Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: C-F

Caljé, Johannes Franciscus, Sliedrecht 5-2-1900, Handelsreiziger
Woonachtig: Farenheitstraat 13 B, Sliedrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Assuradeur. Bestuur afdeling C.P.N. (1937). Secretaris afdeling I.R.H. (1937). Actief bij herbergen Duitse emigranten (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941, tweede arrestatie 6-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Cambeen, Petrus Josephus, Graauw 26-7-1920
Woonachtig: Paal B62, Graauw
Gearresteerd: <10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Komm. Propag.’.

Canes, Sander, Amsterdam 14-4-1901, Regenjasplakker
Woonachtig: Eemsstraat 9 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Capel, Anton (Toon), Purmerend 1926

Capel, Petrus Franciscus, Amsterdam 4-10-1886

Cappelleveen, Jansje Alida van, Boskoop 1-11-1895, Verpleegster
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 17-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Cardozo, Abraham, Amsterdam 1-10-1874, Koopman
Woonachtig: Nieuwe Prinsengracht 114, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938). Spreker. Permanent Comité V.V.S.U.
Gearresteerd: 25-3-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork, Theresienstadt
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht.

Carstens, Cornelis Willem, Amsterdam 2-10-1909, Melkbezorger
Woonachtig: Lijnbaansgracht 27, Amsterdam
Gearresteerd: 17-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 9-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Casemir
Woonachtig: Oude Kerkstraat, Heerlen

Celosse, Nicolaas Johannes (Bob), Banjoewangi (Nederlandsch Oost Indië) 28-4-1917, Ambtenaar
Woonachtig: Schuytstraat 192, Den Haag
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 20-5-1944
Gevangenschap in: Haaren, Vught, Haaren
Overleden: Vught 5-9-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Onderscheiding: Kruis van Verdienste, Bronzen Leeuw
Opmerkingen: Vroeg in de oorlog was Celosse actief voor de Ordedienst, waardoor hij in contact komt met het Bureau Bijzondere Opdrachten in Londen. Hij vertrok in november 1943 met Karel de Graaf naar Londen. Op 30 maart 1944 werd hij als geheim agent boven de Wieringermeerpolder gedropt en legde contact met de restanten van de groep CS6. Op 20 mei 1944 werden hij en de andere vier leden van zijn groep gearresteerd.

Cerneus, Willem Frederik, Amsterdam 24-4-1909, Metaalbewerker
Woonachtig: Van Rappardstraat 17 I, Amsterdam
Gearresteerd: 22-7-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 16-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der Mitgliedschaft der CPN’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Cerneus stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Cevat, Antonius, Amsterdam 27-5-1906, Betonarbeider
Woonachtig: Borgerstraat 223 III, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Neuenkirchen 23-5-1945
Opmerkingen: Na bevrijding overleden aan gevolgen gevangenschap
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Cevat, Dirk Laurens, Amsterdam 26-2-1899, Los werkman
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 222 III, Amsterdam

Chamboné, Antoon Willem, Oss 10-5-1920
Woonachtig: Noord-Brabant

Chamboné-Mooij, Catharina Geertruida, Utrecht 25-7-1922
Woonachtig: Noord-Brabant
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij vervoerde documenten en wapens.

Chamboné, Cornelis Antonius, Den Bosch 21-10-1889, Kantoorbediende
Woonachtig: Bucheliusstraat 4, Utrecht
Gearresteerd: 2-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 3-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Chef d’Hotel, Cornelis (Nelis), Den Haag 14-2-1908, Radiomonteur
Woonachtig: Brueghelstraat 239, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 26-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk, De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung kommunisticher Schriften’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Chef d’Hotel, Hendrik Johannes (Henk), Den Haag 26-1-1910, Huisschilder
Woonachtig: Brueghelstraat 239, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 26-6-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk, De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Veracht Komm. Prop. [Propaganda]’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Chef d’Hotel, Isaäc Jacob, Den Haag 31-10-1873, Varensgezel (voormalig)
Woonachtig: Brueghelstraat 239, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941, vrijgekomen 16-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Chef d’Hotel, Isaäc Jacob (Jack), Den Haag 27-1-1900, Scheepskok
Woonachtig: Brueghelstraat 239, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verduistert gelden van het M.A.S. (1934). Communist (1939).
Gearresteerd: 9-3-1945
Gearresteerd ten gevolge van de vierde infiltratieactie door Johannes Hubertus van Soolingen die In mei 1940 door een opdracht van burgemeester De Monchy de CPN werd ingestuurd. Deze vierde infiltratieactie leidde tot de fusillering van drie personen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk, De Waarheid en andere illegale lectuur. Na het oprollen van De Vonk-groep bleef hij enige tijd uit beeld. Vanaf 1944 had hij de leiding over de werkzaamheden in Den Haag voor het Solidariteitsfonds en was weer betrokken bij de verspreiding van De Waarheid. Hij stond regelmatig in direct contact met de door burgemeester De Monchy het communistisch verzet binnen gestuurde Van Soolingen en dat heeft hem het leven gekost.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Chef d’Hotel, Krijn, Den Haag 16-7-1901, Bakker
Woonachtig: Brueghelstraat 239, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 8-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk, De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij zat zes maanden ondergedoken, maar werd gearresteerd toen hij een kort bezoek aan huis bracht. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach den Verbot der CPN noch illeg. Hetzschriften verkauft und war Leiter einer Fünfergruppe’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitglied der C.P.N.’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Chretien, Josephus Hendrik Jan Hermanus, Rotterdam 13-2-1913, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Gouvernestraat 55, Rotterdam
Gearresteerd: 10-11-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek, Mauthausen
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kaufen einer illegaler Zeitung der K.P.N.’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Chretien stond ook op deze lijst: hij was in 1941 gearresteerd door toedoen van Crabbendam, die wist dat het zijn leven kon kosten.
Opmerkingen: Politiemannen van groep X gaven op: ‘Zou voor den oorlog eenige mndn lid v.d. C.P.H. geweest zijn’.

Claassen, Hendrik, Amsterdam 24-9-1905, Amanuensis
Woonachtig: Van Ostadestraat 490 I, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkte op C.P.N.-partijbureau. Geronseld voor Internationale Brigade. Vocht waarschijnlijk in Spanje (1937).
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Claassen, Johannes, Amsterdam 22-5-1904, 2e stuurman K.N.S.M.
Woonachtig: Uithoornstraat 9 I, Amsterdam
Gearresteerd: 3-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 9-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Claassen stond ook op deze lijst.

Cleef, Hartog van, Amsterdam 15-3-1895, Perser
Woonachtig: Schaepmanstraat 21, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Cleef, Johan Siegfried van, Amsterdam 1-1-1905, Kantoorbediende
Woonachtig: Kinderdijkstraat 60 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 18-5-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 11-1-1945

Clement, Joahan Barend, Amsterdam 22-10-1906, Schoenmaker
Woonachtig: Westerstraat 54, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Clerck, Arthur Franciscus de, Elinge 23-5-1889, Schipper
Woonachtig: Aelbrechtskade 131, Rotterdam
Gearresteerd: 17-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij heeft Solidariteitsgelden gebracht naar gezinnen van gearresteerde en omgekomenen van de Rotterdamse tram (RETM).

Clerck, Deodatus Edmond Phielmondus de, Axel 19-6-1900, Plombeerder
Woonachtig: Aelbrechtskade 131, Rotterdam
Gearresteerd: 17-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Clerkx, Cornelia (Corrie), Amsterdam 18-4-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Hoofdweg 71, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zij werd door Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Clerx, Hendrikus Petrus (Hein), Breda 24-10-1897, Arbeider
Woonachtig: Vestingstraat 30, Breda
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Clerx, Peter Josef Hubert (Leensma), Urmond 4-4-1914
Woonachtig: Arboretumlaan 23, Wageningen

Cleton, Jan Albertus, Rotterdam 15-12-1913, Verkoper
Woonachtig: Ugchelscheweg 97, Apeldoorn
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1935). Voorzitter afdeling Apeldoorn van C.P.N. en C.J.B. (1935). Kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 2-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Natzweiler, Erzingen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Clever, Barend, Vreeswijk 23-5-1892, Stoker
Woonachtig: Tooropstraat 12, Heerlen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Districtsbestuur C.P.N. (1938). Voorzitter Anti-fascistisch comité in de Mijnstreek. Kandidaat Gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Heerlense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Marcellus van Grunsven was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Clever stond ook op deze lijst.

Clever, Gustaaf Karel, Voerendaal 1-5-1917, Elektricien
Woonachtig: Heerlen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Lid hoofdbestuur C.J.B. Politiek leider C.J.B. in de Mijnstreek. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935).

Cobben, Frans, Meerssen 10-6-1915, Schilder
Woonachtig: Kattenstraat 11, Maastricht
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-4-1942, vrijgekomen 5-1942, tweede arrestatie 25-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Neuengamme, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Cobben stond ook op deze lijst.

Coëlho, Raoul, Brussel 13-8-1907, Boekverkoper
Woonachtig: Oranjeplein 39, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 13-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 11-11-1942

Coenradi, Hermanus Mattheus Hendricus (Herman), Amsterdam 23-4-1909, Elektricien
Woonachtig: Zeedijk 17 III, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 25-2-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 3-3-1941 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Gearresteerd en gefusilleerd vanwege zijn rol de Februaristaking.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Coenradi-Blom, Maria Hendrika Gesina, Amsterdam 21-8-1910
Woonachtig: Zeedijk 17 III, Amsterdam

Coenradi, Petrus Franciscus (Piet), Amsterdam 28-6-1902, Broodbezorger
Woonachtig: Lutmastraat 196 III, Amsterdam
Gearresteerd: 5-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 12-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door W.A.-mannen tijdens het plakken van pamfletten ter gelegenheid van de herdenking van de Russische revolutie, tegelijk met zijn echtgenote en Suzanna Musikant-Eijl.

Coenradi-Van der Pijll, Hendrika Henriette (Rie), Amsterdam 6-11-1903
Woonachtig: Lutmastraat 196 III, Amsterdam
Gearresteerd: 5-11-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door W.A.-mannen tijdens het plakken van pamfletten ter gelegenheid van de herdenking van de Russische revolutie, tegelijk met haar echtgenoot Petrus Coenradi en Suzanna Musikant-Eijl. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Coerier
Woonachtig: Bloemstraat 17, Deventer

Cohen, Anna, Amsterdam 4-2-1921, Naaister
Woonachtig: Keizersgracht 559, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij is na de oorlog gehuwd met Cornelis Guldemond.

Cohen, Arthur Julius Uri (Adje, Aart Leskes), Hamburg (Duitsland) 21-1-1910, Botermaker
Woonachtig: Klein-Coolstraat 38 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Opmerkingen: Hij brak samen met Gerben Wagenaar in bij een bedrijf en stalen elektrische artikelen, die onder andere nodig waren voor de aanslag op de Wehrmacht-trein op het Rotte-viaduct.

Cohen, Isak, Zutphen 3-9-1875, Uitdrager
Woonachtig: Barlheze 42, Zutphen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Uitdrager. Voorzitter afdeling C.P.N. (1933).
Gearresteerd: <1-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 7-5-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Op zijn kaart in Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Straftat: Verboten Organis.’ Hij werd vanuit Westerbork met een straftransport naar Sobibor overgebracht.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Cohen, James, Berlijn (Duitsland) 25-5-1912, Leraar
Woonachtig: Biesboschstraat 65, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 1-10-1942
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.

Cohen, Michiel, Amsterdam 8-11-1908, Perser
Woonachtig: Plantage Doklaan 34 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Cohen, Maurits, Amsterdam 29-3-1912, Pottenbakker
Woonachtig: Sanderijnstraat 60, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 8-1943, vrijgekomen 9-1943, tweede arrestatie 9-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Overleden: Apollolaan Amsterdam 24-10-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd vanwege zijn Joodse afkomst in augustus 1943 opgepakt en in de Hollandsche Schouwburg opgesloten. Hij kon tijdens een transport met behulp van Duitse communisten ontvluchten en sloot zich opnieuw aan bij een groep binnen het communistisch verzet. Door verraad werd de hele groep opgepakt en een aantal van hen werden bij wijze van represaille op de Apollolaan gefusilleerd.

Cohen-Rozelaar, Meta, Amsterdam 21-6-1915
Woonachtig: Sanderijnstraat 60, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.

Cok, Jaak le
Woonachtig: Ruijsdaelstraat 77 III achter, Amsterdam

Collé, Willem, Culemborg 19-2-1887, Glasbewerker
Woonachtig: Vlaardingerdijk 31 A, Schiedam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Glasblazer. P.A.S. Lid raad Schiedam voor Arbeiders-Comité. Gaat 1931 over naar C.P.H. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Voorzitter Sociale Partij. Kandidaat S.P. verkiezing 2e Kamer 1922. Communistische voorman Schiedam. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Colpaar, Jan Willem Gerrit, Venlo 14-1-1907, Rijwielhandelaar
Woonachtig: Brederodestraat 122, Amsterdam

Comello, Willem, Tjalleberd 10-10-1903, Verzekeringsagent
Woonachtig: 124, Het Meer (Heerenveen)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling Terband der C.P.H.L.C. (1926). Voorzitter Federatie Terband. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Partijbestuur C.P.N. (1936; 1938 niet herkozen). Spreker.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Compter, Cornelis Hendrik, Den Haag 16-7-1894, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Parallelweg 64, Den Haag
Gearresteerd: 4-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 23-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd door Inlichtingendienstman Veefkind en Sicherheitsdienstman Werner gearresteerd. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat seine Wohnung zur Aufbewahrung von Hetzschriften für die illeg. CPN zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotenes Schriftmaterial im Hause gehabt’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Compter-Mooijman, Marijntje Johanna, Den Haag 1-6-1894
Woonachtig: Parallelweg 64, Den Haag
Gearresteerd 4-8-1941
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling V.V.S.U. (1936).
Opmerkingen: Zij werd door Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd.

Congladze, Noë Gabrielowitsch, Georgië 1923
Woonachtig: Georgië
Opmerkingen: Hij was een Georgiër die in Zandvoort gelegerd was. Hij was aan het Oostfront krijgsgevangen gemaakt. Trad toe tot de Wehrmacht om betere overlevingskansen te krijgen en werd in Nederland gelegerd. Hij zocht contact met het communistisch verzet in Nederland. Hij werd in februari 1945 naar Texel overgeplaatst. Op 6 april 1945 kwamen de Georgiërs in opstand om te voorkomen dat ze tegen de geallieerde troepen werden ingezet. Er zijn toen 800 Duitsers om het leven gekomen, 565 Georgiërs en 120 Texelaars.

Coomans, Henricus Josephus Alphonsus Marie, Rotterdam 14-9-1896
Woonachtig: Maastricht
Gearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Maastricht

Coppenhagen, Mozes, Rotterdam 8-7-1917, Winkelier
Woonachtig: Kalverstraat 113 hs, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Lublin-Majdanek
Overleden: Majdanek 30-11-1943
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘was voortvluchtig’.

Coppenhagen-De Winter, Johanna, Rotterdam 12-8-1917, Winkeljuffrouw
Woonachtig: Kalverstraat 113 hs, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Coppenhagen, Pinehas Joseph, Rotterdam 22-7-1922, Magazijnbediende
Woonachtig: Kalverstraat 113 hs, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘was voortvluchtig’.

Coppenhagen, Salomon, Rotterdam 21-9-1893, Commissionair
Woonachtig: Kalverstraat 113 hs, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘was voortvluchtig’.

Coppenhagen-Koopman, Sophia, Rotterdam 3-10-1896, Winkeljuffrouw
Woonachtig: Kalverstraat 113 hs, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Coppes, Adolf Hubert Joseph (Dolf), Venlo 3-7-1889, Arts
Woonachtig: Bisschopstraat 53, Enschede

Cori, Edgar Salom, Hamburg 23-1-1901, Tolk
Woonachtig: Adelheidstraat 174, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 20-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 10-5-1944
Opmerkingen: Hij had Spaanse nationaliteit, vestigde zich 23-11-36 in Den Haag. Hij hielp mensen naar Palestina reizen.

Cori-Goldschmidt, Bertha, Hamburg 11-2-1906
Woonachtig: Adelheidstraat 174, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 20-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij had de Spaanse nationaliteit. Zij vestigde zich op 23-11-36 in Den Haag, emigreerde na de oorlog naar New York.

Cornelis, Jacob, Groningen 10-5-1914, Bediende
Woonachtig: Zonnebloemstraat 14, Groningen
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Dienstweigeraar. In 1934 opgesloten in Veenhuizen. secretaris afdeling I.A.M.V. (1937). Vertegenwoordiger V.A.U.
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-2-1945
Opmerkingen: Op zijn registratiekaart in Amersfoort stond ‘A.Sozial’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Cornelius, Violette, Batavia (Nederlandsch Oost Indië) 17-3-1919, Fotografe
Woonachtig: Leidscheplein 8 II, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was de dochter van Constance Cornelia Cornelius-Barth. Zij was medewerkster van De Vrije Kunstenaar. Zij behoorde tot de kern van de Persoonsbewijscentrale, waarbinnen zij nauw samenwerkte met verschillende leden van CS6. Zij maakte foto’s ten behoeve van valse Persoonsbewijzen.

Cornelius-Barth, Constance Cornelia, Taloe (Nederlandsch Oost Indië) 14-12-1886
Woonachtig: Prinsengracht 495 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was de moeder van Violette Cornelius.

Cornet, Cornelis, Leiden 9-12-1888, Stukadoor
Woonachtig: Alexanderstraat 51, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Communist. Comité van actie tegen de Vlootwet (1940).
Gearresteerd: 20-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau
Overleden: Maastricht 29-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN-Funktionär’. Na evacuatie per vliegtuig in ziekenhuis Maastricht ten gevolge van verblijf in concentratiekamp
Verantwoordelijkheid: Hij verspreidde De Gids en verrichtte werkzaamheden voor De Vonk en De Waarheid. Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Cornet, Gerardus Wilhelmus Lambertus, Schoten 17-8-1911, Rietwerker
Woonachtig: Bloemstraat 138, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 9-7-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was stateloos. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Nicht gemeldet vor Kriegsgef. [Kriegsgefangenschaft]’.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Auceps, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Cornet, Gerrit, Leiden 17-12-1921
Woonachtig: Leiden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg
Gearresteerd: 1941
Overleden: Siegburg 28-2-1945
Opmerkingen: Hij werd bij een spinnerij in Siegburg te werk gesteld.

Corper, A.
Woonachtig: Wisentstraat 24, Bussum
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Corper, Jacob (Jaap), Borgerhout (België) 6-12-1912, Diamantbewerker
Woonachtig: Monseigneur van de Weteringstraat 6, Hilversum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Hij stond vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst.
Gearresteerd: 5-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-5-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor de productie van De Waarheid. Verder publiceerde hij eerst het communistische georiënteerde blad De Tribune en vervolgens Aetherflitsen. Hij dook in 1941 onder. Hij werd op het adres Van Bosschestraat 82 in Amsterdam gearresteerd toen hij papier vervoerde.

Corper-Van den Berg, Johanna Wilhelmina (Anna)
Woonachtig: Monseigneur van de Weteringstraat 6, Hilversum

Corper, Levie (Louis), Amsterdam 28-7-1889, Koopman
Woonachtig: 2e Amstellaan 137 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-4-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 22-5-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte diverse verzetsactiviteiten. Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd door de Amsterdamse politie opgesloten.

Cosman-Gobits, Espéranse, Amsterdam 13-5-1918, Kleermaakster
Woonachtig: Zwanenburgwal 18, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was de zuster van Barend Gobits.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Cost, Jan, Amsterdam 7-4-1905, Chauffeur
Woonachtig: Goudsbloemstraat 110 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 9-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Costerus, Marinus
Woonachtig: Brielschelaan 44, Rotterdam

Cozijn, Barend (Van Beek), Amsterdam 5-11-1903, Bedrijfsleider bij textielbedrijf
Woonachtig: 2e Boerhavestraat 65 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 14-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 9-8-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met de Aktion CPN, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was oorspronkelijk lid van de SDAP, maar na een scheuring in die partij sloot hij zich aan bij de CPN. Vanwege zijn maatschappelijke positie deed hij dit onder de schuilnaam Van Beek. Hij werkte in het verzet samen met Louis Soester.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Crama, Pieternella (Nel), Leiden 28-8-1906, Costuumnaaister en patroonontwerpster
Woonachtig: Leiden

Crauwels, Paulus Nicolaas, Maastricht 17-8-1901, Zetter
Woonachtig: Sittard
Gearresteerd: 7-9-1944
Overleden: Sittard 8-9-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Bij verspreiding van De Waarheid samen met Johannes Wilhelmus Hubertus Theunissen gearresteerd en de dag daarop zijn beiden door landwachters doodgeschoten.

Creveld, Isaac (Ies), Rotterdam 14-1-1898, Musicus
Woonachtig: Buys Ballotsingel 6 A, Schiedam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Celle, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 24-2-1945
Opmerkingen: Hij was bevriend met Theo Scholten. Hij zat ten tijde van arrestatie ondergedoken bij de familie Van der Smit in Schiedam; het adres werd verraden en drie leden van de familie zijn daardoor om het leven gekomen.
Opmerkingen: Hij was stateloos.

Croese, Louis, Parijs 15-11-1921, Technisch tekenaar
Woonachtig: Meerhuizenstraat 30 I, Amsterdam
Gearresteerd; <1942
Gevangenschap in: Landsberg, Diessen und Ammersee
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd niet voltrokken. Hij werd in de gemeentes Landsberg en Diessen und Ammersee in Zuid-Duitsland te werk gesteld.

Croix, Willy la, Vreeland 10-8-1906, Technisch opzichter Publieke Werken
Woonachtig: Stadionkade 80 III, Amsterdam
Gearresteerd: 23-4-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Rothenburg-Sandbostel, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 19-9-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Grund der Sch. H. [Schutzhaft] CPN.

Croix-Hansen, Fanny Margrethe la (Grethe), Den Haag 6-7-1906
Woonachtig: Stadionkade 80 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 23-4-1942, vrijgelaten begin 6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Het was aan de Duitsers onbekend dat zij van Joodse afkomst was, omdat zij niet als zodanig geregistreerd was.

Curière, Albertus Jacobus, Amsterdam 27-8-1920
Woonachtig: Jacob Catskade 52 III, Amsterdam

Curière, Peter Heinrich (Henk), Amsterdam 8-12-1911, Hulpverpleger
Woonachtig: Zaanstraat 44 III achter, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Penningmeester V.V.S.A.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Curière-Korteman, Marietje (Riet), Amsterdam 18-7-1913
Woonachtig: Zaanstraat 44 III achter, Amsterdam

Czyses, Zygmunt (Wilhelmus Johannes van den Heuvel), Lemberg (Duitsland, nu Lviv, Oekraïne) 15-9-1907, Koopman
Woonachtig: Nieuwe Looiersdwarsstraat 5, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 12-12-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Opmerkingen: Hij was een Duitse emigrant, die eind jaren dertig naar Nederland kwam; hij was actief voor de KPD. Het echtpaar werd gearresteerd, terwijl ze over een goed vals persoonsbewijs beschikten.
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Czyses-Fruchter, Hanni Toni (Celestina Justina M.L. Groeneveld), Duisburg (Duitsland) 14-6-1913, Apothekersassistente
Woonachtig: Nieuwe Looiersdwarsstraat 5, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 12-12-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 26-2-1943
Opmerkingen: Het echtpaar werd gearresteerd, terwijl ze over een goed vals persoonsbewijs beschikten.
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Daamen, Cornelis, Den Haag 18-9-1910, Rubberwerker
Woonachtig: Driebergenstraat 224, Den Haag
Gearresteerd: 24-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel, Siegburg, Rheinbach, Rendsburg
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij een goed en een defect pistool aan zijn zwager Piet Wapperom verkocht had. Hij heeft niet aan het verzet deel genomen, maar was wel slachtoffer van de vervolging van het communistisch verzet. Hij werd door het Kriegsmarinegericht in Utrecht ter dood veroordeeld, wat later werd omgezet in tien jaar tuchthuis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Dadema, Baroldus, Groningen 17-10-1891, Kleermaker
Woonachtig: Gedempte Gracht 85B, Den Haag
Gearresteerd: <1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd

Daemen, Wilhelmus Cornelis Hendricus (Willem), Amsterdam 29-4-1898, Havenarbeider
Woonachtig: Von Zesenstraat 85 I, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 25-2-1941, vrijgelaten 3-1941, tweede arrestatie 12-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zijn verzetswerk bestond uit het organiseren van stakingen en het verspreiden van illegale lectuur. Eerste arrestatie was vanwege zijn rol in de Februaristaking, waarna hij na drie weken werd vrijgelaten. De tweede arrestatie vond plaats toen hij zijn Persoonsbewijs kwam afhalen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Daemen stond ook op deze lijst.

Dagloonder, Joseph, Amsterdam 25-6-1918, Opperser
Woonachtig: Leeuwenhoekstraat 2 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Dalen, Cornelis Jan van, Hellevoetsluis 16-5-1904, Los werkman
Woonachtig: Busken Huetstraat 19, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Algemene Leiding Internationale Zeemansclub (1936).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 29-8-1944, vrijgekomen 5-9-1944
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Volgens leden van de CPN was hij tijdens de oorlog actief voor de CPN. Als reden voor arrestatie door groep X (Inlichtingendienst) werd opgegeven ‘a-sociaal’.

Dalfsen, Barend van, Zwolle 25-4-1909
Woonachtig: Heemskerkstraat 68, Zwolle
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Politiek leider en vertrouwensman afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 12-6-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Dallinga, Remko, Termunten 29-7-1897
Woonachtig: Piet Heinstraat 9, Velsen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist.
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Komm. Betät. [Betätigung]’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dalstra, Andries, Surhuisterveen 24-3-1905
Woonachtig: 372, Boelenslaan
Gearresteerd: <11-1943
Gevangenschap in: Vught

Dalstra, Frans, Surhuisterveen 13-4-1902, Grondwerker
Woonachtig: Drieroede 373, Surhuisterveen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 23-1-1942
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von Flugblättern’.
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 15-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dalstra-De Wit, Hinke, Surhuisterveen 15-1-1900
Woonachtig: Drieroede 373, Surhuisterveen

Dam, Bertus, Rotterdam 22-6-1895, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Schildmanstraat 13, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Sectiebestuur C.P.N. (1938).

Dam, Gustaaf van (Guus), Eindhoven 25-8-1921, Vulcaniseur
Woonachtig: Waverstraat 91, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-7-1942
Gevangenschap in: Wolvenplein Utrecht, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 3-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het luisteren naar een verboden radiozender. Bij huiszoeking werden wapens onder zijn bed gevonden. Hij werd op 19 augustus 1942 in een groep van negen personen door de rechercheurs Van der Merwe, Gerkema, Preeken, en Peeters naar de strafgevangenis in Utrecht overgebracht.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Dam, Hendrik van (Henk), Rhenen 26-9-1889, Groentehandelaar
Woonachtig: Zonder vaste woonplaats (bij arrestatie 1942)
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ambtenaar Publieke Werken (in 1939 op non-actief). Bezocht Spanje. Propagandist van de Commissie: Hulp aan Spanje (1939). Secretaris Centrale Commissie S.O.S.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Matroos/Bakker/ Los arbeider. Leeft samen met H. van Aggelen. Communist. Distributie De Tribune (1934). Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad (1923, 1939). Gemeenteraadslid voor de C.P.H. (1929, 1931, 1938). Zijn adres aangetroffen op gearresteerde Duitse communist Grober (1933). Voorzitter afdeling C.P.N. (1939).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 8-8-1941, tweede arrestatie 7-8-1942
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Na zijn eerste arrestatie in verband met de Aktion CPN is hij na vrijlating ondergedoken bij Jacobus Kors. Bij zijn tweede arrestatie in Amsterdam werd vermeld ‘zonder vaste woonplaats’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dam, Jacob ten (Jaap), Amsterdam 12-11-1916, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Meerhuizenstraat 28 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling V.C.O.O. (1937).
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog Wilhelmina Christina Alberdina Pooters.

Dam, Sjoerd van, Groningen 29-11-1923
Woonachtig: Bedumerweg 77 A, Groningen
Gearresteerd: 6-1942
Gevangenschap in: Scholtenshuis Groningen, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 20-2-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zijn vader stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij werd gearresteerd vanwege het verscheuren van aangeplakte Duitse pamfletten.

Dankaart, Jacobus Johannes (Ko), Amsterdam 7-11-1912, Smid-bankwerker
Woonachtig: Timorplein 12 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 2-7-1943, vrijgekomen 12-9-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Ziekenhuis Zuidwal Den Haag
Opmerkingen: Hij was een broer van Pieter Dankaart. Hij werd op het Waterlooplein gearresteerd, waarbij hij door twee kogels werd geraakt. Hij werd in het huis van bewaring aan de Weteringschans afgetuigd door een cipier. Daarna slikte hij een capsule met cyaankali door, met doordat hij de capsule niet had stukgebeten werkte het gif niet. Hij werd door verzetsmakkers in Sicherheitsdienst uniformen bevrijd uit het Haagse ziekenhuis Zuidwal. Na zijn bevrijding zette hij zijn verzetswerkzaamheden voort.

Dankaart-Van Dijk, Renoldina Catharina (Dina), Amsterdam 4-12-1915
Woonachtig: Timorplein 12 III, Amsterdam
Opmerkingen: Zij moest na de arrestatie van haar echtgenoot onderduiken.

Dankaart, Pieter Eduardus (Piet), Amsterdam 26-7-1904, Havenarbeider
Woonachtig: Timorplein 12 III, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ambtenaar Publieke Werken (in 1939 op non-actief). Bezocht Spanje. Propagandist van de Commissie: Hulp aan Spanje (1939). Secretaris Centrale Commissie S.O.S.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een broer van Jacobus Dankaart. Hij was een van de acht leden van de Raad van Verzet (RVV), waarbij de communisten Christiaan Helsdingen en Pieter Oosterbroek, die in opdracht van de RVV-verzetsman Theo Thijssen, lid van de Ordedienst, een aanslag pleegde op een auto met Duitse militairen, waarbij een vuurgevecht ontstond. Bij het vuurgevecht werd een Duitse militair gedood en ook een van de verzetslieden kwam om het leven. Deze aanslag vormde de aanleiding tot de razzia op de mannelijke bevolking van Putten, die tot de dood van 552 Puttenaren leidde.

Darphorn, Joseph (Joop), Den Helder 2-10-1897, Kruidenier
Woonachtig: Cornelis Ditostraat 32, Den Helder
Gearresteerd: 10-5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 27-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichte werkzaamheden voor het Solidariteitsfonds. Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij verrichtte spionage en sabotage. Hij werd tijdens verhoren gemarteld.

Datoek Pamontjak, Mohammad Nozir, Solok (Nederlandsch Oost Indië) 10-4-1897, Student rechten
Woonachtig: Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Stond vermeld in documenten van de Centrale Inlichtingen Dienst.
Was lid (voorzitter) van de Perhimpoenan Indonesia.

Dautzenberg, Peter Joseph, Würselen (Duitsland) 1-2-1901, Metselaar
Woonachtig: Bergheidestraat 11, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Veroordeeld voor doodslag. Terrorist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: De doodslag betreft een incident in 1929 in een café, waarbij iemand met een jachtgeweer met hagel in de rug werd geschoten. Dautzenberg verklaarde dat het schot per ongeluk afging. Hij werd tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Davelaar, Jan, Utrecht 21-3-1900, Elektricien
Woonachtig: Nijmegen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Communist. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1937).

Davids, Koert, Borger 2-10-1898, Schipper
Woonachtig: Marco Polostraat 291 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verleende steun aan emigranten (Duitse vluchtelingen).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Davids stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Davids-Westerling, Trijntje, Veendam 28-8-1905
Woonachtig: Marco Polostraat 291 III, Amsterdam

Davids, Wilhelmina Frederika (Rivka), Den Haag 19-5-1928
Woonachtig: Delftschelaan 34, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Davids, Willem Frederik, Den Haag 24-9-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Delftschelaan 34, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9/11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Davids-Bakkenes, Johanna Geertruida, Den Haag 31-3-1902
Woonachtig: Delftschelaan 34, Den Haag
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Deana, Arie Gioachino, Hengelo 17-12-1913
Woonachtig: Utrecht
Opmerkingen: Hij was redacteur voor de publicatie van De Waarheid voor de regio Utrecht.

Debije, Bernard, Den Haag 6-2-1909, Winkelier ijzerwaren, pentekenaar, etser, tekenaar
Woonachtig: Weimarstraat 171B, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Decker, J.
Woonachtig: Gerard Doustraat 50, Eindhoven

Deelman, Willem Jan Jaxon, Stadskanaal 11-4-1900, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Vrijburgstaat 16, Voorburg
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Defournij, Johannes Christiaan (Joop), Amsterdam 16-11-1904, Smid
Woonachtig: Rijnstraat 148, Amsterdam
Gearresteerd: 5-1944
Gevangenschap in: Sachsenhausen
Overleden: Wensickendorf 17-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Na bevrijding overleden

Degen, Simon, Amsterdam 18-5-1871, Koopman
Woonachtig: President Brandstraat 28 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <16-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 5-2-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Degen-Tas, Rebecca, Amsterdam 16-10-1870
Woonachtig: President Brandstraat 28 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Op 28-9-1942 in Amsterdam overleden, de voordracht voor het Eereboek onterecht, omdat ze door ziekte of ouderdom is overleden en niet door gevangenschap.

Degenaar, G.
Woonachtig: Goereestraat 25, Amsterdam

Deij, Anna Maria, Essen (Duitsland) 11-3-1913, Verkoopster in modehuis
Woonachtig: Vijzelstraat 72 II, Amsterdam
Gearresteerd: 30-6-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij had een relatie met Gerhard Badrian. Zij was lid van de Persoonsbewijscentrale.

Dek, Johan Adrian, Kruiningen 3-11-1918
Woonachtig: Pijnboomstraat 83, Den Haag
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Dekker, Ariën (Arie), Twisk 1-5-1878, Handelaar
Woonachtig: Kostverlorenweg 18, Amstelveen
Gearresteerd: 21-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Vught
Overleden: Vught 18-3-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De politie kwam zijn zoon Klaas arresteren, maar die wist te vluchten door uit een raam te springen; daarom werd Arie als gijzelaar gearresteerd.

Dekker, Cornelis (Cor), Den Helder 29-10-1904, Kraanmachinist
Woonachtig: Sternstraat 50 B, Den Helder
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Deserteert uit Internationale Brigade Spanje (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-1-1942
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Helderse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Govert Ritmeester (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Dekker stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dekker, Dirk, Velsen 11-5-1911, Arbeider
Woonachtig: Lindenstraat 3, IJmuiden
Gearresteerd: 12-10-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Sabotage-Org.

Dekker, J.
Woonachtig: Emmastraat 33, Aalst

Dekker, Jacob, Amsterdam 1-7-1887, Havenarbeider
Woonachtig: Lange Distelstraat 35, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiesecretaris C.P.N. (1937).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Dekker, Joost, Papendrecht 6-10-1881, Grondwerker
Woonachtig: Parelstraat 33 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Dekker, Judith, Amsterdam 11-2-1910, Naaister
Woonachtig: Distelweg 58, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Dekker, Klaas (zoon van Arie), Hoorn 19-2-1918, Metaalbewerker
Woonachtig: Van der Helstplein 6 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een CPN-verzetsgroep in de Fokker-fabriek, waar ze sabotage verrichten. De politie kwam hem op 21-3-1942 arresteren, maar hij wist te vluchten door uit een raam te springen; daarop werd zijn vader als gijzelaar voor hem gearresteerd.

Dekker, Maurits Rudolph Joël, Amsterdam 16-7-1896, Letterkundige
Woonachtig: Alexanderkade 6, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Comité tot bestrijding van Fascistische en Militaire Filmpropaganda (1933). Comité tegen Terreur en Vervolging (C.P.O.) Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Redactie Links Richten (1932).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij leverde de chemicaliën die via Jan Bons in handen van de Gideon en Jan Karel Boissevain werden gespeeld. Na de oorlog werd hij de schoonvader van Carel Blazer en Jan Bons.

Dekker, Meavedea (Mea, Leonie), Schoorl 8-4-1921
Woonachtig: Leidschekade 104 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werkte samen met Carel Blazer. Zij was lid van de Persoons Bewijs Centrale. Zij is in 1950 gehuwd met Carel Adriaan Blazer.

Dekkers, Antoon Jozef, Antwerpen 12-1-1906, Kantoorbediende
Woonachtig: Cornelis Trompstraat 11 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). R.V.O. Rotterdam (1932). Partijcongres C.P.N. (1935). Inspecteur Volksdagblad voor Rotterdam (1937).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Dekkers, Gerrit, Hillegom 23-5-1888, Arbeider bij bloemist
Woonachtig: Goereestraat 25, Amsterdam

Delden, Jacobus van (Ko), Den Haag 23-3-1893
Woonachtig: Halfweg
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad Haarlemmermeer voor C.P.N. (1938). Kandidaat Provinciale Staten Noord-Holland (1939). Bestuurslid Federatie Noord-Holland – Utrecht van C.P. (1926, 1939).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Delden, Lena van, Amsterdam 27-2-1920, Naaister
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 38 I
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Celina Swaap-Delden.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar beide ouders werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Delft, Johannes Wilhelmus van, Waalwijk 18-4-1885, Mijnwerker
Woonachtig: Oude Kerkstraat 12, Heerlen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 12-2-1941, vrijgekomen in 1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Van Delft, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Delzenne, Barend, Amsterdam 14-12-1896, Letterzetter
Woonachtig: Vespuccistraat 19 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Delzenne stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Demenint, Cornelis, Nieuwkoop 6-3-1898, Boekhouder
Woonachtig: Ligusterstraat 44, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Penningmeester afdeling Bellamy (1936).
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Dentz, Bartholomeus, Middelburg 23-11-1895, Postbode
Woonachtig: Begoniastraat 261, Den Haag
Gearresteerd: 12-5-1941, vrijgekomen 18-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Dermijn, Simon, Zaandam 11-10-1923, Stukadoor
Woonachtig: Celebesstraat 101 II, Amsterdam
Gearresteerd: 21-2-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Weimar
Overleden: Weimar 15-6-1945
Opmerkingen: Hij werd op 13-11-1944 in het kader van Aktion Rückfluter in Weimar te werk gesteld. Op de Häftlingskarte staat valselijk dat hij naar huis teruggestuurd werd. Hij overleed na de bevrijding aan de gevolgen van de gevangenschap.

Dettingmeijer, Arie, Rotterdam 21-2-1903, Metaaldraaier
Woonachtig: 1e Jan Steenstraat 127, Amsterdam
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.Gearresteerd: 24-4-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Dettingmeijer-Van der Linden Vooren, Anna Maria, Amsterdam 27-11-1912
Woonachtig: 1e Jan Steenstraat 127, Amsterdam
Opmerkingen: Op 28-7-1945 in Amsterdam overleden.

Deurhof, Gerrit Jan, Den Haag 3-2-1905, Kelner
Woonachtig: Zeeburgerdijk 120 I, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 13-11-1941, vrijgekomen 21-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was de zoon van Johannes Cornelis Deurhof. Hij was stateloos ondanks dat hij slechts als verpleger in Spanje was. Hij ging in de Vrolikstraat wonen, zonder dat bij het bevolkingsregister te melden. In de Vrolikstraat stencilde hij De Waarheid. Hij werd gearresteerd vanwege diefstal ten nadele van de Levensmiddelendienst van vlees uit het abattoir (hij gaf aan de politie op dat hij aan de Zeeburgerdijk woonde).
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Deurhof, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1975 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Deurhof, Johannes Cornelis, Utrecht 1-5-1878
Woonachtig: Eschdoornweg 32, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was de vader van Gerrit Jan Deurhof.

Deurhof-Velderman, Magdalena Cornelia, Utrecht 2-12-1880
Woonachtig: Eschdoornweg 32, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Revolutionair socialiste. Bestuurslid Ontspanningsschool de Toekomst.
Opmerkingen: Zij was de moeder van Gerrit Jan Deurhof.

Develing, Johannes (Jan), Leiden 5-2-1901, Magazijnbediende
Woonachtig: Stortstraat 145, Den Haag
Gearresteerd: <3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Diederik, Hendrik Adrianus, Rotterdam 4-5-1896, Kantoorbediende
Woonachtig: Wolphaertsbocht 282, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Beheerder kantoor en functionaris S.A.S. (1937).
Opmerkingen: Jacobus Florijn zat bij hem ondergedoken.

Diederik-Van der Schans, Cornelia Maria van der, Rotterdam 31-8-1897
Woonachtig: Wolphaertsbocht 282, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Jacobus Florijn zat bij haar ondergedoken. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM.

Diejen, Jilles van, Schiedam 30-3-1890, Elektricien
Woonachtig: Adrien Mildersstraat 28 A, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: R.S.A.P.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Utrecht
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Diejen, Jilles van, Rotterdam 6-9-1916, Timmerman
Woonachtig: Snoekstraat 33, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris hoofdbestuur L.J.G.
Gearresteerd: 26-8-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst gearresteerd.

Diepgrond, Hendrik, Amsterdam 27-10-1914, Rijwielhersteller
Woonachtig: Vrolikstraat 122 III, Amsterdam

Diephout, Arie, Nieuw Beijerland 18-11-1892, Kok
Woonachtig: Groepstraat 6 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N Verspreidt communistisch krantje onder metaalbewerkers (1938).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Rivierpolitie, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Maastricht 29-6-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught werd vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: NVM. [Nederlandse Volks Militie]’ Na evacuatie uit Dachau in ziekenhuis overleden als gevolg gevangenschap

Diest, Jan van, Amersfoort 22-1-1925, Kantoorbediende
Woonachtig: Narcisstraat 43, Amersfoort
Gearresteerd: 20-11-1944
Gevangenschap in: Neuengamme, Wöbbelin
Overleden: Wöbbelin 21-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Dieters, Jan, Kolham 31-1-1901, Magazijnbediende
Woonachtig: Apeldoorn
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinebankwerker. Lid partijbestuur C.P.N. (1939). W.S.C (1932). Leiding L.W.S.C. (1933). Organisatie Arcors en politieke Tribuneleiders in afdelingen C.P.H. (1934). Leider L.W.S.C. (1934, 1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Mandaatscommissie C.P.N. (1935). Secretariaat Commissie Hulp aan de Nederlandse Anti-fascisten in Spanje. Directeur Volksdagblad (1939). Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Werklozen Congres R.V.O. (Rotterdam 1932).
Gearresteerd: 3-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 9-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Hij maakte deel uit van het eerste driemanschap dat tot april 1943 de leiding over de landelijke CPN had. Hij was redacteur en organisator van De Waarheid.

Dijckmeester, Jan Willem, Probolingo (Nederlandsch Oost Indië) 21-7-1882
Woonachtig: Leiden
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Dijk, Adam van, Heiligerlee 20-9-1912, Arbeider
Woonachtig: Napelstraat 9, Heiligerlee
Gearresteerd: 23-5-1941
Gevangenschap in: Scholtenshuis Groningen, Amersfoort, Vught, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Overleden: Dachau 28-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Flugschriften von der K.P. Niederland empfangen.’Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dijk, Adriana van, Driebergen 6-6-1900, Huishoudster
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Dachau

Dijk, Adrianus Marinus van (Adriaan), Amsterdam 3-4-1910, Markiezenmaker
Woonachtig: Molukkenstraat 188 III, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verspreidde De Waarheid.
De verzetsman Van Dijk, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Dijk-Stol, Alida van, Amsterdam 14-9-1918
Woonachtig: Molukkenstraat 188 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Door haar huwelijk met Adrianus Marinus van Dijk was zij stateloos.

Dijk, Aron van (Arnold, Nol), Amsterdam 29-6-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Vlierboomstraat 337, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 12-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Opmerkingen: hij trad kort na de Duitse inval uit de Gemeenteraad, omdat hij het lidmaatschap vanwege zijn Joodse achtergrond te groot vond. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst.

Dijk, C. van
Woonachtig: Barentzstraat 42 I, Amsterdam

Dijk, Evert Pieter van
Woonachtig: Utrecht
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Dijk, Friedrich (Frits), Duisburg 18-1-1922, Meubelmaker
Woonachtig: Aalsmeerweg 35 I, Amsterdam
Gearresteerd: 29-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Auschwitz
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Auf seine Tätigkeit hin bei CPN’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst.

Dijk, Gerrit Hendrik van (Geert), Winterswijk 27-11-1907
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort

Dijk, Harm van, Grootegast 24-10-1902, Arbeider
Woonachtig: Bankstraat 15, Zutphen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: <6-10-1942, vrijgelaten 19-11-43
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dijk, Hermanus Christiaan van, Rotterdam 10-6-1903, Walser
Woonachtig: 2e Boschstraat 20 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling P.A.S. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dijk, Hubertus van, Rotterdam 10-8-1919, Scheepsbouwer
Woonachtig: Zegenstraat 19 B, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 13-11-1944, Weimar
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN. Op 13 11-1944 werd hij in het kader van Aktion Rückfluter in Weimar te werk gesteld. Op de Häftlingskarte staat valselijk dat hij naar huis werd teruggestuurd. Overleden ‘Durch Feindeinwirkung’ (vermoedelijk bombardement op zelfde dag).

Dijk, Jacob van, Overschie 20-2-1890, Begrafenisondernemer
Woonachtig: Overschiesche Dorpsstraat 84, Overschie
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 9-8-1941, vrijgelaten 1-9-1941, tweede arrestatie 29-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Amersfoort

Dijk, Jacobus Antonius van, Tilburg 1-10-1898
Woonachtig: Klarendalschweg 444, Arnhem
Gearresteerd: <2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst.

Dijk, Johan Christiaan van, Amsterdam 22-3-1922, Fotograaf
Woonachtig: Nicolaas Maesstraat 46, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Dijk, Johannes Coenraad van, Amsterdam 17-11-1918, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Ternatestraat 2 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dijk stond ook op deze lijst.

Dijk, Johannes Hendrik van (Jan), Amsterdam 23-12-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: Insulindeweg 109 II, Amsterdam
Gearresteerd: 21-8-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Wewelsburg 17-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stencilde pamfletten en plakte die aan muren.

Dijk, Louis van, Zuidland 12-3-1882, Koopman
Woonachtig: Ramlehweg 39 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 1-2-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Dijk, Pieter, Rotterdam 1-11-1901
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Dijk, Rudolf van, Den Haag 20-8-1906, Leraar wiskunde
Woonachtig:
Gearresteerd: 12-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het vervoeren en verspreiden van vervalste papieren. Hij werd op 12 augustus 1943 door de Nederlandse agent van politie Bollens van de Sicherheitsdienst in Den Haag samen met Harm Veldman en Rudolf van Dijk gearresteerd en 14 augustus overgebracht naar de Sicherheitsdienst aan de Nieuwe Parklaan 76 in Den Haag (Windekind waar Joodse Zaken was gevestigd), maar kennelijk later weer vrijgelaten. Bij zijn arrestatie had hij het hoge bedrag van fl. 356,47½ op zak; vermoedelijk geld bestemd voor levensonderhoud van onderduikers.

Dijk, Wilhelmus Jacobus Franciscus Maria, Amsterdam 14-7-1913, Kunstschilder
Woonachtig: Kinkerstraat 284 III, Amsterdam
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij gaf in Vught als arrestatiereden op ‘Comm. Zeitung gelesen’.

Dijk-Jansen, Henderina, Arnhem 27-1-1872
Gearresteerd: 1-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Dijkema, Fokke, Groningen 5-8-1901
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dijkema, Popke, Ten Boer 17-7-1890, Monteur
Woonachtig: Rijksweg 88, Noorddijk

Dijken, Aalf van (Appie), Groningen 28-3-1904, Sigarenmaker
Woonachtig: Irislaan 68, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 15-3-1941
Gevangenschap in: Berlin (Duitsland), Leeuwarden, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau
Overleden: Dachau 26-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij sabotage. Hij verspreidde illegale lectuur. Hij werd in Berlin (Duitsland) gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dijkers, Gerardus, Amsterdam 8-3-1905, Dokwerker
Woonachtig: Bloemstraat 48 II, Amsterdam

Dijkgraaf, Jacob, Rotterdam 12-2-1907, Lompensorteerder
Woonachtig: Stokroosstraat 34 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Dijkhuis, Joseph, Losser 3-5-1920
Woonachtig: Molenstraat D 61, Losser
Opmerkingen: Hij trad toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij is op 1-4-1945 in Hengevelde overleden door oorlogshandelingen.

Dijkhuizen, Arie, 25-1-1920, Loswerkman
Woonachtig: Loosduinen, Den Haag
Gearresteerd: 1941, vrijgekomen 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Dijkhuizen, Nicolaas (Klaas), Den Haag 25-2-1884, Scheepstimmerman
Woonachtig: Markenschestraat 129, Den Haag
Gearresteerd: 29-7-1942, vrijgekomen 9-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij werd op straat gearresteerd tijdens een afspraak met een andere communist. Hij overleed op 6 maart 1943 aan hartaanval; volgens nabestaanden werd de hartaanval geweten aan de gevangenschap.

Dijkman, Daan, 16-3-1912
Woonachtig: Dirklangenstraat 3, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Dijkstra, Bernardus Johan, 5-2-1923
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dijkstra, Folkert, Morra (Oostdogeradeel) 3-10-1898
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 8-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Dijkstra, Germ, Stroobos 23-2-1899
Woonachtig: Azaleastraat 62, Leeuwarden
Gearresteerd: 3-1945

Dijkstra, Hendrik (Henk), Amsterdam 1-9-1887, Chauffeur
Woonachtig: Karimatastraat 12 I, Amsterdam
Gearresteerd: 7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 12-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Dijkstra stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dijkstra, Johan, Utrecht 15-4-1923, Machinebankwerker
Woonachtig: Utrecht
Gearresteerd: 29-1-1945
Overleden: 31-1-1945
Opmerkingen: Hij was een broer van Rients Dijkstra. Hij werd op straat in de buurt van de Vleutenscheweg door Duitsers neergeschoten en overleed in de Rijkskliniek.

Dijkstra, Jurrien, 1889
Woonachtig: Heerlen

Dijkstra, Pieter Arjens, Boornbergum 10-5-1899, Koopman
Woonachtig: 44, Beets
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Dienstweigeraar. Oktober 1919 veroordeeld tot 4 maanden en februari 1920 tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Voorzitter afdeling C.P.N. (1936, 1937). Reist werkverschaffingen af om tot staken aan te zetten.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Dijkstra, Rients, Schiedam 21-8-1915, Metselaar
Woonachtig: Boerhavestraat 82bis / Eschdoornstraat 35bis, Utrecht / Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Oud-lid C.P.N. Ex-bestuurslid C.J.B. Geronseld voor Regeringstroepen Spanje. Gearresteerd bij aanvang reis naar Spanje (1937). In 1938 waarschijnlijk toch in Spanje.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een broer van Johan Dijkstra. Hij was stateloos. In Vught stond vermeld ‘Rotspanier’.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Dijkstra, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dik, Wilhelm, Warfleth (Duitsland) 25-1-1896, Arbeider
Woonachtig: Slaghekstraat 75, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist (1938). Spreker.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgekomen 20-10-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Diksztejn, Moszek Jankel, Warschau (Polen) 19-9-1885
Woonachtig: Havikslaan 32, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit. Hij was de vader van Greta Hond-Diksztejn.
Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Dillen, Carel Frederik Wilhelmus, Amsterdam 5-6-1917
Woonachtig: Oostzaanstraat 55 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dillen, Willem van, Rotterdam 20-5-1921, Metaalbewerker
Woonachtig: Hendrik de Keyserstraat 64 A, Rotterdam
Gearresteerd: 6-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 13-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Dillen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dillen-Miedema, Cornelia Leuntje van, Rotterdam 13-5-1923
Woonachtig: Hendrik de Keyserstraat 64 A, Rotterdam
Gearresteerd: <4-1943, vrijgekomen 5-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Dimmendaal, Jan, Stavoren 5-9-1912, Horlogemaker
Woonachtig: Ruurlo
Gearresteerd: 28-12-1944
Gevangenschap in: Doetinchem, Neuengamme, Wöbbelin
Overleden: Wöbbelin 11-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Dingenouts, Johannis (Jan, Willem Dekker), Amsterdam 7-1-1905, Laboratoriumassistent
Woonachtig: Boeroestraat 5 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Zijn woning was het centrale punt voor de verspreiding van De Waarheid in de Indische buurt. Hij organiseerde de Februaristaking binnen het Shell-laboratorium in Amsterdam-Noord. Toen de Sicherheitsdienst hem op 20 augustus 1941 wilde arresteren, kon hij via de veranda achter het huis vluchten. Hij heeft daarna op verschillende adressen in Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort en Haarlem ondergedoken zitten. Hij bleef bij illegaal werk voor De Waarheid betrokken.

Dingenouts-Zoet, Jacoba, Amsterdam 16-8-1910
Woonachtig: Boeroestraat 5 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid.

Dinger, Jan, Heerlen 14-12-1916, Bedrijfsleider
Woonachtig: Valkenburgweg 31, Heerlen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-1-1943, vrijgekomen 30-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort

Dingsdag, Elias (Eli), Amsterdam 21-9-1899, Gummiplakker
Woonachtig: Texelweg 42, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Amersfoort, Anrath, Buchenwald
Opmerkingen: Hij was een broer van Sallij Maurits, Salomon en Samuel Dingsdag. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. In het Oranjehotel moesten Jacob Smeer en Bernard Luza van elkaar gescheiden onder fysieke dwang actieve communisten aanwijzen. Dingsdag was een van de aangewezenen, werd naar een onbekende plek overgebracht en op 20 november 1942 opnieuw het Oranjehotel binnengevoerd. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Straftat: Pol. [Politisch] Betätigt’. Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Dingsdag, Johanna, Amsterdam 24-9-1908
Woonachtig: Paul Krugerstraat 7 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ex-secretaris V.J.V. Lijst links-extremistische personen (1939).

Dingsdag, Nathan, Amsterdam 30-12-1916, Koopman textiel
Woonachtig: Blasiusstraat 86 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij had een relatie met Rebecca Groenteman.

Dingsdag, Sallij Maurits, Amsterdam 23-6-1901, Diamantslijper
Woonachtig: Iepenplein 15 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 2-1943
Opmerkingen: Hij was een broer van Elias, Salomon en Samuel Dingsdag. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Dingsdag-Nebig, Lena, Amsterdam 2-7-1912, Naaister
Woonachtig: Iepenplein 15 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde, en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De Rotterdamse Sicherheitsdienst deed een inval en pakte zonder nader onderzoek alle Joodse werknemers op, nagenoeg het hele personeelsbestand, en voerde het samen met hun gezinsleden onmiddellijk naar het Oranjehotel of Westerbork af, vanwaar ze met voorrang naar Auschwitz werden afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waarbij overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Dingsdag, Salomon, Amsterdam 24-7-1889, Briljantslijper
Woonachtig: Transvaalstraat 28 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Diamantslijper. Communist.
Gearresteerd: 10-4-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 22-5-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij is een broer van Elias, Salomon en Sallij Maurits Dingsdag. Op 31 mei 1940 kreeg hij een woordenwisseling met Willem Bijlmer, die op provocerende wijze met Volk en Vaderland colporteerde. Bijlmer gaf Dingsdag een stomp in het gezicht, waarna Dingsdag met vier getuigen aangifte wegens mishandeling deed. Toen Dingsdag in 1944 gearresteerd werd, had hij geen cent op zak.

Dingsdag, Samuel, Amsterdam 24-9-1903, Mantelplakker
Woonachtig: Andreas Bonnstraat 17 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij was een broer van Elias, Salomon en Sallij Maurits Dingsdag. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Dirks, Renerus Cornelis, Nijmegen 12-7-1909, Losarbeider
Woonachtig: Eendrachtsstraat 36, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Utrecht
Opmerkingen: Hij werkte in de groep van Gerrit Kastein. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘illegaal comm. [communist]’. Hij werd ter dood veroordeeld, klaarblijkelijk gegratieerd en heeft vermoedelijk in Duitse tuchthuizen gevangen gezeten.

Dirkzwager, Hillebrandt, Amsterdam 27-12-1897, Verpleger
Woonachtig: Violenstraat 49, Den Helder
Gearresteerd: 5-2-1945
Overleden: Halfweg 17-2-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Dirkzwager, Hillebrandt, Amsterdam 5-6-1922
Woonachtig: Copernicusstraat 48 boven, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dirkzwager, Karel, Amsterdam 12-2-1907, Werkman gemeentereiniging
Woonachtig: Goeverneurkade 211 links, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij vormde samen met Piet Nak en Willem Kraan het initiatiefcomité ter voorbereiding van de Februaristaking bij de gemeentereiniging. Hij had de overkoepelende leiding over de communistische verzetsgroepen binnen de gemeentereiniging en vuilverbranding. Hij verspreidde op grote schaal de kranten en nieuwsbulletins van De Waarheid. Hij verzorgde Joodse en niet-Joodse onderduikers. Hij haalde geld op voor het Solidariteitsfonds.

Dirkzwager-Steensma, Grietje (Greetje), Amsterdam 28-12-1907
Woonachtig: Goeverneurkade 211 links, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werkte op de drukkerij van De Waarheid. Zij bracht copy en stapels gedrukte nummers van De Waarheid rond.

Ditmars, Bernardus Johannes van, Delft 3-6-1901, Smid-bankwerker
Woonachtig: Cornelis de Wittstraat 25, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkman. Communist. Bestuur afdeling I.A.H., W.A.C. en R.V.O.
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Dachau
Overleden: Maastricht 18-7-1945
Opmerkingen: Na evacuatie overleden aan gevolgen verblijf in concentratiekamp.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ditzel, Marinus (Rien), Deventer 6-6-1914
Woonachtig: Bloemstraat 77, Deventer
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1942

Ditzel-Kleinbussink, Wilhelmina (Willy)
Woonachtig: Bloemstraat 77, Deventer
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1942

Djojoadhiningrat, Abdoel Madjid (Rachmat, Pawira), Rembang (Nederlandsch Oost Indië) 5-1-1904
Woonachtig: Rotterdam
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zoon van de Regent van Rembang. Leider P.I. Stond terecht voor opruiïng. Vrijgesproken (1928). Gaf orgaan Stemmen uit Indonesia uit. Bestuurslid (laatstelijk voorzitter) Indonesische Vereniging (1926-1931). Congres I.S.S.F. (Brussel 1928). Executief Comité Liga tegen Imperialisme (1939). Werkt op hoofdbureau N.V.V. (1938).
Opmerkingen: In het bevolkingsregister stond een aantekening dat vanwege de minister van Buitenlandse Zaken hem geen nieuw paspoort verstrekt mocht worden of een bestaand paspoort verlengd worden (1935).

Docters van Leeuwen, Johannes, Semarang 2-4-1911, Dierenarts
Woonachtig: Begijnhof 1, Utrecht
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Natzweiler, Dachau, Haslach-Kinzigtal
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Docters van Leeuwen-Ter Taroek, Maria, Tiel 20-11-1913
Woonachtig: Begijnhof 1, Utrecht
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Doedée, Antonius Josephus Maria (Toon), Tilburg 10-4-1913
Gearresteerd: <1-1943
Gevangenschap in: Delbert

Doedée, Franciscus Adrianus Wilhelmus (Frans), Tilburg 9-8-1906
Woonachtig: Superior de Beerstraat 118, Tilburg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Wolvenhoek ‘s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Opmerkingen: Hij pleegde in 1952 zelfmoord, mogelijk in verband met zijn gevangenschap.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Tilburgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan van de Mortel (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Doedée, Hendricus, Tilburg 26-11-1919, Wachtmeester staatspolitie
Woonachtig: Gerrit van der Lindestraat 6 B, Rotterdam
Gearresteerd: 9-2-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Doedée, Josephus Maria (Sjef), Tilburg 30-3-1917, Textielarbeider
Woonachtig: Superior de Beerstraat 118, Tilburg
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Wolvenhoek ‘s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 1-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werkte mee aan de productie en verspreiding van het communistische illegale blad Vrede-Vrijheid. Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Tilburgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan van de Mortel (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Doedée stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dolleman, Willem Frederik, Gorssel 29-7-1894, Bakker
Woonachtig: Van Beijerenstraat 94, Voorburg
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Communist. Congres I.A.M.V. (Den Haag 1921). Partijraad C.P.H. (1924). R.S.A.P. Lid hoofdbestuur de Zaaier en redacteur Jonge Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad Provinciale Staten 1923. Bestuur R.S.P. (tot 1935). Redactie Baanbreker (1933). Lid bestuur R.S.A.P. (1935). Redactielid De Nieuwe Fakkel. Lid Dagelijks Bestuur R.S.A.P. in 1938. Redactie De Arbeid. Bestuur N.A.S. (1937). Secretaris H.V.C. (1928).Medewerker De Rode October (1938). Voorzitter afdeling R.S.A.P. Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten. Secretaris afdeling I.R.H. (1926). Voorzitter afdeling Nederlandse Federatieve Bond Arbeiders Fabrieksmatige en aanverwante bedrijven.
Gearresteerd: 2-3-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 13-4-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Ondanks dat de leiding van het Marx-Lenin-Luxemburg-front (MLLF), de illegale versie van de RSAP, tegen samenwerking met de communisten was, werkte hij samen met het communistisch verzet in Den Haag, net zoals Johannes Molenaar. In een rapport van 17-2-1941 rapporteerde de vooroorlogse communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Eckhardt: ‘Dolleman is als broodbakker werkzaam bij NV Hus. Was bestuurslid RSAP. Naar bericht wordt zou Dolleman ook thans nog politiek werkzaam zijn. De aandacht blijft op hem gevestigd.’. (Behalve zijn bijdrage aan de moord op meer dan honderd Haagse communisten, zou Eckhardt als lid van de treincontrole tussen mei 1942 en oktober 1944, vele tientalen mensen, voornamelijk Joden, de dood in helpen jagen. Dit alles was na de oorlog een grote aanbeveling om weer als communistenjager bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in dienst te treden.)
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dolman, Johannes, Rotterdam 7-7-1919, Grondwerker
Woonachtig: Stuurmanstraat 6, Rotterdam
Gearresteerd: 3-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Dolphijn, Johannes, Orsoy (Duitsland) 23-8-1902
Woonachtig: Essenlaan 21, Wageningen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Flossenbürg, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Venlo aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mattheus IJzerman (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Dolphijn stond ook op deze lijst.

Dolstra, Sijbe, Den Helder 31-12-1903, Grondwerker
Woonachtig: Tweede Keucheniusstraat 15 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Diende in revolutionair Spaans leger en verloor Nederlanderschap.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Dolstra, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Domhoff, Hendrik Antoni van den, Rotterdam 9-1-1892, Bankwerker
Woonachtig: Semarangstraat 5, Haarlem
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Dommelen, Adrianus van, Jaarsveld 25-3-1912
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Domselaar
Woonachtig: Gaffelstraat, Amsterdam

Don, Harald, Rotterdam 17-10-1904, Schilder
Woonachtig: Balboastraat 38, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Deelnemer volkscongres voor werk en welvaart van de C.P.H. Actief in C.P.N.-jeugdbeweging (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 20-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Don stond ook op deze lijst.

Donderwinkel, Frederik Hendrik (Fred, Jan Holst), Apeldoorn 26-2-1918, Elektricien
Woonachtig: Rijnstraat 1A, Den Haag
Gearresteerd: 25-8-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Hij werd door Otto Lange van de Sicherheitsdienst, Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst en Willem Hendrik van Duivenboden, die voor de oorlog in dienst van de Haagse Politie Inlichtingendienst de Haagse CPN geïnfiltreerd had, en in Oranjehotel het door hetzelfde drietal zwaar mishandeld (onder andere afgeranseld met een gummiknuppel).
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: In een rapport van 17-2-1941 rapporteerde de vooroorlogse communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Eckhardt: ‘Donderwinkel, 22-8-13, was incasseerder. Donderwinkel tot 10-5-40 lid was van Haagse jeugdvereniging “Tempo”, mantelorganisatie van CPN. Voor zoover kan blijken treedt Donderwinkel, na 10 Mei 1940, op politiek terrein niet meer op de voorgrond’. (Behalve zijn bijdrage aan de moord op meer dan honderd Haagse communisten, zou Eckhardt als lid van de treincontrole tussen mei 1942 en oktober 1944, vele tientalen mensen, voornamelijk Joden, de dood in helpen jagen. Dit alles was na de oorlog een grote aanbeveling om weer als communistenjager bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in dienst te treden.)
Ter gelegenheid van de 1 mei in 1941 hing hij samen met een paar anderen op het Rijswijkscheplein een spandoek met hamer en sikkel aan de bovenleiding van de tram. Met een steen werd een touw over de bovenleiding gegooid; Donderwinkel had een slim sluitingsmechanisme bedacht, zodat het spandoek stevig aan de bovenleiding vast kwam te zitten. De brandweer is uren bezig geweest het spandoek te verwijderen. Hij werd gearresteerd in het pand Hemsterhuisstraat 2A, waar De Waarheid gestencild werd nadat uit vrees voor ontdekking het stencilen bij Henri Pieck gestopt was. Er was daar een zolderkamer gehuurd. De verhuurder had uit nieuwsgierigheid een kast opengebroken en ontdekt dat daar De Waarheid gestencild werd; hij waarschuwde de Sicherheitsdienst. Daardoor konden Fred Donderwinkel, Nico de Goede en Arie Middeldorp gearresteerd worden (alle drie hadden een pistool op zak, maar konden het in de nauwe ruimte van de trap niet gebruiken).
In het Oranjehotel zat hij in cel 754 vlak naast de cel waar de verhoren plaats vonden. Daardoor kon hij via het ventilatierooster goed horen wat zich daar afspeelde; de stemmen waren goed herkenbaar, maar het gezegde was niet te verstaan. Zodoende herkende hij tijdens het doodmartelen van Herman Holstege de stem van Johannes Hubertus Veefkind. Hij heeft daar net zoals Bernard Robers na de oorlog getuigenis over afgelegd, maar het Openbaar Ministerie bracht dat niet in tijdens de rechtszaak tegen Veefkind, waardoor die de ongetwijfeld uitgesproken doodstraf ontliep. Toen ik Fred Donderwinkel in 2006 sprak, was deze nog getraumatiseerd door het geschreeuw, gegil en gekrijs van Holstege.
Hij werd mishandeld door de Sicherheitsdienstman Lange, Inlichtingendienst man Veefkind en de vooroorlogse politie-infiltrant van Duivenboden; Veefkind ranselde hem af met een gummiknuppel.
Toen Donderwinkel in maart 1942 vanuit het Oranjehotel naar Amersfoort werd gebracht, reed de vrachtwagen die de gevangenen naar het station bracht vlak langs zijn woonadres, dat schuin tegenover station Staatsspoor lag. Donderwinkel meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Vormittlerdienst für die CPN geleistet’. In Donderdag heeft hij contact gehad met Drees, die daar geïnterneerd zat.

Donderwinkel, Willem Frederik (Willy), Enschede 22-8-1913, Monteur
Woonachtig: Rijnstraat 1A, Den Haag
Gearresteerd: 17-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942. Hij werd gearresteerd toen hij ingezameld solidariteitsgeld bij Gerbert Bakker kwam inleveren.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Dongeren, Gerrit Johannes Hendrikus van, Zutphen 8-11-1888, Schilder
Woonachtig: Violenstraat 11, Zutphen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Communist. Afgevaardigde der Communistische Partij afdeling Zutphen op congres in Rotterdam april 1924. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 18-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Zutphen aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Dijckmeester was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Dongeren stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Donk, Arnoldus Peters Johannes van der, Vught 2-6-1904, Bakker
Woonachtig: Beijerlandschestraat 26 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: De Dageraad.
Opmerkingen: Dat lidmaatschap van De Dageraad als reden zag om mensen als ‘linksextremist’ en staatsgevaarlijk te beschouwen laat zien dat de christelijke partijen en de Inlichtingendienst fel tegenstander van vrijheid van meningsuiting waren.

Donker, Arie, Schoonrewoerd 4-1-1883, Glasblazer
Woonachtig: Kreupelstraat 18 A, Schiedam
Gearresteerd: 3-12-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Amsterdam, Sint-Michielsgestel, Amersfoort, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 24-9-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Donker-Van Wijk, Maria, Herwijnen 3-10-1886
Woonachtig: Kreupelstraat 18 A, Schiedam

Donnars-Boltjes, Lutsche, Groningen 10-2-1905
Woonachtig: Gedempte Burgwal 55, Den Haag

Doof, Joël, Amsterdam 12-11-1922, Kleermaker
Woonachtig: Rapenburgerstraat 46 II achter, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 5-3-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 10-7-1942
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een Joodse knokploeg op het Waterlooplein. Hij werd gearresteerd door de rechercheurs Van Zwam en Baanen doordat de schuilplaats bij Zacherius Blog in de Oude Zijds Burgwal 150 III waar hij en Isaac Dina Zilverberg zich verstopt hadden, verraden werd door de musicus Christiaan Knaap. Zilverberg en Doof werden verdacht medeplichtig te zijn aan de aanval op de WA-man Hendrik Evert Koot. Beiden werden op 8 maart 1941 naar de rechter-commissaris overgebracht. Volgens meestal valse Duitse opgave ‘auf der Flucht erschossen’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Doof stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dooren, Johannes Wilhelmus van (John), Meppel 18-4-1909, Fijnmechanicus
Woonachtig: Boerhaavelaan 101 B, Schiedam
Gearresteerd: 5-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘Begünstigung C.P.N.’.

Dooren-Paulich, Elisabeth van, Saint Gilles (België) 18-8-1907
Woonachtig: Boerhaavelaan 101 B, Schiedam
Gearresteerd: 8-12-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op haar arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communiste’.

Dooren, Joseph van, Schiedam 26-10-1882, Montagearbeider
Woonachtig: Stationsstraat 73 B, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 17-7-1941, vrijgelaten 14-1-1942, tweede arrestatie 22-2-1942
Tweede arrestatie ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Bij de eerste arrestatie registreerde de Rotterdamse politie registreerde dat hij werd gearresteerd vanwege ‘communistische propaganda’. Hij werd op 7-11-1941 voor de Staatsanwalt naar het Oranjehotel overgebracht. Hij werd de tweede keer gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als reden voor zijn arrestatie ‘communistische propaganda’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dooren-Visser, Maria Isabella van, Almelo 29-3-1891
Woonachtig: Stationsstraat 73 B, Schiedam
Gearresteerd: 17-7-1941, vrijgekomen 22-7-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse politie vermeldde op haar arrestantenkaart als reden voor haar arrestatie ‘communistische propaganda’.

Doorgeest, Willem Dirk van, Haarlem 24-12-1902, Blikslager.
Woonachtig: Bantamstraat 47, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Blikslager. Actief in de C.P.N. (1938).
Gearresteerd: <5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Halle
Opmerkingen: Hij werd in Halle te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Doorn, Adrianus Johannes van, Alkmaar 30-3-1907, Elektricien
Woonachtig: Achterstraat 8 A, Alkmaar
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vulkaniseerder. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Secretaris afdeling de Zaaier.
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 10-11-1944
Gevangenschap in: Ziekenhuis Den Helder
Overleden: Wormerveer 17-12-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij heeft een gearresteerde gewonde kameraad uit het ziekenhuis gehaald. Hij heeft gespioneerd. Hij werd benaderd door een V-Mann die tevens lid van de landwacht was. Omdat Van Doorn de boel niet vertrouwde begeleidde hij de persoon naar andere leden van de groep om hem te verhoren. Daar aangekomen trok de landwachter een pistool, waarna de landwachter door de andere leden van de groep werd neergeschoten. De landwachter kon nog een schot lossen, dat Van Doorn ernstig verwondde en zwaar gewond naar het marinehospitaal in Den Helder moest worden overgebracht. Van Doorn werd vervolgens bij wijze van represaille voor een verzetsdaad door anderen (het laten zinken van een Rijn-aak) gefusilleerd.

Doorn, Alex van, Den Haag 24-12-1920, Technisch tekenaar
Woonachtig: Van Speijkstraat 33, Amsterdam
Gearresteerd: 20-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Auschwitz
Opmerkingen: Het bevolkingsregister geeft ten onrechte aan dat hij naar Engeland gevlucht was. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Kommunistische Betätig.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Doorn stond ook op deze lijst.

Doorn, Hendricus Cornelis van der, Den Haag 28-9-1885, Huisknecht (loopknecht)
Woonachtig: Hilversumschestraat 155, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Dorchain, Leopoldus, Rotterdam 15-10-1902, Vlotter
Woonachtig: Marnixstraat 78 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bij vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940). A.N.M.B.

Dordrecht, Cornelia Frederika van (Freddy), Rotterdam 6-12-1908, Verpleegster
Woonachtig: 1e Helmersstraat 104, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Directrice kindertehuis te Picana (Spanje, 1937).

Dordrecht, Cornelis Machiel van, Rotterdam 22-12-1881, Comprimeur in pepermuntfabriek
Woonachtig: Betje Wolffstraat 28, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 24-3-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was werkzaam voor het Solidariteitsfonds en bezorgde daarvoor bonkaarten en geld bij onderduikers. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Dordrecht-Van Wijk, Charlotte Frederika van, Rotterdam 27-9-1882
Woonachtig: Betje Wolffstraat 28, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943, vrijgekomen 21-1-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd op 24-4-1943 in het ziekenhuis opgenomen en 9 maanden later vrijgelaten.

Dormaar, Annie, Den Haag 28-10-1911
Woonachtig: Marktweg 100, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Aanwezige op congres van A.F.S.C. Lid van Filmliga.
Opmerkingen: Zij verrichtte vanaf eind 1940 tot de bevrijding werkzaamheden voor De Vonk en De Waarheid.

Dormits, Jozef, Antwerpen 26-2-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Breitnerstraat 64, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Duitsland 2-1945
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Op zijn arrestantenkaart had de Rotterdamse politie een grote rode letter ‘J’ gestempeld.

Dormits, Samuel Zacharias (Wim van Gelderen, Sally, Flip), Rotterdam 2-10-1909, Handelaar
Woonachtig: Bankastraat 131, Den Haag / Begoniastraat 146, Den Haag / Bijlwerffstraat 35, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Overleden: Rotterdam 17-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Eind jaren twintig was hij betrokken bij een Braziliaanse revolutionaire beweging. Hij vestigde zich op 10-12-1930 vanuit Recife-Pernambuco (Brazilië) in Den Haag. Hij was stateloos omdat hij met zijn ouders het Nederlanderschap verloor vanwege langdurige verblijf in het buitenland. Tijdens de Spaanse burgeroorlog was hij lid van het Zuid-Amerikaanse legioen.
Bij de oprichting van het Haags communistisch verzet op 17 mei 1940 bij Toon van der Kroft thuis, werd besloten dat er een apart afdeling kwam bestaande uit Spanjestrijders en waarover Sally Dormits de leiding kreeg. Dormits wilde meteen met gewapend verzet beginnen, maar de Haagse leiding was daarop tegen.
Na een echtscheiding vertrok hij naar Rotterdam, waar hij de eerder in Den Haag opgerichte Nederlandse Volksmilitie (NVM) drastisch uitbouwde, beginnende met een fusie met een als voetbalclubje De Pechvogels soortgelijke Rotterdamse groep. De groep groeide uit tot enkele honderden leden die onder andere de blaadjes De Sirene en De Patriot verspreidde en verder brandstichtingen en bomaanslagen pleegde.
Hij had een vals Persoonsbewijs ten name van Fédéric Rummens (omdat Rummens een communistische verzetsman was, lijkt het er op dat Rummens zijn Persoonsbewijs vrijwillig afgestaan heeft en vervolgen gemeld heeft dat het uit een badhokje gestolen was). Na arrestatie vanwege diefstal van een damestasje om aan een te vervalsen persoonsbewijs voor zijn nieuwe partner Saartje van Gigch te komen, pleegde hij op politiebureau zelfmoord door schot door het hoofd. Na onderzoek door de politie werd in zijn woning een lijst van leden van de Nederlandse Volks Militie (NVM) gevonden, waarna honderden mensen gearresteerd konden worden, inclusief mensen waarvan de naam na verhoor van arrestanten gevonden werden. De massamoord op meer dan enkele honderden personen, werknemers van Hollandia-Kattenburg in Amsterdam en hun gezinsleden, was een ander gevolg van deze actie tegen de NVM. Verder werd een verslag over de treinaanslag op een trein met Duitse verlofgangers op het Rotte-viaduct gevonden, waarvoor vijf gijzelaars gefusilleerd werden. Verder werden plannen gevonden om in geval van een geallieerde invasie op de Nederlandse kust kabelkastjes van de PTT te vernietigen, waardoor de telefoonverbindingen met allerlei Duitse marine-stellingen in het havengebied langdurig verstoord zouden worden.
Ondanks het verbod op het ruimen van oorlogsgraven heeft de gemeente Rotterdam het graf van de verzetsheld Sally Dormits laten ruimen.

Dormits-Hartog, Annette Mary (Nettie), Rotterdam 8-3-1909
Woonachtig: Bankastraat 131/ Begoniastraat 146 / Goudsbloemlaan 186 / Nieuwe Parklaan 147, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 27-8-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij was stateloos vanwege haar huwelijk met Samuel Dormits, waardoor ze niet tegen deportatie naar Polen beschermd werd, want de vrijstelling gold alleen voor gemengd gehuwde Joden met de Nederlandse nationaliteit. Na haar echtscheiding kreeg ze niet automatisch haar Nederlandse nationaliteit terug; daarvoor moest een aparte procedure in werking worden gesteld die jaren kon duren. Haar arrestatie en deportatie vonden echter plaats in het kader van de actie tegen de Nederlandse Volks Militie.

Dorp, Dirk van, Rotterdam 5-5-1909, Schilder
Woonachtig: Aert van Nesstraat 127 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Dorrestijn, Hendrik, Maarssen 12-3-1916
Woonachtig: Ede
Gearresteerd: 1-8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 18-12-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Dorsman, Leendert Marinus, Ooltgensplaat 29-9-1903, Aannemer
Woonachtig: Kerksingel 10, Ooltgensplaat
Gearresteerd: 7-9-1942, vrijgekomen 2-10-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Dorsman, Marinus Leendert (Rinus), Ooltgensplaat 8-11-1904, Schilder
Woonachtig: Stokroosstraat 25, Eindhoven
Gearresteerd: 8-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Dorth, Dirk (Dick) van, Amsterdam 23-6-1920, Fitter GEB
Woonachtig: Lindengracht 61 III, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van het gewapend verzet. Hij deed samen met Marius van Hedel wapentransporten per bakfiets.

Dortwegt, Klaas, Hof van Delft 12-1-1903, Bankwerker
Woonachtig: Laakkade 244, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Dortwegt, Martha Cornelia (Juf), Delft 6-4-1911, Kapster
Woonachtig: Laakkade 283, Den Haag

Dost, Mans, Onstwedde 10-12-1905, Mijnwerker
Woonachtig: Mesdagstraat 41, Heerlen
Gearresteerd: 13-1-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was afdelingsleider van De Vonk en een verbindingsman voor De Waarheid.

Dost, Roelf, Onstwedde 5-8-1893, Timmerman
Woonachtig: Nieuwstraat 136, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist (1939).
Gearresteerd: 13-5-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Zeitung verbreitet’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Dotinga-Osenga, Afke Jans, Wymbritseradeel 2-9-1900

Dotsch, David (Deef), Amsterdam 9-4-1924, Kleermaker
Woonachtig: Emmastraat 21, Enschede
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-Belsen
Overleden: Tröbitz ~1-5-1945
Opmerkingen: Overleden tijdens transport per trein uit Bergen-Belsen, de trein werd op 23-5-1945 door Russische troepen bevrijd, maar velen waren al overleden of overleden kort daarop, zodat zijn overlijdensdatum niet exact bekend is.

Douma, Frederik (Leenders), Amsterdam 21-10-1907, Boekhandelaar
Woonachtig: Pretoriusstraat 8 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur (penningmeester) V.V.S.U. (1936). Was in Rusland. Leiding I.T.O.F.A.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeldop de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Douma, Wiebe
Woonachtig: Rhijnvis Feithstraat 4, Groningen
Gearresteerd: 1941, vrijgelaten

Doussij, Wilfried Gustaaf Honoré Leopold, Terneuzen 8-12-1922
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Hamburg 14-4-1942

Douwma, Anna Maria, Amsterdam 15-12-1930
Woonachtig: Distelvoorstraat 24, Amsterdam
Gearresteerd: 16-8-1944, vrijgekomen 28-8-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg
Opmerkingen: Zij hielp bij de vermenigvuldiging van De Waarheid.

Douwma, Petrus (Piet), Amsterdam 27-7-1903, Opperman
Woonachtig: Distelvoorstraat 24, Amsterdam
Gearresteerd: 17-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 12-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij was betrokken bij het tot stand komen van de Februaristaking. Op 17 juli 1941 fietste hij naar een keuring voor de Ziektewet. Er kwam iemand naast hem rijden en zei dat zijn fiets niet van hem was. Douwma, die zijn fiets zelf gemaakt had, ontkende dat en is samen met de ander naar het politiebureau gereden om het te laten uitzoeken. Op het politiebureau werd hij gearresteerd. Op 21 juli 1941 meldde zijn echtgenote zich op het politiebureau dat Petrus op 17 juli de woning voor een boodschap had verlaten en niet meer was teruggekeerd. Een ongeluk werd gevreesd. Het was de gewoonte van commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te laten arresteren en vervolgens de gezinsleden daar niet van op de hoogte te stellen, zodat ze zeer ongerust waren. Tegenwoordig wordt dit als een misdrijf tegen de menselijkheid gezien. Het toont de fascistische Inlichtingendienst-wreedheid van de naoorlogse hoofdcommissaris van politie van Amsterdam.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Douwma stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Douwma, Petrus (Piet), Amsterdam 27-11-1928
Woonachtig: Distelvoorstraat 24, Amsterdam
Gearresteerd: 16-8-1944, vrijgekomen 28-8-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij hielp bij de vermenigvuldiging van De Waarheid.

Douwma-Otto, Anna Christina, Amsterdam 20-6-1907
Woonachtig: Distelvoorstraat 24, Amsterdam
Gearresteerd: 16-8-1944, vrijgekomen 28-8-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg
Opmerkingen: Na de arrestatie van haar echtgenoot verschafte zij onderduikgelegenheid aan Nathan Frederik Israël. Zij vermenigvuldigde De Waarheid, het papier werd geleverd door Willibrordus van ’t Hek.

Dovianus, Willem Pieter, Amsterdam 22-2-1905, Chauffeur
Woonachtig: Niasstraat 61 II, Amsterdam
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Dachau, Natzweiler, Leonberg
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Leonberg 9-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was oorspronkelijk van de RSAP, maar verliet die partij enige jaren voor de oorlog. Hij verspreidde De Waarheid.

Draaijer, A.H.
Woonachtig: Haarlemmerweg 79 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Draaisma, Johan Christiaan, Magelang (Nederlandsch Oost Indië) 17-8-1902, Kantoorbediende
Woonachtig: Toldwarsstraat 12 II, Amsterdam
Gearresteerd: 15-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 11-3-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij beheerde een wapendepot.

Draaisma, Lambertus, Amsterdam 14-5-1897, Advertentiereiziger
Woonachtig: Walcherenstraat 59, Amsterdam

Draken, Gerhard Johannes (Hans), Dülken (Duitsland) 20-10-1912, Chauffeur
Woonachtig: Gerard Doustraat 50, Eindhoven
Gearresteerd: 8-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Kleve, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit; hij woonde sinds 1922 in Nederland.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Draken stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Drank, Daniël, Rotterdam 27-6-1921
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Drent, Roelf, Onstwedde 21-12-1897, Loswerkman
Woonachtig: Dwarschlaan 5, Blaricum
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Dienstweigeraar en Hongerstaker. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-3-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Blaricumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johan Klaarenbeek was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Drent stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Drentje, Jurrien, Hornhuizen 16-8-1902
Woonachtig: Lorentzstraat, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dresden-Poppegaai, Jeannette, Amsterdam 18-7-1915
Woonachtig: Granaatstraat 27 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Driel, Johannes Franciscus van, Den Haag 18-7-1885, Stukadoor
Woonachtig: Hooftskade 69, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 9-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Zeitungen verkauft’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Driesschen, Ignatius Everardus, Arnhem 20-1-1902, Expeditiemedewerker
Woonachtig: Cooperatiehof 7, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur De Dageraad (1939).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Driessen, Frederik Willem, Den Haag 22-10-1915, Tekenaar
Woonachtig: Bosbesstraat 30, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur Tempo (1937).
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Den Haag 8-10-1957
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale tätigkeit für CPN’. Hij is verleden aan de gevolgen van zijn verblijf in concentratiekampen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Driesten, Hendrik Theodoor van, Amsterdam 24-10-1911, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Jekerstraat 92 II, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter N.A.S. Jeugdbond (1932). R.S.A.P. Comité van Samenwerkende Organisaties tegen Oorlog en Fascisme (1934). Oud-voorzitter van R.J.B., tevens voorzitter van R.S.J.V. Bestuur R.S.P. (1935). Lid P.B. van de R.S.A.P. (1939). Gesalarieerd bestuurder N.A.S. (1935, 1939). Oprichter en voorzitter Leninistische Jeugd Garde (L.J.G.). Secretaris I.S.F. 1-Meicomité Amsterdam (1938). Bestuur F.I.S. Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten.
Gearresteerd: 29-6-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-9-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Driesten stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Drift, Nicolaas Johannes (Van der Stroom, Tom), Amsterdam 13-2-1905
Woonachtig: Antillenstraat 42 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid C.P.H. districtsbestuur Noord-Holland. Administratie De Tribune (1937).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Johanna Baarspul.

Drion, Nicolaas Jacques Henri (Henri), Zaandam 23-12-1914
Woonachtig: Kopermolenstraat 55, Zaandam
Gearresteerd: 1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-10-1942
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Drion stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Droog, Anna Maria (An), Haarlem 25-1-1922
Woonachtig: Oostertuindorplaan 7, Haarlem
Gearresteerd: <5-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Drost, Jan
Woonachtig: Westersingel 30, Rotterdam

Drost, Theodorus Bernardus, Den Haag 19-11-1903, Stoker grote vaart
Woonachtig: Narcissenstraat 111 C, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg. Hij vervoerde springstoffen en nam deel aan bomaanslagen.

Drost, Thijs, Genemuiden 28-11-1902
Woonachtig: Hoensbroek
Gearresteerd: 4-2-1941, vrijgekomen 14-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht

Drukker, Herman, Amsterdam 10-11-1910, Sportleraar
Woonachtig: Hemonystraat 29, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-10-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam 24-10-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd aan de Apollolaan gefusilleerd.

Drukker, Jacob, Amsterdam 10-3-1886, Grossier manufacturen
Woonachtig: Muiderschans 117, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. De Rotterdamse politie stempelde een grote rode ‘J’ op zijn arrestantenkaart.

Drukker-Van Amerongen, Esther, Amsterdam 28-7-1893
Woonachtig: Muiderschans 117, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. De Rotterdamse politie stempelde een grote rode ‘J’ op haar arrestantenkaart.

Drukker, Pieter Johan (Joop), Mijdrecht 27-8-1904, Havenarbeider
Woonachtig: Kinkerstraat 13, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Drunen, Jan van, Bussum 10-10-1920, Kantoorbediende
Woonachtig: Tuinstraat 81 (Onderduikadres), Almelo
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Gearresteerd: 24-9-1944
Overleden: Almelo 24-9-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij leefde ondergedoken. Hij verspreidde De Waarheid. Hij hielp Joden onderduiken en zorgde voor bonkaarten. Bij straatcontrole in Almelo doodgeschoten toen hij probeerde te vluchten.

Druppers, Cornelis, Utrecht 30-3-1917, Stoffeerder
Woonachtig: Leliestraat 50 bis, Utrecht
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Oberhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-4-1945
Opmerkingen: In Oberhausen te werk gesteld en daar gearresteerd

Druppers, Desiré François, Utrecht 1-11-1914
Woonachtig: Leliestraat 50 bis, Utrecht
Gearresteerd: 13-5-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Druppers, Hendrik Johannes, Utrecht 5-9-1890, Stukadoor
Woonachtig: Leliestraat 50 bis, Utrecht
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-5-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Druppers stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Dubbeldeman, Annie, Leiden 29-1-1924
Woonachtig: Leiden
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Dubbeldeman, Johannes (Joop), Leiden 10-4-1899, Huisschilder
Woonachtig: Lombokstraat 25, Leiden

Dubbeldeman-Van Duppen, Wilhelmina Theodora, Helmond 7-12-1899
Woonachtig: Lombokstraat 25, Leiden
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij was koerierster voor de Raad van Verzet.

Dubbeldeman, Johannes (Joop), Leiden 13-9-1917
Woonachtig: Lage Rijndijk 75a, Leiden
Opmerkingen: Samen met Nicolaas Olivier jr. pleegde hij een aanslag op de directeur van het Leidse arbeidsbureau. Samen met Nicolaas Olivier jr. en Albert de Jong plaatste hij brandbommen in de vuurwerkfabriek Kat, waardoor de fabriek afbrandde. Hij huwde na de oorlog met Hendrika Jacoba Lezwijn.

Dubbeldeman, Lambertus Jacobus, Leiden 27-10-1913, Koopman
Woonachtig: Leiden

Dubbeldeman-Arnoldus, Maria Cornelia (Marie), Leiden 27-9-1915
Woonachtig: Leiden
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Ravensbrück, Dachau

Dubbeldeman, Machiel, Leiden 27-5-1887, Stoffeerder
Woonachtig: Lage Rijndijk 75a, Leiden
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Hij was voor de oorlog lid van de SDAP.

Dubbeldeman-Van Weeren, Johanna, Leiden 4-9-1884
Woonachtig: Lage Rijndijk 75a, Leiden
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 5-2-1945

Dubbeldeman, Machiel, Leiden 15-4-1916
Woonachtig: Leiden
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen

Dufournij, Johannes Christiaan, Amsterdam 16-11-1904, Smid
Woonachtig: 1e Laurierdwarsstraat 35 II, Amsterdam
Gevangenschap in: Duitsland
Overleden: Wensickendorf (Duitsland) 17-5-1945
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij had bij zij arrestatie een lijst van namen van communistische verzetsmensen op zak, waardoor ongeveer 25 personen gearresteerd zijn, waarvan er een aantal om het leven is gekomen. Dit leidde na de oorlog tot verzet om hem in het Eereboek op te nemen.

Duhen, Johannes (Jan), Bergambacht 27-11-1901, Straatveger/was Controleur haven- en marktwezen
Woonachtig: Camera Obscurastraat 158, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Neuengamme, Mittelbau-Dora, Nordhausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat verbotenenen Zeitungen angefertigt’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Duijkeren, Johannes van, Amsterdam 18-4-1908, Metselaar
Woonachtig: Nigellestraat 27 I, Amsterdam

Duin, Johannes van, Den Haag 29-1-1891, Grondwerker
Woonachtig: Vuurbaakstraat 18, Den Haag
Gearresteerd: 15-7-1942
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij moest op 25 juni 1941 in de Aktion CPN gearresteerd worden, maar dat mislukte. Hij dook onder. Vervolgens bleef hij in het communistisch verzet, waarbij hij samenwerkte met Jan van Kalsbeek en Nicolaas Dijkhuizen. Hij verspreidde illegale lectuur en zamelde geld in.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Duin stond ook op deze lijst

Duinen, Jan van, Amsterdam 12-1-1890, Elektro-technisch ingenieur, Pianist
Woonachtig: Vechtstraat 75, Amsterdam
Gearresteerd: 9-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd bij het afhalen van zijn Persoonsbewijs in de Apollohal.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Duinen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Duis, Martijn, Amsterdam 2-5-1910, Bakker
Woonachtig: Tugelaweg 107, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 26-5-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 4-6-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij kreeg te verspreiden materiaal van Jan Ossenkoppele. Hij werd tijdens een razzia gearresteerd.

Duis-De la Penha, Clara, Amsterdam 14-8-1907, Kleermaakster
Woonachtig: Tugelaweg 107, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 19-11-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Theresienstadt
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij hertrouwde na de oorlog met Joseph Slagter.

Duister, Johan Herman, Dordrecht 30-3-1898
Woonachtig: Nieuwstraat 30, Kerkrade
Gearresteerd: 24-9-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 7-4-1945
Verantwoordelijkheid: De Politie Inlichtingendiensten in Zuid-Limburg, dus ook die van Kerkrade, werkten voor en tijdens de oorlog nauw samen met de Gestapo in Aken; burgemeester Gerardus Habets was medeverantwoordelijk omdat hij al voor de oorlog of in het begin van de oorlog de gegevens van Duister in handen van de Gestapo speelde.

Duits, Lambertus (Bertus), Haarlem 5-11-1906, Los arbeider
Woonachtig: Fabriciusstraat 13, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Werkte in 1937 in Spanje maar alleen in hospitalen. In 1937 terug in Nederland na desertie; gaat in 1938 opnieuw.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Duits, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Duits stond ook op deze lijst.

Dujardin, Marius, Oegstgeest 5-11-1913, Ambtenaar GAB
Woonachtig: Ottoburgstraat 14, Rijswijk
Gearresteerd: 18-7-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 28-2-1945

Duk, Hélène Claude Cornélie (Elly), Amsterdam 1925
Woonachtig: Gelderschekade 37 II, Amsterdam
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid.

Duk, Gaston Guillaume Goidefroid, Amsterdam 22-10-1918, Monteur
Woonachtig: Oostzaanstraat 8 III, Amsterdam
Gearresteerd: 21-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Amersfoort, Vught, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 20-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zat in een sabotagegroep.

Duk, George Jack Léon, Amsterdam 13-1-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Oostzaanstraat 8 III, Amsterdam
Gearresteerd: 21-11-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Natzweiler, Rottweil, Schömberg
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Kdo. Schömberg 5-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zat in een sabotagegroep.

Duk, Paul Johannes Gerard (Ko), Hengelo 5-11-1912, Technisch adviseur
Woonachtig: Oostzaanstraat 8 III, Amsterdam
Opmerkingen: Op 8-12-1945 na een medische ingreep in Haarlem overleden
Opmerkingen: Hij zat in een sabotagegroep.

Duk-Lefevre, Leintje, Middelburg 27-10-1890
Woonachtig: Oostzaanstraat 8 III, Amsterdam

Dukers, Damianus Franciscus, Rotterdam 7-1-1901, Havenarbeider
Woonachtig: Bloemkweekersstraat 54 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Sectiebestuur C.P.N. (1937).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Dulk, J. den
Woonachtig: Zwaanshals 244, Rotterdam

Dunnewind, Gerrit, De Wijk 15-6-1906, Bankwerker
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 19, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. C.P.N. Spreker.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Dupont, Adriaan, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 21-10-1905, Artiest
Woonachtig: Bussum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zoon van A.W. Communist. Bestuur V.V.S.U.
Opmerkingen: Hij was een zoon van Adriaan Wilhelm Dupont.

Dupont, Adriaan Wilhelm, Rotterdam 1-12-1874, Ingenieur
Woonachtig: Ruysdaellaan 13, Bussum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ingenieur. Communist. Boekhouder De Tribune en N.V. Atalanta. Directeur N.V. Mij. tot Exploitatie van gebouwen (1934). Districtsbestuur V.V.S.U. Noord-Holland.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 9-6-1942, vrijgelaten, tweede arrestatie 1-3-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het publiceren van illegale geschriften.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Duppen, Joseph Carolus, Amsterdam 3-9-1897, Timmerman
Woonachtig: Marco Polostraat 280 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur V.V.S.U. (1939).

Duran, Carel Hendrik, Den Haag 5-1-1908, Timmerman
Woonachtig: Stortstraat 97, Den Haag
Gearresteerd: 14-5-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach den Verbot der CPN illeg. die Zeitschrift “De Vonk” vertrieben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von komm. Zeitungen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Dutilh, Christian Corneille (Kees, Evert), Rotterdam 5-3-1915, Student
Woonachtig: Zuid Oost Buitensingel 229 B, Den Haag
Gearresteerd: eerste arrestatie 11-8-1941, vrijgekomen 11-1941, tweede arrestatie 10-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht
Overleden: Utrecht 24-2-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Leider van Groep Kees. Hij was del leider een eigen verzetsgroep genaamd ‘Kees’. In zijn groep waren en paar communistisch gezinde personen opgenomen en hij werkte nauw samen met Gerrit Kastein. Andere verzetsgroepen wilden niet of alleen in zeer beperkte mate met hem samenwerken, omdat hij te ‘communistisch’ was. Kastein had een filmrolletje met recente forto’s van de Duitse kustverdediging in Nederland en wilde die naar Londen laten zenden. Hij wist dat Dutilh indirecte contacten met Londen had en die werd ingeschakeld. Die indirecte contacten liepen via de verzetsgroep Evert, maar die was in het kader van het Englandspiel geïnfiltreerd dor Anton van der Waals. Die bekeek de foto’s en wilde toen weten wie de leverancier was, waarna Dutilh hem met Kastein in contact bracht. Van der Waals was nogal een bluffer en met zijn psychologische kennis als psychiater doorzag hem al snel en uit signalementen verspreid binnen het verzet concludeerde hij met de beruchte Van der Waals te maken te hebben. Hij wilde hem liquideren en maakte een afspraak met hem in een koffiehuis bij het station Laan van Nieuw Oost Indië in Voorburg. Daar wachtte een communistisch liquidatieteam onder leiding van Lucas Spoor. De liquidatie ging niet door, doordat Kastein twee uur eerder in een café bij het station in Delft gearresteerd was. De infiltratie door Van der Waals had ook tot gevolg dat Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst zich onder de naam Van Houten bij Dutilh wist binnen te dringen door aan te bieden wapens te leveren. Hij maakte een afspraak met Dutilh in café Zomerzorg in Leiden. Daar werd Dutilh in maart 1943 door de Sicherheitsdienst overmeesterd.

Duuren, David van, Amsterdam 10-10-1914, Chauffeur
Woonachtig: Nieuwe Leliestraat 26, Amsterdam
Gearresteerd: 10-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Haaren, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog bezorger van de communistische krant Volksdagblad.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Duuren, Johannes Franciscus Antonius van, Amsterdam 27-6-1910, Transportarbeider
Woonachtig: Nieuwe Leliestraat 26 II, Amsterdam
Gearresteerd: 10-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Duursma, Jan, Marum 17-5-1903, Brandweerman
Woonachtig: Celebesstraat 21, Groningen
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: eerste arrestatie 5-1941, tweede arrestatie 9-1-1945
Gevangenschap in: Groningen
Overleden: Dokkum 22-1-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Duursma-Bos, Anna (Annie), Loppersum 20-10-1911
Woonachtig: Celebesstraat 21, Groningen
Gearresteerd: 26-3-1941, vrijgekomen 16-9-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij haar een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Duwaer, Franciscus, (Frans), Amsterdam 1-1-1911, Uitgever\
Woonachtig: Sloestraat 12 I, Amsterdam
Gearresteerd: 8-6-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 10-6-1944, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij heeft ongeveer zeventig duizend vals Persoonsbewijzen gedrukt.

Eberhard, Frederik (Frits), Odoorn 27-11-1920, Timmerman
Woonachtig: Mercatorplein 35 III, Amsterdam

Eck, Cornelis van, Haarlem 28-12-1900, Koopman
Woonachtig: Schoterveenstraat 17, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. C.P.N. Bestuur Kennemer Filmliga en Hulp aan Spanje (1938).
Gearresteerd: 23-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 15-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Eck, J. van
Woonachtig: Narcissenstraat 111, Rotterdam

Eck, Johannes Julius van, Den Haag 4-9-1908, Leraar
Woonachtig: Cleyburchstraat 26 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught

Edel, Pieter Dirk, Naarden 22-2-1913
Woonachtig: Huizerstraatweg 103, Naarden
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij gaf het communistisch georiënteerde blad Het Compas uit.

Edelsztejn, Nachman Laizor, Warschau (Polen) 26-5-1908, Machinestikker
Woonachtig: Vrolikstraat 277, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Edens, Jan, Slochteren 14-2-1896, Grondwerker
Woonachtig: woonschip Tukkersbrugje in het Nieuwe kanaal, Almelo
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Secretaris afdeling I.A.M.V. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad Almelo en Provinciale Staten Overijssel (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Edzers, Geert, Vlagtwedde 29-1-1895, Wegwerker
Woonachtig: Veldhuis B 355, Vlagtwedde
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wegwerker. Spreker op congres N.B.C. (Alkmaar 1934). Bestuur N.B.C. (1934). Lid van aan N.S.B. gelieerde Landbouw en Maatschappij (1936). Voorzitter afdeling C.P.N. en gemeenteraadslid (1939).
Gearresteerd: 3-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Edzers stond ook op deze lijst.

Edzers-De Lange, Geertje, Steenwijkerwold 8-4-1895
Woonachtig: Veldhuis B 355, Vlagtwedde
Gearresteerd: 3-3-1941, vrijgekomen 26-3-1941
Gevangenschap in: Groningen

Eeckeren, van
Woonachtig: Bazelstraat, Bussum

Eeden, Nicolaas Bernardus Auguste van den, Leiderdorp 2-11-1914, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Nieuwstraat 51, Weert
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 14-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd op het adres Volkerakstraat 48 te Amsterdam samen met Leonhard Gossels ten behoeve van de Sicherheitsdienst in Den Haag gearresteerd door de agenten van politie Slokhof en Duits.

Eegdeman, Willem (Willy), Culemborg 21-2-1914, Bierbottelaar
Woonachtig: Langemeerschestraat 4, Culemborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bierbottelaar. Communist. Voorzitter Culemborgse Werklozen Vereniging (1936). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Aurich-Engerhafe, Meppen-Dalum, Wöbbelin
Opmerkingen: Hij heeft zich in Amersfoort ernstig misdragen, nadat nagenoeg alle communisten uit het kamp waren weggevoerd. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Lid CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Culemborgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Ype Keestra (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.

Eekhuis, Hendrik Willem, Voorst 11-9-1909, Slager
Woonachtig: Terwolde
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Eekhuis, Jan, Voorst 2-11-1905, Metselaar
Woonachtig: Terwolde
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Eelders, E.
Woonachtig: Cartesiustraat 100, Den Haag

Eendebak, Dirk, Marken 16-6-1887
Woonachtig: Dorpsstraat 189, Renkum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ketelmaker. Anti-militarist. Bestuurslid steunfonds Dienstweigeraars.
Gearresteerd: 19-7-1944
Gevangenschap in: Arnhem, Vught
Overleden: Vught 5-9-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Eenennaam, Salomon van, Arnemuiden 20-9-1903, Betonwerker
Woonachtig: Maasstraat 30, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Secretaris afdeling I.A.M.V. (1934).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘CPN Verdächtig’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Effendi, Roestam (Perpatih, Salim), Padang (Nederlandsch Oost Indië) 13-5-1903, Politicus
Woonachtig: Blaricum
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Verkiezingen: Was lid van de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid van de Tweede Kamer voor C.P.N. (1933-1940). Voorzitter studentenvereniging Perhimpoenan Indonesia (1932). Spreekt voor C.P.H. (1933). Partijcongres C.P.N. (1935). Leider Partai Kommunis Indonesia (P.K.I.) (1936). Lid partijbestuur C.P.H. Lid partijbestuur C.P.N. (1938). Secretaris Internationaal Zeven Provinciën Comité (1933). Zeven Provinciën Amnestie Comité. 1e Secretaris Sectie Holland van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1930). Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).

Egberts, Theodorus Wilhelmus (Theo), Enschede 30-8-1906
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Eggermont, Martinus, Den Haag 3-1-1893, Magazijnmeester gemeentelijke plantsoenendienst
Woonachtig: Heelsumstraat 68, Den Haag
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg, Kleve

Egmond, Adrianus van (Arie), Leiden 22-8-1885, Eigenaar wasserij
Woonachtig: De Kempenaerstraat 27, Oegstgeest
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.V.C. (1938). Actief voor V.V.S.U.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren, Buchenwald, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 25-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Oegstgeest aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Gerrevink was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Egmond, Antoon Cornelis van, Den Haag 1-11-1922, Kelner
Woonachtig: Jacob Catsstraat 68, Den Haag
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Zöschen
Overleden: Zöschen 5-1-1945

Egmond, Jacobus van, Leiden 27-9-1894, Zandvormer
Woonachtig: Zwartewaalschestraat 46 A, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Voorzitter afdeling C.P. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad 1923. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Egmond, Johan Philip van, Leiden 5-9-1890, Winkelier
Woonachtig: Driftstraat 1, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zandvormer. Communist. 2e Secretaris afdeling C.P.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 28-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Egmond-Van den Bosch, Maria Johanna van, Hardinxveld 27-8-1890
Woonachtig: Driftstraat 1, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste.

Egmond, Pieter van, Leiden 11-2-1893, Smid
Woonachtig: Leiden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaalbewerker. Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Behoort tot de oppositie. Ex-voorzitter afdelingen V.V.S.U. en C.P.H.

Egmond-Kilian, Catharina Johanna Christina, Utrecht 13-9-1898
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Opmerkingen: Partner van Pieter van Egmond

Egmond, Willem van, Leiden 24-11-1901
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ex-bestuurslid De Zaaier.

Egten, Cornelis van, Leeuwarden 12-3-1884
Woonachtig: Nieuwstad 64, Leeuwarden
Hij was anarchist.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Egten stond ook op deze lijst.

Ehlers, Elias, Amsterdam 15-7-1901, Stukadoor
Woonachtig: Van Houweningenstraat 23 II, Amsterdam
Gearresteerd: 14-8-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Opmerkingen: Op 15 augustus 1941 deden zijn ouders aangifte dat hun zoon Elias de vorige dag de woning had verlaten en niet was teruggekeerd en dat een ongeluk werd gevreesd. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om personen te arresteren en naar een eerdere opdracht van Karel Henri Broekhoff de verwanten in het ongewisse te laten, wat tegenwoordig als een misdrijf tegen de menselijkheid wordt beschouwd.

Eijeriks, Carolus, Rotterdam 9-2-1905, Bankwerker
Woonachtig: Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. Bestuur jeugdgroep der Bolsjewistische Leninisten (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Eijk, Johannes Kasper van (Jan), Haarlemmermeer 16-1-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Govert Flinckstraat 68 III achter, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Waarschijnlijk ronselaar voor Internationale Brigade Spanje (1937).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij stak in Diemen een opslagplaats voor kleding van de Winterhulp in brand. Hannie Schaft leverde bij hem thuis pistolen af, waarna hij die verder aan het communistisch verzet distribueerde. Hij regelde voedsel voor onderduikers. Hij werd compagniescommandant bij de Binnenlandse Strijdkrachten.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Van Eijk, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Eijl, Joseph (Joop), Amsterdam 1-10-1896, Magazijnbediende
Woonachtig: Holendrechtstraat 24 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-3-1941 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd tijdens de Februaristaking gearresteerd op aanwijzen door een NSB’er door de agenten van politie Koeman en Witjes bij het plakken van manifesten in de Van Woustraat met een oproep om de staking voort te zetten. Hij werd aan de Duitsche politie overgeleverd. Hij werd verband daarmee gefusilleerd.

Eijl, Meijer, Amsterdam 4-3-1903, Kleermaker
Woonachtig: Smitstraat 38 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur R.V.O. (1935).
Gearresteerd: 10-1-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Stuifzand, Westerbork, Schoppinitz
Overleden: Schoppinitz 31-10-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Eijssens, Gerardus Wilhelmus, Amsterdam 11-9-1911
Woonachtig: Kanaalstraat 90, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Einde, Gerrit Jan van ‘t, Nijbroek 9-5-1899, Stukadoor
Woonachtig: R 140, Terwolde
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Jij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in. Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Einde-Broekhuis, Johanna Hermina van, Epe 27-1-1902
Woonachtig: R 140, Terwolde
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Opmerkingen: Zij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Eisden, Johanna van (Ans, Lies)
Woonachtig: Wierdenschweg 197, Almelo
Opmerkingen: Zij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde. Zij was koerierster.

Eisinga, Daniel, Nieuwe Werdinger 27-4-1898, Transportarbeider
Woonachtig: Marktkade 101, Musselkanaal
Gearresteerd: 10-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 27-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘hat für die KPN gearbeitet’.

Ek, Johannes van, Enschede 5-2-1913, Metaalbewerker
Woonachtig: Wagenaarstraat 93, Amsterdam

Ekhart, Willem, Den Haag 21-4-1921, Groenteboer
Woonachtig: Van Ravesteinstraat 175, Den Haag
Gearresteerd: <9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Berlin (Duitsland)-Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 7-9-1943 Veroordeeld tot doodstraf door onthoofding met handbijl, executie tijdens Berliner Blutnächte door ophanging

Elbertse-Verbeek, Neeltje (Nelly), Nieuwer-Amstel 2-4-1896, Werkster
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 284 IV, Amsterdam
Gearresteerd: 16-3-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 10-3-1945

Elbout, broers
Woonachtig: Kraijenhoffstraat 31 I, Amsterdam

Eldert, Johannes Antonie van, Amsterdam 31-10-1894, Meubelmaker
Woonachtig: Maerlantstraat 55, Nijmegen
Gearresteerd: 17-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 21-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale bladen.

Elfering, Fredericus Theodorus Everardus, Zevenaar 7-11-1887, Meubelmaker
Woonachtig: Henegouwerlaan 34 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Meubelmaker. Communist.
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Elferink, Antoon (Tom), Zutphen 11-5-1886, Schoenmaker
Woonachtig: Roerstraat 27, Amsterdam
Gearresteerd: 10-1-1945
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Wöbbelin
Overleden: Wöbbelin 2-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zamelde gelden in voor het Solidariteitsfonds. De Sicherheitsdienst verscheen in zijn werkplaats in verband met een onderzoek naar zwarte handel. Op dat moment stapte Johannes Guldemond binnen met een aantal exemplaren van De Waarheid op zak. Beiden werden gearresteerd en zijn om het leven gekomen. Onduidelijk is of Elferink wegen zwarte handel of verzet gearresteerd werd. De zoon van Elferink heeft ongeveer acht maanden in Vught gevangen gezeten wegens zwarte handel.

Elferink, Gerrit Jan, Zutphen 2-4-1910, Schoenmaker
Woonachtig: Paramariboplein 2, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1936).
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 3-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij werd op 17-5-1945 door de politieke politie gearresteerd. (Politiemannen die met de Duitsers gecollaboreerd hebben, arresteren na de oorlog een links persoon die in het concentratiekamp Vught gevangen heeft gezeten!)
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Eliasar, Albert Simon, Amsterdam 12-8-1911
Woonachtig: Geuzenstraat 74 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid.

Eljon, Armand, Amsterdam 27-8-1911, Diamantslijper
Woonachtig: Niersstraat 4 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 2-8-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met de Aktion CPN, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Eljon stond ook op deze lijst.

Eljon-Hamburger, Elisabeth, Amsterdam 5-12-1907Woonachtig: Kuinderstraat 48, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <5-2-1945
Gevangenschap in: Westerbork
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U.

Elk, Theodorus van, Hatert 22-4-1906, Groentehandelaar
Woonachtig: Camera Obscurastraat 87, Den Haag
Gevangenschap in: Oranjehotel

Elsenaar, Johan Herman Philip, Rotterdam 6-6-1907, Beddenmaker
Woonachtig: Oranjeboomstraat 347 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Beddenmaker. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Elsendoorn, Johannes, Zeist 23-4-1915, Journalist
Woonachtig: Bos en Lommerweg 23 III, Amsterdam
Gearresteerd: eerste arrestatie 29-10-1942, vrijgekomen 4-8-1943, tweede arrestatie 4-1944
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij is uit Vught gevlucht.

Elshout, Johannes van den, Den Haag 2-3-1907, Scheepsbediende / installateur
Woonachtig: Wesselsstraat 383, Den Haag
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Elshout-Spoor, Bertina Sophia Theresia van den, Den Haag 24-8-1915
Woonachtig: Wesselsstraat 383, Den Haag
Opmerkingen: Zij was een zuster van Franciscus Emile Casper, Hendricus, Lucas Spoor en Johanna Jacoba Fonteijn-Spoor.

Elsinga, Harmen (Harm), Rauwerderhem 7-11-1902
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Elsinga-Greiner, Carolina Jacoba (Lien), Amsterdam 2-1-1903
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Elsland, Alida Cornelia van (Corrie), Zaandam 11-11-1906
Woonachtig: Verbindingstraat 11 I, Amsterdam

Elst, Arie van, Buurmalsen 20-9-1903, Machinist NS
Woonachtig: Buitenkerk 48, Bodegraven
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Kandidaat R.S.A.P. voor Provinciale Staten Zuid-Holland (1939).
Gearresteerd: <5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Soest (Duitsland)
Opmerkingen: Hij werd te werk gesteld in Soest (Duitsland).
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Elst, T. van
Woonachtig: Anjelierstraat 11, Haarlem

Elting, Jan Gerrit, Groningen 11-7-1909, Typograaf
Woonachtig: Winschoterdiep 26 B, Groningen
Gearresteerd: eerste arrestatie 11-1944, vrijgekomen 12-12-1944, tweede arrestatie 16-1-1945
Gevangenschap in: Neuengamme
Overleden: omgeving Neuengamme 5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Elzinga, Sytse, Menaldumadeel 19-3-1891
Woonachtig: Houtigehage
Hij was oorspronkelijk anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorman anarchisten. Correspondentieadres anarchistische groep (1926).

Eman, Albert, Den Haag 24-9-1888, Politieagent
Woonachtig: Voorthuizenstraat 115, Den Haag
Gearresteerd: 1-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Emden, Anna van, Amsterdam 5-8-1900, Naaister
Woonachtig: Saffierstraat 97, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Emens, Arie (Raffles), Amsterdam 22-4-1896, Reclame ontwerper
Woonachtig: Turfsingel 8 C, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reclameschilder. Verslaggever van de Communistische pers.
Gearresteerd: eerste arrestatie 7-11-1941, tweede arrestatie 31-12-1943, vrijgekomen 10-10-1944
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Emmelkamp, Warmolt Wolter, Groningen 25-6-1917
Woonachtig: Molukkenstraat 3 A, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Emmerij, Louis Johan Hendrik, Rotterdam 20-2-1900, Schrijfmachinemonteur
Woonachtig: West Pietermanstraat 22, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 4-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij Stencilde De Waarheid. In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘illegale Organisation’. Na bevrijding overleden aan gevolgen van gevangenschap

Emmerik, Joseph, Amsterdam 12-1-1919, Bankwerker
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 19, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 20-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 4-7-1942
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht komm. Betätig.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Emmerik stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Emmerik, Levie, Amsterdam 29-4-1916, Expeditieknecht
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 19, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 24-8-1941
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd tijdens de razzia van 22 februari 1941 die de aanleiding voor de Februaristaking vormde.

Emmers, Petrus Franciscus, Delft 25-12-1903, Schoenmaker
Woonachtig: Dertienhuizen 10, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Ende, Hendrik op ‘t (Henk), Odoorn 17-2-1907, Kellner
Woonachtig: Aleidisstraat 150 B, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kelner. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 23-7-1941, vrijgekomen 25-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse politie registreerde op zijn arrestantenkaart als arrestatiereden ‘verm. comm. [vermoedelijk communistische] propaganda’.

Ende, Johannes Petrus van den, Rotterdam 3-11-1914, Ankerwikkelaar
Woonachtig: Van der Veldelaan 13, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 6-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 15-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verleende onderdak aan Duitsche politieke vluchtelingen. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf hij op dat hij lid van de SDAP was en als arrestatiereden ‘Verdächtnis Versteckung Kommunist’.

Ende, Willem op ‘t, Odoorn 18-5-1905, Kellner
Woonachtig: Groote Markt 12, Schiedam
Gearresteerd: 5-12-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Peenemünde
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Geldunterstützung für die K.P.N.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Op ’t Ende stond ook op deze lijst.

Endeveld, Jan Cornelis, Tilburg 14-12-1914, Schoenmaker
Woonachtig: Schuttersweg 96, Apeldoorn
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 3-2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij huisvestte aan het begin van de oorlog 7 maanden lang een functionaris van de KPD, die in december 1941 in Groningen gearresteerd is en in 1942 gefusilleerd. Hij werkte in de mil samen met Anthonie Willemsem.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Endeveld stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Endeveld-Cleton, Maria Wilhelmina, Rotterdam 7-8-1915
Woonachtig: Schuttersweg 96, Apeldoorn
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Engelander, Cornelis (Nelis), Amsterdam 8-7-1909, Metaalbewerker
Woonachtig: Westerstraat 189 A II, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-5-1942
Opmerkingen: Hij werd bij het Leidsche Bosje in Amsterdam gearresteerd, terwijl hij geen communistisch materiaal bij zich had.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Engelander stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Engelmoer, Johannes, Amsterdam 21-1-1926, Los werkman
Woonachtig: Joan Melchior Kemperstraat 15, Amsterdam
Gearresteerd: 8-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Engels, Gerardus Leendert, Strijen 28-10-1885, Pedagoog
Woonachtig: Lijsterbesstraat 61, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Engels-Skegg, Ellen Kathleen, Bengeo (Groot-Brittannië) 23-11-1896
Woonachtig: Lijsterbesstraat 61, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Engelsen, Dingeman Anton, Voorburg 18-1-1898
Gearresteerd: 1-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Engelsman-Viskoper, Betje, Amsterdam 22-2-1902, Plakster
Woonachtig: President Brandtstraat 48 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Engers, Heinz, Keulen (Duitsland) 3-1-1912, Koopman
Woonachtig: Frankenstraat 120, Maastricht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N.
Gearresteerd: 15-9-1942
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Engwirda, Andreas (André), Leeuwarden 16-12-1917, Kelner
Woonachtig: Bergstraat 16, Maastricht
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kelner. Wil een eigen communistische jeugdbond stichten (1938). Was in Spanje luitenant in de Internationale Brigade.
Gearresteerd: eerste arrestatie 2-1941, vrijgekomen 7-1941, tweede arrestatie 13-1-1942, vrijgekomen 2-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Arnhem, Sachsenhausen
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Overleden: Joegoslavië 1944 / 1945
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd in 1942 vrijgelaten nadat hij inging op het aanbod als V-Mann te gaan werken; het is onduidelijk of hij mensen verraden heeft (omdat hij later naar Sachsenhausen werd gestuurd, kan geconcludeerd worden dat hij niet of onvoldoende aan de Duitse eisen voldeed). In ieder geval meldde hij zijn kameraden dat hij voor de schijn voor de Sicherheitsdienst werkte, zodat zijn kameraden in ieder geval voor hem gewaarschuwd waren. Hij werd voor de Arbeitseinsatz naar de organisatie Todt in Joegoslavië uitgezonden, heeft zich vermoedelijk bij de partizanen van Tito aangesloten en is daar gesneuveld.

Ensbergen, Hendrik Pieter van (Henk), Rotterdam 20-12-1896, Leraar nijverheidsonderwijs
Woonachtig: Putschelaan 36 A, Rotterdam

Ent, Hendrik Adriaan van der, Rotterdam 3-12-1874, Kok
Woonachtig: Rochussenstraat 253 A, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1942, vrijgekomen 9-7-1944
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Neuengamme, Vught, Sint-Michielsgestel,
Opmerkingen: Hij vluchtte op 9-7-1944 uit het buitenkommando Den Haag van Vught.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Ent, Leendert van der, Rotterdam 17-3-1883, Terreinchef
Woonachtig: Rochussenstraat 395 B, Rotterdam
Gearresteerd: 11-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Eppinga, Binne, Opsterland 8-9-1899, Stukadoor
Woonachtig: Omval 3, Alkmaar
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).

Eriks, Albert, Oosterzee 13-7-1906, Radiotechnicus
Woonachtig: 1e Barendrechtscheweg 138, Barendrecht
Gearresteerd: 13-4-1944
Gevangenschap in: Den Bosch, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Buchenwald, Langenstein
Overleden: Langenstein 14-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Eriks-Van der Meulen, Tjitske Johanna van der, Amsterdam 15-10-1907
Woonachtig: 1e Barendrechtscheweg 138, Barendrecht
Gearresteerd: 27-11-1943, vrijgelaten 21-7-1944
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege ‘jodenbegunstiging’.

Ernst, Geertruida Carolina, Rotterdam 22-2-1902
Woonachtig: Stadhoudersweg 102 C, Rotterdam
Gearresteerd: 26-8-1943, vrijgekomen 12-10-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege een overtreding van een verordening van de Rijks Commissaris.

Ernst, Josina Martina Geertruida, Rotterdam 3-4-1897
Woonachtig: Stadhoudersplein 18 A, Rotterdam
Gearresteerd: 2-12-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Ravensbrück

Es, Albertus Eliza, Rotterdam 26-8-1913, Slager
Woonachtig: Wolstraat 5 B, Rotterdam
Gearresteerd: 29-10-1942, vrijgekomen 3-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Es, Arie van, Den Haag 17-11-1881, Stratenmaker
Woonachtig: De Heemstraat 56, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Es, Johannes van, Amsterdam 16-8-1902, Chauffeur
Woonachtig: Latherusstraat 63, Amsterdam
Gearresteerd: 5-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Es stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Es, Johannes Cornelis van, Dordrecht 18-9-1896, Bankbeambte
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 50 I, Amsterdam
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij deed gedurende een groot deel van de oorlog administratief werk voor het Solidariteitsfonds. Hij is op 29-6-1945 in Amsterdam aan een hartverlamming overleden zonder gearresteerd te zijn geweest; de voordracht voor het Eereboek is dus onterecht.

Es, Marinus van, Rotterdam 28-4-1920, Chauffeur
Woonachtig: Vredehofstraat 20, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 27-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Es, Willem van, Rotterdam 23-9-1878, Pakjesdrager
Woonachtig: Wolstraat 5 B, Rotterdam
Gearresteerd: 29-10-1942, vrijgekomen 3-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Es, Willem van, Rotterdam 25-4-1906, Huisschilder
Woonachtig: Wolstraat 5 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Huisschilder. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Sandbostel 24-4-1945
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Esch, Adrianus van (Janus), Vught 31-10-1900, Stukadoor
Woonachtig: Van Mierisstraat 70, Tilburg
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Secretaris afdeling C.P.N. (1936). Was in Spanje.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Wolvenhoek ‘s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij is uit Amersfoort ontsnapt.
De verzetsman Van Esch, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Tilburgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan van de Mortel (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Esch stond ook op deze lijst.

Escher, Rudolf George, Amsterdam 8-1-1912, Componist
Woonachtig: Dorpsstraat 15, Oegstgeest
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Opmerkingen: Zij adres was postadres voor Van Gilse. Hij was koerier voor Van Gilse.

Eschweiler, Ferdinand (Freek), Amsterdam 9-8-1922, Student
Woonachtig: Transvaalstraat 106 B, Amsterdam
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij studeerde economie en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam; in 1943 weigerde hij de loyaliteteitsverklaring te tekenen, waardoor hij zijn studie moest staken. Hij is op 5-2-1946 in Amsterdam overleden; de voordracht voor het Eereboek is onterecht, omdat hij nooit gevangen heeft gezeten.

Eshuis, Johannes, Gasselte 10-10-1916, Typograaf
Woonachtig: Stationsweg 49, Gasselternijveen
Gearresteerd: 19-12-1944
Gevangenschap in: Groningen, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945

Eskens, Johan Gerard, Amsterdam 4-11-1924, Kantoorbediende
Woonachtig: Da Costakade 212 IV, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 24-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In het begin van de oorlog behoorde hij tot de verzetsgroep Groep 2000. Hij plakte pamfletten aan op schuttingen en huizen. Hij dook in 1943 in Middelie onder om uitzending nar Duitsland voor de Arbeitseinsatz te ontlopen. Hij luisterde in Middelie buitenlandse radioberichten af, typte en verspreidde die. Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Hij werd lid van de Raad van Verzet en pleegde in het kader van de Raad van Verzet overvallen.

Esko, Wouter (Wout)
Woonachtig: Dotterstraat 7, Hilversum

Essen, Cornelis van, Rotterdam 28-6-1894, Stukadoor
Woonachtig: Pupillenstraat 112, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgekomen 18-8-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Essen, Siena van, Meppel 22-12-1892
Woonachtig: Meppel
Opmerkingen: Zij was betrokken bij de hulpverlening aan bemanningsleden van boven Nederland neergeschoten geallieerde vliegtuigen.

Est, Adrianus, ‘s-Gravendeel 11-7-1889, Nachtwaker
Woonachtig: Pieter de Hoochstraat 49, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Est, Teunis (Van Eerden), Rotterdam 19-7-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: Betje Wolffstraat 60, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Penningmeester sectie N.R.H. (1937).
Gearresteerd: 18-10-1942
Overleden: Rotterdam 18-10-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is bij arrestatie doodgeschoten toen de Sicherheitsdienst het gebouw Geloof en Vrijheid aan de Eerste Pijnackerstraat 102-106 in Rotterdam binnenviel.

Estejé, Hendrik Cornelis (Henk), Amsterdam 8-3-1900, Stukadoor
Woonachtig: Boeroestraat 7 I, Amsterdam
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Ludwigslust
Overleden: Ludwigslust 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog agent van het (communistische) Volksdagblad. Hij verspreidde De Waarheid. Hij is overleden tijdens transport uit Wöbbelin
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Estejé-Van Oosten, Maria Hermina, Amsterdam 21-6-1904
Woonachtig: Boeroestraat 7 I, Amsterdam

Estoppeij, Frits Willem, Den Haag 2-10-1901, Schilder
Woonachtig: Korte Koediefstraat 2 E, Den Haag
Gearresteerd: 1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij tijdens de hongerwinter zijn maaltijd niet betaalde.

Etienne, Johannes Cornelis (Jan), Delft 23-4-1919
Woonachtig: Lombokstraat 22, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Etten, Adrianus, Roosendaal en Nispen 11-10-1878, Grondwerker
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 272 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Etten-Smit, Hendrika Henriette (Van Rijk), Amsterdam 8-4-1906
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 272 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Zij codeerde en decodeerde voor de groep Wollweber berichten naar Moskou.

Etten, Frederikus Franciscus van (Frans), Hof van Delft 14-4-1896, Gistwerker
Woonachtig: Dijkshoornscheweg 77E, Schipluiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Secretaris lokale afdeling I.R.H. (1932).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 27-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Schipluiden aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Dominique van Gent was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Etten, Job van, Rotterdam 21-9-1909, Los werkman
Woonachtig: Wolstraat 48 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-12-1942, vrijgekomen 20-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Op 23-4-45 in Rotterdam overleden, oorzaak onbekend.

Etten, Pieter Cornelis van, Rotterdam 1-1-1908, Metselaar
Woonachtig: 2e Wandeloorddwarsstraat 8 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Etten-Elscot, Pieternella Cornelia van, Rotterdam 19-9-1907
Woonachtig: 2e Wandeloorddwarsstraat 8 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-12-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Riga

Etten, Theodorus van, Hillegersberg 21-7-1903, Opperman
Woonachtig: Bloklandstraat 75 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-12-1942, vrijgekomen 20-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Euwe, Hendrik Evert, Amsterdam 20-8-1900, Assistent directie Belastingen
Woonachtig: Landbouwstraat 60 boven, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Everdingen, Maria Johanna, De Bilt 22-12-1913, Beeldhouwster
Woonachtig: Regentesschelaan 19, Amersfoort
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 12-11-1942, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Weteringschans, Vught
Opmerkingen: Zij was een zuster van Geertruida Maria Gilse-Van Everdingen.

Evers, Conrad Johannes, Speldorff (Duitsland) 24-6-1899, Timmerman
Woonachtig: Rijnstraat 229, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Spreker.
Gearresteerd: 5-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Opmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘G.S.A. Oplichting’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Evers, Pieter, Rotterdam 24-10-1903, Ambtenaar
Woonachtig: Bergschelaan 329, Rotterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 6-4-1944
Gevangenschap in: Dachau
Overleden: Dachau 24-3-1945

Evers, Willem (Wim), Amsterdam 30-4-1912, Bankbediende
Woonachtig: Gibraltarstraat 77 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid.

Ewijk, Gerritje Everdina, Deventer 13-2-1904, Verpleegster
Woonachtig: Mathenesserdijk 102 B, Rotterdam
Gearresteerd: 17-3-1943, vrijgekomen 27-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij woonde enige jaren bij Simon van der Starre in en verhuisde met hem mee naar andere adressen. Zij werd gearresteerd vanwege ‘verbergen jodenkind’.

Ewijk, Johannes Bertus van, Deventer 18-7-1896, Reiziger
Woonachtig: Burgemeester Van Hoëvelstraat 20, Deventer
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reiziger. C.P.N. Waarschijnlijk in Spaanse dienst geweest (wat hij ontkent).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Ewijk, Wilhelmus (William), Deventer 28-4-1900, Loodgieter
Woonachtig: Diepenveenscheweg 197, Deventer
Gearresteerd: <2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Exter, Anna Maria Elisabeth van, Amsterdam 6-3-1914
Woonachtig: Terschellingstraat 42, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Exter, Robert Piet, Amsterdam 2-9-1922
Woonachtig: Laanweg 20 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Exter, Willem van (Wim), Rotterdam 3-10-1906, Smid
Woonachtig: Leiduinstraat 23, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Smid. Spreker tijdens 1-mei viering voor de Communistische Jeugdbond de Zaaier. 1e Secretaris R.V.O. Rotterdam (1932). Spreker op vergadering R.V.O. Spreekt ook bij N.R.H. Agitpropcommissaris N.R.H. Lid partijbestuur C.P.H. (1930, 1936 tot 1938). Redacteur De Jonge Arbeider. Partijbestuur C.P.N. Redactie De Tribune. Organisatie-secretaris-instructeur N.R.H. Spreekt voor N.R.H. (Amsterdam 1937). De Zaaier. Spreker op 1 Meiviering C.P.H.

Ezerman, Els, Amsterdam 26-4-1924
Woonachtig: Grensstraat 49 boven, Amsterdam
Opmerkingen: Na de oorlog huwde zij met Marcus Bakker, die later fractieleider van de CPN in de Tweede Kamer werd.

Ezerman, Laurens, Rotterdam 11-2-1892, Toneelspeler
Woonachtig: Grensstraat 49 boven, Amsterdam
Opmerkingen: Maatje Ossenkoppele-Harthoorn bezorgde De Waarheid bij hem.

Faber, Dirk, Leeuwarden 12-8-1899, Timmerman
Woonachtig: Peterseliestraat 18, Leeuwarden
Gearresteerd: 13-3-1941
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Leeuwarden, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 2-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde het Het Noorderlicht en De Waarheid.

Faber, Gerben, Wijnaldum 1-1-1883, Grondwerker
Woonachtig: Woonwagenkamp Rimburgerweg, Brunssum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Int contributie C.P.N. afdeling Heerlen.
Gearresteerd: 28-2-1941, vrijgelaten 5-5-1941
Opmerkingen: Hij werd op initiatief van de politie gearresteerd vanwege vooroorlogs lidmaatschap CPN (een misdrijf van de politie, immers je mag volgens Nederlands recht niet gearresteerd worden voor iets dat gepleegd werd voordat het strafbaar wordt gesteld).

Faber-Zuidema, Martha Trijntje, Leeuwarden 18-8-1902
Woonachtig: Peterseliestraat 18, Leeuwarden

Faber, Hessel, Amsterdam 12-5-1921
Woonachtig: Van Hallstraat 93 II, Amsterdam
Gearresteerd: 17-2-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Faber, Pietje (Nelly), Amsterdam 5-3-1915, Inpakster
Woonachtig: Van Hallstraat 93 II, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Faima, Raden Slamet, Kareng Anjer (Nederlandsch Oost Indië) 3-9-1909, Kok
Woonachtig: Van Eeghenlaan 4, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was lid van Perhimpoenan Indonesia. Hij hield zich bezig met het laten onderduiken van Joden, het verzorgen van mensen op onderduikadressen en het vervalsen van persoonsbewijzen. Irawan Soejono zat bij hem ondergedoken.

Falkenberg, Otto Rudolf, Lodz (Polen) 23-3-1902, Ingenieur
Woonachtig: Amstel 228 I, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 25-5-1940
Voor de oorlog werden veel gevluchte Duitse communisten op Vlieland in een interneringskamp gevangen gehouden. De Duitse inval bracht hen in levensgevaar, desondanks liet de Nederlandse regering ze niet vrij. Op 25 mei 1940 deporteerde de Duitse bezetter ze naar Duitsland, waar de meesten vermoord zijn.
Gevangenschap in: Leipzig, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij vluchtte in 1933 samen met zijn Nederlandse vrouw naar Nederland. Hij is na de oorlog naar de DDR verhuisd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Falkenberg-Liefrinck, Ida (Liv), Arnhem 22-7-1901, Meubelontwerpster
Woonachtig: Amstel 228 I, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Door haar huwelijk verloor ze de Nederlandse nationaliteit.

Fallentin, Willem Eduard Theodorus, Amsterdam 18-10-1884, Loodgieter
Woonachtig: Rijnstraat 203, Amsterdam
Gearresteerd 5-1942
Opmerkingen: Hij stond terecht voor het Obergericht in Utrecht vanwege het verspreiden van communistische lectuur.

Fambach, Gerard, Sloten 22-4-1912, Rijwielhersteller
Woonachtig: 3e Schinkelstraat III, Amsterdam
Gearresteerd: 13-10-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Haarlem 26-10-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Favier, Arie Lambertus, Rotterdam 30-4-1915, Kapper
Woonachtig: Rusland 18 III, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij dook in 1941 onder. Hij fungeerde als koerier en distribueerde bonnen voor onderduikers.
De verzetsman Favier, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Fehling, Louis, Den Haag 14-10-1899, Kassier
Woonachtig: Zeekant 24A, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: V.V.S.U afdeling Scheveningen (verduisterde contributiegelden). Initiatiefnemer anti-fascistische bijeenkomst.
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Feij, Adriaan Johannes, Vlissingen 5-4-1898, Los werkman
Woonachtig: Beverstraat 85, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Spreker. Zou bij scheepssabotagegroep J.R. Schaap horen. In België werd springstofpoeder op hem aangetroffen bij aanhouding (1937). Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932).
Gearresteerd: 3-5-1940, vrijgekomen 8-1940
Gearresteerd in opdracht van de Nederlandse regering, die tegenstanders van Hitler vanwege de dreigende Duitse inval liet arresteren.
Gevangenschap in: Fuhlsbüttel
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Nadat de Nederlandse regering hem in Calais aan de Duitsers overhandigde met het oogmerk hem te laten vermoorden, liep hij uit angst voor martelingen en zijn leven over naar de Duitsers en verraadde een groot aantal leden van de groep Wollweber. Hij werd uit Fuhlsbüttel vrijgelaten. Hij werd na de oorlog tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld, maar de hoofdverantwoordelijke van de massamoord de vooroorlogse minister van Justitie en minister-president tijdens de oorlog Pieter Sjoerds Gerbrandy (ARP) werd niet vervolgd.

Fein, Antonius Leonardus Marie, Den Haag 29-7-1915, Handelaar in automaten
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Gearresteerd: 7-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Feith, Rhijnvis Jonkheer, Utrecht 21-7-1909, Zenuwarts
Woonachtig: Stationsweg 4, Den Haag
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Louise van Bruggen.

Fekkes, F.
Woonachtig: Burgemeester ‘s Jacoblaan 6, Bussum

Fekkes, Fekke, Amsterdam 16-8-1890, Corrector Algemeen Handelsblad
Woonachtig: Helmersstraat 169, Amsterdam

Fekkes-Van der Form, Catharina, Leeuwarden 4-11-1894
Woonachtig: Helmersstraat 169, Amsterdam
Gearresteerd: 8-3-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Fekkes, Herman Hendrik, Amsterdam 3-3-1906
Woonachtig: J. ter Gouwweg, Naarden
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij gaf het communistisch georiënteerde blad Het Compas uit.

Fekkes, Jan, Amsterdam 8-4-1909, Boomkweker
Woonachtig: Burgemeester ’s Jacoblaan 1, Bussum

Felius, Drogist
Woonachtig: Stadionweg 173, Amsterdam
Opmerkingen: Zijn drogisterij functioneerde als afleveringsadres voor stapeltjes kaderkranten van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid) die door Cornelis Aarnouts werden afgehaald.

Felix, Cornelis, Den Haag 4-4-1902, Monteur
Woonachtig: Zuid Oost Buitensingel 196, Den Haag
Gearresteerd: 26-3-1942, vrijgekomen 11-4-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: In het Oranjehotel sloeg Sicherheitsdienstman Otto Lange hem tanden en kiezen uit het gezicht.

Felix, Johannes Cornelis, Den Haag 28-4-1899, Koopman
Woonachtig: Drebbelstraat 23, Den Haag
Gearresteerd: 30-10-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 12-5-1945
Opmerkingen: In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘Zugehörigkerit C.P.N.

Feller, Johann August, Viersen (Duitsland) 27-2-1885, Meubelmaker
Woonachtig: Houtrijkstraat 136 I achter, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit.

Feller-Heuser, Katharina, Mühldorf (Duitsland) 14-5-1888
Woonachtig: Houtrijkstraat 136 I achter, Amsterdam
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit.

Fels, Cornelia (Corrie), Amsterdam 12-11-1921
Woonachtig: Bergenvaarderstraat 25, Nieuwer Amstel / Zwanenburg
Opmerkingen: Zij was een zuster van Cornelis Fels. Zij verleende hulp aan onderduikers. Zij nam het echtpaar Markus en Malka Freibrun als onderduikers in huis. Zij typte de stencils voor De Waarheid.

Fels, Cornelis (Cor), Amsterdam 26-12-1907, Elektrotechnicus
Woonachtig: Oosterstraat 5 B, Leeuwarden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Lid hoofdbestuur C.J.B. Oud-bestuurslid V.C.O.O. Propagandist centrale commissie jeugdverenigingen (1938). Voorzitter N.J.F.-congres oktober 1938, waarop hijzelf tot secretaris wordt benoemd (nog in functie in 1939).
Gearresteerd: 1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een broer van Cornelia Fels. Hij wist op 25-6-1941 tijdig te vluchten om aan arrestatie te ontkomen, maar zijn aanmelding om in 1941 gearresteerd te worden bezorgde hem na zijn arrestatie in 1943 een zwaarder lot. Hij huwde na de oorlog met Channah Sarah (Anna) Polak-Kupferschmied.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Leeuwarden aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Beyma was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Ferares, Maurice, Amsterdam 5-1-1922, Violist
Woonachtig: Spitskopstraat 1, Amsterdam

Fermie, Johannes, Amsterdam 1-3-1920, Kantoorbediende
Woonachtig: Timorstraat 41, Heemstede

Ferwerda, Gellius Sybrandus, Leeuwarden 23-11-1880, Technicus
Woonachtig: Geleenstraat 43 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Beheerder brochuredepot C.P.H. (1929). Vraagt paspoort aan (1929). Geldschieter drukkerij Atalanta (1932).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-1-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Ferwerda stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Ferwerda, Stijntje, Amsterdam 5-3-1907
Woonachtig: Orteliusstraat 263 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Charles Joseph Stas.

Fieret, Gerrit Petrus, Koudekerk 17-4-1900, Loopknecht
Woonachtig: Vaillantlaan 556, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Bestuur afdeling C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 13-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was Jehova’s Getuige
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Filippo, Izaäk, Leiden 20-12-1900, Schilder
Woonachtig: Ambonstraat 31, Leiden
Gearresteerd: 17-10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, in het verzet werkte hij nauw samen met communisten. Hij verspreidde De Waarheid.

Flaman, Johannes, Leiden 22-5-1880, Emballeur
Woonachtig: Laakkade 419, Den Haag
Gearresteerd: 26-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg, Amersfoort, Buchenwald, Esterwegen, Neuengamme, Strelitz, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 11-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het verbergen van een Duitse deserteur en werd tot twee jaar concentratiekamp veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Flameling, Johannes (Joop), Rijswijk (ZH) 7-8-1904
Woonachtig: Amersfoort
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Meubelmaker. O.S.P. (1935). Bestuur R.S.A.P. (1938). Communist en anti-militarist. IJverig colporteur (1926). Dienstweigeraar. Ingesloten april 1924. Voorzitter afdeling R.S.A.P. en lid partijbestuur (1939). Voorzitter hoofdbestuur L.J.G. (1939).
Opmerkingen: Hij was actief voor het CPN-verzet.

Fleer, Jan Cornelis Hendrik, Amsterdam 27-3-1924
Woonachtig: Jan Evertsenstraat 55 II, Amsterdam
Gearresteerd: 24-1-1945
Gevangenschap in: De Kruisberg Doetinchem
Overleden: Varsseveld 2-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.

Fleer, Maurits Dirk (Max), Amsterdam 7-12-1925
Woonachtig: Jan Evertsenstraat 55 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-12-1944
Gevangenschap in: Almelo
Overleden: Almelo 9-2-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werd in Almelo gearresteerd.

Fleer-Van der Wal, Afina Trijntje, Groningen 6-1-1893
Woonachtig: Jan Evertsenstraat 55 II, Amsterdam
Gearresteerd: 24-1-1945
Gevangenschap in: De Kruisberg Doetinchem
Opmerkingen: Zij is de moeder van Jan Cornelis en Maurits Dirk Fleer. Ondanks dat zij in het verzet zat, verloor zij het Nederlanderschap, omdat haar echtgenoot in dienst van het Duitse leger was getreden en aan het oostfront actief was (hij heeft na de oorlog het Nederlanderschap verloren).

Fleeré, Theodorus Andreas Antonius, Amsterdam 14-7-1900, Bouwarbeider
Woonachtig: Hoofdweg 477 II, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 9-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Weteringschans, Fuhlsbüttel, Berlin (Duitsland)-Moabit, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 19-12-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Fleeré-de Nijs, Jakoba Elisabeth (Coba), Duisburg 5-6-1908
Woonachtig: Hoofdweg 477 II, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 9-10-1940, vrijgekomen 12-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Weteringschans, Fuhlsbüttel, Berlin (Duitsland)-Moabit, Sachsenhausen
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Florijn, Jacobus, Rotterdam 11-4-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Van der Werffstraat 46 C, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 14-7-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg en pleegde bomaanslagen. Hij organiseerde alles wat met sabotage in de havens te maken had. Hij typte De Patriot en De Waarheid en verspreidde die. Hij zat ondergedoken bij Cornelia Maria Diederik-Van der Schans. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Florijn-Ligtlijf, Dirkje, Rotterdam 28-11-1900
Woonachtig: Van der Werffstraat 46 C, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 2-11-1942, vrijgekomen 9-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Florijn
Woonachtig: Rozenburgstraat 56, Den Haag

Floris, Charles Gerard Leendert (Karel), Rotterdam 12-1-1911, Havenarbeider
Woonachtig: Eendrachtstraat 48 A, Vlaardingen
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd niet voltrokken.

Fokkema / Fokkens, J.
Woonachtig: Zaagmuldersweg 31, Groningen

Fokkens, Jan, Groningen 8-11-1906, Schoenmaker
Woonachtig: Irislaan 48 A, Groningen
Gearresteerd: 23-5-1941, vrijgekomen 1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Haaren
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 24 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.

Fokker, Hendrik Johan (Henk), Amsterdam 31-12-1909, Chauffeur
Woonachtig: Oosterringdijk 75, Amsterdam
Gearresteerd: 7-7-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij woonde in bij zijn zwager en zuster Jan Johannes Sijrier-Fokker. Hij werd gearresteerd door agent van politie Fuchs van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in de Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtigt dass er Kommunist sei’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Fokker stond ook op deze lijst.

Fonteijn, Michaël, Reeth (België) 16-3-1889, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Groenteweg 33, Den Haag
Opmerkingen: Hij had de Belgische nationaliteit.

Fonteijn-Spoor, Johanna Jacoba, Den Haag 9-11-1893
Woonachtig: Groenteweg 33, Den Haag
Opmerkingen: Zij was een zuster van Franciscus Emile Casper, Hendricus, Lucas Spoor en Bertina Sophia Theresia van den Elshout-Spoor.

Fontijn, Alexander, Leiden 6-11-1916, Loopknecht, journalist
Woonachtig: Kernstraat 19, Leiden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Communist. Verslaggever Volksdagblad.
Gearresteerd: 15-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 25-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Four, Rolandus, Amsterdam 3-4-1920
Woonachtig: Oostduinlaan 32, Den Haag
Gearresteerd: 1-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Fraaij, H.
Woonachtig: Nieuwe Keizersgracht, Utrecht

Frank, Daniël, Rotterdam 27-6-1881, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Tollensstraat 61 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork

Frank, Eliazer, Groningen 4-2-1908
Woonachtig: Schuitendiep 17, Groningen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 19-6-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 6-3-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Frank, Femma Sara, Amsterdam 24-5-1911, Naaister
Woonachtig: Nieuwe Kerkstraat 65 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar moeder werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Frank, Hartogh (Hans), Amsterdam 11-11-1908, Tekenaar
Woonachtig: Eemsstraat 50, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: <17-2-1943
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Sobibor 9-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Op Häftlingskarte in Vught staat als arrestatiereden ‘Straftat: Illegalität’.

Frank, Sophia, Gouda 12-9-1891
Woonachtig: Crooswijkschekade 28 I, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Frankena, Lammert, Haskerland 25-3-1883, Bankwerker NS
Woonachtig: Spaarnestraat 62, Amersfoort
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris N.B.A.S.
Gearresteerd: 18-2-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 2-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Franschman, David, Amsterdam 26-12-1908, Kapper
Woonachtig: Vrolikstraat 113, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 27-1-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Kdo. Hailfingen 18-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: In het begin van de oorlog werkte hij mee aan De Waarheid, daarna moest hij vanwege zijn Joodse achtergrond onderduiken. Hij werd op zijn onderduikadres gearresteerd.

Franschman, David, Amsterdam 3-4-1915, Plakker
Woonachtig: Reitzstraat 8 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Franssen, Evert, Groningen 27-2-1905, Schoenmaker
Woonachtig: Kerklaan 44, Groningen
Gearresteerd: 3-3-1945
Overleden: Neustadt 25-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Franssen, Martinus Hubertus, Maastricht 16-9-1900, Arbeider
Woonachtig: Raamstraat 38, Maastricht
Gearresteerd: 24-1-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Markirch
Opmerkingen: Hij was stateloos. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Kommunistischer Betätigung’.

Fraterman, Gosse, Ambt Hardenberg 11-10-1887, Wever
Woonachtig: Poolmanweg 114, Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wever. Communist.
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 15-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Fraterman stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Frederiks, Gerrit Willem, Heino 8-5-1896, Bakker
Woonachtig: Nachtegaalstraat 145, Almelo
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Venter. Kandidaat gemeenteraad voor C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 15-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Frederiks stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Freibrün, Markus Hirsch (Max), Knihinin-Belweder (Polen) 10-1-1907, Kleermaker
Woonachtig: Binnen Oranjestraat 1, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. Hij dook onder bij Cornelia Fels. Hij vervaardigde samen met Hanna Averink het in het Russisch gestelde krantje Pravda (De Waarheid), dat bestemd was voor verspreiding onder de Georgische krijgsgevangenen.

Freibrün-Stiftel false Werner, Malka (Mali), Stansislawow (Polen) 5-7-1909
Woonachtig: Binnen Oranjestraat 1, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij had de Poolse nationaliteit. Zij dook onder bij Cornelia Fels.

Frenk, Christiaan, Arnhem 8-4-1898, Slager
Woonachtig: Maarten van Rossemstraat, Arnhem
Gearresteerd: <18-4-1942
Gevangenschap in: Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945

Frenk, Hendrikus Theodorus Franciscus, Arnhem 3-10-1901, Timmerman
Woonachtig: Van Beuningenstraat 22, Arnhem
Gearresteerd: 30-1-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verteilung illegaler Zeitungen’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Frenk stond ook op deze lijst.

Frens, Hermanus, Amsterdam 7-5-1915, Stratenmaker
Woonachtig: Van Boetzelaerstraat 44, Amsterdam
Gearresteerd: 2-11-1943
Gevangenschap in: Dachau, Buchenwald, Mittelbau-Dora

Frens, Willem, Amsterdam 25-8-1922, Opperman straatmaker
Woonachtig: Van Beuningenplein 28, Amsterdam
Gearresteerd: 22-8-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Dalem, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Fresco, Benjamin, Amsterdam 20-2-1901, Koopman
Woonachtig: Palestrinastraat 25 hs, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-1-1942
Opmerkingen: Hij werd door agent van politie Van den Berg van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst in een politiebureau afgeleverd om opgesloten te worden , omdat er in de Nieuwe Doelenstraat geen plaats meer is; de volgende dag haalde agent van politie Jonker van de Inlichtingendienst hem weer op.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Fresco stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Fresco, Gerson, Den Haag 17-7-1884, Handelaar onroerende goederen
Woonachtig: Hoefkade 9 A, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst (voor- en achternaam verwisseld): Bestuur Anti-fascistische Beweging (1935).
Gearresteerd: 8-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 25-1-1943
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Otto Bardzetzko (beter bekend als Otto Bark) als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Fresco-Achttienribben, Sara, Amsterdam 12-6-1890, Naaister
Woonachtig: Hoefkade 9 A, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 28-5-1943

Frijda, Leo Herman (Edgar Fossan), Amsterdam 1-8-1923
Woonachtig: Corellistraat 3 boven, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 20-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was verloofd met Irma Seelig.

Fröhlings, Herman, Mariadorf-Aken 7-12-1904, Mijnwerker
Woonachtig: Parkstraat 4, Nieuwenhagen
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Lezen verbotener Lektüre’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Fröhlings stond ook op deze lijst.

Froom, Theodorus, Den Haag 19-12-1909, Instrumentmaker
Woonachtig: Bornschestraat 234 A, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 27-10-1942
Gevangenschap in: Amsterdam, Utrecht, Oranjehotel, Vught, Utrecht
Overleden: Bunnik 25-8-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij werkte mee aan het communistisch georiënteerde blad De Tribune. Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten. Hij pleegde sabotage. Hij was in het bezit van handgranaten.

Fuente, David de la, Amsterdam 8-2-1914, Perser
Woonachtig: Rapenburgerstraat 80, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Furth, Jacques Isidore, Antwerpen (België) 7-7-1910, Diamantslijper
Woonachtig: Majubastraat 63 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-2-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Vught, Dachau, Auschwitz

Furth-Halverstad, Eva (Lina), Borgerhout (België) 19-5-1913
Woonachtig: Majubastraat 63 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde pamfletten en De Waarheid. Zij plakte pamfletten aan muren. Zij haalde geld voor het Solidariteitsfonds op. Zij zorgde voor bonkaarten voor onderduikers. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Fürth, Juda, Amsterdam 4-1-1908, Tekenaar
Woonachtig: Veeteeltstraat 7, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij was de broer van Vogelina van der Lijn-Fürth.
Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.