Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: A-B

4-5-2023: Binnen enkele weken verschijnt hier een nieuwe versie met correcties en aanvullingen

Aalders, Gerrit Herman, Enschede 5-5-1905, Reclamechef
Woonachtig: Uiterwaardenstraat 35, Amsterdam
Gearresteerd: 4-2-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Buchenwald, Berlin (Duitsland), Buchenwald
Overleden: Buchenwald 30-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog communist, maar hield dat geheim omdat hij reserve-officier bij de Nederlandse Luchtmacht was. Voor de oorlog al tot een gevangenisstraf van 19 maanden in Duitsland wegens ‘Landesverrat’ veroordeeld, ten gevolge van activiteiten in Duitsland voor de CPN en naar Nederland gevluchte Duitse communisten. Hij werd in de gevangenis mishandeld. Tijdens de bezetting verspreidde hij De Waarheid en werkte hij onder anderen samen Paul Guermonprez. Ten tijde van zijn arrestatie was hij werknemer van Hollandia-Kattenburg. Hij werd gearresteerd vanwege artikelen die hij 1937 in de Groene Amsterdammer geschreven had. Hij werd op 4 februari 1941 in Amsterdam gearresteerd en op 19 juni 1941 in Buchenwald ingeschreven. Hij kwam bij een bombardement op Buchenwald om het leven.
Hij is de enige niet-Joodse werknemer van Hollandia-Kattenburg die vermeld staat in het ‘Boek der tranen’ met foto’s van de ongeveer 350 tijdens de oorlog omgekomen werknemers van het bedrijf.

Aalders, Wolter, Roden 12-12-1896, Landarbeider
Woonachtig: Roden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Roden aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Hugo Bloemers was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Aalst, Gerrit van, Rotterdam 12-12-1907, Zeeman
Woonachtig: Hobbemaplein 90, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tremmer grote vaart. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Sectiebestuur C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 10-8-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Er werden vergaderingen bij hem thuis gehouden. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sein Wohnung zur Aufbewahrung von Paketen mit Hetzschriften der Illeg. CPN zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘kommunistische Lektüre im Hause aufbewahrt’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Aalst, Isaque van, Rotterdam 8-1-1930
Woonachtig: Hobbemaplein 90, Den Haag
Opmerkingen: Zoon van Gerrit van Aalst

Aalst, Nicolaas van, Rotterdam 18-9-1906, Zeeman
Woonachtig: Hobbemaplein 90, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Landelijke leiding R.V.O. Scheepvaart. Soest. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935).
Gearresteerd: 24-5-1944, vrijgekomen 19-6-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Aandagt, Roosje, Amsterdam 6-8-1896, Kleermaakster
Woonachtig: Tilanusstraat 78 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Aar, Jan Frederik van der, Den Haag 29-3-1915
Woonachtig: Marktweg 237, Den Haag
Gearresteerd: 21-8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Aarnouts, Cornelis (Cor, Karel), Hoorn 16-9-1914, Bakker
Woonachtig: Rustenburgstraat 410 II / Celebesstraat 28, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Weteringschans, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij haalde kaderkranten van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid) op achtereenvolgens verschillende adressen op. Hij werd samen met Engeltje van der Velde in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst) gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.

Aarse, Jacobus Abraham Adolf (Koos), Rotterdam 8-8-1914, Journalist
Woonachtig: De Savornin Lohmanlaan 103 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Aarts, Grietje Hendriktje, Groningen 7-1-1900, Werkster
Woonachtig: Groningen
Gearresteerd: 3-3-1941
Aktion CPN: Zij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amsterdam, Ravensbrück

Aarts, Johan Joseph Hubert (Leo Groen, Duiker), Nieuwenhagen 21-1-1907, Stukadoor
Woonachtig: Bantamstraat 69, Haarlem
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij saboteerde bij de Hoogovens Duitse vrachtwagens. Hij stak een Duits militair radiostation in brand. Hij was betrokken bij sabotage aan schepen. Hij is tijdens een razzia gearresteerd, maar wist tijdens een treintransport te ontvluchten.

Aarts, Willem Cornelis, Den Haag 20-7-1903
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 27-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Abbas, Jan, Bellingwolde 30-1-1899, Commies PTT
Woonachtig: Valkenboskade 249, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944, vrijgekomen 1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Abdoelrachman, Raden, Keboemen (Nederlandsch Oost Indië) 8-1-1898, Arts
Woonachtig: P.J. Blokstraat 32, Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Gearresteerd: 11-8-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort

Abdoerhamin, Bensaleh, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 17-8-1906, Kelner
Woonachtig: Loosduinschekade 360, Den Haag
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Abee, Hendrik, Muntendam 29-8-1898
Woonachtig: Van Lenneplaan 173, Groningen

Achterberg, Jacob (Jaap), Zaandam 20-12-1914, Timmerman
Woonachtig: Alexanderstraat 3, Amsterdam
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Ladelund
Overleden: Ladelund 29-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Achterbos, Johannes Martinus, Lonneker 20-11-1876, Arbeider
Woonachtig: Juliusstraat 2, Hilversum
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgelaten 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hilversumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Karel baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Adan, Franciscus Cornelis Hendrikus Hubertus, Nieuwer-Amstel 17-5-1895, Machinebankwerker
Woonachtig: Van Lippe Bisterfeldstraat 40, Jutphaas
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Gansstraat Utrecht, Amersfoort, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 2-3-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.

Adelaar, Mauritz, Amsterdam 16-12-1890, Tekenleraar, hoofd openbare lagere school
Woonachtig: Saffierstraat 72, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 28-8-1944
Gevangenschap in Haagsche Veer, Westerbork, Stutthof
Overleden: Stutthof 19-11-1944
Opmerkingen: Hij verhuisde na zijn ontslag in november 1940 vanwege zijn Joods-zijn naar Amsterdam. Hij werd in Rotterdam gearresteerd.

Adema, Helena Maria, Bolsward 6-5-1922
Opmerkingen: Zij functioneerde als koerierster Zij heeft aan het eind van de oorlog een aantal verzetsmensen aan een groepje Rexisten verraden, waarvoor zij na de oorlog veroordeeld is.

Adema, Sibolt (Siep), Amsterdam 29-6-1904, Zeeman
Woonachtig: Zaandammerplein 50, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Districtsbestuur R.V.O. (1935). Verloor door vrijwillig dienen in Internationale Brigade Spanje Nederlanderschap.
Gearresteerd: 22-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Mauthausen.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘CPN 1934-1938’. Hij was in Buchenwald bevriend geraakt met Henricus Paalvast. Toen zij vanuit Buchenwald in Groß-Rosen aankwamen zag Paalvast, die schilder van beroep was, dat er nieuwe barakken (voor de SS) stonden die nog niet geschilderd waren. Toen vatte Paalvast het plan op om als er voor de indeling in werkcommando’s om schilders gevraagd zou worden hij razendsnel zijn hand zou opsteken en zei zijn vriend Adema hetzelfde te doen. Aldus geschiedde en zij vermeden daarmee het dodelijke verblijf in de steengroeve. Zodoende konden beiden tot begin 1945 in Groß-Rosen overleven, terwijl het merendeel van de Nederlandse gevangenen binnen enkele maanden in de steengroeve crepeerde (behalve een klein aantal dat op transport naar Dachau ging). Tijdens de evacuatie van Groß-Rosen raakte de vrienden uit elkaar met als gevolg dat Adema overleefde en Paalvast alsnog om het leven kwam.
In 1960 werd hij als stateloze nog door de Vreemdelingenpolitie lastig gevallen, omdat hij als vreemdeling een werkvergunning nodig had.

Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Adema, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, pas in 1965 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Adriaanse, Cornelis Hooite Gillis, Vlissingen 29-8-1909, Grondwerker
Woonachtig: Joris van Spilbergenstraat 26, Amsterdam
Gearresteerd: 23-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Adrian, Wilhelmina Henriëtte (Jet), Amsterdam 28-1-1884
Woonachtig: Prinsengracht 718, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur M.A.S. (1934). Penningmeester Commissie voor de Verzorging van Zieke Emigranten (1938).
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel, Düsseldorf, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-12-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd vanwege verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Auschwitz, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij was actief voor het Solidariteitsfonds en verspreidde De Waarheid. Zij hielp mensen aan een onderduikadres. Zij had onderduikers in huis. Zij werkte samen met Jan Ossenkoppele. Zij werd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat gearresteerd vanwege het onderbrengen van een onderduiker.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Advocaat, Aart Jan Hendrik, Rotterdam 13-4-1908
Woonachtig: Dordtschelaan 105 A, Rotterdam

Agenant, Jacobus Johannes (Jaap), Amersfoort 12-9-1909, ZadelmakerWoonachtig: Rigelstraat 5, Hilversum
Gearresteerd: 5-4-1943
Gevangenschap in: Vught, Buchenwald
Opmerkingen: Hij werd in Enschede gearresteerd.

Agenant-Schell, Maria Catharina (Rika, Ria), 1925Woonachtig: Rigelstraat 5, Hilversum
Gearresteerd: <1945
Gevangenschap in: Ravensbrück
Opmerkingen: In de praktijk gebruikte zij de naam De Jong, de achternaam Schell is van haar moeder en zij was bij haar huwelijk in 1935 nog niet gewettigd.

Agosti, Angelo, Roma (Italië) 18-6-1900
Woonachtig: Merovingenstraat 70, Haarlem
Opmerkingen: Hij had de Italiaanse nationaliteit. Hij kwam omstreeks 1920 naar Nederland. Hij verspreidde tijdens de oorlog De Waarheid. Hij vertrok in december 1943 naar Italië om daar ook aan het communistisch verzet deel te nemen. Hij keerde na de oorlog terug naar Nederland.

Agsteribbe, David, Amsterdam 25-7-1915, Besteller
Woonachtig: 1e Oosterparkstraat 149, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het NAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Commissaris sectie R.S.A.P. (1935). Bestuur Solidariteits Comité C.P.N. (1936). Ontslagen uit militaire dienst wegens diefstal.
Gearresteerd: 15-7-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al op 21-7-1941 naar Auschwitz gedeporteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Agsteribbe, Greta, Amsterdam 27-3-1916, Naaister
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 159, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Ahrweiler, Armanda Josephina, Elberfeld 2-7-1885
Woonachtig: Neuweg 407, Hilversum
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM.

Akkerman, Barend Gerrit, Raalte 7-4-1893, Commies PTT
Woonachtig: Appelstraat 26, Den Haag
Gearresteerd: 7-12-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg
Overleden: Siegburg 26-3-1945

Akkerman, George, Den Haag 31-3-1905, Machinezetter
Woonachtig: Stadhouderslaan 6 A, Groningen
Gearresteerd: <8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Oldenburg
Overleden: Oldenburg 4-4-1944
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Groningse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Pieter Cort (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Akkermans, Cornelis Antonius, Nijmegen 3-7-1899, Koopman in groente en fruit
Woonachtig: Trooststraat 23, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Penningmeester afdeling V.V.S.U. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau, Buchenwald
Overleden: Den Haag 23-7-1946
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Overleden aan gevolgen van verblijf in concentratiekamp.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Alberts, Albert, Yde 8-4-1909

Alberts, Fedde, Yde 13-9-1901, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Kamerlingh Onnesstraat 15, Groningen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 18-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Alberts, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1955 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Alberts, Hilbrand, Yde 8-10-1897, Bouwarbeider
Woonachtig: Verlengde Telefoonstraat 23, Zuidlaren
Gearresteerd: 28-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Lublin-Majdanek

Alberts, Jan Stoffer, Yde 11-6-1904, Huisschilder
Woonachtig: Frieschestraatweg 58, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Communist. Veroordeeld wegens ronselen voor Spanje. Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 9-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verrichtte werkzaamheden voor Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij dook op 9-3-1941 onder bij Kasper Kaspers. Hij werd in Vlagtwedde gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Tätigkeit für CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Albracht, Jan August Adriaan, Amsterdam 24-8-1913, Autoschilder
Woonachtig: Latherusstraat 5 boven, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1937).
Gearresteerd: 9-1942, vrijgelaten 21-7-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Albrecht, Jan, Amsterdam 14-2-1897, Knecht in ziekenhuis
Woonachtig: Goudsbloemstraat 133 II A, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Albrecht-Hurks, Brigitta Maria, Amsterdam 24-11-1898
Woonachtig: Goudsbloemstraat 133 II A, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Aldenkamp, Hendrik Jan, Enschede 10-1-1895, Betonarbeider
Woonachtig: Papaverstraat 77, Enschede
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werklozen Congres R.V.O. Verkiezingscommissie R.V.O. (1932). Leiding R.V.O. (1932). Deelnemer Rotes Grenztreffen Communistische Jeugd (Rheine 1929). Secretaris Meer Licht, loge Independ. Temple Order. Raadslid Enschede voor de C.P.H. (1931 tot 1939). Voorman in mantelorganisaties C.P.N.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de lokale productie van De Waarheid. Aan het eind van de oorlog nam hij deel aan de bestorming van de wachttorens bij de zelfbevrijding van Buchenwald. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Alderding, Jacobus (Ko), Amsterdam 12-5-1921, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Jan Evertsenstraat 44 III, Amsterdam
Gearresteerd: <4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Alderding, Willem Frederik, Amsterdam 16-4-1913, Groentekoopman
Woonachtig: Slooterkade 36, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Weteringschans, Amersfoort, Vught, Utrecht, Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst), geassisteerd door de Amsterdamse rechercheur Jan van der Hoek van de dienst Joodsche Zaken, gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Hij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.’ Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij werd in een proces tot 12 jaar tuchthuis veroordeeld.

Alders, Gerrit Cornelis, Nijmegen 3-9-1883, Kok
Woonachtig: Raaksje 12, Alkmaar
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het NAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Voorzitter P.A.S. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 20-12-1944
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Alders, Menno Jan, Wetsinge 20-7-1900
Woonachtig: Noorderspoorsingel 25 B, Groningen

Alkema, Jules, Voorburg 5-6-1925, Elektricien
Woonachtig: Haarlem
Gearresteerd: 16-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Haarlem 7-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van minister-president Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd.

Allebes, Christiaan, Amsterdam 15-4-1915, Inspecteur van de HEMA
Woonachtig: Middelweg 103, Uitgeest
Opmerkingen: Hij zorgde voor bonkaarten voor onderduikers; hij gaf bonkaarten aan Henriëtte de Metz-Wiechmann die ze verder distribueerde.

Allema, Folkert, Ferwerderadeel 1-10-1894
Woonachtig: Maastricht
Gearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Maastricht

Alma-Heijnen, Anna Aleida (Lie, Liene), Emmen 8-1-1909
Woonachtig: Prins Hendrikkade 129 boven, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Commissie betreffende de Luchtbescherming bij Ronde Tafel Conferentie J.V.A. Communiste. Gescheiden van Tillema. Spreker op Dienstweigeringscongres (Oosterwolde 1934). Voorzitster van Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme (1937, 1939). Lid Centraal Wuppertal-Comité. (1939). Lid Commissie S.O.S. (1939). Bestuurslid Synthetische Orde. Reisde in 1938 naar Spanje. Spreekt voor Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme (IJmuiden 1939). Woonplaats onbekend (1939). Revolutionair socialiste.Medewerkster ‘De Arbeider’.
Gearresteerd: 21-11-1941, vrijgelaten 29-5-1942
Opmerkingen: Zij reisde in 1936 voor het Centraal Wuppertal Comité naar Wuppertal, waar zij gearresteerd werd. In de gevangenis werd zij ernstig mishandeld. In 1941 werd zij opnieuw gearresteerd vanwege haar activiteiten in 1936 voor het Centraal Wuppertal Comité.

Alphen, Johannes Dirk van (Joop, Johnny van Eck), Amsterdam 19-9-1908, Metaalbewerker
Woonachtig: Elzenstraat 23 boven, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij was een oom van Wilhelm August Carl en Nicolaas van Alphen. Hij was aanvoerder van een Raad van Verzet-groep, die mensen liquideerden die voor de Duitsers werkten en die overvallen op Duitse militairen pleegde om aan wapens te komen. In de groep zaten onder meer Fredrik Ox en Ferdinand Ploeger. De groep pleegde twee mislukte aanslagen op de beruchte politieagent en Jodenjager Sam Oly. Later pleegde hij aanslagen op ambtenaren van het gewestelijk arbeidsbureau (die mensen naar Duitsland stuurden) en op zwarthandelaren.

Alphen, Nicolaas van, Amsterdam 1-9-1919, Elektrisch monteur
Woonachtig: Veeteeltstraat 62, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een gewapende groep van de Raad van Verzet onder leiding van zijn oom Johannes Dirk van Alpen. De groep pleegde aanslagen op ambtenaren van het gewestelijk arbeidsbureau (die mensen naar Duitsland stuurden) en op zwarthandelaren.

Alphen, Pieter van (Piet), Amsterdam 12-11-1909, Metaaldraaier
Woonachtig: Fresiastraat 12 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Amsterdam 3-11-1952
Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten en De Waarheid. Hij bood onderdak aan onderduikers.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Alphen-Jagtman, Cecilia Maria Cornelia, Amsterdam 4-5-1910
Woonachtig: Fresiastraat 12 boven, Amsterdam
Opmerkingen: Na de arrestatie van haar echtgenoot verschafte zij onderduikgelegenheid aan Nathan Frederik Israël, die in haar woning De Waarheid typte. Zij was als koerierster actief voor De Waarheid. Zij gaf hulp aan onderduikers.

Alphen, Wilhelm August Carl van, Amsterdam 24-7-1921, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Topaasstraat 4, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Altemühl, Johann Bernard, Dutüm (Duitsland) 8-1-1902, Textielarbeider
Woonachtig: Enschede
Opmerkingen: Alhoewel in Duitsland geboren en opgegroeid, had hij de Nederlandse nationaliteit. Na verzetsactiviteiten in samenwerking met Nederlandse communisten, vluchtte hij samen met zijn Duitse echtgenote in 1935 naar Nederland. Hij bleef daarna actief in het verzet.

Altemühl-Behrschmidt, Barbara, Bayreuth (Duitsland) 13-11-1894
Woonachtig: Enschede
Gearresteerd: 11-3-1942
Gevangenschap in: Osnabrück, Hamm, Essen, Paderborn, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit. Na verzetsactiviteiten in samenwerking met Nederlandse communisten, vluchtte zij samen met haar Nederlandse echtgenoot in 1935 naar Nederland. Zij bleef tot haar arrestatie actief in het verzet. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Altena, Jan, Almelo 1-2-1911, Textielarbeider
Woonachtig: Wilgenstraat 18, Almelo
Gevangenschap in: Bergen-Belsen
Gearresteerd: 7-5-1943
Overleden: Bergen-Belsen 9-8-1944
Opmerkingen: Hij werd in Bentheim (Duitsland) gearresteerd.

Altenau, Johannes Petrus Martinus, ‘s-Hertogenbosch 30-8-1889, Sigarenmaker
Woonachtig: Van Brakelstraat 86 II, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Propagandist voor de C.P.
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Ernst Knorr als gijzelaar gearresteerd. Hij werd op basis van medisch advies vrijgelaten
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Alter-De Vries, Catharina, Amsterdam 14-9-1915, Naaister
Woonachtig: Cillierstraat 3 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Amelsbeek, Jan, Alkmaar 13-1-1887, Lasser
Woonachtig: 32, Oudorp
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Scheepsbouwer. Secretaris plaatselijke afdeling V.V.S.U. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Oudorp aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Willem Bos was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Amsterdam, Johannes van (Jan), Oegstgeest 23-12-1908, Bloemist
Woonachtig: Johan Gramstraat 37, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bloemist. Communist. Hoofdbestuurslid Algemeen Verbond tegen het Fascisme (1937). Neemt dienst in Spaanse regeringsleger (1937-1938).
Gearresteerd: 6-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Farben
Opmerkingen: Ondanks dat hij al tijdens de Aktion CPN in juni 1941 gearresteerd was, stond hij op de lijst van communistische gijzelaars die op 8-9-1942 gearresteerd moesten worden. Hij was stateloos.
De verzetsman Amsterdam, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1953 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Andriese, Cornelis Adolf, Rotterdam 21-11-1906, Grondwerker
Woonachtig: Tochtstraat 47 C, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1937).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Andriesse, Emanuel, Rotterdam 28-11-1902, Bloemenkoopman
Woonachtig: Dordtschelaan 234 C, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Andriesse-Sanders, Aaltje, Rotterdam 4-1-1906
Woonachtig: Dordtschelaan 234 C, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 22-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Haar broer Marcus Sanders woonde bij haar in.
Verantwoordelijkheid: Zij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden, is zij een van de vier die niet op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst stonden; mogelijk is dat een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Andriessen, Mari Silvester, Haarlem 4-12-1897, Beeldhouwer
Woonachtig: Wagenweg 244, Haarlem
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Frederik Jan van Hall. Hij hielp Joodse en niet-Joodse onderduikers en had er ook in eigen woning. In zijn woning was een maand lang het hoofdkwartier van de Raad van Verzet gevestigd, waar onder anderen Frans van der Wiel, Jan Bonekamp, Hannie Schaft en de zusters Oversteegen deel van uitmaakten. Ook stond hij in contact met Gerrit van der Veen en Hendricus Henriët. In zijn woning lagen veel wapens, munitie en springstoffen opgeslagen.

Andriessen, Mari Silvester-Koot, Haarlem 15-11-1897
Woonachtig: Wagenweg 244, Haarlem

Angelbeek, Cornelis Albertus Johannes, Amsterdam 30-3-1891, Logementhouder
Woonachtig: Oude Zijds Voorburgwal 66, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fotograaf voor De Tribune (1934).Communist. Revolutionaire propagandist. Sectiehoofd der C.P. Lid Federatie Fabrieksarbeiders.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Angelbeek, Jan, Alkmaar 13-1-1887, Bankwerker
Woonachtig: Ouddorp 32, Alkmaar
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Angenent, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Den Helder 9-10-1874, Ketelmaker
Woonachtig: ‘s-Gravendijkplein 92, Vlaardingen
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist en anti-militarist. Colporteert met De Dageraad.
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Dat lidmaatschap van De Dageraad als reden zag om mensen als ‘linksextremist’ en staatsgevaarlijk te beschouwen laat zien dat de christelijke partijen en de Inlichtingendienst fel tegenstander van vrijheid van meningsuiting waren. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Venlo aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Meindert Siezen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Ankersmit, Gradus, Stad Doetinchem 11-8-1924
Woonachtig: Soembawastraat 33 I, Amsterdam
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen

Annokkee, Dirk, Den Haag 19-12-1907, Metselaar
Woonachtig: Wateringschestraat 280, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Bestuur V.V.S.U. (1936).
Gearresteerd: >9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Anröchte, Johannes Theodorus, Amsterdam 24-7-1921, Kleermaker
Woonachtig: Westerstraat 81 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Anstadt, Samuel Marek (Milo), Lemberg (Duitsland, nu Lviv, Polen) 10-7-1920, Mecanicien
Woonachtig: Ruyschstraat 13, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit. De Waarheid werd bij hem op zolder door Hartog Cohen gestencild.

Antes, Leendert Cornelis, Rotterdam 25-10-1888, Zeeman
Woonachtig: Sint Mariastraat 70 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vuurstoker. Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1939).
Gearresteerd: 19-7-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Ondanks dat hij al gestorven was, stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Anthonissen, Hendrik, Amsterdam 31-8-1900, Machinist GEB
Woonachtig: Admiralengracht 201, Amsterdam
Gearresteerd: 20-11-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.

Anthonissen-Draaisma, Martha, Fort de Kock (Nederlandsch Oost Indië) 15-11-1904
Woonachtig: Admiralengracht 201, Amsterdam

Antonisse, Johan, Haarlem 3-2-1900, Schilder
Woonachtig: Kennemerstraat 6, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Propagandist C.P. Later N.S.B.
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Apeldoorn, Wijbrand van (Wiep), Bellingwoude 23-12-1914, Graveur
Woonachtig: Driekoningenstraat 19, Arnhem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling C.P.N. (1936). In 1937 naar Spanje geronseld. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 8-2-1943
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Arnhem
Opmerkingen: Hij publiceerde in Utrecht het CPN-blad De Vonk. Wiep van Apeldoorn en Adriana (Noen) Beuzemaker zouden na de oorlog met elkaar in het huwelijk treden.

Apon, Johannes Adrianus (Jan), Rotterdam 26-10-1907, Toneelspeler
Woonachtig: Koediefstraat 9, Den Haag
Gearresteerd: 2-9-1942, vrijgekomen 18-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel
Opmerkingen: Hij woonde samen met Janne Borger. Frits Reuter zat bij hen ondergedoken. Hij werd in Rotterdam gearresteerd vanwege medeplichtigheid bij het vervalsen van een persoonsbewijs.

Arend, David den, Rotterdam 30-9-1903, Bedrijfsleider
Woonachtig: Merlijnstraat 11 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-3-1944
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Arends, Gerrit, Amersfoort 30-3-1911, Bezorger
Gearresteerd: 25-4-1945
Overleden: Amersfoort 25-4-1945 Doodgeschoten
Centrale Inlichtingen Dienst: Stond geregistreerd bij de Centrale Inlichtingendienst.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd in Amersfoort / De Bik gearresteerd.

Arendse, Albert (Ab), Amsterdam 6-6-1899, Electromonteur
Woonachtig: Hudsonstraat 117, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Arendse, Hendricus Jacobus Johannes, Den Haag 1-1-1891, Fabrikant kleefmiddelen
Woonachtig: Hildebrandstraat 172, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1936).Colporteur Volksdagblad.
Opmerkingen: Hij leverde de kleefmiddelen voor de voorbedrukte enveloppen van de drukkerij van Gerbert Bakker. Dit kleefmiddelenbedrijf lag ten grondslag aan het wereldwijde concern dat de lijm Bison-kit produceerde.

Arendse-Bok, Catharina Henriëtte, Den Haag 3-8-1895
Woonachtig: Hildebrandstraat 172, Den Haag
Opmerkingen: Zij was niet thuis toen ze haar kwamen arresteren, ze is toen ondergedoken.

Arendse, Hendricus Jacobus Johannes (Henk), Den Haag 15-3-1912, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Vreeswijkstraat 297, Den Haag
Gearresteerd: 9-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Sachsenhausen, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd gearresteerd door de vooroorlogse politieman Jilis van der Weerd, die lid van de Documentatiedienst was, en de vooroorlogse infiltrant in de CPN Willem Hendrik van Duivenboden, die V-Mann van de Sicherheitsdienst was. Hij trachtte nog via het balkon te vluchten, maar stopte toen gedreigd werd hem neer te schieten. In het Oranjehotel werd hij ter intimidatie geconfronteerd met een suf geslagen Van Ophem; Inlichtingendienstman Veefkind zette een revolver op zijn hoofd. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sein Wohnung für Zusammenkünfte illeg. CPN Funktionäre zur Verfügung gestellt’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘2 Unterhaltungen in seine Wohnung v. kom. Mitgliedern abgehalten’. Zijn echtgenote kreeg een overlijdensbericht, maar hij kwam toch terug.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Arendse-Kleijn, Christina Everdina (Stien), Den Haag 25-1-1914, Assistent-boekhoudster
Woonachtig: Vreeswijkstraat 297, Den Haag
Gearresteerd: 15-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach
De politieman Jilis van der Weerd wist dat haar echtgenoot al sinds september 1941 gevangen zat en dacht dat ze daarom wel behoefte had aan seksueel contact en bood aan om daarin te voorzien.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Arendse, Johannes Carel Hendrikus, Den Haag 19-3-1914, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Broekslootkade 319, Den Haag
Gearresteerd: 15-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Er was al in 1941 een poging hem te arresteren, maar hij was niet thuis en dook toen onder.

Arkel, Willem van, Arnhem 19-5-1901, Rijwielhersteller
Woonachtig: Arnhem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fotograaf/ rijwielhersteller. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: <10-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 20-1-1943
Opmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘Verdacht van komm. Tätigkeit
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Arkenbout, Gerardus Cornelis Hendricus, Amsterdam 15-8-1899, Chauffeur
Woonachtig: Binnenhofstraat 63, Amsterdam
Gearresteerd: 5-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 5-6-1942 Vergast met koolmonoxide.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid.

Arkens, Hein van, Amsterdam 2-4-1926
Woonachtig: Grote Wittenburgerstraat 121, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943, vrijgelaten 16-8-1944
Gevangenschap in: Vught

Arkens, Hein Rintje van, Amsterdam 19-1-1901, Huisschilder
Woonachtig: 2e Jacob van Kampenstraat 86 II links, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Vraagt paspoort aan (1927). Verloor door dienen in Internationale Brigade Spanje het Nederlanderschap. Bestuurslid W.A.C. (1929).
Gearresteerd: 7-3-1941, vrijgelaten, tweede arrestatie 26-1-1943, vrijgekomen 21-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was stateloos. De eerste keer werd hij door de agenten van politie Schimmel en Hansink gearresteerd in de Galerij van het afgebrande Paleis van Volksvlijt vanwege het verspreiden van communistische pamfletten. De tweede keer werd hij gearresteerd vanwege een overtreding van de distributievoorschriften met betrekking tot specerijen.
De verzetsman Arkens, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Arkens, Tjalling van, Amsterdam 2-7-1908, Schilder
Woonachtig: Perlakstraat 13 III, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-5-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Arler, Petrus Cornelis (Kees), Amsterdam 18-7-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Muiderschans 70 II, Amsterdam
Gearresteerd: 26-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij drukken en verspreiden van De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Arnold, Cornelis (Ko, Cor), Rotterdam 27-6-1905, Timmerman
Woonachtig: Abcoudestraat 32, Rotterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Communist. Verdacht van scheepssabotage.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 6-9-1940
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al in 1940 gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Hamburg, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 2-2-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. De Rotterdamse politie registreerde als arrestatiereden ‘communistische agitatie’. Hij werd op 20 september 1940 naar Hamburg overgebracht. Ondanks dat hij al in 1940 gearresteerd was stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden. Hij zou in Sachsenhausen gefusilleerd zijn vanwege verzetsactiviteiten binnen het kamp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.

Arondeus, Willem Johan Cornelis (Ticky Smid, Willem Kochius), Naarden 22-8-1894, Beeldend Kunstenaar
Woonachtig: Singel 65, Amsterdam
Gearresteerd: begin 4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-7-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister.

Arp, Roelof, Meppel 1-3-1910, Los werkman
Woonachtig: Bankastraat 61, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Artemidze, Jevgeni (Eugene), Georgië 4-8-1920
Woonachtig: Georgië
Opmerkingen: Hij was een Georgiër die in Zandvoort gelegerd was. Hij was aan het Oostfront krijgsgevangen gemaakt. Trad toe tot de Wehrmacht om betere overlevingskansen te krijgen en werd in Nederland gelegerd. Hij zocht contact met het communistisch verzet in Nederland. Hij werd in februari 1945 naar Texel overgeplaatst. Op 6 april 1945 kwamen de Georgiërs in opstand om te voorkomen dat ze tegen de geallieerde troepen werden ingezet. Er zijn toen 800 Duitsers om het leven gekomen, 565 Georgiërs en 120 Texelaars.

Arts, Jacobus Petrus, Rotterdam 19-3-1896, Machinist NS
Woonachtig: Bremstraat 37, Arnhem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leerling-machinist N.S. Districtsbestuur C.P.N. (1937). Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: <9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Arum, Rinse van, Haarlem 2-6-1887, Arbeider
Woonachtig: A 302, Noordwolde
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Gearresteerd: 25-6-1941
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Agent levensverzekeringsmaatschappij. Anti-militarist. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1937). Bestuur P.A.S. (1938). Agent levensverzekeringsmaatschappij. Anti-militarist. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1937). Bestuur P.A.S. (1938).
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Asjes, Johannes Cornelis, Alkmaar 5-3-1893, Schipper
Woonachtig: Uitenboschstraat 43, Alkmaar

Asselt, Johannes Willem Lodevicus, Amsterdam 12-10-1907, Boekbinder
Woonachtig: Nieuwe Leliestraat 194, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort

Assem, Dirk Jan Pieter van (Piet), Amsterdam 3-5-1895, Stoker Wester Gasfabriek
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 293 I, Amsterdam
Gearresteerd: 15-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 13-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Auceps, Jan Cornelis, Amsterdam 6-10-1901, Huisschilder
Woonachtig: Vrolikstraat 325 III, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vecht waarschijnlijk in Internationale Brigade in Spanje (1937/8).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Op 1 oktober 1945 probeerde hij zich middels gasvergiftiging van het leven te beroven uit psychische nood. De poging mislukte doordat hij tijdig gevonden werd.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Auceps, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Auener, Willem Carl, Amsterdam 2-12-1893, Restaurateur
Woonachtig: Van Woustraat 83 I, Amsterdam
Gearresteerd: <11-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Aukes, J.C.
Woonachtig: Noordeinde 5, Meppel

Aussems-Baars, Hermina Catharina, Amsterdam 9-9-1919
Woonachtig: Reinier Claeszenstraat 23 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: <8-1943, vrijgekomen 29-1-1944
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Averink, Hanna Jacoba (Klein, Bakker, Annie Toerink, Annie), Enschede 28-5-1913
Woonachtig: Amstelveen
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communistische Jeugdbond. Schuilnaam ook Annie Toerink. Geboorteplaats ook Enschede. C.J.B. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Penningmeester Centrale Commissie Jeugdverenigingen (1938). Penningmeester N.J.F. (1939).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij deelde op 25-2-1941 pamfletten uit bij de tramremise aan de Kromme Mijdrechtstraat om tot een staking op te roepen en verhinderde trams om uit te rijden. Zij gaf hulp aan onderduikers. Zij organiseerde in 1943 het gewapend verzet in de regio Haarlem. Zij was lid van de Raad van Verzet. Zij werkte in het verzet onder anderen samen met Hannie Schaft. Omdat zij Russisch sprak kon zij communiceren met de Georgische krijgsgevangenen die aan het eind van de oorlog tegen de Wehrmacht in opstand kwamen. Zij richtte samen met Anna Maria Vooren-Van Bilderbeek in 1945 het in het Russisch gestelde blad Elva (Bliksem) op voor de Georgische krijgsgevangen die schijnbaar in dienst van de Wehrmacht waren, maar kort daarop in een bloedige opstand kwamen. Zij vervaardigde samen met Markus Freibrun het in het Russisch gestelde krantje Pravda (De Waarheid), dat bestemd was voor verspreiding onder de Georgische krijgsgevangenen. Na de oorlog werd zij bekend als Annie van Ommeren-Averink. Zij was na de oorlog lid van zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

Baak, Jan van, Haarlem 15-4-1910, Arbeider
Woonachtig: Kruistochtstraat 76 zwart, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Secretaris afdeling Revolutionaire Jeugd Bond (1934). Actief voor Tempo (1936/1937).
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Baan, Albertus Jacobus van der, Leiden 17-1-1916, Kolenwerker
Woonachtig: Weesperstraat 35, Amsterdam
Gearresteerd: 10-5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 24-9-1944 Gefusilleerd

Baan, Pieter, Rotterdam 26-4-1893, Kantoorbediende
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 11-5-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Baan-Bouwman, Paulina, Den Haag 1-5-1897
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Baanders, Martina (Tineke), Amsterdam 4-8-1890, Sierkunstenares
Woonachtig: Abcoude-Baambrugge
Opmerkingen: In 1943 werkte zij mee aan een illegale in memoriam-publicatie voor Cornelis Gerardus Teeseling die in november 1942 gefusilleerd werd. Zij had onderduikers in huis en bemiddelde bij het onderduiken.

Baaren, Mozes van, Amsterdam 29-6-1884, Expeditieknecht
Woonachtig: Kinkerstraat 169 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-4-1942
Opmerkingen: Nadat zijn echtgenote Esther Mot, zoon Juda en broer Jacob in het kader van de holocaust waren opgepakt, werd er op 28 september 1942 in zijn verlaten woning ingebroken en goederen gestolen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Baarle, Henri Wilhelmus Jacobus van (Harry), Delft 23-7-1908
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Baarle, Maarten van, Rotterdam 23-1-1899, Trambestuurder
Woonachtig: Iependaal 156, Rotterdam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld en bonnen in voor onderduikers; hij bracht onderduikers op adressen onder. Hij verrichtte werkzaamheden voor het Solidariteitsfonds. Hij werd in bureau Haagsche Veer opgesloten ten behoeve van Johannes Hoffmann van de Sicherheitsdienst.

Baarle, Tonis van, Rotterdam 2-11-1884, Timmerman
Woonachtig: Mathenesserweg 85 C, Rotterdam
Gearresteerd: 18-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-3-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in oktober 1941 ondergedoken. Hij regelde een deel van de verspreiding van De Waarheid. Hij zamelde geld in. Hij plakte pamfletten aan muren. Hij werd gearresteerd omdat hij lid was van de CPN.

Baars, Karel, Amsterdam 8-7-1922
Woonachtig: 1e Oosterparkstraat 116 III, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Sachsenhausen
Opmerkingen: Zijn vader stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Baarspul, Johanna (Jo), Den Haag 3-3-1914, Verpleegster
Woonachtig: Regentesschelaan 75 / Van Peltlaan 179, Rotterdam / Nijmegen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Nicolaas Johannes van der Drift.

Baartscheer, Johannes Jacobus, Maastricht 29-11-1906
Woonachtig: Rechtstraat 75, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Organiseert bijeenkomsten te zijnen huize. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 15-9-1942, vrijgekomen 18-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Baas, Antoon, Schiedam 20-10-1916, Koker
Woonachtig: Parallelweg 222 C, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.’ Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung von illeg. Zeitschriften der K.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Baas, Cornelis, Huizen 14-11-1894, Sigarenmaker
Woonachtig: Hembrugstraat 118 III, Amsterdam
Gearresteerd: 23-9-1941, vrijgekomen 18-10-1943
Gevangenschap in: Wolvenhoek ‘s-Hertogenbosch, Weteringschans, Oranjehotel, Rheinbach
Overleden: Amsterdam 11-4-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Tot vijf maanden tuchthuis veroordeeld; na mishandelingen in Rheinbach met tbc teruggekeerd en overleden.

Baas, Dirk, Sijbekarspel 11-9-1905, Grondwerker
Woonachtig: Oudorperdijkje 42, Alkmaar
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Baas, Hermanus, Den Haag 26-1-1901, Koopman
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuenkirchen Landkreis Osterholz 6-7-1942

Baas, Kornelus, Oude Pekela 28-7-1893, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Veendijkstraat 12, Oude Pekela
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 10-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 22-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. Der C.P.N.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Baatsen, Albert (Ab), Amsterdam 17-5-1891, Chauffeur
Woonachtig: Hasebroekstraat 27 III, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 15-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Bronzen Kruis.
Opmerkingen: Hij werd samen met Reinierus Wigmans gearresteerd door de agenten van politie Bouwmeester en Dubbeld, toen hij in de Kinkerstraat pamfletten verspreidde waarin opgeroepen werd tot een staking; beiden werden naar de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat overgebracht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verd. [Verdacht] Komm. Betätigung.

Baatsen, Arnoldus Albert (Albert, Nol), Amsterdam 11-4-1918, Fotograaf
Woonachtig: Commelinstraat 13 II, Amsterdam
Gearresteerd: 27-3-1942
Gevangenschap in: Haaren, Assen, Rawicz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 7-9-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een gedropte agent van het SOE in Londen en werd gearresteerd meteen na aankomst in het kader van het Englandspiel. Hij werd gedood door mitrailleurvuur met lichtspoormunitie. Zijn vader werd gearresteerd en in Buchenwald opgesloten vanwege ‘kommunistische Betätigung’.

Baatsen, Gerrit, Amsterdam 23-5-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Hasebroekstraat 27 III, Amsterdam
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 21-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij is op 13-2-1945 ten gevolge van de hongerwinter om het leven gekomen.

Bade, Pieter, Amsterdam 23-6-1897, Betonwerker
Woonachtig: Korte Leidschedwarsstraat 87 II, Amsterdam
Gearresteerd: 17-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1945

Bader, Coenraad, Vlaardingen 10-7-1887, Handlanger
Woonachtig: Hoogsteeg 10, Vlaardingen
Gearresteerd: <8-10-1941, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Badrian, Gerhard Joseph (Bernhard, Max Albert, Blonde Hans, Kleine Hans), Beuthen (Duitsland) 13-10-1905, Fotograaf
Woonachtig: Vijzelstraat 72 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 30-6-1944
Overleden: Amsterdam 30-6-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling. Hij had een relatie met Anne-Marie Deij . Hij was vermoedelijk geen communist, maar werkte binnen de Persoonsbewijs Centrale en bij overvallen vaak samen met prominente communistische verzetsmensen. Na de arrestatie van Gerrit van der Veen volgde hij die op als leider van de Persoonsbewijs Centrale. Hij werkte veel samen met Frits Boverhuis. Hij kreeg een tip voor een veilig onderduikadres in de Rubensstraat 26 in Amsterdam, maar dat bleek een val te zijn. Toen hij het adres samen met Frits Boverhuis wilde inspecteren, werd hij daar opgewacht en in het trappenhuis ontstond een vuurgevecht, waarbij hij in het hart dodelijk getroffen werd. Hij wist nog naar buiten te komen, waar de Duitse Sicherheitsdienstman Heyne hem opwachtte. Hij wist Heyne nog dood te schieten, waarna hij zelf ter plekke stierf. Boverhuis werd gearresteerd en kort daarop gefusilleerd.

Baer, Adrianus Ludwig Ferdinand, Den Haag 30-11-1910
Woonachtig: Veenkade 5, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Ernst Knorr als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Baer, Louis Gerardus Adrianus, Den Haag 8-11-1912, Kunstschilder
Woonachtig: Van Aerssenstraat 71, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Instrumentmaker. Communist. Werkend lid R.F.B. (1932).
Gearresteerd: 8-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Baghus, Cornelis, Rotterdam 12-12-1916
Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Baghus, Frederik, Rotterdam 16-7-1914, Dakdekker
Woonachtig: Lavendelstraat 36 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Gearresteerd te Rotterdam op 18 Oct. 42 wegens Geh. [Geheime] Org. [Organisatie] Nederl. Volksmilitie’. In Dachau werd vermeld ‘Verdacht Geheimer Organisation’.

Baghus, Jacob Cornelis, Rotterdam 11-9-1885
Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Baghus, Jan Hendrik, Rotterdam 23-12-1925
Woonachtig: Cronjéstraat 16 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Baijlé, Louis Adriaan, Amsterdam 4-10-1902, Schilder
Woonachtig: Heideveldweg 67, Laren
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-1-1943
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Larense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Hubert van Nispen tot Sevenaer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bak, Jacobus Wilhelmus Cornelis, ‘s-Gravenland 9-4-1914, Tuinder
Woonachtig: Leeghwaterstraat 15, Hilversum
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Mauthausen
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Bak, Jasperina Anna de (De Gravin), Hellevoetsluis 20-4-1896
Woonachtig: Haarlem
Opmerkingen: Zij was koerierster en werkte samen met onder andere Hannie Schaft.

Bak, Johan (Jan), Den Haag 5-10-1915
Woonachtig: Vermaningspad 1, Krommenie
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte onder anderen met Hannie Schaft samen.

Bakhuizen van den Brink, Johannes, Joure 18-7-1894, Bedrijfsleider
Woonachtig: Laan van Meerdervoort 19 A, Den Haag
Gearresteerd: 3-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bakker, A.
Woonachtig: Bestevaerstraat 85, Amsterdam

Bakker, Arie, Zaandam 22-7-1915
Woonachtig: Zaandam

Bakker, Aris, Zaandam 1-12-1909
Woonachtig: Zaandam

Bakker, Désiré Joseph Hubertus, Den Haag 22-12-1887, Hoefsmid
Woonachtig: Rijswijkscheweg 19, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 31-1-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Bakker, Elisabeth Susanna Maria (Bep), Amsterdam 25-10-1913
Woonachtig: Polanenstraat 41 I voor, Amsterdam
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Marinus Berk.

Bakker, G.
Woonachtig: Gedempte Gracht 87, Zaandam

Bakker, G.
Woonachtig: Texelstraat 27, Zaandam

Bakker, Gerardus (Gerrit), Zaandam 14-5-1918
Woonachtig: Albert Hahnplantsoen 6, Zaandam
Gearresteerd: 21-9-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bakker, Gerbert (Gé), Zutphen 9-10-1905, Drukker
Woonachtig: Waldeck Pyrmontkade 2 L, Den Haag
Gearresteerd: 15-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld door onder andere de Haagse politieman Jilis van der Weerd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij drukte valse tijdelijke Persoonsbewijzen. Bij een inval door de Sicherheitsdienst probeerde hij nog via de tuin te vluchten, maar zag vijf pistolen op zich gericht toen hij de schutting over klom. Hij werd gearresteerd door de Sicherheitsdienstman Otto Lange en vier leden van de Documentatiedienst: de vooroorlogse politiemannen Jilis van der Weerd, Jan Schoo en Berend Eysink en de tijdens de oorlog bij de politie gekomen Johannes Meindert van Groin de Planque. Meteen na de arrestatie gaf Lange hem een vuistslag, zette een revolver op zijn borst en dreigde hem dood te schieten als hij niet binnen vijf minuten namen noemde. Jilis van der Weerd voegde hem toe: ‘Beken nu maar, anders slaan wij het er met een knuppel uit’. In het Oranjehotel werd hij door Lange en Van der Weerd met gummiknuppel geslagen, getrapt en tegen hoofd en lichaam geschopt; de mishandelingen duurden dagen achter elkaar. Sicherheitsdienstman Ernst Knorr ranselde hem af met een stoelpoot en prikte met een naald in zijn elleboog. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Gearresteerd te Den Haag op 15 Febr. ’43, kaarten gemaakt voor onderduikers’.
Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens. Na de arrestatie van Bronkorst die door de vooroorlogse politiespion Van Soolingen werd aangewezen, ontstond onder andere de lange arrestatieketen Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkampmp en Dominicus Middendorp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bakker-Bolland, Hendrika, Den Haag 4-11-1912
Woonachtig: Waldeck Pyrmontkade 2 L, Den Haag
Gearresteerd: 15-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bakker, Gerrit Antonius, Amsterdam 27-11-1912, Mechanicus
Woonachtig: Van Beuningenstraat 1, Hilversum
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 3-12-1943
Gevangenschap in: Parijs, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 26-3-1944
Opmerkingen: Hij werd in Frankrijk gearresteerd in het kader van de Aktion Meerschaum, een actie om zoveel mogelijk verzetsmensen in een concentratiekamp op te sluiten. De Aktion vond vooral in Frankrijk plaats. Bakker werd vanuit Parijs rechtstreeks naar Buchenwald afgevoerd.

Bakker, Hendricus Johannes Jacobus, Amsterdam 18-11-1907
Woonachtig: Billitonstraat 88 B, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Bakker, Hendrik (Henk), Rotterdam 14-8-1900, Schipper
Woonachtig: Weesperpoortstraat (Wibautstraat) 93 III, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Matroos. Communist. A.V.C. (1939).
Gearresteerd: 9-7-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme, Barkhausen
Overleden: Kdo. Barkhausen, Neuengamme 9-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij was betrokken bij hulp aan Joden en emigranten (Duitse vluchtelingen) en het verspreiden van De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bakker-Visser, Maria, Poortugaal 12-3-1910
Woonachtig: Weesperpoortstraat (Wibautstraat) 93 III, Amsterdam
Gearresteerd: 9-7-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Door haar huwelijk met Hendrik Bakker was zij stateloos. Zij was betrokken bij hulp aan Joden en emigranten (Duitse vluchtelingen) en verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Bakker, J.
Woonachtig: Bavodijk 100, Nieuwvliet (Zeeland)
Opmerkingen: Hij werkte samen met Jan Sterkens.

Bakker, Jacob, Zaandam 1-7-1918
Woonachtig: Zaandam

Bakker, Jan, Zaandam 1-12-1909
Woonachtig: Zaandam

Bakker, Jan, Thesinge 3-11-1918, Magazijnchef
Woonachtig: Prins Hendrikkade 23 II, Amsterdam
Gearresteerd: 21-1-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Zaandam 9-2-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In 1941 vertrok hij naar Frankrijk om zich bij de Maquis (Frans gewapend communistisch verzet, een soort partizanen) aan te sluiten, dit mislukte en hij keerde een jaar later terug. Hij was betrokken bij het typen, stencilen en verspreiden van De Waarheid.

Bakker, Jozinus Frans Carel, Zeist 29-1-1917, Hulpagent
Woonachtig: Utenhagestraat 212 B, Rotterdam
Gearresteerd: 3-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort

Bakker, Klaas, Rotterdam 1-6-1922, Kantoorbediende
Woonachtig: Utenhagestraat 212 B, Rotterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 11-12-1941, vrijgelaten 2-1-1942, tweede arrestatie 1-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Dachau, Markirch, Dachau
Overleden: Dachau 25-5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van de eerste arrestatie: ‘’t fluiten van de Internationale communist’. Hij is na bevrijding overleden aan de gevolgen van gevangenschap.

Bakker, Klaas Jurriën, Voorst 19-5-1919, Monteur
Woonachtig: Terwolde
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Bakker, Maarten, Vreeland 25-10-1896, Klerk Sociale Zaken
Woonachtig: West Pietermanstraat 56, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943, vrijgelaten 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Bakker-De Lange, Maria Anna, Goes 1-3-1890
Woonachtig: West Pietermanstraat 56, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943, vrijgekomen 10-3-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege de NVM.

Bakker, Marcus, Zaandam 20-6-1923
Woonachtig: Zaandam
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij huwde na de oorlog Els Ezerman. Hij werd in de jaren vijftig lid van de Tweede Kamer en nog later fractieleider. Bij zijn beëdiging weigerde Kamervoorzitter Kortenhorst hem een hand te geven. Hierbij moet bedacht worden dat terwijl Bakker een verzetsverleden had, Kortenhorst een collaboratie- en antisemitisch verleden had. Hij was namelijk juridisch adviseur van het bedrijf Remaco, die voor de aanplakbiljetten op de peperbussen (transformatiehuisjes in de steden) zorgde. Remaco verzorgde de reclame voor de NSB. Als juridisch adviseur had hij in 1940-41 een rol bij de verkoop van Remaco aan het fel antisemitische Duitse bedrijf UFA, dat voor de oorlog ook de propaganda voor Hitler’s partij NSDAP verzorgde, en het ontslag van Joodse werknemers bij Remaco. Dit collaboratie- en antisemitisch verleden is heden ten dage een goede reden om een borstbeeld van Kortenhorst bij de ingang van de Tweede Kamer te hebben.

Bakker, Meeuwis, Amsterdam 15-5-1910, Monteur
Woonachtig: Transvaalkade 72, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bakker, Pieter (Hendrik Bruinzeel), Uitdam 30-6-1914, Metaalbewerker
Woonachtig: Tweede Oosterparkstraat 81, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 13-8-1941, vrijgekomen 9-9-1941, tweede arrestatie 15-4-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer in Berlijn gearresteerd vanwege communistische activiteit. Hij werd naar Schoorl overgebracht. Op 9 september 1941 wist hij uit kamp Schoorl te ontsnappen. Op 15 april 1944 werd hij vanwege een verkeersovertreding door onderluitenant Van der Hoef van de Staatspolitie gearresteerd met een vals Persoonsbewijs ten name van Hendrik Bruinzeel. Bij fouillering werd een Schutzhaftbefehl van de Sicherheitsdienst voor Pieter Bakker gevonden. Na controle bleek hij in een Politieblad uit 1941 gesignaleerd te staan. Hij werd aan de Sicherheitsdienst overgeleverd en vervolgens in Vught opgesloten. (Het ‘Schutzhaftbefehl’ was een rood formulier, waar het volgende significante deel van de tekst op stond: ‘[…] sich als Funktionar der illegalen CPN. für ein im Auftrage der Sowjet-Union aufgezogenen Geheimorganisation betätigt, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch Aufhetzung zum Streik usw. einen Stutzpunkt Moskaus zu schaffen, um der deutschen Besatzung in den Rücken zu fallen.’ De bewering was volslagen uit de lucht gegrepen. Tientallen van de ongeveer 600 arrestanten hadden niets met de CPN te maken (waren bijv. lid van de RSAP), anderen waren alleen voor de oorlog lid van de CPN geweest en stonden vaak als zodanig op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst vermeld en degenen die wel tot de illegale CPN behoorden waren geen functionaris van de CPN, terwijl de CPN als illegale organisatie los van de Sovjet-Unie handelde.)
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bakker, Sjoerd, Leeuwarden 10-6-1915, Kleermaker
Woonachtig: Vondelstraat 24, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was lid van de Persoonsbewijscentrale en maakte deel uit van een (voornamelijk) communistisch groepje rond Gerrit van der Veen. Hij vervaardigde de politie-uniformen die bij de overval op het Bevolkingsregister gebruikt werden.

Bakker, Tjalling, Den Helder 26-8-1901, Onderwijzer
Woonachtig: Haarlemmerweg 529 III, Amsterdam
Gearresteerd: 27-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 24-4-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid en het plegen van sabotagedaden. Hij werd tegelijkertijd met Johannes Meijer en Hendrik de Vries naar Utrecht overgebracht. Op 30 oktober 1942 was hij als wielrijder schijnbaar betrokken bij een verkeersongeval in de Witte de Witstraat voor nummer 143 in Amsterdam. Hij zat echter gevangen in Utrecht voor een proces waarin hij ter dood zou worden veroordeeld. Kennelijk gebruikte iemand anders zijn Persoonsbewijs.

Baks, Willem Johannes Albertus, Den Haag 11-2-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Lyonnetstraat 105, Den Haag
Gearresteerd: 28-8-1944
Gevangenschap in: Gevangenis Heilbrunn, gevangenis Stuttgart, Dachau, Buchenwald, Flossenbürg
Opmerkingen: Hij werd in Heilbrunn (Duitsland) gearresteerd.

Bakker, (Bertus Koene, Kies), Timmerman
Woonachtig: Zaandam
Opmerkingen: Hij stencilde samen met Marcus Plooijer jr. De Vonk en De Waarheid. (‘Kies’ is een naoorlogse bijnaam vanwege een verkiezingsbiljet voor Marcus Bakker waarop stond “Kies Bakker”).

Bakvis, Dirk (Dick), Den Haag 8-1-1916, Emballeur
Woonachtig: Wateringschestraat 190, Den Haag
Gearresteerd: 29-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 29-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Bij arrestatie werd De Waarheid op hem gevonden. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Sympathisiert mit der CPN.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bakx, Antonius Joannes Henricus, Antwerpen 25-9-1912, Chauffeur
Woonachtig: Cornelis Dirkszstraat 7 I, Amsterdam
Gearresteerd: <1942
Gevangenschap in: Duisburg, Leipzig, Sachsenhausen, Buchenwald, Lublin-Majdanek
Overleden: Lublin-Majdanek 6-4-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd in Duisburg gearresteerd.

Bal, Cornelis (Kees), Den Haag 16-11-1899, Gemeentearbeider
Woonachtig: Dirk Hoogenraadstraat 122, Den Haag
Gearresteerd: 18-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Balk, Antonius Johannes (Nelis), Amsterdam 23-3-1901, Slager
Woonachtig: Walstraat 38, Groningen
Gearresteerd: 6-4-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 22-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitug v. kom. Lekture’.

Balk, Gerardus Arnoldus (Gerrit), Amsterdam 4-3-1899, Kachelsmid
Woonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 79, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker Gemeente Reinigingsdienst. Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Lublin-Majdanek, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 25-1-1945
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Balk, Jan Albertus, Visvliet 17-10-1912, Strijker
Woonachtig: J. Baart de la Faillestraat 50 A, Groningen
Gearresteerd: 16-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Groningen 21-9-1947
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat sich für die C.P.N. betätigt’.

Balkema
Woonachtig: Hoornschediep 38, Groningen

Balter, Hendrik Hubert, Schaesberg 6-8-1917, Mijnwerker
Woonachtig: Frans Erensstraat 17, Sittard
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Flossenbürg, Gröditz
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Gröditz 18-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Balvers, Alida Allegonda, Amsterdam 13-8-1912, Handwerkonderwijzeres
Woonachtig: Kramatweg 48 A, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was een zuster van Jacobus Balvers.

Balvers, Jacobus (Jaap), Amsterdam 7-12-1902, Musicus
Woonachtig: Verbindingstraat 15 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was een broer van Alida Allegonda Balvers. Hij huwde op 22-4-1948 met Maria Waalewijn.

Bandringa, Tjidsger, Achtkarspelen 18-1-1902, Automonteur
Woonachtig: Scheldestraat 3, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was klant van de kapperszaak van de vader van Nico Wijnen. In het begin van de oorlog was hij betrokken bij de Ordedienst. Er ontstond toen via Nico Wijnen een samenwerking met de communisten. Of de samenwerking na de arrestatie van Nico Wijnen werd voortgezet, is onbekend.

Bandsma, Wilhelmus Valentein (Wim), Amsterdam 8-10-1916, Huisschilder
Woonachtig: Buijskade 45 boven
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur Afdeling V.C.O.O. (1937). Vocht voor Republikeinen in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers die tegen Nederland hadden gevochten al in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Bandsma, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Bannink, Antonie (Toon), Deventer 13-1-1887, Colporteur
Woonachtig: Polstraat 67, Deventer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Colporteur C.P.N. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was de pleegvader van Johannes Hermanus Antonius Groothuis. Hij heeft deelgenomen aan sabotageacties.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bannink, Antonie (Ton), Deventer 11-1-1917, Fotograaf-retoucheur
Woonachtig: Deventer

Bannink, Dirk Johan Hendrik (Dik), Deventer 22-11-1914, Badmeester
Woonachtig: Eerste Weerdsweg, Deventer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde illegale lectuur, waarbij De Waarheid en andere illegale lectuur. Zijn laatste woorden voor het vuurpeloton waren ‘Honden, doe jullie hondenplicht’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Baracs, Sándor (Sjoerd Bartels, Piet van Swieten), Boedapest (Hongarije) 17-11-1900, Koopman
Woonachtig: Valeriusstraat 64, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Baracs en Hester Baracs-Van Lennep huwden op 20-1-1944

Baracs-Van Lennep, Hester Juliana Octavia (Julia van Laar), Amsterdam 8-7-1916, Masseuse
Woonachtig: Keizersgracht 474 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij was actief bij het onderbrengen van Joodse kinderen bij pleeggezinnen, vooral in Friesland. Baracs en Hester Baracs-Van Lennep huwden op 20-1-1944.

Barbier, Levie (Leon), Den Haag 15-10-1921, Expeditieknecht
Woonachtig: Rembrandtstraat 328, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Berlin-Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 8-9-1943 Opgehangen
Opmerkingen: Waarschijnlijk opgehangen tijdens Berliner Blutnächte
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.
(Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de website Spanishsky.dk. Op internet vindt men een ander verhaal over Levie Barbier (onder andere op Joodsdigitaalmonument), dat hij als gemeenteambtenaar in Berlijn te werk was gesteld, eind februari 1943 anti-Duitse leuzen geschilderd zou hebben en daarvoor de doodstraf zou hebben gekregen. Dit is om vier redenen ongeloofwaardig: ten eerste duurde het veel langer dan twee à drie maanden voordat een strafproces werd gevoerd, ten tweede werd voor zo een ‘vergrijp’ nooit de doodstraf gegeven, maar werden mensen in een concentratiekamp opgesloten, ten derde werd het proces tegelijkertijd met het proces tegen de leden van de groep Wollweber gevoerd, waarbij veel doodstraffen werden uitgesproken en ten vierde wordt hij door geschiedschrijvers van de groep Wollweber als een lid van die groep genoemd.)

Barbier, Wilhelmus, Den Haag 12-4-1911, Metaaldraaier monteur
Woonachtig: Damasstraat 140, Den Haag
Gearresteerd: <10-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 24-2-1945

Bardelmeijer, Coenraad Hendrik, Gouda 14-9-1917, Assistent accountant
Woonachtig: Kortekade 76 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 4-9-1942, vrijgekomen 5-9-1942, tweede arrestatie 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Barelds, Jan, De Wijk (Drenthe) 23-1-1899, Kolenhandelaar
Woonachtig: Kasteellaan 51, Heerlen
Gearresteerd: 13-1-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Mauthausen
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Komm. Betät. [Betätigung]’

Barelds, Hendrik, Het Schut 11-10-1912

Barend, Jacob (Levie), Amsterdam 24-3-1910, Schoenmaker
Woonachtig: Wagenaarstraat 94 IIII, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught
Overleden: Kdo. Venlo 14-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij geen ster droeg.

Barendrecht, Corrie
Woonachtig: Lange Geer, Rotterdam

Barends, Jacobus Bernardus Johannes, Amsterdam 12-1-1879, Betontimmerman
Woonachtig: Kinkerstraat 251 I, Amsterdam

Barkey Wolf, H.
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 28-3-1943, vrijgekomen 10-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Barklo, Jacob, Amsterdam 5-9-1897, Perser
Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 5 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Barkmeijer, Adrianus, Den Haag 12-4-1901
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 27-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Barla, Harko (Ko), Delfzijl 1-6-1910, Landarbeider
Woonachtig: D 85, Weiwerd
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 20-5-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Keulen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 2-11-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Barriël, Willem, Den Haag 12-12-1910, Chauffeur
Woonachtig: Stortenbekerstraat 48, Den Haag
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 9-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Toen hij gearresteerd werd, lag zijn echtgenote in het ziekenhuis, zodat drie kinderen onverzorgd achterbleven (werden door buren opgevangen).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Barské, Johan Gerrit, Hengelo 23-1-1890, Handelsreiziger
Woonachtig: Soestdijkschekade 649, Den Haag
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bart, Dirk, Rotterdam 24-2-1921
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Bartels, Willem, Maastricht 11-2-1889
Woonachtig: Zwanenstraat 5 A, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Maastricht. Leider I.R.H. afdeling Maastricht. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Zou geen lid C.P.N. meer zijn (1938).
zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Barten, Klaas, Oudkarspel 26-5-1890, Boekbinder
Woonachtig: Achterweg 339 A, Sint Pancras
Was aangesloten bij het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLLF).
Gearresteerd: 2-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Baruch, Kurt, Göttingen (Duitsland) 1-8-1913, Fabrikant lederwaren
Woonachtig: Mathenesserweg 61 C, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog Geertruida van Everdingen, de weduwe van Janrik van Gilse.

Baruch, Siegfried (Friedel), Göttingen (Duitsland) 17-2-1905, Journalist
Woonachtig: Jekerstraat 45 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Journalist. Communist. Uit Duitsland naar Nederland uitgewezen en sprak op vergadering I.R.H. te Amsterdam over toestanden in Duitsland (1933). Werkt op secretariaat I.R.H. sectie Holland. Generale Raad N.R.H. Lid L.E.C.
Opmerkingen: Na de arrestatie van Jan Postma in november 1943 werd de leiding van de illegale CPN overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister.

Baruch-Ponstijn, Harmina Catharina (Mimi), Amsterdam 29-11-1909
Woonachtig: Jekerstraat 45 III, Amsterdam

Basart, Cornelis Johannes (Cor), Amsterdam 9-3-1915, Kunstschilder
Woonachtig: IJsselstraat 27 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Basart, Franciscus (Frans), Amsterdam 24-2-1917, Filiaalhouder muziekhandel
Woonachtig: Diezestraat 17 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Op 23 oktober 1944 verschijnt zijn echtgenote op het politiebureau met de mededeling dat hij een maand eerder de woning verlaten heeft en sindsdien spoorloos is, opsporing verzocht (het kan gaan om een echtelijke ruzie, maar ook kan er sprake zijn van een stiekeme arrestatie).

Bastiaanse, Albertus Adrianus (Albert), Utrecht 18-9-1900, Schilder
Woonachtig: Pelikaanstraat 48, Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bastiaanse, Hendricus Adrianus (Henk), Utrecht 23-2-1899, Kelner
Woonachtig: Hofstraat 3 Utrecht / Maria van Reedestraat 21 bis A Leiden, Utrecht / Leiden
Gearresteerd: 30-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 31-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bastiaanse, Hendrikus Johannes (Henk), Utrecht 15-10-1896, Kok
Woonachtig: Ingen Houszstraat 65, Utrecht
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Elektricien. Communist. Comité voor de Derde Internationale (1923). Secretaris afdeling C.P. Distributie De Tribune (1934). Secretaris Plaatselijk Comité Steun Rusland. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten (1923, 1939). Leider Utrecht Landelijke Werkl. Organisatie der C.P.H. (1935). Veroordeeld wegens verspreiding soldatenkrant Het Pantser (1929). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Gemeenteraad (1938). November 1925 voorzitter afdeling C.P. Kandidaat C.P.H. voor Tweede kamerverkiezingen (1937).
Gearresteerd: 7-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld vanwege ‘Antimilitaristische Propaganda’. Hij werd gearresteerd toen hij voor een vergadering aanbelde bij Leendert Roodenburg in de Vrolikstraat 237 III, waar op dat moment de Sicherheitsdienst een inval deed. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Früher Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bastian, Cornelis, Leerdam 31-7-1890, Drukkerijeigenaar
Woonachtig: Dordtschelaan 156 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-10-1942, vrijgelaten 28-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Rotterdam 3-7-1946 gevolgen gevangenschap
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Bastian, John Cornelius, Barking Town (Groot-Brittannië) 12-8-1918, Drukker
Woonachtig: Dordtschelaan 156, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Batist, Cornelis, Den Haag 12-12-1907, Machinebankwerker
Woonachtig: Kepplerstraat 31, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinebankwerker. Communist. Dienstweigeraar. Zit in 1927 opgesloten in de Bijzondere Strafgevangenis in Scheveningen. Pleegde moordaanslag op zijn gewezen partner (1938).
Gearresteerd: >9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Batterman, Gerrit George August, Amsterdam 26-12-1905, Bloemist
Woonachtig: Waltherlaan 50, Bussum
Opmerkingen: Na arrestaties in de CPN-groep stapte hij over naar de verzetsgroep Groep 2000.

Baumann, Wilhelmus Hendrikus Wijnand, Arnhem 24-7-1884, Koopman
Woonachtig: Obrechtstraat 415, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Baumeister, Theodor Arnold, Engelen 8-9-1899, Rijnschipper
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 30, Rotterdam
Gearresteerd: 13-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Utrecht, Duitse tuchthuizen

Baumeister-Kneisel, Louise, Steele (Duitsland) 9-10-1908
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 30, Rotterdam
Gearresteerd: 13-3-1943, vrijgekomen 23-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Bavel, Adriana Johanna Maria van, Amsterdam 1-6-1904
Woonachtig: Nassaukade 28 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Zij huwde na de oorlog Gerardus Veldhuisen.

Bazuijnen, Hendrik van, Rotterdam 24-9-1897, Havenarbeider
Woonachtig: Bothastraat 34, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bootwerker. Communist. Bestuur sectie C.P.N. (1938).
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 22-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Bazuijnen-Van der Heiden, Cornelia van (Cor), Oud-Beijerland 27-5-1911
Woonachtig: Bothastraat 34, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24/28-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Bazuin, Willem, Pijnacker 8-10-1901
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Beck, Albertus Petrus, Delft 30-6-1915
Woonachtig: Delft

Beck, Henriëtte Petronella (Hetty), Groningen 17-2-1888, Actrice
Woonachtig: Amstel 169 II, Amsterdam

Beck, Jacobus Johannes, Delft 9-6-1887, Schilder
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Communist. 2e Voorzitter W.A.C. (1939). Voorzitter afdeling I.R.H. (1930).

Beck, Karel Frederik, Delft 20-11-1898, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Plateelstraat 4, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Bestuur C.P.N. (1928). 2e Penningmeester afdeling I.R.H. (1929).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 9-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Beck, Lambertus Karel (Bertus), Delft 15-2-1897
Woonachtig: Delft
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij overleed op 4-6-1945 als gevolg van de hongersnood.

Beck, Nicolaas Willem, Oude-Pekela 10-8-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Zwanenburgwal 42 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 28-9-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Vught, Natzweiler, Dachau, Rottweil-Schörzingen, Stutthof, Vaihingen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Vaihingen 20-3-1945
Opmerkingen: Hij was stateloos, vroegere nationaliteit Rus. Hij werd op last van de Sicherheitsdienst door rechercheur Kerkhoven en agent van politie Meester gearresteerd en naar de Euterpestraat afdeling vreemdelingen overgebracht. Op 4 oktober 1942 werd hij weer gearresteerd, omdat hij goederen uit een woning gehaald had, waar Joden gewoond hadden. Toen bleek dat het op verzoek van de Joodsche Raad gebeurde, werd hij weer vrijgelaten. Kennelijk is hij een derde keer gearresteerd.

Becker, Ice Christiaan, Amsterdam 7-7-1907, Transportarbeider
Woonachtig: Bloys van Treslongstraat 60, Amsterdam
Gearresteerd: <7-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 3-9-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het verspreiden van De Waarheid en er werd bij hem thuis vergaderd.

Becker, Jacobus, Amsterdam 21-4-1908, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Polanenstraat 16 I voor, Amsterdam
Gearresteerd: 27-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1945

Becker, Johan, Amsterdam 18-6-1922, Draaier
Woonachtig: Polanenstraat 16 II, Amsterdam
Gearresteerd: 27-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-1-1945

Becker, Ludwig, Landstuhl 1-1-1893, Bedrijfsleider van een uitgeverij
Woonachtig: Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit.

Beek, Abraham van der, Delft 2-4-1902, Timmerman
Woonachtig: Hoefkade 288, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 19-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er ist für die Illeg. CPN als Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verteilung illegaler Lektüre’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Beek, Carel Jacobus van de, Den Haag 6-10-1895, Arbeider gasfabriek
Woonachtig: Snijdersstraat 55, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 10-7-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Beek, Daniël van, Delft 24-6-1888, IJzervlechter
Woonachtig: Cypresstraat 3, Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Betonwerker. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938). Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Beek-Van Veenendaal, Barbara, Utrecht 7-9-1894
Woonachtig: Cypresstraat 3, Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester Socialistische gemengde zangvereniging Ontwaakt. Echtgenote van D. v. Beek 24-6-1880. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: <6-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Beek, Jacobus Marinus van, Sprang 18-4-1884, Onderwijzer
Woonachtig: Goudrenetstraat 207, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communistische onderwijskracht (1929). Vooraanstaand communist. Voorzitter C.P.H. Den Haag (1929). Spreker op 1 Mei-bijeenkomst C.P.H.

Beek, Martinus van, Den Haag 31-3-1912, Boekbinder
Woonachtig: Rembrandstraat 255, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Köln, Deutz, Natzweiler, Rottweil, Dachau, Kdo. Ottobrunn
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat seine Wohnung zur Aufbewahrung von Hetzschriften für die illegale CPN zur Verfügung gestellt’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Beek, Theodorus Albert van, Amsterdam 27-6-1881, Conducteur
Woonachtig: Kuiperstraat 41 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester afdeling A.O.C. in S.T.F.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Beek, Wilhelmus Franciscus ter, Amsterdam 11-11-1913, Opperman
Woonachtig: Marco Polostraat 45 I, Amsterdam
Gearresteerd: 23-3-1944
Gevangenschap in: Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-9-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Albertus Lambregts door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Bij zijn fouillering bleek hij geen cent op zak te hebben. Hij werd door het Kriegswehrmachtgericht in Utrecht vanwege sabotagedaden ter dood veroordeeld. Hij werd tegelijkertijd met Lambregts gefusilleerd.

Beekes, Johannes (Jan), Almelo 8-8-1918, Contoleur Crisis Controle Dienst
Woonachtig: Voorthuizen
Gearresteerd: 28-12-1944
Gevangenschap in: Ermelo, Koning Willem III-kazerne Apeldoorn, De Kruisberg Doetinchem
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Beekman, Christiaan Hendrik (Chris), Den Haag 28-5-1887, Kunstschilder
Woonachtig: Keizersgracht 524, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: K.N.S.M. (1932). Spreker op Volkscongres Utrecht 1932. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932.

Beekman, Gerrit
Woonachtig: Paardenmarkt 75, Delft
Gearresteerd: 16-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Beekum, Cornelis van, Rijswijk 9-5-1879, Gemeentewerkman
Woonachtig: Gasthuislaan 103, Delft
Gearresteerd: 1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Beelen, Leendert van, Den Haag 2-12-1902, Los werkman
Woonachtig: Kepplerstraat 93, Den Haag
Gearresteerd: 23-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 28-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Beelen, Leonard van, Heerlen 30-4-1921
Gearresteerd: 5-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Beemd, Waltherus van den, Zundert 4-4-1897
Woonachtig: Kakertweg 132, Schaesberg
Gearresteerd: eerste arrestatie 31-5-1942, tweede arrestatie 17-8-1942, vrijgekomen 9-1942, derde arrestatie 5-4-1943
Gevangenschap in: Maastricht, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Aken, Rathenau, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Beemd-Hissink, Petronella, Recklinghausen 21-4-1915
Woonachtig: Kakertweg 132, Schaesberg / Vliegweg 1, Blaricum
Gearresteerd: 30-5-1942, vrijgekomen 4-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht
Opmerkingen: Zij had later in Blaricum een ‘vrij huwelijk’ met Dionisius Remiëns.

Beer, Henri Antonius Lolkes de, Leiden 16-7-1879, Boekhouder
Woonachtig: Haarlemmerweg 53A, Leiden

Beeren, Jacobus van (Jaap), Amsterdam 15-12-1898, Trambestuurder
Woonachtig: Westergasthuisstraat 200 I, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Marienburg
Overleden: Köthen 21-6-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Na bevrijding in ziekenhuis overleden aan gevolgen gevangenschap.

Beerenborg, Joseph, Zevenbergen 8-9-1887, Koopman
Woonachtig: Nolensstraat 23, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 8-8-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 15-10-1942
Opmerkingen: Bertha Jeanette ten Brink woonde enige tijd bij hem in.

Beerenborg-Glaser, Frouwke, Nijmegen 14-4-1896
Woonachtig: Nolensstraat 23, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1942
Opmerkingen: Bertha Jeanette ten Brink woonde enige tijd bij haar in.

Beers, Adrianus Hubertus van, Wamel 24-9-1895, Steigerbouwer
Woonachtig: Talmastraat 6, Heerlen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verspreidt communistische bedrijfskrant Het woord van den Mijnslaaf bij de Staatsmijn Emma (1930). Secretaris Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders afdeling Heerlen (1929). Bij grenstreffen communisten (Aken 1929). Secretaris C.P.H. afdeling Heerlen (1929). Verdacht van brandstichting. Kandidaat C.P.N. bij verkiezingen (o.a. gemeenteraad 1939). Leider I.R.H. en N.R.H. Bestuur Anti-fascistisch comité (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 31-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Heerlense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Marcellus van Grunsven was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Beers, Klaas van, Amsterdam 24-8-1905, Betonvlechter
Woonachtig: Zeeburgerdijk 24, Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Betonwerker. Communist. Lid landelijk bureau voor werklozenvraagstuk. Deelnemer volkscongres voor werk en welvaart van de C.P.H. Als delegatielid naar Rusland via V.V.S.U. Bestuur/Leider/secretariaat L.W.S.C. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Partijcongres C.P.N. (1935). Lid gemeenteraad Amsterdam (1936). Geestelijk vader Eendracht Maakt Macht (1936). Districtsbestuur C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 27-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Beers, Martien Adrianus François van, Vlissingen 5-7-1907, Banketbakker
Woonachtig: James Cookstraat 22, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was betrokken bij d verspreiding van kaderkranten van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid); hij stond in contact met Cornelis Aarnouts.

Beesemer, Leon, Amsterdam 20-5-1905, Chauffeur, Monteur
Woonachtig: Borssenburgerstraat 28 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Secretaris O.W.O. (1937). Landelijke leiding S.T.F. (1934).
Gearresteerd: 14-8-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij dook onder, omdat hij door de Sicherheitsdienst gezocht werd. Hij werd door de Amsterdamse politie gearresteerd vanwege het niet dragen van een ster. Hij werd aan de Sicherheitsdienst uitgeleverd.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 24-1-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij was oprichter van Eendracht Maakt Macht (EMM). Hij werd op aanwijzen van Emile Brandt gearresteerd door de politieagenten Philippo en Froom, vanwege het niet dragen van een ster. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats, aangezien hij zijn woning was ontvlucht omdat de Grüne Polizei hem zocht. Hij had een vals Persoonsbewijs op zak.

Beetjer, Jan, Sappemeer 19-5-1897, Bankwerker
Woonachtig: Van Schrevendijkplein 96, Vlaardingen
Gearresteerd: 5-12-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Sint-Michielsgestel, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Beever, Jacques Israël van, Watergraafsmeer 25-1-1913, Kleermaker
Woonachtig: Hacquartstraat 3, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 26-9-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 10-6-1942
Opmerkingen: Hij werd in Rotterdam vanwege een distributieovertreding gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Wegen Weitergabe von Flugblatt’. Hij werd zogenaamd op de vlucht doodgeschoten.

Beglinger, George Coenraad Theodoor, Den Haag 9-1-1894, Stoker
Woonachtig: Smitstraat 159, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Uit C.P.N. geroyeerd (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Sachsenhausen, Heinkel, Rathenau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in 1939 uit de CPN geroyeerd. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Beguin, Achille Camille Theodoor (Giel), Gorinchem 10-7-1909, Monteur
Woonachtig: De Wittenkade 92, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: (Staat twee keer op de lijst van de CID, een keer met de voorletter G. van zijn roepnaam en een keer met de voorletters G.C., in beide keren geen verdere tekst)
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 15-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Weteringschans, Fuhlsbüttel, Berlin (Duitsland)-Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 7-9-1943 Opgehangen
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd zijn naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij werd gearresteerd omdat hij voor de oorlog springstoffen heeft gemaakt om Duitse, Italiaanse en Japanse schepen tot zinken te brengen. Hij is opgehangen tijdens de Berliner Blutnächte.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Beguin-Van Heusden, Gijsbertje (Leentje), Brakel 7-1-1914
Woonachtig: De Wittenkade 92, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 9-10, vrijgekomen 12-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Weteringschans, Fuhlsbüttel
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd haar naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Behrens, Maria, Schweich (Duitsland) 8-6-1896
Woonachtig: Klimopstraat 27, Den Haag
Gearresteerd: 4-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Beijer, Jan, Meppel 17-12-1903, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Van Ostadestraat 166, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 14-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Beijer-Geluk, Kornelia Susanna, Tholen 14-2-1905
Woonachtig: Van Ostadestraat 166, Den Haag

Beijnum, Felix Isidoor van, Amsterdam 20-7-1919, Chauffeur
Woonachtig: Wormerveerstraat 20 I rechts, Amsterdam
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 24-9-1944 Gefusilleerd

Beikes, Geert, Oude Pekela 3-4-1911, Landarbeider
Woonachtig: Burgemeester Snaterlaan 27, Oude Pekela
Gearresteerd: 9-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, Sachsenhausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl der CPN’.Hij is de Nederlander die het zwaarste concentratiekamptraject heeft overleefd.

Bekker, Chris
Woonachtig: Vinkenstraat 1 II, Amsterdam

Bekkering, Enno (Polko), Amsterdam 26-12-1889, Machinist N.S.
Woonachtig: Witte de Withstraat 24 A, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930.
Gearresteerd: 18-3-1941
Aktion CPN: Hij werd in Amersfoort gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bekkers, Franciscus Johannes, Elst 21-8-1900, Varensgezel
Woonachtig: Nieuwe Looiersstraat 114, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 30-4-1945
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Benedic, Nikolaus (Niek), Aken (Duitsland) 2-3-1903, Mijnwerker
Woonachtig: Brunsummerweg 42, Waubach (Ubach over Worms)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Houder leesbibliotheek. Verdacht bouwen communistische cellen in Duitsland.
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 11-7-1944
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘… verb. [verboten] Flugblätter gelesen’.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Benedic-Visser, Gertrud Harmina (Trude), Heizfeld (Duitsland) 15-5-1904
Woonachtig: Brunsummerweg 42, Waubach (Ubach over Worms)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Nikolaus. Houdster leesbibliotheek. In de gevangenis in Duitsland, veroordeeld tot 4 1/2 jaar tuchthuisstraf wegens bouwen communistische cellen (1938).
Gearresteerd: <4-1942
Gevangenschap in: Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bennekom, Gerrit Jan van, Scherpenzeel 6-4-1892, Tuinder
Woonachtig: Koepad 4, Uitgeest
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Markirch
Opmerkingen: In Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N. verdächtig’.

Bennekom, Lodewijk van, Amsterdam 20-5-1907, Arbeider
Woonachtig: Urkstraat 34, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist.
Gearresteerd: <7-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bensik, Hendrik Hannes (Hennie), Groningen 24-7-1914
Woonachtig: Korreweg 26, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bent, Arnoldus, Amsterdam 16-3-1918, Landarbeider
Woonachtig: Westerterpweg G4, Wieringermeer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Benthem, Johannes van, Den Haag 31-1-1920, Beroepssoldaat
Woonachtig: Valkenboskade 596, Den Haag
Gearresteerd: 25-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Benthem, Johannes Bob van, Buitenzorg (Nederlandsch Oost Indië) 5-9-1921
Woonachtig: Weissenbruchstraat 167, Den Haag
Gearresteerd: 25-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Bentrik, H.
Woonachtig: Korreweg 26, Groningen

Bentvelzen, Jacobus Andries (Ben Velsen), Amsterdam 24-11-1917, Metaalbewerker
Woonachtig: De Wittenkade 31, Amsterdam
Gearresteerd: 2-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het verspreiden van De Waarheid.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Berend, Wilhelm, Amsterdam 7-7-1908, Buffetchef
Woonachtig: Marco Postraat 79 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Berend-Nijland, Jannetje, Amsterdam 15-8-1903
Woonachtig: Marco Postraat 79 II, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.

Berendsen, Bart, Eck en Wiel 17-9-1906, Groentehandelaar
Woonachtig: Orteliusstraat 359 II, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat C.P.N. gemeenteraad en provinciale Staten (1935).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij werd op 16 oktober 1942 gearresteerd door de tijdelijk bij de Sicherheitsdienst gedetacheerde agent van politie Van Egmond. Hij werd vermoedelijk na enkele dagen weer vrijgelaten.

Berg, Achilles van de (Giel, kleine Gieltje, Rooie Hein), Nieuwer Amstel 14-3-1894, Schoorsteenveger
Woonachtig: Nieuwe Leliestraat 21, Amsterdam
Gearresteerd: 21-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 21-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op 22 mei 1941 meldde zijn echtgenote zich op het politiebureau dat Achilles de vorige dag de woning voor een boodschap had verlaten en niet meer was teruggekeerd. Een ongeluk werd gevreesd. Het was de gewoonte van commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te laten arresteren en vervolgens de gezinsleden daar niet van op de hoogte te stellen, zodat ze zeer ongerust waren. Tegenwoordig wordt dit als een misdrijf tegen de menselijkheid gezien. Het toont de fascistische Inlichtingendienst-wreedheid van de naoorlogse hoofdcommissaris van politie van Amsterdam. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illeg. Kom. Betätigung’.

Berg, Bernardus Hendricus Johannes van den, Amsterdam 18-12-1907, Metaalbewerker
Woonachtig: Eemsstraat 20 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Beheerder C.P.N.-gebouw Hamer en Sikkel (1937). Nederlandse Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst onderafdeling telefoon.
Gearresteerd: 17-10-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Op hetzelfde adres woonden het echtpaar Cornelis en Marietje Harthoorn-IJzerman en Alfred Kowalke. Zijn echtgenote meldde zich op 20 oktober op het politiebureau en vertelde dat Bernardus op 17 oktober van huis was afgehaald door drie Nederlands sprekende mannen die zeiden van de recherche te zijn en weigerden zich te legitimeren. Nadien heeft zij niets meer van Bernardus vernomen. De politie deed navraag, maar alle politiebureaus en de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat ontkenden dat hij daar gevangen zat. Een misdrijf werd gevreesd. Later kwam aan het licht dat Bernardus wel degelijk in de Euterpestraat gevangen zat.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Berg, Cornelis van den, Haarlem 21-3-1906, Melkbezorger
Woonachtig: Acaciastraat 28, Haarlem
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Berg, Cornelis van den, Bussum 23-12-1909, Opticien
Woonachtig: Bazelstraat 14, Bussum
Gearresteerd: 8-6-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 18-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij gaf het communistisch georiënteerde blad Het Compas uit. Hij werkte samen met Hendrik Breeman.

Berg, Dirk Jacobus van den, Leiden 1-9-1913
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Berg, Franciscus van den, Middelburg 2-7-1904, Chef kok
Woonachtig: Allard Piersonlaan 61, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Berg, Gerrit Jan van den (Henkie van Heusden), Arnhem 29-5-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Utrechtsestraat 139, Amsterdam
Gearresteerd: 8-11-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 14-4-1944, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd en ter dood veroordeeld omdat hij verdacht werd lid te zijn van een communistische terreurorganisatie.

Berg, Henny Albertus, Rotterdam 3-9-1899, Stoker grote vaart
Woonachtig: Watergeusstraat 112 II, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stoker grote vaart. N.S.V. (1936). Vrouw is actief communiste (1938).

Berg-Van Driel, Elizabeth, Charlois 21-7-1890
Woonachtig: Watergeusstraat 112 II, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Colporteerde met Volksdagblad (1938).
Gearresteerd: 7-7-1941, vrijgekomen 30-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege het inzamelen van geld voor pakjes voor de gevangenen in Schoorl.

Berg, Hermanus Jacobus van den, Den Haag 22-7-1906, Broodverkoper
Woonachtig: Paulus Potterstraat 185 C, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de Bolsjewistische Leninisten (1939).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Otto Bardzetzko (beter bekend als Otto Bark) als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Berg, J. v d
Woonachtig: Adelheidstraat 6, Bussum

Berg, Johan Gerke van den, Amsterdam 10-10-1898, Havenarbeider
Woonachtig: Brouwersgracht 171 I, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Lid werkcommissie voor Economische Aangelegenheden R.S.A.P. in 1938. Kandidaat R.S.A.P. gemeenteraad en Provinciale Staten (1939). Bestuur A.V.V.O. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Berg, Johannes van den
Woonachtig: Raamstraat 78, Delft

Berg, Johannes Frederik van den, Middelburg 14-7-1896, Kleermaker
Woonachtig: Spinozastraat 3, Den Haag
Gearresteerd: 24-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Berg, Max van den, Amsterdam 1-1-1927
De Clercqstraat 59 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Berg, Pieter Philippus van den, Maasland 21-4-1886, Bouwkundige
Woonachtig: Jacob van der Doesstraat 100, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Anti-militarist.
Gearresteerd: 13-8-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door de Haagse Politie Inlichtingendienst aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Den Haag 28-8-1940
Opmerkingen: In 1924 woonde hij in Oberhausen, de geboorteplaats van zijn vrouw, en van 1926 tot 1931 in Brussel en vestigde zich daarna in Den Haag. In Oranjehotel vermoord. Hij was de eerste Nederlander die tijdens de bezetting door de Duitsers vermoord werd.
Verantwoordelijkheid: Burgemeester De Monchy gaf in 1935 opdracht aan hoofdcommissaris Nicolaas van der Meij om de Haagse Politie Inlichtingendienst een samenwerking aan te laten gaan met de Gestapo in Wuppertal. De Monchy wist dat dit buitengewoon onethisch was en daarom werden de politiemannenzangvereniging ‘Entre nous’ en de ‘Polizei Gesang Verein Wuppertal’ als dekmantel gebruikt. Om dit mogelijk te maken werd het bestuur van Entre Nous overgenomen door leden van de Haagse Politie Inlichtingendienst als Marten Slagter, Cornelis Bakker (ook lid van de Generale Staf van het leger) en Jan Hopman, terwijl Johannes Hubertus Veefkind lid werd. Verder werd informatie niet per post verstuurd, maar met een speciale bode naar Wuppertal gebracht, wat de kosten in deze tijd van extreme bezuinigingen van minder dan 10 cent per brief opdreef naar het duizendvoudige, om zo de registratie van het briefverkeer door de postkamer te vermijden. In deze samenwerking werden namen van communisten aan de Gestapo doorgegeven. In Wuppertal werd het contact met Kurt Hermann August Döring gelegd, die De Monchy in mei 1940 als een van de eerste Sicherheitsdienstmannen in Nederland in Den Haag mocht verwelkomen.

Berg, Simon van den, Amsterdam 31-12-1899, Diamantsnijder
Woonachtig: Ingogostraat 12 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Buurtsecretaris S.T.F. (1933).
Gearresteerd: 14-5-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork, Bergen-Belsen
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Berg, Simon van den, Den Haag 29-4-1918, Tabaksnijder
Woonachtig: Stortenbekerstraat 21, Den Haag
Gearresteerd: <1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegen
Overleden: Siegen 17-6-1945
Opmerkingen: Na bevrijding overleden aan gevolgen van gevangenschap.

Berg, Theodorus Johannes van den (Theo), Rotterdam 29-11-1905, Smid
Woonachtig: Ripperdapark 14, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Diende in het Spaanse Regeringsleger.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Berg, Willij, Steenwijk 14-6-1919, Journaliste
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 17 / Corellistraat 12, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg
Opmerkingen: Zij was koerierster.

Berge, I. van
Woonachtig: Amsteldijk 104 I, Amsterdam

Berge, Lourens van den, Rotterdam 5-1-1904, Bakker
Woonachtig: Schildstraat 42 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum 10-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Bergen, Isaäc Simon van (Ies), Weesp 5-7-1906, Bakker
Woonachtig: Halmaheirastraat 4 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 28-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Auschwitz
Overleden: Polen 31-3-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had in de Spaanse burgeroorlog een arm verloren. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij was actief in de groep van Jan Hendrik van Gilse. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht kommunistischer Tätigkeit’.

Bergen-Diamant, Nora van (Noor, Mick), Amsterdam 13-4-1912, Verpleegster
Woonachtig: Halmaheirastraat 4 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Door haar huwelijk met Isaäc Simon van Bergen was zij stateloos. Zij was koerierster voor de groep van Cornelis Verhoeve en anderen. Door een later huwelijk heeft zij het Nederlanderschap terug gekregen.

Berger, Jakob Mendel, Sokolniki (Rusland) 18-4-1908
Woonachtig: Hoek van Holland (Rotterdam)
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-6-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden, is hij een van de vier die niet op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst stonden; mogelijk is dat een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Berger, Wilhelm August, Merzdorf (Duitsland) 19-5-1912, Slager
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 177 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 1944
Gevangenschap in: Neuengamme, Minden
Overleden: Duitsland 7-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit

Bergh, Elbert van den, Den Haag 23-12-1907, Stoffeerder
Woonachtig: Bruinbankstraat 19, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bergh, Johannes van den, Den Haag 29-9-1895, Stoffeerder
Woonachtig: Aucubastraat 18, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Berghuis, Jan, Groningen 19-5-1903, Chauffeur
Woonachtig: Emmaplein 52, Deventer
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Berghuis-Langevoort, Harmina Maria, Deventer 26-11-1904
Woonachtig: Emmaplein 52, Deventer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bergmeijer, Evert, Zutphen 7-8-1913
Woonachtig: Zutphen

Bergsma, Nicolaas Johannes (P. Heijne, Ko, Nico), Amsterdam 3-5-1910, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Vrolikstraat 226 / Bladstraat 36, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte met Gerrit van den Bosch en Jaap Brandenburg deel uit van het reserve partijbestuur van de CPN dat op 15 mei 1940 was gevormd voor het geval het eerste bestuur gearresteerd zou worden. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij heeft leiding aan het communistisch verzet gegeven in achtereenvolgens Groningen en Friesland, het Gooi en Utrecht. Hij werd in Utrecht gearresteerd door de Rotterdamse Sicherheitsdienst in het kader van een uitbreiding van het onderzoek naar de Nederlandse Volksmilitie. Door de arrestatie van Bergsma kon ook Piet Wapperom in Utrecht gearresteerd worden toen die daar een afspraak met Bergsma had. Beiden werden onmiddellijk naar Rotterdam overgebracht.

Bergwerff, Willem, Rotterdam 19-4-1920
Woonachtig: Den Hertogstraat 3, Rotterdam
Gearresteerd: 4-7-1941, vrijgekomen 25-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege ‘communistische uitlatingen’.

Berk, Hendrik Pieter, Amsterdam 9-4-1891, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Nicolaas Beetsstraat 88, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Communist. Vraagt paspoort aan (1927).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 20-5-1941
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen, Bonn
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Berk-Drukker, Geertruida (Greta), Amsterdam 24-7-1893
Woonachtig: Nicolaas Beetstraat 88 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: In 1931 in Rusland als beste werker I.R.H.

Berk, Marinus (Rinus), 29-5-1909, Schippersknecht
Woonachtig: Krommeniestraat 12 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Elisabeth Bakker

Berkel, Cornelis Johannes van (Kees), Utrecht 9-10-1901, Sigarenmaker
Woonachtig: Lauwerecht 108, Utrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Districtbestuur C.P.N. (1937). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 15-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Berkum, Johannes, Alkmaar 21-5-1889, Sigarenmaker
Woonachtig: Uit den Boschstraat 28, Alkmaar
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. 1e Penningmeester P.A.S. (1939). Penningmeester afdeling R.S.A.P. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 2-2-1945
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘RSAP. Angeh. [Angehörige]’
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Berlijn, Jacob Levie, Alkmaar 30-11-1897, Kleermaker
Woonachtig: Javastraat 201 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling R.V.O.-kleermakers (1933).
Aktion CPN: Waarschijnlijk stond hij vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gearresteerd: 8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-8-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met de Aktion CPN, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Berlijn, Johannes (Jan), Amsterdam 20-2-1892, Stoker
Woonachtig: Tidorestraat 26, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Vught, Buchenwald, Flossenbürg, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 9-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Bertrand, Peter Jozef, Aken (Duitsland) 20-6-1902
Woonachtig: Vaals
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Uit Aken gevlucht; was communistisch leider. Herbergt Duitse communisten. Voorzitter afdeling Vaals der C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 9-1940, vrijgekomen 7-1943
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Hamm, Duitse tuchthuizen
Verantwoordelijkheid: De Politie Inlichtingendiensten in Zuid-Limburg, dus ook die van Vaals, werkten voor en tijdens de oorlog nauw samen met de Gestapo in Aken; burgemeester Hubertus Rhoen was medeverantwoordelijk omdat hij al voor de oorlog of in het begin van de oorlog de gegevens van Bertrand in handen van de Gestapo speelde.

Besamusca, Hermanus, Utrecht 17-12-1913, Granietwerker
Woonachtig: Abel Tasmanstraat 33, Utrecht
Gearresteerd: 22-9-1944
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: Utrecht 23-9-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was koerier voor en verspreider van De Waarheid.

Beth, David, Amsterdam 11-2-1892, Gevogelte handelaar
Woonachtig: Afrikanerplein 43 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Bestuur afdeling V.V.S.U. (1934).
Gearresteerd: 24-7-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Bethlem, Pieter, Wormerveer 29-9-1896, Bankwerker
Woonachtig: Riouwstraat 17, Wormerveer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bettinger-Rentmeister, Maria, Sterkrade (bij Oberhausen, Duitsland) 27-1-1905
Woonachtig: Roggeveenstraat 6, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 7-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Hamm, Anrath
Opmerkingen: Zij had de Duitse nationaliteit. Haar echtgenoot Wilhelm Bettinger zat van 1937 tot 1939 in een Duitse gevangenis. Zij had een relatie met Wilhelm Beuttel, die ook in Nederland verbleef. Zij was zowel voor als tijdens de oorlog betrokken bij het produceren en smokkelen van illegale lectuur naar Duitsland. Zij werd in Duitsland veroordeeld vanwege ‘Vorbereitung zum Hochverrat’.

Beuker, Peter (Piet), Utrecht 18-8-1903, Reiziger
Woonachtig: Peizermade
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reiziger. Communist. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Voorzitter afdeling C.P.N. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).
Opmerkingen: Meteen bij het begin van de bezetting begon hij met het stencilen van het blad Alarm.

Beuker-Haupt, Trijntje (Tinie), Groningen 6-3-1907
Woonachtig: Peizermade
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Peter. Kandidate gemeenteraad voor de C.P.N. (1935, 1939).
Opmerkingen: Meteen bij het begin van de bezetting begon zij met het stencilen van het blad Alarm.

Beukman, Hermanus Hendrik, Wijk aan Zee en Duin 27-2-1899, Arbeider
Woonachtig: Heemskerkerweg 16, Beverwijk
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 18-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Kottern, Dachau
Overleden: Dachau 23-2-1945
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. Betät. [Betätigung]’.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Beukman-Rumping, Maria, Wijk aan Zee 16-1-1903
Woonachtig: Heemskerkerweg 16, Beverwijk
Gearresteerd: 7-1944
Gevangenschap in: Darmstadt

Beukman, Johannes Hermanus, Beverwijk 23-4-1926, Betonijzervlechter
Woonachtig: Heemskerkerweg 16, Beverwijk
Gearresteerd: 12-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Meppen
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945

Beumer, Johannes, Amsterdam 29-3-1917
Woonachtig: Tollensstraat 72 II achter, Amsterdam

Beumer-Ronday, Geertrui (Truus), Amsterdam 24-12-1918
Woonachtig: Tollensstraat 72 II achter, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Beunder, Jan, Rotterdam 13-7-1912, Kantoorbediende
Woonachtig: Pleinweg 137 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Overleden: Rotterdam 3-6-1951
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Verdächtig den Verbleib einem von S.D. gesuchten Person zu wissen’. Overleden ten gevolge van gevangenschap.

Beuttel, Friedrich Wilhelm (Robert), Durlach 10-8-1900, Kleermaker
Woonachtig: Roggeveenstraat 6, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 10-2-1943
Gevangenschap in: Keulen
Overleden: Keulen 27-7-1944
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit en vluchtte in 1933 naar Parijs en kwam in 1936 van daar naar Nederland. Hij had een relatie met Maria Bettinger-Rentmeister. Hij keerde omstreeks september 1942 naar terug Duitsland om in het kader van de KPD verzet te plegen.

Beuver, Gerrit
Woonachtig: Van Bossenstraat 106 I, Amsterdam

Beuving, Martin, Dakdekker
Woonachtig: Mendelssohnstraat 34, Leeuwarden
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht.

Beuzemaker, Adriana Christina Juliana (Noen), Amsterdam 9-5-1909
Woonachtig: Predikherenkerkhof 6 bis / Weteringschans 107, Utrecht / Amsterdam
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Weteringschans, Düsseldorf, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was betrokken bij de ondergrondse communistische organisatie in het concentratiekamp Ravensbrück. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Wiep van Apeldoorn en Adriana (Noen) Beuzemaker zouden na de oorlog met elkaar in het huwelijk treden
Verantwoordelijkheid: Zij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Beuzemaker, Nicolaas (Ko), Amsterdam 6-12-1902, Onderwijzer
Woonachtig: Weteringschans 107 boven, Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leeft samen met B.A. Dikker. Partijraad C.P.H. namens jeugdorganisatie (1924). Medewerker Klassenstrijd (1925). Communistisch onderwijskracht (1929). Bestuur C.P.H. (1928). Spreekt voor W.A.C. (Amsterdam 1932). Politiek bureau C.P.H. (1935). Voorzitter C.P.N. (1938, 1939). Lid Provinciale Staten van Noord-Holland. Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen (1937). Lid van Partijschoolcommissie van C.P. (1926). Houdt in 1938 rede op congres N.J.F. Redactie Nieuwe Tijd. Leiding redactie De Tribune (1934). Centrale Raad I.R.H. (1926). Redactie Politiek en Cultuur. Hoofdbestuurslid De Zaaier (1929). Spreekt voor S.V.A. Amsterdam (1933). Gemeenteraad Amsterdam (1938). Spreker op T.B.N.-bijeenkomst (Leeuwarden 1938). Secretaris van de Communistische Jeugdbond De Zaaier (1926). Spreekt bij herdenking Parijse Commune (Amsterdam 1926). Amsterdam. Kantoorbediende. Secretaris hoofdbestuur De Zaaier. Lid van Agitprop (1928) en voorzitter van C.P.N. (1936). Aanwezig bij R.U.P.-congres te Brussel (1936)
Gearresteerd: 10-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-1-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Hij was redacteur en organisator van De Waarheid.

Beuzemaker-Appel, Petronella, Amsterdam 19-6-1915, Verkoopster
Woonachtig: Weteringschans 107 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 10-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Bevere, Lambert Josef, Oss 3-5-1907
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Beveren, André van, Zaandam 24-10-1921, Papierhandelaar
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 312, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd op 9 oktober 1940 na aangifte door enkele NSB’ers aangehouden omdat hij ‘Oranje boven’ en enkele andere ‘vaderlandsche liederen’ op de Heilige Weg ten gehore had gebracht. Bij de omstanders waren enkele leden van de Nederlandsche Unie die ontkenden dat ‘Oranje boven’ was gezongen. Na enige uren werd Van Beveren heen gezonden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Beverwijk, Cornelis Rudolph, Amsterdam 3-10-1893, Kelner
Woonachtig: Da Costakade 177 III voor, Amsterdam
Opmerkingen: Hij is een zoon van Roelof Beverwijk.

Beverwijk, Roelof (Bob), Steenwijk 25-11-1888, Stuurman
Woonachtig: Spaarnestraat 117, Amersfoort
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 15-1-1945
Gevangenschap in: Soest, Weteringschans, Utrecht
Overleden: Utrecht 30-1-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij bracht onderduikers onder en zorgde voor bonkaarten. Hij trad toe tot de mil. Hij beheerde een wapendepot. Hij bevrijdde politieke gevangenen uit Vught. Hij was lid van de Raad van Verzet.

Bezemer, Marius, Oude Tonge 15-7-1898, Schipper
Woonachtig: Pimpernelstraat 7 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schipper. Communist. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Biel, Popko, Sappemeer 23-10-1891, Winkelier
Woonachtig: Wilhelminastraat 31, Sappemeer
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad Sappemeer (1923, 1927, 1935). Gemeenteraad voor C.P.H. (1931). Secretaris afdeling Hoogezand-Sappemeer der C.P.H. (1924).
Gearresteerd: 9-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 20-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Betätigung für die KPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bierens, Jacob (Van Wijnhoven), Rotterdam 18-7-1908, Instrumentmaker
Woonachtig: Rochussenstraat 273 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Monteur. Communist. Hoofdbestuurslid N.R.H. (1937). Partijbestuur C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Bierens de Haan, Justus, Amoy (China) 29-12-1919
Woonachtig: Schiedamschesingel 33, Rotterdam

Bijkerk, Roelof, Losser 3-11-1907, Textielarbeider
Woonachtig: Gronauschestraat 31, Enschede
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Dient in Internationale Brigade Spanje en wordt luitenant. Inbreker. Keert in 1937 terug.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bijl, Elizabeth, Amsterdam 21-2-1917, Naaister
Woonachtig: Kuiperstraat 113 III, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Zij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst), geassisteerd door de Amsterdamse rechercheur Jan van der Hoek van de dienst Joodsche Zaken, gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Zij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.

Bijl, Jacob, Arnhem 10-2-1897, Machinist
Woonachtig: Laakkade 252, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinist N.S. C.P.H. Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930.
Gearresteerd: 6-3-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Natzweiler, Kotten, Leonberg
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd door de vooroorlogse Haagse politiemannen, lid van de Documentatiedienst, Jilis van der Weerd en Cornelis Heijnis gearresteerd. Hij werd ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in 10 jaar tuchthuis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bijl, Lambertus, Amsterdam 11-7-1894, Broodbakker
Woonachtig: Kuiperstraat 113 III, Amsterdam
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie gearresteerd

Bijl-Van Lier, Gertrud, Duisburg (Duitsland) 25-12-1896
Woonachtig: Kuiperstraat 113 III, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Zij werd in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst), geassisteerd door de Amsterdamse rechercheur Jan van der Hoek van de dienst Joodsche Zaken, gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Zij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.

Bijl, Willem, Amsterdam 31-12-1915, Typograaf
Woonachtig: Rozemarijnstraat 4, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.

Bijleveld, Willem, Delft 27-4-1924
Gearresteerd: 5-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Geboortedatum is identiek aan die van Johannes Liesker, die onmiddellijk boven hem op de lijst van het Oranjehotel staat: de datum is mogelijk fout.

Bijlsma, Hille, Leeuwarden 27-10-1911
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bijmholdt, Hendrik, Gasselte 14-4-1910, Constructiewerker
Woonachtig: Sparrenstraat 33, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Was in krijgsdienst in Spanje.
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Bijmholdt, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1955 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bijsterveld, Hubertus Marinus, Woensel 31-10-1911, Opperman
Woonachtig: Heekstraat 22, Weert
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 9-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 5-3-1945
Opmerkingen: Hij was stateloos. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Deutschf. Äusser [Duitsvijandige uiting]’.

Bink, Franciscus Joseph (Frans), Amsterdam 9-6-1924

Binsbergen, Michiel Dirk Jan van, Amsterdam 4-5-1912, Schilder
Woonachtig: Mercatorstraat 139 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-3-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd kort na middernacht gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Van Egmond van de Inlichtingendienst uit de Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Emigranten beherbergt’.

Binsma, Minne Auke, Leeuwarden 9-1-1905, Directeur rusthuis
Woonachtig: Huizum

Bizino, Wilhelm August, Rotterdam 27-8-1893, Pantryman
Woonachtig: Van der Sluysstraat 18 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Blaak, Hendrik, Odoorn 3-12-1897, Arbeider
Woonachtig: Valthermond
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Anarchist. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).

Blaak, Siebolt Hendrik (Siep), Groningen 2-2-1905, Reiziger
Woonachtig: Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reiziger. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgelaten in 1941

Blaazer, Jacob de, Haarlem 4-5-1906, Scheepswerktuigkundige
Woonachtig: Harstenhoekstraat 51, Den Haag
Gearresteerd: 2-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Dachau, Waigolshausen
Opmerkingen: Willem Arend Herder zat bij hem ondergedoken.

Blanes, Johan Louis, Amsterdam 17-7-1916, Rijwielshersteller
Woonachtig: Merwedeplein 58 II, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Buchenwald, Lublin-Majdanek, Mauthausen
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.

Blank, Hendrik, Krommenie 4-11-1888, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Zuiderhoofdstraat 73, Krommenie
Gearresteerd: 1-5-1943
Overleden: Amsterdam 2-5-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd en gefusilleerd vanwege de April-mei staking. Burgemeester Jongsma gaf zijn naam door aan de Sicherheitsdienst na de directie van zijn werkgevend bedrijf Verblifa geconsulteerd te hebben wie het best doodgeschoten kon worden. Er werden 13 personen gearresteerd; vier personen, allemaal communisten, werden gefusilleerd.

Blanke, Frederik Christoff, Termunten 10-11-1885, Handelsreiziger
Woonachtig: Reinier Claeszenstraat 57, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Werkt onder middenstanders.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Blauw, Antje (Sigrid Hak-Koks, Ans), Obdam 31-1-1908, Verpleegster
Woonachtig: Nicolaas Beetsstraat 108 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 8-1944
Gevangenschap in: Auschwitz
Opmerkingen: Ondanks dat ze niet-Joods was, kwam zij in Auschwitz terecht.

Blazer, Carel Adriaan, Amsterdam 16-6-1911, Werktuigkundige
Woonachtig: Keizersgracht 522, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 4-1943, vrijgekomen 10-2-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij behoorde bij de groep van Christian Corneille Dutilh. Hij maakte reproducties van Duitse documenten, zodat die vervalst konden worden. Hij was betrokken bij de Persoonsbewijs Centrale waarvoor hij persoonsbewijzen en andere documenten vervalste. Hij werd na zijn ter dood veroordeling vanwege het maken van micronegatieven van foto’s van spionageresultaten van Dutilh bevrijd door een groep met o.a. Jan Bons. Hij dook vervolgens bij Jan Bons onder. Hij werd gearresteerd op de Keizersgracht 522. Hij is in 1950 gehuwd met Meavedea Dekker.

Blazer, Samuel, Rotterdam 2-10-1903, Naturalist
Woonachtig: Schieweg 231 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Bleeker, Jacobus Hendrikus, Amsterdam 20-12-1910, Timmerman
Woonachtig: Groen van Prinsterenstraat 106, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 7-4-1941
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen, Bonn
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Hij werd gearresteerd door de rechercheurs Kaaij en De Gruijter, die bij de Sicherheitspolizei waren gedetacheerd.

Bleeker, Willem, Assendelft 19-6-1912
Woonachtig: Noorder Hoofdstraat 90, Krommenie
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris E.M.M. [Eenheid Maakt Macht] (1936).
Gearresteerd: 11-12-1942, vrijgelaten 8-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij in zijn woning onderdak had geboden aan twee ondergedoken Amsterdamse Joden. Tegelijk met Bleeker werden nog vijf andere helpers gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bleekveld, Simon (Nieuwstraten), Amsterdam 7-12-1906, Reiziger
Woonachtig: Albert Cuypstraat 242 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Algemeen bestuur Film- en Theaterbond (1936).
Gearresteerd: 30-6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-1-1943
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog onder de naam Nieuwstraten lid van de CPN. Hij werd door politieagent Jesse in opdracht van de Sicherheitsdienst tegelijk met Nathan Snoek gearresteerd. Hij was om onbekende redenen ook al in februari 1942 gearresteerd geweest.

Bleijie, Wilhelmus Theodorus, Den Haag 21-7-1907, Huisschilder
Woonachtig: Drebbelstraat 25, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Inlichtingendienstman Veefkind kwam zijn overlijden persoonlijk aan huis melden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Bleijie-Hensen, Elisabeth Maria Josefina, Den Haag 28-1-1908
Woonachtig: Drebbelstraat 25, Den Haag
Gearresteerd: 30-10-1941, vrijgekomen ~20-11-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Blekman, Hermanus, Haaften 29-7-1916
Woonachtig: Lepelaarstraat 31 bis, Utrecht
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Vanuit zijn woning werd De Waarheid verspreid.

Blerk, Gerrit Johannes Marinus van, Amsterdam 6-7-1921, Magazijnbediende
Woonachtig: Onderlangs 39, Amsterdam
Gearresteerd: 16-9-1941
Gevangenschap in: Buchenwald, Lublin-Majdanek, Auschwitz, Flossenbürg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij wordt door leden van de CPN als communistische verzetsman aangeduid, maar geeft in Buchenwald op ‘Verdacht der Betätigung für die Geusen’ (mogelijk misleiding, of een fout door de Duitse gevangene die het moest opschrijven).

Blits, Soesman, Amsterdam 10-7-1884, Meubelmaker
Woonachtig: Majubastraat 23 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-4-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 21-5-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werkte bij De Bijenkorf en was een van de drie personen die bij dat bedrijf de Februaristaking tot stand brachten.

Blitz, Aron (Arie), Amsterdam 24-2-1869, Diamantbewerker
Woonachtig: Transvaalstraat 52 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 6-9-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Apeldoorn, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 17-9-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Bloem, Gabe, Rotterdam 23-12-1902, Trambestuurder
Woonachtig: Wandeloordstraat 85, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Conducteur R.E.T. Vakgroepfunctionaris C.P.N. (1938).Rotterdam. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gearresteerd: eerste arrestatie 9-8-1941, vrijgekomen 1941, tweede arrestatie 2-12-1943, vrijgekomen 11-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bloem-Paul, Niesje Neeltje (Mia), Bergschenhoek 10-3-1904
Woonachtig: Wandeloordstraat 85, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. Zuid-Holland (1937). Spreker. Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Partijcongres C.P.N. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 8-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door Inlichtingendienstman Veefkind en vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Zij werd in het Oranjehotel door Sicherheitsdienstman Lange met vuist in het zicht en op de onderkin geslagen, tegen het achterwerk geschopt en de oren omgedraaid. Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bloemendal, Abraham Hartog Marcus, Rotterdam 10-11-1904, Kleermaker
Woonachtig: Meidoornstraat 51 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Politiek secretaris C.P.N. afdeling Rotterdam. Noord (1939). Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 11-5-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 7-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Ondanks dat hij al gestorven was stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden. Volgens meestal valse Duitse opgave bij ontvluchtingspoging doodgeschoten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bloemkoper, Izak (Ies), Den Haag 20-6-1913, Winkelbediende
Woonachtig: Van Hogenhoucklaan 74, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Blok, Bastiaan (Bas), Rotterdam 14-12-1911, Chauffeur
Woonachtig: Wieringerstraat 20 C, Rotterdam
Gearresteerd: 21-12-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd in bureau Haagsche Veer opgesloten ten behoeve van Sicherheitsdienstman Richter. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Illegale Hilfe’; als politieke partij stond aangegeven S.D.A.P., maar de Rotterdamse communisten gaven na de oorlog aan dat hij aan het communistisch verzet deel nam.

Blok, François, Rotterdam 20-8-1914, Wachtmeester Staatspolitie
Woonachtig: Wieringerstraat 19 C, Rotterdam
Gearresteerd: 19-4-1945, vrijgelaten 2-5-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Blok, J.
Woonachtig: Amsterdamsche Veerkade 24, Den Haag

Blok, Jan Andries, Emden (Duitsland) 4-4-1891, Koopman
Woonachtig: C64, Eelderwolde
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Stond zijn land af voor houden communistische meeting.
Gearresteerd: 7-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 24-6-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘ill. Tätigkeit CPN’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Blok, M.
Woonachtig: Amsterdamsche Veerkade 24, Den Haag

Blok, Teunis (Teun), Rotterdam 29-9-1916, Winkelier
Woonachtig: Groote Visscherijstraat 98, Rotterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Districtsbestuur V.V.S.U. (1935). Secretaris V.C.O.O. (1938). Streed in Spanje (1938).Rotterdam. Communiste. Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland. Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 3-6-1944
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Blok, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Blokkerz, Jan, Holten 24-8-1894, Leraar
Woonachtig: J.P. Sweelinckstraat 20, Deventer

Blokzijl, Berend, Hoogeveen 29-12-1918, Metaaldraaier
Woonachtig: Madurastraat 49, Amsterdam
Opmerkingen: Hij organiseerde de verspreiding van De Waarheid binnen metaalbedrijven. Blijkens naoorlogse rapporten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst was hij communist en verzetsdeelnemer.

Blokzijl, Jentje, Amsterdam 28-4-1924
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Blom, Cornelis, Den Haag 29-1-1916, Reizend etaleur, winkelchef
Woonachtig: Jan van Beersstraat 87, Den Haag
Gearresteerd: 22-4-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Langenstein
Overleden: Buchenwald/Kdo Langenstein 5-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Lucas Spoor. Hij dook onder in Dordrecht. Hij verspreidde daar De Waarheid. Hij werd in Dordrecht gearresteerd.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd in Rotterdam gearresteerd.

Blom, Gerrit, Amsterdam 19-2-1877, Briljantslijper
Woonachtig: Slingerbeekstraat 20 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor C.P.N. (1935). Hoofdbestuur E.M.M.
Gearresteerd: 8-4-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 7-5-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij bracht in mei 1940 de CPN-partijbezittingen en documenten in veiligheid.

Blom, Gerrit, Amsterdam 17-4-1909, Badmeester
Woonachtig: Valkenburgerstraat 102A, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Partijcongres C.P.N. (1935). Kandidaat-lid partijbestuur C.P.N. (1936). Bestuur district Noord-Holland-Utrecht (1939).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 23-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Amsterdam, Kleve, Clingelputs Keulen, Rheinbach, Siegburg, Papenburg, Rottenburg, Ulm
Opmerkingen: Opgepakt bij razzia in Amsterdam op 23 februari 1941, waartegen de Februaristaking het protest was. Blom was mede-organisator van een vanaf december 1940 door de CPN voorbereide staking tegen de beroerde levensomstandigheden, die op 18 februari 1941 had moeten plaats vinden, maar werd uitgesteld. Na de razzia werd de voorbereide staking omgezet in een proteststaking tegen de Jodenvervolging. Hij had bij de bijeenkomst van 24 februari op de Noordermarkt moeten zijn, ware het niet dat hij opgepakt was. De gearresteerde Frans Lavell gaf bij een verhoor door de Sicherheitsdienst zijn naam prijs als medeorganisator van de Februaristaking met de gedachte dat het geen kwaad kon, omdat Blom toch al was opgepakt. Dit leidde ertoe dat de reeds naar Duitsland afgevoerde Blom uit Buchenwald werd teruggehaald, waarna hij tot tien jaar gevangenschap in een tuchthuis werd veroordeeld en aldus kon overleven. (Zijn terughalen is het duidelijkste bewijs dat de CPN al voor de razzia van 22-23 februari de staking georganiseerd had, waarmee de vele geschiedvervalsers die de rol van de CPN proberen te marginaliseren, onderuit worden gehaald. Historici schijnen het logisch te vinden dat Blom vanuit kamp Schoorl de Februaristaking hielp organiseren.)
De twee communisten Meijer Nebig en Gerrit Blom zijn de enige overlevenden van de 300 mannen die bij de razzia van 22-23 februari 1941 opgepakt zijn; de overigen zijn om het leven gekomen: een klein aantal door de mishandelingen in de steengroeve in Buchenwald, de meesten door mishandelingen in de steengroeve in Mauthausen en een vrij groot aantal tijdens hun gevangenschap in Mauthausen door vergassing met koolmonoxide.

Blom, Johanna (Han), Meppel, 6-11-1918, Verpleegster
Woonachtig: Johannes Camphuijsstraat 171, Den Haag
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Henrik Jan Hoogen Stoevenbeld.

Blom, Johannes Christiaan, Zwolle 28-3-1899
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Blom, Naatje, Amsterdam 9-5-1912, Naaister
Woonachtig: Oudeschans 19, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Blouw, Otto, Beerta 10-5-1915, Schilder
Woonachtig: Hoofdstraat 30, Nieuweschans
Gearresteerd: 18-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-9-1943

Bluhm, Barend (Bennie, Beertje), Amsterdam 1-5-1917, Kleermaker
Woonachtig: Blasiusstraat 127 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-7-1944, vrijgelaten 5-4-1945
Gevangenschap in: Westerbork
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd, omdat hij zich aan de Arbeitseinsatz had onttrokken.

Blumer, Albert, Tandjong Poera (Nederlandsch Oost Indië) 20-4-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: 1e Helmersstraat 35, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anti-militarist.
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 6-3-1941
Gevangenschap in: Siegburg
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Hij moest in de kistenfabriek Ufer werken, waar hij twee vingers verloor.

Boas, Marcus (Max), Amsterdam 25-7-1900, Kantoorbediende
Woonachtig: Rijnstraat 172, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: eerste arrestatie 7-1940, vrijgelaten 9-40; tweede arrestatie 24-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer gearresteerd vanwege het feit dat hij de administratie van de afdeling Zuid in Amsterdam vernietigd had.

Bobrownitzki, Alphons (Fons), Venlo 15-5-1893, Employee exporthandel
Woonachtig: Baarsjesweg 184, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Staat in verbinding met vooraanstaande revolutionairen.
Overleden: Amsterdam 24-9-1943 Zelfmoord
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij zat min of meer ondergedoken in een apart kamertje in het Wilhelmina Gasthuis, waar hij vanwege multiple sclerose was opgenomen; toen het daar te gevaarlijk werd dook hij bij vrienden onder. Hij pleegde zelfmoord om anderen niet meer tot last te zijn, omdat zijn onderduiken en nodige verzorging anderen in gevaar bracht.

Bock, Antonius Hubertus de, Roermond 18-9-1913, Bouwvakker
Woonachtig: Roermond
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 2-1941, vrijgekomen 7-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Bock, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Bode, Wilhelm, Mühlhausen (Duitsland) 23-4-1886, Spoorwegwerker
Woonachtig: Makassarstraat 9 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 25-5-1940
Voor de oorlog werden veel gevluchte Duitse communisten op Vlieland in een interneringskamp gevangen gehouden. De Duitse inval bracht hen in levensgevaar, desondanks liet de Nederlandse regering ze niet vrij. Op 25 mei 1940 deporteerde de Duitse bezetter ze naar Duitsland, waar de meesten vermoord zijn.
Gevangenschap in: Berlin-Moabit, Brandenburg-Görden, Düsseldorf-Derendorf, Güstrow, Brandenburg-Görden
Overleden: Brandenburg-Görden <1945
Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling die in 1933 of iets later naar Nederland kwam. Hij werd kort na zijn overbrenging naar Duitsland aangehouden voor zijn rol bij de groep Wollweber. Hij werd tegelijkertijd met Arie Treurniet tot een gevangenisstraf wegend hoogverraad veroordeeld.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Berlijn waren aangegaan; Karel Henri Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij bij zijn vele bezoeken aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo hem op Bode gewezen heeft.

Bodegraven, Johannes van (Jan), Rotterdam 21-3-1916, Draaier
Woonachtig: Spaanschebocht 51, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Siegburg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Tijdens verhoren werd hij afgeranseld door Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst; hij verloor daardoor een tand. Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd niet voltrokken.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bodegraven, Teunis Johannes van, Rotterdam 15-1-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Oranjeboomstraat 258 B, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort werd vermeld ‘C.P.N.

Bodegraven, Willem Franciscus van, Rotterdam 23-11-1903, Architect
Woonachtig: Randweg 118, Rotterdam
Gearresteerd: 28-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald
Opmerkingen: Hij leefde samen met Gerarda Brautigam. In Amersfoort werd vermeld: ‘C.P.N.’. In Buchenwald gaf hij als arrestatiereden op ‘einem Kommunisten geholfen’. In Amersfoort werd vermeld ‘C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bödeker
Woonachtig: Van Hallstraat 33, Amsterdam
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Boegborn, Johannes Philippus Theodorus, Amsterdam 5-7-1899, Machinemonteur
Woonachtig: Stuijvesantstraat 9 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Caféhouder. S.D.A.P., later C.P.H. Spreker op Volkscongres Utrecht 1932 als vertegenwoordiger Philipsfabrieken. Rusland van Heden (1935).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: De Oorlogsgravenstichting vermeld dat hij op 17-7-1943 door oorlogsomstandigheden (noodlottig ongeval) om het leven is gekomen.

Boehmer, Cornelis Jakob, Duisburg (Duitsland) 30-3-1902, Draaier
Woonachtig: Leeuwerikstraat 44, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaaldraaier. In Duits concentratiekamp (1934). Actief in C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Boekdrukker, Nico, Amsterdam 19-9-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Prinsengracht 477, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 27-2-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 25-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij bracht in mei 1940 de CPN-partijbezittingen en documenten in veiligheid. Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd vanwege de Februaristaking gearresteerd.

Boekdrukker-Hirsch, Rosa (Rose), Ostrowo (Polen) 13-11-1908, Kleuterleidster
Woonachtig: Prinsengracht 477, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 9-4-1941
Gevangenschap in: Amsterdam, Oranjehotel, Anrath, Düsseldorf, Ziegenhain, Bergen-Belsen, Fuhlsbüttel
Opmerkingen: Zij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Zij werd voor haar rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Boekhoff, Willem Pieter, Amsterdam 3-11-1902, Zandvormer, vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Palembangstraat 20 bis, Utrecht
Gearresteerd: <8-10-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Trostberg
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld: ‘Juden verborgen gehalten.

Boekkooi, Isaac, Leiden 30-9-1902
Woonachtig: Julianastraat 59, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Boekman, Jacob (Jaap, Piet, Klaas van Dijk), Watergraafsmeer 19-2-1912, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Van Blankenburgstraat 61, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Studeert techniek (1932). Communist. Voorlopig Studenten Anti Oorlog Comité (1932). Redacteur De Strijder (1936). Eindredacteur bedrijfs-, industrie- en oppositiekranten.
Gearresteerd: 21-12-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, waarbij Johannes Hubertus Veefkind, Cornelis Heijnis en Steven Pegels, allen van de Haagse Politie Inlichtingendienst een afspraak konden observeren. Vervolgens werd hij twee weken later door de Haagse politieman Jilis van der Werd gearresteerd. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden en vervolgens aan de Sicherheitsdienst uitgeleverd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 23-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is op 11 maart 1942 van zijn vrouw gescheiden om haar en zijn kinderen niet aan gevaar bloot te stellen vanwege zijn Joodse afkomst; na zijn ter dood veroordeling probeerde zijn vrouw hem het leven te redden door gratieverlening aan te vragen en omzetting van de executie in een gevangenschap in een concentratiekamp, want dat kwam toch op hetzelfde neer, met als argument dat de levensverzekering niet uitbetaalde bij fusillering en wel bij overlijden in een concentratiekamp. Hij werd door de Sicherheitsdienst en Haagse politiemannen gemarteld en vervolgens aan andere arrestanten ter intimidatie getoond.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Boer, C. de
Woonachtig: Willem Levendstraat 10, Amsterdam

Boer, Christiaan Jacob, Assen 1-4-1920, Bakker
Woonachtig: Admiraal de Ruyterlaan 300, Voorburg
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Vermoedelijk vanwege het stilvallen van het gewapend communistisch verzet in Den Haag na de arrestatiegolf van februari 1943, heeft hij zich aangesloten bij de knokploeg Rijswijk. In september 1944 wilde hij een aanslag plegen op de NSB-heerbanleider Elfering, die mannen voor de Arbeitseinsatz oppakte. Elfering vertrouwt hem niet en arresteerde hem. Bij de fouillering wordt een pistool over het hoofd gezien, omdat hij die in zijn onderbroek had verborgen (een truc die hij mogelijk via-via van Gerrit Kastein heeft geleerd, die het weer van de beruchte landverrader Anton van der Waals leerde). Op het politiebureau trok Boer zijn pistool om alsnog Elfering te doden, maar het pistool weigerde.

Boer, Cor de
Woonachtig: Bodemanstraat 6, Hilversum

Boer, Cornelis
Woonachtig: Bleeklaan, Leeuwarden

Boer, Cornelius, Tiel 6-11-1896, Fotohandelaar
Woonachtig: Westhavenplaats 20, Vlaardingen
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Venlo aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Meindert Siezen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Boer, Dirk de, Amsterdam 26-2-1900, Expediteur
Woonachtig: Davisstraat 6 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Boer, Dirk, Borger 2-4-1906, Restauranthouder
Woonachtig: Havenstraat 6, Hilversum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Groningen/ Oldebroek (Gelderland) / Rotterdam. Bakker. Anti-militarist. Spreker. Voorzitter/Bestuur (1931, 1933) Jongeren Vredes Actie. Spreektournee (1931). Nationale Vredesraad (1932). Spreker op 10e Dienstweigeringscongres Haarlem 1932. Vertegenwoordiger district Noord van J.V.A. (1931). Schrijft in anti-militaristische organen.
Gearresteerd: 4-11-1942, vrijgelaten 24-12-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld zowel op de Rotterdamse als de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Boer, Hermannus de, Emmen 24-4-1923, Timmerman
Woonachtig: Oosterdiep W.Z. 198, Emmer Compascuum
Gearresteerd: <9-1942
Gevangenschap in: Düsseldorf, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 3-7-1943
Opmerkingen: Hij werd vanwege ‘Arbeitsscheu’ opgesloten. Hij was zonder toestemming vanuit de Arbeitseinsatz in Düsseldorf naar Nederland teruggekeerd.

Boer, Jan de, Amsterdam 21-11-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: James Kockstraat 40 III, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid Leninistische Jeugd Garde (1938). Administratie De Arbeidersvreugd (1939). Internationaal secretaris L.J.G. Lid werkcommissie voor Economische Aangelegenheden R.S.A.P. in 1938.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld zowel op de Rotterdamse als de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Boer, Johannes de (Jan), Laren 20-12-1908, Kelner
Woonachtig: Maarten van Heemskerkstraat 50 rood, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 5-5-1945
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Boer, Willem Pieter de, Amsterdam 13-10-1917, Meubelmaker
Woonachtig: Bloemgracht 26 II, Amsterdam
Opmerkingen: Samen met zijn echtgenote en het echtpaar Johan en Anna Muller-Storck typte hij de tekst van de kaderkranten op de moedervellen en gebruikten die om De Waarheid te stencilen in zijn woning.

Boer-Lokhoff, IJnskje Hotzes de, Amsterdam 16-12-1916
Woonachtig: Bloemgracht 26 II, Amsterdam
Opmerkingen: Samen met haar echtgenoot en het echtpaar Johan en Anna Muller-Storck typte zij de tekst van de kaderkranten op de moedervellen en gebruikten die om De Waarheid te stencilen in haar woning.

Boer, Zeger, Rotterdam 11-2-1914, Postbode
Woonachtig: Pretorialaan 45, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Utrecht
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie.

Boer-Brunt, Geertruida Wilhelmina Henriëtte de, Den Haag 14-6-1896
Woonachtig: Oosterhaven 6 A, Groningen
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Boer-Le Cocq, Trijntje, Rotterdam 31-1-1916
Woonachtig: Pretorialaan 45, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Boere, Adrianus Cornelis Dirk, Wormerveer 27-3-1914
Woonachtig: Begoniastraat 14, Wormerveer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Boere, Hendrik, Wormerveer 13-7-1915, Schilder
Woonachtig: Barendszstraat 9, Wormerveer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boers, Jacob de, Amsterdam 29-1-1919, Kleermaker
Woonachtig: Halmaheirastraat 12 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Boers-Jas, Josephine de, Amsterdam 26-11-1917
Woonachtig: Halmaheirastraat 12 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Boes, Jan Christiaan, Rotterdam 25-6-1901
Woonachtig: Arnhem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1937). Vermoedelijk ronselaar voor Internationale Brigade in Spanje (1937).
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Recklinghausen

Boeschoten, Wilhelmus Antonius Gerardus (Willy), Utrecht 13-5-1907, Kantoormachinehandelaar
Woonachtig: Mariaplaats 8, Utrecht
Gearresteerd: 23-1-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 6-4-1945
Opmerkingen: Hij was in Moers in Duitsland te werk gesteld.

Boetes, Grietje, Leeuwarden 5-3-1917
Opmerkingen: Zij typte de Friese versie van De Vonk. Zij huwde na de oorlog Fritz Taraschewski

Boetes, Meine, Leeuwarden 11-5-1884

Boetes-Majolée, Bartje, Leeuwarden 13-7-1883

Boezaart, Johannes Jacobus, Rotterdam 18-2-1897, Havenarbeider
Woonachtig: Oleanderstraat 15, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 24-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen; Hij verspreidde De Waarheid en De Patriot. Hij pleegde sabotage.

Bogaars, Anthony, Vlissingen 11-4-1902, Technisch beambte
Woonachtig: Vlierboomstraat 338, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Bogaert, Jan Baptist Hubertus van den, Rotterdam 7-2-1892, Vuurstoker grote vaart
Woonachtig: Watergeusstraat 93 A, Rotterdam
Gearresteerd: 25-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘illegaal communist’.

Bogers, Cornelis, 25-3-1905
Gearresteerd: <8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen

Boggelen, Jacob van, Utrecht 17-1-1907, Kelner
Woonachtig: Cornelis Dirkszstraat 104, Utrecht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kelner. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Boggelen, Mej. van
Woonachtig: Cornelis Dirkszstraat 104, Utrecht

Boheemen, Cornelis van (Kees), Dordrecht 17-8-1891, Handelaar
Woonachtig: Gerard Kellerstraat 90, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Handelaar. Communist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Eerst veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, daarna vrijgesproken van moord op politieagent Baas (1933). Ex-voorzitter C.P. Is nu K.A.P. gezind, doch bij gebrek aan afdeling aangesloten bij Socialistische Anarchisten.
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 22-10-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Werd door de Centrale Inlichtingendienst foutief vermeld als verdachte van de moord op politieagent Hendrik Baas na afloop van een communistische bijeenkomst op Prinsjesdag 1933, die aangeduid werd als ‘Rooden Dinsdag’, terwijl in werkelijkheid Johannes van Bohemen ten onrechte beschuldigd werd door Steven Pegels van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Hij werd daardoor in 1942 door de Sicherheitsdienst op de lijst van communistische gijzelaars gezet. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Wirth als gijzelaar gearresteerd en in kamp Vught opgesloten, terwijl Johannes van Bohemen de bedoeling was. Nadat de fout was vastgesteld, werd hij vrijgelaten en werd Johannes van Bohemen als nieuwe communistische gijzelaar gezocht, maar die was succesvol ondergedoken.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bohemen, Johannes van, Hof van Delft 10-8-1890
Woonachtig: Koekstraat 97, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: I.R.H. Deelnemer Rode Dinsdag 1932. Veroordeeld wegens doodslag op de Haagse agent Baars (1933).
Opmerkingen: Werd verdacht van het doodsteken van een politieagent tijdens ‘Rooden Dinsdag’ (Prinsjesdag) in 1933, werd na hoger beroep vrijgesproken, nadat uitgekomen was dat Inlichtingendienstman Steven Pegels onder ede gelogen had dat zijn functie op het moment dat hij het steken waargenomen zou hebben, verkeersagent was, terwijl hij in werkelijkheid Inlichtingendienstman was. De Centrale Inlichtingendienst vermeldde foutief dat Cornelis van Boheemen de moord beschuldigd was. Dientengevolge plaatste de Sicherheitsdienst in 1942 Cornelis op de lijst van communistische gijzelaars, waarna die in kamp Vught werd opgesloten. Toen de fout aan het licht kwam, werd Cornelis vrijgelaten en werd Johannes als nieuwe gijzelaar gezocht, maar die was succesvol ondergedoken.

Böhmermann, Cornelis Hermanus (Nelis), Amsterdam 22-1-1911, Fabrieksarbeider
Woonachtig: 2e Boomdwarsstraat 15 III, Amsterdam
Gearresteerd: 22-10-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Markirch, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught stond op de Häftlingskarte als arrestatiereden vermeld: ‘komm. Betätigung’; terwijl op een vragenformulier stond ‘Hilfe an Untertaucher’.

Boissevain, François Joan Daniel (Frans), Schiedam 5-10-1922, Expeditie van bierbrouwer
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘Zugehörikeit einer Sab. [Sabotage] Organisation’.

Boissevain, Gideon Willem (Gi), Schiedam 6-6-1921, Student economie
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij vervalste papieren en verspreidde Vrij Nederland. Hij maakte tijdbommen en was betrokken bij sabotage aan spoorlijnen. Hij werkte nauw samen met Gerrit van der Veen en Maarten van Gilse.

Boissevain, Jan, Westmount (Canada) 14-5-1895, Directeur filmtheater De Uitkijk
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 5-3-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Kdo Langenstein-Zwieberge
Overleden: Langenstein-Zwieberge 30-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Boissevain-Van Lennep, Adrienne Minette (Mies), Amsterdam 21-9-1896
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid Comité van Aanbeveling A.V.C.
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Boissevain, Jan Karel (Janka), Schiedam 24-5-1920, Scholier MTS
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een van de oprichters van CS6. Hij was betrokken bij sabotageacties en repareerde vuurwapens.

Boissevain, Louis Daniël, Arnhem 27-6-1922, Scholier MTS
Woonachtig: Regentesschelaan 11, Bussum
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 17-9-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij sabotage aan spoorlijnen. Hij liquideerde NSB’ers die gevaarlijk werden geacht.

Boissevain, Robert Lucas (Bob), Amsterdam 27-4-1895, Accountant
Woonachtig: Keizersgracht 743, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Kdo Langenstein-Zwieberge
Overleden: Langenstein-Zwieberge 12-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij had vier Joodse onderduikers in huis, verder doken verschillende neven bij hem onder. Hij werd in ’s-Hertogenbosch gearresteerd. Hij werd tijdens zijn maandenlange gevangenschap in het Oranjehotel zwaar mishandeld.

Boissevain-Van Tienhoven, Helena Suzanna, Amsterdam 10-2-1900
Woonachtig: Keizersgracht 743, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij had vier Joodse onderduikers in huis, verder doken verschillende neven bij haar onder.

Boissevain, Theodora Margaretha (Thea), Arnhem 21-11-1917
Woonachtig: Corellistraat 6, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 2-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Boiten, Jakob, Hoogezand 23-3-1921, Hellingknecht
Woonachtig: Nieuwstraat 113, Groningen
Gearresteerd: 5-4-1943
Gevangenschap in: Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-10-1943
Opmerkingen: Twee van zijn broers waren in Hoogezand voor de CPN kandidaat voor de Gemeenteraad. geweest en stonden vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij zou door zijn vrouw verraden zijn, toen hij ondergedoken zat.

Bok, Allois
Woonachtig: Kalmoesstraat 37, Eindhoven

Bok, Jacob (Jaap), Rotterdam 15-10-1899
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bokhoven, Bertus, Tiel 31-1-1903, Eigenaar fietsenzaak
Woonachtig: Randstraat 8 A / Paul Krugerstraat 137, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Plaatwerker. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Distributie De Tribune (1934).

Bokma, Arend Pier, Delft 14-11-1922
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bokma, Johan Hendrik, Smallingerland 28-9-1901, Ambtenaar
Woonachtig: Prinsengracht 657 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Correspondent van De Kommunist. Lijst revolutionairen (1925). Penningmeester Communistische propaganda fractie (1926). Secretaris P.C.R. (Propaganda Comité voor Revolutionaire Vakverenigingstactiek). Lid Comité tot behoud van de aansluiting van het N.A.S. (1928). Congres R.V.I. (Moskou 1928). Penningmeester Communistische propaganda fractie (1925).
Opmerkingen: Hij had regelmatig tijdelijke onderduikers in huis.

Bokma-Rescia, Lucia Maria Natalina Luciana (Luciana), Vignole Borbera (Italië) 8-6-1902
Woonachtig: Prinsengracht 657 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij had regelmatig tijdelijke onderduikers in huis. Zij regelde valse Persoonsbewijzen voor Italiaanse onderduikers.

Bokstijn, Hendrik, Den Haag 2-4-1907, Expeditieknecht
Woonachtig: Feijenoorddijk 103 B, Rotterdam

Bolderdijk, Arnoudt Willem, Hilversum 13-5-1891, Behanger, stoffeerder
Woonachtig: Asterstraat 46, Hilversum
Gearresteerd: 10-11-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 8-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Bolkenbaas, Leendert, Rotterdam 6-5-1904, Bouwvakker
Woonachtig: Rosier Faassenstraat 55 A, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden, is hij een van de vier die niet op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst stonden; mogelijk is dat een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Boll, Pieter, Den Bosch 1-1-1925, Revolverdraaier
Woonachtig: Gerard Kellerstraat 43, Den Haag
Gearresteerd: <28-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Hamm
Overleden: Hamm 16-2-1945

Bollen, Knelsien Lammechien (Nel), Haarlem 24-1-1915, Kantoormedewerkster
Woonachtig: Groningen
Gearresteerd: 27-3-1941, vrijgekomen 9-1942
Aktion CPN: Zij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Schoorl, Amsterdam, Ravensbrück, Westerbork

Bolman, Bernardus Philippus, Amsterdam 12-4-1886, Kapper
Woonachtig: Vinkenstraat 98, Amsterdam
Gearresteerd: <18-8-1941, vrijgelaten 21-7-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld zowel op de Rotterdamse als de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel
Opmerkingen: Hij werd op basis van medische gronden vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bolman, Jan Bernardus, Amsterdam 24-6-1916, Kantoorbediende
Woonachtig: Merwedeplein 58 II, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.

Bolman-Wiessing, Margaretha Anna Elize (Pip), Amsterdam 6-1-1912, Vertaalster
Woonachtig: Merwedeplein 58 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Studeert medicijnen (1932). Communiste en anti-militariste. Voorlopig Studenten Anti Oorlog Comité (1932). Werkt op secretariaat I.R.H. Holland. Lijst links-extremistische personen (1939). Organisatrice van de Nederlandse Rekrutenbond. Woont samen met H. Sterringa. Helpt bij verspreiding De Big.
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Dierikx van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat.

Bolster, Louis de, Leiden 22-10-1897, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Ambonstraat 25, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leeft samen met Helena de Vijl. Voorzitter afdeling R.S.A.P. (1938).
Gearresteerd: 27-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 4-12-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Leidse commissaris van politie had vermeld dat hij van Joodse afkomst was, wat onjuist was. Daardoor werd hij als RSAP-lid niet in september 1941 vrijgelaten. Hij was overigens wel actief in het communistisch verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bom, Adrianus Jacobus (Arie), Rotterdam 7-7-1895
Woonachtig: Scheppingstraat 44, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vrije Socialisten. Radencommunist. Spreker op bijeenkomst 1938. Redactiecommissie Proletarische Beschouwingen (1938).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich August Enkelstroth als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bom, Gerrit Cornelis, Rotterdam 1-5-1902, Timmerman
Woonachtig: Zoomstraat 46 B, Rotterdam
Gearresteerd: 13-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Dachau, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bömer, Aloysius, Den Bosch 18-5-1875, Coupeur
Woonachtig: 2e Balsemienstraat 42 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 9-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Bömer, Louis Johan Henry, Tilburg 29-6-1914, Kantoorbediende
Woonachtig: 2e Balsemienstraat 42 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-2-1943, vrijgekomen 9-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Bömer-Pos, Johanna Antonia, Den Bosch 13-1-1881
Woonachtig: 2e Balsemienstraat 42 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 2-2-1943, vrijgekomen 15-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de CPN.

Bommel, Johannes Franciscus van, Den Haag 24-7-1894, Tandtechnicus
Woonachtig: Stationsweg 48, Loosduinen (Den Haag)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tandtechniker. Communist.
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Bommel, Karel Antonie van, Den Haag 16-6-1910, Voeger
Woonachtig: Kepplerstraat 46, Den Haag

Bommels, Albertus Wilhelmus (Bab), Amsterdam 2-10-1910,HaringkoopmanWoonachtig: 3e Egelantiersdwarsstraat 11 II, Amsterdam
Opmerkingen: In 1941 vertrok hij naar Frankrijk om zich bij de Maquis (Frans gewapend communistisch verzet, een soort partizanen) aan te sluiten, dit mislukte en hij keerde een jaar later terug. In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Bommels-Pastor, Gerritdina, Amsterdam 11-2-1912
Woonachtig: 3e Egelantiersdwarsstraat 11 II, Amsterdam
Opmerkingen: In haar woning werd De Waarheid gestencild.

Bonda, Bene, Groningen 29-8-1918
Woonachtig: Sint Jansstraat, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bonda, Grietinus, Groningen 4-9-1891
Woonachtig: Sint Jansstraat, Groningen

Bondt, Jacob, Rotterdam 22-7-1916
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 21-8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bonekamp, Johannes Lambertus (Jan), Velsen 19-5-1914, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Kennemerlaan 105, IJmuiden
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 21-6-1944
Overleden: Amsterdam 22-6-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was de vriend van Hannie Schaft. Hij was betrokken bij de aanslag op de politieman Willem Ritman, die veel onderduikers verraadde. Hij liquideerde de verraadster Johanna van Soelen, die onder anderen Adrianus Kater aan de Sicherheitsdienst uitleverde. Hij is overleden aan verwondingen opgelopen tijdens een vuurgevecht bij een aanslag, waarna hij gearresteerd kon worden.

Bonnes, Jan, Amsterdam 19-9-1893, Los werkman
Woonachtig: Warmoesstraat 15 (logement), Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-11-1941
Overleden: De Fledders (Norg) 22-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd door de marechaussee gearresteerd.

Bonnet, Gerardus Franciscus, Den Haag 27-10-1891, Lettergieter
Woonachtig: Vespuccistraat 80 II, Amsterdam

Bonnet, Jelle (Julius), Amsterdam 20-3 1908, Rioolwerker
Woonachtig: Vespuccistraat 78 II, Amsterdam
Gearresteerd: <1942
Gevangenschap in: Friedberg, Butzbach
Opmerkingen: Ter dood veroordeeld wegens ‘Feindbegünstigung’, omgezet in levenslange gevangenisstraf.

Bonneveld, Frederik Willem, Amsterdam 4-9-1924
Woonachtig: Schalkburgerstraat 8 III, Amsterdam

Bonneveld, Johannes, Amsterdam 10-4-1900, Kraandrijver
Woonachtig: Schalkburgerstraat 8 III, Amsterdam
Gearresteerd: 22-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Vught, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Kdo. Melk 30-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Bonneveld, Willem Hendricus Petrus, Amsterdam 8-9-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: Schalkburgerstraat 8 III, Amsterdam
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.

Bons, Jan, Rotterdam 2-4-1918, Reclametekenenaar, kunstschilder
Woonachtig: Prinsengracht 256, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Hij woonde korte tijd op hetzelfde adres als Maarten van Gilse, Carel Blazer, waarmee hij lange tijd samen werkte. Hij verleende hulp aan onderduikers. Hij vervalste Persoonsbewijzen en bonkaarten. Hij bracht geld naar ondergedoken leden van het kunstenaarsverzet die geweigerd hadden lid te worden van de Kultuurkamer. Hij werkte samen met Frederik van Hall en Hendrikus Henriët. Hij vernielde telefoonkabels, spoorseinen en bovenleidingen van spoorlijnen bij Breukelen, Loenen en Utrecht. Hij stal voorbedrukt papier uit het Wilhelminagasthuis, waarop hij verklaringen van besmettelijke ziekten zette en met een vals stempel afstempelde om zo mensen te helpen bij het ontduiken van te werk stellingen in Duitsland. Hij zorgde via Maurits Dekker chemicaliën voor brandbommen en explosieven voor de aanslagen door Gideon en Jan Karel Boissevain. Hij deed mee aan de bevrijding van de ter dood veroordeeld Carel Blazer. Na de oorlog huwde hij een dochter van Maurits Dekker.

Bonte, Marinus Gerardus, Haarlem 27-3-1915, Koopman
Woonachtig: Van Nieveltstraat 4, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lichtmatroos. Communistische jeugdvereniging Tempo (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 8-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bontekoe, Daniël Dirk Gerhardus Jacobus, Den Helder 15-12-1908, Houtarbeider
Woonachtig: Oosterdwarslaan 14, Apeldoorn
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Organisatiesecretaris district C.P.N. (1938).
Gearresteerd: <10-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld zowel op de Amsterdamse als de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bood, Cornelis Hendrikus de (Kees), Amsterdam 2-11-1912, Timmerman
Woonachtig: Molukkenstraat 134 II, Amsterdam
Gearresteerd: 22-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 14-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht von kommunistischer Tätigkeit’. Op het laatst werkte hij in het Revier, na de bevrijding werd hij in de gelegenheid gesteld naar Nederland terug te keren, maar hij weigerde omdat hij de zieken wilde blijven verplegen; hij werd alsnog besmet met tyfus en overleed daaraan.

Bood, Jan, Oudkarspel 11-5-1894, Huisschilder
Woonachtig: Warmondstraat 115 II, Amsterdam
Gearresteerd: 31-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 10-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij keerde niet meer thuis terug na het afhalen van zijn Persoonsbewijs. Op 1 juni 1941 meldde zijn echtgenote zich op het politiebureau dat Jan sinds de vorige dag spoorloos was. Een ongeluk werd gevreesd. Politieonderzoek wees uit dat hij door de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gearresteerd was. Het was de gewoonte van commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te laten arresteren en vervolgens de gezinsleden daar niet van op de hoogte te stellen, zodat ze zeer ongerust waren. Tegenwoordig wordt dit als een misdrijf tegen de menselijkheid gezien. Het toont de fascistische Inlichtingendienst-wreedheid van de naoorlogse hoofdcommissaris van politie van Amsterdam.

Boogaard, Boudewijn Leendert, Rotterdam 21-4-1915, Broodbezorger
Woonachtig: Zaagmolenstraat 14 B, Rotterdam
Gearresteerd: 7-2-1945
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 20-2-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij regelde een deel van de verspreiding van De Waarheid en de Vrije Pers. Hij plakte pamfletten op muren. Hij hielp onderduikers aan valse papieren en levensmiddelen. Hij werd gearresteerd vanwege overvallen met geweldpleging.

Boogaard-Spijkers, Helena Johanna, Rotterdam 3-12-1907
Woonachtig: Zaagmolenstraat 14 B, Rotterdam

Boogaard, Dirk, Rotterdam 28-6-1894, Tramconducteur
Woonachtig: Teilingerstraat 9 A, Rotterdam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Vught, Utrecht

Boogaart, Andries van den, Delft 26-4-1898
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Secretaris P.A.S. Leiden (1938).
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bool, Carel Hendrik (Hank), Medan (Nederlandsch Oost Indië) 1-6-1914, Landbouwkundig ingenieur
Woonachtig: Keijenbergscheweg 24, Bennekom
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student Landbouw Hogeschool. Propagandist C.P.N. onder studenten.
Gearresteerd: <10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Dresden
Opmerkingen: Hij werd in Dresden te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bool, Johan Melchior (Jan), Medan (Nederlandsch Oost Indië) 28-7-1916, Student letteren
Woonachtig: Jan Luykenstraat 13 (pension), Amsterdam
Opmerkingen: Hij had een relatie met Nettie Bromberg. Hij pleegde op 2-12-1942 zelfmoord door ophanging.

Booleman, Max, Amsterdam 18-2-1899, Boekhouder
Woonachtig: Dintelstraat 29 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Boekhouder. Secretaris voor congres tot Erkenning van de Sovjet-Unie (V.V.S.U.). Hoofdbestuur en Permanent Comité V.V.S.U. (1938, 1939).
Gearresteerd: begin 7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 1-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in en verleende zorg aan onderduikers.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Boom, Jan, Leiden 29-5-1897, Schilder
Woonachtig: Driftstraat 25A, Leiden
Gearresteerd: 15-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Ladelund
Overleden: Neuengamme/Kdo Ladelund (Zweden) 6-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP, trad aan begin van de bezetting toe tot de CPN. Hij verspreidde De Waarheid.

Boon, Jan, Krimpen aan de Lek 24-9-1920, Behanger
Woonachtig: Spaarndammerdijk 53 III, Amsterdam
Gearresteerd: 16-8-1941
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd door agent van politie Verhoef gearresteerd in de Nieuwe Nieuwstraat na een demonstratie op het Damrak. Hij verspreidde op het Damrak biljetten met de teksten ‘Geen Nederlander werkt voor de Duitsche Hitler Weermacht. Hij weigert.’ en ‘Samen met de Sovjet-volkeren strijdt ons volk voor de vernietiging van het Nazidom, voor vryheid en beschaving.’ Tegelijkertijd met hem werd gearresteerd Johan Nicolaas Muller en twee ruiteragenten arresteerden Jan Toeter en Bernardus Manders. De volgende dag vervoegde de moeder van Jan Boon zich op het politiebureau dat haar zoon sinds de vorige dag spoorloos was, dat een ongeluk werd gevreesd en verzocht om opsporing. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst familieleden niet te verwittigen van een arrestatie.

Boon, Wijbrand, Rotterdam 14-7-1904, Verpleger bij Holland-Amerika Lijn
Woonachtig: Mijnsheerenlaan 134 C, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boonstoppel, Boote Christiaan, Den Haag 27-3-1923, Student
Woonachtig: Isingstraat 127, Den Haag
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Sachsenhausen, Meppen-Dalum, Sandbostel
Overleden: Kdo. Sandbostel 6-5-1945

Boonstoppel, Gerard, Den Haag 23-7-1904, Kantoorbediende
Woonachtig: Isingstraat 127, Den Haag
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Offingen

Boonstra, Johannes, Amsterdam 20-8-1904
Woonachtig: Valkenburgerstraat 12, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: I.R.H (1937). Secretaris T.R.E.F. (1938).
Gearresteerd: 9-12-1943, vrijgelaten 28-7-1944
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd samen met de twee Joodse vrouwen Henriette en Bertie Berliner gearresteerd in zijn woning door de Oberwachtsmänner Nibbeling en Kroon van de Sicherheitsdienst (vermoedelijk had hij onderduikgelegenheid geboden). De twee Joden zijn op 28-1-1944 in Auschwitz vermoord.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Boosten, Fernand Pierre Paul Marie, Maastricht 27-6-1913, Kok, banketbakker
Woonachtig: Jekerweg 90, Maastricht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: V.V.S.U (bijeenkomsten bij hem thuis).
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1942, vrijgekomen 7-1942, tweede arrestatie 15-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Boosten, Gérard Paul Antoine Marie (Ger), Maastricht 11-8-1899, Graficus, kunstschilder

Borger, Janne, Den Haag 27-10-1920
Woonachtig: Koediefstraat 9, Den Haag
Gearresteerd: 2-9-1942, vrijgekomen 6-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Johannes Adrianus Apon woonde bij haar in huis. Frits Reuter zat bij haar ondergedoken.

Bork, Johann Heinrich van (Jan), Amsterdam 13-11-1908, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Laurierstraat 248, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Woordvoerder C.P.N. afdeling Amsterdam op congres C.P.N. 1938. Bestuur C.P.N. groep Havenarbeiders (1938). Partijbestuur C.P.N. (1939). Kandidaat voor gemeenteraad en Provinciale Staten. Leiding Afweer S.T.F. Amsterdam.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Borm, Hendrik, Amsterdam 22-10-1903, Magazijnbediende
Woonachtig: Conradstraat 12 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Communist. Aanhanger Wijnkoop (1926). Bestuur I.R.H. en afdeling De Zaaier (in 1926 geroyeerd). Districtbestuur R.V.O. (1935). Registratie abonnees en expeditie De Tribune (1933).
Gearresteerd: 21-8-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau
Overleden: Dachau 23-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Dierikx van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst). Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Kommunistischer Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bornebroek, Gerrit Jan, Lonneker 2-8-1882, Metselaar
Woonachtig: Noordhoek Hegtstraat 8, Enschede
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bornebroek, Hermann Johann, Eschendorf (Duitsland) 26-7-1908, Schilder
Woonachtig: Schipholtstraat 424, Glanerbrug (Enschede)
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Borsboom, Franciscus (Frans), Amsterdam 20-1-1919, LoodgieterWoonachtig: Louis Bothastraat 20 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.

Borsboom, Johannes Jacobus, Rotterdam 12-6-1896, Kantoorbediende
Woonachtig: Westzeedijk 465 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Correspondent De Tribune C.P. Linker Maasoever.

Borsboom-Broeze, Jansje Margaretha Geertruida, Vught 9-8-1901
Woonachtig: Westzeedijk 465 A, Rotterdam

Borst, Cornelis, Noord Scharwoude 1-2-1891, Tuinbouwer
Woonachtig: B 12, Oud Karspel
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinder. I.R.H. C.P.H. Secretaris Nederlands Boeren Comité van Noord-Holland. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Bestuur N.B.C. (1934). Hoofdbestuur V.V.S.U. Reist naar Rusland (1934). Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Propagandist en provinciaal leider Noord-Holland (1934) Nederlands Boeren Comité. Landelijk Bureau voor het Werklozenvraagstuk. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Lid partijbestuur C.P.N. (1939).

Borst, Cornelis de, Rotterdam 30-6-1912, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Nieuwsticht 44, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Ravensbrück
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Amersfoort werd vermeld ‘C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Borst, Martinus de, Rotterdam 10-11-1906, Kleermaker
Woonachtig: Vijgensteeg 1, Schiedam
Gearresteerd: 5-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Haaren, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bos, Albert, Oude Pekela 15-10-1912, Transportarbeider
Woonachtig: Hanekamp 16, Oude Pekela
Gearresteerd: eerste arrestatie 3-9-1941, vrijgekomen 3-9-1941, tweede arrestatie 27-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 2-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij kon bij zijn eerste arrestatie ontsnappen uit het washok, nadat zijn verzoek om zich te mogen wassen werd ingewilligd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. der C.P.N.

Bos, Andries (André), Emmen 8-2-1893, Veenarbeider
Woonachtig: Raamstraat 10, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 12-1940, vrijgekomen 1-1941, tweede arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, derde arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 8-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Maastrichtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Willem van Kessenich (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Voor de oorlog werkte Van Kessenich nauw samen met de Gestapo in Aken.

Bos, Arie van den, Vrijenban 13-3-1919, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Delftweg 43h, Rijswijk
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Meppen-Versen, Sandbostel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bos, Dirk Willem van den, Rotterdam 11-4-1900, Grondwerker
Woonachtig: Breede Hilledijk 161, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Opperman. Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten voor de R.S.A.P. (1939). Bestuur afdeling R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bos, Hendrik, Emmen 1920
Woonachtig: Kempstraat 57, Brunssum

Bos, Jacobus van den, Schiedam 19-2-1892, Los arbeider
Woonachtig: Raamstraat 99, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 1-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Bos, Jan Cornelis, Rotterdam 9-4-1913, Magazijnbediende
Woonachtig: Zuid Oost Buitensingel 196, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Penningmeester Toneel- en Balletgroep 1938 (C.P.N.).
Gearresteerd: 26-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd op zijn onderduikadres bij Felix Bos gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In het Oranjehotel sloeg Sicherheitsdienstman Otto Lange hem tanden en kiezen uit het gezicht; hij kreeg een brandende sigaret in het gezicht gedrukt. Hij liet zich ronselen als V-Mann, maar is na vrijlating onmiddellijk ondergedoken.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bos, Jan Jacob, Amersfoort 15-9-1920
Woonachtig: Haarlem
Gearresteerd: 5-1-1945
Overleden: Hoogkarspel 6-2-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bos, Johannes Paulus (Paul), Amersfoort 8-11-1917, Inkoper
Woonachtig: Haarlem
Gearresteerd: 5-1-1945
Overleden: Hoogkarspel 6-2-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bos, Klaas, Slochteren 7-1-1897, Metaalbewerker
Woonachtig: Molenhorn 95, Appingedam
Gearresteerd: 10-5-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Schoorl, Amersfoort
Overleden: Amersfoort 28-2-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid en verleende samen met Bonno Smit steun aan onderduikers. Volgens getuigen is hij door een kampbewaarder doodgeschoten; het lichaam werd vrijgegeven en bij de begrafenis mocht allen de naaste familie plus nog twee medewerkers van hem zijn.

Bos, Lubbert, Emmen 10-8-1900, Mijnwerker
Woonachtig: Kempstraat 57, Brunssum
Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje
Gearresteerd: 19-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Hamm, Amersfoort, Buchenwald
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Buchenwald 16-4-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Unterstützung der C.P.N.’ na zijn overlijden mochten de persoonlijke bezittingen die hij had moeten afgeven niet naar zijn echtgenote gestuurd worden, omdat van een Nacht-und-Nebel-gevangene niet aan de nabestaanden gemeld mocht worden dat die overleden was.

Bos, R.
Woonachtig: Berkenstraat 41, IJmuiden

Bos, Reinder, Loppersum 23-11-1891, Zetschipper
Woonachtig: Westduëlstraat 35, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Functionaris C.P.N. (1938).

Bos, Siebe, Achtkarspelen 27-7-1909, Grondwerker
Woonachtig: Boelenslaan 287, Achtkarspelen
Gearresteerd: 12-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 3-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale pamfletten per paard en wagen. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied CPN’.

Bosch, Aaldert, Almelo 15-4-1906, Tabaksarbeider
Woonachtig: Bilderdijkstraat 5,Almelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bosch, Casper van der, Velsen 14-5-1912
Woonachtig: Velserduinweg, IJmuiden
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bosch-Rozendal, Hendrika, 18-10-1918
Woonachtig: Velserduinweg, IJmuiden
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bosch, Gerardus van den (Gerrit), Amsterdam 8-3-1911, Taxichauffeur
Woonachtig: Kramatweg 26 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N.
Gearresteerd: 24-4-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 20-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte met Jaap Brandenburg en Nico Bergsma deel uit van het reserve partijbestuur dat op 15 mei 1940 was gevormd voor het geval het eerste bestuur gearresteerd zou worden. Hij fungeerde als verbindingsman tussen Paul de Groot en Lou Jansen. Toen het eerste partijbestuur in februari 1943 gearresteerd werd, namen Jaap Brandenburg en Gerrit van den Bosch voor een paar maanden de leiding over. Hij werd gearresteerd ten gevolge van verraad door Pieter Vosveld. (Nico Bergsma werd ook in 1943 gearresteerd).
In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. Bet. [Betätigung]’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bosch, Gerrit van den, Amsterdam 31-5-1904, Boekdrukker
Woonachtig: Wagenaarstraat 109 III, Amsterdam

Bosch, Hendrik Antonius (Henk), Delft 30-11-1918, Arbeider oliefabriek
Woonachtig: Warmoezenierstraat 12, Delft
Gearresteerd: 11-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Kommun. Zeitungen verbreitet’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bosch, Johannes van den, Ossenisse 30-9-1899, Arbeider
Woonachtig: De Wittenkade 5, Amsterdam
Hij was voor de oorlog lid van het NAS,
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bosch
Woonachtig: 2e Jan van der Heijdenstraat, Amsterdam

Boschman, Cornelis (Kees), Purmerend 11-4-1895, Arbeider
Woonachtig: Vlietsend 4, Purmerend
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Communist. Bestuur L.W.S.C. district Noord-Holland en Utrecht.
Gearresteerd: 17-11-1942
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 24-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Boskemper, Hendrik Johannes, Amsterdam 27-2-1922, Timmerman
Woonachtig: Bilderdijkkade 74 A, Amsterdam
Gearresteerd: <4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-1-1945

Bosma, Hans, Baard 21-9-1898, Schipper
Woonachtig: Koornmarkt 56, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bosma, Klaas, Rotterdam 1-2-1908, Arts
Woonachtig: Bergschelaan 90 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 29-10-1942, vrijgekomen 2-11-1942, tweede arrestatie 17-1-1943, vrijgekomen 26-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd de tweede keer gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Bosma, Peeke, Sneek 18-12-1908, Arbeider
Woonachtig: Averlostraat 22, Deventer
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Lid Hoofdbestuur R.S.A.P. in 1938. Kandidaat R.S.A.P. voor Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Hartheim
Overleden: Hartheim 2-12-1942 Vergast, waarschijnlijk met koolmonoxide
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bosman, G.
Woonachtig: Cabralstraat 28, Amsterdam
Opmerkingen: Bij hem thuis werden exemplaren afgehaald van de kaderkrant van De Waarheid (krant die als hoofdtekst gold voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde editie van De Waarheid).

Bosman, Gerrit, Zwolle 15-11-1906, Loopknecht
Woonachtig: Enkdwarsstraat 11, Deventer
Gearresteerd: 4-2-1942
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Vught 15-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zijn woning fungeerde als correspondentieadres, wat tamelijk veilig was omdat hij voor de oorlog geen CPN-lid was. Hij was koerier voor de CPN. Hij verspreidde De Waarheid. Overleden ten gevolge van bombardement op vliegveld Venlo, waar hij te werk was gesteld. Hij overleed tijdens het transport van Venlo naar Vught.

Bosman-Spans, Hermanna Gesina, Deventer 1907
Woonachtig: Enkdwarsstraat 11, Deventer

Bosman, Johan Wilhelm, Amsterdam 5-11-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Prinsenstraat 27, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Trijntje van Keulen.

Bosman
Woonachtig: Zutphenscheweg, Apeldoorn

Bossers, Arie, Amsterdam 24-1-1901, Matroos
Woonachtig: Maretakstraat 38 B, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Bossers-Quist, Elisabeth Pieternella, Middelburg 10-11-1903
Woonachtig: Maretakstraat 38 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Bossers, Bart, Rotterdam 20-1-1912, Chauffeur
Woonachtig: Millinxstraat 77 B, Rotterdam
Gearresteerd: 3-7-1942, vrijgekomen 4-7-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het voorhanden hebben van munitie.

Bossers, Jacobus Adrianus, Breda 26-8-1892, Letterzetter
Woonachtig: Pupillenstraat 10 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Letterzetter. Communist. Bestuur Rotterdamse Werklozen Bond (1937).
Gearresteerd: 22-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bossers, Matthijs (Thijs), Middelburg 20-11-1905, Chauffeur
Woonachtig: Hortensiastraat 25 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester sectie C.P.N. (1938).

Bossers-Van Egmond, Jansje, Leiden 10-9-1905
Woonachtig: Hortensiastraat 25 B, Rotterdam

Bossers, Pieter (Piet), Amsterdam 12-3-1897, Havenarbeider
Woonachtig: Zwederstraat 65 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1938). Bij Communistische vergadering actiecomité tegen slagkruiservlootplan (Rotterdam 1940).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Bosua, Pieter, Rotterdam 12-1-1908, Glazenwasser
Woonachtig: Bergschelaan 221 C, Rotterdam
Gearresteerd: 22-9-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: De reden van zijn arrestatie was ‘jodenbegunstiging’.

Bot, Jacobus (Jaap), Amsterdam 14-8-1892, Architect
Woonachtig: Nieuweweg 40
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bouwkundige. Communist. Vraagt paspoort aan (1927). Liga tegen Koloniale Onderdrukking en Imperialisme (voorzitter) (1928). Algemeen raadslid V.V.S.U. (1935). Lid Commissie van Onderzoek A.V.C. (1938). Stuurde 1918 oproepingbiljet voor de verkiezingen aan de burgemeester terug. 1929 bestuurslid C.P.N. 1932 bestuurslid Liga tegen Imperialisme. 1934 lid Anti-Oorlogs Comité. Lid algemene raad V.V.S.U. 1936 lid uitvoerend comité De Olympiade onder Dictatuur. Comité ter bescherming van de Olympische gedachte. Voorzitter Bestuur B.K.V.K./B.V.K.R. (1936, 1937, 1938, 1939).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Botbijl, Pieter Bernardus, Goes 27-10-1889, Metselaar
Woonachtig: De Josselin de Jongstraat 1, Dordrecht
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Secretaris P.A.S. Algemeen bestuurder Landelijke Federatie Bouwvakarbeiders (1922). Raadslid Dordrecht voor de R.S.P. in 1931 (later voor de R.S.A.P.). Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Both, Pieter (Piet), Amsterdam 13-1-1919, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Polanenstraat 36 III achter, Amsterdam

Both-Jansen, Nannette Pieternelle (Netty), Amsterdam 18-2-1922
Woonachtig:Polanenstraat 36 III achter, Amsterdam

Botterman, Cornelis, Amsterdam 19-2-1911, Bankwerker-hand
Woonachtig: Heerengracht 337, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 5-3-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 14-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illegale Zeitung verbreitet’.

Botterman, Hendricus Joseph, Amsterdam 10-4-1916, Meubelmaker
Woonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 68 I, Amsterdam
Gearresteerd: 14-5-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was actief bij De Waarheidsgroep binnen het bedrijf Fokker. Karel Mattheus Schipper zat bij hem ondergedoken.

Botterman, Louis Johannes, Amsterdam 15-10-1912, Schilder
Woonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 66 I, Amsterdam
Gearresteerd: 14-5-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Opmerkingen: Karel Pekelharing zat bij hem ondergedoken.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Boudewijn, Neeltje Catharina, Maassluis 27-11-1912
Woonachtig: Naaldwijkscheweg 47, Den Haag
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Opmerkingen: In het laatste oorlogsjaar was zij koerierster tussen Leendert van den Muijzenberg, die CPN in het Gooi ondergedoken zat en de CPN in Utrecht met de landelijk leiding van De Waarheid en De Vrije Katheder in Amsterdam.

Bouland, Johannes, Blexersand (Duitsland) 25-9-1919, Matroos
Woonachtig: Oude Pekela
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-12-1941
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Oude Pekela aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan Snater was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bouma, Jan, Beetgum 6-2-1892, Timmerman
Woonachtig: Leeuwarden
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Anarchist. Leeft in concubinaat met Antje Loopstra.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Bouman, Hendrik, Rotterdam 24-3-1909
Woonachtig: Delft

Bouman, Wilhelm, Arnhem 4-10-1903, Mijnwerker
Woonachtig: Schaersbergerweg 103, Heerlen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935). Penningmeester afdeling C.P.N. Was in Rusland met V.V.S.U. Vocht voor Internationale Brigade in Spanje.
Gearresteerd: 12-2-1941, vrijgekomen eind-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Bouman, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Bouwhuis, Willem, Zwolle 30-4-1910, Bankwerker
Woonachtig: Van Ostadestraat 137, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 27-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij gaf leiding aan de Februaristaking bij Fokker.

Boumans, Johannes Adrianus François, Amsterdam 22-5-1923
Woonachtig: Rijksstraatweg 1, Blaricum

Boven, Adriaan Johannes van, Amsterdam 10-2-1922, Bankwerker
Woonachtig: Hudsonstraat 52, Amsterdam
Gearresteerd: 30-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-4-1945

Boven, Johannes Gerardus van, Rotterdam 18-12-1903, Tramconducteur
Woonachtig: Riederstraat 1, Rotterdam

Boven, Pieter van, Rotterdam 26-5-1905, Havenarbeider
Woonachtig: Roschestraat 106, Rotterdam
Gearresteerd: 11-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Neuengamme
Overleden: Hamburg-Hammerbrook 29-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De reden van zijn arrestatie was dat hij een radio in bezit had en daarmee naar de Engelse zender luisterde. Bij zijn arrestatie had hij meerdere voedselbonnen op zak, wat erop kan duiden dat hij onderduikers verzorgde. Hij werd tegelijk met het echtpaar Jasper-Grohs gearresteerd.

Boven-Nijboer, Henderika Catharina, Groningen 2-5-1903
Woonachtig: Groningen
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij haar een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.

Bovenkerk, Johanna Elisabeth Hendrika (Jo, Jopie), Amsterdam 28-3-1905, Verpleegster
Woonachtig: Govert Flinckstraat 114, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.

Böver, Gerhardus Hermanus, Amsterdam 29-2-1896, Houtbewerker
Woonachtig: Van Bosschestraat 108, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Houtbewerker. Communist. Redactieadres De Aanval.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Böver, Gerhardus Hermanus, Amsterdam 26-3-1927
Woonachtig: Van Bosschestraat 108, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boverhuis, Frits Reinder (Bartje), Amsterdam 26-3-1915, Opzichter drukkerij
Woonachtig: Thorbeckelaan 49 / Van Ostadestraat 137 B, Den Haag / Amsterdam
Gearresteerd: 30-6-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Overveen 16-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte nauw samen met Gerrit van der Veen en was ook actief binnen de Persoonsbewijs Centrale, waarbinnen hij met Hans Polak samenwerkte. De vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CP Richard, Friedrich Salter, die tijdens de oorlog NSB-lid en V-Mann voor Friedrich Frank was, wist met Boverhuis in contact te komen. Een ontmoeting tussen Boverhuis en Salter werd door Sicherheitsdienstman Friedrich Frank persoonlijk geobserveerd van uit het Wehrmachtcafé Erica bij het Concertgebouw. Hij werkte veel samen met Gerhard Badrian. Hij werd samen met Gerhard Badrian gearresteerd, Badrian kwam daarbij om het leven.

Bowier, Johan Jonkheer, Den Haag 16-3-1907, Smid
Woonachtig: Wiekstraat 6, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er wurde im Zuge der Aktion gegen die illeg. CPN Den Haag, weil er mit einem Funktionär derselben befreundet war und Propaganda Material für diesen in Verwahrung hat, in Haft genommen und ist nach einer Warnung wieder entlassen worden’.

Boxel, Pieter Jacobus van, Rotterdam 23-3-1912, Kunstschilder
Woonachtig: Bazarlaan 47, Den Haag
Gearresteerd: 12-3-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Boxem, Lucas, Meppel 6-3-1917, Bontwasser
Woonachtig: De Wittenstraat 15 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was verantwoordelijk voor de verspreiding van De Waarheid in de Bos en Lommerbuurt.

Boxem-Bakker, Wilhelmina (Miep), Amsterdam 28-9-1916
Woonachtig: De Wittenstraat 15 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Boxhoorn, Antonij Abraham, Rotterdam 17-11-1897, Grondwerker
Woonachtig: Boergoenschestraat 11 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 9-2-1943
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Braak, Jan Gerrit ter, Hengelo 9-5-1923
Woonachtig: Berkweg 62, Hengelo
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Braam, Gerardus Bernardus, Nijmegen 1-7-1902, Bediende
Woonachtig: Loudonstraat 61, Den Haag
Gearresteerd: 6-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘politisch verdächtig’.

Braat, Leendert Pieter Johan (Leo), Arnhem 23-11-1908, Beeldhouwer
Woonachtig: Amstel 250, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog medewerker van het communistische theorie blad Politiek en Cultuur. Tijdens de oorlog zat hij in de groep van Gerrit van der Veen van het Kunstenaarsverzet.

Braat-Rolvink, Maaike, Amsterdam 12-3-1907, Kunstschilder, illustrator
Woonachtig: Amstel 250, Amsterdam
Opmerkingen: Zij vervaardigde illustraties voor De Vrije Katheder.

Bracic, Ludwig, Immendorf (Duitsland) 22-12-1904, Mijnwerker
Woonachtig: Hoensbroek
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 12-2-1941, vrijgekomen 8-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht

Branbergen, Berend, Onstwedde 6-12-1890
Woonachtig: Oude Kijk in ‘t Jatstraat 5, Groningen
Gearresteerd: 6-12-1944, vrijgekomen 3-1945
Gevangenschap in: Groningen

Brand, Cornelis Jan, Den Haag 1-3-1922, Stempelmaker
Woonachtig: Marialaan 3, Voorburg
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Neuengamme 19-11-1944

Brand, Evert, Haarlem 8-7-1888, Machinist
Woonachtig: Gerard Doustraat 175 / Wehl 5A, Haarlem
Gearresteerd: 2-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Dachau stond als arrestatiereden vermeld ‘Verd. [Verdacht] C.P.N. Tätigkeit’.

Brand, Evert, Haarlem 7-4-1927, Machinist
Woonachtig: Gerard Doustraat 175 / Wehl 5A, Haarlem
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Amersfoort

Brand, Johan Wilhelm, Amsterdam 9-7-1899, Metaalbewerker
Woonachtig: Solebaystraat 12 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verzekeringsagent. C.P.N.-partijbureau (1935). Bij opheffing I.R.H. boekencontrolecommissie (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort

Brand, Leendert, Dubbeldam 23-10-1875, geen
Woonachtig: Frederikstraat 95 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 11-2-1942, tweede arrestatie 18-3-1943, vrijgekomen 5-4-1943
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer gearresteerd ten gevolge van de martelmoord op Herman Holstege en de tweede keer vanwege de NVM.

Brand, Leendert, Dubbeldam 4-6-1891, IJsventer
Woonachtig: Koningstraat 413 B, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 16-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Vrijgelaten volgens Duits voorschrift omdat hij 10 kinderen had.

Brand, R.
Woonachtig: Emmastraat 11, Slikkerveer

Brande, Alphonsus (Alphi), Amsterdam 21-7-1912, Handelaar
Woonachtig: Grote Beerstraat 38, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Brandel, Salomon, Rotterdam 20-5-1898, Colporteur
Woonachtig: Korte Leidschedwarsstraat 28, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 30-7-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Amersfoort 22-11-1942 Opgehangen
Opmerkingen: Hij werd op 30-7-1942 in Amsterdam ingesloten ten behoeve van adjudant Luurssen van de Sicherheitsdienst in Den Haag. Het gaat om de Haagse politieagent Krieno Hendrik Luurssen, die voor de oorlog bij de Haagse Politie Inlichtingendienst werkte voor de jacht op communisten en meteen in mei 1940 uit eigen beweging dienst nam bij de Sicherheitsdienst. Bij zijn insluiting had Brandel het voor die tijd zeer hoge bedrag van fl. 2360,03 (een goed jaarinkomen) op zak. Tegelijk met hem werd Jacob van Embden door Luurssen ter insluiting binnengebracht; in Amersfoort staat vermeld dat Van Embden voor zwarte handel werd opgesloten. Beide arrestanten werden op 6 augustus naar de Sicherheitsdienst in Den Haag overgebracht. Van Embden is op 30 april 1943 in Sobibor vermoord.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Brandenburg, Jacob (Jaap, Tom), Amsterdam 22-8-1899, Koopman boeken
Woonachtig: Marktweg 161, Den Haag / Hudsonstraat 74, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communistisch spreker. Secretaris C.P.N. district Noord-Holland/Utrecht (1935). Voorzitter C.P.N. afdeling Den Haag (1939). Districtsbestuur C.P.N. (1939). Propagandist Volksdagblad. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Opmerkingen: Bij de bijeenkomst van het partijbestuur op 15 mei 1940 was besloten dat er een reservepartijleiding kwam bestaande uit Jaap Brandenburg, Gerrit van den Bosch en Nico Bergsma voor het geval het eerste gearresteerd zou worden. Toen het eerste partijbestuur in februari 1943 gearresteerd werd, namen Jaap Brandenburg en Gerrit van den Bosch voor een paar maanden de leiding over (Nico Bergsma werd ook in 1943 gearresteerd).
Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Na de terugtrekking van Paul de Groot en de arrestatie begin 1943 van Jan Dieters en Lou Jansen nam het trio Jaap Brandenburg, Jan Postma en Wim Puister de leiding van de illegale CPN over.

Brandenburg-Van der Meijden, Wilhelmina Catharina (Wil), Amsterdam 31-1-1908
Woonachtig: Marktweg 161, Den Haag / Hudsonstraat 74, Amsterdam

Brandenburg
Woonachtig: Trompstraat 23, Den Haag

Brandes, Cornelis Teunis (Bob), Den Haag 20-2-1912
Woonachtig: Bazarlaan 78, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zoon architect Ko Brandes. Penningmeester S.V.V.C. Leider Tempo, Haagse communistische jeugdbeweging (1938).
Opmerkingen: Begin 1943 was hij als communist in beeld van de Haagse politieman Jan Weuring. Hij dook met zijn echtgenote, haar zuster Rebekka, haar broer Jacob en anderen onder in de villa Het Hooge Nest in Naarden. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam.

Brandes-Brilleslijper, Marianne (Janny), Amsterdam 14-10-1916
Woonachtig: Bazarlaan 78, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-7-1944
Gevangenschap in: Marnixstraat, Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen
Opmerkingen: Begin 1943 was zij als communiste in beeld van de Haagse politieman Jan Weuring. Zij dook met haar echtgenoot, haar zuster Rebekka, broer Jacob en anderen onder in de villa Het Hooge Nest in Naarden. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam.

Brandes, Jacobus Johannes (Ko), Den Haag 27-2-1884, Architect
Woonachtig: Hoogewal 15, Den Haag

Brandligt, Wolter, Kampen 14-5-1901, Letterkundige
Woonachtig: P 354, Gorssel
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 30-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was lid van de Persoonsbewijscentrale en maakte deel uit van een (voornamelijk) communistisch groepje rond Gerrit van der Veen. Hij werd gearresteerd in het Noord-Hollandsch koffiehuis (vlak voor Centraal Station); het was de ontmoetingsplek van de mil.

Brandligt-Mossel, Anna Wijbrandina Geertruida, Amsterdam 30-1-1896
Woonachtig: P 354, Gorssel
Opmerkingen: Zij was lid van de Persoonsbewijscentrale.

Brandon, Mozes, Amsterdam 4-7-1921, Machine arbeider
Woonachtig: Oosterschekade 5 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Brands, Johannes Lambertus, Naarden 15-2-1917, Slager
Woonachtig: Evert de Bruinstraat, Naarden
Gearresteerd: 21-6-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Lektüre gelesen’.

Brandsen, Berend (Bertus), Utrecht 28-10-1914, Metaaldraaier

Brandsen, Dirk Jacob, Enschede 19-5-1909, Meubelmaker
Woonachtig: Marco Polostraat 290 III, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten op muren. Hij nam deel aan het gewapend verzet.

Brante, Jan, Amsterdam 5-8-1883, Bankwerker
Woonachtig: Van Woustraat 97 I, Amsterdam
Gearresteerd: 16-9-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haaren
Opmerkingen: Op 1 mei 1941 legde hij op een politiebureau een verklaring af over rood-wit-blauw geschilderde klompen die aan zijn woning hingen en die tot een volksoploop aanleiding gaven. Brante beweerde dat de klompen er al vier jaar hingen en geen uiting van een bepaalde gezindheid waren. Hij werd op 16 september 1941 gearresteerd op last van bureau Nieuwe Doelenstraat (Valsgeldcentrale zijnde Politie Inlichtingendienst).

Brasser, Jan (Witte Ko, Jan van Kerkhof, Willem van Zuilen, Klaas Boon), Uitgeest 2-3-1908, Smelter bij Hoogovens
Woonachtig: Vlietsend 51, Krommenie
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Distributie De Tribune (1934). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Onderscheiding: Bronzen Leeuw.
Opmerkingen: Hij was een broer van Angenis Christina Glijnis-Brasser. Hij verrichtte gewapend verzet in de Zaanstreek, pleegde sabotage en deed vervalsingswerk. Hij trad toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij zat een paar periodes bij Johanna Leeuwerink in Krommenie ondergedoken. Hij huwde na de oorlog met Johanna Leeuwerink.

Brasser, Willem, Beverwijk 14-5-1914, Los arbeider
Woonachtig: Heemskerkerweg 36, Beverwijk
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Op 25-6-1941 kon hij op het nippertje ontkomen aan arrestatie in het kader van de Aktion CPN en dook onder in het huis van de toen wel gearresteerde Franciscus Johannes Adrianus Vaars.
De verzetsman Brasser, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Brautigam, Gerarda (Gerda), Rotterdam 9-3-1913
Woonachtig: Randweg 118, Rotterdam
Opmerkingen: Zij leefde samen met Willen Franciscus van Bodegraven

Braven, Klaas den, Berkenwoude 3-3-1918, IJzerwerker
Woonachtig: 2e Anjelierdwarsstraat 15, Amsterdam
Gearresteerd: 3-5-1942
Gevangenschap in: Amsterdam, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 2-10-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, haalde geld op voor het Solidariteitsfonds en gaf ondersteuning aan onderduikers. Hij werd samen met Gerard Schuurman, toen hij geld voor onderduikers en illegale bladen wegbracht, gearresteerd door de agenten van politie Mollis en Kuiper van het bureau Nieuwe Doelenstraat, waar de Inlichtingendienst was gevestigd.

Braxhoofden, Leendert, Den Haag 8-6-1899, Losarbeider
Woonachtig: Poeldijkschestraat 88, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Indische Liga. Federatief georganiseerd. Synthetische Orde (1937). Hoofdbestuur Verbond tegen Fascisme (1937). Betrokken bij transport Nederlandse vrijwilligers voor regeringsleger Spanje (1937).
Gearresteerd: 11-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich Frank als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Braxhoofden-Kibbel, Gerarda, Den Haag 18-4-1904
Woonachtig: Poeldijkschestraat 88, Den Haag
Gearresteerd: 7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij was de zuster van Johannes Kibbel.

Brederode, Frederik van (Frits), Amsterdam 21-12-1897, Sigarenmaker
Woonachtig: Louise de Colignystraat 7 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had al in 1940 een leiding gevende rol binnen het Solidariteitsfonds binnen Amsterdam.

Brederode, Hendrik van (De Keizer, Henk), Amsterdam 12-8-1896, Magazijnbediende
Woonachtig: Da Costakade 204 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid controlecommissie C.P.N. Partijcongres C.P.N. (1935). Partijbestuur C.P.N. (1936, 1939).

Brederode, Jacobus van, Amsterdam 14-4-1893, Sigarenmaker
Woonachtig: Frans Halsstraat 92 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Verzendt Rundschau aan Duitse emigranten (1937).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Brederode, Johan van (Jan, Jo), Amsterdam 2-7-1903, Bakker
Woonachtig: Solebaystraat 46, Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 4-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Breeman, Andries, Ooltgensplaat 11-7-1892, Handelscorrespondent
Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, Rotterdam

Breeman, Hendrik Adriaan Johannes (Henk), Watergraafsmeer 22-6-1915, Drukker
Woonachtig: Turfpoortstraat 27, Naarden
Gearresteerd: 18-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 18-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij werkte samen met Cornelis van den Berg uit Bussum.

Breeman, Jan Willem, Rotterdam 16-10-1919
Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, Rotterdam
Gearresteerd: 5-5-1943, vrijgekomen 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Breeman, Marinus Jan, Rotterdam 26-8-1918
Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Breeman-Van der Hoek, Baaltje Jannetje, Heenvliet 14-2-1895
Woonachtig: Grondheerendijk 75 C, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Breemen, Petrus Johannes van (Van Es, Piet), Den Bosch 6-12-1899, Bakker
Woonachtig: Herderstraat 17, Zaandam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld, in Vught kreeg hij enkele minuten voor de voltrekking van het vonnis onverwachts te horen dat het vonnis in levenslang werd omgezet.

Breems, Leonardus den, Vlaardingen 23-1-1899, Meubelmaker
Woonachtig: Vaartweg 6, Vlaardingen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Distributie De Tribune (1934).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. In Vught werd als arrestatiereden vermeld: ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Vlaardingse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Meindert Siezen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Breeuwer, Grietje, Koog aan de Zaan 3-11-1917
Woonachtig: Wandelweg 184, Koog aan de Zaan

Breevoort, Dirk Theodorus van, Amsterdam 2-9-1902, Slachter
Woonachtig: Marnixstraat 59, Amsterdam
Gearresteerd: 29-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Verdacht von Mitglied der C.P.N.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Brehm, Friedrich, Amsterdam 13-9-1881, Koopman in koffie en thee
Woonachtig: Mercatorplein 18 II, Amsterdam
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Vught 12-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan. Hij had een Joodse onderduikster in huis.

Bremer, Philip, Amsterdam 29-6-1891, Houder Adviesbureau
Woonachtig: Erasmusstraat 75 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Partijcongres C.P.N. (1935). Uit C.P.N. geroyeerd (1937).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Opmerkingen: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst (Groep X) gearresteerd vanwege het vervalsen van Persoonsbewijzen en de handel daarin.

Breukelaar, Adriaan Hendrik Bernard, Zaandam 25-7-1902
Woonachtig: Zacharias Janssenstraat 34 hs, Zaandam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Oranjehotel

Breuker, Jan, Groningen 26-5-1908, Stoker
Woonachtig: Tuinstraat 172 achter, Zaandam
Gearresteerd: 19-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In 1934 heeft hij een half jaar gevangen gezeten omdat hij had deelgenomen aan een demonstratie door werklozen.

Breur, Krijn Martinus, Dordrecht 25-5-1917, Journalist
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort, Vught, Utrecht
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Leusden 5-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij maakte tijdbommen, vervalste persoonsbewijzen en gaf hulp aan Joden. Hij en zijn echtgenote namen Joodse onderduikers in huis. Hij pleegde bomaanslagen op munitieopslagplaatsen en Wehrmacht-garages. Hij werd voor een heet vuur krom geboeid en afgeranseld. Tijdens verhoren moest zijn echtgenote toekijken hoe hij door de Haagse politie mishandeld werd: er werden hem tanen uit de mond geslagen en werd door klappen op het hoofd aan een oor doof.

Breur-Hibma, Adriana Klazina (Aat), Den Haag 28-12-1913
Woonachtig: Goudsbloemlaan 186, Den Haag
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Kleve, Berlin (Duitsland), Ravensbrück
Opmerkingen: Door haar huwelijk met Krijn Breur was zij stateloos. Zij en haar echtgenoot namen Joodse onderduikers in huis. Zij moest toekijken hoe haar echtgenot zwaar mishandeld werd door de Haagse politie. Zij zat bij Kiek Pierôt in de cel. In Ravensbrück werd ze met vele anderen in een Strafblock geplaatst, wat vrijwel zeker de dood betekende; een arts plukte haar uit de rij en spelde het kampnummer van een al overleden vrouw op.

Briedé, Anne Theodorus (Dorus), Streefkerk 29-12-1899, Montagewerker
Woonachtig: De Jagerstraat 21 A, Rotterdam
Gearresteerd: 15-4-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen
Overleden: Rotterdam 8-12-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Na de oorlog overleden ten gevolge van gevangenschap
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Brijker, Jochum, Leeuwarden 28-6-1913
Gearresteerd: 29-1-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Brik, Elle, Groningen 3-5-1907, Chauffeur
Woonachtig: Atjehstraat 3 A, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Magazijnknecht. Communist.
Gearresteerd: 13-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 2-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Brik-Gooijert, Aafke, Delfzijl 14-10-1911
Woonachtig: Atjehstraat 3 A, Groningen

Bril, Barend (Ben, Bennie), Amsterdam 9-12-1899, Bloemenventer
Woonachtig: Danie Theronstraat 25 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 14-5-1943

Bril-Berlijn, Elisabeth (Betsie), Alkmaar 28-1-1901
Woonachtig: Danie Theronstraat 25 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 14-5-1943

Brilleslijper, Jacob, Amsterdam 7-6-1921
Woonachtig: Nieuwe Achtergracht 14 II, Amsterdam
Gearresteerd: 10-7-1944
Gevangenschap in: Marnixstraat, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1944
Opmerkingen: Hij dook onder bij zijn zuster in de villa Het Hooge Nest in Naarden. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam.

Brilleslijper, Rebekka (Lien, Lin Jaldati), Amsterdam 13-12-1912, Danseres, zangeres
Woonachtig: Bankastraat 131, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-7-1944
Gevangenschap in: Marnixstraat, Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen
Opmerkingen: Zij dook met haar partner Eberhard Rebling en familieleden onder in de villa Het Hooge Nest in Naarden. De villa was een centrum voor verzetsactiviteiten waar ook Frits Reuter regelmatig langs kwam. Zij huwde na de oorlog met Eberhard Rebling en vertrok met hem naar Duitsland.

Brink, Bertha Jeannette ten, Rotterdam 27-4-1925, Leerlingverpleegster
Woonachtig: Nolensstraat 23 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Heemraadsingel Rotterdam, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-12-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Brink, G. van den
Woonachtig: Kennemerlaan 105, IJmuiden

Brink, Marianne Helen van den (Kossen, Keesje Hissink), 30-4-1923
Woonachtig: Blaricum, Blaricum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Johan Clasianus Adrianus (verblijfplaats onbekend). Verspreidt communistische pamfletten. Leeft samen met Johan Conraad Hissink (1939).
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij was een dochter van Cornelia Kossen; zijzelf gebruikte vaak haar moeders naam.

Brink, Napoleon van den (Nap), Amsterdam 27-12-1913, Violist
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 61 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 1943, vrijgekomen 11-1943
Gevangenschap in: Wilhelminagasthuis
Opmerkingen: Hij werd door Jan Bonekamp, Joop Jongh en Janrik van Gilse uit het Wilhelminagasthuis bevrijd, waar hij gewond lag.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Brink, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Brink, R.
Woonachtig: Neptunusstraat 57, Hilversum

Brinkman, Albertus (Bertus), Hilversum 6-1-1924, Brood-en banketbakker
Woonachtig: Neuweg 409, Hilversum
Gearresteerd: 9-2-1943, vrijgelaten 8-3-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Brinkman, Arend, Hilversum 7-3-1898, Bakker
Woonachtig: Neuweg 409, Hilversum
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 3-5-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief voor De Waarheid. Hij had onderduikers in huis. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Schutzh. [Schutzhaft] Judenbegünstigung’.Overleden tijdens transport van Sachsenhausen naar Mauthausen
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Brinkman, Arend (Gerrit), Amsterdam 21-3-1920, Letterzetter
Woonachtig: Landbouwstraat 26, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verzorgde de copy voor De Waarheid.

Brinkman, Jan, De Wijk (Drenthe) 1-8-1893, Mijnwerker
Woonachtig: Breeweeg 25, Waubach (Ubach over Worms)
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 13-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Mitgl. d. CPN zu sein’.

Brinkman, Rob
Woonachtig: Betondorp, Amsterdam

Brinkman, Willem (Bob van den Brink), Amsterdam 18-4-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Landbouwstraat 26, Amsterdam
Opmerkingen: Hij organiseerde de productie van De Waarheid. Hij typte de copy vanuit de kaderkranten over op de zogenoemde ‘moedervellen’ waarmee gestencild werd. Hij stencilde De Waarheid en bracht pakketten daarvan in fietstassen naar adressen van waaruit de verdere verspreiding plaats vond. Begin 1945 bedroeg de oplage voor zijn wijk 850 weekkranten en 950 dagbulletins.

Brinks, Arend Jan, Deventer 10-9-1908, Boekhouder
Woonachtig: Putmanstraat 27, Deventer
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. R.S.A.P. Kandidaat Provinciale Staten voor de R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 11-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Broeckman, Antoine Theodore (Toon), Laren 18-7-1911, Radio-technicus
Woonachtig: Matthijssenhoutweg 1 B, Blaricum
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 29-6-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij haalde onderdelen voor zendapparatuur uit Frankrijk en smokkelde die Nederland binnen. Hij pleegde sabotage aan de spoorlijn Bussum-Amersfoort. Hij deed in uniform van de Sicherheitspolizei huiszoekingen bij pro-Duitse personen om zo levensmiddelen, kleding, geld en persoonsbewijzen te stelen.

Broeckman-Hagen, Jannetje, Laren 14-8-1911
Woonachtig: Matthijssenhoutweg 1 B, Blaricum

Broek, Jan Mattheus van den, Rotterdam 5-1-1910, Matroos
Woonachtig: Putschelaan 59 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Natzweiler stond als arrestatiereden vermeld ‘Mitglied illegal. Organ.

Broek, Johannes Cornelis Jacobus (Han), Amsterdam 15-12-1910, Expeditieknecht
Woonachtig: Korte Koestraat 3 I, Amsterdam

Broek, Johannes Franziskus van den, Hilden (Duitsland) 9-8-1909, Huisschilder
Woonachtig: Hoofdweg 301 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid.

Broek-Borman, Anna Elisabeth van den, Amsterdam 13-3-1911
Woonachtig: Hoofdweg 301 III, Amsterdam
Gearresteerd: 4-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Dachau
Opmerkingen: Zij nam een exemplaar van iedere kaderkrant van De Waarheid (krant die als hoofdtekst gold voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde editie van De Waarheid) in ontvangst, die ze doorgaf aan de persoon, die in de Soendastraat 18 III woonde, die het vervolgens op een geheim adres archiveerde.

Broekhoff, Bernard (Bertus), Deventer 7-3-1915
Woonachtig: Goldenbeltstraat 33, Deventer
Gearresteerd: <1-1943
Gevangenschap in: Vught

Broekhoven, Cornelis Antonius van den, Rotterdam 29-12-1903, IJzerwerker
Woonachtig: Beukelaarstraat 82, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 29-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Broeren, Jan
Woonachtig: Van Hogendorpstraat 227 of 231, Amsterdam

Broers, Johannes Leonardus, Den Haag 11-8-1902, Belastingadviseur
Woonachtig: Balistraat 89, Den Haag
Gearresteerd: 21-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Broers, Martinus Wilhelmus Joannes (Martin), Tilburg 17-7-1914, Textielarbeider
Woonachtig: Pelikaanstraat 9, Tilburg
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 12-9-1941
Gevangenschap in: Wolvenhoek ‘s-Hertogenbosch, Arnhem, Oranjehotel, ‘s-Hertogenbosch, Oranjehotel, Arnhem, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Duitsland 24-4-1945
Opmerkingen: Hij werkte mee aan de productie en verspreiding van het communistische illegale blad Vrede-Vrijheid. Hij werd in Amsterdam gearresteerd.

Bromberg, Nettie, Amsterdam 20-7-1920, Architecte, lithografe
Woonachtig: Botticellistraat 5, Amsterdam
Opmerkingen: Zij had een relatie met Johan Melchior Bool. Zij was koerierster.

Bromet, Abraham (Spoor), Amsterdam 21-2-1906, Toneelschrijver,
Woonachtig: Meerhuizenstraat 7 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Scribent De Tribune (1934). Districtbestuur C.P.N. (1935). Bestuur C.P.O. (na 1935). [CPO = Communistische Partij Oppositie}
Gearresteerd: 15-7-42
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Bromet, Elias, Amsterdam 2-5-1909, Banketbakker
Woonachtig: St. Anthoniebreestraat 70, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 26-8-1941
Gevangenschap in: Amsterdam, Amersfoort, Buchenwald, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-1-1943
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied C.P.N.’.

Bromet, Emanuel Hijman, Amsterdam 20-2-1908, Behanger
Woonachtig: Dusartstraat 35, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: R.V.O. (1935). C.P.N.-partijbureau (1935).
Gearresteerd: 3-10-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij was te werk gesteld in het werkkamp Molengoot.

Bronk, Jakobus Gijsbertus, Zoelen 2-1-1888, Trambestuurder
Woonachtig: Livornostraat 19 II, Amsterdam
Gearresteerd: <1-1943, vrijgekomen 21-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Amsterdam 10-2-1946
Opmerkingen: Overleden aan de gevolgen van de mishandelingen tijdens de gevangenschap.

Bronk, Jan Dirk Jurriën, Utrecht 5-6-1887, Grondwerker
Woonachtig: Adriaan van Bergenstraat 123, Utrecht
Gearresteerd: 7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 4-1-1943
Opmerkingen: Bij vluchtpoging met buikschot doodgeschoten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bronkhorst, Johannes Philippus (Jan), Den Haag 5-3-1883, Tuinman
Woonachtig: Schoolmeesterstraat 4, Den Haag
Gearresteerd: 9-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. De in opdracht van de Haagse Politie Inlichtingendienst al in 1923 als infiltrant de CPN binnengedrongen Johannes van Soolingen was al in juni 1940 in opdracht van burgemeester De Monchy en de Inlichtingendienst opnieuw de CPN binnengedrongen en drong na zijn acties in 1940 en mei 1942 in september 1942 voor de vierde keer de CPN binnen. Van Soolingen wist op basis van zijn langdurige vooroorlogse partijlidmaatschap het vertrouwen van Bronkhorst te winnen. Bronkhorst bezorgde De Waarheid bij Van Soolingen thuis. Er werd bij Bronkhorst en Van Soolingen thuis vergaderd, waarbij ook Willem Arend Herder aanwezig was. Via Bronkhorst kwam Van Soolingen in contact met Jacob Boekman. In december 1942 speelde Van Soolingen Boekman in handen van de Inlichtingendienst, die hem aan de Sicherheitsdienst uitleverde. In februari 1943 werden Bronkhorst en Herder door de onder anderen Ernst Knorr en Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Veefkind en Berend Jan Eysink van de Documentatiedienst gearresteerd terwijl Van Soolingen op een afstandje stond toe te kijken. Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens, waarbij de zeer lange keten Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkampmp en Dominicus Middendorp.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Bronkhorst, Johannes Philippus (Harry), Den Haag 2-8-1911, Expeditieknecht
Woonachtig: Smitsstraat 146, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinman. Communist.
Gearresteerd: 18-7-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Buchenwald
Opmerkingen: Hij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Bronkhorst, Lehman, Nijmegen 29-11-1900, Reiziger / dichter, amateurschilder
Woonachtig: Ampèrestraat 196, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reiziger. Communist. W.S.C. Den Haag. Spreker op openluchtmeeting C.P.H. Den Haag en voor I.R.H./I.A.H. (1932). Districtsbestuur N.R.H. (1938). Trotskist?
Gearresteerd: 9-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Ziegenhain
Opmerkingen: Hij woonde samen met Catharina Pigge. Hij liet Samson Polak bij zich onderduiken. Hij is na de oorlog gehuwd met Catharina Pigge.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bronkhorst, Petronella Gerdina van (Petertje), Baarn 27-8-1914, Onderwijzeres
Woonachtig: Frans van Mierisstraat 116 II / Kromme Waal 31, Amsterdam
Opmerkingen: Zij huwde in augustus in Tiel 1944 Hendrik Sibbelee

Bronkhorst, Petrus Franciscus, Den Haag 19-1-1915
Woonachtig: Schapenlaan 74, Den Haag
Gearresteerd: 12-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bronkhorst, Pieter van, Alkmaar 8-4-1909, Tuindersknecht
Woonachtig: Alkmaar
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuindersknecht. Voorzitter afdeling C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad en Provinciale Staten voor C.P.N. (1939).

Bronkhorst, W.
Woonachtig: Klarendalscheweg 293, Arnhem

Bronshoff, Theodorus, Amsterdam 20-7-1913, Metselaar
Woonachtig: Bloemstraat 46 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lompensorteerder. Communist. Inbreker en heler.
Gearresteerd: 16-11-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Salzgitter-Watenstedt, Wöbbelin
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Broomans, Jacques (Jaak), Den Haag 14-5-1905, Schilder
Woonachtig: De la Reijweg 12, Den Haag
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: België uitgezet juni 1929.
Gearresteerd: 24/28-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Brouwenstijn, Eduard Franciscus Johannes, Amsterdam 13-6-1887, Huisschilder
Woonachtig: Westerstraat 158 I, Amsterdam

Brouwenstijn, Jan, Amsterdam 1-12-1917, Schilder
Woonachtig: Westerstraat 158 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 7-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Brouwer, Dirk Jan, Zutphen 21-8-1899
Woonachtig: Zutphen

Brouwer, Jan, Haarlemmermeer 10-10-1892, Metselaar
Woonachtig: Bantamstraat 42, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Penningmeester I.R.H. Noord-Holland-Utrecht (1934). Lid Generale Raad I.R.H. Haarlem (1934).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Dachau, Buchenwald
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Brouwer, Jan Cornelis, Amsterdam 9-1-1915
Woonachtig: Weesperpoortstraat (Wibautstraat) 89, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling V.V.S.U. (1934).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Brouwer, Johannes (Johan), Delfshaven 31-5-1898, Hispanist
Was tijdens de burgeroorlog als journalist in Spanje.
Gearresteerd: 2-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-7-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij is belangrijk geweest met betrekking tot de berichtgeving en de geschiedschrijving van de Spaanse burgeroorlog. Hij was betrokken bij de aanslag op het Amsterdams bevolkingsregister.

Brouwer, Theodoor, Hengelo 8-10-1910, Kapper
Woonachtig: Kantplein 4, Kirchrath (Kerkrade)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris-penningmeester afdeling I.R.H. (1935-1938). 2e Penningmeester Kerkraads Belang. Secretaris afdeling C.P.H. Bestuur C.J.B. Voor Duitsland gevaarlijk (politiek en spionage). In strafgevangenis Breda (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Stutthof
Overleden: Danzig 23-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Kerkrade aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus Habets was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Brouwer, Wijnand Cornelis, De Bilt 27-11-1897, Machinist NS
Woonachtig: Van Egmondkade 63, Zuilen
Gearresteerd: 11-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 31-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd in Utrecht door de Rotterdamse Sicherheitsdienst gearresteerd toen hij een ontmoeting met Pieter Wapperom zou hebben. Wapperom was echter die dag al bij het station in Utrecht gearresteerd waar hij een ontmoeting met Nico Bergsma zou hebben en had de tijd en plek van de ontmoeting met Brouwer in zijn agenda staan.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg en werkte met springstoffen. Er werden vergaderingen in zijn woning gehouden. Er werd vanuit zijn woning radiocontact met Londen onderhouden. Hij had een onderduiker in huis. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Brouwers, Johannes, Rotterdam 20-11-1905, Drukker
Woonachtig: Putschebocht 60 C, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Drukker. Sectiebestuur C.P.N. (Brochurehandel) (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Brugge, Hein Egbert ter, Almelo 15-7-1884, Melkventer
Woonachtig: Rohofstraat 69 D, Almelo
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1939).
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 17-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Brugge, Reynerus Johannes, Purmerend 30-9-1915, Student
Woonachtig: Suykerhofje 5, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij had een relatie met Willemina van Stokkum, met wie hij na de oorlog hij huwde.

Bruggen, Jan van, Kampen 13-10-1889, Sigarenmaker
Woonachtig: Burgemeester van Loghemstraat 21, Deventer
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. R.S.A.P. Voorzitter Federatie Sigarenmakers. Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-1-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bruggen, Jan van, Wijhe 31-7-1923, Kapper
Woonachtig: Burgemeester van Loghemstraat 21, Deventer
Gearresteerd: 23-2-1945
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Bruggen, Louise van, Amsterdam 7-6-1920, Danseres
Woonachtig: Stationsweg 4, Den Haag
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij huwde na de oorlog met Rhijnvis Feith.

Bruggert, Gerhard Hendrik, Lonneker 5-9-1910, Textielmeester
Woonachtig: Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Correspondent C.A.O.C. (1932). Hoofdbestuur V.V.S.U. (1935). Was in Rusland.
Gearresteerd: 5-9-1942, vrijgekomen 8-9-1942
Gevangenschap in: Groningen
Opmerkingen: Na zijn arrestatie beloofde hij mensen te verraden en werd hij vrijgelaten; hij verraadde onder anderen Bernard Herman Busschers. Hij werd na de oorlog tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Bruggert-Wissink, Johanna Hermina, Usselo 23-4-1907
Woonachtig: Enschede
Gearresteerd: 5-9-1942, vrijgekomen 8-9-1942

Brugman, Gradus Johannes Franciscus, Bergh 4-3-1919

Brugman, H.
Woonachtig: Isendoornstraat, Zutphen

Brugman, Jacobus, Leiden 9-9-1896, Melkbezorger
Woonachtig: Konterstraat 24, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum 21-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Hij is overleden door explosie van blindganger.

Brugman, Reinirus Johannes, Arnhem 29-1-1885, Broodbakker
Woonachtig: Schutterbergweg 136, Arnhem
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arnhem. Vertegenwoordiger C.P.H. in Provinciale Staten van Gelderland. Raadslid Arnhem. In 1929 gearresteerd wegens propaganda onder soldaten.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Bruijelle, Henricus Franciscus Maria, Tilburg 31-1-1896
Woonachtig: Tuinstraat 54, Tilburg
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgekomen 6-5-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Bruijelle, Joseph Maria Johannes Antonius (Joep), Tilburg 5-1-1906, Mecanicien
Woonachtig: Jan Pieterszoon Coenstraat 20, Tilburg
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 12-12-1941
Gevangenschap in: Wolvenhoek ‘s-Hertogenbosch, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Vught, Dachau, Natzweiler, Kotten, Leonberg, Mauthausen, Landsberg
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Landsberg 31-3-1945
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werkte mee aan de productie en verspreiding van het communistische illegale blad Vrede-Vrijheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied einer verb. [verboten] Organisation’. In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Rood spanier. Grund der Sch.h. Schutzhaft] : Illeg.Betät.’.

Bruijn, Adriaan, Vrijhoeve-Capelle 18-2-1889
Gearresteerd: 14-8-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruijn, Arend Hendrik de, Rotterdam 2-9-1906, Steendrukker
Woonachtig: Teilingerstraat 12 A, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Bruijn, Cornelis de (Cor), Den Haag 19-12-1908, Varensgezel, zeevisser
Woonachtig: Laakkade 159, Den Haag
Gearresteerd: 24-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ziegenhain
Opmerkingen: Hij werd in Ede gearresteerd.

Bruijn, Dirk de, Amsterdam 30-6-1914, Verkoper
Woonachtig: Pijperstraat 26 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 4-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Mauthausen 10-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in. Hij werd in bureau Haagsche Veer opgesloten ten behoeve van Kors van der Wilt van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst.

Bruijn, Evert Johannes de, Rotterdam 28-12-1921
Woonachtig: Rubroekstraat 30, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruijn, Johannes Josephus Coenradus de, Den Haag 15-3-1906, Timmerman
Woonachtig: Wingerdstraat 20, Den Haag
Gearresteerd: 11-6-1942, vrijgekomen 29-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was een neef van de communistenjager Johannes Hubertus Veefkind senior van de Haagse Politie Inlichtingendienst en zijn echtgenote een oomzegster van de communistenleider Louis de Visser. Hij werd gearresteerd door het duo Johannes Hubertus senior (Inlichtingendienst) en junior.

Bruijn-de Visser, Cornelia Apollonia, Den Haag 2-1-1909
Woonachtig: Wingerdstraat 20, Den Haag
Gearresteerd: 11-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Zij werd in het Oranjehotel mishandeld door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Opmerkingen: Zij was een oomzegster van de communistenleider Louis de Visser en haar echtgenoot een neef van de communistenjager Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Zij werd gearresteerd door het duo Johannes Hubertus senior (Inlichtingendienst) en junior. Veefkind senior sloeg haar.

Bruijn, Leonardus de, Rotterdam 2-1-1891, Lasser
Woonachtig: Rubroekstraat 30, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Mauthausen, Gusen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Kdo. Gusen 19-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Bruijns, Johannes (De Keizer), Beverwijk 21-11-1881, Tuinder
Woonachtig: Populierenlaan 95, Beverwijk
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinder. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1931). Voorzitter afdeling C.P.N. (1932). Geroyeerd uit C.P.N. (1935).
Gearresteerd: <6-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 16-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: Illeg. [Illegale] Betät. [Betätigung]’.

Bruin, Christiaan Jozef de, Rotterdam 28-7-1923
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Duisburg
Opmerkingen: Hij werd in Duisburg te werk geteld.

Bruin, Franciscus Johannes de, Kethel 10-5-1899, Gistwerker
Woonachtig: Borneostraat 103, Delft
Gearresteerd: 8-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruin, Gerard du, Amsterdam 4-8-1912, Chemicus
Woonachtig: De Wittenkade 45 III A, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Propagandist C.P.N. (1934). In Spanje tijdens burgeroorlog.
Gearresteerd: 1-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 11-6-1942 Vergast met koolmonoxide.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verrichtte illegaal werk voor de CPN.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bruin, Jan Gerrit (Kleine Jantje), Zaandam 30-10-1923
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bruin, Johannes Adrianus de, Rotterdam 15-11-1898, Havenarbeider
Woonachtig: Watergeusstraat 116, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Communist. Bestuur afdeling C.P.H. Spreker.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Lublin-Majdanek
Overleden: Lublin-Majdanek 30-1-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Bruin, Machiel Paulus de, Haarlem 14-12-1898, Magazijnbediende
Woonachtig: Berfloweg 148, Hengelo
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Drukker. Communist. Voorzitter afdeling de Zaaier. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Lid gemeenteraad 1931. Kandidaat C.P.N. voor Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Arnhem, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hengelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacobus van der Dussen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Bruin, Marinus de, Zaandam 5-9-1913

Bruin-Eijdenberg, Jansje de, Zaandam 9-4-1914

Bruin, Martinus Frederik de, Hilversum 26-12-1891, Metselaar
Woonachtig: Laanstraat 26, Hilversum
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 23-1-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Buchenwald 15-4-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde pamfletten. Verzamelde gelden voor het Solidariteitsfonds. Er werden vergadering in zijn woning gehouden. Hij hielp mensen aan een onderduikadres. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Propaganda f. d. C.P.N.’ Hij had een schrijfverbod in Buchenwald.

Bruin, Piet de, 1912
Woonachtig: Koepoortstraat 3, Delft
Gearresteerd: 14-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruin, Sjuk de, Zwaagwesteinde 15-2-1915, Koopman
Woonachtig: Leeuwarden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 3-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Bruin, Willem Gerard Huibrecht de, Rotterdam 24-5-1908, Metselaar
Woonachtig: Wolphaertsbocht 145 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Politiek secretaris sectie C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 2-3-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bruin, de
Woonachtig: Obrechtstraat 181, Den Haag
Gearresteerd: 29-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bruining, Gerardus Stephanus, Bandjarmasin (Nederlandsch Oost Indië) 6-9-1901, Radiotechnicus
Woonachtig: Sophiastraat 33, Haarlem
Gearresteerd: <2-1943, vrijgekomen 15-5-1943
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Radiotechnicus. Geronseld voor Internationale Brigade Spanje. Zou niet verder dan Valencia zijn gekomen. Keert in 1937 terug.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bruins, Marten, Beerta 29-4-1899
Woonachtig: Drieborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 1-7-1942
Gevangenschap in: Groningen

Bruins, Menso, Drieborg 4-5-1914
Woonachtig: L. Stekstraat 6, Drieborg
Gearresteerd: 1-6-1942, vrijgekomen 10-1-1943
Gevangenschap in: Groningen

Bruintjes, Frederik, Nieuwe Pekela 20-4-1878, Grondwerker
Woonachtig: A 158, Nieuwe Pekela

Bruintjes, Geert, Nieuwe Pekela 29-4-1907, Transportarbeider
Woonachtig: Tichelwerkswijk 6, Oude Pekela
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Gearresteerd: 9-9-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 15-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit für CPN’.

Bruls, Mattheus Hendricus, Delft 18-2-1913, Machinebankwerker
Woonachtig: Colignystraat 11, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Delft 1-12-1958
Opmerkingen: Overleden aan gevolgen van gevangenschap
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Bruning, Marten, Lemsterland 2-6-1910, Autogeenlasser
Woonachtig: Velsen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Brussee, Leendert, Capelle aan den IJssel 19-1-1904, Metaaldraaier
Woonachtig: Vlaardingerdijk 189 B, Schiedam
Gearresteerd: 17-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het maken van ‘communistische propaganda’.

Büchner, Antonie (Toon), Aalsmeer 12-3-1911, Chauffeur
Woonachtig: Alidastraat 146 (was Wilhelminastraat 146), Den Haag
Gearresteerd: 25-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Buchenwald, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij verspreidde vanaf het begin van de bezetting illegale lectuur. Hij werd door de vooroorlogse Haagse politieman, lid van de Documentatiedienst, Jilis van der Weerd gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Budding, Anton (Tonny), Amsterdam 7-8-1923, Administrateur
Woonachtig: Niersstraat 52 III, Amsterdam
Gearresteerd: 1-7-1942
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Vught, Buchenwald, Dachau, Allach
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was een broer van Jan Budding. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. In Allach werd hij te werk gesteld bij BMW Bunkerhalle.

Budding, Jan, Amsterdam 1-1-1922, graficus, kunstschilder
Woonachtig: Niersstraat 52 III, Amsterdam
Gearresteerd: 1-7-1942
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij was een broer van Anton Budding. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.

Buding, Harmen, Harlingen 20-4-1905, Stoker
Woonachtig: Velsen
Gearresteerd: 22-1-1943, vrijgekomen 1943
Gevangenschap in: Weteringschans

Buehrmann, Cornelis, Enschede 23-4-1923

Bueno de Mesquita, Arnold (Nol), Amsterdam 23-2-1908, Binnenhuisarchitect
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 123, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Bueno de Mesquita-Kolthoff, Tertia, Amsterdam 5-1-1913, Verpleegster
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 123, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Buijs, Jan Willem, Wormerveer 10-11-1900, PTT Ambtenaar
Woonachtig: Soembastraat 72, Den Helder
Gearresteerd: 10-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 2-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij bracht geld uit het Solidariteitsfond naar achtergebleven familieleden van onderduikers, gearresteerden en gesneuvelden.

Buijs, Maurice Jonathan, Amsterdam 1-1-1918
Woonachtig: Weesperzijde 130 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Buijs, Ton
Woonachtig: Alberdingk Thijmstraat, Schiedam

Buijsen, Willem van, Delft 12-5-1912, Metaaldraaier
Woonachtig: Raamstraat 103, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Buijtekant, David, Amsterdam 24-10-1904, Plakker
Woonachtig: Valkenburgerstraat 77 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Buijzer, Balt Dirk de, Den Haag 22-8-1885, Timmerman
Woonachtig: Westerbaenstraat 81, Den Haag
Gearresteerd: 4-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 28-3-1945
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er ist für die illeg. CPN als Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Lektüre der CPN gelesen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Buis
Woonachtig: Werninkhofstraat, Hengelo

Buising, Johannes Gerardus, Amsterdam 16-9-1889, Tramconducteur
Woonachtig: Ruijsdaelstraat 70, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Conducteur gemeentetram. 2e Penningmeester afdeling Federatie Personeel in Openbare Dienst (1932).

Buitenkant, Israel, Amsterdam 15-12-1892, Diamantbewerker
Woonachtig: Vechtstraat 11 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 17-4-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 4-1945

Buitenkant, Salomon, Amsterdam 24-8-1894, Diamantslijper
Woonachtig: Lutmastraat 198 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-9-1942
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Midden Europa 10-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Buitenveld, Sietske, Roordahuizum 30-3-1917, Verpleegster
Woonachtig: Leiden
Opmerkingen: In haar woning waren wapens verborgen. Zij was betrokken bij het gewapend verzet. Zij hielp Joden onderduiken. Zij huwde na de oorlog Cornelis Johannes Piena.

Buld, Arnoldus, Almelo 31-1-1904, Manufacturier
Woonachtig: Rohofstraat 64, Almelo
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: transport Neuengamme-Dachau 1-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Bult, Jan, Egmond-Binnen 9-5-1900, Bloemkweker
Woonachtig: Pagelaan 8, Limmen

Bult-Vennik, Trijntje, Heiloo 14-12-1906
Woonachtig: Pagelaan 8, Limmen

Bulte, Andries Johannes Pieter, Rotterdam 6-5-1918
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bulthuis, Jan, Oudeschip 1-12-1908
Woonachtig: D 55, Oudeschip

Bultje, Klaas, Groningen 30-5-1895, Schipper
Woonachtig: De Wittenkade 65 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij had zich bij de gijzelactie niet gemeld, omdat hij in Duitsland bij het Reichsschleppbetrieb te werk was gesteld.

Buningh, George Friederich, Den Haag 26-8-1866, Kantoorbediende
Woonachtig: Rembrandtstraat 60, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Bunjes, Caroline Dorothea Philippina (Lini), Utrecht 13-2-1918
Woonachtig: Friesland
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Zij wist pas in 1941 vanuit Spanje in Nederland terug te keren; zij dook onder in Friesland.

Bunschoten, Pieter, Krommenie 22-5-1913, Bankwerker
Woonachtig: Noorder Vaartdijk 5 A, Krommenie
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bunschoten-Sjollema, Jannetje, Zaandam 23-3-1913
Woonachtig: Noorder Vaartdijk 5 A, Krommenie
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bunschoten, Willem, Huizen 21-1-1907, Schilder
Woonachtig: Rigelstraat 23, Hilversum
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Bunschoten-Koridon, Jansje, Amsterdam 4-2-1912
Woonachtig: Rigelstraat 23, Hilversum
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Bunt, Adrianus van de, Muiden 27-2-1894, Kantoorbediende
Woonachtig: Haarlemmerstraat 67 III, Amsterdam
Gearresteerd: <29-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Allach, Markirch, Dachau
Overleden: Dachau 27-2-1945
Opmerkingen: In Vught werd als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’.

Bunt, Gerardus van den, Haarlem 1-3-1891, Houder wasinrichting
Woonachtig: Weimarstraat 101, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schoenmaker. V.R.O. (1936). R.S.A.P. Richtte afdeling F.A.N. Haarlem op. Bestuur F.A.N.
Gearresteerd: 23-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Lublin-Majdanek
Overleden: Majdanek 8-3-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verteilung illegaler Lektüre’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Bunt, Johannes Jacobus van den, Haarlem 3-10-1880, Letterkundige
Woonachtig: Marconistraat 13A, Den Haag
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sociaal anarchist. Behoort tot Loge van Veertien.
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Buren, Duifje van, Rotterdam 5-6-1929
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Buren, Mozes van, Wal-Tiel 29-1-1900, Fabrikant
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Buren-De Casseres, Rebecca van, Amsterdam 23-4-1896
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 5-11-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Buren, Simon van, Rotterdam 13-7-1925
Woonachtig: Hoyledesingel 24, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden-Europa 30-6-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Buren, van
Woonachtig: 3e Oosterparkstraat, Amsterdam

Burg, Hendricus Adrianus van den, Delft 20-12-1922, Groentehandelaar
Woonachtig: Westerstraat 90, Delft
Gearresteerd: <1-9-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Lübeck 29-6-1945
Opmerkingen: Na bevrijding overleden aan gevolgen gevangenschap

Burg, Job Jan van der, Leeuwarden 1-3-1902, Opperman
Woonachtig: Starterstraat 21, Leeuwarden
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Dienstweigeraar. Oktober 1922 veroordeeld tot 10 maanden.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Burg, Jurre Hermanus van der, Leeuwarden 31-5-1904, Metselaar
Woonachtig: 2e Vegelindwarsstraat 23, Leeuwarden
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Anarchist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Dienstweigeraar. Ingesloten april 1924. Bestuurslid afdeling V.J.V. (1926).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Burg, Leendert Jacobus van den, Delft 14-6-1889, Kopersorteerder
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gehuwd met E.A. Beck. Kopersorteerder. C.P.N.

Burg-Beck, Elisabeth Alberdina van den, Delft 15-10-1890
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van L.J. Secretaresse I.R.H. afdeling Delft (1929).
Opmerkingen: Partner van Leendert Jacobus Burg

Burg, Leendert Johannes van den, Maassluis 26-4-1921
Woonachtig: Noorddijk 6, Maassluis
Gearresteerd: 29-4-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Natzweiler, Markirch
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught werd op de Häftlingskarte als arrestatiereden vermeld ‘Grund der Sch.h. [Schutzhaft]: CPN’. Op een vragenformulier stond vermeld ‘Kontaktversuch mit illegaler Organisation’.

Burg, Willem Jacob van der, Utrecht 23-6-1916, Chemicus
Woonachtig: Walplein 7, Oss
Gearresteerd: 5-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbindung met Mitglieden der CPN’.

Burgemeester, Hendricus Johannes, Amsterdam 30-11-1881, Sigarenmaker
Woonachtig: Campanulastraat 18, Amsterdam
Gearresteerd: 17-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 13-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verleende hulp aan de gezinnen van onderduikers.

Burger, Bastiaan den, Nieuwpoort 10-5-1892, Stuwadoor
Woonachtig: Schiedamscheweg 250 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1-1943, vrijgekomen 26-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Burger, Dirk Daniel, Amsterdam 11-10-1903, Bankwerker-hand
Woonachtig: Anna van Burenstraat 21 hs, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 16-11-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Burger, Hendrikus den, Rotterdam 11-1-1922, Expeditieknecht
Woonachtig: Schiedamscheweg 250 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Allach, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Neuengamme 24-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Burgh, Martinus Anton van der, Schiedam 20-6-1887, Schilder
Woonachtig: Maasstraat 26, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Functionaris C.P.H. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 31-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Burgh-Loman, Anna Margaretha Maria van der, Amsterdam 4-6-1894
Woonachtig: Maasstraat 26, Haarlem
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Weteringschans, Duitse tuchthuizen, Ravensbrück, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Burgh, Willem van der, Strijen 4-1-1919, Politieman (wachtmeester)
Woonachtig: Vancouverstraat 22 III, Amsterdam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Vught 23-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd verraden door Johanna Francisca de Munck-Siffels. Hij werd door de Sicherheitsdienst en uur na middernacht gearresteerd.

Buring, Anna Maria Wilhelmina, Amsterdam 10-1-1916
Woonachtig: Joos Banckersweg 26 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Buring, Martin Gerardus Nicolaas (Martien), Amsterdam 18-6-1907, Chauffeur
Woonachtig: Baffinstraat 3 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Burlage, Cornelis, Amsterdam 4-11-1885, Broodbakker
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 259 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Links revolutionair. Voorzitter Nederlandse Federatie Arbeiders Voedingsmiddelen, onderafdeling Bakkers, afdeling Amsterdam. Secretaris Bakkerijassociatie.

Burlage, Johannes Reinardus, Amsterdam 8-11-1911, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Weteringschans 177 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 4-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Opmerkingen: In Vught staat op de Häftlingskarte als arrestatiereden vermeld ‘Grund de Sch.h. [Schutzhaft]: Judendiebstahl’ en op een vragenformulier stond ‘Diebstahl in Judenhaus’.

Busch, Elbertus Frederikus, Apeldoorn 11-5-1903, Mijnwerker
Woonachtig: Paadweg 1, Hoensbroek
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinist. Communist. Er wordt bij hem thuis vergaderd.
Gearresteerd: eerste arrestatie 5-2-1941, vrijgekomen 14-6-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Wolvenhoek ‘s-Hertogenbosch, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 25-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Hoensbroekse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Julien Martin was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Busch, Philip, Amsterdam 21-10-1919, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Mataramstraat 1 II, Amsterdam
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Kommunistische Propaganda’.

Buschgens, Joseph Marinus Aloysius, Diemen 21-6-1899, Bedrijfsleider
Woonachtig: Linnaeusstraat 116, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Oud-bestuurslid R.S.A.P. afdeling Den Haag. Bestuur Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van Werkers in de Metaalindustrie. Ontkent dienst genomen te hebben in Spaanse regeringsleger (1937). Ronselt voor Spanje. Zou leider ronselarij van Nederlanders voor Internationale K741.
Gearresteerd: >5-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij kon niet in september 1942 gearresteerd worden, omdat hij bij de Mauserwerke in Oberndorf te werk was gesteld. Vermoedelijk is hij na terugkeer korte tijd gearresteerd geweest.

Busscher, Hendricus Florus (Henk), Amsterdam 14-4-1923, Lampenkappenmaker
Woonachtig: Van Halstraat 92 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Borna
Overleden: Borna 10-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Busschers, Bernard Herman, Enschede 27-2-1885, Verfmeester
Woonachtig: Hengelo
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap in: Hengelo
Overleden: Hengelo 10-5-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd door Gerhard Hendrik Bruggert aan de SD verraden.

Busschers-Louwen, Ernestine Caroline Christine Amalia, Zuid Eschmarke 21-9-1881
Woonachtig: Hengelo
Gearresteerd: 30-11-1942
Gevangenschap in: Hengelo

Buter, Jan, Hoogezand 5-9-1902, Stationsassistent NS
Woonachtig: Assendorperlure 33, Zwolle
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stationsassistent N.S. Communist. Oud-landelijk bestuur C.P.N. en V.V.S.U.
Gearresteerd: 3-5-1943, 12-6-43
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Buur, Gerard de, Hoogezand 5-9-1895, Expediteur
Woonachtig: Groningen
Overleden: Groningen 15-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij sneuvelde bij de bevrijding Groningen

Buuren, Gijsbert Lucas van, Amsterdam 1911, Schilder
Woonachtig: Vondelweg 96, Haarlem

Buuren, Jacobus, Amsterdam 29-9-1915, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Peperstraat 13, Amsterdam
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘Komm. Betät. [Betätigung]’.

Buuren, Klaas van, Den Haag 19-2-1900, Los werkman
Woonachtig: Hugo Verrieststraat 71, Den Haag

Buuren, Teunis van, Rijswijk 3-4-1894, Tramconducteur
Woonachtig: Van Lennepstraat 75 C, Rotterdam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught

Buurke, Zwiert, Noordbroek 1-8-1901, Landarbeider
Woonachtig: B 204, Harpel
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Was in Rusland. Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1935). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 3-11-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, Groß-Rosen, Mittelbau-Dora, Ellrich
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Ellrich (Mittelbau-Dora) 18-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij heeft geld ingezameld. Hij heeft onderduikers aan adressen geholpen en verder bijgestaan. Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. der C.P.N.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Buurman, Willem, Lisse 8-10-1899, Varensgezel
Woonachtig: Goudsbloemstraat 137 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Brengt kopij De Tribune van redactie naar drukkerij. Bestuur C.P.H. sectie Jordaan (1934).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 6-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 17-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.