Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: V-Z

Vaanholt, Hendrik Jan ten, Hengelo 1915, Schilder

Vaanholt-Jonkman, Wietske ten, Groningen 28-7-1918
Opmerkingen: Partner van Hendrik Jan Vaanholt

Vaars, Franciscus Johannes Adrianus (Frans), Haarlem 13-4-1908, Los arbeider
Woonachtig: Sillemstraat 27, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Vaart, Cornelis van der, Rijswijk 9-1-1884
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vaart, Gerard Jan van der, Ambtenaar op de Haagse gemeentesecretarie
Opmerkingen: Als ambtenaar op de afdeling persoonsbewijzen op de Haagse gemeentesecretarie voorzag hij Antonius Johannes Montfoort van blanco persoonsbewijzen, waarmee valse gemaakt konden worden.

Vaart, Jochem van der, Zwolle 26-4-1892, Los werkman
Woonachtig: Schulpweg 85, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-1-1943, vrijgekomen 1-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Vaart, Willem van der, Amsterdam 7-11-1905, Machine houtbewerker
Woonachtig: Zaanstraat 21 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.H. Schrijft in Volksdagblad (1937).
Gearresteerd: 14-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 29-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitglied der K.P. Hollands’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Valenkamp, Harmanus, Amsterdam 4-1-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Orteliusstraat 4, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Vught, Oranjehotel, Nürnberg, Hamm, Düsseldorf, Würzburg, Hameln
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Valenkamp-Klaassen, Elisabeth Geertruida (Bep), Amsterdam 11-2-1912
Woonachtig: Orteliusstraat 4, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranjehotel, Kleef, Düsseldorf, Deggendorf, Anrath, Hamm, Herne, Dortmund
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Valentin, Willem Eduard Theodorus, Amsterdam 18-10-1884, Loodgieter
Woonachtig: Rijnstraat 203, Amsterdam
Gearresteerd: 24-4-1942

Valk, Maria Dorothea (Rie), Amsterdam 3-10-1922, Kantoorbediende
Woonachtig: Diamantstraat 68 III, AmsterdamOpmerkingen: Zij typte vanuit de kaderkranten de moedervellen, waarmee ze De Waarheid stencilde, plakte bulletins op muren en distribueerde bonnen. Zij huwde in 1945 medestrijder Sieuwert Geugjes.

Valk, Mink, Amsterdam 6-12-1903, Machine-houtbewerker
Woonachtig: Diamantstraat 68 III, Amsterdam

Valk-Huijser, Wilhelmina Johanna, Amsterdam 1-5-1896
Woonachtig: Diamantstraat 68 III, Amsterdam
Opmerkingen: Zij had meerdere onderduikers in huis. In haar woning werd De Waarheid gestencild. Zij ving de dochter van het gearresteerde echtpaar Joseph en Johanna Slagter-Dingsdag op.

Valkman, Jannes, Stad-Hardenberg 13-10-1883, Machinist
Woonachtig: Allard Piersonstraat 36, Haarlem
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942, vrijgelaten 1-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught

Vallen, Stephanus Hubertus, Rotem (België) 11-3-1901, Metselaar
Woonachtig: Maasschriksel 13, Venlo
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Houdt thuis vergaderingen; verbergt vuurwapens.
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-5-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Venlo aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Bernard Berger was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vallenduuk, Pieter Daniël, Amsterdam 5-10-1901, Taxichauffeur
Woonachtig: Saenredamstraat 15 III, Amsterdam

Vastenhoud, Henk
Woonachtig: Wittenkade 31, Amsterdam

Vastenhoud, Karel Friedrich (Bob), Amsterdam 10-9-1914, Metaalbewerker
Woonachtig: Lumeijstraat 52 II / Baarsjesweg 120 II, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 23-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij stichtte brand bij zijn werkgever de Fokker-fabriek. Hij werd in de gevangenis zwaar mishandeld. Hij werd samen met Hendrikje Maria Oosterhek, Roelof Oosterhek en Karel Friedrich Vastenhoud gearresteerd door de agenten van politie van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat Mollis, Dierikx en Van Egmond.

Vathorst, Antonius van de (Anton), Amsterdam 6-8-1909, Timmerman
Woonachtig: Nieuwe Hoogstraat 28, Amsterdam
Gearresteerd: 23-8-1944
Gevangenschap in: Euterpestraat, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan. Hij werd door de rechercheurs Bos en Smit van de Sicherheitsdienst gearresteerd. In Amersfoort staat als arrestatiereden vermeld ‘Arbeitsverweigerung.

Vaz Dias, Isidore, Amsterdam 19-6-1900, Kapper
Woonachtig: Preangerstraat 22 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leider propagandadienst I.R.H. district Noord-Holland (1937).
Gearresteerd: 2-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Veen, Albert van ‘t, Kampen 3-6-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Melis Stokelaan 65, Den Haag

Veen, Derk van der, Winschoten 3-8-1902
Woonachtig: Winschoten
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 1-7-1942
Gevangenschap in: Groningen

Veen, Egbert Jan van ‘t, Kampen 10-1-1903, Betonwerker
Woonachtig: Parallelweg 514, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Veen, Elias Jan van der, Utrecht 23-6-1913, Schilder
Woonachtig: Nieuwe Koekoekstraat 98, Utrecht
Gearresteerd: 13-12-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Neuengamme 11-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Volgens Oorlogsgravenstichting is hij op 6-9-1944 in Dachau overleden, maar volgens transportlijsten op 22-10-1944 vanuit Dachau in Neuengamme aangekomen.

Veen, Gerrit van ‘t, Kampen 4-4-1904, Timmerman
Woonachtig: Fisherstraat 329, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. (1937). Ronselt voor Spanje (1937).

Veen, Gerrit Jan van der, Amsterdam 26-11-1902, Beeldhouwer
Woonachtig: Zomerdijkstraat 22, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 12-5-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Overveen 10-6-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zat in de redactie van De Vrije Kunstenaar. Hij was de leider van het Kunstenaarsverzet. Hij was met een eigen groep, waarin verschillende communisten zaten, van voornamelijk kunstenaars organisator van de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam en de mislukte overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Hij was aangesloten bij de Raad van Verzet. Hij werkte in het communistisch verzet onder anderen samen met o.a. Hannie Schaft. Hij werd bij de overval op het Huis van Bewaring door een pistoolschot zwaar gewond en dook toen onder op de Prinsengracht 856 bij Jantina Henderika Klooster, Helena Suzanna en de verpleegster Jacoba Geertruida van Hall, maar het adres werd verraden, waarna hij gearresteerd kon worden.

Veen, Hans Anthonie van ‘t, Den Haag 24-11-1919, Belastingambtenaar
Woonachtig: Troelstrakade 497, Den Haag
Gearresteerd: 9-3-1945
Gearresteerd ten gevolge van de vierde infiltratieactie door Johannes Hubertus van Soolingen die In mei 1940 door een opdracht van burgemeester De Monchy de CPN werd ingestuurd. Deze vierde infiltratieactie leidde tot de fusillering van drie personen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Rotterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 raakte hij bij de verdediging van vliegveld Ypenburg ernstig gewond door een schot in een long. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door Cornelis Leemhuis en Cornelis Heijnis van de Documentatiedienst en nog een Duitser. Leemhuis werkte voor de oorlog met de Duitse topspion Traugott Protze samen en Heijnis verrichtte voor de oorlog wel eens in burger taken voor de Haagse Politie Inlichtingendienst. De Monchy is volledig schuldig aan deze moord uit liberale politieke haat.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Veen, Jacobus van, Weststellingwerf 26-9-1900, Wever
Woonachtig: Helenastraat 34, Enschede
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938). Kandidaat C.P.N. voor Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 14-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Almelo, Arnhem, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Veen, Johan George Petrus van (Jan, De Zwart), Amsterdam 20-5-1903, Metaalbewerker
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 377 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur S.T.F. Redacteur Anti-Fascistische Eenheid.
Gearresteerd: 10-6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme, Husum
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte voor de oorlog bij de communistische boekhandel Pegasus. Hij verrichte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij startte een groep voor sabotage en spionage. Hij werd door agenten van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Veen, Lammert van der, Winschoten 10-4-1899, Melkcontroleur
Woonachtig: Deliplein 26 A, Groningen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Colportage De Tribune (1934). Gemeenteraad (1938). Bezoldigd bestuurder C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 11-1941
Gevangenschap in: Groningen, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: In Amersfoort stond vermeld als arrestatiereden ‘Geisel’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Veen, Lubbertus van ‘t, Kampen 30-9-1908, Bouwkundige
Woonachtig: Govert Flinckstraat 16, Den Haag

Veen, Willem van ‘t (Vink), Kampen 24-5-1907, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Parallelweg 514, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Spreker. Partijcongres C.P.N. (1935). Partijbestuur C.P.N. Lid hoofdbestuur en Permanent Comité V.V.S.U. Spreekt voor V.V.S.U. Den Haag en Zeist (1939).
Gearresteerd: 28-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Hamburg
Overleden: Hamburg 13-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was instructeur (contactman met de landelijke CPN-leiding in Amsterdam) voor Brabant en Limburg. Op 17 mei werd bij Toon van der Kroft thuis het Haags communistisch verzet (Vonk-groep) opgericht door Gerrit Kastein, Jan Geluk, Willem van ‘t Veen en Toon van der Kroft. Vervolgens werd hij instructeur voor het communistisch verzet in Noord-Brabant en Limburg. Hij werd in Amsterdam gearresteerd. Hij kwam in het Oranjehotel bij Jan Schaddelee in de cel.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Veen, Willem Christiaan van (Wim), Amsterdam 5-10-1913, Scheepsarbeider
Woonachtig: Westerstraat 81, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Van Veen, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Veenendaal, Adriana Wilhelmina van, Utrecht 25-8-1911
Woonachtig: Paramaribostraat 43 bis, Utrecht

Veenendaal, Albertus Willem, Venlo 19-9-1911
Woonachtig: Paramaribostraat 43 bis, Utrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorheen W.A.-man der N.S.B., maar in 1938 communist. Zingt op communistische bijeenkomsten.

Veenendaal, Christiaan, Culemborg 2-3-1890, Glasblazer
Woonachtig: Maasdijkstraat 8, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat Bolsjewistisch Leninisten voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Veenendaal, Jan van, Den Haag 11-9-1920, Elektrische instrumentenmaker
Woonachtig: Goeverneurlaan 328, Den Haag
Gearresteerd: 27-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Veenendaal, Simon Petrus van, Essen-Borbeck 16-7-1901, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Maasstraat 96, Den Haag
Gearresteerd: 28-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Mittelbau-Dora
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Bij de start van de Vonkgroep kreeg hij als taak contact te leggen met Duitse militairen. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war Leiter einer Fünfergruppe der illeg. CPN und hat Hetzschriften vertrieben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied CPN, lesen verbotener Zeitungen’. Op zijn Häftlingskarte staat vermeld ‘Schreibverbot’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Veenman, Ferdinand, Amsterdam 16-8-1914, Arbeider GEB
Woonachtig: Baffinstraat 35, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.C.O.O. (1938).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Veenstra, Dirk, Medemblik 24-11-1906, Handelsreiziger
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 366, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Werkzaam drukkerij Atalanta (1933). Geschorst als hoofdbestuurslid Federatie van Arbeiders Esperantisten (1933). Secretaris Esperantisten Oppositie Comité. Redactie en administratie Informulo.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Veenstra, Hendrik Lodewijk, Keboemen (Nederlandsch Oost Indië) 18-11-1890, Ambtenaar met de rang commies
Woonachtig: Elsstraat 18, Den Haag
Gearresteerd: 1-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Veenstra, Jan, Donkerbroek 25-3-1914, Smid
Woonachtig: 622 A, Appelscha
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dienstweigeraar. Zit in 1934 opgesloten in Veenhuizen. Vertegenwoordiger V.A.U. Voorzitter afdeling I.A.M.V.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Veenstra, Lourens, Zutphen 11-1-1911, Venter
Woonachtig: Noord-Peterstraat 38, Arnhem
Gearresteerd: 11-2-1943
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd als gevolg van de arrestatie van Albert Martin Veltman en tegelijk met hem naar Rotterdam overgebracht.

Veer, Wilhelmus Jacobus van der, Laren 11-7-1906, Elektricien
Woonachtig: Oostereinde 9, Laren
Gearresteerd: 12-7-1941
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en zorgde voor papier.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Larense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Hubert van Nispen tot Sevenaer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vega, Joseph Alvares, Amsterdam 5-3-1899, Koopman
Woonachtig: Zwanenburgstraat 63 II, Amsterdam
Gearresteerd: 3-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz

Vegt, Pieter van der (Piet), Deventer 16-9-1896, Kapper
Woonachtig: S141, Terwolde
Gearresteerd: 15-12-1944
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Vegt, Roelf, Beerta 6-12-1908, Fabrieksarbeider
Woonachtig: B 234, Beerta
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Landarbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 24-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 20-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Propaganda’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Veij, Johanna Jacoba de, Vlissingen 14-9-1903
Woonachtig: Bussumerstraat 7, Naarden
Opmerkingen: Zij is vlak voor de oorlog gescheiden van Cornelis Guldemond.

Veld, Derk Geert, Oudedijk (Beerta) 4-8-1908
Woonachtig: A 254, Drieborg

Veld, Jan Herman in ‘t, Dordrecht 17-7-1907, Metselaar
Woonachtig: 1e Kiefhoekstraat 29, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Dienstweigeraar. Lid C.P.H. afdeling Rotterdam (1932). Secretaris I.R.H. afdeling Rotterdam (1932). Districtsbestuur C.P.N. (1938; niet herkozen).

Veld, Wolter van het, Heerde 10-2-1896
Woonachtig: Apeldoorn
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Velde, Dirk van der, Amsterdam 24-10-1915, Chauffeur
Woonachtig: Elandstraat 13, Amsterdam
Opmerkingen: In 1941 vertrok hij naar Frankrijk om zich bij de Maquis (Frans gewapend communistisch verzet, een soort partizanen) aan te sluiten, dit mislukte en hij keerde een jaar later terug. In zijn woning werd De Waarheid gestencild en uitgereikt aan verspreiders.

Velde-Doornaar, Maria Catharina van der, Amsterdam 31-8-1919
Woonachtig: Elandstraat 13, Amsterdam
Opmerkingen: In haar woning werd De Waarheid gestencild en uitgereikt aan verspreiders. Voor het Solidariteitsfonds voorzag zij onderduikers van bonkaarten.

Velde, Engeltje van der, Naarden 23-6-1916, Inpakster
Woonachtig: Celebesstraat 28 III, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd samen met Cornelis Aarnouts in Amsterdam door de Rotterdamse politie rechercheurs Winkelman en Jansen van Groep X (Inlichtingendienst) gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Zij werd ‘verdacht van illegale actie en propaganda voor de C.P.N.

Velde-Du Bruin, Vrouwtje van der, Amsterdam 10-11-1911, Naaister
Woonachtig: Van Woustraat 34 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Velde-Teffer, Hendrika Henriëtte van der, Amsterdam 8-2-1913
Woonachtig: Oudegracht 326, Utrecht

Velden, J. van der
Woonachtig: 2e Van Swindenstraat 104 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Veldhoven, Dirk van, Heerlen 8-8-1914
Woonachtig: Nieuwenhagen

Veldhoven, Johan Theodoor van, Heerlen 6-8-1914, Mijnwerker
Woonachtig: Nieuwenhagen
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-11-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij ondersteunde De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Veldhuis, Willem, Eefde 6-2-1897, Lompensorteerder
Woonachtig: Rijksweg B 191, Voorst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lompensorteerder. Voorzitter C.P.N. afdeling Voorst (1938).
Gearresteerd: 28-10-1941
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij vervalste Persoonsbewijzen. Hij zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Veldhuisen, Gerardus (Gerrit), Amsterdam 23-10-1908, Schipper
Woonachtig: Nassaukade 28 II, Amsterdam
Gearresteerd: 8-1941
Gevangenschap in: Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog Adriana Johanna Maria van Bavel.

Veldhuizen, Arie van, Groningen 29-6-1905, Automonteur
Woonachtig: P.J. van Kerkhofstraat 3, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938).

Veldman, Harm, Groningen 12-10-1917, Laboratoriumassistent
Woonachtig: Nieuwe Keizersgracht 23, Amsterdam
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 12-8-1943, tweede arrestatie 1-8-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Weteringschans, Arnhem, Vught, Sachsenhausen, Groß-Rosen, Buchenwald, Nordhausen
Overleden: Nordhausen 16-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was lid van het studentenverzet. Hij was redacteur bij de Vrije Katheder. Hij zorgde voor valse Persoonsbewijzen en stamkaarten die hij via zijn contacten bij de Persoons Bewijs Centrale kreeg toegespeeld. Hij werd gearresteerd vanwege het vervoeren en verspreiden van vervalste papieren. Hij werd op 12 augustus 1943 door de Nederlandse agent van politie Bollens van de Sicherheitsdienst in Den Haag samen met Hendrik Karssen en Rudolf van Dijk gearresteerd en 14 augustus overgebracht naar de Sicherheitsdienst aan de Nieuwe Parklaan 76 in Den Haag (Windekind waar Joodse Zaken was gevestigd), maar kennelijk later weer vrijgelaten. De tweede keer werd hij gearresteerd in een café aan het Frederiksplein.

Veldman, J.
Woonachtig: Egelantiersgracht 89 I, Amsterdam

Vellekoop, Cornelis Arnoldus, Rotterdam 8-2-1889, Badmeester
Woonachtig: Voorburg
Gearresteerd: 1941, vrijgekomen 30-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Am 30 3 42 aus dem lager Amersfoort entlassen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Velleman, Herman, Den Haag 6-9-1926, Huisknecht
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Hij werd in het Binnenhof en het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Overleden: Midden Europa 31-8-1943 Hij is in Midden Europa verdwenen.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman, Jacob, Leeuwarden 16-4-1919, Confectionneur
Woonachtig: Steijnstraat 54, Leeuwarden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 19-1-1942
Gevangenschap in: Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 17-7-1942
Opmerkingen: In Buchewald gaf hij als reden voor arrestatie op: ‘Hat Kaffeehaus aufgesucht welches f. Juden verboten war’.

Velleman, Joseph, Den Haag 4-8-1921, Huisknecht
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Midden Europa 31-8-1943 Hij is in Midden Europa verdwenen.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman-Polak, Rika, Den Haag 30-10-1921
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-10-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman, Salomon, Amsterdam 13-3-1887, Sigarenmaker
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-10-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman-Fresco, Eva, Den Haag 21-3-1891
Woonachtig: Gedempte Gracht 9, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-10-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman, Salomon, Groningen 21-5-1897, Perser
Woonachtig: Paul Krugerlaan 42, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist.
Gearresteerd: 11-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork

Velleman-Ossendrijver, Anna, Rotterdam 16-2-1899
Woonachtig: Paul Krugerlaan 42, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste.
Gearresteerd: 11-8-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 28-5-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Velleman, Samuel, Antwerpen 18-11-1891, Koopman
Woonachtig: Vinkensteynstraat 70, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. (1938).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Hij verzorgde Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij zorgde voor levensmiddelen voor de ondergedoken Elias Waas, die zat ondergedoken zat in de Daguerrestraat 50 in Den Haag. Hij werd door het Judenreferat van de Sicherheitsdienst gearresteerd en in een groep van ongeveer 10 Joden naar het Binnenhof gebracht. Daar arriveerde juist de politieman van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Huberus Veefkind die Gijsbertus Vink uit het Oranjehotel had gehaald om hem op het Binnenhof te verhoren. Veefkind herkende Velleman vanuit zijn vooroorlogse observaties van de CPN en nam hem over van het Jodenreferat. Vink hoorde kort daarop vanuit een buurkamertje dat Velleman verschrikkelijk werd afgerost door Veefkind. Ook later werd Velleman zwaar gemarteld door Veefkind en Otto Lange van de Sicherheitsdienst, Vink heeft gemeld dat hij Velleman meerdere malen met een bebloed gezicht heeft gezien nadat die van een verhoor door Veefkind terugkwam.

Velleman-Kat, Vogeltje, Amsterdam 25-6-1899
Woonachtig: Vinkensteynstraat 70, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Bestuurslid W.A.C. (1928). Colporteert met C.P.N.-lectuur (1937).
Gearresteerd: 9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-11-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij zocht adressen voor onderduikers.

Vellheuer, Huibert, Rotterdam 25-5-1916, Havenarbeider
Woonachtig: Sophiastraat 16 B, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Vellheuer, Wilhelm Carl, Rotterdam 5-6-1917, Fabriekswerkman
Woonachtig: Sophiastraat 46 B, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Veltkamp, François Simon, Amsterdam 16-8-1902, Havenarbeider
Woonachtig: Van Heemskerckstraat 30 III, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Veltkamp, Lubertus, Haarlem 11-8-1910
Woonachtig: Theemsplein 32, Haarlem
Opmerkingen: Freddie en Truus Oversteegen hebben een poos bij hem ondergedoken gezeten.

Veltkamp-Hartog, Hendrika, Haarlem 1914
Woonachtig: Theemsplein 32, Haarlem
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Freddie en Truus Oversteegen hebben een poos bij haar ondergedoken gezeten.

Veltman, Albert Martin (Ab), Amsterdam 10-10-1914, Elektricien
Woonachtig: Loosdrechter Eng 1, Hilversum / Zuiderlaan 9, Arnhem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid hoofdbestuur C.J.B. Lid hoofdbestuur N.J.F. Voorzitter afdeling V.C.O.O. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 11-2-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Arnhem, Vught, Dachau, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd tijdens een geplande ontmoeting met Pieter Wapperom. Die was echter in Utrecht gearresteerd toen die een ontmoeting met Nico Bergsma zou hebben. Wapperom had de ontmoeting inclusief het codezinnetje ter herkenning in zijn agenda opgeschreven. De Sicherheitsdienst stuurde de Nederlandse Sicherheitsdienstman Ries Jansen naar de ontmoeting. Toen Veltman wantrouwen kreeg werd hij gearresteerd door vijf Sicherheitsdienstmannen uit Arnhem. Bij ondervraging werd hem met een gummiknuppel een gapende wond in het hoofd geslagen zodat het bloed op een muur spatte. Op onbekende wijze volgde uit zijn arrestatie de arestatie van Lourens Veenstra. Nog dezelfde dag werden hij en Veenstra naar de Sicherheitsdienst in Rotterdam overgebracht, vanwaar de arrestatie van Bergsma georganiseerd was in het kader van de bestrijding van de Nederlandse Volks Militie.
In Rotterdam stond op zijn arrestantenkaart vermeld dat hij gearresteerd werd in verband met de CPN.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Veltman-Diamant, Mirjam (Mick), Amsterdam 5-11-1919
Woonachtig: Loosdrechter Eng 1, Hilversum / Zuiderlaan 9, Arnhem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Zij was koerierster voor de Raad van Verzet.

Veltman, Jacoba Cornelia (Coba), Amsterdam 24-2-1901, Kantoorbediende
Woonachtig: Lindengracht 92 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Comité tot voorbereiding van de 5e Pinkstermobilisatie van het V.J.V. (1927).
Was zeer actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Kleve, Berlin (Duitsland), Ravensbrück
Opmerkingen: Zij typte samen met Rosa Hoepelman-Kwieser het pamflet ‘Staakt!!!, Staakt!!!, Staakt!!!’ dat tot de Februaristaking opriep; de tienduizenden pamfletten werden door verschillende personen in haar woning gestencild en van daaruit uitgereikt aan distributeurs en plakkers, waarna ze het werk van enkele niet opdagende distributeurs overnam. Zij werd in de Boomstraat gearresteerd door de agenten van politie Fondse en Van Buuren toen zij pamfletten verspreidde gericht tegen maatregelen van de Duitse overheid en een oproep om op 6 maart 1941 opnieuw in staking te gaan; zij werd aan de Sicherheitspolizei overgeleverd. Zij is tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar na het uitzitten van de straf werd ze naar het concentratiekamp Ravensbrück gestuurd. Zij moet beschouwd worden als de persoon die vlak voor en tijdens de staking het meeste werk verzette om de bevolking tot een staking aan te zetten.
Zij was de moeder van Hans Olivier en de schoonmoeder van Gusta Vonk.
Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Velzen, Philip van, Amsterdam 23-12-1905, Koopman
Woonachtig: Nieuwe Uilenburgerstraat 76 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Velzen, Nicolaas van, Delft 15-1-1906, Bloemenkoopman
Woonachtig: Jacob van Campenplein 23, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman in bloemen. Inspecteur Volksdagblad (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Alhoewel hij in 1939 van Rotterdam naar Den Haag verhuisde, stond hij op de lijst van te arresteren Rotterdamse communistische gijzelaars vanwege de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte.

Venema, Willem, Amsterdam 31-10-1916, Kantoorbediende
Woonachtig: Mercatorstraat 95, Amsterdam
Overleden: Amsterdam 18-1-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is bij Rozenoord gefusilleerd.

Vente, B. de
Woonachtig: Da Costastraat 179 II, Amsterdam

Verbrugge, Aart, Charlois 7-12-1891, Havenarbeider
Woonachtig: Stokroosstraat 32 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Opmerkingen: Zijn zoon Leendert Arnoldus is in de Spaanse burgeroorlog gesneuveld. Aart werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verbotene Zeitung gelesen’.

Verbrugge-Van Asch, Magdalena Lothera, Rotterdam 20-4-1891
Woonachtig: Stokroosstraat 32 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Overleden: Hälsingborg, dep. Malmöhus, Zweden 30-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Haar zoon Leendert Arnoldus is in de Spaanse burgeroorlog gesneuveld. Zij verspreidde De Waarheid. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Zij is in Zweden overleden als gevolg van de gevangenschap.

Verbruggen, Jan Adrianus (Donker), Amsterdam 19-12-1900, Kantoorbediende
Woonachtig: Westlandgracht 53, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de productie van ‘kaderkranten’ van De Waarheid (kranten die als hoofdtekst golden voor de lokaal grotendeels overgetypte en gestencilde edities van De Waarheid).

Verbruggen, Johannes Berto, Leipzig (Duitsland) 14-11-1909, Chemicus bij BPM
Woonachtig: Geuzenstraat 33, Amsterdam
Gearresteerd: 4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Verbruggen, Karel Berthus, Amsterdam 13-4-1907, Instrumentmaker
Woonachtig: Sanderijnstraat 11, Amsterdam
Gearresteerd: 4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Verdoner, Vogina, Amsterdam 18-10-1885, Confectienaaister
Woonachtig: Kribbestraat 55, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Verdonk, Hendrikus Cornelis (Henk), Den Haag 25-8-1912, Ambtenaar
Woonachtig: Kootwijkstraat 114, Den Haag
Gearresteerd: 27-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Verduin, Isaac Abraham, Amsterdam 16-4-1891, Gummiplakker
Woonachtig: Tugelaweg 47, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Vereijk, A.
Woonachtig: Dennestraat 17, Tilburg

Vergeer, Johan Simon, Snelrewaard 5-7-1900, Slager
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Verharen, Frederik Gerrit (Freek), Amsterdam 10-6-1915, Huisschilder
Woonachtig: Westerstraat 14 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 12-6-1942
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur en was actief bij het tot stand brengen van de Februaristaking.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Verheij, Arie Adriaan (Harry), Amsterdam 26-2-1917, Trambestuurder
Woonachtig: Nieuwe Rijksweg 46, Lexmond
Opmerkingen: Hij was koerier. Hij werkte samen met Lizzy Pos. Zij huwden ver naar de oorlog.

Verheijden, Leonardus Theodorus, Maastricht 6-11-1889, Schilder
Woonachtig: Grachtstraat 27, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Huisschilder. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1942, vrijgekomen 7-1942, tweede arrestatie 15-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: De tweede keer gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Verheijen, Petronella Johanna Elisabeth (Nel), Den Haag 22-2-1918
Woonachtig: De la Reyweg 691, Den Haag
Gearresteerd: 9-3-1945, vrijgekomen 30-3-1945
Gearresteerd ten gevolge van de vierde infiltratieactie door Johannes Hubertus van Soolingen die In mei 1940 door een opdracht van burgemeester De Monchy de CPN werd ingestuurd. Deze vierde infiltratieactie leidde tot de fusillering van drie personen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: De politie-infiltrant van Soolingen wist eind 1944 haar vertrouwen te winnen. Zij bracht hem in contact met Isaäc Jacob Chef d’Hotel bij wie hij een aantal exemplaren van De Waarheid ging ophalen om op bepaalde adressen af te leveren. Op verzoek van Verheijen ging hij op een adres een bedrag van 16 gulden en 25 cent ophalen. In maart liet Van Soolingen Verheijen, Chef d’Hotel, de krantjesdrukker Henri van der Logt en diens medewerker Hans van ‘t Veen arresteren. De laatste drie werden op 12 maart 1945 gefusilleerd. Verheijen werd door de al voor de oorlog voor de Inlichtingendienst werkende politieman Cornelis Heijnis verschillende malen verhoord. Bij een van die verhoren vroeg hij naar de bestemming van de 16 gulden 25. Toen wist Verheijen wie hen in de val gelokt had. Daarmee is Van Soolingen de4 enige van landelijk waarschijnlijk enige tientallen politie-infiltranten waarvan de rol bekend is geworden.

Verheijen-Daum, Petronella Johanna Elisabeth (Nel), Den Haag 1-9-1894
Woonachtig: De la Reyweg 691, Den Haag

Verheul, Huibert Jan, Hardinxveld 10-10-1890, Bankwerker-hand
Woonachtig: Van Harenstraat 19, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur en zamelde geld in voor onderduikers. Volgens meestal valse Duitse opgave: ‘Auf der Flucht erschossen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Verheul, Jan, Jaarsveld 25-11-1898
Woonachtig: Mijdrechtstraat 45, Utrecht
Gearresteerd: <9-1941, vrijgelaten 2-10-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught

Verhoekx, Christiaan Hendrik, Oegstgeest 20-4-1890, Voeger
Woonachtig: Driftstraat 90, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voeger. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. 2e Voorzitter P.A.S. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Verhoeve, Cornelis (Kees), Den Haag 29-5-1910, Zeeman / houder kattenbakcentrale
Woonachtig: Deimanstraat 201, Den Haag
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij gaf leiding aan een groepje dat De Waarheid verspreidde, geld inzamelde voor het Solidariteitsfonds en onderduikers onderbracht en verzorgde. Hij gaf in het kader van de Raad van Verzet leiding aan het transport en de opslag van wapens.

Verhoeven, Johan, Hillegersberg 29-3-1889, Stratenwachter
Woonachtig: Bergsche Linker Rottekade 22, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Verhoeven, K.
Woonachtig: Wibautstraat 93 I, Amsterdam

Verkerk, Aart, Rotterdam 14-9-1890, Magnetiseur
Woonachtig: Stadhoudersweg 102 C, Rotterdam
Gearresteerd: 26-8-1943, vrijgekomen 12-10-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij woonde bij Geertruida Carolina Ernst in huis, die op dezelfde dag gearresteerd werd.

Verkerke, Engel Philippus, Rotterdam 10-9-1924
Woonachtig: Albregt-Engelmanstraat 52 B, Rotterdam
Opmerkingen: Hij was na de oorlog in dienst van De Waarheid. Hij kreeg een conflict met de CPN en moest van De Waarheid vertrekken. Hij startte vervolgens een bedrijf in kunstposters, dat een wereldwijd succes werd; daardoor werd hij schatrijk.

Verlaan, Pieter (Piet), Mijdrecht 20-4-1898, Bouwvakker
Woonachtig: Polanenstraat 54 III, Amsterdam

Verleun, Johannes Adrianus Jozef (Jan), Watergraafsmeer 13-8-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Heerengracht 103 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 4-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 7-1-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd op 18 maart 1943 in opdracht van de Sicherheitsdienst door agent van politie Hunze van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (Documentatiedienst) gearresteerd.

Vermaas, Dirk, Den Haag 7-1-1916, PTT-ambtenaar
Woonachtig: Van Alphenstraat 74, Voorburg
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bestuur C.J.B. (1932).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Vermanen, Klaas, Steenwijk 26-10-1906, Metaalslijper
Woonachtig: Swartbuurt 3, Sneek
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Vermanen, Klaas, Emmen 24-5-1919
Woonachtig: Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dienstweigeraar.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Vermeer, Aart Cornelis, Culemborg, 24-7-1904, Bakovenbouwer
Woonachtig: Rijksstraatweg 11, Culemborg
Gearresteerd: 1-1945
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: 8-3-1945, Gefusilleerd
Opmerkingen: Jij verspreidde illegale lectuur. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van een radio en Duitsland-vijandige papieren. Hij werd na zijn arrestatie in een bunker bij het Klein Seminarie in Culemborg zwaar mishandeld en daarna zwaar gewond naar Utrecht overgebracht.

Vermeer, Koenraad (Koen), Amsterdam 19-10-1912
Woonachtig: Andriesschestraat 19, Soesterberg
Gearresteerd: 7-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN en het echtpaar Jelle en Johganna Posthuma-Celie bij zich liet onderduiken.

Vermeulen, C.
Woonachtig: Geraniumstraat 8, Rotterdam

Vermeulen, Mevr.
Woonachtig: Geraniumstraat 8, Rotterdam

Vermeulen, C.
Woonachtig: Cornelis Houtmanstraat 16, Utrecht

Vermeulen, Jan Willem, Den Haag 5-1-1907, Architect
Woonachtig: Zuid West Buitensingel 24, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tekenaar. In Russische staatsdienst als technisch tekenaar (1929). Zou spioneren voor GPU. Ir. De Wit zou bij hem thuis gearresteerd zijn. Spreekt voor de C.P.H. over de toestand in Rusland (1933).
Gearresteerd: 8-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 8-5-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vermeulen, Martinus Johannes, Rotterdam 28-9-1878, Betonwerker
Woonachtig: Oostendamstraat 99, Rotterdam
Gearresteerd: 10-5-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Siegburg
Overleden: Siegburg 8-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij naar de Engelse radiozender luisterde.

Vermeulen-Van Amersfoort, Cornelia (Corrie), Buurmalsen 22-2-1901
Woonachtig: Oostendamstraat 99, Rotterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Vermeulen, Mevr. C.
Woonachtig: Huismanstraat 86, Schiedam

Vermeulen-Wortel, Eva Cornelia, Amsterdam 25-1-1902, Tricotagewerkster
Woonachtig: Verbindingstraat 15 II, Amsterdam
Gearresteerd: 5-5-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 19-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Haar echtgenoot Leendert Frederik Wilhelm Vermeulen is in november 1939 aan boord van het schip Simon Bolivar in Het Kanaal om leven gekomen, doordat het schip op twee zeemijnen liep. Tijdens de oorlog hield zij zich bezig met het helpen onderduiken van emigranten (Duitsche politieke vluchtelingen) en hun verzorging. Zij was een van de 70 vrouwen van het bunkerdrama in Vught, waarbij de vrouwen in een bunker werden geperst, zodat er velen stikten.

Vermij, Cornelis Johannes, Amsterdam 24-7-1909, Stoker
Woonachtig: Vancouverstraat 18, Amsterdam

Vermij, Gerrit Willem, Amsterdam 1-6-1908, Stukadoor
Woonachtig: Hazenstraat 18 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 24-7-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief voor De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘komu. [kommunistische] Agitation’.

Vermij, Jacobus Franciscus, Amsterdam 8-2-1914, Timmerman, aannemer
Woonachtig: Borgerstraat 74 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vermij, Jan Carel, Amsterdam 13-1-1913, Transportarbeider
Woonachtig: Borgerstraat 76 III, Amsterdam

Vermijs, Cornelis, Rotterdam 25-3-1919, Kleermaker
Woonachtig: Wandeloorddwarsstraat 246, Rotterdam
Gearresteerd: 16-5-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verboten Geldsamlung’.

Verreijt, Adrianus Henricus Wijnandus, Tilburg 8-1-1910Woonachtig: Dennenstraat 17, Tilburg

Verschot, mevr.
Woonachtig: Meentweg 31, Bussum

Verschut, Willem Pieter, Amsterdam 21-5-1909, Huisschilder
Woonachtig: Maritzstraat 17, Amsterdam
Opmerkingen: Frans Borsboom stencilde De Waarheid bij hem thuis.

Versloot, Harmen, Schiedam 12-10-1883, Bootsman grote vaart
Woonachtig: Nassausingel 26, Breda
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bootsman. Communist. Bestuur Rotterdamse Werklozen Bond (C.P.N.) (1936).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Alhoewel hij voor de oorlog van Rotterdam naar Breda verhuisde, stond hij op de lijst te arresteren Rotterdamse communistische gijzelaars in verband met de bomaanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte.

Versluis, Pieter (Piet), Zederik 6-10-1907
Woonachtig: Amsterdam
Opmerkingen: In november 1944 werden bij een razzia in Rotterdam 52.000 mannen opgepakt om in Duitsland te werk te worden gesteld. Een deel werd per schip naar Zwolle vervoerd om vandaar naar Duitsland te worden gebracht. Op 17 november plaatste Versluis een tijdbom op een schip met 300 gevangenen. Door de aanslag konden tientallen mensen ontkomen, maar er kwamen ook vier mensen door om het leven (als ze allemaal in Duitsland waren gekomen, zouden er veel meer doden zijn gevallen).

Versteeg, Cornelia E. (Non), 7-10-1922
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Haar weigering in kamp Vught om van een vrouw de vlecht af te knippen, leidde tot het beruchte bunkerdrama. Zij was een van de 70 vrouwen van het bunkerdrama in Vught, waarbij de vrouwen in een bunker werden geperst, zodat er velen stikten.

Versteeg, Marinus Elizabertus (Heeswijk), Amsterdam 15-9-1910, Chef Monteur
Woonachtig: Verbindingstraat 17 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: (alias Heeswijk, M.) Communist.

Versteeg-Van Heeswijk, Jacomina Ida Clementina, Amsterdam 13-4-1910
Woonachtig: Verbindingstraat 17 III, Amsterdam
Opmerkingen: Cornelis Thie zat bij haar ondergedoken, daarnaast had zijn een Joodse onderduiker. De Joodse onderduiker werd verraden, waardoor de Sicherheitsdienst een inval deed, Daardoor werd Thie gearresteerd.

Verstraeten, Petrus Desiderius, Amsterdam 28-9-1908, Bouwvakarbeider
Woonachtig: Houtrijkstraat 7, Amsterdam
Gearresteerd: 7-5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Wolvenplein Utrecht, Kleef, Rheinbach
Opmerkingen: . Hij werd gearresteerd toen hij voor een vergadering aanwezig was bij Leendert Roodenburg in de Vrolikstraat 237 III, waar op dat moment de Sicherheitsdienst een inval deed. Hij werd tot acht jaar tuchthuis veroordeeld. Na gevangenschap in Rheinbach werd hij bij de Rheinische metaalindustrie te werk gesteld.

Verweg, A.
Woonachtig: Lavendelstraat 14, Rotterdam

Verwiel, Marcel Gerard Theodoor, Waalwijk 7-9-1925
Woonachtig: Waalwijk
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 6-8-1943, vrijgekomen 4-9-1943

Verwoest, Pieter Hendrik, Amsterdam 21-5-1904, Verkoper
Woonachtig: Wenslauerstraat 3 I, Amsterdam

Vessem, Levinus Jacob (Leo), Amsterdam 24-12-1916, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Speykstraat 33 III, Amsterdam
Gearresteerd: 29-2-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Buchenwald, Siebel Flugzeugwerke
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij plakte De Waarheid op muren; hij schilderde leuzen op muren. Na vrijlating op 16-11-1944 uit Buchenwald werd hij als stoker te werk gesteld bij de Siebel Flugzeugwerke in Halle.

Vet, Jan Hendrik, Amsterdam 20-12-1910, Arbeider
Woonachtig: Wijtenbachstraat 35, Amsterdam
Was voor de oorlog lid van het NAS.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 11-7-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vet, Willem, Vlissingen 24-6-1904, Gereedschapmaker
Woonachtig: Dennestraat 22, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis

Vet-Van der Perk, Adriana (Sjaan), Alblasserdam 21-6-1907
Woonachtig: Dennestraat 22, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij bracht drie Duitse en twee Nederlandse onderduikers onder en verzorgde hen. Zij ontving wapeninstructies.

Veth, Justus (Joost), Bussum 17-2-1897, Chemicus
Woonachtig: Baarsjesweg 287 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: In Rusland (1927-1934). Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vianen, H. van
Woonachtig: Schutterstraat 41, Rotterdam
Gearresteerd: 12-11-1943

Vieijra, Christina ten, Amsterdam 8-4-1922
Woonachtig: Vrolikstraat 379, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vienerius, Engelbert Joseph Venerius, C.J., Stadt Rheine (Duitsland) 10-5-1893, Mijnwerker
Woonachtig: Heerlen
Gearresteerd: 19-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Vierhout, Pieter Anthonie (Peter), Den Haag 2-8-1883, Sigarenwinkelier
Woonachtig: Frederik Hendriklaan 60, Den Haag
Gearresteerd: 18/23-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vierling, Hendricus Gerardus, Den Haag 10-11-1902, Groentehandelaar
Woonachtig: Pinkstraat 27, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vierveijzer, Henricus Cornelis (Henk), Amsterdam 11-2-1890, Koopman
Woonachtig: Amsteldijk 18 I, Amsterdam

Vierveijzer-Zegerius, Magdalena (Leentje), Amsterdam 9-12-1881
Woonachtig: Amsteldijk 18 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 16-6-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 1-2-1944
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij verzorgde vijf onderduikers, waarvan drie communisten.

Vijlbrief, Mr.
Woonachtig: Burgemeester van der Voort van Zijplaan 72, Utrecht

Vijlbrief, Petrus Johannes (Pieter), Leiden 3-10-1905
Woonachtig: Atjehstraat 51, Leiden
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vijlder, Hendrikus de (Puck), Haarlemmermeer 6-10-1913, Metaalbewerker
Woonachtig: Haarlemmer Houttuinen 68 B III achter, Amsterdam
Gearresteerd: 8-9-1944
Gevangenschap in: Siegburg
Overleden: Siegburg 21-3-1945
Opmerkingen: Hij werd door de hondengeleider Janssen en Elfers gearresteerd ter zake van diefstal en illegaal slachten.

Ville, Marinus Ludovicus, Rotterdam 24-10-1920, Carrosseriebouwer
Woonachtig: Bloklandstraat 137, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in Wenen gearresteerd.

Vinck, Rudolf (Ruud), Amsterdam 20-3-1918, Kleermaker
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 46 III, Amsterdam
Gearresteerd: 12-7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij had de leiding over de productie en verspreiding van De Waarheid in de Staatsliedenbuurt. Op 13 juli 1944 verscheen zijn echtgenote op het politiebureau en deed aangifte dat haar man sinds de vorige ochtend om 5 uur spoorloos was. Een ongeluk wordt gevreesd en opsporing wordt verzocht. Het was de gewoonte van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst om mensen te arresteren en de verwanten niet op de hoogte te stellen. De politieman op het bureau vertelde de vrouw niet dat haar echtgenoot sinds de vorige dag in het Huis van Bewaring zat opgesloten. Vinck werd in Duitsland te werk gesteld.

Vinden, Johannes Cornelis van der, Amsterdam 26-10-1912, Lithograaf
Woonachtig: Willem Leevendstraat 1 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Vinju, Christiaan Johan, Amsterdam 13-7-1903, Stukadoor
Woonachtig: Govert Flinckstraat 300 III, Amsterdam
Gearresteerd: 26-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid bij abonnees en op zijn werk, plakte manifesten en zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in. Hij kreeg zijn materiaal van Dorothea van Heerde.

Vink, C.
Woonachtig: Rijnsburgerweg 105, Leiden

Vink, Dirk Hermanus, Den Haag 28-9-1913, Transportarbeider
Woonachtig: Hooftskade 178, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Politiek commissaris De Zaaier.
Gearresteerd: >24-6-1941, vrijgekomen 30-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war Leiter einer fünfergruppe der illeg. CPN und hat Hetzschriften vertrieben’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Vink, Gijsbertus (Gerrit), Den Haag 13-9-1910, Bloemist
Woonachtig: Obrechtstraat 181, Den Haag
Gearresteerd: 29-6-1942, vrijgekomen 9-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haaren, Vught, Amersfoort
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Vink werd net zo als veel andere Haagse communisten zwaar mishandeld. Hij kan als voorbeeld dienen voor wat er tijdens de martelingen in het Oranjehotel en het Binnenhof door Ernst Knorr en Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst kon gebeuren. Hij kreeg de eerste vier dagen na arrestatie niets te eten. Hij werd gedurende periode vier à vijf keer per nacht voor verhoor uit cel gehaald. Hij werd met vuist in gezicht geslagen, met laarzen in onderlijf geschopt. Hij moest 50 keer een lange gang in het Oranjehotel op en neer rennen, toen hij na 30 keer niet meer kon, werd hij aan een touw de overige 20 keer op en neer gesleept, waardoor kleren kapot scheurden. Lange gooide hem een schrijfmachine in het gezicht. Hij werd met ploertendoder, ijzeren tafelpoot, metalen liniaal en karwats afgeranseld, waarbij hij meerdere keren het bewustzijn verloor, en een bloemenstandaard werd op zijn rug stuk geslagen. Hij werd met het hoofd tegen de muur geslagen en met laarzen in het onderlijf geschopt. Hij hield ten gevolge van de mishandelingen blijvende littekens op zijn benen over.
Hij werd op 26-8-1942 door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind per auto in het kamp Haaren afgeleverd. Hij is op 7-7-1944 gevlucht uit het buitenkommando Zorgvliet van kamp Amersfoort (in Zorgvliet, waar het Catshuis staat, was een Duitse spionnenschool gevestigd). Hij moest met paard en wagen op het terrein werken. Hij klom via de wagen over de muur, waar zijn vrouw met burgerkleren wachtte en dook vervolgens onder. Hij nam daarna weer deel aan De Waarheid-groep in Rotterdam.

Vink-Van der Stal, Johanna Catharina (Jopie), Den Haag 6-7-1909, Kapster
Woonachtig: Obrechtstraat 181, Den Haag
Gearresteerd: 29-6-1942, vrijgekomen 9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst probeerde in het Oranjehotel een seksuele relatie met haar aan te knopen.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Bij haar vrijlating kreeg ze van Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst te horen: ‘Je hoeft er niet op te rekenen dat je je man nog eens terug ziet. Gaat hij aan de mishandelingen niet kapot, dan krijgt hij toch de kogel’. Veefkind trachtte ook een seksuele relatie met haar aan te knopen.

Vink, Izaak de, Leiden 21-8-1902, Koopman
Woonachtig: Deutzstraat 11, Oegstgeest
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Radencommunist. In 1938 minder actief.

Vink, Nicolaas, Den Haag 19-9-1897, Matroos koopvaardij
Woonachtig: Korendijkstraat 143, Den Haag
Gearresteerd: 22-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel,

Vink, Nicolaas, Den Haag 31-12-1922, Matroos
Woonachtig: Pijnboomstraat 17, Den Haag
Gearresteerd: 22-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Meppen-Dalum

Vink, Theodorus Christianus (Theo), Rotterdam 17-12-1908, Magazijnbediende
Woonachtig: Ackersdijkstraat 94, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Buchenwald, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Tätigkeit für C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Vink, Willem, Rotterdam 14-2-1918, Tramconducteur
Woonachtig: Boezemlaan 34 A, Rotterdam
Gearresteerd: 29-7-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Feld Gendarmerie.

Vink
Woonachtig: Damasstraat 323, Den Haag

Vink-Hiddes, Hiltje (Hillegje), Amsterdam 13-4-1902
Woonachtig: Willemsstraat 67, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amstelveenscheweg, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Hamburg, Ravensbrück
Verantwoordelijkheid: Zij werd door Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vinke, Johannes Wilhelmus (Hannes), Losser 28-10-1902, Dakdekker
Woonachtig: Welstraat 31, Enschede
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dakdekker. Communist. Is gehuwd en heeft 4 kinderen (1937). Is statenloos daar hij in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend heeft. Dient in Internationale Brigade in Spanje (1937); ronselt anderen ervoor.
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Vught, Sint-Michielsgestel
Opmerkingen: Toen hij naar Spanje vertrok, was hij al stateloos doordat hij in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend had.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Vis, Johanna, Amsterdam 3-11-1897, Onderwijzeres
Woonachtig: Galileistraat 115, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-2-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 9-2-1945
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de vooroorlogse Inlichtingendienstman Anne van der Ploeg, welke massamoordenaar na de oorlog medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst werd. De arrestatie geschiedde ten behoeve van de Duitse topspion, die voor de oorlog van de Nederlandse regering vrijuit mocht spioneren en die tijdens de oorlog de leiding had over de Duitse spionage in Nederland (onder andere het smokkelen van Duitse spionnen via zogenoemde pilotenlijnen, waarvan hij kennis kreeg door arrestaties van verzetsmensen van allerlei gezindten en daarnaast kennis nemen van topgeheime militaire documenten die hem via de Haagse Politie Inlichtingendienst werden aangereikt).

Vis, Pieter, Rotterdam 12-1-1920, Los werkman, muzikant
Woonachtig: Rietvinkstraat 34 A, Rotterdam
Gearresteerd: 2-10-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Hamburg
Opmerkingen: Hij werd op 14-10-1943 naar Hamburg gezonden, maar was in 1944 weer terug; hij werd nog enige malen gearresteerd vanwege criminele activiteiten.

Vis, Rienk Ages, Amsterdam 25-3-1899, Los werkman
Woonachtig: Van Hogendorpstraat 241 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vis-Van der Zee, Elisabeth, Amsterdam 12-7-1904
Woonachtig: Van Hogendorpstraat 241 II, Amsterdam

Visscher, Hendrik, Enschede 20-6-1913, Granietbewerker
Woonachtig: Pluimstraat 107, Enschede
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Visscher, Herman Willem, Rotterdam 24-6-1917, Straatventer
Woonachtig: Jerichostraat 83 B, Rotterdam
Gearresteerd: 23-7-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: De Rotterdamse politie registreerde op zijn arrestantenkaart als arrestatiereden ‘verm. comm. [vermoedelijk communistische] propaganda’. Hij zat van 4-9-1941 tot 24-9-1941 opgenomen in het Berg-ziekenhuis; daarna weer in de cel gezet. Hij werd op 7-2-1942 naar het Oranjehotel overgebracht.

Visser, Adriaan, Beverwijk 22-7-1889, Machinist op visserijschip
Woonachtig: Terrasweg 49, Santpoort
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught stond vermeld dat hij lid van de CPN was.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Visser, Anne, Lemmer 12-12-1909, Houtbewerker
Woonachtig: Visschersburen 27, Lemmer

Visser-Brandsma, Aafje, Viersen (Duitsland) 9-12-1914
Woonachtig: Visschersburen 27, Lemmer

Visser, Arie Marie, Rotterdam 16-5-1908, Kelner
Woonachtig: Korenaarstraat 36, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wijkleider C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 6-7-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Visser, Benedictus Johannes, Bochum (Duitsland) 9-11-1902, Rijwiellakker
Woonachtig: Pluimerstraat 25 A, Groningen
Gearresteerd: eerste arrestatie 2-1941, vrijgekomen 20-3-1941, tweede arrestatie 29-3-1941, derde arrestatie 15-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Bochum (Buchenwald) 15-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunistische Betätigung’.

Visser, Cornelis Frederik, Amsterdam 10-5-1915
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Visser, David, Amsterdam 28-11-1901, Lederbewerker
Woonachtig: Vrolikstraat 108, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-9-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Seibersdorf
Overleden: Seibersdorf 30-11-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Maria (Mien) Lund-Van Leusden

Visser-Koren, Elisabeth (Liesbeth), Amsterdam 27-9-1894
Woonachtig: Vrolikstraat 108, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-9-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-9-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Visser, Derk Hendrik, Zwolle 18-7-1919
Woonachtig: Papaverstraat 16, Amersfoort

Visser, Hendrik Johannes, Delft 23-4-1909, Kelner
Woonachtig: Cornelis Trompstraat 1, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Visser, Hotze, Drachten 28-7-1900, Monteur
Woonachtig: Tuinbouwstraat 20, Leeuwarden

Visser, Jacobus Wilhelmus Arie de, Den Haag 3-4-1898, Autospuiter
Woonachtig: De la Reyweg 733, Den Haag

Visser-Van Winsberghe, Alina Pharailde de (Lien), Sluis 17-6-1896
Woonachtig: De la Reyweg 733, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van J.W.A. Bestuur afdeling C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 11-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Zij was op 8 mei 1940 getuige bij het huwelijk tussen Willem Lodewijk Harthoorn en Petronella Kok.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Sie hat nach dem Verbot der CPN der CPN noch illegal die Zeitschrift “De Vonk” zur Verteilung gebracht. 1939 war sie ein Jahr Mitglied des Weltfrauen-Kommitees’.
Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Visser, Jacques Martinus, Utrecht 2-5-1911, Houtbewerker
Woonachtig: Utrecht
Gearresteerd: 16-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 16-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk.

Visser, Jean Hubert Pierre, Roermond 3-9-1908, Importeur chemicaliën
Woonachtig: Henri Govaertsweg 21 B, Maastricht
Gearresteerd: 25-6-1942, vrijgekomen 1942
Gevangenschap in: Maastricht

Visser, Leendert Jacobus de, Rotterdam 10-11-1897, Schipper
Woonachtig: Harstenhoekweg 95, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schipper. Bioscoopnieuwsverslaggever De Tribune (1935). Actief in C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 22-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Visser-Roest, Julia de, Rotterdam 7-6-1890
Woonachtig: Harstenhoekweg 95, Den Haag
Gearresteerd: 22-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Visser, Louis Leonardus Hendrikus de, Delfshaven 21-5-1878, Glazenwasser, Politicus
Woonachtig: Patrijslaan 15, Den Haag
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was lid van de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Journalist. Propagandist S.D.A.P. en C.P.H. Redactie De rode Vak Internationale (1921). Gedelegeerde N.A.S. bij W.A.C.-vergadering (1923). Medewerker Klassenstrijd (1925). Lid partijbestuur C.P.H. (1926, voorzitter 1927, 1928). Spreekt voor C.P.H./ Zaaier (Rotterdam 1926). Spreekt voor W.A.C. (Amsterdam 1927). Bestuurder N.A.S. Lid C.P. gemeenteraad (1932) Den Haag en Provinciale Staten Zuid-Holland. Kamerlid (1928, 1932). Internationaal A.O.C. (1932). Spreker tijdens de 1-mei viering te Amsterdam. Eerste voorzitter partijbestuur van de C.P.H. (1926, 1932). Stelde bij 60e verjaardag ingezamelde gelden ter beschikking voor oprichting naar hem genoemd fonds. Lid EKKI (1935). Lid Tweede Kamer. Centrale Raad I.R.H. Redactie De Roode Anti-militarist. Lid Centrale Raad I.R.H. (1926). In 1926 naar Moskou. Partijbestuur C.P.N. (1936). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1933, 1937). Spreekt voor C.P.N. Maastricht (1939). Voor behoud Nederlands onafhankelijkheid (1938). Spreekt in Leiden (1940). Afgevaardigde van C.P.H. C.P.H. Tweede Kamer (1928). Leider van de C.P.H. (Louis Leonardus Hendrikus de) (1926). Voorzitter van de C.P.H.
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 25-6-1941
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Neustadt
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Onder andere omdat hij als partijleider niet aanwezig kon zijn bij de partijvergadering op 15 mei in Parlando in Amsterdam, omdat hij door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een nieuwe partijbijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Omdat hij zo bekend was, werd hij grotendeels buiten de verzetsactiviteiten gehouden en alleen zo nu en dan geconsulteerd. Hij werd voor zijn arrestatie op 25 juni 1941 gewaarschuwd en aangeraden onder te duiken. Hij wilde eerst zijn koffer pakken en was toen te laat om arrestatie te ontlopen. In een rapport van 17-2-1941 rapporteerde de vooroorlogse communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Eckhardt: ‘Na 10 Mei 1940 kan zijnerzijds, van eenigerlei actie op politiek terrein, niets blijken’. (Behalve zijn bijdrage aan de moord op meer dan honderd Haagse communisten, zou Eckhardt als lid van de treincontrole tussen mei 1942 en oktober 1944, vele tientalen mensen, voornamelijk Joden, de dood in helpen jagen. Dit alles was na de oorlog een grote aanbeveling om weer als communistenjager bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in dienst te treden.)
Hoe bloeddorstig de Nederlandse toppolitici waren moge blijken uit een brief die de Londense sociaaldemocratische minister Johan Willem Albarda aan zijn collega en partijgenoot Van den Tempel schreef: ‘Zoëven ontving ik [.] een veronrustende tijding, namelijk dat [.] onze vriend Louis de Visser springlevend is! Dat maakt (als het waar is) de vooruitzichten niet vrolijker.’ Kennelijk wensten de SDAP-ministers het communistische Kamerlid een uiterst gruwelijke dood in Neuengamme toe. Hun wens werd vervuld.
In 1945 lag De Visser met zijn lichaam overdekt met steenpuisten in het Revier; toen hij weer enigszins hersteld was werd hij door communistische artsen als zogenaamd nog ernstig ziek zijnde in het Revier gehouden om hem zo een groter overlevingskans te bieden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Visser, Lucie, Sloten 15-4-1919, Hulp in de huishouding
Woonachtig: Prinsengracht 502 III, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).

Visser, Meint Willem, Lemmer 7-10-1904, Mast- en blokmaker
Woonachtig: Parkstraat 57, Lemmer
Gearresteerd: 25-6-1941
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Houtbewerker. Communist.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd door vier politiemannen gearresteerd in opdracht van burgemeester Krijger, die uitvoering gaf aan de Duitse opdracht in het kader van de Aktion CPN. Hij werd bij vermoedelijk bij vergissing gearresteerd, omdat eigenlijk zijn broer Sake Visser gearresteerd had moeten worden. Mogelijk is dit de reden dat hij weer snel vrijgelaten werd, maar het kan ook zijn dat hij samen met een groep Friesen eind juli 1941 vrijgelaten werd.

Visser, Petrus de, Dordrecht 23-10-1910
Gearresteerd: 15-11-1942

Visser, Petrus Jozef de, Den Haag 20-12-1900, Kelner
Woonachtig: Hoefkade 1424, Den Haag
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht ill. Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Visser, Pieter, Nieuwerkerk 18-2-1891, Machinist
Woonachtig: Putschelaan 19, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 27-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verdächtnis lesen verboten Lektüre’.

Visser, Pieter Gerrit, Middelburg 1-6-1905, Handelsreiziger
Woonachtig: Javastraat 55, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Visser, Sake, Lemmer 29-1-1903, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Balboastraat 16 II, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad van Lemmer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Opmerkingen: Hij had op 25-6-1941 gearresteerd moeten worden, maar in plaats daarvan werd zijn broer Meint Willem Visser gearresteerd.

Visser, Sipke Wybes (De Baas), Oppenhuizen 29-7-1901, Apothekersassistent
Woonachtig: Van Brakelplein 29 B, Groningen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 3-7-1944
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 22-8-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief voor de Groningse verzetsgroep De Vonk die het gelijknamige blad verspreidde. Hij verleende hulp aan onderduikers en zorgde voor bonkaarten. Hij had de leiding over de distributie van illegale bladen. Hij werd lid van de verzetsgroep De Groot.

Visser-Stienstra, Klazina, Tzum 11-12-1903
Woonachtig: Van Brakelplein 29 B, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Visser, Tjalling, Lemmer 8-9-1909, Timmerman
Woonachtig: Zaandam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij nam deel aan het gewapend verzet en pleegde overvallen. Hij trad toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij geraakte door het verzet invalide.

Visser, Wierd, Dragten 1-1-1905, Arbeider
Woonachtig: C23, Drachten
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Visser, Willem de (Wim)
Woonachtig: Bazarstraat 47, Den Haag

Visser, Willem Crael de, Dordrecht 23-10-1910
Woonachtig: Bazarlaan 47, Amsterdam
Gearresteerd: 13/151-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange.

Visser-Feis, Cornelia Wijnanda de, Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) 14-6-1914
Woonachtig: Bazarlaan 47, Amsterdam

Vlaar, Andreas, Sloten 24-2-1899, Los werkman
Woonachtig: Oostzaanstraat 80 I, Amsterdam

Vlaar-Van Poorten, Apolonia Dorothea, Sloten 10-9-1904
Woonachtig: Oostzaanstraat 80 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was een broer van Cornelis en Martinus Vlaar.

Vlaar, Cornelis, Sloten 15-3-1901, Landarbeider
Woonachtig: Spaarndammerdijk 491 boven, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist
Opmerkingen: Hij was een broer van Andreas en Martinus Vlaar.

Vlaar, Martinus (Martin), Sloten 13-3-1904, Grondwerker
Woonachtig: Zaandammerplein 64 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid C.P.H. Spreker op vergaderingen. Stakingscomité Deventer (1937).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 23-5-1941
Opmerkingen: Hij was een broer van Andreas en Cornelis Vlaar. Hij was betrokken bij de organisatie en verspreiding van De Waarheid. Hij zamelde geld in voor gezinsleden van personen die weigerden in Duitsland te werken en daarom ondergedoken waren. Hij nam op 15 februari deel aan een vergadering over het uitroepen van stakingen bij Fokker en enkele andere bedrijven. Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot twaalf jaar tuchthuis veroordeeld.

Vlaar-Philipoom, Maria Magdalena (Rie), Rotterdam 7-5-1911
Woonachtig: Zaandammerplein 64 II, Amsterdam
Opmerkingen: Haar broer Willebrordus Nicolaas Philipoomis is in 1938 als vrijwilliger in de Internationale Brigade in Spanje gesneuveld.

Vlaskamp, Jacob (Jaap), Amsterdam 25-7-1921, Timmerman
Woonachtig: Niasstraat 7 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij huwde na de oorlog met Mimosa Philippine Kwak.

Vlasman, Aloisius Cornelis (Wies), Utrecht 18-11-1908, Adjunct accountant
Woonachtig: Wakkerendijk 108 A, Eemnes
Gearresteerd: 11-4-1945
Overleden: Laren 11-4-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij vertrok in 1942 uit Amsterdam naar Eemnes, waar hij onderduik gelegenheid bood aan Ko Beuzemaker, Jan Dieters en anderen. Hij zorgde voor valse Persoonsbewijzen en bonkaarten voor ondergedoken communisten Joden en krijgsgevangenen (Nederlandse militairen die opnieuw in gevangenschap moesten gaan).

Vlasman-Avontuur, Johanna, 28-11-1912
Woonachtig: Wakkerendijk 108 A, Eemnes
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vlastuin, Jan Willem, Oudenhoorn 20-1-1891, Kleermaker
Woonachtig: Ravenstraat 1, Zutphen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Distributie De Tribune (1934).
Gearresteerd: eerste arrestatie 5-9-1942, vrijgekomen 21-10-1942, tweede arrestatie 1-5-1943, vrijgekomen 12-6-1943
Gevangenschap in: Zutphen, Amersfoort, Vught
Overleden: Zutphen 9-9-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd tijdens vluchtpoging bij derde arrestatie door de landwacht doodgeschoten

Vlastuin-Willems, Maria Aleida Jurriana, Zutphen 2-12-1893
Woonachtig: Ravenstraat 1, Zutphen

Vleeschdrager, Lion (Louis Contran), Amsterdam 13-12-1898, Pianist
Woonachtig: Amsteldijk 94 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Verleent muzikale medewerking op communistische vergaderingen. Lid van advies A.F.T.B. Onder de naam Louis Contran: Pianist. Speelt op bijeenkomst N.R.H.

Vleeschdrager-Van Walree, Trijntje (Tine), Groningen 29-8-1891
Woonachtig: Amsteldijk 94 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Lion. Penningmeester Centrale voor Volkscultuur (C.V.V.) (1939).

Vleeschhouwer-Schaap, Anna Maria, Amsterdam 11-7-1922
Woonachtig: Swammerdamstraat 25, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij was de dochter van Anna Maria Vleeschhouwer-Schaap. Zij verspreidde De Waarheid.

Vleeschhouwer, Heiman, Rotterdam 27-6-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: Van der Horststraat 14 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 14-9-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Polen 31-3-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd ten behoeve van de afdeling Joodsche Zaken van de Sicherheitsdienst in Den Haag (Windekind, Nieuwe Parklaan 76).

Vleeschhouwer, Jacob, Rotterdam 27-12-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: Van der Horststraat 14 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Heemraadsingel Rotterdam, Oranjehotel
Overleden: Leusden 14-7-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij nam deel aan de brandstichting in het Luxor-theater, waar Duitse propagandafilms werden vertoond. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Er werd door de Rotterdamse politie een grote rode ‘J’ op zijn arrestantenkaart gestempeld.

Vleeschhouwer, Marianne, Rotterdam 12-11-1915
Woonachtig: Van der Horststraat 14 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Opmerkingen: Zij was een zuster van Heiman en Jacob Vleeschhouwer.

Vleeschhouwer-Schaap, Anna Maria, Amsterdam 18-3-1887
Woonachtig: Swammerdamstraat 25, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij was de moeder van Anna Maria Vleeschhouwer. Zij verspreidde De Waarheid.

Vlerk, August Frederik Robertus van der (Guus), Delft 4-5-1904, Metaalbewerker
Woonachtig: Delftweg 33 A, Rijswijk
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zeeman/ fabrieksarbeider/ metaalbewerker. Communist. Voorzitter afdeling I.R.H. (1929). Uit N.V.V. geroyeerd (1934). Agent Tribune (1934, 1935).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Rijswijk aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacques van Hellenberg Hubar (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. De burgemeester moest de namen inleveren bij Johannes Eckhardt van de Haagse Politie Inlichtingendienst. (Hellenberg Hubar leverde tegen de Duitse eis in alleen vier namen van RSAP’ers in).

Vlessing, Maximiliaan, Amsterdam 18-5-1910, Bontwerker
Woonachtig: Retiefstraat 83 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Vleugels, Gerardus, Rotterdam 31-10-1894, IJzervlechter
Woonachtig: Adrianastraat 60 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Betonwerker. Actief in de C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 7-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Auschwitz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 26-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte in het verzet samen met Frederik Roomeijer, Casparus Markenstein en Maarten van Baarle. De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als reden voor zijn arrestatie ‘communist (?)’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Vlieger, Willem, Assen 18-3-1897, Aannemer wegenbouw
Woonachtig: Lange Hilledijk 30 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stratenmaker. 1e Penningmeester afdeling C.P. In 26 afgetreden in deze functie.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Neuengamme 1-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vlieger, Willem, Assen 1-2-1922, Stratenwachter
Woonachtig: Lange Hilledijk 30 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Vlierman, Karel, Meppel 13-3-1889
Woonachtig: Palembangstraat 69 I, Amsterdam

Vlierman, Sander Gerard, Meppel 22-4-1925, Kantoorbediende
Woonachtig: Palembangstraat 69 I, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 21-8-1941, vrijgelaten 9-1941, tweede arrestatie 22-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden voor de eerste arrestatie ‘C.P.N.’ en voor de tweede ‘Kommunistische Propaganda und Judenhilfe’.

Vliet, Alida Maria van (Ali), Uithoorn 21-4-1923
Woonachtig: A.F. de Savornin Lohmanstraat 17, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij was koerierster. Zij huwde vlak na de oorlog met Hendrik Masker

Vliet, Jacob, Rotterdam 13-11-1900, Grondwerker
Woonachtig: Spangeschekade 70 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Bestuur afdeling C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 12-8-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum-Schwesing 25-10-1944
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege ‘contractbreuk’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vliet, Teunis van, Vlaardingen 28-12-1912, Groentehandelaar
Woonachtig: Oltmansstraat 131, Den Haag
Opmerkingen: Hij werd sinds december 1942 door de Sicherheitsdienst gezocht.

Vliet-Van Os, Jacoba Hendrika van, Rotterdam 28-9-1912
Woonachtig: Oltmansstraat 131, Den Haag
Gearresteerd: 11-2-1943, vrijgekomen 21-10-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Vlietman, Johannes (Jan), Amsterdam 23-3-1919, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Wormerveerstraat 11 II, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vlietman-Moerland, Cornelia (Corrie), Amsterdam 6-10-1921
Woonachtig: Wormerveerstraat 11 II, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.

Vlietstra, Dirk Hugo, Den Haag 20-1-1896, Chauffeur
Woonachtig: Seghersstraat 29, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 18-11-1942
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Wirth en Albert Barkov als gijzelaar gearresteerd.
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vlietstra-Güth, Hedwig, Den Haag 19-1-1905
Woonachtig: Seghersstraat 29, Den Haag

Vloodt, Joanna Christina van der, Rotterdam 11-1-1913, Scheikundig ingenieur
Woonachtig: Stadhouderslaan 2, Den Haag
Opmerkingen: Zij is gehuwd geweest met Dirk Tinbergen, een broer van de Nobelprijswinnaars Jan en Nicolaas Tinbergen. Zij functioneerde als intermediair tussen het Duitse emigrantenverzet en het CPN-verzet. Zij is na de oorlog gehuwd met August Otto Wilhelm Levin en samen met hem naar Duitsland vertrokken, waar hij nog later in de DDR burgemeester van Loitz werd.

Vlugt, Henricus Franciscus van der, Amsterdam 20-2-1911, Handlanger
Woonachtig: Henrick de Keijserplein 7 III, Amsterdam

Voerman, Hendrik (Henk), Amsterdam 7-10-1907, Autogeenlasser
Woonachtig: Zaandammerplein 31 II, Amsterdam

Voerman-Sep, Christina, Amsterdam 2-8-1906
Woonachtig: Zaandammerplein 31 II, Amsterdam

Voet, Willem van der, Hillegom 11-6-1898, Boekhandelaar
Woonachtig: Noordeinde 11, Monnickendam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 24-11-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 6-3-1943
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was in eerste instantie lid van het MLLF, de verzetsgroep van de RSAP. Hij stencilde De Vonk en De Waarheid.

Vogel, Jacobus, Zwartsluis 28-2-1890, Weger
Woonachtig: Proveniersstraat 50 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 12-5-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Vogel-De Wit, Suzanna Maria, Sint Maartensdijk 2-9-1897
Woonachtig: Proveniersstraat 50 B, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Vogel, Leendert Christiaan (Leen), Hardinxveld 1-12-1908, Timmerman
Woonachtig: Camera Obscurastraat 213, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Ottobrun, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) met medeplichtigheid van Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Opmerkingen: Hij werd in het Oranjehotel door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Johannes Veefkind met de vuisten bewerkt en met gummiknuppel afgerost. Veefkind bedreigde hem met schieten. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung kommunist. Schriften’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Vogel, Nicolaas de, Leiderdorp 17-2-1909
Woonachtig: Jan Vossesteeg 51 A, Leiden

Vogel-Wurms, Catharina, Amsterdam 6-3-1921, Machinestikster
Woonachtig: Afrikanerplein 51 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een schoonzuster van Sipora Wurms-Menist.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en verdween omstreeks mei 1944 in Midden Europa van de aarde.

Vogelenzang, Leo
Woonachtig: Piet Heinstraat, Den Haag

Vogelzang, Roelof (Rudi), Beetsterzwaag 28-3-1894, Havenarbeider
Woonachtig: Lavendelstraat 17 A, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 3-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 30-3-1942
Opmerkingen: Hij vestigde zich in 1917 vanuit Duitsland in Nederland. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Voges, Marinus Louis, Zwolle 2-6-1892, Los arbeider
Woonachtig: Leeuwerikstraat 12, Zwolle
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad (1923). Leider W.S.C. (1938). Voerde actie in de werkverschaffing.
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 22-5-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Vögler, Willem Johannes (Jan), Amsterdam 3-9-1908, Musicus
Woonachtig: Vespuccistraat 25 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 18-8-1942
Gevangenschap in: Berlin Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland) Plötzensee 28-7-1943 Onthoofd
Opmerkingen: Hij was marconist voor de groep Wollweber. Hij werd vermoedelijk volgens vonnis onthoofd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Volkers, Aaldert, Beilen 3-5-1903, Arbeider
Woonachtig: Fnidsen 33, Alkmaar
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Vonk, Gusta, Amsterdam 6-6-1929
Woonachtig: Kerkhoflaan 68, Zwanenburg
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij huwde na de oorlog met Hans Olivier. Haar schoonmoeder was Jacoba Cornelia Veltman. Haar oom en tante waren de cabaretiers Wim Kan en Corrie Vonk.

Vonk, Hendrik Cornelis, Amsterdam 3-12-1902, Boekhouder
Woonachtig: Kerkhoflaan 68, Zwanenburg
Gearresteerd: 1943

Voogd, R.
Woonachtig: Singel 184 I, Amsterdam

Vooren, Johan, Haarlem 27-11-1912, Huisschilder
Woonachtig: Anjelierstraat 11, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Huisschilder. Secretaris centrale commissie jeugdverenigingen (1938). Lid hoofdbestuur N.J.F. in 1938. Voorzitter Communistische Jeugdvereniging Tempo (1938).
Gearresteerd: 6-12-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945 Cap Arcona
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was de broer van Pieter Hendrik Vooren. Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd in Den Haag gearresteerd. Omdat hij met de ook uit Haarlem afkomstige door Van Soolingen in de val gelokte CPN-stadsleider van Den Haag Jacob Boekman in nauw contact stond, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de arrestatie van Vooren in verband staat met die van Boekman iets later.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Vooren, Pieter Hendrik (Piet), Haarlem 29-4-1905, Metaaldraaier
Woonachtig: Hofmeyerstraat 31, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaaldraaier. Communist. Werkte in Rusland.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was de broer van Johan Vooren. Hij publiceerde samen met Martinus Grégoire, Johannes Hissink en Jan van der Zwaag het CPN-blad De Vonk voor de regio Haarlem.

Vooren-Van Bilderbeek, Anna Maria (An), Haarlem 14-10-1907
Woonachtig: Hofmeyerstraat 31, Haarlem
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij richtte samen met Hanna Averink in 1945 het in het Russisch gestelde blad Elva (Bliksem) op voor de Georgische krijgsgevangen die schijnbaar in dienst van de Wehrmacht waren, maar kort daarop in een bloedige opstand kwamen.

Voorn-Keijzer, Lea Maaike, Amsterdam 4-4-1904
Woonachtig: Shackletonstraat 9, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: Zij werd door Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Voort, Dirk van der (Ome Jan, Johannes Vlaswinkel), Renswoude 26-6-1901, Handlanger
Woonachtig: Beltjeshofstraat 20, Velp
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Partijcongres C.P.N. (1935). Voorzitter afdeling C.P.H. Arnhem (1937). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de Eenheidspartij (1939).
Gearresteerd: <1-1944, vrijgekomen 20-2-1944
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij pleegde in 1941 gewapende roofovervallen. Hij is uit het buitenkommando Eindhoven gevlucht.

Voorthuijzen, Peter, Den Haag 21-5-1922
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vorenholt, Geert, Zevenhuizen 11-4-1905, Chauffeur
Woonachtig: Zonnebloemstraat 12, Groningen
Gearresteerd: 11-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 14-5-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht, De Waarheid en pamfletten. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitgl. [Mitglied] der KP Hollands.

Vorenholt, Hendrikje, Zevenhuizen 7-3-1904
Woonachtig: Zonnebloemstraat 12, Groningen

Vos, Alexander de, Amsterdam 1-9-1914, Gummiplakker
Woonachtig: Reitzstraat 4, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Vos, Barend de, Amsterdam 6-10-1893, Gereedschapslijper
Woonachtig: Kattenburgerkade 25 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vocht waarschijnlijk in Internationale Brigade in Spanje (1937).
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Opmerkingen: Hij was stateloos. Het is onduidelijk of hij zijn Nederlanderschap begin jaren vijftig heeft teruggekregen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vos, Carl Ludwig de, Rotterdam 10-3-1899, IJsverkoper
Woonachtig: Lorentzlaan 31, Schiedam
Gearresteerd: 7-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. Hij werd naar een arbeidskamp in Duitsland gestuurd

Vos, Frans, Ten Boer 4-11-1889, Mijnwerker
Woonachtig: Heerlen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Mijnwerker bij Staatsmijnen/vishandelaar. Communist. Bij grenstreffen communisten (Aken 1929). Administratie De Roode Mijnfilm (1930).
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 30-5-1942, vrijgekomen 4-6-1942
Gevangenschap in: Maastricht

Vos, Hendrik de, Den Haag 9-12-1879, Schoenmaker
Woonachtig: Van Dijckstraat 93, Den Haag
Gearresteerd: 1941, vrijgekomen 30-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Am 30.3.42 aus dem Lager Amersfoort entlassen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Vos, Hermanus Bernardus de, Haarlem 1-10-1895, Timmerman
Woonachtig: Laurierstraat 27, Haarlem
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Anarchist, later communist. Propagandist I.A.M.V. Penningmeester afdeling N.R.H. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Lublin-Majdanek
Overleden: Lublin-Majdanek 11-2-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Vos-Metselaar, Louisa Jacoba de, Haarlem 2-3-1899
Woonachtig: Laurierstraat 27, Haarlem

Vos, Jacobus, Rotterdam 8-8-1909, Havenarbeider
Woonachtig: Agnieschestraat 44 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Communist.
Gearresteerd: 20-5-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vos, Maria Christina Adriana de, Middelburg 5-6-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: St. Luciensteeg 7, Amsterdam

Vos-Kikkert, Elisabeth de, Den Helder 17-11-1888
Woonachtig: Lieve Verschuierstraat 71 B, Rotterdam
Gearresteerd: 3-12-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 22-11-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid en gaf illegale lectuur door. Liet ondergedoken CPN-leden bij haar thuis meeëten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Vos-Krul, Heiltje de, Rotterdam 31-12-1919
Woonachtig: Rotterdam

Voskamp, Bernard, Utrecht 29-1-1895, PTT-ambtenaar
Woonachtig: Rijswijkscheweg 424, Den Haag
Opmerkingen: Hij is overleden op 23 november1942, kennelijk was het een natuurlijke doodsoorzaak.

Opmerkingen: Zij was de zuster van Jan van Kalsbeek.

Voskamp-Van Kalsbeek, Hendrika, Utrecht 6-7-1896
Woonachtig: Rijswijkscheweg 424, Den Haag

Voskamp, Gerhardus Hermanus, Arnhem 28-6-1904, Letterzetter
Woonachtig: Schutterstraat 47, Arnhem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Letterzetter. Districtsbestuur C.P.N. (1937). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Werklozen Congres R.V.O. (Rotterdam 1932).
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Voskamp, Jan Willem, Almelo 7-6-1891, Koopman
Woonachtig: Nieuwstraat 30, Almelo
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Secretaris afdeling V.V.S.U. (1939). In Rusland geweest.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Aktion CPN om op 25-6-1941 gearresteerd te worden, maar dat lukte niet; hij werd geregistreerd als zijnde voortvluchtig.

Voskuil, Johan Jacob (Jo), Amsterdam 26-3-1897, Kunstschilder
Woonachtig: Frederiksplein 46, Amsterdam

Vosveld, Pieter Otto Christiaan (ter Heide, Piet), Amsterdam 5-11-1911, Caféhouder
Woonachtig: Birkstraat 17, Soest
Gearresteerd: 1-4-1943, vrijgekomen 3-4-1943
Opmerkingen: Hij had een topfunctie in de illegale CPN. Na arrestatie en confrontatie met gemartelde communisten ging hij de Sicherheitsdienst helpen bij het opsporen van prominente communisten. Hij is hiervoor na de oorlog tot een gevangenisstraf veroordeeld.

Vôute, Helena Wilhelmina Maria Elisabeth (Puck), Den Haag 11-4-1911, Fotografe
Woonachtig: Beethovenstraat 9 III, Amsterdam
Opmerkingen: Door haar inmiddels ontbonden huwelijk met Oostenrijker Suschitzky heeft zij de Nederlandse nationaliteit verloren en niet terug gekregen.

Vré, Theodorus Jospehus de, 15-8-1926, Suikerwerker
Woonachtig: Zaandammerplein 8 I, Amsterdam
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd in verband met de Arbeitseinsatz.

Vreeken, Catharina Maria, Amsterdam 10-10-1923, Kostuumnaaister
Woonachtig: Sumatrastraat 179, Amsterdam

Vreeken, Dirk, Nieuwer Amstel 12-6-1895, Schoenmaker
Woonachtig: Kwakersstraat 10 I, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942, vrijgelaten <13-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Vreeken-Fleminks, Dina Margaretha, Amsterdam 25-9-1897
Woonachtig: Kwakersstraat 10 I, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Vreeken-Groennou, Elisabeth, Amsterdam 22-7-1896
Woonachtig: Sumatrastraat 179, Amsterdam
Gearresteerd: 2-12-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught
Overleden: Vught 27-9-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij was de moeder van Jansje Koosje Smid-Vreeken. Zij verspreidde illegale lectuur en plakte pamfletten aan. Zij gaf Joodse onderduikers tijdelijk onderdak in afwachting van een definitieve plek.

Vreeswijk, Willem van, Rotterdam 12-3-1906, Varensgezel
Woonachtig: Vijverhofstraat 117 A, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 3-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Berlin (Duitsland)-Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 7-9-1943 Opgehangen
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart als reden voor arrestatie ‘communistische terrorist??’. Hij werd waarschijnlijk opgehangen tijdens de Berliner Blutnächte.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Vries, Adrianus de, Reeuwijk 14-1-1887, Landbouwer
Woonachtig: Polderweg 17, Apeldoorn
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 17-9-1942
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 20-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vries, Albert de, Drachten 3-12-1925
Woonachtig: Drachten

Vries, Arie de, Rotterdam 19-8-1887, Meubelmaker
Woonachtig: Oudelandstraat 3 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel

Vries, Arie de, Amsterdam 17-7-1907, Chauffeur
Woonachtig: Laanweg 18 A, Amsterdam

Vries-Van Duijkeren, Harmina de, Amsterdam 25-11-1914
Woonachtig: Laanweg 18 A, Amsterdam
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Zij verzorgde van 1941 tot 1943 twee kinderen van een politiek gevangene. Zij plakte pamfletten aan en was koerierster.

Vries, Arnold de, Amsterdam 26-7-1912, Koopman
Woonachtig: Korte Leidschedwarsstraat 95 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Geronseld voor Spanje (1937).
Gearresteerd: eerste arrestatie 19-7-1942, vrijgelaten 18-8-1943, tweede arrestatie 8-2-1944, vrijgekomen 5-12-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Deelen, Vught
Opmerkingen: Hij was stateloos. De eerste arrestatie was door bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst). Op 23 juli klaagt hij over pijn in zijn nek en de G.G. en G.D. wordt gewaarschuwd (mogelijk is hij in de Nieuwe Doelenstraat mishandeld). Hij wist op 5-12-1944 tijdens een bomaanval met vliegtuigen uit Deelen te vluchten.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman De Vries, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vries, Benjamin de, Amsterdam 25-11-1893, Koopman
Woonachtig: Bijlwerffstraat 39 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM. Er werd door de Rotterdamse politie een grote rode ‘J’ op zijn arrestantenkaart gestempeld.

Vries-Frankfort, Esther de, Amsterdam 20-11-1899
Woonachtig: Bijlwerffstraat 39 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 5-3-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM.

Vries, Eeuwe de, Giekerk 16-8-1907, Visser
Woonachtig: 174, Giekerk (Tietjerksteradeel)
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Vries, Eric de (Bert Rademaker), Amersfoort 13-3-1918, Magazijnbediende
Woonachtig: Mr. P.N. Arntzeniusweg 50 boven, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Overleden: Barneveld 17-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij zat tijdens bevrijding van Voorthuizen als gids op een tank en kwam om het leven door oorlogshandelingen.

Vries, Hendrik de, Borger 25-7-1896, Veenarbeider
Woonachtig: Tuindorp 30, Zwartemeer (Emmen)
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Emmen aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jan Bouma (Antirevolutionair en vervolgens NSB) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vries, Hendrik de, Drachten 31-12-1907, Arbeider
Woonachtig: C23, Drachten
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten op muren.

Vries, Hendrik de, Borger 15-7-1912, Beeldschilder
Woonachtig: Von Zesenstraat 48, Amsterdam
Gearresteerd: 27-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 24-4-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd tegelijkertijd met Johannes Meijer en Tjalling Bakker naar Utrecht overgebracht.

Vries, Hendrik de, Zaandam 13-3-1920, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Archangelstraat 2 B, Zaandam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Bremen
Overleden: Bremen 7-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Vries, Henri Charles de, Amsterdam 6-7-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Rappardstraat 11, Amsterdam
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vries, Hessel de, Rotsterhaule 27-11-1882, Arbeider
Woonachtig: 140, Oosterzee (Westdongeradeel)
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Leiding R.V.O. (1932). 2e Voorzitter afdeling C.P.N. en kandidaat voor de gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Vries, IJnze de, De Wilp 13-9-1903, Boer
Woonachtig: 298, Siegerswoude (Opsterland)
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Vries, J. de
Woonachtig: Julsinghastraat 3, Groningen

Vries, Jacob de, Jubbega 24-8-1890, Arbeider
Woonachtig: 250, Jubbega (Westdongeradeel)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werklozencongres R.V.O. (1932). Redactiecommissie R.V.O. (1932). Bestuur afdeling C.P.N. en W.S.C. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Vries, Jacobus de, Rijswijk 19-3-1909, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Trekweg 285, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Vries, Jan de
Woonachtig: Tuinstraat, Amsterdam

Vries, Jan Albert de (Lange Jan), Rheine (Duitsland) 18-3-1899, Bakkersknecht
Woonachtig: Leeuwenburg 21, Sneek
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakkersknecht. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Vries, Johan Christiaan de (Jan), Amsterdam 16-3-1909, Architect
Woonachtig: Bankastraat 131, Den Haag / Stadhoudersplein 4, Den Haag / Oosterparkstraat 17, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Partijcongres C.P.N. (1935). Districtsbestuur I.R.H.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Vries, Johannes de, Utrecht 17-8-1899, Betonwerker
Woonachtig: Sonoystraat 72, Utrecht
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-10-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vries, Johannes de, Amsterdam 24-6-1918, Koperslager
Woonachtig: Kromme Prinsengracht 30, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd op 9 januari gearresteerd, omdat hij zich niet gemeld had om in Duitsland te gaan werken; hij werd nog dezelfde dag op de trein naar Duitsland gezet.

Vries, Johannes Gerardus de (Jan), Amsterdam 3-4-1902, Arbeider
Woonachtig: Palmstraat 70 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris sectie Jordaan C.P.N. (1934, 1937).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vries, Johannes Hendrik Jan de (Jo), Groningen 14-1-1907, Kapper
Woonachtig: Jan Gouverneurstraat 34, Groningen
Gearresteerd: 25-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht kom. Tätigkeit’.

Vries, Joseph de (Jopie), Amersfoort 19-7-1921, Expeditieknecht
Woonachtig: Uilenburgerstraat 80, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 23-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 4-9-1941
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Opgepakt bij razzia in Amsterdam op 23 februari 1941 die de aanleiding tot de Februaristaking was. Hij maakte deel uit van een tiental leden, waarbij Meijer Nebig en Nathan de Vries, van een door Abraham Nebig binnen het kader van de VCOO (Vereeniging voor Cultuur, Ontwikkeling en Ontspanning) opgerichte turnvereniging die door de Duitsers uit een gymzaal werden gehaald. De razzia’s van 22 en 23 februari vormden de aanleiding tot de Februaristaking.

Vries, Karel Louis de, Amsterdam 10-10-1918, Assistent
Woonachtig: G 25, Vinkeveen
Gearresteerd: 19-3-1943, vrijgekomen 12-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Hij woonde op hetzelfde adres als Margaretha Philomena Taselaar. Hij werd tegelijkertijd met Harke Ruurd Kijlstra en Margaretha Philomena Taselaar in opdracht van Untersturmführer Schöning van de Rotterdamse Sicherheitsdienst in Amsterdam door de Rotterdamse inspecteur van politie Breugen gearresteerd. Ze werden tegelijkertijd door de Rotterdamse Sicherheitsdienst vrijgelaten.

Vries, Klaas de, Landsmeer 10-9-1894
Woonachtig: Den Ilp
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gearresteerd (1934). Spreker op congres N.B.C. (Alkmaar 1934). Bestuur N.B.C. Lid gemeenteraad Ilpendam en lid Provinciale Staten voor de C.P.N. (1934).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vries, Klaas de, Streenwijkerwold 14-2-1895, Stoker in fabriek
Woonachtig: Johan Wijnoltsstraat 160, Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Ex-agent De Tribune.
Gearresteerd: 6-8-1944
Gevangenschap in: Vught, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Neuengamme
Overleden: Aurich-Engerhafen (Neuengamme) 9-12-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘Verbotene Zeitung gefunden’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vries, Marten de, Oostdongeradeel 7-4-1900, Fabrieksarbeider tegelfabriek
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 418 III, Amsterdam
Gearresteerd: 7-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Neuengamme, Sachsenhausen, Aurich-Engerhafe
Overleden: Aurich-Engerhafe 24-11-1944
Opmerkingen: Hij werd op zijn werk gearresteerd.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vries, Mathilda Nelly de (Tilly), Den Haag 1-10-1913, Studente economie, stenotypiste
Woonachtig: Bankastraat 131, Den Haag / Statenlaan 141, Den Haag / Gevers Deijnootweg 49A, Den Haag / Prinsengracht 257 hs Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-11-1942
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Vries, Maurits (Maup) de, Amsterdam 29-12-1885, Letterkundig auteur
Woonachtig: Molenbeekstraat 37 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij werkte samen met Gerrit van der Veen

Vries, Nathan de (Nico), Amsterdam 2-7-1921, Kleermaker
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 213, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 23-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 5-9-1941
Opmerkingen: Opgepakt bij razzia in Amsterdam op 23 februari 1941. Hij maakte deel uit van een tiental leden, waarbij Meijer Nebig en Joseph de Vries, van een door Abraham Nebig opgerichte van een door Abraham Nebig binnen het kader van de VCOO (Vereeniging voor Cultuur, Ontwikkeling en Ontspanning) opgerichte turnvereniging die door de Duitsers uit een gymzaal werden gehaald. De razzia’s van 22 en 23 februari vormden de aanleiding tot de Februaristaking.

Vries, Nico de, Amsterdam 12-7-1919, Godsdienstleraar
Woonachtig: Latherusstraat 4, Amsterdam / Graaf Janlaan 31, Naarden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 26-5-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 4-6-1943
Opmerkingen: Hij was voorzanger in de synagoge in de Latherusstraat.
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Vries, Pieter de, Nieuw Lekkerland 1-12-1891, Boekhouder
Woonachtig: Kortrijkschestraat 17, Den Haag

Vries, Rein de, Warns 5-10-1900, Agent van politie
Woonachtig: Badhuislaan 50, Bussum
Was lid van de Vliegende Brigade.
Gearresteerd: 29-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Vries, Simon de, Amsterdam 13-7-1893
Woonachtig: Vrolikstraat 80 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Mijnwerker. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Bestuurslid afdeling Communistische Partij. E.v. E. Druif, ook heftig communiste.
Gearresteerd: 18-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door het bureau Joodsche Zaken.

Vries-Druif, Esther de, Amsterdam 21-7-1892
Woonachtig: Vrolikstraat 80 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Heftig Communiste.
Gearresteerd: 10-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Vries, Theunis Uilke de (Theun), Veenhuizen 26-4-1907, Journalist
Woonachtig: Prinsengracht 467 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Journalist Volksdagblad. Auteur lied Vijfjarenplan. In 1938 redacteur De Stormvogel. Internationaal comité V.V.S.U. (1935).
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.
Gearresteerd: 28-7-1944, vrijgekomen 5-3-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd door het communistisch verzet uit het kamp bevrijd door middel van een vervalste ontslagbrief met valse handtekening; de actie was eigenlijk bedoeld voor Hendricus Henriët, maar omdat die al naar Duitsland was overgebracht werd de naam van De Vries erop ingevuld. Hij was na de oorlog een bekende communistische schrijver, die onder andere een boek over Hannie Schaft schreef: ‘Het meisje met het rode haar’ en een trilogie over de Februaristaking: ‘Februari’,
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vries, W. de
Woonachtig: Hillestraat 41, Rotterdam

Vries, Wilhelmus de, Culemborg 3-10-1887, Glasblazer
Woonachtig: Spinhuispad 2, Schiedam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Geroyeerd uit W.A.C. wegens verduistering van geld (1931). C.P.N.-propagandist (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van zijn eerste arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Vries, Wilhelmus de, Schiedam 24-12-1920, Schilder
Woonachtig: Spinhuispad 2, Schiedam
Gearresteerd: 23-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught

Vries, Wilhelmus Sijbrandus de (Willem), Den Haag 13-11-1909, Chauffeur HTM
Woonachtig: De Heemstraat 88, Den Haag
Gearresteerd: 8-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verbreit. illeg. Hetzschriften’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Vries, Willem Pieter Johannes de, Den Haag 28-7-1906, CV stoker
Woonachtig: Hoefkade 469, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Johannes Eckhardt (NSB) en Anne van der Ploeg van de Haagse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Monchy (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Na de oorlog werden de massamoordenaars Eckhardt en Van der Ploeg gewaardeerde medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en gingen opnieuw op jacht naar communisten.

Vries-Barneveld, Johanna de, Linschoten 9-9-1893
Woonachtig: Kortrijkschestraat 17, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Geroyeerd uit W.A.C. wegens verduistering van geld (1931). C.P.N.-propagandist (1938).

Vries-Kapper, Jo de
Woonachtig: Groningen

Vrijburg, Johannes, Zwolle 11-1-1904, Kraanmachinist
Woonachtig: Bergweg 100 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942, vrijgekomen 19-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught

Vrijburg-Schuijl, Anna Theodora, Amsterdam 3-11-1900, Voetkundige
Woonachtig: Bergweg 100 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 3-2-1944

Vrijlandt, P., Varensgezel
Woonachtig: Führhopstraat 22, Haarlem

Vrind, Heinrich Wilhelm Lucas, Züllchow (Duitsland, nu Polen) 2-6-1913, Advocaat
Woonachtig: Grootestraat 91 A, Almelo
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Advocaat en procureur. J.V.A. N.B.A.S. Redacteur Jonge Kracht. Redacteur Vredesstrijd (1936). Redacteur Vredesdaad (1937, 1939). Spreker op lustrum J.V.A. (1934). Spreekt voor J.V.A. (Utrecht 1938). Helpt bij verdediging J.V.A.-leden (1939).
Gearresteerd: 15-10-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 16-10-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd en gefusilleerd als represaille voor de bomaanslagen door de -groep.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Vrins, Cornelis Wilhelmus, Breda 10-9-1896, Kok
Woonachtig: Vlietkade 21 A, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinevormer. R.S.A.P. Secretaris federatie Rotterdam (1939). Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Vroege-Leget, Maria de, Hof van Delft 19-11-1899
Woonachtig: Anteunisstraat 230, Den Haag

Vrolijk, Leendert, Den Haag 13-1-1896, Huisschilder
Woonachtig: Fahrenheitstraat 679, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vroome, Alexander Wilhelmus de, Amsterdam 19-3-1913, Metaalbewerker
Woonachtig: Mariniersstraat 1 I voor, Amsterdam
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 21-7-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Vroome, Pieter Cornelis de, Den Helder 1-4-1882, Bootwerker
Woonachtig: 2e Van Swindenstraat 91, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bootwerker. Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Handelskade, Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Auschwitz
Overleden: Oostenrijk 27-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, plakte pamfletten aan en zamelde geld in. Hij werd tijdens de Februaristaking gearresteerd. Hij is tijdens een transport van Auschwitz naar Mauthausen overleden.

Vroome, Pieter Cornelis de (Piet), Den Helder 14-6-1911, Metaalarbeider
Woonachtig: Van Speykstraat 33, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 21-4-1941
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Vugt, Gijsbertus van, Rotterdam 19-11-1917, Kok op grote vaart
Woonachtig: Maashaven 33 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 9-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij keerde op 4-12-1942 voor een paar uur terug naar Rotterdam voor verhoor door inspecteur Van der Wilt van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst.

Vuijsje, Isaäc, Amsterdam 28-8-1904, Gummijassenplakker
Woonachtig: Tugelaweg 140 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Volgens de Oorlogsgravenstichting nam hij deel aan het verzet.
Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Vulpen, Nicolaas Charles van (Nico), Hilversum 28-8-1915, Kunstschilder
Woonachtig: Rustenburgerstraat 309 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was gehuwd met Maria Christina van Vulpen-Delsman, maar beiden stonden op verschillende adressen ingeschreven.

Vulpen-Delsman, Maria Christina van, Amsterdam 7-7-1920, Hoedenmodiste
Woonachtig: Rustenburgerstraat 309 III, Amsterdam
Gearresteerd: 8-1941, vrijgekomen 1941
Gevangenschap in: Nordhorn
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij was gehuwd met Nicolaas Charles van Vulpen, maar beiden stonden op verschillende adressen ingeschreven. Zij is in Nordhorn (Duitsland) van het werk weggelopen en daarna gearresteerd, in Amsterdam in ziekenhuis op 22-3-1942 aan ongeneeslijke ziekte overleden. Haar aanmelding voor de Eerelijst is ten onrechte.

Vuren, Willem van, Amsterdam 19-4-1922
Gearresteerd: 4-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Vuren, van
Woonachtig: Nieuwe Haven, Schiedam

Vusschers, Maria Magdalena, Heerlen 2-1-1914, Dagdienstbode
Woonachtig: John Franklinstraat 62 I, Amsterdam
Gearresteerd: <6-1942
Gevangenschap in: Aken, Ravensbrück
Overleden: In transport Ravensbrück-Lübeck 25-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Na bevrijding in Wismar overleden door geallieerd mitrailleurvuur op de vrachtwagens waarmee zij vervoerd werden.

Vuurde, Arie Rijnandus van, Delft 18-8-1888
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Waage, Herman Jan, Zaandam 13-8-1916
Woonachtig: Bronckhorststraat 36, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Waage-Kramer, Catharina Gretha (Tine), Oterleek 24-1-1919
Woonachtig: Bronckhorststraat 36, Amsterdam
Gearresteerd: 8-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück

Waagenaar, Judik, Amsterdam 11-5-1906, Naaister
Woonachtig: Transvaalkade 112, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Waal, Gijsbertus de, Woerden 6-1-1905, Metaalbewerker
Woonachtig: Paramaribostraat 54, Utrecht
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 4-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Waal, Nicolaas Gerardus de, Amersfoort 6-6-1893, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Curaçaostraat 46, Utrecht

Waalewijn, Antonius Hendrikus, Amsterdam 27-4-1901, Horlogemaker
Woonachtig: Marnixstraat 88, Amsterdam
Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.
Gearresteerd: 1-8-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme, Meppen-Versen
Overleden: Meppen-Versen 15-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en luisterde via de verboden radio naar buitenlandse zenders en gaf het nieuws door. Hij werd door de landwachter Mollema gearresteerd en vervolgens in het gebouw van de Landwacht zwaar mishandeld, omdat hij niet wilde vertellen waar hij de krantjes vandaan had.

Waalewijn, Maria, Amsterdam 11-8-1904, Verpleegster
Woonachtig: Johan Vermeerstraat 44, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 14-7-1943, vrijgekomen 22-12-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege het bij haar laten onderduiken van Joden. Tijdens haar opsluiting werd er in augustus in haar woning ingebroken; vermoed wordt door de Duitsche politie om goederen van de Joden in beslag te nemen, maar er zijn ook bezittingen van Maria verdwenen. Later in augustus werd voor een tweede keer ingebroken en in september voor een derde keer en op1 oktober wordt een ruit ingeslagen. Zij huwde op 22-4-1948 met Jacob Balvers.

Waard, Dirk de, Delft 7-5-1891, Ingenieur
Woonachtig: Utrechtschelaan 100, Hilversum
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ingenieur. Leraar H.B.S. (Vroeger) Communist. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Bestuurslid afdeling Communistische partij. Contact Darsono. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Correspondent C.A.O.C. (1932).

Waas, Elias (Harry de Bruin, Eli, Eduard), Amsterdam 6-3-1914, Kapper
Woonachtig: Daguerrestraat 50, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 27-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 5-2-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid in Rotterdam. Hij zat ondergedoken in de Daguerrestraat 50 in Den Haag. Hij werd van levensmiddelen voorzien door Samuel Velleman. Hij verzamelde wapens, munitie en springstoffen en leverde ze onder andere aan de Nederlandse Volks Militie. Hij zorgde voor Persoosnsbewijzen voor onderduikers. Hij verrichtte sabotagewerk. Waas maakte een afspraak met de V-Mann Klaas Roos, die springstoffen zou kunnen leveren, voor een ontmoeting op station Hofplein. Roos waarschuwde de Sicherheitsdienst. De Sicherheitsdienstman Martin Kohlen besprong Waas van achteren, maar die kon zich ontworstelen en krabde Kohlen in het gezicht. Een toevallig aanwezige Duitse militair kwam te hulp en sloeg Waas de schedel, zodat die afgevoerd kon worden.

Waas-De Bruin, Eva, Avereest 24-11-1917
Woonachtig: Staalstraat 13 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en die verdween omstreeks maart 1994 in Midden Europa van de aarde.

Waas-Enning, Johanna (Hannie), Bodelschwingh (Duitsland) 12-11-1916
Woonachtig: Daguerrestraat 50, Den Haag
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Wacht, Jacob de, Recklinghausen (Duitsland) 5-6-1909, Werktuigkundige
Woonachtig: Oostersingel 26, Leeuwarden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 26-5-1941
Aktion CPN: Hij werd in Amersfoort gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Waert, Adrianus van (Andries), Amsterdam 6-12-1915, Boekhouder
Woonachtig: Sleutelbloemstraat 53, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 20-4-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Kleve, Rheinbach
Overleden: Rheinbach 9-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Hij werd in zijn cel vermoord

Wagenaar, Gerben (Freek, Klaas), Amsterdam 27-9-1912, Meteropnemer
Woonachtig: Clematisstraat 5, Amsterdam
Lid: Hij was oprichter en leider van het Militair Contact (mil). Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij was samen met Jan Hendrik van Gilse en Maurits Meijer in juni 1941 oprichter van de mil en was lange tijd de leider van de mil. Na de arrestatie van Jan Postma in november 1943 werd de leiding van de illegale CPN overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister.
In februari 1943 liep Wagenaar bijna in de val toen hij bij station Staatsspoor in Den Haag een ontmoeting met Piet Wapperom zou hebben. Wagenaar had voor de gezelligheid zijn zwager Henk Hiensch meegenomen. Wapperom was echter al eerder gearresteerd en de Sicherheitsdienst vond een aantekening van de afspraak, die Wapperom op instigatie van Gerrit Kastein had opgeschreven. De Sicherheitsdienst stelde Wapperom op diens aanwijzingen op de verkeerde plek op met een bezemsteel in een broekspijp, zodat die niet kon vluchten. Toen Wagenaar Wapperom op een verkeerde plek zag staan en opvallend veel stilstaande personen er om heen (het waren Sicherheitsdienst- en politiemannen) wilde Wagenaar weg gaan, maar Hiensch dacht dat hij het er wel op kon wagen, maar was vergeten dat hij De Waarheid op zak had. Hiensch werd gearresteerd en kwam later in een concentratiekamp om het leven. Wagenaar beschuldigde na de oorlog Wapperom ten onrechte van verraad en hield hem en zijn diens vrouw, die nota bene een paar keer per dag een zuigeling borstvoeding moest geven, wraakzuchtig een week lang gevangen onder de Munttoren in Amsterdam.
Hij werd lid van de Raad van Verzet toen de mil daarmee samengevoegd werd. Na de oorlog werd hij adjudant van eerst koningin Wilhelmina en daarna Prins Bernhard. Eind jaren vijftig splitste hij zich af van de CPN middels de door de combinatie van Binnenlandse Veiligheidsdienst en Amerikaanse CIA gestichte Brug-groep, die later Socialistische Werkerspartij ging heten. Hiermee waren Wagenaar en de Binnenlandse Veiligheidsdienst schuldig aan verkiezingsfraude en het organiseren van buitenlandse inmenging in de Nederlandse Tweede Kamer verkiezingen.

Wagenaar-Hiensch, Gerritje Cornelia, Amsterdam 31-7-1917
Woonachtig: Clematisstraat 5, Amsterdam

Wagenaar, Johannes (Jo), Groningen 11-6-1906, Inspecteur verzekeringsmaatschappij
Woonachtig: Van Heemskerckstraat 8 B, Groningen
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 6-9-1944
Gevangenschap in: Groningen
Overleden: Exloo 19-9-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij haalde geld op voor het Solidariteitsfonds. Hij was organisator van De Waarheid in Groningen. Hij publiceerde samen met Geertje van der Molen in Groningen onder de naam Verzet tijdens de april-mei stakingen en enkele maanden daarna De Waarheid. Hij verzorgde bonkaarten voor onderduikers. Hij stencilde De Waarheid. Hij werd gearresteerd op zijn onderduikadres in de Ravenstraat toen hij een ontmoeting had met Hendrik Goudkuil, die via het raam ontkomen. Zijn lichaam werd in droge sloot gegooid en met bladeren overdekt. Het werd pas na de bevrijding op aanwijzen van de daders teruggevonden.

Wagner, Johan Philip (Pluto), Den Haag 4-1-1894, Stratenmaker
Woonachtig: Rijksbrugstraat 113, Voorburg
Gearresteerd: 27-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Nicolaas de Goede. Hij stond ten gevolge van de eerste actie tegen de communisten sinds augustus 1941 op een opsporingslijst.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenissen, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Wagner, Johan Philip, Den Haag 22-9-1919
Woonachtig: Isinghstraat 221, Den Haag
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach

Wagter, Arp, Groningen 17-1-1907, Smid-bankwerker
Woonachtig: St. Stephanusstraat 47, Nijmegen
Gearresteerd: 6-6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 21-7-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij typte en verspreidde pamfletten.

Wal, C. de
Woonachtig: Weimansweg 115, Rotterdam

Wal, H. G. de
Woonachtig: Weimansweg 115, Rotterdam

Wal, I. de
Woonachtig: Weimansweg 115, Rotterdam

Wal, Marinus van der, Vlaardingen 12-8-1910, Krantenverkoper
Woonachtig: Oudaenstraat 31 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Bloemendaal 17-2-1946
Opmerkingen: Hij is overleden aan de gevolgen van gevangenschap.

Wal, Wed. J van der
Woonachtig: Burgemeester van Esstraat 117, Pernis

Wal, van der
Woonachtig: Emmastraat 166, Leiden

Walet, Jan, Amsterdam 21-8-1917, Banketbakker
Woonachtig: Haarlemmerstraat 155, Amsterdam

Walet, Karel Jacobus, Amsterdam 8-3-1915, Loodgieter
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 144, Amsterdam
Gearresteerd: 31-8-1942
Gevangenschap in: Wilhelmina Gasthuis, Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 2-7-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur en plakte pamfletten aan. Hij pleegde samen met Douwinus Janse aanslagen (o.a. in de Kalverstraat, Rokin en Weteringschans). Hij ging naar Nieuw Vennep om daar een kameraad te waarschuwen dat er verraad gepleegd was. Hij kwam daar in gevecht met Duitsers, waarbij hij in zijn long geschoten werd. Hij werd naar het Wilhelmina Gasthuis overgebracht. Bij een ontvluchtingspoging werd hij door een verpleger verraden en vervolgens naar de Weteringschans overgebracht.

Walraven, Leendert van, Rotterdam 14-5-1906, Los werkman
Woonachtig: Breede Hilledijk 151 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verdacht van medeplichtigheid bomaanslag (1935). L.A.O. (1936).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Bij de Sicherheitsdienst werd hij omschreven als ‘Medeplichtige bij springstofovertreding, terrorist.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Walraven, Pieter, Amsterdam 31-3-1900, Koperslager
Woonachtig: Javastraat 215 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Walraven-Visser, Roelofje Johanna, Amsterdam 22-9-1900
Woonachtig: Javastraat 215 II, Amsterdam
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid.

Walraven, Wilhelmus Albertus, Arnhem 6-8-1867, Sigarenmaker
Woonachtig: Arbeidstraat 35, Arnhem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Communist. Lid C.P. gemeenteraad. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten 1923. Lijsten van Nederlandse revolutionairen (1924).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Walvis, Samuel, Amsterdam 12-10-1916, Plakker
Woonachtig: Blasiusstraat 102 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden Europa 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Wandelen, Paulus van (Paul), Den Haag 7-11-1903, Timmerman
Woonachtig: Paulus Potterstraat 197, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Communist.
Gearresteerd: 11-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 18-8-1942|
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk. Hij bood onderdak aan vier communisten die moesten onderduiken. Hij zamelde geld in voor onderduikers. Hij werd in het Oranjehotel mishandeld door Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Beherbergung von der Polizei gesuchten Mitglieder d. C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wandelen-Vastavond, Aleida Wilhelmina Leonora, Den Haag 20-7-1907
Woonachtig: Paulus Potterstraat 197, Den Haag
Gearresteerd: 11-9-1941
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij bood onderdak aan vier communisten die moesten onderduiken. Zij werd in het Oranjehotel mishandeld door Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Na vrijlating dook zij met haar drie kinderen in Dodewaard onder.

Wanrooij, Artje, Zaltbommel 30-11-1900
Woonachtig: Aleidisstraat 68 A, Rotterdam
Gearresteerd: <10-1942
Gevangenschap in: Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Wapperom, Hugo Cornelis (Melis), Dordrecht 16-1-1915, Groentehandelaar / kapper
Woonachtig: Hobbemastraat 212, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 7-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illegaler Tätigkeit C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wapperom, Pieter (Melis, Henk), Dordrecht 6-4-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: Werkenhovenstraat 87, Den Haag
Gearresteerd: 11-2-1943, vrijgekomen 1-9-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Binnenhof, Oranjehotel, Utrecht, Oranjehotel
Opmerkingen: Hij deed werkzaamheden voor De Waarheid, zoals het typen van copy en stencilen bij Henri Pieck en later in de Hemsterhuisstraat. Willem Herder dook korte tijd bij hem onder. Hij dook in april 1941 onder. Ter gelegenheid van de 1 mei in 1941 hing hij samen met een paar anderen op het Rijswijkscheplein een spandoek met hamer en sikkel aan de bovenleiding van de tram. Hij dook vervolgens onder bij Cornelis Wijling in de Anteunisstraat. Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942. In opdracht van Jan van Kalsbeek stichtte hij een sabotagegroep. Hij deed een mislukte poging het slachthuis in de Lulolfsdwarsstraat in brand te steken. Hij stond op de uitkijk tijdens de brandstichting in oktober 1942 in de opslagplaats voor hooi en stro voor de Wehrmacht in de Lulolfsdwarsstraat. Hij werd door Gerrit Kastein betrokken bij een plan om tegelijkertijd over heel Nederland een groot aantal arbeidsbureaus in brand te steken om zo de verplichte uitzending van arbeidskrachten naar Duitsland te hinderen. Hij werd door Kastein in contact met Gerben Wagenaar en Nico Bergsma gebracht voor activiteiten met betrekking tot de mil.
Hij werd in Utrecht gearresteerd in het kader van de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie, toen hij een ontmoeting met Nicolaas Johannes Bergsma zou hebben. Hij werd naar Rotterdam overgebracht, door de Sicherheitsdienstmannen Heurer en Johannes Wilhelm Hoffmann verhoord en daar gemarteld. Hij werd dagenlang aan een hete verwarming geketend, zodanig dat hij alleen met zijn tenen op de vloer kon komen. Er werd in zijn zakken een notitieboekje gevonden met een reeks afspraken, waarna hij op de afgesproken plekken met een stok in de broekspijpen als lokaas werd neergezet. Hierdoor liep Gerrit Kastein in de val en Gerben Wagenaar door onvoorzichtigheid bijna ook. De zwager Hendrik Pieter Hiensch van Wagenaar liep door onvoorzichtigheid in de val en verloor daardoor in een concentratiekamp het leven. Kort na de zelfmoord van Kastein werd Wapperom op het Binnenhof van zijn stoel gesleurd en drie trappen naar beneden naar de cellen in de kelders geschopt en daar afgeranseld. Hij werd aan kettingen geketend in een cel gelegd, geslagen en bespuugd. Hij werd ervan verdacht generaal Seijffardt te hebben doodgeschoten.
Wapperom werd later door Munt van de Haagse Sicherheitsdienst om onbekende redenen vrijgelaten: sentiment ten gevolge van de inspanningen van de echtgenote van Wapperom, tactiek of een zogenaamde goede daad om vervolging na de oorlog te voorkomen? Hierdoor werd Wapperom van verraad verdacht, maar de omstandigheden achter zijn arrestatie en gevangenschap en de pogingen tot misleiding van de Sicherheitsdienst bij de arrestatiepogingen op de afspraakplekken lijken het tegendeel aan te tonen. Na de oorlog was Wagenaar wraakzuchtig en hield Wapperom en zijn echtgenote in de kelder van de Munttoren in Amsterdam onrechtmatig gevangen. Er volgde een rechtszaak tegen Wapperom, waarbij Wapperom tot drie jaar rijkswerkinrichting werd veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken. Desalniettemin heeft de goede verzetsman Wapperom aldus onschuldig enige jaren tussen NSB’ers gevangen gezeten. (Mijn uitgebreide onderzoek heeft de onschuld van Wapperom bevestigd). Piet werd ondervraagd door de Befehlshaber der Sicherheitsdienst und SD Oberführer und Oberst der Polizei Wilhelm Harster.

Wapperom-Van Gent, Catharina (Kitty), Den Haag 15-1-1917, Groenteverkoopster
Woonachtig: Werkenhovenstraat 87, Den Haag
Gearresteerd: 17/18-2-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij werd na de oorlog onschuldig en onrechtmatig door Gerben Wagenaar in de kelder van de Munttoren gevangen gehouden en het werd haar onmogelijk gemaakt haar net geboren kind de borst te geven (er is nooit enige beschuldiging tegen haar ingediend).

Warmenhoven, Simon Nicolaas, Velsen 21-9-1904, Betonwerker
Woonachtig: Bakkerstraat 32, Velsen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Landelijke leiding R.S.E. (1933). Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Bloemendaal 2-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Warnaar, Harme, Rotterdam 14-3-1883, Slotenmaker
Woonachtig: Proveniersstraat 13, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 26-3-1943, vrijgekomen 29-3-1943, tweede arrestatie 5-5-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Opmerkingen: Hij woonde bij Pieter Ligtlijf. Hij werd de tweede keer gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen; de arrestatie stond onder leiding van Kohlen van de Rotterdamse Sicherheitsdienst.

Warrink, Hendrik, Emmen 18-11-1908, Arbeider
Woonachtig: Mesdagstraat 15, Heerlen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Communist. Voorzitter V.V.S.U. district Zuid-Limburg (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Vught, Haaren
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Heerlense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Marcellus van Grunsven was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Warrink, Jan, Klijndijk 4-1-1882, Schoenmaker
Woonachtig: Mesdagstraat 16, Heerlen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schoenmaker. Communist. Organiseert vergaderingen bij hem aan huis.

Warrink-Herder, Wietske, Ooststellingwerf 27-1-1889
Woonachtig: Mesdagstraat 16, Heerlen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur communistische vrouwenbeweging (1938).
Gearresteerd: 22-10-1940, vrijgekomen 3-1942
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken

Wassenaar, Dirk, Nunspeet 26-4-1913
Gearresteerd: <2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel

Wateringen, Johannes van de, Amsterdam 4-1-1896, Schipper
Woonachtig: Borssenburgerplein 6, Amsterdam
Gearresteerd: 14-5-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Marienburg, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 11-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verzorgde valse Persoonsbewijzen en bonkaarten. Hij verspreidde illegale lectuur.

Waterman, Morest, Londen (Groot-Brittannië) 26-7-1917, Uniformmaker
Woonachtig: Miquelstraat 52III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 26-8-1941
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd tijdens de razzia van 22 februari 1941 die tot de Februaristaking leidde. Volgens meestal valse Duitse opgave ‘Auf der Flucht erschossen’, vermoedelijk door wreedheden of vergassing om het leven gekomen.

Waterreus-Gisolf, Hendrika, Wadenoijen 2-7-1866, Eigenaresse delicatessenwinkel
Woonachtig: Noordeinde 62, Den Haag

Webeling, Albertus Christiaan (Bertus), Amsterdam 4-6-1913, Timmerman
Woonachtig: Schoutenweg 2 A, Deventer
Gearresteerd: 28-7-1941
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de ‘drukkerij’ van De Waarheid. Hij en zijn vrouw vestigden zich in Deventer om een onderduikadres voor Lou Jansen te bieden.

Webeling-Hoeijenbos, Guurijna Maria (Reina), Utrecht 21-6-1912
Woonachtig: Schoutenweg 2 A, Deventer
Gearresteerd: 9-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Zij en haar man vestigden zich in Deventer om een onderduikadres voor Lou Jansen te bieden. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de CPN.

Webeling, Willem, Nieuwer Amstel 19-3-1887, Letterzetter
Woonachtig: Woestduinstraat 146, Amsterdam
Gearresteerd: 28-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stelde zijn woning beschikbaar voor bijeenkomsten. Hij huisvestte emigranten (Duitsche politieke vluchtelingen). Hij werd op aanwijzen door twee personen door de agenten van politie Spijker en Hoofdman gearresteerd toen hij pamfletten met anti-Duitse propaganda in brievenbussen stopte.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Weber, Marius, Den Haag 12-5-1920
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Weck, Jacobus van der (Koos), Rotterdam 17-8-1877, Ketelmaker
Woonachtig: Lavendelstraat 26, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.

Weck-Groen, Gerritje van der, Egmond aan Zee 15-10-1896
Woonachtig: Lavendelstraat 26, Rotterdam

Weeda, Louis Cornelis, Rotterdam 18-1-1920, Melkbezorger
Woonachtig: Blokweg 45 A, Rotterdam
Gearresteerd: 29-10-1942, vrijgekomen 2-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Weelden, Johannes van (Jan), Rotterdam 27-1-1911, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Westerbeekstraat 16 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. Beheerder communistische boekhandel Pegasus (1939). Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 6-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een stiefzoon van Simon Ponte.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Weeling, Christiaan Cornelis Johannes (Chris), Amsterdam 13-1-1902, Metselaar
Woonachtig: Marnixstraat 121 I voor, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 14-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog tot 3 weken gevangenisstraf veroordeeld omdat hij militair ongehoorzaam was geweest. Hij hielp bij de organisatie van de stakingen bij de Werkverschaffing in oktober 1940 en de Februaristaking. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht Kommunistische Agitation’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Weenen, Samuel (Sam), Amsterdam 6-5-1900, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Louis Bothastraat 35 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-6-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Weenen-Van Bever, Saartje, Amsterdam 9-1-1902, Naaister
Woonachtig: Louis Bothastraat 35 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 8-10-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij ondersteunde haar echtgenoot bij zijn verzetsactiviteiten.

Weerd, Frederik de, Terwolde 10-2-1921, Tuinman
Woonachtig: Terwolde
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 16-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Weerd, Willem de, Apeldoorn 16-3-1916, Chauffeur
Woonachtig: Terwolde
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 16-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Weerdt, Hendrik Johan de, Zwolle 10-12-1896, Directeur van het Volksdagblad
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenoot van A. v. Linden v.d. Heuvel. Kantoorbediende. Communist. Spreekt voor De Zaaier (Den Haag 1920). Secretaris C.P. afdeling Den Haag en lid hoofdbestuur Revolutionair Socialistische Jongeren. Directeur van Het Volksdagblad. Secretaris-penningmeester Stichting ter bevordering van de pers van de Nederlandse arbeidersklasse. Spreekt voor V.J.V. IJmuiden 1932. S.T.F. Landelijk bestuur (1933). Secretaris en feitelijk leider Nederlands Boeren Comité (1932). Administrateur Agentschap Amstel. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Partijbestuur C.P.N. (tot 1936). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937).

Weerdt, Johannes van der, Amsterdam 19-5-1910, Chauffeur
Woonachtig: 1e Schinkelstraat 35, Amsterdam
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 25-11-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht
Overleden: Bunnik 22-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan. Hij was lid van een sabotage-ploeg met onder meer Willem Huijsen en Hendrik Prins (Aalsmeerweg) die onder andere branden stichtte in Duitse opslagplaatsen. Hij werd lid van de mil en kwam daarbij in een sabotageploeg van Krijn Breur. Hij werd ter dood veroordeel onder andere voor spoorwegsabotage en vuurwapenwapenbezit.

Weeren, Gerrit Abraham van, Amsterdam 7-7-1909, Kantoorbediende
Woonachtig: Transvaalstraat 52 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 1-9-1944
Overleden: Zwolle 1-9-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog lid van de SDAP. Hij werkte in het verzet samen met Jacob de Haan. Hij werkte voor het Solidariteitsfonds en De Waarheid. Hij deed verschillende pogingen om binnen het verzet een samenwerking tussen sociaaldemocraten en communisten tot stand te brengen. Hij werd in Enschede gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Weeren, Wilhelm Leonardus van, Amsterdam 30-9-1888, Boekhandelaar
Woonachtig: Heemraadstraat 384, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Weers, Hermanus Johannes, Amsterdam 22-9-1917, Machinehoutbewerker
Woonachtig: Johan Coussetstraat 6, Diemen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In zijn woning werd De Waarheid gestencild.

Weertman, Albert Jan, Heino 24-5-1897, Stoker NS
Woonachtig: Seringstraat 2, Amersfoort
Gearresteerd: 16-2-1943
Gevangenschap in: Arnhem, Weteringschans, Vught
Overleden: Vught 9-4-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd tijdens verhoren in Arnhem zwaar mishandeld.

Weerts, Arnoldus Christoffel Johannes (Nol), Rotterdam 26-7-1906, Los werkman
Woonachtig: Rusthofstraat 38 I, Rotterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Huisschilder. Districtsbestuur C.P.N. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Weerts de Wall, Carl, Rotterdam 6-3-1901, Conducteur
Woonachtig: Weimansweg 117, Rotterdam
Gearresteerd: 4-2-1943, vrijgekomen 18-5-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN. Hij kon ontvluchten uit het buitenkommando Breda

Weessies, Wildrik, Groningen 17-7-1904, Machine meubelmaker
Woonachtig: Kleine Brandenburgerstraat 5, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 12-5-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Weezel, Joseph Jacques van (Joop), Amsterdam 19-12-1909, Chemicus
Woonachtig: Pretoriusplein 3, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuurslid van A.F.S.C. (plaatselijk en landelijk) (1936, 1937).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 6-3-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Rheinbach, Siegburg, Papenburg, Rottenberg, Dachau
Overleden: Ötztal 23-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Hij stierf tijdens een transport uit Dachau naar een onbekende bestemming.

Wegewijs, Hein Martinus Franciscus (Nijs), Amsterdam 13-5-1909, Timmerman
Woonachtig: Ambonstraat 23 III, Amsterdam

Wegman, Franciscus Wilhelmus (Frans), Den Haag 3-5-1898, Boekdrukker
Woonachtig: Vierhoutenstraat 16, Den Haag
Opmerkingen: Hij verrichtte vanaf december 1944 werkzaamheden voor De Waarheid. Hij zat in de redactie van Jeugd, een blad voor jongeren dat door De Waarheid werd samengesteld.

Wehrman, Karel, Den Haag 28-9-1905, Schoenmaker
Woonachtig: Honthorststraat 68, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Weide, Marinus van der, Hoogeveen 22-6-1901
Woonachtig: Kerkrade
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Secretaris afdeling V.V.S.U. (1937).
Gearresteerd: 24-9-1940, vrijgekomen 7-1943
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken

Weidgraaf, Diele Jacobus, Vries 1-9-1887, Grondwerker
Woonachtig: Dahliastraat 23, Assen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat C.P.N. voor de gemeenteraad (1935).
Gearresteerd: 16-4-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Assen, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 26-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illeg. kom. Tätigkeit’. In Dachau werd hij onderworpen aan medische experimenten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Weidmann, Johannes Christiaan, Den Haag 22-3-1908, Vleeshouwer
Woonachtig: Stieltjesstraat 42, Den Haag
Opmerkingen: Hij betaalde in de eerste oorlogsjaren geld uit aan ondergedoken CPN-leden.

Weij, Pieter (Piet), Velsen 22-11-1903, Transportarbeider
Woonachtig: Zeeweg 257, IJmuiden
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter C.P.N. afdeling IJmuiden (1938). Kandidaat Provinciale Staten en gekozen als gemeenteraadslid voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 22-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Bloemendaal 2-2-1943 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zijn zoon Kees Weij zag kans om omstreeks 2010 een nieuw onderzoek naar de Velser affaire te laten starten, dat overigens niets zou opleveren.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Weijden, Johannes van der, Leiden 21-4-1906, Banketbakker
Woonachtig: Joubertstraat 10, Leiden
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Weijden, Teunis Bartolomeus ter, Blaricum 14-4-1896, Tuinman
Woonachtig: Eemnesserweg 29, Blaricum
Gearresteerd: 4-1945
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: Utrecht 16-4-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Weijmar, Johannes, Rotterdam 5-2-1916, Instrumentmaker
Woonachtig: Saftlevenstraat 38 A, Rotterdam
Gearresteerd: 19-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Neuengamme, Ravensbrück, Rheinbach, Siegburg, Landsberg, Lech
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienst. Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd omgezet in 15 jaar gevangenisstraf wegens ‘Feindbegünstigung’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap en gevangenissen, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Weima, Sjerp, Leeuwarden 19-10-1899
Woonachtig: Assen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Druthe Brunswijk, Neuengamme, Farge Bremen, Neuengamme
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Assense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Hugo Bloemers (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Weissglas, Willy, Wien 10-9-1915, Advocaat
Woonachtig: Jacob Catsstraat 92, Voorburg
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Student (1934). Communist. W.S.C. (1934). Deelnemer aan 1e Wereld Jeugd Congres (Genève 1936). Voorzitter afdeling Leiden en hoofdredacteur van orgaan de Sleutel van A.F.S.C. (1937).
Gearresteerd: 9-8-1942
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Pithiviers, Drancy, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 29-8-1942
Holocaust: Hij werd in het kader van de holocaust vermoord.
Opmerkingen: Er was op 10-9-1942 een poging om hem als gijzelaar te arresteren, maar bleek toen al twee maanden eerder gevlucht te zijn. Hij werd in Frankrijk gearresteerd.

Weissglas-Wessel, Clara Johanna, Den Haag 21-5-1915
Woonachtig: Jacob Catsstraat 92, Voorburg
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-8-1942
Gevangenschap in: Drancy, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 29-8-1942
Holocaust: Zij werd in het kader van de holocaust vermoord.
Opmerkingen: Zij werd in Frankrijk gearresteerd

Weistra, Johannes (Jan), Leeuwarden 1-2-1915, Loodgieter
Woonachtig: Oostersingel 26, Leeuwarden
Gearresteerd: 29-5-1941
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommun. Propaganda’.

Welbergen, Marinus Hendrikus, Lochem 7-6-1905
Woonachtig: Westerwal 12, Lochem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 12-6-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij werd gefusilleerd in verband met de april-mei stakingen.

Welling, Theo, 1923
Woonachtig: Leiden
Gearresteerd: 7-1942

Welters, Cornelis (Kees), Bergen op Zoom 24-10-1902, Betonkister
Woonachtig: Bennekom
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bedrijfscel C.P.N. voor Kunstzijdefabriek Ede. Ontslagen. Voorzitter afdeling C.P.N. (1937). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Flensburg
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Welzen, Hendrik van (Henk), Leiden 12-3-1893, Sigarenmaker
Woonachtig: Lombokstraat 17, Leiden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Secretaris P.A.S. Kandidaat C.P. verkiezing Provinciale Staten en gemeenteraad 1923. Voorzitter Congres tegen Oorlog en Fascisme. Partijraad C.P.H. (1924). Behoort tot de oppositie in de C.P. Mei 1925 lid hoofdbestuur C.P.H. Kandidaat verkiezing Tweede Kamer voor de C.P.H. (1928). Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Lid controlecommissie C.P.N. (1938). (Kandidaat-) lid partijbestuur C.P.N. (1936, 1939). Gemeenteraad Leiden (1940). I.A.H. (1939).
Gearresteerd: 22-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Welzen-Meijers, Elisabeth van (Bets), Leiden 16-9-1891
Woonachtig: Lombokstraat 17, Leiden
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Welzen, Willem Frederik van, Leiden 31-1-1903
Woonachtig: P.J. Blokstraat 16, Leiden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Wenz zu Niederlahnstein, Walter Karl Alexander Heinrich von, Landau (Duitsland) 21-8-1898, Tekenaar
Woonachtig: Willemsparkweg 41, Amsterdam
Opmerkingen: Hij stond in nauw contact met Henri Pieck en Han Piek woonde eind 1936 tot 1938 bij hem in huis.

Wenzel, Johann (Hermann, Professor), Niedau (Pommeren, Duitsland, nu Polen) 9-3-1902
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 30-6-1942, vrijgekomen 17-11-1942
Opmerkingen: Hij was een Duitse communistische vluchteling. Hij werd in Brussel gearresteerd, maar kon ontsnappen, waarna hij zich in Nederland bij een communistische verzetsgroep voegde.

Weren-Druijf, Hendrina van, Amsterdam 3-9-1910, Controleuse
Woonachtig: Koningsstraat 16, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht; het kind werd op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord en haar partner verdween omstreeks maart 1944 in Midden Europa van de aarde.

Werff, Gerardus Marinus van der, Den Haag 17-7-1895, Bankklerk
Woonachtig: Hoenderloostraat 23 A, Den Haag

Werff, Guido Joost van der (Van Suchtelen), Naarden 6-12-1920
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 547, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 6-8-1943, vrijgekomen 4-9-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij werd buitenechtelijk geboren. Zijn ouders jonkheer Nicolaas Johannes van Suchtelen (Nico) bankiersdochter Catharina Elisabeth van der Werff (Tosa) huwden later.

Werff, Jan Hermanus van der, Den Haag 10-5-1885, 2e stuurman grote vaart, toneelspeler
Woonachtig: Pretoriusstraat 69 / Zwarteweg 70 G, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Declameert op Vredesmeeting. Bestuur afdeling C.P.N. (1937). Leider De Schijnwerpers (1937). Redacteur Den Haag voor het Volksdagblad.
Gearresteerd: 8-9-1942
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 21-2-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars stond Jozef Antonius van der Werff vermeld met hetzelfde woonadres. Deze persoon bestaat niet, zodat waarschijnlijk Johannes werd bedoeld. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich August Enkelstroth als gijzelaar gearresteerd. Hij liep in Vught een negenoog (verzameling steenpuisten) op.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Werff, Johannes van der, Hoek van Holland 25-7-1901, Conciërge
Woonachtig: Oude Delft 199, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Werff, Pieter Johannes, Haarlem 4-5-1895, Stuurman grote vaart
Woonachtig: Mathenesserdijk 227 D, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Stuurman grote vaart. Sectiebestuur C.P.N. (1938); regelt de brochurehandel.
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Werk, Jan Hendrik George de, Rotterdam 25-3-1916
Woonachtig: Tuindersstraat 118 B, Rotterdam
Gearresteerd: 26-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Werkendam, David, Amsterdam 17-6-1890, Koopman
Woonachtig: 2e Jan Steenstraat 74, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist. Bestuur W.A.C. (1927). Deelnemer volkscongres voor werk en welvaart van de C.P.H. Ex-1e voorzitter Landelijke Werklozen Organisatie.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 1-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Werkendam, Max, Amsterdam 30-3-1916, Autospuiter
Woonachtig: Javastraat 211 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 10-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 9-2-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was in eerste instantie betrokken bij het Marx-Lenin-Luxemburg-Front. Vervolgens is hij samenwerking met de CPN aangegaan. Hij werd in het pand Meerhuizenplein 9 II, waar hij zonder verhuisvergunning vertoefde, gearresteerd door de rechercheurs Hagedoorn, Theunissen, Van Donk en Van Eijsden van het bureau Joodsche Zaken. Hij was niet voorzien van een Jodenster en was in het bezit van een vals Persoonsbewijs en een automatisch pistool met zeven scherpe patronen. Hij werd ter dood veroordeeld wegens wapenbezit en het vervalsen van identiteitspapieren. In hetzelfde pand werden op verzoek van de politieke dienst in Rotterdam tegelijkertijd gearresteerd de Joden Elias Bremer, Veronica Sara Zegerius, Mietje Bremer-Koekoek en Max Bremer. Verder werden toen in hetzelfde pand gearresteerd de Joden Mathilda Bremer en Dora Werkendam. Daarnaast werd de niet-Jood Cornelis Franciscus van Willes gearresteerd vanwege hulp bij het verbergen van Joden. In het politierapport werd vermeld dat het niet aan de pers mocht worden doorgegeven.

Werkman, Hendrik Nicolaas, Leens 29-4-1882, Drukker, kunstschilder
Woonachtig: Prinsesscheweg 30, Groningen
Gearresteerd: 13-3-1945
Gevangenschap in: Scholtenshuis Groningen
Overleden: Bakkeveen 10-4-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Werst, Arnoldus Hermanus Johannes, Amsterdam 1-8-1914, Timmerman
Woonachtig: Vespuccistraat 20 III, Amsterdam
Gearresteerd: 22-12-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam 31-1-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij is bij het theehuis Rozenoord aan de Amsteldijk gefusilleerd

Wertheim, Elisabeth, Amsterdam 18-8-1897, Regenjassenplakker
Woonachtig: Karel du Jardinstraat 72 A II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Werven, Gerrit van, Welsum 10-6-1916, Landarbeider
Woonachtig: Twelloscheweg, Terwolde
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 2-11-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Amersfoort
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde. Hij stak boerderijen van Duitsgezinde boeren in brand.

Werven, Hermen Jan van, Epe 5-6-1909, Fabrieksarbeider bij ijzergieterij
Woonachtig: Vaassen
Gearresteerd: 3-5-1943
Gevangenschap in: Arnhem
Overleden: Arnhem 4-5-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was actief voor De Waarheid en werkte samen met Hendrik Proper. Hij werd gefusilleerd in verband met de april-mei stakingen.

Wesseling, Johan Cornelis, Arnhem 6-9-1911, Schrijver
Woonachtig: Staringstraat 63, Arnhem
Opmerkingen: Hij werkte samen met Dirk van der Voort.

West, Aron van, Amsterdam 11-7-1894, Autogenisch lasser
Woonachtig: Marsstraat 27, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 28-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 26-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Daudt en Fuchs van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat. Hij werd op 24-2-1942 Buchenwald binnen gevoerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht komm. Betätigung’.

West, Emanuel van, Amsterdam 29-7-1919, Voddensorteerder
Woonachtig: Zandstraat 11 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 5-9-1941
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd tijdens de razzia van 22 februari 1941 die de aanleiding voor de Februaristaking vormde.

West, Levie van, Amsterdam 31-12-1913, Stuurman
Woonachtig: Zandstraat 11 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: <11-1942
Gevangenschap in: Mauthausen
Overleden: Mauthausen 7-11-1942
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

West, Meijer van, Amsterdam 13-8-1897, Reiziger metaalwaren
Woonachtig: Betelgeuzestraat 3, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 30-4-1942, tweede arrestatie 20-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Westerbork
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer gearresteerd vanwege het frauduleus vervoer van vlees en vet. Hij werd de tweede keer gearresteerd door het bureau Joodsche Zaken.

West, Meijer van (Mark), Amsterdam 8-2-1915, Diamantslijper
Woonachtig: Amsteldijk 91 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 4-1945
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van Joodse knokploeg op het Waterlooplein

Westerbeek, Jacob Hendrik, Noordwolda 3-6-1895, Mandenmaker
Woonachtig: Van Mierisstraat 76, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Westerdijk, Hendrik, Leeuwarden 15-2-1899, Machinist NS
Woonachtig: Leeuwarden

Westerhof, Hendrik Jacob (Hennie), Lonneker 13-2-1923
Gevangenschap in: Bremen
Overleden: Bremen 20-4-1945
Opmerkingen: Hij werd in Bremen te werk gesteld.

Westerhof, Jan, Haule 25-3-1891
Woonachtig: Polderweg 62, Haule
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling C.P.N. (1937).

Westering
Woonachtig: Berberisstraat 28, Amsterdam

Westervoorde, Hendrikus, Enschede 20-4-1922, Kantoorbediende
Woonachtig: Bombazijnstraat 22, Enschede
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum-Schwesing 12-11-1944

Westerweel, Johan Gerard, Zutphen 25-1-1899, Onderwijzer
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Onderwijzer. Medewerker De Werkplaats. Dienstweigeraar. In Nederlands-Indië wegens illegale actie ontslagen. Secretaris van Jeugd helpt Jeugd -actie. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Int. Jugend Conf. (Reims 1939).
Gearresteerd: 11-3-1944
Woonachtig: Pleinweg 18 A, Rotterdam
Gevangenschap in: Vught
Overleden: 11-8-1944, Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was onderwijzer op een Montessorischool. Hij smokkelde tientallen mensen, vooral Joden, naar Frankrijk en Spanje.

Westerweel-Bosdriesz, Wilhelmina Dora, Amsterdam 18-3-1908
Woonachtig: Pleinweg 18 A, Rotterdam
Gearresteerd: 15-12-1943
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Westhoff, Johannes, Loosduinen 3-2-1895, Behanger
Woonachtig: Nicolaas Tulpstraat 7, Den Haag
Gearresteerd: 12-5-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Weimar
Overleden: Kdo Weimar 28-9-1942
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er will nie Mitglied der CPN gewesen sein. Es wurden jedoch nach dem Verbot illeg. Hetzschriften bei ihm vorgefunden. In seiner Wohnung befanden sich noch die Bilder Lenins, Stalins und Dimitroffs. Da er als fanatischer Kommunist anzusehen ist, wurde er in ein KZ-Lager eingewiesen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat im besitz komm. Zeitungen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Westmaas, Gijsbertus, Den Haag 17-12-1894, Grossier Automaterialen
Woonachtig: Fannius Scholtenstraat 8, Den Haag
Gearresteerd: 15-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Westmaas, Johannes Gijsbertus, Den Haag 31-3-1920, Werktuigkundige
Woonachtig: Thorbeckelaan 305, Den Haag
Gearresteerd: 15-3-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Westman, Jan, Zuidbroek 13-5-1884, Vishandelaar
Woonachtig: Driehavenstraat 20 A, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Pakhuisknecht. Communist.
Gearresteerd: 19-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Recklinghausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 23-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Westphaal, Ferdinand George, Den Haag 30-1-1909, Verwarmingsmonteur
Woonachtig: Bloemfonteinstraat 207, Den Haag
Gearresteerd: 9-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Wetering, Marinus van de, Heesch 6-5-1905, Mijnwerker
Woonachtig: Heggestraat 53, Schaesberg
Gearresteerd: 30-5-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 20-12-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Vonk (in Limburg een samenwerkingsblad met andere linkse verzetsgroepen).

Wetselaar, Johannes (Jan), Den Haag 8-2-1917, Ambtenaar
Woonachtig: Pijnboomstraat 25, Den Haag
Gearresteerd: 4-2-1945
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Hamburg-Hammerbrook
Overleden: Neuengamme 23-4-1945

Wetsteijn, Martinus Johannes (Martin), Alkmaar 20-10-1914, Tuindersknecht
Woonachtig: Huiswaard 8, Alkmaar
Gearresteerd: 9-5-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum-Schwesing 25-11-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Wever, Klaas (Nico), Rotterdam 28-7-1924, Typograaf
Woonachtig: Sassenheimstraat 31 II, Amsterdam
Gearresteerd: 26-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam 12-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gefusilleerd vanwege bezit van vuurwapen.

Wevers, Dirk, Rotterdam 3-8-1906, Leerling machinist
Woonachtig: Van der Sluysstraat 72 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau

Wevers, Gerardus Johannes, Weltevreden (Nederlandsch Oost Indië) 16-12-1925, Leerling machinist / kantoorbediende
Woonachtig: Blekerslaan 21 A, Rijswijk
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Ladelund
Overleden: Ladelund 12-11-1944

Wezel, Hendrik van (Henk), Almelo 28-6-1906, Bakker
Woonachtig: Almelo
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-1-1945
Gevangenschap in: Almelo
Overleden: Varsseveld 2-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij bracht, voornamelijk Joodse, onderduikers op adressen onder en bezorgde ze hulpmiddelen.

Wichman, Albrecht, Chicago (Verenigde Staten) 20-11-1914, Kapper
Woonachtig: Rozengracht 233, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Wied, Betje de, Rotterdam 1-7-1894
Woonachtig: Stadhoudersstraat 8, Arnhem
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 29-9-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 22-10-1943

Wiegerink, Daniël Petrus Joseph Maria, Groenlo 9-10-1917
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 1-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Wiekens, Hindrik, Onstwedde 4-6-1903, Transportarbeider
Woonachtig: Zuidveensterweg 8, Oude Pekela
Gearresteerd: 7-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 22-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der Verbreitung verbot. Zeitungen’.

Wiekens-Drent, Martha, Oude Pekela 8-5-1905
Woonachtig: Zuidveensterweg 8, Oude Pekela
Gearresteerd: 1941, vrijgekomen 26-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Zij werd vrijgelaten

Wiel, Mattheus Anthonius Franciscus (Van Dalen, Bronckhorst, Van der Horst, Frans), Alkmaar 30-5-1913, Handelaar
Woonachtig: Papaverstraat 14, Haarlem
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij zorgde voor ondergedoken communistische verzetsmensen met onderdak, geld, papieren, bonkaarten e.d. Hij stak het bevolkingsregister in IJmuiden in brand. Hij roofde wapens en handgranaten uit een school waar Duitse militairen gelegerd waren. Hij organiseerde aanslagen op gevaarlijke pro-Duitse Nederlandse beambten en schoot er zelf enkele neer. Hij pleegde bomaanslagen op spoorlijnen, zette wissels om zodat locomotieven op rangeerterrein ontspoorden. Hij werkte onder anderen samen met Hannie Schaft en Gerben Wagenaar. Hij pleegde sabotagedaden en spioneerde bij de Duitse militaire installaties rond Velsen. Hij maakte spoorwagons, een locomotief en vrachtwagens onklaar door zand in potten met smeerolie te gooien. Hij sneed telefoonlijnen naar Duitse militaire posities door. Hij maakte plannen voor een brandbomaanslag op het bevolkingsregister in Haarlem (o.a. belangrijk om Joden te redden en uitzending van arbeidskrachten naar Duitsland tegen te werken), maar dat werd door de Ordedienst tegen gewerkt.

Wielen, Egidius Matheus van der, Rotterdam 18-2-1912, Besteller P.T.T.
Woonachtig: Moerkerkestraat 27 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij gaf in Vught als arrestatiereden op ‘Verdächtig von N.V.M. (Niederlandische Volkswehr)’.

Wieringa, Hendrik, Breda 2-4-1902, Chauffeur
Woonachtig: Schiermonnikoogschestraat 9, Den Haag
Gearresteerd: 22-6-1941, vrijgekomen eind 7-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij kreeg De Vonk van Gerrit Guit. Hij werd vrijgelaten omdat zijn vader een gepensioneerd politieagent was.

Wieringa, Wabe, Wageningen 27-3-1918
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Wieringen, van, 1917
Woonachtig: Jacob Catsstraat, Delft
Gearresteerd: 14-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Wiesebron, David (Daav), Hellevoetsluis 19-8-1889, Leraar Frans
Woonachtig: Nassaukade 381, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Revolutionair. Medewerker Klassenstrijd (1925). Secretaris C.A.O.C. (1932). Bestuur S.T.F.
Gearresteerd: 9-3-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 26-3-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Wiesebron, Jacob (Jaap), Hellevoetsluis 11-8-1888, Journalist
Woonachtig: Wolvenstraat 21 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Bond van Socialistische Intellectuelen. Directeur drukkerij De Strijd (1925/1928). Secretaris Vereniging voor Volkscultuur (1928). Filmverhuur V.V.V.C. (1928). Directeur (1929) en redacteur De Tribune (1934). Bestuur V.V.S.U. Bestuur I.F.O. Bestuur S.T.F. Bestuur C.V.V. (1939).
Opmerkingen: Hij is op 22-3-1945 op zijn onderduikadres in Driebergen overleden.

Wiesebron-Van der Heim, Beligje, Amsterdam 5-7-1899
Woonachtig: Wolvenstraat 21 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste

Wigmans, Reinirus Benedictus Alphonsus, Amsterdam 25-1-1882, Havenarbeider
Woonachtig: Bilderdijkkade 100 I, Amsterdam
Gearresteerd: 15-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij werd samen met Albertus Baatsen gearresteerd door de agenten van politie Bouwmeester en Dubbeld, toen hij in de Kinkerstraat pamfletten verspreidde waarin opgeroepen werd tot een staking; beiden werden naar de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat overgebracht.

Wijk, A.N.
Woonachtig: Smitstraat 23, Rijswijk

Wijk, Daniël van (Daan), Amsterdam 31-8-1906, Opperman
Woonachtig: Vrolikstraat 479 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Van Wijk, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Wijk-Roos, Wilhelmina Hendrika van, Amsterdam 8-2-1903
Woonachtig: Vrolikstraat 479 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Wijk, Gerrit van, Roden 2-8-1910, Grondwerker
Woonachtig: Poelweg 35, Wieringen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 7-7-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Pieter de Munck. Hij verrichtte activiteiten voor het Solidariteitsfonds.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Wijk-Spiegelaar, Evelina (Evelien), Emmen 15-10-1917
Woonachtig: Poelweg 35, Wieringen
Lid: Zij was lid van de Raad van Verzet.

Wijk, Jan van
Woonachtig: Lairesschestraat, Amsterdam

Wijk, Nicolaas Alexander van, Gouda 4-9-1911, Machine houtbewerker
Woonachtig: Tulpstraat 1, Rijswijk
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Rijswijk aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacques van Hellenberg Hubar (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. De burgemeester moest de namen inleveren bij Johannes Eckhardt van de Haagse Politie Inlichtingendienst. (Hellenberg Hubar leverde tegen de Duitse eis in alleen vier namen van RSAP’ers in).

Wijk, Rengert Christiaan Frederik van, Amsterdam 17-2-1910, Loopknecht
Woonachtig: Franklinstraat 67 I, Amsterdam

Wijk, Rudolf Hermanus van, Amersfoort 17-8-1906, Kruidenier
Woonachtig: Sint Janslaan 68 A, Bussum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kruidenier. Communist en anti-militarist.

Wijk, Willem van, Amsterdam 23-12-1908, Magazijnbediende
Woonachtig: 1e Tuindwarsstraat 21, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1937).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 23-4-1941
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd samen met Johannes Christiaan Jansen gearresteerd door de bij de Sicherheitspolizei gedetacheerde rechercheurs Kaaij en Sweers op de fabriek Du Croo en Brauns, waar hij werkte; tegelijkertijd werd Pieter Adrianus van Heiningen op de Draka-fabriek gearresteerd. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Wijler, Johan (Jo), Lochem 15-3-1894, Graanhandelaar
Woonachtig: Beukelsdijk 22 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Westerbork 2-3-1944
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Wijling, Cornelis Gerardus Wilhelm (Nelis), Den Haag 21-1-1907, Sergeant-geweermaker
Woonachtig: Anteunisstraat 224, Den Haag

Wijling-Van Gent, Engelina Catharina (Lien), Den Haag 27-8-1909
Woonachtig: Anteunisstraat 224, Den Haag

Wijman, Cornelis, Amsterdam 10-11-1889, Sigarenwinkelier
Woonachtig: Sumatraplantsoen 19, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de lokale productie van De Waarheid.

Wijman, Simon, Amsterdam 23-8-1904, Bouwkundig opzichter
Woonachtig: Zoutkeetplein 18 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 21-5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 6-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid en leverde stapeltjes exemplaren op diverse plekken af. Hij gaf onderduikers tijdelijk onderdak tot ze aan definitieve plek hadden. Hij hielp onderduikers.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Wijmans, Bernardina Coleta, Rotterdam 4-1-1912
Woonachtig: Rotterdam

Wijnen, Nicolaas Pieter, Delft 6-1-1891, Kapper
Woonachtig: Weteringkade 46, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Wijnen, Nicolaas Wilhelmus (Nico), Den Haag 27-11-1916, Kapper
Woonachtig: Weteringkade 46, Den Haag
Gearresteerd: 26-7-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Solvay, Ebensee
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Ter gelegenheid van de 1 mei in 1941 hing hij samen met een paar anderen op het Rijswijkscheplein een spandoek met hamer en sikkel aan de bovenleiding van de tram. In het Oranjehotel werd hij mishandeld door Van Duivenboden, die voor de oorlog voor de Haagse Politie Inlichtingendienst de CPN infiltreerde. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sich noch nach dem Verbot der CPN als Funktionär der “De Waarheid-Gruppe” betätigt und illegale Hetzschriften hergestellt und verbreitet’. Hij dook eerst onder op de Sinjeur Semeijnsweg in Den Haag en vervolgens bij Henk Kos aan de St. Janslaan in Bussum, waar hij ook gearresteerd werd. Kort voor zijn arrestatie merkte hij dat hij geschaduwd werd. Drie dagen voor zijn arrestatie had hij in het Spanderswoud in Hilversum een bespreking met Jan Geluk, Toon van der Kroft en Henk Fokke. In de Weteringschans werd hij afgeranseld met en gummislang. In het Oranjehotel kwam hij eerst bij Jack Thomassen uit de Stijkelgroep in de cel en vervolgens bij Wim van Dongen van Vrij Nederland. In het Oranjehotel werd hij tijdens verhoren mishandeld door de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wijngaard, Adrianus, Rotterdam 29-9-1905, Meubelmaker
Woonachtig: Rakstraat 18, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Freundschaftliche Bezieung mit der CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wijngaard, Ruurt, Veendam 31-12-1879, Boekbinder
Woonachtig: Boterstraat 12, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Typograaf. Secretaris afdeling I.A.M.V. (1926).

Wijngaarden, Johannes van (Pieters), Den Haag 3-8-1909, Bankwerker
Woonachtig: Van Ruysbroekstraat 130, Den Haag
Gevangenschap in: Erfurt
Overleden: Erfurt 11-5-1945

Wijnkoop, David (De Vries), Amsterdam 11-3-1876, Politicus
Woonachtig: Pretoriusplein 3 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was lid van de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Voorzitter Communistische Partij in Nederland en redacteur Tribune. Politiek Bureau C.P.H. (1924). Lid der C.P. van de Tweede Kamer (vanaf 1929) en gemeenteraad (vanaf 1919). Bestuur C.P.H.L.C. (1926). 2e Voorzitter C.P.H.C.C. (1926 geroyeerd door C.P.H. en uit Komintern gezet, 1930 weer opgenomen). In 1925 uit partijbestuur gezet. Derde Internationale. Provinciale Staten voor de C.P.H.L.C. (1927). Afgevaardigde 2e Congres 3e Internationale te Moskou 1920. Executief bureau Komintern voor West-Europa (1920). Redactie Communistische Gids (1926). Commissie van Beroep op de 3e Internationale (1926). Antikoloniaal Congres Brussel 1927. Spreker op 1 Meiviering C.P.H. Rotterdam 1932. Nederlands Comité Wereldstrijdcongres tegen de oorlog (Genève 1932). Spreekt voor C.P.H. Winterswijk (1932). Kandidaat 2e Kamer voor de C.P.H. (1933). Partijbestuur C.P.N. (1936). Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Leider Nederlandse communisten (1919). Vertegenwoordiger van C.P.H.C.C. Amsterdam. Mei 1925 afgezet als voorzitter van C.P.H. Gemeenteraadslid Amsterdam (1927). C.P.H. Landelijk Comité (1927). Spreekt voor W.A.C. (Amsterdam 1927).
Gearresteerd: 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Gevangenschap in: Krententuin Hoorn
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij trad in 1909 uit de SDAP en stichtte de Sociaal-Democratische Partij (SDP), die later Communistische Partij in Nederland ging heten (de veel gebruikte term CPH = Communistische Partij Holland is nooit de officiële naam geweest). Hij was lange tijd partijvoorzitter van de SDP. In 1925 verliet hij met ruzie de SDP, maar trad later weer toe. Hij was ook nadien erg populair binnen de CPN. Tijdens de bezetting moest hij vanwege zijn bekendheid deelname aan het verzet vermijden, maar hij werd wel regelmatig geconsulteerd. Hij overleed op 7-5-1941 aan een hartaanval. Tijdens zijn begrafenis werden de aanwezigen geobserveerd door de Sicherheitsdienst en leden van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst die onder leiding van Karel Henri Broekhoff stond.
Doordat zijn overlijden natuurlijk was, is de voordracht voor het Eereboek onterecht.

Wijnmaalen, Anthonie Lodewijk (Tim), Delft 30-9-1924, Boekdrukker
Woonachtig: Cellebroerstraat 61, Delft
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Dachau, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945

Wijnmaalen, Mees, Delft 18-2-1891, Schilder
Woonachtig: Cellebroerstraat 61, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Wijnmaalen, Theodorus Robertus, 7-9-1920
Woonachtig: Cellebroerstraat 61, Delft
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Wijnmaalen, Willem, Delft 1-10-1915
Woonachtig: Delft
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Agent Volksdagblad voor Delft (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).

Wijnmaalen
Woonachtig: Raamstraat 163, Delft
Gearresteerd: 14-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Wijnnobel, Simon Hendrik, Leiden 31-8-1919, Slager
Woonachtig: Roodenburgerstraat 3, Leiden
Gearresteerd: 22-2-1943, vrijgekomen 25-8-1944
Gevangenschap in: Siegburg, Rheinbach

Wijnstekers, Rudolphina, Rotterdam 19-10-1910
Woonachtig: Nieuwe Binnenweg 414 B, Rotterdam
Gearresteerd: 11-3-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Wijntje, Nicolaas, Oud-Beijerland 26-9-1913, Huisschilder
Woonachtig: Carnisschelaan 48, Rotterdam
Gearresteerd: 20-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Rivierpolitie, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd vanwege het verspreiden van liedjes van de Watergeuzen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wildbret, Hendrikus Johannes (Henk), Amsterdam 17-3-1895, Glazenwasser
Woonachtig: Anjelierstraat 187, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 25-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Tijdens zijn gevangenschap werden beide benen afgezet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Wilde, Gerrit de, Rotterdam 22-6-1900, Bouwkundig tekenaar
Woonachtig: Van der Meydestraat 15 B, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bouwkundig tekenaar. Ex-R.S.A.P. Groep van Bolsjewiki-Leninisten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: transport Neuengamme-Dachau 1-8-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Wilde, Roel Sieds de, Bergum 9-8-1894, Boer
Woonachtig: Oudedijk 201, Terwispel (Opsterland)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Boer/ melkrijder. Communist. S.T.F. Bestuur Boerencomité (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Wilde, Simon
Woonachtig: Wingerdweg, Amsterdam

Wilde, Simon de, Amsterdam 11-12-1921, Magazijnbediende
Woonachtig: Silenestraat 28, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Wildschut, Johan, Amsterdam 2-12-1921, Kelner
Woonachtig: Marnixstraat 205, Amsterdam
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 5-1945

Willebrands, Albertus Franciscus (Bertus), Amsterdam 7-11-1915, Chemicus
Woonachtig: Roelf Hartplein 11 II, Amsterdam
Lid: Was betrokken bij De Vrije Katheder.

Willems, Frederik Gerrit, Den Haag 1-11-1893, Stratenmaker
Woonachtig: Marktweg 76, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 1-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk. Hij plakte pamfletten aan. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er ist für die illeg. CPN al Unterverteiler der Hetzschrift “De Waarheid” tätig gewesen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Willemsen, Adrianus Maria, Rotterdam 10-7-1907, Eigenaar fotozaak
Woonachtig: Dordtschelaan 212 C, Rotterdam
Gearresteerd: 11-3-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Willemsen, Anthonie Johannes (Tony), Amsterdam 9-3-1916, Rijwielmonteur
Woonachtig: Langeweg 19, Apeldoorn
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 3-2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 12-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij bouwde de mil-groep voor Apeldoorn op. In de mil werkte hij samen met Jan Endeveld.

Willemsen, Jacob
Woonachtig: Deldenschestraat 156, Almelo

Willemszoon, Jacob (Jaap, Ome Jack), Urk 15-2-1894, Havenarbeider
Woonachtig: Richardstraat 1, Zaandam
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Ladelund
Overleden: Ladelund 3-1-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en deed andere verzetsdaden.

Wilmink, Gerrit Willem Eduard, Hengelo 29-8-1893, Architect
Woonachtig: Troelstrastraat 27, Hengelo
Gearresteerd: 6-4-1942
Gevangenschap in: Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is bij de Frans-Zwitserse grens gearresteerd.

Wils, Johannes Wilhelmus Cornelis, Roosendaal 29-8-1912
Woonachtig: Heerlen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 28-12-1941, vrijgekomen 28-12-1941
Gevangenschap in: Maastricht

Wilschut, Gerardus (Gerard), Oegstgeest 29-4-1914, Buffetchef
Woonachtig: Thomas à Kempisstraat 34, Schiedam
Gearresteerd: 11-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werkte in de groep van Gerrit Kastein. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wilschut-De Goede, Alida (Lydia), Valtherveen 13-9-1919
Woonachtig: Thomas à Kempisstraat 35, Schiedam

Wimmers, Ferdinand Johannes, Den Haag 16-5-1909, Timmerman
Woonachtig: Loevenscheplein 10, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Wimmers, Johannes, Den Haag 13-5-1911
Woonachtig: Vierhoutenstraat 16, Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Wimmers, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Windig, Adrianus, Rotterdam 8-11-1912, Fotograaf
Woonachtig: Oude Zijds Achterburgwal 192 I, Amsterdam
Gearresteerd: 4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Hij behoorde bij de groep van Christian Corneille Dutilh. Hij was betrokken bij de Persoonsbewijs Centrale. Hij werd tegelijkertijd met Carel Adriaan Blazer, Krijn Hendrik Taconis en het echtpaar Sally en Johanna Henriëtte Presburg-Blazer gearresteerd op de Keizersgracht 522.

Wingerden, Anna Antonia van, Den Haag 18-9-1900, Werkster
Woonachtig: Drebbelstraat 23, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 30-10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 16-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij verrichtte activiteiten voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Winkel, Henderina, Termunten 15-7-1906, Apothekeres
Woonachtig: Statenweg 189, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz, Lublin-Majdanek
Overleden: Lublin-Majdanek 11-1943

Winsum, Willem Petrus van, Deventer 1-6-1914, Metaalbewerker
Woonachtig: Koolstraat 22 bis, Utrecht
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Winter, Augustinus de, Schiedam 2-4-1909, Kantoorbediende
Woonachtig: Taandersstraat 143, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kantoorbediende. Voorzitter Rotterdamse. revolution. jeugdbond. L.J.G. Fondspenningmeester. V.V.V.O./R.S.A.P. (1939). In militaire dienst (1939). Secretaris R.S.A.P. afdeling Rotterdam (1939). Penningmeester A.W.B. van het P.A.S. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Winter-Tilborg, Hendrika Cornelia de, Rotterdam 20-10-1914
Woonachtig: Taandersstraat 143, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van A. Treedt af als secretaris afdeling L.J.G. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1939). Bij vergadering R.S.A.P. Federatie Rotterdam.
Gearresteerd: 26-8-1941, vrijgekomen 27-8-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst gearresteerd vanwege de ‘verspreiding van drukwerken’.

Winter, Dirk de, Schiedam 12-1-1908, Levensverzekeringagent
Woonachtig: 2e Gijsingstraat 66, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Broer van A. Penningmeester federatie R.S.A.P. (1939). Kandidaat gemeenteraad Rotterdam (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 20-12-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Winter-Zolf, Grietje, Rotterdam 15-9-1909
Woonachtig: 2e Gijsingstraat 66b, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur afdeling R.S.A.P. (1937).
Gearresteerd: 25-8-1941, vrijgekomen 26-8-1941
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse politie vermeldde op haar arrestantenkaart als reden van arrestatie ‘zou commun. [communistische] krantjes in ontvangst genomen hebben’.

Winter, Johannes Theodorus de, Amsterdam 2-1-1908, Harmonicaspeler
Woonachtig: Houtrijkstraat 57, Amsterdam
Gearresteerd: 15-8-1944
Gevangenschap in: Neuengamme, Barkhausen
Overleden: Barkhausen 2-12-1944
Opmerkingen: Hij meldde zich zelf op het politiebureau en is vermoedelijk vanwege het niet hebben van een vaste werkkring gevangen gehouden.

Winter, K.
Woonachtig: Oranjestraat 1, Zaandam

Winterink, Antonie (Derwin, Antonie, Tino, Tibo, Tanne), Arnhem 5-11-1914, Reiziger
Woonachtig: Boterdiepstraat 11 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. N.R.H. Landelijk emigrantenvertrouwensman (1937).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 18-8-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Breendonk (België), Rheinbach, Keulen
Overleden: Brussel 6-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond voor de oorlog al in radiocontact met Moskou en heeft dat tijdens de oorlog voortgezet. Hij werkte nauw samen met Daan Goulooze, Hans Luteraan en Piet Groeneveld. Hij werkte ook samen met Leon Trepper in Brussel. Hij was betrokken bij het omstreeks augustus 1940 naar Moskou zenden van het bericht afkomstig van Arie Kloostra dat de Duitsers vele duizenden houten Schneekufen (vliegtuigonderstellen in de vorm van gondels om op sneeuw te kunnen landen) voor Messerschmitt 52 transportvliegtuigen bij de meubelfabriek Pander liet bouwen, waaruit kon worden afgeleid dat de Duitsers zich voorbereidde op een winteroorlog in de Sovjet Unie, waarbij de bevoorrading door de lucht zou plaats vinden. In principe kan dat bericht de afloop van de Tweede Wereldoorlog hebben bepaald, mits Stalin het inderdaad gebruikt heeft om zijn leger daarop in te stellen. (Uit de snelheid waarmee in mei 1940 direct na de Nederlandse capitulatie met gedetailleerde plannen contact met Pander werd gelegd, kan afgeleid worden dat de Duitsers al op zijn laatst in december 1939 het plan hadden opgevat om de Sovjet Unie aan te vallen, ondanks het afgesloten niet-aanvalsverdrag van augustus 1939.)
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Winterink, Carolus Johannes Jacobus, Amsterdam 30-8-1896, Boekhouder
Woonachtig: Kempstraat 33, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Boekhouder. Communist. Secretaris afdeling Amsterdam en lid landelijk bestuur Liga tegen Koloniale Onderdrukking en Imperialisme (1928). M.A.S. V.V.S.U.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 13-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Winterink, Hendrik Bernardus, Amsterdam 1-2-1896, Steenhouwer
Woonachtig: Jacob van Lennepkade 141 II, Haarlem
Opmerkingen: Hij werd op 10 september 1941 door agent van politie Jonker van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat gearresteerd, vermoedelijk na korte tijd weer vrijgelaten.

Wissink, W.
Woonachtig: Varviksingel, Enschede

Wit, Anthonij Martinus de (Don), Dordrecht 16-10-1888, Handelsreiziger
Woonachtig: Lange Singelstraat 11, Schiedam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-5-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zamelde geld voor het Solidariteitsfonds in. De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Wit, Dirk de, Rotterdam 16-6-1913, Lijstenmaker
Woonachtig: Haagweg 685, Leiden
Gearresteerd: 14-12-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in Rotterdam gearresteerd.

Wit, Gerrit Jan de, Krommenie 17-4-1899, Los werkman
Woonachtig: Vermaningspad 1, Krommenie
Gearresteerd: 17-11-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught, Dachau, Flossenbürg
Overleden: Flossenbürg 15-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Wit, Hendrik (Henk), Wormerveer 19-5-1886, Schilder
Woonachtig: Dubbelbuurt 25, Wormerveer

Wit, Marinus Hendricus de, Amsterdam 21-10-1887, Machinist heimachine
Woonachtig: Kanaalstraat 54, Amsterdam
Gearresteerd: 17-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 21-10-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Wit-Spaans, Geertje de, Nieuwer Amstel 17-4-1892
Woonachtig: Kanaalstraat 54, Amsterdam

Wit, Marinus Hendricus de, Amsterdam 1-12-1918, Handlanger
Woonachtig: Kanaalstraat 51, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Wit, Wouter de, Sliedrecht 10-5-1902, Incasseerder
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 72 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in voor het communistisch verzet. Hij pleegde een mislukte brandbomaanslag op de firma Tabak.

Witmaar, Gerardus Hendricus Leonardus, Den Haag 27-9-1895, Gemeentearbeider
Woonachtig: Vlierboomstraat 336, Den Haag
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte. Hij zat ondergedoken en kon daardoor in voorjaar 1944 niet gearresteerd worden.

Witschge, Johannes, Amsterdam 7-10-1906, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Wilhelminastraat 56 I, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: R.S.A.P. tot 1938; daarna B.R.S.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Witte, Arie de, Rotterdam 25-3-1919
Woonachtig: Riederstraat 5, Rotterdam

Witte, Marcus Arij de, Rotterdam 24-3-1912
Woonachtig: Riederstraat 5, Rotterdam

Witte, Pieter Abraham de, Rotterdam 5-10-1887, Broodbezorger
Woonachtig: Riederstraat 5, Rotterdam

Witte-Lugtenburg, Willempje Helena de, Rotterdam 17-7-1880
Woonachtig: Riederstraat 5, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1936).
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 21-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Duitsland
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM en de CPN.
Verantwoordelijkheid: Haar vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op haar arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Witte, Willem de, Rotterdam 17-3-1922, Timmerman
Woonachtig: Riederstraat 5, Rotterdam
Gearresteerd: 2-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Oranjehotel, Vught, Utrecht, Neuengamme, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Wittenberg, Albert Leonard (Harry), Paramaribo (Suriname) 14-4-1909, Varensgezel
Woonachtig: President Brandstraat 32 II, Amsterdam
Afkomst: Van Surinaamse afkomst
Gearresteerd: 10-6-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Mittelbau-Dora
Overleden: Gardelegen 13-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Tijdens dodenmars uit Mittelbau werd een massamoord op meer dan duizend gevangenen begaan. Ze werden in een schuur opgesloten, waarna de schuur in brand werd gestoken. De gevangenen trapten het vuur uit, waarna er met mitrailleurs op hen werd geschoten en handgranaten naar binnen werden gegooid. Niemand overleefde.

Wittenberg-Jetten, Janna Hendrika, Amsterdam 1-10-1911
Woonachtig: President Brandstraat 32 II, Amsterdam

Witvoet, Marinus, Emmen 13-12-1922, Mijnarbeider
Woonachtig: Bankastraat 21, Geleen
Gearresteerd: 24-3-1944
Gevangenschap in: Remscheid, Amersfoort, Vught, Venlo
Overleden: Venlo 28-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Bij ontvluchting tijdens bombardement op vliegveld gedood

Wobben, Jan Ferdinand, Lonneker 16-9-1914, Schoenmaker
Woonachtig: Geesinkweg 12, Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Chauffeert C.P.N.-functionarissen.
Gearresteerd: 27-5-1943
Gevangenschap in: Vught, Utrecht, Mittelbau-Dora, Nordhausen
Overleden: Nordhausen 15-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichte werkzaamheden voor De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Woensel, Adrianus van (Dries), Zwartewaal 19-1-1895, Visser
Woonachtig: Gaelstraat 9, Haarlem
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Spreker bij 1 meiviering te Velsen (1932). Raadslid Velsen voor de C.P.H. (1931-1935).
Gearresteerd: 12-10-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Schwerin 7-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Overleden tijdens dodenmars uit Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Woerdt, Gijsbert van der (Bob), Ridderkerk 24-5-1894
Woonachtig: Mr. P.J. Troelstrastraat 86, Hengelo
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Woezik, Johannes Cornelis, Rotterdam 22-10-1915
Woonachtig: Noordpolderstraat 41 B, Rotterdam
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dienstweigeraar. Actief voor V.A.U. (1938).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Woggelum, Albertus Cornelis van, Leiden 11-7-1910
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Propagandist De Zaaier.

Woggelum, Cornelis Hendrik van, Delft 28-12-1900, Tuinder
Woonachtig: Delft
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Tuinder bij de gemeente. Communist. Penningmeester I.R.H. afdeling Delft (1929, 1930). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1931). Redactie De Metaalslaaf (1929).

Woggelum, Jacobus Johannes van, Delft 24-5-1894, Sigarenmaker
Woonachtig: Raamstraat 73, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. Redactieadres De Koninklijke Hel en De Metaalslaaf.
Gearresteerd: 9-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Woggelum, Wilhelmus Willebrordus Mattheus van, Delft 31-1-1897, Loswerkman
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Voorzitter afdeling I.A.M.V. Propagandist der C.P. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921.

Woldhuis
Woonachtig: Laan 191, Amersfoort

Wolf, Gerardus de, Leiden 9-1-1890
Woonachtig: Vestestraat 55, Leiden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de Bolsjewiki-Leninisten (1939).
Gearresteerd: 9-9-1942, vrijgekomen 24-12-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Wolf, Hans Max, Amsterdam 5-6-1909, Fotograaf
Woonachtig: Watteaustraat 8, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij had een relatie met Judith Oostenbroek, met wie hij samen onderdook en na de oorlog huwde. Hij werd lid van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Wolf, Hendrik Herman (Henk), Delft 5-7-1918
Woonachtig: Parallelweg SS 166, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 23-10-1942, vrijgekomen 28-4-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten.

Wolf, Jacob de, Rotterdam 11-8-1902, Koopman in gummiwaren
Woonachtig: Oranjeplein 62, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-2-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork, Auschwitz, Buchenwald

Wolf, Johannes Antonius, Almelo 30-11-1894, Wever
Woonachtig: Irisstraat 37, Almelo
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wever. Correspondent C.A.O.C. (1932). Lid gemeenteraad en Provinciale Staten voor C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 22-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Enschede, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme, Ladelund
Overleden: Ladelund 15-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Wolf, Meijer de, Rotterdam 15-5-1921, Varensgezel
Woonachtig: Oranjeplein 62, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-2-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-5-1944

Wolff, Daniel (Daan), Den Haag 24-6-1916, Letterzetter
Woonachtig: Antheunisstraat 110, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Wolff, Geert de, Groningen 16-4-1919, Schoenmaker
Woonachtig: Hortensialaan 63 A, Groningen
Gearresteerd: 1-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau, Neuengamme, Mittelbau-Dora
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbr. [Verbreitung] komm. Zeitschriften’. Hij had in Buchenwald een Schreibverbot (Keitelerlass).

Wolff, Jacob (Jaap), Bloemendaal 1-9-1923
Woonachtig: Hofmeijerstraat 10, Haarlem
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Wolff, Johan Frederik (Joop), Velsen 14-3-1927
Woonachtig: Hofmeijerstraat 10, Haarlem
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij zat na de oorlog voor de CPN 14 jaar in lang in de Tweede Kamer.

Wolff, Samuel de, Middelburg 1-9-1900, Venter
Woonachtig: Heemsteêstraat 28 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Wolff, Simon (Siem), Den Haag 17-4-1913, Huisschilder
Woonachtig: Hemsterhuisstraat 7, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) door Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst. Veefkind bedreigde hem door te schieten en later met zenden naar een concentratiekamp, waarvan hij zeker nooit levend zou terugkeren. Hij moest van Veefkind op gestelde vragen met ‘ja’ antwoorden en iedere keer als hij dat niet deed sloeg Veefkind hem met een gummiknuppel, zodat Simon volledig suf geslagen werd.
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Inlichtingendienstman Veefkind en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Tijdens verhoren zei Inlichtingendienstman Veefkind, die hem met een gummiknuppel sloeg, tegen hem: ‘Als je nu niet bekend, schieten we je direct dood en begraven we je in de tuin, je vrouw krijgt te horen dat je op de vlucht doodgeschoten bent. Als je maar weet dat wij je nu ergens heen sturen waar ze nog andere methoden kennen en van waar je nooit meer terugkomt. Ben je eenmaal over de Duitse grens, zul je nog wat beleven.’ Veefkind zei ook tegen mem dat hij op alle vragen met ‘ja’ moest antwoorden en anders sloeg hij met een gummiknuppel op zijn knie; Wolff bleef ontkennen en werd suf geslagen.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Halbjude. Er hat sich noch nach dem Verbot der CPN illeg. als Gruppenleiter betätigt und hat Hetzschriften zum Verkauf gebracht’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied der CPN’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wolff-Balder, Johanna Catharina, Alkmaar 2-4-1895, Huismakelaarster
Woonachtig: Valkenboskade 609, Den Haag
Gearresteerd: 26-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Zij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Wolfferts, Elias, Rotterdam 3-1-1898, Perser
Woonachtig: Eemsstraat 49 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Wolfswinkel, Antoon, Amsterdam 2-10-1919, Metaalbewerker
Woonachtig: Warmondstraat 75, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 21-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was actief voor De Waarheid.

Wolfswinkel, Antoon Christiaan, Amsterdam 18-4-1893, Trambestuurder
Woonachtig: Warmondstraat 75, Amsterdam
Opmerkingen: Hij riep met succes op tot deelname aan de Februaristaking bij de tramremis Havenstraat.

Wolfswinkel, Bertus, Amsterdam 22-12-1921, Metaalbewerker
Woonachtig: Warmondstraat 75, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 21-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid en deed andere verzetsdaden.

Wollendorf, Hendrik, Schiedam 18-9-1896, Grondwerker
Woonachtig: Oosthavenkade 48 A, Vlaardingen
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 8-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau, Neuengamme, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 30-11-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Venlo aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Meindert Siezen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Wolters, Durk, Groningen 6-4-1911, Chauffeur
Woonachtig: Bloemgracht 82 III, Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1941, vrijgekomen 23-5-1941, tweede arrestatie <24-10-1941, vrijgekomen begin 1942, derde arrestatie 25-4-1945
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Vught, Haaren
Overleden: Amsterdam 25-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is in mei 1941 tijdens de overbrenging naar het hoofdbureau van politie ontsnapt. Hij is begin 1942 ontsnapt uit Haaren en in Amsterdam op de Bloemgracht 82 III ondergedoken. Hij was gewestelijk sabotagecommandant van de Raad van Verzet. Hij maakte samen met Johannes Keune en Jacobus Stevense deel uit van een sabotagegroep die overvallen pleegde om aan eten voor onderduikers te komen; alle drie werden op de zolder van Bloemgracht 82 III door de Sicherheitsdienst doodgeschoten.

Wolters, Emmy
Woonachtig: Korenbloemstraat 8, Groningen
Opmerkingen: Dochter van Wolter en Anje, later bekend als Kobus-Wolters.

Wolters, Johan
Woonachtig: Korenbloemstraat 8, Groningen
Opmerkingen: Zoon van Wolter en Anje

Wolters, Lydia, Groningen, 27-9-1903, Boekhoudster boekhandel Pegasus
Woonachtig: Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Concubine Daniel Goulooze. Communiste. Drijft uitgeverij Pegasus, die deel van werkzaamheden Agentschap Amstel (1932) (dat ook in haar naam werd geëxploiteerd) overnam.
Opmerkingen: Zij had voor de oorlog een zogenoemd vrij huwelijk met Daniël Goulooze jr. Zij verspreidde De Waarheid.

Wolters, Tiny
Woonachtig: Korenbloemstraat 8, Groningen
Opmerkingen: Dochter van Wolter en Anje

Wolters, Wolter, Groningen 21-6-1893, Transportarbeider
Woonachtig: Korenbloemstraat 8, Groningen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Amanuensis. Secretaris Vrije Socialistische vereniging. Voorzitter afdeling Nederlandse Federatieve Bond Pers. Openbare Dienst. Secretaris Exploitatiecommissie De Arbeider.
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 1-3-1941
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Aktion CPN: Hij werd in Amersfoort gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Krententuin Hoorn, Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 9-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de redactie van Het Noorderlicht en De Waarheid en verspreidde die bladen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Wolters-Dijkema, Anje, Garmerwolde 3-8-1896
Woonachtig: Korenbloemstraat 8, Groningen

Wolters-Meijer, Harmanna Klaassiena (Annie), Groningen 17-5-1910
Woonachtig: Zonnebloemstraat 1 A, Groningen
Gearresteerd: 10-1941
Gevangenschap in: Groningen

Wolthuis, Roelof, Amsterdam 15-11-1916, Reclameschilder
Woonachtig: Wenslauerstraat 43 I, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: eerste arrestatie 9-2-1944, tweede arrestatie <7-1944, vrijgekomen 1945
Gevangenschap in: Amersfoort, Stalag IV
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij is ontsnapt uit zowel Amersfoort als Stalag

Wolvekamp, Leendert Huibert (Leen), Rotterdam 4-6-1907, Kraanmachinist
Woonachtig: Heemraadstraat 67 A, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 29-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, plakte pamfletten op muren en zamelde levensmiddelen voor onderduikers en geld voor het Solidariteitsfonds.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wolvekamp-Fabrie, Jannetje, Rotterdam 30-6-1909
Woonachtig: Heemraadstraat 67 A, Rotterdam

Woortman, Johannes Theodorus (Theo de Bruin), Amsterdam 25-1-1905, Kelner
Woonachtig: Ruijschstraat 12 I, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 13-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Woortman
Woonachtig: Lavendelplein 7, Eindhoven

Worms, Juda, Amsterdam 12-8-1898, Venter
Woonachtig: Derde Oosterparkstraat 132 hs, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 2-7-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Worms, Juda, Amsterdam 18-2-1905, Chauffeur
Woonachtig: Retiefstraat 30, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Communist. Penningmeester afdeling Bond v. Jonge Communisten (B.K.S.P.). Spreker op Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1936). Was in Spanje maar deed alleen dienst als chauffeur; bewijs dat hij in vreemde krijgsdienst ging, is niet geleverd.
Gearresteerd: 8-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam vermeld stond op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort
Overleden: Amersfoort 3-12-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Ondanks dat hij al tijdens de Aktion CPN in juni 1941 gearresteerd was, stond hij op de lijst van communistische gijzelaars die op 8-9-1942 gearresteerd moesten worden. Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Wirth als gijzelaar gearresteerd. Hij werd in Amersfoort doodgeslagen omdat hij vanwege de honger een paar appels ‘gestolen’ had.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Wouda, Hendrikus, Schoterland 25-11-1880, Scharensliep
Woonachtig: schip in Haarlemmertrekvaart, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist. Penningmeester W.A.C. (1927). Bestuurslid Werklozen Organisatie de Vooruitgang. Werklozencongres R.V.O. (Rotterdam 1932). Leiding R.V.O. (1932). Uit C.P.N. geroyeerd (1937). Lid Communistische propagandistische fractie. Sectiehoofd der C.P. voor de Jodenbuurt. Werklozen Congres R.V.O.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-1-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Woude, Klaas van der, Leeuwarden 31-8-1909, Steenhouwer
Woonachtig: Nigellestraat 14 boven, Amsterdam

Woude, Sape, Tietjerksteradeel 1-9-1910, Viskoper
Woonachtig: Terschellingstraat 42, Amsterdam

Woude-Van Exter, Anna Maria Elisabeth van der, Amsterdam 6-3-1914
Woonachtig: Terschellingstraat 42, Amsterdam

Woudstra, Gerke, Surhuisterveen 8-11-1900
Woonachtig: Houtigehage

Woudt, G. (Bob)
Woonachtig: Troelstrastraat 66, Hengelo

Wout, Huibertus van ‘t, Amsterdam 31-7-1907, Typograaf
Woonachtig: Vasco da Gamastraat 55, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen

Wouters, Tjitte, Bolsward 27-3-1892, Jeugdberbergbeheerder
Woonachtig: Laren
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Drijft jeugdherberg De Regenboog. Communist. Administrateur Arbeidershulp (orgaan I.A.H.) in 1930.
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 12-6-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Wouw, Alexander van (Alex), Den Haag 15-8-1906, Stukadoor
Woonachtig: Colensostraat 25, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 1-7-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verteilen komm. Zeitungen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wühl, Ulrich Cornelis Hendrik Gottlieb, Den Haag 8-5-1910, Voeger
Woonachtig: Koekstraat 68, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 25-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘4 Blätter kommunistische verbreitet’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Wurms, Isaac (John), Amsterdam 26-6-1916, Regenjassenplakker
Woonachtig: Oudeschans 50 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 26-5-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Opmerkingen: Hij was werknemer van Hollandia-Kattenburg.

Wurms-Menist, Sipora, Amsterdam 16-8-1917, Confectienaaister
Woonachtig: Oudeschans 50, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een schoonzuster van Catharina Vogel-Wurms.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Zaaiman, Lambertus, Amsterdam 14-5-1897, Advertentiereiziger
Woonachtig: Walcherenstraat 59, Amsterdam

Zadel, Hendrik Wouter van, Amsterdam 30-11-1920, Chemisch laborant
Woonachtig: Noorderkerkstraat 18, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1941, vrijgekomen 30-10-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel, Siegburg
Overleden: Amsterdam 21-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd ten behoeve van de Sicherheits Polizei gearresteerd. Hij werd tot twee jaar tuchthuis veroordeeld, in een chemische fabriek te werk gesteld en liep daar tbc op, waaraan hij na vrijlating overleed.

Zagorski, Löbl (Leo), Jaworzno (Polen) 15-7-1910, Kleermaker
Woonachtig: Ruyschstraat 11 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit.

Zagorski-Aldorf, Chana Brucha, Warschau (Polen) 1-7-1919
Woonachtig: Ruyschstraat 11 I, Amsterdam
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Opmerkingen: Zij had de Poolse nationaliteit. Zij heeft vermoedelijk de oorlog overleefd (de Oorlogsgravenstichting geeft aan dat zij tijdens de oorlog overleden is en Joods Digitaal Monument dat zij overleefd heeft).

Zaken-Van Trommel, Betje van der (Bets), Rotterdam 21-3-1909
Woonachtig: Nijverheidstraat 16 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Zandbergen, Harm, Amsterdam 14-4-1909, Houtwerker
Woonachtig: Krommeniestraat 3 II, Amsterdam
Gearresteerd: 21-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 17-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij plakte pamfletten aan en schilderde leuzen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Zanders, Michaël, Oberhausen (Duitsland) 30-10-1899, Opperman
Woonachtig: Heerlen
Gearresteerd: 24-9-1940, vrijgekomen 29-11-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken

Zanders, Theodorus, Elsloo 14-2-1905
Woonachtig: Heerlen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 24-9-1940, vrijgekomen 20-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken

Zandstra, Henderikus Johannes, Delfzijl 28-3-1904, Machinist
Woonachtig: Delfzijl
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 7-10-1941, vrijgekomen 13-4-1944
Gevangenschap in: Hamm, Münster

Zanoli, Hendrikus Guani Celestino Antonius (Henk), Hilversum 10-7-1896, Rechtskundig adviseur
Woonachtig: Zandersweg 126, Laren
Gearresteerd: 25-6-1941
Hij was anarchist
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Lublin-Majdanek, Auschwitz, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 12-2-1945
Opmerkingen: Hij had de Zwitserse nationaliteit
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Larense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Hubert van Nispen tot Sevenaer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Zanoli-Smit, Johanna Jacoba, Laren 11-9-1897
Woonachtig: Zandersweg 126, Laren

Zanten, Jacobus van (Koos), Groningen 8-6-1884
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist.
Gearresteerd: 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940
Gearresteerd in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden.
Gevangenschap in: Krententuin Hoorn

Zanten, Johannes Jakob van (Joop), Groningen 1-8-1925
Woonachtig: Multatulistraat 2, Groningen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Zee, Lolke van der (Dolf), Hindeloopen 5-7-1901, Chauffeur
Woonachtig: Dunklerstraat 92, Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. Communist. Bestuur afdeling C.P.N. en kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 15-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Zee, Tjeerd, Hindeloopen 23-4-1894, Garagechef
Woonachtig: Haarlem

Zeeland, Johan van, Haarlem 4-9-1901, Stoker
Gevangenschap in: Haaren

Zeeman, J.
Woonachtig: Walstraat 12, Groningen

Zeeuw, Jan, Velsen 2-12-1911, Arbeider
Woonachtig: Melklaan 22, IJmuiden
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: 3-6-1943
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was medeorganisator van de Februaristaking in de IJmond.

Zeevat, Antonius, Amsterdam 7-5-1906, Betonarbeider
Woonachtig: Borgerstraat 225, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort|
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Zeevat, Hendrika (Dicky), Renkum 19-4-1890
Woonachtig: Prinsengracht 467 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communiste. Secretaresse Landelijk Vrouwen Comité van de I.A.H. Penningmeester Comité voor Zieke Emigranten (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: Zij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Zegeren, Harm van, Havelte 26-6-1903, Dekenwever
Woonachtig: Voortsweg 63, Enschede
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sint-Michielsgestel, Dachau, Auschwitz
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Zeiss, Leonardus Willem, Deventer 16-6-1918
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Zelm, Jenneke van, Arnhem 15-12-1897, Onderwijzeres
Woonachtig: Olympiaplein 84 III, Amsterdam
Gearresteerd: <6-1943
Gevangenschap in: Vught, Reichenbach
Opmerkingen: Zij was de zuster van Hendrika Golstein-Van Zelm.

Zevenbergen, Cornelis Arie, Ottoland 2-7-1887, Handelsvertegenwoordiger
Woonachtig: Capellenstraat 25, Den Haag
Gearresteerd: 4-8-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd op 1-10-1944 in Homburg in Duitsland te werk gesteld.

Zevering, Rienk, Muiden 18-9-1901, Wasverzender
Woonachtig: Rijnstraat 81 II, Amsterdam
Gearresteerd: 5-10-1944
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam 24-10-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur, vervolgens vormde hij een groep voor gewapend verzet. Hij is aan de Apollolaan gefusilleerd

Zevering-Van den Belt, Beiske, Kampen 11-8-1902
Woonachtig: Rijnstraat 81 II, Amsterdam

Ziekenoppasser, Eliëzer (Leo), Rotterdam 25-12-1911, Boekhouder, bedrijfsleider fietsenwinkel Cycle-import
Woonachtig: Bankastraat 131 / Nieuwe Parklaan 147, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Boekhouder. Lid redactiecommissie Anti-fascistische stemmen. Lid V.V.S.U. Een van de leiders van Intellectuelen van Nederland tegen Oorlog en Fascisme. Bestuur N.R.H. (1938). Trotskist genoemd.
Gearresteerd: eerste arrestatie 26-1-1942, vrijgekomen 31-1-1942, tweede arrestatie 22-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 9-4-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: In Vught stond vermeld als arrestatiereden ‘Judenbegünstigung’.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij begon in de Bankastraat 131 een communistische woongemeenschap, waar relatief veel Joodse communisten verbleven. De woongemeenschap werd opgeheven en toen begon hij een nieuwe in de Nieuwe Parklaan 147. Cornelis Heijnis, die voor de oorlog zo nu en dan voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkte, arresteerde hem de eerste keer in verband met een artikel in Vrij Nederland, waarin de inval in Rusland door Napoleon, die in een nederlaag resulteerde, vergeleken werd met de Duitse inval in de Sovjet Unie. Er werd geen bewijs gevonden dat hij er mee te maken had en werd weer heen gezonden. In Vught stond vermeld als arrestatiereden ‘Judenbegünstigung’.
Hij verkocht aan zijn zwager Samuel Dormits de fiets die leidde tot een reeks dramatische gebeurtenissen: het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie wat tot 200 doden leidde, de ramp van Hollandia-Kattenburg die tot 700 doden leidde en de dood van Nederlands belangrijkste verzetsman Gerrit Kastein.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Ziekenoppasser-Dormits, Klaartje Henrietta (Cleo), Sao Paulo (Brazilië) 28-8-1911
Woonachtig: Bankastraat 131/ Nieuwe Parklaan 147, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Eliezer. Communiste. Secretaresse afdeling Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog en fascisme (1936).
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Zijp, Leendert van, Den Haag 16-6-1910, Wagenmaker
Woonachtig: Heesterstraat 14, Den Haag
Gearresteerd: 16-2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Zilver, Frans, Rotterdam 28-9-1914, Monteur
Woonachtig: Mariastraat 41 A, Schiedam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Na de oorlog meldde de Binnenlandse Veiligheidsdienst dat hij van 1940 tot 1942 lid van de NSB was, vervolgens daaruit trad en De Waarheid ging verspreiden. Het lijkt erop dat de bewering of fout was of dat het ter misleiding was.
Opmerkingen: Hij had in Spanje door een ongeluk een been verloren. Hij was stateloos.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Zilver, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Zilverberg, David Estella (Lard), Amsterdam 11-4-1916, Letterschilder
Woonachtig: Valkenburgerstraat 10 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 5-2-1942
Opmerkingen: Hij werd in 1938 Nederlands kampioen vlieggewicht boksen. Hij maakte deel uit van een Joodse knokploeg op het Waterlooplein. Hij werd gearresteerd tijdens de razzia van 22 februari 1941 die tot de Februaristaking leidde.

Zilverberg, Isaac Dina (Kickie), Amsterdam 13-1-1921, Reclameschilder
Woonachtig: Valkenburgerstraat 10 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: Eerste arrestaie 5-3-1941, tweede arrestatie 11-6-1941
Gevangenschap in: Mauthausen
Overleden: Mauthausen 26-9-1941
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een Joodse knokploeg op het Waterlooplein. Hij werd de eerste keer gearresteerd door de rechercheurs Van Zwam en Baanen doordat de schuilplaats bij Zacherius Blog in de Oude Zijds Burgwal 150 III waar hij en Joel Doof zich verstopt hadden, verraden werd door de musicus Christiaan Knaap. Zilverberg en Doof werden verdacht medeplichtig te zijn aan de aanval op de WA-man Hendrik Evert Koot. Beiden werden op 8 maart 1941 naar de rechter-commissaris overgebracht. De tweede arrestatie was bij de razzia van 11-6-1941, alhoewel het ook mogelijk is dat hij vanuit de gevangenis bij de slachtoffers van de razzia gevoegd werd.

Zilverberg, Maurits, Oss 30-10-1912, Koopman
Woonachtig: Oranje Nassaulaan 2, Leerdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Zilverberg, Philip Margot, Amsterdam 18-2-1923, Magazijnknecht
Woonachtig: Valkenburgerstraat 10 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-8-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een Joodse knokploeg op het Waterlooplein.

Zinkhaan, Cornelis Lambertus, Gouda 22-7-1910, Betonwerker
Woonachtig: Baanstraat 19, Gouda
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Zoet, Freek, Rotterdam 7-7-1902, Bakker
Gevangenschap in: Sint-Michielsgestel

Zoet, Harmanna Marchina Catharina (Manna), Onstwedde 7-6-1894, Werkster
Woonachtig: Bos en Lommerweg 4 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij had een relatie met Albert Pötze, met wie ze na de oorlog huwde.

Zoete, Engelbertus Samuel de (Bert), Rotterdam 30-8-1917, Kapper
Woonachtig: Toussaintstraat 15 B, Rotterdam
Gearresteerd: 14-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werkte in de groep van Gerrit Kastein. Hij werd ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd in gevangenschap omgezet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Zoetewei, Gerard, Schore 4-2-1899, Grondwerker
Woonachtig: Bas Jungeriusstraat 163 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Leider vakbewegingswerk afdeling C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 2-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Zoetewei, Jan Anthonij, Schore 7-9-1924, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Bas Jungeriusstraat 163 B, Rotterdam
Gearresteerd: 1-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Sachsenhausen, Neuengamme
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Zomeren, Andreas Johannes Leendert van (Han), Amsterdam 16-7-1920
Woonachtig: Mesdagstraat 10 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 26-8-1941
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Laren 10-10-1941 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid.

Zomervrucht, Carel, Delft 14-10-1896
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Zomervrucht, Jan, Delft 13-5-1924
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Zoutenbier, Petrus Martinus, Den Haag 7-9-1898, Huisschilder
Woonachtig: Wieringschestraat 190, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Contact met buitenlandse revolutionairen (1939).
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 7-6-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich Wilhem Schmidt en Erich Zinkel als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Zuidam, Adam Andreas (Jan), Delft 1-8-1898, Bakker
Woonachtig: Zieken 5, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. (1938).

Zuidam-Smit, Pieternella Johanna, Vrijenban (Delft) 28-4-1900
Woonachtig: Zieken 5, Den Haag
Gearresteerd: 1-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, concentratiekamp

Zuidhof, Geert Wolter, Groningen 3-11-1890, Fruithandelaar
Woonachtig: Anreeperstraat 5, Assen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Groentenhandelaar. Penningmeester/voorzitter afdeling C.P. (1926/1939). Gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: Eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgelaten 27-3-1941, tweede arrestatie 28-3-1941
Gevangenschap in: Assen, Amersfoort, Buchenwald, Warschau, Dachau, Flossenbürg
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij werd door de Asser politie gearresteerd. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Zuijlen, Antonius Jan van (Jan), Amsterdam 24-10-1919, Decoratieschilder
Woonachtig: 1e Looiersdwarsstraat 31, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Vught 5-9-1944

Zuiver, Bernard, Amsterdam 12-10-1914, Winkelbediende
Woonachtig: Palembangstraat 46 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij stencilde in zijn woning De Waarheid. In zijn woning vonden regelmatig vergaderingen plaats.

Zuiver, Leendert Laurens, Amsterdam 5-9-1908, Magazijnbediende
Woonachtig: Meerhuizenstraat 16 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Zuiver-Dekker, Johanna Engelbertha, Amsterdam 2-4-1908
Woonachtig: Meerhuizenstraat 16 II, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Zut, Freek, Rotterdam 7-7-1902, Bakker
Woonachtig: Bartholomeus Diazstraat 22 II, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 4-3-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Zutphen, Andries van (André), Rotterdam 14-4-1897, Handelsreiziger
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37, Elzendaal 5 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 9-1-1942, vrijgekomen 13-1-1942, tweede arrestatie 22-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 8-4-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij dook in september 1941 onder bij Pieter Baan. Hij was betrokken bij de bomaanslag op het Rotte-viaduct. Hij werd de eerste keer gearresteerd vanwege ‘illegale berichten’. Het eerste adres is dat van Pieter Baan, waar hij een zolderkamer had en waar vervolgens Samuel Dormits kwam te wonen. Hij werd gearresteerd op zijn officiële adres, waar hij toevallig enkele dagen verbleef.

Zutphen, Hendrika Eltina van, Rotterdam 20-3-1922
Woonachtig: Elzendaal 5 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 8-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Zutphen-Vermaak, Marie van, Maarseveen 19-8-1893
Woonachtig: Elzendaal 5 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 8-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Zutphen, Pieter van, Schiedam 18-2-1886, Smid
Woonachtig: Oude Kerkhof 20, Schiedam
Gearresteerd: 5-9-1941, vrijgekomen 9-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse politie vermeldde op zijn arrestantenkaart dat de reden van arrestatie ‘verm. [vermoedelijk] communist’ was.

Zuur, Jacobus, Den Haag 26-4-1908, Loodgieter
Woonachtig: Van Miereveltstraat 34, Den Haag
Gearresteerd: <1945
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Leusden 8-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Zwaag, Jan van der, Sneek 4-5-1905, Glazenwasser
Woonachtig: Zanderstraat 22, Velsen
Gearresteerd: 17-5-1943
Gevangenschap in: Haarlem, Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij organiseerde samen met Martinus Grégoire, Johannes Hissink en Pieter Vooren verschijning van de CPN-bladen De Vonk en De Waarheid voor de regio Haarlem. Hij werd in januari 1943 verbindingsman tussen de CPN in Kennemerland en de landelijke leiding die in Amsterdam was gevestigd. Bij zijn arrestatie had hij duizend exemplaren van een geschrift met de kop ‘Radiodiefstal!’ bij zich. In de Weteringschans-gevangenis werd hij gedurende verhoren zwaar mishandeld.

Zwaal, Adriaan Cornelis, Amsterdam 11-3-1911, PTT-beambte
Woonachtig: Vlierboomstraat 342, Den Haag
Gearresteerd: 25-4-1944, vrijgelaten 19-10-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Wolvenplein Utrecht
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Zwaal, Rijnder Cornelis, Terschelling 23-9-1883, PTT-beambte, gepensioneerd
Woonachtig: Valkenboskade 526, Den Haag
Gearresteerd: 25-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Zwaap, Salomon, Amsterdam 28-1-1916, Perser
Woonachtig: Rechtboomsloot 32, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Zwan, Cornelis van der, Vlaardingen 8-7-1904, Leraar ambachtsschool
Woonachtig: Soestdijkschekade 497, Den Haag
Gearresteerd: 13-3-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, krijgsgevangenenkamp in Duitsland
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij verzorgde bonkaarten voor onderduikers.

Zwan, D. van der, 24-10-1919

Zwan, F. van der, Den Haag 17-3-1909
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.

Zwan, Jacobus van der (Jaap), Den Haag 22-12-1913, Bakker
Woonachtig: Markenschestraat 161, Den Haag
Gearresteerd: 11-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 11-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Vonk en De Waarheid. Hij verrichtte werkzaamheden voor het Solidariteitsfonds. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach dem Verbot der CPN die Hetzschrift “De Vonk” verkauft und seine illegale Sektion in Scheveningen gebaut’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Kommunist. Reklame verbreitet’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Zwan-Pegman, Henriette Janna van der, Den Haag 3-4-1918
Woonachtig: Markenschestraat 161, Den Haag

Zwan, Johannes van der, Den Haag 3-4-1908, Opperman
Woonachtig: Kerkstraat 15, De Lier
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester W.S.C. afdeling Scheveningen (1936).
Gearresteerd: 13-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Halle, Zöschen
Overleden: Zöschen 20-10-1944
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Zwan, Leenderd Martinus van der, Den Haag 14-9-1880, Broodbakker
Woonachtig: Noordwijkstraat 2, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Zwanenbeek, Cornelis Jan, Alphen aan den Rijn 19-8-1873, Sigarenmaker
Woonachtig: IJmuiden
Gearresteerd: 8-3-1944
Gevangenschap in: Dieburg
Overleden: Nieder-Roden 4-1-1945
Opmerkingen: Hij is in de gevangenis Rodgau overleden
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en verrichtte andere verzetsdaden.

Zwanenbeek, Iwan Ferdinand, Delft 19-11-1902, Stoffeerder
Woonachtig: Hyacinthenlaan 96, Haarlem
Gearresteerd: 31-1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Bloemendaal 2-2-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Zwanenburg, Johannes Cornelis van, Alkmaar 2-1-1905, Timmerman
Woonachtig: Kievitstraat 17, Oudorp
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum-Schwesing 4-10-1944

Zwart, Cornelis (Cees), Alphen aan den Rijn 12-2-1895, Timmerman
Woonachtig: Nassaustraat 3, Zaandam
Gearresteerd: 22-11-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Meppen, Neuengamme, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 22-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Zwart-Van der Staaij, Johanna Anthonetta, Dordrecht 30-4-1897
Woonachtig: Nassaustraat 3, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Zwart, Franciscus Johannes de (Frans), Haarlem 1-4-1922, Boekhouder
Woonachtig: Van Goghstraat 57, Amsterdam
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Böhlen
Overleden: Böhlen 20-3-1945
Opmerkingen: Hij werd in Lippendorf te werk gesteld.

Zwart, Gerrit, Amsterdam 8-7-1895, Sigarenmaker
Woonachtig: Stuartstraat 34, Alkmaar
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het PAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter P.A.S. (1939). Kandidaat gemeenteraad voor R.S.A.P. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 13-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Zwart, Johannes Hendrikus (Joop), Amsterdam 6-10-1912, Verslaggever
Woonachtig: Volkerakstraat 34 II, Amsterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP en het PAS, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.H. Verliest Nederlanderschap doordat hij in Russische staatsdienst is gegaan. Reist geregeld naar het buitenland. Misschien koerier.
Gearresteerd: 25-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij werd op 25 september 1941 gearresteerd door agent van politie Dierikx van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst). Hij huwde na de oorlog met Irene Vorrink, dochter van de leider Koos Vorrink van de PvdA. Het was een afgesproken tijdelijk huwelijk om haar te helpen, omdat ze zwanger was.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Zwart, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Ver na de oorlog probeerde hij de top NSB’er Rost van Tonningen te rehabiliteren.

Zwart, Nicolaas (Nico, Niek), Amsterdam 4-4-1894, Kapper
Woonachtig: Kromme Mijdrechtstaat 3, Amsterdam
Gearresteerd: <3-1943
Gevangenschap in: Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In zijn kapperszaak werden samenkomsten gehouden van verspreiders van De Waarheid. Hij werkte samen met Mathilda Kahlfuss.

Zwart, Willem (Wim), 24-3-1905
Gevangenschap in: Weteringschans

Zwart, Willem (Wim), Amsterdam 15-10-1910, Los werkman
Woonachtig: Ruysdaelstraat 48 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kassier drukkerij Atalanta (De Tribune) (1933).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Zwart-Goulooze, Saapke (Aaf), Amsterdam 25-5-1911
Woonachtig: Ruysdaelstraat 48 III, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was koerierster voor haar broer Daan Goulooze.

Zwarte, Joseph de (Joop), Amsterdam 2-8-1911, Magazijnbediende
Woonachtig: President Brandstraat, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 1-4-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Polen 31-3-1944
Opmerkingen: Hij hielp mensen onderduiken.

Zwarte-Walvisch, Klaartje de, Amsterdam 6-2-1911, Naaister
Woonachtig: President Brandstraat, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 1-4-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Sobibor 16-7-1943
Opmerkingen: Zij verleende hulp aan onderduikers.

Zwarter, Johannes Franciscus, Haarlem 13-10-1901, Chemigraaf
Woonachtig: Timorstraat 42, Heemstede
Opmerkingen: Hij gaf onderdak aan de communistische onderduiker Albertus Terol. Hij verspreidde De Waarheid.

Zwebe, Johan Hendrik, Amsterdam 24-12-1891, Lijnwerker Gemeentetram
Woonachtig: Vasco da Gamastraat 59, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 9-9-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur en plakte pamfletten aan. Hij werd bij zijn broer thuis gearresteerd door leden van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst uit de Nieuwe Doelenstraat.

Zweden, Daniël van, Winschoten 30-3-1907, Bakker
Woonachtig: Holendrechtstraat 23 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris Comité tot herdenking van Henri Barbusse. (1935).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Zweden-Plenckers, Johanna van (Jopie), Amsterdam 16-2-1908
Woonachtig: Holendrechtstraat 23 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Speelbemiddeling agitproptroepen Amsterdam.
Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.

Zweden, Johan Hendrik van, Winschoten 29-6-1896, Onderwijzer / kunstschilder
Woonachtig: Van Lawick Van Pabststraat 31, Arnhem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kunstschilder en onderwijzer. Communist. Vermoedelijk cel van Moskou. Bezoekt Rusland. Secretaris Club der Blauwkielen (1928). In 1938 minder actief.
Gearresteerd: 6-2-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als Arrestatiereden ‘Zusammenlauf von verdächtige Umstanden’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Zweden-Rijser, Suze van, Batavia (Nederlandsch Oost Indië) 6-11-1902, Lerares wiskunde
Woonachtig: Van Lawick Van Pabststraat 31, Arnhem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van J.H. Communiste. Secretaresse Comité van Actie Dienstweigerings-manifest Mobiliseren (1931). Minder actief in 1938.

Zweth, Maarten van der, Charlois 16-10-1892, Werkman R.E.T.
Woonachtig: Pleinweg 83 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht

Zwetsloot, Gerardus Marie, Den Haag 13-4-1910, Technisch chemicus
Woonachtig: Hendrik Zwaardekroonstraat, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Broer van Zwetsloot, Andre Marie Martinus. K.J.V.A.

Zwieten, mevr. van
Woonachtig: Laarderweg, Eemnes

Zwijnenburg, Cornelis Johannes, Rotterdam 15-12-1888, Zakenman
Woonachtig: Voorde 22, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Overleden: Sachsenhausen 15-2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.

Zwitser, Emanuel, Den Haag 16-2-1914, Verzekeringsagent
Woonachtig: Jacob Pronkstraat 128, Den Haag
Gearresteerd: 18-10-1942
Overleden: Rotterdam 18-10-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is bij arrestatie doodgeschoten toen de Sicherheitsdienst het gebouw Geloof en Vrijheid aan de Eerste Pijnackerstraat 102-106 in Rotterdam binnenviel.

Zwitser-Jonker, Christine Louise, Den Haag 25-5-1915
Woonachtig: Jacob Pronkstraat 128, Den Haag

Zwolsman, Nicolaas, Amsterdam 28-7-1897, Chauffeur strijkinrichting
Woonachtig: Lijnbaansgracht 122, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 22-8-1941, vrijgekomen 29-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Haaren, Vught
Opmerkingen: Hij werd door agent Dierikx van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst) in de Galerij van het voormalig Paleis van Volksvlijt gearresteerd en aan de Sicherheitsdienst overgeleverd. Hij is vanwege medische redenen vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.