Politicide (genocide) op communisten

In voorbereiding.

Hier verschijnt in de loop van 2022 een lijst van mensen uit het communistisch verzet en slachtoffers van de vervolging van communisten uit heel Nederland. Het zijn bijna allemaal (ex-)communisten met een klein aantal mensen met andere politieke opvattingen.


Kenmerkend is dat het hier gaat om een samenwerking tussen de Nederlandse Centrale Inlichtingendienst en de Duitse Sicherheitsdienst. Het betreft een samenwerking die in januari 1935 of eerder begon. Ik heb tot nog toe meer dan 4800 namen gevonden, waarvan er 1700 op een vaak gruwelijke wijze vermoord zijn.