Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: A

Aalders, Gerrit Herman, Enschede 5-5-1905, Reclamechef Woonachtig: Uiterwaardenstraat 35, Amsterdam Godsdienst: Nederlands Hervormd Gearresteerd: 4-2-1941 Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Buchenwald, Berlin (Duitsland), Buchenwald Overleden: Buchenwald 30-8-1944 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Hij was voor de oorlog communist, maar hield dat geheim omdat hij reserve-officier bij de Nederlandse Luchtmacht was. Voor de oorlog al tot een gevangenisstraf van 19 maanden in Duitsland wegens ‘Landesverrat’ veroordeeld, ten gevolge van activiteiten in Duitsland voor de CPN en naar Nederland gevluchte Duitse communisten. Hij werd in de gevangenis mishandeld. Tijdens de bezetting verspreidde hij De Waarheid en werkte hij onder anderen samen Paul Guermonprez. Ten tijde van zijn arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg. Hij werd gearresteerd vanwege artikelen die hij 1937 in de Groene Amsterdammer geschreven had. Hij werd op 4 februari 1941 in Amsterdam gearresteerd en op 19 juni 1941 in Buchenwald ingeschreven. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdachtder staatsf. [staatsfeindliche] Betätigung’. Hij kwam bij een bombardement op Buchenwald om het leven. Hij is de enige niet-Joodse werknemer van Hollandia-Kattenburg die vermeld staat in het ‘Boek der tranen’ met foto’s van de ongeveer 350 tijdens de oorlog omgekomen werknemers van het bedrijf. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1951 een dossier over hem samen, dat tot 1963 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken. Aalders, Wolter, Roden 12-12-1896, Landarbeider Woonachtig: Roden Afkomst: Van Joodse afkomst. Godsdienst: Nederlands Hervormd Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme Overleden: Neuengamme 6-6-1942 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Roden aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Hugo Bloemers was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Aalst, Gerrit van, Rotterdam 12-12-1907, Zeeman Woonachtig: Hobbemaplein 90, Den Haag Verwantschap: Hij was de vader van Isaque van Aalst en een broer van Nicolaas van Aalst. Godsdienst: Geen Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tremmer grote vaart. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Sectiebestuur C.P.N. (1936). Gearresteerd: 12-8-1941 Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd. Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald Overleden: Buchenwald 10-8-1942 Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Er werden vergaderingen bij hem thuis gehouden. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sein Wohnung zur Aufbewahrung von Paketen mit Hetzschriften der Illeg. CPN zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘kommunistische Lektüre im Hause aufbewahrt’. Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten. Aalst, Isaque van, Rotterdam 8-1-1930 Woonachtig: Hobbemaplein 90, Den Haag Verwantschap: Hij was de zoon van Gerrit van Aalst. Opmerkingen: Hij was in 1941 bij de arrestatie van zijn vader al ondergedoken. Aalst, Nicolaas van, Rotterdam 18-9-1906, Bootsman Woonachtig: Hobbemaplein 90, Den Haag Verwantschap: Hij was een broer van Gerrit van Aalst. Godsdienst: Rooms Katholiek Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Landelijke leiding R.V.O. Scheepvaart. Soest. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Gearresteerd: 24-5-1944, vrijgekomen 19-6-1944 Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam Opmerkingen: Hij werd in Rotterdam gearresteerd door de Wasserschutzpolizei. Aandagt, Roosje, Amsterdam 6-8-1896, Kleermaakster Woonachtig: Tilanusstraat 78 III, Amsterdam Afkomst: Van Joodse afkomst Gearresteerd: 11-11-1942 Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz Overleden: Auschwitz 3-12-1942 Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden. Aar, Jan Frederik van der, Den Haag 29-3-1915 Woonachtig: Marktweg 237, Den Haag Gearresteerd: 21-8-1942 Gevangenschap in: Oranjehotel Opmerkingen: Hij was voor de oorlog betrokken bij verenigingen ‘Hulp aan Spanje‘ en ‘Internationale Rode Hulp Aarnouts, Cornelis (Cor, Karel), Hoorn 16-9-1914, Bakker Woonachtig: Rustenburgstraat 410 II / Celebesstraat 28, Amsterdam Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM). Gearresteerd: 31-1-1943 Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Weteringschans, Vught, Utrecht, Oranjehotel Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 Gefusilleerd Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Hij haalde kaderkranten van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid) op achtereenvolgens verschillende adressen op. Hij werd samen met Engeltje van der Velde in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst) gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N. Aarse, Jacobus Abraham Adolf (Koos), Rotterdam 8-8-1914, Journalist Woonachtig: De Savornin Lohmanlaan 103 A, Rotterdam Godsdienst: Nederlands Hervormd Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM). Gearresteerd: 13-1-1943 Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen Opmerkingen: Hij was voor de oorlog redacteur van het sociaaldemocratisch blad Voorwaarts. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Na de oorlog was hij werkzaam bij het Vrije Volk en zat voor de PvdA in de Rotterdamse Gemeenteraad. In 1968 werd hij benoemd tot burgemeester van Hellevoetsluis. Aarts, Grietje Hendriktje, Groningen 7-1-1900, Werkster Woonachtig: Groningen Gearresteerd: 3-3-1941 Aktion CPN: Zij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amsterdam, Ravensbrück Aarts, Johan Joseph Hubert (Leo Groen, Duiker), Nieuwenhagen 21-1-1907, Stukadoor Woonachtig: Bantamstraat 69, Haarlem Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet. Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij saboteerde bij de Hoogovens Duitse vrachtwagens. Hij stak een Duits militair radiostation in brand. Hij was betrokken bij sabotage aan schepen. Hij is tijdens een razzia gearresteerd, maar wist tijdens een treintransport te ontvluchten. Aarts, Willem Cornelis, Den Haag 20-7-1903 Woonachtig: Den Haag Godsdienst: Rooms Katholiek Gearresteerd: 27-9-1942 Gevangenschap in: Oranjehotel Abbas, Jan, Bellingwolde 30-1-1899, Commies PTT Woonachtig: Valkenboskade 249, Den Haag Godsdienst: Nederlands Hervormd Gearresteerd: 21-7-1944, vrijgekomen 1944 Gevangenschap in: Oranjehotel Opmerkingen: Hij was communist. Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte. Abdoelrachman, Raden, Keboemen (Nederlandsch Oost Indië) 8-1-1898, Arts Woonachtig: P.J. Blokstraat 32, Leiden Afkomst: Van Indonesische afkomst Gearresteerd: 11-8-1943 Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort Abdoerhamin, Bensaleh, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 17-8-1906, Kelner Woonachtig: Loosduinschekade 360, Den Haag Afkomst: Van Indonesische afkomst Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM). Gearresteerd: 18-1-1943 Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel Opmerkingen: Hij werkte samen met Kajat, Djajong Protomo en Abdoer Soendara. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Abee, Hendrik, Muntendam 29-8-1898, Arbeider N.S. Woonachtig: Van Lenneplaan 173, Groningen Achterberg, Jacob (Jaap), Zaandam 20-12-1914, Timmerman Woonachtig: Alexanderstraat 3, Amsterdam Gearresteerd: 22-10-1942 Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Ladelund Overleden: Ladelund 29-11-1944 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Achterbos, Johannes Martinus, Lonneker 20-11-1876, Arbeider Woonachtig: Juliusstraat 2, Hilversum Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 29-9-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Adan, Franciscus Cornelis Hendrikus Hubertus, Nieuwer-Amstel 17-5-1895, Machinebankwerker Woonachtig: Van Lippe Bisterfeldstraat 40, Jutphaas Afkomst: Van Joodse afkomst. Gearresteerd: 2-12-1942 Gevangenschap in: Weteringschans, Gansstraat Utrecht, Amersfoort, Natzweiler Was Nacht-und-Nebel-gevangene. Overleden: Natzweiler 2-3-1944 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Adelaar, Mauritz, Amsterdam 16-12-1890, Tekenleraar, hoofd openbare lagere school Woonachtig: Saffierstraat 72, Amsterdam Afkomst: Van Joodse afkomst. Gearresteerd: 28-8-1944 Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, Stutthof Overleden: Stutthof 19-11-1944 Opmerkingen: Hij verhuisde na zijn ontslag in november 1940 vanwege zijn Joods-zijn naar Amsterdam. Hij werd in Rotterdam gearresteerd. Adema, Helena Maria, Bolsward 6-5-1922 Opmerkingen: Zij functioneerde als koerierster Zij heeft aan het eind van de oorlog een aantal verzetsmensen aan een groepje Rexisten verraden, waarvoor zij na de oorlog veroordeeld is. Adema, Siebolt (Siep), Amsterdam 29-6-1904, Zeeman Woonachtig: Staalstraat 5 boven, Amsterdam Godsdienst: Geen Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Districtsbestuur R.V.O. (1935). Verloor door vrijwillig dienen in Internationale Brigade Spanje Nederlanderschap. Gearresteerd: 22-5-1941 Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Mauthausen. Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Als Saintäter in Spanien kämpfen’. Hij was in Buchenwald bevriend geraakt met Henricus Paalvast. Toen zij vanuit Buchenwald in Groß-Rosen aankwamen zag Paalvast, die schilder van beroep was, dat er nieuwe barakken (voor de SS) stonden die nog niet geschilderd waren. Toen vatte Paalvast het plan op om als er voor de indeling in werkcommando’s om schilders gevraagd zou worden hij razendsnel zijn hand zou opsteken en zei zijn vriend Adema hetzelfde te doen. Aldus geschiedde en zij vermeden daarmee het dodelijke verblijf in de steengroeve. Zodoende konden beiden tot begin 1945 in Groß-Rosen overleven, terwijl het merendeel van de Nederlandse gevangenen binnen enkele maanden in de steengroeve crepeerde (behalve een klein aantal dat op transport naar Dachau ging). Tijdens de evacuatie van Groß-Rosen raakte de vrienden uit elkaar met als gevolg dat Adema overleefde en Paalvast alsnog om het leven kwam. In 1960 werd hij als stateloze nog door de Vreemdelingenpolitie lastig gevallen, omdat hij als vreemdeling een werkvergunning nodig had. Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Adema, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen. Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Adriaanse, Cornelis Hooite Gillis, Vlissingen 29-8-1909, Grondwerker Woonachtig: Joris van Spilbergenstraat 26, Amsterdam Godsdienst: Nederlands Hervormd Gearresteerd: 23-7-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme Overleden: Neuengamme 19-1-1942 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1952 een dossier over hem samen; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken. Adrian, Wilhelmina Henriëtte (Jet), Amsterdam 28-1-1884 Woonachtig: Prinsengracht 718, Amsterdam Afkomst: Van Joodse afkomst. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur M.A.S. (1934). Penningmeester Commissie voor de Verzorging van Zieke Emigranten (1938). Gearresteerd: 2-7-1942 Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel, Düsseldorf, Auschwitz Overleden: Auschwitz 31-12-1942 Holocaust: Zij werd gearresteerd vanwege verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Auschwitz, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven. Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Opmerkingen: Zij was actief voor het Solidariteitsfonds en verspreidde De Waarheid. Zij hielp mensen aan een onderduikadres. Zij had onderduikers in huis. Zij werkte samen met Jan Ossenkoppele. Zij werd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat gearresteerd vanwege het onderbrengen van een onderduiker. Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Advokaat, Aart Jan Hendrik, Rotterdam 13-4-1908, Onderwijzer Woonachtig: Dordtschelaan 105 A, Rotterdam Godsdienst: Nederlands Hervormd Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Agenant, Jacobus Johannes (Jaap), Amersfoort 12-9-1909, ZadelmakerWoonachtig: Rigelstraat 5, Hilversum Godsdienst: Geen Gearresteerd: 5-4-1943 Gevangenschap in: Vught, Buchenwald Opmerkingen: Hij werd in Enschede gearresteerd. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Agenant-Schell, Maria Catharina (Rika, Ria), 1925Woonachtig: Rigelstraat 5, Hilversum Gearresteerd: <1945 Gevangenschap in: Ravensbrück Opmerkingen: In de praktijk gebruikte zij de naam De Jong, de achternaam Schell is van haar moeder en zij was bij haar huwelijk in 1935 nog niet gewettigd. Agosti, Angelo, Roma (Italië) 18-6-1900, Granietwerker Woonachtig: Merovingenstraat 70, Haarlem Opmerkingen: Hij had de Italiaanse nationaliteit. Hij kwam omstreeks 1920 naar Nederland. Hij verspreidde tijdens de oorlog De Waarheid. Hij vertrok in december 1943 naar Italië om daar ook aan het communistisch verzet deel te nemen. Hij keerde na de oorlog terug naar Nederland. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Agsteribbe, David, Amsterdam 25-7-1915, Besteller Woonachtig: 1e Oosterparkstraat 149, Amsterdam Godsdienst: Nederlands Israëlitisch Afkomst: Van Joodse afkomst. Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het NAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Commissaris sectie R.S.A.P. (1935). Bestuur Solidariteits Comité C.P.N. (1936). Ontslagen uit militaire dienst wegens diefstal. Gearresteerd: 15-7-1942 Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al op 21-7-1941 naar Auschwitz gedeporteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz Overleden: Auschwitz 30-9-1942 Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust. Agsteribbe, Greta, Amsterdam 27-3-1916, Naaister Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 159, Amsterdam Afkomst: Van Joodse afkomst Gearresteerd: 11-11-1942 Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz Overleden: Auschwitz 3-12-1942 Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden. Ahrweiler, Armanda Josephina, Elberfeld 2-7-1885 Woonachtig: Neuweg 407, Hilversum Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM). Gearresteerd: 10-2-1943 Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. Akkerman, Barend Gerrit, Raalte 7-4-1893, Commies PTT Woonachtig: Appelstraat 26, Den Haag Godsdienst: Nederlands Hervormd Gearresteerd: 7-12-1943 Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg Overleden: Siegburg 26-3-1945 Akkerman, George, Den Haag 31-3-1905, Machinezetter Woonachtig: Stadhouderslaan 6 A, Groningen Godsdienst: Nederlands Hervormd Gearresteerd: <8-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Oldenburg Overleden: Oldenburg 4-4-1944 Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Groningse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Pieter Cort (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde. Akkermans, Cornelis Antonius, Nijmegen 3-7-1899, Koopman in groente en fruit Woonachtig: Trooststraat 23, Den Haag Afkomst: Van Joodse afkomst. Godsdienst: Rooms Katholiek Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Penningmeester afdeling V.V.S.U. (1937). Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau, Buchenwald Overleden: Den Haag 23-7-1946 Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Overleden aan gevolgen van verblijf in concentratiekamp. Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten. Alberts, Albert, Yde 8-4-1909 Verwantschap: Hij was een broer van Fedde, Hilbrand en Jan Stoffer Alberts. Godsdienst: Nederlands Hervormd Alberts, Fedde, Yde 13-9-1901, Vrachtwagenchauffeur Woonachtig: Kamerlingh Onnesstraat 15, Groningen Verwantschap: Hij was een broer van Albert, Hilbrand en Jan Stoffer Alberts. Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Gearresteerd: 18-3-1941 Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald Opmerkingen: Hij was stateloos. De verzetsman Alberts, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1955 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen. Alberts, Hilbrand, Yde 8-10-1897, Bouwarbeider Woonachtig: Verlengde Telefoonstraat 23, Zuidlaren Verwantschap: Hij was een broer van Albert, Fedde en Jan Stoffer Alberts. Gearresteerd: 28-3-1941 Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek Alberts, Jan Stoffer, Yde 11-6-1904, Huisschilder Woonachtig: Frieschestraatweg 58, Groningen Verwantschap: Hij was een broer van Albert, Fedde en Hilbrand Alberts. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Communist. Veroordeeld wegens ronselen voor Spanje. Districtsbestuur C.P.N. (1938). Gearresteerd: 9-9-1941 Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Neuengamme Was Nacht-und-Nebel-gevangene. Overleden: Cap Arcona 3-5-1945 Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verrichtte werkzaamheden voor Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij dook op 9-3-1941 onder bij Kasper Kaspers. Hij werd in Vlagtwedde gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Tätigkeit für CPN’. Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Albracht, Jan August Adriaan, Amsterdam 24-8-1913, Autoschilder Woonachtig: Latherusstraat 5 boven, Amsterdam Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1937). Gearresteerd: 9-1942, vrijgelaten 21-7-1943 Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Gevangenschap in: Amersfoort, Vught Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Albrecht, Jan, Amsterdam 14-2-1897, Knecht in ziekenhuis Woonachtig: Goudsbloemstraat 133 II A, Amsterdam Gearresteerd: <8-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Albrecht-Hurks, Brigitta Maria, Amsterdam 24-11-1898 Woonachtig: Goudsbloemstraat 133 II A, Amsterdam Gearresteerd: <8-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Ravensbrück Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Aldenkamp, Hendrik Jan, Enschede 10-1-1895, Betonarbeider Woonachtig: Papaverstraat 77, Enschede Godsdienst: Geen Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werklozen Congres R.V.O. Verkiezingscommissie R.V.O. (1932). Leiding R.V.O. (1932). Deelnemer Rotes Grenztreffen Communistische Jeugd (Rheine 1929). Secretaris Meer Licht, loge Independ. Temple Order. Raadslid Enschede voor de C.P.H. (1931 tot 1939). Voorman in mantelorganisaties C.P.N. Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald Opmerkingen: Hij was betrokken bij de lokale productie van De Waarheid. Aan het eind van de oorlog nam hij deel aan de bestorming van de wachttorens bij de zelfbevrijding van Buchenwald. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung’. Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Aldenkamp-Van Elst, Wilhelmina, Schüttorf (Hannover, Duitsland) 30-7-1902, Fabrieksarbeidster Woonachtig: Papaverstraat 77, Enschede Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk. Alderding, Jacobus (Ko), Amsterdam 12-5-1921, Fabrieksarbeider Woonachtig: Jan Evertsenstraat 44 III, Amsterdam Verwantschap: Hij was een broer van Willem Frederik Alderding. Gearresteerd: <4-1944 Gevangenschap in: Amersfoort Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Alderding, Willem Frederik, Amsterdam 16-4-1913, Groentekoopman Woonachtig: Slooterkade 36, Amsterdam Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Alderding. Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM). Gearresteerd: 31-1-1943 Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Weteringschans, Amersfoort, Vught, Utrecht, Duitse tuchthuizen Opmerkingen: Hij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst), geassisteerd door de Amsterdamse rechercheur Jan van der Hoek van de dienst Joodsche Zaken, gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Hij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.’ Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd in een proces tot 12 jaar tuchthuis veroordeeld. In zijn woning werden illegale krantjes gestencild. Alders, Gerrit Cornelis, Nijmegen 3-9-1883, Kok Woonachtig: Raaksje 12, Alkmaar Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het NAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN. Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Voorzitter P.A.S. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor R.S.A.P. (1939). Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen Overleden: Sachsenhausen 20-12-1944 Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde. Alders, Menno Jan, Wetsinge (Adorp) 20-7-1900, Typograaf Woonachtig: Noorderspoorsingel 25 B, Groningen Alkema, Jules, Voorburg 5-6-1925, Monteur N.S. Woonachtig: Junoplantsoen 68 boven, Haarlem Gearresteerd: 16-2-1945 Gevangenschap in: Weteringschans Overleden: Haarlem 7-3-1945 Gefusilleerd Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van minister-president Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd. Allebes, Christiaan, Amsterdam 15-4-1915, Inspecteur van de HEMA Woonachtig: Middelweg 103, Uitgeest Opmerkingen: Hij zorgde voor bonkaarten voor onderduikers; hij gaf bonkaarten aan Henriëtte de Metz-Wiechmann die ze verder distribueerde. Allema, Folkert, Ferwerderadeel 1-10-1894, Landmeter kadaster Woonachtig: Maastricht Gearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942 Gevangenschap in: Maastricht Alma, Petrus, Medan (Nederlandsch Oost Indië) 18-1-1886, Kunstschilder Woonachtig: Prins Hendrikkade 129 boven, Amsterdam Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Alma-Heijnen, Anna Aleida (Lie, Liene), Emmen 8-1-1909, Lerares Woonachtig: Prins Hendrikkade 129 boven, Amsterdam Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Commissie betreffende Luchtbescherming bij Ronde Tafel Conferentie J.V.A. Communiste. Gescheiden van Tillema. Spreker op Dienstweigeringscongres (Oosterwolde 1934). Voorzitster van Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme (1937, 1939). Lid Centraal Wuppertal-Comité. (1939). Lid Commissie S.O.S. (1939). Bestuurslid Synthetische Orde. Reisde in 1938 naar Spanje. Spreekt voor Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme (IJmuiden 1939). Woonplaats onbekend (1939). Revolutionair socialiste.Medewerkster ‘De Arbeider’. Gearresteerd: 21-11-1941, vrijgelaten 29-5-1942 Opmerkingen: Zij reisde in 1936 voor het Centraal Wuppertal Comité naar Wuppertal, waar zij gearresteerd werd. In de gevangenis werd zij ernstig mishandeld. In 1941 werd zij opnieuw gearresteerd vanwege haar activiteiten in 1936 voor het Centraal Wuppertal Comité. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk. Alphen, Hendrik van, Amsterdam 27-1-1898, Werkman Woonachtig: Djambistraat 44 III, Amsterdam Verwantschap: Hij was de vader van Nicolaas en Wilhelm August Carl van Alphen en een broer van Johannes Dirk en Pieter van Alphen. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Alphen, Johannes Dirk van (Joop, Johnny van Eck), Amsterdam 19-9-1908, Metaalbewerker Woonachtig: Elzenstraat 23 boven, Amsterdam Verwantschap: Hij was een broer van Hendrik en Pieter van Alphen. Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet. Opmerkingen: Hij was aanvoerder van een Raad van Verzet-groep, die mensen liquideerden die voor de Duitsers werkten en die overvallen op Duitse militairen pleegde om aan wapens te komen. In de groep zaten onder meer Fredrik Ox en Ferdinand Ploeger. De groep pleegde twee mislukte aanslagen op de beruchte politieagent en Jodenjager Sam Oly. Later pleegde hij aanslagen op ambtenaren van het gewestelijk arbeidsbureau (die mensen naar Duitsland stuurden) en op zwarthandelaren. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Alphen, Nicolaas van, Amsterdam 1-9-1919, Elektrisch monteur Woonachtig: Veeteeltstraat 62, Amsterdam Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrik van Alphen en een broer van Wilhelm August Carl van Alphen. Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet. Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een gewapende groep van de Raad van Verzet onder leiding van zijn oom Johannes Dirk van Alpen. De groep pleegde aanslagen op ambtenaren van het gewestelijk arbeidsbureau (die mensen naar Duitsland stuurden) en op zwarthandelaren. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Alphen, Pieter van (Piet), Amsterdam 12-11-1909, Metaaldraaier Woonachtig: Fresiastraat 12 boven, Amsterdam Verwantschap: Hij was een broer van Hendrik en Johannes Dirk van Alphen. Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme Overleden: Amsterdam 3-11-1952 Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten en De Waarheid. Hij bood onderdak aan onderduikers. Hij overleed ten gevolge van zijn gevangenschap. Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Alphen-Jagtman, Cecilia Maria Cornelia van, Amsterdam 4-5-1910 Woonachtig: Fresiastraat 12 boven, Amsterdam Opmerkingen: Na de arrestatie van haar echtgenoot verschafte zij onderduikgelegenheid aan Nathan Frederik Israël, die in haar woning De Waarheid typte. Zij was als koerierster actief voor De Waarheid. Zij gaf hulp aan onderduikers. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Alphen, Wilhelm August Carl van, Amsterdam 24-7-1921, Fabrieksarbeider Woonachtig: Topaasstraat 4, Amsterdam Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrik van Alphen en een broer van Nicolaas van Alphen. Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet. Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Altemühl, Johann Bernard, Dutüm (Duitsland) 8-1-1902, Textielarbeider Woonachtig: Enschede Opmerkingen: Alhoewel in Duitsland geboren en opgegroeid, had hij de Nederlandse nationaliteit. Na verzetsactiviteiten in samenwerking met Nederlandse communisten, vluchtte hij samen met zijn Duitse echtgenote in 1935 naar Nederland. Hij bleef daarna actief in het verzet. Altemühl-Behrschmidt, Barbara, Bayreuth (Duitsland) 13-11-1894 Woonachtig: Enschede Gearresteerd: 11-3-1942 Gevangenschap in: Osnabrück, Hamm, Essen, Paderborn, Ravensbrück Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit. Na verzetsactiviteiten in samenwerking met Nederlandse communisten, vluchtte zij samen met haar Nederlandse echtgenoot in 1935 naar Nederland. Zij bleef tot haar arrestatie actief in het verzet. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Altena, Jan, Almelo 1-2-1911, Textielarbeider Woonachtig: Wilgenstraat 18, Almelo Godsdienst: Geen Gevangenschap in: Bergen-Belsen Gearresteerd: 7-5-1943 Overleden: Bergen-Belsen 9-8-1944 Opmerkingen: Hij werd in Bentheim (Duitsland) gearresteerd. Altenau, Johannes Petrus Martinus, ’s-Hertogenbosch 30-8-1889, Sigarenmaker Woonachtig: Van Brakelstraat 86 II, Den Haag Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Propagandist voor de C.P. Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943 Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught Opmerkingen: Begin jaren twintig was hij lid van de Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Ernst Knorr als gijzelaar gearresteerd. Hij werd op basis van medisch advies vrijgelaten Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Alter-De Vries, Catharina, Amsterdam 14-9-1915, Naaister Woonachtig: Cillierstraat 3 III, Amsterdam Afkomst: Van Joodse afkomst Gearresteerd: 11-11-1942 Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz Overleden: Auschwitz 3-12-1942 Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden. Amelsbeek, Jan, Alkmaar 13-1-1887, Lasser Woonachtig: 32, Oudorp Godsdienst: Geen Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Scheepsbouwer. Secretaris plaatselijke afdeling V.V.S.U. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor C.P.N. (1939). Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme Overleden: Neuengamme 17-1-1942 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Oudorp aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Willem Bos was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Amsterdam, Johannes van (Jan), Oegstgeest 23-12-1908, Bloemist Woonachtig: Johan Gramstraat 37, Den Haag Godsdienst: Rooms Katholiek Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bloemist. Communist. Hoofdbestuurslid Algemeen Verbond tegen het Fascisme (1937). Neemt dienst in Spaanse regeringsleger (1937-1938). Gearresteerd: 6-1941 Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Gevangenschap in: Farben Opmerkingen: Hij was stateloos. Ondanks dat hij al tijdens de Aktion CPN in juni 1941 gearresteerd was, stond hij op de lijst van communistische gijzelaars die op 8-9-1942 gearresteerd moesten worden. Hij werd vanuit Neuengamme te werk gesteld bij de Organisation Todt. De verzetsman Amsterdam, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1953 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Andriese, Cornelis Adolf, Rotterdam 21-11-1906, Grondwerker Woonachtig: Tochtstraat 47 C, Rotterdam Godsdienst: Geen Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1937). Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943 Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Gevangenschap in: Amersfoort, Vught Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Andriesse, Emanuel, Rotterdam 28-11-1902, Bloemenkoopman Woonachtig: Dordtschelaan 234 C, Rotterdam Afkomst: Van Joodse afkomst. Godsdienst: Nederlands Israëlitisch Gearresteerd: 10-7-1942 Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz Overleden: Auschwitz 30-9-1942 Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust. Andriesse-Sanders, Aaltje, Rotterdam 4-1-1906 Woonachtig: Dordtschelaan 234 C, Rotterdam Verwantschap: Zij was een zuster vaan Marcus Sanders. Godsdienst: Nederlands Israëlitisch Afkomst: Van Joodse afkomst. Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Ravensbrück Overleden: Ravensbrück 22-4-1942 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Opmerkingen: Haar broer Marcus Sanders woonde bij haar in. Verantwoordelijkheid: Zij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden, is zij een van de vier die niet op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst stonden; mogelijk is dat een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere Andriessen, Mari Silvester, Haarlem 4-12-1897, Beeldhouwer Woonachtig: Wagenweg 244, Haarlem Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet. Opmerkingen: Hij werkte samen met Frederik Jan van Hall. Hij hielp Joodse en niet-Joodse onderduikers en had er ook in eigen woning. In zijn woning was een maand lang het hoofdkwartier van de Raad van Verzet gevestigd, waar onder anderen Frans van der Wiel, Jan Bonekamp, Hannie Schaft en de zusters Oversteegen deel van uitmaakten. Ook stond hij in contact met Gerrit van der Veen en Hendricus Henriët. In zijn woning lagen veel wapens, munitie en springstoffen opgeslagen. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Andriessen-Koot, Antonia Geertruida Hendrika, Amsterdam 15-11-1897 Woonachtig: Wagenweg 244, Haarlem Angelbeek, Cornelis Albertus Johannes, Amsterdam 30-3-1891, Logementhouder, fotograaf Woonachtig: Oude Zijds Voorburgwal 66, Amsterdam Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fotograaf voor De Tribune (1934).Communist. Revolutionaire propagandist. Sectiehoofd der C.P. Lid Federatie Fabrieksarbeiders. Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Angelbeek, Jan, Alkmaar 13-1-1887, Bankwerker Woonachtig: Ouddorp 32, Alkmaar Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde. Angenent, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Den Helder 9-10-1874, Ketelmaker Woonachtig: ’s-Gravendijkplein 92, Vlaardingen Lid: Hij was anarchist. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist en anti-militarist. Colporteert met De Dageraad. Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort Opmerkingen: Dat lidmaatschap van De Dageraad als reden zag om mensen als ‘linksextremist’ en staatsgevaarlijk te beschouwen laat zien dat de christelijke partijen en de Inlichtingendienst fel tegenstander van vrijheid van meningsuiting waren. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Venlo aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Meindert Siezen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Ankersmit, Gradus, Stad Doetinchem 11-8-1924 Woonachtig: Soembawastraat 33 I, Amsterdam Gearresteerd: <1944 Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen Annokkee, Dirk, Den Haag 19-12-1907, Metselaar Woonachtig: Wateringschestraat 280, Den Haag Godsdienst: Geen Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Bestuur V.V.S.U. (1936). Gearresteerd: >9-1942 Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Gevangenschap in: Oranjehotel Anröchte, Johannes Theodorus, Amsterdam 24-7-1921, Kleermaker Woonachtig: Westerstraat 81 III, Amsterdam Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Anstadt, Samuel Marek (Milo), Lemberg (Duitsland, nu Lviv, Polen) 10-7-1920, Mecanicien Woonachtig: Ruyschstraat 13, Amsterdam Afkomst: Van Joodse afkomst. Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. De Waarheid werd bij hem op zolder door Hartog Cohen gestencild. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Antes, Leendert Cornelis, Rotterdam 25-10-1888, Zeeman Woonachtig: Sint Mariastraat 70 B, Rotterdam Godsdienst: Rooms Katholiek Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vuurstoker. Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1939). Gearresteerd: 19-7-1941 Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme Overleden: Neuengamme 16-3-1942 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Ondanks dat hij al gestorven was, stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden. Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. Anthonissen, Hendrik, Amsterdam 31-8-1900, Machinist GEB Woonachtig: Admiralengracht 201, Amsterdam Godsdienst: Geen Gearresteerd: 20-11-1941 Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau Was Nacht-und-Nebel-gevangene. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Anthonissen-Draaisma, Martha, Fort de Kock (Nederlandsch Oost Indië) 15-11-1904 Woonachtig: Admiralengracht 201, Amsterdam Verwantschap: Zij was een zuster van Johan Christiaan Draaisma. Antonisse, Johan, Haarlem 3-2-1900, Schilder Woonachtig: Kennemerstraat 6, Haarlem Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Propagandist C.P. Later N.S.B. Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943 Gevangenschap in: Amersfoort, Vught Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Apeldoorn, Wijbrand van (Wiep), Bellingwoude 23-12-1914, Graveur Woonachtig: Driekoningenstraat 19, Arnhem Verwantschap: Hij huwde na de oorlog met Adriana (Noen) Beuzemaker. Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad. Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten. Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling C.P.N. (1936). In 1937 naar Spanje geronseld. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Pro band met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden. Hij publiceerde in Utrecht het CPN-blad De Vonk. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Apon, Johannes Adrianus (Jan), Rotterdam 26-10-1907, Toneelspeler Woonachtig: Koediefstraat 9, Den Haag Godsdienst: Nederlands Hervormd Gearresteerd: 2-9-1942, vrijgekomen 18-3-1943 Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel Opmerkingen: Hij woonde samen met Janne Borger. Frits Reuter zat enige tijd bij hen ondergedoken. Hij werd in Rotterdam gearresteerd vanwege medeplichtigheid bij het vervalsen van een persoonsbewijs. Arend, David den, Rotterdam 30-9-1903, Bedrijfsleider Woonachtig: Merlijnstraat 11 II, Amsterdam Afkomst: Van Joodse afkomst Godsdienst: Nederlands Israëlitisch Gearresteerd: 11-11-1942 Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz Overleden: Auschwitz 31-3-1944 Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden. Arends, Gerrit, Amersfoort 30-3-1911, Bezorger Woonachtig: Rozenstraat 17, Amersfoort Gearresteerd: 25-4-1945 Overleden: Amersfoort 25-4-1945 Doodgeschoten Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stond geregistreerd bij de Centrale Inlichtingendienst. Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Opmerkingen: Hij werd in Amersfoort / De Bik gearresteerd. Arendse, Albert (Ab), Amsterdam 6-6-1899, Electromonteur Woonachtig: Hudsonstraat 117, Amsterdam Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten. Arendse, Hendricus Jacobus Johannes, Den Haag 1-1-1891, Fabrikant kleefmiddelen Woonachtig: Hildebrandstraat 172, Den Haag |Godsdienst: Geen Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1936).Colporteur Volksdagblad. Opmerkingen: Hij leverde kleefmiddelen voor de voorbedrukte enveloppen van de drukkerij van Gerbert Bakker. Hij had een klein lijmfabriekje genaamd ‘Perfecta’. Deze lijmfabriek is later uitgegroeid toot het internationaal bekende Bison kit. Arendse-Bok, Catharina Henriëtte, Den Haag 3-8-1895 Woonachtig: Hildebrandstraat 172, Den Haag Godsdienst: Doopsgezind Opmerkingen: Zij was niet thuis toen ze haar kwamen arresteren, ze is toen ondergedoken. Arendse, Hendricus Jacobus Johannes (Henk), Den Haag 15-3-1912, Vertegenwoordiger Woonachtig: Vreeswijkstraat 297, Den Haag Godsdienst: Geen Gearresteerd: 9-9-1941 Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd. Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Sachsenhausen, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau Was Nacht-und-Nebel-gevangene. Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. In zijn woning worden vergaderingen van de CPN gehouden en er staat een stencilmachine waarop pamfletten vermenigvuldigd worden. Als vertegenwoordiger reist hij veel en liet daarbij stapeltjes pamfletten op stations achter. Hij werd gearresteerd door de vooroorlogse politieman Jilis van der Weerd, die lid van de Documentatiedienst was, en de vooroorlogse infiltrant in de CPN Willem Hendrik van Duivenboden, die V-Mann van de Sicherheitsdienst was. Hij trachtte nog via het balkon te vluchten, maar stopte toen gedreigd werd hem neer te schieten. In het Oranjehotel werd hij ter intimidatie geconfronteerd met een suf geslagen Van Ophem; Inlichtingendienstman Veefkind zette een revolver op zijn voorhoofd. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sein Wohnung für Zusammenkünfte illeg. CPN Funktionäre zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘2 Unterhaltungen in seine Wohnung v. kom. Mitgliedern abgehalten’. Zijn echtgenote kreeg een overlijdensbericht, maar hij kwam toch terug. Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten. Arendse-Kleijn, Christina Everdina (Stien), Den Haag 25-1-1914, Assistent-boekhoudster Woonachtig: Vreeswijkstraat 297, Den Haag Godsdienst: Geen Gearresteerd: 15-2-1943 Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden. Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach Opmerkingen: Zij werkte samen met o.a. Adrianus Nas en Tjerk Kloostra. De politieman Jilis van der Weerd probeerde in 1941 na de arrestatie van haar man seksueel contact met haar te krijgen in ruil voor gunsten. Ze werd zelf in 1943 in de woning van Gerbert Bakker gearresteerd toen ze aanbelde. Na de oorlog kreeg ze te horen dat haar man in het concentratiekamp was overleden, maar hij kwam toch nog terug. Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen. Arendse, Johannes Carel Hendrikus, Den Haag 19-3-1914, Vertegenwoordiger Woonachtig: Broekslootkade 319, Den Haag Gearresteerd: 15-2-1943 Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden. Gevangenschap in: Oranjehotel Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Opmerkingen: Er was al in 1941 een poging hem te arresteren, maar hij was niet thuis en dook toen onder. Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst) gesignaleerd als lid van de CPN. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Arkel, Willem van, Arnhem 19-5-1901, Rijwielhersteller Woonachtig: Arnhem Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fotograaf/ rijwielhersteller. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Gearresteerd: <10-1942 Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Gevangenschap in: Amersfoort, Vught Overleden: Vught 20-1-1943 Opmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘Verdacht van komm. Tätigkeit’ Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Arkenbout, Gerardus Cornelis Hendricus, Amsterdam 15-8-1899, Chauffeur Woonachtig: Binnenhofstraat 63, Amsterdam Godsdienst: Geen Gearresteerd: 5-6-1941 Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme Overleden: Bernburg 5-6-1942 Vergast met koolmonoxide. Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid. Arkens, Hein van, Amsterdam 2-4-1926 Woonachtig: Grote Wittenburgerstraat 121, Amsterdam Verwantschap: Hij was een oomzegger van Hein Rintje van Arkens. Gearresteerd: <8-1943, vrijgelaten 16-8-1944 Gevangenschap in: Vught Arkens, Hein Rintje van, Amsterdam 19-1-1901, Huisschilder Woonachtig: 2e Jacob van Kampenstraat 86 II links, Amsterdam Verwantschap: Hij was een oom van Hein van Arkens. Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Vraagt paspoort aan (1927). Verloor door dienen in Internationale Brigade Spanje het Nederlanderschap. Bestuurslid W.A.C. (1929). Gearresteerd: 7-3-1941, vrijgelaten, tweede arrestatie 26-1-1943, vrijgekomen 21-7-1943 Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught Opmerkingen: Hij was stateloos. De eerste keer werd hij door de agenten van politie Schimmel en Hansink gearresteerd in de Galerij van het afgebrande Paleis van Volksvlijt vanwege het verspreiden van communistische pamfletten. De tweede keer werd hij gearresteerd vanwege een overtreding van de distributievoorschriften met betrekking tot specerijen. De verzetsman Arkens, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen. Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Arkens, Tjalling van, Amsterdam 2-7-1908, Schilder Woonachtig: Perlakstraat 13 III, Amsterdam Godsdienst: Rooms Katholiek Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme Overleden: Neuengamme 29-5-1942 Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Arler, Petrus Cornelis (Kees), Amsterdam 18-7-1917, Kantoorbediende Woonachtig: Muiderschans 70 II, Amsterdam Godsdienst: Geen Gearresteerd: 26-7-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme Overleden: Neuengamme 2-12-1942 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Hij was betrokken bij drukken en verspreiden van De Waarheid. Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Arnold, Cornelis (Ko, Cor), Rotterdam 27-6-1905, Timmerman Woonachtig: Abcoudestraat 32, Rotterdam Godsdienst: Rooms Katholiek Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Verdacht van scheepssabotage. Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten. Gearresteerd: 6-9-1940 Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al in 1940 gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Hamburg, Sachsenhausen Overleden: Sachsenhausen 2-2-1945 Gefusilleerd Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. De Rotterdamse politie registreerde als arrestatiereden ‘communistische agitatie’. Hij werd op 20 september 1940 naar Hamburg overgebracht. Ondanks dat hij al in 1940 gearresteerd was stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden. Hij zou in Sachsenhausen gefusilleerd zijn vanwege verzetsactiviteiten binnen het kamp. Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde. Arondeus, Willem Johan Cornelis (Ticky Smid, Willem Kochius), Naarden 22-8-1894, Beeldend Kunstenaar Woonachtig: Singel 65, Amsterdam Gearresteerd: begin 4-1943 Gevangenschap in: Weteringschans Overleden: Overveen 1-7-1943 Gefusilleerd Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Opmerkingen: Hij was betrokken bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Arp, Roelof, Meppel 1-3-1910, Los werkman Woonachtig: Bankastraat 61, Amsterdam Godsdienst: Nederlands Hervormd Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Artemidze, Jevgeni (Eugene), Georgië 4-8-1920 Woonachtig: Georgië Opmerkingen: Hij was een Georgiër die in Zandvoort gelegerd was. Hij was aan het Oostfront krijgsgevangen gemaakt. Trad toe tot de Wehrmacht om betere overlevingskansen te krijgen en werd in Nederland gelegerd. Hij zocht contact met het communistisch verzet in Nederland. Hij werd in februari 1945 naar Texel overgeplaatst. Op 6 april 1945 kwamen de Georgiërs in opstand om te voorkomen dat ze tegen de geallieerde troepen werden ingezet. Er zijn toen 800 Duitsers om het leven gekomen, 565 Georgiërs en 120 Texelaars. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Arts, Jacobus Petrus, Rotterdam 19-3-1896, Machinist NS Woonachtig: Bremstraat 37, Arnhem Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leerling-machinist N.S. Districtsbestuur C.P.N. (1937). Penningmeester afdeling C.P.N. (1938). Gearresteerd: <9-1942, vrijgelaten 19-11-1943 Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd. Gevangenschap in: Amersfoort, Vught Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo. Arum, Rinse van, Haarlem 2-6-1887, Arbeider Woonachtig: A 302, Noordwolde Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN. Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad. Gearresteerd: 25-6-1941 Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Agent levensverzekeringsmaatschappij. Anti-militarist. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1937). Bestuur P.A.S. (1938). Agent levensverzekeringsmaatschappij. Anti-militarist. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1937). Bestuur P.A.S. (1938). Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl Asjes, Johan, Alkmaar 9-1-1920 Woonachtig: Uitenboschstraat 43, Alkmaar Verwantschap: Hij was een zoon van Johannes Cornelis Asjes. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Asjes, Johannes Cornelis, Alkmaar 5-3-1893, Schipper Woonachtig: Uitenboschstraat 43, Alkmaar Verwantschap: Hij was de vader van Johan Asjes. Asselt, Lodevicus Johannes Franciscus van, Amsterdam 21-11-1914, Schoenmaker Woonachtig: Albert Cuypstraat 110 II achter, Amsterdam Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Willem Lodevicus van Asselt. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Asselt, Johannes Willem Lodevicus van, Amsterdam 12-10-1907, Boekbinder Woonachtig: Nieuwe Leliestraat 194, Amsterdam Verwantschap: Hij was een broer van Lodevicus Johannes Franciscus van Asselt. Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Assem, Dirk Jan Pieter van (Piet), Amsterdam 3-5-1895, Stoker Wester Gasfabriek Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 293 I, Amsterdam Godsdienst: Nederlands Hervormd Gearresteerd: 15-7-1942 Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme Overleden: Neuengamme 13-11-1942 Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Auceps, Jan Cornelis, Amsterdam 6-10-1901, Huisschilder Woonachtig: Vrolikstraat 325 III, Amsterdam Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje. Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vecht waarschijnlijk in Internationale Brigade in Spanje (1937/8). Gearresteerd: 25-6-1941 Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie. Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis. Opmerkingen: Hij was stateloos. Op 1 oktober 1945 probeerde hij zich middels gasvergiftiging van het leven te beroven uit psychische nood. De poging mislukte doordat hij tijdig gevonden werd. Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Auceps, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen. Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Auener, Willem Carl, Amsterdam 2-12-1893, Restaurateur Woonachtig: Van Woustraat 83 I, Amsterdam Gearresteerd: <11-1942 Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten. Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet. Aukes, J.C. Woonachtig: Noordeinde 5, Meppel Aussems-Baars, Hermina Catharina, Amsterdam 9-9-1919, Inpakster parfumeriewinkel Woonachtig: Reinier Claeszenstraat 23 II, Amsterdam Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6). Gearresteerd: <8-1943, vrijgekomen 29-1-1944 Gevangenschap in: Vught Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.