-1904, Mijnwerker
Woonachtig: Brunssum
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Mijnwerker. Communist. Reist naar Rusland (1934). Was in Rusland voor opleiding tot propagandist. Districtsbestuur C.P.N. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 24-9-1940, vrijgekomen 29-3-1945
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Hamm, Duitse tuchthuizen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De Politie Inlichtingendiensten in Zuid-Limburg, dus ook die van Brunssum, werkten voor en tijdens de oorlog nauw samen met de Gestapo in Aken; burgemeester Schmier was medeverantwoordelijk omdat hij al voor de oorlog of in het begin van de oorlog de gegevens van Roest in handen van de Gestapo speelde.

Roeterdink, H.
Woonachtig: Mariaplaats 18, Utrecht

Roetink, Jan Henderikus, Groningen 16-5-1909
Woonachtig: Leeuwardenstraat 20 A, Groningen

Roetink, Jan Hendrik (Kees), Groningen 31-1-1920
Woonachtig: Piet Heinstraat, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Roggeveen, Adriaan, Rotterdam 2-9-1889, Meubelmaker
Woonachtig: Spartastraat 28, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Roggeveen, Johannes, Rotterdam 19-12-1913, Loodgieter
Woonachtig: Krekelstraat 8 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Roggeveen-Van der Wal, Clasina, Gouda 10-1-1889
Woonachtig: Spartastraat 28, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Maasoord
Opmerkingen: Zij was gehuwd met Johannes Roggeveen, maar woonde op een ander adres. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM en de CPN. Zij werd op 6-4-1943 overgebracht naar het psychiatrisch ziekenhuis Maasoord.

Roijen, Denijs van, Leiden 18-1-1911, Monteur
Woonachtig: Driftstraat 1A, Leiden
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. Communist. Secretaris afdeling C.J.B. (1937). Vocht in Spanje in de Internationale Brigade.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor De Gids en De Waarheid in Leiden en Rotterdam. Hij was stateloos.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Roijen, Dirk van, Leiden 6-11-1909, Bouwkundig tekenaar
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bouwkundig tekenaar. Communist. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Bestuur afdelingen C.P.N. en V.V.S.U. (1938). Spreker.
Gearresteerd: 5-1943, vrijgekomen 1-6-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Vermoedelijk gearresteerd vanwege april-mei stakingen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Roijen, Nicolaas Johannes van, Leiden 9-9-1906, Loswerkman
Woonachtig: Leiden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Typograaf. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Roijen-Cornet, Lena van, Leiden 30-1-1911
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste.
Opmerkingen: Partner van Nicolaas Johannes van Roijen

Roijen, Sebald Fulco Jan van, Den Haag 23-8-1910, Ingenieur
Woonachtig: Sportlaan 5, Vlaardingen

Romberg, Franciscus, Delft 6-7-1909, Fabrieksarbeider
Woonachtig: St. Olofstraat 17, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Rombouts, Cornelis (Kees), Zundert 4-4-1889, Grindhandelaar
Woonachtig: Brunsummerweg 20, Nieuwenhagen
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 2-12-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Romeijn, Albert, Brummen 14-1-1892, Bakker
Woonachtig: Driebergenstraat 10, Deventer
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Gemeenteraad voor de R.S.A.P.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 11-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Romeijn, Hendrik (Henk), Rotterdam 21-8-1921, Ambtenaar
Woonachtig: Schoolstraat 42, Drunen
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 8-7-1943
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Arnhem 5-4-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Vught stond vermeld ‘Fluchtverdächtig wegens Politieke Moord’.

Romein, Jan Marius, Rotterdam 30-10-1893, Historicus
Woonachtig: Daniël Willinkplein 21 A III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdredacteur De Tribune(bedankt in 1925). Redactiesecretaris van De Communistische Gids. Communist. Boek: Machten van deze Tijd. Comité voor Indische bannelingen (1927). Redacteur Tribune. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Comité van Waakzaamheid van anti-Nationaal-Socialistische Intellectuelen (1937). Amsterdam. Communist. Bestuur Comité van Waakzaamheid van Anti-Nationaal-Socialistische-Intellectuelen (1936). Lid Comité van Waakzaamheid van Nederlandse Intellectuelen. Amsterdam. Vooraanstaand communist. 3e Man in redactie Tribune. Bond v. Socialistische Intellectuelen.
Gearresteerd: 1942, vrijgelaten 1942
Gevangenschap in: Amesfoort
Opmerkingen: Hij zat in Amersfoort gevangen als gijzelaar. Hij was een befaamd historicus. Hij bood na de oorlog aan om samen met een liberale historicus de geschiedschrijving van de bezetting van Nederland te schrijven, maar ondanks de uitstekende kwalificaties van beide historici werd dat door de Nederlandse regering geweigerd en de opdracht werd gegeven aan de totaal onervaren Lou de Jong, die tijdens de oorlog als voorlichtingsambtenaar in Londen (zo een ambtenaar had in Londen totaal niets te doen) bindingen met de geheime diensten had. Het heeft geleid tot een geschiedschrijving, waarin het linkse verzet zwaar onderbelicht is, totaal valse informatie over collaborateurs als Reinder Zwolsman en Hendrik Maria Anton Alsem vermeld wordt, het landverraad, de wreedheden tegen verzetsmensen en misdaden door leden van de Inlichtingendiensten verzwegen worden, het lijden en de vele doden onder de communisten niet vermeld worden, de medeplichtigheid aan de massamoord op Haagse communisten en de Stijkelgroep door het naoorlogse hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst enz. Ook de vooroorlogse samenwerking met de Gestapo wordt verzwegen en de smerige rol als leider van de treincontrole van Krieno Hendrik Luurssen, waarvan vele honderden Joden en enkele tientalen verzetsmensen het dodelijk slachtoffer zijn geworden, wordt verzwegen. Ook verzwegen wordt de rol van Johann Gottlieb Crabbendam, die als chef van de Haagse Documentatiedienst leiding gaf aan de infiltratie van het communistisch verzet met 140 doden als gevolg en leiding gaf aan de arrestatie van leden van de Stijkel-groep met 70 doden als gevolg. Na de oorlog werd Crabbendam hoofd van afdeling B van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, waardoor je kunt vermoeden dat de geschiedschrijving zwaar werd beïnvloed door de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Romein-Verschoor, Anna Helena Margaretha (Annie), Nijmegen 4-2-1895, Historica
Woonachtig: Daniël Willinkplein 21 A III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Amersfoort/Amsterdam (1938). Echtgenote van dr. J.M. Verschoor. Communiste. Lid van Genootschap Nederland-Nieuw Rusland (1928). Initiatiefneemster/secretaris (1937, 1938) B.K.V.K.
Opmerkingen: De vermelding van de Centrale Inlichtingen Dienst dat ze de echtgenote van ‘J.M. Verschoor’ moet natuurlijk zijn van J.M. Romein. Zij schreef artikelen voor het illegale blad De Vrije Kunstenaar.

Romijn, Cornelis, Papendrecht 31-10-1886, Havenarbeider
Woonachtig: Oudelandstraat 17, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Wijkhoofd C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, de Vrije Pers en pamfletten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Romijn, Cornelis Franciscus, Rotterdam 17-1-1889, Meubelmaker
Woonachtig: Govert Flinckstraat 70 II voor, Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Romijn, W.
Woonachtig: Oude Binnenweg, Rotterdam

Rond, Aris, Wormerveer 12-2-1900, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Van Limburg Stirumstraat 14, Krommenie
Gearresteerd: 20-7-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Natzeiler, Dachau, Markirch
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Mitglied C.P.N.

Rondaij, Johannes Lambertus Marinus (Jan), Amsterdam 21-12-1898, Metaalarbeider
Woonachtig: Latherusstraat 41, Amsterdam
Gearresteerd: 25-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War Mitglied der CPN’.

Rondaij, Lambertus Leonardus, Amsterdam 12-6-1914, Glasslijper
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 222 II, Amsterdam
Gearresteerd: 10-6-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Op 14 juni 1944 meldde zijn echtgenote op het politiebureau dat hij sinds 10 juni spoorloos was en verzocht om zijn opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te arresteren zonder de gezinsleden te verwittigen.

Ronde, Hendrik de (Henk), Amsterdam 21-12-1923, Student
Woonachtig: Meerweg 18, Heemstede
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 23-9-1944
Gevangenschap in: Euterpestraat
Overleden: Amsterdam 26-9-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd bij het stelen van een fiets voor het verzet. In de kelder van het SD-gebouw aan de Euterpestraat doodgeschoten.

Ronde, Herman de, Amsterdam 5-3-1923
Woonachtig: Vespuccistraat 97 III, Amsterdam
Gearresteerd: <12-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Utrecht

Ronde, Jan Gerrit de, Rotterdam 14-1-1899, Kleermaker
Woonachtig: Vespuccistraat 97 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Secretaris P.V.V. (1932, 1933). Redacteur Proletarische Vrijdenker (1932). Bond van Proletarische Vrijdenkers. 2e Penningmeester Dagelijks bestuur I.F.U. Hoofdbestuur De Dageraad (1939). Bond van Proletarische Vrijdenkers (1932). Amsterdam. Politiek-secretaris B.P.V. Amsterdam. Leider van sectie VI van C.P. (1926).
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 21-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ronner, Jan, Harlingen 23-4-1884, Stukadoor
Woonachtig: Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Was in Rusland. Districtsbestuur V.V.S.U. (1936).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Roo, Jacob de (Jo), Fietsenmaker
Woonachtig: Veenweg, Deventer
Opmerkingen: Bij hem thuis werd De Waarheid gestencild.

Roodenburg, Leendert, Amsterdam 7-1-1919, Bakker
Woonachtig: Vrolikstraat 237 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 2-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verzamelde wapens, plakte pamfletten aan (het liefst over Duitse propaganda heen) en riep tot staking op. Hij werd in zijn woning gearresteerd, terwijl Petrus Desiderius Verstraeten voor overleg aanwezig was; terwijl de Sicherheitsdienst nog aanwezig was verschenen Kees Soesbergen en Henk Bastiaanse voor de bespreking en werden ook gearresteerd.

Roodenburg, Levie, Amsterdam 6-3-1896, Bloemenkoopman
Woonachtig: Jozephstraat 48 C, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 19-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Roodenburg, Sophius (Finus), Rotterdam 6-6-1918, Tuinder
Woonachtig: Van der Takstraat 5 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Roodenburg
Woonachtig: Cellierstraat 8 II, Amsterdam

Roodveldt, Abraham, Amsterdam 18-11-1914, Meubelmaker
Woonachtig: Vossenstraat 2, Hilversum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 1-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Roodveldt, Aron, Amsterdam 11-6-1905, Reiziger
Woonachtig: Saturnusstraat 1, Hilversum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Roodveldt, Mozes, Amsterdam 27-10-1889, Sloper
Woonachtig: Neptunusstraat 50, Hilversum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 25-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Rooij, Antonius Maurits de, Utrecht 14-10-1907, Schoenmaker
Woonachtig: Eikstraat 26, Utrecht
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Rooij, Johannes Christinus de, Amsterdam 8-7-1894, Stoker in museum
Woonachtig: Javastraat 18 II, Amsterdam
Gearresteerd: <3-1943, vrijgekomen 22-3-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Bij hem werden exemplaren van de kaderkrant van De Waarheid (krant die als hoofdtekst gold voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde editie van De Waarheid) door Cornelis Schuurman bezorgd.

Rooij-Roosendaal, Jansje de, Ouder Amstel 7-5-1898
Woonachtig: Javastraat 18 II, Amsterdam
Gearresteerd: 3-2-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 26-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: In haar woning werden stapeltjes exemplaren van De Waarheid doorgegeven aan verschillende verspreiders. Haar naam komt voor op een lijst van het Rode Kruis voor naar Zweden te evacueren gevangen vrouwen uit Ravensbrück, maar zij is voortijdig overleden.

Rooij, Willem van, Amsterdam 26-12-1903, Houtbewerker
Woonachtig: Charlotte De Bourbonstraat 13 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Werker voor I.R.H. (1937). Vermoedelijk ronselaar voor Internationale Brigade Spanje (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Rooijen, Pieter van, Naarden 23-2-1886, Sigarenmaker
Woonachtig: Oude Haven 24, Naarden
Gearresteerd: 20-6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Buchenwald, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 4-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Flugblatt gelesen’.

Rook, Jacob de, De Lemmer 12-7-1889, Visroker
Woonachtig: Vijfde Parkstraat, De Lemmer
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Visroker. Voorzitter/secretaris afdeling C.P.N. Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939). Getrouwd met B. Visser.
Gearresteerd: 28-5-1941
Aktion CPN: Hij werd in Amersfoort gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 13-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung ill. komm. Zeitung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Rook, Joseph Bertus Adrianus, Krimpen aan den IJssel 17-8-1894, Administrateur
Woonachtig: Oranjestraat 1, Ridderkerk
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Roomeijer, Frederik Willem (Fred), Amsterdam 1-10-1908, Los werkman
Woonachtig: Oude Binnenweg 110 B, Rotterdam
Gearresteerd: 9-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘verbot. Geldsammlung’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Roorda, Gerrit, Tijnje 4-9-1890, Timmerman
Woonachtig: 8, Tijnje (Opsterland)
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Communist. In Amerika geweest. Vertegenwoordiger C.P.H.L.C. (1927) en C.P.H. in Provinciale Staten van Friesland. Prominent aanwezig tijdens staking veenarbeiders april 1925. Lid gemeenteraad Opsterland (1931, 1938). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Lid Provinciale Staten (1938). Stakingsleider/communist uit Friesland. Aanhanger Wijnkoop (1927). C.P.H.C.C. (1927). C.P.N. kandidaat voor 2e kamerverkiezingen (1937).
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 1941, vrijgekomen 1941, derde arrestatie 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941, vierde arrestatie begin 7-1944, vrijgekomen eind-10-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Krententuin Hoorn, Leeuwarden, Schoorl, Leeuwarden, Farmsum
Opmerkingen: Hij werd op 31-7-1941 uit Schoorl vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten. Na zijn vierde arrestatie wist hij uit het werkkamp Farmsum te vluchten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Roos, Almdina Johanna, Sloten 9-3-1888, Hulp in de huishouding
Woonachtig: Lijnbaansgracht 80 II, Amsterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gevangenschap in: Ravensbrück

Roos, Arend, Den Haag 9-10-1915
Woonachtig: Zutphenschestraat 6, Den Haag
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Saarbrücken, Düsseldorf
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Roos, Francina Antonia (Rie), Zutphen 10-6-1914, Kantoorbediende
Woonachtig: Herman Gorterstraat 2, Arnhem
Lid: Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.

Roos, Jacobus, Bode
Woonachtig: regio Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij naam komt voor op een lijst voor de Staatsanwalt uit najaar 1941 met namen van arrestanten uit de regio Den Haag door toedoen van de Haagse politiespion Johannes Hubertus van Soolingen.

Roos, Marten, Haarlem 27-1-1918, Typograaf
Woonachtig: Herman Gorterstraat 2, Arnhem
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gevangenschap in: Amersfoort, Utrecht
Gearresteerd: <1-1943
Amersfoort, Utrecht

Roos, Teunis, Den Haag 14-7-1925, Visventer
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Ascherleben
Overleden: Kdo. Ascherleben 14-4-1945

Roos, Willem Frederik Jacob, Den Haag 18-2-1889, Caféhouder
Woonachtig: Spui 275, Den Haag

Rooseboom, Maria (Mies), Utrecht 4-5-1909, Directeur van het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen
Woonachtig: Dorpsstraat 15, Oegstgeest

Roosje, Herman, Oldenburg (Duitsland) 26-8-1902
Woonachtig: Nieuweschans
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Vergadering I.A.H. (Den Haag 1928). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).

Root, Paul
Woonachtig: Voorweg 39 A, Amsterdam

Root-Van der Kar, Keetje, Amsterdam 9-1-1915, Naaister
Woonachtig: 1e Oosterparkstraat 206, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Rooth, Adam Petrus, Amsterdam 4-6-1903, Ambtenaar beroepskeuze
Woonachtig: Admiralengracht 26 II, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie <9-1943, vrijgelaten 25-3-1944, tweede arrestatie 10-1-1945
Gevangenschap in: Vught, Weteringschans
Overleden: Amsterdam 18-1-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gefusilleerd bij Rozenoord.

Rootlieb, Jan (Wagenvoort), Amsterdam 19-6-1909, Plaatwerker
Woonachtig: IJsselstraat 18 B, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur J.S.V.

Rootlieb-Dinkela, Trijntje (Tinie), Zuidhorn 10-2-1913
Woonachtig: IJsselstraat 18 B, Groningen

Rootlieb, Josephus Franciscus Johannes, Haarlem 14-3-1916, Fabrieksarbeider
Woonachtig: De Clerckstraat 143, Haarlem
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum 1-12-1944

Röpke, George, Amsterdam 9-10-1904, Groenteman
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 78 I, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Opmerkingen: Op 24 januari 1940 verstoorde hij de Gemeenteraadsvergadering door te schreeuwen. Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Ros, Roelof, Wildervank 8-2-1902, Arbeider
Woonachtig: Almelo
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Bestuurslid Onafhankelijke Anti-Fascistische Vereniging (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: In 1939 werkte hij in Duitsland.

Roselaar, Catharina, Amsterdam 11-8-1915, Kleermaakster
Woonachtig: Lepelstraat 44, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar vader werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 25 januari 1941 in Auschwitz vermoord.

Rosmalen, Wilhelmus Hendrikus van, Rotterdam 15-10-1896, Controleur
Woonachtig: Crooswijkscheweg 108 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Voorzitter Rotterdamse Werklozen Bond (1937).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ross, Barend, Amsterdam 6-10-1886, Vrachtautochauffeur
Woonachtig: Laakkade 868, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester Hoofdbestuur Algemeen Verbond tegen het Fascisme (1937).Algemeen Verbond tegen het Fascisme.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Ross, Elisabeth Gerritje Bertha, Maastricht 17-5-1910, Dienstbode
Woonachtig: Heerengracht 18 I, Amsterdam

Rosse, Arie van, Rotterdam 18-5-1902
Woonachtig: Kuipersdijk, Enschede
Gearresteerd: <5-1944
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: In Vught stond vermeld als arrestatiereden: ‘Marxistischer Umtriebe’.

Rossum, Hendricus Marinus van, Amsterdam 18-12-1898, Stoffeerder
Woonachtig: Hoogeweg 88 I, Amsterdam
Gearresteerd: 6-6-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 31-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en verleende hulp aan onderduikers.

Rossum, Johannes van, Nijmegen 1-1-1913, Los arbeider
Woonachtig: Papengas, Nijmegen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Tijdelijk bestuurder afdeling C.P.N. (1937).
Gearresteerd: <1-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Moers (Duitsland)
Opmerkingen: Hij werd in Moers te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Rost, Andries Adrianus, Rotterdam 20-11-1906, Chauffeur
Woonachtig: Justus van Effenstraat 98, Rotterdam
Gearresteerd: 15-6-1942
Gevangenschap in: Utrecht, Arnhem, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid in Wageningen. Er was een poging om hem op 5-12-1941 te arresteren, maar hij kon ontkomen. Hij is in Wageningen ondergedoken. De arrestatiepoging was ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.

Rot, Izak de, Rotterdam 18-2-1916, Carrosseriebouwer
Woonachtig: Van Reijndwarsstraat 5 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Dachau gaf hij op als arrestatiereden ‘illeg. Organ.

Roukens, Gerrit Joseph, Rotterdam 28-5-1908, Schilder
Woonachtig: Jaersveltstraat 16 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Brochurehandelaar C.P.N. (1937).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in. Hij heeft drie onderduikers in huis gehad. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Roukens-Boomsluiter, Christina Arendje, Rotterdam 8-12-1907
Woonachtig: Jaersveltstraat 16 B, Rotterdam

Rouwhorst, Johannes Bernardus, Amersfoort 23-4-1905, Rijwiellakker
Woonachtig: Oosterstraat 71, Enschede
Opmerkingen: Hij werd in Siegburg te werk gesteld, waar hij op 30-1-1945 overleden is.

Rover, Cornelis de (Cees), Rotterdam 14-8-1896, Verzekeringsagent
Woonachtig: Maxwellstraat 8, Haarlem
Gearresteerd: 2-2-1943, vrijgekomen 5-1943
Gevangenschap in: Vught

Rozema, Bertus, Leeuwarden 14-11-1915
Woonachtig: Leeuwarden

Rozema, H.
Woonachtig: Oliemulderweg, Groningen

Rozenberg, Anne, Jubbega-Schurega 30-3-1907
Woonachtig: Oudehorne

Rozenberg-Post, Geertje, Oudehorne 15-10-1912
Woonachtig: Oudehorne

Rozendaal, Joseph Jacob, Rotterdam 13-12-1903, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Oldenbarneveltstraat 134 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Handelsreiziger. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Districtsbestuur C.P.N. (1938). Spreker op vergaderingen.
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 8-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Partner van Anne Rozenberg. Hij heeft De Waarheid verspreid en pamfletten op muren geplakt. Hij werkte voor het Solidariteitsfonds. De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als arrestatiereden ‘communist (?)’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Rozendaal-Lusse, Stijntje, Rotterdam 3-8-1880
Woonachtig: Van Speykstraat 19 II, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 17-7-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück datum onbekend
Opmerkingen: Zij was de moeder van Joseph Jacob Rozendaal. Zij werd als Joodse herkend door een andere klant toen zij zonder ster op een slagerij in Ridderkerk binnenstapte om vleesbonnen voor onderduikers in te wisselen (het was voor Joden ook verboden om de slagerij binnen te stappen). Zij verliet de winkel, maar de andere klant had de politie gewaarschuwd en zij werd op de Ringdijk gearresteerd door hoofdagent Huibert van Leeuwen.

Rozijn, Cornelis Lauren (Cor), Haarlem 18-4-1900, Los werkman
Woonachtig: Sumatrastraat 60 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was invalide en overleed op 28-8-1945

Rübsaam, Gustave (Guusje, Gerda), Amsterdam 14-7-1917, Arts
Woonachtig: Euterpestraat 19, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was de partner van Gerrit van der Veen. Zij was lid van de Persoonsbewijscentrale. Zij maakte deel uit van een groep bestaande uit verder Gerrit van der Veen, Maarten van Gilse, Petronella Beemd-Hissink, Wolter Brandligt, Dionisius Remiëns en Violette Huckriede-Conelius.

Rübsaam, Cornelis Johannes (Cees), Amsterdam 4-5-1889, Arts
Woonachtig: Euterpestraat 19, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was lid van de Persoonsbewijscentrale en woonde op hetzelfde adres als Gerrit van der Veen.

Rueb, Cornelis Hendrikus, Vrijhoeve Capelle 4-9-1898, Proviandvaarder
Woonachtig: Oranjeboomstraat 282 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Rueb, Willem Frederik, Vrijhoeve Capelle 10-11-1891, Schipper Rijnvaart
Woonachtig: Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938).

Ruighaver, Bouwen, Spijkenisse 4-3-1904, Varensgezel
Woonachtig: Zinkerweg 19 B, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 16-6-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, Amersfoort, Brandenburg
Overleden: Brandenburg 7-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij werd gearresteerd door de Geheime Feld Polizei. De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als arrestatiereden ‘anti-Nazi propaganda? [pure onzin, de arrestatie was al ver voor de oorlog in Duitsland gepland]. Maar zijn overbrenging naar Hamburg duidt er op dat hij vanwege zijn lidmaatschap van de groep Wollweber gearresteerd werd. Hij werd tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘Vorbereitung Hochverrat’ en zou op 14 juli 1945 vrijkomen. Hij is in de gevangenis overleden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.

Ruijter, Gerrit de, Rheden 9-1-1910, Draaier
Woonachtig: Bataviastraat 4, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 23-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Gansstraat Utrecht
Overleden: Utrecht 24-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de sabotagegroep Hazemeijer onder leiding van Harry van Genugten. Hij was betrokken bij een bomaanslag op een spoorlijn.

Ruijter, Jan de, Amsterdam 2-6-1909, Vertegenwoordiger Elektrische apparaten
Woonachtig: Bestevaerstraat 203 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In zijn woning werden vergaderingen belegd.

Ruijter-Veenman, Johanna Magdalena de, Amsterdam 28-4-1908, Mantelnaaister
Woonachtig: Bestevaerstraat 203 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij zocht onderduikadressen voor Joden en illegale werkers. Zij plakte pamfletten aan muren. In haar woning werden vergaderingen belegd. Zij was koerierster.

Ruiter, Dirk Johannes de (Jan), Rotterdam 5-1-1905, Bloemenkoopman
Woonachtig: Drievriendenstraat 13, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 14-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het ‘onttrekken van goederen’ en omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd op medisch advies op 16-6-1943 zogenaamd vrijgelaten, maar in werkelijkheid in kamp Ennigerloh in Duitsland opgesloten om bij een Duits bedrijf te werken.

Ruiter, Jochem, Veenendaal 8-4-1901, Leidekker
Woonachtig: Oleanderstraat 37 B, Rotterdam

Ruiter, Johan Willem de, Rotterdam 31-1-1901, Badmeester
Woonachtig: Putschebocht 193 A, Rotterdam
Gearresteerd: 4-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Dachau
Overleden: Dachau 30-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Ruiter, Johannes de (Jan), Utrecht 4-4-1901, Slager
Woonachtig: Krommerijn 4 bis, Utrecht
Gearresteerd: 10-7-1944
Gevangenschap in: Zöschen
Overleden: Zöschen 13-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij woonde op hetzelfde adres als Marinus Anthonius Monicx.

Ruiter, Pieter, Veenendaal 5-7-1899, Leidekker
Woonachtig: Zinkerweg 54 B, Rotterdam
Gearresteerd: 23-8-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Amersfoort, Hamburg, Berlin (Duitsland), Brandenburg, Berlin Plötzensee, Berlin Moabit.
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als arrestatiereden ‘communistische agitatie?’ [pure onzin, de arrestatie hield verband met het oppakken van leden van de groep Wollweber]. Hij werd op 29-9-1940 vanuit de gevangenis overgebracht naar Hamburg, waar de verhoren van de leden van de groep Wollweber plaats vonden. Hij werd in Berlijn tot acht jaar tuchthuis veroordeeld wegens ‘Vorbereitung Hochverrat’.

Ruiter, Roelof, Peize 7-4-1902, Hoofdagent Ned. Staatsloterij
Woonachtig: Kleine Badstraat 7 A, Groningen
Gearresteerd: 8-11-1944
Gevangenschap in: Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-3-1945 Opgehangen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Ruiter, Willem de, Rotterdam 22-7-1890, Chef controleur Havenbedrijf
Woonachtig: Corverstraat 5 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Ruiter, Willem de, Rotterdam 29-6-1922, Kantoorbediende
Woonachtig: Corverstraat 5 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verzamelde wapens en instrueerde andere NVM-leden in het gebruik van vuurwapens. Hij stichtte brand in opslagplaatsen van De Wehrmacht.

Ruivenkamp, Evert, Philadelphia (Verenigde Staten) 3-9-1915, Bedrijfsbrandweer Zuidwal
Woonachtig: Lavendelstraat 43 / Bankastraat 131, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 17-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld door onder andere de Haagse politieman Jan Weuring.
Overleden: Waalsdorpervlakte 30-6-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Spanje beloofd hij zijn strijdmakker Willem Cornelis de Lathouder indien die zou sneuvelen met zijn weduwe te trouwen en voor diens zoon te zorgen. Dit gebeurde ook in de praktijk doordat De Lathouder spoedig daarop sneuvelde. Hij was stateloos.
Hij behoorde tot een groepje binnen De Vonk-groep onder leiding van Jan van Kalsbeek, voornamelijk bestaande uit voormalige Spanjestrijders, dat omstreeks 20 mei 1940 gevormd werd en dat sabotageacties ging ondernemen als auto’s onklaar maken en telefoonkabels doorsnijden. Hij deed mislukte pogingen om een Duitse opslagplaats in Voorburg en de bioscoop Asta in brand te steken. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep, aangestuurd door Gerrit Kastein, verder bestaande uit Piet Wapperom, Jan van Kalsbeek, Dominicus Middendorp en Gerard van der Laan, die een opslagplaats voor hooi en stro van de Wehrmacht in de Lulolfsdwarsstraat in de brand staken. Ruivenkamp stak de brand aan middels brandbommetjes. Hij werd betrapt door een nachtwaker en belaagd door diens agressieve hond; Ruivenkamp stak de hond met een dolk dood. Hij vluchtte, maar moest zijn fiets laten staan. Die fiets had hij tweedehands van Sally Dormits gekocht. Daardoor werd Dormits voor de brandstichter aangezien, waarna een radio-opsporingsbericht voor opsporing van Dormits werd uitgezonden. Na de brandstichting kreeg hij een revolver van Kitty Wapperom, de echtgenote van Piet Wapperom (de revolver was gekocht van Cornelis Daamen, zij wist dat hij die moest krijgen en gaf het omdat Piet al gearresteerd was).
Hij was aanwezig in de woning van Gerbert Bakker toen de Sicherheitsdienst aanstalten maakte om een inval te doen. Ruivenkamp wantrouwde de auto’s die nabij geparkeerd stonden en maakte zich vlak voor de inval uit de voeten. Twee dagen later belde hij opnieuw aan bij de inmiddels gearresteerde Gerbert bakker, een achtergebleven politieman arresteerde hem. Door zijn arrestatie daagde hij niet meer op bij de brandweer, waarna Dominicus Middendorp naar zijn woning ging om te vragen waar hij bleef. Op dat moment deed de politie een huiszoeking en hij werd gearresteerd. Hij werd door de politieman Jan Weuring (Documentatiedienst) ernstig mishandeld. Hij werd door het Kriegsmarinegericht in Utrecht ter dood veroordeeld.
Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens. Na de arrestatie van Bronkorst die door de vooroorlogse politiespion Van Soolingen werd aangewezen, ontstond onder andere de lange arrestatieketen Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkampmp en Dominicus Middendorp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Ruivenkamp-Plana Solé, Rosario, Alcoletge 23-6-1910
Woonachtig: Lavendelstraat 43 / Bankastraat 131, Den Haag
Opmerkingen: Zij was de weduwe van Willem Cornelis de Lathouder die in de Spaanse burgeroorlog gesneuveld is. Zijn vriend Evert Ruivenkamp had Willem beloofd om met de weduwe te trouwen indien Willem zou sneuvelen.
Opmerkingen: Zij had de Spaanse nationaliteit.

Ruivenkamp, Louis Willem, aan boord SS Nieuw Amsterdam 12-10-1916, Metselaar
Woonachtig: Soestdijkschekade 607, Den Haag
Gearresteerd: <5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Düsseldorf

Rulo, Franciscus Martinus, Rotterdam 14-9-1902, Expeditieknecht
Woonachtig: Schildstraat 19 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Neuengamme 12-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Patriot.

Rulo-Gerritsen van der Hoop, Maria Wilhemina, Rotterdam 5-1-1907
Woonachtig: Schildstraat 19 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-10-1942, vrijgekomen 11-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Rummens, Frédéric Paul Lucien, Amsterdam 30-6-1911, Huisschilder
Woonachtig: Van Kinsbergenstraat 10 A, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942, vrijgekomen 21-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Rummens gaf op 22 juli 1942 aan de Amsterdamse politie op dat hij zijn persoonsbewijs op onverklaarbare wijze kwijt was geraakt. Het persoonsbewijs kwam in bezit van Samuel Dormits in Rotterdam, die vervolgens onder de naam Rummens ondergedoken bleef. Omdat Rummens in Amsterdam bij de distributie van De Waarheid betrokken was, lijkt het waarschijnlijk dat Rummens zijn persoonsbewijs aan het communistisch verzet heeft afgestaan. Op 11-11-1942 werd hij door de Sicherheitsdienst gearresteerd; Rummens verklaarde toen dat zijn persoonsbewijs uit het kleedhokje van een zwembad gestolen was (In Vught staat aangegeven dat hij op 21 juli 1944 werd vrijgelaten, maar het Amsterdams politiearchief geeft aan dat hij op 18 juli 1944 voor onbekende tijd in de cel werd gezet.)

Ruppert, Izaäk Hendrik (Henk), Rotterdam 21-4-1923, Kantoorbediende
Woonachtig: Acacialaan 29, Schiedam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Vught, Amersfoort, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid en zamelde geld in.

Rus, Jacobus Petrus, Baarn 7-3-1909, Loopknecht
Woonachtig: John Franklinstraat 71 II, Amsterdam
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Rus-Harms, Maria Frederika, Sloten 24-1-1913
Woonachtig: John Franklinstraat 71 II, Amsterdam

Ruskauff, Arie, Den Haag 15-6-1889, Schoenmaker
Woonachtig: Pahudstraat 5, Den Haag
Gearresteerd: 12-6-1941, vrijgekomen 30-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war von 1937 bis 39 Mitglied der CPN und hat nach dem Verbot Pakete mit Schriften der Illeg. CPN in Verwahrung gehabt. Eine weitere Betätigung konnte ihm nicht nachgewiesen worden. Er ist nach einer Warnung aus der Haft entlassen worden’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Rusman, Cornelis Maria (Cor), Heemstede 25-3-1907, Metselaar
Woonachtig: Hendrik Roozenlaan 31, Haarlem
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Hannie Schaft en de zusters Oversteegen.

Rusman-Visbeen, Areke (An), Haarlemmermeer 26-3-1909
Woonachtig: Hendrik Roozenlaan 31, Haarlem

Rustemeijer, Johannes Frans (Hannes), Den Haag 22-5-1920, Kelner
Woonachtig: Groenewegje 2, Den Haag
Gearresteerd: 8-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 14-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door twee Sicherheitsdienstmannen, Inlichtingendienstman Veefkind en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er nach dem Verbot der CPN die illeg. CPN aufgebaut und war Vorstandsmitglied’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Zeitungen besessen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Rustemeijer, Johannes Hillebrand (Hannes), Utrecht 12-9-1892, Grondwerker
Woonachtig: Groenewegje 2, Den Haag
Gearresteerd: 13-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werkte nauw samen met Franciscus van Ophem.

Rutgers, Jan Gerrit, Leiden 18-11-1904, Arbeider
Woonachtig: Heerlen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941

Rutgers, Sebald Justinus, Leiden 25-1-1879, Civiel ingenieur
Woonachtig: Schollenbrugstraat 28 I / Vosbergerlaan 16, Amsterdam / Paterswolde
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Civiel ingenieur. Deelnemer congres Derde Internationale (Amsterdam en Moskou 1920). Lid Executief bureau Komintern voor West-Europa (1920). Verleent onderdak aan Poolse communiste B. Kornblitt-Brucha (1922). In juli 1922 als ingenieur naar Rusland vertrokken. Leider half autonome mijnbouwonderneming Koesbasz. Kreeg in 1924 W.M. Reuderink op bezoek. Was daar werkzaam. Kwam in november 1925 voor half jaar naar Nederland. Medewerker Klassenstrijd (1925). Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1927). Deelnemer (die ook later spreekt over) Brussels congres tegen onderdrukking in de koloniën (1927). Agrarisch Instituut te Moskou. Medewerker Rusland van Heden.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij verbleef tussen 1922 en 1937 verschillende periodes in de Sovjet Unie.

Rutten, M.
Opmerkingen: Zij is na de oorlog gehuwd met Ferdinand Francisco Kwak.

Ruurs, Johan Hendrik (Joop, Frits), Amsterdam 21-12-1912, Kapper
Woonachtig: Laurierstraat 165 III achter, Amsterdam
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In augustus 1940 begon hij met de hulpverlening aan gevluchte Duitse Joden. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds en bracht daarvoor levensmiddelen en bonnen naar onderduikers. Hij distribueerde wapens.