Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: J-K

Jacob, Friedrich Ludwig (Frits), Kaiserslautern (Duitsland) 14-2-1889, Horlogemaker
Woonachtig: Slaghekstraat 133, Rotterdam
Gearresteerd: 10-7-1940
Voor de oorlog werden veel gevluchte Duitse communisten op Vlieland in een interneringskamp gevangen gehouden. De Duitse inval bracht hen in levensgevaar, desondanks liet de Nederlandse regering ze niet vrij. Op 25 mei 1940 deporteerde de Duitse bezetter ze naar Duitsland, waar de meesten vermoord zijn.
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Zijn arrestatie werd al voor de oorlog gepland op een Fahndungsliste.

Jacobs, Christiaan, Wageningen 15-5-1910, Groentewinkelier
Woonachtig: Montabanstraat 3, Zeist

Jacobs, Hubertus Antonius, Wageningen 16-8-1881, Groentewinkelier
Woonachtig: Veerstraat 19, Wageningen
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel, Vught, Dachau, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 9-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij verleende hulp aan onderduikers en was betrokken bij sabotage. Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.

Jacobs, Johannes, Wageningen 9-2-1904, Groentewinkelier
Woonachtig: Wageningen

Jacobs, Leonardus, Wageningen 22-10-1912, Groentewinkelier
Woonachtig: Wageningen

Jacobs, Maurits, Amsterdam 28-6-1895, IJzerhandelaar
Woonachtig: Parnassusweg 37 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 13-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 20-10-1942
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht von Kommunist. Umtrieben’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Jacobs stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Jager, Auke, Franeker 24-3-1875, Onderwijzer
Woonachtig: Prinsesschestraat 1, Haarlem
Gearresteerd: 8-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 7-3-1943
Opmerkingen: Hij was de stichter van de eerste Montessorischool in Nederland. Tijdens de oorlog dook Johan Hinrik Janzen, die de schuilnaam Jan Gellekom gebruikte, bij hem onder.

Jager-Kuperus, Femma Wiepkje, Hennaarderadeel 1-4-1886
Woonachtig: Prinsesschestraat 1, Haarlem
Gearresteerd: 8-2-1943, vrijgekomen 22-12-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Jager, Hendrik de, Loosdrecht 15-1-1885, Broodbezorger
Woonachtig: Maerten van Heemskerkstraat 16, Haarlem
Gearresteerd: 24-11-1942
Gevangenschap in: Siegburg
Overleden: Siegburg 30-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij is in de gevangenis gestorven.

Jager, Hindrik, Heveskes 17-9-1906, Rijwielhandelaar
Woonachtig: D 151, Weiwerd
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Raadslid C.P.N.; 1939 weer kandidaat.
Gearresteerd: 11-5-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 13-8-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Jager, Karel de, Den Helder 6-10-1893, Bakker
Woonachtig: Hoendiepstraat 33 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Jager, Karel de, Delft 30-3-1900, Bokser, Sportleraar, bokser
Woonachtig: Johan van Oldenbarneveltlaan 118, Den Haag
Gearresteerd: 10-10-1942, vrijgekomen 10-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Jägers, Hendrikus Karel, Utrecht 1-4-1891, Sigarenwinkelier
Woonachtig: Oude Delft 82, Delft
Gearresteerd: eerste arrestatie 19-5-1942, tweede arrestatie 4-11-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 4-11-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Jägers-Linschoten, Adriana Alida, Utrecht 12-12-1896
Woonachtig: Oude Delft 82, Delft
Gearresteerd: 19-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Jagt, Derk, Barger-Oosterveen 30-11-1899, Mijnwerker
Woonachtig: Brunssum
Gearresteerd: 22-10-1943, vrijgekomen 21-1-1945
Gevangenschap in: Maastricht, Utrecht, Duitse gevangenschap
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij ontsnapte uit een kamp in Oost-Europa en kon de Russische troepen bereiken.

Jagt, Willem van der, Oud-Beijerland 10-8-1890, IJzerwerker
Woonachtig: Oleanderstraat 43 B, Rotterdam
Gearresteerd: 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 24-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verdächtig illegale Zeitung gelesen zu haben’.

Janse, Alexander Pieter, Den Haag 21-7-1923, Loopknecht
Woonachtig: Velpschestraat 123, Den Haag
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Neuengamme, Aurich-Engerhafe
Overleden: Aurich 23-3-1945

Janse, Douwinus Johannes (Rinus), Amsterdam 9-10-1911, Timmerman
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 10, Amsterdam
Gearresteerd: 31-8-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Haarlem, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 2-7-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stelde springstoffen samen en pleegde samen met Karel Walet aanslagen (o.a. in de Kalverstraat, Rokin en Weteringschans).

Janse, Hermanus Hendricus, Amsterdam 22-1-1900, Meubelmaker
Woonachtig: Groenendaalstraat 11, Amsterdam
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Dienstweigeraar. Voorzitter afdeling S.A.J.O. Lijst links-extremistische personen (1939).

Janse-Nanninga, Sara Gerarda, Amsterdam 23-1-1900, Bontwerkster
Woonachtig: Groenendaalstraat 11, Amsterdam

Jansen, Adrianus, Rotterdam 17-8-1912, Letterzetter
Woonachtig: Leersumstraat 19, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Jansen-Wils, Pieternella Elisabeth Sara, Den Haag 26-3-1911
Woonachtig: Leersumstraat 19, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Jansen, Albertus Marinus, Dordrecht 20-2-1908, Winkelier manufacturen
Woonachtig: Hoefkade 712, Den Haag
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Oranjehotel, Siegburg, Kleve

Jansen, Albertus Martinus, Den Haag 28-1-1916
Woonachtig: Van Ravensteinstraat 17, Den Haag
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Jansen, Andries, Rotterdam 10-10-1910, Timmerman
Woonachtig: Oranjeboomstraat 121 B, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Jansen, Arnold Willem, Amsterdam 11-1-1906, Accountant
Woonachtig: Neuweg 40 I, Hilversum
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-1-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Jansen, Christiaan (Chris), Den Haag 30-6-1913, Opperman
Woonachtig: Dirk Hoogenraadstraat 132, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Secretaris district N.R.H. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 17-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Hij werd in het Oranjehotel mishandeld door onder andere Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst en Willem Hendrik van Duivenboden, die voor de oorlog in dienst van de Haagse Politie Inlichtingendienst de Haagse CPN geïnfiltreerd had.
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief voor De Waarheid. Hij zamelde geld in. In het Oranjehotel werden hem tijdens verhoren twee tanden uit geslagen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Jansen-Holzer, Ottolie Augusta, Mürzzuschlag (Oostenrijk) 29-3-1909
Woonachtig: Dirk Hoogenraadstraat 132, Den Haag
Gearresteerd: 17-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Jansen, Gerrit, Olst 12-10-1887, Mijnwerker
Woonachtig: Brunsummerweg 128, Waubach (Ubach over Worms)
Gearresteerd: 10-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Jansen, J.
Woonachtig: Jacob Catsstraat, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Jansen, Jan, Haarlem 24-5-1920, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Oranjeboomstraat 161, Haarlem
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 14-3-1945
Opmerkingen: Hij is vanuit Amersfoort in Duitsland te werk gesteld en werd vervolgens op 4-12-1944 in Hannover gearresteerd en op 16-2-1945 in Buchenwald opgesloten.

Jansen, Jan
Woonachtig: Stadstimmertuinen, Amsterdam
Gearresteerd: 2-1943

Jansen, Johan Christiaan, Amsterdam 4-6-1913, Metaalarbeider
Woonachtig: Reinwardtstraat 111 III, Amsterdam
Gearresteerd: 21-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 13-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij was betrokken bij de voorbereiding van de Februaristaking. Hij werd samen met Willem van Wijk gearresteerd door de bij de Sicherheitspolizei gedetacheerde rechercheurs Kaaij en Sweers op de fabriek Du Croo en Brauns, waar hij werkte; tegelijkertijd werd Pieter Adrianus van Heiningen op de Draka-fabriek gearresteerd. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Jansen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Jansen, Johan Hendrik, Amsterdam 8-11-1914, Chauffeur
Woonachtig: Hoogte Kadijk 99, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Redacteur De Big (1936).
Gearresteerd: 3-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Vught, Dachau, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een spionagegroep.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Jansen, Johanna Geertruida, Hasselt 26-3-1908
Woonachtig: Beethovenstraat 59, Amsterdam
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück

Jansen, Johannes Catharinus, Den Haag 3-4-1892, Juwelier in loondienst
Woonachtig: Valkenboschkade 522, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Buchenwald
Overleden: Neuengamme 8-11-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Jansen, Josephus Marinus (Rinus), Amsterdam 27-12-1916, Operateur
Woonachtig: Amstelveenscheweg 72, Amsterdam
Gearresteerd: 16-9-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz, Mauthausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd samen met zijn broer Robert gearresteerd door de agenten van politie Holl en Crombeen. Vrijwel tegelijkertijd werden drie Geuzen gearresteerd: de communisten werden naar Neuengamme gestuurd, de Geuzen naar Buchenwald.

Jansen, Lodewijk Antonius Wilhelmus (Leo), Den Haag 21-5-1913, Boekdrukker
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 149, Den Haag
Gearresteerd: 9-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau
Opmerkingen: In het Oranjehotel sloeg Sicherheitsdienstman Otto Lange zijn geboeide hand in het gezicht zodat er vier tanden uit spatten. Hij werd aan de verwarming vastgebonden en vervolgens tegen de ribben en het onderlijf geschopt. In Dachau moest hij voor straf tijdens een bombardement onbeschermd blijven staan, waardoor een bomscherf een been afsloeg.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Jansen-Mook, Teuntje, Den Haag 13-8-1914, Schoonmaakster
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 149, Den Haag
Gearresteerd: 9-2-1943, vrijgekomen 21-10-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Jansen, Louis (Lou), Amsterdam 28-3-1900, Kantoorbediende
Woonachtig: Schoutenweg 2 A, Deventer
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. C.P.H./I.R.H. Secretaris district Noord-Holland van C.P.H. (1934, 1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Lid partijbestuur C.P.N. (1938, 1939). Kandidaat gemeenteraad (1939). Spreekt voor C.P.N. Den Haag (1939).
Gearresteerd: 5-4-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 9-10-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetskruis 1940-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Hij maakte deel uit van het eerste driemanschap dat tot april 1943 de leiding over de landelijke CPN had. In een vergadering met ook Johan Janzen bij Cornelis Thie thuis werd De Waarheid opgericht en viel de keuze op die naam. Hij schreef de tekst voor de stakingsoproep voor de Februaristaking met de bekende kreet: ‘Staakt!!!, Staakt!!!, Staakt!!!’. Hij was redacteur van De Waarheid. Hij werd gearresteerd in Eerbeek.

Jansen-Bakker, Fimke, Sloten 12-7-1901
Woonachtig: Schoutenweg 2 A, Deventer

Jansen, Robert, Amsterdam 21-8-1919, Slotenmaker
Woonachtig: Amstelveenscheweg 72, Amsterdam
Gearresteerd: 16-9-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 18-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd samen met zijn broer Josephus Marinus gearresteerd door de agenten van politie Holl en Crombeen. Vrijwel tegelijkertijd werden drie Geuzen gearresteerd: de communisten werden naar Neuengamme gestuurd, de Geuzen naar Buchenwald.

Jansen-Schildknegt, Johanna Hendrika (Riek), Den Haag 15-10-1899
Woonachtig: Engelenburgstraat, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Albert. Bestuur communistische vrouwenclub (1935); later geroyeerd uit de C.P.N. Den Haag. Spreker op anti-fascistische bijeenkomst.
Opmerkingen: Zij werkte samen met Cornelis Rademakers. Zij verspreidde De Vonk en De Waarheid. Zij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Jansens, Maria Elizabeth Wilhelmina (Ria), Haarlem 2-12-1901
Woonachtig: Waverstraat 67 III, Amsterdam
Opmerkingen: Zij zat vanaf juni 1943 bij Willem Meijer ondergedoken. Zij had een leiding gevende rol bij de productie en verspreiding van De Waarheid. Zij huwde na de oorlog met Albert Gerardus Lablans.

Jansma, Arie (Japie Jaspers), Amsterdam 10-5-1907, Beeldhouwer
Woonachtig: Prinsengracht 794 III, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Comité van ongeorganiseerde havenarbeiders (Amsterdam 1920). Communist. Voorzitter van Internationaal Congres van Havenarbeiders en Zeelieden. Bestuurslid R.V.O. Scheepvaart (tot 1932). Partijcongres C.P.N. (1935). Kandidaat-lid partijbestuur C.P.N. (1936). Partijbestuur C.P.N. (1936 tot 1938).
Opmerkingen: Behalve voor het CPN-verzet was hij ook betrokken bij het KPD-verzet voor en tijdens de oorlog, het verzet van de Duitse communisten vanuit Nederland. Hij werkte samen met Wilhelm Knöchel.

Jansma, Geeske, Drachten 31-10-1906, Dienstbode
Woonachtig: Zwartelaan 16, Laren
Zij was anarchiste.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchiste. Dienstbode bij Lod. v. Mierop. Verloofd met J.A.Chr. Luiting. Vooraanstaand lid V.J.V. (1926). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Adres Vrije Jeugdbond.

Janssen, Henri Adelbert (Harry van Kruiningen, Harry Janssen), Hansweert 28-1-1906, Kunstschilder
Woonachtig: Laplacestraat 47 III, Amsterdam

Janssen, Otto, Barmen (D) 19-8-1902, Timmerman
Woonachtig: Rijnkade 8, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Anti-fascist. In Duitsland wegens hoogverraad veroordeeld tot 20 maanden en daarna naar Nederland uitgewezen. Bestuur afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Jansz, Theodorus Josephus, Amsterdam 13-4-1905, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: De Wittenstraat 10 B I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 19-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Janzen, Johan Hinrik (Jan van Gellekom, Pietersen, Leo), Amsterdam 14-9-1909, Stukadoor
Woonachtig: Goudenregenstraat 145 / Marnixstraat 378, Den Haag / Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Partijcongres C.P.N. (1935). Secretaris sectie Jordaan (1935). C.P.N. partij- en districtsbestuur (1939). Kandidaat gemeenteraad (1939). Lid controlecommissie C.P.N.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 3-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Wolvenplein Utrecht, Amersfoort, Vught, Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op 10 mei 1940 deed de politie een inval in het partijkantoor van de CPN in de Van Eeghenstraat 20 in Amsterdam om te verspreiden communistische pamfletten in beslag te nemen. De Politie trof daar Janzen aan. Janzen zei dat er inderdaad ongeveer 10.000 pamfletten met de titel ‘Door eenheid waakzaam’ voor verspreiding klaar lagen en dat er in de voorgaande dagen al meer verspreid waren, maar dat de verspreiding stop gezet was vanwege het uitbreken van de oorlog. De politie nam de pamfletten in beslag.
Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Hij heeft het communistisch verzet in Nederland opgebouwd. In een vergadering met Louis Jansen bij Cornelis Thie thuis werd De Waarheid opgericht en viel de keuze op die naam. Had wekelijks een bijeenkomst met Franciscus van Ophem en Johannes Hillebrand Rustemeijer, bij Van Ophem thuis. Hij dook eerst onder bij Nicolaas Bernardus Peeters in Den Haag en later bij Auke Jager in Haarlem. Hij was contactman tussen de landelijke leiding in Amsterdam en het communistisch verzet in Zuid-Holland. Hij organiseerde de koeriersdiensten, het stencilen, de technische ondersteuning en het verspreiden van De Waarheid. Hij werd gearresteerd toen hij op een afspraak in huis van Cornelis Aarnouts kwam, maar die was enkele dagen daarvoor al gearresteerd en Janzen werd opgewacht door een politieagent die in het huis was achtergebleven. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Jaring, Arie, Amsterdam 19-4-1922, Monteur
Woonachtig: 1e Wittenburgerdwarsstraat 7 I, Amsterdam
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort

Jaring, Catharina Maria Anna (To), Amsterdam 11-2-1917, Naaister
Woonachtig: Schinkelkade 17 II, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was verloofd met Leendert Jacobus Seegers.

Jasper, Jitse, Leeuwarden 1-8-1897, Schipper Rijnvaart
Woonachtig: Nassauhaven 5, Rotterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Gearresteerd: 12-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 13-3-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege ‘illegale propaganda’. Hij werd tegelijk met Pieter van Boven gearresteerd.

Jasper-Grohs, Carolina, Ludenberg (Duitsland) 16-6-1903
Woonachtig: Nassauhaven 5, Rotterdam
Gearresteerd: 12-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege ‘illegale propaganda’. Tegelijk met Pieter van Boven gearresteerd.

Jaspers, Wouter, Rotterdam 4-10-1910, Havenarbeider
Woonachtig: Oleanderstraat 18 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Groepshoofd C.P.N. (1938).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werkte samen met Jan Laurens Stuijt. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Jaspers-Van den Broek, Leentje Maria, Rotterdam 11-9-1912
Woonachtig: Oleanderstraat 18 A, Rotterdam

Jenck, Christiaan Hendrik, Den Haag 5-12-1896, Bloemenventer
Woonachtig: Van Ostadestraat 52, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Geroyeerd uit C.P.H. onder beschuldiging van sabotage (1934).
Gearresteerd: <11-1942, vrijgekomen 30-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij werd tot 6 maanden hechteneis veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Jessurum Lobo, Samuel Jacques (Sem), Sloten 5-11-1915, Boekhandelaar
Woonachtig: 2e Ceramstraat 27, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur V.V.S.U. (1939).
Gearresteerd: 19-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte mee aan De Waarheid en vervolgens aan de beveiliging van het partijapparaat tijdens het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Jettinghoff, Willem Pieter, Rotterdam 3-7-1924, Bankwerker
Woonachtig: 1e Schansstraat 35 B, Rotterdam
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Rotterdam 20-11-1951
Opmerkingen: Hij overleed aan de gevolgen van gevangenschap

Joha, Jacobus Marinus, Roosendaal 24-9-1909
Woonachtig: Maastricht
Gearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Maastricht

Johannesen, Henk
Woonachtig: Waterlooplein / Egelantiersgracht 184 III, Amsterdam

John, Fokke, Amsterdam 25-11-1914, Werkman stadsreiniging
Woonachtig: 2e Nassaustraat 20 III, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgelaten 15-3-1941, tweede arrestatie 11-1941, vrijgelaten 3-1942
Gevangenschap in: Lloydshotel, Amstelveenscheweg, Weteringschans.
Opmerkingen: Zijn broer stond als ‘communist’ vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. De eerste keer werd hij gearresteerd vanwege zijn activiteiten voor de organisatie van de Februaristaking; hij werd in het Lloydhotel ernstig mishandeld. Hij bracht stapeltjes exemplaren van De Waarheid naar verdere verspreiders.

Jong, Albert de (Bert), Leiden 21-8-1913
Woonachtig: Alexanderstraat, Leiden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Samen met Nicolaas Olivier jr. en Johannes Dubbeldeman plaatste hij brandbommen in de vuurwerkfabriek Kat, waardoor de fabriek afbrandde.

Jong, Andries de (Jan van Heek, Dries), Amsterdam 18-10-1891, Bioscoopexploitant
Woonachtig: Heemraadssingel 304 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 4-1-1941, vrijgekomen <8-1941, tweede arrestatie 19-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 12-10-1942
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het doen van een valse aangifte en niet dragen van een ster en een valse aangifte.

Jong-Bräuer, Meta Marga de, Görlitz (Duitsland) 11-7-1910
Woonachtig: Heemraadssingel 304 B, Rotterdam

Jong, Andries de, Rotterdam 16-1-1914, Kantoorbediende
Woonachtig: Joseflaan 45 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid centrale commissie communistische jeugdverenigingen (1938). Voorzitter communistische jeugdvereniging Raak (1938).
Gearresteerd: 4-1-1941
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Jong-Van der Perk, Gerardina de, Papendrecht 21-4-1909
Woonachtig: Joseflaan 45 A, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Jong, B. de
Woonachtig: Rohofstraat 35, Enschede

Jong, Bene de, Smallingerland 12-10-1911, Timmerman
Woonachtig: Gerbrand Bakkerstraat 12, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist. Vertrouwensman C.P.N.-districtsbestuur.
Gearresteerd: 9-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald dat hij voor de oorlog tot 6 maanden gevangenisstraf was veroordeeld wegens het schrijven van politieke artikelen in de pers en als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung KPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Jong, Boudewijn de, Oud Beijerland 31-8-1904, Machinist
Woonachtig: Polslandstraat 21, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinist. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 16-9-1941, vrijgekomen 10-11-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘vermoedelijk communist’.

Jong, Cornelis de, Rotterdam 16-6-1917, Kunstschilder
Woonachtig: Pietermanstraat 18, Rotterdam
Gearresteerd: 7-2-1945
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Overleden: Rotterdam 20-2-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en de Vrije Pers. Aan het eind van de oorlog was hij sectiecommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Jong-Huijzer, Neeltje de, Capelle aan den IJssel 31-10-1918
Woonachtig: Pietermanstraat 18, Rotterdam
Gearresteerd: 10-2-1945, vrijgekomen 28-2-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij was gehuwd met de in 1945 gefusilleerde Cornelis de Jong

Jong, Evert de, Amsterdam 23-3-1915, Tuinman
Woonachtig: Gorontalostraat 34 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Jong, Geert de, Schoterland 16-5-1892, Pakjesdrager
Woonachtig: Krabbenboschweg 33, Hengelo
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Lid gemeenteraad Hengelo voor de C.P.H. (1931).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 18-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Jong, Gerrit de, Almelo 12-2-1902, Koopman
Woonachtig: Gerard Doustraat 140 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 30-10-1942
Gevangenschap in: Arnhem
Opmerkingen: Hij werd door politieman R. Kuiper geassisteerd door vier politieagenten in zijn woning samen met Willem Olboeter gearresteerd omdat hij verdacht werd betrokken te zijn geweest bij een bomaanslag op een spoorlijn in bij Almelo. De politie werd gemaand om bij de arrestatie voorzichtigheid te betrachten. Beiden werden uitgeleverd aan de Sicherheitsdienst in Arnhem.

Jong, Hendrik Theodorus de (Henk), Den Haag 2-5-1918, Sorteerder
Woonachtig: Waterloostraat 66 / Blasiusstraat 83 III, Den Haag / Amsterdam
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij viel op 8-10-1942 op onderduikadres bij Dirkje Lund in de Blasiusstraat 83 III in Amsterdam tweehoog uit het raam bij het ophangen van de was. Hij werd met een schedelbasisfractuur in het ziekenhuis opgenomen en overleed de volgende dag. Het is zeer twijfelachtig of de voordacht voor het Eereboek terecht is, omdat zijn overlijden het gevolg van een ongeluk op zijn onderduikadres was.

Jong, Jacobus Kornelis de, Vlaardingen 21-9-1896, Bankbediende
Woonachtig: Vroesenlaan 36 D, Rotterdam

Jong, Karel de, Schiedam 19-6-1908, Los werkman
Woonachtig: Oudedijk 291, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 13-8-1942, vrijgelaten 14-8-1942, tweede arrestatie 31-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: De eerste keer werd hij door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst gearresteerd. Hij is na de tweede arrestatie kennelijk weer vrijgelaten, want hij werd op 19-2-1945 door de Justitie Dienst I opnieuw gearresteerd en bleef tot ver na de bevrijding in de strafgevangenis.

Jong, Lieuwe de, ‘t Meer (Heerenveen) 1-8-1881, Koopman
Woonachtig: Paulus Potterstraat 4, Den Haag

Jong, Lijkele de, Benedenknijpe 5-3-1897, Arbeider
Woonachtig: 84, Bovenknijpe (Heerenveen)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist. Dienstweigeraar. In februari 1920 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Jong, Markus de (Max), Nijmegen 3-6-1910, Perser
Woonachtig: Blasiussstraat 83 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Jong-De Vries, Margaretha de (Greet), Amsterdam 31-7-1918
Woonachtig: Blasiussstraat 83 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 16-8-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij werkte samen met Maria Lund mee aan de totstandbrenging van de Februaristaking.

Jong, Mattheus de, Steenbergen 23-12-1898, Timmerman
Woonachtig: Essenburgsingel 33, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door groep X van de Rotterdamse politie (Inlichtingendienst).

Jong, Mevr. de
Woonachtig: Hyacintstraat 13, Rotterdam

Jong, Pieter Gerardus Johannes de, Amsterdam 27-11-1913-Draaier
Woonachtig: Pythagorasstraat 26, Amsterdam
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid. Hij organiseerde de verspreiding van De Waarheid binnen metaalbedrijven.

Jong, Simon de (Piem), Amsterdam 20-8-1896, Procureur, repetitor
Woonachtig: Verhagen Metmanstraat 14, Rijswijk / Fraunhoferstraat 43 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Spreker. Secretaris Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing sectie Nederland (1927). Delegatie I.A.H. naar Rusland (1927). Juridisch adviseur I.R.H. (1926, 1932, 1938). Advocaat verschillende arrestanten opstootjes kazerne Assen (1926, 1927). Spreker op bijeenkomst N.R.H. Comité voor Indische bannelingen (1927). Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Spreker op vredesmeeting V.V.S.U. (Amersfoort 1936). Generale raad I.R.H. (1928). ST.F. Spreekt voor I.R.H./I.A.H. en voor Proletarische Vrijdenkers (1932). Debatteert met Albert de Jong bij de I.A.M.V. afdeling Krommenie.
Gearresteerd: 5-6-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Jong, Simon de, Hof van Delft 6-5-1908, Landbouwambtenaar
Woonachtig: Altingstraat 189, Den Haag
Gearresteerd: 11-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘kom. Zeitung gelesen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Jong, Tobias de, Den Haag 31-7-1903, Tekenaar
Woonachtig: Radiostraat 78, Hilversum

Jong, Willem de, Ouderkerk aan den IJssel 9-1-1886, Veehouder
Woonachtig: B 123, Ouderkerk aan den IJssel
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-1-1943, vrijgekomen 16-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was stateloos.

Jong, Willem de (Wim), Heerhugowaard 22-1-1920, Tuindersknecht
Woonachtig: Benedenweg 127, Sint Pancras
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman De Jong, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Jong, Willem Petrus Henri de, Den Haag 31-8-1907, Losarbeider
Woonachtig: Boerhavestraat 49, Den Haag
Gearresteerd: 12-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Jongbloed, Marinus, Leiden 5-11-1902, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Leiden
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-4-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Jonge, Adriaan Cornelis de, Amsterdam 26-11-1918, Kruideniersbediende
Woonachtig: Achillesstraat 40 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 18-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Jonge, Harm de, Scheemda 13-9-1901
Woonachtig: Singelstraat 101, Arnhem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Districtsbestuur C.P.N. (1937). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeldop de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Jonge, Jan de, Emmen 9-9-1895, Havenarbeider
Woonachtig: Beukweg 75, Hengelo
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 7-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Jonge, Johan de (Joop), Amsterdam 15-9-1919, Typograaf
Woonachtig: Albert Cuypstraat 48 II, Amsterdam
Gearresteerd: 29-1-1945
Overleden: Zaandam 9-2-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Jongebloed, Frans, Barsingerhorn 3-1-1899, Transportarbeider
Woonachtig: Martinus van der Hamstraat 8, Den Helder
Gearresteerd: 10-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor het Solidariteitsfonds.

Jongebreur, Jan, IJsselmonde 3-1-1904, Los werkman
Woonachtig: Goereeschestraat 11, Schiedam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Oranjehotel 27-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Volgens meestal valse Duitse opgave heeft hij zelfmoord gepleegd door zich op te hangen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Jongen, Hubert, Nieuwenhagen 22-10-1910, Mijnwerker
Woonachtig: Waubach (Ubach over Worms)
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme, Bremen
Overleden: Bremen 25-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Jongen, Johannes, Maastricht 7-7-1901, Grondwerker
Woonachtig: Bassin 6, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1942, vrijgekomen 7-1942, tweede arrestatie 15-9-1942, vrijgelaten 19-11-19143
Gijzeling: Tweede keer gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Jongepier, Frederik (Frits), Brielle 11-5-1911
Woonachtig: Parallel 136, Apeldoorn
Gearresteerd: <2-1943, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Jongh, Jan de, Amsterdam 9-2-1912, Opperwachtmeester politie
Woonachtig: Van Woustraat 237 II, Amsterdam
Overleden: 7-5-1945
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de aanslag op het Bevolkingsregister, hulp aan onderduikers, sabotage, ophalen van gedropte materialen en het vervalsen van persoonsbewijzen. Verder was hij betrokken bij de aanslag op de politieman Willem Ritman, die veel onderduikers verraadde.
Hij werd op het Damrak door Duitse militairen vanuit een hotelraam van het Victoria hotel doodgeschoten, toen hij met een witte vlag probeerde een einde te maken aan schietpartijen vlak voordat de Canadese troepen de stad in trokken. Vlak daarvoor had hij samen met anderen nog kans gezien om een einde te maken aan een schietpartij op de Dam waarbij 19 ongewapende feestvierende burgers door Duitse militairen werden doodgeschoten.

Jongh, Willem Karel de, Rotterdam 29-9-1912, Analist
Woonachtig: Olmenstraat 18, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij vervaardigde springstoffen.

Jonker, Andries (Dries), Amsterdam 11-10-1900, IJsbereider
Woonachtig: Bataviastraat 30 I, Amsterdam
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Soest (Duitsland) 28-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en hielp communistische verzetsmensen onderduiken.

Jonker, Jan Willem, Apeldoorn 1-3-1919, Stukadoor
Woonachtig: Talingweg 13, Apeldoorn
Gearresteerd: 2-2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Sachsenhausen, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.

Jonkman, Hennie
Woonachtig: Bedumerweg, Groningen

Joon, Dirk, Ursen 5-1-1896, Uitvoerder
Woonachtig: Acacialaan 21, Schiebroek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verdächtigt eine von S.D. gesuchte Person versteckt zu haben’.

Joosten, Arend, Groningen 11-2-1916, Bakker
Woonachtig: Liesboschweg 57, Jutphaas
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 17-8-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-3-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP. Hij had een leidinggevende rol bij de productie van De Waarheid.

Jorritsma, Willem (Wim), Leeuwarden 10-12-1920, Student
Woonachtig: Mathenesserplein 14 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 15-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Jourgrau, Dov (Dubi), Radautz (Roemenië) 15-6-1902, Meubelmaker
Woonachtig: 1e Boerhavestraat 15 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: >7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had de Roemeense nationaliteit. Hij kwam voor de oorlog vanuit Palestina naar Nederland. Hij dook vroeg in de oorlog samen met zijn echtgenote Lea Friedmann onder. Nadat zij op 22-7-1942 gearresteerd was, verliet hij zijn onderduikadres met het oogmerk een Duitser te doden.

Juliana
Woonachtig: Van der Duyn van Maasdamlaan 3 A, Huizen

Jurriens, Gerrit, Velp 9-6-1892
Woonachtig: Nijmegen

Jusuf, H.
Woonachtig: Kloksteeg 12, Leiden
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Kaa, Anna Maria Adriana van de, Leeuwarden 22-4-1923
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaa, Bernardus Albertus van de, Huizum 8-7-1929
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaa, Johannes George van de (Jan), Wageningen 28-11-1897, Steendrukker
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Gearresteerd: 3-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaa-Peters, Hendrika Bernardina van de, Arnhem 14-3-1899
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaa, Johannes George van de (Jan), Haarlem 13-5-1928
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaa, Lena Petronella van de (Leny), Schoten 22-4-1923
Woonachtig: Beethovenstraat 51, Leeuwarden
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het in eigen huis stencilen van de Friese versie van De Vonk en de distributie daarvan.

Kaaij, Antonius Petrus Jan, Den Haag 29-8-1904, Timmerman
Woonachtig: Mariottestraat 41, Den Haag
Gearresteerd: 7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kaaijk, Pieter, Koog aan de Zaan 14-10-1912

Kaak, Jan, Delfshaven 21-9-1880, Havenarbeider
Woonachtig: Leeuwensteinstraat 25, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 12-2-1943, vrijgekomen 20-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Kaas, Jacques, Rotterdam 9-5-1915, Regenjasplakker
Woonachtig: Tugelaweg 139 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-8-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Kadt, Herman Henri de, Rotterdam 18-4-1907, Bedrijfsorganisator
Woonachtig: Coolhaven 150, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Saloncommunist. C.P.N. District Rotterdam (1940). Sectiebestuur C.P.N. (1939). Op vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 29-5-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op zowel de Haagse lijst als Rotterdamse van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Hamm, Dachau
Overleden: Dachau 17-10-1941 Opgehangen
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd in 1933 door België uitgewezen vanwege het maken van communistische propaganda. Hij was direct na de Nederlandse capitulatie door kameraden per bakfiets uit het ziekenhuis gehaald, waar hij na een motorongeluk met een gebroken been in het gips lag. Hij werd gearresteerd door een team bestaande uit de Duitsers Kilb, Kögl en Häckl van de Geheime Feld Polizei en enkele Rotterdamse politiemensen die door burgemeester Oud ter beschikking waren gesteld. De Duitsche politiemannen maakten twee weken eerder deel uit van een grotere groep die in Amsterdam een meerdaagse arrestatieactie startten. Door de politie werd vastgelegd dat De Kadt vanwege ‘spionnage of communistische agitatie’ gearresteerd werd, wat pure onzin was, want de plannen voor de Duitse arrestatieacties waren al voor de Duitse inval gemaakt. Het was duidelijk misleidende onzin, want De Kadt kon nog niet lopen. Ondanks dat hij al overleden was, stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden en omdat zijn vrouw naar Den Haag was verhuisd werd hij aan de Haagse lijst van communistische gijzelaars toegevoegd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.

Kadt-Van Aalten, Betty Bernardine de, Rotterdam 30-4-1907, Verpleegster
Woonachtig: Coolhaven 150 / Van Aerssenstraat 17, Rotterdam / Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: eerste arrestatie 29-5-1940, vrijgekomen 9-1940, tweede arrestatie 17-10-1942
Eerste keer gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Hamm, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 10-9-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij werd de eerste keer gearresteerd vanwege ‘spionnage of communistische agitatie’, hetgeen pure fantasie van de politie was, want de arrestatie was in Duitsland al ver voor het uitbreken van de oorlog gepland.

Kahlfuss, Mathilda (Tilly, Corry), Amsterdam 28-7-1915, Strijkster
Woonachtig: Kribbestraat 59 I, Amsterdam
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij had niet de Nederlandse nationaliteit. Haar broer Karel staat als ‘communist’ vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst als ‘communist’. Hij was als vrijwilliger voor de Internationale Brigade naar Spanje gegaan, waar hij vermist raakte, waarna er nooit meer iets van hem vernomen is: waarschijnlijk gesneuveld. In het begin van de oorlog verleende zij onderdak aan een ondergedoken Duitse communistische vluchteling. Vervolgens verspreidde zij De Waarheid, plakte pamfletten aan muren en schilderde leuzen. Vervolgens trad zij toe tot CS6, waar zij koerierster was en wapens transporteerde. Ernst Klijzing dook bij haar onder. Zij werd lid van de Raad van Verzet. Zij verspreidde in het laatste oorlogsjaar samen met Petra Eldering De Waarheid, De Vrije Katheder en andere illegale lectuur.

Kajat, Madioen (Nederlandsch Oost Indië) 14-1-1912, Huisbediende
Woonachtig: Antonie Heinsiussstraat 28, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam\
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Kalf, Wouter Antonius, Amsterdam 21-11-1893, Stukadoor
Woonachtig: Heer Halewijnstraat 9 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Communist. Spreker. Redacteur Vakbewegingsnieuws. Redacteur De Strijder. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was van 1926 tot 1934 lid van de SDAP en daarna van de CPN. Hij organiseerde de verspreiding van De Waarheid. Hij werd tijdens de Februaristaking op het Stationsplein gearresteerd door agent van politie Ten Haaft ter zake van opruiing en vanaf het politiebureau naar de Sicherheitsdienst overgebracht. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Politische Betätigung’.

Kalker, Joseph Emanuel (Buster), Eindhoven 8-10-1900, Tandarts
Woonachtig: Laan van Nieuw Oost Indië 148, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 13-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Monowitz-Buna, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 2-12-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Kalman, J.
Woonachtig: Deliplein 6 A, Groningen

Kalsbeek, Jan van, Utrecht 7-9-1904, Varensgezel
Woonachtig: Agathastraat 101, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 16-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 5-8-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had de leiding over een groepje binnen De Vonk-groep, voornamelijk bestaande uit voormalige Spanjestrijders, dat omstreeks 20 mei 1940 gevormd werd en dat sabotageacties ging ondernemen als auto’s onklaar maken en telefoonkabels doorsnijden. Hij dook in 1941 enige maanden onder bij Teunis van der Kroft. Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942.
Hij maakte deel uit van een sabotagegroep van de mil, aangestuurd door Gerrit Kastein, verder bestaande uit Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Dominicus Middendorp en Gerard van der Laan, die een opslagplaats voor hooi en stro van de Wehrmacht in de Lulolfsdwarsstraat in de brand staken.
Na een arrestatieactie bij Gerbert Bakker had de Sicherheitsdienst politiemannen in de woning achtergelaten die iedereen moesten arresteren die aanbelde. Kalsbeek belde aan, begreep onraad toen de politieman in burger Jan Hendrik Schoo de deur opende en nam de benen achtervolgd door Schoo en de op het rumoer afgekomen politieagent Johannes Tamboer. Kalsbeek trok een pistool dat hij Piet Wapperom had gekregen, maar dat was defect. Schoo schoot tijdens de achtervolging op Kalsbeek. Kalsbeek vluchtte een winkel binnen. Vervolgens kwam er ook nog assistentie van politieagent Bouke Boersma. Toen Kalsbeek weer naar buiten kwam schoot Boersma op hem en toen de kogels op waren schoot Schoo ook nog een paar keer; Tamboer schoot niet omdat hij geen kogels had. Schoo raakte Kalsbeek via de rug in de longen. Na een poos in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest naar het Oranjehotel overgebracht, waar hij ter verpleging een celgenoot mocht kiezen: hij koos Piet Wapperom. Schoo en Boersma kregen ieder een beloning van 300 gulden, maar Tamboer niet, omdat hij bij gebrek aan munitie niet geschoten had (tamboer was hier verschrikkelijk verontwaardigd over). Kalsbeek werd door het Kriegsmarinegericht in Utrecht ter dood veroordeeld wegens wapenbezit.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kalshoven, Johan Cornelis, Amsterdam 31-12-1922, Student
Woonachtig: Cornelis Krusemanstraat 12 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-6-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op 24 juni 1943 doet zijn vader aangifte dat zijn zoon sinds de vorige dag spoorloos is en verzoekt om opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst mensen te arresteren en de familie in het ongewisse te laten, andere politiebureaus hadden een verbod gekregen om verwanten van spoorloos verdwenen mensen naar de Inlichtingendienst door te verwijzen.

Kam, Franciscus Anthonius van der (Frans), Delft 14-12-1912

Kam, Pieter Franciscus van der, Delft 14-12-1906, Werknemer Calvé, sigarenwinkelier
Woonachtig: Van Bosschestraat 35, Delft
Gearresteerd: 6-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 24-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had in 1942 de leiding over de illegale CPN in Den Haag, waarvoor hij gekozen was omdat hij vrij onbekend was. Hij verzorgde de copy voor De Waarheid en stencilde en verspreidde die. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg samen met Huibertus de Hoog, Cornelis Kok, Hendrik Molenkamp en Cornelis Smit. Toen hij bij zijn arrestatie probeerde te ontvluchten, werd hij door Johannes Hubertus Veefkind in een been geschoten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kam, Willem Nicolaas van der, Delft 25-3-1904
Woonachtig: Van den Boschstraat 32, Delft
Opmerkingen: Hij werkte samen met Cornelis Kok.

Kamp
Woonachtig: De la Reijstraat 103, Rotterdam

Kampen, Antonie van (Toon), Amsterdam 21-9-1907, Magazijnbediende
Woonachtig: Spaarndammerstraat 18 I links, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Colporteur Volksdagblad (1938).

Kampen-Huig, Annechina van (Annie, Ans), Den Helder 28-2-1911
Woonachtig: Spaarndammerstraat 18 I links, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 20-4-1941
Gevangenschap in: Anrath, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Zij werd voor haar rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Kampen, Arnold van, Groningen 5-7-1918, Metaalarbeider
Woonachtig: Raamstraat 13, Groningen
Gearresteerd: 28-3-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illeg. Tätigkeit’.

Kampen, Cornelis van, Rotterdam 11-3-1911, Loodgieter
Woonachtig: Mathenesserdijk 299, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Kamradt, Albert Alfred (Karl, Ernst, Paul Kaiser), Goschin (bij Danzig) 16-9-1903, Kleermaker / Smid
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oberhausen, Keulen
Overleden: Keulen 17-7-1944
Opmerkingen: Hij de Duitse nationaliteit.

Kanis, Gerrit, Oldebroek 11-2-1904
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kanis, Jan, Oldebroek 25-12-1900
Woonachtig: Anna Paulownastraat 36, Amersfoort
Gearresteerd: <3-1944
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung’.

Kanis-Paans ook genoemd Paanes, Petronella, 1906
Woonachtig: Anna Paulownastraat 36, Amersfoort

Kanteman, Iwan Hugo, Albina (Suriname) 7-1-1908, Zeeman
Woonachtig: Iepenplein 14 II, Amsterdam
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Gearresteerd: 10-6-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Overleden: Langenstein 19-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Kantinga, Jan, Rosmalen 1-12-1898
Gearresteerd: 16-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kantinga, Juurien, Veendam 6-5-1924
Gearresteerd: 16-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kaper, Poppe, Westewijdenes 18-4-1886
Woonachtig: Nachtegaalstraat 89, Haarlem
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Propagandist C.P. Behoort tot de oppositie. R.S.A.P. (1938). Spreker. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P.
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kappel, Karel, Haarlem 23-1-1914, Monteur
Woonachtig:6e Vogelstraat 5, Amsterdam
Opmerkingen: De Waarheid werd bij hem thuis gestencild.

Kappen, Jacob, Emmen 9-8-1895
Woonachtig: Moorweide 9, Emmer-Compascuum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.

Kaps, Alfons, Neustadt im Ober-Schlesien 3-4-1901, Kelner
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 12-1-1943
Overleden: Düsseldorf 1-3-1943

Kapteijn, Fernanda, Utrecht 22 januari 1925
Woonachtig: Utrecht
Opmerkingen: Zij was koerierster.

Kar, Albert van der (Ab), Amsterdam 17-3-1920, Scheepsbouw
Woonachtig: Dijkstraat 22, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 1-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sobibor 9-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met overtreding van anti-Joodse voorschriften, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Ohne Stern’.

Kar, Alida van der (Alie), Amsterdam 7-9-1886
Woonachtig: Blasiusstraat 81 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 2-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sobibor 11-6-1943
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Kar, Jacques van der, Amsterdam 4-8-1917, Koopman
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 213 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kar-De Vries, Jans van der, Amsterdam 7-4-1918, Mantelwerkster
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 213 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kar, Jules van der, Amsterdam 28-6-1915, Boekbinder
Woonachtig: Dijkstraat 22, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris V.C.O.O. (1938). [Vereeniging voor Cultuur, Ontwikkeling en Ontspanning]
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: begin 3-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij deed voorbereidend werk voor de Februaristaking.

Kar, Wolf van der, Amsterdam 17-10-1880, Diamantbewerker
Woonachtig: Van Woustraat 68 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuurslid C.P.H.L.C. afdeling Amsterdam (1926).
Gearresteerd: 2-6-1942
Gevangenschap in: Euterpestraat, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 17-9-1942
Opmerkingen: Hij werd op 2 juni 1942 door brigadier van politie Schagen gearresteerd omdat hij als Jood over de Albert Cuijpmarkt liep, hetgeen verboden was. Hij werd vanaf het politiebureau naar de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat overgebracht. (Het is niet zeker of dit de uiteindelijk arrestatiedatum is, maar het feit dat zijn echtgenote pas veel later in Westerbork aankwam, lijkt dat te bevestigen.)
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Kar-Polk, Henriette van de, Amsterdam 24-12-1916, Naaister
Woonachtig: Magerfonteinstraat 4 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Karssen, Hendrik, Amsterdam 13-11-1917, Assistent arts
Woonachtig: Westerscheldeplein 33 III, Amsterdam
Gearresteerd: 12-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij was lid van het studentenverzet. Hij werd gearresteerd vanwege het vervoeren en verspreiden van vervalste papieren. Hij werd op 12 augustus 1943 door de Nederlandse agent van politie Bollens van de Sicherheitsdienst in Den Haag samen met Harm Veldman en Rudolf van Dijk gearresteerd en 14 augustus overgebracht naar de Sicherheitsdienst aan de Nieuwe Parklaan 76 in Den Haag (Windekind waar Joodse Zaken was gevestigd), maar kennelijk later weer vrijgelaten. Hij wist op 11 mei 1944 uit buitencommando Eindhoven te ontsnappen.

Karssen, Jacobus Pieter, Hoorn 13-5-1916
Woonachtig: Gedempte Turfhaven 64, Hoorn
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught

Karstanje, Abraham Jacobus (Bram), Leiden 11-8-1907, IJzerwerker
Woonachtig: Van Swindenstraat 40, Schiedam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was in Spanje hospitaalsoldaat. Hij was stateloos. Hij verspreidde De Vonk en andere illegale lectuur.
De verzetsman Karstanje die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Karstanje, Abraham Jacobus (Bram)
Woonachtig: Nieuwsticht Midden 8, Schiedam
Opmerkingen: Hij was een zoon van Hubregt Karstanje.

Karstanje, Elisabeth Hendrika (Els), Leiden 7-11-1910

Karstanje, Els, Schiedam 6-10-1922
Woonachtig: Nieuwsticht Midden 8, Schiedam
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Johannes Pieter Schalker.
Opmerkingen: Zij was een dochter van Hubregt Karstanje.

Karstanje, Frederik
Woonachtig: Nieuwsticht Midden 8, Schiedam
Opmerkingen: Hij was een zoon van Hubregt Karstanje.

Karstanje, Frederika Maria (Freek), Leiden 5-2-1905

Karstanje, Hubregt, Den Haag 15-6-1894, Draaier
Woonachtig: Nieuwsticht Midden 8, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad (1923, 1939). Distributie De Tribune (1934). Bestuur afdeling C.P.N. (1939). Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921.
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Dachau
Overleden: Dachau 27-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer gearresteerd omdat hij ‘communist’ was.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Karstanje, Jan
Woonachtig: Mariastraat 78, Schiedam

Karstanje, Johannes (Jan), Den Haag 14-1-1898, Autogeenlasser
Woonachtig: Kortlandstraat 19 A, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Sint-Michielsgestel, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Karstanje-Knoppert, Maria (Opoe), Schiedam 31-7-1878
Woonachtig: Zalmstraat 19, Schiedam

Kartoef, Philip, Amsterdam 5-6-1905, Plakker
Woonachtig: Hofmeyrstraat 2 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Kasemier, Adrianus Hendrik, Dragten 16-121905

Kasemier, Engbert Adrianus Roelof, Wanne (Duitsland) 12-8-1909, Mijnwerker
Woonachtig: Kasteellaan 83, Heerlen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Diende in Internationale Brigade Spanje (1937-1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 13-2-1941, vrijgekomen 9-4-1941, tweede arrestatie 30-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Natzweiler, Mittelbau-Dora
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij maakte deel uit van een verzetsgroep rond Albert Pötze.
De verzetsman Kasemier die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kaspers, Kasper, Gasselte 18-8-1905, Landarbeider
Woonachtig: Gasselternijveenmond 10, Gasselternijveen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief in de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 10-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Melk 25-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij liet Jan Stoffer Alberts bij zich thuis onderduiken. Hij verspreidde illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitgl. d. KPN’. Hij had in Buchenwald een Schreibverbot.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kaspers, Klaas, Terschelling 15-11-1918, Nachtwaker museum Boymans
Woonachtig: Burgemeester Meineszlaan 6, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 was hij als dienstplichtige met de rang van sergeant en in de functie van groepscommandant gelegerd in de IJssellinie bij Westervoort met het oogmerk om een nabij gelegen brug te beveiligen. Vroeg in de ochtend op 10 mei 1940 meldt zich een groep van 28 militairen in Nederlands uniform met fietsen bij zijn post. Waarschijnlijk is het nog voordat Duitse troepen in Duits uniform de grens overschreden hebben. Hij ziet dat de mitrailleurs een vorm hebben die van de Nederlandse afwijken. Hij vraagt de leider van de groep om het wachtwoord en die probeert hem af te bluffen me de tegenvraag of hij wel gerechtigd is die vraag te stellen. Klaas vertrouwt de zaak niet en besluit zijn ondergeschikten opdracht te geven om hun wapens met scherp te laden en tevens de enige mitrailleur met scherp te laden en op een geschikte plek in stelling te brengen. Vervolgens eist hij van de gearriveerde militairen onder bedreiging van de mitrailleur hun wapens in te leveren. Daaraan wordt voldaan. Bij nadere inspectie blijkt het om Duitse militairen in Nederlands uniform te gaan, waarbij de helmen van karton nagemaakt blijken te zijn. Hij laat ze als krijgsgevangenen per vrachtwagen afhalen en wegvoeren (volgens het toen geldende oorlogsrecht mochten militairen valselijk gekleed in het uniform van de tegenstander onmiddellijk zonder proces doodgeschoten worden). Daarna hoort hij in de verte ontploffingen en beseft dat de oorlog is uitgebroken. Even later wordt hij zelf onder bedreiging door tanks krijgsgevangen gemaakt. Hij had ondanks dat er niet geschoten werd een levensgevaarlijke actie, die voor de verdediging van Nederland van vitaal belang was, tot een goed einde gebracht en waarbij een overmacht aan beter bewapende vijandelijke militairen krijgsgevangen werden gemaakt. Door zijn actie konden de bruggen over de IJssel bij Westervoort tijdig opgeblazen worden en de Duitse opmars vertraagd worden. Feitelijk kwam hij voor de Militaire Willemsorde in aanmerking.
Als krijgsgevangene heeft hij vier weken in Duitsland gevangen gezeten, waarbij op het laatst in Stalag II-D bij Stargar.
Hij legde in 1942 samen met Jacobus Hoek en Izaäk Sies een brandbom in de bioscoop Luxor, maar de beginnende brand werd ontdekt doordat een vrouw haar paraplu vergeten was en kort na het einde van de voorstelling terugkeerde.

Kastein, Gerrit Willem (Jan Bakker, Opzeeland, Klaas), Zutphen 25-6-1910, Zenuwarts, psychiater
Woonachtig: Van der Aastraat 14, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arts. Communist. Leest De Tribune. Leidt ambulance uitgezonden door Commissie Hulp aan Spanje (1936; datzelfde jaar weer teruggekeerd naar Nederland). Spreker. Comité van actie tegen het slagkruiserplan (Den Haag 1940).
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 19-2-1943
Gevangenschap in: Binnenhof
Overleden: Den Haag 19-2-1943
Onderscheiding: Verzetskruis 1940-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Op 17 mei werd bij Toon van der Kroft thuis het Haags communistisch verzet (Vonk-groep) opgericht door Gerrit Kastein, Jan Geluk, Willem van ‘t Veen en Toon van der Kroft. De eerste poging om hem te arresteren was op 31 augustus 1941; op 1 september was er een huiszoeking meteen daarna dook hij onder bij de arts Karel Bolle in Pijnacker. Op 2 september 1942 deden Jilis van der Weerd van de Documentatiedienst en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden een poging hem te arresteren.
Hij was medeoprichter het medisch contact, het studentenverzet en De Vrije Katheder; hij stuurde de Nederlandse Volksmilitie en CS6 deels aan. Hij gaf opdracht tot vele bomaanslagen op spoorwegen op diverse plekken in Nederland en brandstichtingen in bioscopen die Duitse propagandafilms draaiden en ook op de opslagplaats van hooi en stro voor de Wehrmacht in Den Haag. Hij moet beschouwd worden als Nederlands belangrijkste verzetsman. Hij schoot de door de Duitsers tot secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten benoemde NSB’er Reydon en zijn vrouw dood en was betrokken bij het doodschieten van generaal Hendrik Alexander Seijffardt die voor de oorlog de chef van de Generale Staf was en tijdens de oorlog de leiding had over het Nederlandse vrijwilligerslegioen dat voor de Duitsers in de Sovjet Unie vocht.
De nacht van 18 op 19 februari 1943 bracht hij door bij zijn vriend, collega en medeverzetsman Rhijnvis Feith aan de Stationsweg 4 in Den Haag. Die nacht sliep Jan Rik van Gilse ook op dat adres. De volgende ochtend had hij een afspraak met zijn echtgenote op het station Hollands Spoor. Zij bracht hem drie pistolen.
Hij had een afspraak met Pieter Wapperom gepland op 19 februari 1943 in een café vlak bij het station in Delft. In Delft zou hij met Wapperom een plan doornemen om tegelijkertijd door heel Nederland arbeidsbureaus in brand te steken, zodat de uitzending voor de Arbeitseinsatz van arbeiders naar Duitsland ernstig gehinderd zou worden. Kastein zag er eerder erop toe dat Wapperom de afspraak in zijn agenda opschreef evenals een afspraak in Utrecht tussen Wapperom en Nico Bergsma. In de vergaande onderzoeken naar de Nederlandse Volksmilitie was de Rotterdamse Sicherheitsdienst bij Bergsma uitgekomen en had hem gearresteerd. Daardoor kon Wapperom in Utrecht gearresteerd worden, waarna de aantekening van de afspraak met Kastein gevonden werd. Kastein werd opgewacht en gearresteerd.
Bij de arrestatie verzette Kastein zich heftig, zodat een fouillering niet mogelijk was. Bij een Sicherheitsdienstauto aangekomen zag hij kans een pistool te trekken en verwondde met een schot de in de auto zittende Sicherheitsdienstman Ernst Knorr. Bij fouillering werd op Kastein een agenda gevonden met een notitie over een afspraak in een koffiehuis bij station Laan van Nieuw Oost Indië in Voorburg. Toen de auto op bij het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst aan het Binnenhof in Den Haag kwam, toonde Kastein zich bereid om met de Sicherheitsdienst naar die tweede afspraak te gaan. Bij het koffiehuis aangekomen stapte de Rotterdamse Sicherheitsdienstman Johannes Hoffmann uit en liep naar het koffiehuis. Kastein trok geboeid een pistool dat bij de fouillering over het hoofd was gezien aangezien hij bij zijn kruis had verborgen en daar werd niet goed gefouilleerd had hij van Anton van der Waals geleerd. Kastein verwondde de chauffeur de Rotterdamse Sicherheitsdienstman Martin Kohlen, sprong uit de auto en holde weg. Omdat hij geboeid was kon hij niet echt hard lopen en werd snel achterhaald en vervolgens naar Het Binnenhof gebracht. Daar trok hij het derde pistool, richtte het op zijn borst en schoot, maar het wapen ketste. Kastein werd naar de verhoorkamer op de tweede verdieping op het Binnenhof gebracht en aan een stoel vastgebonden. Toen hij met en bewaker werd achtergelaten sprong hij plotseling overeind en sprong met stoel en al voorover door het gesloten raam. Hij kwam neer aan de voeten van een collega en de echtgenote van een broer van de schrijver Menno ter Braak. Kastein liep een schedelbasisfractuur op en overleed kort daarop in ziekenhuis Zuidwal. Dit soort sprongen was kennelijk binnen de gewapende sabotagegroepen van de CPN doorgesproken, want kort daarvoor had Hendrik Speksnijder bij de Sicherheitsdienst in Rotterdam een identieke sprong gemaakt.
In het koffiehuis in Voorburg had de beruchte landverrader Anton van der Waals op Kastein zitten wachten, omdat hij onder een valse naam een afspraak met Kastein had. Plotseling hoorde hij schieten en zag tot zijn verbazing vier mannen met getrokken pistool naar buiten stormen, maar ze kwamen te laat want ze zagen de auto snel weg rijden. Kennelijk had Kastein met deze afspraak de bedoeling hem te liquideren, want de vier mannen waren een groep communisten onder leiding van Lucas Spoor. Als psychiater had Kastein waarschijnlijk de blufverhalen van Van der Waals doorzien en hem herkend als een V-Mann waar meerdere verzetsgroepen in Nederland jacht op maakten.

Kastein-Sachse, Elisabeth Marie, Reichenbach (Duitsland) 9-2-1907
Woonachtig: Van der Aastraat 14, Den Haag.
Opmerkingen: Zij overhandigde haar echtgenoot Gerrit Kastein op 19-2-1943 op station Hollands Spoor drie pistolen, die nodig waren om Anton van der Waals te liquideren in het koffiehuis bij het stationnetje Laan van Nieuw Oost-Indië. Na de oorlog legde zij een verklaring af dat op 2 september 1941 twee politiemannen, te weten Willem van Duivenboden en Jilis van der Weerd, ‘s-avonds omstreeks 7 uur bij haar aanbelden om haar echtgenoot te arresteren, wat in een proces-verbaal onder ambtshalve eed werd vastgelegd en door haar werd ondertekend. Deze verklaring haalde het alibi van Johannes Veefkind onderuit, die volgens verklaring van Bernard Robers en Frederik Donderwinkel bij de moord op Herman Holstege aanwezig was, terwijl Veefkind dit ontkende met de verklaring dat hij toen bij de woning van Gerrit Kastein was. Collega’s van Veefkind, waarschijnlijk vooroorlogse leden van de Haagse Politie Inlichtingendienst, hebben een ‘waarheidsgetrouwe kopie’ van de verklaring van Elisabeth Kastein-Sachse gemaakt, waarin als enige de zin over het aanbellen was weggelaten. De verantwoordelijke onbekende politiemannen pleegden daarmee schriftelijk meineed om zo Veefkind van de beschuldiging van de martelmoord te redden.

Kat, Arend, Zaandam 13-1-1921, Onderwachtmeester Staatspolitie
Woonachtig: Politiekazerne Cornelis Troostplein 23, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij heeft de nationaal-socialistische politieopleiding in Schalkhaar gevolgd.

Kat, Cornelis Hendricus, Amsterdam 11-1-1898, Magazijnbediende
Woonachtig: Polluxplein 10, Amsterdam
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme

Kat, M. de
Woonachtig: Lagendijk 109 B, Ridderkerk

Katan, Ernst, Hilversum 30-4-1923, Musicus
Woonachtig: Westerscheldeplein 1 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork
Overleden: Westerbork 6-9-1944 Nekschot
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte koeriersdiensten en vervoerde wapens. Hij zorgde voor bonkaarten en vals Persoonsbewijzen voor Joodse onderduikers. Gearresteerd door de treincontrole die onder leiding van Krieno Hendrik Luurssen van de Haagse Politie Inlichtingendienst stond. Begin september 1944 wist hij met vier andere Joden uit Westerbork te ontsnappen om aan een transport naar Duitsland te ontkomen, waar ze weinig goeds van verwachtten. Ze werden kort daarop toch weer gepakt en vervolgens met een nekschot afgemaakt.

Katan, Hans (Bernard), Hilversum 9-8-1919, Student
Woonachtig: Westerscheldeplein 1 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 18-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een van de oprichters van CS6. Hij deed mee aan de overval op het Amsterdams bevolkingsregister. Hij was betrokken bij het gewapend verzet. Hij werd gearresteerd in de woning van de auteur Ed Hoornik.

Kater, Adrianus Josephus Marie (Adriaan, Aart), Heemskerk 7-10-1906, Transportarbeider
Woonachtig: Galgenweg 20, Beverwijk
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dient waarschijnlijk in Internationale Brigade Spanje (1937).
Gearresteerd: 8-7-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij wilde in 1944 naar het oosten uitwijken; hij kwam in contact met Johanna van Soelen, een verraadster die in het verzet was geïnfiltreerd. Zij zei dat ze hem verder kon helpen. Ze lokte hem in Deventer in de val. Kater kon vanuit de gevangenis via zijn was goed een briefje naar huis smokkelen, waarin hij meldde dat Van Soelen de verraadster was. Vervolgens werd op 18 februari 1945 Van Soelen door Jan Bonekamp geliquideeerd.
Hij gaf in Vught als arrestatiereden op ‘Untertaucher’ en was lid van de CPN.
De verzetsman Kater die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kattenburg, Elisabeth, Amsterdam 15-11-1899, Naaister
Woonachtig: Holendrechtstraat 13 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Kaufmann, Grete Ellen A., Büdingen (Duitsland) 16-4-1927
Woonachtig: Bellamystraat 4, Utrecht
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Theresienstadt
Opmerkingen: Zij was stateloos

Kautz, Johannes Abraham Jacob, Den Haag 23-9-1903, Machinearbeider
Woonachtig: Nicolaas Tulpstraat 55, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kedde, Bernardus Johannes, Deventer 15-7-1898, Kantoorbediende
Woonachtig: Prof. Kamerlingh Onneslaan 134 B, Schiedam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Journalist. Colportage De Tribune (voor 1934). Bestuur S.T.F. C.P.N. bestuur afdeling Schiedam en district Rotterdam (1940). Bij vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940). E.M.M. (1940).
Gearresteerd: eerste arrestatie 14-3-1941, vrijgekomen 17-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Keesman, Hendrik, Nieuwer-Amstel 30-10-1895, Metaalbewerker
Woonachtig: Maria aan de Vissersmaas 4, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Philips (voor 1930 ontslagen)/ Mijnwerker. Communist. Propagandist De Dageraad (1929). Verspreiding van en publicatie in communistische bedrijfskrant Het woord van den mijnslaaf(1930). Bereid tot aanslag op brug Roermond (1922). Penningmeester C.P.H. afdeling Heerlen (1929). Districtsbestuur C.P.N. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 12-9-1940, vrijgekomen 10-1940, tweede arrestatie 4-1942
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Keijzer, Gerrit Anthonius, Sloten 13-8-1894, Los werkman
Woonachtig: Spaarndammerdijk 649, Amsterdam

Keilman, Sjerp Jacobus, Loosduinen 30-7-1900, Loodgieter
Woonachtig: Larixlaan 14, Den Haag
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Keip, Margarethe (An, Annie), Wuppertal (Duitsland) 12-5-1904, Textielarbeidster
Woonachtig: Hoofdweg 288 II, Amsterdam
Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Opmerkingen: Zij had niet de Nederlandse nationaliteit. Zij was een van de oprichters van de mil-groep. Zij huwde meteen na de oorlog Maurits Meijer.

Keizer, Adrianus de, Rotterdam 5-8-1913, Elektrisch lasser
Woonachtig: Zwaanshals 128 B, Rotterdam
Gearresteerd: 1-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Amsterdam, Vught, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij vervulde een leiding gevende rol. Er werden vergaderingen bij hem thuis gehouden. Hij vervoerde stencilmachines. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werd op4-5-1942 door een politieagent van de Haagse Politie Inlichtingendienst (vermoedelijk Johannes Hubertus Veefkind) van Rotterdam naar het Oranjehotel overgebracht.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Keizer, Dirk, Rotterdam 30-10-1900, Meubelmaker
Woonachtig: Vinkenstraat 41 B, Rotterdam
Gearresteerd: 7-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau
Overleden: thuis 15-7-1949
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. In Dachau gaf hij op als arrestatiereden ‘illegaler Propaganda verdächtig’. Hij is na de oorlog overleden ten gevolge van de mishandelingen in het concentratiekamp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kelholt, Jan, Zutphen 15-12-1885, Behanger
Woonachtig: Blekerskade 105, Alkmaar
Was voor de oorlog lid van het PAS
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stoffeerder. Commissaris P.A.S. (1938). Secretaris-penningmeester afdeling Landelijke Federatie van Meubelmakers (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Keman, Johannes Engelbertus, Amsterdam 2-1-1905, Reclamechef
Woonachtig: Crailoscheweg 9, Huizen

Kemp, Bastiaan van der, Maassluis 3-1-1911
Woonachtig: Jaagpad 31, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kempen, Gerardus Johannes van, Bergen op Zoom 3-5-1881
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd in Frankrijk gearresteerd.

Kempers, Wilhelm Johan, Lonneker 18-6-1906, Textielarbeider
Woonachtig: Hofstedeweg 109, Enschede
Gearresteerd: 29-10-1944
Gevangenschap in: Tromplaan Enschede
Overleden: Enschede 30-10-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kempers-Grashof, Antonia Geertruida, Enschede 15-6-1905
Woonachtig: Hofstedeweg 109, Enschede

Kenter, Johannes David, Amsterdam 10-5-1923, Bankwerker-hand
Woonachtig: Crijnssenstraat 18 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-1-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kerker, Johannes (Jan), Amsterdam 29-6-1905, Masseur
Woonachtig: Koninginneweg 140, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dienstweigeraar. Ingesloten 25 november 1925.
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Sandbostel 5-1945

Kerker, Wilhelmus Cornelis (Wim), Amsterdam 31-8-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Westermarkt 10 I, Amsterdam
Gearresteerd: <11-1943
Gevangenschap in: Vught

Kerkhof, Louis, Schiedam 26-1-1885, Tuinder
Woonachtig: Heerenpad 25, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kerkhoven, Mélisande Tatiana Marie, St. Cloud (Frankrijk) 10-4-1919, Studente
Woonachtig: Korreweg 92 A, Groningen
Gearresteerd: 27-12-1944
Gevangenschap in: Groningen
Overleden: Haren (Groningen) 19-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en deed daarnaast andere verzetsactiviteiten.

Kerklaan, Johannes, Rotterdam 4-3-1912, Scheepsschilder
Woonachtig: Hofdijk 20, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 11-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-3-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kerklaan, Petrus Josephus van, Rotterdam 28-1-1916, Arbeider
Woonachtig: Schans 91 E, Rotterdam
Gearresteerd: <1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Halfbroer van Gerrit van Aalst, geboren met naam Albers en gewijzigd in Kerklaan, gebruikte achternaam Van Aalst)

Kermis, Hendrikus Johannes, Rotterdam 13-2-1904, Expediteur
Woonachtig: De Buijserlaan 189 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943, vrijgekomen 29-11-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. Hij wist te ontvluchten.

Kern-Van der Wel, Josephina Margrieta, Rotterdam 23-8-1885, Onderwijzeres
Woonachtig: Lumeystraat 22, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege een overtreding van de verordeningen van de Rijks Commissaris.

Kersten, Wilhelmus Hendricus, Amsterdam 20-12-1899, Timmerman
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 362, Amsterdam

Kerver, Matthijs, Woerden 15-12-1900, Café-uitbater
Woonachtig: Thorbeckestraat 24, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Communist. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 12-11-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Weteringschans, Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Brandenburg-Görden, Berlin Moabit
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij werd in Amsterdam gearresteerd. De Rotterdamse politie registreerde bij zijn opsluiting in een cel als arrestatiereden: ‘Verkoop fotos Prinses Juliana? Communist!’ Hij werd in Berlijn veroordeel tot acht jaar gevangenisstraf vanwege ‘Vorbereitung Hochverrat’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Kesner, Jacob, District Mile and Oldtown (Groot Brittannië) 16-11-1906, Kleermaker
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 63 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Kesseler, Gerrit Wilhelm, Amsterdam 3-4-1899, Betonwerker
Woonachtig: Kanaalstraat 141, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kesseler, Jan David, Amsterdam 4-1-1904, Tremmer grote vaart, stoker
Woonachtig: Anjelierstraat 74 I, Amsterdam
Gearresteerd 15-1-1942
Gevangenschap in: Siegburg
Overleden: Siegburg 16-3-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Strobos en Van der Woensel in opdracht van Kommissar Horak van de Haagse Sicherheitsdienst en werd naar Den Haag overgebracht. Hij had het voor een stoker zeer hoge bedrag van fl. 75,75 op zak. Hij is in de gevangenis gestorven.

Ketting, Hendrikus, Rotterdam 18-2-1895, Houder consumptiewagen
Woonachtig: Schulpweg 98 C, Rotterdam
Gearresteerd: 20-11-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: De Rotterdamse politie registreerde bij zijn opsluiting in een cel als arrestatiereden: ‘Verdacht van verduistering’ (Voor een dergelijk vergrijp werd men in het algemeen niet naar het Oranjehotel gestuurd, zodat er waarschijnlijk een andere reden achter zit).

Ketting, Marinus, Pernis 16-1-1912, Havenarbeider
Woonachtig: Wolvenstraat 28, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Keuken, Frederik, Echteld 25-12-1904, Los arbeider
Woonachtig: Zuiderstraat 13, Wageningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 3-5-1943, 12-6-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Keulen, Trijntje van (Truus, Mariska, Jopie, Elly), Amsterdam 1-2-1924
Woonachtig: Lindengracht 145, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde illegale lectuur. Zij plakte pamfletten op muren. Zij fungeerde als koerierster voor een CPN-groep. Zij trad toe tot de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Ook daar was ze koerierster voor o.a. Jan Thijssen en Koos Vorrink. Zij verleende hulp, bonkaarten, aan Joodse en niet-Joodse onderduikers. Zij stal een pistool van een dronken Duitse officier, die het op het laatste moment doorkreeg; in de daaropvolgende schietpartij werd de officier doodgeschoten. Zij huwde na de oorlog met Johan Wilhelm Bosman.

Keun, Jacob, Eelde 5-7-1904
Woonachtig: Yde
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Stroper.

Keune, Johannes Stephanus (Jan), Amsterdam 1-3-1914, Musicus
Woonachtig: Leliestraat 155, Amsterdam
Overleden: Amsterdam 25-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Na een brand op zijn adres vond de politie tussen de restanten een dolk van de Wehrmacht. Keune verklaarde dat hij de dolk al meer dan tien jaar in zijn bezit had. Hij was lid van de Raad van Verzet. Hij maakte samen met Durk Wolters en Jacobus Stevense deel uit van een sabotagegroep die overvallen pleegde om aan eten voor onderduikers te komen; alle drie werden op de zolder van Bloemgracht 82 III door de Sicherheitsdienst doodgeschoten.

Keuvelaar, Jan, Den Haag 7-12-1913, Opperman
Woonachtig: Peilstraat 33, Den Haag
Gearresteerd: 6-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme, Dachau
Opmerkingen: Hij plakte op 1 mei 1941 samen met Maria Schalker pamfletten aan. Hij werd op zijn werk gearresteerd. Hij werd nog op de dag van arrestatie door Inlichtingendienstman Veefkind verhoord. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er betätigte sich noch nach dem Verbot der CPN illeg. Als Kurier und Hauptverteiler von Hetzschriften’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘CPN Zeitungen verkauft’. In Dachau werd hij onderworpen aan medische proeven met malaria. Hij werd per ambulance naar Nederland geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Keverkamp, Petrus Antonius Bernardus (Piet), Leeuwarden 5-12-1908, Kappersbediende
Woonachtig: HD 88, Houtigehage
Gearresteerd: 11-9-1941
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Mauthausen 5-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was verspreidingscoördinator voor De Waarheid en andere van illegale lectuur in Friesland. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Tätigkeit für CPN’.

Kibbel, Johannes, Den Haag 15-3-1897, Borstelmaker
Woonachtig: Soesterbergstraat 76, Den Haag
Gearresteerd: 20-3-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-4-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Opmerkingen: Hij was de broer van Gerarda Braxhoofden-Kibbel. Hij werd door Leonardus Poos en Marten Slagter van de Haagse Politie Inlichtingendienst gearresteerd. Hij werd door Leonardus Poos en Marten Slagter van de Haagse Politie Inlichtingendienst gearresteerd.

Kieboom, Barend, Werkendam 18-12-1898, Zetschipper
Woonachtig: 2e Gijsingstraat 37, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N.-partijbestuur (1938).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kieboom-Zwets, Willemijntje Hendrika (Wil), Werkendam 11-1-1904
Woonachtig: 2e Gijsingstraat 37, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kies, Petrus Hendricus, Schiedam 25-12-1901
Woonachtig: Groote Markt 41, Schiedam

Kievit, Anne, Emmen 28-1-1903
Woonachtig: Brunssum
Gearresteerd: 24-9-1940, vrijgekomen 30-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken

Kievit-Poede, Grietje, Emmen 7-9-1907
Woonachtig: Brunssum
Gearresteerd: 14-9-1940, vrijgekomen 30-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken

Kijlstra, Harke Ruurd, Hengelo 14-7-1921, Student
Woonachtig: Frederiksplein 33, Amsterdam
Gearresteerd: 19-3-1943, vrijgekomen 12-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Karel Louis de Vries en Margaretha Philomena Taselaar in opdracht van Untersturmführer Schöning van de Rotterdamse Sicherheitsdienst in Amsterdam door de Rotterdamse inspecteur van politie Breugen gearresteerd. Hij had fl. 353,67 op zak, wat ongeveer twee maandsalarissen was. Ze werden tegelijkertijd door de Rotterdamse Sicherheitsdienst vrijgelaten.

Kik, Jan, Bruinisse 2-3-1908, Waterstoker
Woonachtig: 1e Kiefhoekstraat 1, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 18-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Patriot. Hij nam levensmiddelen en bonnen in ontvangst voor verdere distributie. Hij ontving vuurwapens om verder door te geven. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Kik-Oerlemans, Maria Klaasje, Amsterdam 20-9-1911
Woonachtig: 1e Kiefhoekstraat 1, Rotterdam

Kikkert, Klaas, Het Schut (Hoogeveen) 1-9-1906, Schipper
Woonachtig: Feijenoorddijk 43, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schipper. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Kila, Pieter, Delft 29-5-1904, Broodbezorger
Woonachtig: Jacob van Campenplein 21, Den Haag
Gearresteerd: 15-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing, Hamburg-Veddel, Dessauer-Ufer
Overleden: Neuengamme 25-10-1944
Opmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘Kontraktbruch’. Omgekomen bij bombardement

Kila, Willem, Rotterdam 1-6-1888, Straatzanger, Koopman
Woonachtig: Van Ravesteinstraat 351 (ook woonwagen), Den Haag
Gearresteerd: 14/15-4-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Siegburg, Kassel
Overleden: Kassel 16-3-1945

Kimpe, Friedrich Ludwig de, Krefeld 14-12-1895, Monteur
Woonachtig: Bree 93 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Kint, Emilus (Emiel), Rotterdam 20-3-1906, Trambestuurder
Woonachtig: Messchertstraat 25 A, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-1-1943
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij plakte pamfletten in de tram.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kint, Matheus Martinus, Rotterdam 1-7-1901, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Feijenoorddijk 103 B, Rotterdam

Kip, Frederik Berend (Frits), Tange 20-4-1901, Schipper
Woonachtig: Hooftskade 174, Stadskanaal
Gearresteerd: 7-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 14-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung f. die K.P.N.

Kipp, Dirk Johannes, Den Haag 8-2-1922, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Alberdingk Thijmstraat 77, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Meppen-Versen, Ravensbrück, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Kist, Berend, Amsterdam 12-10-1890, Havenarbeider
Woonachtig: Middenweg 77 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-2-1944
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 6-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Judenbeg. [Judenbegünstigung]’.

Kitsz, Cornelis (Nelis), Amsterdam 13-3-1873, Metselaar
Woonachtig: Admiralengracht 212 II, Amsterdam
Hij was anarchist.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN en actief binnen de linkse vakbond Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS).
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Leiding Landelijke Federatie van Sociaal Anarchisten (1920). R.S.A.P. Penningmeester N.A.S. (gesalarieerd bestuurder in 1924, 1932, 1935, 1938). Onderhandelaar voor P.A.S. Amsterdam bij bouwconflict (1921). Naar Rusland (1921). Leider vakantie-kinderfonds N.A.S. Voorzitter Plaatselijk Arbeids Secretariaat Amsterdam (1921, 1926). Medewerker Klassenstrijd (1925). Kandidaat gemeenteraad voor Arbeiders Comité 1927). Spreker. Lid van het Dagelijks Bestuur van de I.R.H. (1926; in 1927 voorzitter). V.V.V.O. Raadslid Amsterdam voor de R.S.P. in 1931. Redactie De Nieuwe Weg (tot 1935). Voorzitter P.S.F. (1933). Penningmeester I.S.F. Medewerker De Rode Anti-militarist. Metselaar. Gemeenteraad Amsterdam. Lid Centrale Raad I.R.H. (1926). Voorzitter I.R.H., sectie Nederland (bedankt 1927).
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941, derde arrestatie 7-5-1943, vrijgekomen 10-5-1943
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten. Mogelijk werd hij werd vanwege zijn hoge leeftijd vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klaassen, Georgius Antonius, Nieuwer Amstel 14-6-1893, Betonwerker
Woonachtig: Roggestraat 24, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Bestuur afdeling R.S.A.P. (1939). Kandidaat gemeenteraad (1939). Agent De Nieuwe Fakkel.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Klapmuts, Jacob, Landsmeer 18-8-1919
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Klaris, Adrianus, Rotterdam 31-12-1905, Wegenbouwer
Woonachtig: Frederikstraat 93 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Amersfoort

Klasing, Hendrik Willem, Alkmaar 3-9-1901, Havenarbeider
Woonachtig: Zandersbuurt 3, Alkmaar
Was voor de oorlog lid van het NAS
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Transportarbeider. Secretaris afdeling Landelijke Federatie van Transportarbeiders (1938). Commissaris P.A.S. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 13-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Klatser, Leo, Amsterdam 1-9-1916, Fotograaf
Woonachtig: Keizersgracht 729, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 8-2-1943
Gevangenschap in: Compiègne (Frankrijk), Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was op 1 december 1941 gearresteerd omdat hij een boete van vier gulden niet had betaald, waarvoor hij twee dagen vervangende hechtenis moest uitzitten. Hij werd in 1943 in Frankrijk gearresteerd.
Hij was stateloos. Hij verbleef in Toulouse (Frankrijk) en werd daar gearresteerd.
De verzetsman Klatser die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Klaveren, Emanuel Cornelis Jacobus van (Herman), Amsterdam 21-1-1903, Transportarbeider
Woonachtig: Nieuwland 60, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 26-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klaveren, Maria Johanna van, Amsterdam 7-11-1910, Naaister
Woonachtig: Zaanstraat 42 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 23-9-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Wilhelmina Gasthuis, Oranjehotel, Ravensbrück, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 27-2-1943
Opmerkingen: Zij werd op 23-11-1942 in opdracht van de Amsterdamse verbindingsofficier Hoogendoorn (een politieman die het contact tussen de politie en de Sicherheitsdienst onderhoudt) vanuit het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam naar het Oranjehotel overgebracht. Vermoedelijk was ze al eerder onder arrest geplaatst.

Kleef, G. van
Woonachtig: Weltevreden 4, Amersfoort

Kleef, Gijsbertus Roelof van (Bertus), Rotterdam 17-8-1914, Kapper
Woonachtig: Pimpernelstraat 6, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: <10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kleef, Hendrik van, Rotterdam 9-9-1907, IJzerwerker
Woonachtig: Brielschelaan 44 A, Rotterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaalbewerker. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Oranjehotel, Vught
Overleden: Leusden 8-4-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij vervulde een leiding gevende rol binnen de Nederlandse Volks Militie.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kleef, Johannes van, Rotterdam 19-8-1909, Lichtdrukker
Woonachtig: Kameliastraat 41 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 2-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kleef, Willem Johannes van, Rotterdam 18-9-1915, Koopman
Woonachtig: Nieuwe Binnenweg 288, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Voorzitter (communistische) Jonge Arbeiders Cabaret (1937).

Kleerekoper, Joseph, Amsterdam 25-5-1902, Fotograaf
Woonachtig: St. Willebrordusstraat 79 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-12-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 10-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd door de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gearresteerd.

Kleerekoper, Nathan, Amsterdam 18-1-1907, Behanger
Woonachtig: Bremstraat 82 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-22-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 2-7-1941
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd tijdens de razzia van 22 februari 1941 die de aanleiding voor de Februaristaking vormde.

Kleerekoper, Reina, Amsterdam 11-3-1904, Naaister
Woonachtig: Hoendiepstraat 16, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Kleij, Antonius Everhardus van der, Rijswijk 1-2-1897, Groentehandelaar
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 108, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Kleij, Antoon van der, Rotterdam 23-3-1904, Metaalbewerker
Woonachtig: Prins Frederikstraat 25 A, Schiedam
Gearresteerd: 5-12-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werkte in de groep van Gerrit Kastein.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kleij, Catharina van der, Delft 15-5-1919, Naaister
Woonachtig: Koningin Emmalaan 137, Delft
Gearresteerd: 12-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange gearresteerd,
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kleij, Klazina van der (Clasine), Naaister
Woonachtig: Koningin Emmalaan 137, Delft
Gearresteerd: 11-6-1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kleij, Matthijs Hendrik Theodorus van der (Thijs), Delft 10-5-1901
Woonachtig: Koningin Emmalaan 137, Delft
Gearresteerd: 11-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kleijheeg, Joseph Petrus Marie, Rotterdam 21-6-1896, Kelner
Woonachtig: Van Lansbergestraat 100, Den Haag
Gearresteerd: 7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mittelbau-Dora, Ellrich
Overleden: Kdo Ellrich, Mittelbau 17-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kleijn, Johannes de, Rotterdam 14-11-1900, Grondwerker
Woonachtig: Wieringerstraat 30 C, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Lid hoofdbestuur V.V.S.U. (1938). Spreker. Reist naar Rusland (1934). Was in Rusland. Voorzitter Commissie van Rotterdamse Havenarbeiders (1939).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught ga hij op als arrestatiereden ‘Geisler’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kleijn, Johannes Antonius, Amsterdam 12-4-1910, Metaaldraaier
Woonachtig: Wester-Gasthuisstraat (Wilhelminastraat) 135, Amsterdam
Gearresteerd: 6-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Falkensee
Opmerkingen: Hij werkte bij Stork, waar tegelijkertijd Theodorus van Pol, Simon Schuit en Johannes Touw.

Kleijnjan, Pieter Adrianus, Rotterdam 21-8-1912, Brandweerman
Woonachtig: Westduëlstraat 46 B, Rotterdam
Gearresteerd: 7-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Den Haag 31-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Gefusilleerd aan de Parallelweg in Den Haag

Klein, Abraham (Brammetje), Amersfoort 17-4-1899, Boekhandelaar
Woonachtig: Vismarkt 1, Leiden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Boekhandelaar. Communist. Dienstweigeraar. Is veroordeeld tot 5 maanden en 5 jaar ontzegging. Secretaris en penningmeester afdeling I.A.M.V. en oprichter afdeling Vrije Jeugd Verbond. Pinkstermobilisatie V.J.V. (1926).
Gearresteerd: 13-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Seibersdorf
Overleden: Seibersdorf 31-8-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Klein, Hendrik, Rotterdam 2-7-1886, Kampexploitant, Directeur van verlichtingsbedrijf Volkslux
Woonachtig: Voorstraat 2, Utrecht
Gearresteerd: 1-4-1945
Gevangenschap in: Willem III-Kazerne Apeldoorn
Overleden: Hoog Soeren 12-4-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij beheerde voor de oorlog een vakantiekolonie van De Dageraad (een atheïstische vereniging).

Klein-Schoenmaker, Johanna Antonia Jacoba (Kramer, Annie), Amsterdam 25-12-1876
Woonachtig: Voorstraat 2, Utrecht

Klein, Jacob, Amersfoort 1-11-1902, Boekhandelaar
Woonachtig: Gelkingestraat 10, Groningen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-1-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Klein, Jan, Rotterdam 4-2-1899, Pharmaceur
Woonachtig: Brandtstraat 41, Den Haag
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Klein, Johannes, Noordwolde 3-5-1904, Venter
Woonachtig: 233 B, Noordwolde
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Venter. Voorzitter C.P.N. afdeling Noordwolde. Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Klein, Johannes Casper Nicolaas (Cas), Amsterdam 31-8-1912, Kistenmaker
Woonachtig: Lindengracht 147 II, Amsterdam
Gearresteerd: 27-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Euterpestraat, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij ontving van Bab Bommels stapeltjes exemplaren van De Waarheid, die hij verspreidde onder zijn collega’s bij de kistenfabriek Hofman.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klein-Van Keulen, Cornelia Jacoba, Amsterdam 7-2-1915
Woonachtig: Lindengracht 147 II, Amsterdam

Klein, Simon, Amersfoort 4-6-1904, Boekhandelaar
Woonachtig: Snouckaertlaan 14, Amersfoort
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-3-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Den Haag 11-3-1941 Volgens meestal valse Duitse verklaring zelfmoord door ophanging, vrijwel zeker doodgemarteld
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Klein, Willem (Kramer), Amsterdam 5-9-1881
Woonachtig: Witte Vrouwenstraat 18, Utrecht

Kleinbussink, Anton (Ton), Deventer 8-3-1904, Smid, Bankwerker
Woonachtig: D.G. van Keesselstraat 27, Deventer
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-10-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Haaren, Vught, Gansstraat Utrecht
Overleden: Utrecht 24-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij had de leiding over een sabotagegroep. Hij vervaardigde een moersleutel om de rails van een spoorlijn bij Twello los te draaien.

Kleinbussink-Bloch, Emma Clara (Klara), Buer (Duitsland) 12-6-1901
Woonachtig: D.G. van der Keesselstraat 27.1, Deventer
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-10-1942, vrijgekomen 13-2-1943
Gevangenschap in: Arnhem
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij was koerierster.

Kleinbussink, Hendrik Jan, Borculo 8-9-1918
Gearresteerd: <2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel

Kleinegris, Christiaan Antonius, Den Haag 16-10-1888, Ingenieur Nederlandsche Kabelfabriek
Woonachtig: Park Leeuwenberg 67, Leidschendam (Stompwijk)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Correspondent C.A.O.C. (1932).
Gearresteerd: <9-1943, vrijgekomen 21-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kleingeld, Rokus, Stompwijk 27-2-1905, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Joan Melchior Kemperstraat 103, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 16-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Windekind, Vught, Dachau, Mauthausen, Auschwitz, Mauthausen, Gusen
Overleden: Mauthausen 13-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zat in een verzetsgroep (cel) met Johannes Bronkhorst (1883) en de door burgemeester De Monchy als politiespion de illegale CPN binnen gestuurde Johannes Hubertus van Soolingen. Eerst liet Van Soolingen Bronkhorst arresteren. De politie liet een wachtpost in de woning achter en toen Kleingeld enkele dagen later aanbelde, werd hij ook gearresteerd. Inlichtingendienstman Veefkind bood zijn echtgenote een bezoek aan Rokus aan in ruil voor een nacht in bed. De Monchy is volledig verantwoordelijk voor deze welbewuste moord uit liberale politieke haat.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kleinheerenbrink, Reinier, Utrecht 3-3-1889, Vrachtrijder
Woonachtig: Graaf Van Bloisstraat 14, Gouda
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Glasblazer. Communist.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kleinhout, B., Kousenbreier
Woonachtig: Roemer Visscherstraat 187, Haarlem

Kleinhout, Johannes Wilhelmus (Wim), Haarlem 28-10-1893, Elektricien
Woonachtig: Vondelweg 2, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Communist. Anti-militarist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.H. (1931).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kleinpaste, Cornelis, Arnhem 8-6-1891, Koopman
Woonachtig: Ackerstraat 77, Spekholzerheide (Kerkrade)
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 13-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Kerkrade aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus Habets was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kleuver, Harmen (Harrie), Amsterdam 11-6-1912, Huisschilder
Woonachtig: Van Bosschestraat 62 III (kort na de oorlog), Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde ver na de oorlog Frederika Maria van Schaik, maar woonde er al tijdens de oorlog mee samen.

Klijn, Jacob Andries, Amsterdam 29-9-1918, Arbeider kartonfabriek
Woonachtig: Rozengracht 42, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klijnkramer, Simon, Amsterdam 28-5-1904, Chauffeur
Woonachtig: 1e Jan Steenstraat 109, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 10-3-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klijzing, Adrianus Marinus, Steenwijkerwold 5-11-1898, Machine bankwerker
Woonachtig: Pieter Lastmankade 69 I, Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1943
Gevangenschap in: Vught, Buchenwald

Klijzing, Ernst Adrianus, Amsterdam 18-2-1923, Student
Woonachtig: Pieter Lastmankade 65, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 14-7-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 16-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had de leiding bij aanslagen op posttreinen, Rembrandttheater, gemeentelijke Arbeidsbureaus e.d.

Klijzing, Maria (Rita), Amsterdam 2-3-1925
Woonachtig: Pieter Lastmankade 65, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-7-1943, vrijgekomen 21-12-1943
Gevangenschap in: Vught

Klinker, Johan Hendrik, Den Haag 22-12-1917, Ambtenaar
Woonachtig: Javastraat 54 (eerder Zoutmanstraat 41), Den Haag
Gearresteerd: 5-3-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Klinkhamer, Johannes Bernardus Sigubertus, Rotterdam 27-2-1899, Metaalbewerker
Woonachtig: Slaghekstraat 122, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kraanmachinist. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kloet, Dingeman (Dirk), Rotterdam 23-1-1907, Havenarbeider
Woonachtig: Frederikstraat 149 A, Rotterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Lid partijbestuur C.P.N. (1936, 1939). Lid districtsbestuur Rotterdam (1938). Bestuur afdeling C.P.H. Rotterdam (1932, 1939). Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941, tweede arrestatie 15-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 18-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Klok, Johannes, Amsterdam 24-10-1908, Kantoorbediende
Woonachtig: Maanstraat 55, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur S.T.F. (1934).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 22-8-1942 Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij spoorde de arbeiders bij de Werkverschaffing bij de Februaristaking aan tot het neerleggen van het werk.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Klok-Sierhuis, Maria Johanna, Amsterdam 28-8-1914
Woonachtig: Maanstraat 55, Amsterdam

Klokkemeijer, W.
Woonachtig: Belgische Straat 27, Zaandam

Klomp, Willem, Wanneperveen 25-11-1914, Metaalarbeider
Woonachtig: Orteliuskade 76, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 7-4-1941
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd voor de oorlog op 16 februari 1940 door agent van politie Reerds gearresteerd vanwege het verspreiden van communistische pamfletten onder het trampersoneel en vervolgens na in beslagname van de pamfletten heengezonden (vermoedelijk betreft het een oproep tot de kort daarop afgelaste Februaristaking van 18 februari die alsnog op 25 februari plaats vond). Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Klompien, Jakob (Jaap), Homburg (Duitsland) 25-9-1907
Woonachtig: Van Ostadestraat 172, Amsterdam
Gearresteerd: 30-3-1944
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 4-9-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was grotendeels verlamd en reed in een invalidenwagentje. Desondanks verspreidde hij illegale lectuur. Hij luisterde via de (verboden) radio naar buitenlandse zenders en noteerde het nieuws in steno, dat hij vervolgens uittypte om te laten vermenigvuldigen. Er was een stencilpost in zijn woning en hij bood soms onderdak aan mensen die moesten onderduiken.

Klomps, Martinus, Deventer 14-7-1925
Woonachtig: Brinkgreverweg, Deventer
Gearresteerd: 23-2-1945
Gevangenschap in: Oxerhof
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Klonia, Gerardus Johannes de (Gerard), Amsterdam 22-1-1909, Los werkman
Woonachtig: 1e Helmersstraat 18 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Klonia die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1970 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Klonia, Hendricus Johannes de, Amsterdam 25-10-1899, Rijwielhersteller
Woonachtig: Kinkerstraat 62 III, Amsterdam
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Klonia, Hendricus Johannes de, Amsterdam 27-6-1922, Rijwielhersteller
Woonachtig: Kinkerstraat 62 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In zijn winkel in de Potgieterstaat 35-37 werd De Waarheid gestencild.

Kloos, Jacob, Amsterdam 14-9-1913, Perser
Woonachtig: Retiefstraat 71, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Mapane 31-8-1943
Opmerkingen: Hij was werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Kloos-Roodveldt, Selina, Amsterdam 12-2-1909, Handwerkster
Woonachtig: Retiefstraat 71, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Klooster, Jantina Henderika van (Tine), Groningen 6-7-1894, Uitgeefster
Woonachtig: Prinsengracht 856, Amsterdam
Gearresteerd: 12-5-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 30-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kloosterman, Joseph Bernhardus, Essen 14-11-1908, Stoker
Woonachtig: Gerard Doustraat 174 B, Den Haag
Gearresteerd: 15-9-1944
Gevangenschap in: Essen, Sachsenhausen, Buchenwald, Kdo-Langenstein
Overleden: Langenstein 27-12-1944
Opmerkingen: Hij werd in Krefeld gearresteerd.

Kloosterziel, Jacob Gerrit, Rotterdam 9-5-1904, Chauffeur
Woonachtig: Polslandstraat 60, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Neuengamme, Rotenburg
Overleden: Rotenburg 13-5-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kloostra, Arie, ‘t Herpt 6-3-1918, Meubelmaker
Woonachtig: Jan van Beersstraat 87, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 7-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Buchenwald, Steinhöring
Hij werd in het Oranjehotel mishandeld door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij ontdekte in juli 1940 dat zijn voormalige werkgever, de meubelfabriek Pander, voorbereidingen trof (aannemen van tweeduizend man personeel) om duizenden onderstellen om in de sneeuw te kunnen landen voor Duitse Junker 52 transportvliegtuigen te bouwen. Dit was uitermate belangrijke militaire informatie, die op een Duitse aanval op de Sovjet Unie duidde, met de wetenschap dat de Duitsers van een voortzetting van de oorlog in de winter uitgingen en dat de bevoorrading voor een belangrijk deel door de lucht zou gaan. Hij gaf de informatie door aan Nico Wijnen, die gaf het door aan de leiding van de Haagse CPN, vervolgens werd het via de instructeur Herman Holstege aan de landelijke CPN-leiding in Amsterdam doorgegeven, waarna het doorgegeven werd aan Daan Goulooze van de groep Wollweber terecht, die het na consulatie met Leon Trepper in Brussel vervolgens door Antonie Winterink per radio aan de Sovjet-regering in Moskou liet doorzenden. Deze informatie is mogelijk van beslissende betekenis voor de afloop van de Tweede Wereldoorlog geweest (je zou kunnen zeggen dat hij de man was die Europa van Hitler redde). Hij werd gearresteerd in de Peilstraat, bij het verlaten van de woning van Jan Keuvelaar (die was al op 6-6-1941 gearresteerd), waar hij bij diens echtgenote enkele keren per week at. Bij de arrestatie werd er op hem geschoten toen hij probeerde te vluchten.
De verzetsman Kloostra die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Kloostra-Rademakers, Mathilda Petronella, Den Haag 25-5-1922
Woonachtig: Jan van Beersstraat 87, Den Haag
Opmerkingen: Zij was een zuster van Cornelis Rademakers. Zij was stateloos vanwege haar huwelijk met Arie Kloostra. Zij verborg en transporteerde wapens. Zij distribueerde illegale lectuur.

Kloostra, Jan, Nieuw Lekkerland 19-2-1907, Boekdrukker
Woonachtig: Allard Piersonlaan 128, Den Haag
Gearresteerd: 6-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij behoorde tot een groepje binnen De Vonk-groep onder leiding van Jan van Kalsbeek, voornamelijk bestaande uit voormalige Spanjestrijders, dat omstreeks 20 mei 1940 gevormd werd en dat sabotageacties ging ondernemen als auto’s onklaar maken en telefoonkabels doorsnijden. Inlichtingendienstman Veefkind zei tegen zijn echtgenote dat hij ervoor zou zorgen dat zij haar echtgenoot nooit meer zou terugzien. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sich nach dem Verbot der CPN illeg. für diese betätigt und hat an Treffs teilgenommen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Komm. Betätigung’, waarna op een formulier werd vermeld dat de arrestatiereden ‘politisch’. Was.
In Dachau werd hij onderworpen aan medische proeven met betrekking tot onderkoeling. Hij werd in een ijsbad gelegd tot hij het bewustzijn verloor. Vervolgens werd hij in bed gelegd tussen twee publieke vrouwen. Het doel van de belachelijke proeven was om na te gaan hoe piloten gered worden die na uit de lucht geschoten te zijn langdurig in ijskoud water gelegen hadden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kloostra, Johan (Joop, Wim), Rotterdam 29-3-1916, Technisch tekenaar
Woonachtig: Laakkade 309, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dient waarschijnlijk in Internationale Brigade Spanje (1937).
Gearresteerd: 10-3-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Vught, Dachau, Steinhöring
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij was koerier tussen Tjerk Kloostra en Jacob Boekman. In Dachau gaf hij op als arrestatiereden ‘CPN Tätigkeit’.
De verzetsman Kloostra die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kloostra, Marten, Nieuw Lekkerland 15-9-1900, Monteur telefoondienst
Woonachtig: Scheppingstraat 26, Den Haag

Kloostra, Reinder (Rein), Nieuw Lekkerland 7-12-1908, Kok / slager
Woonachtig: Jan ten Brinkstraat 95, Den Haag
Gearresteerd: 6-8-1942
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Buchenwald, Dachau, Buchenwald
Hij werd in het Oranjehotel door de Sicherheitsdienstmannen Ernst Knorr en Otto Lange en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst zwaar geslagen en getrapt, gewurgd, tegen kast aangegooid enz.
Opmerkingen: Hij verspreidde zowel De Waarheid als Vrij Nederland. Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942. Hij vervalste Persoonsbewijzen voor Joden. Hij werd gearresteerd toen hij aan de Hoefkade bij een filiaal van de kruideniersketen Simon de Wit onbewust een valse bon inwisselde (waarschijnlijk door het communistisch verzet hem toegespeeld om in leven te kunnen blijven). Omdat hij ten gevolge van het binnendringen van de politie-infiltrant Van Soolingen sinds 1941 op de Tijdens verhoren sloeg Inlichtingendienstman Veefkind hem met een gummiknuppel, schopte en wurgde hem. Fahndungslijst van de Sicherheitsdienst stond, werd hij in een concentratiekamp opgesloten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kloostra, Tjerk (Bertus, Nico), Nieuw Lekkerland 18-6-1910, Stoffeerder
Woonachtig: Vierheemskinderenstraat 90, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 12-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Overleden: Den Haag 24-2-1943 Na vuurgevecht door Haagse politie door hoofd geschoten.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942. Hij had op 12-2-1943 een afspraak op de markt in de Herman Costerstraat met een communistische verzetsman; waarschijnlijk met Adrianus Nas. Op weg daarna trof hij bij een tramhalte Willem Arend Herder, die daar met een bezemsteel in een broekspijp door de Sicherheitsdienst stond opgesteld, omdat na zijn arrestatie een afspraak in zijn agenda was gevonden. Ze spraken kort met elkaar, waarbij Herder voor gevaar waarschuwde; omdat Tjerk geen hand kreeg (herder was onzichtbaar geboeid) en het gestolde bloed op het gezicht van Herder zag kreeg Tjerk argwaan en vertrok. De twee politiemannen van de Documentatiedienst Jochem de Graaf en Cornelis Gijsbert van Hees zagen het korte gesprek en volgden Tjerk. Op de markt kwam Tjerks contact tussen twee personen in aanlopen en riep hem toe ‘Bertus onraad’. Tjerk trok zijn pistool en schoot op de twee mannen Sicherheitsdienstman SS-Oberscharführer Erich Zinkel, werd dodelijk in het hoofd getroffen (Zinkel had in januari 1941 de Geus Boezeman doodgemarteld) en de andere Sicherheitsdiernstman SS-Hauptscharführer August Gustav Wilhelm Blattgerste raakte zwaar gewond en bleef bij de stervende Zinkel achter. Tjerk vluchtte weg, maar de ontmoeting was door de twee politiemannen van de Documentatiedienst Hendrikus Johannes Figee en Folkert de Groot geobserveerd en die hem volgden hem, zodat Tjerk nu vier politiemannen achter zich aan had. Tjerk vluchtte de Terwestenstraat in, klom over een muurtje en drong een woning van achteren binnen en verschuilde zich achter een bed met daarin een dodelijk zieke vrouw. De twee laatst genoemde politiemannen drongen de woning van voren binnen en er ontstond een vuurgevecht over de ziek vrouw heen. Vervolgens vluchtte Tjerk de tuin in en verschool zich in een schuurtje. Er ontstond weer een vuurgevecht en een politieman zag kans Tjerk bij de arme te grijpen. Tjerk riep toen ‘schiet me maar dood’, waarna een politieman hem door het hoofd schoot (het was pure moord, omdat Tjerk al onder controle was). Tjerk werd in coma naar het ziekenhuis gebracht, waar hij weer bij kennis kwam. Hij kon daardoor nog afscheid van zijn vrouw nemen. Tjerk was zodanig gewond, dat een normaal leven niet meer mogelijk zou zijn, bovendien zou Tjerk of doodgemarteld worden of na zware martelingen gefusilleerd worden. Daarom werd na een paar dagen tot euthanasie besloten, waarbij een arts bereid was die uit te voeren. Omdat Willem Herder en via hem ook Adrianus Nas slachtoffer van de politie-infiltrant Van Soolingen waren, was Tjerk dat ook.
Tjerk had een aktetas bij zich met daarin een halve enveloppe met daarop het adres van Gerbert Bakker (de halve enveloppe moest passen op de andere helft, zodat het een vorm van identificatie was). Daardoor kon Gerbert Bakker gearresteerd worden en vervolgens nog een aantal anderen. De vier politiemannen kregen voor het schieten ieder een beloning van 300 gulden (anderhalf maandsalaris).
Tjerk werd in 1943 in aanwezigheid van zijn naasten in het familiegraf bijgezet. Na de eeuwwisseling heeft de familie een verzoek ingediend om Tjerk op de Erebegraafplaats in Loenen bij te zetten. Het verzoek werd ingewilligd. De Oorlogsgravendienst heeft het familiegraf geopend en toen bleek dat Tjerk er niet in lag. De resten van Tjerk zijn spoorloos verdwenen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kloot, Louis Albertus, Utrecht 13-9-1906, Schilder
Woonachtig: Lekstraat 6, Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Propagandist C.P.N. en Volksdagblad (1938).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 20-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kloot, Nathan, Rotterdam 20-7-1918, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Maarten Jansz Kosterstraat 13, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 11-10-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kloot, Salomon, Amsterdam 16-2-1904, Kleermaker
Woonachtig: Kribbestraat 33, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Klootwijk, Gerrit Jan Willem, Deventer 16-4-1915, Kelner
Woonachtig: Tollensstraat 72 II voor, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Knaap, Johannes Arnoldus, Klundert 24-12-1898
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Knies, Andries, Amsterdam 20-11-1916, IJzerwerker
Woonachtig: Dapperplein 12 III, Amsterdam
Gearresteerd: 22-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 29-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Knijpstra, Jisk, Bolsward 4-9-1918, Schoonmaker
Woonachtig: Lumeystraat 52 II, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Siegburg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op 7 januari 1942 werd hij ten behoeve van het Deutsche Landesgericht naar het Oranjehotel overgebracht.

Knöchel, Wilhelm (Alfred), Offenbach am Main (Duitsland) 8-11-1900, Bankwerker
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Woonachtig: Amsterdam
Gearresteerd: 30-1-1943
Overleden: Brandenburg 24-7-1944
Gevangenschap in: Berlijn, Oranjehotel, Brandenburg-Görden
Opmerkingen: Hij kwam in 1939 in Amsterdam om vandaar in KPD-verband verzet in Duitsland te organiseren. In 1942 keerde hij naar Duitsland terug om daar aan het verzet te participeren. Hij werd in Berlin (Duitsland) gearresteerd. Hij werd zwaar gemarteld; en heeft zich toen als V-Mann aangeboden te hebben en dat hij daarvoor naar het Oranjehotel werd overgebracht. Er is echter niets bekend dat hij daadwerkelijk als V-Mann informatie heeft verstrekt, mogelijk heeft hij zich voor de schijn als V-Mann aangeboden om van de martelingen af te komen. Later werd hij weer naar Berlijn overgebracht en ter dood veroordeeld.

Knoester, Arie Dirk, Den Haag 10-10-1894, Grondwerker
Woonachtig: Markenschestraat 133, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Hamburg
Overleden: Hamburg 26-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Knoester, Minnekus, Den Haag 9-11-1885, Arbeider
Woonachtig: Goereeschestraat 3, Den Haag

Knoester, Minnekus, Den Haag 25-2-1897, Hulparbeider
Woonachtig: Kielstraat 45, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 6/7-7-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Knol, Hendrik Bernard, Haarlem 15-8-1918, Bakker
Woonachtig: Kastanjestraat 23, Haarlem
Gearresteerd: 17-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Knoote, Emile, Arnhemia (Sumatra, Nederlandsch Oost Indië) 19-2-1922
Woonachtig: Zwolschestraat 241, Den Haag
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Andries Willem graaf van Hogendorp gearresteerd.

Knopper, Bastianus, Amsterdam 22-1-1898, Metaalarbeider
Woonachtig: Rustenburgerstraat 404 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-1-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Knopper, Jan Hendrik Maarten, Amsterdam 30-9-1903, Meubelmaker
Woonachtig: Holendrechtstraat 30 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur A.F.T.B. (1936). Secretariaat A.F.T.B. afdeling Amsterdam. Redactie A.F.T.B.-bulletin.

Knopper-Blom, Mina, Amsterdam 9-4-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Holendrechtstraat 30 II, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 20-12-1943

Knukkel, Hendrik (Hein), Enkhuizen 27-3-1903

Knuttel, Johannis Adrianus Nelinus, Delft 14-5-1878, Redacteur
Woonachtig: Witte Singel 52, Leiden
Opmerkingen: Hij verhuurde een kamer aan de verzetsvrouw Gerarda Alida Ridder-Visser van Het Parool. Gerarda schoot in 1946 de collaborateur en oorlogswinstmaker Felix Hendrik Eugenius Guljé dood.

Knuttel-Visser, Maartje Geertruida Margaretha Elizabeth, Zwolle 20-8-1882
Woonachtig: Witte Singel 52, Leiden
Opmerkingen: Zij was eerder gehuwd geweest met Hendricus Sneevliet, die de (mede-)oprichter van de communistische partijen van Indonesië en China was, leider van de RSAP was en tijdens de oorlog de verzetsleider van het MLLF was.

Kobus, Gradus, Winterswijk 28-8-1879, Los arbeider
Woonachtig: Winterswijk
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Voorman C.P.N. Winterswijk.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Winterswijk aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Kneppelhout was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koch, Hendrik (L.J. Simons, Vis), Amsterdam 20-9-1883, Arts
Woonachtig: Boerhaavelaan 2, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenoot van E. Koch-Wimmers. Communistisch arts. Medewerker Klassenstrijd (1925). Leiding C.P.H. (1928). Leider van het Nederlandse Boeren Comité (N.B.C.). Geeft De Schildklier uit (1926). Comité voor de Indische ballingen (1927). Lid van het bestuur van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing (1927, 1928) en administrateur orgaan Recht en Vrijheid (1928). Spreekt voor W.A.C. (Amsterdam 1927). Vergadering I.A.H. (Den Haag 1928). Aangesloten bij de C.P.H. In Rusland van 1930 tot 1934, daarna (bestuurs)lid Synthetische Orde (Koch). Leider van de oppositie van partijbestuur van de C.P.H. Veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf (1932). Geldschieter drukkerij Atalanta (1932). Internationale Vereniging Bellamy. Redacteur Volkswil. Nederlands Comité Internationaal Vredescongres te Genève (1936).
Gearresteerd: 21-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Hamburg
Overleden: Hamburg 14-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in 1933 als ongewenst vreemdeling door België uitgewezen. De Belgische politie waarschuwde de Nederlandse politie, zodat hij meteen in Roosendaal gearresteerd werd, omdat hij gezocht werd vanwege een veroordeling wegens het verrichten van abortus. Hij stond in Neuengamme zieke gevangenen bij, waardoor hij zelf ook ziek werd en overleed.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Koch, Johannes Gerardus (Gerard, Gerrit), Amsterdam 19-5-1911, Glazenwasser
Woonachtig: Elandgracht 65 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Opmerkingen: Hij werd op 18 november 1940 omstreeks 17 uur door de agenten Sleijfer en Bies aangehouden vanwege het overtreden van een politieverordening dat het verbood zich tussen zonsondergang en zonsopgang op de openbare weg te bevinden in het bezit zijnde van plakmateriaal. Er werden pamfletten in beslag genomen met de opschriften: ‘WINTERHULP IS OORLOGSHULP. GEEFT NIETS!’ en ‘Vrouw Seegers heeft in de fascistische gevangenis de DOOD gevonden. Honderden arbeiders zuchten in NAZI-KERKERS. BEVRIJDT HEN!’ Hij werd de volgende dag heen gezonden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koegler, Hendrik Frederik Samuël, Den Haag 27-1-1911, Arbeider
Woonachtig: Van Goghstraat 39, Den Haag
Gearresteerd: begin 1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd

Koehof, Franciscus, Amsterdam 1-11-1891
Woonachtig: Kerkrade
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Loopt bij staking 1935 klappen op. Partijcongres C.P.N. (1935). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1938).
Gearresteerd: 24-1-1941, vrijgekomen 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken

Koehoorn, IJbele, Uithuizen 12-9-1898, Los werkman
Woonachtig: Soendastraat 10 B, Groningen
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-1941, tweede arrestatie 18-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 18-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.

Koejemans, Anthoon Johan (Anton), Rotterdam 20-4-1903, Redacteur
Woonachtig: Gijsbrecht van Aemstelstraat 29 boven, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Communist. Secretaris afdeling C.P. Spreekt te Zaandam (1929). Dagelijks bestuur Centraal Anti Oorlogs Comité afdeling Amsterdam (1933). Redacteur De Tribune (1933; in 1934 waarschijnlijk niet meer), De Jonge Arbeider. Toezicht namens redactie De Tribune in drukkerij Dijkman. Spreekt 1929 zeer opruiend.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Koejemans-Schaffer, Sophia Wilhelmina, Enschede 17-4-1904
Woonachtig: Gijsbrecht van Aemstelstraat 29 boven, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Na de arrestatie van Jan Postma in november 1943 werd de leiding van de illegale CPN overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister.

Koek, Johan Marie, Den Haag 25-9-1892, Vertegenwoordiger wollen stoffen
Woonachtig: Maasstraat 94 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Koek-Da Silva Rosa, Frederika, Amsterdam 18-3-1903
Woonachtig: Maasstraat 94 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Koekebacker, Christiaan Frederik Wilhelm, Delft 25-3-1878, Fotograaf
Woonachtig: Multatulilaan 4, Hilversum
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 24-1-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Koekebacker-Van Garderen, Elisje (Els), Utrecht 15-11-1903
Woonachtig: Multatulilaan 4, Hilversum
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf zij op als arrestatiereden ‘Judenbegünstigung’.

Koekebakker, Hein Johan, Amsterdam 21-2-1919, Stukadoor
Woonachtig: Govert Flinckstraat 62 III, Amsterdam
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Koekenberg, Samuel, Den Haag 21-1-1918, Loswerkman
Woonachtig: Ketelstraat 26, Den Haag
Gearresteerd: 15-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: noodziekenhuis Lichtenvoorde, Harreveld 5-7-1945
Opmerkingen: Overleden na evacuatie in ziekenhuis ten gevolge van verblijf in concentratiekamp

Koekkoek, Berend, Zutphen 21-8-1896, Schilder
Woonachtig: Marco Polostraat 221 I, Amsterdam

Koekoek, Samuel, Amsterdam 6-9-1899, Jassenplakker
Woonachtig: Saffierstraat 53 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Koelewijn, Dirk, Bunschoten 25-1-1888

Koelewijn, Hendrik, Bunschoten 24-1-1898, Visventer
Woonachtig: 1e Sweelinckstraat 20 I, Amsterdam

Koelewijn, Hendrik, Bunschoten 30-7-1899, Machine bankwerker NS
Woonachtig: Ligusterplein 76, Amersfoort
Gearresteerd: 2-1942
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort, Dachau

Koeman, Gerrit (De Boer, Wim), Zaandam 3-8-1911
Woonachtig: D. Doniastraat 36, Zaandam

Koeman-Westmijze, Elisabeth Anna (Bep), Beemster 19-4-1915
Woonachtig: D. Doniastraat 36, Zaandam

Koenders, Albert, Rhenen 20-1-1888, Winkelier
Woonachtig: Schaesberg
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 30-4-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Koenders, Hendricus (Henk), Amsterdam 24-1-1914, Autoschilder
Woonachtig: Tugelaweg 144 III, Amsterdam
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij verzamelde brandbare materialen als benzine en fabriceerde brandbommen. Zijn contactman bij de CPN was Hendrik Schönhagen.

Koenders, Jan, Coevorden 27-7-1907, Kleermaker
Woonachtig: Stationsweg 49 C, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Koenders, Jan Bartus, Rhenen 19-11-1881
Woonachtig: Heerlen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Vrijdenker. België uitgewezen.
Gearresteerd: 6-1942
Gevangenschap in: Maastricht

Koentjes, Johan Herman Heinrich, Amsterdam 10-9-1906, Gemeentearbeider
Woonachtig: Laurierstraat 99 III, Amsterdam
Gearresteerd: 30-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Neuengamme
Overleden: Dachau 12-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koert, Else, Den Haag 15-11-1926
Woonachtig: Vlierboomstraat 340, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Koert, Ewoud, Den Haag 5-11-1896, Telegrafist bij PTT
Woonachtig: Vlierboomstraat 340, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 19-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Koert-Dijkstra, Gerardina Johanna, Utrecht 31-5-1898
Woonachtig: Vlierboomstraat 340, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Koert, Hermanus Godefrides van, Den Haag 19-2-1908, Administrateur
Woonachtig: Johannesburgstraat 43, Den Haag
Gearresteerd: 11-8-1941, vrijgekomen 8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd. Jilis van der Weerd van de Haagse Politie Inlichtingendienst arresteerde hem. Hij dook onmiddellijk na de vrijlating onder, waardoor een tweede arrestatie mislukte.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de vooroorlogse politieman Jilis van der Weerd, die lid van de Documentatiedienst was.

Koert-Mulder, Anna Catharina van (Annie), Den Haag 29-4-1907
Woonachtig: Johannesburgstraat 43, Den Haag
Gearresteerd: 11-8-1941, vrijgekomen 8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij dook onmiddellijk na de vrijlating onder, waardoor een tweede arrestatie mislukte.

Koerts, Herman, Amsterdam 21-3-1892, Magazijnbediende in modemagazijn
Woonachtig: Theophilusstraat 7, Amsterdam
Gearresteerd: 4-4-1942
Gevangenschap in: Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 12-10-1944
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Van Egdom en Mollis van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst).

Koesoemobroto, Raden Mas Sajid Rachmad, Widang (Nederlandsch Oost Indië) 30-6-1914, Journalist
Woonachtig: Algemeer 15, Bennekom
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij studeerde rechten in Leiden. Hij Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Hij woonde later in de oorlog samen met Petronella van Peppel, met wie hij na de oorlog huwde. Hij haalde in Amsterdam Joodse kinderen op, die hij samen met Petronella van Peppel elders onderbracht. Na de oorlog keerde hij naar Indonesië terug, waar hij zich voor de onafhankelijkheid inzette. Omstreeks 1968 werd hij op last van president Soeharto net zoals miljoenen andere communisten gearresteerd en tot 1981 onder onmenselijke omstandigheden gevangen gehouden in Buru. (Soeharto was hoofdverantwoordelijke voor de moord op 3 miljoen communistisch gezinde Indonesiërs; koningin Juliana en prins Bernhard waren goed bevriend met deze hypermassamoordenaar).

Koeten, Pieter, Rotterdam 4-4-1878, Brandweerman
Woonachtig: Frankenstraat 102, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Brandweerman. Secretaris afdeling C.P.H. tot 1925.
Opmerkingen: De Centrale Inlichtingendienst had hem foutief geregistreerd met geboortejaar 1887, wat mogelijk de oorzaak was dat hij niet gearresteerd kon worden.

Koevoet, Nicolaas (Nico), Amsterdam 25-5-1908, Transportarbeider
Woonachtig: Joan Melchior Kemperstraat 138, Amsterdam
Gearresteerd: 23-9-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Langenstein
Overleden: Langenstein 22-3-1945

Kogenhop, Johan Frederik, Amsterdam 16-2-1877, Schuitenvoerder
Woonachtig: Haarlemmer Houttuinen 34 III, Amsterdam
Gearresteerd: 18-3-1942
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Ros en Edens van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in de Nieuwe Doelenstraat.

Kogenhop, Johan Frederik (Frits), Amsterdam 5-4-1904, Petroleumventer
Woonachtig: Spaarndammerstraat 37 I links, Amsterdam
Stond vermeld op lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 28-6-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was in Vught als kok voor de bewakers in een villa buiten het kamp werkzaam; hij kon een slaapmiddel door hun eten mengen en vervolgens ontvluchten, waarna hij zich weer bij het communistisch verzet voegde.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kogenhop-Huig, Rika (Jo de Vries, Tante Marie, Rie), Den Helder 22-8-1906
Woonachtig: Spaarndammerstraat 37 I links, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van J.F. Spreker op Vredesmeeting Oud-Valkeveen (1938). Hoofdbestuur Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme (1939). Partijbestuur C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kogenhop, Maarten, Amsterdam 4-9-1905, Schilder
Woonachtig: Laurierstraat 63 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten, omdat hij aan tbc leed. Op 5-4-1945 thuis gestorven.

Kogenhop, Simon, Amsterdam 30-4-1907, Schilder
Woonachtig: Pieter Langendijkstraat 16 III, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Hannover, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-2-1943
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur, zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds en verzamelde bonnen voor onderduikers. Hij kwam in kamp Amersfoort op voor Joden en werd daarvoor voor straf uit zijn functie van Blockälteste gezet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kogenhop-Horn, Anna Catharina (Annie), Amsterdam 3-17-1908
Woonachtig: Pieter Langendijkstraat 16 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid partijbestuur C.P.N.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Zij werd door Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kohlberg ook wel genoemd Meijer, Nicolaas, Sloten 8-9-1894, Los werkman
Woonachtig: Van Spilbergenstraat 79 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Köhler, Georg, Nijmegen 11-5-1911, Loodgieter
Woonachtig: Borgerstraat 270 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 13-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Vught, Utrecht, Münster
Overleden: Enschede 1-8-1945 Na evacuatie uit Duits tuchthuis in ziekenhuis overleden
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in 1941 op verzoek van de Duitse KPD een jaar lang in Berlijn gaan werken, om zo de reis te benutten voor het smokkelen van illegaal materiaal naar Berlijn. In Berlijn voerde hij propaganda onder medearbeiders. Na terugkeer in Nederland werd hij na enige maanden gearresteerd, doordat in Berlijn gearresteerde Duitse communisten na wrede verhoren zijn naam hebben genoemd. Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Köhler-Du Mortier, Gijsbertina Adriana, Amsterdam 11-3-1914
Woonachtig: Borgerstraat 270 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 26-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Kohne, Petrus Josephus (Peter), Amsterdam 21-6-1894, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Nassaulaan 14, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kok, Antonius Waltherus (Toon), Amsterdam 28-8-1906, Hoogovenarbeider
Woonachtig: Kuikensweg 10, Beverwijk
Gearresteerd: 15-1-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Barchman Wuytierslaan Amersfoort 5-2-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij was aangesloten bij de Raad van Verzet.

Kok, Arij, Schiedam 13-2-1909, Buffetbediende
Woonachtig: Blokmakersdwarsstraat 14, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Haaren, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Neuengamme
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kok, B. de
Woonachtig: Utrechtscheweg 279, Groenekan (Utrecht)

Kok, Cornelis (Kees), Delft 21-6-1917, Smid / bankwerker
Woonachtig: Verlengde Singelstraat 52, Delft
Gearresteerd: 2-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werkte samen met Willem van der Kam. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg samen met Huibertus de Hoog, Pieter van der Kam, Hendrik Molenkamp en Cornelis Smit.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Kok, Frederik, Schiedam 6-5-1878, Ambtenaar
Woonachtig: Korte Achterweg 9 B, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 31-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kok, J., Sleper
Woonachtig: Uitenboschstraat 78, Alkmaar

Kok, Johannes, Amsterdam 20-8-1889
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Kok, Johannes Hendricus (Jan), Mijdrecht 1-5-1914
Woonachtig: Velsen

Kok-Post, Cornelia Johanna, Velsen 25-4-1919
Woonachtig: Velsen

Kok, Lambertus (Bertus), Ruinen 25-11-1898, Voerman
Woonachtig: Boekeloscheweg 156, Hengelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kok, Pieter, Rotterdam 12-9-1890, Huisschilder
Woonachtig: Insulindestraat 267 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 30-3-1943

Kok, Willem Dirk Jan, Den Haag 25-7-1891, Gieter
Woonachtig: Van Miereveltstraat 69, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kolder, Franciscus Adolf (Frans), Amsterdam 14-2-1904, Metaalbewerker
Woonachtig: Ruijsdaelstraat 77 I, Amsterdam
Gearresteerd: 23-4-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Utrecht
Overleden: Waalsdorpervlakte 3-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans zwaar mishandeld zodat hij zes weken lang niet kon zitten. Na zijn ter dood veroordeling deed hij de uitspraak ‘het is beter staande te sterven dan gebukt te leven’.

Kolder, Peter Franciscus, Amsterdam 14-12-1907, Timmerman
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 31 II, Amsterdam

Koldewijn, Gerben, Deventer 17-1-1898, Colporteur
Woonachtig: Roelofsbeldstraat 32, Deventer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Colporteur. Was in Spanje. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 23-4-1942
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Zijn arrestatie hield verband met de Aktion CPN, omdat hij op een opsporingslijst was komen te staan.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kolen, C.
Woonachtig: Leeuwerikstraat 19, Groningen
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Opmerkingen: Toen de politie hem op 25-6-1941 wilde arresteren had hij zich al uit de voeten gemaakt; hij kwam op een opsporingslijst te staan.

Kolenbrander, Petrus Johannes, Amsterdam 26-2-1911, Los werkman
Woonachtig: Hudsonstraat 55 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had een leiding gevende rol bij de productie en verspreiding van De Waarheid rond de Admiralengracht.

Kolk, Dirk Jan, Genemuiden 26-8-1905, Voeger
Woonachtig: Bestevaerstraat 233, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat C.P.N. voor de gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 17-6-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op 17-6-1944 gevlucht
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kolk-Pannegieter, Sara Elisabeth, Amsterdam 9-5-1910
Woonachtig: Bestevaerstraat 233, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kolk, Frederikus Antonius van der, Hengelo 1-9-1898, Bouwarbeider
Woonachtig: Velveweg 171, Enschede
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en verspreidde illegale lectuur.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kolk, Jan, Genemuiden 18-11-1893, Metselaar
Woonachtig: Landstraat 23, Alkmaar
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling N.R.H. (1938). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 9-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kollen, Marinus Jan, Stompwijk 20-4-1909, Betonarbeider
Woonachtig: Molenweg 97, Zutphen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeldop de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Kolman, Jan Arend, Oudezijl 14-8-1902, Automonteur
Woonachtig: Deliplein 5 A, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Communist. Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1935). Wijkhoofd C.P.N. (1936).
Gearresteerd: eerste arrestatie 2-1941, vrijgekomen 2-1941, tweede arrestatie 16-9-1941, vrijgekomen 19-12-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij is ontsnapt.

Kolman-Van Hedel, Anna (Annie), Nieuweschans 16-1-1906
Woonachtig: Deliplein 5 A, Groningen

Kolthof, Adam, Hengelo 23-2-1924, Student
Woonachtig: Nieuwstraat 31, Hengelo
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Merseburg, Zöschen
Overleden: Zöschen 1-1-1945

Kom, Cornelis Gerhard Anton de (Anton, Adek, Godfried), Paramaribo (Suriname) 22-2-1898, Handelsreiziger
Woonachtig: Johannes Camphuijsstraat 296, Den Haag
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Huzaar/kantoorbediende. Staat bekend als communist en revolutionair. Auteur anti-kolonialistisch boek Wij slaven van Suriname . Gehuwd met P.C. Borsboom (1932). Leidde opstand in West-Indië (1933). I.R.H. Bestuurslid van de Sectie Holland van de Liga tegen Imperialisme. Naar Suriname vertrokken (1932). Gevangen (1933). Niet meer zo actief.
Gearresteerd: 7-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zijn achternaam is afgeleid van de Joodse slavenhouder Mok. Hij werd in 1933 door de Nederlandse autoriteiten uit zijn geboorteland Suriname gedeporteerd (christelijk-liberaal misdrijf tegen de mensenrechten). In Nederland sloot hij zich aan bij de CPN en gaf lezingen voor de communisten. Hij onderhield toen contacten met Nico Wijnen.
De verzetsdaden van Anton de Kom omvatten: Het als verslaggever verstrekken van copy aan de (linkse) illegale pers, distributie van linkse lectuur, distributie van berichten verkregen via de (verboden) radio, deelname aan discussies over het toekomstig bestel van het Nederlandse Rijk (toekomst van de koloniën). Hij schreef artikelen voor De Vonk, zowel die van de CPN als die van het MMLF, waarbij hij verslag deed van rellen en vechtpartijen die ontstonden bij de provocatieve marsen van de WA; verder schreef hij over Suriname. Hij werkte samen met Piet Wapperom. Bij een huiszoeking na zijn arrestatie werden linkse literatuur en een kristalontvanger met koptelefoon in beslag genomen.
Racisme: De Nederlandse Spoorwegen vervoerde hem in 1944 naar een concentratiekamp in de wetenschap dat de mensen daar vermoord werden; Anton werd zo net zoals zijn voorouders in slavernij gevoerd. Dit oorlogsmisdrijf door de NS is identiek aan dat waarvoor Afdolf Eichmann ter dood veroordeeld en opgehangen werd: het regelen van het treinverkeer naar een oord des doods, in de wetenschap dat de mensen daar vermoord werden. Zijn nabestaanden zijn uitgesloten van de NS-regeling voor een tegemoetkoming aan de door de NS vervoerde mensen naar een Duits concentratiekamp, die bedoeld was voor bevolkingsgroepen die aan uitroeiing waren bloot gesteld. Het is een vorm van racistische discriminatie, omdat Roma en Sinti (in de zin der wet een ‘ras’) wel voor de regeling in aanmerking komen terwijl er slechts hooguit vier procent vermoord werden, maar communisten (en Jehova’s Getuigen) zijn uitgesloten, terwijl er ongeveer dertig procent vermoord werden. Het corrupte Openbaar Ministerie weigerde de NS voor racisme te vervolgen, hetgeen duidelijk in strijd met zowel de grondwet als het wetboek van strafrecht is.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Komkommer-Fransman, Rozette, Amsterdam 20-5-1896, Controleuse
Woonachtig: Ruijschstraat 30, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Kommer, Evert van, Amersfoort 26-8-1879, Bouwarbeider
Woonachtig: Zusterstraat 190, Den Haag
Gearresteerd: 11-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 23-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Komm. Propaganda’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kommer-Van Drie, Aaltje van, Amersfoort 28-12-1885
Woonachtig: Zusterstraat 190, Den Haag
Opmerkingen: Zij werkte in het verzet samen met Cornelis Rademakers.

Kommers, Eduardus Hendrikus, Amsterdam 31-3-1914, Rijwielhersteller
Woonachtig: Tilanusstraat 43 I, Amsterdam
Gearresteerd: 4-3-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Berlin (Duitsland)
Overleden: gevangenis Berlin (Duitsland) 25-9-1944
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Konijn, Leah, London (Groot-Brittannië) 23-12-1907, Machinestikster
Woonachtig: Vrolikstraat 287 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Vught, Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen
Overleden: Tröbitz (Duitsland) 15-5-1945
Opmerkingen: Zij is een zuster van Mijer Konijn. Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde, en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De Rotterdamse Sicherheitsdienst deed een inval en pakte zonder nader onderzoek alle Joodse werknemers op, nagenoeg het hele personeelsbestand, en voerde het samen met hun gezinsleden onmiddellijk naar het Oranjehotel of Westerbork af, vanwaar ze met voorrang naar Auschwitz werden afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waarbij overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.
Zij is na de oorlog overleden ten gevolge van de erbarmelijke omstandigheden in een trein waarin de Duitsers Joodse gevangenen vanuit het concentratiekamp Bergen-Belsen naar een onbekende bestemming afvoerden.

Konijn, Mijer, London (Groot-Brittannië) 28-6-1905, Werknemer Kattenburg
Woonachtig: Christiaan de Wetstraat 14 hs, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: <11-11-1942
Gevangenschap in: Sicherheitsdienst Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Amersfoort
Overleden: Waalsdorpervlakte 15-2-1943 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij is een broer van Leah Konijn. Hij was werknemer van Hollandia-Kattenburg. Zijn arrestatie samen met enkele andere werknemers van Hollandia-Kattenburg, leidde tot het grote drama van Hollandia-Kattenburg, waarbij meer dan achthonderd Joden de dood in werden gejaagd.

Konijnenburg, Martha van, Amsterdam 17-5-1914, Juriste
Woonachtig: Euterpestraat 76 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-6-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-Belsen, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 7-3-1945

Koning, Antonius Johannes (Anton), Groningen 7-10-1893, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Grote Appelstraat 27 B, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: eerste arrestatie 11-1941, tweede arrestatie 31-12-1943
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Op zijn Häftlingskarte in Vught staat vermeld dat hij ‘Geisel’ (gijzelaar) is. Hij werd op 26 september in Duitsland te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Koning, Bouke Jouke, Akkrum 19-9-1915, Arbeider
Woonachtig: Vijverlaan 25, Groenekan
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist. Dienstweigeraar.
Gearresteerd: <3-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Mittelbau-Dora, Peenemünde
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Koning, Hendrik Ferdinand, Appingedam 27-11-1917
Woonachtig: Zutphen

Koning, Jan de, Brielle 19-10-1892, Tramconducteur
Woonachtig: Kerkhoflaan 46, Rotterdam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Dieburg

Koning, Johannes Pieter de, Rotterdam 6-4-1891, Tijdschrijver Gemeentelijk Technisch Bedrijf
Woonachtig: Van der Horststraat 9, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Koning, Leonardus Adrianus, Amsterdam 15-4-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Rustenburgerstraat 389, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938, 1939).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 5-3-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Koning, Louis Henri (Loe), Amsterdam 18-9-1899, Koopman in kunstnijverheid
Woonachtig: Pieter van de Doesstraat 6, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur V.V.S.U. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Konings, Christiaan, Heijningen 1-3-1901, Grondwerker
Woonachtig: Bestevaerstraat 168, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 10-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 5-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en hij haalde geld op voor weigeraars om in Duitsland of Frankrijk te gaan werken.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koningsbrugge, Adolphus Adrianus Petrus (Dolf), Amsterdam 21-10-1913, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Baltischestraat 8, Zaandam / Jodenbreestraat 33 A, Amsterdam
Opmerkingen: In zijn woning in Amsterdam werd door de CPN vergaderd.

Koningsbrugge-De Jong, Sara (Lien), Schoten 24-4-1914
Woonachtig: Baltischestraat 8, Zaandam / Jodenbreestraat 33 A, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 16-8-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1945
Opmerkingen: In haar woning in Amsterdam werd door de CPN vergaderd. Zij werd verraden door Johanna Francisca de Munck-Siffels

Konsten, Willem Joseph, Nieuwenhagen 17-1-1909
Woonachtig: Nieuwenhagen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kooi, Douwe, Rien 19-1-1913, Arbeider
Woonachtig: Lomerakbuurt, Sneek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 3-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij was lid van een knokploeg die een overval op een distributiekantoor pleegde.

Kooi, Jacobus, Amsterdam 4-5-1922, Jager
Woonachtig: Kleine Kattenburgerstraat 83, Amsterdam
Gearresteerd: eerste arrestatie <2-1943, vrijgelaten 21-8-43, tweede arrestatie 28-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Amersfoort, Neuengamme, Neustadt
Overleden: Neustadt 1-5-1945
Opmerkingen: In Amersfoort stond vermeld dat de tweede arrestatie als reden had ‘Arbeitsverweigerung’.

Kooijman, Jan, Rotterdam 22-11-1920, Betonwerker
Woonachtig: Pimpernelstraat 15 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 18/24-10-1942, vrijgekomen 1944, tweede arrestatie 5-3-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd de tweede keer gearresteerd vanwege tewerkstelling bij de Arbeidsinzet.

Kooima-Blanke, Henderika Geessina (Riek), Termunten 3-12-1889, Coupeuse
Woonachtig: Westerhavenstraat 8 A, Groningen
Opmerkingen: Zij was de moeder van Elsje Catriene Hazenberg-Kooima

Kooiman, Gijsbert, Dubbeldam 25-10-1885, Winkelier
Woonachtig: Gaesbeekstraat 92 A, Rotterdam
Gearresteerd: 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Kooiman, Marinus, Rotterdam 30-4-1920, Elektricien
Woonachtig: Gaesbeekstraat 92 B, Rotterdam
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 1-2-1943
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Kooistra, Ulko Folkert Jacob, Amsterdam 12-1-1900, Kunstschilder
Woonachtig: Leidschestraat 52 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Leider propagandabureau De Schakel (1935).

Kool, Nicolaas Cornelis Dirk, Amsterdam 4-12-1902, Elektromonteur
Woonachtig: Hofwijckstraat 31 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid.

Koolen, Cornelis Johannes, Leiden 31-7-1901
Woonachtig: Haverstraat 97, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koolmoes, Ruth (Henk), Hoofddorp 12-7-1899, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Tweede Zomerrakbuurt 11, Sneek
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Melkvaarder. Communist. Voorzitter afdeling C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Kools, George Michael (Fokke), Amsterdam 1-3-1908, Kantoorbediende
Woonachtig: Maasstraat 33 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid van financiële controlecommissie en bestuur V.V.S.U. Administratie De Sovjet Unie (1939).
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 11-11-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten omdat hij aan tbc leed.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Koolwijk, Nanna, Stolwijk 24-11-1905, Schippersknecht
Woonachtig: Sluisstraat 6, Koog aan de Zaan
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. Was in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij pleegde met een CPN-groep sabotage en aanslagen op spoorlijnen in de Zaanstreek. Hij werd commandant binnen de Binnenlandse Strijdkrachten in de Zaanstreek.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Koolwijk die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1968 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Koopman, Adriaan Jan Willem (Van den Berg), Ouwerkerk 18-7-1900, Mandenmaker
Woonachtig: Marktweg 229, Den Haag
Gearresteerd: eerste arrestatie eind 6-194, vrijgelaten 7-1941, tweede arrestatie 9-1941, vrijgekomen 30-3-1942, derde arrestatie 19-6-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sich noch nach dem Verbot der CPN illeg. Für diese betätigt und seine Werkstatt zur Herstellung von Hetzschriften zur Verfügung gestellt. Er ist nach einer Warnung aus der Haft entlassen worden 30-3-42 aus der Lager Amersfoort entlassen’. Hij werd in Amersfoort zwaar mishandeld. Na zijn vrijlating werd hij lid van de verzetsorganisatie ‘Voor God en de Koning’, Vrij Nederland, Karl, The Netherlands Intelligence Service, Knokploeg Den Haag, Knokploeg Utrecht en PIETAB. De V-Mann Peter Marsman had zich binnengedrongen in de verzetsorganisatie Karl, die onder leiding van Franciscus Mol stond. Marsman leerde dat er een aanslag beraamd werd op de chef van de Documentatiedienst Steven Pegels, die vanaf 1926 communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst was en daarvoor infiltrant in de Haagse CPN (zie lijst van de Centrale Inlichtingendienst) en gaf dat door aan de Documentatiedienst. Voordat de Documentatiedienst in actie kwam had de groep Karl door gekregen dat Marsman een verrader was en liquideerde hem op eerste Pinksterdag 28-5-1944. De Documentatiedienst wist ondertussen dat er op 19 juni een belangrijke bijeenkomst werd georganiseerd achter de bloemenzaak van Mol en gaf dit door aan de Sicherheitsdienst. Op 19 juni vielen de Documentatiedienst en Sicherheitsdienst de bloemenzaak binnen en arresteerde iedereen die voor de vergadering binnenkwam. Het winkelmeisje probeerde de leden toe te fluisteren ‘koop bloemen’, maar dat werd maar door weinigen begrepen. Aldus werden 35 leden gearresteerd onder wie Koopman; 18 leden zijn vervolgens om het leven gekomen. Ongeveer tien personen zij door toedoen van het winkelmeisje gered. Een van de arresterende politiemannen was Cornelis Leemhuis van de Documentatiedienst (Leemhuis was voor de oorlog een Haagse politieman die voor de Duitse topspion Traugott Protze spioneerde).

Koopman, Anne Willem Arie, Dordrecht 19-5-1911, Portier
Woonachtig: Jacobahof 12, Dordrecht
Gearresteerd: 5-10-1944
Gevangenschap in: Heemraadsingel Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-11-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Koopman, Barend, Amsterdam 16-10-1922, Purser
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 6-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen, Gusen
Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 15-1-1943
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Fritz Koch van het Judenreferat.

Koopman, Berend Jan (Bé), Deventer 26-5-1894, Koopman manufacturen
Woonachtig: Govert Flinckstraat 1, Deventer
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Mauthausen, Linz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 25-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Koopman-Ligtenberg, Christina, Deventer 8-9-1896
Woonachtig: Govert Flinckstraat, Deventer

Koopman, Cornelis, Rotterdam 3-7-1906, Chocoladewerker bij Jamin
Woonachtig: Zaagmolenkade 37C, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris vakgroep C.P.N. (1939). Penningmeester sectie C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 30-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Koopman, Egbert, Holten 26-7-1922
Woonachtig: Almelo
Gearresteerd: 9-12-1944
Gevangenschap in: Doetinchem, Neuengamme, Wöbbelin
Overleden: Ludwigslust 4-5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Koopman, Jacob, Amsterdam 12-2-1903, Koopman
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 6-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen, Gusen
Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 16-11-1942
Opmerkingen: ‘Auf der Flucht erschossen

Koopman-Engelsman, Hendrika, Rotterdam 3-4-1912
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 6-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 26-10-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Koopman, Jo
Woonachtig: Lombokstraat 13, Amersfoort

Koopman, K.
Woonachtig: Postjesweg 39, Wageningen

Koopmans, Wiebreg Pieter (Wiep), Issum (Duitsland) 22-10-1912
Woonachtig: Transvaalstraat, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij stencilde in zijn woning samen met Frans Borsboom De Waarheid.
De verzetsman Koopman die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Kooren, Willem, Rotterdam 26-11-1907, Haspelaar
Woonachtig: Spaanschebocht 59 A, Rotterdam
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-3-1941, tweede arrestatie 17-7-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Rivierpolitie, Oranjehotel, Düsseldorf
Overleden: Düsseldorf 21-7-1942
Opmerkingen: In gevangenis overleden
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en pleegde sabotage. Hij werd gearresteerd vanwege het ‘verspreiden van pamfletten onder weermachts-arbeiders’. Hij was van 26-4-1941 tot 16-8-1941 in een ziekenhuis opgenomen. Hij werd op 8-10-1941 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Gezien het grote aantal sterfgevallen in de gevangenis te Düsseldorf, is ook hij waarschijnlijk in de gevangenis vermoord.

Koorevaar, Dirk, Lekkerkerk 2-11-1889, Sigarenfabrikant
Woonachtig: Rubroekstraat 72 B, Rotterdam
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-1-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Koorneef, Willem, Rotterdam 24-11-1898, Fabrikant
Woonachtig: Heemraadsplein 7 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd op 16-2-1943 uit Vught teruggehaald.

Koot, Johannes (Hanny), Amsterdam 10-11-1898, Suikerbakker
Woonachtig: Goudsbloemstraat 119 III, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 8-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij haalde geld op om de in oktober 1940 stakende arbeiders bij de Werkverschaffing te ondersteunen. Hij verspreidde De Waarheid en hij verspreidde illegaal materiaal voor de Februaristaking. Hij werd gearresteerd door de agenten van politie van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kooten, Aloisius van, Rotterdam 18-12-1911, Grondwerker
Woonachtig: Beverstraat 23 B, Rotterdam
Gearresteerd: 4-1-1944, vrijgekomen 13-1-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kooten-Snoek, Elizabeth Clazina van, Rotterdam 16-5-1914
Woonachtig: Beverstraat 23 B, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij was betrokken bij de Raad van Verzet.

Kooten, Arie van, Rotterdam 22-11-1902, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Beverstraat 15 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij gesignaleerd stond. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Hetschriften [Hetzschriften] gelesen’.

Kooten-Verhoef, Johanna Geertruida van, Rotterdam 20-11-1905
Woonachtig: Beverstraat 15 B, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kootstra, Auke, Emmen 16-6-1900, Grondwerker
Woonachtig: Lindenstraat 21, Almelo
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker/ schipper. Leider van communisten. Dienstweigeraar. In oktober 1920 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Verzamelt geld tijdens veenarbeidersstaking 1925. Bestuur R.S.P. (1935). Gemeenteraadslid Almelo voor R.S.A.P. (1939). Kandidaat Provinciale Staten Overijssel (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 29-11-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kopmeiners-Van Liempt, Cornelia Helena Maria, Den Haag 15-3-1891, Schoonmaakster
Woonachtig: Escamplaan 274, Den Haag
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 2-1945
Opmerkingen: Zij was schoonmaakster in het kantoor van SS- und Polizeiführer Brigadeführer (hoofd van alle Duitse politieorganisaties in Nederland) Hans Albin Johannes Rauter aan het Plein 1 in Den Haag. Ze werd gearresteerd op verdenking van spionage en het verraden van militaire geheimen.

Koppel, Aart van de, Ginneken 23-6-1886, Ambtenaar ministerie van Justitie
Woonachtig: Rusthoekstraat 50, Den Haag
Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Koppers, Justus Frederik, Amsterdam 20-12-1890, Conciërge universiteit
Woonachtig: Archimedesweg 79, Amsterdam
Gearresteerd: 7-6-1944
Gevangenschap in: Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Koppert, Gijsbert, Hillegom 6-1-1920
Gearresteerd: 5-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kops, David, Stepny (Groot Brittannië) 30-9-1915, Plakker
Woonachtig: Krugerplein 1 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Korbee, Pieter, Noordwijk aan Zee 31-3-1918
Woonachtig: Slankweg 42, Enschede
Gearresteerd: 16-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Koreman, Anton Jan Thomas (Tom), Semarang (Nederlandsch Oost Indië) 15-12-1915, Tekenaar
Woonachtig: Distellaan 4, Bloemendaal / Prinsengracht 876, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 20-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in de loop van de oorlog naar Amsterdam terugverhuisd.

Koreman-Wainschtok, Cécile (Yara), Parijs (Frankrijk) 17-7-1917
Woonachtig: Distellaan 4, Bloemendaal / Prinsengracht 876, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 20-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Zij is in de loop van de oorlog naar Amsterdam terugverhuisd.

Kornalijnslijper, Abraham, Utrecht 16-4-1909, Gereedschapsmaker
Woonachtig: Velpschestraat 237, Den Haag

Korper, Abraham, Amsterdam 25-8-1893, Translateur
Woonachtig: Tugelaweg 125, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Communist. Bestuurslid W.A.C.
Gearresteerd: 22-3-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-4-1944
Opmerkingen: Hij werd samen met veertien anderen gearresteerd door Maarten Spaans (een beruchte Jodenjager) van de Haagse Sicherheitsdienst, die aan het begin van de bezetting Haags politieman werd en vervolgens lid van de Haagse Documentatiedienst. Een van de andere arrestanten was Willem Frederik Dolleman, zoon van de gefusilleerde bekende RSAP-voorman met dezelfde voornamen en die al in 1940 met de illegale CPN samenwerkte. Een andere was Hendrica Werkendam-Van Emden, weduwe van de gefusilleerde Max Werkendam.

Korper, Simon (Siem), Amsterdam 25-9-1907, Banketbakker
Woonachtig: Tugelaweg 92 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anti-militarist/anti-fascist (1926). Lid C.P.H. Bestuurslid Amsterdamse Werklozenbond Eendracht maakt Macht. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). In april 1938 geroyeerd als lid N.V.V. Geroyeerd uit E.M.M. Bestuur L.W.S.C. (1935).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Korper-Ejsenztadt, Chawa (Eva), Szydlowiec (Polen) 2-1-1902
Woonachtig: Tugelaweg 92 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kors, Jacobus Hindrichs (Ko), Amsterdam 21-5-1909, Bakker
Woonachtig: Hoekschewaardweg 42, Amsterdam
Gearresteerd: 18-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Overleden: Woudenberg 16-10-1942, gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en gaf onderdak aan de onderduiker Hendrik van Dam die Gemeenteraadslid van Wageningen was. Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Dierikx van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst).

Kors-Licher, Antonia Maria, Amsterdam 10-3-1909, Amsterdam
Woonachtig: Hoekschewaardweg 42, Amsterdam

Kors, Tony
Woonachtig: Tiengemetenstraat 7, Haarlem

Korte, Dirk de (Kees), Rotterdam 31-3-1912, Timmerman
Woonachtig: Kalverstraat 17, Zaandam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Communist.
Gearresteerd: 22-6-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Oranjehotel 24-4-1942 Doodgemarteld
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij dook in 1941 onder in Rotterdam, waar hij zijn verzetsactiviteiten voort zette.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Korte-Kuijper, Greta de, Westzaan 21-3-1913
Woonachtig: Kalverstraat 17, Zaandam

Korte, Machiel te, Amsterdam 19-11-1901, Musicus
Woonachtig: Amstellaan 101, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-2-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Korthagen, Cornelis Jacobus, Amsterdam 10-5-1919
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Everhard Johannes, Amsterdam 6-3-1916, Timmerman
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Johanna Christina, Amsterdam 25-4-1911
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Maria, Amsterdam 9-11-1917
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Maria Magdalena (Martha), Amsterdam 8-8-1922
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd doordat haar naam voorkwam in een notitieboekje van Sally Dormits. Na haar arrestatie kon zij tijdens de verhoren de psychologische druk niet aan en vertelde dat zij tot enige maanden voor haar arrestatie bij Hollandia-Kattenburg in Amsterdam had gewerkt en dat ze toen in contact met Joodse communisten was gekomen die haar communistische lectuur verstrekten , dat er veel werknemers aan de communistische activiteiten meededen en dat er sabotage werd gepleegd door slechte kwaliteit te produceren. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk vermoedde dat het om net zo een terroristische organisatie als de NVM van Sally Dormits ging of er zelfs deel van uit maakte. Hij gaf dat door aan de Sicherheitsdienstman Albert Barkov, die in Den Haag die sinds juni 1941 de leiding over Referat 4 van de Sicherheitsdienst had, waar ook ‘Bekämpfung Kommunismus’ onder viel. Barkov liet vervolgens op 11 november 1942 onder zijn leiding een grote inval bij Hollandia-Kattenburg doen en arresteerde alle Joodse werknemers. Hij dwong Maria om de communisten aan te wijzen, die naar het Oranjehotel werden overgebracht, terwijl de niet aangewezen personen naar Westerbork werden gebracht. Ook liet hij de Joodse huisgenoten van alle gearresteerden, tot zelfs de kleine kinderen toe, oppakken en naar Westerbork overbrengen. De naar het Oranjehotel overgebrachte ‘communisten’ werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht en op 30 november werden ze allen naar Auschwitz afgevoerd. Op 3 december werd de meerderheid vergast, gevolgd door veel vergassingen in februari 1943. Een klein deel van de arrestanten bleef langer in leven, maar stierf uiteindelijk ook. Van de arrestanten van 11 november 1942 heeft niemand de oorlog overleefd, het totaal aantal slachtoffers inclusief de gezinsleden wordt op meer dan 800 geraamd (er zijn wel overlevende werknemers van Hollandia-Kattenburg, maar die waren al eerder of pas later gearresteerd of ‘vrijwillig’ naar Westerbork gegaan).
De niet-Joodse Maria werd als beloning niet in een concentratiekamp opgesloten, maar op een Duitse boerderij te werk gesteld als hulp in de huishouding, maar eigenlijk als een soort huisslaaf (er werd bovendien wraakneming in Nederland gevreesd). Daar is ze met een pot hete thee van een trapje gevallen en ernstig in onder andere het gezicht verbrand. Na de oorlog bleek dat zij en een zuster van haar van jongs af aan ernstige psychologische problemen hadden (vervolgingswaanzin, toevallen). Zij werd vanwege het verraad tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Korthagen, Theodora Hendrina Maria, Amsterdam 18-4-1921
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Wilhelmina Anthonia, Amsterdam 4-5-1907
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Willem Anthonie, Nieuwer Amstel 29-4-1882, Groentewinkelier
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Korthagen, Willem Anthonie, Amsterdam 21-7-1913, Monteur
Woonachtig: Sperwerlaan 1, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Kortlevers, Petrus Johannes, Amsterdam 29-9-1907, Huisschilder
Woonachtig: Waddendijk 60, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten < 3-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Opmerkingen: Hij werd op 8 maart 1943 gearresteerd wegens fietsendiefstal en had een Persoonsbewijs op de naam van Dirk Schols geboren 19-5-1911 (vreemdeling).

Kortlevers-Van Duijkeren, Antonia Berndina (Toni), Amsterdam 22-11-1909
Woonachtig: Waddendijk 60, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Korts, Hendrik, Duisburg (Duitsland), 21-6-1900, Slachter
Woonachtig: Apeldoorn
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Korver, Jan, Heemstede 9-12-1888, Pluimveehouder
Woonachtig: Twiskestraat 14, Landsmeer
Gearresteerd: 12-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-1-1942
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en Het Kompas.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Landsmeer aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van der Sluys was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Korver, Jan, Ruwiel 3-2-1910, Veehandelaar
Woonachtig: Brouwersgracht 12, Amsterdam
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Korver, Johannes, Alkmaar 4-5-1884, Havenarbeider
Woonachtig: Korte Landstraat 84, Alkmaar
Was voor de oorlog lid van het NAS.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Secretaris P.A.S. (1938). Penningmeester afdeling Landelijke Federatie van Transportarbeiders (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kos, Hendrikus, Beverwijk 17-3-1910, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Heemskerkerweg 19, Beverwijk
Gearresteerd: 1-5-1943
Opmerkingen: Hij werd doodgeschoten tijdens dodenmars.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Wittstock 24-6-1941
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Amersfoort gaf hij op als arrestatiereden ‘Material von Komm. Partei im Hause’. In Vught stond vermeld ‘Grund der Schutzh. [Schutzhaft]: Pol. [Politisch]’.

Kosiorek, Arthur Walter, Grosz Lichterfelse (Duitsland) 17-4-1902
Woonachtig: Wester Gasthuisstraat 110 III, Amsterdam
Gearresteerd: 9-6-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 8-5-1945
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit. Hij vluchtte in 1933 Vanuit Duitsland naar Nederland. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Lebte illegal’.

Kossen, Cornelia (Hissink-Kossen, Nel), Amsterdam 13-6-1897
Woonachtig: Blaricum
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 24-11-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij was betrokken bij de Vrije Kunstenaar. Zij vervalste Persoonsbewijzen. Zij werd in Abcoude gearresteerd. Toen zij samen met Geertruida van Lier en Reina Prinsen Geerligs in Sachsenhausen naar de plek gevoerd werden waar ze gefusilleerd zouden worden, zongen ze communistische strijdliederen.

Koster
Woonachtig: Grondheerenstraat 52, Rotterdam

Kousbroek, Pieter (Piet), Utrecht 27-10-1924, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Wielingenplein 44, Utrecht
Gearresteerd: <1945
Gevangenschap in: Dachau
Overleden: Dachau 26-2-1945

Kousnetzov, Peter (Bruno Kühn)
Woonachtig: Sowjet Unie
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Hij was een Russisch geheim agent die op 30 november 1942 door de RAF boven Nederl;and gedropt werd om contact te leggen met Wilhelm Knöchel. Hij werd opgevangen door Daan Goulooze. Goulooze kon niet meer met Knöchel in contact komen en daarom werd besloten dat Kousnetzov Jan van de Laar ging assisteren bij zijn radiocontact met Moskou.

Kouwe, Jan Willem van der, Munnikenburen 26-2-1924
Woonachtig: Streek 75, Wanswerd

Kowalke, Alfred August Rudolf, Rummelsburg 11-4-1907, Meubelmaker
Woonachtig: Eemsstraat 20 I, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 2-2-1943
Gevangenschap in: Brandenburg
Overleden: Brandenburg 6-3-1944
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonden Bernardus van den Berg en het echtpaar Cornelis en Marietje Harthoorn-IJzerman.

Kraak, August (kleine August, Dirk, Jampi), Fritzen (Duitsland) 26-1-1902, Zeeman
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij werd in Frankrijk gearresteerd.

Kraan, Franciscus Cornelis van der, Den Haag 17-3-1909, Banketbakker
Woonachtig: Pasteurstraat 168, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Kraan, Wilhelmus Johannes (Willem), Amsterdam 2-8-1909, Stratenmaker
Woonachtig: Orteliusstraat 283 III, Amsterdam
Gearresteerd: 16-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Gansstraat Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Als gemobiliseerde heeft hij in mei 1940 tegen de Duitse militairen gevochten. Desondanks werd hij de laatste oorlogsdag gearresteerd omdat hij communist was. Tijdens het luchten zag hij verdachte figuren, wist een wapen te pakken te krijgen en nam een tiental Duitse militairen in vermomming gevangen.
Hij zat ondergedoken bij Klara Sara Rochmes. Hij drukte en verspreidde De Waarheid. Hij was een van de mensen die op 24 februari 1941 de meer dan driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen op de Noordermarkt toesprak. Eerder op die dag had hij samen met Piet Nak tevergeefs getracht een proteststaking bij de Gemeentereiniging tot stand te brengen; de volgende dag had hij wel succes om zijn collega’s tot staking aan te zetten.

Kraats, Cornelis van der (Cor, Frans), Rotterdam 18-3-1906, Expeditiemedewerker
Woonachtig: Hilledijk 151, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 28-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Heemraadsingel Rotterdam, Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 14-7-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was instructeur, d.w.z. hij bracht opdrachten over en organiseerde hulpmiddelen. Aldus zette hij ook groepen in Terwolde en Twente aan tot het plegen van sabotage aan spoorlijnen. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Kraats-Knoops, Hendrika Francisca Jacoba van der, Rotterdam 8-12-1905
Woonachtig: Hilledijk 151, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Kraats, Jacobus Antonius Hendrikus van der (Koos), Den Haag 26-4-1905, Metselaar
Woonachtig: Antheunisstraat 172, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Bestuur sectie C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 9-9-1942, vrijgekomen 7-10-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich Frank als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Krabbé, Hendrika Jacoba Wilhelmina (Henny), Watergraafsmeer 22-5-1905, Apothekeres
Woonachtig: Schuberstraat 2, Zaandam
Opmerkingen: Zij nam een Joods kind als onderduikster in huis. Zij verborg wapens op verzoek van buurtgenoot George Louis Jambroes wapens en spionagemateriaal in het magazijn van haar winkel. Jambroes werd later als geheim agent in het kader van het Englandspiel gearresteerd. Op hem werd een briefje met haar adres gevonden, waardoor ze Anton van der Waals op bezoek kreeg, maar wat geen verdere gevolgen had.

Kracht, G.
Woonachtig: Kamperfoeliestraat 58, Den Haag

Kraft, Lambertus (Bèr), Maastricht 6-2-1902, Handelsreiziger
Woonachtig: Gronsvelder Zijweg 23, Maastricht
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1938). Voorzitter afdeling C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 8-12-1940, vrijgekomen 18-2-1941, tweede arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, derde arrestatie 25-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Aken, Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 22-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Maastrichtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Willem van Kessenich (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Voor de oorlog werkte Van Kessenich nauw samen met de Gestapo in Aken.

Kramer, Dirk, Amsterdam 21-4-1907, Chauffeur
Woonachtig: Westerstraat 254 II, Amsterdam
Gearresteerd: 27-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 26-7-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kramer, Gerrit, Den Haag 18-9-1918, Machine houtbewerker
Woonachtig: Van der Vennestraat 141, Den Haag
Gearresteerd: 13-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kramer, H.
Woonachtig: Rhijnvisdwarsstraat 79 I, Amsterdam

Kramers, Arie, Rotterdam 23-2-1900, IJzerwerkerWoonachtig: Corverstraat 38, Rotterdam

Kranendonk, Teunis, Ridderkerk 29-3-1895, Gereedschapsmaker
Woonachtig: Oostendamstraat 29, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinebankwerker. Communist. Spreker. Partijcongres C.P.N. (1935). Vergadering C.P.N. district Rotterdam (1939).
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 26-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Krans, Hermanus Willem Christiaan, Amsterdam 6-12-1877, Glazenwasser
Woonachtig: Elandsgracht 17, Amsterdam

Krap, Lucien Adriaan, Heer 21-12-1912
Woonachtig: Rotterdam
Gearresteerd: 12-5-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Krastman, Anthonie Nicolaas, Schore 5-4-1914
Woonachtig: Van Speykstraat 45 D, Rotterdam

Krebaum, Abraham Jan, Tiel 24-1-1893, Timmerman
Woonachtig: Pretoriaplein 11, Gouda
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Boekbinder/los werkman. Militair instructeur bij Arbeidsweer van O.S.P. (1932). R.S.A.P.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd als RSAP’er vrijgelaten, maar door leden van de Rotterdamse CPN werd hij als communistisch verzetsman aangeduid. Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Goudse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Louis ridder van Rappard was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kreil-Tierlier, Grietje, Amsterdam 28-3-1897, Regenjasplakster
Woonachtig: Saffierstraat 67, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Kremer, Ferdinandus, Amsterdam 18-3-1899, Bakker
Woonachtig: Bloemkweekersstraat 90 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Emigrantenvertrouwensman district N.R.H. (1938).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Kremer-Kat, Kaatje, Rotterdam 5-2-1902
Woonachtig: Bloemkweekersstraat 90 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 28-7-1944, vrijgekomen 31-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse politie had een grote rode ‘J’ op haar arrestantenkaart gestempeld.

Kremer, Wijnhold, Emmer-Compascuum 2-12-1891
Woonachtig: Runde 35, Emmer-Compascuum

Kremer, Willem, Emmer-Compascuum 1875
Gearresteerd: 10-1941
Opmerkingen: Vader van Wijnhold Kremer

Kretzschmar, Karl Ernst, Renkum 20-7-1886, Schilder
Woonachtig: Generaal Bothastraat 41, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. C.P.N. Schildert portretten Lenin.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Kreveld, Alida van, Hoorn 13-12-1891, Boekhoudster
Woonachtig: Vegtstraat 105, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943

Kriek, Abraham de (Bram), Dordrecht 11-8-1903, Tramconducteur RET
Woonachtig: Riederlaan 41 A, Rotterdam
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Martinus Rijken. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij volgde Martinus Rijken op als leider van de communisten op de linker Maasoever. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd op 28 maart 1944 ter dood veroordeeld.

Kriek-Janssen, Alberdina de, Dordrecht 30-5-1906
Woonachtig: Riederlaan 41 A, Rotterdam

Kriek, Johannes Franciscus (Jan)
Woonachtig: Vlusch 33 E, Krommenie

Kriek, Jacobus Ludovicus de, Leiden 12-4-1890, Rijwielhandelaar
Woonachtig: Nieuwe Binnenweg 378, Rotterdam

Kriek, Kornelis Lukinus de, Sliedrecht 7-3-1901, Tramconducteur
Woonachtig: Lange Geer 151, Rotterdam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Krijgsman, Cent, IJsselmonde 20-6-1883, Handelsreiziger
Woonachtig: Rozenlaan 55 B, Rotterdam

Krijgsman-Kooimans, Jacomina, Schiedam 3-4-1892
Woonachtig: Rozenlaan 55 B, Rotterdam

Krimpen, Arie Cornelis van, Charlois 31-10-1883, Kraanmachinist
Woonachtig: Egelantierstraat 15, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 1-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Kröber, Hendrik, Amsterdam 24-11-1897, Bontwerker
Woonachtig: Stationsplein 4 A, Hilversum
Gearresteerd: <1942
Gevangenschap in: Duitse gevangenschap

Kröber, Johann Christian, Amsterdam 3-2-1883, Metaalbewerker
Woonachtig: Akoleienstraat 3 III, Amsterdam

Kroes, Arend, Havelte 14-3-1903, Arbeider
Woonachtig: Papaverstraat 7, Meppel
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Ex-secretaris afdeling C.P.N.; geroyeerd wegens slechte levenswandel.
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Braunschweig
Hij werd in Braunschweig te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kroft, Teunis van der (Toon), Den Haag 6-4-1900, Timmerman
Woonachtig: Marktweg 263, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Bestuur afdeling C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 26-7-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei in het partijkantoor Parlando in Amsterdam, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 bij hem thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Op 17 mei werd bij hem thuis het Haags communistisch verzet (Vonk-groep) opgericht door Gerrit Kastein, Jan Geluk, Willem van ‘t Veen en Toon van der Kroft. Begin 1941 liet hij Jan van Kalsbeek enige maanden in zijn woning onderduiken. Zelf dook hij vanwege de vele arrestaties in juni 1941 onder aan de Oosterringdijk in Amsterdam. Bij ontmoetingen met mensen uit Den Haag merkte hij dat deze personen of hijzelf geschaduwd werden. Hij werd in Amsterdam gearresteerd.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war vor dem Verbot der CPN Sektionsvorstand, Distriktsvorstand und Gemeinderatsmitglied. Nach dem Verbot hat an dem illeg. Aufbau mit gearbeitet’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied der CPN’.
Na de oorlog heeft Toon enige tijd op Curaçao gewerkt. Toen op een gegeven moment prins Bernhard een bezoek aan het eiland bracht werd Toon naar Nederland gedeporteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Krol, Johann, Heerlen 20-9-1920, Kantoorbediende
Woonachtig: Waubach (Ubach over Worms)
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 13-12-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Kroll, Arnoldus Alexander, Maastricht 12-12-1888
Woonachtig: Maastricht
Gearresteerd: begin 6-1940, vrijgekomen 1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken

Kroll, Gerardus Cornelis, Maastricht 8-3-1885, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Maastricht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Handelsreiziger. V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie begin 6-1940, vrijgekomen 1940, tweede arrestatie 15-9-1942
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gijzeling: Tweede keer gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Brandenburg-Görden, Garsten
Opmerkingen: Hij werd veroordeeld vanwege spionage.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenissen, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kroll, Hendrik Johannes, Rotterdam 12-5-1898, Kantoorbediende
Woonachtig: Bergweg 274 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 26-6-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Krom
Woonachtig: Ternetstraat 42, Amsterdam

Kromdijk, Bertus, Apeldoorn 4-6-1877, Metaalbewerker
Woonachtig: Oude Beekbergenweg 36, Apeldoorn
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 28-8-1941
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Arnhem, Siegburg
Overleden: Siegburg 11-2-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kromdijk, Günther Bertus, Duisburg 28-5-1918
Woonachtig: Hofveld 20, Apeldoorn
Gearresteerd: 26-4-1944
Gevangenschap in: Vught, Haaren, Sachsenhausen, Neuengamme, Meppen-Versen, Bremen-Farge
Overleden: Meppen-Versen 7-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Krommenhoek, Hermanus, Schiedam 15-1-1894, Behanger
Woonachtig: Pasteurplein 16, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling S.O. (1937). Districtsbestuur V.V.S.U. (1937).

Krone-De Vries, Egbertina Johanna, Vlissingen 7-6-1911
Woonachtig: Holendrechtstraat 47, Amsterdam
Gearresteerd: 30-7-1940
Gevangenschap in: Weteringschans

Kronselaar, Jan, Amsterdam 15-7-1887, Administrateur
Woonachtig: Hilversum
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stierf op 24-6-1943 in Hilversum, vermoedelijk een natuurlijke dood, waarmee de voordracht voor het Eereboek onterecht is.

Kroon, Hermanus, Rotterdam 9-12-1919, Brandweerman
Woonachtig: Insulindestraat 63, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 18/24-10-1942, tweede arrestatie 2-5-1945, vrijgelaten 6-5-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Haagsche Veer

Kroon, Simon, Zuid-Scharwoude 11-8-1890, Arbeider
Woonachtig: De Ruijterstraat 55, IJmuiden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat Tweede Kamer voor de C.P.N. (1937).
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-1-1945
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Krop, Hendrik Wilhelmus, Steenwijk 13-4-1882, Inspecteur directe belastingen
Woonachtig: Roodborstlaan 2, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling Comité van Anti-Nationaal-Socialistische Intellectuelen (1937).

Krop, Hildebrand Lucien (Hildo), Steenwijk 26-2-1884, Beeldhouwer
Woonachtig: Amstel 57, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Waarschijnlijk communist. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Geldschieter drukkerij Atalanta (1932).

Krop-Sleef, Willemina Frederika, Amsterdam 24-12-1914, Onderwijzeres
Woonachtig: Amstel 57, Amsterdam

Kropveld, Hartog, Amsterdam 13-4-1916, Regenmantelplakker
Woonachtig: Tugelaweg 147 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Malapane 30-6-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Krug, Cornelis Johan, Vlissingen 6-6-1898, Kantoorbediende BPM
Woonachtig: Binnensingel 98 B, Vlaardingen
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 18-12-1944
Opmerkingen: Hij bracht grote aantallen van het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte, naar Den Haag, waar ze door anderen verder verspreid werden.

Krüg, Johannes Gerardus (J. Angk, Jan), Rotterdam 8-6-1897
Woonachtig: Groote Visscherijstraat 6 E, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief voor C.P.N. (1938). Administratief leider De Maasecho. Bij vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940). A.N.B.H.K.
Gearresteerd: 3-12-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kruger, Rika, 23-12-1916
Woonachtig: Groningen
Gearresteerd: 16-9-1941, vrijgekomen 26-3-1942
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel

Kruiff, Joseph de, Den Haag 3-8-1920, Timmerman
Woonachtig: Albert Cuypstraat 146, Den Haag
Gearresteerd: 14-12-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Neuengamme 24-4-1945

Kruijd, Gerrit Jacobus, Rotterdam 29-6-1908, Dekknecht
Woonachtig: West Kruiskade 67 C, Rotterdam
Gearresteerd: 7-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Hillegersberg, Oranjehotel, Amsterdam, Amersfoort, Neuengamme, Bremen
Overleden: Bremen 3-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur, plakte pamfletten aan en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist (?)’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kruijff, Jacob de, Den Haag 16-11-1879, Timmerman
Woonachtig: Marnixstraat 61, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wijkleider C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Kruimink, Adriana Anna, Rotterdam 18-10-1916, Analyste
Woonachtig: Amstellaan 46 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij werd op 16 oktober 1942 door het bureau Joodsche Zaken gearresteerd, later weer vrijgelaten. Zij verspreidde in samenwerking met Pieter Anske Groeneveld illegale lectuur, plakte pamfletten op muren en schilderde leuzen. Zij huwde na de oorlog met Pieter Anske Groeneveld.

Kruiter, Jacobus Johannes, Amsterdam 25-12-1910, Kapper
Woonachtig: Pontanusstraat 53, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bekend als generaal der communisten (1934).
Gearresteerd: Eerste keer gearresteerd 30-1-1943, tweede keer gearresteerd <1-1945, vrijgekomen 13-4-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: De eerste keer werd hij in Amsterdam gearresteerd omdat hij de volgende dag voorgeleid moest worden bij de Feldgendarmerie te Hilversum. Hij wist in april 1945 te vluchten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kruyt, John William (Kruijt, Willy), Amsterdam 8-9-1877, Dominee
Woonachtig: Engeland
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ex-predikant. Christensocialist/ communist. Afgevaardigde 2e Congres 3e Internationale te Moskou 1920. Bezoeker congres 3e Internationale te Amsterdam 1920. Tweede Kamer voor C.P.H. In 1923 naar Berlijn als leider steunactie. I.A.H. (1924, 1927). Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1927). Deelnemer antikoloniaal congres Brussel 1927. Wnd. secretaris I.A.H. (1928). Zou optreden als koerier. Werkzaam internationaal secretariaat I.R.H. (Berlijn 1931).
Verkiezingen: Was lid van de Tweede Kamer.
Gearresteerd: 24-6-1942
Gevangenschap in: Brussel St. Gilles, Breendonck, Berlijn Moabit
Overleden: Berlijn Moabit 8-1943 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was oorspronkelijk lid van de Christen Socialisten, maar sloot zich begin jaren twintig bij de communisten aan. Hij liet zijn achternaam Kruijt in Kruyt veranderen. Hij werd op 24-6-1942 door de RAF in België gedropt als geheim agent voor de Sovjet Unie. Bij de landing brak hij een been, maar ten gevolge van het bij verhoor doorslaan van een eerder gearresteerd lid van de groep Wollweber werd hij al door de Gestapo opgewacht. Hij moest contact leggen met de groep Wollweber in Brussel.

Kruyt, John William (Schouten), Amsterdam 25-8-1926
Woonachtig: Engeland
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Hij wed door de RAF boven Nederland gedropt. Hij legde contact met Daan Goulooze.

Kühle, Egbert, Hoogezand 10-11-1913, Typograaf&
Woonachtig: Atjehstraat 14 A, Groningen
Gearresteerd: 4-12-1944
Gevangenschap in: Groningen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-3-1945

Kuijken, Augusta Elizabeth (Gusta), Haarlem 25-8-1912
Woonachtig: Loosdrechtscheweg 88, Hilversum
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Kuijken, Wilhelmus Andreas, Haarlem 16-5-1876
Woonachtig: Loosdrechtscheweg 88, Hilversum
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 28-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Kuijken-Van den Eijnde, Catharina Florentina, Haarlem 11-2-1877
Woonachtig: Loosdrechtscheweg 88, Hilversum
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Kuijp, Philippus Christiaan van der, Rotterdam 28-11-1901, Glasschilder
Woonachtig: Frederikstraat 25 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Syndicalist.
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Kuijper, Cornelis (Kees), Wormerveer 31-7-1900, Typograaf
Woonachtig: Admiraal de Ruyterweg 356 A II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kuijper-Uivel, Johanna Alberdina, Amsterdam 5-6-1904
Woonachtig: Admiraal de Ruyterweg 356 A II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Kuijper, Eugenius Josephus Franciscus Jonkheer de, Kliprivier (Zuid-Afrika) 11-3-1894, Machinist, Smid
Woonachtig: Egelantierstraat 1, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.

Kuijper, Jacob, Wormerveer 8-6-1903, Grondwerker
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij overleed op 2-6-1945 aan een verwaarloosde tbc.

Kuijper, Jan, Wormerveer 29-10-1907, Badmeester
Woonachtig: Dorgasstraat 442, Wormer
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 29-11-1944
Overleden: Wormer 29-11-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Een lid van de Grüne Polizei maakte jacht op een op de fiets wegvluchtende andere verzetsman die vervolgens Kuijper passeerde. Kuijper, die een relatief belangrijke rol in het communistisch verzet speelde, was bang dat ze hem ook wilden hebben en verborg zich in een sloot. Hij werd daar gevonden en voor de weggevluchte aangezien en ter plekke doodgeschoten.

Kuijper, Willem Franciscus, Velsen 4-12-1907, Stukadoor
Woonachtig: Heidestraat 41, IJmuiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N.
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Mauthausen, Gusen
Overleden: Gusen 8-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Kuijpers, Johannes Cornelis, Nieuwenhagen 23-7-1913
Woonachtig: Nieuwenhagen
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 28-3-1941
Gevangenschap in: Maastricht

Kuijsten, Johannes Karel, Amsterdam 12-2-1907, Metaalarbeider
Woonachtig: Campanulastraat 33, Amsterdam
Gearresteerd: 16-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Kuik, Jan Cornelis van, Amsterdam 6-12-1922, Draaier
Woonachtig: Orteliusstraat 284 I, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 22-3-1942
Gevangenschap in: Sachsenhausen, Lublin-Majdanek, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij was in vanaf 5-12-1941 tot zijn arrestatie te werk gesteld in Villingen (Zuidwest-Duitsland). Hij werd ruim 100 km verderop in Lustenau (Oostenrijk), aan de Zwitserse grens, gearresteerd vanwege een illegale uitreis uit Duitsland. Zijn verblijf in Sachsenhausen en Lublin-Majdanek lijkt er op te wijzen dat hij bij andere gevangenen uit de groep Wollweber gevoegd werd.

Kuik, Johannes, Ammerstol 3-7-1886, Incasseerder
Woonachtig: Spartastraat 23, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-11-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Kuiper, Abraham Kornelis (Bram), Arnhem 28-8-1922, Student
Woonachtig: Prinsengracht 385-395 (‘Prinsenklooster’), Amsterdam
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6) en de Vliegende Brigade.
Gearresteerd: 23/24-1-1943
Gevangenschap in: Brussel St. Gilles, Oranjehotel, Weteringschans
Overleden: Overveen 23-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vrije Katheder en De Waarheid. Hij werd in Brussel gearresteerd. Hij werkte samen met Louis (Bob) Gilliéron.

Kuiper, Berend, Amsterdam 5-10-1905, Apotheker
Woonachtig: Amstellaan 100, Amsterdam

Kuiper, Esgo Taco, Castricum 27-8-1914, Employee BIM
Woonachtig: Tomatenstraat 209, Den Haag
Gearresteerd: 15-7-1943, vrijgekomen 22-12-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het laten onderduiken van zijn Joodse schoonouders.

Kuiper-Slijper, Pauline Virginie (Pien), Amsterdam 18-1-1907
Woonachtig: Tomatenstraat 209, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 29-8-1944
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij bracht onderduikers, zowel Joodse als verzetsmensen, onder op vertrouwde adressen. Zij was een schakel in het de onderduikers voorzien van distributiepapieren en persoonsbewijzen. Zij is aan tyfus overleden.
Haar echtgenoot trok de voordracht voor het Eereboek in, omdat hij vreesde dat de publicatie door de christelijk-liberale-sociaaldemocratische baantjesjagers die de macht in Nederland naar zich toe hadden getrokken bij hun naoorlogse vervolging van communisten hem in zijn carrière zouden schaden of dat het zelfs zijn goede baan zou kunnen kosten. De CPN zegde met grote tegenzin toe haar naam niet in het Eereboek op te nemen.

Kuiper, Johannes, Scheveningen 21-10-1898, Visser
Woonachtig: Bevelandschestraat 35, Den Haag
Gearresteerd: 11-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 5-8-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war nach dem Verbot der CPN illegaler Unterverteiler der Hetzschrift “De Vonk” bis März 1941’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung komm. Zeitungen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Kuiper, Pieter (Piet), Wormerveer 24-5-1892, Smid
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Smid. Partijraad C.P.H. (1924). Bestuurslid Federatie Noord-Holland – Utrecht v. C. P.H. (1926). Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Raadslid Wormerveer voor de C.P.H. (1931, 1939). Zijn pas werd in 1926 gebruikt door de Duitse communist Urbahns. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).

Kuiper, Sape, Arnhem 3-2-1924, Student
Woonachtig: Hof van Delftlaan, Delft / Euterpestraat 2 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 22-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Hans Katan, Pam Pooters en Ernst Klijzing. Hij maakte bommen, legde een brandbom in het theater Tuschinsky die niet ontplofte, was betrokken bij de bomaanslag op het Rembrandttheater, was betrokken bij het voorbereiden van aanslagen op verschillende personen en schoot zelf ook iemand neer. Hij verspreidde ook Het Parool.
Hij werd om 15.20 uur samen met Hanri Hugo Geul in de Frans van Mierisstraat door rechercheur B. Lodder gearresteerd, die daarbij twee schoten loste, omdat hij door Geul met een cilinderrevolver Zella Mejis kaliber 6,35 werd bedreigd. Kuiper had een automatisch pistool Steyr kaliber 7,65, waarmee drie schoten waren gelost. Beide arrestanten hadden om 15.10 uur een moordaanslag gepleegd op de tandarts H.B. de Jonge en diens echtgenote (Ze leverden regelmatig Joodse patiënten aan de Sicherheitsdienst uit). De Jonge werd met een schot in de hartstreek geraakt, zijn echtgenote met een schot in buik en een in een bovenarm. Beide arrestanten werden aan de Sicherheitsdienst overgeleverd. Er werd om 21.30 uur rapport opgemaakt omdat de betrokken politieman geschoten had.
(Een patiënt heeft ongeacht wat hij gedaan heeft recht op medische hulp, zonder bevreesd te zijn dat hij uitgeleverd wordt. Da tandarts handelde tegen de beroepsethiek en schond zijn afgelegde eed van Hippocrates. Deze tandarts had vele tientallen Joden de dood in gejaagd.)

Kuiper, Taco, Rottevalle (Frankrijk) 27-6-1894, Leraar oude talen
Woonachtig: Euterpestraat 2 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij pleegde op 3-10-1945 zelfmoord, mogelijk in verband met de fusillering van zijn zoons Sapoe en Abraham Kornelis

Kuiper-Talma Stheeman, Helena Florentina, Zuidbroek 22-4-1894, Psychologe
Woonachtig: Euterpestraat 2 II, Amsterdam
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.

Kuipers, Hendrik, Borger 13-2-1901, Grondwerker
Woonachtig: Mariastraat 86 A, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Relschopper. Bestuur afdeling C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 7-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Kulker, Elie Jacobus, Amsterdam 27-3-1904, Diamantklover
Woonachtig: Geulstraat 24, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork

Kulker-Hanikyr, Marie Anna Eugenie, Praag (Tsjechoslowakije) 12-9-1907, Naaister
Woonachtig: Geulstraat 24, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork

Kulsdom, Simon, Amersfoort 31-10-1874, Glazenwasser
Woonachtig: Assendelftstraat 33 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Straatcelleider C.P.N. en propagandist Volksdagblad (1937).

Kupers, fam.
Woonachtig: Tuinstraat 81, Almelo

Kuperus, Gustaaf Martinus, Amsterdam 22-9-1912, Chauffeur
Woonachtig: Bestevaerstraat 57, Amsterdam
Gearresteerd: 26-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-3-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de wachtmeesters Roffel en Engels van de A.C.D.

Kupferschmied (Kupferschmidt), Abitch (Albert, Bobby), Den Haag 3-10-1918, Handelaar
Woonachtig: Vondelstraat 205, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid centrale commissie jeugdverenigingen (1938).
Gearresteerd: 1-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-3-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven. Toen hij in het Oranjehotel gevangen zat, werd er door Catharina Montfoort-Poot een poging gedaan om hem te laten ontsnappen. De arts Paul Voûte zou een middeltje moeten geven zodat Abitch een maagbloeding zou krijgen, waarvoor een opname in het ziekenhuis Zuidwal (daar gingen zieke gevangenen altijd heen) nodig was. In het ziekenhuis had de familie Montfoort contacten die hem vandaar konden laten ontsnappen. Voûte adviseerde om morfine toe te dienen, zodat een bewusteloosheid zou optreden. De familie Poot had echter een oud contact met de schermvriend Richard Salter weer opgepakt. Ondanks dat ze wisten dat Salter voor Friedrich Frank van de Sicherheitsdienst werkte, namen ze hem in vertrouwen. Salter, een vooroorlogse informant voor de Centrale Inlichtingendienst, verraadde de plannen en Voûte werd gearresteerd en de plannen moesten opgegeven worden, bovendien werd Abitch al snel uit het Oranjehotel weggevoerd.

Kupferschmied (Kupferschmidt), Baruch Uscher, Köln 12-2-1916, Fotohandelaar
Woonachtig: Pletterijkade 4, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 23-7-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Kupferschmied-Gelblum (Kupferschmidt), Rosa, Plauen (Duitsland) 18-12-1916
Woonachtig: Pletterijkade 4, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 23-7-1943
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Kusber, Margarete Irmgard (Grete, Maria Beelman), Berlin (Duitsland) 1-8-1907, Textielarbeidster
Woonachtig: Gronau / Amsterdam / Gronau
Gearresteerd: 25-6-1940, vrijgekomen 9-1-1941
Gevangenschap in: Hamm
Opmerkingen: Zij woonde in de eerste helft van de jaren dertig in Gronau. Zij hielp politieke vluchtelingen uit Wuppertal over de grens naar Nederland en smokkelde in een kinderwagen illegale lectuur en mogelijk andere goederen van Nederland naar Duitsland. In 1936 was ze bij een actie in Enschede en hoorde toen dat haar contactpersoon in Wuppertal gearresteerd was. Ze bleef toen in Nederland en verbleef totdat ze gearresteerd werd bij de communistische familie Johannes en Maria Beelman-Kok in Amsterdam, waarbij ze de naam Maria Beelman gebruikte. Na haar vrijlating werkte ze vanuit Enschede in de grensstreek samen met het Nederlands communistisch verzet.

Kuster, Bernardus Gerardus (Ben), Amsterdam 17-12-1904, Handlanger
Woonachtig: Tolstraat 125 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkman. Communist. 2e voorzitter afdeling de Zaaier. Spreker. Werklozen Congres R.V.O. (Rotterdam 1932). C.P.H. Commissie Voorbereiding Werklozencongres. Leiding R.V.O. (1932). Redactiecommissie R.V.O. (1932). Secretaris L.W.A.C. (1932). Spreekt voor Volkscongres Utrecht 1932. [Roode Vakbonds Oppositie]
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Tuinhal, Lloyd hotel, Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen

Kuster-Goulooze, Baukje, Amsterdam 6-2-1909
Woonachtig: Tolstraat 125 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van B.G. Communiste.

Kuster, Nicolaas Bartholomeus Johannes Willebrordus, Amsterdam 3-11-1897
Woonachtig: Houtrijkstraat 51 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Politiek secretaris afdeling C.P.N. (1936).

Kwadijk, Simon (Siem), Zaandijk 14-4-1902, Kantoorbediende
Woonachtig: Bredenhofdwarsstraat 1, Zaandijk
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur en plakte pamfletten op muren. Hij zorgde voor onderduikers.

Kwak, Arie Adrianus, Soest 10-3-1918, Onderwijzer
Woonachtig: Veldheimweg 9, Baarn

Kwak, Ferdinand Francisco (Ferry), Amsterdam 24-1-1917
Woonachtig: Insulindeweg 43, Amsterdam
Gearresteerd: 20-8-1941
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Jonker van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst). Na de oorlog huwde hij met M. Rutten.

Kwak, Henri Philip, Amsterdam 9-8-1912, Bibliotheekhouder
Woonachtig: Insulindeweg 83, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 26-3-1943, vrijgelaten 31-1943, tweede arrestatie <15-4-1943
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij had een stencilmachine in huis, die werd bij een huiszoeking gevonden. Hij werd op 26 maart 1943 door de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (Documentatiedienst) gearresteerd, op last van de Documentatiedienst vrijgelaten en vervolgens op 15 april 1943 kamp Vught binnen gevoerd.

Kwak, Mimosa Philippine (Mimi), Amsterdam 4-4-1923
Woonachtig: Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Jacob Vlaskamp.

Kwetser, Berta (Bertje), Dinslaken (Duitsland) 21-5-1913, Kapster
Woonachtig: Ceintuurbaan 330 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij huwde vlak na de oorlog met Coert Hendrik Ladiges.

Kwetser, David, Vreeland 25-2-1882, Timmerman
Woonachtig: Plantage Middenlaan 45, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd op straat gearresteerd met De Waarheid op zak.

Kwetser, Levi, Dinslaken (België) 20-12-1910, Schilder
Woonachtig: Albert Cuypstraat 207 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Postadres C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 18-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.