Verzet door en vervolging Nederlandse communisten: numerieke gegevens

Hier wordt vanaf december 2023 geleidelijk over een periode van een flink aantal maanden wat aanvullende informatie gegeven over numerieke samenhang tussen gegevens.

Van de verzameling namen van personen die een relatie met het communistisch verzet hadden, bijna allemaal communiste maar niet allemaal, heb ik een aantal aspecten getalsmatig gevangen. Hieronder vermeld ik geleidelijk de totalen van een aantal aspecten en de samenhang tussen een aantal aspecten. Omdat het veel arbeid vergt, zal ik deze getalsmatige gegevens niet aanpassen indien in de toekomst nog wat nieuw gegevens worden gevonden of een ten onrechte opgenomen naam verwijder. De onderstaande gegevens zij gebaseerd op wat ik medio november 2023 weet over de 5724 personen.

(Doordat de provider van de website slechts een primitieve editor voor de opmaak beschikbaar stelt, die geen fatsoenlijke tabellen mogelijk maakt, zal ik de gegevens regelgewijs presenteren.)

Totalen per aspect

Totaal aantal personen: 5732
Vrouw: 1120
Van Joodse afkomst: 714
Woonde ooit in het communistisch gemeenschapshuis in Den Haag: 21
Werd tijdens oorlog gearresteerd: 3615
Verbleef in concentratiekamp in Duitsland: 1903
Verbleef in gevangenis of ander soort kamp in Duitsland: 211
Verbleef in kampen Amersfoort, Vught, Haaren of Sint-Michielsgestel: 2154
Verbleef in deportatiekamp Westerbork: 416
Nacht und Nebel-gevangene: 160
Tijdens of na oorlog overleden ten gevolge van verzet of gevangenschap: 1903
Tijdens de Spaanse burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje: 160
Voor of tijdens de oorlog betrokken bij de organisatie Wollweber: 112
Gearresteerd, gezocht of toegevoegd in kader van Aktion CPN: 654
Lid van of gearresteerd in verband met de Nederlandsche Volksmilitie: 370
Waarheid-lezer bij de razzia op het bedrijf Hollandia-Kattenburg: 148
Betrokken bij verzetsgroep CS6: 91
Was ooit voor de oorlog kandidaat voor de Gemeenteraad: 345
Was ooit voor de oorlog kandidaat voor de Provinciale Staten: 96
Was ooit voor de oorlog kandidaat voor de Tweede Kamer: 30
Was ooit voor de oorlog lid van de Gemeenteraad: 110
Was ooit voor de oorlog lid van de Provinciale Staten: 15
Was ooit voor de oorlog lid van de Tweede Kamer: 5
Voor oorlog door Centrale Inlichtingen Dienst geregistreerd als ‘staatsgevaarlijk’: 1345
Na oorlog door Binnenlandse Veiligheidsdienst geregistreerd als ‘staatsgevaarlijk’: 1372
Gearresteerd of gezocht in kader van gijzelactie van september 1942: 257
Ontving ver na oorlog Verzetsherdenkingskruis: 744

Arrestatieacties

(Wordt vervolgd)