Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: L-O

Laan, Arie van der
Woonachtig: Singel 37, Schiedam

Laan, Barteld van der (Bart), Foxhol 13-12-1904, Bakker
Woonachtig: Vrolikstraat 123 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkman N.S. Communist. Werker A.V.C. (1938).
Gearresteerd: 25-7-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Geldsammlung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Laan, Eppe van der (Frits), Groningen 7-2-1916, Expeditieknecht
Woonachtig: Borgerstraat 34, Amsterdam
Gearresteerd: 20-9-1941
Gevangenschap in: Buchenwald
Opmerkingen: Hij stak samen met anderen Duitse vliegtuigen op Schiphol in brand. Hij werd in Haarlem gearresteerd.

Laan, Gerard van der (Bob), Den Haag 15-1-1913, Ambtenaar
Woonachtig: Kamperfoeliestraat 95, Den Haag
Gearresteerd: 17-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 30-6-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep, aangestuurd door Gerrit Kastein, verder bestaande uit Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Dominicus Middendorp en Jan van Kalsbeek, die een opslagplaats voor hooi en stro van de Wehrmacht in de Lulolfsdwarsstraat in de brand staken. Hij werd door het Kriegsmarinegericht in Utrecht ter dood veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Laan, Jan van der, Hoogezand 7-12-1906, Kapper
Woonachtig: Prinsengracht 314 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Partijbestuur C.P.N. (1936-1938).
Gearresteerd: 9-6-1942
Gevangenschap in: Buchenwald
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd agent van politie Wolfswinkel van bureau Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat omdat zijn aanhouding sinds 16-12-1941 verzocht werd, terwijl hij in het opsporingsregister van 1942 vermeld stond ter zaken van diefstal van distributiebescheiden (waarschijnlijk ten behoeve van onderduikers of eigen onderduiken). Zijn aanhouding werd ook verzocht in een telegram van 16-12-1941 van de commissaris van politie van de 5e sectie op last van de officier van justitie.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Laan, P. van der
Woonachtig: Vrolikstraat 34 III, Amsterdam

Laan, Thijs van der
Woonachtig: Vrolikstraat 34 III, Amsterdam

Laan, W. van der
Woonachtig: Wagenaarstraat 81 I, Amsterdam

Laar, Gerardus Johannes van de, Amsterdam 11-10-1915, Chauffeur-monteur
Woonachtig: Valentijnkade 67, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Boekdrukker (De Tribune) (1933).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een broer van Jan van de Laar.

Laar, Jan van de, Amsterdam 14-5-1917, Radiotechnicus
Woonachtig: Linnaeusstraat 21, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 7-1943
Gevangenschap in: Vught, Utrecht
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een broer van Gerardus Johannes van de Laar.

Laat, Johannes Petrus de, Arnhem 13-12-1910, Arbeider
Woonachtig: Tedingstraat 13, Arnhem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lablans, Albert Gerardus, Amsterdam 12-8-1912, Bankwerker
Woonachtig: Havikstraat 55, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: V.V.S.U. (1938). Ronselt voor Spanje.
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1941, vrijgekomen 12-1942, tweede arrestatie 29-10-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij wist in december 1942 te vluchten, maar werd binnen een jaar opnieuw opgepakt. Hij huwde na de oorlog met Maria Elizabeth Wilhelmina Jansens.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Lablans, Petrus Johannes, Schoten 16-2-1916
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Ladiges, Coert Hendrik (Henk), Den Helder 15-6-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Ceintuurbaan 330 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij stencilde bij Louis Hoepelman De Waarheid. Hij huwde vlak na de oorlog met Berta Kwetser.

Laferte, Harm, Roden 21-9-1907, Rijwielschilder
Woonachtig: Groningerstraat 21, Assen
Gearresteerd: 15-4-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 24 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Assen, Amersfoort, Sachsenhausen, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 15-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid.

Lagarde, Dirk, Dordrecht 5-8-1900, Machine bankwerker
Woonachtig: Aleidastraat 83 A, Schiedam
Gearresteerd: 17-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als reden voor zijn arrestatie ‘communistische propaganda’.

Lagerman, Willem Frederik, Leiden 9-6-1904
Woonachtig: Leiden

Lagerwaard, Gerrit Pieter Cornelis, Zwolle 18-8-1887, Sigarenmaker
Woonachtig: Driebergenstraat 44, Deventer
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Anti-militaristisch propagandist (1921). Ex-secretaris afdeling Zutphen I.A.M.V. Spreker. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Raadslid Zutphen voor de C.P.H. in 1931. Voorzitter C.P.N. afdeling Deventer (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 19-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lakke, Peter, Amsterdam 21-8-1907, Salonbediende
Woonachtig: Noorderstraat 25 II, Amsterdam
Gearresteerd: 7-3-1941
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij werd in de Galerij van het afgebrande Paleis van Volksvlijt door rechercheur Van der Hoef gearresteerd vanwege het verspreiden van communistische pamfletten en aan de Duitsche politie overgeleverd.

Lakmaker, Samuel (Johnny), Amsterdam 9-8-1917, Magazijnbediende
Woonachtig: Lepelstraat 84 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 29-4-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Groß-Rosen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 23-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd door de rechercheurs van de Sicherheitsdienst Mozer en Van den Berg gearresteerd, omdat hij ergens ondergedoken was (een andere Joodse onderduiker werd mee gearresteerd).

Lamar, Arend de (Arie), Den Helder 17-3-1898, Stoffeerder
Woonachtig: Menadostraat 23 III, Amsterdam
Gearresteerd: eind-6-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Neuengamme, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 16-11-1944

Lambaart, Eduard van (Eddy), Den Haag 30-8-1912, Letterzetter
Woonachtig: Weizichtstraat 17 A, Rotterdam
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Sachsenhausen

Lambert, Ernst Davidovitch (Michael Avatin), Riga (Letland) 13-3-1902, Zeeman
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Hij stond vermeld bij de Centrale Inlichtingendienst.
Gearresteerd: 4-9-1942
Overleden: Wolfenbüttel 13-10-1943
Gevangenschap in: Wolfenbüttel
Opmerkingen: In Frankrijk gearresteerd. Hij verbleef voor de oorlog meerdere perioden in Nederland. Omdat hij vanaf de Duitse inval betrokken was bij de Nederlandse groep Wollweber, kan hij tot het Nederlands communistisch verzet gerekend worden.

Lambregts, Albertus, Amsterdam 21-9-1912, Metaalbewerker
Woonachtig: Marco Polostraat 45 I, Amsterdam
Gearresteerd: 23-3-1944
Gevangenschap in: Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-9-1944 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Wilhelmus Franciscus ter Beek door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Ze werden tegelijkertijd gefusilleerd.

Lammers, Hendrik Jan, Zutphen 24-7-1883, Tuinder
Woonachtig: Kruisstraat 7, Hoven (Zutphen)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinder. Communist. C.P.H. Internationaal Boerencongres Berlin (Duitsland) 1930.

Lammers, Hendrik Jan (Dick, Kees), Zutphen 11-5-1921, Landbouwer
Woonachtig: Kruisstraat 7, Hoven (Zutphen)
Gearresteerd: begin 1945
Gevangenschap in: Zutphen
Overleden: Zutphen 31-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij verleende hulp aan onderduikers. Hij maakte samen met Albertus Gerritsen deel uit van een groep van tien personen die gefusilleerd werden, waarna ze in het water van de IJssel gegooid werden.

Lammers, Jurg, Amsterdam 20-3-1903, Stoker
Woonachtig: Tasmanstraat 21 II, Amsterdam
Gearresteerd: 23-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von verb. [verbotene] Flugblättern’.

Lammers, Willem Jan, Zutphen 4-4-1915, Landbouwer
Woonachtig: Kruisstraat 7, Zutphen
Gearresteerd: <2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel

Lammers, Willem Jan (Lange Jan), Zutphen 28-4-1917, Journalist
Woonachtig: Kruisstraat 7, Hoven (Zutphen)
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-10-1941, vrijgekomen 30-10-1942, tweede arrestatie 29-12-1942, vrijgekomen 7-1-1943, derde arrestatie 3-1945
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Arnhem, Leeuwarden
Opmerkingen: Hij weet in 1945 uit het Huis van Bewaring in Leeuwarden te ontsnappen.

Lammes, Dirk (Dick, Kees), Edam 7-4-1910, Instrumentmaker
Woonachtig: Weteringschans 146 I / Van der |Heijdenlaan 10, Amsterdam / Apeldoorn / Terwolde
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter N.J.F. (1938). Lid partijbestuur C.P.N. Redacteur De Stormvogel.
Gearresteerd: 12-12-1944
Gevangenschap in: Deventer
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde. Hij werd in Terwolde gearresteerd door de Landwacht uit Twello.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lamonte, Hendrik, Lompad (Nederlandsch Oost Indië) 13-12-1900
Gearresteerd: 31-8-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Land, Geert, Hoogkerk 6-10-1884, Transportarbeider
Woonachtig: Zuidersingel 1, Hoogkerk
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1931).
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 24 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gearresteerd: 23-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Land, Jan van ‘t, Muiden 13-6-1896, Schipper
Woonachtig: Krugerstraat 142 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Comité voor Internationale Emigranten Hulp (1936). (Met emigranten worden politieke en Joodse, maar meestal communistische vluchtelingen bedoeld).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Landman, Heinrich (Heinz), Düsseldorf (Duitsland) 27-2-1905, Letterzetter
Woonachtig: Shackletonstraat 44, Amsterdam
Gearresteerd: 28-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘wegen kommunistischer Tätigkeit’.

Landstra, Remees, Kloosterburen 28-6-1890, Brugwachter
Woonachtig: Hyacinthstraat 123, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Landtman, Jacobus, Amsterdam 4-10-1899, Elektricien
Woonachtig: Elandstraat 69 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-11-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau
Overleden: Dachau 25-4-1945
Opmerkingen: Volgens het rapportenboek van de Amsterdamse politie werd hij gearresteerd vanwege diefstal of heling van stoffen. Gezien het vervolg lijkt het een schijnargument te zijn geweest. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtig für C.P.N. Propaganda getrieben zu haben’.

Landtman, Laurens Jan (Lau), Amsterdam 19-11-1901, Kruier
Woonachtig: Hudsonstraat 62, Amsterdam
Gearresteerd: 30-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 6-1-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij verspreidde pamfletten binnen bedrijven. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht ill. Tätigkeit’.

Landtman, Laurens Jan, Amsterdam 26-7-1927
Woonachtig: Hudsonstraat 62, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Landzaad, Jan Coenraad, Schiedam 11-8-1878, Arbeider glasfabriek
Woonachtig: Raamstraat 81, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Lanfermeijer, Casper Hendrik, Amsterdam 8-12-1880, Olieman groet vaart
Woonachtig: Tuinstraat 30 II, Amsterdam

Lange, Anna Maria de, Amsterdam 12-8-1914, Heilgymnaste, masseuse
Woonachtig: Amsteldijk 62 boven, Amsterdam
Opmerkingen: Zij leerde in het verzet haar toekomstige echtgenoot Natan Notowicz kennen. Zij dook samen met Natan onder bij het echtpaar Casparus en Lydia Oorthuijs-Krienen.

Lange, G. de
Woonachtig: B 355, Vlagtwedde

Lange, Gerrit de, Amsterdam 30-4-1923, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Orteliusstraat 292, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-12-1944

Lange, Isidore Julius Elias de, Amsterdam 1-2-1901, Journalist
Woonachtig: Keizersgracht 650 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Dagelijks bestuur N.R.H. Voorzitter I.S.A.O.L. afdeling Amsterdam tak-Zwertbroek. Hoofdbestuur S.O. (1937).
Gearresteerd: 26-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 16-3-1942
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Dierikx van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst). Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Komm. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Langen, Hermanus de, Amsterdam 13-5-1908, Chauffeur
Woonachtig: Snaarmanslaan 109, Alkmaar
Gearresteerd: eerste arrestatie 8-4-1943, tweede arrestatie <8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer door het Haagse Referat Kommunismus van de Sicherheitsdienst gearresteerd en de tweede keer in Roosendaal door de politie wegens Arbeitsverweigerung.

Langen, Hugo van, Rotterdam 3-8-1923
Woonachtig: Haarlem

Langendoen, Leenderd, Den Haag 6-9-1901, Groentehandelaar
Woonachtig: Renbaanstraat 70, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Langendoen, Willem Petrus, Amsterdam 11-7-1891, Havenarbeider
Woonachtig: Jacominastraat 17 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Voorzitter sectie Hulp aan Spanje (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Langenhorst-Pors, Johanna, Charlois 3-2-1881
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 4 B, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Langerak, Hendricus Johannes, Den Haag 20-3-1916, Isoleerder
Woonachtig: Van der Duynstraat 2 A, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuenkirchen Stadtkreis Bremen 14-5-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Langerak, Johannes Marinus van, Den Haag 2-7-1905, Chauffeur
Woonachtig: Rembrandtstraat 307, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester N.R.H. afdeling Den Haag. (1937).Comité van Waakzaamheid van Anti-Nationaal-Socialistische Intellectuelen.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Langerak, Willem, Rotterdam 5-12-1915, Isoleerder
Woonachtig: Venstraat 2 B, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught werd vermeld ‘C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Langerhorst, Jantina Christina (Tini), Amsterdam 18-5-1922, Dienstbode
Woonachtig: Kazernestraat 20 III, Amsterdam
Gearresteerd: 1-11-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 7-6-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij bood haar woning aan als onderduikadres voor Johannes Glas.

Langeweg, Simon, Den Haag 1919
Woonachtig: Maastricht
Gearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Maastricht

Langkamp, Herman Andreas, Enschede 16-11-1890, Venter
Woonachtig: 2e Veldkampstraat 83, Enschede
Gearresteerd: 4-2-1943
Gevangenschap in: Arnhem, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Lanser, Pieter Mattheus, Haarlemmermeer 19-9-1912
Woonachtig: Haarlemmermeer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.J.B. (1934). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Lap, Salomon, Amsterdam 13-9-1921, Plakker
Woonachtig: Krugerplein 38 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Laroij, Willem (Wim), Egmond aan Zee 2-4-1912, Rijksambtenaar
Woonachtig: Van Weede van Dijkveldstraat 47, Den Haag
Gearresteerd: 1-3-1943
Gevangenschap in: Parijs, Buchenwald, Ravensbrück, Barth
Opmerkingen: Hij werd in Frankrijk gearresteerd

Laros, Bertus, 1928
Woonachtig: Delft

Laros, Petrus (Hollandse Piet, Kapitein Piet, Piet), Loon op Zand 11-2-1901, Stratenmaker
Woonachtig: Springweg 63, Utrecht
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Diende in Spanje (Hollandse Piet of Kapitein Piet, 1936-1938).
Gearresteerd: 24-6-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Wuppertal, Ellrich
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd door de Sicherheitsdienst in Amsterdam gearresteerd.
De verzetsman Laros die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Laros, Pieter, Delft 6-6-1905
Woonachtig: Hugo van Rijkenstraat 34, Delft
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Laros
Woonachtig: Groenlandschelaan, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.

Lasschuit, Pieter Jacobus, Haarlem 7-4-1893, Smid
Woonachtig: Sophiastraat 8 zwart, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Smid. Communist. Actief in C.P.N. (1938). Bestuur Kennemer Filmliga (1938).
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Latum, Willem van, Bloemendaal 10-1-1890, Slager
Woonachtig: Gruttostraat 47, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Slager. Communist. Secretaris afdeling C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Lauffer, Willem, Amsterdam 10-6-1914, Metaalbewerker
Woonachtig: Balistraat 26, Amsterdam
Gearresteerd: 14-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd tijdens straatcontrole van Persoonsbewijzen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lauten, J. van
Woonachtig: Heerengracht 28, Amsterdam

Lauterslager, Arnoldus Nicolaas, Amsterdam 5-10-1892, Knecht in ziekenhuis
Woonachtig: John Franklinstraat 22, Amsterdam

Lavell, Frans, Amsterdam 24-11-1913, Schilder
Woonachtig: 1e Atjehstraat 133, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Gevangenschap in: Kleve, Clingelputs Keulen, Rheinbach, Siegburg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zijn vader stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Tijdens verhoren, waarbij hij zwaar mishandel werd, gaf hij de naam van Gerrit Blom als organisator van de staking prijs, omdat hij dacht dat het geen kwaad kon, omdat Blom tijdens de razzia van 23 februari was opgepakt. Hij redde daardoor onvermoed het leven van Gerrit Blom, omdat die uit Buchenwald werd teruggehaald om tot een tuchthuisstraf veroordeeld te kunnen worden, maar zorgde tevens voor het bewijs dat de CPN al voor de razzia de staking georganiseerd had, waarmee nu de geschiedvervalsers onderuit gehaald kunnen worden.

Lazina, Traugott, Hussenitz (Bohemen, Duitsland, nu Tsjechië) 31-7-1911, Kelner
Woonachtig: 2e Weteringdwarsstraat 48 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 1-1943
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit.

Lebbe, Johannes Theodorus, Den Helder 16-12-1878, Tuinman
Woonachtig: Kanariestraat 66, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinder. Bestuurslid W.A.C. Behoort tot oppositie in de C.P. Secretaris A.V.B.H. (1932). Communist (1938).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Bloemendaal 2-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lebeau, Joris Johannes Christiaan, Amsterdam 26-5-1878, Beeldhouwer
Woonachtig: Lange Beestenmarkt 24 A, Den Haag
Gearresteerd: 3-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 3-4-1945
Opmerkingen: Hij was een schijnhuwelijk aangegaan met een Duitse Joodse vluchtelinge die daardoor niet uitgewezen kon worden. Hij vervalste Persoonsbewijzen en bood hulp aan Joodse onderduikers. Hij en zijn echtgenote werden gearresteerd vanwege hulp aan Joden. Hij nam alle schuld op zich, waardoor zijn echtgenote werd vrijgelaten. In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Grund d. Sch.h.: Pers.Aus.Fälscher [Persoonsbewijsvervalser]’. Hij was principieel vegetariër en weigerde in het Oranjehotel, Vught en Dachau daarom voedsel tot zich te nemen als hij dacht dat daar dierlijke producten in zaten in de concentratiekampen werd in werkelijkheid nooit vlees verstrekt); dat in combinatie met zijn hoge leeftijd maakte zijn kans om te overleven nihil. Na zijn overleden maakte de communistisch georiënteerde schrijver Nico Rost een dodenmasker van zijn gezicht.

Lebeau-Voigt, Ilse Ruth, Eberswalde (Duitsland) 2-6-1905
Woonachtig: Lange Beestenmarkt 24 A, Den Haag
Gearresteerd: 3-11-1943, vrijgelaten eind 1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij was een schijnhuwelijk aangegaan met Joris Lebeau, waardoor ze niet uitgewezen kon worden. Zij en haar echtgenoot werden gearresteerd vanwege hulp aan Joden. Hij nam alle schuld op zich, waardoor zij werd vrijgelaten.

Lee, Gerardus van der, Nistelrode 27-7-1896, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Karthuizerstraat 1, Delft
Gearresteerd: 19-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Warschau, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg, Rabstein
Opmerkingen: Hij woonde samen met Anna Maria van Grinsven-Van den Burgt, hoewel zij nog steeds officieel gehuwd was met Wilhelmus van Grinsven. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit f. CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Leegwater, Cornelis Pieter (Cor), Amsterdam 22-10-1893, Chauffeur
Woonachtig: Waalstraat 152 I, Amsterdam
Gearresteerd: 31-5-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen

Leegwater-Hammel, Bertha, Amsterdam 16-9-1894
Woonachtig: Waalstraat 152 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: begin 6-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Dachau

Leegwater, Jan, Amsterdam 5-2 1889, Monteur
Woonachtig: Wilhelminastraat 140, Amsterdam
Opmerkingen: Hij werkte samen met Iwan Kanteman.

Leemhuis, Jan, Wedde 26-11-1907, Schoenmaker
Woonachtig: Grote Wittenburgerstraat 92, Amsterdam
Gearresteerd: <5-1943
Gevangenschap in: Vught

Leemhuis, Willem, Bellingwolde 24-12-1884, Schoenmaker
Woonachtig: Grote Wittenburgerstraat 92, Amsterdam

Leenheer, Cornelis Dominicus (Colimeens), Den Haag 4-12-1906, Stukadoor
Woonachtig: Schalkburgerstraat 387, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. C.P.N. I.R.H. V.V.S.U. Delegatielid van comité tot uitzending van arbeidersjeugddelegatie naar Rusland (1926). Ronselt voor Regeringsleger Spanje (1937). Bedankt voor C.P.N. (1938).
Gearresteerd: <1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Leeuw, Alexander Salomon de, Amsterdam 15-5-1899, Advocaat
Woonachtig: Prinsengracht 257, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid van het partijbestuur van de C.P.H. (1925, 1926, 1928). Partijschool (1926). Partijcongres C.P.N. (1935). Lid van het partijbestuur van de C.P.N. (1938). Redacteur De Tribune. Amsterdam. Advocaat. Hoofdredacteur van Het Volksdagblad (vervanging van De Tribune) tot 1938. Redacteur Nieuwe Tijd. Bestuur C.P.N. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). [Geboortedatum ook 11 mei Den Haag]. Amsterdam. Advocaat en procureur. Lid hoofdbestuur C.P. (1925); ook lid van partijschoolcommissie. Secretaris redactie Klassenstrijd (1925). Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking. Redacteur De Tribune (1933). Redactie De Communist (1934). Hoofdredacteur Het Volksdagblad. Als zodanig met Pasen 1938 vervangen. Redactie Politiek en Cultuur. Comité voor de Indische ballingen (1927). Spreker op VIe Wereldcongres Komintern (1928).
Gearresteerd: 18-5-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Overleden: Auschwitz 4-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Leeuw, David de, Amsterdam 13-11-1910
Woonachtig: Van Woustraat 27 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Leeuw, Johannes Arjen de, Almelo 28-5-1912, Technicus
Woonachtig: Begoniastraat 211, Den Haag
Gearresteerd: 30-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Leeuwe, H. de
Woonachtig: Leyweg 584, Den Haag

Leeuwe, Isaac de, Amsterdam 6-3-1901, Violist
Druivenstraat 103, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Leeuwen, Eliazar van, Rotterdam 17-10-1891, Banketbakker
Woonachtig: Wandeloordstraat 24 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Leeuwen, Hendrik van, Rotterdam 27-10-1918, Tekenaar
Woonachtig: Wandeloordstraat 24 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 9-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Leeuwen, Nicolaas Petrus Antonius van, De Lier 11-9-1890
Woonachtig: De Vlouw 25, Delft
Gearresteerd: 6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Leeuwen, Victor Alexis van, Djatirotto (Nederlandsch Oost Indië) 15-3-1920, Student
Woonachtig: Van Eeghenlaan 18, Amsterdam
Gearresteerd: 27-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 1-7-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Leeuwen-Van der Ent, Martina van, Delft 28-8-1889
Woonachtig: De Vlouw 25, Delft

Leeuwerink, Johanna (Jo), Gouda 25-11-1907, Wolwinkelierster
Vlietsend 51, Krommenie
Opmerkingen: Haar winkel was een aanloopadres voor het CPN-verzet. Jan Brasser zat een paar periodes bij haar ondergedoken. Zij huwde na de oorlog met Jan Brasser.

Leget, Abraham (Bram), Den Haag 14-7-1906, Loodgieter
Woonachtig: Anteunisstraat 230, Den Haag

Leijdeckers, Pieter Abraham, Den Helder 21-8-1891, Broodbakker
Woonachtig: Sinjeur Semeynsweg 199, Den Haag
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Leijden, Willem van, Rotterdam 4-2-1903, Draadvlechter
Woonachtig: Zwaanshals 290 A, Rotterdam
Gearresteerd: 11-5-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Warschau, Auschwitz, Dachau
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit für C.P.N.

Leijden van Amstel, Meijer, Amsterdam 13-1-1921, Winkelbediende
Woonachtig: Vrolikstraat 90, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zijn oom Joseph Eijl bracht hem in contact met Abraham Haspels en Johannes Bonneveld, die hem in het communistisch verzet betrokken. Via het communistisch verzet vond hij meerdere onderduikadressen, onder andere bij Hermanus Weers. Hij plakte pamfletten aan muren en schilderde leuzen. Hij werd betrokken bij het stencilen en verspreiden van De Waarheid en vervolgens bij sabotageacties door de mil.

Leijdsman, Karel Dirk, Amsterdam 1-2-1898, Opzichter
Woonachtig: Uithoornstraat 9, Amsterdam
Gearresteerd: 24-3-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Omgeving Neuengamme 3-5-1945
Opmerkingen: Hij werd door Oberwachtsmann Begieneman van de Sicherheitsdienst gearresteerd omdat hij de Joodse Karl Ludwig Rein bij hem thuis had laten onderduiken. Rein werd tegelijkertijd gearresteerd.

Leijenaar, Wopke, Harlingen 21-9-1906, Wagenmeester NS

Leijerink, Jacobus (Koos)
Woonachtig: Carthuyzertstraat, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Leijerink, Johannes Jacobus (Koos), Delft 11-3-1915, Boekbinder
Woonachtig: Pootstraat 108, Delft
Gearresteerd: 11-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Lelie, Hijman (Herman), Amsterdam 12-1-1878, Koopman
Woonachtig: Weteringplein 12, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Gevangenis Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 9-7-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat früher lediglich marxistischen Verbänden angehört und stand im Verdacht, sich auch für die illeg. CPN betätigt zu haben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. S.D.A.P.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lelie, Levie, Den Haag 8-1-1902, Schoenmaker
Woonachtig: Veerstraat 25 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Lelie-Rabbie, Mietje, Amsterdam 2-11-1899
Woonachtig: Veerstraat 25 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Leloux, Franciscus Johannes, Den Haag 30-7-1923
Woonachtig: Loosduinschekade 359, Den Haag
Gearresteerd: 10-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Lemaire, Frederik Louis (Frits), Amsterdam 7-3-1921, Filmtechnicus
Woonachtig: Leidschestraat 29, Amsterdam
Gearresteerd: begin 1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg

Lemaire, Johannes Jacobus Adam (Jan jr.), Amsterdam 19-11-1906, Acteur, toneelregisseur
Woonachtig: Oosteinde 26, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Toneelspeler. Communist. A.F.T.B. Voordrachtskunstenaar tijdens landdag C.P.N. Leiding Theatergroep 1935. Artistiek leider Centrale voor Volkscultuur. Declameert op vergaderingen. Bestuur C.V.V. (1939).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 7-10-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lemaire, Johannes Joseph Petrus (Jan sr.), Amsterdam 11-3-1884, Acteur
Woonachtig: Berensteinscheweg 106, Hilversum
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Lemein, Hendrik, Musselkanaal 19-10-1895
Woonachtig: St. Vitusholt 143, Winschoten

Lemein, Hendrik, Veendam 1-10-1896, Bankwerker
Woonachtig: Bosstraat 3, Winschoten
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Kandidaat C.P. gemeenteraad 1923. Raadslid Winschoten voor de C.P,H. (1931, 1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 3-3-1941, tweede arrestatie 23-4-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 24 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lemmeren, Johannes Antonius, Amsterdam 15-11-1902, Blikslager
Woonachtig: Militaireweg 81, Krommenie
Gearresteerd: 1-5-1943
Overleden: Amsterdam 2-5-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd en gefusilleerd vanwege de April-mei staking. Burgemeester Jongsma gaf zijn naam door aan de Sicherheitsdienst na de directie van zijn werkgevend bedrijf Verblifa geconsulteerd te hebben wie het best doodgeschoten kon worden. Er werden 13 personen gearresteerd; vier personen, allemaal communisten, werden gefusilleerd.

Lemmers, Petrus Franciscus (Piet), Delft 25-12-1903, Los werkman
Woonachtig: Dertienhuizen 10, Delft
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Nicht bekannt, Kriegsmaszname’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Lenert-Plüg, Pieter, Rotterdam 14-6-1922
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Lengton, Willem, Zwolle 4-4-1917, Ambtenaar
Gearresteerd: 13-2-1944
Overleden: Waalsdorpervlakte 14-4-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in Amersfoort gearresteerd.

Lensen, Pieter Frederik, Amsterdam 9-4-1899, Automonteur
Woonachtig: Vinkenstraat 172 II, Amsterdam
Gearresteerd: 6-8-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 3-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lenssen, Wilhelmus Johannes, Voorst 29-8-1922, Veehandelaar
Woonachtig: Voorst
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Lepelaar, Jan, Leiden 9-1-1881, Bouwvakarbeider
Woonachtig: Reitzstraat 9, Leiden
Gearresteerd: 14-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 19-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Propaganda’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lepper, Joannes Franciscus Maria de, Tilburg 9-12-1898, Textielarbeider
Woonachtig: Rozenplein 20, Tilburg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat Tweede Kamer voor de C.P.N. (1937).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 1-4-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Wolvenhoek ‘s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 2-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij schreef artikelen voor De Waarheid. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor de nabestaanden van omgekomen kameraden.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Letterie, Martinus, Den Haag 4-5-1908, Magazijnbediende
Woonachtig: Siemensstraat 7, Hilversum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Stond vermeld op lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Letterie, Mozes (Moos), Leiden 28-3-1887, Steenzetter
Woonachtig: Zuid Binnensingel 37, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkend lid R.F.B. (1932).
Gearresteerd: 10-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 8-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de vooroorlogse politieman Jilis van der Weerd, die lid van de Documentatiedienst was. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat vor dem 22.6.41 die illegale Hetzschrift “De Waarheid” bezogen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War Mitglied der CPN’.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Leugering, Pieter, Leiden 17-2-1894
Woonachtig: Lopsenstraat 31 A, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: R.S.A.P. Commissaris P.A.S. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Leuring, Willy Henricus, Amsterdam 25-10-1905, Kantoorbediende
Woonachtig: Marathonweg 49, Amsterdam
Gearresteerd: 3-7-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Sint-Michielsgestel
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Leusink, Bernardus Johannes (Bennie), Hengelo 28-12-1911, Dakdekker
Woonachtig: Horstlindeweg 49, Enschede
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ongehuwd (1937). Communist. In 1937 in Spanje maar gaat volgens de consul te Barcelona niet in vreemde krijgsdienst. Ronselt na terugkeer anderen.
Opmerkingen: Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Leusink die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Leutholff, Wilhelm (Müller, Willy), Groningen 29-6-1909
Woonachtig: Noorder Spoorsingel 15 B, Groningen
Gearresteerd: eerste arrestatie 7-1941, tweede arrestatie 16-2-1945
Gevangenschap in: Neuengamme
Opmerkingen: Bij het bombardement op het schip Cap Arcona wist hij zwemmend de wal te bereiken.

Leuw, Abraham, Amsterdam 9-3-1898, Bedrijfsleider
Woonachtig: Amstellaan 26 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en werden op respectievelijk op 15 december 1942 en 28 februari 1943 in Auschwitz vermoord.

Leuw, Mina, Amsterdam 26-4-1920, Naaister
Woonachtig: Oude IJselstraat 46 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Levie, Zadok, Hoogezand 30-8-1903, Veehandelaar
Woonachtig: E 20, Foxham
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-7-1941
Gevangenschap in: Sachsenhausen, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 4-5-1942
Opmerkingen: Hij werd vermoedelijk vanwege illegaal slachten gearresteerd, dat hij naar Sachsenhausen werd afgevoerd lijkt erop te duiden dat hij vanwege zijn communistische achtergrond bestraft werd, want dat was zowel voor mensen met een Joodse achtergrond als illegale slachters een ongebruikelijke bestemming.

Levin, August Otto Wilhelm, Loitz (Duitsland) 25-5-1895
Woonachtig: Den Haag
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog naar Naderland gevlucht. Hij vervulde een belangrijke rol in het emigrantenverzet. Hij huwde na de oorlog met Joanna Christina van der Vloodt. Hij keerde met haar terug naar Duitsland en werd nog later daar in de DDR burgmeester van Loitz.

Levy, Ernst Baruch, Hamburg 3-7-1914, Kantoorbediende
Woonachtig: Nieuwe Prinsengracht 30, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 4-8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-3-1944
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. In 1937 vestigde hij zich vanuit Kopenhagen in Amsterdam. Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Levij-Piller, Mietje, Amsterdam 22-9-1914, Naaister
Woonachtig: Danie Theronstraat 14 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Mozes Piller.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 8 augustus 1943 in Auschwitz vermoord.

Levy-Przyrowski, Frieda Bella (Bella), Amsterdam 21-10-1922, Ateliernaaister
Woonachtig: Nieuwe Prinsengracht 30, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 4-8-1942, vrijgekomen 19-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt. Zij wist uit Westerbork te ontsnappen

Lezer, Isedoor, Assen 7-1-1870, Voormalig vleeshouwer
Woonachtig: Krekelstraat 14 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Lezer-Van Dijk, Betje, Zuidland 27-12-1878
Woonachtig: Krekelstraat 14 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Lezer, Mozes Andries, Assen 17-12-1904, Vleeshouwer
Woonachtig: Bilderdijkstraat 22 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Lezer-Kloots, Sophie, Rotterdam 15-3-1910
Woonachtig: Bilderdijkstraat 22 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Lezer, Noach, Assen 8-12-1875, Kapper
Woonachtig: Schieweg 77 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Ordnungspolizei Mathenesserdijk, Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 12-2-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Lezwijn, Hendrika Jacoba, Leiden 1924
Woonachtig: Driftstraat 68, Leiden
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij huwde na de oorlog met Johannes Dubbeldeman.

Lezwijn, Jacobus Johannes, Leiden 13-7-1896, Trambestuurder NZHTM (Blauwe tram)
Woonachtig: Driftstraat 68, Leiden
Gearresteerd: 5-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 31-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid onder het trampersoneel. Hij werd gearresteerd door Inlichtingendienstman Veefkind en vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat sich für die Komm. Betätigt’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lezwijn-De Jong, Margaretha, Leiden 8-9-1900
Woonachtig: Driftstraat 68, Leiden
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Na de arrestatie van haar echtgenoot bleef zij De Waarheid verspreiden.

Licher, Johannes Bernardus, Amsterdam 27-8-1905, Metselaar
Woonachtig: Laurierstraat 214 A, Amsterdam
Gearresteerd: 27-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Haaren, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 26-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief bij het schilderen van leuzen en het plakken en verspreiden van manifesten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Licher, Willem Frederik, Amsterdam 1927
Woonachtig: Laurierstraat 214 A, Amsterdam

Liefjes, Johannes Petrus, Amsterdam 22-8-1915, Loodgieter
Woonachtig: Bakenessergracht 20 rood, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loodgieter. Actief voor C.P.N.-jeugdbeweging; bestuur Tempo (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Liemberg, Jacob (Jaap), Nieuwendam 4-12-1909, Procuratiehouder
Woonachtig: Parkweg 61, Groningen
Gearresteerd: 16-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 13-9-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit CPN’.

Lier, Geertruida van (Truus), Utrecht 22-4-1921, Studente
Woonachtig: Prins Hendriklaan 48, Utrecht
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-6-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 24-11-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij was koerierster. Zij vervoerde wapens. Zij maakte foto’s van het vliegveld Soesterberg en speelde die door aan een verzetsgroep die ze naar Engeland kon sturen. Toen zij samen met Cornelia Kossen en Reina Prinsen Geerligs in Sachsenhausen naar de plek gevoerd werden waar ze gefusilleerd zouden worden, zongen ze communistische strijdliederen.

Lier, Wilhelmina van (Mien), Utrecht 5-12-1917
Woonachtig: Prins Hendriklaan 48, Utrecht
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Lier-Wensink, Derkje Willemina van, Utrecht 13-9-1890
Woonachtig: Prins Hendriklaan 48, Utrecht
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: eind-1943
Gevangenschap in: Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 17-1-1945
Opmerkingen: Zij is op 3-6-1941 van haar echtgenoot Willem Alexander Paul van Lier gescheiden.

Lierop, Henricus Wilhelmus van, Helmond 4-1-1903, Sigarenmaker
Woonachtig: Molenwal 29, Culemborg
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 23-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Opmerkingen: In een telegram van augustus 1941 van de Aussenstelle Arnheim staat met betrekking tot de arrestatie vermeld: ‘Die von der hiesigen Dienststelle festgenommen Angehoerigen der CPN sind bis auf den holl. St. A. [holländische Staatsanghörige] Hendrikus Wilhelmus Lierop aus Culemborg der besonders fanatischer Kommunist war, Funktionaere. […]’. In het telegram werd voorgesteld Lieop en enkele anderen vrij te laten, maar dat is niet gebeurd.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Culemborgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Ype Keestra (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.

Liesker, Johannes, Rotterdam 27-4-1924
Gearresteerd: 5-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Liet, Alberdina Wilhelmina van der, Amsterdam 14-7-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Shackletonstraat 34 Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Vrouwen Strijd Comités. Districtsbestuur C.P.N. Rotterdam (1938). Spreekster.
Opmerkingen: Zij woonde eerst bij Adam Adrianus van der Ree en ging in 1941 bij Jan van der Maas wonen.

Lievendag, Theodorus, Zijpe 21-2-1894, Opperman
Woonachtig: Oudorperdijkje 49, Alkmaar
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het NAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling R.S.A.P. (1938). Secretaris afdeling Landelijke Federatie van Bouwvakkers (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Geboortedatum is identiek aan die van Willem Bijleveld, die onmiddellijk onder hem op de lijst van het Oranjehotel staat: datum mogelijk fout.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Ligtenberg, Jacob (Jaap), Rotterdam 26-1-1903, Bloemenkoopman
Woonachtig: Balistraat 47, Den Haag

Ligthart, Gerard Jan (Van Marken), Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 21-9-1917, Boekhouder
Woonachtig: ‘s-Gravenhekje 5, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij ging samen wonen met Elsa Maris, met wie hij na de oorlog huwde. Via haar werd hij lid van de Raad van Verzet. In hun woning werden wapens voor de Raad van Verzet opgeslagen.

Ligthart, Frits, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 9-3-1920
Woonachtig: Prinsengracht 514 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Ligthart, Gerard Jan (Van Marken), Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 21-9-1917, Boekhouder
Woonachtig: ‘s-Gravenhekje 5, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij ging samen wonen met Elsa Maris, met wie hij na de oorlog huwde. Via haar werd hij lid van de Raad van Verzet. In hun woning werden wapens voor de Raad van Verzet opgeslagen.

Ligtlijf, Johannes, Rotterdam 10-4-1908, Havenarbeider
Woonachtig: Sint Mariastraat 20 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Fallersleben
Overleden: Fallersleben 22-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Ligtlijf, Pieter, Rotterdam 10-7-1917, Koopman
Woonachtig: Proveniersstraat 13, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Harme Warnaar woonde bij hem in. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf hij op als arrestatiereden: ‘Mitglied der N.V.M.

Lijdesdorff, Emanuel, Haarlem 12-8-1924, Arbeider
Kleverparkweg 6 rood, Haarlem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Lijf, Johannes van (John), Maastricht 8-6-1908, Schoenmaker, Stukadoor
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 92, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Maastricht 13-9-1955
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden: ‘Verdacht von verboten papieren’; hij was lid van de CPN. Na de oorlog overleden aan de gevolgen van gevangenschap
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lijn-Fürth, Vogelina van de, Amsterdam 20-4-1906, Controleuse
Woonachtig: Laing’s Nekstraat 10 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Juda Fürth.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Lilienthal, Ruth, Hamburg 22-4-1909
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit.

Limburg, Abraham, Voorschoten 20-6-1924, Typograaf
Woonachtig: Leidscheweg 110, Voorschoten
Gearresteerd: 2-3-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Limburg, Antonius Hendrikus, Den Haag 14-2-1916, Glas-in-loodzetter
Woonachtig: Begoniastraat 204, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden. Hij werd vrijgelaten omdat zijn broer Cornelis, die bij hem inwoonde, gearresteerd had moeten worden; mogelijk was Antonius bij vergissing in plaats van zijn broer op de lijst van ‘kommunistische Funktionäre’ geplaatst.

Limburg, Cornelis (Kees), Den Haag 19-12-1908, Bakker
Woonachtig: Begoniastraat 72, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Secretaris districtsbestuur N.R.H. (1937). Spreker.
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-4-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Laura, Mittelbau-Dora, Ravensbrück, Bergen-Belsen
Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) door onder andere Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Hij werd door leden van de Sicherheitsdienst gemarteld, waarbij Veefkind een handdoek tegen zijn mond drukte om het schreeuwen te beletten. Veefkind deed hem een strop om de nek en dreigde hem te wurgen.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij woonde na een echtelijke breuk bij zijn broer in huis. Zijn broer werd op 25 juni 1941 gearresteerd, omdat die in plaats van hem foutief vermeld stond op een lijst van te arresteren ‘kommunistische Funktionäre’. Hij werd later gearresteerd doordat zijn vrouw, waarvan hij ging scheiden, de Sicherheitsdienst naar hem leidde, nadat Cornelis haar verzocht had om kleren naar een ontmoetingsplek te brengen. Na zijn arrestatie werd hij verhoord door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst, die hem tanden uit de mond sloeg en een strop om de hals deed en zei dat hij hem ging wurgen.
Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Limburg, Johannes Josephus, Den Haag 1-4-1922, Automonteur
Woonachtig: Escamplaan 274, Den Haag
Gearresteerd: <2-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd

Limperg, Koenraad (Koen, Tom Peters), Amsterdam 19-7-1908, Architect
Woonachtig: Prinsengracht 1009, Amsterdam
Gearresteerd: 22-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-7-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was medepleger van de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam.

Linden, Aart van der, Rotterdam 1-10-1908, Metselaar
Woonachtig: Essenburgstraat 127 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-11-1942, vrijgekomen 5-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Linden, Harry
Woonachtig: Zeedijk 19, Amsterdam
Gevangenschap in: Duitse gevangenschap

Linden, Huibert van der, Rotterdam 12-1-1903, Scheepsschilder
Woonachtig: Josephstraat 18, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Linden, J. van der
Woonachtig: Schildstraat 11, Rotterdam

Linden Vooren, Gesina Margaretha van der, Amsterdam 15-7-1887
Woonachtig: 1e Jan Steenstraat 125, Amsterdam

Lingbeek, G.
Woonachtig: B 48, Beerta

Lingen, Abe Leonard van, Amsterdam 4-6-1895, Fruithandelaar
Woonachtig: Dapperstraat 115 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wint reis naar Moskou door verwerven nieuwe abonnee(e)s voor De Tribune (1933).

Lingen, van
Woonachtig: Cornelis Anthoniszstraat 47 of 49, Amsterdam

Link, Abraham (Aat), Leiden 17-7-1915, Magazijnchef
Woonachtig: Haagweg 33, Leiden
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij verleende onderdak aan een onderduiker.

Link-Raar, Jacoba, Leiden 3-5-1886
Woonachtig: Haagweg 33, Leiden

Linnenbank, Martinus, Utrecht 27-4-1886, Leidekker
Woonachtig: Laan van Nieuw Guinea 135, Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter plaatselijk W.A.C. (1930). Werklozencongres R.V.O. (Rotterdam 1932). Leiding R.V.O. (1932).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Buchenwald, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 23-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lintelo, Johannes Bartholomeus, Den Haag 12-7-1886, Transportarbeider
Woonachtig: Olienberg 1 D, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Bestuurslid C.P.H. afdeling Den Haag (1924) en 2e voorzitter W.A.C.
Gearresteerd: 4-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Weimar
Overleden: Buchenwald / Kdo Weimar 18-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor De Waarheid. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach dem Verbot der CPN noch die Hetzschrift “De Vonk” bezogen und wöchentlich 15 Cent Solidaritätsgelder bezahlt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Lesen illegaler Lektüre’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lippold, Johannes Antonius, Barger-Oosterveen 4-7-1902, Arbeider
Woonachtig: Oldenburg (Duitsland)
Gearresteerd: <4-1945
Overleden: Südewecht (Duitsland) 12-4-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was dwangarbeider in Edewecht.

Lips, Johannes Servaas, Leiden 10-4-1911, Koopman
Woonachtig: Hugo de Vriesstraat 22, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist. Penningmeester Leidse Filmliga.
Gearresteerd: 12-3-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij verdacht werd van het verrichten van koeriersdiensten voor de CPN. Hij huwde na de oorlog met Maria Elisabeth Nobbe-Odinot.

Lisser, Marcus (Mark, Max), Amsterdam 17-3-1899, Typograaf
Woonachtig: Retiefstraat 89, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuurslid afdeling Communistische partij. Lijst revolutionairen (1925). Aanhanger Wijnkoop. Lid hoofdbestuur De Zaaier voor Amsterdam (1926); geroyeerd. Secretaris en voorzitter afdeling de Zaaier (1926).
Gearresteerd: 1-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 27-4-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij plakte manifesten op muren. Hij organiseerde de Februaristaking bij de bakkersbond. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der komm. Partei anghört zu haben’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lisser, Meijer, Amsterdam 4-7-1904, Ambtenaar GEB
Woonachtig: Cornelis Drebbelstraat 8 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 31-5-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Theresienstadt
Overleden: Midden Europa 21-1-1945

List, Aloisia Josefa, Wenen (Oostenrijk) 28-12-1905, Dienstbode
Woonachtig: Uiterwaardenstraat 20 III, Amsterdam
Opmerkingen: Zij maakte deel uit van een CPN-groepje onder leiding van Albertus van de Logt, met wie zij in september 1945 huwde.

Lith, Hubertus Cornelis Maria van, Amsterdam 9-1-1908, Beeldhouwer
Woonachtig: Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Lodder, Hendrikus (Henk), Amsterdam 31-5-1909, Metselaar
Woonachtig: Goudsbloemstraat 187 III, Amsterdam
Gearresteerd: 27-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Ravensbrück
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht die CPN unterstützt zu haben’.

Lodeizen, Willem Johannes (Wim, Bob), Amsterdam 11-9-1909, Kantoorbediende
Woonachtig: Fahrenheitsingel 103 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 20-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was lid van de Persoonsbewijscentrale en maakt deel uit van een (grotendeels) communistische groep rond Gerrit van der Veen. In Vught werd vermeld als arrestatiereden ‘Organ. Illegalen Hilfe’.

Loebis, Daliloeddin, Katanopan (Nederlandsch Oost Indië) 23-1-1904, Arts
Woonachtig: Warmonderweg 19, Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Gearresteerd: 19-7-1940, vrijgekomen 30-5-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Buchenwald
Opmerkingen: Hij werd op 21-7-1940 in Buchenwald ingesloten.

Loebis, Parlindoegan, Batang Toru, Tapanuli Selatan (Nederlandsch Oost Indië) 30-6-1910, Arts
Woonachtig: Lomanstraat 11, Leiden / Amsterdam
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student. Bestuurslid (voorzitter) en penningmeester lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia (1938). Redacteur Indonesia (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Comité ter behartiging van de belangen van Indonesische arbeiders.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht kom. Agitation’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Loen, Israel van (Ies), Amsterdam 6-1-1896, Diamantbewerker
Woonachtig: Muiderschans 74 boven, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Briljantslijper. C.P.H./C.P.N. Spreker. Vertegenwoordiger van het Districtbestuur. C.P.H. afdeling Amsterdam (1926). Bestuurslid C.P.H.L.C. (1926). 1e Penningmeester C.P.H.C.C. (1927). Bestuur I.F.O. Algemeen secretaris V.V.S.U. Met arbeidersdelegatie V.V.S.U. naar Rusland (1933). Hoofdbestuur V.V.S.U. (1934). Later terug naar C.P.H. Begeleidt groep reizigers voor Rusland naar Duitsland (1934). Secretaris V.V.S.U. (1935). Hoofdbestuurder V.V.S.U. (1938, 1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 29-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Loenen, Jacob van, Hilversum 8-11-1897, Werkman
Woonachtig: Gasthuislaan 105, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Loer, Berend (Bernard), Schiedam 16-3-1913, Gummikledingmaker
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Logt, Albertus van de (Bertus), Amsterdam 2-11-1906, KoffiehuishouderWoonachtig: Uiterwaardenstraat 25, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had de leiding over een CPN-groepje en regelde de verspreiding van De Waarheid (hij stuurde 10 verspreiders aan), de verzorging van onderduikers en het inzamelen van geld voor het Solidariteitsfonds. In september 1945 huwde hij met Aloisia Josefa List, die van zijn groepje deel uitmaakte.

Logt, Henri Christiaan van der (Harry), Tonsel 30-4-1906, Conducteur
Woonachtig: Mijtensstraat 87, Den Haag
Gearresteerd: 9-3-1945
Gearresteerd ten gevolge van de vierde infiltratieactie door Johannes Hubertus van Soolingen die In mei 1940 door een opdracht van burgemeester De Monchy de CPN werd ingestuurd. Deze vierde infiltratieactie leidde tot de fusillering van drie personen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid en het Oranjebulletin. Aan het einde van de oorlog deed hij de redactie van De Waarheid. Hij werd door de politiespion Van Soolingen, die al in mei 1940 door burgemeester De Monchy de illegale CPN was ingestuurd, verraden. Bij zijn arrestatie realiseerde hij zich wat de waarschijnlijke zou zijn. Hij riep naar de buren ‘groeten aan vrouw en kind’, want die waren vanwege de hongersnood in het westen naar familie in Drenthe vertrokken. Hij werd samen met zijn makkers Hans Anthonie van ‘t Veen en Isaäc Chef d’Hotel in Rotterdam gefusilleerd. De Monchy is volledig schuldig aan deze moord uit liberale politiek haat. Pas na de oorlog vernam zijn echtgenote bij terugkeer van zijn lot. Hun huis was door anderen bezet en de huisraad was volledig verdwenen. Daardoor beschikte ze zelfs niet over een foto van haar echtgenoot. Pas toen zijn lichaam een jaar later werd opgegraven, bleek hij zijn persoonsbewijs nog op het lichaam te dragen en kon de foto daarvan gehaald worden. Hoewel de gemeente Den Haag en vooral de inmiddels opnieuw aangestelde burgemeester De Monchy in hoge mate schuldig aan zijn dood waren, hebben die geweigerd voor huisvesting voor vrouw en kind te zorgen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Lohuis
Woonachtig: Palmstraat 97 II, Amsterdam

Loladze, Sjalwa, Georgië 16-4-1916
Woonachtig: Georgië
Overleden: 25-4-1945
Opmerkingen: Hij was een Georgiër die in Zandvoort gelegerd was. Hij was aan het Oostfront krijgsgevangen gemaakt. Trad toe tot de Wehrmacht om betere overlevingskansen te krijgen en werd in Nederland gelegerd. Hij zocht contact met het communistisch verzet in Nederland. Hij werd in februari 1945 naar Texel overgeplaatst. Op 6 april 1945 kwamen de Georgiërs in opstand om te voorkomen dat ze tegen de geallieerde troepen werden ingezet. Er zijn toen 800 Duitsers om het leven gekomen, 565 Georgiërs en 120 Texelaars. Loladze werd tijdens de gevechten in de rug geschoten en overleed daardoor.

Loohuis, Jan Cornelis, Streefkerk 16-5-1887, Schilder
Woonachtig: Boerhaavelaan 90 B, Schiedam
Gearresteerd: 12-2-1942, vrijgekomen 25-3-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Loon, Chr. van
Woonachtig: Steenbergstraat 76, Hoensbroek

Loon, P. van der
Woonachtig: Merelstraat 45, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Loon, Pieter Johannes van, Rotterdam 5-7-1889, Caféhouder
Woonachtig: Hillelaan 51 B, Rotterdam
Gearresteerd: 22-4-1942
Overleden: Siegburg 15-3-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Siegburg
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd in een gevangenisstraf omgezet.

Loonstra, Karst, Eenrum 30-12-1903
Woonachtig: Hortensialaan 54 A, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Communist. Districtsbestuur C.P.N. Kandidaat C.P.N. voor de gemeenteraad (1935).
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-1941, tweede arrestatie 9-1941, vrijgekomen 19-12-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij wist te ontsnappen.

Loor, Tjebbe de, Amsterdam 1-7-1915, Typograaf
Woonachtig: Amsteldijk 18 II, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1938).
Opmerkingen: In zijn woning werden door Johannes van Gessel wapens opgeslagen en vergaderingen gehouden.

Loosdrecht, Abraham van de, Veenendaal 7-11-1898, Chemisch wasser
Woonachtig: Zwanebloemstraat 53, Almelo
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Secretaris afdeling C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-4-1944
Gevangenschap in: Arnhem
Overleden: Arnhem 4-4-1944
Opmerkingen: Volgens meestal valse Duitse opgave pleegde hij zelfmoord in de gevangenis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte in Apeldoorn werkzaamheden voor De Waarheid en het Nationaal Steun Fonds. Hij heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd, zodat hij geen kameraden zou verraden tijdens de wrede verhoren.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lopes Cardozo, Jacob, Amsterdam 14-11-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Diezestraat 19 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 13-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Er werd vastgelegd dat hij op 13-11-1942 in Westerbork aanwezig was. Hij werd op 17-12-1942 in Amsterdam gearresteerd omdat hij zijn ster afgedekt droeg en hij in het bezit was van een vals Persoonsbewijs (het is onduidelijk of Lopes Garcia de arrestant was of dat het de naam op het Persoonsbewijs was, dan zou Jacob vrijgelaten zijn maar is het vreemd dat hij niet verder gestraft is voor het bezit van een vals Persoonsbewijs; een Portugees-Joodse identiteit gaf enige bescherming).

Lopes Cardozo-Terwee, Bertha, Amsterdam 19-4-1918
Woonachtig: Diezestraat 19 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 13-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Lopes Cardozo, Michiel (Max), Amsterdam 9-5-1908, Kantoorbediende
Woonachtig: Lekstraat 178 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid. Op de stencilmachine in zijn woning werd een deel van het pamflet Staakt!!! Staakt!!! Staakt!!! gestencild, dat opriep tot de Februaristaking.

Lopes Cardozo-Groenteman, Marianna, Amsterdam 20-4-1909, Caissière
Woonachtig: Lekstraat 178 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij werkte mee aan de productie van De Waarheid.

Lopes Cardozo, Nathan, Amsterdam 28-3-1912, Kleermaker
Woonachtig: Diezestraat 18 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 30-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Blechhammer
Overleden: Blechhammer 21-1-1945
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid. Hij was in Molengoot te werk gesteld.

Lopes de Leao Laguna, Rose, Soestdijk 27-9-1923
Woonachtig: Eemnesserweg 23, Blaricum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 6-5-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Westerbork, Theresienstadt
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd na een inbraak bij een NSB’er die in het bezit zou zijn van een lijst van namen van verzetsmensen.

Lopes de Leao Laguna-Hoff, Geertruida, Heerlen 21-8-1918
Woonachtig: Paramaribostraat 12, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Lopes Dias, Jacques David, Amsterdam 14-6-1921, Kleermaker
Woonachtig: Krugerplein 3 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Lorenz, Fritz Adolf (Van Dam), Keulen (Duitsland) 21-7-1892, Horlogemaker
Woonachtig: Admiralengracht 30, Amsterdam
Opmerkingen: Waarschijnlijk vooroorlogse politieke vluchteling. Hij had de Duitse nationaliteit en is in 1947 naar de Verenigde Staten vertrokken.

Lorenz-Böhm, Frieda Margarethe, Keulen (Duitsland) 13-12-1900
Woonachtig: Admiralengracht 30, Amsterdam
Opmerkingen: Waarschijnlijk vooroorlogse politieke vluchtelinge. Zij had de Duitse nationaliteit en is in 1947 naar de Verenigde Staten vertrokken.

Louwinger, Leonardus Henricus (Leo), Merxem (België) 18-5-1889, Tramconducteur
Woonachtig: Schinkelkade 54 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Geroyeerd uit Nederlandse Federatieve Bond wegens communistische propaganda. Was in Rusland.

Lu A Si, Charles Désiré (Shanghai Express), Paramaribo (Suriname) 13-2-1911, Elektrisch lasser
Woonachtig: Oudezijds Achterburgwal 9, Amsterdam
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 15-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten en plakte pamfletten op muren.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lu A Si-Frankfoorder, Rachel, Amsterdam 23-1-1914
Woonachtig: Oudezijds Achterburgwal 9, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 6-6-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, Theresienstadt
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de treincontrole, die onder leiding van Krieno Hendrik Luurssen van de Haagse Politie Inlichtingendienst stond, omdat ze een vals persoonsbewijs had.

Lubben, Johan Herman, Enschede 24-10-1893, Mijnwerker
Woonachtig: Kampstraat 214, Heerlerheide
Gearresteerd: 25-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, Bergen-Belsen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Bergen-Belsen 7-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Lubbers, L.
Woonachtig: Heemskerkerweg 10(104), Beverwijk
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris Bouwvakvereniging Steeds Voorwaarts, aangesloten bij het I.A.M.V.

Lucassen, Gerrit Reinder Johan, ‘s-Heerenberg 26-11-1906, Arbeider
Woonachtig: Waalstraat 5 II, Dordrecht
Gearresteerd: 5-12-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Opmerkingen: In Vught stond vermeld ‘C.P.N.’ Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der illeg. Tätigkeit für C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lugt, Jan van der, Rotterdam 29-4-1903, Chauffeur, monteur
Woonachtig: Pieter Langendijkstraat 28, Rotterdam
Gearresteerd: 18-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 10-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Er werd bij hem thuis vergaderd. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught stond vermeld als arrestatiereden ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Hij overleed na de bevrijding ten gevolge van gevangenschap.

Lugtenburg, Bartholomeus Hendrik, Rotterdam 14-10-1894, Elektricien
Woonachtig: Westerbeekstraat 74, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Partijcongres C.P.N. (1935). Actief in C.P.N. (1938).

Lugthart, Christiaan, Papendrecht 19-3-1925, Bankwerker
Woonachtig: Rijksweg B 192, Voorst
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-9-1942
Gevangenschap in: Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Voorst. In Natzweiler gaf hij op als arrestatiereden ‘Sabotage’.

Lugthart, Cornelis (Cor, Cees), Dubbeldam 12-5-1898, Schilder
Woonachtig: Rijksweg B 192, Voorst
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Invalide. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-9-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Voorst. Hij was betrokken bij een sabotageactie waarbij voorraden aardappelen van de Wehrmacht in brand gestoken werden. Hij werd zittend in zijn invalidewagentje gefusilleerd.

Lugthart-Gerritsen, Maria Helena, Broek 20-7-1900
Woonachtig: Rijksweg B 192, Voorst
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidate Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Luijting, Hendrik, Zaandam 9-9-1894, Verwarmingsmonteur
Woonachtig: Valentijnkade 27 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Luijting-Stroosnijder, Fidelia Petronella, Amsterdam 27-5-1899
Woonachtig: Valentijnkade 27 III, Amsterdam

Luik, Gerrit Bertus van, Den Haag 24-3-1901, Metaalslijper
Woonachtig: IJsselstraat 51, Den Haag
Gearresteerd: 1941, vrijgekomen 30-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Lukassen, Jan, Sappemeer 19-5-1887, Fabrieksarbeider
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Lukken, Adolf Henderikus, Oude Pekela 30-11-1894, Slager
Gevangenschap in: Winschoten, Oranjehotel, Rotterdam, Siegburg, Rockenberg
Gearresteerd: <3-1945
Overleden: Butzbach 6-5-1945
Opmerkingen: Hij behoorde tot de Noorderlicht-groep. Hij slachtte illegaal om zo onderduikers en Joden uit Oude Pekela die in Westerbork gevangen zitten aan vlees te helpen.

Lumenta, Hendrik Altin, Lompad (Nederlandsch Oost Indië) 13-12-1900, Ambtenaar in- en uitvoer in Nederlandsch Indië op verlof in Nederland.
Woonachtig: Elsstraat 4, Den Haag
Gearresteerd: 1-9-1943
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Lund, Jacobus Hendricus, Amsterdam 29-8-1886, IJzergieter
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 85 I, Amsterdam

Lund-Van Leusden, Maria Hendrina (Mien), Amsterdam 7-9-1886
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 85 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij werkte samen met Margaretha de Jong-De Vries mee aan de totstandbrenging van de Februaristaking.

Lund, Jacobus Hendricus (Henk), Amsterdam 20-12-1915, Poelier
Woonachtig: Blasiusstraat 83 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Aangehouden wegens verspreiden communistische lectuur onder militairen (1935).
Gearresteerd: 31-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Oranjehotel, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Buchenwald, Bergen-Belsen, Zelle, Dachau, Mauthausen
Overleden: Midden Europa 28-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in 1935 gearresteerd vanwege het verspreiden van propaganda, dat betekent dat er toen in Nederland geen vrijheid van meningsuiting bestond.
Hij was op 5 maart 1941 met Leendert Schijveschuurder manifesten met oproepen voor een vervolgstaking van de Februaristaking op 6 maart 1941 aan het plakken toen die gearresteerd werd, zelf kon hij vluchten. Hij werd in Den Haag gearresteerd, nadat hij daar ondergedoken was. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Geldsammlung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lund-Steggerda, Dirkje, Sloten 16-9-1905
Woonachtig: Blasiusstraat 83 III, Amsterdam

Lupker, Bartholomeus Johannes, Delft 5-12-1878, Glasblazer
Woonachtig: Leliestraat 20, Schiedam
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in Drenthe gearresteerd. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Luppens, Harm, Bellingwolde 23-8-1913, Landarbeider
Woonachtig: Klinkerweg 165, Finsterwolde
Gearresteerd: 1-5-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 24 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 15-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid.

Lüschen, Herman Johan Hendrik, Middelburg 28-7-1889, Ambtenaar
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 89 III voor, Amsterdam

Lusenet, Pieter de, Utrecht 19-8-1893, Timmerman
Woonachtig: Morelstraat 18, Utrecht
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 16-6-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Lusse, Petrus Mattheus (Piet), Rotterdam 12-11-1903, Garagehouder
Woonachtig: Aelbrechtskade 112 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Getrouwd met Jacoba Dalmeijer.
Gearresteerd: 18-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Westerbork, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij had een Joodse grootouder en was dus ‘kwart-Jood’. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Judenbegünstigung’. In Buchenwald werd hij geregistreerd als ‘Mischl. [Mischling (gemengd ras)] I Grades’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Lusse-Dalmeijer, Jacoba (Co), Rotterdam 20-4-1906
Woonachtig: Aelbrechtskade 112 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van P.M. Lusse. C.P.N. district Rotterdam (1940). Bij vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940).

Luteraan, Johannes (Hans, Karel), Amsterdam 10-8-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Reguliersgracht 85 II + III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 18-8-1942
Gevangenschap in: Breendonk (België)
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was binnen de groep Wollweber koerier en verzamelde militaire en economische inlichtingen voor de groep om per radio naar Moskou te zenden.

Luttikhuizen, Hendrik van (Henk), Loenen 11-12-1916
Woonachtig: Kazimierlaan 17, Ugchelen
Gearresteerd: <5-1943
Gevangenschap in: Arnhem, Vught, Gansstraat Utrecht, Dachau

Luttikhuizen-De Vries, Alida (Alie)
Woonachtig: Kazimierlaan 17, Ugchelen

Luurtsema, Frederik (Frits), Groningen 13-11-1900, Koopman
Woonachtig: 2e Willemstraat 42 B, Groningen
Gearresteerd: 11-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen

Luza, Bernard (Barend), Amsterdam 10-12-1903, Kleermaker
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 36 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 15-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was werknemer van Hollandia-Kattenburg. Hij kon na arrestatie de psychologische en fysieke druk van de Sicherheitsdienst niet weerstaan en onder dwang wees hij samen met Jacob Smeer bij Hollandia-Kattenburg personen aan, die actieve communisten zouden zijn. Hij werd ter dood veroordeeld. Zijn arrestatie samen met enkele andere werknemers van Hollandia-Kattenburg, leidde tot het grote drama van Hollandia-Kattenburg, waarbij meer dan achthonderd Joden de dood in werden gejaagd.

Maanen, Gilles Johannes, Delft 23-12-1905, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Heerenpad, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Maanen, Hendrik van, Kockengen 7-1-1882, Tuinman
Woonachtig: Gerard Doustraat 144, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. C.P.H. Opent en sluit 1-mei vergadering. Door C.P.N.-partijbestuur aangewezen om verloren contact met het Westland te herstellen (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 23-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Maanen, Leendert van (Leen), Delft 7-12-1920
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Maanen, van
Woonachtig: Nieuwstraat 44, Apeldoorn

Maaren, Cornelis Joost van (Kees), Den Bosch 20-8-1901, Los arbeider
Woonachtig: Bitterzoetstraat 14, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anti-fascist. Verloor door dienen in Spaans revolutionair leger het Nederlanderschap.
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing, Buchenwald, Mittelbau-Dora
Opmerkingen: Hij was stateloos. In Amersfoort werd als arrestatiereden vermeld ‘Arbeitsverweigerung’. In Buchenwald werd hij als politieke gevangene geregistreerd. Aan het einde van de oorlog kwam hij in een zogenoemd dodentransport terecht, wat hij overleefde.
De verzetsman Maaren, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Maarschalkerweerd, Cornelis Petrus, Rotterdam 22-10-1886, Machinist
Woonachtig: Harlingerweg 25, IJmuiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinist. Communist. Colporteert met communistische lectuur (1938).
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 12-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Maartensz, Bertus, 10-2-1913
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen

Maas, Frederik Nicolaas, Rotterdam 28-7-1905, Leraar middelbaar onderwijs
Woonachtig: Hoogerbeetsstraat 12 A, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Maas, Gerardus (Gerard, Anton van der Ploeg, Ploeg), Zaandam 17-8-1913
Woonachtig: D. Doniastraat 95, Zaandam
Gearresteerd: 1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Utrecht, Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Butzbach, Buchenwald
Opmerkingen: Hij typte pamfletten met een oproep aan mensen in de Zaanstreek tot deelname aan de Februaristaking. Hij werd ter dood veroordeeld, in Vught kreeg hij enkele minuten voor de voltrekking van het vonnis onverwachts te horen dat het vonnis in levenslang werd omgezet, maar in het tuchthuis Butzbach staat aangegeven dat hij wegens sabotage 10 jaar gevangenisstraf had gekregen.

Maas, Jan van der, Amsterdam 15-2-1907, Machinebankwerker
Woonachtig: Shackletonstraat 34, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd door de Duitsche politie gearresteerd en weggevoerd. Tijdens zijn gevangenschap en die van zijn echtgenote werd er op 30 oktober in zijn woningen ingebroken en een radiotoestel, pendule en enige kledingstukken gestolen.

Maas-Van der Liet, Catharina Hendrina van der, Amsterdam 25-8-1907
Woonachtig: Shackletonstraat 34, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Maas, Klaas, Zaandam 25-2-1918
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Maas, Willem Hendrik, Hengelo 1-10-1912
Woonachtig: Twekkelerweg 90, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten.

Maassen, Jan Arnoldus, Nieuwer Amstel 14-3-1896, Koopman kaas en eieren
Woonachtig: Hembrugstraat 22, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris zangvereniging De Nieuwe Stem (1938).

Maaswinkel, Willem Frederik Johannes, Utrecht 3-10-1914, Technicus
Woonachtig: Waterweg 157, De Bilt
Gearresteerd: <11-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Gansstraat Utrecht
Overleden: Utrecht 24-9-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Mackaaij, Marinus Johannes, Den Haag 21-9-1896, Winkelbediende
Woonachtig: Vlierboomstraat 531, Den Haag
Gearresteerd: 13-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Mackaij, Jacobus, Utrecht 1-3-1917, Keukenhulp
Woonachtig: Utrecht
Gearresteerd: <9-1943, vrijgelaten 21-9-1943
Gevangenschap in: Haaren

Mackaij, Jacobus Johannes, Schiedam 24-2-1905
Woonachtig: Ampèrestraat 25 B, Schiedam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Sachsenhausen, Dachau
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Mackaij, Pieter Johannes, Leiden 5-12-1911
Woonachtig: Fazantplein 13, Den Haag

Madsen, Johannes Mattheus, Den Helder 29-7-1904, Elektrotechnisch ingenieur
Woonachtig: Weesperzijde 105, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij als arrestatiereden aan ‘Unterst. [Unterstützung] ill. CPN’. Hij werd op 24 mei 1944 van Vught naar Dachau overgebracht, op 24 juni teruggehaald en op 1 september opnieuw naar Dachau overgebracht.

Madsen-Jambroes, Elisabeth Helena, Amsterdam 23-12-1913
Woonachtig: Weesperzijde 105, Amsterdam

Maertzdorf, Gijsbertus, Utrecht 6-6-1916
Woonachtig: Schaesberg
Gearresteerd: 30-5-1942, vrijgekomen 9-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht

Mahler, Joseph (Jupp), Krefeld 11-12-1894, Drukkersgezel
Woonachtig: Roothaanstraat / kamp Westerbork, Venlo / Westerbork
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-4-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Westerbork, Oranjehotel, Düsseldorf
Overleden: Düsseldorf 1-9-1943
Opmerkingen: Hij was een Joodse communistische vluchteling. Hij werd vanwege communistische activiteiten door de Nederlandse regering naar België uitgezet. Na enige tijd zette België hem weer over de Nederlandse grens, waarna hij door Nederland over de Duitse grens werd gezet. Na de bezetting sloten de Duitsers hem in Westerbork op, waar hij toetrad tot een communistische verzetsgroep, die Joden uit Westerbork liet ontsnappen (de groep omvatte onder anderen het echtpaar Van Reemst-De Vries, Notowicz en het echtpaar Stertzenbach-Heyman). Hij werd op 19-3-1943 vanuit Westerbork naar het Oranjehotel overgebracht en vervolgens naar Düsseldorf, waar hij werd vermoord.

Maij, Jan, Wormerveer 12-12-1914, Metselaar
Woonachtig: Timorstraat 15, Wormerveer
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voor Internationale Brigade Spanje geronseld. Komt eerste keer niet verder dan Parijs maar probeert het nog een keer
Gearresteerd: 1940, vrijgekomen 1940.

Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd door de Amsterdamse politie gearresteerd omdat hij Spanjestrijder was en vervolgens ter beschikking van de Duitse bezetter gesteld. Na zijn vrijlating sloot hij zich aan bij De Waarheid. Later gaf hij wapeninstructies voor het gebruik van gedropte wapens.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Maij die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1970 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Majoor, Jacobus Johannes, Amsterdam 8-5-1908, Musicus
Woonachtig: Beijert 16, Naarden
Gearresteerd: 20-5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.

Makâ, Guillaume (Giel), Maastricht 27-10-1898, Grondwerker
Woonachtig: Tillystraat 27, Maastricht
Gearresteerd: 9-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Amersfoort 6-2-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het stencilen en verspreiden van De Vonk. Hij werd waarschijnlijk gearresteerd omdat hij weigerde in Duitsland te gaan werken.

Makkinga, Dirk, Zaandam 8-11-1901, Los werkman
Woonachtig: Lijnbaanstraat 77, Zaandam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Werklozen Congres R.V.O. (Rotterdam 1932). Heeft contact met havenarbeiders in Zaandam (1932). Raadslid Zaandam voor de C.P.H. (1931, 1938; in 1939 weer kandidaat).

Malhesius
Woonachtig: Sumatraplantsoen, Amsterdam

Maliepaard, Pieter Cornelis (Piet), Capelle 11-11-1908, Sleepbootkapitein
Woonachtig: Alberdingk Thijmstraat 7, Rotterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Vocht in Internationale Brigade Spanje.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Binnen het CPN-verzet was hij betrokken bij sabotage aan vrachtauto’s en spoorwagons. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verdacht auf eine Korrespondenz mit Kommunisten’. In Vught stond vermeld ‘Rotspanienkämpfer’.
In Dachau heeft hij in het Revier veel bijgedragen aan het in leven houden van gevangenen. Na de oorlog was hij medeoprichter van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (Expogé), maar in 1949 werd hij door de rechtse ex-gevangenen, waarbij nota bene mensen die hij het leven gered had, op politieke gronden uit die vereniging buiten gesloten.
De verzetsman Maliepaard die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Man, Cornelis Willem Leendert de (Cor), Rotterdam 24-5-1912, Radiomechanicus
Woonachtig: 1e Kiefhoekstraat 31, Rotterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.H. C.P.N.-opposant. Was in Spanje maar ontkent aan de burgeroorlog te hebben deelgenomen.
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 23-12-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij trad meteen na de Nederlandse capitulatie toe tot het CPN-verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Manders, Bernardus, Amsterdam 20-12-1898, Koopman in ongeregelde goederen
Woonachtig: Tulpstraat 15
Gearresteerd: 16-8-1941
Opmerkingen: Hij werd door de twee ruiteragenten van politie Van Vlooten en Akkerman gearresteerd op het Damrak na een demonstratie op het Damrak. Hij verspreidde op het Damrak biljetten met de teksten ‘Geen Nederlander werkt voor de Duitsche Hitler Weermacht. Hij weigert.’ en ‘Samen met de Sovjet-volkeren strijdt ons volk voor de vernietiging van het Nazidom, voor vryheid en beschaving.’ Tegelijkertijd met hem werd gearresteerd Jan Toeter en agent van politie Verhoef arresteerde Johan Nicolaas Muller en Jan Toeter.

Mans, Willem (Wim), Zaandam 6-6-1915, Timmerman
Woonachtig: Westerstraat, Zaandam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Gearresteerd: 1-1945, vrijgekomen 1945
Opmerkingen: Hij is tijdens zijn transport naar Duitsland ontsnapt.

Manschot, Jasper Petrus, Den Haag 29-12-1908, Monteur
Woonachtig: Molenaarstraat 37, Den Haag
Gearresteerd: 13-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Uelzen
Overleden: Neuengamme 16-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Manshanden, Cornelis Pieter, Amsterdam 28-8-1905, Stoker
Woonachtig: Blankenstraat 117 II, Amsterdam
Gearresteerd: <3-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Margaroli, Carlo, Amsterdam 9-4-1904, Schoorsteenveger
Woonachtig: Brouwersgracht 153 III, Amsterdam
Gearresteerd: 18-11-1941
Gevangenschap in: Buchenwald, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illegaler Tätigkeit’.

Margaroli, Joannes Adrianus, Amsterdam 16-2-1901, Machinist NS
Woonachtig: Czaar Peterstraat 23, Maastricht
Gearresteerd: 3-6-1943
Gevangenschap in: Maastricht, Vught
Opmerkingen: In Vught stond vermeld ‘Grund der Schutzh. [Schutzhaft] Kommunistischer Betätigung’.

Margaroli-Bleize, Josephina, Zutphen 28-11-1904
Woonachtig: Czaar Peterstraat 23, Maastricht
Gearresteerd: 3-6-1943, vrijgekomen 7-6-1943
Gevangenschap in: Maastricht

Marijt, Cornelis Jacobus, Leiden 30-10-1902, Schoppenmaker
Woonachtig: Borneostraat 40, Leiden

Marijt-Meijers, Catharina Maria, Leiden 10-7-1907
Woonachtig: Borneostraat 40, Leiden
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Marijt, Jacobus, Leiden 24-10-1899, Huisschilder
Woonachtig: Formosastraat 25, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist. V.V.S.U. Ex-penningmeester afdeling N.R.H.
Gearresteerd: 14-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Köln, Dachau, Allach, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbeitung von kommunistischen Flugblättern’. Hij kwam met tuberculose uit het concentratiekamp terug.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Marinus, Cornelis (Nelis), Amsterdam 22-11-1908, Havenarbeider
Woonachtig: Noordermarkt 6 III, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau, Allach, Markirch, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 31-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Maris, Elsa Josée Marie Louise, Maastricht 9-4-1921
Woonachtig: Keizersgracht 612 / ‘s-Gravenhekje 5, Amsterdam
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: In haar woning werden de vergaderingen gehouden ter voorbereiding van het in brand steken van het Amsterdams bevolkingsregister. Zij was koerierster voor Gerben Wagenaar en Ben Polak. Zij ging samen wonen met Gerard Jan Ligthart, met wie ze na de oorlog huwde. In hun woning werden wapens voor de Raad van Verzet opgeslagen.

Mark, Cornelis Jacobus van der, Haarlem 4-11-1903, Metselaar
Woonachtig: Waalstraat 10, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Bestuur afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 18-8-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Markenstein, Casparus Dirk (Cas), Rotterdam 11-11-1908, Opperman
Woonachtig: 1e Middellandstraat 36, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 7-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist?’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Markestein, Cornelis Jacobus, Amsterdam 21-6-1898, Opperman
Woonachtig: 1e Jan van der Heijdenstraat 115, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Propagandist Volksdagblad.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij stond op de arrestatielijst foutief vermeld als ‘C.J. Markenstein’, wat mogelijk de oorzaak was dat hij niet gearresteerd kon worden.

Marquenie, Willem, Leiden 10-11-1904, Loodgieter
Woonachtig: Susanna Klinkerstraat (Blanjaarpoort) 16, Leiden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 1-9-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Overleden: Rotterdam 12-9-1944 Van achteren doodgeschoten
Opmerkingen: Zijn vrouw gaf hem aan bij de Sicherheitsdienst en vertelde ze hem maar moesten doodschieten. Zij is na de oorlog tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Martens, Elibertus, Groningen 21-12-1890, Bankwerker
Woonachtig: Valentijnkade 46 III, Amsterdam
Gearresteerd: <3-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Wittstock 26-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd doodgeschoten tijdens dodenmars.

Martijn, Pieter Wouter (Piet), Leiden 7-12-1902, Lichtfabriekarbeider
Woonachtig: Formosastraat 5, Leiden
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Masker, Hendrik, Zaandam 2-7-1919, Chemisch arbeider
Woonachtig: Prins Hendrikstraat 79, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde vlak na de oorlog met Alida Maria van Vliet.

Masker-Van Vliet, Alida Maria (Ali), 21-4-1923
Woonachtig: Prins Hendrikstraat 79, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Massaar, Reinier, Leiden 8-1-1911
Woonachtig: Roosenburgstraat 93, Den Haag
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Duisburg, Remscheid-Luttinghausen

Massolt, Jan, Harlingen 15-2-1899
Woonachtig: Camminghastraat 31, Leeuwarden
Gearresteerd: 27-2-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Mast, Cornelis, Pijnacker 14-8-1911
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Mast, Willem van der, Rotterdam 22-8-1908, Adjunct-commies Arbeidsbureau
Woonachtig: Randweg 101 B, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Mastenbroek, Gerke Gerrit, Amsterdam 21-10-1898, Blikslager
Woonachtig: Heiligeweg 116, Krommenie
Gearresteerd: 1-5-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Venlo 1-6-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege de april-mei stakingen. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Streik in Fabrik’. Na evacuatie overleden ten gevolge van gevangenschap

Mastenbroek, Helena Sybylla Gerarda, Den Haag 18-8-1904
Woonachtig: Stadhoudersplein 35, Den Haag
Gearresteerd: 26-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Mastrigt, George Lodewijk van, Rotterdam 21-6-1917, Controleur radiocontroledienst
Woonachtig: Berth Floresstraat 63 III, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verzorgde wapentransporten en gaf wapeninstructies.

Mataheru, Theo Emile, Bandoeng (Nederlandsch Oost Indië) 1-10-1922
Woonachtig: Watersteeg 4, Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Maten, Wilhelm van der, Bergisch Gladbach (Duitsland) 2-7-1912, Los werkman
Woonachtig: Rijksweg A 138, Voorst
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-9-1942
Gevangenschap in: Zutphen, Arnhem, Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Voorst. Hij werd gearresteerd vanwege brandstichting in een opslagplaats van aardappelen voor de Wehrmacht.

Mater, Gerrit Pieter, Utrecht 21-3-1908, Leraar wis- en natuurkunde
Woonachtig: Prof. Wentlaan 1, Maartensdijk
Gearresteerd: 24-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 29-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij plakte pamfletten aan muren. Hij zamelde geld in. Hij heeft verschillende personen als onderduiker in huis gehad. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft] CPN’.

Mater-Nevens, Elisabeth, Rotterdam 12-2-1905
Woonachtig: Prof. Wentlaan 1, Maartensdijk
Gearresteerd: 24-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück

Matthesius, Evert, Amsterdam 5-4-1916, Schilder
Woonachtig: Preangerstraat 12, Amsterdam
Gearresteerd: 21-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Sabotage’ en vooroorlogs lidmaatschap van C.J.B. [Communistische Jeugd Bond].

Matthijsen, Hendrik, Zuidlaren 16-2-1918, Veehandelaar
Woonachtig: C 222, Annen
Gearresteerd: eerste arrestatie 9-5-1943, vrijgelaten 2-10-1943, tweede arrestatie 17-8-1944, vrijgelaten 7-9-1944
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Zijn vader stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. De eerste arrestatie was in verband met de april-mei stakingen.

Mattijsen, Mattijs Dirk, Amsterdam 23-9-1899, Timmerman
Woonachtig: Grote Beerstraat 41, Amsterdam
Gearresteerd: 3-12-1941, vrijgekomen ~10-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Op 6-6-1942 in Amsterdam overleden, mogelijk door ontberingen tijdens gevangenschap

Matzinger, Hans, Blora (Nederlandsch Oost Indië) 16-5-1920, Kunstschilder
Woonachtig: Gelderschekade 55, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 26-2-1944
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch, Stutthof, Neuengamme, Sandbostel
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Ill. Getätigung [Betätigung]’.

Meeberg, Daniël van de, Arnhem 10-7-1898, Sigarenmaker
Woonachtig: Telmaplein 18, Arnhem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Districtsbestuur C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 6-10-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Meeberg, Johan Georg van de, Arnhem 20-3-1897, Sigarenmaker
Woonachtig: Arnhem
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Communist. In 1926 bestuurslid Ontwikkelingsraad der C.P. Raadslid C.P.H. (1931).

Meel, Johannes Nicolaas van der, Amsterdam 5-12-1900, Magazijnmeester
Woonachtig: Lootsstraat 40 III, Amsterdam

Meeldijk, Gerrit, Noord-Scharwoude 4-6-1912, Tuinder
Woonachtig: Visserspad 6, Noord-Scharwoude
Gearresteerd: 4-2-1943
Gevangenschap in: Alkmaar, Euterpestraat, Weteringschans, Vught, Dachau, Augsburg-Pferrsee, Leonberg
Overleden: Leonberg 31-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij organiseerde de distributie van de illegale kranten. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Bes. Hetzschr. [Besitz Hetzschrift] CPN’.

Meenen, Adriaan Abraham van, Groede 18-6-1897, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Bloemhof 11, Rotterdam
Gearresteerd: 19-11-1941, vrijgelaten 1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd door de politie gearresteerd vanwege het verspreiden van een gerucht en pamfletten.

Meer, Cornelis van der (Kees), Hoogvliet 28-6-1899
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Meer, Dick van der
Woonachtig: Johannes Vermeerstraat 15, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden ten behoeve van Daan Goulooze. Hij was een van de oprichters van de Raad van Verzet.

Meer, Fokke van der, Leeuwarden 22-9-1893
Woonachtig: Schrans 105, Leeuwarden
Gearresteerd: 3-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen
Opmerkingen: Hij stencilde de Friese versie van De Vonk. Hij bezorgde de groep van Fritz Taraschewski regelmatig papier en inkt.

Meer, Hendrikus Hendrik van der, Amsterdam 16-2-1911, Expeditieknecht
Woonachtig: 2e Jacob van Campenstraat 116 II, Amsterdam
Gearresteerd: 5-5-1943
Overleden: Den Haag 6-5-1943 Doodgeschoten
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, hij schilderde leuzen en verspreidde illegaal materiaal. Hij gaf onderduikgelegenheid eerst aan een Joodse partijgenoot en daarna aan een Joodse vrouw. Hij werd gearresteerd door de Amsterdamse politieagenten Pohlman en Boes toen hij pamfletten huis aan huis verspreidde, die gericht waren tegen de Duitse bezetting en waarin de Amsterdamsche arbeiders, kantoorbedienden, spoorwegmannen, politie en middenstanders werden opgewekt tot staking en tegenwerking; hij had 100 pamfletten bij zich. Hij werd overgeleverd aan de Sicherheitsdienst. De pamfletten hadden vrijwel zeker te maken met de april-mei stakingen.

Meer, Jelle Frederik, Amsterdam 10-7-1920, Bankwerker
Woonachtig: Goudsbloemstraat 129 III achter
Gearresteerd: 17-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Friedrichsfelde
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege diefstal uit door Joden verlaten woning in de Griftstraat. Hij werd in het arbeidskamp Friedrichsfelde te werk gesteld. De diefstal gebeurde samen met iemand anders met twee bakfietsen, zodat het vrijwel zeker om het leeg halen van een woning gaat op verzoek van de eigenaar of diens verwanten.

Meer, Theodorus Pieter, Amsterdam 18-6-1919, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Goudsbloemstraat 129 III achter

Meerbeek, Gerrit, Amersfoort 28-2-1902, Meubelmaker
Woonachtig: Hilversum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: (Geen verdere tekst)
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 25-2-1941
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij werd in eerste instantie ter dood veroordeeld

Meerhoff, Jacobus Leonardus (Ko), Amsterdam 6-12-1893, Diamantslijper
Woonachtig: Wenslauerstaat 58 I, Amsterdam
Gearresteerd: 20-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau
Overleden: Amsterdam 28-1-1949
Opmerkingen: Overleden ten gevolge van gevangenschap. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘verdächtig Verkauf illegaler Lektüre’; hij was lid van de CPN.

Meersbergen, Adrianus Marinus Josephus van, Tilburg 30-6-1909, Draadmaker
Woonachtig: Schrasserstraat 16, Tilburg
Gearresteerd: 23-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 4-4-1945
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het communistische blad Vrede-Vrijheid. Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen. In Vught stond als bijkomende arrestatiereden vermeld ‘Verdacht lid te zijn van C.P.N.

Meester, Aalbertus Godert (Bertus), Amsterdam 22-2-1906, Bode
Woonachtig: 1e Jan van der Heijdenstraat 30 III achter, Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gearresteerd: 8-1940, vrijgelaten 12-1940
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Meester, Gerrit, Diemen 22-11-1894, Lijstenmaker / kunsthandelaar
Woonachtig: 1e Jan van der Heijdenstraat 30 III / Azaleastraat 96, Amsterdam / Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman (kunsthandelaar). Zwervende anarchist (1925). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Secretaris Haagse Cultuur Kring (1938).
Gearresteerd: 9-2-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Weimar, Gotha
Overleden: Gotha 9-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Voor de oorlog was hij aangesloten bij de atheïstische vereniging De Dageraad. Hij verspreidde De Waarheid. Hij bracht onderduikers als Joden, emigranten (Duitsche politieke vluchtelingen, waarbij Güstav Harry Müller) en verzetsmensen op adressen onder. Hij liet mensen naar de radio luisteren. Hij werkte in het verzet samen met Lucas van der Gragt.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Meesters, Jan, Staphorst 29-7-1902, Rijwielhersteller
Woonachtig: G72, Den Haag / Staphorst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Secretaris hoofdbestuur Algemeen Verbond tegen het Fascisme (1937).
Gearresteerd: 31-8-1944
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Schwesing 9-11-1944
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Meesters, Jan, Ambt Almelo 28-7-1911, Timmerman
Woonachtig: Vriezenveenscheweg 205, Almelo
Gearresteerd: <5-1943
Gevangenschap in: Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-10-1943
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Meij, Johannes van der, Rijnsburg 28-12-1882
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.

Meijboom, Bernard Herman, Rotterdam 18-9-1905, Arts
Woonachtig: Brielschelaan 182, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sint-Michielsgestel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Meijdam, Huibert, Gorinchem 23-9-1891, Glas-in-loodzetter
Woonachtig: Weesperstraat 81, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: eind-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was een lezer van De Waarheid. Hij werd in het kader van de actie tegen De Vonk-groep gearresteerd, maar werd aan de Aktion CPN toegevoegd. Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Meijden, Hermanus van der, Den Haag 30-10-1924
Woonachtig: Stuyvesantstraat 19, Den Haag
Gearresteerd: <3-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Phrix-Lager II-Wittenberge, Dunkelslach, Sterkrade, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 17-4-1945
Opmerkingen: Hij werd te werk gesteld in Wittenberge. Hij is omgekomen bij een geallieerde luchtaanval.

Meijden, Leendert van der, Rotterdam 15-4-1911, Leraar boekhouden
Woonachtig: Burgemeester Meineszstraat 63, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Natzweiler, Dachau, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Meijer, Dorotheus Marinus, Amsterdam 21-11-1899, Zadelmaker
Woonachtig: Westerstraat 10 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Vertegenwoordiger Centrale voor Volkscultuur (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief bij de stakingen in oktober 1940 bij de Werkverschaffing en bij de Februaristaking.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Meijer, Hendrik, Nieuwe Pekela 14-1-1893, Koopman
Woonachtig: Nieuweschans
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Winkelier. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: eerste arrestatie 24-4-1941, vrijgekomen 5-6-1941, tweede arrestatie 1-7-1942
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Meijer, Herbert (Meijer-Ricard), Frankfurt an der Main (Duitsland) 20-5-1908, Grafisch ontwerper
Woonachtig: Nieuwe Zijds Voorburgwal 365, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit, was lid van de communistische verzetsorganisatie Holland Gruppe Freies Deutschland.

Meijer, Johanna (Jo), Rotterdam 14-10-1910, Boekhoudster
Woonachtig: Ruilstraat 60, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 21-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Overleden: Auschwitz 24-2-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband haar verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: In haar woning werd De Waarheid gestencild, waarbij zij assisteerde.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Meijer, Johannes (Jan), Amsterdam 4-1-1909, Bankwerker
Woonachtig: Van Swindenstraat 6 I, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 7-11-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 24-4-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep van de mil; hij stichtte branden en pleegde bomaanslagen op schepen in de Amsterdamse haven. Hij werd tegelijkertijd met Tjalling Bakker en Hendrik de Vries naar Utrecht overgebracht.

Meijer-Faber, Janke (Jank), Amsterdam 2-10-1907
Woonachtig: Van Swindendwarsstraat 6 I, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück

Meijer, Johannes Frederik (Joop), Assen 11-8-1883, Sigarenmaker
Woonachtig: Smitstraat 40 III, Amsterdam
Gearresteerd: 13-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 31-5-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had een houten been. Hij had een relatie met Aartje Hofman met wie hij een dochter had. Hij heeft begin jaren dertig tien weken gevangen gezeten vanwege het propaganda maken voor de communistische krant De Tribune. Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor onderduikers.

Meijer, Karel, Rotterdam 18-5-1919, Metaaldraaier
Woonachtig: Insulindestraat 267, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Vught, Amersfoort
Overleden: Leusden 14-7-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij dook in 1942 onder om aan gedwongen arbeidsuitzending naar Duitsland te ontkomen. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Meijer, Laurentius Wilhelmus Gerardus, Amsterdam 31-12-1913, Elektricien
Woonachtig: Oude Zijds Achterburgwal 43 I, Amsterdam
Gearresteerd: 14-6-1941
Gevangenschap in: Siegburg
Overleden: Siegburg 26-4-1945
Opmerkingen: De arrestatie heeft vermoedelijk niet met verzetsactiviteiten te maken (reden van arrestatie is onleesbaar).

Meijer, Maurits (Max I, Rooie Max), Amsterdam 28-5-1908, Kelner
Woonachtig: Marieken van Nimwegenstraat 9, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6). Hij was lid van de Raad van Verzet.
De verzetsman Meijer die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
In 1949 werd hij om politieke redenen als ambtenaar ontslagen en in 1959 werd hem een paspoort geweigerd om naar het buitenland te kunnen reizen (alleen ondemocratische landen doen zulke dingen).
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij was in juni 1941 samen met Jan Hendrik van Gilse en Gerben Wagenaar oprichter van de mil. Hij stond vanaf medio 1941 als ‘joods-bosjewistische moordenaar’ in het politieblad ter opsporing verzocht. Binnen de Raad van Verzet gafj hij leiding gaf aan een aantal groepen die zich met sabotage, bomaanslagen en liquideren van personen bezig hield. Hij huwde na de oorlog met Margarethe Keip.

Meijer, Simon, Amsterdam 13-2-1914, Instrumentmaker
Woonachtig: Griseldestraat 7, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 13-1-1944
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 7-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij gaf hulp aan Joden.

Meijer, Simon Johannes Jacobus, Amsterdam 6-4-1887, Diamantbewerker
Woonachtig: Juliana van Stolbergstraat 34 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-1-1944
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 29-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in voor Joden.

Meijer, Willem, Den Helder 6-1-1906, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Raamstraat 111, Delft
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. C.P.H. Als gedelegeerde van De Zaaier in Rusland (1926). Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Districtsbestuur C.P.N. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 22-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 15-11-1942
Opmerkingen; Hij verspreidde De Waarheid. Hij zocht onderduikadressen voor hen die dat nodig hadden. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Meijer, Willem, Amsterdam 15-12-1913, Glazenwasser
Woonachtig: Waverstraat 67 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij bood regelmatig onderdak aan Joden en illegale werkers die plotseling moesten onderduiken en nog geen verblijf voor langere duur hadden gevonden. Via zijn schoonzuster Nel Pooters kwam hij in contact met leden van CS6, zoals Hans Katan, Leo Frijda, Ernst Klijzing en Jan Verleun, en bood hen ook voor kortere perioden onderdak. Nel Pooters werd in zijn woning gearresteerd. Maria Jansens zat vanaf juni 1943 bij hem ondergedoken.

Meijer-Pooters, Wilhelmina Christina Alberdina (Mientje), Amsterdam 4-1-1917, Japonnennaaister
Woonachtig: Waverstraat 67 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij bood onderduikgelegenheid aan verzetsmensen. Zij huwde na de oorlog met Jacob ten Dam.

Meijer-Van der Maas, Jasperina Cornelia, Wissekerke 29-8-1886
Woonachtig: Heemraadstraat 52 B, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel:
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Meijering, Berend, Bellingwolde 12-10-1892, Landarbeider
Woonachtig: Davidstraat 19, Groningen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 13-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung verbot. Zeitungen’.

Meijerink, Bernardus, Rotterdam 10-10-1906, Kantoorbediende
Woonachtig: Doedesstraat 75 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 12-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught

Meijning, Andries, Amsterdam 9-1-1906, Opperman
Woonachtig: Korte Leidschedwarsstraat 22 II, Amsterdam
Gearresteerd: 9-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Siegburg, Ommen
Overleden: Ommen 21-12-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij heeft illegale lectuur verspreid.

Meinema, Elisabeth Kornelis, Oostrum 18-7-1887, Verloskundige
Woonachtig: Kleine Houtweg 89, Haarlem
Gearresteerd: 3-1943, vrijgelaten 1-11-43
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught
Opmerkingen: Zij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Zij zorgde voor Persoonsbewijzen, stamkaarten, bonnen en levensmiddelen voor onderduikers. Zij vervoerde wapens en er werden in haar woning wapens opgeslagen. Zij was koerierster voor Patriot en Vrij Nederland.

Mekking, Herman, Borculo 9-4-1904, Arbeider
Woonachtig: Poorters Janlaan 6, Lochem
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Voorzitter afdeling O.S.P. (1932). C.P.N. (1938).
Gearresteerd: <11-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Saarbrücken
Opmerkingen: Hij werd in Saarbrücken te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Mekking, Klaas, Keulen (Duitsland) 18-12-1907, Metaalarbeider
Woonachtig: Kerkstraat 21, Weesp
Gearresteerd: 15-12-1941
Gevangenschap in: Utrecht, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP. Hij verspreidde De Waarheid.

Mellink, Albert Fredrik, Amsterdam 4-12-1915
Woonachtig: Hobbemakade 112 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Organisator van universitaire studieconferentie (studentengroep Waakzaamheid) (1939). Lid van Verdinaso. Voorzitter van de delegatie Studentengroep C.v.W. naar 3e Int. Conferentie te Parijs van de R.M.E (1939). Vertegenwoordiger Studentenorganisatie Comité van Waakzaamheid.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij De Vrije Katheder. Verdinaso was een nationaal-socialistische organisatie. De vermelding van het lidmaatschap van Mellink was of een fout van de Centrale Inlichtingendienst, of hij was lid als een soort spion. Hij huwde na de oorlog met Lodwine Oostenbroek.

Memelauer, Franz, Wien (Oostenrijk) 17-2-1886, Mecanicien
Woonachtig: Van Ostadestraat 16, Hengelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij liep tijdens de oorlog long-tbc op, wat er op kan wijzen dat hij in Neuengamme heeft gezeten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Menco, Harri, Winterswijk 13-5-1896, Veehandelaar
Woonachtig: Ratumschestraat 3, Winterswijk
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 6-5-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 18-2-1945

Mendels, Sander (Karel Johannes van den Berg), Den Haag 28-11-1903, Borstelfabrikant
Woonachtig: Wilhelmina van Pruisenstraat 5, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 26-3-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd onder de naam Karel Johannes van den Berg, wonende aan de Goudsbloemstraat 186 in Den Haag.

Mendels-Juliard, Jaantje (Maria Adriana Boks), Den Haag 5-2-1905
Woonachtig: Wilhelmina van Pruisenstraat 5, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 26-3-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd onder de naam Maria Adriana Mendels-Boks, wonende aan de Van der Capellenstraat 39 in Den Haag.

Mendels-Kapper, Kaatje (Dormits-Kapper), Nieuwer Amstel 17-9-1888
Woonachtig: Van den Boschstraat 67, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-12-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-1-1944
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Menger, Pieter (Piet), Velsen 11-12-1919
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij huwde met Truus Oversteegen in november 1945.

Merle, Hendrikus August (Henk, K. Kieft), Amsterdam 24-9-1909, Kantoorbediende
Woonachtig: 2e Helmersstraat 23, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938, 1939).
Gearresteerd: 17-10-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was voor de groep Wollweber koerier naar Brussel en Parijs.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Merzbach-Spier, Jenny, Wickrath, Grevenbroich, Rheinprovinz (Duitsland) 25-7-1888
Woonachtig: Scheldestraat 35, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 17-9-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit.

Mesman, Dirk Cornelis, Amsterdam 15-6-1905, Automonteur
Woonachtig: Kattenburgerkade 28 II voor, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Messizo, Lucas Frans, Den Haag 25-7-1895
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Meteren, Johannes van, Leiden 17-8-1900, Los werkman
Woonachtig: Hermanstraat 6, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. R.S.A.P.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Metscher, Petrus Paulus Jacobus (Piet van Rijn), Velsen 28-6-1903, Ambtenaar
Woonachtig: Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Landelijke Commissie der Communistische Kindergroepen. Lid hoofdbestuur De Zaaier voor Leiden (1926). Lid hoofdbestuur de Zaaier.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij kwam uit Leiden, waar hij werkzaamheden voor De Waarheid verrichtte. In Den Haag kreeg hij omstreeks 1944 de leiding over de Haagse CPN. In de herfst van 1944 verordonneerde hij dat communisten niet meer met andere Haagse groepen moesten samenwerken, omdat die niet te vertrouwen waren en dat levensgevaar opleverde.

Metscher-Tode, Maria (Rie), Rotterdam 23-4-1910
Woonachtig: Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Metz, Karel, Amsterdam 4-3-1901, Meubelmaker
Woonachtig: Weteringschans 146 I + II, Amsterdam
Lid: Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Varensgezel. Propagandist I.A.M.V. Dienstweigeraar lichting 1921. Secretaris Centrale voor Volkscultuur (C.V.V.) (1939).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was in het bezit van een pistool en een bajonet. In zijn meubelmakerij werden schietoefeningen gehouden, waarbij ter camouflage een zaagmachine lawaai produceerde.

Metz-Veltman, Rosina Martina (Sien), Amsterdam 8-4-1902
Woonachtig: Weteringschans 146 I + II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Metz, Meijer de (Max), Amsterdam 24-5-1916, Kunstnijveraar
Woonachtig: Holendrechtstraat 28 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester Centrale voor Volkscultuur (1937).
Gearresteerd: 3-6-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-10-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij bood onderdak aan onderduikers (Joden gevlucht uit de Joodsche Invalide en uit Duitsland gevluchte Nederlanders die daar te werk waren gesteld) en verzorgde Persoonsbewijzen en levensmiddelenkaarten voor onderduikers en hij bracht onderduikers onder. Hij werd agent van politie Van Hoften in opdracht van de Sicherheitsdienst afdeling Joodsche Zaken gearresteerd.

Metz-Wiechmann, Henriëtte Wilhelmina de, Sloten 18-10-1920, Fabrieksarbeidster
Woonachtig: Holendrechtstraat 28 I, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij bood onderdak aan onderduikers (Joden gevlucht uit de Joodsche Invalide en uit Duitsland gevluchte Nederlanders die daar te werk waren gesteld) en verzorgde Persoonsbewijzen en bonkaarten voor onderduikers en hij bracht onderduikers onder. Petronella Pooters deed vanuit haar woning koerierswerk voor CS6. Zij verkreeg haar bonkaarten van Christiaan Adriaan Allebes.

Meulen, Arendina Hermina van der, Deventer 2-8-1921
Woonachtig: Veenweg 148, Deventer

Meulen, Corrie van der, ~1920, Verkoopster
Woonachtig: Hoeksterachterom, Leeuwarden

Meulen, Daniël van der (Daan), Deventer 4-2-1896, Verzekeringsagent
Woonachtig: Veenweg 148, Deventer
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verzekeringsagent. C.P.N.
Gearresteerd: 13-12-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij bracht pakketten exemplaren van De Waarheid (bij elkaar enige duizenden) naar verdere verspreiders. Hij bracht gelden uit het Solidariteitsfonds naar gezinsleden van gearresteerde of omgekomen CPN-verzetsleden.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Meulen, Hendrik van der, Amsterdam 29-11-1889, Drukker
Woonachtig: Pretoriusstraat 85 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuurslid Amsterdamse Werklozenbond Eendracht maakt Macht (1936 penningmeester). In april 1938 geroyeerd als lid N.V.V. en E.M.M.

Meulen, Klaas van der, Zwartsluis 8-8-1897, Stratenmaker
Woonachtig: Bloemendaalstraat 11, Meppel
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Ex-voorzitter afdeling C.P.N.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 24-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Meppelse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Daniël baron Mackay was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Meulen, Maria Johanna van der, Deventer 15-1-1920
Woonachtig: Veenweg 148, Deventer

Meulen-Hamer, Alina Arendina van der, Deventer 22-11-1897
Woonachtig: Veenweg 148, Deventer

Meulen, Sikke van der, Workum 13-11-1910
Woonachtig: Laan van Nieuw Guinea 135, Utrecht
Gearresteerd: <9-1941, vrijgekomen 21-9-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Haaren
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Meulen, Tiemen van der, Amsterdam 13-9-1892, Bankwerker
Woonachtig: Cornelis Anthoniszstraat 45 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris dagelijks bestuur T.B.N. gewest Amsterdam (1939).

Meure, Petrus Johannes Willebrordus, Haarlem 7-11-1900, Bankwerker
Woonachtig: Jan Steenstraat 29, Haarlem
Gevangenschap in: Celle
Gearresteerd: 20-4-1944
Overleden: Celle 3-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. In gevangenis gestorven, mogelijk vermoord.

Meurs, van
Woonachtig: Bas Jungeriusstraat 34, Rotterdam

Meyer, Heini
Woonachtig: Edisonstraat 78 I, Den Haag

Meza, Aäron de (Arie), Amsterdam 24-3-1881, Venter
Woonachtig: Louis Bothastraat 7 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Groentekoopman. Communist. Was in Rusland. Sectiehoofd der C.P. Bestuur afdeling Amsterdam der R.S.E. (1933).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 15-2-1941; tweede arrestatie 24-7-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Uit het rapportenboek van de Amsterdamse politie: Brengt I.P. [Inspecteur van Politie] Meeuwsen, vanaf den openbaren weg de Galerij, alhier: AARON DE MEZA, geboren te Amsterdam, 24 maart 1881, los werkman, wonende te Amsterdam, Luis Bothastraat 7 III, Nederlander, Israëliet, ter zake Opruiïng.
DE MEZA was in het bezit van inteekenlijsten, waarop staat vermeld: “Onderteekenaars protesteeren tegen de veel te lage lonen en steunen: eisen een verhoging der lonen en steunen, in overeenstemming met de gestegen kosten van het levensonderhoud! Protesteren met klem tegen de N.S.B.-terreur en de Joden-progroms: Eisen van de betrokken autoriteiten de gelegenheid tot het houden van een vergadering of meeting om daar over bestaande eisen te kunnen beraadslagen.- ”
Volgens getuigen J.D. BORN, oud 23 jaar, hotelbediende, wonende Frederiksplein 53; PIETER ANDRINGA, 47 jaar, won. 1e Jan Steenstraat 138 I en FRANCOIS HOOGENDOORN, oud 34 jaar, metselaar, won. 1e Jan Steenstraat 103 III, ontstond een volksoploop van ongeveer 70 man om DE MEZA, die deze menigte opruide, door te zeggen: Met duizenden neen met tienduizenden moeten wij ons verzetten tegen de N.S.B.-terreur, door ze net als in den Joden hoek, neer te slaan.” Blijft in bewaring.

De Meza werd op 17 februari 1941 bij de officier van Justitie voorgeleid.Het lijkt er sterk op dat dit te maken heeft met de staking die de CPN op 18 februari wilde organiseren, maar op het laatste moment werd afgeblazen. Waarna deze staking alsnog op 25 februari 1941 werd gehouden en sindsdien bekend staat als de Februaristaking. De eisen met betrekking tot lonen, steunen en beraadslagen zijn typisch voor het communistisch partijbestuur en niet voor een laag opgeleide ‘opruier’. Curieus is dat deze ‘opruiïng’ plaats vond in de Galerij, waar het CPN-partijkantoortje Parlando voor de oorlog was gevestigd en waar op 15 mei 1940 tot de oprichting van het communistisch verzet werd besloten.
(Een uur eerder had de voornoemde politieagent Meeuwsen op de nabijgelegen drukke Albert Cuypmarkt met het dreigement dat de markt gesloten zou worden een oploop van ongeveer 50 man uiteengedreven, die ontstaan was doordat, veelal Joodse, marktkooplieden collectanten van de Winterhulp, een NSB-organisatie, belaagden.
De Galerij was een overgebleven halfopen gang van het in 1929 afgebrande Paleis van Volksvlijt. De gang trok weinig publiek, ondanks dat er aan de gesloten zijde wat winkeltjes gevestigd waren. Een groep van 70 personen was daar moeilijk spontaan te vormen op deze kille dag. Daarom lijkt het erop dat de 70 man op afspraak naar deze buiten zicht liggende plek kwamen. Waarschijnlijk was het de bedoeling om de intekenlijsten te verdelen over de mensen die de staking in verschillende bedrijven tot stand te laten komen; het duidt in ieder geval op een grote organisatie erachter. De bijeenkomst lijkt iets soortgelijks te zijn geweest als die van een week later op de Noordermarkt waar de organisatoren van de Februaristaking bijeen kwamen.
Dit rapport in het rapportenboek van de politie lijkt het eerste opgedoken bewijs te zijn van de communistische bewering dat de Februaristaking oorspronkelijk een week eerder georganiseerd zou worden. Het uiteendrijven van de bijeenkomst en de arrestatie van De Meza kunnen de reden van het afblazen van de werkonderbrekingen te zijn geweest.
NOTA BENE: na 75 jaar ontkenning door nagenoeg alle historici (inclusief die van het NIOD) en journalisten dat de communisten al lang voor de Februaristaking met de voorbereiding daarvan bezig waren, vinden we hier schriftelijk bewijs uit ‘onverdachte’ hoek.
Kennelijk werd De Meza na verloop van tijd vrijgelaten, want op 23 juli 1941 werd hij opnieuw gearresteerd door agent Kuiper van het bureau Nieuwe Doelenstraat, waar de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst zetelde.

Michels, Anthonie (Anton), Alkmaar 1-2-1919, Bakker.
Woonachtig: Uitenboschstraat 32, Alkmaar
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Middeldorp, Adrianus (Aart, Arie), Den Haag 3-4-1914, Vrachtwagenchauffeur / metaalarbeider
Woonachtig: Frans Halsstraat 92 I, Den Haag
Gearresteerd: 25-8-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld door onder andere Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst en Willem Hendrik van Duivenboden, die voor de oorlog in dienst van de Haagse Politie Inlichtingendienst de Haagse CPN geïnfiltreerd had.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij assisteerde Fred Donderwinkel in 1941 bij het ophangen aan de bovenleiding van de tram van een spandoek met een tekst ter gelegenheid van de 1 mei. Toen een toeschouwer met hoed op te lang aandachtig bleef kijken toen ze bezig waren met ophangen, stapte hij met een bijl op hem toe en zei tegen hen: ‘doorlopen, anders maak ik van je hoedje een gleufhoedje’. Hij werd gearresteerd in het pand Hemsterhuisstraat 2A, waar De Waarheid gestencild werd nadat uit vrees voor ontdekking het stencilen bij Henri Pieck gestopt was. Er was daar een zolderkamer gehuurd. De verhuurder had uit nieuwsgierigheid een kast opengebroken en ontdekt dat daar De Waarheid gestencild werd; hij waarschuwde de Sicherheitsdienst. Daardoor konden Fred Donderwinkel, Nico de Goede en Arie Middeldorp gearresteerd worden (alle drie hadden een pistool op zak, maar konden het in de nauwe ruimte van de trap niet gebruiken). Middeldorp probeerde nog over het dak te vluchten, maar werd op het dak gepakt.
In het Oranjehotel werd hij mishandeld door Sicherheitsdienstman Otto Lange, Inlichtingendienstman Veefkind en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden: ze sloegen hem met gummiknuppel en vuist bont en blauw; Sicherheitsdienstman Otto Lange sloeg hem met het hoofd tegen de muur. Toen Herman Holstege vermoord werd, moest hij op de gang wachten voor zijn eigen verhoor; hij hoorde Holstege roepen: ‘moord, help ze vermoorden mij.’ Toen hij de verhoorkamer binnenkwam rook die rook naar zweet en bloed. De kamer was gedeeltelijk gedweild, zodat hij vermoedde dat Holstege veel bloed had verloren. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War Mitglied einer Arbeiter Sportvereinigung’.

Middendorp, Cornelis, Schiedam 28-8-1903, Werkmeester
Woonachtig: Dirk van Wassenaarstraat 4, Schiedam
Gearresteerd: 7-3-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was hoofdverspreider van De Waarheid. Hij werd gearresteerd ten behoeve van Richter van de Sicherheitsdienst. Op de arrestantenkaart van de Rotterdamse politie staat cynisch ‘ontslag 12-3-1945’, wat staat voor vrijlating.

Middendorp, Dominicus Hendrik Cornelis (Henk, Henny), Kampen 19-11-1919, Bedrijfsbrandweer Zuidwal
Woonachtig: Stuyvesantstraat 31, Den Haag
Gearresteerd: 17-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 30-6-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was bevriend met Hermanus van Koert. Hij was actief voor De Waarheid. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep, aangestuurd door Gerrit Kastein, verder bestaande uit Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Jan van Kalsbeek en Gerard van der Laan, die een opslagplaats voor hooi en stro van de Wehrmacht in de Lulolfsdwarsstraat in de brand staken. Middendorp klom samen met Ruivenkamp over het hek van de opslagplaats om brand te stichten.
Op 17 februari 1943 kwam brandweercommandant Evert Ruivenkamp niet in de kazerne opdagen. Middendorp ging naar zijn woning om te vragen waar hij bleef. Toen hij aanbelde deed een onbekende open en toen besefte Middendorp dat de politie in de woning was (Ruivenkamp was vlak daarvoor gearresteerd, maar dat wist Middendorp niet). Middendorp trok zijn revolver en bedreigde de politieman. Op het moment dat Middendorp zich even omdraaide om de buitendeur te openen, besprong de politieman hem en Middendorp werd gearresteerd. Het pistool bleek zeven scherpe patronen te hebben en doorgeladen te zijn. Hij werd door het Kriegsmarinegericht in Utrecht ter dood veroordeeld.
Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens. Na de arrestatie van Bronkorst die door de vooroorlogse politiespion Van Soolingen werd aangewezen, ontstond onder andere de lange arrestatieketen Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkampmp en Dominicus Middendorp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Middendorp, Hendrik, Deventer 20-12-1888, Wever
Woonachtig: Zwanebloemstraat 55, Almelo
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wever. Voorzitter afdeling Landelijke Federatie van Textielarbeiders (1939). Kandidaat van de R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten begin 12-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Overleden: Almelo 25-12-1941
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in december 1941 uit kamp Amersfoort vrijgelaten, omdat door de mishandelingen ziekenhuisopname nodig was.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Mieloo, Hubertus, Leiden 7-8-1906
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.

Mieloo, Johannes, Leiden 31-12-1902, Loswerkman
Woonachtig: Nicolaas Beetsstraat 40, Leiden

Mieloo, Pieter, 10-9-1899, Metselaar
Woonachtig: Sumatrastraat 20, Leiden

Mieloo, Samuel (Sam), Schoorsteen- en ovenbouwer
Woonachtig: Merelstraat 20, Leiden
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Mierlo, Jacobus Andreas Antonius Marie van, Breda 12-4-1904
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Mierlo, Johannes Michaël Hendrik van (Jan), Den Helder 21-10-1907, Leraar
Woonachtig: Henegouwschelaan 101, Nieuwer Amstel
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 25-9-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Mijer, Frans
Woonachtig: Amsteldijk 37, Amsterdam

Mijzen, Hendrik Jacob, Amsterdam 9-1-1893, DraadwerkerWoonachtig: Schalkburgerstraat 24 III, Amsterdam

Mijzen, Willem, Amsterdam 24-12-1903, Expeditiechef
Woonachtig: Kramatweg 33, Amsterdam
Gearresteerd: 26-6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Neuengamme 4-5-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij plakte pamfletten aan en verspreidde De Waarheid. Hij verzorgde bonkaarten voor onderduikers.

Mikiasjwili, Nicolai
Opmerkingen: Hij was een Georgiër die in Zandvoort gelegerd was. Hij was aan het Oostfront krijgsgevangen gemaakt. Trad toe tot de Wehrmacht om betere overlevingskansen te krijgen en werd in Nederland gelegerd. Hij zocht contact met het communistisch verzet in Nederland. Hij werd in februari 1945 naar Texel overgeplaatst. Op 6 april 1945 kwamen de Georgiërs in opstand om te voorkomen dat ze tegen de geallieerde troepen werden ingezet. Er zijn toen 800 Duitsers om het leven gekomen, 565 Georgiërs en 120 Texelaars.

Mil, Remmert Huibert van, Rotterdam 20-2-1902, Ambtenaar Rotterdamse Sociale Dienst
Woonachtig: Beukendaal 1 A, Rotterdam
Gearresteerd: <24-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid en verrichtte daarnaast andere verzetsactiviteiten. Hij distribueerde geld en levensmiddelen voor onderduikers. Hij heeft onderduikers op adressen ondergebracht. Hij werd op 24-11-1941 in een politiecel opgesloten ten behoeve van Johannes Hoffmann van de Sicherheitsdienst; de politie vermeldde op de arrestantenkaart: ‘ter dood veroordeeld’.

Mil-Van der Klift, Klara Johanna van, Zierikzee 10-2-1888
Woonachtig: Beukendaal 1 A, Rotterdam
Gearresteerd: 24-11-1943, vrijgekomen 29-12-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Milikowski, Herman Philip, Den Haag 3-3-1909, Godsdienstleraar
Woonachtig: Transvaalstraat 32 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Sachsenhausen, Mauthausen
Opmerkingen: Hij wist tijdens het transport naar Westerbork te vluchten, maar werd kennelijk toch weer gepakt. Hij huwde na de oorlog met Hendrika Geertruida de Raat.
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit.

Minck, Carel Marinus, Groningen 11-7-1888, Monteur
Woonachtig: Palembangstraat 2, Groningen
Gearresteerd: 16-2-1945
Gevangenschap in: Groningen, Neuengamme
Overleden: Celle (Duitsland) 29-6-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Na bevrijding overleden.

Minck, Johannes Cornelis, Groningen 18-12-1884, Fietsenhandelaar
Woonachtig: Kranenweg 32, Groningen
Gearresteerd: 4-6-1944
Gevangenschap in: Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Minck, Wilhelmus Johannes, Groningen 30-9-1921, Assistent in fietsenwinkel
Woonachtig: Kranenweg 32, Groningen
Gearresteerd: 7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Graz
Overleden: Graz (Oostenrijk) 14-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Vermoedelijk door bombardement om het leven gekomen.

Mink, Eldert Marinus de, Rotterdam 28-6-1898, Pakhuisbaas
Woonachtig: Dr. De Visserstraat 58 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Minke, Jan Willem, Amsterdam 5-6-1896, Kantoorbediende
Woonachtig: Veeteeltstraat 144, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Minke, Louis, Amsterdam 8-2-1922, Student
Woonachtig: Veeteeltstraat 144, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-7-1942

Minks, Abraham, Amsterdam 29-3-1908, Winkelbediende
Woonachtig: Hoofdweg 467, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 27-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Remscheid-Lütkinghausen, Düsseldorf-Derendorf, Hamm
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Minks-Drews, Wilhelmina Alwine, Essen (Duitsland) 9-1-1910
Woonachtig: Hoofdweg 467, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 27-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranjehotel, Düsseldorf-Derendorf, Anrath, Hamm, Anrath-LK Kempen Krefeld, Oberems-Gütersloh
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Mochtar, Imransjah Ade, Padang Sidempoean (Nederlandsch Oost Indië) 24-3-1919, Student geneeskunde
Woonachtig: Rijnburgerweg 147, Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Moerland, Cent, Stavenisse 7-2-1865, Voormalig loswerkman
Woonachtig: Overijselschestraat 42 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Moerland, Derk Karel, Rotterdam 6-8-1922, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Overijselschestraat 42 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd in Friedrichshafen. In Natzweiler gaf hij op als arrestatiereden ‘illeg. Zeitungen’.

Moerman, Jan Job (Henk), Menado (Nederlandsch Oost Indië) 30-8-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: Pieter de Hoochstraat 94 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Opmerkingen: Hij was oorspronkelijk ambtenaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, waar hij sabotage pleegde en Joden en onderduikers hielp. Vervolgens ging hij activiteiten verrichten voor een illegale drukkerij die wordt gebruikt voor het vervalsen van documenten. De drukkerij werkte onder andere voor de Persoonsbewijzencentrale en was gevestigd in de woning van de gefusilleerde Willem Arondeus. In mei 1943 dook hij enige tijd onder in de Corellistraat 6, waarmee hij ook voor CS6 actief werd. De drukkerij produceerde 50.000 ‘Rückkehrscheine’, honderdduizenden distributiebonnen, watermerken voor de persoonsbewijzen, Belgische identiteitskaarten ten behoeve van de Escape Line, ‘Waffenscheine’, ‘Ausweise’ en illegale kranten. In 1944 trad hij toe tot de Landelijke Knokploegen en vervolgens de Binnenlandse Strijdkrachten.

Moewalladi, Mas Soedario (Moalladi), Modjosragen (Nederlandsch Oost Indië) 19-6-1907, Student geneeskunde
Woonachtig: Pieter Bothstraat 7A, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student. Communist. Leider van inheemse studentenvereniging Perhimpoenan Indonesia (1934, 1938). Protest inhouding loonbelasting inlands personeel Rott. Lloyd (1935). Spreekt voor de C.P.N., P.I. en K.M.I. Leider inheemse bedienden op Wereldtentoonstelling New York (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). Communist. Voorzitter lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia (1938)
Gearresteerd: <9-1943, vrijgekomen 22-12-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Meteen na de Duitse inval werd het Haagse CPN-archief tijdelijk bij hem ondergebracht, later verhuisde het naar Nico Wijnen en weer later werd het verspreid over diverse leden. Het archief heeft de oorlog niet overleefd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Moewalladi-Schatborn, Gijsbertha Margaretha (Bep), Velsen 6-6-1907
Woonachtig: Pieter Bothstraat 7A, Den Haag

Moinat, Abram Thomas, Amsterdam 22-12-1904, Groentehandelaar
Woonachtig: Westerstraat 244 I, Amsterdam
Gearresteerd: 1-12-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Wenen 17-5-1945
Opmerkingen: Na bevrijding overleden aan de gevolgen van gevangenschap

Mol, Eric, Schoten 27-8-1926
Woonachtig: Generaal Cronjéstraat 21 rood, Haarlem
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en was koerier. Hij werkte samen met Hannie Schaft.

Mol, Gerrit, Amersfoort 20-7-1898

Mol, Johan, Amersfoort 9-5-1910, Kraandrijver
Woonachtig: Eenhoornlaan 17, Beverwijk
Gearresteerd: 24-3-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam 25-3-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de mislukte aanslag op Ko Langendijk op 15 maart 1945 door Hannie Schaft en Truus Oversteegen. Hi werd op 25-3-1944 door twee personen van de Sicherheitsdienst gearresteerd en vervolgens bij een ontvluchtingspoging neergeschoten. Hij is in Amsterdam in het Wester ziekenhuis overleden.

Mol, Willem Hendrikus Joseph de (Wim), Utrecht 23-1-1898, Kelner
Woonachtig: Bandoengstraat 24 bis, Utrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Correspondent Volksdagblad (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 20-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Molen, Berend van der, Amsterdam 20-2-1903, IJzerwerker
Woonachtig: Smitstraat 17 II, Amsterdam

Molen-Eijl, Jansje van der, Amsterdam 3-10-1909
Woonachtig: Smitstraat 17 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Molen, Ferdinanda (Freddy, Marian Rijkers), Haarlem 6-9-1925
Woonachtig: Zeeweg 313, IJmuiden
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij verspreidde illegale lectuur. Zij werkte samen met Hannie Schaft, Cor Rusman, Jan Heusdens en Frans van der Wiel. Zij verrichtte spionagediensten. Zij lokte WA-mannen mee, die vervolgens met slagwapens werden neergeslagen, waarna hun wapen werden meegenomen. Zij lokte Duitse officieren mee naar bos, waar ze door Frans van der Wiel neergeschoten werden en hun wapens werden meegenomen. Zij stelde Duitse officieren buiten werking door ze vergiftigde bonbons te presenteren. Zij nam deel aan het neerschieten van gevaarlijk personen. Zelf schoot ze Dikje Wafelbakker dood.

Molen, Geertje van der, Groningen 20-3-1919, Kantoormedewerkster
Woonachtig: Ganzevoortsingel 61, Groningen
Gearresteerd: 27-3-1941
Aktion CPN: Zij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amsterdam, Ravensbrück, Westerbork
Opmerkingen: Zij publiceerde samen met Johannes Wagenaar in Groningen onder de naam Verzet tijdens de april-mei stakingen en enkele maanden daarna De Waarheid. Om onduidelijke redenen werd zij vanuit Ravensbrück naar Westerbork overgebracht en later vrij gelaten.

Molen, Trijntje van der, Haarlem 7-11-1899
Opmerkingen: Zij is de moeder van Truus en Freddie Oversteegen.

Molen, Truus van der (Kitty, Marijke van Eersel), Schoten 29-8-1923
Woonachtig: Zeeweg 313, IJmuiden
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij verspreidde illegale lectuur. Zij werkte samen met Hannie Schaft, Cor Rusman, Jan Heusdens en Frans van der Wiel. Zij verrichtte spionagediensten. Zij lokte WA-mannen mee, die vervolgens met slagwapens werden neergeslagen, waarna hun wapen werden meegenomen. Zij lokte Duitse officieren mee naar bos, waar ze door Frans van der Wiel neergeschoten werden en hun wapens werden meegenomen. Zij stelde Duitse officieren buiten werking door ze vergiftigde bonbons te presenteren. Zij nam deel aan het neerschieten van gevaarlijk personen. Zij was betrokken bij bomaanslagen op spoorlijnen.

Molenaar, Elizabertus, Schiedam 5-9-1911, IJzerarbeider
Woonachtig: Rotterdamschedijk 43, Schiedam
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau, Markirch
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Betätigung für die C.P.N.

Molenaar, Johannes (Jan), Leiden 27-11-1905, Journalist, fabrikant van briketten
Woonachtig: Van Zeggelenlaan 354, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeentewerkman. S.A.W./O.S.P. Voorzitter Bond van Revolutionair Socialisten. Voorzitter S.J.V. (1932, 1934). Voorzitter R.S.J.V., tevens internationaal secretaris. Redactie De Socialist en Rood Kader. Hoofdbestuur R.S.A.P.; geroyeerd (1935). Voormalig voorzitter S.J.V. O.S.P. (tot 1935). Partijbestuurslid R.S.A.P. (1935). Met vrouw in Spanje (1938). Spreker.
Gearresteerd: 26-3-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Kdo Weimar 5-6-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Ondanks dat de leiding van het Marx-Lenin-Luxemburg-front (MLLF), de illegale versie van de RSAP, tegen samenwerking met de communisten was, werkte hij samen met het communistisch verzet in Den Haag, net zoals Willem Dolleman. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Betätigung für eine illeg, Organisation (ordedienst)’ (ondanks de bedreiging met straf gaf hij hier duidelijk een vals lidmaatschap op van de extreemrechtse verzetsorganisatie Ordedienst, wat kennelijk veiliger leek dan de extreemlinkse RSAP). In de steengroeve van Buchenwald leverde hij commentaar op het door een Kapo afranselen van een zestienjarige jongen. Voor straf moest hij verder lopen op klompen die vol gestort waren met steensplinters met vlijmscherpe randen. Drie dagen later was hij dood.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Molenaar, Leendert Jacobus (Leen, zwarte / rode Kees), Molenaarsgraaf 18-6-1900, Timmerman
Woonachtig: Vreeswijkstraat 689, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. R.S.A.P. Bestuur I.S.F. (1938). Secretaris Comité voor Strijd en Solidariteit van het H.T.M.-personeel (R.S.A.P.). Spreker.
Opmerkingen: Hij was een bekend schermer, waardoor hij de vooroorlogse infiltrant en V-Mann voor de Sicherheitsdienst Richard Friedrich Salter, met wie hij bovendien een seksuele relatie had, goed kende.

Molenaar, Pieter Philippus (Piet), Utrecht 24-12-1904, Houtbewerker, radiateurmonteur
Woonachtig: Nicolaas Ruychaverstraat 81 bis, Utrecht
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Molendijk, Aert, Rotterdam 9-11-1908, Grondwerker
Woonachtig: Gaesbeekstraat 12 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau, Kottern
Overleden: Kottern 10-1-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Molenkamp, Hendrik, Amsterdam 24-3-1909, Kelner
Woonachtig: Raamstraat 163 / Riouwstraat 46, Delft / Utrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: A.N.V.A. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 5-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 24-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij bezat een consumptiewagen in de Biltstraat in Utrecht. Hij is in 1941 in Delft ondergedoken, waar hij vervolgens leiding aan het CPN-verzet gaf. Hij stencilde en verspreidde in Delft De Waarheid. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg samen met Huibertus de Hoog, Pieter van der Kam, Cornelis Kok en Cornelis Smit.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Molenwijk, Leonardus, Zoetermeer 14-7-1905, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Nassauplein 26, Delft
Gearresteerd: 11-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Molier, Wilhelmus Johannes, Den Haag 6-6-1900, Bouwopzichter
Woonachtig: Berberisstraat 29, Den Haag
Gearresteerd: 25-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Mollee, Arend (Ab), Amsterdam 23-7-1906, Metaalbewerker
Woonachtig: Paardenstraat 9 III, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: eerste arrestatie 31-8-1941, vrijgekomen 12-1941, tweede arrestatie 1-1942, vrijgekomen 20-4-1942, derde arrestatie 13-1-1945
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Apeldoorn
Opmerkingen: Na de derde arrestatie ter dood veroordeeld, maar weet te ontsnappen.

Molleman, Cornelis Antoon, Amsterdam 4-9-1904, Timmerman
Woonachtig: Louis Bothastraat 27 II, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: R.S.A.P.; later geroyeerd.
Opmerkingen: Bij hem in huis werd De Waarheid gestencild.

Mollinger, Margot Fréderique Amélie, Haarlem 25-3-1900
Gearresteerd: 5-5-1943, vrijgekomen 22-12-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Molter, Gerrit, Leeuwarden 27-9-1899, Trambestuurder
Woonachtig: Palmgracht 23 III, Amsterdam

Molter-De Jager, Aaltje (Alie), Düsseldorf (Duitsland) 11-5-1902
Woonachtig: Palmgracht 23 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Molter, Jurriën, Amsterdam 5-5-1923, Magazijnbediende
Woonachtig: Jan van Galenstraat 81 III, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Siegburg
Overleden: Siegburg 11-3-1945
Opmerkingen: Hij werd op 29 oktober 1941 vanuit Amsterdam naar Duitsland gebracht om daar verplicht te werken.

Molter, Sjirk Rudolf, Amsterdam 6-6-1928
Woonachtig: Jan van Galenstraat 81 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Momberg, Arie Franciscus, Den Haag 11-7-1920
Woonachtig: Vermeerstraat 179, Den Haag
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Kleve, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd in juli 1944 in Duitsland te werk gesteld.

Monincx, Marinus Anthonius, Montfoort 21-2-1895, Schilder
Woonachtig: Kromme Rijn 4 bis, Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.
Opmerkingen: Hij woonde op hetzelfde adres als Johannes de Ruiter.

Montel, Jacobes Christiaan van de, Boven-Commewijne (Suriname) 20-4-1903, Dassencoupeur
Woonachtig: Ruyschstraat 60 III, Amsterdam
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Gearresteerd: 8-3-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij fabriceerde als zelfstandige dassen. Hij werd ten behoeve van de Sicherheitsdienst gearresteerd door de wachtmeester der marechaussee Donker. Tegelijk met hem werden behalve zijn echtgenote en dochter in zijn woning ook nog drie personen gearresteerd: de in Limburg wonende in Duitsland geboren Poolse Jood Osias Pinkas Gellert en de uit Limburg afkomstige Jood Walter Benedik die beiden in Sobibor werden vermoord en de uit Hilversum afkomstige Nicolaas de Wit die in Duitsland te werk werd gesteld.

Montel-Boeken, Hendrika van de, Amsterdam 28-11-1905, Naaister
Woonachtig: Ruyschstraat 60 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 8-3-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-1-1944
Opmerkingen: Zij werd ten behoeve van de Sicherheitsdienst gearresteerd door de wachtmeester der marechaussee Donker.

Montel, Louise Henriette van de, Amsterdam 2-2-1926
Woonachtig: Ruyschstraat 60 III, Amsterdam
Afkomst: Van gemengd Joods-Surinaamse afkomst
Gearresteerd: 8-3-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Westerbork, Bergen-Belsen, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd ten behoeve van de Sicherheitsdienst gearresteerd door de wachtmeester der marechaussee Donker. Het feit dat zij naar Ravensbrück werd overgebracht doet vermoeden dat zij net als haar vader bij verzetsactiviteiten betrokken was. Zij werd later zangeres; in Vught zong zij regelmatig voor de gevangenen, wat haar de bijnaam ‘De nachtegaal van Vught’ bezorgde. Zij was een van de 70 vrouwen van het bunkerdrama in Vught, waarbij de vrouwen in een bunker werden geperst, zodat er velen stikten. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Montezinos, Joël, Amsterdam 17-8-1914, Rijwielhersteller
Woonachtig: Baarsjesweg 262 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Montfoort, Antonius Cornelis, Den Haag 26-9-1902, Begrafenisondernemer
Woonachtig: Zoutmanstraat 30, Den Haag
Gearresteerd: 6-3-1945, vrijgekomen 5-5-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een bekend schermer. Hij kwam daardoor in 1930 in contact met de schermer Richard Salter die als infiltrant voor de Centrale Inlichtingendienst werkte. Tijdens de oorlog werd Salter V-Mann voor de Haagse Sicherheitsdienst. Montfoort wist dat Salter regelmatig bij Friedrich Frank van de Sicherheitsdienst in de Willemsparkflat over de vloer kwam en probeerde daarom via hem mensen vrij te krijgen; dit lukte in het geval van Cornelis Hos, maar in de meeste andere gevallen niet. Door dit contact wist Salter door te dringen tot eerst Frits Boverhuis en vervolgens Gerhard Badrian. Montfoort zorgde voor bonnen en levensmiddelenkaarten voor onderduikers. Hij stond in nauw contact met een KPD-man die uit Westfalen afkomstig was en in Amsterdam woonde.

Montfoort-Poot, Catharina Leonarda, Den Haag 7-9-1907
Woonachtig: Zoutmanstraat 30, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Montfoort, Johannes Jacobus (Jan), Den Haag 11-5-1893, Kapper
Woonachtig: Torenstraat 51, Den Haag
Gearresteerd: 28-4-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Den Haag 30-9-1952
Opmerkingen: Hij was de eerste persoon die gearresteerd werd in de door burgemeester De Monchy gestarte actie tegen de Haagse CPN (Vonk-groep), die tot meer dan 270 arrestaties en 100 doden leidde. De Sicherheitsdienst deed voorkomen alsof het ging om een toevallige ontdekking van de overhandiging van een illegaal blaadje, maar in een rapport dat vrijwel meteen naar de Gestapo in Berlijn werd gestuurd, werd vermeld dat het ging om het voorkomen van krantjes ter gelegenheid van de communistische 1 mei viering. Bovendien ging het om het oprollen van de hele illegale Haagse CPN, want in hetzelfde rapport werd gemeld dat nog 40 arrestaties werden verwacht. Dit grote aantal maakt duidelijk dat het om een lang lopende operatie ging.
In het Oranjehotel werd hij aangesteld als gevangeniskapper, waardoor hij grotere bewegingsvrijheid had. Hij gebruikte dit om via zijn echtgenote brieven van gevangenen naar buiten te smokkelen. De gevangene Mozes Brandon Bravo, die V-Mann voor de Sicherheitsdienst werd en daarvoor via een zogenaamde ontsnapping vrijgelaten werd, verraadde dit.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er will nur mit der CPN sympathisiert haben, hat jedoch, nach dem Verbot derselben noch Hetzschriften weitergegeben. M. hat de öfteren die Hetzschrift “De Vonk” erhalten und nach Durchlesen verbrannt. Die letzte Schrift geb er einen Kunden’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat Komm. Zeit. gehabt’.
Hij stierf in 1952 door tbc opgelopen in het concentratiekamp
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Moock, Hendrikus van (Henk), Amsterdam 16-2-1917, Broodbakker
Woonachtig: Polanenstraat 47 II voor, Amsterdam
Gearresteerd: <25-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau, Auschwitz, Mauthausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Rachel Parijs.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Moock, Pieter Jacobus, Amsterdam 10-3-1915, Radiomonteur
Woonachtig: Quellijnstraat 80 A, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935).
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, plakte pamfletten op muren en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Mooij, Johannes, Noordwolde 3-6-1888, Buizenfabrikant
Woonachtig: A 535, Noordwolde
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923 en 2e Kamer 1922. April 1925 voorzitter afdeling Socialistische Partij. Raadslid Weststellingwerf voor de R.S.P. in 1931. Bestuur N.A.S. (1935). Voorzitter P.A.S. (1939). Voorzitter afdeling R.S.A.P. en kandidaat Provinciale Staten (1939). Gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939). Bestuur Noordelijke Comité van Propaganda en Actie van het N.A.S. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Leeuwarden, Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Moolenijzer, Grietje, Amsterdam 20-3-1918, Ambtenares
Woonachtig: Jozef Israëlskade 116 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Zij had een relatie met Tom Nije, met wie ze na de oorlog huwde.

Moolenijzer, Leendert, Amsterdam 29-5-1911, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Admiralengracht 195 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Agent G.P.U. Verdacht van ronselen voor Spanje.
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Moor, Ewout Pieter Cornelis de, Arnhem 13-6-1906, Monteur
Woonachtig: Noolscheweg 10 A, Blaricum
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: O.S.P./S.A.W. Lid O.S.P. Socialistische Arbeidersweer, vendel Rotterdam (1932).
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Arnhem
Overleden: Arnhem 5-9-1944
Opmerkingen: Het is onbekend hoe hij om het leven is gekomen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Moorlag, Gerrit, Middelstum 7-8-1914
Woonachtig: Gedempte Zuiderdiep 137, Groningen
Gearresteerd: <1-1944
Gevangenschap in: Vught, Utrecht, Dachau

Moorlag, Hans, Groningen 7-8-1914
Woonachtig: Papengang 1, Groningen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reist naar Spanje (1937). Groningen. Vertrekt in 1937 naar Spanje.
Gearresteerd: <1942
Gevangenschap in: Sachsenhausen, Neuengamme, Beendorf
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Moorlag, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1968 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Mooseker, Cornelis Coenradus, Rotterdam 16-3-1897, Machinebankwerker
Woonachtig: Kanaalstraat 83, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Waarschijnlijk ronselaar Internationale Brigade Spanje (1937). Districtsbestuur C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen Johannes Remert. Hij was zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds en zamelde bonnen in.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Mooseker, Hendrikus Johannes, Amsterdam 24-8-1919, Ziekenverpleger
Woonachtig: Zijkanaal 1, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 23-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Moquette, Henri Herman, Makassar (Nederlandsch Oost Indië) 5-1-1899, Verzekeringsinspecteur
Woonachtig: Frans Halsstraat 4, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 10-3-1942
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten. Hij verleende hulp aan bemanningsleden van neergehaalde vliegtuigen.

Morel, Paulus George (Paul), Rotterdam 12-7-1915
Woonachtig: Lawickscheallee 14, Wageningen
Gearresteerd: 12-5-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij was mededader van de bomaanslag op de spoorlijn Amersfoort-Kesteren, die door vroegtijdige ontploffing mislukte.

Moreu, Jacobus Theodorus (Co), Amsterdam 23-1-1913, Boekhouder
Woonachtig: Reinier Claeszenstraat 2 A II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij huwde Johanna Sprietsma op 20-5-1944

Moreu-Sprietsma, Johanna (Jo), Groningen 27-8-1916, Kantoormedewerkster
Woonachtig: Boterdiep 5 A, Groningen
Gearresteerd: 28-3-1941, vrijgekomen 1943
Aktion CPN: Zij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amsterdam, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij huwde Jacobus Theodorus Moreu op 20-5-1944

Morpurgo, Izak, Amsterdam 12-3-1918, Perser
Woonachtig: Weesperstraat 58 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Morsche, Aleidus Johannes ter, Almelo 8-12-1894, Wever
Woonachtig: Bruggertstraat 321, Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Ex-directeur Schalmeienkapel.
Gearresteerd: 4-2-1942
Gevangenschap in: Zinnowitz, Brandenburg-Görden
Overleden: Brandenburg-Görden 24-1-1944 Onthoofd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Duitsland gearresteerd, in gevangenis overleden
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Morsche-Böttcher, Margarete Marie Luise ter, Berlin (Duitsland) 7-5-1907
Woonachtig: Bruggertstraat 321, Enschede
Gearresteerd: 4-2-1942, vrijgekomen 1945
Gevangenschap in: Zinnowitz, Usedom, Cottbus
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Moscoviter, Leendert, Amsterdam 30-6-1912, Typograaf
Woonachtig: Vrolikstraat 263 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 31-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Gräditz
Overleden: Gräditz 30-11-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was een broer van Sara en Simon Moscoviter. Hij heeft pamfletten verspreid.

Moscoviter, Sara, Amsterdam 19-11-1909
Woonachtig: Ruijschstraat 80 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij was een zuster van Leendert en Simon Moscoviter.

Moscoviter, Sientje, Amsterdam 8-4-1898, Naaister
Woonachtig: Waterlooplein 34 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Moscoviter, Simon, Amsterdam 17-9-1922, Kleermaker
Woonachtig: Hofmeyrstraat 19 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-22-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 27-10-1941
Opmerkingen: Hij was een broer van Leendert en Sara Moscoviter. Hij werd gearresteerd tijdens de razzia van 22 februari 1941 die de aanleiding voor de Februaristaking vormde.

Moses, Jacobus Hendricus (Ko), Amsterdam 9-3-1898, Gemeentewerkman
Woonachtig: 3e Wittenburgerdwarsstraat 32 II voor, Amsterdam

Moses-Siegers, Hendrika Jacoba, Amsterdam 6-3-1903
Woonachtig: 3e Wittenburgerdwarsstraat 32 II voor, Amsterdam

Mourer, Nicolaas Antonius (Nico), Bergen op Zoom 25-3-1900, Kantoorbediende
Woonachtig: Schoolplein 17 A, Groningen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 24-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Hamburg, Natzweiler, Neu-Brandenburg, Berlin (Duitsland)-Alexanderplatz, Sachsenhausen, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij speelde een belangrijke rol in het CPN-verzet in het noorden. Tijdens verhoren werd hij zwaar mishandeld.
De verzetsman Mourer, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1963 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Groningse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Pieter Cort (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Mourer-Van der Horst, Maria Wilhelmina (Mies), Eelde 26-1-1907
Woonachtig: Schoolplein 17 A, Groningen
Opmerkingen: Door haar huwelijk met Nicolaas Antonius Mourer was zij stateloos.

Mozes, Piet, Amsterdam 4-2-1915, Metaalbewerker
Woonachtig: Latherusstraat 17, Amsterdam
Gearresteerd: 22-11-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Rothau, Dachau, Allach, Markirch
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 2-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Mudde, Leendert (Leen), Rotterdam 2-8-1909, Rijwielhersteller
Woonachtig: Bonaventurastraat 75 A, Rotterdam

Mühlbauer, Heinrich, Amsterdam 26-2-1917, Bottelier
Woonachtig: Zeedijk 42 III, Amsterdam
Gearresteerd: 1-10-1943
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: Utrecht 26-5-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld omdat hij twee pistolen aan Theodorus van Niel had gegeven.

Muije, Hendrik, Rotterdam 1-10-1913, Timmerman
Woonachtig: Loofdakstraat 13 C, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en De Patriot en verspreidde ook Vrij Nederland. Hij gaf leiding aan een groep binnen de Nederlandse Volks Militie.

Muije, Jan, Rotterdam 17-2-1902
Woonachtig: Ooievaarstraat 57 A, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Muijsson, David Antonius, Rotterdam 29-1-1901, Sigarenmaker
Woonachtig: Broersveld 10, Schiedam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 14-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Bremen
Overleden: Bremen 23-12-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werkte in de groep van Gerrit Kastein. Hij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Muijzenberg, Leendert Willem van den, Warschau (Polen) 7-11-1905, Elektrotechnicus
Woonachtig: Rochussenstraat 281 A, Amsterdam
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij zette samen met zijn echtgenote het communistisch verzet in Rotterdam op. Hij huwde na de oorlog met Geertruida Struik-Van Boxel.

Muijzenberg-Willemse, Wijbrecht van den (Brecht, Brecht Takes, Van den Berg), Haarlem 17-6-1897, Montessorileidster
Woonachtig: Rochussenstraat 281 A, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Onderwijzeres. Echtgenote van Petrus (Peter) Alma. Partijraad C.P.H. namens Vrouwen Propaganda Comité (1924). Vraagt paspoort aan (1927). Redactrice Vrouwenstrijd (1933). Secretaresse M.A.S. Lijst links-extremistische personen (1939). Spreekster op communistische vergaderingen onder naam Brecht Takes. Hoofdbestuurslid de Zaaier en mederedactrice de Voorbode. Communistische onderwijskracht. Redactie Vrouwenstrijd. Gehuwd met P. Alma. Secretaresse M.A.S.
Gearresteerd: 13-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was eerder gehuwd geweest met de communistische kunstenaar Petrus Alma. Zij zette samen met haar echtgenoot het communistisch verzet in Rotterdam op. Zij verzamelde geld voor het Solidariteitsfonds. Zij verleende hulp aan onderduikers. Zij was betrokken bij het vervalsen van documenten. In 1943 was zij betrokken bij de publicatie van de brochure Om Neêrlands Toekomst. Zij was lid van de Persoonsbewijscentrale.

Muijzenberg, Leo Bernard van den, Warschau (Polen) 17-15-1914, Jurist
Woonachtig: Doctor Blookerstraat 6, Voorburg
Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Muilwijk, Cornelis, Bleskensgraaf 19-11-1897, Metaalbewerker
Woonachtig: Mariastraat 103 B, Schiedam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Sandbostel 24-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Mulder, Bernardus Gerardus, Utrecht 25-5-1916, Machinebankwerker
Woonachtig: Oosterpad 58, Bussum
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-2-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd ter dood veroordeeld vanwege het bezit van een vuurwapen.

Mulder, Eltjo, Beerta 27-3-1904, Landarbeider
Woonachtig: B 309, Blijham
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 23-4-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 25 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 30-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Politische Betätigung für CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Mulder, F.
Woonachtig: 1e Leliedwarsstraat 5, Amsterdam

Mulder, G.
Woonachtig: Bouwte 60, Beerta

Mulder, Hendrik, Utrecht 3-8-1921, Stratenmaker
Woonachtig: Korte Smeestraat 12, Utrecht
Gearresteerd: 2-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Mansfeld
Overleden: Mansfeld 15-1-1945
Opmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘Kontraktbruch’. In Buchenwald werd hij als politieke gevangene geregistreerd.

Mulder, Klaas, Emmer-Compascuum 10-4-1900Woonachtig: Mariastraat 8, Enschede

Mulder, M.
Woonachtig: Winschoterzijl, Winschoten
Opmerkingen: (voorzitter CPN)

Mulder, Mattheus, Hoogezand 17-6-1909, Borstelmaker
Woonachtig: Achterdiep NZ 81, Sappemeer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Borstelmaker. Zoon van G.L. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 9-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Kdo. Weimar 26-7-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitglied der C.P.N.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had een leidinggevende rol bij de productie en verspreiding van Het Noorderlicht en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Mulder-Spoor, Jantje, Groningen 17-3-1917
Woonachtig: Achterdiep NZ 81, Sappemeer
Gearresteerd: eerste arrestatie begin 1941, vrijgekomen 26-3-1941, tweede arrestatie 9-9-1941, vrijgekomen 1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort

Mulder, Nicolaas, Rotterdam 18-5-1911, Bediende grote vaart
Woonachtig: Oeverstraat 3A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Sectiebestuur N.R.H. (1937).
Gearresteerd: 21-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Overleden: Neuengamme 13-1-1943
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en verzamelde wapens.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Mulder, Willem (Wim), Den Helder 14-7-1906, Los werkman
Woonachtig: Nieuwe Leliestraat 181 I, Amsterdam
Gearresteerd: 1-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 10-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werkte in september 1940 voor Krupp in Rheinhausen. Op 3 juli 1941 meldde zijn zuster Aafje zich op het politiebureau dat Willem op 1 juli de woning had verlaten en niet meer was teruggekeerd. Een ongeluk werd gevreesd. Het was de gewoonte van commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te laten arresteren en vervolgens de gezinsleden daar niet van op de hoogte te stellen, zodat ze zeer ongerust waren. Tegenwoordig wordt dit als een misdrijf tegen de menselijkheid gezien. Het toont de fascistische Inlichtingendienst-wreedheid van de naoorlogse hoofdcommissaris van politie van Amsterdam.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Mulder
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 171 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Mulder
Woonachtig: Bouwstraat 60, Beerta

Mulders, Freerk Johannes (Fred), Amsterdam 18-9-1911, Musicus, lunchroomhouder
Woonachtig: Noorderstraat 51 I, Amsterdam / Zuwe 15, Kortenhoef / Markt 37, Delft / Vinkelkade 55, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 11-1942, vrijgekomen 31-3-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij woonde in Delft toen hij gearresteerd werd.

Mulhuijzen, Hendrikus Johannes (Henk), Delft 9-9-1909
Woonachtig: Delft

Mulhuijzen, Johannes, Hof van Delft 27-11-1902, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Billitonstraat 16, Delft
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Liga tegen Imperialisme. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Toen Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst hem kwam arresteren, wist zijn moeder hem aan de praat te houden, zodat haar zoons over het dak konden wegvluchten. Na binnenlating voelde Bokhove aan de bedden dat ze nog warm waren en gijzelde de vader met de mededeling dat die naar een concentratiekamp gestuurd zou worden als zijn zoons zich niet zouden melden. Daarop meldde Johannes zich samen met zijn broer.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog ‘goed’ was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Mulhuijzen, Johannes Wilhelmus, Delft 12-1-1875, Stukadoor
Woonachtig: Billitonstraat 16, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Communist. W.A.C. 2e Voorzitter afdeling I.R.H.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 6 of 7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd als gijzelaar voor zijn twee zoons gearresteerd. Zij waren over het dak gevlucht toen Lucas Bokhove van de Delftse politie aanbelde, de vader werd gearresteerd met het dreigement dat hij naar een concentratiekamp gestuurd zou worden als zijn zoons zich niet zouden melden. De twee zoons meldden zich en kwamen in een concentratiekamp om het leven. VVD-minister van Justitie Toxopeus in het kabinet van de fascist De Quay gaf Bokhove op voordracht van de Delftse burgemeester in 1961 een Koninklijke Onderscheiding en noemde de activiteiten van Bokhove tijdens de oorlog ‘goed’; daarmee gaf Toxopeus namens de regering impliciet te kennen dat de massamoord tijdens de Tweede Wereldoorlog op de communisten een goede zaak was.

Mulhuijzen, Leendert, Delft 5-11-1913, Stukadoor
Woonachtig: Billitonstraat 16, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Toen Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst hem kwam arresteren, wist zijn moeder hem aan de praat te houden, zodat haar zoons over het dak konden wegvluchten. Na binnenlating voelde Bokhove aan de bedden dat ze nog warm waren en gijzelde de vader met de mededeling dat die naar een concentratiekamp gestuurd zou worden als zijn zoons zich niet zouden melden. Daarop meldde Johannes zich samen met zijn broer.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog ‘goed’ was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Mulhuijzen, Lucas, Delft 30-6-1907
Woonachtig: Delft

Mulhuijzen, Wilhelmus Johannes, Hof van Delft 9-5-1905
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Abonnee Tribune. Bestuur Anti-fascistisch comité (1933).

Mullenders, Martin, Vaals 28-12-1915
Woonachtig: Akerstraat 14, Spekholzerheide
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Mullenders, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Muller, Antonius Cornelis, Amsterdam 18-2-1919, Metaalbewerker
Woonachtig: Lathyrusstraat 99, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-12-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Muller, B. H.
Woonachtig: Rapenburgerstraat 83 II, Amsterdam

Muller, Ferdinand Albert, Ruinen 1-9-1908, Makelaar
Woonachtig: Ieplaan 75, Den Haag

Muller, Frederik (Frits), Watergraafsmeer 19-9-1885, Ambtenaar
Woonachtig: Heemraadschaplaan 46, Amstelveen
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Amstelveense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerrit Haspels (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Müller, Güstav Harry, Duitsland 7-3-1910
Gearresteerd: 1944
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij vluchtte in 1934 naar Nederland en maakte deel uit van het KPD verzet in Nederland. Hij werkte samen met Gerrit Meester, die hem hielp onderduiken. Hij werd na zijn arrestatie tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Muller, Johan Nicolaas, Amsterdam 20-1-1921, Expeditieknecht
Woonachtig: Spuistraat 100 II, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 16-8-1941, vrijgelaten 7-1942, tweede arrestatie 2-1-1945, vrijgelaten 7-4-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: De eerste keer werd hij door agent van politie Verhoef gearresteerd in de Nieuwe Nieuwstraat na een demonstratie op het Damrak. Hij verspreidde op het Damrak biljetten met de teksten ‘Geen Nederlander werkt voor de Duitsche Hitler Weermacht. Hij weigert.’ en ‘Samen met de Sovjet-volkeren strijdt ons volk voor de vernietiging van het Nazidom, voor vryheid en beschaving.’ Tegelijkertijd met hem werd gearresteerd Jan Boon en twee ruiteragenten arresteerden Jan Toeter en Bernardus Manders (20-12-1898).
Hij verbleef later officieel in Frankrijk, maar zat in Amsterdam ondergedoken. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij zorgde later voor materialen en adressen om te stencilen. In de zomer van 1944 kreeg hij van Maurits Meijer een woning aan de Egelantiersgracht 91 ter beschikking waar gestencild kon worden, een luisterpost werd ingericht en wapens werden opgeslagen. De luisterpost legde radioberichten vast, die gebruikt werden in het dagbulletin van De Waarheid. Hij gaf leiding aan de koeriersters. De tweede keer werd hij gearresteerd toen hij de woning van Jan Bakker bezocht, die inmiddels gearresteerd was, maar in Amersfoort werd vastgelegd dat hij vanwege ontduiking van de Arbeitseinsatz gevangen zat.

Muller-Storck, Anna Rita (Rita), Amsterdam 3-9-1918, Verpleegster
Woonachtig: Spuistraat 100, Amsterdam
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Na de arrestatie van haar echtgenoot nam ze zijn taken over zorgen voor materialen en adressen om te stellen en leiding geven aan koeriersters.

Munck, Dingeman Theodorus de, Osterfield (Duitsland) 20-5-1916, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Archangelstraat 24, Zaandam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verlaat in 1937 zijn woonplaats. Dient waarschijnlijk in Internationale Brigade Spanje (1937).
Gearresteerd: 28-12-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg van de CPN; hij blies onder andere een transformatorhuisje op. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘war untergetaucht’.
1965
De verzetsman De Munck, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1963 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Munck-Siffels, Johanna Francisca de (Franci), Zaandam 3-2-1920
Woonachtig: Archangelstraat 24, Zaandam
Gearresteerd: 11-1943, vrijgelaten 11-1943
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij was de dochter van Marinus Pieter Siffels en een zuster van Hendrika Helena Siffels. Vanwege haar huwelijk met Dingeman Theodorus Munck was zij stateloos. Zij voorzag onderduikers van distributiebonnen. Zij was koerierster voor de Raad van Verzet.
Als wraakneming voor het vreemd gaan van haar man met haar zuster verraadde ze haar gehele communistische verzetsgroep, waarbij ook enkele Joodse onderduikers het slachtoffer werden, ze werd op 23-5-1944 door het communistisch verzet geliquideerd.

Munck, Pieter Adriaan de, Breskens 26-12-1902, Kraanarbeider
Woonachtig: Thorbeckestraat 125 B, Schagen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Vermoedelijk secretaris-penningmeester afdeling C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Gerrit van Wijk.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Schagen aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan Cornelissen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Munneke, Abel, Amsterdam 20-10-1903, Venter
Woonachtig: Cortinghlaan, Groningen

Munneke-Heidmeijer, Frouke de, Noorderhoogebrug 26-11-1910
Woonachtig: Cortinghlaan, Groningen
Gearresteerd: 8-9-1941, vrijgekomen 26-3-1942
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Munster, Gijsbert Jasper van (Gijs), Gorinchem 10-10-1883, Onderwijzer
Woonachtig: Rivierenlaan 134 I / Pahudstraat 75, Amsterdam / Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Onderwijzer. Medewerker Klassenstrijd (1925). Partijschool C.P.H. (1926). Verbannen uit Nederlands-Indië. Communistisch publicist. Voorzitter I.R.H. Holland (1928, 1933). Vertegenwoordiger. I.P.K. Initiatiefnemer Afstecod. Secretaris Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing (1928). Aangesloten bij de C.P.H. Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Lid commissie herziening statuten N.R.H. Voorzitter I.R.H. afdeling Amsterdam (1927). Getuigenisbijeenkomst N.R.H. (Amsterdam 1937). Penningmeester Hoofdbestuur De Dageraad (1937). Voorzitter I.R.H. Holland. Amsterdam. Onderwijzer. Bezoekt N.O.-Indië. Uitgezet wegens revolutionaire propaganda.
Gearresteerd: 17-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was verbannen uit Nederlandsch Indië. Hij assisteerde bij de verdediging van Marinus van der Lubbe tijden het Rijksdagbrandproces, waarna het voor hem verboden werd Duitsland te bezoeken. In de meidagen van 1940 deed de politie een poging hem te arresteren. Hij schreef artikelen voor De Waarheid. Hij ondersteunde Joodse en andere onderduikers. Toen hij in gevaar kwam dook hij in Den Haag bij Adriaan Peet in de Pahudstraat 75 onder, waar hij zijn activiteiten voortzette. Hij werd gesignaleerd door de Politieman Jan Weuring, die tijdens zijn zoektocht naar de aanslagpleger op Seijffardt in zijn aantekenboekje schreef: ‘hier houdt zich een vooraanstaand communist op.’ Hij werd in het Oranjehotel mishandeld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Muntz, Jacob, Rotterdam 11-11-1913, Hulppolitieman
Woonachtig: Aegidiusstraat 61, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 18-2-1943

Muntz, Marinus, Rotterdam 16-10-1913, Machinebankwerker
Woonachtig: 1e Reserve Boezemstraat 25, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 14-6-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Muntz, Pieter, Rotterdam 22-11-1911, Metselaar
Woonachtig: Aegidiusstraat 61, Rotterdam
Gearresteerd: 3-3-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Feld Gendarmerie.

Musch, Johannes Petrus (Jan), Amsterdam 22-12-1875, Toneelspeler
Woonachtig: Raboes 23, Laren

Musch-Smithuijzen, Marie (Mary), Amsterdam 11-12-1906, Toneelspeelster
Woonachtig: Raboes 23, Laren

Musch, Wilhelm Adriaan, Rotterdam 19-8-1898, Zeilmaker
Woonachtig: Laanzichtstraat 7 A, Rotterdam
Gearresteerd: eerste arrestatie 4-3-1941, vrijgekomen 7-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 1-7-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zou gearresteerd zijn vanwege het verspreiden van pamfletten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden, is hij een van de vier die niet op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst stonden; mogelijk is dat een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Muschke, Ewald (Anton Bakker), Berlin (Duitsland) 20-3-1901
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Na zijn tijd bij de Internationale Brigade in Spanje vestigde hij zich illegaal in Nederland en voegde zich bij het communistische emigrantenverzet.

Musikant, Bernard Isaac, Amsterdam 1-3-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Henriëtte Ronnerplein 12 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Herbergt Duitse partijgenoten (1933).

Musikant-Eijl, Suzanna (Suze), Amsterdam 12-12-1904, Naaister
Woonachtig: Henriëtte Ronnerplein 12 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 5-11-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Ravensbrück, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 5-11-1942
Opmerkingen: Zij verspreidde illegale lectuur, plakte manifesten aan, zorgde voor ondergedoken emigranten (Duitsche politieke vluchtelingen) en deed mee met de molestatie van NSB’ers. Zij werd bij het plakken gearresteerd.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij was de zuster van Mietje Rabbie Eijl. Zij werd gearresteerd door W.A.-mannen tijdens het plakken van pamfletten ter gelegenheid van de herdenking van de Russische revolutie, tegelijk met het echtpaar Petrus en Hendrika Coenradi-Van der Pijll.

Mutsaers, Leonardus (Leo), Tilburg 21-11-1882, Sigarenmaker
Woonachtig: Lingestraat 12, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Propagandist voor C.P. en I.A.M.V. Ex-gedelegeerde V.V.S.U. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 8-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Mutsaers-Löffler, Irma, Boedapest (Hongarije) 6-6-1910
Woonachtig: Statenlaan 135, Den Haag
Gearresteerd: 12-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Mutters, Johannes Jacobus, Delft 4-8-1890, Werkman
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkman. In 1925 voorzitter W.A.C. I.A.M.V.
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Muuren, Willem Frederik, Rotterdam 6-7-1889, Metaalbewerker
Woonachtig: Rotterdamschedijk 43, Schiedam
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau, Allach, Markirch, Dachau
Overleden: Dachau 27-12-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Nagel, Johannes Bernardus (Adam, J.N. van Bern, John), Rotterdam 30-9-1899, Fotograaf
Woonachtig: P.C. Hooftstraat 16, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Districtsleider van Dekamps Handel Mij. te Enschede (1926). Communist. Redacteur Jonge Communist onder pseudoniem J.N. v.(d.) Bern. Lid hoofdbestuur de Zaaier. Verloofd met L.S.D. Pattenier.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Nagtegaal, Antonie, Voorst 24-4-1916, Zinkwerker
Woonachtig: IJselstraat 58 III, Amsterdam

Nagtegaal, Gerrit Jan Antonie, Zutphen 30-1-1900, Kleermakersknecht
Woonachtig: Zutphen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Nak, Johannes Lambertus (Ooms, Joop), Amsterdam 28-6-1901, Theemenger
Woonachtig: Meidoornstraat 7, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Nak, Pieter Frederik Willem (Piet), Amsterdam 28-12-1906, Vuilnisman
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 157 III, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: eerste arrestatie 26-2-1941, vrijgekomen 5-3-1941, tweede arrestatie 11-1941, derde arrestatie 5-1943, vrijgekomen <9-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij begon samen met Willem Kraan, Dirk van Nimwegen en Karel Dirkzwager het communistisch verzet bij de gemeentereiniging. Hij was een van de mensen die op 24 februari 1941 de meer dan driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen op de Noordermarkt toesprak. Eerder op die dag had hij samen met Willem Kraan tevergeefs getracht een proteststaking bij de Gemeentereiniging tot stand te brengen; de volgende dag had hij wel succes om zijn collega’s tot staking aan te zetten; hij speelde geen enkele rol bij de staking bij de tientallen andere bedrijven. Zijn eerste arrestatie was in verband met de Februaristaking.
(Na de oorlog hebben een grote reeks van geschiedvervalsers, bijv. Ben Sijes, Piet Nak als de organisator van de Februaristaking naar voren geschoven, om zo het initiatief van de CPN te verdoezelen. Ieder zinnig mens kan snappen dat het onzin was, omdat Piet Nak in zijn eentje niet in één dag tijd driehonderd helpers had kunnen verzamelen om de Februaristaking binnen tientallen bedrijven te laten uitroepen en bij de oorlogsschaarste vele tienduizenden blaadjes stencilpapier, inkt en moedervellen te organiseren om de stakingsoproep te stencilen. Maar het meest duidelijke dat het onzin was, blijkt uit het feit dat een van de kleinere organisatoren (helpers) Gerrit Blom was, die op 23 februari 1941 bij de razzia opgepakt was en in feite medeorganisator was van de staking tegen de razzia waar hij zelf slachtoffer van was; Blom had er zijn leven aan te danken, want hij werd uit Buchenwald teruggehaald om hem te kunnen veroordelen, waardoor hij aan de massamoord op de opgepakten ontkwam. Ook de Sicherheitsdienst was de mening toegedaan dat de rol van Piet Nak klein was, want ze lieten hem vrij in plaats van tot tien jaar tuchthuis te veroordelen. Overigens verzwijgt Sijes dat er een communistische claim was dat de staking eerst voor 18 februari gepland was, maar afgeblazen werd; een sterke aanwijzing hiervoor kan in het Amsterdams politiearchief gevonden worden. Overigens werd door het NIOD ook tientallen jaren lang verzwegen dat de communisten claimden dat de staking oorspronkelijk op18 februari georganiseerd zou worden, maar afgeblazen werd. In het Amsterdams politiearchief is de arrestatie te vinden van Aäron de Meza op 15 februari vanwege opruiing van een groep van ongeveer 70 man tot het houden van een staking. Zijn arrestatie lijkt de reden voor het afblazen te zijn geweest.)

Nak-De Jager, Francisca Christina, Amsterdam 4-4-1911
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 157 III, Amsterdam
Gearresteerd: 5-1943
Gevangenschap in: Weteringschans

Nales, Arend Jan (Jan), Wilp 12-4-1909, Tuinder
Woonachtig: Evertwijnstraat S 68, Stenenkamer (Terwolde)
Gearresteerd: 15-12-1944
Gevangenschap in: Deventer, Schalkhaar, Oxerhof
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid. Hij vervalste Persoonsbewijzen. Hij zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in. Hij bracht bemanningsleden van neergeschoten vliegtuigen in veiligheid. Hij hielp Joden onderduiken. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde. Bij arrestatie probeerde hij te vluchten en werd in bovenarm geschoten.

Nales-Noortman, Margrita Gesina, Zwolle 30-6-1911
Woonachtig: Evertwijnstraat S 68, Stenenkamer (Terwolde)
Gearresteerd: 12-12-1944
Opmerkingen: Zij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Nanninga, Femmina Catharina (Mien), Hilversum 3-12-1911, Kunstschilderes
Woonachtig: Amsterdam
Opmerkingen: Zij schreef met grote letters berichten van de Engelse zender op bulletins die aangeplakt werden, zodat mensen ze konden lezen zonder stil te moeten blijven staan, want dat was te gevaarlijk.

Nanninga, Harm Nanno, Finsterwolde 4-3-1912, Landarbeider
Woonachtig: A 201, Drieborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Bestuur afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 6-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 27-5-1942
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Betätigung’.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Nanninga-Buijs, Louisa Gerarda Johanna (Lies), Amsterdam 31-10-1898
Woonachtig: Van Spilbergenstraat 90 I, Amsterdam
Gearresteerd: 4-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Nap, Engel Etsko, Finsterwolde 18-2-1910, Landarbeider
Woonachtig: 92, Finsterwolde
Gearresteerd: 9-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 23-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verd. [Verdacht] Tätigkeit f. d. CPN’.

Nap, Etsko, Finsterwolde 7-4-1897, Kartonwerker
Woonachtig: B 26, Beerta
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Dienstweigeraar. Gemeenteraad voor C.P.N. (1938; weer kandidaat in 1939).
Gearresteerd: 29-6-1942
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort
Overleden: Amersfoort 20-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Narinx, Jozef Wilhelmus Hubertus (Jos), Maastricht 24-11-1889, Kunstschilder
Woonachtig: Maastricht
Gearresteerd: 25-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-1-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Nas, Adrianus Reinardus (Piet Verhoef, Janus, Piet), Rotterdam 27-4-1909, Magazijnbediende
Woonachtig: Damlooperstraat 18 / Admiraal de Ruijterstraat 250, Rotterdam / Voorburg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.J.B. Spreker op bijeenkomst I.R.H. en C.P.H. (1932). Bestuur afdeling C.P.N. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Op districtsvergadering C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941, tweede arrestatie 2-5-1941, vrijgekomen 2-5-1941, derde arrestatie 19-6-1942, vrijgekomen 19-6-1942, vierde arrestatie 12-2-1943
Derde keer gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens. Na de arrestatie van Bronkorst die door de vooroorlogse politiespion Van Soolingen werd aangewezen, ontstond onder andere de lange arrestatieketen Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkampmp en Dominicus Middendorp.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 23-9-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd de eerste en tweede keer gearresteerd omdat hij ‘communist’ was; hij werd op 2-5-1941 nog een keer opgepakt maar dezelfde dag nog weer vrijgelaten. Hij was van herfst 1941 tot medio 1942 instructeur (contactman tussen lokaal communistisch verzet en landelijke partijleiding in Amsterdam) voor het communistisch verzet in Limburg. In 1942 in Brunssum gearresteerd en kon vervolgens uit het politiebureau in Maastricht gevlucht doordat een politieman welwillend de deur open liet staan. Daarna teruggekeerd naar Rotterdam en vervolgens instructeur in Den Haag geworden. Hij zat ondergedoken bij Johan Philip Wagner sr. In Voorburg. Vierde keer gearresteerd doordat hij een afspraak met Willem Arend Herder op het Oranjeplein in Den Haag had, maar die was al gearresteerd en de Sicherheitsdienst vond een notitie van de afspraak in zijn agenda en had hem op die plek opgesteld met een bezemsteel in de broekspijp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Nas, Gerhard Reinard, Rotterdam 9-8-1900, Los werkman
Woonachtig: Eemerstraat 3, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Leider communistische kindergroep. Sectiebestuur C.P.N. (1937). Spreker.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Nathans, Jacob, Altstaden (Duitsland) 27-6-1902, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Spoorwegstraat 76, Arnhem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Secretaris I.T.F. (1934). Partijcongres C.P.N. (1935). Secretaris afdeling Arnhem van de C.P.N. (1938). Vermoedelijk ronselaar voor Internationale Brigade Spanje (1937). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Neal
Woonachtig: Anemoonstraat 16, Amersfoort
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Liga tegen Imperialisme. Brengt in 1931 verslag uit van de Jeugdbeweging.

Nebbig, Mozes, Amsterdam 7-6-1908, Perser
Woonachtig: Krugerstraat 34, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en twee kinderen werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Nebig, Abraham (Ab), Amsterdam 21-2-1919, Kleermaker
Woonachtig: Nieuwe Prinsengracht 50 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 18-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij was de oprichter van een binnen het kader van de VCOO (Vereeniging voor Cultuur, Ontwikkeling en Ontspanning) opgerichte turnvereniging, waarvan een tiental leden, waarbij zijn broer Meijer Nebig, Joseph de Vries en Nathan de Vries, tijdens de razzia van 23 februari 1941 door de Duitsers uit een gymzaal werden gehaald. Zijn vrouw kreeg een opdracht om zich te melden (in verband met deportatie naar Polen); hij vergezelde haar en werd ook gearresteerd.

Nebig, Betje, Amsterdam 5-4-1914
Woonachtig: 2e Oosterparkstraat 3, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Saartje Nebig en Lena Dingsdag-Nebig.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Nebig, Saartje, Amsterdam 8-2-1924
Woonachtig: 2e Oosterparkstraat 3, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Betje Nebig en Lena Dingsdag-Nebig.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Nebig, Meijer (Max), Amsterdam 5-12-1917, Kleermaker
Woonachtig: Wagenaarstraat 23 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 23-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd tijdens de razzia van 23 februari 1941. Hij maakte deel uit van een tiental leden, waarbij Joseph de Vries en Nathan de Vries, van een door zijn broer Abraham binnen het kader van de VCOO (Vereeniging voor Cultuur, Ontwikkeling en Ontspanning) opgerichte turnvereniging die door de Duitsers uit een gymzaal werden gehaald. De razzia’s van 22 en 23 februari vormden de aanleiding tot de Februaristaking. Hij was betrokken bij het communistisch verzet in Amsterdam. Hij kon overleven, omdat hij in Buchenwald als proefkonijn voor zogenaamd tbc-onderzoek diende. Toen hij niet meer nodig was, gaf de kamparts aan een communistische Duitse gevangene, een arts, opdracht hem met een spuitje om het leven te brengen, maar die verwisselde Nebig met een reeds overledene en liet Nebig onder valse naam voortleven. De twee communisten Meijer Nebig en Gerrit Blom zijn de enige overlevenden van de 300 mannen die bij de razzia van 22-23 februari 1941 opgepakt zijn; de overigen zijn om het leven gekomen: een klein aantal door de mishandelingen in de steengroeve in Buchenwald, de meesten door mishandelingen in de steengroeve in Mauthausen en een vrij groot aantal tijdens hun gevangenschap in Mauthausen door vergassing met koolmonoxide.
Na de oorlog meldde hij dat de Joodse Nederlandse communisten in Buchenwald veel steun van Duitse communisten hebben ondervonden.

Nederlof, Jan Dirk, Rotterdam 20-6-1890, Kapitein gemeente Rotterdam
Woonachtig: Groepstraat 45 B, Rotterdam
Gearresteerd: 7-1-1945, vrijgekomen 18-1-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Nederlof, Jan Dirk, Rotterdam 22-10-1918, Huisschilder
Woonachtig: Groepstraat 45 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Leusden 8-4-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Patriot en De Waarheid.

Nederveen, Johannes, Rotterdam 2-2-1915, Opperman
Woonachtig: Van Eversdijckstraat 33, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Neef, Daniel Jan George Hendrik de, Rotterdam 1-11-1899, Arbeider
Woonachtig: Spaanschebocht 41 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Communist. Secretaris sectie N.R.H. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Neef-Van Hoften, Antonetta, Rotterdam 6-2-1901
Woonachtig: Spaanschebocht 41 A, Rotterdam

Neijssel, Dirk Willem Christiaan (Dick), Amsterdam 15-12-1922
Woonachtig: Kraijenhoffstraat 1 III, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Voordat hij zich bij het CPN-verzet aansloot stak hij een garage met Duitse militaire voertuigen in brand. Hij verspreidde De Waarheid en plakte bulletins aan. Hij bracht Joodse kinderen onder bij voorkeur in Brabant of Limburg omdat daar de haarkleur over het algemeen donkerder was. Hij pleegde overvallen om aan wapens te komen en liquideerde enkele keren gevaarlijke personen, waarbij zijn stiefvader die Joden in de val lokte.

Neijssel, Karl Friedrich (Karel de Heer), Amsterdam 9-3-1917, Lederbewerker
Woonachtig: Meerhuizenplein 34 zolder, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM). Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 10-1942, vrijgekomen 7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Weteringschans, Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verspreidde De Waarheid. Hij plakte pamfletten op muren. Hij zamelde geld in en deed andere activiteiten voor het Solidariteitsfonds. Hij belette tijdens de Februaristaking het uitrijden van trams en verspreidde stakingsoproepen. Hij werkte daarbij samen met Barend Bril. Hij hielp bij het uit treinen laten ontsnappen van op transport gezette Joden. Hij verrichtte bewakingsactiviteiten bij sabotageacties, zoals bij de bomaanslag op de spoorlijn over het Rotte-viaduct in Rotterdam. Hij werd door een administratieve fout aangezien voor gijzelaar en daardoor vrijgelaten. Hij verspreidde voor de Raad van Verzet vooral illegale kranten en nieuwsbulletins .

Nes, Cornelis van, Den Haag 12-10-1919, Ambtenaar
Woonachtig: Oostduinlaan 47, Den Haag
Gearresteerd: 8-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Fuhlsbüttel
Overleden: Fuhlsbüttel (Duitsland) 15-11-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was hoofdredacteur van het Vrije Geluid en redacteur van De Waarheid en Anti Leugenpillen. Hij stencilde De Waarheid.

Neter, Emanuel, Amsterdam 7-7-1910, Kolenwerker
Woonachtig: Weesperstraat 57 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Buchenwald, Groß-Rosen

Neter, Louise Clara, Amsterdam 17-2-1903, Boekhoudster
Woonachtig: Palestrinastraat 5 boven, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Neter, Simon David, Amsterdam 31-5-1904, Bouwkundig tekenaar
Woonachtig: Jan Tooropplantsoen 5, Nieuwer Amstel
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bouwkundig tekenaar. Communist. Penningmeester afdeling Amsterdam Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1928). Dagelijkse leiding Neutraal Organisatiecomité. Voorbereiding Wereld Strijdcongres tegen de imperialistische Oorlog (1933). Amsterdam. Secretaris C.A.O.C. (1932). S.T.F. Landelijk bestuur (1933) en secretariaat. Dagelijks bestuur Centraal Anti Oorlogs Comité afdeling Amsterdam (1933). Tekende namens De Tribune contract met drukkerij Dijkman. Bestuur A.F.T.B.
Gearresteerd: 13-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Opmerkingen|: Hij werd door de politie gearresteerd.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Neter-Kähler, Gretchen Marie Dorathea Christa, Schleswig (Duitsland) 10-12-1906, Handweefster
Woonachtig: Jan Tooropplantsoen 5, Nieuwer Amstel

Neuteboom, H.
Woonachtig: Javastraat 66, Leiden
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Neven, Alida Margaretha, Amsterdam 2-3-1916
Woonachtig: Pieter Aertszstraat 129 I, Amsterdam
Gearresteerd: 14-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij had een relatie met August Eduard Frederik Henrichs. Zij werd door inspecteur van politie Cornelis Bakker van de Haagse Documentatiedienst in Amsterdam gearresteerd. Zij werd door de Haagse communistenjagers inspecteur Cornelis Bakker en de rechercheurs Jilis van der Weerd en Cornelis Heijnis naar Den Haag overgebracht.

Neven, Cornelis Johannes (Kees Jansen), Amsterdam 3-12-1907, Kantoorbediende
Woonachtig: Elise van Calcarstraat 5, Den Haag
Gearresteerd: 5-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Haslach-Kinzigthal, Barbe-Haslach, Vaihingen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Karlsruhe 19-6-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij organiseerde van begin af aan de productie van illegale lectuur. Vanwege enkele arrestaties binnen De Vonkgroep dook hij mei 1941 onder. Na enkele weken dacht hij dat de kust vrij was en keerde naar huis terug, waarna hij prompt gearresteerd werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Bij zijn arrestatie werden twee stencilmachines in beslag genomen. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er gehört seit 1937 der CPN an hatte die Funktion eines Sektions-Vorstandsmitgliedes inne. Nach dem Verbot hat er sich noch illegal betätigt. Sitz im KZ-Lager ein’. Overleden in Frans militair ziekenhuis t.g.v. dysenterie en longontsteking door verblijf in concentratiekamp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten. Na de bevrijding werd hij naar Frans militair hospitaal in Speyer overgebracht en vervolgens naar ziekenhuis in Karlsruhe, waar hij aan dysenterie overleed.

Neven-Kokkelink, Hendrika (Hennie), Den Haag 5-3-1913
Woonachtig: Elise van Calcarstraat 5, Den Haag
Gearresteerd: 14-12-1942, vrijgekomen 6-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij werd door inspecteur van politie Cornelis Bakker van de Haagse Documentatiedienst in Amsterdam gearresteerd. Zij werd door de Haagse communistenjagers inspecteur Cornelis Bakker en de rechercheurs Jilis van der Weerd en Cornelis Heijnis naar Den Haag overgebracht. In het Oranjehotel werd zij terwijl ze zwanger was door Sicherheitsdienstman Lange in de buik gestompt.

Neven, Gerrit Adriaan, Amsterdam 2-5-1898, Kunstschilder
Woonachtig: Van Ostadestraat 484 III, Amsterdam
Gearresteerd: 14-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd door inspecteur van politie Cornelis Bakker van de Haagse Documentatiedienst in Amsterdam gearresteerd. Hij werd door de Haagse communistenjagers inspecteur Cornelis Bakker en de rechercheurs Jilis van der Weerd en Cornelis Heijnis naar Den Haag overgebracht.

Neven, Willem Elise, Amsterdam 15-7-1910, Kunstschilder
Woonachtig: Van Ostadestraat 484 III, Amsterdam
Gearresteerd: 14-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd door inspecteur van politie Cornelis Bakker van de Haagse Documentatiedienst in Amsterdam gearresteerd. Bij zijn arrestatie had hij fl. 645,82 op zak. Hij werd door de Haagse communistenjagers inspecteur Cornelis Bakker en de rechercheurs Jilis van der Weerd en Cornelis Heijnis naar Den Haag overgebracht.

Nie, Johannes Jacobus de, Leiden 7-12-1896, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Langegracht 139, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Nieboer, Cornelis, Foxhol-Hoogezand 7-2-1897, Slager
Woonachtig: Meerweg 12, Hoogezand
Gearresteerd: 9-7-1941
Gevangenschap in: Niederhagen-Wewelsburg
Overleden: Niederhagen-Wewelsburg 1-4-1942

Nieboer, Klaas, Hoogezand 14-8-1925, Kantoorbediende
Woonachtig: Meerweg 12, Hoogezand
Gearresteerd: 19-5-1944
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Vught 22-8-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij nam deel aan een overval op een distributiekantoor die mislukte en raakte hij gewond. Zijn kameraden verborgen hem een nabijgelegen bos, maar de Duitsers kregen hem alsnog te pakken.

Niehoff, Wemelina Maria (Lien), Zuidbroek 28-3-1903, Werkster
Woonachtig: Parkweg 75 A, Groningen
Gearresteerd: 3-1941
Aktion CPN: Zij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amsterdam, Amersfoort, Ravensbrück

Niekerken, Adriaan Karel van, Venlo 17-2-1894, Metselaar
Woonachtig: Akkermanstraat 8, Venlo
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Voorzitter afdeling C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-12-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Venlo aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Bernard Berger was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Niel, Theodorus van, Den Haag 15-12-1913
Woonachtig: ‘s-Gravenzandelaan 60, Den Haag
Gearresteerd: 1-10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: België / Noord-Frankrijk 26-5-1944 Gefusilleerd
Opmerkingen: Jozef Antonius Geerinck was zijn stiefvader. Hij werd ter dood veroordeeld vanwege het bezit van twee pistolen die hij van Heinrich Mühlbauer had gekregen en bovendien in het bezit van een bajonet was.

Niese, Gerardus Wilhelmus (Gerard), Den Haag 13-11-1899, Stukadoor
Woonachtig: Jacob Marisstraat 67, Den Haag
Gearresteerd: 11-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 16-5-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten op muren. Er werden bij hem thuis vergaderingen belegd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘CPN-Mitglied’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Niessen, Cornelis Gerardus Louis (Cor), Den Haag 10-4-1904, Elektricien
Woonachtig: Retiefstraat 41 II, Den Haag
Gearresteerd: 7-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 18-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er gehörte von 1936 bis zum Verbot der CPN an und hat sich noch nach dem Verbot derselben illeg. betätigt’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Niet, Cornelis de, Den Haag 14-9-1915, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Goereeschestraat 35, Den Haag
Gearresteerd: 15-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Arbeitslager in Duitsland
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Nieukerk, H.J.
Woonachtig: Van Merlenstraat 124, Den Haag

Nieuwdorp, Dingenis, Ritthem 9-10-1893, Koopman
Woonachtig: Texelschestraat 47 A, Rotterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie <17-9-1941, tweede arrestatie 29-11-1943
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd in 1940 tot vier en een halve maand gevangenisstraf veroordeeld vanwege de verkoop van illegale foto’s. In 1941 werd hij gearresteerd door rechercheur Struis van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst en vervolgens op 31-10-1941 ten behoeve van de Staatsanwalt naar het Oranjehotel overgebracht. Hij werd in 1943 in Ridderkerk gearresteerd. In Dachau gaf hij op als arrestatiereden ‘Betatigung [Betätigung] illeg. CPN’.

Nieuwenhuijse, Jan, Amsterdam 28-7-1912
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Nieuwenhuis, Bernardus Franciscus (Bennie), Hengelo 11-8-1915, Bankwerker
Woonachtig: Dennenboschweg 50, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Gansstraat Utrecht
Overleden: Utrecht 24-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten. Hij was betrokken bij een bomaanslag op een spoorlijn.

Nieuwenhuis, Gerrit Jan (Jan), Westervoort 15-2-1909, Arbeider steenfabriek
Woonachtig: Terwolde
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en bracht onderduikers naar adressen. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Nieuwersteeg, Hendrikus Andries (Henk), Utrecht 19-4-1918, Onderwijzer
Woonachtig: Heerenweg 5, Utrecht
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Vught, Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel

Nieuwkoop, Nicolaas van (Nico), Velsen 10-11-1912, Metaalbewerker bij Hoogovens
Woonachtig: Fazantenlaan 23, Velsen
Gearresteerd: 1-5-1943
Overleden: Amsterdam 2-5-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was medeorganisator van de Februaristaking in de IJmond. Hij verspreidde De Waarheid en verrichtte daarnaast andere verzetsactiviteiten. Hij werd gefusilleerd vanwege organisatie van april-meistaking bij Hoogovens

Nievaard, Johannes Christoffel, Amsterdam 6-2-1903, Timmerman
Woonachtig: Zaandammerplein 45 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Luchtbeschermingsdienst (1939). Verzamelt handtekeningen voor adressen betreffende de bescherming der burgerbevolking.
Gearresteerd: 3-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 23-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Nije, Tom, Amsterdam 7-3-1914, Tekenaar
Woonachtig: Leidschegracht 14, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was betrokken bij De Waarheid. Hij deed vervalsingswerk. Hij had een relatie met Grietje Moolenijzer, met wie hij na de oorlog huwde.

Nijenkamp, Jan Willem, Woolde 15-3-1894, Metaaldraaier
Woonachtig: Hengelo
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaaldraaier. Penningmeester afdeling N.S.V. (1937). Communist (1938).

Nijenkamp, Karel Jan, Hengelo 23-3-1895, Los arbeider
Woonachtig: Veldbleekstraat 13, Hengelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 7-8-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Nijhof, H.
Woonachtig: Herderweg 9, Apeldoorn

Nijhoff, Jonathan Bastiaan (Jon), Zeist 23-3-1918, Landbouwkundig ingenieur
Woonachtig: Wolderstraat 26, Wageningen
Gearresteerd: 12-5-1943
Gevangenschap in: Vught, Sint-Michielsgestel, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 10-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vrije Katheder, De Waarheid en Vrij Nederland. Hij was mededader van de bomaanslag op de spoorlijn Amersfoort-Kesteren, die door vroegtijdige ontploffing mislukte.

Nijholt, Heine, Weststellingwerf 24-3-1893, WinkelierWoonachtig: Kouvenderstraat 184, Hoensbroek

Nijhuis, Frits, Den Haag 13-1-1914
Woonachtig: Fisherstraat 288, Den Haag

Nijhuis-Janssen, Jansje, Den Haag 18-3-1910, Huisvrouw
Woonachtig: Fisherstraat 288, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 23-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij werkte samen met Hermeintje Heimans.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Nijkamp, Gerrit, Vriezenveen 10-7-1897, Wever
Woonachtig: Gravenstraat 34, Almelo
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wever. Penningmeester afdeling Landelijke Federatie van Textielarbeiders (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-1-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Nijkamp, Johan Hendrik, Almelo 25-7-1899, Slager
Woonachtig: Lijsterstraat 68, Almelo
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Slager. Ex-penningmeester afdeling O.S.P. Kandidaat gemeenteraad voor R.S.A.P. (1935). Voorzitter werklozenorganisatie Door Eendracht Sterk (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-4-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Nijkerk, Espérance Alida (Rannie, Gerrie), Amsterdam 6-10-1921, Kantoorbediende
Woonachtig: Gerard Doustraat 222 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 29-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij op het stadhuis aangaf met een niet-Jood te willen trouwen.

Nijland, Gerrit Jan Abraham, Stad Almelo 16-11-1898
Woonachtig: Wethouder Nijhuisstraat 24, Enschede

Nijland, Henk
Woonachtig: Wethouder Nijhuisstraat 24, Enschede

Nijland-Brinkman, Johanna Harmina, Enschede 25-1-1903
Woonachtig: Wethouder Nijhuisstraat 24, Enschede

Nijs, Willem Jakobus, Duisburg (Duitsland) 11-6-1913, Huisschilder
Woonachtig: Schipbeekstraat 24 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Alida Antonetta Pooters.

Nijs, de
Woonachtig: Kloksteeg 31, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Nijssen, Gerardus Adrianus Johannes, Haarlem 15-9-1914, Winkelier
Woonachtig: Cremerstraat 98, Haarlem

Nikkelsberg-Parsser, Eva, Amsterdam 22-3-1909, Japonnaaister
Woonachtig: Sint Antoniesbreestraat 62 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 18-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 29-10-1942

Nimwegen, van (Tom), Slager
Woonachtig: Jan Vossensteeg, Leiden

Nimwegen, Dirk van, Amsterdam 19-7-1904, Baggerman
Woonachtig: Borgerstraat 162 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkman gemeentereiniging. Communist. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 3-1941
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een van de mensen die op 24 februari 1941 meer dan driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen op de Noordermarkt toesprak.

Nimwegen, Elisabeth van, Leiden 22-1-1916
Woonachtig: Oude Singel 98, Leiden
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Nippes, Louis, Höhscheid (Duitsland) 28-3-1889, Metaalslijper
Woonachtig: Looiersgracht 96, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 15-2-1945
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Bes. [Besitz] Hetzschrift CPN’.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Nobbe, Jan Douwines, Hilversum 9-12-1903, Hulpbesteller
Woonachtig: Mercuriusstraat 31, Hilversum
Stond vermeld op lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 7-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Nobbe-Odinot, Maria Elisabeth (Rie), Wijk bij Duurstede 4-5-1908
Woonachtig: Mercuriusstraat 31, Hilversum
Stond vermeld op lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Weteringschans, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Johannes Servaas Lips en zat voor de CPN in de Tweede Kamer.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Noble, Antonius Johannes le, Rotterdam 24-3-1899, Opperman
Woonachtig: Kralingsche Kerklaan 10, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-1-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was een broer van Petronella Jacoba le Noble. Hij werd gearresteerd door de Feld Gendarmerie; hij had behalve een lege portemonnee in een tas het vrij hoge bedrag van fl.85,75 bij zich (het lijkt erop dat hij geld ophaalde).

Noble, Petronella Jacoba le, Rotterdam 17-11-1901, Naaister
Woonachtig: Kralingsche Kerklaan 10, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gearresteerd: 12-5-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 20-1-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Nol, Adolf van (Dolf), Amsterdam 6-6-1901, Koffiehuishouder
Woonachtig: Bartholomeus Diazstraat 34, Amsterdam
Gearresteerd: 7-7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Den Haag 22-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij verleende hulp aan Joodse onderduikers. Hij werd verraden door de V-Frau Ans van Dijk. Hij werd bij verhoren in de Euterpestraat ernstig mishandeld, waaraan hij nierletsel aan overhield. Hij werd veroordeeld wegens Jodenhulp, het verspreiden van De Waarheid en bezit van een radio. Hij werd bij de firma MIAG in Brainschweig te werk gesteld, maar na verloop van tijd wegens nierfalen vrijgelaten, waarna hij naar Den Haag werd overgebracht. Hij overleed zonder zijn verwanten terug te hebben gezien.

Nol-Jansen, Petronella Wilhelmina van (Nel), Amsterdam 3-8-1899, Koffiehuishoudster
Woonachtig: Bartholomeus Diazstraat 34, Amsterdam
Gearresteerd: 7-7-1944, vrijgelaten 8-1944
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij verleende hulp aan Joodse onderduikers.

Nol, Adolf Hendricus van (Hennie), Amsterdam 11-5-1925, Koffiehuishouder
Woonachtig: Bartholomeus Diazstraat 34, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij verleende hulp aan Joodse onderduikers.

Nol, Nicolaas van (Nico), Amsterdam 6-10-1920, Filiaalhouder
Woonachtig: Laing’s Nekstraat 58, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij bracht stapeltjes van De Waarheid naar de verspreiders, waarbij Gazan. Zelf verspreidde hij 25-40 exemplaren.

Nooij, George Johannes Jacobus (Sjors), Amsterdam 29-6-1906, Railsveger
Woonachtig: Willemsstraat 224 rechts, Amsterdam

Nooij-Onclin, Johanna Hendrika (Anna), Amsterdam 23-12-1908
Woonachtig: Drieborg
Woonachtig: Willemsstraat 224 rechts, Amsterdam

Noor, Derk, Finsterwolde 9-9-1894
Woonachtig: Drieborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Noord, Marcus, Amsterdam 29-6-1920, Kleermaker
Woonachtig: Tugelaweg 103, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Noord-Roodveldt, Sara, Amsterdam 12-11-1918, Naaister
Woonachtig: Tugelaweg 103, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Noordaa, Willem Arij van der, Den Haag 17-1-1909, Gymnastiekleraar
Woonachtig: De Ruijterstraat 55, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 15-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Noordaa-Van der Meer, Anna Jozina, Ilpendam 14-8-1909
Woonachtig: De Ruijterstraat 55, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 15-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Noordman, Hendrik, Enschede 11-3-1925
Woonachtig: Overschot 9, Enschede
Overleden: 1945

Nooter, Hendrikus Jacobus, Amsterdam 20-11-1920
Woonachtig: Korte Vogelstraat 6, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Nooter, Isaac John, Amsterdam 25-3-1893, Havenarbeider
Woonachtig: Achillesstraat 37 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Delegatie naar EKKI (1925). Oppositie C.P.H. Bestuur R.S.E. district Noord-Holland/Utrecht. Correspondentieadres De Arbeiders Sporter. Waarschijnlijk ronselaar voor Internationale Brigade Spanje (1937). Leider Sectie de Eilanden v.d. Communistische partij. Bestuurslid Amsterdamse Transport Federatie afdeling Bootwerkers. Oktober 1925 bestuurslid Werklozen Organisatie.
Gearresteerd: 20-5-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Münster, gevangenis Hamburg, Oranjehotel, Buchenwald, Neuengamme, Bremen, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkelijk is dat hij op de Nationale Eerelijst staat als iemand die in het verzet om het leven is gekomen, terwijl er in de jaren van de oorlog continu ontkend werd dat de communisten direct in het verzet waren gegaan (onder andere door Lou de Jong). In het geval van Nooter kun je je afvragen of hij wel aan verzet is toegekomen, omdat hij binnen enkele dagen na de Nederlandse capitulatie is gearresteerd en het communistisch verzet nog in een fase van opbouw verkeerde. Hij is om het leven gekomen vanwege zijn vooroorlogse communistische contacten met de Sovjet Unie, hetwelk de Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Gestapo hadden doorgegeven.
Opmerkingen: Hij was de tweede communist die na de Nederlandse capitulatie in Nederland gearresteerd werd (tijdens de oorlogsdagen waren vanuit Aken al enkele communisten in Zuid-Limburg door de Duitsers gearresteerd). Hij werd door leden van de Duitse Geheime Feld Polizei gearresteerd. Later zouden enkele van deze leden ook een arrestatieactie in Rotterdam houden, waarbij Herman de Kadt gearresteerd werd. Hij was tevens de gedurende de bezetting de vroegst gearresteerde persoon die zonder vrijgelaten te zijn geweest tijdens zijn gevangenschap om het leven kwam. Hij werd op 13-1-1941 Neuengamme binnengevoerd en is daarmee waarschijnlijk de Nederlander die tijdens de oorlog de langste tijd in een Duits concentratiekamp heeft doorgebracht.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Berlijn waren aangegaan; Karel Henri Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij bij zijn vele bezoeken aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo hem op De Nooter gewezen heeft.

Nossent, Gregorius Lambertus, Rotterdam 29-10-1900, Caféhouder
Woonachtig: Arnhemscheweg 377, Beekbergen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Caféhouder. Voorheen communist. Uit C.P.H. geroyeerd (1935). Districtsbestuur Strijdbond tegen Oorlog en Fascisme (1937).
Gearresteerd: 8-10-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op zowel de Rotterdamse als Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Noteboom, Jitske, Hillegom 20-7-1926, Hulp in de huishouding
Woonachtig: 2e Loosterweg 84, Hillegom
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij was aan het eind van de oorlog actief in het CPN-verzet in Amsterdam. Zij huwde na de oorlog met Kornelis Rietbergen.

Notenboom, Nicolaas Cornelis, Delft 16-3-1910
Woonachtig: Delft

Notenboom-Lievens, Maria Theresia, Nieuwerkerken (België) 8-8-1906
Woonachtig: Delft
Opmerkingen: Partner van Nicolaas Cornelis Notenboom.

Notowicz, Natan (Gerard Fischer, Notto), Tyczyn (Polen) 31-7-1911, Musicus
Woonachtig: Lekstraat 146 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit. Hij werd in 1940 lis van de KPD en was zowel actief in het Duitse emigrantenverzet in Nederland en het CPN-verzet. Hij leerde in het verzet zijn toekomstige echtgenote Anna Maria de Lange kennen. Hij dook samen met Anna Maria onder bij het echtpaar Casparus en Lydia Oorthuijs-Krienen.

Nouwens, Petrus, Oegstgeest 30-3-1922
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 1-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Numan-Beer, Roosje (Rolien), Bodegraven 18-12-1894, Actrice
Woonachtig: Prinsengracht 21, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Declameert liederen op landdag van de V.V.S.U. (Zeist 1939)

Nunen, Norbertus Jacobus Theodorus van, Tilburg 7-4-1886, Schilder
Woonachtig: Overtoomstraat 63, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief communist. Secretaris N.R.H. afdeling Haarlem-Noord. Werkt in het verborgene.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 24-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Nunes Vas, Jacob, Amsterdam 7-12-1913, Regenjassenplakker
Woonachtig: Vechtstraat 64 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Nuss
Woonachtig: Fazantenweg 68 B, Amsterdam

Nuus, Hendrikus, Wedde 21-6-1898, Houtschaver
Woonachtig: Winschoterzijl 5, Winschoten
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, tweede arrestatie 2-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘ill. Betätigung für die K.P.N.

Nuus, Jan Poppo, Finsterwolde 10-1-1920, Landarbeider
Woonachtig: Ganzedijk 112 B, Ganzedijk
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur communistische jeugdvereniging Tempo (1938).
Gearresteerd: 9-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 11-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Lektüre verteilt’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Oberman, Geert, Hallum 22-10-1898, Arbeider
Woonachtig: 267, St. Anna Parochie
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter C.P.N. afdeling Het Bildt (1938). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Oeding, T.
Woonachtig: Rijnburgerweg 147, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Oers, Cornelis van, Den Bosch 28-4-1899, IJzerwerker
Woonachtig: Parallelweg 160 B, Schiedam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren, Dachau
Overleden: Dachau 20-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. Hij werd op zijn werk gearresteerd en zijn afscheidsgroet was ‘Roodfront kameraden, wij winnen toch’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Oeveren, Carel Hendrik van, Arnhem 19-6-1910, Reiziger
Woonachtig: Oude Engweg 38, Hilversum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.J.B. Gooise Jeugd Vereniging Alles kan.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 1-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Offermans, Willem van, Kerkrade 5-4-1893, Koopman
Woonachtig: Kippstraat 2, Kerkrade
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Herbergier. Gastheer vergadering afdeling C.P. (1920). Communist. Voorzitter C.P.H. afdeling Kerkrade (1920). Ex-voorzitter afdeling C.P.H. In gevangenis te Leeuwarden tot 1927. Was in 1938 in naam nationaal-socialist.
Gearresteerd: <10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Buchenwald, Zwickau
Opmerkingen: Hij was voor de schijn of om te spioneren lid van de NSB geworden en werd al op 8 oktober 1940 vanwege communistische activiteiten in Buchenwald opgesloten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ofman, Jan, Krommenie 12-12-1911, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Militaireweg 64, Krommenie
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Ohringer, Hermann, Radymne (Polen) 27-1-1899, Koopman
Woonachtig: Blasiusstraat 48 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Waarheid werd bij hem thuis door Hartog Cohen gestencild.

Ohringer, Mirjam (Wientje van Ruiven), Amsterdam 26-10-1924, Naaister
Woonachtig: Blasiusstraat 48 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij haalde geld op voor het Solidariteitsfonds.

Okken, Hendrik, Vries 28-8-1901, Timmerman
Woonachtig: Zandweg, Ydermade
Gearresteerd: 29-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Empfangen von deutschfeindl. Druckschriften’.

Olboeter, Willem, Arnhem 20-2-1882, Letterschilder
Woonachtig: Gerard Doustraat 140 II, Amsterdam
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap in: Arnhem
Opmerkingen: Hij werd door vier politieagenten in zijn woning samen met Gerrit de Jong gearresteerd omdat hij verdacht werd betrokken te zijn geweest bij een bomaanslag op een spoorlijn in bij Almelo. De politie werd gemaand om bij de arrestatie voorzichtigheid te betrachten. Beiden werden uitgeleverd aan de Sicherheitsdienst in Arnhem. Op 1 november 1942 werd er op het politiebureau navraag naar hem gedaan, omdat hij sinds 28 oktober spoorloos verdwenen was. Ongeluk werd gevreesd. Het was de gewoonte van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat om mensen te arresteren zonder dat aan de verwanten mee te delen; het was aan de andere politiebureaus verboden om de verwanten naar de Inlichtingendienst door te verwijzen.

Oldeboerrigter, Melle, Amsterdam 27-5-1908, Kunstschilder
Woonachtig: Amsteldijk 62 II, Amsterdam
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist.

Oldenbeuving, Arend, Gasselternijveenschemond 20-9-1901, Slager
Woonachtig: Nieuwstad 15 A, Groningen
Gearresteerd: 1-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 20-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht feindl. Einstellung gegen das Reich’.

Oldenbeuving, Harm, Rolde 28-9-1908

Oldenburg, Gerardus Johannes, Rotterdam 24-10-1900, Bakkersknecht
Woonachtig: Langnekstraat 25, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1937). Spreker op vergaderingen.

Oldenburg, Martinus, Rotterdam 1-9-1908, Schoenmaker
Woonachtig: Schoolstraat 48, Rijswijk
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat Provinciale Staten voor de R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Rijswijk aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacques van Hellenberg Hubar (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. De burgemeester moest de namen inleveren bij Johannes Eckhardt van de Haagse Politie Inlichtingendienst. (Hellenberg Hubar leverde tegen de Duitse eis in alleen vier namen van RSAP’ers in).

Oldenzeel, Lammert, Groningen 9-2-1920, Arbeider
Woonachtig: Oliemuldersweg 184 A, Groningen
Gearresteerd: 1-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistscher Tätigkeit verdachtig’.

Olfers, Franciscus Marinus (Frans), Assen 15-4-1887
Woonachtig: Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Drukker. Communist. Bestuur I.R.H. (1935).
Gearresteerd: 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 1-3-1941, vrijgelaten 14-3-1941
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Gevangenschap in: Krententuin Hoorn, Groningen

Olivier, Hans
Opmerkingen: Hij is de zoon van Jacoba Cornelia Veltman. Hij huwde na de oorlog met Gusta Vonk.

Olivier, Johannes (Jan), Leiden 22-5-1913
Woonachtig: Voorburg

Olivier-Tol, Cornelia Bastiana (Cor), Delft 13-7-1911
Woonachtig: Voorburg

Olivier, Nicolaas (Nico), Leiden 15-10-1884, Timmerman
Woonachtig: Magdalena Moonsstraat 63, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur V.V.S.U.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Olivier-Schillemans, Johanna Magdalena (Jo, Jopie), Rotterdam 24-5-1889, Werkster, dienstbode
Woonachtig: Magdalena Moonsstraat 63, Leiden
Opmerkingen: Zij verzorgde onderduikers die ondergedoken zaten in een pand in de Roodenburgerstraat.

Olivier, Nicolaas (Nico, Willie, Gerard), Leiden 12-9-1920, Student chemie
Woonachtig: Magdalena Moonsstraat 63, Leiden
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 28-6-1944, vrijgelaten 1-9-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort
Opmerkingen: Hij organiseerde de verspreiding van De Waarheid in Leiden. Samen met Johannes Dubbeldeman pleegde hij een aanslag op de directeur van het Leidse arbeidsbureau. Samen met Albert de Jong en Johannes Dubbeldeman plaatste hij brandbommen in de vuurwerkfabriek Kat, waardoor de fabriek afbrandde. Hij werd in Amsterdam gearresteerd; hij had een vals Persoonsbewijs op zak op naam van iemand die door de Duitse politie gezocht werd.

Olivier-Koldermans, Maria (Rie), Leiden 2-11-1919, Verpleegster
Woonachtig: Magdalena Moonsstraat 63, Leiden

Olphen, Johannes Adrianus van, Breda 22-12-1911, Ambtenaar Landbouw en Visserij
Woonachtig: Regentesschelaan 22, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Olphen-Van der Ven, Emerentia Adriana Engelberta van, Breda 1920
Woonachtig: Regentesschelaan 22, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Olree, Kornelis, Oosterland 20-2-1900, Politieagent
Woonachtig: Corverstraat 40 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 6-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel

Olree, Cornelia Jannetje, Oosterland 13-6-1900
Woonachtig: Corverstraat 40 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 8-1-1943, vrijgelaten 9-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Ommeren, B.G. van
Woonachtig: Vergersweg 10, Wageningen

Ommeren, Eduard van (Eep), Haarlem 7-10-1914, Woninginrichter
Woonachtig: Mr. Cornelisstraat 1, Haarlem
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Onsia, Jacob Andries (Jaap), Amsterdam 23-2-1903, Havenarbeider
Woonachtig: Lindengracht 44 II, Amsterdam
Gearresteerd: 27-8-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Overleden: Dachau 11-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht von politischer Aktivität’.

Onstein, Gerrit Willem, Arnhem 26-2-1908, Stukadoor
Woonachtig: Sirtemastraat 340, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Communist. 1e Voorzitter W.S.C. (1936).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Onvlee, Johannes Cornelis, Leiden 7-10-1909, Reclametekenaar
Woonachtig: Hooge Morschweg 100 A, Leiden
Gearresteerd: 11-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Ottobrun, Neuengamme, Dautmergen, Natzweiler, Kochum, Dachau, Rottweil-Schörzingen, Schömberg
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Schömberg 21-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur, waarbij De Waarheid. De Haagse Politie Inlichtingendienst en de Sicherheitsdienst verkregen zijn naam samen met die van Martinus Rijken tijdens de martelmoord op Herman Holstege, maar Onvlee was al ten gevolge van de infiltratie door de Inlichtingendienst gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War fr. [früher] Mitglied der C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Onvlee-Ober, Hendrina, Leiden 7-9-1915
Woonachtig: Hooge Morschweg 100 A, Leiden
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Ooievaar, Dirk, Amsterdam 10-2-1901, Elektricien
Woonachtig: 3e Oosterparkstraat 248 I, Amsterdam
Gearresteerd: 22-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Ooijen, Wilhelmus Rudolphus Carolus van (Wim), Delft 11-5-1917
Woonachtig: Van Stolbergstraat 21, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Ooijevaar, Evert, Amsterdam 19-5-1897, Bootwerker
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 61 III, Amsterdam
Gearresteerd: 26-7-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Haaren, Amersfoort, Sint-Michielsgestel
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij organiseerde het plakken van pamfletten en het schilderen van leuzen. Hij was betrokken bij de voorbereiding van de Februaristaking.

Oomen, Wilhelmus Hendricus Nicolaas Johannes (Willem), Amsterdam 6-2-1896, Kolenwerker
Woonachtig: Lindengracht 300, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-1-1943
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten. Hij haalde gelden op.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Oomkens, Johannes (Joop), Amsterdam 16-10-1916, Automonteur
Woonachtig: 2e Jan van der Heijdenstraat 61
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Oomkens, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Oomkes, Gerardus Johannes, Amsterdam 6-6-1892, Havenarbeider
Woonachtig: 2e Oosterparkstraat 203 A III, Amsterdam

Ooms, Klaas, Oosthuizen 9-5-1918
Woonachtig: Schip “Verandering”, Westeinde
Gearresteerd: 31-3-1945
Overleden: Sint Pancras 15-4-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Oonk, Adrianus, Rotterdam 14-9-1916, Elektricien
Woonachtig: Zaagmolenkade 49 C, Rotterdam

Oonk, Bart, Rotterdam 14-8-1905, Meubelmaker
Woonachtig: Soetendaalscheweg 25 B, Rotterdam

Oonk, Christiaan, Rotterdam 13-1-1904, Grondwerker
Woonachtig: Heer Vrankestraat 35, Rotterdam
Gearresteerd: 23-7-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het beledigen van de Duitse Wehrmacht.

Oonk, Gerard (Gerrit), Rotterdam 27-4-1913, Kelner
Woonachtig: 1e Reserve Boezemstraat 9 A, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Oonk, Jacobus Johannes, Rotterdam 27-6-1908, Loodgieter
Woonachtig: Zaagmolenkade 49 C, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Oonk, Jan Berend, Rotterdam 7-11-1899, Onderbaas G.T.D.
Woonachtig: Obreenstraat 9 A, Rotterdam
Gearresteerd: 17-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Strafgevangenis Konstanz
Opmerkingen: Hij werd door het SS und Polizeigericht in den Haag veroordeeld.

Oonk, Leendert, Rotterdam 30-5-1901, Gasfitter
Woonachtig: Treubstraat 10 B, Rotterdam

Oonk, Marinus, Rotterdam 9-3-1907, Loodgieter
Woonachtig: 1e Reserve Boezemstraat 9 B, Rotterdam

Oordt, William Charles van, Lausanne 13-3-1868, Gepensioneerd Rijksontvanger
Woonachtig: Van Bleiswijkstraat 55, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Rijksontvanger. Vooraanstaand communist. Werkt niet in het openbaar. Overgeplaatst naar Wageningen (1926).
Opmerkingen: Hij was een spilfiguur voor ontvangsten van grote sommen geld uit het buitenland voor de CPN. Hij werd opgespoord ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft. Volgens de Sicherheitsdienst werd hij op 26-6-1942 dood gevonden toen ze een inval deden (doodsoorzaak onbekend). Ondanks intensieve onderzoekingen kon de Sicherheitsdienst geen vat krijgen op dit geldcircuit voor de CPN; het onderzoek liep dood op een adres aan de Zuider Amstellaan in Amsterdam. Vermoedelijk ging het om een geldstroom via Zwitserland uit de Sovjet Unie, waarbij gebruik werd gemaakt van buitenlandse ‘Gewährpersonen’ (garantiepersonen) die zich bij een bank konden melden en geld konden laten uitbetalen op erewoord zonder dat een ontvangstbewijs werd afgegeven. Deze geldstroom is de enige verklaring voor de financiële achtergrond van het communistisch verzet, dat veel kosten maakte voor aankoop van papier, wapens, reiskosten en uitkeringen voor onderduikers en achterblijvende gezinsleden van gearresteerden en gesneuvelden, want dat kon onmogelijk betaald worden uit de stuivers en dubbeltjes die via intekenlijsten en de verkoop van krantjes bij vrijwel louter arme mensen werden binnengehaald. In een rapport legde de Sicherheitsdienst hierover vast: ‘Wie aus dem anliegenden Vorgang des RSHA erichtlich, haben für die die Niederlande zwei kommunistische Stützpunkte – Den Haag und Amsterdam – für internationale Zahlungsmöglichkeiten zur Entlohnung von Gewährpersonen bestanden’.

Oorschot, Adrianus Marinus van, Vught 21-4-1901, Meubelmaker
Woonachtig: Lange Leidschedwarsstraat 75, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. V.V.S.U.
Gearresteerd: 23-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verdacht von kommun. Parteizugehörigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Oorschot, Gerardus Albertus van, Leiden 20-10-1921, Huisschilder
Woonachtig: De Gheijnstraat 143, Den Haag
Gearresteerd: 10-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 9-6-1942
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat Komm. Zeitungen gelesen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Oorschot, Pieter Cornelis van, Haarlem 4-5-1901, Los arbeider
Woonachtig: Aurelialaan, Bussum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. C.P.N. (1938). Colporteur Hulp aan Spanje.

Oorschot-Van Ouwerkerk, Jitske Margien Petronella Cornelia van, Amsterdam 17-2-1901
Woonachtig: Aurelialaan, Bussum
Gevangenschap in: Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Oort, Dirk, Den Haag 24-10-1889, Fietsenbewaarder
Woonachtig: Bakhuizenstraat 26, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 3-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, misschien Schoorl
Opmerkingen: Hij kreeg De Vonk van Bastiaan Pouderoijen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Oort, Dirk Maarten, Den Haag 7-10-1902, Huisschilder
Woonachtig: Jan Steenstraat 65, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 11-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Oort, Elisabeth Catharina van, Delft 22-2-1898
Woonachtig: Stuurmanstraat 31, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 11-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Kleve

Oort, Gerrit van, Rotterdam 27-4-1913, Kelner
Woonachtig: Reserve Boezemstraat 9 A, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Oort, Maarten Marinus, Den Haag 27-7-1910, Schilder, geldophaler van gemeente
Woonachtig: Paulus Potterstraat 184, Den Haag
Gearresteerd: 11-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Oort, Willem van, Rotterdam 12-12-1903, Bankwerker
Woonachtig: Wandeloorddwarsstraat 15 B, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gearresteerd: 7-5-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Oorthuijs, Casparus Bernardus, Leiden 1-11-1908, Fotograaf
Woonachtig: Amstel 3 boven, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Jeugdcommissie B.K.V.K. (1936).
Gearresteerd: 5-1944, vrijgekomen 8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij liet Natan Notowicz en Anna Maria de Lange bij hem thuis onderduiken.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Oorthuijs-Krienen, Lydia, Den Haag 12-9-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Amstel 3 boven, Amsterdam

Oorthuis, Hendrik, Emmen 16-9-1898, Landbouwer
Woonachtig: Treek C 19, Leusden
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Landbouwer. Anarchist. Dienstweigeraar. In maart 1919 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Bewoner van de Ploeg te Best. Leeft in concubinaat met G. Veenstra. IJverig anarchist (1926).

Oosten, Abraham van, Assen 26-11-1898, Reiziger in vloerbedekking
Woonachtig: Nieuwe Hoogstraat 9-11, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 24-1-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Oosten, Abraham van, Delft 14-8-1903, Fotograaf
Woonachtig: Oude Langendijk 1A, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Communist. Leidt V.V.S.U.-vergadering (Delft 1934).
Gearresteerd: 6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Oosten, Adrianus Petrus van, Den Haag 14-4-1923, Slagersknecht
Woonachtig: Amstelstraat 2 C, Den Haag
Gearresteerd: <3-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 8-3-1945 Gefusilleerd

Oosten, Andreas Johannes van (Andries), Zutphen 22-2-1906, Staalbewerker
Woonachtig: Sillemstraat 31, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Mauthausen, Ebensee
Overleden: Ebensee 6-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij heeft samen met Nora Polak-Klatser pamfletten huis aan huis verspreid en aan muren geplakt. Hij is na de bevrijding overleden ten gevolge van gevangenschap.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Oosten, Hendrik Dirk Cornelis van (Henk), Delft 10-10-1882, Timmerman
Woonachtig: Springweg 78, Utrecht
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Communist. Gemeenteraadslid voor de C.P. Voorzitter der afdeling C.P. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Commissaris Nooit meer Oorlog afdeling Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten (1923, 1939). Aangehouden wegens ronselen voor de Regeringstroepen in Spanje (1937). Bestuur afdeling C.P.N. (1938). Ronselaar voor Internationale Brigade Spanje (1937).

Oostenbroek, Judith, Den Haag 5-2-1920
Woonachtig: Mr. Reijnstlaan 1, Nieuwer Amstel
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij had een relatie met Hans Max Wolf, met wie zij samen onderdook en na de oorlog huwde. Zij regelde adressen en bonkaarten voor onderduikers.

Oostenbroek, Lodwine, Zandvoort 2-1-1921
Woonachtig: Amsteldijk 55, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij was een zuster van Judith Oostenbroek. Zij huwde na de oorlog met Albert Frederik Mellink.

Oostenbroek, Nora, Den Haag 7-1-1925
Woonachtig: Mr. Reijnstlaan 1, Nieuwer Amstel
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Mobilisatie-Oorlogskruis
Opmerkingen: Zij had een relatie met Hans Max Wolf, met wie zij samen onderdook en na de oorlog huwde. Zij regelde adressen en bonkaarten voor onderduikers.

Oostendorp, Hendrik, Rotterdam 18-11-1902, Wagenmaker
Woonachtig: Bloklandstraat 43 C, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wagenmaker. Sectiebestuur C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 11-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Oostenrijk, Pieter Otto, Koog aan de Zaan 16-2-1914, Boekhouder
Woonachtig: Soendastraat 33 I, Amsterdam
Gearresteerd: 14-2-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Amersfoort 16-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Oosterbroek, Jacobus (Jaap), Deventer 2-12-1896, Bakker
Woonachtig: Kolkweg 89, Deventer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Bestuur C.P.N. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Oosterbroek, Pieter (Piet), Heerhugowaard 5-8-1900
Woonachtig: Wilhelminalaan 1, Putten
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Ex-dienstweigeraar. Spreekt voor I.A.M.V. Bewoner van communistische nederzetting de Ploeg (1926). Leeft daar in concubinaat met Leentje van Buren. Veroordeeld wegens belediging van en verzet tegen de politie.
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij nam deel aan de bevrijdingsactie van Geertuida van Gilse-Van Everdingen uit het Huis van Bewaring in Arnhem. Hij was een van de acht leden van de Raad van Verzet (RVV), waarbij de communisten Christiaan Helsdingen en Pieter Dankaart, die in opdracht van de RVV-verzetsman Theo Thijssen, lid van de Ordedienst, een aanslag pleegde op een auto met Duitse militairen, waarbij een vuurgevecht ontstond. Bij het vuurgevecht werd een Duitse militair gedood en ook een van de verzetslieden kwam om het leven. Deze aanslag vormde de aanleiding tot de razzia op de mannelijke bevolking van Putten, die tot de dood van 552 Puttenaren leidde. Hij werd later tijdens een vuurgevecht zwaar gewond en bleef daardoor levenslang invalide.

Oosterhek, Hendrikje Maria (Riek), Zaandam 23-8-1908, Werkster
Woonachtig: Lumeystraat 52 II, Amsterdam
Gearresteerd: 23-1-1942
Gevangenschap in: Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij had een relatie met Antonius Hendricus Johannes Gieselaar. Zij werd samen met haar partner, haar broer Roelof Oosterhek en Karel Friedrich Vastenhoud gearresteerd door de agenten van politie van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat Mollis, Dierikx en Van Egmond.
Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Oosterhek, Roelof, Zaandam 20-4-1914, Glazenwasser
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 209 II, Amsterdam
Gearresteerd: 23-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Friedberg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd samen met zijn zuster Hendrikje Maria Oosterhek, Antonius Hendricus Johannes Gieselaar en Karel Friedrich Vastenhoud gearresteerd door de agenten van politie van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat Mollis, Dierikx en Van Egmond. Hij werd te werk gesteld in Friedberg (Hessen).

Oosterhuis, Jan, Midwolda 6-3-1916, Landarbeider
Woonachtig: A 268, Drieborg
Gearresteerd: 18-4-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler
Overleden: Natzweiler 29-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Propaganda’.

Oosterman, Adrianus Franciscus, Rotterdam 8-12-1910, Tekenaar PTT
Woonachtig: Stuyvesantstraat 299, Den Haag
Gearresteerd: 22-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Oosterman, L., Verpleegster
Woonachtig: Duin en Bosch 23, Bakkum

Oosterwijk, Cornelis van (Nelis), Rotterdam 6-11-1906, Stukadoor
Woonachtig: West Varkenoordscheweg 27/8, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Groep van Bolsjewiki-Leninisten. Spreker bij 1 meiviering P.A.S. Rotterdam 1932. R.S.A.P.; later in de oppositie en geroyeerd. Kandidaat Bolsjewisten-Leninisten voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Oosterwijk, Hendrik van, Rotterdam 24-1-1901, Broodbezorger
Woonachtig: Heer Arnoldstraat 46, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Broodbezorger. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 2-10-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ophem, Franciscus Petrus Wilhelmus van (Frans, Leo), Den Haag 20-6-1915, Wijnhandelaar
Woonachtig: Oudemansstraat 281, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, later lid van de CPN.
Gearresteerd: 6-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) door onder andere Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 17-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was begin jaren dertig secretaris van de OSP (later gefuseerd tot RSAP) in Den Haag, maar werd later lid van de CPN. Hij was de eerste leider van De Vonk-groep in Den Haag en had daarmee onder andere de leiding over de productie en verspreiding van De Vonk en De Waarheid in de regio Den Haag; hij was tevens redacteur van De Vonk en De Waarheid. Hij werkte samen met Gerrit Kastein. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstmannen Otto Lange (die sloeg daarbij zijn bril van het gezicht) en Friedrich August Enkelstroth, Inlichtingendienstman Veefkind en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Hij werd als leider van De Vonkgroep opgevolgd door Willem Harthoorn. Hij werd aangestuurd door Gerrit Kastein. Van Ophem werd in het Oranjehotel zeer zwaar mishandeld door Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Hij werd bont en blauw geslagen en met bloedende wonden ter intimidatie aan andere arrestanten getoond (onder andere op 2 september 1941 nadat een uur eerder Herman Holstege doodgemarteld was). De stervende bewusteloze en bloedende Herman Holstege aan hem getoond, met de toevoeging: ‘Dit lot wacht jou ook als je niet spreekt.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war von 1937 bis 39 2. Vorsitzender des Komitees “Hilfe für Spanien”. Nach dem Verbot der CPN har er sich noch aktiv auf leitender Stelle für diese betätigt’. Overleden in Frans militair ziekenhuis t.g.v. dysenterie en longontsteking door verblijf in concentratiekamp. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Herstellung u. Verbreitung von Hetzschriften’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Ophof, Engel, Vlagtwedde 29-9-1887
Woonachtig: Tuindorp 19, Zwartemeer

Oppers, Catharinus, Duurswolde 12-4-1909, Arbeider
Woonachtig: 192, Haulerwijk (Ooststellingwerf)
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist. Secretaris afdeling I.R.H. (1936). Volgt cursus C.P.N.-propagandist (1938). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Opstal, Cornelis van, Rhoon 21-10-1890, Opperwachtmeester veldartillerie
Woonachtig: Haagweg 33, Leiden
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij herbergde in het laatste oorlogsjaar een onderduiker.

Opstal-Link, Maria Jacoba van, Leiden 25-2-1907
Woonachtig: Haagweg 33, Leiden
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij herbergde in het laatste oorlogsjaar een onderduiker.

Orgelist, Willem, Amsterdam 11-3-1897, Kleermaker
Woonachtig: Thérèse Schwartzeplein 11, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 12-9-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 3-8-1942
Opmerkingen: Volgens meestal valse Duitse opgave op de vlucht doodgeschoten. Hij werd ruggelings in het rechterschouderblad, de schedelbasis en het schedeldek geraakt.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtig Kommunistischer Tätigkeit’.

Ortt, Elsa, Soest 5-10-1912
Woonachtig: Karel van Manderstraat 11, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief communiste. Werkt voor I.R.H. in huis voor Spaanse kinderen in Frankrijk (1937).
Gearresteerd: 16-2-1944, vrijgekomen 10-7-1944
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Zij heeft van januari 1941 tot september 1942 in Oostenrijk gewoond. Zij smokkelde kinderen uit de Hollandsche Schouwburg. Zij was koerierster. Zij verleende hulp aan onderduikers. Zij is op 10-7-1944 uit Vught gevlucht
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ortt, Jonkheer Felix Dono (Albert Overbeek), Nijmegen 21-1-1907, Luitenant ter zee, speciale diensten
Woonachtig: Pijnacker
Gearresteerd: 26-5-1942
Gevangenschap in: Haaren, Assen, Mauthausen
Overleden: Rawicz 30-4-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de CPN. Hij werd als geheim agent op 12-3-1942 vanuit Engeland in Nederland gedropt en was van plan contact met het communistisch verzet te leggen. Hij werd in het kader van het Englandspiel in Katwijk gedropt en door toedoen van Anton van der Waals gearresteerd. Hij is op een onbekende datum vermoord; en geregistreerd als overleden op een fictieve datum.

Os, Adriaan van, Hoge en Lage Zwaluwe 3-2-1899

Os, Isaac den, Delft 22-4-1916, Chauffeur
Woonachtig: Lombokstraat 8, Delft
Gearresteerd: 15-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Blijkens zijn registratie in Amersfoort was hij vanuit Vught in Barby bij Maagdenburg in Duitsland te werk gesteld en vervolgens wegens contractbreuk opnieuw in een kamp opgesloten.

Os, Johannes den, Delft 12-7-1894, Betonvlechter
Woonachtig: Eesterstraat 55, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Bestuur anti-fascistisch comité (1933).
Gearresteerd: 28-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 26-8-1942
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Os, Leendert den, Delft 2-6-1887, Betonvlechter
Woonachtig: Borneostraat 18, Delft
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Bestuur afdeling I.A.H. (1933). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Kocht paspoorten op voor politieke vluchtelingen (1936).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Lübeck 29-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Os-Roelofsen, Johanna den (Janna), Driel 18-4-1891
Woonachtig: Borneostraat 18, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Leendert. Voorzitter R.S.V. afdeling Delft (1933). Ondertekent kandidatenlijst C.P.N. voor de gemeenteraad (1935).
Gearresteerd: 16-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Os, Leonardus Godefridus van, Leiden 21-10-1896, Bosarbeider
Woonachtig: Jacob Marisstraat 110, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. 2e Penningmeester sectie N.R.H. (1937).

Os-Spijker, Antonia van, Den Haag 10-4-1897, Werkster
Woonachtig: Jacob Marisstraat 110, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Os, Willem den, Delft 29-12-1914
Woonachtig: Lombokstraat 8, Delft
Gearresteerd: <1943
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij zich aan de verplichte te werkstelling had onttrokken. Hij werd in Deventer te werk gesteld.

Osch, Dirk Wilhelmus van, Amsterdam 9-8-1908, Etaleur
Woonachtig: Breitnerstraat 33, Dordrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Etaleur. Communist. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Kandidaat Tweede Kamer voor de C.P.N. (1933). Districtsbestuur C.P.N. (1934). Partijcongres C.P.N. (1935). Aangehouden op verdenking van opruiing (Rotterdam 1937).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: eerste arrestatie 5-9-1940, tweede arrestatie 25-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Hamburg, Oranjehotel, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-6-1942
Opmerkingen: Na zijn eerste arrestatie noteerde de Rotterdamse politie als reden van arrestatie: ‘communistische agitatie?’ [onzin]. Hij werd naar Hamburg doorgezonden waar de verhoren van de groep Wollweber plaats vonden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Dordrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob Bleeker was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. (in 1943 weigerde hij een lijst van inwoners die voor de Arbeitseinsatz in aanmerking kwamen aan de bezetter te geven; maar in 1941 had hij geen bezwaar tegen het geven van een lijst van communisten die in aanmerking kwamen vermoord te worden.)

Oskam, Adrianus Cornelis, Den Haag 31-3-1901, Departementsklerk
Woonachtig: Bosbesstraat 10, Den Haag
Gearresteerd: <3-1945
Gevangenschap in: Zutphen
Overleden: Zutphen 31-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Ossendrijver, Jacob, Rotterdam 21-3-1911, Koopman
Woonachtig: Doedijnstraat 116, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Colporteerde in matrozenuniform met communistische lectuur.
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Bobrek
Overleden: Bobrek 12-3-1943
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ossendrijver, Mozes (Max), Rotterdam 26-9-1906, Chauffeur
Woonachtig: Coolhaven 158 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Communist.
Gearresteerd: 23-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Vught, Westerbork
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ossenkoppele, Jan, Almelo 13-7-1916, Cameraman
Woonachtig: 1e Oosterparkstraat, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: (geen tekst)
Opmerkingen: Hij bezorgde De Waarheid en andere illegale lectuur bij Johan IJisberg. Hij werkte samen met Nicolaas Nol, Frans Borsboom, de gebroeders Brinkman en Wilhelmina Henriëtte Adrian. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid en hij haalde geld op voor het Solidariteitsfonds. Hij zorgde voor bonkaarten voor onderduikers.

Ossenkoppele-Harthoorn, Maatje (Mattie), ‘s-Heer Arendskerke 2-1-1919, Confectienaaister
Woonachtig: 1e Oosterparkstraat, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester De Jonge Sovjet Vrienden (1935).
Opmerkingen: Een totale vorm van absurditeit en krankzinnige achterdocht van de Centrale Inlichtingendienst om een meisje van 16 jaar dat door haar ouders naar een jeugdclub wordt gestuurd en daar een paar dubbeltjes beheerde, als staatsgevaarlijk te kwalificeren. Zij bezorgde De Waarheid en andere illegale lectuur bij onder anderen Johan IJisberg en Laurens Ezerman. Jan Ossenkoppele gaf haar adressen waar ze stapels exemplaren van De Waarheid moest afleveren, die ze eerst had opgehaald en in porties had verdeeld. Toen Pam Pooters moest onderduiken, moest haar zuster Johanna Gnirrep-Harthoorn, koerierster voor Pooters en Daan Goulooze, hals over kop onderduiken. Eén van de geheime zenders van Daan Goulooze was bij Johanna ondergebracht en er vond ook radiocontact met Moskou vanuit haar woning plaats. De zender werd in een doos over het achterbalkon aan de buren gegeven en Johanna verdween. Maatje werd op de hoogte gesteld en verzocht de zender veilig te stellen. Maatje haalde hem op en fietste met de doos achterop gebonden dwars door Amsterdam. De Sicherheitsdienst wist dat er vijf zenders waren, maar kon er slechts vier opsporen. De Sicherheitsdienst heeft nog lang intensieve jacht op de vijfde zender gemaakt, maar nooit gevonden. Zij haalde geld voor het Solidariteitsfonds op bij Clara Duis-De la Penha, dat ze vervolgens aan een van de gebroeders Brinkman afdroeg. Zij bracht samen met haar zuster Johanna Gnirrep-Harthoorn Joodse kinderen vanuit Amsterdam per trein onder bij gastgezinnen in Friesland.

Ott, Hendricus Johannes (Henk), Amsterdam 26-2-1918, Monteur
Woonachtig: Pirolastraat 45, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wijkpenningmeester V.V.S.U. en peetschapsleider der emigranten (1936).
Gearresteerd: 17-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 23-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in voor het communistisch verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Otte, Maria (Rie), Rotterdam 4-1-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Adamshofstraat 13 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. C.P.N. Secretaris jeugdgroep Hulp aan Spanje (1937).
Gearresteerd: 28-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 17-10-1943
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Otter, Hendrik, Wilp 28-5-1916, Arbeider
Woonachtig: Roden
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-4-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Roden aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Hugo Bloemers was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Otterloo, Jacob van, Rotterdam 25-7-1909, Broodbakker
Woonachtig: Iependaalstraat 181, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ex-C.P.H. O.S.P. Lid O.S.P. Socialistische Arbeidersweer, vendel Rotterdam (1932). Leider cursus Kaderschool van de R.S.A.P. (1937).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Otto, Heinrich Bernard, Eschendorf (Duitsland) 6-1-1907, Wever
Woonachtig: Golkatenweg 22, Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Nederlander. Communist. In 1933 Duitsland uitgewezen na 6 weken concentratiekamp wegens communistische agitatie. Geschoold in de K.P.D. Spreker. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Mandaatscommissie C.P.N. (1935). C.P.N. (1937).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij heeft in 1933 zes weken in een Duits concentratiekamp gevangen gezeten en is vervolgens naar Nederland uitgeweken.

Oude Oost, Anton B, 26-5-12
Woonachtig: Werfstraat 10 A / Beltweg 36, Almelo
Opmerkingen: Na de oorlog heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst een rapport over hem opgesteld.

Oudenaarde, Hendrik, Rotterdam 8-10-1907, Schoenmaker
Woonachtig: Tesselschestraat 101, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Oudenbroek, Bernard Herman, Amsterdam 18-8-1907, Grondwerker
Woonachtig: Pretoriusstraat 76, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief in C.P.N. en N.R.H. (1936).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 2-8-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Oudes, Jacob Johannes, Amsterdam 16-4-1896, Los werkman
Woonachtig: Houtrijkstraat 78 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.

Oudes-Mulder, Aafje, Velsen 27-9-1899
Woonachtig: Houtrijkstraat 78 III, Amsterdam

Oudeweetering, Herman van de, Amsterdam 19-10-1911, Trambedrijf
Woonachtig: Perlakstraat 3 II, Amsterdam
Gearresteerd: 16-2-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 5-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Bij hem thuis werd De Waarheid gestencild. Op 18 maart 1943 werd er in Vught een medisch advies uitgebracht om hem vrij te laten, maar dat gebeurde niet.

Ouwehand, Willem (Wim), Den Haag 9-1-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Ochterveltstraat 52 A, Rotterdam

Ouwendijk, Gerardus Theodorus (Gerard), Delft 8-7-1906, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Pootstraat 119, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Ouwendijk, Pieter, Delft 20-5-1911, Kruidenier
Woonachtig: Javastraat 3, Delft
Gearresteerd: 10-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Ouwerkerk, Louis, Leiden 28-3-1883, Katoendrukker
Woonachtig: Formosastraat 29 A, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Overbeek, Willem, Haarlemmermeer 16-10-1899, Grondwerker
Woonachtig: Spaarnhovenstraat 78, Haarlem
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Actief voor R.S.A.P., P.A.S. en F.A.N. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Hamburg
Opmerkingen: In Amersfoort werd als reden van gevangenschap vermeld: ‘Politisch’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Overdevest, Cornelis (Cor), Den Haag 2-7-1920
Woonachtig: Frederik Ruyschstraat 19, Den Haag

Overdevest-Ligtvoet, Jansje Johanna, Den Haag 19-8-1892, Groenteverkoopster
Woonachtig: Frederik Ruyschstraat 19, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Overeem, Arnold Jakob, Oberhausen (Duitsland) 5-12-1906, Mijnwerker
Woonachtig: Heerlen
Gearresteerd: 12-12-1940, vrijgekomen 31-5-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Overmaat, Carolus Franciscus, Rotterdam 26-10-1918
Woonachtig: Spoorsingel 30 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Overmeire, Bernardus Cornelis (Bertus), Rotterdam 13-8-1881, Gepensioneerd straatmaker
Woonachtig: Korfmakerstraat 102, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Opperman. Bestuur afdeling V.V.S.U.
Gearresteerd: 1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 28-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Overst, David, Amsterdam 13-7-1916, Plakker
Woonachtig: Retiefstraat 40 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Overste, Simon, Amsterdam 11-2-1898, Plakker
Woonachtig:  Nieuwe Kerkstraat 77 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Oversteegen, Freddie Nanda (Tinka, Marian Rijkers, Nan), Schoten 6-9-1925
Woonachtig: Zeeweg 313, IJmuiden
Lid: Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij werkte samen met Frans van der Wiel, haar zuster Truus en Hannie Schaft. Zij zat samen met haar zuster Truus een poos ondergedoken bij het echtpaar Lubertus en Hendrika Veltkamp-Hartog. Zij was betrokken bij het neerschieten van gevaarlijk geachte personen.

Oversteegen, Truus (Marijke van Eersel, Kitty), Schoten 28-8-1923
Woonachtig: Zeeweg 313, IJmuiden
Lid: Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij werkte samen met Frans van der Wiel, haar zuster Freddie en Hannie Schaft. Zij zat samen met haar zuster Freddie een poos ondergedoken bij het echtpaar Lubertus en Hendrika Veltkamp-Hartog. Zij was betrokken bij het neerschieten van gevaarlijk geachte personen. Zij huwde Pieter Menger in november 1945.

Oversteegen, Wilhelmina Catharina, Amsterdam 4-5-1908
Woonachtig: Velsen

Oversteegen, Willem, Amsterdam 14-10-1906
Woonachtig: Ekkertscheweg 23, Eindhoven
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist/ anarchist. Adres communistische bedrijfscel bij Philips (1932).

Oversteegen-Van Zwol, Harmke, Oranjewoud 26-6-1908
Woonachtig: Ekkertscheweg 23, Eindhoven

Ox, Antonius Johannes Marcus, Amsterdam 28-2-1912, Expeditieknecht, kunstschilder
Woonachtig: Van Ostadestraat 162 I, Amsterdam

Ox, Fredrik Johannes Marcus (Freek), Amsterdam 3-5-1920, IJzerwerker
Woonachtig: Orteliusstraat 309 I, Amsterdam
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 15-7-1944
Overleden: Amsterdam 15-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij beoefende voor de oorlog de worstelsport, waarbinnen hij vrij bekend was. Hij was een oom van Ferdinand Ploeger. Hij maakte deel uit van een Raad van Verzet-groep die mensen liquideerde. Hij heeft tweemaal een bomaanslag op een spoorlijn bij Almelo gepleegd. Hij werd in Almelo thuis gearresteerd, maar ontkwam door uit het raam te vluchten, waarna hij in Amsterdam onder dook. Hij schoot minsten 3 SD-mannen neer; hij pleegde overvallen op Distributiekantoren en aanslagen op Wehrmacht-gebouwen. Hij werd gearresteerd bij een aanslag aan de Marathonweg op de SD’er Molles. Na arrestatie naar Euterpestraat gebracht, is gevlucht, vluchtte huis binnen in Albrecht Dürerstraat, maar dat had geen achteruitgang en is daarom opnieuw uit raam gesprongen en werd daarna neergeschoten.

Ox, Willem, Amsterdam 10-8-1912, Metaalwerker
Woonachtig: Palmstraat 93 I links, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.