Communistische verzetsmensen uit de regio Den Haag, H-N

Haas, Albert de, Den Haag 7-2-1905, Timmerman
Woonachtig: Van der Vennestraat 121 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Petronella Maria Gerarda de Haas-Hulsenboom
Gearresteerd: 12-8-1941 door Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Vertrieb komm Zeitungen
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Mauthausen/Kdo Melk 27-10-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Allg. Sepsis)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Haas, Andries Johannes de, Den Haag 15-9-1917, Glazenwasser
Woonachtig: Van Ravesteijnstraat 232 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 14-4-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort

Haas-Hulsenboom, Petronella Maria Gerarda de, Den Haag 9-4-1907
Woonachtig: Van der Vennestraat 121 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Albert de Haas

Hadiono Koesoemo Oetoyo, Raden Mas (Haddie), Japara (Nederlands Indië) 22-1-1909, Student rechten
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Hij was gehuwd met Heika Florencia Magdalena Hadiono Koesoemo Oetoyo-Huibrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Stelt belang in C.P.N. en mantelorganisaties. Redacteur Indonesische Stemmen.
Opmerkingen: Zijn roepnaam was Haddie. Hij was lid van de Perhimpoenan Indonesia, een vereniging van Indonesiërs in Nederland, die de onafhankelijkheid van Indonesië nastreefde en werd daarom door de Centrale Inlichtingendienst als staatsgevaarlijk beschouwd. Hij zorgde voor de opmaak en het stencilen van De Waarheid in het huis van Reinier Pet en later bij Samuel Mieloo.

Hadiono Koesoemo Oetoyo-Huibrecht, Raden Ayu Heika Florencia Magdalena, Rotterdam 1-6-1911, Kraamverpleegster
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Zij was gehuwd met Raden Mas Hadiono Koesoemo Oetoyo
Opmerkingen: Zij was koerierster

Hageman, Marinus (Rienus), Den Haag 17-4-1901, Opperman
Woonachtig: Maystraat 44 (Bezuidenhout)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de CPN (1935).
Gearresteerd: 8-9-1942 door Enkelstroth (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, werd vrijgelaten op 3-6-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij stond in 1935 kandidaat voor de Gemeenteraad. Voorzitter van de VVSU in Den Haag. Hij werd Amersfoort geselecteerd om in Soesterberg gefusilleerd te worden, vanwege een door communisten gepleegde spoorweg aanslag bij Deventer. De Duitsers maakten een telfout en hadden er een te veel. Hageman werd er uit gehaald, omdat hij zes kinderen had.

Hak, Cor
Woonachtig: Fahrenheitstraat 201 I (Valkenboskwartier)
Verwantschap: Hij was een zoon van Peter Hak en een broer van Johannes Franciscus Hak

Hak, Johannes Franciscus, Den Haag 28 11 1921
Woonachtig: Fahrenheitstraat 201 I (Valkenboskwartier)
Verwantschap: Hij was een zoon van Peter Hak en een broer van Cor Hak

Hak, Peter, Den Haag 5-4-1899, Magazijnbediende
Woonachtig: Fahrenheitstraat 201 I (Valkenboskwartier)
Verwantschap: Hij was de vader van Cor en Johannes Franciscus Hak

Hakkert, Dirk Martinus, Gorinchem 12-7-1889, Typograaf
Woonachtig: Dirk Langenstraat 23, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1933).
Gearresteerd: 25-6-1941 door Inlichtingendienst omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-3-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Allgemeininfektion, Oberschenkelphlegmone)
Bijzonderheden: Hij stond op de lijst van ‘communistische functionarissen’.

Hal, Abraham van, Leiden 26-7-1908, Los werkman
Woonachtig: President Steynstraat 10 A, Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Franciscus Johannes Marinus van Hal
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Fabrieksarbeider. C.P.N. V.V.S.U. Bezorger Volksdagblad. Betrokken bij ronselen voor Spanje. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Voorzitter afdeling C.P.N. (1940).
Gearresteerd: 23-6-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-11-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Magen- und Darmkatarrh)
Opmerkingen: Om 4.30 uur ‘s-morgens gearresteerd door twee Leidse politiemannen

Hal, Franciscus Johannes Marinus van, Leiden 1-1-1907
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Abraham van Hal
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. I.R.H.

Hal, Leonardus Theodorus van, Den Haag 27-12-1902, Vrachtrijder
Woonachtig: Vierheemskinderenstraat 204 A (Moerwijk)
Verwantschap: Hij was een zwager van Cornelis en Johannes Cornelis Felix.
Opmerkingen: Hij was van plan om dienst te nemen bij de Internationale Brigade in Spanje, maar ging uiteindelijk toch niet.

Ham, Ferdinand Alphons Marie (Ferdi) van der, Voorburg 20-11-1916, Kantoorbediende
Woonachtig: Thorbeckelaan 9 (Zeeheldenkwarier)
Gearresteerd: 1-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Overveen 16-5-1944 door fusillering

Hamzah, Soechoenan, Sibolga (NOI), 28-8-1910
Woonachtig: Buitenrustraat 8, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Liga tegen Imperialisme. Bij congres anti-fascistische studenten (Brussel 1934).
Opmerkingen: Hij was actief lid van de Perhimpoenan Indonesia en van de Liga tegen Imperialisme. Later in zijn leven werd hij hoogleraar aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden.

Haring, Arie Cornelis, Delft 3-4-1893, Los werkman
Woonachtig: Van Saenredamstraat 25, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Harmsen, Martinus, Warnsveld 15-4-1884, Bloemist
Woonachtig: Reitzstraat 209 (Transvaalkwartier)
Gearresteerd
Gevangenschap in: Weteringschans

Harst, Arie Hendrik van der, Den Haag 4-5-1916, Broodbezorger
Woonachtig: Heemraadstraat 82 (Scheveningen)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten, tweede keer gearresteerd 1-6-1942 door Fischer
Gevangenschap in: Oranjehotel, Neuengamme
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Harst, Mathijs Hendrik van der, Den Haag 24-2-1870, Timmerman
Woonachtig: Meloenstraat 66 (Vruchtenbuurt)
Gearresteerd: 18/24-10-1942 door Otto Lange (Sicherheitsdienst), drie weken later vrijgelaten, tweede keer gearresteerd 12-2-1945 in zijn nieuwe woonplaats Apeldoorn
Gevangenschap in: na eerste arrestatie Oranjehotel en na tweede arrestatie Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn, De Kruisberg in Doetinchem, Arnhem
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 door represaillefusillering
Bijzonderheden: Hij verspreidde De Waarheid en Engelse radioberichten

Gevangenisfoto uit het Oranjehotel, blijkbaar was hij niet geknipt door zijn vriend en gevangeniskapper Jan Montfoort.

Harthoorn, Willem Lodewijk (Wim, Bart), ‘s-Heer Arendskerke 13-2-1913, Kelner
Woonachtig: Oranjeplein 49 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Petronella Harthoorn-Kok
Gearresteerd: 12-8-1941 door Poos, Slagter (Inlichtingendienst) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er war Leiter einer Fünfergruppe der Illeg CPN und hat Hetzschriften vertrieben. Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: War früher Mitglied der CPN
Nacht-und-Nebel-gevangene
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij had de leiding over een cel, maar er vergaderden 6 verzetscellen bij hem thuis, waarbij de cel van Chris van Spronsen waarin Van Soolingen door de Inlichtingendienst was geïnfiltreerd. Verder werkte hij in het verzet samen met Toon van der Kroft en Jan Kloostra. Nadat Frans van Ophem op 6 juni 1941 was gearresteerd, volgde hij hem op als leider van De Vonkgroep met 150 leden, die na de Duitse inval in de Sovjet Unie snel uitgroeide tot 300 man. De meeste nieuwkomers konden bij de arrestatieactie van zomer 1941 niet opgepakt worden. In het Oranjehotel zat hij Han Stijkel in de cel. Hij werd tijdens verhoor door Lange door vermoedelijk Knorr van achteren tegen de grond geslagen. Toen hij in augustus 1942 vanuit Groß-Rosen in Dachau aankwam, woog hij nog maar 45 kg (er werd op 5 kg afgerond, naar eigen zeggen woog hij slechts 35 kg.). Hij kreeg in Dachau na uitvoering van een levensgevaarlijke opdracht van de Duitse KPD speciale bescherming, waardoor hij voor de schijn een half jaar in het Revier werd opgenomen en zijn schrijfverbod werd opgeheven, zodat hij weer voedselpakketten kon krijgen. Na een speciale opdracht van de Gestapo in Berlijd werd hij in oktober 1943 alsnog als Nacht und Nebelgevangene naar Natzweiler overgebracht. Hij liep in Natzweiler zwerende benen op ten gevolge van de drilboor weg spattende steensplinters in de steengroeve, wat hem aan het einde van zijn leven gangreen bezorgde, en kreeg in Dachau tyfus.

Harthoorn-Kok, Petronella (Nel), Watergraafsmeer 25-3-1907, Kantoorbediende, serveerster
Woonachtig: Oranjeplein 49 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Willem Lodewijk Harthoorn
Opmerkingen: Zij verspreidde in 1941 regelmatig een aantal exemplaren van De Vonk en plakte samen met Chris van Spronsen pamfletten aan. In 1943 vertrok ze naar Amsterdam. Eind 1944 – begin 1945 gaf ze aan de Kramatweg korte tijd onderdak aan achtereenvolgens een Joodse onderduiker en een stencilmachine van De Waarheid die daar ook vermenigvuldigd werd.

Hartman, Johannes, Delft 3-10-1911, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Spiekmanstraat 7, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Hartog, Jacques, Eindhoven 13-5-1895, Koopman
Woonachtig: Schuytstraat 304 (Duinoord)
Gearresteerd: 4-3-1942 door Knorr (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 6-4-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Freitod durch Starkstrom)
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst. Hij werd gearresteerd door Ernst Knorr van het Referat Kommunismus.
Opmerkingen: Hij was een begenadigd amateur schilder, etser en tekenaar. Hij was een verwant van Samuel Dormits.

Robert vlak na de oorlog in Amerikaans uniform

Hartog, Robert George (Ronnie), Den Haag 11-3-1918, Radiotechnicus
Woonachtig: Middelburgsestraat 29 (Belgisch Park), ondergedoken in Charlotte de Bourbonstraat
Verwantschap: Hij was de broer van Annette Mary Dormits-Hartog.
Gearresteerd: 12-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Mühlberg, Schkeuditz
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst. Hij werd bij Telefunken in Leipzig te werk gesteld en keerde pas in de zomer van 1946 in Den Haag terug.
Opmerkingen: Hij hielp Joodse mensen onderduiken. Hij moest na de zelfmoord van Samuel Dormits diens lichaam identificeren.

Heijnis, Jacob, Krommenie 6-1-1925
Woonachtig: Simonstraat 57, Delft
Gearresteerd: 7-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Passvergehen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Düsseldorf
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege een vergrijp i.v.m. zijn persoonsbewijs, vermoedelijk een vervalsing. Na de oorlog werd hij per vliegtuig geëvacueerd, eerst naar Oslo en van daar naar Brussel

Heimans, Elisabeth Theodora, Dordrecht 23-10-1921
Woonachtig: Goeverneurlaan 106 (Laakkwartier en Spoorwijk)

Heimans, Hermeintje (Manjo), Den Haag 28-1-1919, Naaister
Woonachtig: Van den Broekstraat 6 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 18-6-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Sie war von Jahre 1939 bis zur Auflösung Mitglied der kom Jugendbewegung “Tempo” Innerhalb dieser Organisation hattet sie die Funktion eines Vorstandsmitgliedes inne Sie ist einem KZ-Lager zugewiesen worden. Seit 1-7-42 in KL Ravensbrück
Gevangenschap in: Oranjehotel, Kleef, Ravensbrück, Mauthausen
Bijzonderheden: Zij was koerierster voor Herman Holstege. Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Ze werd gearresteerd ten huize van een schoonzuster die aan de De la Reijweg woonde.
Opmerkingen: Na een maand lang regelmatig verhoor sloeg zij door nadat gedreigd werd dat haar ouders gearresteerd zouden worden en dat ze alle drie naar en concentratiekamp gezonden zouden worden; daardoor kon Herman Holstege gearresteerd worden. Bij uitruil van gevangenen tussen Duitsland en Frankrijk op 25-4-45 in Zwitserland aangekomen.

Heimans-Roeten, Bertha Louisa (Bep), Den Haag 21-8-1893
Woonachtig: Goeverneurlaan 106 (Laakkwartier en Spoorwijk)

Helder, Wiebe, Den Haag 3-12-1884, Verpleger
Woonachtig: Ternootstraat 84 (Bezuidenhout)
Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 werkte hij mee aan verschijnen van het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.

Hemmes, Hendrik, 5-7-1887 Rotterdam, Monteur
Woonachtig: Surinamestraat 47 (Archipelbuurt) / 2e Carnissestraat 24 B Rotterdam
Verwantschap: Hij was de vader van Hendrik en Johannes Franciscus Hemmes
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Stutthof
Overleden: Stutthof 31-12-1944
Opmerkingen: Hij was aangesloten bij de Nederlandse Volksmilitie.

Hemmes, Hendrik, 6-3-1914 Rotterdam
Woonachtig: Surinamestraat 47 (Archipelbuurt) / 2e Carnissestraat 24 B Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Hendrik Hemmes en de broer van Johannes Franciscus Hemmes
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was aangesloten bij de Nederlandse Volksmilitie.

Hemmes, Johannes Franciscus, 11-7-1906 Den Haag, Stucadoor
Woonachtig: Ternootstraat 84 (Bezuidenhout)
Verwantschap: Hij was de zoon van Willem Hemmes
Gearresteerd
Gevangenschap: Oranienburg
Overleden: Oranienburg 23-12-1944

Hemmes, Johannes Franciscus, 26-3-1917 Rotterdam, Stucadoor
Woonachtig: Surinamestraat 47  (Archipelbuurt) / 2e Carnissestraat 24 B Rotterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Hendrik Hemmes en de broer van Hendrik Hemmes
Opmerkingen: Hij was aangesloten bij de Nederlandse Volksmilitie.

Hemmes, Willem, 22-11-1884 Den Haag, Stoker
Woonachtig: Hazelaarstraat 41 (Bloemen- en Bomenbuurt)
Verwantschap: Hij was de vader van Johannes Franciscus Hemmes
Opmerkingen: Zij broer Hendrik Hemmes werd in Rotterdam gearresteerd in verband met de Nederlandse Volksmilitie en kwam in Stutthof om het leven.

Hendriks
Woonachtig: Bussumschestraat (Rustenburg en Oosthoek)

Hendrikse, Cornelis Johannes, Den Haag 2-9-1888, Rijwielhandelaar
Woonachtig: Spui 227 A (Centrum)
Gearresteerd: 6-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Sicherheitsdienstman Otto Lange beschikte over lijst van de Haagse Politie Inlichtingendienst, waarop stond dat Hendrikse lid was van Bellamy

Herder, Jan (Frits den Hout), Appelscha 16-11-1889, Timmerman
Woonachtig: Waldeck Pyrmontkade 2 L (Zeeheldenkwarier) Oosterwolde 158
Verwantschap: Hij was de vader van Willem Arend Herder.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Spreker op congres N.B.C. (Alkmaar 1934). Bestuur N.B.C. (1934). Lid partijbestuur C.P.N. Landbouwdeskundige voor de C.P.N. Bestuur N.B.C. Was in Rusland. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Gemeenteraad Ooststellingwerf voor de C.P.N. (1938). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 2-1944 door politie
Gevangenschap in: Amersfoort
Bijzonderheden: Hij stond op de Fahndungsliste van 1-2-1942.
Opmerkingen: Hij was vader de van Willem Arend. Hij woonde in Weststellingwerf. Hij speelde een belangrijke rol binnen de vooroorlogse CPN. Hij kwam op voor de belangen van de boeren. Hij bouwde het communistisch verzet in Friesland op (Noorderlicht-groep). Hij dook in maart 1941 onder in Wierden en vervolgens in Den Haag bij Cornelis Bakker. Hij participeerde in het Haags communistisch verzet. Hij gebruikte de schuilnaam Frits van den Hout. Bij de inval door de Sicherheitsdienst bij Bakker, kon hij over de gang bij de buurman schuilen. Omdat er een politiepost in Bakkers woning achterbleef, kon hij niet wegkomen. Hij werd opgerold in een tapijt naar buiten gesmokkeld. Hij kreeg via het communistisch verzet een vals persoonsbewijs ten name van Frits den Hout. Toen hij gearresteerd werd gaf hij zijn ware identiteit niet prijs, dat heeft hem waarschijnlijk het leven gered.

Herder, Willem Arend (Paul Hofman), Haule (Oosterwolde) 5-6-1920, Metaalarbeider
Woonachtig: Johannesburgstraat 43 (Transvaalkwartier) Oosterwolde 158
Gearresteerd: 11-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst), Heijnis (Inlichtingendienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Vught, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Dachau: CPN Tätigkeit
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was eerst betrokken bij het communistisch verzet door de Noorderlicht-groep in Friesland. Hij dook in maart 1941 onder in Wierden en kwam later in Den Haag onderduiken, waar hij aan het communistisch verzet deelnam. Zijn schuilnaam was Paul Hofman. Hij werd zwaar mishandeld door Knorr, Lange en Veefkind. De SD’er Lange legde over hem vast: ‘Nach der Festnahme des Funktionärs Herder wurde festgestellt, daß dieser an den folgenden tage verschiedene Treffs durchzuführen hatte. Bei der Wahrnehmung der Treffs wurde Nas am 12.2.43 festgenommen.

Hermsen, Willem, Haarlem 19-12-1900, Bakker
Woonachtig: Bethlehemweg (Emmalaan) 5, Delft

Hermsen, Willem, 1920, Bakker
Woonachtig: Bethlehemweg (Emmalaan) 5, Delft
Gearresteerd: 14-5-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Heskes, Johan, Den Haag 26-7-1888, Voeger
Woonachtig: Noordwal 109 (Centrum)
Gearresteerd: 28-4-1941 door Lange (Sicherheitsdienst) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat sich noch nach dem Verbot der CPN für diese betätigt und die Hetzschrift “De Vonk” weitergegeben. Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden. H hat regelmässig Päckchen mit Hetzschriften erhalten und diese Schriften weiterverteilt Festgenommen 28-04-41 Seit den 30-03-42 im KL Buchenwalde
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Bergen-Belsen, Mittelbau-Dora, Nordhausen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Weitergabe einiger komm Flugblätter
Overleden: Buchenwald/Kdo Nordhausen 29-4-1945
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij ontving van Wilhelmina van der Stal-Jacobs regelmatig een stapeltje exemplaren van De Vonk om verder te distribueren. Hij voorzag Johannes Montfoort van een exemplaar van De Vonk.

Hest, Wilhelmus Joannes Maria van (Wim), Den Haag 31-5-1925, Assistent accountant
Woonachtig: Mariottestraat 39 (Valkenboschkwartier)
Gearresteerd: 7-1943 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 5-9-1944 door fusillering bij ontruiming kamp.

Hiensch, Hendrik Pieter Jan, Amsterdam 10-1-1912, Matroos grote vaart
Woonachtig: Graanstraat 40, Amsterdam
Gearresteerd: 20-2-1943 door Munt, Lange (Sicherheitsdienst) bij station Staatsspoor in Den Haag als gevolg van arrestatie van Piet Wapperom in Utrecht
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen Belsen 31-5-1945 (fictieve datum, overleden op eerdere onbekende datum).
Gevangenschap in: Oranjehotel, Weteringschans, Vught, Oranienburg, Bergen Belsen
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd bij station Staatsspoor met De Waarheid op zak toen hij Piet Wapperom, die door de Sicherheitsdienst geboeid als lokaas was uitgezet, benaderde. Het doel was de arrestatie van zijn zwager Gerben Wagenaar, maar die kon ontkomen.
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij was al eerder, op 30 september 1941 te werk gesteld, welk dienstverband al op 25 oktober 1941 beëindigd werd, omdat hij door de politie gearresteerd werd.

Hijmans, Elisabeth, Den Haag 5-8-1918
Woonachtig: De Ruijterstraat 174 (Zeeheldenkwartier)
Verwantschap: Zij was een zuster van Willy Hijmans
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück

Hijmans, Willy, Den Haag 22-6-1921
Woonachtig: Diepenburchstraat 160 (Benoordenhout)
Verwantschap: Hij was een broer van Elisabeth Hijmans

Hilgersom, Hendrikus Johannus, Voorburg 13-2-1901, Timmerman
Woonachtig: Oranjelust 3 B, Voorburg
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranienburg
Overleden: Oranienburg 11-2-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Allgemeininfektion nach Kopffurunkel und Gesichtsrose)

Hillenius, Jan Michiel, Den Haag 22-1-1925, Student
Woonachtig: Van Merlenstraat 88 (Regentessekwartier)
Gearresteerd: 7/10-9-1943, vrijgelaten, tweede keer gearresteerd 26-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 door fusillering bij ontruiming kamp.

Hof, Cornelis Jan van ’t, Den Haag 28-10-1914
Gearresteerd: 25-5-1943 door Schmidt van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hofman, Marinus, Kralingen 3-3-1888, Stratenmaker
Woonachtig: Laakkade 348 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat vor dem 22-04-41 die illeg Hetzschrift “De Waarheid” bezogen Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Familiewapen van graaf van Hogendorp heer van Hofwegen

Hogendorp heer van Hofwegen, Andries Willem graaf van, Breda 1-2-1897, Ingenieur
Woonachtig: Delistraat 55 (Archipelbuurt)
Gearresteerd: 11-11-1942 door Gross (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Siegburg, Dieburg
Opmerkingen: Hij werkte voor de oorlog als ingenieur in de Sovjet Unie om het spoorwegnet op te bouwen. In juli 1938 werd hij uit het Haagse bevolkingsregister geschreven met de vermelding dat hij naar Siberië was vertrokken; kennelijk is hij nog voor de oorlog teruggekeerd. Zijn naam werd al op 9 september 1940 in het Fahndungsblatt der Deutsche Kriminalpolizei vermeld. Hij werd tegelijkertijd met Emil Knoote gearresteerd. Hij werd op 16 april 1944 naar het tuchthuis in Rheinbach afgevoerd.

Hol, Herman, 1915/16
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 14-5-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Holstege (Pieterse), Herman, Renkum 6-10-1903, Meubelmaker
Woonachtig: Aucubastraat 36 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Meubelmaker. Communist. Politiek leider C.P.H. district Gelderland. Voorzitter C.P.N. afdeling Oosterbeek (1939). Kandidaat gemeenteraad Renkum en Provinciale Staten Gelderland (1935).
Gearresteerd: 1-8-1941 door Lange, Breitner, Enkelstroth (Sicherheitsdienst)., Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Gearresteerd door Breitner en Van Duivenbode
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Scheveningen 3-9-1941 doodgemarteld in cel 607 (verhoorcel) van het Oranjehotel door leden van de Sicherheitsdienst (o.a. Ernst Knorr en Otto Lange en Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was de verbindingsman tussen de partijleiding in Amsterdam en het communistisch verzet in Zuid-Holland. Hij werd gearresteerd nadat hij een nacht in zijn eigen huis had doorgebracht. Hij werd doodgemarteld door Ernst Knoor en Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Hij werd met een gummiknuppel in de anus gepord, zodat de darmen scheurden. Vermoedelijk had hij ook zware verwondingen in het gezicht, want hij werd na de marteling als afschrikwekkend voorbeeld getoond aan andere arrestanten, waarbij Frans van Ophem. Hij werd in een verzegelde kist begraven, waarbij Veefkind erop toezag dat die niet geopend werd. Toen hij na de verhoren in zijn cel lag te creperen, heeft hij nog met bloed een afscheidszin aan zijn zwangere partner geschreven, maar die bleek onleesbaar te zijn. Zijn partner heeft de schoenen lang bewaard om de tekst later te kunnen achterhalen, maar uiteindelijk tijdens de hongerwinter aan iemand gegeven die hard schoenen nodig had. Zijn partner is na de oorlog alsnog met speciale toestemming met hem gehuwd, zodat zijn kind zijn achternaam ging dragen. Zijn kameraad Fred Donderwinkel die in de cel naast de verhoorcel zat, was anno 2005 nog steeds getraumatiseerd door het langdurige gruwelijke geschreeuw. Fred Donderwinkel en Ben Robers die beiden in de buurcel zaten, hebben na de oorlog een verklaring tegen Veefkind afgelegd, maar het Openbaar Ministerie heeft daar niets mee gedaan, want het was tenslotte een goede zaak als communisten vermoord werden.

Holstein, Hendrik Cornelis (Henk), Den Haag 4-2-1913, Kunstschilder
Woonachtig: Schapenlaan 72 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 13-10-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Am 9-4-42 nach KL Buchenwalde
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: War früher zwei Monate bei der CPN
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 1-3-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Herzmuskelschwäche, Pneumonie)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Holswilder, Johannes, Leiden 5-12-1899
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Nicolaas en Samuel Holswilder

Holswilder, Nicolaas, Leiden 23-12-1903, Touwslager
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes en Samuel Holswilder
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Verspreidt communistische lectuur.

Holswilder, Samuel, Leiden 28-1-1906, Stoker
Woonachtig: Tollensstraat 24, Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Johannes en Nicolaas Holswilder
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Flossenbürg, Buchenwald, Warschau, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg, Rabstein
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verdacht der Mitgliedschaft der CPN

Hölzel, Antonie, Deventer 7-5-1909, Kelner, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Stortenbekerstraat 115 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 10-9-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat vor den 22641 die illegale Hetzschrift “De Waarheid” bezogen Er ist einem KZ-Lager zugewiesen geworden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: hat verbotene Zeitungen gelesen
Overleden: Neuengamme 20-4-1945 door wurgende opgehangen aan spijker, volgens Duitse opgave: Erhängen in Schule am Bullenhuser Damm
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Zorgde in Neuengamme voor Joodse kinderen, waarop medische experimenten op werden gepleegd, de kinderen en de verzorgers werden aan een spijker wurgend opgehangen.

Honing, Pieter, Den Haag 9-6-1904, Tandtechicus
Woonachtig: Goeverneurlaan 166 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 22-7-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Zat in Vught poos in bunker

Hoog, Huibertus de (Huib), Delft 3-1-1917, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Van Bleyswijckstraat 36, Delft
Gearresteerd: 11-6-1942 door Lange, Hertlein (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Sachsenhausen, Neuengamme

Overleden: Neuengamme 31-12-1944 t.g.v. geallieerde bomaanval onbeschermd blijven staan. Volgens Duitse opgave: Tod durch Fliegerangriff durch Feindeinwirkung
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg, samen met Cornelis Kok, Cornelis Smit, Hendrik Molenkamp en Pieter van der Kam. Hij verspreidde De Waarheid. Hij moest voor straf tijdens geallieerde bomaanval onbeschermd blijven staan. Bij het bombardement kwamen overigens 100 gevangenen om het leven en raakten er ongeveer 100 gewond.

Hoogwegt, Ludovicus Johannes, Schiedam 23-3-1916
Woonachtig: Mackaystraat 37, Delft
Gearresteerd: 7-6-1943 door Werth van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg

Hoorn, Cornelis van, Delfzijl 24-7-1924, Draaier
Woonachtig: Zonneveldstraat 4, Rijndijk-Hazerswoude
Gearresteerd: 12-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Neuengamme 17-12-1944 door fusillering (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Enterocolitis)
Opmerkingen: Gearresteerd vanwege het luisteren naar Radio Moskou.

Hoorn, Cornelis Marcelis Martinus van, Leiden 11-11-1888
Woonachtig: Buitenwaterstraat 224, Delft

Hoorn, Pancras Petrus van, Nieuw Lekkerland 4-4-1899, Lijnassistent NS
Woonachtig: Zonneveldstraat 4, Rijndijk-Hazerswoude
Verwantschap: Hij was de vader van Cornelis van Hoorn.
Gearresteerd: 12-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Husum
Overleden: Neuengamme/Kdo Husum 17-12-1944 door fusillering (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Dijsenterie)
Opmerkingen: Gearresteerd vanwege het luisteren naar Radio Moskou.

Hordijk, Leendert Johannes, 21-6-1905 Rotterdam, Koopman
Woonachtig: Amsterdamse Veerkade 31 (Centrum)
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Haagsche Veer, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd meerdere malen naar Rotterdam overgebracht. Hij werd minimaal een keer op Plein 1 (hoofdkwartier van Rauter) verhoord. Hij werd vanuit Dachau in mei 1943 in Kempten (Duitsland) te werk gesteld.

Horst, Douwe ter, Achtkarspelen 8-10-1894
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 27-9-1942 door Zinkel (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel

Horst, Hendrik Johannes Wilhelmus van der (Henk), Den Haag 22-8-1912, Fotograaf en ingenieur
Woonachtig: Thomsonlaan 208 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwde met Bertha Adela van der Horst-Dikker
Gearresteerd: 5-8-1941 door Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: In KL verstorben
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Herstellung und Verbreitung von kommunistischer Hetzliteratur
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Groß Rosen 26-11-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij werkte in het verzet samen met Jan Schalker, Henri Pieck en Frederik Driessen.

Zelfportret

Horst-Dikker, Bertha Adela van der, Antwerpen 15-3-1907, Lerares Frans en fotografe
Woonachtig: Thomsonlaan 208 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwde met Hendrik Johannes Wilhelmus van der Horst
Opmerkingen: Zij was afkomstig uit Amsterdam waar ze in een communistisch Gemeenschapshuis woonde. Zij was bevriend met de prominente communist Ko Beuzemaker. Ze was actief in het Comité Hulp aan Spanje. Na haar huwelijk kwam ze in Den Haag bij de ouders van haar echtgenoot inwonen. Evenals haar echtgenoot was ze actief in het verzet.

Kees Hos in 1979

Hos, Cornelis Petrus Augustus (Kees), Den Haag 25-8-1916, Kunstenaar
Woonachtig: Cromvlietkade 58, Rijswijk
Gearresteerd: 27-4-1944 door Koch (Sicherheitsdienst Judenreferat), Krom, Van Boetzelaer, Bolland (Documentatiedienst), Bosschieter (V-Mann) als gevolg van verraad door premiejager Johannes Bosschieter, vrijgelaten 4-44
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was grafisch kunstenaar. Hij was geen communist maar droeg veel bij aan het communistisch verzet. Hij liet Hans Polak en zijn partner Annetje Kupferschmied met klein dochtertje bij zich onderduiken. Hij hielp bij het vervalsen van persoonsbewijzen. De Sicherheitsdienst deed een inval bij hem en arresteerde het echtpaar Polak. Hos was niet thuis en kon daardoor onderduiken bij Catharina Pigge die bij het communistisch verzet betrokken was. Toen de Sicherheitsdienst daar een paar dagen later een inval deed kon Hos gearresteerd worden door de SD’er Fritz Ernst Wilhelm Koch, de politiemannen Johannes Hendrik Christiaan Krom en Christiaan Willem Johan Baron van Boetzelaer en de V-Mann Johannes Bosschieter. Hij werd na een paar dagen vrijgelaten tegen betaling van 7000 gulden. Hij werd door de V-Männer Hendrikus Wilhelmus Vastenhoud en Adriaan Breed en SD-chauffeur Faure per auto vanuit het Oranjehotel naar de ingang van de Haagse dierentuin gebracht en moest daar uitstappen. Hos weigerde in eerste instantie, want hij verwachtte dan in de rug geschoten te worden. Uiteindelijk stapte hij toch uit en kon naar huis lopen. Hij is na de oorlog eerst naar Nieuw-Zeeland en vervolgens Australië geëmigreerd.

Houterman, Hendrikus Gerardus, Elst 2-5-1891, Bakker
Woonachtig: Westeinde 393, Den Haag
Gearresteerd: 15-9-1942 door Ernst Knorr van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Houtman, Jan, Den Haag 13-3-1910, Arbeider
Woonachtig: Fisherstraat 287 (Transvaalkwartier)
Gevangenschap in: Hamburg-Altona
Overleden: Hamburg 8-4-1945

Houven-Blumink, Sophia Margretha, Den Haag 6-8-1899
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 19-5-1942 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft, vrijgelaten.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hoven, Carolus Marie Johannes van den, Den Haag 19-12-1909, Poelier
Woonachtig: Terletstraat 193 (Transvaalkwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de Bolsjewisten-Leninisten (1939).
Opmerkingen: Hij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars om in september 1942 gearresteerd te worden, maar heeft zich niet op het Binnenhof gemeld.

Huisman, Bernardus Johannes, Den Haag 9-11-1886, Arbeider
Woonachtig: Tullinghstraat 53 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 11-9-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verbotene Zeitung gekauft
Overleden: Dachau 31-10-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Huisman, Johannes, Rheine (Duitsland) 24-5-1915, Loswerkman
Woonachtig: Alexanderstraat 51 A, Leiden
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Wittenberge, Neuengamme Buchenwald
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende.

Hulster, Arie, Delft 7-1-1903, Loswerkman
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Hij was de broer van Balt Hulster
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Los werkman. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.H. (1931). Uit N.V.V. geroyeerd (1934).

Hulster, Balt, Delft 14-5-1897, Werkman
Woonachtig: Gasthuislaan 64, Delft
Verwantschap: Hij was de vader van Gerard Johan Hulster en de broer van Arie Hulster
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Hulster, Gerard Johan, Delft 21-6-1923, Rijwielhersteller
Woonachtig: Gasthuislaan 64, Delft
Verwantschap: Hij was de zoon van Balt Hulster
Gearresteerd: eind 1942 door Gestapo Düsseldorf
Gevangenschap in: Düsseldorf, Oranjehotel, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 8-5-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Herzschwäche bei Grippe)
Bijzonderheden: Gearresteerd vanwege ‘vergrijp’ tijdens te werk stelling in Düsseldorf en op 23 januari 1943 in Buchenwald afgeleverd.

IJmkers, Aalderd Jacob, Nieuw Helvoet 31-7-1896, Monteur
Woonachtig: Notenplein 75 (Leyenburg)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Christina Jacoba Metz
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Smid. Communist. Secretaris Philintern Holland (1924). Voorzitter H.V.C. (1938). Voorzitter Federatie Zuid Holland de Zaaier. Behoort tot oppositie in de C.P. Bestuur afdeling I.S.F. (1939). Voorzitter Leninistische Kaderschool (1939).
Gearresteerd: 8-9-1942 door Lange, Schmidt (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 door represaillefusillering
Opmerkingen: Hij was lid van de RSAP. Gefusilleerd als represaille voor aanslagen op spoorlijnen en levensmiddelen depots in oosten van het land

IJmkers-Metz, Christina Jacoba, Den Haag 28-6-1898
Woonachtig: Notenplein 75 (Leyenburg)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Aalderd Jacob IJmkers
Gearresteerd: 8-9-1942 door Lange, Schmidt (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) omdat zij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij was lid van de RSAP.

IJzelendoorn, Eduard Hendrikus Gerardus, Den Haag 13-9-1924
Woonachtig: Hilversumschestraat 171 (Rustenburg Oostbroek)
Verwantschap: Hij was de zoon van Hendrikus Jacobus IJzelendoorn.

IJzelendoorn, Hendrikus Jacobus, Arnhem 11-10-1897, Monteur HTM
Woonachtig: Hilversumschestraat 171 (Rustenburg Oostbroek)
Verwantschap: Hij was de vader van Eduard Hendrikus Gerardus IJzelendoorn.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1937).
Gearresteerd
Gevangenschap: Oranjehotel, Dachau, Kaufering
Opmerkingen: Hij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars om in september 1942 gearresteerd te worden. Hij was echter al in april 1942 in Landsberg in Duitsland te werk gesteld en kon daardoor niet in gijzeling genomen worden.

Karel de Jager als bokser op jongere leeftijd

Jager, Karel de, Delft 30-3-1900, Bokser, Sportleraar, bokser
Woonachtig: Johan van Oldenbarneveltlaan 118 (Geuzen- en Statenkwartier)
Gearresteerd: 10-10-1942 door Otto Lange (Sicherheitsdienst), vrijgelaten 10-10-42
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was een bekend bokser in het weltergewicht. Hij was leraar lichamelijke opvoeding en bokstrainer. Hij schreef een handboek over boksen en kreeg daardoor de bijnaam ‘de professor’. Hij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars om in september 1942 gearresteerd te worden. Hij was echter al in april 1942 in Landsberg in Duitsland te werk gesteld en kon daardoor niet in gijzeling genomen worden.

Jägers, Hendrikus Karel, Utrecht 1-4-1891, sigarenwinkelier
Woonachtig: Oude Delft 82, Delft
Gearresteerd: 5-1942 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft, vrijgelaten en opnieuw gearresteerd op 4-11-1944.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 4-11-1944, gefusilleerd op schietbaan Kralingen.
Bijzonderheden: Eerste keer gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen, tweede keer in Rotterdam gearresteerd als lid van een Rotterdamse knokploeg bij een illegaal wapendepot.

Jägers-Linschoten, Adriana Alida, Utrecht 12-12-1896
Woonachtig: Oude Delft 82, Delft
Gearresteerd: 19-5-1942 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft, vrijgelaten.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Janse, Alexander Pieter, Den Haag 21-7-1923, Loopknecht
Woonachtig: Velpschestraat 123 (Rustenburg Oostbroek)
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel, Neuengamme, Aurich-Engerhafe
Overleden: Aurich 23-3-1945

Jansen, Adrianus, Rotterdam 17-8-1912, Letterzetter
Woonachtig: Leersumstraat 19 (Leyenburg)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Pieternella Elisabeth Sara Jansen-Wils.
Opmerkingen: Was voorman in drukkerij Modern, drukte Waarheid en valse persoonsbewijzen, stelde later woning beschikbaar voor drukken. Hij werkte aan het eind van 1940 samen met Daan Wolff en daarna met Ben Robers.

Jansen, Albertus Marinus, Dordrecht 20-2-1908, Winkelier manufacturen
Woonachtig: Hoefkade 712 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Oranjehotel, Siegburg, Kleef
Bijzonderheden: Hij was lid van de Nederlandse Volksmilitie en werd in Rotterdam gearresteerd in de eerste nacht van de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie.

Jansen, Albertus Marinus, Den Haag 28-1-1916
Woonachtig: Van Ravensteinstraat 17 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 1-6-1943 door Lütjenhus van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Jansen, Christiaan (Chris), Den Haag 30-6-1913, Opperman
Woonachtig: Dirk Hoogenraadstraat 132 (Scheveningen)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Ottolie Augusta Holzer
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: 2e Secretaris district N.R.H. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 17-9-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Passfälschung
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Oranienburg, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen Belsen 31-5-1945 (fictieve overlijdensdatum)
Bijzonderheden: Hij werd gearresteerd wegens het vervalsen van een persoonsbewijs
Opmerkingen: Voor de oorlog was secretaris van de afdeling Scheveningen van de CPN. Hij stond in 1939 kandidaat voor de Gemeenteraad. De Inlichtingendienstmannen Veefkind en Van Duivenboden sloegen hem twee tanden uit. Overlijdensdatum is onbekend, aangegeven datum is fictief.

Jansen, J.
Woonachtig: Jacob Catsstraat, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942

Jansen, Johannes
Gearresteerd: 6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Jansen, Johannes Catharinus, Den Haag 3-4-1892, Juwelier in loondienst
Woonachtig: Valkenboschkade 522 (Valkenboschkwartier)
Gearresteerd: 21-7-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-11-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen van Herz und Kreislauf bei Magen- und Darmkatarrh)

Jansen, Lodewijk Antonius Wilhelmus (Leo), Den Haag 21-5-1913, Boekdrukker
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 149 (Transvaalkwartier)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Teuntje Mook.
Gearresteerd: 9-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Na de reeks arrestaties in 1941, waarbij hij aan arrestatie ontkwam, was hij door Johannes Bronkhorst in 1942 opnieuw in het verzet betrokken. Hij werd kon ten gevolge van de infiltratie door Van Soolingen gearresteerd worden. Lange sloeg zijn geboeide hand werd tegen zijn gezicht, zodat vier tanden eruit vlogen. Hij werd tegen verwarming aan gebonden en tegen ribben en onderlijf geschopt.
Opmerkingen: Hij werkte op de drukkerij De Zaaier in Voorburg. In het concentratiekamp Dachau moest hij voor straf tijdens een bombardement zonder dekking blijven staan; daardoor werd hij door een bomscherf geraakt en verloor een been.

Jansen-Holzer, Ottolie Augusta, Mürzzuschlag (Oostenrijk) 29-3-1909
Woonachtig: Dirk Hoogenraadstraat 132 (Scheveningen)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Christiaan Jansen
Gearresteerd: 17-9-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann)
Gevangenschap in: Oranjehotel

Jansen-Mook, Teuntje, Den Haag 13-8-1914, Schoonmaakster
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 149 (Transvaalkwartier)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Lodewijk Antonius Wilhelmus Jansen
Gearresteerd: 9-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen, vrijgelaten 21-10-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Jansen-Schildknegt, Johanna Hendrika (Riek), Den Haag 15-10-1899
Woonachtig: Engelenburgstraat (Transvaalkwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Zij stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst met omschrijving: Bestuur communistische vrouwenclub (1935); later geroyeerd uit de C.P.N. Den Haag. Spreker op anti-fascistische bijeenkomst.
Opmerkingen: Zij werkte bij het verspreiden van De Vonk en De Waarheid en het inzamelen van geld voor het Solidariteitsfonds samen met Cornelis Rademakers.

Jansen-Wils, Pieternella Elisabeth Sara, Den Haag 26-3-1911
Woonachtig: Leersumstraat 19 (Leyenburg)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Adrianus Jansen.

Janssen, Otto, Barmen (D) 19-8-1902, Timmerman
Woonachtig: Rijnkade 8, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Timmerman. Anti-fascist. In Duitsland wegens hoogverraad veroordeeld tot 20 maanden en daarna naar Nederland uitgewezen. Bestuur afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Vught

Janzen, Johan Hinrik (Jan, Leo, Toon, Pietersen, Jan van Gellekom), Amsterdam 14-9-1909, stukadoor
Woonachtig: Goudenregenstraat 145 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Stukadoor. Partijcongres C.P.N. (1935). Secretaris sectie Jordaan (1935). C.P.N. partij- en districtsbestuur (1939). Kandidaat gemeenteraad (1939). Lid controlecommissie C.P.N.
Gearresteerd: 3-2-1943 door Sicherheitsdienst en Documentatiedienst als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Wolvenplein Utrecht, Amersfoort, Vught , Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Den Haag 10-8-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de oprichting van de illegale CPN op 15 mei 1940 op het Frederiksplein in Amsterdam. Had wekelijks een bijeenkomst met Van Ophem en Rustemeijer, bij Van Ophem thuis. Dook onder bij Nico Peeters. Was contactman tussen landelijke leiding in Amsterdam en communistisch verzet in Zuid-Holland. Zijn schuilnamen waren Leo, Toon, Pietersen en Jan van Gellekom. Hij werd gearresteerd in de actie van de Rotterdamse politie en de Sicherheitsdienst tegen de Nederlandse Volksmilitie. Bij zijn opsluiting in het Huis van Bewaring in Rotterdam werd vermeld: ‘zonder vaste woon- of verblijfplaats, NVM, CPN, Cellulair’.

Jenck, Christiaan Hendrik, Den Haag 5-12-1896, Bloemenventer
Woonachtig: Van Ostadestraat 52 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Geroyeerd uit C.P.H. onder beschuldiging van sabotage (1934).
Gearresteerd: <11-1942, vrijgelaten 30-11-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Tot 6 maanden hechtenis veroordeeld

Jong, Albert de (Bert), Leiden 21-8-1913
Woonachtig: Alexanderstraat, Leiden
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Hij kon met hulp van buitenaf uit Amersfoort ontsnappen (bij de plek buiten het kamp, waar hij te werk gesteld was, werd door Sietske Buitenveld burgerkleding gebracht en een hoofddeksel zodat zijn kaalgeschoren hoofd niet zichtbaar was). Hij ging meteen weer aan het verzet deelnemen. Op 3 januari 1944 schoot hij samen met Johannes Dubbeldeman en Nicolaas Olivier jr. de NSB-directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau G. Diederix neer op de hoek van het Rapenburg en de Langebrug, maar die overleefde het en vluchtte naar Nieuwe Pekela, waar hij een jaar later alsnog aan zijn verwondingen overleed. Als gevolg daarvan pleegden de Duitsers drie represaillemoorden (Silbertannemoorden) op publieke figuren in Leiden.

Jong, Hendrik Theodorus de, Den Haag 2-5-1918, Sorteerder
Woonachtig: Waterloostraat 66 (Schildersbuurt) / Blasiusstraat 83 III Amsterdam
Verwantschap: Hij was de zoon van Lieuwe de Jong
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Voor de oorlog actief in de communistische jeugdvereniging Tempo. Tijdens de oorlog betrokken bij De Waarheid. Overleden op 9 oktober 1942 bij ophangen van drooglijnen aan waranda op onderduikadres in Amsterdam, naar beneden gevallen, schedelbasisfractuur (zie politierapporten Amsterdam)

Jong, Lieuwe de, ’t Meer (Heerenveen) 1-8-1881, Koopman
Woonachtig: Paulus Potterstraat 4 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was de vader van Hendrik Theodorus de Jong

Jong, Simon (Piem) de, Amsterdam 20-8-1896, Procureur
Woonachtig: Verhagen Metmanstraat 14, Rijswijk
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Spreker. Secretaris Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing sectie Nederland (1927). Delegatie I.A.H. naar Rusland (1927). Juridisch adviseur I.R.H. (1926, 1932, 1938). Advocaat verschillende arrestanten opstootjes kazerne Assen (1926, 1927). Spreker op bijeenkomst N.R.H. Comité voor Indische bannelingen (1927). Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Spreker op vredesmeeting V.V.S.U. (Amersfoort 1936). Lijst links-extremistische personen (1939). Generale raad I.R.H. (1928). ST.F. Spreekt voor I.R.H./I.A.H. en voor Proletarische Vrijdenkers (1932). Debatteert met Albert de Jong bij de I.A.M.V. afdeling Krommenie.
Gearresteerd: 1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-8-1942
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog partijadvocaat voor de CPN; hij was ook actief voor de Roode Hulp. Hij stond op de Amsterdamse lijst van in september 1942 te gijzelen communisten.

Jong, Simon de, Hof van Delft 6-5-1908, Landbouwambtenaar
Woonachtig: Altingstraat 189 (Bezuidenhout)
Gearresteerd: 11-9-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: kom Zeitung gelesen
Nacht-und-Nebel-gevangene
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Jong, Willem Petrus Henri de, Den Haag 31-8-1907, Losarbeider
Woonachtig: Boerhavestraat 49 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 12-7-1942 door Knorr (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel

Jongbloed, Marinus, Leiden 5-11-1902, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Leiden
Gearresteerd: 25/36-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-4-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Magen- und Darmkatarrh)

Jusuf, H.
Woonachtig: Kloksteeg 12, Leiden
Opmerkingen: Hij was lid van de Perhimpoenan Indonesia

Kaaij, Antonius Petrus Jan, Den Haag 29-8-1904, Timmerman
Woonachtig: Mariottestraat 41 (Valkenboschkwartier)
Gearresteerd: 7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij heeft Van Soolingen geïdentificeerd als vooroorlogs politie-infiltrant in de CPN

Kadt-Van Aalten, Betty Bernardine de, Rotterdam 30-4-1907, Verpleegster
Woonachtig: Woonachtig: Coolhaven 150 Rotterdam / Van Aerssenstraat 17 (Geuzen- en Statenkwartier)
Gearresteerd: 29-5-1940 door Kilb, Kögel, Häckel (Sicherheitsdienst Rotterdam), en politie Rotterdam vanwege vooroorlogse communistische activiteiten en werd met haar tegelijkertijd gearresteerde echtgenoot naar de gevangenis in Hamm in Duitsland overgebracht, vrijgelaten in september 1940, tweede keer gearresteerd 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Hamm en na tweede arrestatie Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 10-9-1943 door vergassing met Zyklon-B
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: De Standesbeamte in Dachau gaf voor haar in Hamm ter dood veroordeelde en in Dachau opgehangen echtgenoot Herman de Kadt als doodsoorzaak aan: “Tod durch Erhängen“.

Kajat, Madioen (Nederlands Indië) 14-1-1912, Huisbediende
Woonachtig: Antonie Heinsiussstraat 28 (Geuzen- en Statenwartier)
Bijzonderheden: Hij was lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Abdoerhamin, Djajong Protomo en Abdoer Soendara.

Kalker (Buster), Joseph Emanuel, Eindhoven 8-10-1900, Tandarts
Woonachtig: Laan van Nieuw Oost Indië 148 (Bezuidenhout)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 13/14-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 10-1943
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst. Hij kwam op 31-8-1943 bij de Krankenbau Monowitz te werken, maar werd op 2 september al weer teruggehaald naar Auschwitz.
Opmerkingen: Zijn vooroorlogse alias bij publicaties en spreekbeurten was Buster. Hij was verbonden aan het Bureau voor medische sportkeuring. Hij hield praktijk aan het Oranjeplein

Kalsbeek, Jan van, Utrecht 7-9-1904, Varensgezel
Woonachtig: Agathastraat 101 (Bezuidenhout)
Verwantschap: Zijn zuster Hendrika was gehuwd met Bernard Voskamp
Gearresteerd: 16-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst), Van Groin de Planque, Van der Weerd, Schoo, Boersma, Tamboer, Eysink, Van Looij, Van der Eijk als gevolg van enveloppe in aktetas van Tjerk Kloostra
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Scheveningen 5-8-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij stond op de Fahndungsliste van 1-2-1942.
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. Hij was vanaf mei 1940 bij het Haags communistische verzet betrokken. Hij had in 1940-41 de leiding over de illegale partijformatie van belangrijke communistische partijleden. Hij was lid van sabotagegroep met Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Dominicus Middendorp, Jan Kloostra, Leen Triep en Gerard van der Laan. Hij dook in februari 1941 onder bij Van der Kroft en snel daarop elders. In april 1941 probeerden Lange en Van Duivenboden hem te arresteren. Hij stak samen met Evert Ruivenkamp, Henk Middendorp, Gerard van der Laan en Piet Wapperom de opslagplaats van de Wehrmacht voor hooi en stro aan de Lulolfdwarsstraat in brand. Er waren ook plannen om het metaalwarenbedrijf Escher met explosieven op te blazen en de bioscoop Asta en een Duits filmtheater in brand te steken. Hij werd ter dood veroordeeld. Hij kreeg een defect pistool van Wapperom, dat die van Daamen had gekocht. Politie probeerde hem te arresteren toen hij aanbelde bij Gerbert Bakker, maar hij kon vluchten. Hij werd achtervolgd en daarbij ruggelings in de longen geschoten, waarna hij gearresteerd kon worden. Hij werd ter dood veroordeeld.

Kam, Franciscus Anthonius van der (Frans), Delft 14-12-1912
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Pieter Franciscus en Willem Nicolaas van der Kam.

Kam, Pieter Franciscus van der, Delft 14-12-1906, Werknemer Calvé, sigarenwinkelier
Woonachtig: Van Bossestraat 35, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Franciscus Anthonius en Willem Nicolaas van der Kam
Gearresteerd: 6-5-1942 door Gross (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Scheveningen 24-2-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Had leiding over illegale CPN in Delft. Hij kreeg illegale kranten van Adam Zuidam. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg, samen met Cornelis Kok, Cornelis Smit, Hendrik Molenkamp en Huibert de Hoog. Hij werd bij vluchtpoging bij arrestatie door Veefkind in been geschoten. Hij werd ter dood veroordeeld,

Kam, Willem Nicolaas van der, Delft 25-3-1904
Woonachtig: Van den Boschstraat 32, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Franciscus Anthonius en Pieter Franciscus van der Kam

Kastein, Gerrit Willem (Jan Bakker, Baron van Haersholte), Zutphen 25-6-1910, Psychiater
Woonachtig: Van der Aastraat 14 (Benoordenhout)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Leest De Tribune. Leidt ambulance uitgezonden door Commissie Hulp aan Spanje (1936; datzelfde jaar weer teruggekeerd naar Nederland). Spreker. Comité van actie tegen het slagkruiserplan (Den Haag 1940).
Gearresteerd: 19-2-1943 door Knorr (Sicherheitsdienst), Kohlen, Heurer, Hoffmann als gevolg van arrestatie van Piet Wapperom in Utrecht
Overleden: Den Haag 19-2-1943 zelfmoord door bij Sicherheitsdienst tweehoog uit raam te springen, schedelbasisfractuur
Bijzonderheden: Vrijwilliger als arts in Spaanse burgeroorlog
Opmerkingen: Hij was als medicus aanwezig bij de Internationale Brigade tijdens de Spaanse burgeroorlog. Hij probeerde tijdens de meidagen van 1940 met een zeilboot naar Engeland te vluchten. Hij was bij oprichtingsvergadering van het Haags communistisch verzet op 16 mei 1940 bij Toon van der Kroft, met als andere deelnemers Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg en Jan Geluk. Hij was initiatiefnemer van de Nederlandse Volksmilitie en CS6. Hij zat in de contactgroep CPN-RSAP. Hij was medeoprichter van het studenten blad De Vrije Katheder en het Medisch Verzet. Hij stuurde grote communistische verzetsgroep in Schiedam aan. Hij organiseerde verschillende bomaanslagen op treinen en bioscopen aan. Had pistool dat de chef van de Sicherheitsdienst Schreieder aan Van der Waals had gegeven om aan Kastein te doen toekomen. Hij was bij aanslag op Seijffardt, organiseerde de aanslag op ex-minister Posthuma en schoot zelf secretaris-generaal Reijdon en zijn vrouw dood. Wilde Van der Waals bij station Laan van Nieuw Oost Indië liquideren. Hij bracht zijn laatste nacht door bij zijn collega en medeverzetslid Feith. Liep in val opgezet door Rotterdamse SD, waarbij de gearresteerde Wapperom als geboeid lokaas werd uitgezet. Hij schoot bij arrestatie in Delft SD’er Knorr in been, schoot vervolgens bij station Laan van Nieuw Oost Indië de Rotterdamse SD’er Hoffmann in het been en probeerde zich op het Binnenhof in de borst te schieten, maar pistool weigerde. Sprong vervolgens bij SD op het Binnenhof tweehoog uit het raam.
Hij gebruikte diverse schuilnamen: Jan Bakker en Van Haersholte
De Duitsers hebben over hem vermeld dat hij van Joodse afkomst was: dit is echter pertinent onjuist.

Kastein-Sachse, Elisabeth Marie, Reichenbach (Duitsland) 9-2-1907
Woonachtig: Van der Aastraat 14 (Benoordenhout)

Kautz, Johannes Abraham Jacob, Den Haag 23-9-1903, Machinearbeider
Woonachtig: Nicolaas Tulpstraat 55 (Valkenboschkwartier)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Keilman, Sjerp Jacobus, Loosduinen 30-7-1900, Loodgieter
Woonachtig: Larixlaan 14 (Bomen en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 1-6-1943 door Dose van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Kemp, Bastiaan van der, Maassluis 3-1-1911
Woonachtig: Jaagpad 31, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Kerkhof, Louis, Schiedam 26-1-1885, Tuinder
Woonachtig: Heerenpad 25, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Kerklaan, Petrus Josephus van, Rotterdam 28-1-1916, Arbeider
Woonachtig: Paulus Potterstraat 412 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was een halfbroer van Gerrit van Aalst
Gearresteerd: 1941
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd geboren met de achternaam Albers, die later in Kerklaan werd gewijzigd; in de praktijk gebruikte hij de achternaam Van Aalst.

Keuvelaar, Jan, Den Haag 7-12-1913, Opperman
Woonachtig: Peilstraat 33 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 6-6-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er betätigte sich noch nach dem Verbot der CPN illeg Als Kurier und Hauptverteiler von Hetzschriften Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: CPN Zeitungen verkäuft en in Neuengamme: Parteiangehörigkeit: CPN
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. In Dachau werd hij onderworpen aan medische proeven met malaria.
Opmerkingen: Arie Kloostra zat bij hem ondergedoken. Na de oorlog werd hij per ambulance naar Nederland teruggebracht.

Kibbel, Johannes, Den Haag 15-3-1897, Borstelmaker
Woonachtig: Soesterbergstraat 76 (Leyenburg)
Verwantschap: Hij was een broer van Gerarda Braxhoofden-Kibbel
Gearresteerd: 20-3-1941 door Poos, Slagter (Inlichtingendienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Leusden 8-4-1943 door fusillering

Kila, Pieter, Delft 29-5-1904, Broodbezorger
Woonachtig: Jacob van Campenplein 21 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 15-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing, Hamburg-Veddel, Dessauer Ufer
In Vught stond als reden van gevangenschap vermeld: Kontraktbruch
Overleden: Neuengamme 25-10-1944 (Hij kwam bij een bombardement om het leven, volgens door Duitsers meestal valse opgave: Herzschwäche)

Kila, Willem, Rotterdam 1-6-1888, Straatzanger, Koopman
Woonachtig: Van Ravesteinstraat 351 (Schildersbuurt) / ook in woonwagen
Gearresteerd: 14/15-4-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Siegburg, Kassel
Overleden: Kassel 16-3-1945
Opmerkingen: Als straatzanger had een bariton-stem; hij werd begeleid door de Jopie Schouten. Hij werd tijdens de oorlog veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden tuchthuis.

Kipp, Dirk Johannes, Den Haag 8-2-1922, Chauffeur
Woonachtig: Alberdingk Thijmstraat 77 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Meppen-Viersen, Dachau

Kleij, Anthonius Everardus, Rijswijk 1-2-1897, Groentehandelaar
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 108 (Transvaalkwartier)
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie, vrijgelaten 19-9-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de RSAP.

Kleij, Catharina van der, Delft 15-5-1919, Naaister
Verwantschap: Zij was een zuster van Klazina en Matthijs Hendrik Theodorus van der Kleij
Woonachtig: Koningin Emmalaan 137, Delft
Gearresteerd: 12-6-1942 door Lange, Hertlein (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Kleij, Klazina van der
Verwantschap: Zij was een zuster van Catharina en Matthijs Hendrik Theodorus van der Kleij
Woonachtig: Koningin Emmalaan 137, Delft
Opmerkingen: Zij werd in mei-juni 1942 tijdens verhoren van in Delft gearresteerde communisten genoemd als iemand die aan het verzet deelnam. Onbekend of ze gearresteerd is.

Kleij, Matthijs Hendrik Theodorus van der, Delft 10-5-1901
Woonachtig: Koningin Emmalaan 137, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Catharina en Klazina van der Kleij
Gearresteerd: 11-6-1942 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Kleijheeg, Joseph Petrus Marie, Rotterdam 21-6-1896, Kelner
Woonachtig: Van Lansbergestraat 100 (Bezuidenhout)
Gearresteerd omstreeks juli 1944.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mittelbau, Ellrich
Overleden: Kdo Ellrich, Mittelbau 17-2-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Herz und Kreislaufschwäche (Sterbend eingeliefert, Tod nach ca. 16 Std.)

Klein, Abraham (Brammetje), Amersfoort 17-4-1899, Boekhandelaar
Woonachtig: Vismarkt 1, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Dienstweigeraar. Is veroordeeld tot 5 maanden en 5 jaar ontzegging. Secretaris en penningmeester afdeling I.A.M.V. en oprichter afdeling Vrije Jeugd Verbond. Pinkstermobilisatie V.J.V. (1926).
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Seibersdorff
Overleden: Auschwitz 31-8-1944
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Hij handelde in tweedehands boeken aan de Vismarkt en had ‘s-zaterdags een boekenstalletje op de Korenbeurs.

Klein, Jan, Rotterdam 4-2-1899, Pharmaceur
Woonachtig: Brandtstraat 41 (Transvaalkwartier)
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst), Weuring als gevolg van aangeven door echtgenote
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-1-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd door politieman Jan Weuring

Kleinegris, Christiaan Antonius, Den Haag 16-10-1888, Ingenieur bij Nederlandsche Kabelfabriek
Woonachtig: Park Leeuwenberg 67 Leidschendam (Stompwijk)
Gearresteerd: <9-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught, vrijgelaten 21-4-1944
Opmerkingen: Hij gaf huisvesting aan een ondergedoken Joods paar.

Kleingeld, Rokus, Stompwijk 27-2-1905, Vrachtwagenchauffeur

Woonachtig: Kemperstraat 103 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 16-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Windekind, Vught, Dachau, Mauthausen, Auschwitz, Mauthausen, Gusen
Vermelding in Vught: Spanienkämpfer
Overleden: Mauthausen 13-3-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Kreislaufschwäche)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij zat met Johannes Bronkhorst in een verzetscel met de politie-infiltrant Van Soolingen. Inlichtingendienstman Johannes Hubertus Veefkind bood zijn vrouw aan een nacht met hem (Veefkind) door te brengen in ruil voor een bezoek aan haar echtgenoot. De SD’er Lange legde over hem vast: ‘Durch Beobachtungen wurde festgestellt, daß sich Kleingeld an der Verteilung kommunistischer Schriften beteiligte. Er wurde 16 Februar 1943 festgenommen.

Klinker, Johan Hendrik, Den Haag 22-12-1917, Ambtenaar
Woonachtig: Javastraat 54 (Archipelbuurt), eerder Zoutmanstraat 41 (Zeeheldenkwarier)
Gearresteerd: 1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 door publieke represaillefusillering

Kloosterman, Joseph Bernhardus, Essen 14-11-1908, Stoker
Woonachtig: Gerard Doustraat 174 B (Transvaalkwartier)
Gearresteerd: 15-9-1944
Gevangenschap in: Essen, Sachsenhausen, Buchenwald, Kdo Langenstein
Overleden: Langenstein 27-12-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: beiderseitige Lungenentzündung
Opmerkingen: Hij werd in Krefeld gearresteerd. De Häftlingskarte geeft als sterfdatum 27-12-1944 aan, terwijl de Oorlogsgravenstichting 2-5-1945 vermeldt.

Kloostra, Arie, ’t Herpt 6-3-1918, Meubelmaker
Woonachtig: Jan van Beersstraat 87 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Mathilda (Tilly) Petronella Kloostra-Rademakers en de broer van Jan, Johan, Marten, Reinder en Tjerk Kloostra en de zwager van Franciscus van den Berg, Frederik Hendrik en Willem Frederik Donderwinkel, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.
Gearresteerd: 7-10-1942 door Lange (Sicherheitsdienst)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Buchenwald, Steinhöring
In Vught stond vermeld: ‘Spanienkämpfer’.
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. Hij stond aan het begin van een keten die mogelijk de belangrijkste verzetsdaad uit de Tweede Wereldoorlog was en die misschien bepalend is geweest voor de uitslag van de Tweede Wereldoorlog. Hij wist door te geven dat er bij het meubelbedrijf Pander duizenden onderstellen voor vliegtuigen gebouwd werden waarmee in de sneeuw geland konden worden. Het was een duidelijke indicatie dat Duitsland zich voorbereidde op een winteroorlog in de Sovjet Uni. Aan het eind van de keten werd het bericht door een marconist van de groep Wollweber naar Moskou geseind. Daardoor kon de Sovjet Unie zich in principe voorbereiden op een Duitse inval. Of de Sovjet Unie naar aanleiding van deze informatie maatregelen heeft getroffen is onbekend. Hij zat ondergedoken bij Cornelis Blom. Bij zijn arrestatie werd geschoten. Veefkind sloeg hem in de gevangenis met een gummiknuppel op hoofd en handen.

Kloostra, Jan, Nieuw Lekkerland 19-2-1907, Boekdrukker
Woonachtig: Allard Piersonlaan 128 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was de broer van Arie, Johan, Marten, Reinder en Tjerk Kloostra en de zwager van Franciscus van den Berg, Frederik Hendrik en Willem Frederik Donderwinkel, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.
Gearresteerd: 6-6-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat sich nach dem Verbot der CPN illeg für diese betätigt und hat an Treffs teilgenommen. Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: illeg Komm Betätigung
Nacht-und-Nebel-gevangene
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Onmiddellijk na zijn vrijlating in juni 1940 uit Duitse krijgsgevangenschap trad hij tot de sabotagegroep van Sally Dormits, waarvan ook Jan van Kalsbeek, Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Dominicus Middendorp, Leen Triep en Gerard van der Laan deel uitmaakten. Hij dook in februari 1941 onder bij Toon van der Kroft en snel daarop elders. Hij werkte vanaf dat moment in het verzet samen met Toon van der Kroft en Wim Harthoorn. In april 1941 probeerden Lange en Van Duivenboden hem te arresteren. Hij was chef-drukker in drukkerij Modern, Nunspeetlaan 216, drukte Waarheid en valse persoonsbewijzen. Veefkind zei tegen zijn vrouw dat ze hem nooit meer zou terugzien. In Dachau werden op hem proeven genomen met ijsbaden en later ook met malaria-injecties, die hem pas na de oorlog malaria bezorgden.

Kloostra, Johan (Jo, Joop, Wim), Rotterdam 29-3-1916, Technisch tekenaar
Woonachtig: Laakkade 309 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was de broer van Arie, Jan, Marten, Reinder en Tjerk Kloostra en de zwager van Franciscus van den Berg, Frederik Hendrik en Willem Frederik Donderwinkel, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.
Gearresteerd: 10-3-1943 door Lange, Mönnich (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Vught, Dachau
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Voor de oorlog hielp hij Duitse Joodse vluchtelingen de grens naar Nederland over. Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. Zijn schuilnaam was Wim. Hij vervalste bonkaarten en persoonsbewijzen. Hij was een koerier tussen Jacob Boekman en Tjerk Kloostra.

Kloostra, Marten, Nieuw Lekkerland 15-9-1900, Monteur telefoondienst
Woonachtig: Scheppingstraat 26 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was de broer van Arie, Jan, Johan, Reinder en Tjerk Kloostra en de zwager van Franciscus van den Berg, Frederik Hendrik en Willem Frederik Donderwinkel, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.

Rein Kloostra op latere leeftijd

Kloostra, Reinder (Rein), Nieuw Lekkerland 7-12-1908, Kok / slager
Woonachtig: Jan ten Brinkstraat 95 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was de broer van Arie, Jan, Johan, Marten en Tjerk Kloostra en de zwager van Franciscus van den Berg, Frederik Hendrik en Willem Frederik Donderwinkel, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen. Hij was gehuwd met Jansje Kloostra-Nijhuis die een zuster was van Frits Nijhuis.
Gearresteerd: 6-8-1942 door politie vanwege inleveren van valse suikerbon bij een filiaal van de kruideniersketen Simon de Wit.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Buchenwald, Dachau, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: illeg Komm Betätigung
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij stond op de Fahndungsliste van 1-2-1942.
Opmerkingen: Hij drukte valse persoonsbewijzen voor Joden en vermenigvuldigde De Waarheid en Vrij Nederland. Hij werd gearresteerd nadat hij in een levensmiddelenwinkel vastgehouden was omdat hij een valse suikerbon inleverde. Hij werd door Knorr, Lange en Veefkind met de vuist en een gummiknuppel geslagen, geschopt en gewurgd.

Kloostra, Tjerk (Bertus, Nico), Nieuw Lekkerland 18-6-1910, Stoffeerder
Woonachtig: Vierheemskinderenstraat 90 (Moerwijk)
Verwantschap: Hij was de broer van Arie, Jan, Johan, Marten en Reinder Kloostra en de zwager van Franciscus van den Berg, Frederik Hendrik en Willem Frederik Donderwinkel, Leendert Johannes Triep en Willem van Unen.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 12-2-1943 door Zinkel, Blattgerste, Van Hees, De Graaf, Figee, De Groot doordat hij in de val liep; indirect als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Overleden: Den Haag 24-2-1943 na vuurgevecht door Haagse politie door hoofd geschoten
Bijzonderheden: Hij stond op de Fahndungsliste (opsporingslijst) van 1-2-1942.
Opmerkingen: Hij had een leiding gevende rol in een groep van de Haagse illegale CPN, hij liep van begin af aan gewapend met een revolver. Hij gebruikte de schuilnaam Nico. Later gaf hij leiding aan een groepje dat sabotage pleegde en Joden op een onderduikadres onderbracht. Hij werd door de SD en de Documentatiedienst in de val gelokt en wist te vluchten door de SD’er Zinkel dood te schieten. Hij werd achterhaald door de politiemensen Jochem de Graaf, Visé, Van Hees en De Groot. Er ontstond een vuurgevecht en nadat de politie hem deels onder controle had schoot de politie een kogel door zijn hoofd. Na twaalf dagen waarin hij buiten bewustzijn bleef, is in het ziekenhuis euthanasie op hem toegepast omdat zijn medische situatie hopeloos. Zijn arrestatie leidde tot de inval bij Gerbert Bakker.

Tilly Kloostra-Rademakers in 1948 met haar zoontje Mario

Kloostra-Rademakers, Mathilda Petronella (Tilly), Den Haag 25-5-1922
Woonachtig: Jan van Beersstraat 87 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Arie Kloostra en de zuster of halfzuster van Gerarda Mathilda van Gulik.
Opmerkingen: Voor de oorlog was ze actief in de Internationale Rode Hulp en tijdens de oorlog was ze betrokken bij het transporteren en verbergen van wapens en het distribueren van illegale kranten.

Knoester, Arie Dirk, Den Haag 10-10-1894, Grondwerker
Woonachtig: Markensestraat 133 (Duindorp)
Verwantschap: Hij was een broer van Minnekus Knoester (geb. 1897)
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Hamburg
Overleden: Hamburg 26-5-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Magen- und Darmkatarrh).
Opmerkingen: Voor de oorlog was hij actief in het Comité Hulp aan Spanje.

Knoester, Minnekus, Den Haag 9-11-1885, Arbeider
Woonachtig: Goereeschestraat 3 (Scheveningen)
Verwantschap: Hij was een broer van Arie Dirk Knoester
Opmerkingen: Minnekus en zijn partner doken in juni 1941 tijdelijk onder. Twee kinderen van 17 en 19 jaar oud bleven achter en hadden geldproblemen.

Knoester, Minnekus, Den Haag 25-2-1897, Hulparbeider
Woonachtig: Kielstraat 45 (Scheveningen)
Verwantschap: Hij was een broer van Arie Dirk Knoester
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist.
Gearresteerd: 6/7-7-1943 omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Knoote, Emil, Arnhemia (Sumatra, NOI) 19-2-1922
Woonachtig: Zwolschestraat 241 (Belgisch Park)
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met graaf Andries van Hogendorp gearresteerd.

Knuttel, Johannis Adrianus Nelinus, Delft 14-5-1878, Redacteur
Woonachtig: Witte Singel 52, Leiden
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maartje Geertruida Margaretha Elizabeth Knuttel-Visser
Opmerkingen: Hij was redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Hij was voor de oorlog voor de CPN lid van eerst de Oegstgeestse en daarna Leidse Gemeenteraad. Hij verhuurde tijdens de oorlog een kamer aan de verzetsstrijdster Gerarda Alida (Atie) Ridder-Visser, die na de oorlog de collaborateur Felix Hendrik Eugenius Guljé liquideerde, omdat die bij zijn vervolging wegens ernstige collaboratie door leden van de regering in bescherming werd genomen (het is mij onbekend of zij tot het communistisch verzet gerekend moet worden).

Knuttel-Visser, Maartje Geertruida Margaretha Elizabeth, Zwolle 20-8-1882
Woonachtig: Witte Singel 52, Leiden
Verwantschap: Zij was gehuwd met Johannis Adrianus Nelinus Knuttel
Opmerkingen: Zij was eerder gehuwd met de internationaal bekende communistische activist Hendricus Sneevliet.

Koch (L.J. Simons), Hendrik, Amsterdam 20-9-1883, Arts
Woonachtig: Boerhaavelaan 2, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Echtgenoot van E. Koch-Wimmers. Communistisch arts. Medewerker Klassenstrijd (1925). Leiding C.P.H. (1928). Leider van het Nederlandse Boeren Comité (N.B.C.). Geeft De Schildklier uit (1926). Comité voor de Indische ballingen (1927). Lid van het bestuur van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing (1927, 1928) en administrateur orgaan Recht en Vrijheid (1928). Spreekt voor W.A.C. (Amsterdam 1927). Vergadering I.A.H. (Den Haag 1928). Aangesloten bij de C.P.H. In Rusland van 1930 tot 1934, daarna (bestuurs)lid Synthetische Orde (Koch). Leider van de oppositie van partijbestuur van de C.P.H. Veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf (1932). Geldschieter drukkerij Atalanta (1932). Internationale Vereniging Bellamy. Redacteur Volkswil. Nederlands Comité Internationaal Vredescongres te Genève (1936).
Gearresteerd: 21-6-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Hamburg
Overleden: Hamburg 14-2-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Fleckfieber)
Opmerkingen: Hij stond in 1930 op de lijst van de CPH voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. In 1933 uit België uitgewezen wegens communistische activiteiten onder het alias Vis. Hij was voor de oorlog voorzitter van de Leidse afdeling van de Internationale Vereniging Bellamy en was leider van de Synthetische Orde. Tijdens zijn gevangenschap stond hij zieke gevangenen bij, zo goed en zo kwaad als maar mogelijk was. Uiteindelijk stierf hij daardoor zelf aan tyfus.

Koegler, Hendrik Frederik Samuel, Den Haag 27-1-1911, Arbeider
Woonachtig: Van Goghstraat 39 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: begin 1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 door represaillefusillering

Koekenberg, Samuel, Den Haag 21-1-1918, Loswerkman
Woonachtig: Ketelstraat 26 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranienburg, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: na evacuatie in noodziekenhuis Lichtenvoorde in Harreveld op 5-7-1945 ten gevolge van verblijf in concentratiekamp.

Koert, Else, Den Haag 15-11-1926
Woonachtig: Vlierboomstraat 340 (Vruchtenbuurt)
Verwantschap: Zij was de dochter van Ewoud Koert en Gerardina Johanna Dijkstra
Gearresteerd: 21-7-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Na vrijlating ondergedoken, waardoor een tweede arrestatiepoging mislukte.

Koert, Ewoud, Den Haag 5-11-1896, telegrafist bij PTT
Woonachtig: Vlierboomstraat 340 (Vruchtenbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Gerardina Johanna Dijkstra en de vader van Else Koert
Gearresteerd: 21-7-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen Belsen 19-2-1945

Koert, Hermanus Godefrides van, Den Haag 19-2-1908, Administrateur
Woonachtig: Johannesburgstraat 43 (Transvaalkwartier)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Anna Catharina Mulder
Gearresteerd: 11-8-1941 door Van der Weerd (Documentatiedienst) vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Willem Herder dook bij hem onder.

Koert-Dijkstra, Gerardina Johanna, Utrecht 31-5-1898
Woonachtig: Vlierboomstraat 340 (Vruchtenbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Ewoud Koert en de moeder van Else Koert
Gearresteerd: 21-7-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel

Koert-Mulder, Anna Catharina van (Annie), Den Haag 29-4-1907
Woonachtig: Johannesburgstraat 43 (Transvaalkwartier)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Hermanus Godefridus van Koert
Gearresteerd: 11-8-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten 8-41
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Na vrijlating ondergedoken, waardoor een tweede arrestatiepoging mislukte.

Kohne, Petrus Josephus (Peter), Amsterdam 21-6-1894, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Nassaulaan 14, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Kok, Cornelis (Kees), Delft 21-6-1917, Smid / bankwerker
Woonachtig: Verlengde Singelstraat 52, Delft
Gearresteerd: 2-5-1942 door Gross (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 28-11-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Cardinale Insuffizienz)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg, samen met Cornelis Smit, Hendrik Molenkamp, Huibert de Hoog en Pieter van der Kam.

Kok, Jacob (Jaap), Delft 15-9-1899
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Kok, Willem Dirk Jan, Den Haag 25-7-1891, Gieter
Woonachtig: Van Miereveltstraat 69 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Kom, Cornelis Gerhard Anton de (Anton, Adek), Paramaribo 22-2-1898, Handelsreiziger
Woonachtig: Johannes Camphuijsstraat 296 (Bezuidenhout)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Huzaar/kantoorbediende. Staat bekend als communist en revolutionair. Auteur anti-kolonialistisch boek ‘Wij slaven van Suriname’ . Gehuwd met P.C. Borsboom (1932). Leidde opstand in West-Indië (1933). I.R.H. Bestuurslid van de Sectie Holland van de Liga tegen Imperialisme. Naar Suriname vertrokken (1932). Gevangen (1933). Niet meer zo actief.
Gearresteerd: 7-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranienburg, Neuengamme
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Neuengamme 24-4-1945
Opmerkingen: Hij was een nakomeling van slaven. Hij vestigde zich in 1921 vanuit Suriname in Nederland. In december 1932 keerde hij terug naar Suriname, waar de bevolking hem zag als een soort verlosser van het kwaadaardig koloniaal bestuur. Dat bestuur dwong hem enkele maanden later om terug te keren naar Nederland. Hij werd voorzitter van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking, wat voor de Nederlandse regering aanleiding was hem scherp in de gaten te houden door de Centrale Inlichtingendienst. Hij werd lid van de communistische partij, waar hij nauw met Nico Wijnen samenwerkte. Hij schreef het boekje ‘Wij slaven van Suriname’. In 1940 sloot hij zich aan bij het communistische verzet in Den Haag en in 1941 het MLLF. Hij schreef artikelen voor de bladen van beiden organisaties die beiden De Vonk heetten. Later werd hij betrokken bij ander verzetswerk door de CPN, waarbij hij ook met Piet Wapperom samenwerkte. Hij distribueerde nieuwsberichten die hij via de illegale radio had opgevangen. Bij zijn arrestatie werden linkse literatuur en een kristalontvanger met koptelefoon in beslag genomen. Hij zat in Vught een poos in de bunker.

Kommer, Evert van, Amersfoort 26-8-1879, Bouwarbeider
Woonachtig: Zusterstraat 190 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Aaltje van Drie.
Gearresteerd: 11-10-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Komm Propaganda
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Dachau 23-2-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Enteritis)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Voor de oorlog was hij actief in het Comité Hulp aan Spanje. Hij werkte in het verzet samen met Johannes Gisolf.

Kommer-Van Drie, Aaltje van, Amersfoort 28-12-1885
Woonachtig: Zusterstraat 190 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Evert van Kommer
Opmerkingen: Zij werkte in het verzet samen met Cornelis Rademakers.

Koopman (Van den Berg), Adriaan Jan Willem, Ouwerkerk 18-7-1900, Mandenmaker
Woonachtig: Marktweg 229 (Groente- en Fruitmarkt)
Gearresteerd: 9-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten 30-3-42, tweede keer gearresteerd 19-6-1944 door Leemhuis (Inlichtingendienst), Bij bezoek aan door V-Mann Breed verraden vergadering van de verzetsgroep Karl.
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat sich noch dem Verbot der CPN illeg Für diese betätigt und seine Werkstatt zur Herstellung von Hetzschriften zur Verfügung gestellt. Er ist nach einer Warnung aus der Haft entlassen worden 30-3-42. Aus der Lager Amersfoort entlassen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 door fusillering bij ontruiming kamp
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid die hij van Van Spronsen kreeg. Na zijn vrijlating uit kamp Amersfoort sloot hij zich aan bij de verzetsorganisatie God en De Koning en gebruikte daarbij de schuilnaam Van den Berg. In 1944 kwam hij naar een vergadering bij Franciscus Mol thuis van de verzetsgroep Karl, die verraden bleek. Hij werd gearresteerd door de politieman Cornelis Leemhuis en de V-Mann Adriaan Breed. Koopman had een koffer met spionagemateriaal bij zich. Bij die actie werden 35 personen gearresteerd, waarvan er 19 om het leven zijn gekomen.

Koopman, Barend, Amsterdam 16-10-1922, Purser
Woonachtig: Gedempte Gracht 9 (Centrum)
Verwantschap: Hij was vermoedelijk een neef van Barend Koopman
Gearresteerd: 6-7-1942 door Koch (Sicherheitsdienst Judenreferat)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen, Gusen
Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 15-1-1943
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd bij een actie tegen communistische Joden, die allemaal in hetzelfde pand woonden, door Fritz Koch van het Judenreferat. Ook zijn vermoedelijke verwant Jacob (oom?) en diens echtgenote, twee leden van de familie Velleman en Antonius Fein werden bij dezelfde actie gearresteerd. Dat hij naar Mauthausen in plaats van naar Auschwitz of Sobibor gestuurd werd, is een aanwijzing dat hij bestraft werd vanwege verzetsactiviteiten.

Koopman, Jacob, Amsterdam 10-2-1903, Koopman
Woonachtig: Gedempte Gracht 9 (Centrum)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Hendrika Engelsman en vermoedelijk een oom van Barend Koopman
Gearresteerd: 6-7-1942 door Koch (Sicherheitsdienst Judenreferat)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen, Gusen
Overleden: Mauthausen/Kdo Gusen 16-11-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: auf der Flucht erschossen)
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd bij een actie tegen communistische Joden, die allemaal in hetzelfde pand woonden, door Fritz Koch van het Judenreferat. Ook zijn echtgenoot, zijn vermoedelijke verwant Barend (neefje?), twee leden van de familie Velleman en Antonius Fein werden bij dezelfde actie gearresteerd. Dat hij naar Mauthausen in plaats van naar Auschwitz of Sobibor gestuurd werd, is een aanwijzing dat hij bestraft werd vanwege verzetsactiviteiten.

Koopman-Engelsman, Hendrika, Rotterdam 3-4-1912
Woonachtig: Gedempte Gracht 9 (Centrum)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jacob Koopman
Gearresteerd: 6-7-1942 door Koch (Sicherheitsdienst Judenreferat)
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 26-10-1942
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd bij een actie tegen communistische Joden, die allemaal in hetzelfde pand woonden, door Fritz Koch van het Judenreferat. Ook haar echtgenoot, haar zwager, twee leden van de familie Velleman en Antonius Fein werden bij dezelfde actie gearresteerd.

Kopmeiners-van Liempt, Cornelia Helena Maria, Den Haag 15-3-1891, Schoonmaakster
Woonachtig: Escamplaan 274 (Rustenburg en Oosthoek)
Zij was de moeder van Johannes Josephus Limburg (uit een eerder huwelijk)
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 2-1945
Opmerkingen: Zij werkte als schoonmaakster in het gebouw aan Plein 1, voor de oorlog het Ministerie van Koloniën en tijdens de oorlog het hoofdkwartier van de Höhere SS- und Polizeiführer Rauter. Ze werd gearresteerd op verdenking van spionage en het verraden van militaire geheimen.

Koppel, Aart van de, Ginneken 23-6-1886, Ambtenaar ministerie van Justitie
Woonachtig: Rusthoekstraat 50 (Scheveningen)
Gearresteerd: 15-7-1943 door Breitner van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Hij was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging

Kornalijnslijper, Abraham, Utrecht 16-4-1909, Gereedschapsmaker
Woonachtig: Velpsestraat 237 (Rustenburg Oostbroek)

Kraats, Jacobus Antonius Hendrikus van der (Koos), Den Haag 26-4-1905, Metselaar
Woonachtig: Antheunisstraat 172 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Metselaar. Bestuur sectie C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 9-9-1942 door Bark (Sicherheitsdienst) omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars, vrijgelaten 7-10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Kracht, G.
Woonachtig: Kamperfoeliestraat 58 (Valkenboskwartier)

Kramer, Gerrit, Den Haag 18-9-1918, Machine houtbewerker
Woonachtig: Van der Vennestraat 141 (Schildersbuurt)
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 door represaillefusillering

.

Kroft, Teunis van der (Toon), Den Haag 6-4-1900, Timmerman
Woonachtig: Marktweg 263 (Groente- en Fruitmarkt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Timmerman. Bestuur afdeling C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 26-7-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er war vor dem Verbot der CPN Sektionsvorstand, Distriktsvorstand und Gemeinderatsmitglied. Nach dem Verbot hat an dem illeg Aufbau mit gearbeitet Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden. Mitglied der CPN
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: CPN 1936 / 1940
Nacht-und-Nebel-gevangene
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij werkte in het verzet onder anderen samen met Wim Harthoorn, Jan Kloostra. Hij is in februari 1941 ondergedoken. Hij heeft zich in Amsterdam voor de Februaristaking ingezet. Gearresteerd op onderduikadres aan Oosterringdijk Amsterdam. Na de oorlog werkte hij een poos in Curaçao, maar werd daar naar Nederland verwijderd omdat prins Bernhard op bezoek kwam.

Krommenhoek, Hermanus, 15-1-1894 Schiedam, Behanger
Woonachtig: Pasteurplein 16 (Laakkwartier en Spoorwijk
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Secretaris afdeling S.O. (1937). Districtsbestuur V.V.S.U. (1937).

Krop, Hendrik Wilhelmus, Steenwijk 13-4-1882, Inspecteur directe belastingen
Woonachtig: Roodborstlaan 2 (Vogelwijk)
Opmerkingen: Tussen december 1940 en maart 1942 werkte hij mee aan verschijnen van het illegale blad De Voorbode, wat een communistisch gezind blad was dat aansluiting zocht bij het niet-communistische deel van de bevolking.

Krug, Cornelis Johan, Vlissingen 6-6-1898, Kantoorbediende BPM
Woonachtig: Binnensingel 98, Vlaardingen
Gearresteerd: 21-7-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 18-12-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Enterocolitis)
Bijzonderheden: Na zijn arrestatie werd hij twee dagen in Rotterdam in bewaring gehouden.
Opmerkingen: Hij woonde in Vlaardingen. Hij leverde enige tientallen exemplaren van het mededelingenblad van De Waarheid aan Wilhelmus Molier.

Kruiff, Joseph de, Den Haag 3-8-1920, Timmerman
Woonachtig: Albert Cuypstraat 146 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 14-12-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Neuengamme 24-4-1945

Kuiper, Esgo Taco, Castricum 27-8-1914, Employee BIM
Woonachtig: Tomatenstraat 209 (Vruchtenbuurt)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Pauline Virginie Slijper
Gearresteerd: <23-9-1943, vrijgelaten 22-12-43
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij zou zijn gearresteerd, omdat hij zijn schoonouders liet onderduiken.

Kuiper, Johannes, Scheveningen 21-10-1898, Visser
Woonachtig: Bevelandsestraat 35 (Duindorp)
Gearresteerd: 11-6-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er war nach dem Verbot der CPN illegaler Unterverteiler der Hetzschrift “De Vonk” bis März 1941 Er ist in ein KZ-Lager eingewiesen worden
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Flossenbürg
Nacht-und-Nebel-gevangene
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verbreitung komm Zeitungen
Overleden: Flossenbürg 5-8-1943 t.g.v. tyfus (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Tbc)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Kuiper, Sape, Arnhem 3-2-1924, Student
Woonachtig: Hof van Delftlaan Delft
Gearresteerd: 22-7-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 1-10-1943, Gefusilleerd

Kuiper-Slijper, Pauline Virginie (Pien), Amsterdam 18-1-1907
Woonachtig: Tomatenstraat 209 (Vruchtenbuurt)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Esgo Taco Kuiper
Gearresteerd: 15-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 29-8-1944
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Zij bracht onderduikers, zowel Joodse als verzetsmensen, onder op vertrouwde adressen. Zij was een schakel in het de onderduikers voorzien van distributiepapieren en persoonsbewijzen. Zij kreeg een kind in Westerbork, dat door haar niet-Joodse echtgenoot na zijn vrijlating uit Vught uit Westerbork gehaald kon worden. Zij zou zijn gearresteerd, omdat ze haar ouders liet onderduiken.
Na de oorlog wilde de CPN een Ereboek voor de gevallen communisten samenstellen. Haar echtgenoot stuurde een foto van Pien in. Maar later verzocht hij haar niet op te nemen, omdat hi een rijksbetrekking had en dat hij bij de politieke situatie bang was dat hij zijn baan zou verliezen als bekend zou worden dat zijn echtgenote als communiste omgekomen was.

Kupferschmied (Kupferschmidt), Abitch (Albert, Bobby), Den Haag 3-10-1918, Handelaar
Woonachtig: Vondelstraat 205 (Centrum)
Verwantschap: Hij was de broer van Baruch Kupferschmidt en Channah Sarah (Anna) Polak-Kupferschmied
Gearresteerd: 1-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-3-1944
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Hij gaf er de voorkeur aan om een niet-Joods-klinkende voornaam te gebruiken en liet zich Albert noemen. Hij was voor de oorlog actief in de Haagse CPN en tijdens de oorlog samen met verwanten in het Haags communistisch verzet. Al in 1942 werd namens de Sicherheitsdienst in het door de Documentatiedienst zijn opsporing verzocht in het Algemeen Politieblad van 25 mei. Na zijn arrestatie werd getracht met de inschakeling van de arts Paul Voûte een maagbloeding voor te wenden, om hem in het ziekenhuis opgenomen te krijgen, waarna een bevrijdingsactie opgezet zou kunnen worden. Het plan werd verraden doordat Antonius Montfoort meende de V-Mann Richard Salter te kunnen inschakelen, waardoor Albert naar de gaskamers van Auschwitz afgevoerd werd.

Kupferschmied (Kupferschmidt), Baruch Uscher (Bobby), Keulen (Duitsland) 12-2-1916, Fotohandelaar
Woonachtig: Pletterijkade 4 (Stationsbuurt)
Verwantschap: Hij was de broer van Abitch Kupferschmidt en Channah Sarah (Anna) Polak-Kupferschmied en de echtgenote van Rosa Gelblum
Gearresteerd: <7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 23-7-1943 door vergassing met Zyklon-B
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst
Opmerkingen: Bij zijn inschrijving in het bevolkingsregister werd in eerste instantie de schrijfwijze Kupferschmied gehanteerd, later werd dat omgezet in Kupferschmidt.

Kupferschmied-Gelblum, Rosa, Keulen (Duitsland) 18-12-1916
Woonachtig: Pletterijkade 4 (Stationsbuurt)
Zij was gehuwd met Baruch Kupferschmied
Gearresteerd: <7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 23-7-1943 door vergassing met Zyklon-B
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst

Laan, Gerard van der (Bob), Den Haag 15-1-1913, Ambtenaar
Woonachtig: Kamperfoeliestraat 95 (Valkenboschkwartier)
Gearresteerd: 17-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van enveloppe in aktetas van Tjerk Kloostra
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Scheveningen 30-6-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was lid van sabotagegroep met Jan van Kalsbeek, Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Dominicus Middendorp, Jan Kloostra en Leen Triep. Hij dook in februari 1941 onder bij Toon van der Kroft en snel daarop elders. In april 1941 probeerden Lange en Van Duivenboden hem te arresteren. Hij dook in februari 1941 onder bij Van der Kroft en snel daarop elders. In april 1941 probeerden Lange en Van Duivenboden hem te arresteren. Hij stak samen met Evert Ruivenkamp, Henk Middendorp, Piet Wapperom en Jan van Kalsbeek de opslagplaats van de Wehrmacht voor hooi en stro aan de Lulolfdwarsstraat in brand. Hij werd ter dood veroordeeld.

Lagerman, Willem Frederik, Leiden 9-6-1904
Woonachtig: Leiden
Opmerkingen: Hij was betrokken bij De Waarheid.

Landzaad, Jan Coenraad, Schiedam 11-8-1878, Arbeider glasfabriek
Woonachtig: Raamstraat 81, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Langendoen, Leenderd, Den Haag 6-9-1901, Groentehandelaar
Woonachtig: Renbaanstraat 70 (Scheveningen)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Langerak, Hendricus Johannes, Den Haag 20-3-1916, Isoleerder
Woonachtig: Van der Duynstraat 2 A (Huygenspark)
Gearresteerd: 25-6-1941
Overleden: Neuenkirchen Stadtkreis Bremen 14-5-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Eitrige Angina)

Langerak, Johannes Marinus van, Den Haag 2-7-1905, Chauffeur
Woonachtig: Rembrandtstraat 307 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Penningmeester N.R.H. afdeling Den Haag. (1937).Comité van Waakzaamheid van Anti-Nationaal-Socialistische Intellectuelen.
Opmerkingen: Hij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars, maar heeft zich niet op het Binnenhof gemeld.

Laroij, Willem, Egmond aan Zee 2-4-1912, Rijksambtenaar
Woonachtig: Van Weede van Dijkveldstraat 47 (Geuzen en Statenkwartier), woonde eerder in het communistisch Gemeenschapshuis aan de Bankastraat 131. Hij gaf in Buchenwald op dat hij in Portet d’Aspet (Frankrijk, Haute-Garonne in Pyreneeën, daar woonde zijn vrouw)
Gearresteerd: 1-3-1943 in Frankrijk
Gevangenschap: Oranjehotel, Buchenwald, Ravenbrück

Laros
Woonachtig: Groenlandschelaan, Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gevangenschap: Oranjehotel

Laros, Bertus, Delft 1928
Woonachtig: Hugo van Rijkenstraat 34, Delft
Verwantschap: Hij was de zoon van Pieter Laros

Laros, Pieter (Piet), Delft 6-6-1905
Woonachtig: Hugo van Rijkenstraat 34, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat voor de gemeenteraad C.P.N.
Verwantschap: Hij was de vader van Bertus Laros en zijn echtgenote was de zuster van Arie van den Bos

Lee, Gerardus van der, Nistelrode 27-7-1896, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Karthuizerstraat 1, Delft
Gearresteerd: 19-5-1942 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Warschau, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg, Rabstein
Opmerkingen: Hij had een relatie met Anna-Maria Grinsven-Van den Burgt. Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Illegale Tätigkeit f. CPN

Leenheer, Cornelis Dominicus, Den Haag 4-12-1906, stukadoor
Woonachtig: Schalkburgerstraat 387 (Transvaalkwartier)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Stukadoor. C.P.N. I.R.H. V.V.S.U. Delegatielid van comité tot uitzending van arbeidersjeugddelegatie naar Rusland (1926). Ronselt voor Regeringsleger Spanje (1937). Bedankt voor C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 1942/43 door Sicherheitsdienst omdat hij geplaatst stond op de lijst van communistische gijzelaars.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Voor de oorlog sprak hij op bijeenkomsten onder het pseudoniem Colimeens. Hij wierf vrijwilligers voor dienstneming in de Internationale Brigade tijdens de Spaanse burgeroorlog. Hij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars om in september 1942 gearresteerd te worden.

Leeuw, Johannes Arjen de, Almelo 28-5-1912, Technicus
Woonachtig: Begoniastraat 211 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 30-9-1942 door Otto Lange van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Leeuwe, H. de
Woonachtig: Leyweg 584 (Leyenburg)
Opmerkingen: Hij zat bij Andries Gritter ondergedoken.

Leeuwen-van der Ent, Martina van, Delft 28-8-1889
Woonachtig: De Vlouw 25, Delft
Opmerkingen: Zij was weduwe van Nicolaas Petrus Antonius van Leeuwen, overleden in 1923

Leget, Abraham (Bram), Den Haag 14-7-1906, Loodgieter
Woonachtig: Anteunisstraat 230 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was de broer van Maria Vroege-Leget en een zuster van hem was gehuwd met Cornelis Johannes Hendrikus van Gent.

Leijdeckers, Pieter Abraham, 21-8-1891 Den Helder, Broodbakker
Woonachtig: Sinjeur Semeynsweg 199 (Laakkwartier en Spoorwijk), Den Haag
Terugmelding uit Oranjehotel: 18/24-10-1942
Gevangenschap: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd Rotterdamse Sicherheitsdienst gearresteerd in het kader van het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie

Leijerink, Jacobus (Koos)
Woonachtig: Carthuyzerstraat, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Leijerink
Gearresteerd: 16-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amsersfoort
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Leijerink, Johannes Jacobus, Delft 11-3-1915, Boekbinder
Woonachtig: Pootstraat 108, Delft
Verwantschap: Hij was een broer van Jacobus Leijerink
Gearresteerd: 11-6-1942 door Lange, Hertlein (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Lelie, Hijman (Herman), Amsterdam 12-1-1878, Koopman
Woonachtig: Weteringplein 12 (Stationsbuurt)
Gearresteerd: 15-9-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat früher lediglich marxistischen Verbänden angehört und stand im Verdacht, sich auch für die illeg CPN betätigt zu haben. Er ist im KZ-Lager verstorben. Jude
Gevangenschap in: Gevangenis Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mauthausen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Mitglied d. SDAP
Overleden: Mauthausen 9-7-1942
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst, gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij gebruikte de niet-Joodse voornaam Herman. Hij was eigenlijk een SDAP’er en betrokken bij het verzet door een groep leden uit die partij. Hij maakte als SDAP’er ook deel uit van de contactcommissie CPN-RSAP. Hij was betrokken bij het sociaaldemocratische verzetsblad Uit de Woestijn. Er ontstond een samenwerking tussen Nico Wijnen en Frans van Ophem enerzijds en Hijman Lelie anderzijds. Lelie werkte ook met Hans Polak samen. Lelie droeg geld en onderduikadressen aan. Hij werd in Barchem gearresteerd en in eerste instantie naar de gevangenis in Arnhem overgebracht.

Leloux, Franciscus Johannes, Den Haag 30-7-1923
Woonachtig: Loosduinschekade 359 (Rustenburg en Oosthoek)
Gearresteerd: 10-7-43 door Otto Lange van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Lemmers, Petrus Franciscus (Piet), Delft 25-12-1903, Los werkman
Woonachtig: Dertienhuizen 10, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
In Vught stond vermeld: ‘C.P.N.’.

Lepelaar, Jan, Leiden 9-1-1881, Houtbewerker
Woonachtig: Reitzstraat 9, Leiden
Gearresteerd: 14-10-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Komm Propaganda
Overleden: Dachau 19-1-1943 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in voor het communistisch verzet.

Letterie, Mozes (Moos), Leiden 28-3-1887, Steenzetter
Woonachtig: Zuid Binnensingel 37 (Centrum)
Gearresteerd: 10-10-1941 in het Joodse werkkamp Molengoot in Collendoorn door Heijnis (Inlichtingendienst), Van der Weerd (Documentatiedienst) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 8-7-1942
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: War Mitglied der CPN
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst, gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Er was een eerdere arrestatiepoging op zijn huisadres, maar dat mislukte omdat hij in het werkkamp zat.

August Levin in Spanje

Levin, August Otto Wilhelm, Loitz (Duitsland) 25-5-1895
Woonachtig: Den Haag
Verwantschap: Hij had een relatie met Joanna Christina van der Vloodt, met wie hij na de oorlog huwde.
Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling die in november 1933 uit het direct over de grens gelegen concentratiekamp Neusustrum toen hij turf moest halen naar Nederland ontsnapte en kwam in contact met de Groningse communist Geert Sterringa die hem verder hielp. Zijn medevluchter was Walter Modrow, die door de Nederlandse regering gedwongen werd het land te verlaten. Tijdens de burgeroorlog in Spanje sloot hij zich als vrijwilliger aan bij de Internationale Brigade. Hij keerde na de nederlaag van de wettige regering terug naar Nederland. Hij pleegde hier verzet; voor de oorlog tegen het Hitler-regime in Duitsland en tijdens de oorlog in het emigrantenverzet tegen de bezetter. Zijn toekomstige echtgenote Joanna was de verbindingspersoon tussen het Duitse emigrantenverzet in Den Haag en het verzet door de Haagse CPN. Hij huwde op 15 augustus 1945 in Den Haag met Joanna van der Vloodt en verhuisde eind oktober 1946 naar Oost-Duitsland, waar hij in zijn geboorteplaats Loitz burgemeester werd.

Lezwijn, Hendrika, Leiden
Woonachtig: Driftstraat 68, Leiden
Verwantschap: Zij was de dochter van Jacobus Johannes Lezwijn en Margaretha Lezwijn-Jong
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid en ging daar na de arrestatie van haar vader mee door. Later sloot ze zich aan bij de groep van Johan Dubbeldeman met wie ze na de oorlog huwde.

Lezwijn, Jacobus Johannes, Leiden 13-7-1896, Trambestuurder NZHTM (Blauwe tram) / schoenmaker
Verwantschap: Hij was gehuwd met Margaretha Lezwijn-Jong en de vader van Hendrika-Jong.
Woonachtig: Driftstraat 68, Leiden
Gearresteerd: 5-8-1941 door Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: hat sich für die Komm Betätigt
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Dachau 31-1-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Enterocolotis)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Toen hij op 29 oktober 1942 vanuit Buchenwald in Dachau aankwam, woog hij nog maar 50 kg (er werd op 5 kg afgerond).

Lezwijn-Jong, Margaretha, Leiden 8-9-1900
Verwantschap: Zij was gehuwd met Jacobus Johannes Lezwijn en de moeder van Hendrika Lezwijn
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid en ging daar na de arrestatie van haar echtgenoot mee door.

Ligtenberg, Jacob (Jaap), Rotterdam 26-1-1903, Bloemenkoopman
Woonachtig: Balistraat 47 (Archipelbuurt)
Opmerkingen: Hij had een bloemenstal op het Jonckbloetplein. Hij ontving een flink pak exemplaren van De Vonk voor verdere verspreiding.

Limburg, Abraham, Voorschoten 20-6-1924, Typograaf
Woonachtig: Leidseweg 110, Voorschoten
Gearresteerd: 2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945

Limburg, Antonius Hendrikus, Den Haag 14-2-1916, Glas-in-loodzetter
Woonachtig: Begoniastraat 204 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Verwantschap: Hij was de broer van Cornelis.
Gearresteerd: 25-6-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen, vrijgelaten 29-9-1941.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort
Bijzonderheden: gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Toen zijn broer Cornelis huwelijksproblemen kreeg, trok hij bij hem in. In juni 1941 wilde de Sicherheitsdienst zijn broer arresteren, maar arresteerden in plaats daarvan hem, terwijl hij niet bij het verzet betrokken was en ook niet op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst vermeld stond. Nadat de situatie uitgezocht was werd hij in september vrijgelaten.

Limburg, Cornelis (Kees), Den Haag 19-12-1908, Bakker
Woonachtig: Begoniastraat 204 (Bomen- en Bloemenbuurt) (na echtscheiding woonde hij op dit adres bij zijn broer; hij woonde oorspronkelijk in zelfde straat op nummer 72)
Verwantschap: Hij was de broer van Antonius.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist. Secretaris districtsbestuur N.R.H. (1937). Spreker.
Gearresteerd: 29-4-1942 door Fischer (Sicherheitsdienst) doordat echtgenote hem verraadde
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Laura, Mittelbau-Dora, Ravensbrück, Bergen-Belsen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: War früher Mitglied der CPN
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij gaf voor de oorlog hulp aan Duitse vluchtelingen. Hij werd op 10 mei 1940 door de politie gearresteerd en op 15 mei weer vrijgelaten. In 1940 voegde hij zich meteen bij het Haags communistisch verzet. Na huwelijksproblemen was hij bij zijn broer Antonius, die in dezelfde straat woonde, ingetrokken. Toen de Sicherheitsdienst hem wilde arresteren, was hij niet thuis en in de verwarring werd zijn broer gearresteerd als gijzelaar of omdat ze hem voor zijn broer Kees aanzagen. Toen alles geverifieerd was, werd die in september gelaten. Hij dook in 1941 in Rotterdam onder. Daar ontmoette hij zijn oude vriend Sally Dormits. Ze gingen op hetzelfde adres in de Bijlwerfstraat wonen en hij ging meewerken binnen de Nederlandse Volksmilitie. Hij vond dat Dormits te veel risico nam en dook daarom onder bij Simon Groenendijk, een SDAP’er, in de Lischbloemstraat 21 B. Hij had in 1942 zomerkleren nodig en maakte een afspraak met zijn vrouw. Meteen nadat de kleren overhandigd waren, werd hij door de Sicherheitsdienst gearresteerd. Bij de verhoren sloeg Veefkind hem tanden uit de mond, deed een strop om zijn hals en dreigde hem te wurgen. Hij stond op gijzelaarslijst, de Sicherheitsdienst registreerde dat hij zich niet gemeld had, maar hij was al eerder gearresteerd.

Limburg, Johannes Josephus, Den Haag 1-4-1922, Automonteur
Woonachtig: Escamplaan 274 (Rustenburg en Oosthoek)
Verwantschap: Hij was de zoon van Cornelia Helena Maria Kopmeiners-van Liempt (uit een eerder huwelijk)
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 (gefusilleerd bij ontruiming kamp)

Link, Abraham (Aat), Leiden, 17-7-1915, Magazijnchef
Woonachtig: Haagweg 33, Leiden
Verwantschap: Hij was de zoon van Jacoba Link-Raar en een broer van Maria Jacoba van Opstal-Link
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en herbergde samen met zijn zuster Maria Jacoba Link het laatste oorlogsjaar een onderduiker.

Link-Raar, Jacoba, Leiden
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Zij was de moeder van Abraham Link en Maria Link
Opmerkingen: Zij was betrokken bij De Waarheid.

Lintelo, Johannes Bartholomeus, Den Haag 12-7-1886, Transportarbeider
Woonachtig: Olienberg 1 D (Centrum)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Los werkman. Communist. Bestuurslid C.P.H. afdeling Den Haag (1924) en 2e voorzitter W.A.C. Lijst revolutionairen (1924 en 1925).
Gearresteerd: 4-10-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er hat nach dem Verbot der CPN noch die Hetzschrift “De Vonk” bezogen und wöchentlich 15 Cent Solidaritätdgelder bezahlt. Er ist am 18842 im KZ-Lager verstorben
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Weimar
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Lesen illegaler Lektüre
Overleden: Buchenwald/Kdo Weimar 18-8-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Inf. Magen und Darmkatarrh)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Lips, Johannes Servaas, Leiden 10-4-1911, Koopman
Woonachtig: Hugo de Vriesstraat 22, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Koopman. Communist. Penningmeester Leidse Filmliga.
Gearresteerd: 25-6-1941 door Schneider (Sicherheitsdienst) naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Vught

Loebis, Daliloeddin, Katanopan (NOI) 23-1-1904, Arts
Woonachtig: Warmonderweg 19, Leiden
Gearresteerd: 19-7-1940, uit Buchenwald vrijgelaten 30-5-1941
Gevangenschap: Oranjehotel, Buchenwald
Bijzonderheden: Hij was lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia.
Opmerkingen: Hij is na de oorlog in Leiden gepromoveerd op een medisch proefschrift met betrekking tot de oorschelp.

Loebis, Parlindoegan, Batang Toru, Tapanuli Selatan (NOI) 30-6-1910, Arts
Woonachtig: Lomanstraat 11, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Student. Bestuurslid (voorzitter) en penningmeester lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia (1938). Redacteur Indonesia (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Comité ter behartiging van de belangen van Indonesische arbeiders.
Gearresteerd: 25-6-1941 in Amsterdam door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Sachsenhausen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verdacht kom. Agitation
Opmerkingen: woonde tot september 1940 in Leiden, verhuisde daarna naar Haarlem en vanaf april 1941 in Amsterdam. Hij was lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia.

Loenen, Jacob van, Hilversum 8-11-1897, Werkman
Woonachtig: Gasthuislaan 105, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Reproductie van de foto op zijn persoonsbewijs dat in het massagraf op zijn lichaam werd teruggevonden.

Logt, Henri Christiaan van der (Harry), Tonsel 30-4-1906, Conducteur
Woonachtig: Mijtensstraat 87 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 9-3-1945 door Leemhuis, Heijnis (Inlichtingendienst) vanwege verraad dood politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 door publieke represaillefusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij drukte eind 1944 en begin 1945 De Waarheid en het Oranje-bulletin. Zijn vrouw zat vanwege de hongerwinter bij familie in Drenthe. Hij werd door verraad door de politie-infiltrant Van Soolingen gearresteerd. Hij kon nog naar de buren roepen: ‘groeten aan vrouw en kind’. Bij dezelfde verraadactie werden Isaäc Chef d’Hotel en Willem van ’t Veen gearresteerd. Zij waren de laatste slachtoffers van de door burgemeester De Monchy geïnitieerde massamoord op Haagse communisten. Zijn huis werd leeggeroofd en toen zijn vrouw na de oorlog terugkeerde, vernam ze pas dat hij gefusilleerd was. Ze was alle huisraad kwijt en had zelfs geen foto van hem. De woning was bezet en de gemeente weigerde voor nieuwe huisvesting te zorgen. Later kreeg ze nog een foto van het persoonsbewijs dat op het opgegraven lijk werd gevonden.

Loon, P. van der
Woonschtig: Merelstraat 45, Leiden
Opmerkingen: Hij was lid van de Perhimpoenan Indonesia

Luik, Gerrit Bertus van, Den Haag 24-3-1901, Metaalslijper
Woonachtig: IJsselstraat 51 (Stationsbuurt)
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten 30-3-42
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Am 30 3 42 aus dem Lager Amersfoort entlassen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Lukassen, Jan, Sappemeer 19-5-1887, Fabrieksarbeider
Gearresteerd: 1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Maanen, Gilles Johannes, Delft 23-12-1905, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Heerenpad, Delft
Gearresteerd 16-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Maanen, Hendrik van, Laag Nieuwkoop 7-1-1882, Los arbeider
Woonachtig: Gerard Doustraat 144 (Schildersbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Los arbeider. C.P.H. Opent en sluit 1-mei vergadering. Door C.P.N.-partijbestuur aangewezen om verloren contact met het Westland te herstellen (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 23-6-1942 door vergassing met koolmonoxide (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Myocarditis)

Maanen, Leen van, Delft 7-12-1920
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 16-6-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Mackaaij, Marinus Johannes, Den Haag 21-9-1896, Winkelbediende
Woonachtig: Vlierboomstraat 531 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 13-11-1942 door Otto Lange van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Mackaij, Pieter Johannes, Leiden 5-12-1911
Woonachtig: Fazantplein 13 (Vogelwijk)

Mahler, Jozef, Krefeld 11-12-1894
Gearresteerd: 11-4-1941
Gevangenschap: Westerbork, Oranjehotel
Bijzonderheden: Hij werd in 1941 in Westerbork (toen functioneerde het kamp nog steeds net zoals voor de oorlog als een ‘opvangcentrum’ voor gevluchte Duitse Joden) opgesloten en op 19-3-1943 vanuit Westerbork naar het Oranjehotel overgebracht in opdracht van Gross van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.

Manschot, Jasper Petrus, Den Haag 29-12-1908, Monteur
Woonachtig: Molenaarstraat 37 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Gearresteerd: 13-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Uelzen
Overleden: Neuengamme 16-4-1945

Marijt, Cornelis Jacobus, Leiden 30-10-1902, Schoppenmaker
Woonachtig: Borneostraat 40, Leiden
Verwantschap: Hij was gehuwd met Catharina Maria Marijt-Meijers en een broer van Jacobus Marijt.

Marijt, Jacobus, Leiden 24-10-1899, Huisschilder
Woonachtig: Formosastraat 25, Leiden
Verwantschap: Hij was een broer van Cornelis Jacobus Marijt
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Koopman. Communist. V.V.S.U. Ex-penningmeester afdeling N.R.H.
Gearresteerd: 14-10-1941 door Veefkind (Inlichtingendienst). Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Köln, Dachau, Allach, Dachau
Nacht-und-Nebel-gevangene
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Verbreitung von kommunistischen Flugblättern
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Nacht-und-Nebel-gevangene
Opmerkingen: Hij liep in het concentratiekamp tbc op.

Marijt-Meijers, Catharina Maria, Leiden 10-7-1907
Woonachtig: Borneostraat 40, Leiden
Verwantschap: Zij was gehuwd met Cornelis Jacobus Marijt en een zuster van Elisabeth van Welzen-Meijers.
Opmerkingen: Zij was medewerkster voor De Waarheid

De dood van Willem Marquenie “19 u verhoor gegaan en niet teruggekomen”

Marquenie, Willem, Leiden 10-11-1904, Loodgieter
Woonachtig: Blansjaarpoort 16, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 1-9-1944 door landwachters Ferdinand Pieck en Franciscus Corba, doordat echtgenote hem aangaf.
Gevangenschap in: Haagsche Veer
Overleden: Rotterdam 12-9-1944 onverhoeds van achteren doodgeschoten
Opmerkingen: Zijn vrouw gaf hem aan bij de Sicherheitsdienst en vertelde dat hij De Waarheid verspreidde en wees aan waar hij exemplaren van De Waarheid verstopt had. Ze zei dat ze hem maar moesten doodschieten. Hij werd op 12-9-1944 uit de gevangenis gehaald en vervolgens door de SD’er Herbert Engelshoven van de Rotterdamse Sicherheitsdienst op de Schietbaanlaan in Rotterdam van achteren dood geschoten. In de gevangenis werd nuchter geconstateerd dat hij niet van verhoor was teruggekomen.

Massaar, Reinier, Leiden 8-1-1911
Woonachtig: Roosenburgstraat 93, Den Haag
Gearresteerd: 25-5-1943 door Gross van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Duisburg, Remscheid-Luttinghausen

Mast, Cornelis, Pijnacker 14-8-1911
Gearresteerd: 3-5-1943 door Werth van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel

Mastenbroek, Helena Sybylla Gerarda, Den Haag 18-8-1904
Woonachtig: Stadhoudersplein 35 (Zorgvliet)
Gearresteerd: 26-6-1943 door Dose van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Martijn, Pieter Wouter (Piet), Leiden 7-12-1902, werknemer Leidse Lichtfabriek
Woonachtig: Formosastraat 5, Leiden
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, hij hielp bij de verzorging van onderduikers, hij nam in een knokploeg deel aan overvallen, hij werd lid van de Raad van Verzet en kwam vervolgens voor die organisatie bij de Binnenlandse Strijdkrachten.

Mataheru, Theo Emile, Bandoeng (NOI) 1-10-1922
Woonachtig: Watersteeg 4, Leiden
Opmerkingen: Hij was lid van de Perhimpoenan Indonesia

Meer, Cornelis van der, Hoogvliet 28-6-1899
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Meester, Gerrit, Diemen 22-11-1894, Lijstenmaker / kunsthandelaar
Woonachtig: 1e Jan van der Heijdenstraat 30 III Amsterdam / Azaleastraat 96 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Koopman (kunsthandelaar). Zwervende anarchist (1925). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Secretaris Haagse Cultuur Kring (1938).
Gearresteerd: 9-2-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald, Weimar, Gotha
Overleden: Gotha 9-4-1945
Opmerkingen: Voor de oorlog was hij lid van de vrijdenkersvereniging De Dageraad. Hij verspreidde illegale kranten, liet anderen naar de radio luisteren en verborg Joden en emigranten (vooroorlogse Duitse communistische vluchtelingen)

Meesters, Jan Hendrikus, Staphorst 29-7-1902, Rijwielhersteller
Woonachtig: Den Haag / G72 Staphorst
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst (stond onder valse naam J.H. Meesert op lijst van Centrale Inlichtingendienst): C.P.N. Secretaris hoofdbestuur Algemeen Verbond tegen het Fascisme (1937).
Gearresteerd: 31-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Schwesing 9-11-1944
Opmerkingen: Hij stond vermeld op de lijst van communistische gijzelaars uit Den Haag om in september 1942 gearresteerd te worden, maar heeft zich niet op het Binnenhof gemeld (omdat hij op basis van zijn valse naam op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst opgeroepen werd, kon hij zich niet melden).

Meijdam, Huibert, Gorinchem 23-9-1891, Glas-in-loodzetter
Woonachtig: Weesperstraat 81 (Rustenburg Oostbroek)
Gearresteerd: eind 6-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep, vrijgelaten 29-9-41
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij werd in het kader van de actie tegen de Vonk-groep gearresteerd, maar werd aan de Aktion CPN toegevoegd en vervolgens in het kader van de vrijlating van RSAP’ers vrijgelaten. Hij zou geen verzetsman zijn geweest, maar alleen een lezer van De Vonk, maar dat kon hij ook beweerd hebben om de Sicherheitsdienst te misleiden.

Meijden, Hermanus van der, Den Haag 30-10-1924
Woonachtig: Stuyvesantstraat 19 (Bezuidenhout)
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel, Phrix Lager II Wittenberge, Dunkelslach-Sterkrade, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 17-4-1945 Omgekomen bij een geallieerde luchtaanval
Bijzonderheden: Hij werd in Buchenwald te werk gesteld bij de celluloseproducent Phrix Werke in Wittenberghe bij Leipzig.

Meijer, Willem, Den Helder 6-1-1906, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Raamstraat 111, Delft
Centrale Inlichtingendienst: C.P.H. Als gedelegeerde van De Zaaier in Rusland (1926). Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Districtsbestuur C.P.N. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 22-6-1941 door Inlichtingendienst omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 15-11-1942 door vergassing met Zyklon-B
Bijzonderheden: Hij stond op de lijst van ‘communistische functionarissen’., van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij was sinds 1939 lid van de Delftse Gemeenteraad. Hij gaf leiding aan enkele verzetsgroepen en verspreidde De Waarheid. Hij zocht adressen voor onderduikers.

Mendels (Karel Johannes van den Berg), Den Haag 28-11-1903, Borstelfabrikant
Woonachtig: Wilhelmina van Pruisenstraat 5 (Bezuidenhout)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Jaantje Juliard
Gearresteerd: 21-10-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 26-3-1943 door vergassing met Zyklon-B
Opmerkingen: van Joodse afkomst. Hij werd gearresteerd met een vals persoonsbewijs ten name van Karel Johannes van den Berg. Hij werd op 23-10-1942 naar het Oranjehotel overgebracht.

Mendels-Juliard (Maria Adriana Boks), Den Haag 5-2-1905
Woonachtig: Wilhelmina van Pruisenstraat 5 (Bezuidenhout)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Sander Mendels
Gearresteerd: 21-10-1942 door Wölk (Sicherheitsdienst Rotterdam) vanwege lidmaatschap van Nederlandse Volksmilitie
Gevangenschap in: Haagsche Veer, Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 26-3-1943 door vergassing met Zyklon-B
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst

Mendels-Kapper (Dormits-Kapper), Kaatje, Nieuwer Amstel 17-9-1888
Woonachtig: Van den Boschstraat 67 (Bezuidenhout)
Verwantschap: Zij was de moeder van Samuel Zacharias Dormits en Klaartje Henrietta Ziekenoppasser-Dormits
Gearresteerd
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-1-1944
Bijzonderheden: Van Joodse afkomst

Messizo, Lucas Frans, Den Haag 25-7-1895
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Metscher, Petrus Paulus Jacobus (Piet van Rijn), Velsen 28-6-1903, Ambtenaar
Woonachtig: Den Haag
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Metscher-Tode
Opmerkingen: Hij kreeg in 1943 de leiding over het communistisch verzet in Den Haag en kreeg de opdracht het aantal slachtoffers zo veel mogelijk te beperken, omdat er vrijwel niemand overbleef. Hij gebruikte de schuilnaam Piet van Rijn.

Metscher-Tode, Maria (Rie), Rotterdam 23-4-1910
Woonachtig: Den Haag
Verwantschap: Zij was gehuwd met Petrus Paulus Jacobus Metscher

Meulen, van
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Meyer, Heini
Woonachtig: Edisonstraat 78 ^I (Valkenboskwartier), Den Haag
Opmerkingen: Hij was een Komintern-agent die zich voordeed als een gewone Duitse emigrant. Toen de OMS, de afdeling van de Komintern die voor de internationale verbindingen van de agenten zorgde, in 1933 van Berlijn naar Amsterdam verhuisde, werd Meyer tot 1937 verantwoordelijk voor het radioverkeer. Meyer verbleef voor de oorlog bij Hendricus Tettero in Den Haag in huis. Tijdens de oorlog speelde hij een belangrijke rol bij het verzet door Duitse vluchtelingen in Nederland en ondersteuning van het KPD-verzet in Duitsland. Hij stond in contact met de verzetsman ‘Freek‘, die vermoedelijk Gerben Wagenaar was. Aan het einde van de oorlog, toen Tettero al jaren in een concentratiekamp verbleef, zat hij met diens vrouw ondergedoken op het landgoed De Wolberg bij Epe. In maart 1945 kwam de V-Mann Jan Haakman achter zijn onderduikadres en verraadde hem via Reinder Zwolsman aan Friedrich Frank van de Duitse contraspionage. De Sicherheitsdienst reageerde er niet meer op, vermoedelijk vanwege de nabijheid van geallieerde troepen.

Middeldorp, Adrianus (Aart, Arie), Den Haag 3-4-1914, Vrachtwagenchauffeur / metaalarbeider
Woonachtig: Frans Halsstraat 92 I (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 25-8-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: War Mitglied einer Arbeiter Sportverein
Opmerkingen: Hij hielp mee om op 1 mei een communistisch spandoek aan de bovenleiding van de tram op het Rijswijkseplein op te hangen. Hij was ondergedoken. Hij werd gearresteerd toen hij stencilmachine kwam ophalen: het adres was verraden. Hij probeerde nog te vluchten en zat al op het dak, maar gaf zich over toen er gedreigd werd hem neer te schieten. Hij werd zwaar mishandeld door Lange, Veefkind en Van Duivenboden. Hij moest met gezicht naar muur staan en Lange sloeg hem van achteren zodat hoofd tegen muur spatte. Veefkind sloeg hem met vuist en gummiknuppel. Hij werd vervolgens net zoals de in dezelfde tijd gearresteerde leden van De Vonk-groep behandeld.

Middendorp, Dominicus Hendrik Cornelis (Henk), Kampen 19-11-1919, Bedrijfsbrandweer Zuidwal
Woonachtig: Stuyvesantstraat 31 (Bezuidenhout)
Gearresteerd: 17-2-1943 door Schoo, Weuring, Van Groin de Planque (Documentatiedienst) als gevolg van enveloppe in aktetas van Tjerk Kloostra
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Scheveningen 30-6-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij studeerde muziek. Hij was lid van sabotagegroep met Jan van Kalsbeek, Piet Wapperom, Evert Ruivenkamp, Jan Kloostra, Leen Triep en Gerard van der Laan. Hij dook in februari 1941 onder bij Van der Kroft en snel daarop elders. In april 1941 probeerden Lange en Van Duivenboden hem te arresteren. Hij stak samen met Ruivenkamp, Van der Laan, Wapperom en Van Kalsbeek de opslagplaats van de Wehrmacht voor hooi en stro aan de Lulolfdwarsstraat in brand. Er waren ook plannen om het metaalwarenbedrijf Escher met explosieven op te blazen en de bioscoop Asta en een Duits filmtheater in brand te steken. Ruivenkamp werd gearresteerd toen hij bij Gerbert Bakker aanbelde. Vervolgens deed de politie huiszoeking bij Ruivenkamp. Opdat moment belde Middendorp bij Ruivenkamp aan. Hij werd door de politieman Schoo, in burger, binnengelaten. Middendorp trok zijn pistool, maar schoot niet. Toen hij zich even omdraaide om de voordeur te openen, werd hij door Schoo overmeesterd. Hij werd ter dood veroordeeld.

Mieloo, Hubertus, Leiden 7-8-1906
Woonachtig: Leiden
Verwantschap: Hij was de broer van Johannes Mieloo
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Communist.

Mieloo, Johannes, 31-12-1902, Loswerkman
Verwantschap: Hij was de broer van Hubertus Mieloo
Woonachtig: Nicolaas Beetsstraat 40, Leiden

Mieloo, Pieter, 10-9-1899, Metselaar
Woonachtig: Sumatrastraat 20, Leiden

Mieloo, Samuel (Sam), Schoorsteen- en ovenbouwer
Woonachtig: Merelstraat 20, Leiden
Opmerkingen: Bij hem thuis werd De Waarheid gestencild.

Mochtar, Imransjah Ade, Padang Sidempoean (NOI) 24-3-1919, Student geneeskunde
Woonachtig: Rijnburgerweg 147, Leiden
Opmerkingen: Hij was lid van de Perhimpoenan Indonesia. Hij studeerde na de oorlog aan de universiteit van Leiden af aan de medische faculteit, hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam waar hij later hoogleraar werd.

Moes, Johanna Hermine (Joop), Zwolle 21-10-1911, Arts
Woonachtig: Vreeswijkstraat 390 (Leyenburg)
Zij bood onderduikgelegenheid aan Frits Reuter. Zij hielp bij het waarschuwen van Cornelis Brandes toen de Sicherheitsdienst bij zijn afwezigheid in zijn huis binnenviel.

Moewalladi (Moaladi), Mas Soedario, Modjosragen (NOI) 19-6-1907
Woonachtig: Pieter Bothstraat 7A (Bezuidenhout)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Bep Schatborn
Centrale Inlichtingendienst: Hij wordt in rapporten beschreven als lid van de Indonesische vereniging Perhimpoenan Indonesia.
Gearresteerd: 1943, vrijgelaten 22-12-1943
Gevangenschap: Oranjehotel, Vught

Moewalladi-Schatborn, Gijsbertha Margaretha (Bep), Velsen 6-6-1907
Woonachtig: Pieter Bothstraat 7A (Bezuidenhout)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Mas Soedario Moewalladi
Bij de Duitse inval in mei 1940 werd het Haagse CPN-archief bij haar ondergebracht (later werd het overgebracht naar Nico Wijnen, die het vervolgens over een aantal CPN-leden verdeelde)

Molenaar, Johannes (Jan), Leiden 27-11-1905, Journalist, fabrikant van briketten
Woonachtig: Van Zeggelenlaan 354 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Gemeentewerkman. S.A.W./O.S.P. Voorzitter Bond van Revolutionair Socialisten. Voorzitter S.J.V. (1932, 1934). Voorzitter R.S.J.V., tevens internationaal secretaris. Redactie De Socialist en Rood Kader. Hoofdbestuur R.S.A.P.; geroyeerd (1935). Voormalig voorzitter S.J.V. O.S.P. (tot 1935). Partijbestuurslid R.S.A.P. (1935). Met vrouw in Spanje (1938). Spreker.
Gearresteerd: 26-3-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Betätigung für eine illeg. Organisation (ordedienst)
Overleden: Kdo Weimar 5-6-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: akuter Herzschwäche)
Opmerkingen: Hij was stateloos, doordat de Nederlandse regering hem zijn Nederlanderschap ontnam, omdat hij als vrijwilliger in de Spaanse burgeroorlog diende. Hij was voor de RSAP lid van de Haagse contactcommissie CPN-RSAP. Al in mei 1940 wilden hij en Dolleman samenwerking tussen het Haags communistisch verzet en de nog te formeren verzetsorganisatie van de RSAP (MLLF). In 1941 raakte hij in Amsterdam betrokken bij de verspreiding van Het Parool en Vrij Nederland. Hij werd gearresteerd nadat hij van zijn woonplaats Amsterdam even bij zijn ouders in Leiden kwam, de SD was op zoek naar stencilmachine en vond bij hem papieren over Februaristaking. Zijn opgave in Buchenwald van zijn arrestatieachtergrond dat hij voor de zeer rechtse Ordedienst actief is, is duidelijk vals gezien zijn linkse gezindheid.

Molenaar, Leendert Jacobus (Leen, zwarte / rode Kees), Molenaarsgraaf 18-6-1900, Timmerman
Woonachtig: Vreeswijkstraat 689 (Leyenburg)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Timmerman. R.S.A.P. Bestuur I.S.F. (1938). Secretaris Comité voor Strijd en Solidariteit van het H.T.M.-personeel (R.S.A.P.). Spreker.
Opmerkingen: Hij was lid van de RSAP en nam deel aan het verzet door het Marx-Lenin-Luxemburg-front.

Molenkamp, Hendrik, Amsterdam 24-3-1909, Kelner
Woonachtig: Raamstraat 163, Delft / Riouwstraat 46, Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: A.N.V.A. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 6-5-1942 door Gross (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Wolvenplein Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Scheveningen 24-2-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotageploeg, samen met Cornelis Kok, Cornelis Smit, Huibert de Hoog en Pieter van der Kam. Hij kreeg stapeltjes exemplaren van De Waarheid van Adam Zuidam voor verdere verspreiding. Hij dook onder bij Mees Wijnmaalen.

Molenwijk, Leonardus, Zoetermeer 14-7-1905, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Nassauplein 26, Delft
Gearresteerd: 11-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Molier, Wilhelmus Johannes, Den Haag 6-6-1900, Bouwopzichter
Woonachtig: Berberisstraat 29 (Bomen- en Bloemenbuurt)
Gearresteerd: 25-4-1944 vanwege verspreiden van Mededelingenblad De Waarheid
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg drie exemplaren van het mededelingenblad van De Waarheid van Rijnder Zwaal om verder te verspreiden.

Momberg, Arie Franciscus, 11-7-1920
Woonachtig: Vermeerstraat 179 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 23-7-1943 door het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Kleef, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd in juli 1944 in Duitsland te werk gesteld.

De schermer Antonius Montfoort

Montfoort, Antonius Cornelis, Den Haag 26-9-1902, Begrafenisondernemer
Woonachtig: Zoutmanstraat 30 (Zeeheldenkwarie)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Catharina Leonarda Poot en een broer van Johannes.
Gearresteerd: 6-3-1945, vrijgelaten op 5-5-45
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was een begenadigd schermer, waardoor hij veel contacten met officieren uit het leger had. Hij nam in 1936 deel aan de Olympische Spelen. In 1938 behaalde hij de bronzen medaille op het wereldkampioenschap voor teams op de sabel.
Een vriend van hem, Gerard Jan van der Vaart, werkte op de gemeentesecretarie en kon aan blanco persoonsbewijzen (PB) komen. Deze werden doorgegeven aan Hans Polak die het voor Joodse en verzetsonderduikers kon gebruiken, zowel in het kader van het communistisch verzet als de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Hij bood een paar weken onderdak aan het ondergedoken gezin van Hans Polak en Annetje Kupferschmidt. Catharina Poot, de vrouw van Jacobus, benaderde in 1944 de arts Paul Voûte om middelen te leveren om de gearresteerde broer van Annetje, Abitch (Albert) Kupferschmied ziek te maken, zodat die na een ziekenhuisopname bevrijd kon worden. Het plannetje mislukte door loslippigheid, waardoor Antonius vriend uit de schermwereld, Richard Salter die tevens V-Mann van Friedrich Frank van de Duitse contraspionage was, het plan aan de Sicherheitsdienst verraadde. Door het verraad werd Antonius ook gearresteerd, maar Salter wist wel weer te bewerkstelligen dat hij niet bij wijze van represaille gefusilleerd werd.

Montfoort, Johannes Jacobus (Jan), Den Haag 11-5-1893, Kapper
Woonachtig: Torenstraat 51 (Centrum)

In het midden woning tevens kapperszaak van Jan Montfoort

Verwantschap: Hij was een broer van Antonius.
Gearresteerd: 28-4-1941 door Lange (Sicherheitsdienst) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er will nur mir der CPN sympathisiert haben, hat jedoch, nach dem Verbot derselben noch Hetzschriften weitergegeben Er ist ein KZ-Lager eingewiesen worden M hat de öfteren die Hetzschrift “De Vonk” erhalten und nach Durchlesen verbrannt Die letzte Schrift geb er einen Kunden Am 28441 festgenommen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Hat komm Zeitungen gehab
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Den Haag 30-9-1952 t.g.v. tbc opgelopen in concentratiekamp
Bijzonderheden: Hij was de eerste die gearresteerd werd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.
Opmerkingen: Hij werkte bij het verspreiden van De Vonk samen met Leendert Vogel. Hij was het eerste lid van De Vonk die gearresteerd werd. Een V-Mann van de Sicherheitsdienst betrapte hem zogenaamd van het doorgeven van een exemplaar van De Vonk. Hij keerde met tbc terug uit de concentratiekampen en zou daar op 30 september 1952 aan overlijden.

Montfoort-Poot, Catharina Leonarda, Den Haag 7-9-1907
Woonachtig: Zoutmanstraat 30 (Zeeheldenkwarier)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Antonius Cornelis Montfoort

Muijzenberg, Leo Bernard van den, Warschau (Polen) 17-15-1914, Jurist Woonachtig: Doctor Blookerstraat 6, Voorburg
Gearresteerd: 15-7-1943 door Breitner van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij had voor de oorlog een leidende functie binnen de Bellamy-beweging.

Mulders, Freerk Johannes, Amsterdam 18-9-1911, Musicus, lunchroomhouder
Woonachtig: Noorderstraat 51 I, Amsterdam / Zuwe 15, Kortehoef / Markt 37, Delft / Vinkelkade 55, Amsterdam
Gearresteerd: ?-11-1942 (hij woonde toen in Delft), vrijgelaten 5-4-1944 op medisch advies
Opmerkingen: Hij was stateloos doordat hij als vrijwilliger tijdens de Spaanse burgeroorlog in de Internationale brigade gediend had. Hij wordt genoemd als een van de zes oprichters van de militante verzetsgroep CS6.

Mulhuijzen, Hendrikus Johannes (Henk), Delft 9-9-1909
Verwantschap: Hij was de zoon van Johannes Wilhelmus Mulhuijzen en de broer van Johannes, Leendert, Lucas en Wilhelmus Johannes Mulhuijzen; Johannes Gerardus Snijdoodt was een neef van hem.

.

.

Mulhuijzen, Johannes, Hof van Delft 27-11-1902, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Billitonstraat 16, Delft
Verwantschap: Hij was de zoon van Johannes Wilhelmus Mulhuijzen en de broer van Hendrikus Johannes, Leendert, Lucas en Wilhelmus Johannes Mulhuijzen; Johannes Gerardus Snijdoodt was een neef van hem.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Fabrieksarbeider. Liga tegen Imperialisme. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941 door Bokhove (Inlichtingendienst) omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-7-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Cardiale Insuffizienz)
Bijzonderheden: Hij stond op de lijst van ‘communistische functionarissen’.
Opmerkingen: Hij wist te vluchten toen zijn moeder de politieman Jan Lukas Bokhove aan de deur aan de praat hield, toen die hem en zijn broer Leendert kwam arresteren. Zijn vader werd door de Delftse politieman Jan Lukas Bokhove als gijzelaar gearresteerd en met zending naar concentratiekamp en de dood bedreigd, als hij en zijn broer zich niet zouden melden. Beiden meldden zich en zijn in Neuengamme onder gruwelijke omstandigheden om het leven gekomen. Na de oorlog verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus dat de politieman Bokhove ‘goed’ was en kende hem op voordracht van de burgemeester van Delft een Koninklijke Onderscheiding toe.

Mulhuijzen, Johannes Wilhelmus (Jan), Delft 12-1-1875, stukadoor
Woonachtig: Billitonstraat 16, Delft
Verwantschap: Hij was de vader van Johannes, Leendert en Wilhelmus Johannes Mulhuijzen; Johannes Gerardus Snijdoodt was een oomzegger van hem.
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: stukadoor. Communist. W.A.C. 2e Voorzitter afdeling I.R.H.
Gearresteerd: 25-6-1941 door Bokhove (Inlichtingendienst) naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie, vrijgelaten juni/juli-41
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd door de Delftse politieman Jan Lukas Bokhove als gijzelaar gearresteerd en met zending naar concentratiekamp en de dood bedreigd, als zijn zoons die een paar minuten eerder uit de woning gevlucht waren, zich niet zouden melden. De zoons meldden zich en zijn in Neuengamme om het leven gekomen. Hij werd vrijgelaten. Na de oorlog verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus dat de politieman Bokhove ‘goed’ was en kende hem op voordracht van de burgemeester van Delft een Koninklijke Onderscheiding toe.

Mulhuijzen, Leendert, Delft 5-11-1913, stukadoor
Woonachtig: Billitonstraat 16, Delft
Verwantschap: Hij was de zoon van Johannes Wilhelmus Mulhuijzen en de broer van Hendrikus Johannes, Johannes, Lucas en Wilhelmus Johannes Mulhuijzen; Johannes Gerardus Snijdoodt was een neef van hem
Gearresteerd: 25-6-1941 door Bokhove (Inlichtingendienst) omdat hij geplaatst was op de lijst van communistische functionarissen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-1-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Fleckfieber)
Bijzonderheden: Hij stond op de lijst van ‘communistische functionarissen’.
Opmerkingen: Hij wist te vluchten toen zijn moeder de politieman Jan Lukas Bokhove aan de deur aan de praat hield, toen die hem en zijn broer Johannes kwam arresteren. Zijn vader werd door de Delftse politieman Jan Lukas Bokhove als gijzelaar gearresteerd en met zending naar concentratiekamp en de dood bedreigd, als hij en zijn broer zich niet zouden melden. Beiden meldden zich en zijn in Neuengamme onder gruwelijke omstandigheden om het leven gekomen. Na de oorlog verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus dat de politieman Bokhove ‘goed’ was en kende hem op voordracht van de burgemeester van Delft een Koninklijke Onderscheiding toe.

Mulhuijzen, Lucas, Delft 30-6-1907
Verwantschap: Hij was de zoon van Johannes Wilhelmus Mulhuijzen en de broer van Hendrikus Johannes, Johannes, Leendert en Wilhelmus Johannes Mulhuijzen; Johannes Gerardus Snijdoodt was een neef van hem

Mulhuijzen, Wilhelmus Johannes, Hof van Delft 9-5-1905
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Hij was de zoon van Johannes Wilhelmus en de broer van Hendrikus Johannes, Johannes, Lucas en Leendert Mulhuijzen
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Abonnee Tribune. Bestuur Anti-fascistisch comité (1933).

Muller, Ferdinand Albert, Ruinen 1-9-1908, Makelaar
Woonachtig: Ieplaan 75 (Bomen- en Bloemenbuurt)

Müller, Güstav Harry, Duitsland 7-3-1910
Gearresteerd: 1944
Gevangenschap: Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was een Duitse vluchteling die in het verzet met Gerrit Meester in contact stond.

Munster, Gijsbert Jasper van, Gorinchem 10-10-1883, Onderwijzer
Woonachtig: Pahudstraat 75 (Bezuidenhout) (daar ondergedoken) / Rivierenlaan 134 II Amsterdam)
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Onderwijzer. Medewerker Klassenstrijd (1925). Partijschool C.P.H. (1926). Verbannen uit Nederlands-Indië. Communistisch publicist. Voorzitter I.R.H. Holland (1928, 1933). Vertegenwoordiger. I.P.K. Initiatiefnemer Afstecod. Secretaris Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing (1928). Aangesloten bij de C.P.H. Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Lid commissie herziening statuten N.R.H. Voorzitter I.R.H. afdeling Amsterdam (1927). Getuigenisbijeenkomst N.R.H. (Amsterdam 1937). Penningmeester Hoofdbestuur De Dageraad (1937). Voorzitter I.R.H. Holland.Amsterdam. Onderwijzer. Bezoekt N.O.-Indië. Uitgezet wegens revolutionaire propaganda.
Gearresteerd: 17-3-1943 doordat politieman Weuring op zijn onderduikadres stuitte bij zijn onderzoek naar aanslag op generaal Seijffardt
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 13-1-1945
Opmerkingen: Hij schreef artikelen voor De Waarheid. Toen hij in gevaar kwam dook hij in Den Haag bij Adriaan Peet in de Pahudstraat 75 onder, waar hij zijn activiteiten voortzette. Hij werd gesignaleerd door de Politieman Jan Weuring, die tijdens zijn zoektocht naar de aanslagpleger op Seijffardt in zijn aantekenboekje schreef: ‘hier houdt zich een vooraanstaand communist op.

Mutsaers-Löffler, Irma, Boedapest (Hongarije) 6-6-1910
Woonachtig: Statenlaan 135, Den Haag
Gearresteerd: 12-10-1942 door Grimm van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij had de Oostenrijkse nationaliteit

Mutters, Johannes Jacobus, Delft 4-8-1890, Werkman
Woonachtig: Delft
Verwantschap: Zijn dochter Cornelia huwde Mees Wijnmaalen
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: Werkman. In 1925 voorzitter W.A.C. Lijst revolutionairen (1925). I.A.M.V. Lijst links-extremistische personen (1939).
Gearresteerd: 2-7-1942 door Lange (Sicherheitsdienst) op aangeven door politiespion Van Soolingen van communistische groep in Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Nas (Piet Vehoef), Adrianus Reinardus (Janus), Rotterdam 27-4-1909, Magazijnbediende
Woonachtig: Damloperstraat 18 Rotterdam / Admiraal de Ruijterstraat 250, Voorburg
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: C.J.B. Spreker op bijeenkomst I.R.H. en C.P.H. (1932). Bestuur afdeling C.P.N. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Op districtsvergadering C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgelaten 11-3-1941, tweede arrestatie 19-6-1943, ontsnapte zelfde dag uit politiebureau in Maastricht, derde arrestatie 12-2-1943 door Breitner (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Haagse Veer, Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Scheveningen 23-9-1943 doodstraf door fusillering
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij was afkomstig uit Rotterdam. Hij was voor de CPN actief in Zuid-Limburg. Hij werd in Brussum gearresteerd en naar Maastricht overgebracht, maar kon op een onbewaakt moment het politiebureau uitwandelen. Hij werd in Den Haag vermoedelijk de opvolger van Jaap Boekman. Schuilnaam was Piet, hij was koerier tussen communistische verzetsmensen. Hij had een afspraak op het Oranjeplein met Willem Herder. Die was gearresteerd en door de Sicherheitsdienst als lokaas geboeid op het Oranjeplein neergezet. Nas liep in de val. Hij werd ter dood veroordeeld. Over de arrestatie legde de SD’er Lange vast: ‘Nach der Festnahme des Funktionärs Herder wurde festgestellt, daß dieser an den folgenden tage verschiedene Treffs durchzuführen hatte. Bei der Wahrnehmung der Treffs wurde Nas am 12..2.43 festgenommen.

Nes, Cornelis van, Den Haag 12-10-1919, Ambtenaar
Woonachtig: Oostduinlaan 47 (Benoordenhout)
Gearresteerd: 8-8-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Fuhlsbüttel
Overleden: Fuhlsbüttel 15-11-1944 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Enteritis)
Opmerkingen: Hij vervaardigde De Waarheid.

Neuteboom, H.
Woonachtig: Javastraat 66, Leiden
Opmerkingen: Hij was medewerker van De Waarheid.

Neven (Jansen), Cornelis Johannes (Kees, Jan I), Amsterdam 3-12-1907, Kantoorbediende
Woonachtig: Elise van Calcarstraat 5 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Hendrika Kokkelink en de broer van Willem Elise Neven.
Gearresteerd: 5-6-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er gehört seit 1937 der CPN an, hatte die Funktion eines Sektions-Vorstandsmitgliedes inne. Nach dem Verbot hat er sich noch illegal betätigt. Sitz im KZ-Lager ein
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Haslach-Kinzigthal, Barbe-Haslach, Vaihingen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: War früher Mitglied der CPN
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Karlsruhe 19-6-1945 in Frans ziekenhuis t.g.v. dysenterie en longontsteking opgelopen in concentratiekamp
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Zijn schuilnaam was Jansen. Hij nam in februari 1941 de leiding over de eerste formatie van belangrijke Haagse communistische verzetsleden over van Jan van Kalsbeek.

Neven, Willem Elise, Amsterdam 15-7-1910, Kunstschilder
Woonachtig: Van Ostadestraat 484 III, Amsterdam
Verwantschap: Hij was de broer van Cornelis Johannes Neven.
Gearresteerd: 19-12-1942 in Amsterdam door Cornelis Bakker van de Amsterdamse Documentatiedienst op verzoek van Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij werd in Amsterdam samen met Hendrika Neven-Kokkelink, Gerrit Adrianus en Alida Margaretha Neven gearresteerd. Uiteindelijk werden alleen hij en Hendrika Neven-Kokkelink omstreeks 11 januari 1943 naar Den Haag overgebracht. Bij hem werd het voor die tijd grote bedrag van ƒ 645.82 in beslag genomen en bij Gerard Adrianus het ook vrij grote bedrag van ƒ 80.91.

Neven-Kokkelink, Hendrika (Hennie), Den Haag 5-3-1913
Woonachtig: Elise van Calcarstraat 5 (Laakkwartier en Spoorwijk)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Cornelis Johannes Neven
Gearresteerd: 19-12-1942 in Amsterdam door Cornelis Bakker van de Amsterdamse Documentatiedienst op verzoek van Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen, vrijgelaten 6-43
Gevangenschap in: Oranjehotel
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Zij werd in Amsterdam samen met Willem Elise, Gerrit Adrianus en Alida Margaretha Neven gearresteerd. Uiteindelijk werden alleen zij en Willem Elise Neven omstreeks 11 januari 1943 naar Den Haag overgebracht.
Opmerkingen: Schuilnaam was Henni. Zij was bij arrestatie in 1942 zwanger.

Nie, Johannes Jacobus de, Leiden 7-12-1896, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Langegracht 139, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingendienst: C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941 door en op aanwijzen van de Politie Inlichtingendienst naar aanleiding van Duitse inval in de Sovjet Unie
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-2-1942 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Versagen von Herz und Kreislauf bei Fleckfieber, Lungenentzündung)
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog actief binnen de Internationale Roode Hulp.

Niel, Theodorus van, Den Haag 15-12-1913
Woonachtig: ‘s-Gravensandelaan 60 (Schildersbuurt)
Verwantschap: Hij was de stiefzoon van Jozef Antonius Geerinck
Gearresteerd: 1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: België / Noord-Frankrijk 26-5-1944 doodstraf door fusillering (volgens andere bronnen in Utrecht).
Opmerkingen: Hij had van de Amsterdamse communist Heinrich Mühlbauer twee pistolen ontvangen; dit werd ontdekt en beiden werden ter dood veroordeeld.

Niese, Gerardus Wilhelmus, Den Haag 13-11-1899, stukadoor
Woonachtig: Jacob Marisstraat 67 (Schildersbuurt)
Gearresteerd: 11-10-1941 door Sicherheitsdienst en Inlichtingendienst vanwege deelname aan De Vonkgroep
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Nacht-und-Nebel-gevangene
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: CPN-Mitglied
Overleden: Groß Rosen 16-5-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen.

Niessen, Cornelis Gerardus Louis (Cor), Den Haag 10-4-1904, Elektricien
Woonachtig: Retiefstraat 41 II (Transvaalkwartier)
Gearresteerd: 7-6-1941 door Lange (Sicherheitsdienst), Veefkind (Inlichtingendienst), Van Duivenboden (V-Mann) vanwege deelname aan De Vonkgroep
Op cartotheekkaart Sicherheitsdienst stond vermeld: Er gehörte von 1936 bis zum Verbot der CPN an und hat sich noch nach dem Verbot derselben illeg betätigt Er ist im KZ-Lager verstorben
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Hij gaf als reden voor arrestatie op in Buchenwald: Vertrieb verbotener Zeitschriften
Nacht-und-Nebel-gevangene
Overleden: Groß Rosen 18-5-1942
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen
Opmerkingen: Hij werkte noodgedwongen in Wassenaar voor de Wehrmacht bij het demonteren van vliegtuigen. Daarnaast was hij betrokken bij het drukken en verspreiden van De Waarheid. Hij verrichtte daarbij sabotagedaden. Hij werd op zijn wek gearresteerd.

Niet, Cornelis de, Den Haag 14-9-1915, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Goereesestraat 35 (Duindorp)
Verwantschap: Zijn echtgenote Jacoba Pieternella Toet was de zuster Johanna Jacoba Sablerolle-Toet de hertrouwde weduwe van Gerrit Guit en van Zier Toet
Gearresteerd: 15-2-1943 door Lange (Sicherheitsdienst) als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Arbeitslager in Duitsland
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen. Hij werd in Duitsland te werk gesteld, onder andere bij de Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft.

Nieukerk H.J.
Woonachtig: Van Merlenstraat 124 (Regentessekwartier)

Nieuwenhoven, J. van
Woonachtig: Leiden
Opmerkingen: Hij was betrokken bij De Waarheid

Nijhuis, Frits, Den Haag 13-1-1914
Woonachtig: Fisherstraat 288 (Transvaalkwartier)
Verwantschap: Hij was gehuwd met Jansje Nijhuis-Janssen, zijn zuster Jansje Kloostra-Nijhuis was gehuwd met Reinder Kloostra en zijn zuster Reintje Tiemens-Nijhuis was gehuwd met Leonardus Tiemens die een broer was van Karel Frederik Leonardus Tiemens.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog betrokken bij de Roode Hulp.

Tekening gemaakt in Ravensbrück op 1-5-1944 door To Frank-Stoltz

Nijhuis-Janssen, Jansje (Annie), Den Haag 18-3-1910, Huisvrouw
Woonachtig: Fisherstraat 288 (Transvaalkwartier)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Frits Nijhuis
Gearresteerd: 7-2-1943 door Sicherheitsdienst en Documentatiedienst als gevolg van arrestatie van Jaap Boekman door verraad van politiespion Van Soolingen
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 23-1-1945 (Volgens door Duitsers meestal valse opgave: Typhus Abdominalis, Herzschwäche)
Bijzonderheden: Gearresteerd als gevolg van infiltratie door politiespion Van Soolingen

Nijs, de
Woonachtig; Kloksteeg 31, Leiden
Opmerkingen: Zij was lid van de Perhimpoenan Indonesia

Nimwegen, Elisabeth van, Leiden 22-1-1916
Woonplaats: Oude Singel 98, Leiden
Opmerkingen: Zij was medewerkster van De Waarheid.

Nimwegen, van (Tom), slager
Woonachtig: Jan Vossensteeg, Leiden
Opmerkingen: Bij hem thuis werd De Waarheid gedrukt.

Noordaa, Willem Arij van der, Den Haag 17-1-1909, Gymnastiekleraar
Woonachtig: De Ruijterstraat 55 (Zeeheldenkwarier)
Gearresteerd: 15-12-1942 door Otto Lange van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het blad De Vonk van het Marx-Lenin-Luxemburg Front

Noordaa-Van der Meer van der, Anna Jozina, Ilpendam 14-8-1909
Woonachtig: De Ruijterstraat 55 (Zeeheldenkwarier)
Gearresteerd: 15-12-1942 door Otto Lange van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij was betrokken bij het blad De Vonk van het Marx-Lenin-Luxemburg Front

Notenboom, Nicolaas Cornelis, Delft 16-3-1910
Verwantschap: Hij was gehuwd met Maria Theresia Notenboom-Lievens
Opmerkingen: Hij werd op het door de Duitsers bezette Britse eiland Jersey te werk gesteld.

Notenboom-Lievens, Maria Theresia, Nieuwerkerken (België)
Verwantschap: Zij was gehuwd met Nicolaas Cornelis Notenboom

Nouwens, Petrus, Oegstgeest 30-3-1922
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 1-2-1942 door Zinkel van het Referat Bekämpfung Kommunismus van de Sicherheitsdienst
Gevangenschap in: Oranjehotel