Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: B

Baak, Jan van, Haarlem 15-4-1910, Arbeider
Woonachtig: Kruistochtstraat 76 zwart, Haarlem
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Secretaris afdeling Revolutionaire Jeugd Bond (1934). Actief voor Tempo (1936/1937).
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baan, Albertus Jacobus van der, Leiden 17-1-1916, Kolenwerker
Woonachtig: Weesperstraat 35, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 10-5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 24-9-1944 Gefusilleerd

Baan, Pieter, Rotterdam 26-4-1893, Kantoorbediende
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 B, Rotterdam
Godsdienst: Presbyteriaans
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 11-5-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij bood onderduikmogelijkheid aan eerst het echtpaar Van Zutphen-Vermaak en vervolgens aan het koppel Samuel Dormits en Saartje van Gigch; hij was buurman van het echtpaar De Vries-Frankfort.

Baan-Bouwman, Paulina, Den Haag 1-5-1897
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 B, Rotterdam
Godsdienst: Presbyteriaans
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij bood onderduikmogelijkheid aan eerst het echtpaar Van Zutphen-Vermaak en vervolgens aan het koppel Samuel Dormits en Saartje van Gigch; hij was buurman van het echtpaar De Vries-Frankfort.

Baanders, Martina (Tineke), Amsterdam 4-8-1890, Sierkunstenares
Woonachtig: Abcoude-Baambrugge
Opmerkingen: In 1943 werkte zij mee aan een illegale in memoriam-publicatie voor Cornelis Gerardus Teeseling die in november 1942 gefusilleerd werd. Zij had onderduikers in huis en bemiddelde bij het onderduiken.

Baaren, Mozes van, Amsterdam 29-6-1884, Expeditieknecht
Woonachtig: Kinkerstraat 169 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-4-1942
Opmerkingen: Nadat zijn echtgenote Esther Mot, zoon Juda en broer Jacob in het kader van de holocaust waren opgepakt, werd er op 28 september 1942 in zijn verlaten woning ingebroken en goederen gestolen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Baarle, Henri Wilhelmus Jacobus van (Harry), Delft 23-7-1908, Gemeente werkman
Woonachtig: Gasthuislaan 48, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Baarle, Maarten van, Rotterdam 23-1-1899, Trambestuurder
Woonachtig: Iependaal 156, Rotterdam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld en bonnen in voor onderduikers; hij bracht onderduikers op adressen onder. Hij verrichtte werkzaamheden voor het Solidariteitsfonds. Hij werd in bureau Haagsche Veer opgesloten ten behoeve van Johannes Hoffmann van de Sicherheitsdienst.

Baarle, Tonis van, Rotterdam 2-11-1884, Timmerman
Woonachtig: Mathenesserweg 85 C, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 18-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-3-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in oktober 1941 ondergedoken. Hij stond sindsdien gesignaleerd in het opsporingsblad van de politie. Hij regelde een deel van de verspreiding van De Waarheid. Hij zamelde geld in. Hij plakte pamfletten aan muren. Hij werd gearresteerd omdat hij lid was van de CPN.

Baars, Karel, Amsterdam 8-7-1922, Monteur
Woonachtig: 1e Oosterparkstraat 116 III, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Sachsenhausen
Opmerkingen: Zijn vader stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Zijn broer Theodorus Johannes Willem ging in dienst van de Waffen SS.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Baarspul, Johanna (Jo), Den Haag 3-3-1914, Verpleegster
Woonachtig: Regentesschelaan 75 / Van Peltlaan 179, Rotterdam / Nijmegen
Godsdienst: Geen
Verwantschap: Zij huwde na de oorlog met Nicolaas Johannes van der Drift.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baartscheer, Johannes Jacobus, Maastricht 29-11-1906, Dekenwever
Woonachtig: Rechtstraat 75, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Organiseert bijeenkomsten te zijnen huize. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 15-9-1942, vrijgekomen 18-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Baas, Antoon, Schiedam 20-10-1916, Koker
Woonachtig: Parallelweg 222 C, Schiedam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.’ Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von illeg. Zeitschriften der K.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Baas, Cornelis, Huizen 14-11-1894, Sigarenmaker
Woonachtig: Pioenroosstraat 39, Eindhoven
Gearresteerd: 23-9-1941, vrijgekomen 18-10-1943
Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Weteringschans, Oranjehotel, Rheinbach
Overleden: Amsterdam 11-4-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Tot vijf maanden tuchthuis veroordeeld; na mishandelingen in Rheinbach met tbc teruggekeerd en overleden.

Baas, Dirk, Sijbekarspel 11-9-1905, Grondwerker
Woonachtig: Oudorperdijkje 42, Alkmaar
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was lid van de RSAP.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Baas, Hermanus, Den Haag 26-1-1901, Koopman
Woonachtig: Delft
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuenkirchen Landkreis Osterholz 6-7-1942

Baas, Kornelus, Oude Pekela 28-7-1893, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Veendijkstraat 12, Oude Pekela
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 10-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 22-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. Der C.P.N.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Baatsen, Albert (Ab), Amsterdam 17-5-1891, Chauffeur
Woonachtig: Hasebroekstraat 27 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Arnoldus Albert en Gerrit Baatsen.
Godsdienst: Geen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 15-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Bronzen Kruis.
Opmerkingen: Hij werd samen met Reinierus Wigmans gearresteerd door de agenten van politie Bouwmeester en Dubbeld, toen hij in de Kinkerstraat pamfletten verspreidde waarin opgeroepen werd tot een staking; beiden werden naar de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat overgebracht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verd. [Verdacht] Komm. Betätigung’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baatsen, Arnoldus Albert (Albert, Nol), Amsterdam 11-4-1918, Fotograaf
Woonachtig: Commelinstraat 13 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Albert Baatsen en een broer van Gerrit Baatsen.
Gearresteerd: 27-3-1942
Gevangenschap in: Haaren, Assen, Rawicz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 7-9-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een gedropte agent van het SOE in Londen en werd gearresteerd meteen na aankomst in het kader van het Englandspiel. Hij werd gedood door mitrailleurvuur met lichtspoormunitie. Zijn vader werd gearresteerd en in Buchenwald opgesloten vanwege ‘kommunistische Betätigung’.

Baatsen, Gerrit, Amsterdam 23-5-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Hasebroekstraat 27 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Albert Baatsen en een broer van Arnoldus Albert Baatsen.
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 21-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij is op 13-2-1945 ten gevolge van de hongerwinter om het leven gekomen.

Bade, Pieter, Amsterdam 23-6-1897, Betonwerker
Woonachtig: Korte Leidschedwarsstraat 87 II, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 17-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1945

Bader, Coenraad, Vlaardingen 10-7-1887, Handlanger
Woonachtig: Hoogsteeg 10, Vlaardingen
Gearresteerd: <8-10-1941, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Badrian, Gerhard Joseph (Bernhard, Max Albert, Blonde Hans, Kleine Hans), Beuthen (Duitsland) 13-10-1905, Fotograaf
Woonachtig: Vijzelstraat 72 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij had een relatie met Anne-Marie Deij met wie hij samenwoonde..
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 30-6-1944
Overleden: Amsterdam 30-6-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling. Hij was vermoedelijk geen communist, maar werkte binnen de persoonsbewijs Centrale en bij overvallen vaak samen met prominente communistische verzetsmensen. Na de arrestatie van Gerrit van der Veen volgde hij die op als leider van de persoonsbewijs Centrale. Hij werkte veel samen met Frits Boverhuis. Hij kreeg een tip voor een veilig onderduikadres in de Rubensstraat 26 in Amsterdam, maar dat bleek een val te zijn. Toen hij het adres samen met Frits Boverhuis wilde inspecteren, werd hij daar opgewacht en in het trappenhuis ontstond een vuurgevecht, waarbij hij in het hart dodelijk getroffen werd. Hij wist nog naar buiten te komen, waar de Duitse Sicherheitsdienstman Heyne hem opwachtte. Hij wist Heyne nog dood te schieten, waarna hij zelf ter plekke stierf. Boverhuis werd gearresteerd en kort daarop gefusilleerd.

Baer, Adrianus Ludwig Ferdinand (De Gier), Den Haag 30-9-1910
Woonachtig: Veenkade 5, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Louis Gerardus Adrianus Baer.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was de broer van Louis Baer. Hij was stateloos. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Ernst Knorr als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Baer, Louis Gerardus Adrianus (De Gier), Den Haag 8-11-1912, Kunstschilder
Woonachtig: Van Aerssenstraat 71, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Adrianus Ludwig Ferdinand Baer.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Instrumentmaker. Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).
Gearresteerd: 8-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Na de oorlog werd hij onder zijn alias ‘De Gier‘ door de Binnenlandse Veiligheidsdienst geregistreerd.

Baghus, Cornelis, Rotterdam 12-12-1916
Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacob Cornelis Baghus en een broer van Frederik en Jan Hendrik Baghus.
Godsdienst: Remonstrants
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Baghus, Frederik, Rotterdam 16-7-1914, Dakdekker
Woonachtig: Lavendelstraat 36 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacob Cornelis Baghus en een broer van Cornelis en Jan Hendrik Baghus.
Godsdienst: Remonstrants
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Gearresteerd te Rotterdam op 18 Oct. 42 wegens Geh. [Geheime] Org. [Organisatie] Nederl. Volksmilitie’. In Dachau werd vermeld ‘Verdacht Geheimer Organisation’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baghus, Jacob Cornelis, Rotterdam 11-9-1885, Fabriekswerkman
Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, Rotterdam
Godsdienst: Remonstrants
Verwantschap: Hij was de vader van Cornelis, Frederik en Jan Hendrik Baghus.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Baghus, Jan Hendrik, Rotterdam 23-12-1925
Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, Rotterdam
Godsdienst: Remonstrants
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacob Cornelis Baghus en een broer van Cornelis en Frederik Baghus.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Baijlé, Louis Adriaan, Amsterdam 4-10-1902, Schilder
Woonachtig: Heideveldweg 67, Laren
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-1-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Larense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Hubert van Nispen tot Sevenaer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bak, Jacobus Wilhelmus Cornelis, ’s-Gravenland 9-4-1914, Tuinder
Woonachtig: Leeghwaterstraat 15, Hilversum
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Mauthausen
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Bak, Jasperina Anna de (De Gravin), Hellevoetsluis 20-4-1896
Woonachtig: Haarlem
Opmerkingen: Zij was koerierster en werkte samen met onder andere Hannie Schaft.

Bak, Johan (Jan), Den Haag 5-10-1915
Woonachtig: Vermaningspad 1, Krommenie
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Gerrit Jan de Wit. Hij werkte onder anderen met Hannie Schaft samen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakhuizen van den Brink, Johannes, Joure 18-7-1894, Bedrijfsleider
Woonachtig: Laan van Meerdervoort 19 A, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 3-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Andries, Amsterdam 21-11-1899, Chocoladewerker
Woonachtig: Bestevaerstraat 85, Amsterdam

Bakker, Arie (Piet Klein), Zaandam 22-7-1915
Woonachtig: Zaandam
Verwantschap: Hij was en broer van Aris, Jacob, Jan en ‘Kies’ Bakker.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Aris, Zaandam 1-12-1909, Koopman
Woonachtig: Kromme Rijn 15, Zaandam
Verwantschap: Hij was en broer van Arie, Jacob, Jan Bakker en ‘Kies’ Bakker.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Christiaan Christoffel, Purmerend 15-8-1890, Boekhouder van slachthuis
Woonachtig: Slachthuisstraat 8 A, Zaandam
Verwantschap: Hij was de vader van Marcus Bakker. Hij was een schoonzoon van Marcus Plooijer sr. En een zwager van Marcus Plooijer jr. en Guurtje Plooijer.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog actief binnen de SDAP. Hij verschafte zijn zoon Marcus van vleesbonnen voor onderduikers.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker-Plooijer, Jannetje, Zaandam 31-1-1892
Woonachtig: Slachthuisstraat 8 A, Zaandam
Verwantschap: Zij was de moeder van Marcus Bakker, een dochter van Marcus Plooijer sr. en een zuster van Marcus Plooijer jr. en Guurtje Plooijer.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Désiré Joseph Hubertus, Den Haag 22-12-1887, Hoefsmid
Woonachtig: Rijswijkscheweg 19, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 31-1-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Bakker, Elisabeth Susanna Maria (Bep), Amsterdam 25-10-1913
Woonachtig: Polanenstraat 41 I voor, Amsterdam
Verwantschap: Zij huwde na de oorlog met Marinus Berk.

Bakker, G., Koekbakker
Woonachtig: Texelstraat 27, Zaandam

Bakker, Gerardus (Gerrit), Zaandam 14-5-1918, Los werkman
Woonachtig: Albert Hahnplantsoen 6, Zaandam
Gearresteerd: 21-9-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Gerbert (Gé), Zutphen 9-10-1905, Drukker
Woonachtig: Waldeck Pyrmontkade 2 L, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 15-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij drukte valse tijdelijke persoonsbewijzen (Vorläufige Ausweise). Bij een inval door de Sicherheitsdienst probeerde hij nog via de tuin te vluchten, maar zag vijf pistolen op zich gericht toen hij de schutting over klom. Hij werd gearresteerd door de Sicherheitsdienstman Otto Lange en vier leden van de Documentatiedienst: de vooroorlogse politiemannen Jilis van der Weerd, Jan Schoo en Berend Eysink en de tijdens de oorlog bij de politie gekomen Johannes Meindert van Groin de Planque. Meteen na de arrestatie gaf Lange hem een vuistslag, zette een revolver op zijn borst en dreigde hem dood te schieten als hij niet binnen vijf minuten namen noemde. Jilis van der Weerd voegde hem toe: ‘Beken nu maar, anders slaan wij het er met een knuppel uit’. In het Oranjehotel werd hij door Knorr, Lange en Van der Weerd met gummiknuppel geslagen, getrapt en tegen hoofd en lichaam geschopt; de mishandelingen duurden dagen achter elkaar. Sicherheitsdienstman Ernst Knorr ranselde hem af met een stoelpoot en prikte met een naald in zijn elleboog. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Gearresteerd te Den Haag op 15 Febr. ’43, kaarten gemaakt voor onderduikers’.
Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens. Na de arrestatie van Bronkorst die door de vooroorlogse politiespion Van Soolingen werd aangewezen, ontstond onder andere de lange arrestatieketen Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkamp en Dominicus Middendorp.
Jan Herder zat bij hem ondergedoken, maar kon zich bij de inval bij een buurman in hetzelfde pand verbergen; hij kon de dag daarop in een opgerold tapijt naar buiten gesmokkeld worden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bakker-Bolland, Hendrika, Den Haag 4-11-1912
Woonachtig: Waldeck Pyrmontkade 2 L, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 15-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bakker, Gerrit
Woonachtig: Gedempte Gracht 87, Zaandam
Opmerkingen: Hij werd verraden door Johanna Francisca Munck-Siffels.

Bakker, Gerrit Antonius, Amsterdam 27-11-1912, Mechanicus
Woonachtig: Van Beuningenstraat 1, Hilversum
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 3-12-1943
Gevangenschap in: Parijs, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 26-3-1944
Opmerkingen: Hij werd in Frankrijk gearresteerd in het kader van de Aktion Meerschaum, een actie om zoveel mogelijk verzetsmensen in een concentratiekamp op te sluiten. De Aktion vond vooral in Frankrijk plaats. Bakker werd vanuit Parijs rechtstreeks naar Buchenwald afgevoerd.

Bakker, Harm, Arriën 5-7-1903, Arbeider
Woonachtig: Losser
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Hendricus Johannes Jacobus, Amsterdam 18-11-1907, Aardappelhandelaar
Woonachtig: Billitonstraat 88 B, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Bakker, Hendrik (Henk), Rotterdam 14-8-1900, Schipper
Woonachtig: Weesperpoortstraat (Wibautstraat) 93 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Matroos. Communist. A.V.C. (1939).
Gearresteerd: 9-7-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme, Barkhausen
Overleden: Kdo. Barkhausen, Neuengamme 9-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij was betrokken bij hulp aan Joden en emigranten (Duitse vluchtelingen) en het verspreiden van De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bakker-Visser, Maria, Poortugaal 12-3-1910
Woonachtig: Weesperpoortstraat (Wibautstraat) 93 III, Amsterdam
Gearresteerd: 9-7-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Door haar huwelijk met Hendrik Bakker was zij stateloos. Zij was betrokken bij hulp aan Joden en emigranten (Duitse vluchtelingen) en verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Zij werd gearresteerd vanwege hulpverlening aan Joden.

Bakker, J.
Woonachtig: Bavodijk 100, Nieuwvliet (Zeeland)
Opmerkingen: Hij werkte samen met Jan Sterkens.

Bakker, Jacob, Zaandam 4-5-1908
Woonachtig: Zaandam
Verwantschap: Hij was en broer van Arie, Aris, Jan Bakker en ‘Kies’ Bakker.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Jan, Zaandam 1-7-1918
Woonachtig: Zaandam
Verwantschap: Hij was en broer van Arie, Aris, Jacob Bakker en ‘Kies’ Bakker.

Bakker, Jan, Thesinge 3-11-1918, Magazijnchef
Woonachtig: Prins Hendrikkade 23 II, Amsterdam
Gearresteerd: 21-1-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Zaandam 9-2-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In 1941 vertrok hij naar Frankrijk om zich bij de Maquis (Frans gewapend communistisch verzet, een soort partizanen) aan te sluiten, dit mislukte en hij keerde een jaar later terug. Hij was betrokken bij het typen, stencilen en verspreiden van De Waarheid.

Bakker, Jozinus Frans Carel, Zeist 29-1-1917, Hulpagent
Woonachtig: Utenhagestraat 212 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verwantschap: Hij was een broer van Klaas Bakker.
Gearresteerd: 3-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd door de Sicherheitsdienst gearresteerd.

Bakker, Klaas, Rotterdam 1-6-1922, Kantoorbediende
Woonachtig: Utenhagestraat 212 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verwantschap: Hij was een broer van Jozinus Frans Carel Bakker.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 11-12-1941, vrijgelaten 2-1-1942, tweede arrestatie 1-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Dachau, Markirch, Dachau
Overleden: Dachau 25-5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van de eerste arrestatie: ‘’t fluiten van de Internationale communist’. Hij werd de tweede keer door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Hij meldde in Vught als arrestatiereden ‘Illegale Aktion. Hij is na bevrijding overleden aan de gevolgen van gevangenschap.

Bakker, Klaas Jurjen, Voorst 19-5-1919, Monteur
Woonachtig: Terwolde
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de sabotagegroep van Anton Kleinbussink in Terwolde. De groep pleegde een aanslag op en spoorlijn door de rails los te schroeven, stichtte branden bij NSB-boeren en vernietigde voorraden van de Wehrmacht. Hij werd op 13-11-1942 ter dood veroordeeld.

Bakker, Maarten, Vreeland 25-10-1896, Klerk Sociale Zaken
Woonachtig: West Pietermanstraat 56, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943, vrijgelaten 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Bakker-De Lange, Maria Anna, Goes 1-3-1890
Woonachtig: West Pietermanstraat 56, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943, vrijgekomen 10-3-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege de NVM.
Opmerkingen: Na haar arrestatie liet de politie posten in haar woning achter die op 30-1-1943 de koerier Cornelis Schuurman, die de kaderkrant (die de tekst voor vermenigvuldiging bevatte) van De Waarheid kwam brengen, konden arresteren.

Bakker, Marcus (Mar), Zaandam 20-6-1923
Woonachtig: Slachthuisstraat 8 A, Zaandam
Verwantschap: Hij was een zoon Christiaan Christoffel en Jannetje Bakker-Plooijer en huwde na de oorlog Els Ezerman.
Opmerkingen: Hij regelde via zijn vader vleesbonnen voor onderduikers. Hij verspreidde De Waarheid. Zijn betrokkenheid bij verzetswerk werd in door 1943 door Johanna Francisca Munck-Siffels aan de Sicherheitdienst verraden, maar hij werd vanuit het politiebureau gewaarschuwd dat een arrestatie op korte termijn verwacht kon worden, waardoor hij tijdig kon onderduiken. Hij werd in de jaren vijftig lid van de Tweede Kamer en nog later fractieleider. Bij zijn beëdiging weigerde Kamervoorzitter Kortenhorst hem een hand te geven. Hierbij moet bedacht worden dat terwijl Bakker een verzetsverleden had, Kortenhorst net zoals veel vooraanstaande KVP-leden een collaboratie- en antisemitisch verleden had. Hij was namelijk juridisch adviseur van het bedrijf Remaco, die voor de aanplakbiljetten op de peperbussen (transformatiehuisjes in de steden) zorgde. Remaco verzorgde reclame voor de NSB. Als juridisch adviseur had Kortenhorst in 1940-41 een rol bij de verkoop van Remaco aan het fel antisemitische Duitse bedrijf UFA, dat voor de oorlog ook de propaganda voor Hitler’s partij NSDAP verzorgde, en het ontslag van Joodse werknemers bij Remaco. Dit collaboratie- en antisemitisch verleden is heden ten dage een goede reden om een borstbeeld van Kortenhorst bij de ingang van de Tweede Kamer te hebben.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Meeuwis, Amsterdam 15-5-1910, Monteur
Woonachtig: Transvaalkade 72, Amsterdam
Gearresteerd: Datum onbekend
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bakker, Pieter (Hendrik Bruinzeel), Uitdam 30-6-1914, Metaalbewerker
Woonachtig: Tweede Oosterparkstraat 81, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 13-8-1941, vrijgekomen 9-9-1941, tweede arrestatie 15-4-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer in Berlijn gearresteerd vanwege communistische activiteit. Hij werd naar Schoorl overgebracht. Op 9 september 1941 wist hij uit kamp Schoorl te ontsnappen. Op 15 april 1944 werd hij vanwege een verkeersovertreding door onderluitenant Van der Hoef van de Staatspolitie gearresteerd met een vals persoonsbewijs ten name van Hendrik Bruinzeel. Bij fouillering werd een Schutzhaftbefehl van de Sicherheitsdienst voor Pieter Bakker gevonden. Na controle bleek hij in een Politieblad uit 1941 gesignaleerd te staan. Hij werd aan de Sicherheitsdienst overgeleverd en vervolgens in Vught opgesloten. (Het ’schutzhaftbefehl’ was een rood formulier, waar het volgende significante deel van de tekst op stond: ‘[…] sich als Funktionar der illegalen CPN. für ein im Auftrage der Sowjet-Union aufgezogenen Geheimorganisation betätigt, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch Aufhetzung zum Streik usw. einen Stutzpunkt Moskaus zu schaffen, um der deutschen Besatzung in den Rücken zu fallen.’ De bewering was volslagen uit de lucht gegrepen. Tientallen van de ongeveer 600 arrestanten hadden niets met de CPN te maken (waren bijv. lid van de RSAP), anderen waren alleen voor de oorlog lid van de CPN geweest en stonden vaak als zodanig op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst vermeld en degenen die wel tot de illegale CPN behoorden waren geen functionaris van de CPN, terwijl de CPN als illegale organisatie los van de Sovjet-Unie handelde.)
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bakker, Pieter, Den Ilp 31-10-1915
Woonachtig: Oostzaan
Opmerkingen: Hij werd, terwijl hij CPN-lid en gemeenteraadslid was, omstreeks 1957 informant voor de BVD.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bakker, Sjoerd, Leeuwarden 10-6-1915, Kleermaker
Woonachtig: Vondelstraat 24, Amsterdam
Lid: Hij was lid van het Kunstenaarsverzet. Hij was lid van de persoonsbewijscentrale.
Opmerkingen: Hij vervaardigde de politie-uniformen die bij de overval op het Bevolkingsregister gebruikt werden.

Bakker, Tjalling, Den Helder 26-8-1901, Onderwijzer
Woonachtig: Haarlemmerweg 529 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 27-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 24-4-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In hetzelfde pand twee verdiepingen lager woonde Maurits van Gelder. Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid en het plegen van sabotagedaden zoals brandstichting. Hij werd tegelijkertijd met Johannes Meijer en Hendrik de Vries naar Utrecht overgebracht. Op 30 oktober 1942 was hij als wielrijder schijnbaar betrokken bij een verkeersongeval in de Witte de Witstraat voor nummer 143 in Amsterdam. Hij zat echter gevangen in Utrecht voor een proces waarin hij ter dood zou worden veroordeeld. Kennelijk gebruikte iemand anders zijn persoonsbewijs.

Bakker (Bertus Koene, Kies), Timmerman
Woonachtig: Zaandam
Verwantschap: Hij was en broer van Arie, Aris, Jacob en Jan Bakker.
Opmerkingen: Hij stencilde samen met Marcus Plooijer jr. De Vonk en De Waarheid. (‘Kies’ is een naoorlogse bijnaam vanwege een verkiezingsbiljet voor Marcus Bakker waarop stond ‘Kies Bakker‘). Mogelijk is een van de hier genoemde broers identiek aan ‘Kies’ en anders is zijn voornaam Cornelis.

Baks, Willem Johannes Albertus, Den Haag 11-2-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Lyonnetstraat 105, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 28-8-1944
Gevangenschap in: Gevangenis Heilbrunn, gevangenis Stuttgart, Dachau, Buchenwald, Flossenbürg
Opmerkingen: Hij was in Duitsland te werk gesteld. Hij huwde tijdens zijn verblijf in Duitsland met Anna Helena de Wolf die wrang genoeg in de Adolf Hitlerallee in Heilbrunn woonde. Het paar ging na de oorlog in Den Haag wonen. Hij werd in Heilbrunn (Duitsland) gearresteerd.

Bakvis, Dirk (Dick), Den Haag 8-1-1916, Emballeur
Woonachtig: Wateringschestraat 190, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 29-9-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 29-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Bij arrestatie werd De Waarheid op hem gevonden. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ’sympathisiert mit der CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bakx, Antonius Joannes Henricus, Antwerpen 25-9-1912, Chauffeur
Woonachtig: Cornelis Dirkszstraat 7 I, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: <1942
Gevangenschap in: Duisburg, Leipzig, Sachsenhausen, Buchenwald, Lublin-Majdanek
Overleden: Lublin-Majdanek 6-4-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd in Heilronn gearresteerd.

Bal, Cornelis (Kees), Den Haag 16-11-1899, Gemeentearbeider
Woonachtig: Dirk Hoogenraadstraat 122, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 18-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Balk, Antonius Johannes (Nelis), Amsterdam 23-3-1901, Slager
Woonachtig: Walstraat 38, Groningen
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 6-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 22-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitug v. kom. Lekture’.

Balk, Gerardus Arnoldus (Gerrit), Amsterdam 4-3-1899, Kachelsmid
Woonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 79, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bankwerker Gemeente Reinigingsdienst. Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Lublin-Majdanek, Auschwitz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 25-1-1945
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Balk, Jan Albertus, Visvliet 17-10-1912, Strijker
Woonachtig: J. Baart de la Faillestraat 50 A, Groningen
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 16-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Groningen 21-9-1947
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat sich für die C.P.N. betätigt’.

Balkema, Dienko, Westeremden 21-10-1913, Landarbeider
Woonachtig: Hoornschediep 38, Groningen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Balter, Hendrik Hubert, Schaesberg 6-8-1917, Mijnwerker
Woonachtig: Frans Erensstraat 17, Sittard
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Flossenbürg, Gröditz
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Gröditz 18-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Balvers, Alida Allegonda, Amsterdam 13-8-1912, Handwerkonderwijzeres
Woonachtig: Kramatweg 48 A, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Jacobus Balvers en een schoonzuster van Maria Waalewijn.

Balvers, Jacobus (Jaap), Amsterdam 7-12-1902, Musicus
Woonachtig: Verbindingstraat 15 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Alida Allegonda Balvers. Hij huwde op 22-4-1948 met Maria Waalewijn.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Eva Cornelia Vermeulen-Wortel; hij was een buurman van het echtpaar Versteeg-Van Heeswijk.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bandringa, Tjidsger, Achtkarspelen 18-1-1902, Automonteur
Woonachtig: Scheldestraat 3, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was klant van de kapperszaak van de vader van Nico Wijnen. Hij was namens de RSAP lid van de contactcommissie tussen het Haags communistisch verzet en het verzet van de RSAP (MLLF). In het begin van de oorlog was hij betrokken bij de Ordedienst. Er ontstond toen via Nico Wijnen een samenwerking met de communisten. Of de samenwerking na de arrestatie van Nico Wijnen werd voortgezet, is onbekend.

Bandsma, Wilhelmus Valentein (Wim), Amsterdam 8-10-1916, Huisschilder
Woonachtig: Buijskade 45 boven
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuur Afdeling V.C.O.O. (1937). Vocht voor Republikeinen in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Terwijl het grootste deel van de staatsgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Bandsma, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bannink, Antonie (Toon), Deventer 13-1-1887, Colporteur
Woonachtig: Polstraat 67, Deventer
Verwantschap: Hij was de vader van Antonie en Dirk Johan Hendrik Bannink en de pleegvader van Johannes Hermanus Antonius Groothuis.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Colporteur C.P.N. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij heeft deelgenomen aan sabotageacties.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bannink, Antonie (Ton), Deventer 11-1-1917, Fotograaf-retoucheur
Woonachtig: Deventer
Verwantschap: Hij was een zoon van Antonie Bannink en een broer van Dirk Johan Hendrik Bannink.

Bannink, Dirk Johan Hendrik (Dik), Deventer 22-11-1914, Badmeester
Woonachtig: Eerste Weerdsweg, Deventer
Verwantschap: Hij was een zoon van Antonie Bannink en een broer van Antonie Bannink.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde illegale lectuur, waarbij De Waarheid en andere illegale lectuur. Zijn laatste woorden voor het vuurpeloton waren ‘Honden, doe jullie hondenplicht’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Baracs, Sándor (Sjoerd Bartels, Piet van Swieten), Boedapest (Hongarije) 17-11-1900, Koopman
Woonachtig: Valeriusstraat 64, Amsterdam
Verwantschap: Hij huwde op 20-1-1944 met Hester Baracs-Van Lennep.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij behoorde oorspronkelijk tot de Trouw-groep, maar voegde zich later bij CS6. Baracs en Hester Baracs-Van Lennep huwden op 20-1-1944 met medewerking van de burgemeester van de gemeente Tienhoven, ondanks dat een huwelijk tussen een Jood en een niet-Jood door de Duitsers verboden was.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baracs-Van Lennep, Hester Juliana Octavia (Julia van Laar), Amsterdam 8-7-1916, Masseuse
Woonachtig: Keizersgracht 474 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Adrienne Minette Boissevain-Van Lennep. Zij huwde op 20-1-1944 met Sandór Baracs.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij behoorde oorspronkelijk tot de Trouw-groep, maar voegde zich later bij CS6. Zij vermenigvuldigde illegale lectuur. Zij was actief bij het onderbrengen van Joodse kinderen bij pleeggezinnen, vooral in Friesland. Baracs en Hester Baracs-Van Lennep huwden op 20-1-1944 met medewerking van de burgemeester van de gemeente Tienhoven, ondanks dat een huwelijk tussen een Jood en een niet-Jood door de Duitsers verboden was.

Barbier, Levie (Leon), Den Haag 15-10-1921, Expeditieknecht
Woonachtig: Rembrandtstraat 328, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-1940
Gevangenschap in: Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Berlin-Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 8-9-1943 Opgehangen
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van scheepssabotageploeg van de groep Wollweber (Internationale Zeeliedenhulp), die aanslagen pleegde op schepen van Duitsland, Italië en Japan, die militaire goederen naar de staatsgreep plegende fascistische dictator Franco brachten. In 1937 huurde burgemeester Oud Nederlands grootste landverrader Anton van der Waals in om in samenwerking met de Gestapo de daders op te sporen. Oud liet de chef van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst de namen van de leden van de groep, onafhankelijk van het feit of ze iets strafbaars hadden gepleegd, aan de Gestapo in Hamburg leveren, terwijl hij wist dat dat hun doodvonnis kon betekenen. Onmiddellijk na de Duitse bezetting startte de Gestapo een jacht op de groep. Van Schaik verhuisde in januari 1940 naar Den Haag en schreef zich niet in het bevolkingsregister in. Daardoor kon de Sicherheitsdienst hem niet opsporen, maar dat lukte wel na inzet van de V-Frau Lina Hartmann. Het grootste deel van de groep Wollweber kon gearresteerd worden en werd in Hamburg afgrijselijk zwaar gemarteld. Hij werd vervolgens in een proces ter dood met de handbijl veroordeeld. Hij werd tijdens de Berliner Blutnächte om het leven gebracht; in die nacht werden tientallen doodvonnissen ten uitvoer gebracht door ophanging, omdat de gevangenis bij een bombardement beschadigd was geraakt.
Op internet staat vermeld dat hij gearresteerd werd, omdat hij tijdens tewerkstelling in Duitsland anti-Hitler leuzen had geschilderd. Op basis van wat ik gevonden heb is dat onjuist.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.
(Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de website Spanishsky.dk. Op internet vindt men een ander verhaal over Levie Barbier (onder andere op Joodsdigitaalmonument), dat hij als gemeenteambtenaar in Berlijn te werk was gesteld, eind februari 1943 anti-Duitse leuzen geschilderd zou hebben en daarvoor de doodstraf zou hebben gekregen. Dit is om vier redenen ongeloofwaardig: ten eerste duurde het veel langer dan twee à drie maanden voordat een strafproces werd gevoerd, ten tweede werd voor zo een ‘vergrijp’ nooit de doodstraf gegeven, maar werden mensen in een concentratiekamp opgesloten, ten derde werd het proces tegelijkertijd met het proces tegen de leden van de groep Wollweber gevoerd, waarbij veel doodstraffen werden uitgesproken en ten vierde wordt hij door geschiedschrijvers van de groep Wollweber als een lid van die groep genoemd.)

Barbier, Wilhelmus, Den Haag 12-4-1911, Metaaldraaier monteur
Woonachtig: Damasstraat 140, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: <10-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 24-2-1945
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Unerlaubte Entfernung’.

Bardelmeijer, Coenraad Hendrik, Gouda 14-9-1917, Assistent accountant
Woonachtig: Kortekade 76 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 4-9-1942, vrijgekomen 5-9-1942, tweede arrestatie 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Barelds, Hendrik, Het Schut 11-10-1912, Arbeider
Verwantschap: Hij was een broer van Jan Barelds.

Barelds, Jan, De Wijk (Drenthe) 23-1-1899, Kolenhandelaar
Woonachtig: Kasteellaan 51, Heerlen
Verwantschap: Hij was een broer van Hendrik Barelds.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 13-1-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het Solidariteitsfonds. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Komm. Betät. [Betätigung]’
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Barelds-Stegers, Anna Maria Gertrud, Baesweiler 21-4-1905
Woonachtig: Kasteellaan 51, Heerlen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Barend, Jacob (Levie), Amsterdam 24-3-1910, Schoenmaker
Woonachtig: Wagenaarstraat 94 IIII, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught
Overleden: Kdo. Venlo 14-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij geen ster droeg.

Barendrecht, Cornelis(Corrie), Rotterdam 26-11-1898, Locomotiefpoetser Nederlandsche Spoorwegen
Woonachtig: Lange Geer, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Barends, Jacobus Bernardus Johannes, Amsterdam 12-1-1879, Betontimmerman
Woonachtig: Kinkerstraat 251 I, Amsterdam

Barkey Wolf, H.
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 28-3-1943, vrijgekomen 10-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Barklo, Jacob, Amsterdam 5-9-1897, Perser
Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 5 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Barkmeijer, Adrianus, Den Haag 12-4-1901
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 27-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Barla, Harko (Ko), Delfzijl 1-6-1910, Landarbeider
Woonachtig: D 85, Weiwerd
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 20-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Keulen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 2-11-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Barriël, Willem, Den Haag 12-12-1910, Automonteur
Woonachtig: Stortenbekerstraat 48, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 9-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en gaf berichten door. Toen hij gearresteerd werd, lag zijn echtgenote in het ziekenhuis, zodat drie kinderen onverzorgd achterbleven (werden door buren opgevangen).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Barské, Johan Gerrit, Hengelo 23-1-1890, Handelsreiziger
Woonachtig: Soestdijkschekade 649, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was in 1936 voor de Internationale Rooden Hulp vertrouwenspersoon voor gevluchte Duitse communisten. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bart, Dirk, Rotterdam 24-2-1921
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Bartels, Harmannus Frederik, Groningen 7-12-1890, Transportarbeider
Woonachtig: Groningen
Verwantschap: Hij was de vader van Harmannus Frederik Bartels.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.

Bartels, Harmannus Frederik, Groningen 22-10-1912, Arbeider
Woonachtig: Groningen
Verwantschap: Hij was een zoon van Harmannus Frederik Bartels.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bartels, Willem, Maastricht 11-2-1889, Gemeenteveldwachter
Woonachtig: Zwanenstraat 5 A, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Maastricht. Leider I.R.H. afdeling Maastricht. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Zou geen lid C.P.N. meer zijn (1938).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Maatrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Barten, Klaas, Oudkarspel 26-5-1890, Boekbinder
Woonachtig: Achterweg 339 A, Sint Pancras
Lid: Was aangesloten bij het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLLF).
Gearresteerd: 2-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Baruch, Kurt, Göttingen (Duitsland) 1-8-1913, Fabrikant lederwaren
Woonachtig: Mathenesserweg 61 C, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Siegfried Baruch. Hij huwde na de oorlog Geertruida van Everdingen, de weduwe van Janrik van Gilse.
Godsdienst: Liberaal Joods
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: >25-6-1940, vrijgelaten 1-1941
Gevangenschap in: Weteringschans.
Opmerkingen: Hij werd op of kort na 25 juni 1940 gearresteerd bij een Duitse actie tegen naar Nederland gevluchte communisten en werd naar Duitsland afgevoerd. Hij had de Nederlandse nationaliteit.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baruch, Siegfried (Friedel), Göttingen (Duitsland) 17-2-1905, Journalist
Woonachtig: Jekerstraat 45 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Kurt Baruch.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Journalist. Communist. Uit Duitsland naar Nederland uitgewezen en sprak op vergadering I.R.H. te Amsterdam over toestanden in Duitsland (1933). Werkt op secretariaat I.R.H. sectie Holland. Generale Raad N.R.H. Lid L.E.C.
Opmerkingen: Na de arrestatie van Jan Postma in november 1943 werd de leiding van de illegale CPN overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Baruch-Ponstijn, Harmina Catharina (Mimi), Amsterdam 29-11-1909
Woonachtig: Jekerstraat 45 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Jan Petrus Ponstijn.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Basart, Cornelis Johannes (Cor), Amsterdam 9-3-1915, Kunstschilder
Woonachtig: IJsselstraat 27 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Franciscus Basart.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Jacob en Bertha Lopes Cardozo-Terwee. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Basart, Franciscus (Frans), Amsterdam 24-2-1917, Filiaalhouder muziekhandel
Woonachtig: Diezestraat 17 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis Johannes Basart.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Jacob Lopes Cardozo. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Op 23 oktober 1944 verschijnt zijn echtgenote op het politiebureau met de mededeling dat hij een maand eerder de woning verlaten heeft en sindsdien spoorloos is, opsporing verzocht (het kan gaan om een echtelijke ruzie, maar ook kan er sprake zijn van een stiekeme arrestatie).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bastiaanse, Albertus Adrianus (Albert), Utrecht 18-9-1900, Schilder
Woonachtig: Pelikaanstraat 48, Utrecht
Verwantschap: Hij was een broer van Hendrikus Johannes Bastiaanse.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bastiaanse, Hendricus Adrianus (Henk), Utrecht 23-2-1899, Kelner
Woonachtig: Hofstraat 3 Utrecht / Maria van Reedestraat 21 bis A Leiden / Palembangstraat 60 I
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 31-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bastiaanse, Hendrikus Johannes (Henk), Utrecht 15-10-1896, Kok
Woonachtig: Ingen Houszstraat 65, Utrecht
Verwantschap: Hij was een broer van Albertus Adrianus Bastiaanse.
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Elektricien. Communist. Comité voor derde Internationale (1923). Secretaris afdeling C.P. Distributie De Tribune (1934). Secretaris Plaatselijk Comité Steun Rusland. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten (1923, 1939). Leider Utrecht Landelijke Werkl. Organisatie der C.P.H. (1935). Veroordeeld wegens verspreiding soldatenkrant Het Pantser (1929). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Gemeenteraad (1938). November 1925 voorzitter afdeling C.P. Kandidaat C.P.H. voor Tweede kamerverkiezingen (1937).
Gearresteerd: 7-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld vanwege ‘Antimilitaristische Propaganda’. Hij werd gearresteerd toen hij voor een vergadering aanbelde bij Leendert Roodenburg in de Vrolikstraat 237 III, waar op dat moment de Sicherheitsdienst een inval deed. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Früher Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bastian, Cornelis, Leerdam 31-7-1890, Drukkerijeigenaar
Woonachtig: Dordtschelaan 156 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van John Carmelius Bastian.
Godsdienst: Evangelisch Luthers
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-10-1942, vrijgelaten 28-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Rotterdam 3-7-1946 gevolgen gevangenschap
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Bastian, John Cornelius, Barking Town (Groot-Brittannië) 12-8-1918, Drukker
Woonachtig: Dordtschelaan 156, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Verwantschap: Hij was een zoon van Cornelis Bastian.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Bastrup, August, Oldenburg (Duitsland) 25-10-1911, Metselaar
Gevangenschap: Dachau
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Oldenburg/ Groningen. Duitser. Metselaar. Communist. Naar Nederland gevlucht (1935).
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog in Oldenburg en Emden actief in het KPD-verzet, waar hij met August Kraak samenwerkte. Hij werd in 1935 gearresteerd, maar na korte tijd per vergissing vrijgelaten, waarna hij naar Emden vluchtte om zijn kameraden te waarschuwen. Nog in 1935 vluchtte hij naar Nederland, waar hij eerst nog in Groningen actief was. Overdags werd hij opgevangen door onder andere de familie Mooij in de Hortensiastraat en Catharina Harthoorn-Van de Plasse wonende Sumatraplantsoen 76 I. Hij werd gearresteerd, waarna hij in 1943 in Dachau Willem Lodewijk Harthoorn tegen het lijf liep.

Batenburg, Jacob Frederik, Delft 25-2-1912
Woonachtig: regio Utrecht
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Woonplaats onbekend (1939). Communist.
Opmerkingen: Hij schreef artikelen voor De Vonk en De Waarheid in Utrecht
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Batist, Cornelis, Den Haag 12-12-1907, Machinebankwerker
Woonachtig: Kepplerstraat 31, Den Haag
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Machinebankwerker. Communist. Dienstweigeraar. Zit in 1927 opgesloten in de Bijzondere Strafgevangenis in Scheveningen. Pleegde moordaanslag op zijn gewezen partner (1938).
Gearresteerd: >9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Batterman, Gerrit George August, Amsterdam 26-12-1905, Bloemist
Woonachtig: Waltherlaan 50, Bussum
Opmerkingen: Na arrestaties in de CPN-groep stapte hij over naar de verzetsgroep Groep 2000.

Baumann, Wilhelmus Hendrikus Wijnand (Wim), Arnhem 24-7-1884, Koopman
Woonachtig: Obrechtstraat 415, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Baumeister, Theodor Arnold, Engelen 8-9-1899, Rijnschipper
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 30, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 13-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Utrecht, Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog betrokken geweest bij het voor de groep Wollweber smokkelen van goederen naar Duitsland. Hij was behulpzaam geweest bij het laten deserteren van een militair van de Wehrmacht, hem van burgerkleding te voorzien en laten onderduiken bij Elisabeth Catharina van den Hoonaard-Van Oort. Spoedig na diens vertrek om elders onder te duiken werd hij opgepakt en gaf prijs wie hem geholpen hadden, waardoor de helpers gearresteerd konden worden. Hij werd tijdens een proces in Utrecht tot een tuchthuisstraf veroordeeld.

Baumeister-Kneisel, Louise, Steele (Duitsland) 9-10-1908
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 30, Rotterdam
Gearresteerd: 13-3-1943, vrijgekomen 23-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Bavel, Adriana Johanna Maria van, Amsterdam 1-6-1904, Werkzaam in een keuken
Woonachtig: Marnixkade 74 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij huwde na de oorlog Gerardus Veldhuisen.
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bazuijnen, Hendrik van, Rotterdam 24-9-1897, Havenarbeider
Woonachtig: Bothastraat 34, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bootwerker. Communist. Bestuur sectie C.P.N. (1938).
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden.

Bazuijnen-Van der Heiden, Cornelia van (Cor), Oud-Beijerland 27-5-1911
Woonachtig: Bothastraat 34, Rotterdam
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24/28-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Na de arrestatie van haar echgenoot zette zij haar verzetsactiviteiten voort. Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Bazuin, Willem, Pijnacker 8-10-1901
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Beck, Albertus Petrus, Delft 30-6-1915
Woonachtig: Brielschelaan 274 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek

Beck, Henriëtte Petronella (Hetty), Groningen 17-2-1888, Actrice
Woonachtig: Amstel 169 II, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beck, Jacobus Johannes, Delft 9-6-1887, Schilder
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Karel Frederik en Lambertus Karel Beck en Elisabeth Alberdina Burg-Beck
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Schilder. Communist. 2e Voorzitter W.A.C. (1939). Voorzitter afdeling I.R.H. (1930).

Beck, Karel Frederik, Delft 20-11-1898, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Plateelstraat 4, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Johannes en Lambertus Karel Beck en Elisabeth Alberdina Burg-Beck.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Fabrieksarbeider. Bestuur C.P.N. (1928). 2e Penningmeester afdeling I.R.H. (1929).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 9-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Beck, Lambertus Karel (Bertus), Delft 15-2-1897, Bankwerker
Woonachtig: Baljuwsteeg 3, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Johannes en Karel Frederik Beck en Elisabeth Alberdina Burg-Beck.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij overleed op 4-6-1945 als gevolg van de hongersnood.

Beck, Nicolaas Willem, Oude-Pekela 10-8-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Zwanenburgwal 42 boven, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 28-9-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Vught, Natzweiler, Dachau, Rottweil-Schörzingen, Stutthof, Vaihingen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Vaihingen 20-3-1945
Opmerkingen: Hij was stateloos, vroegere nationaliteit Rus. Hij werd op last van de Sicherheitsdienst door rechercheur Kerkhoven en agent van politie Meester gearresteerd en naar de Euterpestraat afdeling vreemdelingen overgebracht. Op 4 oktober 1942 werd hij weer gearresteerd, omdat hij goederen uit een woning gehaald had, waar Joden gewoond hadden. Toen bleek dat het op verzoek van de Joodsche Raad gebeurde, werd hij weer vrijgelaten. Kennelijk is hij een derde keer gearresteerd.

Becker, Ice Christiaan, Amsterdam 7-7-1907, Transportarbeider
Woonachtig: Bloys van Treslongstraat 60, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 28-11-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 3-9-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Hendrika Geertruida Winterink-De Raat. Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid en er werd bij hem thuis vergaderd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtig Mitgl. dr. Komm. Partei Niederl.’.

Becker, Jacobus, Amsterdam 21-4-1908, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Polanenstraat 16 I voor, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Johan Becker.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 27-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1945

Becker, Johan, Amsterdam 18-6-1922, Draaier
Woonachtig: Polanenstraat 16 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Becker.
Gearresteerd: 27-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-1-1945

Becker, Ludwig, Landstuhl 1-1-1893, Bedrijfsleider van een uitgeverij
Woonachtig: Eemsstraat 5, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij was sinds 1921 lid van de KPD. Hij vluchtte in november 1935 naar Nederland. Hij kreeg na Cäcilie Hansmann de leiding over de KPD in Nederland. Nadat de organisatie grotendeels was opgerold gaf hij aan de niet-gearresteerde Duitse communisten het advies zich bij het Nederlands communistische verzet aan te sluiten.

Beek, Abraham van der, Delft 2-4-1902, Timmerman
Woonachtig: Hoefkade 288, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 12-8-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 19-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er ist für die Illeg. CPN als Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verteilung illegaler Lektüre’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Beek, Carel Jacobus van de, Den Haag 6-10-1895, Arbeider gasfabriek
Woonachtig: Snijdersstraat 55, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 10-7-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Beek, Daniel van, Delft 24-6-1888, IJzervlechter
Woonachtig: Cypresstraat 3, Utrecht
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Betonwerker. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938). Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was kassier voor de illegale CPN.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Beek-Van Veenendaal van, Barbara, Utrecht 7-9-1894
Woonachtig: Cypresstraat 3, Utrecht
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Penningmeester Socialistische gemengde zangvereniging Ontwaakt. Echtgenote van D. v. Beek 24-6-1880. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: <6-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beek, Dirk Gosewijn van , Alkmaar 28-1-1908, Boekhouder
Woonachtig: Andijk
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beek, Jacobus Marinus van, Sprang 18-4-1884, Onderwijzer
Woonachtig: Goudrenetstraat 207, Den Haag
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communistische onderwijskracht (1929). Vooraanstaand communist. Voorzitter C.P.H. Den Haag (1929). Spreker op 1 Mei-bijeenkomst C.P.H.
Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 werkte hij mee aan verschijnen van het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.

Beek, Martinus van, Den Haag 31-3-1912, Boekbinder
Woonachtig: Rembrandstraat 255, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 12-8-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Köln, Deutz, Natzweiler, Rottweil, Dachau, Kdo. Ottobrunn
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat seine Wohnung zur Aufbewahrung von Hetzschriften für die illegale CPN zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Vertrieb illegaler Lektüre’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Beek, Theodorus Albert van, Amsterdam 27-6-1881, Conducteur
Woonachtig: Kuiperstraat 41 III, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Penningmeester afdeling A.O.C. in S.T.F.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Beek, Wilhelmus Franciscus ter, Amsterdam 11-11-1913, Opperman
Woonachtig: Marco Polostraat 45 I, Amsterdam
Gearresteerd: 23-3-1944
Gevangenschap in: Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-9-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Albertus Lambregts door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Bij zijn fouillering bleek hij geen cent op zak te hebben. Hij werd door het Kriegswehrmachtgericht in Utrecht vanwege sabotagedaden ter dood veroordeeld. Hij werd tegelijkertijd met Lambregts gefusilleerd.

Beekes, Johannes (Jan), Almelo 8-8-1918, Contoleur Crisis Controle Dienst
Woonachtig: Voorthuizen
Gearresteerd: 28-12-1944
Gevangenschap in: Ermelo, Koning Willem III-kazerne Apeldoorn, De Kruisberg Doetinchem
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Beekman, Christiaan Hendrik (Chris), Den Haag 28-5-1887, Kunstschilder
Woonachtig: Keizersgracht 524, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: K.N.S.M. (1932). Spreker op Volkscongres Utrecht 1932. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Carel Adriaan Blazer.

Beekman, Gerrit
Woonachtig: Paardenmarkt 75, Delft
Gearresteerd: 16-5-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Beekum, Cornelis van, Rijswijk 9-5-1879, Gemeentewerkman
Woonachtig: Gasthuislaan 103, Delft
Gearresteerd: 7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was een buurman van Jacob van Loenen.

Beelen, Leendert van, Den Haag 2-12-1902, Los werkman
Woonachtig: Kepplerstraat 93, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 23-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 28-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Johannes Gerardus Snijdoodt.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Beelen, Leonard van, Heerlen 30-4-1921
Gearresteerd: 5-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Beemd, Waltherus van den, Zundert 4-4-1897, Mijnwerker
Woonachtig: Kakertweg 132, Schaesberg
Gearresteerd: eerste arrestatie 31-5-1942, tweede arrestatie 17-8-1942, vrijgekomen 9-1942, derde arrestatie 5-4-1943
Gevangenschap in: Maastricht, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Aken, Rathenau, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Beemd-Hissink van den, Petronella, Recklinghausen 21-4-1915
Woonachtig: Kakertweg 132, Schaesberg / Vliegweg 1, Blaricum
Verwantschap: Zij had later in Blaricum een ‘vrij huwelijk’ met Dionisius Remiëns.
Gearresteerd: 30-5-1942, vrijgekomen 4-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht

Beer, Alfred de (Fred), Königssteele (Duitsland) 6-2-1915, Los arbeider
Woonachtig: Kastanjelaan 8, Zaandam
Verwantschap: Hij was een zoon van Samuel de Beer.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij had een leiding gevende rol in het communistisch verzet in Zaandam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beer, Henri Antonius Lolkes de, Leiden 16-7-1879, Boekhouder
Woonachtig: Haarlemmerweg 53A, Leiden

Beer, Samuel de, Den Haag 17-3-1887, Los werkman
Woonachtig: Kastanjelaan 8, Zaandam
Verwantschap: Hij was de vader van Alfred de Beer.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij had kans gezien om op de Calmeyer-lijst te komen, waardoor hij in plaats van als ‘voljood’ als ‘halfjood’ vrijgesteld was van een aantal anti-Joodse maatregelen en daardoor vrijer over straat kon.

Beeren, Jacobus van (Jaap), Amsterdam 15-12-1898, Trambestuurder
Woonachtig: Wilhelminastraat 209 III, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Marienburg
Overleden: Köthen 21-6-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Na bevrijding in ziekenhuis overleden aan gevolgen gevangenschap.

Beeren-Van den Berg, Alberdina Maria van, Boxmeer 10-9-1894
Woonachtig: Wilhelminastraat 209 III, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beerenborg, Joseph, Zevenbergen 8-9-1887, Koopman
Woonachtig: Nolensstraat 23, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 8-8-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 15-10-1942
Opmerkingen: Bertha Jeanette ten Brink woonde enige tijd bij hem in.

Beerenborg-Glaser, Frouwke, Nijmegen 14-4-1896
Woonachtig: Nolensstraat 23, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1942
Opmerkingen: Bertha Jeanette ten Brink woonde enige tijd bij haar in.

Beers, Adrianus Hubertus van, Wamel 24-9-1895, Steigerbouwer
Woonachtig: Talmastraat 6, Heerlen
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Verspreidt communistische bedrijfskrant Het woord van den Mijnslaaf bij de Staatsmijn Emma (1930). Secretaris Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders afdeling Heerlen (1929). Bij grenstreffen communisten (Aken 1929). Secretaris C.P.H. afdeling Heerlen (1929). Verdacht van brandstichting. Kandidaat C.P.N. bij verkiezingen (o.a. gemeenteraad 1939). Leider I.R.H. en N.R.H. Bestuur Anti-fascistisch comité (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 31-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Heerlense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Marcellus van Grunsven was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Beers, Klaas van, Amsterdam 24-8-1905, Betonvlechter
Woonachtig: Zeeburgerdijk 24, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Betonwerker. Communist. Lid landelijk bureau voor werklozenvraagstuk. Deelnemer volkscongres voor werk en welvaart van de C.P.H. Als delegatielid naar Rusland via V.V.S.U. Bestuur/Leider/secretariaat L.W.S.C. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Partijcongres C.P.N. (1935). Lid gemeenteraad Amsterdam (1936). Geestelijk vader Eendracht Maakt Macht (1936). Districtsbestuur C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 27-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd meteen in mei 1940 bij het illegale werk van de CPN betrokken.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Beers, Martien Adrianus François van, Vlissingen 5-7-1907, Banketbakker
Woonachtig: James Cookstraat 22, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was betrokken bij d verspreiding van kaderkranten van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid); hij stond in contact met Cornelis Aarnouts.

Beesemer, Leon, Amsterdam 20-5-1905, Chauffeur, Monteur
Woonachtig: Borssenburgerstraat 28 III, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Secretaris O.W.O. (1937). Landelijke leiding S.T.F. (1934).
Gearresteerd: 14-8-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 24-1-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog oprichter van Eendracht Maakt Macht (EMM). Hij dook onder, omdat hij door de Sicherheitsdienst gezocht werd. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats, aangezien hij zijn woning was ontvlucht omdat de Grüne Polizei hem zocht. Hij werd op aanwijzen van Emile Brandt gearresteerd door de politieagenten Philippo en Froom, vanwege het niet dragen van een ster. Hij had een vals persoonsbewijs op zak. Hij werd aan de Sicherheitsdienst uitgeleverd.

Beetjer, Jan, Sappemeer 19-5-1897, Bankwerker
Woonachtig: Van Schrevendijkplein 96, Vlaardingen
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 5-12-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Sint-Michielsgestel, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Beever, Jacques van, Watergraafsmeer 25-1-1913, Kleermaker
Woonachtig: Hacquartstraat 3, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 26-9-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 10-6-1942
Opmerkingen: Hij werd in Rotterdam vanwege een distributieovertreding gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Wegen Weitergabe von Flugblatt’. Hij werd zogenaamd op de vlucht doodgeschoten.

Beglinger, George Coenraad Theodoor, Den Haag 9-1-1894, Stoker
Woonachtig: Smitstraat 159, Den Haag
Godsdienst: Evangelisch Luthers
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los arbeider. Uit C.P.N. geroyeerd (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Sachsenhausen, Heinkel, Rathenau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in 1939 uit de CPN geroyeerd. Hij verspreidde De Waarheid. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beglinger-Westra, Janke, Dragten 7-4-1900
Woonachtig: Smitstraat 159, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beguin, Achille Camille Theodoor (Giel), Gorinchem 10-7-1909, Monteur
Woonachtig: De Wittenkade 92, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: (Staat twee keer op de lijst van de CID, een keer met de voorletter G. van zijn roepnaam en een keer met de voorletters G.C., in beide keren geen verdere tekst)
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 15-10-1940
Gevangenschap in: Weteringschans, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Berlin (Duitsland)-Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 7-9-1943 Opgehangen
Opmerkingen: Hij had voor de oorlog de leiding over het Nederlandse deel van de scheepssabotagegroep. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij was niet thuis toen de Sicherheitsdienst hem kwam arresteren; hij ging op 15 oktober 1940 op het politiebureau informeren waarom zijn echtgenote gearresteerd was en werd toen meteen vastgehouden. Hij werd gearresteerd omdat hij voor de oorlog springstoffen heeft gemaakt om Duitse, Italiaanse en Japanse schepen tot zinken te brengen. Hij werd ter dood veroordeeld vanwege zijn deelname aan de vooroorlogse scheepssabotage. Hij werd op 20 november 1942 in Berlijn ter dood veroordeeld, te voltrekken door onthoofding met de handbijl. Hij is opgehangen tijdens de Berliner Blutnächte.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1947 een dossier over hem samen dat tot 1958 werd bijgehouden; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Beguin-Van Heusden, Gijsbertje (Leentje), Brakel 7-1-1914
Woonachtig: De Wittenkade 92, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 9-10, vrijgekomen 12-1940
Gevangenschap in: Weteringschans, Fuhlsbüttel
Opmerkingen: Zij vervoerde voor de oorlog explosieven in speciaal daarvoor gemaakte gordels; de explosieven werden aan boord gebracht van schepen die naar Duitsland voeren. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd haar naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Behrens, Maria, Schweich (Duitsland) 8-6-1896
Woonachtig: Klimopstraat 27, Den Haag
Gearresteerd: 4-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Margot Fréderique Amélie van Os-Mollinger.

Beijer, Jan, Meppel 17-12-1903, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Van Ostadestraat 166, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 14-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Beijer-Geluk, Kornelia Susanna, Tholen 14-2-1905
Woonachtig: Van Ostadestraat 166, Den Haag
Godsdienst: Geen

Beijnum, Felix Isidoor van, Amsterdam 20-7-1919, Chauffeur
Woonachtig: Wormerveerstraat 20 I rechts, Amsterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 24-9-1944 Gefusilleerd

Beikes, Geert, Oude Pekela 3-4-1911, Landarbeider
Woonachtig: Burgemeester Snaterlaan 27, Oude Pekela
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 9-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, Sachsenhausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl der CPN’.Hij is de Nederlander die het zwaarste concentratiekamptraject heeft overleefd.

Bekkering, Enno (Polko), Amsterdam 26-12-1889, Machinist N.S.
Woonachtig: Witte de Withstraat 24 A, Groningen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930.
Gearresteerd: 18-3-1941
Aktion CPN: Hij werd in Amersfoort gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bekkers, Franciscus Johannes, Elst 21-8-1900, Varensgezel
Woonachtig: Nieuwe Looiersstraat 114, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 30-4-1945
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bemmel, Marchelis van, Vreeland 12-10-1907, Chauffeur
Woonachtig: regio Het Gooi
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de vervaardiging van Het Compas (een communistisch blad) en De Waarheid in Bussum.

Benedic, Nikolaus (Niek), Aken (Duitsland) 2-3-1903, Mijnwerker
Woonachtig: Brunsummerweg 42, Waubach (Ubach over Worms)
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Houder leesbibliotheek. Verdacht bouwen communistische cellen in Duitsland.
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 11-7-1944
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘… verb. [verboten] Flugblätter gelesen’.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Benedic-Visser, Gertrud Harmina (Trude), Heizfeld (Duitsland) 15-5-1904
Woonachtig: Brunsummerweg 42, Waubach (Ubach over Worms)
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van Nikolaus. Houdster leesbibliotheek. In de gevangenis in Duitsland, veroordeeld tot 4 1/2 jaar tuchthuisstraf wegens bouwen communistische cellen (1938).
Gearresteerd: <4-1942
Gevangenschap in: Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bennekom, Gerrit Jan van, Scherpenzeel 6-4-1892, Tuinder
Woonachtig: Koepad 4, Uitgeest
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Markirch
Opmerkingen: In Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N. verdächtig’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bennekom, Lodewijk van, Amsterdam 20-5-1907, Arbeider
Woonachtig: Urkstraat 34, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Communist.
Gearresteerd: <7-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bensik, Hendrik Hannes (Hennie), Groningen 24-7-1914, Drogist
Woonachtig: Korreweg 26, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bent, Arnoldus, Amsterdam 16-3-1918, Landarbeider
Woonachtig: Westerterpweg G4, Wieringermeer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Benthem, Johannes van (Hans), Den Haag 31-1-1920, Beroepssoldaat
Woonachtig: Valkenboskade 596, Den Haag
Verwantschap: Hij was een volle neef van Johannes Bob van Benthem.
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Gearresteerd: 25-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij verspreidde meer dan honderd exemplaren van het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Benthem, Johannes Bob van (Bob), Buitenzorg (Nederlandsch Oost Indië) 5-9-1921
Woonachtig: Weissenbruchstraat 167, Den Haag
Verwantschap: Hij was een volle neef van Johannes van Benthem.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 25-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte. Hij werkte samen met Daniël Pronk. Hij at vaak bij de ouders van Johannes van Benthem, die zelf ook nog bij zijn ouders woonde. Vermoedelijk woonden zijn ouders nog in Nederlands Indië; hij kwam zelf op 12-jarige leeftijd alleen naar Nederland. Na de oorlog werd hij advocaat bij de Nederlandse Octrooiraad en werd in 1968 daarvan president.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bentvelzen, Jacobus Andries (Ben Velsen), Amsterdam 24-11-1917, Metaalbewerker
Woonachtig: De Wittenkade 31, Amsterdam
Gearresteerd: 2-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het verspreiden van De Waarheid.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Berend, Wilhelm, Amsterdam 7-7-1908, Buffetchef
Woonachtig: Marco Polostraat 79 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Johannes Lourens Pesch.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berend-Nijland, Jannetje, Amsterdam 15-8-1903
Woonachtig: Marco Polostraat 79 II, Amsterdam
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Johannes Lourens Pesch.

Berendsen, Bart, Eck en Wiel 17-9-1906, Groentehandelaar
Woonachtig: Orteliusstraat 359 II, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Kandidaat C.P.N. gemeenteraad en provinciale Staten (1935).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij werd op 16 oktober 1942 gearresteerd door de tijdelijk bij de Sicherheitsdienst gedetacheerde agent van politie Van Egmond. Hij werd vermoedelijk na enkele dagen weer vrijgelaten.

Berg, Achilles van de (Giel, kleine Gieltje, Rooie Hein), Nieuwer Amstel 14-3-1894, Schoorsteenveger
Woonachtig: Nieuwe Leliestraat 21, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 21-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 21-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op 22 mei 1941 meldde zijn echtgenote zich op het politiebureau dat Achilles de vorige dag de woning voor een boodschap had verlaten en niet meer was teruggekeerd. Een ongeluk werd gevreesd. Het was de gewoonte van commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te laten arresteren en vervolgens de gezinsleden daar niet van op de hoogte te stellen, zodat ze zeer ongerust waren. Tegenwoordig wordt dit als een misdrijf tegen de menselijkheid gezien. Het toont de fascistische Inlichtingendienst-wreedheid van de naoorlogse hoofdcommissaris van politie van Amsterdam. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illeg. Kom. Betätigung’.

Berg, Bernardus Hendricus Johannes van den, Amsterdam 18-12-1907, Metaalbewerker
Woonachtig: Eemsstraat 20 I, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Beheerder C.P.N.-gebouw Hamer en Sikkel (1937). Nederlandse Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst onderafdeling telefoon.
Gearresteerd: 17-10-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonden kortere of langere tijd tegelijkertijd ook Leo Harry Abas, Alfred Kowalke, Geeske Jansma en het echtpaar Cornelis en Marietje Harthoorn-IJzerman. Zijn echtgenote meldde zich op 20 oktober 1942 op het politiebureau en vertelde dat Bernardus op 17 oktober van huis was afgehaald door drie Nederlands sprekende mannen die zeiden van de recherche te zijn en weigerden zich te legitimeren. Nadien heeft zij niets meer van Bernardus vernomen. De politie deed navraag, maar alle politiebureaus en de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat ontkenden dat hij daar gevangen zat. Een misdrijf werd gevreesd. Later kwam aan het licht dat Bernardus wel degelijk in de Euterpestraat gevangen zat.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berg, Cornelis van den, Haarlem 21-3-1906, Melkbezorger
Woonachtig: Acaciastraat 28, Haarlem
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Berg, Cornelis van den, Bussum 23-12-1909, Opticien
Woonachtig: K.P.C. de Bazelstraat 14, Bussum
Gearresteerd: 8-6-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 18-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij gaf het communistisch georiënteerde blad Het Compas uit. Hij werkte samen met Hendrik Breeman.

Berg, Dirk Jacobus van den, Leiden 1-9-1913, Smid
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Berg, Franciscus van den, Middelburg 2-7-1904, Chef kok
Woonachtig: Allard Piersonlaan 61, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berg, Gerrit Jan van den (Henkie van Heusden), Arnhem 29-5-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Utrechtsestraat 139, Amsterdam
Gearresteerd: 8-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 14-4-1944, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd en ter dood veroordeeld omdat hij verdacht werd lid te zijn van een communistische terreurorganisatie.

Berg, Hennij Albertus, Rotterdam 3-9-1899, Stoker grote vaart
Woonachtig: Watergeusstraat 112 II, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Stoker grote vaart. N.S.V. (1936). Vrouw is actief communiste (1938).

Berg-Van Driel, Elizabeth, Charlois 21-7-1890
Woonachtig: Watergeusstraat 112 II, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.P.N. Colporteerde met Volksdagblad (1938).
Gearresteerd: 7-7-1941, vrijgekomen 30-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege het inzamelen van geld voor pakjes voor de gevangenen in Schoorl.

Berg, Hermanus Jacobus van den, Den Haag 22-7-1906, Broodverkoper
Woonachtig: Paulus Potterstraat 185 C, Den Haag
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de Bolsjewistische Leninisten (1939).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Otto Bardzetzko (beter bekend als Otto Bark) als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berg, J. van den
Woonachtig: Adelheidstraat 6, Bussum

Berg, Johan Gerke van den, Amsterdam 10-10-1898, Havenarbeider
Woonachtig: Brouwersgracht 171 I, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Havenarbeider. Lid werkcommissie voor Economische Aangelegenheden R.S.A.P. in 1938. Kandidaat R.S.A.P. gemeenteraad en Provinciale Staten (1939). Bestuur A.V.V.O. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Berg, Johannes van den
Woonachtig: Raamstraat 78, Delft

Berg, Johannes Frederik van den, Middelburg 14-7-1896, Kleermaker
Woonachtig: Spinozastraat 3, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 24-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij had voor Tjerk Kloostra een stencilmachine in bewaring.

Berg, Max van den, Amsterdam 1-1-1927
Woonachtig: De Clercqstraat 59 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Berg, Pieter Philippus van den, Maasland 21-4-1886, Bouwkundige
Woonachtig: Jacob van der Doesstraat 100, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Anti-militarist.
Gearresteerd: 13-8-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door de Haagse Politie Inlichtingendienst aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Den Haag 28-8-1940
Opmerkingen: Hij was in 1912 tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘opzettelijke brandstichting’. In 1924 woonde hij in Oberhausen, de geboorteplaats van zijn vrouw, en van 1926 tot 1931 in Brussel en vestigde zich daarna in Den Haag. In Oranjehotel vermoord. De Duitsers gaven als doodsoorzaak aan dat hij zelfmoord had gepleegd door vanaf de eerste verdieping van een trap af gesprongen zou zijn. Er was echter geen enkele aanleiding voor hem om zelfmoord te plegen, zodat het vrijwel zeker is dat hij door de Duitsers vermoord is. Hij was de eerste Nederlander die tijdens de bezetting door de Duitse bezetter vermoord werd.
Verantwoordelijkheid: Burgemeester De Monchy gaf in 1935 opdracht aan hoofdcommissaris Nicolaas van der Meij om de Haagse Politie Inlichtingendienst een samenwerking aan te laten gaan met de Gestapo in Wuppertal. De Monchy wist dat dit buitengewoon onethisch was en daarom werden de politiemannenzangvereniging ‘Entre nous’ en de ‘Polizei Gesang Verein Wuppertal’ als dekmantel gebruikt. Om dit mogelijk te maken werd het bestuur van Entre Nous overgenomen door leden van de Haagse Politie Inlichtingendienst als Marten Slagter, Cornelis Bakker (ook lid van de Generale Staf van het leger) en Jan Hopman, terwijl Johannes Hubertus Veefkind lid werd. Verder werd informatie niet per post verstuurd, maar met een speciale bode naar Wuppertal gebracht, wat de kosten in deze tijd van extreme bezuinigingen van minder dan 10 cent per brief opdreef naar het duizendvoudige, om zo de registratie van het briefverkeer door de postkamer te vermijden. In deze samenwerking werden namen van communisten aan de Gestapo doorgegeven. In Wuppertal werd het contact met Kurt Hermann August Döring gelegd, die De Monchy in mei 1940 als een van de eerste Sicherheitsdienstmannen in Nederland in Den Haag mocht verwelkomen.

Berg, Simon van den, Amsterdam 31-12-1899, Diamantsnijder
Woonachtig: Ingogostraat 12 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Buurtsecretaris S.T.F. (1933).
Gearresteerd: 14-5-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork, Bergen-Belsen
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Berg, Simon van den, Den Haag 29-4-1918, Tabaksnijder
Woonachtig: Stortenbekerstraat 21, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: <1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegen
Overleden: Siegen 17-6-1945
Opmerkingen: Na bevrijding overleden aan gevolgen van gevangenschap.

Berg, Theodorus Johannes van den (Theo), Rotterdam 29-11-1905, Smid
Woonachtig: Ripperdapark 14, Haarlem
Godsdienst: Rooms Katholiek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Diende in het Spaanse Regeringsleger.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Berg, Willij, Steenwijk 14-6-1919, Journaliste
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 17 / Corellistraat 12, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 1943, vrijgelaten 1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg
Opmerkingen: In hetzelfde pand woonde enige verdiepingen hoger Hermina Lamberdina Harmsen. Zij was koerierster. Zij werd tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Berge, Lourens van den, Rotterdam 5-1-1904, Bakker
Woonachtig: Schildstraat 42 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum 10-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Izaäk Hendrik Ruppert zat drie weken bij hem ondergedoken. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Bergen, Isaäc Simon van (Ies), Weesp 5-7-1906, Bakker
Woonachtig: Halmaheirastraat 4 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 28-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Auschwitz
Overleden: Polen 31-3-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had in de Spaanse burgeroorlog een arm verloren. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij was actief in de groep van Jan Hendrik van Gilse. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht kommunistischer Tätigkeit’.

Bergen-Diamant, Nora van (Noor, Mick), Amsterdam 13-4-1912, Verpleegster
Woonachtig: Halmaheirastraat 4 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Door haar huwelijk met Isaäc Simon van Bergen was zij stateloos. Zij was koerierster voor de groep van Cornelis Verhoeve en anderen. Door een later huwelijk heeft zij het Nederlanderschap terug gekregen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Berger, Jakob Mendel, Sokolniki (Rusland) 18-4-1908
Woonachtig: Hoek van Holland (Rotterdam)
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-6-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden, is hij een van de vier die niet op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst stonden; mogelijk is dat een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere

Berger, Wilhelm August, Merzdorf (Duitsland) 19-5-1912, Slager
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 177 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 1944
Gevangenschap in: Neuengamme, Minden
Overleden: Duitsland 7-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit

Bergh, Elbert van den, Den Haag 23-12-1907, Stoffeerder
Woonachtig: Bruinbankstraat 19, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes van den Bergh.
Godsdienst: Doopsgezind
Gearresteerd: 1941, vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bergh, Johannes van den, Den Haag 29-9-1895, Stoffeerder
Woonachtig: Aucubastraat 18, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Elbert van den Bergh.
Godsdienst: Doopsgezind
Gearresteerd: 1941, vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bergh, Petronella Cornelia van den, Vreeswijk aan de Lek 16-3-1903
Woonachtig: Rijssen
Gearresteerd: 11-10-1943
Gevangenschap in: Haaren
Overleden: Haaren 13-2-44 Doodgeschoten
Opmerkingen: Zij verbleef in Rijssen in een zomerhuisje, waar door Rachmad Koesoemobroto en Petronella van de Peppel Joodse kinderen werden ondergebracht. Het onderduikadres in het zomerhuisje werd door de Sicherheitsdienst ontdekt en er volgde een inval. De kinderen werden afgevoerd naar Westerbork en Petronella werd gearresteerd. Zij werd per trein naar Scheveningen overgebracht, maar sprong onderweg uit de trein. Ze werd zwaar gewond naar een ziekenhuis overgebracht. Na voldoende hersteld te zijn werd zij in de politiegevangenis in Haaren opgesloten. Zij wuifde van haar cel naar een gevangene die gelucht werd, wat niet toegestaan was. De Nederlandse bewaker Frits Hoogland schoot op haar, waarbij zij in de halsslagader werd getroffen en vrijwel onmiddellijk overleed.

Berghuis, Jan, Groningen 19-5-1903, Chauffeur
Woonachtig: Emmaplein 52, Deventer
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Berghuis-Langevoort, Harmina Maria, Deventer 26-11-1904
Woonachtig: Emmaplein 52, Deventer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bergmeijer, Evert, Zutphen 7-8-1913, Monteur
Woonachtig: Baankstraat 31 B, Zutphen

Bergsma, Nicolaas Johannes (P. Heijne, Ko, Nico), Amsterdam 3-5-1910, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Vrolikstraat 226 / Bladstraat 36, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte met Gerrit van den Bosch en Jaap Brandenburg deel uit van het reserve partijbestuur van de CPN dat op 15 mei 1940 was gevormd voor het geval het eerste bestuur gearresteerd zou worden. . Hij had een vals persoonsbewijs ten name van P. Heyne. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij heeft leiding aan het communistisch verzet gegeven in achtereenvolgens Groningen en Friesland, het Gooi en Utrecht. Hij stond in rechtstreeks contact met Gerrit Kastein en Gerben Wagenaar voor het plegen van sabotagedaden in heel Nederland. Hij was contactman voor Piet Wapperom voor het plegen van landelijke sabotagedaden als bomaanslagen. Hij werd in Utrecht gearresteerd door de Rotterdamse Sicherheitsdienst in het kader van een uitbreiding van het onderzoek naar de Nederlandse Volksmilitie. Door de arrestatie van Bergsma kon ook Piet Wapperom in Utrecht gearresteerd worden toen die daar een afspraak met Bergsma had. Beiden werden onmiddellijk naar Rotterdam overgebracht en zwaar mishandeld door de Sicherheitsdienst.

Bergwerff, Willem, Rotterdam 19-4-1920
Woonachtig: Den Hertogstraat 3, Rotterdam
Gearresteerd: 4-7-1941, vrijgekomen 25-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege ‘communistische uitlatingen’.

Berk, Hendrik Pieter, Amsterdam 9-4-1891, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Nicolaas Beetsstraat 88 III, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Chauffeur. Communist. Vraagt paspoort aan (1927).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 20-5-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Duitse tuchthuizen, Bonn
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Berk-Drukker, Geertruida (Greta), Amsterdam 24-7-1893
Woonachtig: Nicolaas Beetstraat 88 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Herman en Pieter Johan Drukker.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: In 1931 in Rusland als beste werker I.R.H.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Berk, Marinus (Rinus), Wamel 29-5-1909, Schippersknecht
Woonachtig: Krommeniestraat 12 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij huwde na de oorlog met Elisabeth Bakker

Berkel, Cornelis Johannes van (Kees), Utrecht 9-10-1901, Sigarenmaker
Woonachtig: Lauwerecht 108, Utrecht
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Districtbestuur C.P.N. (1937). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 15-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Berkum, Johannes, Alkmaar 21-5-1889, Sigarenmaker
Woonachtig: Uit den Boschstraat 28, Alkmaar
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Sigarenmaker. 1e Penningmeester P.A.S. (1939). Penningmeester afdeling R.S.A.P. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 2-2-1945
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘RSAP. Angeh. [Angehörige]’
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Berlijn, Jacob Levie, Alkmaar 30-11-1897, Kleermaker
Woonachtig: Javastraat 201 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Elisabeth Bril-Berlijn.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris afdeling R.V.O.-kleermakers (1933).
Aktion CPN: Waarschijnlijk stond hij vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gearresteerd: 8-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-8-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met de Aktion CPN, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Berlijn, Johannes (Jan), Amsterdam 20-2-1892, Stoker
Woonachtig: Tidorestraat 26, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Vught, Buchenwald, Flossenbürg, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 9-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Bertrand, J. (Sjefke), 1-10-1913
Woonachtig: Limburg
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bertrand, Peter Jozef, Aken (Duitsland) 20-6-1902
Woonachtig: Vaals
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Uit Aken gevlucht; was communistisch leider. Herbergt Duitse communisten. Voorzitter afdeling Vaals der C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 24-9-1940, vrijgekomen 7-1943
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Hamm, Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij werd in opdracht van de Sicherheitsdienst uit Aken gearresteerd. Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt. Hij werd tijdens een proces in Hamm tot een tuchthuisstraf veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: De Politie Inlichtingendiensten in Zuid-Limburg, dus ook die van Vaals, werkten voor en tijdens de oorlog nauw samen met de Gestapo in Aken; burgemeester Hubertus Rhoen was medeverantwoordelijk omdat hij al voor de oorlog of in het begin van de oorlog de gegevens van Bertrand in handen van de Gestapo speelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Besamusca, Hermanus, Utrecht 17-12-1913, Granietwerker
Woonachtig: Abel Tasmanstraat 33, Utrecht
Gearresteerd: 22-9-1944
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: Utrecht 23-9-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was koerier voor en verspreider van De Waarheid.

Beth, David, Amsterdam 11-2-1892, Gevogelte handelaar
Woonachtig: Afrikanerplein 43 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Bestuur afdeling V.V.S.U. (1934).
Gearresteerd: 24-7-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Bethlem, Pieter, Wormerveer 29-9-1896, Bankwerker
Woonachtig: Riouwstraat 17, Wormerveer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bettinger-Rentmeister, Maria, Sterkrade (bij Oberhausen, Duitsland) 27-1-1905
Woonachtig: Roggeveenstraat 6, Amsterdam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Wilhelm Bettinger, maar had een relatie met Friedrich Wilhelm Beuttel .
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 7-1940
Gevangenschap in: Hamm, Anrath
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit. Zij vluchtte in 1934 naar Parijs en vestigde zich in 1936 in Nederland. Zij was in Nederland betrokken bij de Internationale Rode Hulp. Haar echtgenoot Wilhelm Bettinger zat van 1937 tot 1939 in een Duitse gevangenis. Haar echtgenoot zat in Duitsland, maar haar relatie Friedrich Wilhelm Beuttel verbleef op hetzelfde adres. Zij was zowel voor de oorlog als het eerste begin van de bezetting betrokken bij het produceren en smokkelen van illegale lectuur naar Duitsland. Zij werd in juli 1940 met hulp van de Nederlandse overheid door de Sicherheitsdienst gearresteerd tijdens een actie tegen naar Nederland gevluchte Duitse communisten; zij werd op 12 juli 1940 uit het bevolkingsregister naar Duitsland afgeschreven. Zij werd in Duitsland veroordeeld vanwege ‘Vorbereitung zum Hochverrat’.

Beuker, Peter (Piet), Utrecht 18-8-1903, Reiziger
Woonachtig: Peizermade
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Reiziger. Communist. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Voorzitter afdeling C.P.N. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).
Opmerkingen: Meteen bij het begin van de bezetting begon hij met het stencilen van het blad Alarm. Op een onbekende datum, vermoedelijk in 1941, is er een poging geweest om hem te arresteren, maar kon tijdig naar zijn schoonouders vluchten die tien meter verderop woonden. Op Koninginnedag 31 augustus 1941 verspreidde hij op de markt in Groningen pamfletten door ze via een opengeknipte broekzak en zijn broekspijpen op straat te laten vallen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beuker-Haupt, Trijntje (Tinie), Groningen 6-3-1907
Woonachtig: Peizermade
Verwantschap: Zij was een broer van Arnold Haupt.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van Peter. Kandidate gemeenteraad voor de C.P.N. (1935, 1939).
Opmerkingen: Meteen bij het begin van de bezetting begon zij met het stencilen van het blad Alarm. Op Koninginnedag 31 augustus 1941 verspreidde zij op de markt in Groningen pamfletten door ze van onder haar lange rok op straat te laten vallen.

Beukman, Hermanus Hendrik, Wijk aan Zee en Duin 27-2-1899, Arbeider
Woonachtig: Heemskerkerweg 16, Beverwijk
Verwantschap: Hij was de vader van Johannes Hermanus Beukman.
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.P.N. Kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 18-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Kottern, Dachau
Overleden: Dachau 23-2-1945
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. Betät. [Betätigung]’.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Beukman-Rumping, Maria, Wijk aan Zee 16-1-1903
Woonachtig: Heemskerkerweg 16, Beverwijk
Verwantschap: Zij was de moeder van Johannes Hermanus Beukman en een zuster van Wilhelmus Simon Rumping.
Gearresteerd: 7-1944
Gevangenschap in: Darmstadt
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beukman, Johannes Hermanus, Beverwijk 23-4-1926, Betonijzervlechter
Woonachtig: Heemskerkerweg 16, Beverwijk
Verwantschap: Hij was een zoon van Hermanus Hendrik en Maria Beukman-Rumping.
Gearresteerd: 12-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Meppen
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Opmerkingen: Bij arrestatie had hij een wapen in bezit.

Beumer, Johannes, Amsterdam 29-3-1917, Los werkman
Woonachtig: Tollensstraat 72 II achter, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op dezelfde verdieping van het pand woonde Gerrit Jan Willem Klootwijk.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beumer-Ronday, Geertrui (Truus), Amsterdam 24-12-1918
Woonachtig: Tollensstraat 72 II achter, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beunder, Jan, Rotterdam 13-7-1912, Kantoorbediende
Woonachtig: Pleinweg 137 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Rotterdam 3-6-1951
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Verdächtig den Verbleib einem von S.D. gesuchten Person zu wissen’. Overleden ten gevolge van gevangenschap.

Beuttel, Friedrich Wilhelm (Robert), Durlach 10-8-1900, Kleermaker
Woonachtig: Roggeveenstraat 6, Amsterdam
Verwantschap: Hij had een relatie met Maria Bettinger-Rentmeister.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Keulen
Overleden: Keulen 27-7-1944
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij werd in 1932 voor de KPD lid van de Hessische landdag. In 1934 vluchtte hij naar Parijs en vestigde zich vervolgens in Amsterdam, waar hij in de illegale leiding van de KPD kwam. Zijn schuilnaam was Robert. Hij woonde samen met Maria Bettinger-Rentmeister, wier echtgenoot in Duitsland verbleef. In 1942 deed hij zich voor als Nederlandse arbeider die vrijwillig in Duitsland kwam werken. Vanuit eerst Durlach en vervolgens Berlijn werkte hij met Wilhelm Knöchel samen om opnieuw een binnenlandse KPD-leiding op te bouwen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1959 een dossier over hem samen (waarbij zijn naam foutief werd geschreven als Beutel); blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Beuving, Martin, Dakdekker
Woonachtig: Mendelssohnstraat 34, Leeuwarden
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Opmerkingen: Hij volgde in mei/juni 1940 Henk Sterringa op in de Gemeenteraad; zijn geloofsbrief werd aanvaard, maar kon niet meer aan vergaderingen deelnemen, omdat de Duitsers verordenden dat alle linkse raadsleden uit de gemeenteraden verwijderd moesten worden. Hij dook onder bij Fedde Herder. Hij verspreidde Het Noorderlicht.

Beuzemaker, Adriana Christina Juliana (Noen), Amsterdam 9-5-1909
Woonachtig: Predikherenkerkhof 6 bis / Weteringschans 107, Utrecht / Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Johannes Nicolaas en Nicolaas Beuzemaker en een schoonzuster van Petronella Beuzemaker-Appel. Zij huwde na de oorlog met Wijbrand van Apeldoorn.
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Weteringschans, Düsseldorf, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was betrokken bij de ondergrondse communistische organisatie in het concentratiekamp Ravensbrück. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: Zij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Beuzemaker, Johannes Nicolaas, Amsterdam 10-2-1899, Onderwijzer
Woonachtig: Maasstraat 68 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Adriana Christina Juliana en Nicolaas Beuzemaker en een zwager van Petronella Beuzemaker-Appel.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Beuzemaker, Nicolaas (Ko), Amsterdam 6-12-1902, Onderwijzer
Woonachtig: Weteringschans 107 boven, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Adriana Christina Juliana en Johannes Nicolaas Beuzemaker.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Leeft samen met B.A. Dikker. Partijraad C.P.H. namens jeugdorganisatie (1924). Medewerker Klassenstrijd (1925). Communistisch onderwijskracht (1929). Bestuur C.P.H. (1928). Spreekt voor W.A.C. (Amsterdam 1932). Politiek bureau C.P.H. (1935). Voorzitter C.P.N. (1938, 1939). Lid Provinciale Staten van Noord-Holland. Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen (1937). Lid van Partijschoolcommissie van C.P. (1926). Houdt in 1938 rede op congres N.J.F. Redactie Nieuwe Tijd. Leiding redactie De Tribune (1934). Centrale Raad I.R.H. (1926). Redactie Politiek en Cultuur. Hoofdbestuurslid De Zaaier (1929). Spreekt voor S.V.A. Amsterdam (1933). Gemeenteraad Amsterdam (1938). Spreker op T.B.N.-bijeenkomst (Leeuwarden 1938). Secretaris van de Communistische Jeugdbond De Zaaier (1926). Spreekt bij herdenking Parijse Commune (Amsterdam 1926). Amsterdam. Kantoorbediende. Secretaris hoofdbestuur De Zaaier. Lid van Agitprop (1928) en voorzitter van C.P.N. (1936). Aanwezig bij R.U.P.-congres te Brussel (1936)
Gearresteerd: 10-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Hij was redacteur en organisator van De Waarheid. Hij werd in Leersum bij een persoonsbewijscontrole gearresteerd. Bij verhoren toonde hij zich bereid om de leiding van de CPN in handen van de Sicherheitsdienst te spelen als die beloofde zijn vrouw te sparen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst in 1957 een dossier over hem samen, dat refereerde werd bijgehouden tot 1967; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Beuzemaker-Appel, Petronella, Amsterdam 19-6-1915, Verkoopster
Woonachtig: Weteringschans 107 boven, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een schoonzuster van Adriana Christina Juliana en Johannes Nicolaas Beuzemaker.
Gearresteerd: 10-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in Leersum bij een persoonsbewijscontrole gearresteerd. Haar gearresteerde echtgenoot Nicolaas Beuzemaker toonde hij zich tijdens verhoren bereid om de leiding van de CPN in handen van de Sicherheitsdienst te spelen als die beloofde zijn vrouw Petronella te sparen. Desondanks werd zij naar een concentratiekamp gestuurd, wat moeilijk als ‘sparen’ uitgelegd kan worden. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Beveren, André van, Zaandam 24-10-1921, Papierhandelaar
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 312, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd op 9 oktober 1940 na aangifte door enkele NSB’ers aangehouden omdat hij ‘Oranje boven’ en enkele andere ‘vaderlandsche liederen’ op de Heilige Weg ten gehore had gebracht. Bij de omstanders waren enkele leden van de Nederlandsche Unie die ontkenden dat ‘Oranje boven’ was gezongen. Na enige uren werd Van Beveren heen gezonden. In Neuengamme gaf hij op dat hij lid was van de Nederlandsche Unie.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bevers, Lambertus Josephus, Oss 3-5-1907
Woonachtig: Oss
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Beverwijk, Cornelis Rudolph (Opa Pukkie), Amsterdam 3-10-1893, Kelner
Woonachtig: Da Costakade 177 III voor, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Roelof Beverwijk.
Gevangenschap in: Amersfoort

Beverwijk, Roelof (Bob), Steenwijk 25-11-1888, Stuurman
Woonachtig: Spaarnestraat 117, Amersfoort
Verwantschap: Hij was de vader van Cornelis Rudolph Beverwijk.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 15-1-1945
Gevangenschap in: Soest, Weteringschans, Utrecht
Overleden: Utrecht 30-1-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij bracht onderduikers onder en zorgde voor bonkaarten. Hij trad toe tot de mil. Hij beheerde een wapendepot. Hij bevrijdde politieke gevangenen uit Vught.

Bezemer, Marius, Oude Tonge 15-7-1898, Schipper
Woonachtig: Pimpernelstraat 7 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Schipper. Communist. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Bie, Hendricus Abraham Johannes de, Den Haag 12-8-1893, Meubelhandelaar
Woonachtig: Brielle
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Wilhelmus Arie de Bie en een oomzegger van Louis de Visser.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Meubelhandelaar. Zou familie zijn van L. de Visser. Verdacht van stille propaganda.

Bie, Jacobus Wilhelmus Arie de, Den Haag 31-12-1900, Bouwkundig opzichter
Woonachtig: Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Hendricus Abraham Johannes de Bie en een oomzegger van Louis de Visser.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Biel, Popko, Sappemeer 23-10-1891, Winkelier
Woonachtig: Wilhelminastraat 31, Sappemeer
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad Sappemeer (1923, 1927, 1935). Gemeenteraad voor C.P.H. (1931). Secretaris afdeling Hoogezand-Sappemeer der C.P.H. (1924).
Gearresteerd: 9-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 20-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Betätigung für die KPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bierens, Jacob (Van Wijnhoven), Rotterdam 18-7-1908, Instrumentmaker
Woonachtig: Rochussenstraat 273 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Monteur. Communist. Hoofdbestuurslid N.R.H. (1937). Partijbestuur C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bierens de Haan, Justus, Amoy (China) 29-12-1919
Woonachtig: Schiedamschesingel 33, Rotterdam
Godsdienst: Doopsgezind

Bijkerk, Roelof, Losser 3-11-1907, Textielarbeider
Woonachtig: Gronauschestraat 31, Enschede
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Dient in Internationale Brigade Spanje en wordt luitenant. Inbreker. Keert in 1937 terug.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bijl, Elizabeth, Amsterdam 21-2-1917, Naaister
Woonachtig: Kuiperstraat 113 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Lambertus en Gertrud Bijl-Van Lier.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Zij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst), geassisteerd door de Amsterdamse rechercheur Jan van der Hoek van de dienst Joodsche Zaken, gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Zij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.

Bijl, Jacob, Arnhem 10-2-1897, Machinist
Woonachtig: Laakkade 252, Den Haag
Verwantschap: Hij was de vader van Jacob en Willem Bijl.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Machinist N.S. C.P.H. Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930.
Gearresteerd: 6-3-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Natzweiler, Kotten, Leonberg
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte bij het verspreiden van De Vonk samen met Leen Vogel. Hij werd door de vooroorlogse Haagse politiemannen, lid van de Documentatiedienst, Jilis van der Weerd en Cornelis Heijnis gearresteerd. Hij werd ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 10 jaar tuchthuis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijl, Jacob, Haarlem 29-2-1920, Timmerman
Woonachtig: Laakkade 252, Den Haag
Godsdienst: Geen
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacob Bijl en broer van Willem Bijl.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijl, Lambertus, Amsterdam 11-7-1894, Broodbakker
Woonachtig: Kuiperstraat 113 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Elizabeth Bijl
Gearresteerd: Datum onbekend
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie gearresteerd. Zijn arrestatiedatum is vermoedelijk gelijk aan die van zijn echtgenote.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijl-Van Lier, Gertrud, Duisburg (Duitsland) 25-12-1896
Woonachtig: Kuiperstraat 113 III, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Elizabeth Bijl.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Zij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst), geassisteerd door de Amsterdamse rechercheur Jan van der Hoek van de dienst Joodsche Zaken, gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Zij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.

Bijl, Willem, Amsterdam 31-12-1915, Typograaf
Woonachtig: Rozemarijnstraat 4, Haarlem
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacob Bijl en broer van Jacob Bijl.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijleveld, Willem, Delft 27-4-1925
Gearresteerd: 5-5-1943, vrijgelaten 6-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bijlsma, Hille, Leeuwarden 27-10-1911, Koopman
Woonachtig: Leeuwarden
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijmholdt, Hendrik, Gasselternijveen 13-4-1910, Constructiewerker
Woonachtig: Sparrenstraat 33, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Was in krijgsdienst in Spanje.
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Bijmholdt, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1955 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bijsterveld, Hubertus Marinus, Woensel 31-10-1911, Opperman
Woonachtig: Heekstraat 22, Weert
Godsdienst: Rooms Katholiek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 9-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 5-3-1945
Opmerkingen: Hij was stateloos. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Deutschf. Äusser [Duitsvijandige uiting]’.

Bink, Franciscus Joseph (Frans), Amsterdam 9-6-1924, Fietsjongen
Woonachtig: Tuinstraat 23, Amsterdam

Binsbergen, Marion Philippa van, Amsterdam 7-11-1920
Woonachtig: Stadionkade 34 III, Amsterdam
Opmerkingen: Zij hielp Joden onderduiken. Zij werkte samen met Karel Emanuel Poons en de bewoners van de villa ‘‘t Hooge Nest’ (de families Brandes en Brilleslijper) in Naarden. Zij schoot een politieman dood die een gezin van Joodse onderduikers dreigde te ontdekken; het lijk werd samen met Karel Poons weggewerkt bovenop het lichaam in een voor begraving reeds gecontroleerde kist bij een uitvaartverzorger.

Binsbergen, Michiel Dirk Jan van, Amsterdam 4-5-1912, Schilder
Woonachtig: Mercatorstraat 139 I, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 24-3-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd kort na middernacht gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Van Egmond van de Inlichtingendienst uit de Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Emigranten beherbergt’.

Binsma, Minne Auke, Leeuwarden 9-1-1905, Directeur rusthuis
Woonachtig: Huizum

Bizino, Wilhelm August (Willem), Rotterdam 27-8-1893, Pantryman
Woonachtig: Van der Sluysstraat 18 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blaak, Hendrik, Valthermond 3-12-1897, Arbeider
Woonachtig: Valthermond
Lid: Hij was oorspronkelijk anarchist.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arbeider. Anarchist. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blaak, Siebolt Hendrik (Siep), Groningen 2-2-1905, Handelsreiziger
Woonachtig: Bergstraat 5, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Reiziger. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgelaten in 1941
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blaazer, Jacob de, Haarlem 4-5-1906, Scheepswerktuigkundige
Woonachtig: Harstenhoekstraat 51, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 2-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Dachau, Waigolshausen
Opmerkingen: Willem Arend Herder zat bij hem ondergedoken. Hij werkt begin 1945 aan de Duitse spoorrails, waarvoor hij in het buitenkamp Waigolshausen was ondergebracht.

Blanes, Johan Louis, Amsterdam 17-7-1916, Rijwielshersteller
Woonachtig: Merwedeplein 58 II, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Buchenwald, Lublin-Majdanek, Mauthausen
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde het echtpaar Jan Bernardus en Margaretha Anna Elize Bolman-Wiessing. Hij werd tegelijk met Jan Bernardus Bolman gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blanes-Barkhuijsen, Johanna Wilhelmina, Amsterdam 26-10-1916
Woonachtig: Merwedeplein 58 II, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Blank, Hendrik, Krommenie 4-11-1888, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Zuiderhoofdstraat 73, Krommenie
Gearresteerd: 1-5-1943
Overleden: Amsterdam 2-5-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd en gefusilleerd vanwege de April-mei staking. Burgemeester Jongsma gaf zijn naam door aan de Sicherheitsdienst na de directie van zijn werkgevend bedrijf Verblifa geconsulteerd te hebben wie het best doodgeschoten kon worden. Er werden 13 personen gearresteerd; vier personen, allemaal communisten, werden gefusilleerd.

Blanke, Frederik Christoff, Termunten 10-11-1885, Handelsreiziger
Woonachtig: Reinier Claeszenstraat 57, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Henderika Geessina Blanke.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Werkt onder middenstanders.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Blauw, Antje (Sigrid Hak-Koks, Ans), Obdam 31-1-1908, Verpleegster
Woonachtig: Nicolaas Beetsstraat 108 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 8-1944
Gevangenschap in: Auschwitz
Opmerkingen: Ondanks dat ze niet-Joods was, kwam zij in Auschwitz terecht.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Blazer, Carel Adriaan, Amsterdam 16-6-1911, Werktuigkundige
Woonachtig: Keizersgracht 522, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Johanna Henriëtte Presburg-Blazer. Hij is in 1950 gehuwd met Meavedea Dekker.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Hij was lid van de Ondergedoken Camera.
Gearresteerd: 4-1943, vrijgekomen 10-2-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij had voor de oorlog een relatie met Rebekka Brilleslijper. Hij was een buurman van Christiaan Hendrik Beekman. Hij behoorde bij de groep van Christian Corneille Dutilh. Hij maakte reproducties van Duitse documenten, zodat die vervalst konden worden. Hij was betrokken bij de persoonsbewijs Centrale waarvoor hij persoonsbewijzen en andere documenten vervalste. Hij werd na zijn ter dood veroordeling vanwege het maken van micronegatieven van foto’s van spionageresultaten van Dutilh bevrijd door een groep met o.a. Jan Bons. Hij dook vervolgens bij Jan Bons onder. Hij werd gearresteerd op de Keizersgracht 522.

Blazer, Samuel, Rotterdam 2-10-1903, Naturalist
Woonachtig: Schieweg 231 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Bleeker, Jacobus Hendrikus, Amsterdam 20-12-1910, Timmerman
Woonachtig: Groen van Prinsterenstraat 106, Amsterdam
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 7-4-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Duitse tuchthuizen, Bonn
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Hij werd gearresteerd door de rechercheurs Kaaij en De Gruijter, die bij de Sicherheitspolizei waren gedetacheerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bleeker, Sjerp (Seb), Zaandam 18-3-1922, Werkman
Woonachtig: Valkstraat 45, Zaandam
Gearresteerd: <5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bleeker, Willem, Assendelft 19-6-1912, Kapper
Woonachtig: Noorder Hoofdstraat 90, Krommenie
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris E.M.M. [Eenheid Maakt Macht] (1936).
Gearresteerd: 11-12-1942, vrijgelaten 8-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij in zijn woning onderdak had geboden aan twee ondergedoken Amsterdamse Joden. Tegelijk met Bleeker werden nog vijf andere helpers gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bleekveld, Simon (Nieuwstraten), Amsterdam 7-12-1906, Reiziger
Woonachtig: Albert Cuypstraat 242 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Algemeen bestuur Film- en Theaterbond (1936).
Gearresteerd: 30-6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-1-1943
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog onder de naam Nieuwstraten lid van de CPN. Hij werd door politieagent Jesse in opdracht van de Sicherheitsdienst tegelijk met Nathan Snoek gearresteerd. Hij was om onbekende redenen ook al in februari 1942 gearresteerd geweest.

Bleijie, Wilhelmus Theodorus, Den Haag 21-7-1907, Huisschilder
Woonachtig: Drebbelstraat 25, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Johannes Cornelis Felix en Anna Antonia van Wingerden. Hij was voor de oorlog actief in het Comité Hulp aan Spanje en de Internationale Roode Hulp. Hij verspreidde De Waarheid. Hij ontvreemdde een portemonnaie met 24 gulden van een Duitse militair. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden. Inlichtingendienstman Veefkind kwam zijn overlijden persoonlijk aan huis melden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Bleijie-Hensen, Elisabeth Maria Josephina, Den Haag 28-1-1908
Woonachtig: Drebbelstraat 25, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 30-10-1941, vrijgekomen ~20-11-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij was een buurvrouw van Johannes Cornelis Felix en Anna Antonia van Wingerden.

Blekman, Hermanus (Herman), Haaften 29-7-1916
Woonachtig: Lepelaarstraat 31 bis, Utrecht
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Vanuit zijn woning werd De Waarheid verspreid.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blerk, Gerrit Johannes Marinus van, Amsterdam 6-7-1921, Magazijnbediende
Woonachtig: Onderlangs 39, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 16-9-1941
Gevangenschap in: Buchenwald, Lublin-Majdanek, Auschwitz, Flossenbürg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij wordt door leden van de CPN als communistische verzetsman aangeduid, maar geeft in Buchenwald op ‘Verdacht der Betätigung für die Geusen’ (mogelijk misleiding, of een fout door de Duitse gevangene die het moest opschrijven; hij had geen godsdienst, terwijl de Geuzen nagenoeg allemaal hervormd of gereformeerd was).

Bliekendaal, Gijsbertus, Amersfoort 11-6-1888, Bankwerker NS
Jozef Israëlsstraat 2, Amersfoort
Woonachtig:
Gearresteerd: 18-2-1942
Opmerkingen: Hij werkte samen met Hendrik Koelewijn, Albert Jan Weertman, Gijsbertus Bliekendaal, Lammert Frankena en Jan Reijmerink.

Blits, Soesman, Amsterdam 10-7-1884, Meubelmaker
Woonachtig: Majubastraat 23 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-4-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 21-5-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werkte bij De Bijenkorf en was een van de drie personen die bij dat bedrijf de Februaristaking tot stand brachten.

Blitz, Aron (Arie), Amsterdam 24-2-1869, Diamantbewerker
Woonachtig: Transvaalstraat 52 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Liberaal Joods
Gearresteerd: 6-9-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Apeldoorn, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 17-9-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: In hetzelfde pand een verdieping hoger woonde Gerrit Abraham van Weeren; hij was een buurman van Meijer Gompertz. Hij was ziekelijk en werd daarom op 9-9-1943 vanuit Westerbork naar verpleeginrichting in Apeldoorn overgebracht, waarna transport naar Auschwitz volgde.

Bloem, Gabe, Rotterdam 23-12-1902, Trambestuurder
Woonachtig: Wandeloordstraat 85, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Conducteur R.E.T. Vakgroepfunctionaris C.P.N. (1938).Rotterdam. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gearresteerd: eerste arrestatie 9-8-1941, vrijgekomen 4-1942, tweede arrestatie 2-12-1943, vrijgekomen 11-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bloem-Paul, Niesje Neeltje (Mia), Bergschenhoek 10-3-1904
Woonachtig: Wandeloordstraat 85, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Districtsbestuur C.P.N. Zuid-Holland (1937). Spreker. Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 8-8-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Zij werd tijdens een afspraak meteen Haagse communistische verzetsman gearresteerd door Inlichtingendienstman Veefkind en vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Zij werd in het Oranjehotel door Sicherheitsdienstman Lange met vuist in het zicht en op de onderkin geslagen, tegen het achterwerk geschopt en de oren omgedraaid. Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bloemendal, Abraham Hartog Marcus, Rotterdam 10-11-1904, Kleermaker
Woonachtig: Meidoornstraat 51 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Politiek secretaris C.P.N. afdeling Rotterdam. Noord (1939). Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 11-5-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 7-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Ondanks dat hij al gestorven was stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden. Volgens meestal valse Duitse opgave bij ontvluchtingspoging doodgeschoten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bloemgarten, Rudolf (Rudi), Maastricht 7-5-1920, Student medicijnen
Woonachtig: Meerhuizenstraat 12 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 13-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-7-1943 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de verzetsgroep Rattenkruid van Willem Arondeus. Hij nam deel aan de aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister. Hij werkte regelmatig samen met leden van de groep CS6, waarbij onder andere sabotage aan spoorlijnen werd gepleegd en de bioscoop op het Rembrandtplein in Amsterdam in brand werd gestoken. Er was een poging om hem op 8 april 1943 te arresteren, maar hij wist te ontkomen door de wachtmeester van de marechaussee dood te schieten. Hij werd in Voorburg gearresteerd.

Bloemkoper, Izak (Ies), Den Haag 20-6-1913, Winkelbediende
Woonachtig: Van Hogenhoucklaan 74, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Blok, Bastiaan (Bas), Rotterdam 14-12-1911, Chauffeur
Woonachtig: Wieringerstraat 20 C, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 21-12-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd in bureau Haagsche Veer opgesloten ten behoeve van Sicherheitsdienstman Richter. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Illegale Hilfe’; als politieke partij stond aangegeven S.D.A.P., maar de Rotterdamse communisten gaven na de oorlog aan dat hij aan het communistisch verzet deel nam.

Blok, Hendrikus Dominicus, Rotterdam 18-5-1914, Matroos
Woonachtig: Jaersveltstraat 16 B, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: < 2-1945
Gevangenschap in Noordsingel Rotterdam
Overleden: Rotterdam 20-2-1945 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was een buurman van Joseph Roukens.

Blok-Boomsluiter, Christina Arendje, Rotterdam 8-12-1907
Woonachtig: Jaersveltstraat 16 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Zij is omstreeks 1940 gescheiden van Gerrit Joseph Roukens die in 1944 gefusilleerd werd en in 1941 gehuwd met Hendrikus Dominicus Blok. Zij is waarschijnlijk de enige Nederlandse met twee gefusilleerde partners.
Opmerkingen: Zij was een buurvrouw van Joseph Roukens.

Blok, Judith, Den Haag 9-2-1905
Woonachtig: Amsterdamsche Veerkade 24, Den Haag
Verwantschap: Zij was een zuster van Markus Blok.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch

Blok, Jan Andries, Emden (Duitsland) 4-4-1891, Koopman
Woonachtig: C64, Eelderwolde
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: C.P.N. Stond zijn land af voor houden communistische meeting.
Gearresteerd: 7-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 24-6-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de productie van het blad Alarm. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘ill. Tätigkeit CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Blok, Markus, Den Haag 12-7-1903, Koopman
Woonachtig: Amsterdamsche Veerkade 24, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Judith Blok.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Opmerkingen: Hij had zich laten steriliseren om van deportatie vrijgesteld te worden.

Blok, Teunis (Teun), Rotterdam 29-9-1916, Winkelier
Woonachtig: Groote Visscherijstraat 98, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Districtsbestuur V.V.S.U. (1935). Secretaris V.C.O.O. (1938). Streed in Spanje (1938).Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 3-6-1944
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Blok, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blokker, Jan, Holten 24-8-1894, Leraar
Woonachtig: J.P. Sweelinckstraat 20, Deventer
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blokzijl, Berend, Hoogeveen 29-12-1918, Metaaldraaier
Woonachtig: Madoerastraat 49, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jentje Blokzijl. Hij is in 1942 gehuwd met Neeltje Blokzijl-Kuiper.
Opmerkingen: Hij organiseerde verspreiding van De Waarheid binnen metaalbedrijven. Blijkens naoorlogse rapporten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst was hij communist en verzetsdeelnemer.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blokzijl-Kuiper, Neeltje, Harenkarspel 16-10-1921
Woonachtig: Madoerastraat 49, Amsterdam
Verwantschap: Zij is in 1942 gehuwd met Berend Blokzijl.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Blokzijl, Jentje, Amsterdam 28-4-1924
Verwantschap: Zij was een zuster van Berend Blokzijl.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Blom, Cornelis (Cor), Den Haag 29-1-1916, Reizend etaleur, winkelchef
Woonachtig: Jan van Beersstraat 87, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 22-4-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Langenstein
Overleden: Buchenwald/Kdo Langenstein 5-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Lucas Spoor. Arie Kloostra zat bij hem ondergedoken. Hij verzorgde Joodse en andere onderduikers en vervalste persoonsbewijzen. Hij verspreidde daar De Waarheid. Hij dook onder in Dordrecht. Hij werd in Rotterdam gearresteerd.

Blom, Gerrit, Amsterdam 19-2-1877, Briljantslijper
Woonachtig: Slingerbeekstraat 20 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor C.P.N. (1935). Hoofdbestuur E.M.M.
Gearresteerd: 8-4-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 7-5-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij bracht in mei 1940 de CPN-partijbezittingen en documenten in veiligheid.

Blom, Gerrit, Amsterdam 17-4-1909, Badmeester
Woonachtig: Valkenburgerstraat 102A, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Partijcongres C.P.N. (1935). Kandidaat-lid partijbestuur C.P.N. (1936). Bestuur district Noord-Holland-Utrecht (1939).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 23-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Amsterdam, Kleve, Clingelputs Keulen, Rheinbach, Siegburg, Börgermoor, Papenburg, Rottenburg, Ulm
Opmerkingen: Opgepakt bij razzia in Amsterdam op 23 februari 1941, waartegen de Februaristaking het protest was. Blom was mede-organisator van een vanaf december 1940 door de CPN voorbereide staking tegen de beroerde levensomstandigheden, die op 18 februari 1941 had moeten plaats vinden, maar werd uitgesteld. Na de razzia werd de voorbereide staking omgezet in een proteststaking tegen de Jodenvervolging. Hij had bij de bijeenkomst van 24 februari op de Noordermarkt moeten zijn, ware het niet dat hij opgepakt was. De gearresteerde Frans Lavell gaf bij een verhoor door de Sicherheitsdienst zijn naam prijs als medeorganisator van de Februaristaking met de gedachte dat het geen kwaad kon, omdat Blom toch al was opgepakt. Dit leidde ertoe dat de reeds naar Duitsland afgevoerde Blom uit Buchenwald werd teruggehaald, waarna hij tot tien jaar gevangenschap in een tuchthuis werd veroordeeld en aldus kon overleven. (Zijn terughalen is het duidelijkste bewijs dat de CPN al voor de razzia van 22-23 februari de staking georganiseerd had, waarmee de vele geschiedvervalsers die de rol van de CPN proberen te marginaliseren, onderuit worden gehaald. Historici schijnen het logisch te vinden dat Blom vanuit kamp Schoorl de Februaristaking hielp organiseren.)
De twee communisten Meijer Nebig en Gerrit Blom zijn de enige overlevenden van de 300 mannen die bij de razzia van 22-23 februari 1941 opgepakt zijn; de overigen zijn om het leven gekomen: een klein aantal door de mishandelingen in de steengroeve in Buchenwald, de meesten door mishandelingen in de steengroeve in Mauthausen en een vrij groot aantal tijdens hun gevangenschap in Mauthausen door vergassing met koolmonoxide.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Zijn dossier loopt vanaf 1941, waaruit kan worden geconcludeerd dat het organiseren van de Februaristaking door de BVD als een staatsgevaarlijke actie werd beschouwd.

Blom, Jacob, Amsterdam 31-5-1904
Woonachtig: Helmersstraat 21, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Mina Knopper-Blom.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Blom, Johanna (Han), Meppel, 6-11-1918, Verpleegster
Woonachtig: Johannes Camphuijsstraat 171, Den Haag
Verwantschap: Zij huwde na de oorlog met Henrik Jan Hoogen Stoevenbeld.

Blom, Johannes Christiaan, Zwolle 28-3-1899
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Blom, Naatje, Amsterdam 9-5-1912, Naaister
Woonachtig: Oudeschans 19, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Blouw, Otto, Beerta 10-5-1915, Schilder
Woonachtig: Hoofdstraat 30, Nieuweschans
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 18-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Wittenberg, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-9-1943

Bluhm, Barend (Bennie, Beertje), Amsterdam 1-5-1917, Kleermaker
Woonachtig: Blasiusstraat 127 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 7-7-1944, vrijgelaten 5-4-1945
Gevangenschap in: Westerbork
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd, omdat hij zich aan de Arbeitseinsatz had onttrokken.

Blumer, Albert, Tandjong Poera (Nederlandsch Oost Indië) 20-4-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: 1e Helmersstraat 35, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Anti-militarist.
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 6-3-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Siegburg
Opmerkingen: Hij heeft ver voor de oorlog in Moskou gewoond. Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Hij moest in de kistenfabriek Ufer werken, waar hij twee vingers verloor.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boas, Marcus (Max), Amsterdam 25-7-1900, Kantoorbediende
Woonachtig: Rijnstraat 172, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: eerste arrestatie 7-1940, vrijgelaten 9-40; tweede arrestatie 24-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer gearresteerd vanwege het feit dat hij de administratie van de afdeling Zuid in Amsterdam vernietigd had.

Bobrownitzki, Alphons (Fons), Venlo 15-5-1893, Agent textielwaren
Woonachtig: Baarsjesweg 184, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Staat in verbinding met vooraanstaande revolutionairen.
Overleden: Amsterdam 24-9-1943 Zelfmoord
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij zat min of meer ondergedoken in een apart kamertje in het Wilhelmina Gasthuis, waar hij vanwege multiple sclerose was opgenomen; toen het daar te gevaarlijk werd dook hij bij vrienden onder. Hij pleegde zelfmoord om anderen niet meer tot last te zijn, omdat zijn onderduiken en nodige verzorging anderen in gevaar bracht. Zijn leven stond model voor de debuutroman ‘Wie was Hans Boslowits’ van Gerard Kornelis van het Reve bij wiens ouders hij regelmatig over de vloer kwam.

Bock, Antonius Hubertus de, Roermond 18-9-1913, Bouwvakker
Woonachtig: Roermond
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 2-1941, vrijgekomen 7-1941
Opmerkingen: Hij was stateloos. Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
De verzetsman Bock, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Bodde, Folgert Siert, Bellingwolde 20-11-1910
Woonachtig: Bellingwolde
Verwantschap: Hij was een broer van Geert, Harm, Luppo en Pieter Bodde.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bodde, Geert, Beerta 17-1-1902, Arbeider
Woonachtig: Bellingwolde
Verwantschap: Hij was een broer van Folgert Siert, Harm, Luppo en Pieter Bodde.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bodde, Harm, Beerta 5-10-1904, Arbeider
Woonachtig: Bellingwolde
Verwantschap: Hij was een broer van Folgert Siert, Geert, Luppo en Pieter Bodde.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bodde, Luppo, Beerta 26-4-1898, Arbeider
Woonachtig: Bellingwolde
Verwantschap: Hij was een broer van Folgert Siert, Geert, Harm en Pieter Bodde.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bodde, Pieter, Beerta 4-8-1899, Los arbeider
Woonachtig: Op schip tegenover Kalf 118, Zaandam
Verwantschap: Hij was een broer van Folgert Siert, Geert, Harm en Luppo Bodde.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bode, Wilhelm, Mühlhausen (Duitsland) 23-4-1886, Spoorwegwerker
Woonachtig: Makassarstraat 9 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 25-5-1940
Gevangenschap in: Berlin-Moabit, Brandenburg-Görden, Düsseldorf-Derendorf, Güstrow, Brandenburg-Görden
Overleden: Brandenburg-Görden <1945
Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling die in 1933 of iets later naar Nederland kwam. Voor de oorlog werden veel gevluchte Duitse communisten op Vlieland in een interneringskamp gevangen gehouden. De Duitse inval bracht hen in levensgevaar, desondanks liet de Nederlandse regering ze niet vrij. Op 25 mei 1940 deporteerde Duitse bezetter ze naar Duitsland, waar de meesten vermoord zijn. Hij werd kort na zijn overbrenging naar Duitsland aangehouden voor zijn rol bij de groep Wollweber. Hij werd tegelijkertijd met Arie Treurniet tijdens een proces op 8 april 1942 wegens hoogverraad veroordeeld tot acht jaar tuchthuis. Hij is op een onbekend moment in de gevangenis vermoord.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Berlijn waren aangegaan; Karel Henri Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij bij zijn vele bezoeken aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo hem op Bode gewezen heeft.

Bodegraven, Johannes van (Jan), Rotterdam 21-3-1916, Draaier
Woonachtig: Spaanschebocht 51, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 14-1-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Weteringschans, Utrecht, Amersfoort, Neuengamme, Siegburg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Tijdens verhoren werd hij afgeranseld door Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst; hij verloor daardoor een tand. Hij werd tijdens een proces van 20-23 oktober 1942 in Amsterdam ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis. Hij werd op 23-2-1943 van Amsterdam naar Utrecht overgebracht. In Amsersfoort staat als arrestatiereden vermeld ‘CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bodegraven, Teunis Johannes van, Rotterdam 15-1-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Oranjeboomstraat 258 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort werd vermeld ‘C.P.N.

Bodegraven, Willem Franciscus van (Wim), Rotterdam 23-11-1903, Architect
Woonachtig: Randweg 118, Rotterdam
Verwantschap: Hij huwde na de oorlog met de latere bekende PvdA-politica Gerarda (Gerda) Brautigam.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 28-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Opmerkingen: Hij vertrok in 1929 naar Weimar in Duitsland en keerde in 1933 terug naar Nederland. Hij leefde samen met bekende naoorlogse PvdA-politica Gerarda (Gerda) Brautigam. In Amersfoort werd vermeld: ‘C.P.N.’. In Buchenwald gaf hij als arrestatiereden op ‘einem Kommunisten geholfen’. In Amersfoort werd vermeld ‘C.P.N.’ Hij heeft veel voor de naoorlogse woningbouw in Nederland betekend.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bödeker, Willem Christiaan, Amsterdam 1-12-1923, Automonteur
Woonachtig: Van Hallstraat 15 III, Amsterdam
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Boef, Jan Hendrik de, Den Haag 1-7-1906, Huisschilder
Woonachtig: Haagdoornstraat 39, Arnhem
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij woonde aan het begin van de oorlog in Rotterdam maar zijn huis werd gebombardeerd en hij verhuisde naar Overschie. In november 1940 werd hij gewaarschuwd dat hij door de Duitsers gezocht werd en verhuisde toen naar Arnhem.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boef-Vogelezang, Grietje de, Den Haag 1-7-1906, Huisschilder
Woonachtig: Haagdoornstraat 39, Arnhem
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communiste.
Opmerkingen: Zij was voor de oorlog actief voor de Internationale Roode Hulp. Zij woonde aan het begin van de oorlog in Rotterdam maar haar huis werd gebombardeerd en zij verhuisde naar Overschie. In november 1940 werd zij gewaarschuwd dat zij door de Duitsers gezocht werd en verhuisde toen naar Arnhem.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boegborn, Johannes Philippus Theodorus, Amsterdam 5-7-1899, Machinemonteur
Woonachtig: Stuijvesantstraat 9 III, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Caféhouder. S.D.A.P., later C.P.H. Spreker op Volkscongres Utrecht 1932 als vertegenwoordiger Philipsfabrieken. Rusland van Heden (1935).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: De Oorlogsgravenstichting vermeld dat hij op 17-7-1943 door oorlogsomstandigheden (noodlottig ongeval) om het leven is gekomen.

Boehmer, Cornelis Jakob, Duisburg (Duitsland) 30-3-1902, Draaier
Woonachtig: Leeuwerikstraat 44, Haarlem
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Metaaldraaier. In Duits concentratiekamp (1934). Actief in C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boekdrukker, Nico, Amsterdam 19-9-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Prinsengracht 477, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 27-2-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 25-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij bracht in mei 1940 de CPN-partijbezittingen en documenten in veiligheid. Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd vanwege de Februaristaking gearresteerd.

Boekdrukker-Hirsch, Rosa (Rose), Ostrowo (Polen) 13-11-1908, Kleuterleidster
Woonachtig: Prinsengracht 477, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 9-4-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Anrath, Düsseldorf, Ziegenhain, Bergen-Belsen, Fuhlsbüttel
Opmerkingen: Zij werkte samen met Annechina Kampen-Huig. Zij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Zij werd voor haar rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Boekhoff, Willem Pieter, Amsterdam 3-11-1902, Zandvormer, vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Palembangstraat 20 bis, Utrecht
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: <8-10-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Trostberg
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Juden verborgen gehalten.

Boekkooi, Isaac, Leiden 30-9-1902, Steenperser
Woonachtig: Julianastraat 59, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Boekman, Jacob (Jaap, Piet, Klaas van Dijk), Watergraafsmeer 19-2-1912, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Van Blankenburgstraat 61, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Studeert techniek (1932). Communist. Voorlopig Studenten Anti Oorlog Comité (1932). Redacteur De Strijder (1936). Eindredacteur bedrijfs-, industrie- en oppositiekranten.
Gearresteerd: 21-12-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, waarbij Johannes Hubertus Veefkind, Cornelis Heijnis en Steven Pegels, allen van de Haagse Politie Inlichtingendienst een afspraak konden observeren. Vervolgens werd hij twee weken later door de Haagse politieman Jilis van der Werd gearresteerd. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden en vervolgens aan de Sicherheitsdienst uitgeleverd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 23-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was van Joodse afkomst (‘halfjood’). Hij is op 11 maart 1942 van zijn vrouw gescheiden om haar en zijn kinderen niet aan gevaar bloot te stellen vanwege zijn Joodse afkomst. Hij werd in de zomer van 1942 leider van het Haags communistisch verzet, na een prominente rol in Haarlem te hebben gespeeld. Hij zat eerst ondergedoken op een huurkamer in de Van Blankenburgstraat 61. Hij werd door de politie-infiltrant Van Soolingen in de val gelokt. Bij arrestatie in Voorburg werd op zijn kamer een administratie van verdeelde gelden namens het Solidariteitsfonds gevonden. Hij werd door de Sicherheitsdienst en minstens een politieman gemarteld. Ondanks dat hij tijdens verhoren bleef zwijgen, kon door inzet van een celspion informatie aan hem onttrokken worden. Hij werd ter dood veroordeeld. Na zijn ter dood veroordeling probeerde zijn vrouw hem het leven te redden door gratieverlening aan te vragen en omzetting van de executie in een gevangenschap in een concentratiekamp, want dat kwam toch op hetzelfde neer, met als argument dat de levensverzekering niet uitbetaalde bij fusillering en wel bij overlijden in een concentratiekamp. Hij werd door de Sicherheitsdienst en Haagse politiemannen gemarteld en vervolgens aan andere arrestanten ter intimidatie getoond.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Boer, Christiaan Jacob, Assen 1-4-1920, Bakker
Woonachtig: Admiraal de Ruyterlaan 300, Voorburg
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Vermoedelijk vanwege het stilvallen van het gewapend communistisch verzet in Den Haag na de arrestatiegolf van februari 1943, heeft hij zich aangesloten bij de knokploeg Rijswijk. In september 1944 wilde hij een aanslag plegen op de NSB-heerbanleider Elfering, die mannen voor de Arbeitseinsatz oppakte. Elfering vertrouwt hem niet en arresteerde hem. Bij de fouillering wordt een pistool over het hoofd gezien, omdat hij die in zijn onderbroek had verborgen (een truc die hij mogelijk via-via van Gerrit Kastein heeft geleerd, die het weer van de beruchte landverrader Anton van der Waals leerde). Op het politiebureau trok Boer zijn pistool om alsnog Elfering te doden, maar het pistool weigerde.

Boer, Cor de
Woonachtig: Bodemanstraat 6, Hilversum

Boer, Cornelis de (Cees)
Woonachtig: Bleeklaan 37, Leeuwarden
Opmerkingen: Hij werkte op het vliegveld Leeuwarden; hij verspreidde op het vliegveld communistische pamfletten die hij van Fritz Taraschweski kreeg.

Boer, Cornelius, Tiel 6-11-1896, Fotohandelaar
Woonachtig: Westhavenplaats 20, Vlaardingen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Venlo aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Meindert Siezen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Boer, Dirk de, Amsterdam 26-2-1900, Expediteur
Woonachtig: Davisstraat 6 II, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boer, Dirk, Borger 2-4-1906, Restauranthouder
Woonachtig: Havenstraat 6, Hilversum
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Groningen/ Oldebroek (Gelderland) / Rotterdam. Bakker. Anti-militarist. Spreker. Voorzitter/Bestuur (1931, 1933) Jongeren Vredes Actie. Spreektournee (1931). Nationale Vredesraad (1932). Spreker op 10e Dienstweigeringscongres Haarlem 1932. Vertegenwoordiger district Noord van J.V.A. (1931). Schrijft in anti-militaristische organen.
Gearresteerd: 4-11-1942, vrijgelaten 24-12-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld zowel op de Rotterdamse als de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Boer, Hermannus de, Emmen 24-4-1923, Timmerman
Woonachtig: Oosterdiep W.Z. 198, Emmer-Compascuum
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: <9-1942
Gevangenschap in: Düsseldorf, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 3-7-1943
Opmerkingen: Hij werd vanwege ‘Arbeitsscheu’ opgesloten. Hij was zonder toestemming vanuit de Arbeitseinsatz in Düsseldorf naar Nederland teruggekeerd.

Boer, Jacobus de, Sloten 29-1-1896, Kantoorbediende
Woonachtig: Willem Leevendstraat 10, Amsterdam

Boer, Jan de, Amsterdam 21-11-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: James Kockstraat 40 III, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lid Leninistische Jeugd Garde (1938). Administratie De Arbeidersvreugd (1939). Internationaal secretaris L.J.G. Lid werkcommissie voor Economische Aangelegenheden R.S.A.P. in 1938.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld zowel op de Rotterdamse als de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boer, Johannes de (Jan), Laren 20-12-1908, Kelner
Woonachtig: Maarten van Heemskerkstraat 50 rood, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 5-5-1945
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Boer, Petronella Elisabeth de (Nel), Hilversum 3-10-1911, Verkoopster
Woonachtig: Linnaeusparkweg 52 III, Amsterdam
Verwantschap: Ondanks dat hij gehuwd was had zij een relatie met de in haar woning ondergedoken Hendricus Antonius Henriët met wie ze twee kinderen had.
Opmerkingen: Op 19 november 1942 werden in haar woning de onderduikers Joseph Overste, Louis Hoepelman en Hendricus Antonius Henriët gearresteerd.

Boer, Roelof de, Aengwirden 18-1-1893, Kantoorbediende
Woonachtig: Blaricum
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boer, Willem Pieter de, Amsterdam 13-10-1917, Meubelmaker
Woonachtig: Bloemgracht 26 II, Amsterdam
Opmerkingen: Samen met zijn echtgenote en het echtpaar Johan en Anna Muller-Storck typte hij de tekst van de kaderkranten op de moedervellen en gebruikten die om De Waarheid te stencilen in zijn woning.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boer-Lokhoff, IJnskje Hotzes de, Amsterdam 16-12-1916
Woonachtig: Bloemgracht 26 II, Amsterdam
Opmerkingen: Samen met haar echtgenoot en het echtpaar Johan en Anna Muller-Storck typte zij de tekst van de kaderkranten op de moedervellen en gebruikten die om De Waarheid te stencilen in haar woning.

Boer, Zeger, Rotterdam 11-2-1914, Postbode
Woonachtig: Pretorialaan 45, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Utrecht
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Boer-Le Cocq, Trijntje, Rotterdam 31-1-1916
Woonachtig: Pretorialaan 45, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Boere, Adrianus Cornelis Dirk, Wormerveer 27-3-1914, Drukker
Woonachtig: Begoniastraat 14, Wormerveer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boere-Broerse, Jannetje, Assendelft 14-7-1919
Woonachtig: Begoniastraat 14, Wormerveer
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Boere, Hendrik, Wormerveer 13-7-1915, Schilder
Woonachtig: Barendszstraat 9, Wormerveer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boers, Jacob de, Amsterdam 29-1-1919, Kleermaker
Woonachtig: Halmaheirastraat 12 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Groß-Rosen, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Boers-Jas, Josephine de, Amsterdam 26-11-1917
Woonachtig: Halmaheirastraat 12 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Boes, Jan Christiaan, Rotterdam 25-6-1901, Betonwerker
Woonachtig: Arnhem
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Districtsbestuur C.P.N. (1937). Vermoedelijk ronselaar voor Internationale Brigade in Spanje (1937).
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Recklinghausen

Boeschoten, Wilhelmus Antonius Gerardus (Willy), Utrecht 13-5-1907, Kantoormachinehandelaar
Woonachtig: Mariaplaats 8, Utrecht
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 23-1-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 6-4-1945
Opmerkingen: Hij was in Moers in Duitsland te werk gesteld.

Boetes, Grietje, Leeuwarden 5-3-1917
Woonachtig: Leeuwarden
Verwantschap: Zij was een dochter van Meine en Bartje Boetes-Majolée. Zij huwde na de oorlog met Fritz Taraschewski.
Opmerkingen: Zij typte de Friese versie van De Vonk.

Boetes, Meine, Leeuwarden 11-5-1884, Timmerman
Woonachtig: Leeuwarden
Verwantschap: Hij was de vader van Grietje Boetes.

Boetes-Majolée, Bartje, Leeuwarden 13-7-1883
Woonachtig: Leeuwarden
Verwantschap: Zij was de moeder van Grietje Boetes.

Boezaart, Johannes Jacobus, Rotterdam 18-2-1897, Havenarbeider
Woonachtig: Oleanderstraat 15, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 24-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen; Hij verspreidde De Waarheid en De Patriot. Hij pleegde sabotage.

Bogaars, Anthonij, Vlissingen 11-4-1902, Technisch beambte
Woonachtig: Vlierboomstraat 338, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was buurman van Gerardus Hendricus Leonardus Witmaar en het echtpaar Ewoud en Gerardina Johanna Koert-Dijkstra. Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Bogaert, Jan Baptist Hubertus van den, Rotterdam 7-2-1892, Vuurstoker grote vaart
Woonachtig: Watergeusstraat 93 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 25-3-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘illegaal communist’.

Bogers, Cornelis, 25-3-1905
Gearresteerd: <8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen

Boggelen, Jacob van, Utrecht 17-1-1907, Kelner
Woonachtig: Cornelis Dirkszstraat 104, Utrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kelner. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Boggelen, Dirkje Hendrika van, Utrecht 19-1-1922
Woonachtig: Cornelis Dirkszstraat 104, Utrecht

Boheemen, Cornelis van (Kees), Dordrecht 17-8-1891, Handelaar
Woonachtig: Gerard Kellerstraat 90, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes van Boheemen.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Handelaar. Communist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Eerst veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, daarna vrijgesproken van moord op politieagent Baas (1933). Ex-voorzitter C.P. Is nu K.A.P. gezind, doch bij gebrek aan afdeling aangesloten bij Socialistische Anarchisten.
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 22-10-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Werd door de Centrale Inlichtingendienst foutief vermeld als verdachte van de moord op politieagent Hendrik Baas na afloop van een communistische bijeenkomst op Prinsjesdag 1933, die aangeduid werd als ‘Rooden Dinsdag’, terwijl in werkelijkheid Johannes van Bohemen ten onrechte beschuldigd werd door Steven Pegels van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Hij werd daardoor in 1942 door de Sicherheitsdienst op de lijst van communistische gijzelaars gezet. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Wirth als gijzelaar gearresteerd en in kamp Vught opgesloten, terwijl Johannes van Bohemen de bedoeling was. Nadat de fout was vastgesteld, werd hij vrijgelaten en werd Johannes van Bohemen als nieuwe communistische gijzelaar gezocht, maar die was succesvol ondergedoken.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Boheemen, Johannes van, Hof van Delft 10-8-1890
Woonachtig: Koekstraat 97, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis van Boheemen.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: I.R.H. Deelnemer Rode Dinsdag 1932. Veroordeeld wegens doodslag op de Haagse agent Baars (1933).
Opmerkingen: Hij werd verdacht van het doodsteken van een politieagent tijdens ‘Rooden Dinsdag’ (Prinsjesdag) in 1933, werd na hoger beroep vrijgesproken, nadat uitgekomen was dat Inlichtingendienstman Steven Pegels onder ede gelogen had dat zijn functie op het moment dat hij het steken waargenomen zou hebben, verkeersagent was, terwijl hij in werkelijkheid Inlichtingendienstman was. De Centrale Inlichtingendienst vermeldde foutief dat Cornelis van Boheemen de moord beschuldigd was. Dientengevolge plaatste de Sicherheitsdienst in 1942 Cornelis op de lijst van communistische gijzelaars, waarna die in kamp Vught werd opgesloten. Toen de fout aan het licht kwam, werd Cornelis vrijgelaten en werd Johannes als nieuwe gijzelaar gezocht, maar die was succesvol ondergedoken.

Böhmermann, Cornelis Hermanus (Nelis), Amsterdam 22-1-1911, Fabrieksarbeider
Woonachtig: 2e Boomdwarsstraat 15 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 22-10-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Markirch, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught stond op de Häftlingskarte als arrestatiereden vermeld: ‘komm. Betätigung’; terwijl op een vragenformulier stond ‘Hilfe an Untertaucher’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boissevain, François Joan Daniel (Frans), Schiedam 5-10-1922, Expeditie van bierbrouwer
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan Karel en Gideon Willem Boissevain.
Godsdienst: Doopsgezind
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op het adres van de familie Boissevain woonden ook Adriana van Dijk en Evelijn Erna Samuels. Jan Job Moerman dook er enige tijd onder. In Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘Zugehörikeit einer Sab. [Sabotage] Organisation’.

Boissevain, Gideon Willem (Gi), Schiedam 6-6-1921, Student economie
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van François Joan Daniel en Jan Karel Boissevain.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op het adres van de familie Boissevain woonden ook Adriana van Dijk en Evelijn Erna Samuels. Jan Job Moerman dook er enige tijd onder. Hij vervalste papieren en verspreidde Vrij Nederland. Hij maakte tijdbommen en was betrokken bij sabotage aan spoorlijnen. Hij werkte nauw samen met Gerrit van der Veen en Maarten van Gilse.

Boissevain, Jan, Westmount (Canada) 14-5-1895, Directeur filmtheater De Uitkijk
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van François Joan Daniel, Gideon Willem en Jan Karel Boissevain. Hij was een broer van Robert Lucas Boissevain.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 5-3-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Kdo Langenstein-Zwieberge
Overleden: Langenstein-Zwieberge 30-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op het adres van de familie Boissevain woonden ook Adriana van Dijk en Evelijn Erna Samuels. Jan Job Moerman dook er enige tijd onder.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Ondanks dat hij al tijdens de oorlog om het leven was gekomen stelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst een dossier over hem samen, dat refereerde aan gegevens uit 1941 en werd bijgehouden tot 1966; blijkbaar waren ze bang dat hij kwam spoken.

Boissevain-Van Lennep, Adrienne Minette (Mies), Amsterdam 21-9-1896
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van François Joan Daniel, Gideon Willem en Jan Karel Boissevain. Zij was een zuster van Hester Juliana Octavia Baracs-Van Lennep.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lid Comité van Aanbeveling A.V.C.
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Op het adres van de familie Boissevain woonden ook Adriana van Dijk en Evelijn Erna Samuels. Jan Job Moerman dook er enige tijd onder. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Boissevain, Jan Karel (Janka), Schiedam 24-5-1920, Scholier MTS
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van François Joan Daniel en Gideon Willem Boissevain.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op het adres van de familie Boissevain woonden ook Adriana van Dijk en Evelijn Erna Samuels. Jan Job Moerman dook er enige tijd onder. Hij was een van de oprichters van CS6. Hij was betrokken bij sabotageacties en repareerde vuurwapens.

Boissevain, Louis Daniël, Arnhem 27-6-1922, Scholier MTS
Woonachtig: Regentesschelaan 11, Bussum
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6). Was lid van de Vliegende Brigade.
Gearresteerd: 17-9-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij sabotage aan spoorlijnen. Hij liquideerde NSB’ers die gevaarlijk werden geacht.

Boissevain, Robert Lucas (Bob), Amsterdam 27-4-1895, Accountant
Woonachtig: Keizersgracht 743, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan Boissevain.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Kdo Langenstein-Zwieberge
Overleden: Langenstein-Zwieberge 12-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij had vier Joodse onderduikers in huis, verder doken verschillende neven bij hem onder. Hij werd in ’s-Hertogenbosch gearresteerd. Hij werd tijdens zijn maandenlange gevangenschap in het Oranjehotel zwaar mishandeld.

Boissevain-Van Tienhoven, Helena Suzanna, Amsterdam 10-2-1900
Woonachtig: Keizersgracht 743, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij had vier Joodse onderduikers in huis, verder doken verschillende neven bij haar onder.

Boissevain, Theodora Margaretha (Thea), Arnhem 21-11-1917
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Op het adres van de familie Boissevain woonden ook Adriana van Dijk en Evelijn Erna Samuels. Jan Job Moerman dook er enige tijd onder. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Boiten, Jakob, Hoogezand 23-3-1921, Hellingknecht
Woonachtig: Nieuwstraat 113, Groningen
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 5-4-1943
Gevangenschap in: Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-10-1943
Opmerkingen: Twee van zijn broers waren in Hoogezand voor de CPN kandidaat voor de Gemeenteraad. geweest en stonden vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij zou door zijn vrouw verraden zijn, toen hij ondergedoken zat.

Bok, Adrianus van den, Rotterdam 24-5-1882, Kantoorbediende
Woonachtig: Hugo Molenaarstraat 25 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 10-7-1940
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zijn naam kwam voor op een voor de oorlog door de Duitsers opgestelde Fahndungsliste.

Bok, Allois
Woonachtig: Kalmoesstraat 37, Eindhoven
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde het echtpaar Antonius Petrus en Anna Margaretha Strijb-Van den Hurk.

Bok, Jacob (Jaap), Rotterdam 15-10-1899, Rangeerder NS
Woonachtig: Van Stolbergstraat 20, Delft
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 2-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bokhoven, Bertus, Tiel 31-1-1903, Eigenaar fietsenzaak
Woonachtig: Randstraat 8 A / Paul Krugerstraat 137, Rotterdam
Verwantschap: Hij is op 17-11-1943 Met Adriana Bokhoven-Don gehuwd.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Plaatwerker. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Distributie De Tribune (1934).
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Bokhoven-Don, Adriana, Rotterdam 23-9-1905
Woonachtig: Paul Krugerstraat 137, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Zij is op 17-11-1943 Met Bertus Bokhoven gehuwd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bokma, Arend Pier, Delft 14-11-1922
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bokma, Johan Hendrik, Smallingerland 28-9-1901, Ambtenaar
Woonachtig: Prinsengracht 657 I, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Correspondent van De Kommunist. Lijst revolutionairen (1925). Penningmeester Communistische propaganda fractie (1926). Secretaris P.C.R. (Propaganda Comité voor Revolutionaire Vakverenigingstactiek). Lid Comité tot behoud van de aansluiting van het N.A.S. (1928). Congres R.V.I. (Moskou 1928). Penningmeester Communistische propaganda fractie (1925).
Opmerkingen: Hij had regelmatig tijdelijke onderduikers in huis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bokma-Rescia, Lucia Maria Natalina Luciana (Luciana), Vignole Borbera (Italië) 8-6-1902
Woonachtig: Prinsengracht 657 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij had regelmatig tijdelijke onderduikers in huis. Zij regelde valse persoonsbewijzen voor Italiaanse onderduikers.

Bokstijn, Hendrik, Den Haag 2-4-1907, Expeditieknecht
Woonachtig: Feijenoorddijk 103 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Matheus Martinus Kint.

Bolderdijk, Arnoudt Willem, Hilversum 13-5-1891, Behanger, stoffeerder
Woonachtig: Asterstraat 46, Hilversum
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 10-11-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 8-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Bolhuis, Onno, 16-4-1906
Gearresteerd: 1-3-1941
Gevangenschap in: Leeuwarden
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bolkenbaas, Leendert, Rotterdam 6-5-1904, Bouwvakker
Woonachtig: Rosier Faassenstraat 55 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden, is hij een van de vier die niet op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst stonden; mogelijk is dat een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere

Boll, Ludwig, Gaultheim (Duitsland) 10-12-1911, Magazijnbediende
Woonachtig: Dongestraat 15 II, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd 9-6-1942, ontsnapt 12-10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Hamm
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij was een Duitse vluchteling. Hij werd kamp Westerbork opgesloten. Hij maakte in Westerbork deel uit van de verzetsgroep rond Werner Stertzenbach, die (vooral Joodse) mensen uit Westerbork liet ontsnappen. Hij vluchtte in het najaar van 1943 uit Westerbork. Hij heeft een poos ondergedoken gezeten bij Gertrud van Reemst-De Vries. Hij trad in Amsterdam toe tot de verzetsgroep Van Dien. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Vrije Katheder.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Boll, Pieter, Den Bosch 1-1-1925, Revolverdraaier
Woonachtig: Gerard Kellerstraat 43, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: <28-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Hamm
Overleden: Hamm 16-2-1945

Bolman, Bernardus Philippus, Amsterdam 12-4-1886, Kapper
Woonachtig: Vinkenstraat 98, Amsterdam
Gearresteerd: <18-8-1941, vrijgelaten 21-7-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld zowel op de Rotterdamse als de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel
Opmerkingen: Hij is lid van de NSB geweest (onbekend of dat uit overtuiging was of een infiltratieactie was). Hij werd op basis van medische gronden vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bolman, Jan Bernardus, Amsterdam 24-6-1916, Kantoorbediende
Woonachtig: Merwedeplein 58 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Marius Gijsbert Bolman.
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde het echtpaar Johan Louis en Johanna Wilhelmina Blanes-Barkhuijsen. Hij werd tegelijk met Johan Louis Blanes gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bolman-Wiessing, Margaretha Anna Elize (Pip), Amsterdam 6-1-1912, Vertaalster
Woonachtig: Merwedeplein 58 II, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Studeert medicijnen (1932). Communiste en anti-militariste. Voorlopig Studenten Anti Oorlog Comité (1932). Werkt op secretariaat I.R.H. Holland. Lijst links-extremistische personen (1939). Organisatrice van de Nederlandse Rekrutenbond. Woont samen met H. Sterringa. Helpt bij verspreiding De Big.
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bolman, Marius Gijsbert, Amsterdam 1-8-1918, Motor- en rijwielmonteur
Woonachtig: Marathonweg 42 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan Bernardus Bolman.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bolster, Louis de, Leiden 22-10-1897, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Ambonstraat 25, Leiden
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Leeft samen met Helena de Vijl. Voorzitter afdeling R.S.A.P. (1938).
Gearresteerd: 27-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 4-12-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij leefde voor de oorlog samen met Helena den Mijl met wie hij op 3 april 1940 huwde. Gearresteerd tijdens actie tegen communisten van 25/26 juni 1941 in verband met Duitse inval in de Sovjet Unie. De Leidse Politie Inlichtingendienst arresteerde tegen Duitse opdracht in niet alleen communisten, maar ook leden van RSAP. De Sicherheitsdienst gaf later opdracht om een verdeling tussen communisten en RSAP’ers op te maken. Op 16 augustus 1941 schreef de Leidse commissaris van politie een brief met die verdeling. Daarin stond o.a. dat De Bolster een RSAP’er was, maar ook dat hij Joods was. Dat laatste was onjuist, maar had wel tot gevolg dat De Bolster later in Auschwitz om het leven kwam. Daardoor werd hij als RSAP-lid niet in september 1941 vrijgelaten. Hij was overigens wel actief in het communistisch verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bom, Adrianus Jacobus (Arie), Rotterdam 7-7-1895
Woonachtig: Scheppingstraat 44, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Vrije Socialisten. Radencommunist. Spreker op bijeenkomst 1938. Redactiecommissie Proletarische Beschouwingen (1938).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Begin jaren twintig was hij lid van de Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland. Hij werd door de Centrale Inlichtingendienst als ‘terrorist’ bestempeld. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich August Enkelstroth als gijzelaar gearresteerd.
Na de oorlog schreef hij een verslag over zijn verblijf in gevangenschap, waarbij hij zware beschuldigingen over ernstig wangedrag van CPN-communisten deed; van een aantal kan aangetoond worden dat ze niet kloppen, omdat het om eenlingen gaat, waarvan er een tien jaar daarvoor een blauwe maandag lid van de CPH was geweest (veel wandaden werden door Geuzen bedreven, die er na de oorlog voor veroordeeld zijn). De overige beschuldigingen lijken onwaarschijnlijk.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bom, Gerrit Cornelis, Rotterdam 1-5-1902, Zonneschermreparateur
Woonachtig: Zoomstraat 46 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zwager van Petrus Scova-Righini.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 13-3-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Dachau, Buchenwald
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 17-3-1942 naar de Sicherheitsdienst in Den Haag overgebracht.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bömer, Aloijsius, Den Bosch 18-5-1875, Coupeur
Woonachtig: 2e Balsemienstraat 42 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Louis Johan Henrij Bömer.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 9-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Bömer, Louis Johan Henrij, Tilburg 29-6-1914, Kantoorbediende
Woonachtig: 2e Balsemienstraat 42 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Aloijsius en Johanna Antonia Bömer-Pos.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 9-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Bömer-Pos, Johanna Antonia, Den Bosch 13-1-1881
Woonachtig: 2e Balsemienstraat 42 A, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Louis Johan Henry Bömer.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 2-2-1943, vrijgekomen 15-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de CPN.

Bommel, Johannes Franciscus van, Den Haag 24-7-1894, Tandtechnicus
Woonachtig: Stationsweg 48, Loosduinen (Den Haag)
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Tandtechniker. Communist.
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Bommel, Karel Antonie van, Den Haag 16-6-1910, Voeger
Woonachtig: Kepplerstraat 46, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Opmerkingen: Hij werd na de oorlog door Johann Gottlieb Crabbendam van het Bureau Nationale Veiligheid (tijdens de oorlog als chef van de Documentatiedienst hulpje van de Sicherheitsdienst, vanaf 1948 hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst) gesignaleerd als lid van de CPN.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bommels, Albertus Wilhelmus (Bab), Amsterdam 2-10-1910, Haringkoopman
Woonachtig: 3e Egelantiersdwarsstraat 11 II, Amsterdam
Opmerkingen: In 1941 vertrok hij naar Frankrijk om zich bij de Maquis (Frans gewapend communistisch verzet, een soort partizanen) aan te sluiten, dit mislukte en hij keerde een jaar later terug. In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Bommels-Pastor, Gerritdina, Amsterdam 11-2-1912
Woonachtig: 3e Egelantiersdwarsstraat 11 II, Amsterdam
Opmerkingen: In haar woning werd De Waarheid gestencild.

Bonda, Bene, Groningen 29-8-1918
Woonachtig: Sint Jansstraat, Groningen
Verwantschap: Hij was een zoon van Grietinus Bonda.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bonda, Grietinus, Groningen 4-9-1891, Arbeider
Woonachtig: Sint Jansstraat, Groningen
Verwantschap: Hij was de vader van Bene Bonda.

Bondt, Jacob, Rotterdam 22-7-1916, Magazijnbediende
Woonachtig: Bergschelaan 162, Rotterdam
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Gearresteerd: 21-8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bonekamp, Johannes Lambertus (Jan), Velsen 19-5-1914, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Kennemerlaan 105, IJmuiden
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 21-6-1944
Overleden: Amsterdam 22-6-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was de vriend van Hannie Schaft. Hij was betrokken bij de aanslag op de politieman Willem Ritman, die veel onderduikers verraadde. Hij liquideerde verraadster Johanna van Soelen, die onder anderen Adrianus Kater aan de Sicherheitsdienst uitleverde. Hij is overleden aan verwondingen opgelopen tijdens een vuurgevecht bij een aanslag, waarna hij gearresteerd kon worden.

Bonnes, Jan, Amsterdam 19-9-1893, Los werkman
Woonachtig: Warmoesstraat 15 (logement), Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-11-1941
Overleden: De Fledders (Norg) 22-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd door de marechaussee gearresteerd.

Bonnet, Gerardus Franciscus, Den Haag 27-10-1891, Lettergieter
Woonachtig: Vespuccistraat 80 II, Amsterdam

Bonnet, Jelle (Julius), Amsterdam 20-3-1908, Rioolwerker
Woonachtig: Vespuccistraat 78 II, Amsterdam
Gearresteerd: eind 1941
Gevangenschap in: Friedberg, Ludwigsburg, Butzbach
Opmerkingen: Ter dood veroordeeld wegens ‘Feindbegünstigung’, omgezet in levenslange gevangenisstraf.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bonneveld, Frederik Willem, Amsterdam 4-9-1924
Woonachtig: Schalkburgerstraat 8 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Johannes Bonneveld en een broer van Willem Hendricus Petrus Bonneveld.

Bonneveld, Johannes, Amsterdam 10-4-1900, Kraandrijver
Woonachtig: Schalkburgerstraat 8 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Frederik Willem en Willem Hendricus Petrus Bonneveld.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 22-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Vught, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen, Melk
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Kdo. Melk 30-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Bonneveld, Willem Hendricus Petrus, Amsterdam 8-9-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Schalkburgerstraat 8 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Johannes Bonneveld en een broer van Frederik Willem Bonneveld.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.

Bons, Jan, Rotterdam 2-4-1918, Reclametekenenaar, kunstschilder
Woonachtig: Prinsengracht 256, Amsterdam
Verwantschap: Na de oorlog huwde hij de dochter Eleonore van Maurits Rudolph Joël Dekker.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Hij woonde korte tijd op hetzelfde adres als Maarten van Gilse, Carel Blazer, waarmee hij lange tijd samen werkte. Hij verleende hulp aan onderduikers. Hij vervalste persoonsbewijzen en bonkaarten. Hij bracht geld naar ondergedoken leden van het kunstenaarsverzet die geweigerd hadden lid te worden van de Kultuurkamer. Hij werkte samen met Frederik van Hall en Hendrikus Henriët. Hij vernielde telefoonkabels, spoorseinen en bovenleidingen van spoorlijnen bij Breukelen, Loenen en Utrecht. Hij stal voorbedrukt papier uit het Wilhelminagasthuis, waarop hij verklaringen van besmettelijke ziekten zette en met een vals stempel afstempelde om zo mensen te helpen bij het ontduiken van te werk stellingen in Duitsland. Hij zorgde via Maurits Dekker chemicaliën voor brandbommen en explosieven voor de aanslagen door Gideon en Jan Karel Boissevain. Hij deed mee aan de bevrijding van de ter dood veroordeeld Carel Blazer.

Bonte, Marinus Gerardus, Haarlem 27-3-1915, Koopman
Woonachtig: Van Nieveltstraat 4, Haarlem
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lichtmatroos. Communistische jeugdvereniging Tempo (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 8-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bonte-Waleveld, Catharina, Haarlem 20-5-1916
Woonachtig: Van Nieveltstraat 4, Haarlem
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communiste. Bestuur communistische jeugdvereniging Tempo (1939).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bontekoe, Daniël Dirk Gerhardus Jacobus, Den Helder 15-12-1908, Houtarbeider
Woonachtig: Oosterdwarslaan 14, Apeldoorn
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Organisatiesecretaris district C.P.N. (1938).
Gearresteerd: <10-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld zowel op de Amsterdamse als de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bood, Cornelis Hendrikus de (Kees), Amsterdam 2-11-1912, Timmerman
Woonachtig: Molukkenstraat 134 II, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 22-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 14-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht von kommunistischer Tätigkeit’. Op het laatst werkte hij in het Revier, na de bevrijding werd hij in de gelegenheid gesteld naar Nederland terug te keren, maar hij weigerde omdat hij de zieken wilde blijven verplegen; hij werd alsnog besmet met tyfus en overleed daaraan.

Bood, Jan, Oudkarspel 11-5-1894, Huisschilder
Woonachtig: Warmondstraat 115 II, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 31-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij keerde niet meer thuis terug na het afhalen van zijn persoonsbewijs. Op 1 juni 1941 meldde zijn echtgenote zich op het politiebureau dat Jan sinds de vorige dag spoorloos was. Een ongeluk werd gevreesd. Politieonderzoek wees uit dat hij door de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gearresteerd was. Het was de gewoonte van commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te laten arresteren en vervolgens de gezinsleden daar niet van op de hoogte te stellen, zodat ze zeer ongerust waren. Tegenwoordig wordt dit als een misdrijf tegen de menselijkheid gezien. Het toont de fascistische Inlichtingendienst-wreedheid van de naoorlogse hoofdcommissaris van politie van Amsterdam.

Boogaard, Boudewijn Leendert, Rotterdam 21-4-1915, Broodbezorger
Woonachtig: Zaagmolenstraat 14 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 7-2-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 20-2-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij regelde een deel van de verspreiding van De Waarheid en de Vrije Pers. Hij plakte pamfletten op muren. Hij hielp onderduikers aan valse papieren en levensmiddelen. Hij werd gearresteerd vanwege overvallen met geweldpleging.

Boogaard-Spijkers, Helena Johanna, Rotterdam 3-12-1907
Woonachtig: Zaagmolenstraat 14 B, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek

Boogaard, Cornelis Albert Andreas uit den, Amsterdam 11-7-1901, Rijwielhersteller
Woonachtig: Kuipersstraat 113 I, Amsterdam

Boogaard, Dirk, Rotterdam 28-6-1894, Tramconducteur
Woonachtig: Teilingerstraat 9 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Vught, Utrecht

Boogaart, Andries van den, Hof van Delft 26-4-1898, Sigarenmaker
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: 2e Secretaris P.A.S. Leiden (1938).
Lid: Hij was aangesloten bij de anarchisten. Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bool, Carel Hendrik (Hank), Medan (Nederlandsch Oost Indië) 1-6-1914, Landbouwkundig ingenieur
Woonachtig: Keijenbergscheweg 24, Bennekom
Verwantschap: Hij was een broer van Johan Melchior Bool.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Student Landbouw Hogeschool. Propagandist C.P.N. onder studenten.
Gearresteerd: <10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Dresden
Opmerkingen: Hij werd in Dresden te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bool, Johan Melchior (Jan), Medan (Nederlandsch Oost Indië) 28-7-1916, Student letteren
Woonachtig: Jan Luykenstraat 13 (pension), Amsterdam
Verwantschap: Hij had een relatie met Nettie Bromberg. Hij was een broer van Carel Hendrik Bool.
Opmerkingen: Hij pleegde op 2-12-1942 zelfmoord door ophanging.

Booleman, Max, Amsterdam 18-2-1899, Boekhouder
Woonachtig: Dintelstraat 29 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Boekhouder. Secretaris voor congres tot Erkenning van de Sovjet-Unie (V.V.S.U.). Hoofdbestuur en Permanent Comité V.V.S.U. (1938, 1939).
Gearresteerd: begin 7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 1-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in en verleende zorg aan onderduikers.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Boom, Jan, Leiden 29-5-1897, Schilder
Woonachtig: Driftstraat 25A, Leiden
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Ladelund
Overleden: Neuengamme/Kdo Ladelund (Zweden) 6-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, trad aan begin van de bezetting toe tot de CPN. Hij verspreidde De Waarheid.

Boon, Jan, Krimpen aan de Lek 24-9-1920, Behanger
Woonachtig: Spaarndammerdijk 53 III, Amsterdam
Gearresteerd: 16-8-1941
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd door agent van politie Verhoef gearresteerd in de Nieuwe Nieuwstraat na een demonstratie op het Damrak. Hij verspreidde op het Damrak biljetten met de teksten ‘Geen Nederlander werkt voor de Duitsche Hitler Weermacht. Hij weigert.’ en ’samen met de Sovjet-volkeren strijdt ons volk voor de vernietiging van het Nazidom, voor vryheid en beschaving.’ Tegelijkertijd met hem werd gearresteerd Johan Nicolaas Muller en twee ruiteragenten arresteerden Jan Toeter en Bernardus Manders. De volgende dag vervoegde moeder van Jan Boon zich op het politiebureau dat haar zoon sinds de vorige dag spoorloos was, dat een ongeluk werd gevreesd en verzocht om opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst familieleden niet te verwittigen van een arrestatie.

Boon, Wijbrand, Rotterdam 14-7-1904, Verpleger bij Holland-Amerika Lijn
Woonachtig: Mijnsheerenlaan 134 C, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boonstoppel, Boote Christiaan, Den Haag 27-3-1923, Student
Woonachtig: Isingstraat 127, Den Haag
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Sachsenhausen, Meppen-Dalum, Sandbostel
Overleden: Kdo. Sandbostel 6-5-1945

Boonstoppel, Gerard, Den Haag 23-7-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Isingstraat 127, Den Haag
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Offingen
Opmerkingen: Hij werd te werk gesteld bij de Messerschmittwerke in Offingen (een buitencommando van Dachau).

Boonstra, Johannes, Amsterdam 20-8-1904, Hulpbesteller
Woonachtig: Valkenburgerstraat 12, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: I.R.H (1937). Secretaris T.R.E.F. (1938).
Gearresteerd: 9-12-1943, vrijgelaten 28-7-1944
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd samen met de twee Joodse vrouwen Henriette en Bertie Berliner gearresteerd in zijn woning door de Oberwachtsmänner Nibbeling en Kroon van de Sicherheitsdienst (vermoedelijk had hij onderduikgelegenheid geboden). De twee Joden zijn op 28-1-1944 in Auschwitz vermoord.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boosten, Fernand Pierre Paul Marie, Maastricht 27-6-1913, Kok, banketbakker
Woonachtig: Jekerweg 90, Maastricht
Verwantschap: Hij was een broer van Gérard Paul Antoine Marie Boosten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: V.V.S.U (bijeenkomsten bij hem thuis).
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1942, vrijgekomen 7-1942, tweede arrestatie 15-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Boosten, Gérard Paul Antoine Marie (Ger), Maastricht 11-8-1899, Graficus, kunstschilder
Verwantschap: Hij was een broer van Fernand Pierre Paul Marie Boosten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Borger, Janne, Den Haag 27-10-1920
Woonachtig: Koediefstraat 9, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 2-9-1942, vrijgekomen 6-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Johannes Adrianus Apon woonde bij haar in huis. Frits Reuter zat enige tijd bij haar ondergedoken.

Bork, Johann Heinrich van (Jan), Amsterdam 13-11-1908, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Laurierstraat 248, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Woordvoerder C.P.N. afdeling Amsterdam op congres C.P.N. 1938. Bestuur C.P.N. groep Havenarbeiders (1938). Partijbestuur C.P.N. (1939). Kandidaat voor gemeenteraad en Provinciale Staten. Leiding Afweer S.T.F. Amsterdam.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Opmerkingen: Hij was de eerste Lagerälteste van kamp Amersfoort.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Borm, Hendrik, Amsterdam 22-10-1903, Magazijnbediende
Woonachtig: Conradstraat 12 III, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Loopknecht. Communist. Aanhanger Wijnkoop (1926). Bestuur I.R.H. en afdeling De Zaaier (in 1926 geroyeerd). Districtbestuur R.V.O. (1935). Registratie abonnees en expeditie De Tribune (1933).
Gearresteerd: 21-8-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau
Overleden: Dachau 23-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Dierikx van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst). Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Kommunistischer Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bornebroek, Gerrit Jan, Lonneker 2-8-1882, Metselaar
Woonachtig: Noordhoek Hegtstraat 8, Enschede
Verwantschap: Hij was de vader van Hermann Johann Bornebroek.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bornebroek, Hermann Johann, Eschendorf (Duitsland) 26-7-1908, Schilder
Woonachtig: Schipholtstraat 424, Glanerbrug (Enschede)
Verwantschap: Hij was een zoon van Gerrit Jan Bornebroek.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Borsboom, Franciscus (Frans), Amsterdam 20-1-1919, Loodgieter
Woonachtig: Louis Bothastraat 20 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was buurman van Levie Polak. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.

Borsboom, Johannes Jacobus, Rotterdam 12-6-1896, Kantoorbediende
Woonachtig: Westzeedijk 465 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Correspondent De Tribune C.P. Linker Maasoever.

Borsboom-Broeze, Jansje Margaretha Geertruida, Vught 9-8-1901
Woonachtig: Westzeedijk 465 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Borst, Cornelis, Noord Scharwoude 1-2-1891, Tuinbouwer
Woonachtig: B 12, Oud Karspel
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Tuinder. I.R.H. C.P.H. Secretaris Nederlands Boeren Comité van Noord-Holland. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Bestuur N.B.C. (1934). Hoofdbestuur V.V.S.U. Reist naar Rusland (1934). Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Propagandist en provinciaal leider Noord-Holland (1934) Nederlands Boeren Comité. Landelijk Bureau voor het Werklozenvraagstuk. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Lid partijbestuur C.P.N. (1939).
Opmerkingen: Samen met Martinus Harmsen begon hij de illegale boerenkrant De Nieuwe Koers.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Borst, Cornelis de, Rotterdam 30-6-1912, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Nieuwsticht 44, Schiedam
Verwantschap: Hij was een broer van Martinus de Borst.
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Ravensbrück
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort werd vermeld ‘C.P.N.’ Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied d. C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Borst, Martinus de, Rotterdam 10-11-1906, Kleermaker
Woonachtig: Vijgensteeg 1, Schiedam
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis de Borst
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Gearresteerd: 5-9-1941
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Haaren, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd door de Rotterdamse politie in bewaring gehouden en op 25-11-1941 naar het Oranjehotel overgebracht.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bos, Albert, Oude Pekela 15-10-1912, Transportarbeider
Woonachtig: Hanekamp 16, Oude Pekela
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-9-1941, vrijgekomen 3-9-1941, tweede arrestatie 27-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 2-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij kon bij zijn eerste arrestatie ontsnappen uit het washok, nadat zijn verzoek om zich te mogen wassen werd ingewilligd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. der C.P.N.

Bos, Andries (André), Emmen 8-2-1893, Veenarbeider
Woonachtig: Raamstraat 10, Maastricht
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 12-1940, vrijgekomen 1-1941, tweede arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, derde arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 8-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Maastrichtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Willem van Kessenich (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Voor de oorlog werkte Van Kessenich nauw samen met de Gestapo in Aken.

Bos, Arie van den, Vrijenban 13-3-1919, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Delftweg 43h, Rijswijk
Gearresteerd: 16-6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Meppen-Versen, Sandbostel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bos, Dirk Willem van den, Rotterdam 11-4-1900, Grondwerker
Woonachtig: Breede Hilledijk 161, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Opperman. Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten voor de R.S.A.P. (1939). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bos, Henderikus, Emmen 23-10-1919
Woonachtig: Kempstraat 57, Brunssum
Verwantschap: Hij was een zoon van Lubbert Bos.

Bos, Jacobus van den, Schiedam 19-2-1892, Los arbeider
Woonachtig: Raamstraat 99, Delft
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 1-8-1942
Opmerkingen: Zat in het zogenoemde dodentransport uit Neuengamme dat op 1 augustus 1942 in Dachau aankwam; onbekend of hij al in de trein overleden was of kort na aankomst.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Bos, Jan Cornelis, Rotterdam 9-4-1913, Magazijnbediende
Woonachtig: Zuid Oost Buitensingel 196, Den Haag
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Penningmeester Toneel- en Balletgroep 1938 (C.P.N.).
Gearresteerd: 26-3-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd op zijn onderduikadres bij Cornelis Felix gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind; Felix werd tegelijkertijd gearresteerd. In het Oranjehotel sloeg Sicherheitsdienstman Otto Lange hem tanden en kiezen uit het gezicht; hij kreeg een brandende sigaret in het gezicht gedrukt. Hij werd vrijgelaten na belofte als V-Mann op te treden, maar is na vrijlating onmiddellijk ondergedoken.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bos, Jan Jacob, Amersfoort 15-9-1920
Woonachtig: Haarlem
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Paulus Bos.
Gearresteerd: 5-1-1945
Overleden: Hoogkarspel 6-2-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bos, Johannes Paulus (Paul), Amersfoort 8-11-1917, Inkoper
Woonachtig: Haarlem
Verwantschap: Hij was een broer van Jan Jacob Bos.
Gearresteerd: 5-1-1945
Overleden: Hoogkarspel 6-2-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bos, Klaas, Siddeburen 7-1-1897, Metaalbewerker
Woonachtig: Molenhorn 95, Appingedam
Gearresteerd: 10-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Schoorl, Amersfoort
Overleden: Amersfoort 28-2-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid en verleende samen met Bonno Smit steun aan onderduikers. Volgens getuigen is hij door een kampbewaarder doodgeschoten; het lichaam werd vrijgegeven en bij de begrafenis mocht allen de naaste familie plus nog twee medewerkers van hem zijn.

Bos, Lubbert, Emmen 10-8-1900, Mijnwerker
Woonachtig: Kempstraat 57, Brunssum
Verwantschap: Hij was de vader van Henderikus Bos.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 19-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Hamm, Amersfoort, Buchenwald
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Buchenwald 16-4-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De CPN-instructeur voor Limburg Adrianus Nas dook bij hem onder. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Unterstützung der C.P.N.’ na zijn overlijden mochten de persoonlijke bezittingen die hij had moeten afgeven niet naar zijn echtgenote gestuurd worden, omdat van een Nacht-und-Nebel-gevangene niet aan de nabestaanden gemeld mocht worden dat die overleden was.

Bos, R.
Woonachtig: Berkenstraat 41, IJmuiden

Bos, Reinder, Loppersum 23-11-1891, Zetschipper
Woonachtig: Westduëlstraat 35, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Functionaris C.P.N. (1938).
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bos, Siebe, Achtkarspelen 24-7-1909, Grondwerker
Woonachtig: Boelenslaan 287, Achtkarspelen
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 12-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 3-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale pamfletten per paard en wagen. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied CPN’.

Bosch, Aaldert, Almelo 15-4-1906, Tabaksarbeider
Woonachtig: Bilderdijkstraat 5, Almelo
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bosch, Casper van der, Velsen 14-5-1912
Woonachtig: Velserduinweg, IJmuiden
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bosch-Rozendal, Hendrika van der, 18-10-1918
Woonachtig: Velserduinweg, IJmuiden
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bosch, Gerardus van den (Gerrit), Amsterdam 8-3-1911, Taxichauffeur
Woonachtig: Kramatweg 26 I, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Districtsbestuur C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N.
Gearresteerd: 24-4-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 20-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte met Jaap Brandenburg en Nico Bergsma deel uit van het reserve partijbestuur dat op 15 mei 1940 was gevormd voor het geval het eerste bestuur gearresteerd zou worden. Hij fungeerde als verbindingsman tussen Paul de Groot in Gorssel en Lou Jansen in Apeldoorn. Toen het eerste partijbestuur in februari 1943 gearresteerd werd, namen Jaap Brandenburg en Gerrit van den Bosch voor een paar maanden de leiding over. Hij werd gearresteerd ten gevolge van verraad door Pieter Vosveld. (Nico Bergsma werd ook in 1943 gearresteerd).
In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. Bet. [Betätigung]’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bosch, Gerrit van den, Amsterdam 31-5-1904, Boekdrukker
Woonachtig: Wagenaarstraat 109 III, Amsterdam

Bosch, Hendrik Antonius (Henk), Delft 30-11-1918, Arbeider oliefabriek
Woonachtig: Warmoezenierstraat 12, Delft
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 11-6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Kommun. Zeitungen verbreitet’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bosch, Johannes van den, Ossenisse 30-9-1899, Arbeider
Woonachtig: De Wittenkade 5, Amsterdam
Lid: Hij was voor de oorlog lid van het NAS.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bosch, Johannes George ten, Amsterdam 26-10-1919, Metselaar
Woonachtig: Marnixstraat 78 II, Amsterdam
Gearresteerd: 9-8-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Leipzig
Overleden: Leipzig 6-4-1945
Opmerkingen: Hij kwam bij een bombardement om het leven.

Bosch
Woonachtig: 2e Jan van der Heijdenstraat, Amsterdam

Boschman, Cornelis (Kees), Purmerend 11-4-1895, Arbeider
Woonachtig: Vlietsend 4, Purmerend
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los arbeider. Communist. Bestuur L.W.S.C. district Noord-Holland en Utrecht.
Gearresteerd: 17-11-1942
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 24-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Boskemper, Hendrik Johannes (Henk), Amsterdam 27-2-1922, Timmerman
Woonachtig: Bilderdijkkade 74 A, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: <4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-1-1945

Bosma, Hans, Baard 21-9-1898, Schipper
Woonachtig: Koornmarkt 56, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bosma, Klaas, Rotterdam 1-2-1908, Arts
Woonachtig: Bergschelaan 90 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 29-10-1942, vrijgekomen 2-11-1942, tweede arrestatie 17-1-1943, vrijgekomen 26-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Op verzoek van Gerrit Kastein verleende hij medische hulp aan door het Solidariteitsfonds verzorgde onderduikers. Hij werd de tweede keer gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. Toen Rauter een bezoek aan Vugth bracht zag hij een forse hoogblonde man staan: dat was Bosma en Rauter gaf opdracht hem vrij te laten vanwege zijn edelgermaanse uiterlijk.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bosma, Peeke, Sneek 18-12-1908, Arbeider
Woonachtig: Averlostraat 22, Deventer
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los arbeider. Lid Hoofdbestuur R.S.A.P. in 1938. Kandidaat R.S.A.P. voor Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Hartheim
Overleden: Hartheim 2-12-1942 Vergast, waarschijnlijk met koolmonoxide
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bosman, G.
Woonachtig: Cabralstraat 28, Amsterdam
Opmerkingen: Bij hem thuis werden exemplaren afgehaald van de kaderkrant van De Waarheid (krant die als hoofdtekst gold voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde editie van De Waarheid).

Bosman, Gerrit, Zwolle 15-11-1906, Loopknecht
Woonachtig: Enkdwarsstraat 11, Deventer
Gearresteerd: 4-2-1942
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Vught 15-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zijn woning fungeerde als correspondentieadres, wat tamelijk veilig was omdat hij voor de oorlog geen CPN-lid was. Hij was koerier voor de CPN. Hij verspreidde De Waarheid. Overleden ten gevolge van bombardement op vliegveld Venlo, waar hij te werk was gesteld. Hij overleed tijdens het transport van Venlo naar Vught.

Bosman-Spans, Hermanna Gesina, Deventer 7-1-1907
Woonachtig: Enkdwarsstraat 11, Deventer

Bosman, Johan Wilhelm, Amsterdam 5-11-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Prinsenstraat 27, Amsterdam
Verwantschap: Hij huwde na de oorlog met Trijntje van Keulen.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bosman
Woonachtig: Zutphenscheweg, Apeldoorn

Bossers, Arie, Amsterdam 24-1-1901, Matroos
Woonachtig: Maretakstraat 38 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Pieter Bossers.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Opmerkingen: Jannigje Johanna Schaddelee zat bij hem ondergedoken.

Bossers-Quist, Elisabeth Pieternella, Middelburg 10-11-1903
Woonachtig: Maretakstraat 38 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bossers, Bart, Rotterdam 20-1-1912, Chauffeur
Woonachtig: Millinxstraat 77 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 3-7-1942, vrijgekomen 4-7-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het voorhanden hebben van munitie.

Bossers, Jacobus Adrianus, Breda 26-8-1892, Letterzetter
Woonachtig: Pupillenstraat 10 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Letterzetter. Communist. Bestuur Rotterdamse Werklozen Bond (1937).
Gearresteerd: 22-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bossers, Matthijs (Thijs), Middelburg 20-11-1905, Chauffeur
Woonachtig: Hortensiastraat 25 B, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Penningmeester sectie C.P.N. (1938).

Bossers-Van Egmond, Jansje, Leiden 10-9-1905
Woonachtig: Hortensiastraat 25 B, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Verwantschap: Zij was een zuster van Adrianus, Jacobus, Johan Philip, Pieter en Willem van Egmond.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bossers, Pieter (Piet), Amsterdam 12-3-1897, Havenarbeider
Woonachtig: Zwederstraat 65 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Arie Bossers.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1938). Bij Communistische vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bosua, Pieter, Rotterdam 12-1-1908, Glazenwasser
Woonachtig: Bergschelaan 221 C, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 22-9-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: De reden van zijn arrestatie was ‘jodenbegunstiging’.

Bot, Jacobus (Jaap), Amsterdam 14-8-1892, Architect
Woonachtig: Nieuweweg 40, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Lambertus Johannes Bot.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bouwkundige. Communist. Vraagt paspoort aan (1927). Liga tegen Koloniale Onderdrukking en Imperialisme (voorzitter) (1928). Algemeen raadslid V.V.S.U. (1935). Lid Commissie van Onderzoek A.V.C. (1938). Stuurde 1918 oproepingbiljet voor de verkiezingen aan de burgemeester terug. 1929 bestuurslid C.P.N. 1932 bestuurslid Liga tegen Imperialisme. 1934 lid Anti-Oorlogs Comité. Lid algemene raad V.V.S.U. 1936 lid uitvoerend comité De Olympiade onder Dictatuur. Comité ter bescherming van de Olympische gedachte. Voorzitter Bestuur B.K.V.K./B.V.K.R. (1936, 1937, 1938, 1939).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bot, Lambertus Johannes, Amsterdam 28-5-1897, Timmerman
Woonachtig: Van Hoijtemastraat 100, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Bot.
Godsdienst: Evangelisch Luthers
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lijst revolutionairen (1925). Timmerman. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Voorzitter afdeling Den Haag I.A.M.V. (1926). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Bestuur I.A.M.B. Schermerhorn-De Ligt Stichting. Voorzitter N.S.V. Secretaris/penningmeester van het I.A.M.B. (1927, 1930, 1931), schrijft circulaires voor leden. 1e Voorzitter Landelijk Bestuur I.A.M.V. (1928). Voorzitter van het Landelijk Comité van het I.A.M.V. (1928, 1929)/ lid (1931). Legt in 1938 bestuursfunctie I.A.M.B. neer. Voorzitter N.S.V.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Botbijl, Pieter Bernardus, Goes 27-10-1889, Metselaar
Woonachtig: De Josselin de Jongstraat 1, Dordrecht
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Metselaar. Secretaris P.A.S. Algemeen bestuurder Landelijke Federatie Bouwvakarbeiders (1922). Raadslid Dordrecht voor de R.S.P. in 1931 (later voor de R.S.A.P.). Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Both, Pieter (Piet), Amsterdam 13-1-1919, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Polanenstraat 36 III achter, Amsterdam

Both-Jansen, Nannette Pieternelle (Netty), Amsterdam 18-2-1922
Woonachtig:Polanenstraat 36 III achter, Amsterdam

Botterman, Cornelis, Amsterdam 19-2-1911, Bankwerker-hand
Woonachtig: Heerengracht 337, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 5-3-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 14-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illegale Zeitung verbreitet’.

Botterman, Hendrikus Joseph, Amsterdam 10-4-1916, Meubelmaker
Woonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 68 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Louis Johannes Botterman.
Gearresteerd: 14-5-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was actief bij De Waarheidsgroep binnen het bedrijf Fokker. Karel Mattheus Schipper zat bij hem ondergedoken.

Botterman, Louis Johannes, Amsterdam 15-10-1912, Schilder
Woonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 66 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Hendricus Joseph Botterman.
Gearresteerd: 14-5-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Opmerkingen: Karel Pekelharing zat bij hem ondergedoken.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Boudewijn, Neeltje Catharina (Nel), Maassluis 27-11-1919, Telefoniste bij de PTT
Woonachtig: Naaldwijkscheweg 47, Den Haag
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Opmerkingen: Oorspronkelijk was zij betrokken bij het niet-communistisch verzet, waarbij zij informatie doorgaf die zij als telefoniste kon afluisteren. In het laatste oorlogsjaar was zij koerierster tussen Leendert van den Muijzenberg, die CPN in het Gooi ondergedoken zat en de CPN in Utrecht met de landelijk leiding van De Waarheid en De Vrije Katheder in Amsterdam. In het laatste oorlogsjaar vervoerde zij kpoij voor De Waarheid, bonkaarten en valse persoonsbewijzen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bouland, Johannes, Blexersand (Duitsland) 25-9-1919, Matroos
Woonachtig: Oude Pekela
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-12-1941
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Oude Pekela aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan Snater was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bouma, Jan, Beetgum 6-2-1892, Timmerman
Woonachtig: Leeuwarden
Lid: Hij was anarchist.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Timmerman. Anarchist. Leeft in concubinaat met Antje Loopstra.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Bouman, Hendrik, Rotterdam 24-3-1909
Woonachtig: Delft

Bouman, Wilhelm, Arnhem 4-10-1903, Mijnwerker
Woonachtig: Schaersbergerweg 103, Heerlen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935). Penningmeester afdeling C.P.N. Was in Rusland met V.V.S.U. Vocht voor Internationale Brigade in Spanje.
Gearresteerd: 12-2-1941, vrijgekomen eind-9-1941
Gevangenschap in: Maastricht
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd in opdracht van de Sicherheitsdienst uit Aken gearresteerd. Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
De verzetsman Bouman, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Bouwhuis, Willem, Zwolle 30-4-1910, Bankwerker
Woonachtig: Van Ostadestraat 137, Amsterdam
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 27-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij gaf leiding aan de Februaristaking bij Fokker.

Boumans, Johannes Adrianus François, Amsterdam 22-5-1923
Woonachtig: Rijksstraatweg 1, Blaricum

Boven, Adriaan Johannes van, Amsterdam 10-2-1922, Bankwerker
Woonachtig: Hudsonstraat 52, Amsterdam
Gearresteerd: 30-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-4-1945

Boven, Johannes Gerardus van, Rotterdam 18-12-1903, Tramconducteur
Woonachtig: Riederstraat 1, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Laurius en Pieter van Boven.
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Boven, Laurius, Rotterdam 14-7-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Schalkburgerstraat 15 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Gerardus en Pieter van Boven.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Boven, Pieter van, Rotterdam 26-5-1905, Havenarbeider
Woonachtig: Roschestraat 106, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes Gerardus en Laurius van Boven.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 11-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Neuengamme
Overleden: Hamburg-Hammerbrook 29-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De reden van zijn arrestatie was dat hij een radio in bezit had en daarmee naar de Engelse zender luisterde. Bij zijn arrestatie had hij meerdere voedselbonnen op zak, wat erop kan duiden dat hij onderduikers verzorgde. Hij werd tegelijk met het echtpaar Jasper-Grohs gearresteerd.

Boven-Nijboer, Henderika Catharina, Groningen 2-5-1903
Woonachtig: Groningen

Bovenkerk, Johanna Elisabeth Hendrika (Jo, Jopie), Amsterdam 28-3-1905, Verpleegster
Woonachtig: Govert Flinckstraat 114, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Böver, Gerhardus Hermanus (Gerrit), Amsterdam 29-2-1896, Houtbewerker
Woonachtig: Van Bosschestraat 108, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Gerhardus Hermanus Böver.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Houtbewerker. Communist. Redactieadres De Aanval.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Böver, Gerhardus Hermanus, Amsterdam 26-3-1927
Woonachtig: Van Bosschestraat 108, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Gerhardus Hermanus Böver.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boverhuis, Frits Reinder (Bartje), Amsterdam 26-3-1915, Opzichter drukkerij
Woonachtig: Thorbeckelaan 49 / Van Ostadestraat 137 B, Den Haag / Amsterdam
Gearresteerd: 14-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Overveen 16-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De bijnaam ‘Bartje’ refereert vermoedelijk aan het feit dat zijn ouders uit Assen kwamen. Hij was een huisvriend van de families Polak en Kupferschmidt. Hij werkte in het verzet eerst samen met Hans Polak en later met de Amsterdammers Gerhard Joseph Badrian en Gerrit Jan van der Veen van de persoonsbewijscentrale en Gideon Boissevain en Jan Karel Boissevain van CS6. De vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CP Richard, Friedrich Salter, die tijdens de oorlog NSB-lid en V-Mann voor Friedrich Frank was, wist met Boverhuis in contact te komen. Een ontmoeting tussen Boverhuis en Salter werd door Sicherheitsdienstman Friedrich Frank persoonlijk geobserveerd van uit het Wehrmachtcafé Erica bij het Concertgebouw. Hij werkte veel samen met Gerhard Badrian. Hij werd bij de overval op de gevangenis aan de Weteringschans gearresteerd.

Bowier, Johan Jonkheer, Den Haag 16-3-1907, Smid
Woonachtig: Wiekstraat 6, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 1941, vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er wurde im Zuge der Aktion gegen die illeg. CPN Den Haag, weil er mit einem Funktionär derselben befreundet war und Propaganda Material für diesen in Verwahrung hat, in Haft genommen und ist nach einer Warnung wieder entlassen worden’. Hij werd in 1943 in Landshut (Beieren) te werk gesteld.

Boxel, Pieter Jacobus van, Rotterdam 23-3-1912, Kunstschilder
Woonachtig: Bazarlaan 47, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 12-3-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Hij werd gearresteerd als gevolg van informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Boxem, Lucas, Meppel 6-3-1917, Bontwasser
Woonachtig: De Wittenstraat 15 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was verantwoordelijk voor de verspreiding van De Waarheid in de Bos en Lommerbuurt.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Boxem-Bakker, Wilhelmina (Miep), Amsterdam 28-9-1916
Woonachtig: De Wittenstraat 15 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Boxhoorn, Anthonij Abraham, Rotterdam 17-11-1897, Grondwerker
Woonachtig: Boergoenschestraat 11 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Los werkman. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 9-2-1943
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Braak, Jan Gerrit ter, Hengelo 9-5-1923
Woonachtig: Berkweg 62, Hengelo
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer-groep in Hengelo, die nauw met de NVM samenwerkte. De groep pleegde aanslagen op spoorlijnen naar Duitsland, waarlangs militaire goederen naar Duitsland werden gebracht; Cornelis van der Kraats was nauw bij deze bomaanslagen betrokken. Hij werd vrijgelaten doordat Helena Agatha Reef-Weel, de echtgenote van de groepsgenoot Herman Reef, een relatie met een Sicherheitsdienstman aan ging en de vrijlating van 7 leden van de Hazemeijer-groep als gunst vroeg.

Braam, Gerardus Bernardus, Nijmegen 1-7-1902, Bediende
Woonachtig: Loudonstraat 61, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 6-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘politisch verdächtig’.

Braat, Leendert Pieter Johan (Leo), Arnhem 23-11-1908, Beeldhouwer
Woonachtig: Amstel 250, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog medewerker van het communistische theorie blad Politiek en Cultuur. Tijdens de oorlog zat hij in de groep van Gerrit van der Veen van het Kunstenaarsverzet.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Braat-Rolvink, Maaike, Amsterdam 12-3-1907, Kunstschilder, illustrator
Woonachtig: Amstel 250, Amsterdam
Opmerkingen: Zij vervaardigde illustraties voor De Vrije Katheder.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bracic, Ludwig, Immendorf (Duitsland) 22-12-1904, Mijnwerker
Woonachtig: Hoensbroek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 12-2-1941, vrijgekomen 8-1941
Gevangenschap in: Maastricht
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.
Opmerkingen: Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.

Branbergen, Berend, Onstwedde 6-12-1890, Biscuitfabrikant
Woonachtig: Oude Kijk in ‘t Jatstraat 5, Groningen
Gearresteerd: 6-12-1944, vrijgekomen 3-1945
Gevangenschap in: Groningen

Brand, Cornelis Jan, Den Haag 1-3-1922, Stempelmaker
Woonachtig: Marialaan 3, Voorburg
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Schwesing 19-11-1944

Brand, Evert, Haarlem 8-7-1888, Machinist
Woonachtig: Gerard Doustraat 175, Den Haag
Verwantschap: Hij was de vader van Evert Brand.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 2-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was een buurman van Tjerk Kloostra. Hij nam voor Tjerk een stencilmachine in bewaring. In Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘Verd. [Verdacht] C.P.N. Tätigkeit’.

Brand, Evert, Haarlem 7-4-1927
Woonachtig: Laakkade 423, Den Haag
Verwantschap: Hij was een zoon van Evert Brand.
Gearresteerd: 1944
Gevangenschap in: Amersfoort

Brand, Johan Wilhelm, Amsterdam 9-7-1899, Metaalbewerker
Woonachtig: Solebaystraat 12 III, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Verzekeringsagent. C.P.N.-partijbureau (1935). Bij opheffing I.R.H. boekencontrolecommissie (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brand, Leendert, Dubbeldam 23-10-1875, geen
Woonachtig: Frederikstraat 95 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de stiefvader van Matthea Jacoba Johanna Heijmans en stiefgrootvader van Johannes Heijmans.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 11-2-1942, tweede arrestatie 18-3-1943, vrijgekomen 5-4-1943
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer gearresteerd ten gevolge van de martelmoord op Herman Holstege en de tweede keer vanwege de NVM.

Brand, Leendert, Dubbeldam 4-6-1891, IJsventer
Woonachtig: Koningstraat 413 B, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 16-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: De Rijswijkse politie had Kraan opgegeven als zijnde lid van de CPN, maar gaf enige weken later aan de Sicherheitsdienst te kennen dat ze zich vergist hadden en dat het enige bekende feit was dat ze bij verkiezingen de kandidatenlijst van de RSAP getekend hadden. Vrijgelaten volgens Duits voorschrift omdat hij 10 kinderen had.

Brand, R.
Woonachtig: Emmastraat 11, Slikkerveer

Brande, Alphonsus (Alphi), Amsterdam 21-7-1912, Handelaar
Woonachtig: Grote Beerstraat 38, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Brandel, Salomon, Rotterdam 20-5-1898, Colporteur
Woonachtig: Korte Leidschedwarsstraat 28, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 30-7-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Amersfoort 22-11-1942 Opgehangen
Opmerkingen: Hij werd op 30-7-1942 in Amsterdam ingesloten ten behoeve van adjudant Luurssen van de Sicherheitsdienst in Den Haag. Het gaat om de Haagse politieagent Krieno Hendrik Luurssen, die voor de oorlog bij de Haagse Politie Inlichtingendienst werkte voor de jacht op communisten en meteen in mei 1940 uit eigen beweging dienst nam bij de Sicherheitsdienst. Bij zijn insluiting had Brandel het voor die tijd zeer hoge bedrag van fl. 2360,03 (een goed jaarinkomen) op zak. Tegelijk met hem werd Jacob van Embden door Luurssen ter insluiting binnengebracht; in Amersfoort staat vermeld dat Van Embden voor zwarte handel werd opgesloten. Beide arrestanten werden op 6 augustus naar de Sicherheitsdienst in Den Haag overgebracht. Van Embden is op 30 april 1943 in Sobibor vermoord.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Brandenburg, Abraham, Rotterdam 4-7-1919, Typist
Woonachtig: Trompstraat 23, Den Haag
Overleden: Doetinchem 26-1-1945
Opmerkingen: Werd gevraagd om De Waarheid te stencilen. Hij is na de oorlog op het Ereveld in Loenen herbegraven.

Brandenburg, Jacob (Jaap, Tom van Dam), Amsterdam 22-8-1899, Koopman boeken
Woonachtig: Marktweg 161, Den Haag / Hudsonstraat 74, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communistisch spreker. Secretaris C.P.N. district Noord-Holland/Utrecht (1935). Voorzitter C.P.N. afdeling Den Haag (1939). Districtsbestuur C.P.N. (1939). Propagandist Volksdagblad. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog secretaris van het district Den Haag van de communistische partij. Hij verhuisde vroeg in de oorlog naar Amsterdam. De Haagse Politie Inlichtingendienst wilde hem op 10 mei 1940 arresteren, maar dat lukte niet, omdat hij niet thuis was, doordat hij op het partijbureau alle papieren aan het verbranden was. Hij nam deel aan de bijeenkomst van het partijbestuur op 15 mei 1940 was besloten dat er een reservepartijleiding kwam bestaande uit Jaap Brandenburg, Gerrit van den Bosch en Nico Bergsma voor het geval het eerste gearresteerd zou worden. Hij dook al vroeg in de oorlog in Amsterdam onder en ging vervolgens
Opmerkingen: Ten gevolge van een huiszoeking dook hij in Amsterdam onder en ging vervolgens tot mei 1942 in de woning van Dirk Joon in Schiebroek wonen (Joon zelf was elders ondergedoken). Vanaf augustus 1943 gaf hij leiding aan De Waarheid in Rotterdam. Toen het eerste partijbestuur in februari 1943 gearresteerd werd, namen Jaap Brandenburg en Gerrit van den Bosch voor een paar maanden de leiding over (Nico Bergsma werd ook in 1943 gearresteerd).
Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Na de terugtrekking van Paul de Groot en de arrestatie begin 1943 van Jan Dieters en Lou Jansen nam het trio Jaap Brandenburg, Jan Postma en Wim Puister de leiding van de illegale CPN over en bleef tot aan de bevrijding van de landelijke leiding deel uit maken.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brandenburg-Van der Meijden, Wilhelmina Catharina (Wil), Amsterdam 31-1-1908
Woonachtig: Marktweg 161, Den Haag / Hudsonstraat 74, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Brandes, Cornelis Teunis (Bob), Den Haag 20-2-1912
Woonachtig: Bazarlaan 78, Den Haag
Verwantschap: Hij was een zoon van Jacobus Johannes Brandes en een broer van Aleidis Hemelrijk-Brandes.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Zoon architect Ko Brandes. Penningmeester S.V.V.C. Leider Tempo, Haagse communistische jeugdbeweging (1938).
Opmerkingen: Hij had midden jaren dertig de leiding over de Haagse communistische jeugdvereniging Tempo. Tijdens de Spaanse burgeroorlog was hij actief in de vereniging Hulp aan Spanje, waarin hij samenwerkte met Gerrit Kastein, Rhijnvis Feith en Marianne Brilleslijper. Hij ging in april samen met zijn partner in het communistisch Gemeenschapshuis aan de Bankastraat 131 wonen. Bij zijn huwelijk met Marianne Brilleslijper was Herman de Kadt getuige. In 1939 ging hij in de Bazarlaan wonen; daar bood hij enige maanden onderdak aan de CPN-advocaat Alexander de Leeuw, die zich in Amsterdam bedreigd voelde door extreemrechtse groeperingen. Enige tijd na de Duitse inval werd een deel van het Haagse CPN-archief bij hem ondergebracht. In 1941 stencilde hij samen met zijn partner illegale blaadjes. Hij moest op 17 augustus 1941 in Amsterdam onderduiken, omdat de Sicherheitsdienst een inval deed toen hij op zijn werk was, die meldde vervolgens dat de communisten Brandes en Jan van Kalsbeek voortvluchtig waren. De arrestatiepoging vond vrijwel zeker plaats in het kader van het oprollen van De Vonk-groep. Zijn huurhuis in de Bazarlaan werd vervolgens gebruikt om onderdak aan de onderduikende prominente Haagse communistische verzetsmensen Kees Schalker en Frits Reuter. Toen de politieman Jan Weuring in 1943 op jacht ging naar de aanslagplegers op generaal Seijffardt, bracht die Brandes, zijn vrouw en zijn vader in beeld. Nadat deportaties van Joden begonnen waren, huurde hij samen met zijn vrouw, de Duitse vluchteling Eberhard Rebling en diens partner Rebekka Brilleslijper een huis in Naarden, waar ze Joden lieten onderduiken. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam. Zijn verzetsactiviteiten worden deels beschreven in de biografische roman ‘’t Hooge Nest‘.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brandes-Brilleslijper, Marianne (Janny), Amsterdam 24-10-1916
Woonachtig: Bazarlaan 78, Den Haag
Verwantschap: Zij was een zuster van Jacob en Rebekka Brilleslijper.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-7-1944
Gevangenschap in: Marnixstraat, Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen
Opmerkingen: Zij ging in april 1938 samen met haar partner in het communistisch Gemeenschapshuis aan de Bankastraat 131 wonen; in 1939 ging ze in de Bazarlaan wonen. In 1939 dook Alexander Salomon de Leeuw bij haar onder, omdat hij zich bedreigd voelde door gewelddadige rechtse groeperingen. Bij haar huwelijk met Cornelis Teunis Brandes was Herman de Kadt getuige. In 1941 stencilde zij samen met haar partner illegale blaadjes. Zij bood in de Bazarlaan achtereenvolgens onderdak aan de onderduikende prominente Haagse communistische verzetsmensen Kees Schalker en Frits Reuter. Begin 1943 was zij als communiste in beeld van de Haagse politieman Jan Weuring. Nadat deportaties van Joden begonnen waren, huurde zij samen met haar man en haar zuster Rebekka met partner Eberhard Rebling een huis in Naarden, waar ze Joden lieten onderduiken. De Amsterdamse premiejager Eddy Moesbergen spoorde haar op en leverde haar aan de Duitsers uit. Zij raakte in Westerbork met Anne en Margot Frank bevriend en zij is in Bergen Belsen tot hun dood met hen omgegaan. Zij stelde na de oorlog Otto Frank op de hoogte van de dood van zijn dochters Anne en Margot. Haar verzetsactiviteiten worden deels beschreven in de biografische roman ‘’t Hooge Nest‘. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam.
Bij een tussenstop bij een politiebureau gedurende een transport van de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat naar de gevangenis in de Marnixstraat stortte zij zich op de schoot van een bewaker, zodat in de verwarring haar zwager Eberhard Rebling kon ontsnappen. In Westerbork had zij contact met het hele gezin van Anne Frank en in Bergen Belsen met Anne en Margot Frank.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brandes, Jacobus Johannes (Ko), Den Haag 27-12-1884, Architect
Woonachtig: Hoogewal 15, Den Haag
Verwantschap: Hij was de vader van Cornelis Teunis Brandes en Aleidis Hemelrijk-Brandes.
Godsdienst: Doopsgezind
Opmerkingen: Hij was een prominent architect en de meest toonaangevende persoon van de architectonische stroming Nieuwe Haagse School. Toen de politieman Jan Weuring in 1943 op jacht ging naar de aanslagplegers op generaal Seijffardt, bracht die Jacobus Brandes, zijn zoon en diens partner in beeld.

Brandligt, Wolter, Kampen 14-5-1901, Letterkundige
Woonachtig: P 354, Gorssel
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 30-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was redacteur van de Vrije Kunstenaar. Hij was lid van de persoonsbewijscentrale en maakte deel uit van een (voornamelijk) communistisch groepje rond Gerrit van der Veen. Hij voorzag Anna Aleida Alma-Heijnen regelmatig van valse persoonsbewijzen, die zij bij onderduikers bezorgde. Hij werd gearresteerd in het Noord-Hollandsch koffiehuis (vlak voor Centraal Station); het was de ontmoetingsplek van de mil.

Brandligt-Mossel, Anna Wijbrandina Geertruida, Amsterdam 30-1-1896
Woonachtig: P 354, Gorssel
Opmerkingen: Zij was lid van de persoonsbewijscentrale.

Brandon, Mozes, Amsterdam 4-7-1921, Machine arbeider
Woonachtig: Oosterschekade 5 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Brands, Johannes Lambertus, Naarden 15-2-1917, Slager
Woonachtig: Evert de Bruinstraat, Naarden
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 21-6-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Lektüre gelesen’.

Brandsen, Bertus, Utrecht 28-10-1914, Metaaldraaier
Woonachtig: Cabralstraat 18 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Dirk Jacob Brandsen.
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Opmerkingen: Hij woonde op hetzelfde adres als het echtpaar Johannes Frans en Zwaantje Reuter-Wijdoogen. Hij was na de oorlog lid van de Tweede Kamer.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brandsen, Dirk Jacob, Enschede 19-5-1909, Meubelmaker
Woonachtig: Marco Polostraat 290 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Bertus Brandsen.
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten op muren. Hij nam deel aan het gewapend verzet.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brante, Jan, Amsterdam 5-8-1883, Bankwerker
Woonachtig: Van Woustraat 97 I, Amsterdam
Gearresteerd: 16-9-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haaren
Opmerkingen: Op 1 mei 1941 legde hij op een politiebureau een verklaring af over rood-wit-blauw geschilderde klompen die aan zijn woning hingen en die tot een volksoploop aanleiding gaven. Brante beweerde dat de klompen er al vier jaar hingen en geen uiting van een bepaalde gezindheid waren. Hij werd op 16 september 1941 gearresteerd op last van bureau Nieuwe Doelenstraat (Valsgeldcentrale zijnde Politie Inlichtingendienst).

Brantenaar, Lodewijk (Lou), Zaandam 3-1-1920
Woonachtig: Reigerstraat 9, Zaandam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brasser, Jan (Witte Ko, Jan van Kerkhof, Willem van Zuilen, Klaas Boon), Uitgeest 2-3-1908, Smelter bij Hoogovens
Woonachtig: Vlietsend 51, Krommenie
Verwantschap: Hij was een broer van Angenis Christina Glijnis-Brasser. Hij huwde na de oorlog met Johanna Leeuwerink.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Distributie De Tribune (1934). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Onderscheiding: Bronzen Leeuw.
Opmerkingen: Hij verrichtte gewapend verzet in de Zaanstreek, pleegde sabotage en deed vervalsingswerk. Hij trad toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij zat een paar periodes bij Johanna Leeuwerink in Krommenie ondergedoken.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brasser, Willem, Beverwijk 14-5-1914, Los arbeider
Woonachtig: Heemskerkerweg 36, Beverwijk
Verwantschap: Hij is na de oorlog gehuwd met de weduwe van Franciscus Johannes Adrianus Vaars, die een kameraad uit de Spaanse burgeroorlog was.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Op 25-6-1941 kon hij op het nippertje ontkomen aan arrestatie in het kader van de Aktion CPN en dook onder in het huis van de toen wel gearresteerde Franciscus Johannes Adrianus Vaars. Hij dook daarna onder bij de echtgenote van Vaars, die snel weduwe werd.
De verzetsman Brasser, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brautigam, Gerarda (Gerda), Rotterdam 9-3-1913
Woonachtig: Randweg 118, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Zij leefde samen met Willen Franciscus van Bodegraven. Zij werd na de oorlog een bekende PvdA-politica.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Braven, Klaas den, Berkenwoude 3-3-1918, IJzerwerker
Woonachtig: 2e Anjelierdwarsstraat 15, Amsterdam
Gearresteerd: 3-5-1942
Gevangenschap in: Amsterdam, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 2-10-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, haalde geld op voor het Solidariteitsfonds en gaf ondersteuning aan onderduikers. Hij werd samen met Gerard Schuurman, toen hij geld voor onderduikers en illegale bladen wegbracht, gearresteerd door de agenten van politie Mollis en Kuiper van het bureau Nieuwe Doelenstraat, waar de Inlichtingendienst was gevestigd.

Braxhoofden, Leendert, Den Haag 8-6-1899, Losarbeider
Woonachtig: Poeldijkschestraat 88, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Indische Liga. Federatief georganiseerd. Synthetische Orde (1937). Hoofdbestuur Verbond tegen Fascisme (1937). Betrokken bij transport Nederlandse vrijwilligers voor regeringsleger Spanje (1937).
Gearresteerd: 11-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich Frank als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Braxhoofden-Kibbel, Gerarda, Den Haag 18-4-1904
Woonachtig: Poeldijkschestraat 88, Den Haag
Verwantschap: Zij was een zuster van Johannes Kibbel.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Brederode, Frederik van (Frits), Amsterdam 21-12-1897, Sigarenmaker
Woonachtig: Louise de Colignystraat 7 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Hendrik, Jacobus en Johan van Brederode.
Opmerkingen: Hij had al in 1940 een leiding gevende rol binnen het Solidariteitsfonds binnen Amsterdam.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brederode, Hendrik van (De Keizer, Henk), Amsterdam 12-8-1896, Magazijnbediende
Woonachtig: Da Costakade 204 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Frederik, Jacobus en Johan van Brederode.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lid controlecommissie C.P.N. Partijcongres C.P.N. (1935). Partijbestuur C.P.N. (1936, 1939).

Brederode, Jacobus van, Amsterdam 14-4-1893, Sigarenmaker
Woonachtig: Frans Halsstraat 92 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Frederik, Hendrik en Johan van Brederode.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Verzendt Rundschau aan Duitse emigranten (1937).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Brederode, Johan van (Jan, Jo), Amsterdam 2-7-1903, Bakker
Woonachtig: Solebaystraat 46, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Frederik, Hendrik en Jacobus van Brederode.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Districtsbestuur C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 4-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Breeman, Andries, Ooltgensplaat 11-7-1892, Handelscorrespondent
Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Jan Willem en Marinus Jan van der Hoek.
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Breeman, Hendrik Adriaan Johannes (Henk), Watergraafsmeer 22-6-1915, Drukker
Woonachtig: Turfpoortstraat 27, Naarden
Gearresteerd: 18-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 18-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde en produceerde Het Compas en De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij werkte samen met Cornelis van den Berg uit Bussum..

Breeman, Jan Willem, Rotterdam 16-10-1919
Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Andries en Baaltje Jannetje Breeman-Van der Hoek en een broer van Marinus Jan Breeman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 5-5-1943, vrijgekomen 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Breeman, Marinus Jan, Rotterdam 26-8-1918
Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Andries en Baaltje Jannetje Breeman-Van der Hoek en een broer van Jan Willem Breeman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Verwantschap: Hij was een zoon van Andries van der Hoek en een broer van Jan Willem van der Hoek.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Breeman-Van der Hoek, Baaltje Jannetje, Heenvliet 14-2-1895
Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Jan Willem en Marinus Jan Breeman.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Breemen, Petrus Johannes van (Van Es, Piet), Den Bosch 6-12-1899, Bakker
Woonachtig: Herderstraat 17, Zaandam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, in Vught kreeg hij enkele minuten voor de voltrekking van het vonnis onverwachts te horen dat het vonnis in levenslang werd omgezet.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Breems, Leonardus den, Vlaardingen 23-1-1899, Meubelmaker
Woonachtig: Vaartweg 6, Vlaardingen
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Distributie De Tribune (1934).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. In Vught werd als arrestatiereden vermeld: ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Vlaardingse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Meindert Siezen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Breeuwer, Grietje, Koog aan de Zaan 3-11-1917
Woonachtig: Wandelweg 184, Koog aan de Zaan

Brehm, Friedrich, Amsterdam 13-9-1881, Koopman in koffie en thee
Woonachtig: Mercatorplein 18 II, Amsterdam
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Vught 12-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan. Hij had een Joodse onderduikster in huis.

Bremer, Philip, Amsterdam 29-6-1891, Houder Adviesbureau
Woonachtig: Erasmusstraat 75 B, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Partijcongres C.P.N. (1935). Uit C.P.N. geroyeerd (1937).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst (Groep X) gearresteerd vanwege het vervalsen van persoonsbewijzen en de handel daarin.

Breukelaar, Adriaan Hendrik Bernhard, Zaandam 25-7-1902, Koopman
Woonachtig: Zacharias Janssenstraat 34 hs, Zaandam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Oranjehotel

Breuker, Jan, Groningen 26-5-1908, Stoker
Woonachtig: Tuinstraat 172 achter, Zaandam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 19-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In 1934 heeft hij een half jaar gevangen gezeten omdat hij had deelgenomen aan een demonstratie door werklozen.

Breur, Krijn Martinus, Dordrecht 25-5-1917, Journalist
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort, Vught, Utrecht
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Leusden 5-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In 1939 woonde hij enige maanden in het communistische gemeenschapshuis aan de Nieuwe Heerengracht 5 in Amsterdam. Hij was stateloos. Op hetzelfde adres woonde Marcus Swalf. Hij was stateloos. In het begin van de oorlog werkte hij tot april 1941 in Amsterdam in het verzet samen met Siebolt (Siep) Adema en Jan van Gilse. Vanaf februari 1941 zat Annette Dormits-Hartog, de gescheiden vrouw van Samuel Dormits, bij hem ondergedoken. Toen Samuel Dormits gearresteerd werd, haalde Krijn diens zoontje hals over kop op van het adres waar die was ondergebracht. Hij was tijdens de oorlog lid van de Nederlandse Volksmilitie. Hij en zijn vrouw maakten tijdbommen, vervalsten persoonsbewijzen en gaven hulp aan Joden. Hij en zijn echtgenote namen Joodse onderduikers in huis. Hij pleegde bomaanslagen op munitieopslagplaatsen en Wehrmacht-garages. Hij werd voor een heet vuur krom geboeid en met een karwats afgeranseld. Tijdens verhoren moest zijn echtgenote toekijken hoe hij door de Haagse politie mishandeld werd: er werden hem tanden uit de mond geslagen en werd door klappen op het hoofd aan een oor doof.

Breur-Hibma, Adriana Klazina (Aat), Den Haag 28-12-1913
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den Haag
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Kleve, Berlin (Duitsland), Ravensbrück
Opmerkingen: n 1939 woonde zij enige maanden in het communistische gemeenschapshuis aan de Nieuwe Heerengracht 5 in Amsterdam. Door haar huwelijk met Krijn Breur was zij stateloos. Zij maakte samen met haar man tijdbommen, vervalsten persoonsbewijzen en gaven hulp aan Joden. Zij en haar echtgenoot namen Joodse onderduikers in huis. Zij moest toekijken hoe haar echtgenot zwaar mishandeld werd door de Haagse politie. Zij zat bij Kiek Pierôt in de cel. In Ravensbrück werd ze met vele anderen in een Strafblock geplaatst, wat vrijwel zeker de dood betekende; een arts plukte haar uit de rij en spelde het kampnummer van een al overleden vrouw op.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Brevoort, Dirk Theodorus van, Amsterdam 2-9-1902, Slachter
Woonachtig: Marnixstraat 59, Amsterdam
Gearresteerd: 29-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Grund der Sch.h. CPN’. In Dachau stond als arrestatiereden vermeld: ‘Verdacht von Mitglied der C.P.N.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Briedé, Anne Theodorus (Dorus), Streefkerk 29-12-1899, Montagewerker
Woonachtig: De Jagerstraat 21 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 15-4-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen
Overleden: Rotterdam 8-12-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Na de oorlog overleden ten gevolge van gevangenschap
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Brijker, Jochum, Leeuwarden 28-6-1913, Handelsreiziger
Woonachtig: Leeuwarden
Gearresteerd: 29-1-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Brik, Elle, Groningen 3-5-1907, Chauffeur
Woonachtig: Atjehstraat 3 A, Groningen
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Magazijnknecht. Communist.
Gearresteerd: 13-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 2-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Brik-Gooijert, Aafke, Delfzijl 14-10-1911
Woonachtig: Atjehstraat 3 A, Groningen
Verwantschap: Zij was een dochter van Harm en Hielkje Gooijert-Idskes en een zuster van Arend Gooijert.

Bril, Barend (Ben, Bennie), Amsterdam 9-12-1899, Bloemenventer
Woonachtig: Danie Theronstraat 25 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Liberaal Joods
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 14-5-1943
Opmerkingen: Tijdens de Februaristaking deelde hij pamfletten met stakingsoproepen uit en belette het uitrijden van trams stakingsoproepen. Hij werkte daarbij samen met Carl Friedrich Neijssel.

Bril-Berlijn, Elisabeth (Betsie), Alkmaar 28-1-1901
Woonachtig: Danie Theronstraat 25 II, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Jacob Levie Berlijn.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 14-5-1943

Brilleslijper, Jacob, Amsterdam 7-6-1921
Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 14 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Rebekka Brilleslijper en Marianne Brandes-Brilleslijper.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 10-7-1944
Gevangenschap in: Marnixstraat, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1944
Opmerkingen: Hij dook onder bij zijn zusters in de villa ‘’t Hooge Nest’ in Naarden. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam.

Brilleslijper, Rebekka (Lien, Lin Jaldati, Antje Bos-Sillevis), Amsterdam 13-12-1912, Danseres, zangeres
Woonachtig: Bankastraat 131, Den Haag / Driftweg 2, Naarden
Verwantschap: Zij was een zuster van Jacob en Marianne Brandes-Brilleslijper. Zij had voor en tijdens de oorlog een relatie met Eberhard Rebling en huwde na de oorlog met hem.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-7-1944
Gevangenschap in: Marnixstraat, Weteringschans, Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen
Opmerkingen: Zij had voor de oorlog een relatie met Carel Blazer. Zij ging in 1938 in het communistische gemeenschapshuis in de Bankastraat 131 wonen. Zij dook met haar partner Eberhard Rebling en familieleden onder in de villa ‘’t Hooge Nest’ in Naarden. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam.
In Westerbork had zij contact met het hele gezin van Anne Frank en in Bergen Belsen met Anne en Margot Frank. Zij huwde na de oorlog met Eberhard Rebling, zodat hij de Nederlandse nationaliteit met kans op succes kon aanvragen, maar daardoor verloor zij haar Nederlandse nationaliteit. Zij vertrok na de oorlog met Eberhard Rebling naar Duitsland.
Een foto van haar dochter Kathinka werd het beeldmerk van het kindervoedsel Liga en bleef dat 70 jaar lang.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Brink, Arend van, Lonneker 13-2-1918, Mijnwerker
Woonachtig: Dahliastraat 4, Heerlen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brink, Bertha Jeannette ten, Rotterdam 27-4-1925, Leerlingverpleegster
Woonachtig: Nolensstraat 23 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Heemraadsingel Rotterdam, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij woonde in bij het gezin Beerenborg-Glaser.

Brink, G. van den, Pontwachter
Woonachtig: Kennemerlaan 105, IJmuiden
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonde Johannes Lambertus Bonekamp.

Brink, Marianne Helen van den (Kossen, Keesje Hissink), Amsterdam 30-4-1923
Woonachtig: Blaricum, Blaricum
Verwantschap: Zij was een dochter van Cornelia Kossen.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van Johan Clasianus Adrianus (verblijfplaats onbekend). Verspreidt communistische pamfletten. Leeft samen met Johan Conraad Hissink (1939).
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij gebruikte vaak de achternaam van haar moeder. Zij was betrokken bij de persoonsbewijscentrale. Zij vervalste persoonsbewijzen.

Brink, Napoleon van den (Nap), Amsterdam 27-12-1913, Violist
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 61 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een halfbroer van Henri Louis Hubert Schoen.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: <10-1943, vrijgekomen <19-10-1943
Gevangenschap in: Wilhelminagasthuis
Opmerkingen: Hij werd door Jan Bonekamp, Joop Jongh en Janrik van Gilse uit het Wilhelminagasthuis bevrijd, waar hij gewond lag.
Opmerkingen: Hij was stateloos. In hetzelfde pand een verdieping hoger woonde Evert Ooijevaar. Hij probeerde bij zijn arrestatie te vluchten, maar wordt door een kogel in zijn been geveld.
De verzetsman Brink, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brink, R.
Woonachtig: Neptunusstraat 57, Hilversum

Brinkman, Albertus (Bertus), Hilversum 6-1-1924, Brood-en banketbakker
Woonachtig: Neuweg 409, Hilversum
Gearresteerd: 9-2-1943, vrijgelaten 8-3-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was een buurman van Armanda Josephina Ahrweiler.

Brinkman, Arend, Hilversum 7-3-1898, Bakker
Woonachtig: Neuweg 409, Hilversum
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 3-5-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een buurman van Armanda Josephina Ahrweiler. Hij was actief voor De Waarheid. Hij had onderduikers in huis. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Schutzh. [Schutzhaft] Judenbegünstigung’. Overleden tijdens transport van Sachsenhausen naar Mauthausen
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Brinkman, Arend (Gerrit), Amsterdam 21-3-1920, Letterzetter
Woonachtig: Landbouwstraat 26, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Roelof, Sebastiaan en Willem Brinkman.
Opmerkingen: Hij verzorgde copy voor De Waarheid.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brinkman, Jan, De Wijk (Drenthe) 1-8-1893, Mijnwerker
Woonachtig: Breeweeg 25, Waubach (Ubach over Worms)
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 13-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Mitgl. d. CPN zu sein’.

Brinkman, Roelof (Rob), Amsterdam 27-9-1904, Boekbinder
Woonachtig: Landbouwstraat 38, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Arend, Sebastiaan en Willem Brinkman.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brinkman, Sebastiaan, Amsterdam 29-1-1915, Rijwielhersteller
Woonachtig: Landbouwstraat 26, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Roelof, Willem en Arend Brinkman.

Brinkman, Willem (Bob van den Brink), Amsterdam 18-4-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Landbouwstraat 26, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Roelof, Sebastiaan en Arend Brinkman.
Opmerkingen: Hij organiseerde productie van De Waarheid. Hij typte de copy vanuit de kaderkranten over op de zogenoemde ‘moedervellen’ waarmee gestencild werd. Hij stencilde De Waarheid en bracht pakketten daarvan in fietstassen naar adressen van waaruit de verdere verspreiding plaats vond. Begin 1945 bedroeg de oplage voor zijn wijk 850 weekkranten en 950 dagbulletins.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brinks, Arend Jan, Deventer 10-9-1908, Boekhouder
Woonachtig: Putmanstraat 27, Deventer
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kantoorbediende. R.S.A.P. Kandidaat Provinciale Staten voor de R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 11-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Broeckman, Antoine Theodore (Toon), Laren 18-7-1911, Radio-technicus
Woonachtig: Matthijssenhoutweg 1 B, Blaricum
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 29-6-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij haalde onderdelen voor zendapparatuur uit Frankrijk en smokkelde die Nederland binnen. Hij pleegde samen met Dionisius Remiëns sabotage aan de spoorlijn Bussum-Amersfoort. Hij deed in uniform van de Sicherheitspolizei huiszoekingen bij pro-Duitse personen om zo levensmiddelen, kleding, geld en persoonsbewijzen te stelen.

Broeckman-Hagen, Jannetje, Laren 14-8-1911
Woonachtig: Matthijssenhoutweg 1 B, Blaricum

Broek, Jan Mattheus van den, Rotterdam 5-1-1910, Matroos
Woonachtig: Putschelaan 59 A, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Leentje Maria Jaspers-Van den Broek.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Natzweiler stond als arrestatiereden vermeld ‘Mitglied illegal. Organ.

Broek, Johannes van den, Leiden 1-7-1887
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Broek, Johannes Cornelis Jacobus (Han), Amsterdam 15-12-1910, Expeditieknecht
Woonachtig: Korte Koestraat 3 I, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Broek, Johannes Franziskus van den, Hilden (Duitsland) 9-8-1909, Huisschilder
Woonachtig: Hoofdweg 301 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Broek-Borman, Anna Elisabeth van den, Amsterdam 13-3-1911
Woonachtig: Hoofdweg 301 III, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 4-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Dachau
Opmerkingen: Zij nam een exemplaar van iedere kaderkrant van De Waarheid (krant die als hoofdtekst gold voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde editie van De Waarheid) in ontvangst, die ze doorgaf aan de persoon, die in de Soendastraat 18 III woonde, die het vervolgens op een geheim adres archiveerde.

Broekhoff, Bernard (Bertus), Deventer 7-3-1915
Woonachtig: Goldenbeltstraat 33, Deventer
Gearresteerd: <1-1943
Gevangenschap in: Vught

Broekhoven, Cornelis Antonius van den, Rotterdam 29-12-1903, IJzerwerker
Woonachtig: Beukelaarstraat 82, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 29-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Broeren, Jan
Woonachtig: Van Hogendorpstraat 227 of 231, Amsterdam

Broers, Johannes Leonardus, Den Haag 11-8-1902, Belastingadviseur
Woonachtig: Balistraat 89, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte. Hij had tijdens zijn arrestatie De Waarheid in bezit. De precieze overlijdensdatum is onbekend, aangegeven datum is fictief

Broers, Martinus Wilhelmus Joannes (Martin), Tilburg 17-7-1914, Textielarbeider
Woonachtig: Pelikaanstraat 9, Tilburg
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 12-9-1941
Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Arnhem, Oranjehotel, ’s-Hertogenbosch, Oranjehotel, Arnhem, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing, Ladelund, Hamburg-Rothenburgsort, Sandbostel
Overleden: Duitsland 24-4-1945
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij wordt in Mönchengladbach te werk gesteld, maar hij vlucht van daar terug naar Nederland. Hij werkte mee aan de productie en verspreiding van het communistische illegale blad Vrede-Vrijheid. Hij werd in Amsterdam gearresteerd.

Broks, Pieter, Heiloo 23-11-1923, Ambtenaar
Woonachtig: Haarlemmerweg 79 II, Amsterdam
Gearresteerd: <3-1944
Gevangenschap: Amersfoort, Rheine
Opmerkingen: Hij werd in Rheine te werk gesteld.

Broks-Draaijer, Aaltje Hendrika, Amsterdam 12-12-1924
Woonachtig: Haarlemmerweg 79 II, Amsterdam
Opmerkingen: Zij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Haar adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Bromberg, Nettie, Amsterdam 20-7-1920, Architecte, lithografe
Woonachtig: Botticellistraat 5, Amsterdam
Verwantschap: Zij had een relatie met Johan Melchior Bool.
Opmerkingen: Zij was koerierster.

Bromet, Abraham (Spoor), Amsterdam 21-2-1906, Toneelschrijver
Woonachtig: Meerhuizenstraat 7 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Scribent De Tribune (1934). Districtbestuur C.P.N. (1935). Bestuur C.P.O. (na 1935). [CPO Communistische Partij Oppositie]
Gearresteerd: 15-7-42
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Bromet, Elias, Amsterdam 2-5-1909, Banketbakker
Woonachtig: St. Anthoniebreestraat 70, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Gearresteerd: 26-8-1941
Gevangenschap in: Amsterdam, Amersfoort, Buchenwald, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-1-1943
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied C.P.N.’.

Bromet, Emanuel Hijman, Amsterdam 20-2-1908, Behanger
Woonachtig: Dusartstraat 35, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: R.V.O. (1935). C.P.N.-partijbureau (1935).
Gearresteerd: 3-10-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij was te werk gesteld in het werkkamp Molengoot.

Bronk, Jakobus Gijsbertus, Zoelen 2-1-1888, Trambestuurder
Woonachtig: Livornostraat 19 II, Amsterdam
Gearresteerd: <1-1943, vrijgekomen 21-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Amsterdam 10-2-1946
Opmerkingen: Overleden aan de gevolgen van de mishandelingen tijdens de gevangenschap.

Bronk, Jan Dirk Jurrien, Utrecht 5-6-1887, Grondwerker
Woonachtig: Adriaan van Bergenstraat 123, Utrecht
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 4-1-1943
Opmerkingen: Bij vluchtpoging met buikschot doodgeschoten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bronkhorst, Johannes Philippus (Jan), Den Haag 5-3-1883, Tuinman
Woonachtig: Schoolmeesterstraat 4, Den Haag
Verwantschap: Hij was de vader van Johannes Philippus Bronkhorst en een oom van Petrus Franciscus Bronkhorst.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 9-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De in opdracht van de Haagse Politie Inlichtingendienst al in 1923 als infiltrant de CPN binnengedrongen Johannes van Soolingen was al in juni 1940 in opdracht van burgemeester De Monchy en de Inlichtingendienst opnieuw de CPN binnengedrongen en drong na zijn acties in 1940 en mei 1942 in september 1942 voor de vierde keer de CPN binnen. Van Soolingen wist op basis van zijn langdurige vooroorlogse partijlidmaatschap het vertrouwen van Bronkhorst te winnen. Bronkhorst bezorgde 15 exemplaren van De Waarheid voor verdere verspreiding bij Van Soolingen thuis. Er werd bij Bronkhorst en Van Soolingen thuis vergaderd, waarbij ook Willem Arend Herder aanwezig was. Via Bronkhorst kwam Van Soolingen in contact met Jacob Boekman. In december 1942 speelde Van Soolingen Boekman in handen van de Inlichtingendienst, die hem aan de Sicherheitsdienst uitleverde. In februari 1943 werden Bronkhorst en Herder door de onder anderen Ernst Knorr en Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Veefkind en Berend Jan Eysink van de Documentatiedienst gearresteerd terwijl Van Soolingen op een afstandje stond toe te kijken. Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens, waarbij de zeer lange keten Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkampmp en Dominicus Middendorp. De SD’er Lange legde over hem vast: ‘Durch Beobachtungen wurde festgestellt, daß sich Bronkhorst an der Verteilung kommunistischer Schriften beteiligte. Er wurde 9 Februar 1943 festgenommen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bronkhorst, Johannes Philippus (Harry), Den Haag 2-8-1911, Expeditieknecht
Woonachtig: Smitsstraat 146, Den Haag
Verwantschap: Hij was een zoon van Johannes Philippus Bronkhorst en een volle neef van Petrus Franciscus Bronkhorst.
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Tuinman. Communist.
Gearresteerd: 18-7-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Buchenwald
Opmerkingen: Hij was sinds zijn geboorte verlamd aan rechterarm. Hij wordt omschreven als inbreker. Hij functioneerde als koerier. Hij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bronkhorst, Lehman, Nijmegen 29-11-1900, Reiziger / dichter, amateurschilder
Woonachtig: Ampèrestraat 196, Den Haag
Verwantschap: Hij is na de oorlog gehuwd met Catharina Pigge.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Reiziger. Communist. W.S.C. Den Haag. Spreker op openluchtmeeting C.P.H. Den Haag en voor I.R.H./I.A.H. (1932). Districtsbestuur N.R.H. (1938). Trotskist?
Gearresteerd: 9-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Ziegenhain
Opmerkingen: Hij woonde samen met Catharina Pigge. Hij liet het echtpaar Samson en Sophia Polak-Van Gich bij zich onderduiken.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bronkhorst, Petronella Gerdina van (Petertje), Baarn 27-8-1914, Onderwijzeres
Woonachtig: Frans van Mierisstraat 116 II / Kromme Waal 31, Amsterdam
Verwantschap: Zij huwde in augustus in Tiel 1944 Hendrik Sibbelee.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bronkhorst, Petrus Franciscus, Den Haag 19-1-1915
Woonachtig: Schapenlaan 74, Den Haag
Verwantschap: Hij was een oomzegger van Johannes Philippus Bronkhorst en een volle neef van Johannes Philippus Bronkhorst.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 12-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bronkhorst, Pieter van, Alkmaar 8-4-1909, Tuindersknecht
Woonachtig: Achterwezel 44, Alkmaar
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Tuindersknecht. Voorzitter afdeling C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten voor C.P.N. (1939).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bronkhorst, W., Groenten koopman
Woonachtig: Klarendalscheweg 293, Arnhem

Bronshoff, Theodorus, Amsterdam 20-7-1913, Metselaar
Woonachtig: Bloemstraat 46 I, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Lompensorteerder. Communist. Inbreker en heler.
Gearresteerd: 16-11-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Salzgitter-Watenstedt, Wöbbelin
Opmerkingen: Hij was een buurman van Gerardus Duikers.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Broomans, Jacques (Jaak), Den Haag 14-5-1905, Schilder
Woonachtig: De la Reijweg 12, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: België uitgezet juni 1929.
Gearresteerd: 24/28-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Brouwenstijn, Eduard Franciscus Johannes, Amsterdam 13-6-1887, Huisschilder
Woonachtig: Westerstraat 158 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Jan Brouwenstijn.

Brouwenstijn, Jan, Amsterdam 1-12-1917, Schilder
Woonachtig: Westerstraat 158 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Eduard Franciscus Johannes Brouwenstijn.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 7-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Brouwer, Dirk, Houtwerker
Woonachtig: Otterspad 20, Zaandam
Gearresteerd: <4-1942

Brouwer, Dirk Jan, Zutphen 21-8-1899, Wegwerker N.S.
Woonachtig: Spoordijkstraat 54, Zutphen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brouwer, Jan, Haarlemmermeer 10-10-1892, Metselaar
Woonachtig: Bantamstraat 42, Haarlem
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Metselaar. Penningmeester I.R.H. Noord-Holland-Utrecht (1934). Lid Generale Raad I.R.H. Haarlem (1934).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Dachau, Buchenwald
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Brouwer, Jan Cornelis, Amsterdam 9-1-1915, Magazijnbediende
Woonachtig: Weesperpoortstraat (Wibautstraat) 89, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bestuur afdeling V.V.S.U. (1934).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brouwer, Johannes (Johan), Delfshaven 31-5-1898, Hispanist
Woonachtig: Utrecht
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als journalist in Spanje.
Lid: Hij was lid van het Kunstenaarsverzet.
Gearresteerd: 2-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-7-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij is belangrijk geweest met betrekking tot de berichtgeving en de geschiedschrijving van de Spaanse burgeroorlog. Hij was betrokken bij de aanslag op het Amsterdams bevolkingsregister.

Brouwer, Theodoor, Hengelo 8-10-1910, Kapper
Woonachtig: Kantplein 4, Kirchrath (Kerkrade)
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Secretaris-penningmeester afdeling I.R.H. (1935-1938). 2e Penningmeester Kerkraads Belang. Secretaris afdeling C.P.H. Bestuur C.J.B. Voor Duitsland gevaarlijk (politiek en spionage). In strafgevangenis Breda (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Stutthof
Overleden: Danzig 23-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Kerkrade aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus Habets was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Brouwer, Wijnand Cornelis, De Bilt 27-11-1897, Machinist NS
Woonachtig: Van Egmondkade 63, Zuilen
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 11-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 31-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd in Utrecht door de Rotterdamse Sicherheitsdienst gearresteerd toen hij een ontmoeting met Pieter Wapperom zou hebben. Wapperom was echter die dag al bij het station in Utrecht gearresteerd waar hij een ontmoeting met Nico Bergsma zou hebben en had de tijd en plek van de ontmoeting met Brouwer in zijn agenda staan.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg en werkte met springstoffen. Er werden vergaderingen in zijn woning gehouden. Er werd vanuit zijn woning radiocontact met Londen onderhouden. Hij had een onderduiker in huis. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Brouwers, Johannes, Rotterdam 20-11-1905, Drukker
Woonachtig: Putschebocht 60 C, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Drukker. Sectiebestuur C.P.N. (Brochurehandel) (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Brugge, Hein Egbert ter, Almelo 15-7-1884, Melkventer
Woonachtig: Rohofstraat 69 D, Almelo
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koopman. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1939).
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 17-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Het Suykerhofje 5 was oorspronkelijk een complex waar arme Katholiek vrouwen konden wonen. Tijdens de oorlog woonden in de vele kamers veel linkse verzetsmensen, vaak studenten, die vaak met elkaar samenwerkten, ondanks dat ze tot verschillende verzetsgroepen (o.a. Het Parool en De Waarheid) behoorden. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd dood uit de trein uit Neuengamme gehaald of stierf op de dag van aankomst in Dachau.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Brugge, Reynerus Johannes, Purmerend 30-9-1915, Student
Woonachtig: Suykerhofje 5 / Rozenstraat 56 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij had een relatie met Willemina van Stokkum, met wie hij na de oorlog hij huwde.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Bruggen, Jan van, Kampen 13-10-1889, Sigarenmaker
Woonachtig: Burgemeester van Loghemstraat 21, Deventer
Verwantschap: Hij was de vader van Jan van Bruggen
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Sigarenmaker. R.S.A.P. Voorzitter Federatie Sigarenmakers. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bruggen, Jan van, Wijhe 31-7-1923, Kapper
Woonachtig: Burgemeester van Loghemstraat 21, Deventer
Verwantschap: Hij was een zoon van Jan van Bruggen
Gearresteerd: 23-2-1945
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bruggen, Louise van, Amsterdam 7-6-1920, Danseres
Woonachtig: Stationsweg 4, Den Haag
Verwantschap: Zij woonde tijdens de oorlog samen met Rhijnvis Feith en huwde na de oorlog met hem.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij werkte met haar Rheinvis Feith samen in het verzet en was op die manier betrokken bij CS6.

Bruggert, Gerhard Hendrik, Lonneker 5-9-1910, Textielmeester
Woonachtig: Leunenbergweg 25, Enschede
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Correspondent C.A.O.C. (1932). Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland.
Gearresteerd: 5-9-1942, vrijgekomen 8-9-1942
Gevangenschap in: Groningen
Opmerkingen: Na zijn arrestatie beloofde hij mensen te verraden en werd hij vrijgelaten; hij verraadde onder anderen Bernard Herman Busschers. Hij werd na de oorlog tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Bruggert-Wissink, Johanna Hermina, Usselo 23-4-1907
Woonachtig: Leunenbergweg 25, Enschede
Gearresteerd: 5-9-1942, vrijgekomen 8-9-1942

Brugman, Gradus Johannes Franciscus, Bergh 4-3-1919, Kellner
Woonachtig: Halvemaanstraat 57, Zutphen
Verwantschap: Hij was een zoon van Hendrikus Johannes Brugman.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brugman, Hendrikus Johannes, Zutphen 29-8-1895, Arbeider
Woonachtig: Halvemaanstraat 62, Zutphen
Verwantschap: Hij was de vader van Gradus Johannes Franciscus Brugman.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brugman, Jacobus, Leiden 9-9-1896, Melkbezorger
Woonachtig: Konterstraat 24, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum 21-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij is overleden door explosie van blindganger.

Brugman, Reinirus Johannes, Arnhem 29-1-1885, Broodbakker
Woonachtig: Schutterbergweg 136, Arnhem
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Arnhem. Vertegenwoordiger C.P.H. in Provinciale Staten van Gelderland. Raadslid Arnhem. In 1929 gearresteerd wegens propaganda onder soldaten.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bruijelle, Henricus Franciscus Maria, Tilburg 31-1-1896, Bedrijfsleider
Woonachtig: Tuinstraat 54, Tilburg
Verwantschap: Hij was een broer van Jozef Maria Johannes Antonius Bruijelle.
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgekomen 6-5-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Bruijelle, Jozef Maria Johannes Antonius (Joep), Tilburg 5-1-1906, Mecanicien
Woonachtig: Jan Pieterszoon Coenstraat 20, Tilburg
Verwantschap: Hij was een broer van Henricus Franciscus Maria Bruijelle.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 12-12-1941
Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Oranjehotel, Vught, Dachau, Natzweiler, Kotten, Leonberg, Mauthausen, Landsberg
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Landsberg 31-3-1945
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werkte mee aan de productie en verspreiding van het communistische illegale blad Vrede-Vrijheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied einer verb. [verboten] Organisation’. In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Rood spanier. Grund der Sch.h. Schutzhaft]: Illeg.Betät.’.

Bruijn, Arend Hendrik de, Rotterdam 2-9-1906, Steendrukker
Woonachtig: Teilingerstraat 12 A, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 22-2-1942
Martelmoord: Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Bruijn, Cornelis de (Cor), Den Haag 19-12-1908, Varensgezel, zeevisser
Woonachtig: Laakkade 159, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 24-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ziegenhain
Opmerkingen: Hij werd in Ede gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf, wat werd omgezet in 15 jaar tuchthuis wegens sabotage (wapenbezit Mauser kaliber 7,65 met 30 patronen). Hij zou het wapen alleen getransporteerd hebben.

Bruijn, Dirk de, Amsterdam 30-6-1914, Verkoper
Woonachtig: Pijperstraat 26 B, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Leonardus de Bruijn en een broer van Evert Johannes de Bruijn.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 4-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Mauthausen 10-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in. Hij werd in bureau Haagsche Veer opgesloten ten behoeve van Kors van der Wilt van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst.

Bruijn, Evert Johannes de, Rotterdam 28-12-1921
Woonachtig: Rubroekstraat 30, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Leonardus de Bruijn en een broer van Dirk de Bruijn.
Godsdienst: Evangelisch Luthers
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruijn, Johannes Josephus Coenradus de, Den Haag 15-3-1906, Timmerman
Woonachtig: Wingerdstraat 20, Den Haag
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 11-6-1942, vrijgekomen 29-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was een volle neef van de communistenjager Johannes Hubertus Veefkind senior van de Haagse Politie Inlichtingendienst en zijn echtgenote een oomzegster van de communistenleider Louis de Visser. Hij werd gearresteerd door het duo Johannes Hubertus Veefkind senior (Inlichtingendienst) en junior.

Bruijn-De Visser, Cornelia Apolonia de, Den Haag 2-1-1909
Woonachtig: Wingerdstraat 20, Den Haag
Verwantschap: Zij was een oomzegster van Louis Leonardus Hendrikus de Visser.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 11-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Haar echtgenoot was een neef van de communistenjager Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Zij werd gearresteerd door het duo Johannes Hubertus senior (Inlichtingendienst) en junior. Veefkind senior sloeg haar bij de arrestatie. Zij werd in het Oranjehotel mishandeld door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.

Bruijn, Leonardus de, Rotterdam 2-1-1891, Lasser
Woonachtig: Rubroekstraat 30, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Dirk en Evert Johannes de Bruijn.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Mauthausen, Gusen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Kdo. Gusen 19-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Bruijns, Johannes (De Keizer), Beverwijk 21-11-1881, Tuinder
Woonachtig: Populierenlaan 95, Beverwijk
Verwantschap: Hij was de vader van Elisabeth Pools-Bruijns.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Tuinder. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1931). Voorzitter afdeling C.P.N. (1932). Geroyeerd uit C.P.N. (1935).
Gearresteerd: <6-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 16-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. [Illegale] Betät. [Betätigung]’.

Bruin, Christiaan Jozef de, Rotterdam 28-7-1923
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Duisburg
Opmerkingen: Hij werd in Duisburg te werk geteld.

Bruin, Franciscus Johannes de, Kethel 10-5-1899, Gistwerker
Woonachtig: Borneostraat 103, Delft
Gearresteerd: 8-7-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruin, Gerard du, Amsterdam 4-8-1912, Chemicus
Woonachtig: De Wittenkade 45 III A, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Propagandist C.P.N. (1934). In Spanje tijdens burgeroorlog.
Gearresteerd: 1-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 11-6-1942 Vergast met koolmonoxide.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verrichtte illegaal werk voor de CPN.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bruin, Jacobus de, Rotterdam 11-8-1920, Huisschilder
Woonachtig: Brielschelaan 158 A3, Rotterdams
Verwantschap: Hij was een broer van Willem Gerard Huibrecht de Bruin.
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 13-5-42
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-1-1943
Opmerkingen: Op de website van de Vriendenkring Neuengamme staat vermeld dat hij tot de verzetsgroep Vrij Nederland behoorde. Gezien de achtergrond van zijn broer lijkt dat onwaarschijnlijk, of er is sprake van een samenwerkingsverband. Hij werd gearresteerd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst.

Bruin, Jan Gerrit (Kleine Jantje), Zaandam 30-10-1923
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bruin, Johannes Adrianus de, Rotterdam 15-11-1898, Havenarbeider
Woonachtig: Watergeusstraat 116, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Grondwerker. Communist. Bestuur afdeling C.P.H. Spreker.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Lublin-Majdanek
Overleden: Lublin-Majdanek 30-1-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden.

Bruin, Machiel Paulus de, Haarlem 14-12-1898, Magazijnbediende
Woonachtig: Berfloweg 148, Hengelo
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Drukker. Communist. Voorzitter afdeling de Zaaier. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Lid gemeenteraad 1931. Kandidaat C.P.N. voor Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Arnhem, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bruin, Marinus de, Zaandam 5-9-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: Zaandam
Verwantschap: Hij was gehuwd met Jansje de Bruin-Eijdenberg.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bruin-Eijdenberg, Jansje de, Zaandam 9-4-1914
Woonachtig: Zaandam
Verwantschap: Zij was gehuwd met Marinus de Bruin.

Bruin, Martinus Frederik de, Hilversum 26-12-1891, Metselaar
Woonachtig: Laanstraat 26, Hilversum
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 23-1-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Buchenwald 15-4-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten. Verzamelde gelden voor het Solidariteitsfonds. Er werden vergadering in zijn woning gehouden. Hij hielp mensen aan een onderduikadres. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Propaganda f. d. C.P.N.’ Hij had een schrijfverbod in Buchenwald.

Bruin, Piet de, 1912
Woonachtig: Koepoortstraat 3, Delft
Gearresteerd: 14-5-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruin, Sjuk de, Zwaagwesteinde 15-2-1915, Koopman
Woonachtig: Leeuwarden
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Koopman. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 3-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Bruin, Willem Gerard Huibrecht de, Rotterdam 24-5-1908, Metselaar
Woonachtig: Wolphaertsbocht 145 A, Rotterdam
Godsdienst: Rooms Katholiek
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus de Bruin.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Politiek secretaris sectie C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 2-3-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bruining, Gerardus Stephanus, Bandjarmasin (Nederlandsch Oost Indië) 6-9-1901, Radiotechnicus
Woonachtig: Sophiastraat 33, Haarlem
Gearresteerd: <2-1943, vrijgekomen 15-5-1943
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Radiotechnicus. Geronseld voor Internationale Brigade Spanje. Zou niet verder dan Valencia zijn gekomen. Keert in 1937 terug.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bruins, Marten, Beerta 29-4-1899, Arbeider
Woonachtig: Drieborg
Verwantschap: Hij was een broer van Menso Bruins.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 1-7-1942
Gevangenschap in: Groningen

Bruins, Menso, Oudedijk (Beerta) 7-3-1904, Landarbeider
Woonachtig: L. Stekstraat 6, Drieborg
Verwantschap: Hij was een broer van Marten Bruins.
Gearresteerd: 1-6-1942, vrijgekomen 10-1-1943
Gevangenschap in: Groningen
Opmerkingen: Hij had een Joodse jongen bij zich laten onderduiken.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bruintjes, Frederik, Nieuwe Pekela 20-4-1878, Grondwerker
Woonachtig: A 158, Nieuwe Pekela
Opmerkingen: Hij was de vader van Geert Bruintjes.

Bruintjes, Geert, Nieuwe Pekela 29-4-1907, Transportarbeider
Woonachtig: Tichelwerkswijk 6, Oude Pekela
Verwantschap: Hij was een zoon van Frederik Bruintjes.
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Gearresteerd: 9-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 15-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit für CPN’.

Bruls, Mattheus Hendricus, Delft 18-2-1913, Machinebankwerker
Woonachtig: Colignystraat 11, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Delft 1-12-1958
Opmerkingen: Hij vertrok op 30-7-1945 vanuit Zweden voor terugkeer naar Nederland. Overleden aan gevolgen van gevangenschap
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Bruning, Marten, Lemsterland 2-6-1910, Autogeenlasser
Woonachtig: Schoonoortstraat 30, Velsen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Brunt, Geertruida Wilhelmina Henriëtte de, Den Haag 14-6-1896
Woonachtig: Oosterhaven 6 A, Groningen
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Brusse, Willem Lucas (Wim), Rotterdam 30-10-1910, Fotograaf
Woonachtig: Leidschekade 59 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij huwde in 1947 met Eva Marianna Fernhout-Besnyö.
Godsdienst: Geen
Opmerkingen: Voor de oorlog woonde hij samen met Johanna IJzerman in het communistische gemeenschapshuis aan de Koningin Wilhelmialaan 308 C in Voorburg. In 1939 woonde hij in Amsterdam samen met Eva Marianna Fernhout-Besnyö en kreeg in 1945 een kind met haar. Ze zijn in 1947 gehuwd. In hetzelfde pand een verdieping hoger woonde het echtpaar Alexander en Teuna Hendrika Metz-Van IJsseldijk.

Brussee, Leendert, Capelle aan den IJssel 19-1-1904, Metaaldraaier
Woonachtig: Vlaardingerdijk 189 B, Schiedam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 17-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het maken van ‘communistische propaganda’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bruurmijn, Bernardus Joannes Antonius, Turnhout (België) 13-12-1902, machine-tekenaar
Woonachtig: Nijmegen
Godsdienst: Rooms Katholiek
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Büchner, Antonie (Toon), Aalsmeer 12-3-1911, Chauffeur
Woonachtig: Alidastraat 146 (was Wilhelminastraat 146), Den Haag
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Gearresteerd: 25-2-1943
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Buchenwald, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij begon al in 1940 met verzetswerk. Hij verspreidde illegale lectuur. Hij stond vanaf najaar 1941 in contact met Wilhelmus Sijbrandus de Vries aan wie hij De Waarheid gaf. Hij werd door de vooroorlogse Haagse politieman, lid van de Documentatiedienst, Jilis van der Weerd gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Budding, Anton (Tonny), Amsterdam 7-8-1923, Administrateur
Woonachtig: Niersstraat 52 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Jan Budding.
Gearresteerd: 1-7-1942
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Vught, Buchenwald, Dachau, Allach
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een broer van Jan Budding. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. In Allach werd hij te werk gesteld bij BMW Bunkerhalle.

Budding, Jan, Amsterdam 1-1-1922, graficus, kunstschilder
Woonachtig: Niersstraat 52 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Anton Budding.
Gearresteerd: 1-7-1942
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij was een broer van Anton Budding. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.

Buding, Harmen, Harlingen 20-4-1905, Stoker
Woonachtig: Kortenaerstraat 10 A rood, Velsen
Gearresteerd: 22-1-1943, vrijgekomen 1943
Gevangenschap in: Weteringschans

Buehrmann, Cornelis, Enschede 23-4-1923
Woonachtig: Enschede

Bueno de Mesquita, Arnold (Nol), Amsterdam 23-2-1908, Binnenhuisarchitect
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 123, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6). Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Opmerkingen: Hij kreeg wapens en wapeninstructies van Krijn Breur. Hij vervaardigde brandbommen. Hij stond vermeld in de administratie van Samuel Dormits, maar werd na de inval van de Sicherheitsdienst bij Dormits tijdig door Breur gewaarschuwd en kon onderduiken; het echtpaar Van Reemst-De Vries dat op hetzelfde adres was ondergedoken, kon wel gewaarschuwd worden.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bueno de Mesquita-Kolthoff, Tertia, Amsterdam 5-1-1913, Verpleegster
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 123, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij werkte samen met Krijn Breur. Zij vervaardigde brandbommen en explosieven. In haar woning werden onderduikers gehuisvest. Zij verrichtte koerierswerk en verzorgde onderduikers. In haar woning werden vergaderingen gehouden.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bueving, Marten, Groningen 25-2-1895, Dakdekker
Woonachtig: Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Buijs, Johannes Jacobus, Bocholt (Duitsland) 29-10-1901, Plateelschilder
Woonachtig: Huizen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Plateelschilder. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Opmerkingen: Hij was voor of tijdens de oorlog enige tijd in de gevangenis van Waldheim opgesloten geweest.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Buijs, Jan Willem, Wormerveer 10-11-1900, PTT Ambtenaar
Woonachtig: Soembastraat 72, Den Helder
Godsdienst: Rooms Katholiek
Gearresteerd: 10-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 2-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij bracht geld uit het Solidariteitsfond naar achtergebleven familieleden van onderduikers, gearresteerden en gesneuvelden.

Buijs, Maurice Jonathan, Amsterdam 1-1-1918
Woonachtig: Weesperzijde 130 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Buijs, Teunis, Katwoude 1-3-1874
Woonachtig: Ilpendam
Verwantschap: Hij was de vader van Teunis Buijs.
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat C.P.-verkiezing gemeenteraad 1923. Kandidaat C.P.N. (1935). Voorzitter afdeling C.P.N. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939).

Buijs, Teunis, Ransdorp 10-12-1909
Woonachtig: Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Teunis Buijs.
Godsdienst: Geen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Buijs, Ton, Timmerman
Woonachtig: Alberdingk Thijmstraat, Schiedam

Buijsen, Willem van, Delft 12-5-1912, Metaaldraaier
Woonachtig: Raamstraat 103, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Buijtekant, David, Amsterdam 24-10-1904, Plakker
Woonachtig: Valkenburgerstraat 77 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemitisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Buijzer, Balt Dirk de, Den Haag 22-8-1885, Timmerman
Woonachtig: Westerbaenstraat 81, Den Haag
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 4-10-1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 28-3-1945
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er ist für die illeg. CPN als Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Lektüre der CPN gelesen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Buis
Woonachtig: Werninkhofstraat, Hengelo

Buis-Gobes, Bloeme, Amsterdam 21 12 1903
Woonachtig: Vegastraat 4, Amsterdam
Verwantschap: Zij was een zuster van Abraham en Mechiel Gobes.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Buising, Johannes Gerardus, Amsterdam 16-9-1889, Tramconducteur
Woonachtig: Ruydaelstraat 70, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Conducteur gemeentetram. 2e Penningmeester afdeling Federatie Personeel in Openbare Dienst (1932).

Buitenkant, Israel, Amsterdam 15-12-1892, Diamantbewerker
Woonachtig: Vechtstraat 11 II, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Salomon Buitenkant.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 17-4-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 4-1945
Opmerkingen: Hij was buurman van Petrus Franciscus Coenradi.

Buitenkant, Salomon, Amsterdam 24-8-1894, Diamantslijper
Woonachtig: Lutmastraat 198 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Israel Buitenkant.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-9-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Midden Europa 10-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Buitenveld, Sietske, Roordahuizum 30-3-1917, Verpleegster
Woonachtig: Leiden
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij hield in haar woning waren wapens verborgen. Zij was betrokken bij het gewapend verzet. Zij hielp Joden onderduiken. Zij dook eind 1944 in Amsterdam onder. In de hongerwinter heeft ze de leiding over een tehuis voor de opvang van kinderen, waar vooral zieke en verzwakte kinderen van verzetsmensen worden ondergebracht. Zij wist eind augustus 1944 Cornelis Piena uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans vrij te krijgen, toen die met een groot aantal voedselbonnen op zak gearresteerd was. Zij hielp Albert de Jong ontsnappen uit Amersfoort door hem buiten het kamp van burgerkleding te voorzien. Zij huwde na de oorlog Cornelis Johannes Piena.

Buld, Arnoldus, Almelo 31-1-1904, Manufacturier
Woonachtig: Rohofstraat 64, Almelo
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: transport Neuengamme-Dachau 1-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bult, Jan, Egmond-Binnen 9-5-1900, Bloemkweker
Woonachtig: Pagelaan 8, Limmen

Bult-Vennik, Trijntje, Heiloo 14-12-1906
Woonachtig: Pagelaan 8, Limmen

Bulte, Andries Johannes Pieter, Rotterdam 6-5-1918
Woonachtig: Van Boetzelaerlaan 194, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bulthuis, Jan, Oudeschip 1-12-1908
Woonachtig: D 55, Oudeschip

Bultje, Klaas, Groningen 30-5-1895, Schipper
Woonachtig: De Wittenkade 65 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij had zich bij de gijzelactie niet gemeld, omdat hij in Duitsland bij het Reichsschleppbetrieb te werk was gesteld.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bungener, Fredericus Tertius Victor, Amsterdam 10-6-1902, Banketbakker
Woonachtig: Anna Paulownastraat 28,Soestdijk
Godsdienst: Geen
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk. Zijn BVD-dossier werd al in 1943 aangelegd.

Bungener-Odinot, Theodora Jacoba, Wijk bij Duurstede 19-6-1906
Woonachtig: Anna Paulownastraat 28,Soestdijk
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Buningh, George Friederich, Den Haag 26-8-1866, Kantoorbediende
Woonachtig: Rembrandtstraat 60, Den Haag
Godsdienst: Gereformeerde Kerken
Gearresteerd: 1941,vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bunjes, Caroline Dorothea Philippine (Lini), Utrecht 13-2-1918
Woonachtig: Friesland
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Zij wist pas in 1941 vanuit Spanje in Nederland terug te keren; zij dook onder in Friesland.

Bunschoten, Pieter, Krommenie 22-5-1913, Bankwerker
Woonachtig: Noorder Vaartdijk 5 A, Krommenie
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bunschoten-Sjollema, Jannetje, Zaandam 23-3-1913
Woonachtig: Noorder Vaartdijk 5 A, Krommenie
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bunschoten, Willem, Huizen 21-1-1907, Schilder
Woonachtig: Rigelstraat 23, Hilversum
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Bunschoten-Koridon, Jansje, Amsterdam 4-2-1912
Woonachtig: Rigelstraat 23, Hilversum
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden haar toen als staatsgevaarlijk.

Bunt, Adrianus van de, Muiden 27-2-1894, Kantoorbediende
Woonachtig: Haarlemmerstraat 67 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Gerardus van de Bunt.
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: <29-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Allach, Markirch, Dachau
Overleden: Dachau 27-2-1945
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Bunt, Gerardus van den, Haarlem 1-3-1891, Houder wasinrichting
Woonachtig: Weimarstraat 101, Den Haag
Verwantschap: Hij was een broer van Adrianus van de Bunt.
Godsdienst: Geen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Schoenmaker. V.R.O. (1936). R.S.A.P. Richtte afdeling F.A.N. Haarlem op. Bestuur F.A.N.
Gearresteerd: 23-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Lublin-Majdanek
Overleden: Majdanek 8-3-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was invalide. Hij kwam oorspronkelijk uit Haarlem, zijn vrouw ging na zijn arrestatie kennelijk terug naar Haarlem. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verteilung illegaler Lektüre’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bunt, Johannes Jacobus van den, Haarlem 3-10-1880, Letterkundige
Woonachtig: Marconistraat 13A, Den Haag
Lid: Hij was anarchist.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Sociaal anarchist. Behoort tot Loge van Veertien.
Gearresteerd: 1941,vrijgelaten 1941
Infiltratie: Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Buren, Duifje van, Rotterdam 5-6-1929
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Verwantschap: Zij was een dochter van Mozes en Rebecca van Buren-de Casseres en een zuster van Simon van Buren.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven. Zij werd meteen de dag na haar arrestatie naar Westerbork overgebracht.

Buren, Mozes van, Wal-Tiel 29-1-1900, Fabrikant
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Duifje en Simon van Buren.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zijn opsporing en die van zijn echtgenote werden door de Haagse Sicherheitsdienst verzocht in het Algemeen Politieblad van 29-10-1942. Willem en Stella Reinmann (vader en dochter) die in hun woning verbleven, werden op 6 oktober 1942 gearresteerd en naar Westerbork afgevoerd; Willem is in Auschwitz om het leven gekomen.

Buren-De Casseres, Rebecca van, Amsterdam 23-4-1896
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Verwantschap: Zij was de moeder van Duifje en Simon van Buren.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 5-11-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Haar opsporing en die van haar echtgenoot werden door de Haagse Sicherheitsdienst verzocht in het Algemeen Politieblad van 29-10-1942. Zij werd meteen de dag na haar arrestatie naar Westerbork overgebracht. Willem en Stella Reinmann (vader en dochter) die in hun woning verbleven, werden op 6 oktober 1942 gearresteerd en naar Westerbork afgevoerd; Willem is in Auschwitz om het leven gekomen.

Buren, Simon van, Rotterdam 13-7-1925
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Mozes en Rebecca van Buren-de Casseres en een broer van Duifje van Buren.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Godsdienst: Nederlands Israëlitisch
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden Europa 30-6-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij werd meteen de dag na zijn arrestatie naar Westerbork overgebracht.

Burg, Hendricus Adrianus van den, Delft 20-12-1922, Groentehandelaar
Woonachtig: Westerstraat 90, Delft
Gearresteerd: <1-9-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Lübeck 29-6-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege Kontraktbruch met de Arbeitseinsatz Reich. Hij is na bevrijding overleden aan gevolgen gevangenschap.

Burg, Job Jan van der, Leeuwarden 1-3-1902, Metselaar
Woonachtig: Starterstraat 21, Leeuwarden
Verwantschap: Hij was een broer van Jurre Hermanus van der Burg.
Lid: Hij was anarchist.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Anarchist. Dienstweigeraar. Oktober 1922 veroordeeld tot 10 maanden.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Burg, Jurre Hermanus van der, Leeuwarden 31-5-1904, Metselaar
Woonachtig: 2e Vegelindwarsstraat 23, Leeuwarden
Verwantschap: Hij was een broer van Job Jan van der Burg.
Lid: Hij was anarchist.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Metselaar. Anarchist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Dienstweigeraar. Ingesloten april 1924. Bestuurslid afdeling V.J.V. (1926).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friezen vrij te laten.

Burg, Leendert Jacobus van den, Delft 14-6-1889, Kopersorteerder
Woonachtig: Groenlandschelaan 22, Delft
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Gehuwd met E.A. Beck. Kopersorteerder. C.P.N.

Burg-Beck, Elisabeth Alberdina van den, Delft 15-10-1890
Woonachtig: Groenlandschelaan 22, Delft
Verwantschap: Zij was een zuster van Jacobus Johannes, Karel Frederik en Lambertus Karel Beck.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Echtgenote van L.J. Secretaresse I.R.H. afdeling Delft (1929).

Burg, Leendert Johannes van den, Maassluis 26-4-1921, Student
Woonachtig: Burgemeester de Jongkade 26 rood, Maassluis
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 29-4-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Natzweiler, Markirch
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught werd op de Häftlingskarte als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Op een vragenformulier stond vermeld ‘Kontaktversuch mit illegaler Organisation’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Burg, Willem Jacob van der, Utrecht 23-6-1916, Chemicus
Woonachtig: Walplein 7, Oss
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 5-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbindung met Mitglieden der CPN’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Burgemeester, Hendricus Johannes, Amsterdam 30-11-1881, Sigarenmaker
Woonachtig: Campanulastraat 18, Amsterdam
Gearresteerd: 17-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 13-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verleende hulp aan de gezinnen van onderduikers.

Burger, Bastiaan den, Nieuwpoort 10-5-1892, Stuwadoor
Woonachtig: Schiedamscheweg 250 B, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1-1943, vrijgekomen 26-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Burger, Dirk Daniel, Amsterdam 11-10-1903, Bankwerker-hand
Woonachtig: Anna van Burenstraat 21 hs, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 16-11-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Burger, Hendrikus den, Rotterdam 11-1-1922, Expeditieknecht
Woonachtig: Schiedamscheweg 250 A, Rotterdam
Godsdienst: Geen
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Allach, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Neuengamme 24-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Burgh, Martinus Anton van der, Schiedam 20-6-1887, Schilder
Woonachtig: Maasstraat 26, Haarlem
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Functionaris C.P.H. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 31-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Burgh-Loman, Anna Margaretha Maria van der, Amsterdam 4-6-1894
Woonachtig: Maasstraat 26, Haarlem
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Weteringschans, Duitse tuchthuizen, Ravensbrück, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Burgh, Willem van der, Strijen 4-1-1919, Politieman (wachtmeester)
Woonachtig: Vancouverstraat 22 III, Amsterdam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Vught 23-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd verraden door Johanna Francisca de Munck-Siffels. Hij werd door de Sicherheitsdienst en uur na middernacht gearresteerd.

Buring, Martin Gerardus Nicolaas (Martien), Amsterdam 18-6-1907, Chauffeur
Woonachtig: Baffinstraat 3 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een broer van Anna Maria Wilhelmina Buring en Helena Johanna Maria Savi-Buring.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Burlage, Cornelis, Amsterdam 4-11-1885, Broodbakker
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 259 I, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Johannes Reinardus Burlage.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Bakker. Links revolutionair. Voorzitter Nederlandse Federatie Arbeiders Voedingsmiddelen, onderafdeling Bakkers, afdeling Amsterdam. Secretaris Bakkerijassociatie.

Burlage, Johannes Reinardus, Amsterdam 8-11-1911, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Weteringschans 177 boven, Amsterdam
Verwantschap: Hij was een zoon van Cornelis Burlage.
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 4-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Opmerkingen: In Vught staat op de Häftlingskarte als arrestatiereden vermeld ‘Grund de Sch.h. [Schutzhaft]: Judendiebstahl’ en op een vragenformulier stond ‘Diebstahl in Judenhaus’.

Busch, Elbertus Frederikus, Apeldoorn 11-5-1903, Mijnwerker
Woonachtig: Paadweg 1, Hoensbroek
Godsdienst: Geen
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Machinist. Communist. Er wordt bij hem thuis vergaderd.
Gearresteerd: eerste arrestatie 5-2-1941, vrijgekomen 14-6-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Wolvenhoek ’s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hoensbroekse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Julien Martin was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Busch, Philip, Amsterdam 21-10-1919, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Mataramstraat 1 II, Amsterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Kommunistische Propaganda’.
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.

Buschgens, Joseph Marinus Aloysius, Diemen 21-6-1899, Bedrijfsleider
Woonachtig: Linnaeusstraat 116, Den Haag
Godsdienst: Geen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Oud-bestuurslid R.S.A.P. afdeling Den Haag. Bestuur Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van Werkers in de Metaalindustrie. Ontkent dienst genomen te hebben in Spaanse regeringsleger (1937). Ronselt voor Spanje. Zou leider ronselarij van Nederlanders voor Internationale K741.
Gearresteerd: >5-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij kon niet in september 1942 gearresteerd worden, omdat hij bij de Mauserwerke in Oberndorf te werk was gesteld. Vermoedelijk is hij na terugkeer korte tijd gearresteerd geweest.

Busscher, Hendricus Florus (Henk), Amsterdam 14-4-1923, Lampenkappenmaker
Woonachtig: Van Halstraat 92 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Borna
Overleden: Borna 10-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Busschers, Bernard Herman, Enschede 27-2-1885, Verfmeester
Woonachtig: Hengelo
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap in: Hengelo
Overleden: Hengelo 10-5-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd door Gerhard Hendrik Bruggert aan de SD verraden.

Busschers-Louwen, Ernestine Caroline Christine Amalia, Zuid Eschmarke 21-9-1881
Woonachtig: Hengelo
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap in: Hengelo

Buter, Jan, Hoogezand 5-9-1902, Stationsassistent NS
Woonachtig: Assendorperlure 33, Zwolle
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Oud-landelijk bestuur C.P.N. en V.V.S.U.
Gearresteerd: 3-5-1943, 12-6-43
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Buur, Gerard de, Hoogezand 5-9-1895, Expediteur
Woonachtig: Groningen
Overleden: Groningen 15-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij sneuvelde bij de bevrijding Groningen

Buuren, Gysbert Lucas van, Amsterdam 14-7-1911, Schilder
Woonachtig: Vondelweg 96, Haarlem

Buuren, Jacobus, Amsterdam 2-9-1915, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Peperstraat 13, Amsterdam
Godsdienst: Geen
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Komm. Betät. [Betätigung]’.

Buuren, Klaas van, Den Haag 19-2-1900, Los werkman
Woonachtig: Hugo Verrieststraat 71, Den Haag
Godsdienst: Nederlands Hervormd

Buuren, Teunis van, Rijswijk 3-4-1894, Tramconducteur
Woonachtig: Van Lennepstraat 75 C, Rotterdam
Godsdienst: Nederlands Hervormd
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught

Buurke, Zwiert, Noordbroek 1-8-1901, Landarbeider
Woonachtig: B 204, Harpel
Godsdienst: Geen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Was in Rusland. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1935). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 3-11-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, Groß-Rosen, Mittelbau-Dora, Ellrich
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Ellrich (Mittelbau-Dora) 18-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij heeft geld ingezameld. Hij heeft onderduikers aan adressen geholpen en verder bijgestaan. Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. der C.P.N.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Buurman, Lambertus, Amsterdam 23-6-1915, Fotograaf
Woonachtig: Geulstraat 24 II, Amsterdam
Opmerkingen: In 1939 woonde hij enige maanden in het communistische gemeenschapshuis aan de Nieuwe Heerengracht 5 in Amsterdam. Tijdens de oorlog woonde hij in hetzelfde pand als het echtpaar Elie Jaob en Marie Anna Eugenie Kulker-Hanikyr.

Buurman, Willem, Lisse 8-10-1899, Varensgezel
Woonachtig: Goudsbloemstraat 137 I, Amsterdam
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst: Communist. Brengt kopij De Tribune van redactie naar drukkerij. Bestuur C.P.H. sectie Jordaan (1934).
Februaristaking: Was actief betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de staking.
Gearresteerd: 6-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 17-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Buvelot, Louis, Arnhem 27-5-1899, Elektricien
Woonachtig: Van Deventerweg 60, Renkum
Lijst van de Centralen Inlichtingendienst
Naoorlogse Communistenjacht: Voormalige Gestapo-medewerkers die tijdens de oorlog de dood van grote aantallen communisten veroorzaakten en na de oorlog in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst traden, registreerden hem toen als staatsgevaarlijk.