Verzet door en vervolging van Nederlandse communisten: G-I

Gaans, Adrianus van, Bergen op Zoom 23-7-1893, Grondwerker
Woonachtig: Gaffelstraat 99 C, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiebestuur C.P.N. (1936).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Gaarkeuken, Jacob, Amsterdam 4-5-1905, Regenjasplakker
Woonachtig: Vechtstraat 125, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Gaasbeek, Albert, Hengelo 5-8-1920
Gearresteerd: <2-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Gaemers, Johannes Cornelus, Delft 24-2-1908, Vormer
Woonachtig: Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vormer. Communist. R.S.E. Leider Delftse Arbeiders Esperantisten Club (1932).
Opmerkingen: Voor de christelijk-liberale overheid waren esperantisten staatsgevaarlijke lieden; daarin verschilde de Nederlandse overheid niet van Hitler.

Gaemers, Petrus Cornelis Adrianus, Delft 15-3-1891, Grondwerker
Woonachtig: Abtswoudscheweg 23, Delft
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werkman. Bestuurslid W.A.C. (1925). Werklozencongres R.V.O. (Rotterdam 1932). Leider demonstraties en vergaderingen werklozen (1933). N.R.H. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Neuengamme, Dachau, Sachsenhausen, Natzweiler, Leonberg
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Leonberg (Stuttgart) 15-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Gaemers, Petrus Cornelis Adrianus, Delft 16-11-1914
Woonachtig: Delft
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.H. Relschopper. Bestuur C.J.B. (1933). Spreker. Dient in Internationale Brigade Spanje en komt in 1938 terug.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Gaemers, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Gaemers, Philippus Jacobus, Delft 13-9-1896
Woonachtig: Billitonstraat 6, Delft
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort

Game, Wilhelmus (Willem), Breda 26-3-1903
Woonachtig: O 220, Overdinkel
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Voorzitter afdeling C.P.N. (1938). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Almelo, Arnhem, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Garritzen, Heinrich Hermann (Hein), Dumpten (Duitsland) 18-3-1907, Constructiewerker
Woonachtig: Mesdagstraat 41, Heerlen
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: eerste arrestatie 24-9-1940, vrijgekomen 7-1941, tweede arrestatie 19-8-1944
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Duitse tuchthuizen, Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman Garritzen, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Gassan, Jacob, Amsterdam 31-8-1898, Diamantslijper
Woonachtig: Retiefstraat 87 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Gast, Hendrik de (Harry), Rotterdam 2-4-1908, Grossier
Woonachtig: Erasmusstraat 32 II, Rotterdam
Gearresteerd: 27-7-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Hij werd ten behoeve van Johannes Hoffman van de Sicherheitsdienst in de cel gezet.

Gast-Van der Wouden, Johanna de (Annie), Rotterdam 10-4-1911
Woonachtig: Erasmusstraat 32, Rotterdam
Gearresteerd: 7-9-1942, vrijgekomen 30-9-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Gasteren, Louis Augustaaf van, Amsterdam 14-11-1887, Toneelspeler
Woonachtig: Amstelkade 136, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Toneelspeler. Echtgenoot van E.C. Menagé Challa. Communistisch gezind. Was in Rusland. Treedt op bij 1 meivieringen S.D.A.P. Den Haag en I.R.H. Den Haag 1932. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932.

Gasteren-Menagé Challa, Elisabeth Christina van (Elise, Lies van Assem), Amsterdam 14-6-1888, Zangeres
Woonachtig: Amstelkade 136, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voordrachtskunstenares.
Opmerkingen: Tijdens de bezetting gaf zij huisconcerten, waarvan de opbrengsten naar de illegale CPN gingen.

Gazan, Jacques, Rotterdam 16-7-1907, Handelsreiziger
Woonachtig: Mathenesserplein 44 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Gazan, Salamon Aron, Middelharnis 9-2-1904, Loodgieter
Woonachtig: Hoogeweg 21 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dienstweigeraar. Ingesloten maart 1924.
Gearresteerd: 27-4-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 9-1-1945

Geelen, Casparus Jacobus van, Utrecht 30-10-1894, Beambte Nederlandsche Spoorwegen
Woonachtig: Maasstraat 16, Utrecht
Gearresteerd: <6-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 24-2-1943

Geelen, Hendrik Jacobus van (Henk), Amsterdam 8-3-1904, Timmerman
Woonachtig: Breesandstraat 41, Den Haag
Gearresteerd: 29-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 9-4-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Unterstützung gewährst den Frauen politischer Häftlinge’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Geelen stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Geelen, Willem Frederik van, Amsterdam 28-12-1917, Bediende
Woonachtig: Slijkstraat 33, Weesp
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-7-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Weesp aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Melle Dotinga was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Geelen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Geelhoed, Gerard Gilles (Harm Hermannus Belgraver), Haastrecht 4-8-1920, Journalist
Woonachtig: Goudenregenstraat 154, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij dook in september 1943 onder omdat hij voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland moest gaan. Hij had een vals Persoonsbewijs ten name van Harm Hermannus Belgraver. Hij huwde na de oorlog met Anoinette Marie Peeters.

Geemen, Berend van, Wijk aan Zee en Duin 1-10-1915, Kapper
Woonachtig: Riouwstraat 107 I, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1942
Gevangenschap in: Haaren, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Geens, Abraham (Harry), Rotterdam 28-1-1920, Kleermaker
Woonachtig: Van Ravesteinstraat 384, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Opmerkingen: Hij is in 1941 in Haarlem ondergedoken. Hij werkte samen met Gerben Wagenaar en Hannie Schaft. Hij bleef de rest van zijn leven zijn schuilnaam Harry gebruiken.

Geens-Segerius, Maria (Rie), Haarlem 30-5-1913, Huishoudster
Woonachtig: Van Ravesteinstraat 384, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Opmerkingen: Zij is in 1941 in Haarlem ondergedoken. Zij werkte samen met Gerben Wagenaar en Hannie Schaft.

Geens, David van, Amsterdam 18-11-1918, Kleermaker
Woonachtig: Rapenburgerstraat 46 I achter, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 12-7-1942
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Buchenwald, Auschwitz
Opmerkingen: Hij was een broer van Vrouwtje van Geens.

Geens, Vrouwtje van, Rotterdam 28-4-1917, Plakker
Woonachtig: Benkoelenstraat 1, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van David van Geens.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Geerinck, Jozef Antonius, Den Haag 28-2-1892, Chauffeur
Woonachtig: Van Reesstraat 46, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Voorzitter afdeling V.V.S.U. (1936); trekt zich later terug.
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1941, vrijgekomen 1941, tweede arrestatie 8-9-1942, vrijgekomen 20-3-1943
Gijzeling: Tweede keer gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij was de stiefvader van Theodorus van Niel.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Geerinck-Ridder, Maria Elena Louise, Den Haag 19-10-1887
Woonachtig: Van Reesstraat 46, Den Haag

Geerligs, Johan (Joop, Henk, Klaas, Karel, Wim), Watergraafsmeer 30-1-1913, Kantoorbediende
Woonachtig: Haarlemmermeerstaat 135 III, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was instructeur (verbindingsman tussen landelijk leiding communistisch verzet en lokale groepen) voor de provincie Gelderland. Hij had de leiding over de verspreiding van De Waarheid in het oosten van het land.

Geerling, Johannes Stephanus (Hans), Hof van Delft 25-6-1893, Reclameschilder, kunstschilder
Woonachtig: Amstelkade 142 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Decoratieschilder. C.P.N.
Opmerkingen: Hij was verbindingsman tussen de lokale verzetsleiding van de CPN en verschillende verzetsgroepjes.

Geerling, Johannes Stephanus (Steef), Amersfoort 31-8-1918, Reclameschilder
Woonachtig: Amstelkade 142 III, Amsterdam
Gearresteerd: 22-12-1944
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij plakte pamfletten op muren en schilderde leuzen. Hij verleende hulp aan Joodse onderduikers. Hij stal vuurwapens en gaf die door aan de groep van Pam Pooters; hij gaf in 1943 een vuurwapen Wilhelmina Pooters, die het aan Pam doorgaf en die weer aan Sape Kuiper die het vervolgens gebruikte om de tandarts De Jonge Cohen dood te schieten.
Hij werd in natura ondersteund door pater Vroom van de parochie De Zaaier aan de Rozengracht. (In 1942 werden de Joodse Jacob Lion Mendels, voor de oorlog secretaris van de OSP in Den Haag, en zijn ouders in Den Haag gearresteerd. Om te voorkomen dat zijn ouders naar Polen werden gestuurd, bood hij zich aan als V-Mann voor de Sicherheitsdienst. Eerst verraadde hij een pilotenlijn in Nijmegen. Vervolgens wist hij in 1943 als verzetsman via Pater Vroom tot Pam Pooters door te dringen. Dit leidde tot de arrestatie van Pooters en verschillende leden van zijn groep, die bijna allemaal om het leven zijn gekomen. Bij het verraad van de pilotenlijn in Nijmegen speelde Abraham van Dijk van de Haagse Politie Inlichtingendienst een belangrijke rol. Na de oorlog kreeg deze Van Dijk een functie bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, waar hij zijn functie van communistenjager voor de oorlog in samenwerking met de Duitse Gestapo en tijdens de oorlog met de Sicherheitsdienst en de Duitse topspion Traugott Protze na de oorlog voortzette, waarbij hij een goed collega van de vader van de vermoorde Theo van Gogh, die noemde hem Brammetje, was.)
Hij werd gearresteerd vanwege het ontduiken van de Arbeitseinsatz; zijn broer Johannes Matthijs werd vanwege dezelfde reden tegelijkertijd gearresteerd. Hij huwde na de oorlog met Cornelia Schiffer.

Geers, Cornelis, Boskoop 16-12-1910, Tuinman
Woonachtig: Hugo Verrieststraat 6, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 19-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Geesing, H.
Woonachtig: Wooldrikshoekweg, Enschede

Geesing, Hendrikus Johannes, Enschede 29-5-1904, Textielarbeider
Woonachtig: Hofstedeweg 139, Enschede
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Gemeenteraad en Provinciale Staten voor de C.P.N. (sinds 1935). Veroordeeld wegens ronselen voor Spanje (1938). Kandidaat 2e Kamer en Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij gaf in Vught als arrestatiereden op ‘Mitglied der C.P.N.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Willem Sanders van de Enschedese Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johannes Rückert was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Opmerkingen: In Dachau gaf hij op als arrestatiereden ‘Mitglied der C.P.N.

Geest, Johannes Nicolaas van der, Rijswijk ZH 4-10-1918, Grondwerker
Woonachtig: Van den Boschstraat 11, Delft
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij zou op 29-9-1941 vrijgelaten worden omdat hij als RSAP’er gearresteerd was, maar omdat hij zich in Amersfoort in communistische zin had uitgelaten, ging de vrijlating niet door. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘hat Liste von NSDAP unterschrieben für eine andere Person!’ (De NSDAP was Hitlers partij in Duitsland, mogelijk werd de voorganger van de PvdA de SDAP bedoeld en staat de ‘N’ hier niet voor ‘Nationaal’, maar voor ‘Nederlandse’)
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Geest, Klaas van der, Schiermonnikoog 27-11-1903, 2e Stuurman
Woonachtig: Den Helder / Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: 2e Stuurman. Communist. Trachtte communistische cel te stichten op Curaçao.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 1943
Gevangenschap in: Hamm, Delmenhorst, Vechta, Wilhelmshafen
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Geilvoet, Johan Leendert, Heenvliet 6-11-1901, Metselaar
Woonachtig: Daniël Stalpaertstraat 17 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Werklozen Congres R.V.O. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). C.P.H. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Geilvoet-’t Mannetje, Henderina Jannetje, Rockanje 22-3-1904
Woonachtig: Daniël Stalpaertstraat 17 II, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 27-4-1943
Gevangenschap in: Vught, Oranjehotel
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Gelder, Jan Abraham, Haarlem 16-9-1888, Metselaar
Woonachtig: Elsenplein 35, Haarlem
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Gelder, Leendert Philip van (Leo), Amsterdam 8-7-1897, Elektro-technicus
Woonachtig: Haringkade 81 A / Bestevaerstraat 93, Amsterdam
Gearresteerd: 7-5-1943, vrijgekomen <7-1944.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Weteringschans.
Hij werd op het Frederik Hendrikplantsoen in Den Haag gearresteerd en later naar Amsterdam overgebracht. In het Oranjehotel werd hij mishandeld door Sicherheitsdienstman Otto Lange. Hij werd in Amsterdam zo zwaar mishandeld dat hij halfzijdig verlamd in het ziekenhuis moest worden opgenomen, waar hij bij een overval in 1944 bevrijd werd. Hij werd op 4 juli opnieuw gearresteerd door Unterscharführer van de Sicherheitsdienst Johan Snoek
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Gelder, Maurits van (Maup), Amsterdam 4-4-1896, Leverancier scheepvictualiën
Woonachtig: Haarlemmerweg 529 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 30-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 11-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde oproepen voor de Februaristaking en voerde daarvoor ook actie in de treinen. Hij ageerde tegen het werken in Duitsland.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Gelder, van
Woonachtig: Hoofdweg 155, Amsterdam

Gelderen, Evert van, Amsterdam 7-10-1923, Lasser
Woonachtig: Van Spilbergenstraat 35 II, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 28-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Geldorp, Jan Abram, Haarlem 16-9-1888, Metselaar
Woonachtig: Zijlweg 1 D, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Actief in C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Overleden: Amersfoort 25-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Geldorp stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Gellecum, Wilhelm van (Gellekom), Amsterdam 3-2-1911, Glasblazer
Woonachtig: Melchior Treublaan 19, Leiden
Opmerkingen: Hij leverde springstoffen aan het communistisch verzet.

Gelok-Walvius, Anna, Groningen 7-12-1908
Woonachtig: Onnerweg 55 A, Haren

Geluk, Jan Jacob, Tholen 29-12-1903, Stratenmaker
Woonachtig: Van Miereveltstraat 109, Den Haag
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).
Gearresteerd: 26-7-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Struthof
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler/Struthof 23-4-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn bij de vergadering van het partijbestuur op 15 mei in het partijkantoor Parlando in Amsterdam, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Op 17 mei werd bij Toon van der Kroft thuis het Haags communistisch verzet (Vonk-groep) opgericht door Gerrit Kastein, Jan Geluk, Willem van ‘t Veen en Toon van der Kroft.
Hij volgde Aron van Dijk omstreeks juni 1940 op als Gemeenteraadslid, toen die vanwege zijn Joods zijn om veiligheidsredenen aftrad.
Hij verspreidde De Waarheid en gaf opdrachten aan anderen. In een rapport van 17-2-1941 rapporteerde de vooroorlogse communistenjager van de Haagse Politie Inlichtingendienst Johannes Eckhardt: ‘Jan Jacob Geluk was vooraanstaand lid CPN. Naar bericht wordt zou Geluk nog actief werkzaam zijn’. (Behalve zijn bijdrage aan de moord op meer dan honderd Haagse communisten, zou Eckhardt als lid van de treincontrole tussen mei 1942 en oktober 1944, vele tientalen mensen, voornamelijk Joden, de dood in helpen jagen. Dit alles was na de oorlog een grote aanbeveling om deze massamoordenaar weer als communistenjager bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in dienst te treden.)
Hij dook in april 1941 in Amsterdam onder en was daar wederom bij het communistisch verzet actief en werd daar door de Haagse Sicherheitsdienst gearresteerd. Kort voor zijn arrestatie merkte hij dat hij geschaduwd werd. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat nach den Verbot der CPN mit an dem Aufbau illg. gearbeitet und Hetzschriften verkauft’. Zowel in Buchenwald als Natzweiler was hij actief voor de ondergrondse communistische organisatie die onder leiding van Duitse communisten stond.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War Mitglied der CPN’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Geluk stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Gemert, Johannes van (Hans), Rotterdam 29-9-1910, Kantoorbediende
Woonachtig: Hyacinthstraat 33 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Revolutionair.

Gemert-Van Weelden, Meereke van, Rotterdam 23-6-1909
Woonachtig: Hyacinthstraat 33 A, Rotterdam
Opmerkingen: Zij was een stiefdochter van Simon Ponte. Zij liet tijdens de oorlog haar achtjarige dochter zo nu en dan De Waarheid bezorgen.

Gend, Cornelis van, Willemstad 31-7-1882, Grondwerker
Woonachtig: Nicolaas Beetsstraat 9 B, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Bestuur afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 13-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 13-2-1945
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’. Ook zijn zoon Cornelis Marinus komt op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst voor.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Genderen, Gerardus Jacobus Johannes van, Amsterdam 15-9-1907, Taxichauffeur
Woonachtig: Soendastraat 3 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1939).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 6-3-1941
Gevangenschap in: Weteringschans
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Gent, Arnoldus Wilhemus Maria, ‘s-Hertogenbosch 1-1-1911, Gemeenteambtenaar te Rijswijk
Woonachtig: Rijswijk
Gearresteerd: 28-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen. Hij werd wegens ziekte tijdelijk uit Vught vrijgelaten en in het ziekenhuis in Den Bosch opgenomen, waar hij op 28-8-1944 om het leven kwam door een granaatscherf.

Gent, Cornelis Johannes Hendrikus van, Den Haag 21-4-1905, Loodgieter
Woonachtig: Anteunisstraat 248, Den Haag

Gentsch, Erich Fritz (Alwin), Altenburg 1-8-1893, Metaalarbeider
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 58, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vooraanstaand persoon in K.P.D. Had valse pas op naam C. Hujeb 14-9-1889 Düffenbach.
Gearresteerd: 13-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Stuttgart
Overleden: Stuttgart 24-8-1944 Onthoofd
Opmerkingen: Hij werd op 28-2-1933 gearresteerd. Hij werd in het concentratiekamp Sonnenburg opgesloten en in september 1933 vrijgelaten. Hij vluchtte naar het buitenland en kwam in 1936 naar Amsterdam waar hij de leiding van de KPD-groep aldaar op zich nam. Hij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt. Hij werd tijdens verhoren door Otto Lange ernstig mishandeld. Naar aanleiding van de verhoren zei Otto Lange over hem: ‘Bei Gentsch handelt es sich um einen fanatischen Anhänger kommunistischer Ideen, der zu keinem Geständnis zu bewegen ist’. Hij werkte samen met Daan Goulooze. Vlak voor zijn onthoofding riep hij op het schavot: ‘Nieder mit Hitler!

Gentsch, Hildegard, Stuttgart 27-2-1915
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 58, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 5-2-1945
Opmerkingen: Zij was een Duitse vluchtelinge. Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Gentsch, Ilse, Stuttgart 9-2-1917
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 58, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Duits tuchthuis
Opmerkingen: Zij was een Duitse vluchtelinge. Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt. Zij werd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Gentsch-Kuhn, Erna, Erfurt 9-6-1893
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 58, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Düsseldorf, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 5-2-1945
Opmerkingen: Zij was een Duitse vluchtelinge. Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Genugten, Henricus Johannes Maria (Harry), Stratum 18-9-1912, Mechanicus
Woonachtig: Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 23-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Haaren, Gansstraat Utrecht
Overleden: Utrecht 24-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij had de leiding over een sabotagegroep Hazemeijer en pleegde zelf ook sabotage. Hij nam deel aan een bomaanslag op een spoorlijn. Hij werd bij razzia opgepakt.

Gerards, Albert Johan, Deventer 24-9-1888, Kok
Woonachtig: Burgemeester van Lochemstraat 22, Deventer
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Broodbezorger. Voorzitter Sociale Partij. Bestuur R.S.A.P. Kandidaat R.S.A.P. voor Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 19-11-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten omdat hij RSAP-lid was.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Gerards, Jan Hendrik, Heerlen 23-7-1909
Woonachtig: Kleikoolweg 3, Nieuwenhagen
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gerards stond ook op deze lijst.

Gerards, Wilhelm, Bottrop (Duitsland) 4-11-1907, Metselaar
Woonachtig: Heerlen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Voorzitter afdeling C.P.N. en kandidaat voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1935).
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 1-12-1941, vrijgekomen 12-1941, derde arrestatie 21-7-1942
Gevangenschap in: Ziekenhuis Heerlen
Overleden: Heerlen 24-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Vonk in de Limburgse mijnen. In ziekenhuis overleden nadat hij werd neergeschoten bij ontvluchtingspoging te Heerlerheide waar hij aangehouden werd tijdens het verspreiden van De Vonk.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Gerber, Gustav, München-Gladbach 10-6-1879, Lithograaf
Woonachtig: Amaliastraat 22 II, Amsterdam

Gernaat, Gerrit, Finsterwolde 21-11-1920, Visser
Woonachtig: A67, Finsterwolde
Gearresteerd: 9-5-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 2-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Tätigkeit für CPN’.

Gerrissen, Jan, Amsterdam 12-4-1902, Schilder
Woonachtig: Toministraat 9, Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Schilder. Gemeenteraadslid C.P.N. (1938; in 1939 weer kandidaat).
Gearresteerd: 5-7-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 15-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Op 5 juli 1941 werd door de familie zijn opsporing verzocht, omdat hij niet meer thuis was gekomen. Hij is vermoedelijk enkele dagen eerder door de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst uit de Nieuwe Doelenstraat gearresteerd. Op 25 september 1941 constateerde de politie dat zijn verblijfplaats inmiddels bekend was en dat er geen opsporing meer nodig was. De Amsterdamse Politie Inlichtingendienst had de gewoonte mensen stiekem te arresteren en de familie in het ongewisse te laten, wat tegenwoordig als een misdrijf tegen de menselijkheid wordt beschouwd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gerrissen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Gerrist, Peter, Oberhausen (Duitsland) 11-3-1912, Betonijzervlechter
Woonachtig: Hagedoornstraat 69, Arnhem
Gearresteerd: 7-7-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 20-12-1942
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gerrist stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Gerrits, Gerrit Jacobus, Nieuwer Amstel 24-12-1893, Kunstschilder
Woonachtig: Celebesstraat 68 IV, Amsterdam
Opmerkingen: Hij werkte samen met Gerrit van der Veen.

Gerritsen, Aalbert Jan, Oene 9-3-1890, Bakker
Woonachtig: Eendrachtstraat 1, Deventer
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was lid van de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakker. Kandidaat C.P.H. verkiezing gemeenteraad en Provinciale Staten 1923. Lid gemeenteraad (1931, 1939). Voorzitter C.P.N. afdeling Deventer.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Voor zijn arrestatie van 25 juni 1941 was hij al enige keren gearresteerd geweest. Hij vervulde een leiding gevend rol in de CPN-afdeling van Deventer.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gerritsen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Gerritsen-De Weerd, Peteronella, Olst 27-5-1893
Woonachtig: Eendrachtstraat 1, Deventer
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidate C.P. verkiezing gemeenteraad 1923.

Gerritsen, Albertus, Zutphen 14-8-1918, Machinebankwerker
Woonachtig: Herscheweg 323, Deventer
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 2-3-1945
Gevangenschap in: Zutphen
Overleden: Zutphen 31-3-1945 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij maakte samen met Hendrik Jan Lammers deel uit van een groep van tien personen die gefusilleerd werden, waarna ze in het water van de IJssel gegooid werden.

Gerritsen, Berend (Bé), Deventer 12-4-1916, Fietsenmaker
Woonachtig: Eendrachtstraat 1, Deventer
Gearresteerd: 13-10-1941
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Natzweiler, Dachau, Allach
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gerritsen stond ook op deze lijst.

Gerritsen, Evert Martinus (Eduard), Arnhem 17-12-1909, Magazijnbediende
Woonachtig: Van Dortmondtstraat 13, Arnhem
Gearresteerd: 1-10-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 8-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Op 1 oktober bij razzia in Putten gearresteerd, toen hij daar voor één dag verbleef.

Gerritsen, Gerrit Jan, Haarlem 8-2-1889, Boekhouder
Woonachtig: Tarbotstraat 2, Den Haag
Gearresteerd: eerste arrestatie 1941, tweede arrestatie 18-1-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Siegburg
Overleden: Siegburg 21-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Gerritsen, Hendrik Reinardus (Hennie), Deventer 26-8-1913
Woonachtig: Eendrachtstraat 1, Deventer

Gerritsen, Theo Herman, Haarlem 3-9-1914, Los werkman.
Woonachtig: Frans Halsstraat 3, Haarlem
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Bestuur M.A.S., W.S.C. en Antifa (1937). Was in Spanje. Geen communist meer (1938).
Gearresteerd: <1-1943, vrijgekomen 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Gerritsma, Jacob, Rotterdam 5-5-1902, Schipper
Woonachtig: Kameliastraat 402, Rotterdam
Gearresteerd: 13-4-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Propaganda für C.P.N.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gerritsma stond ook op deze lijst: hij was in 1941 gearresteerd door toedoen van Crabbendam, die wist dat het zijn leven kon kosten.

Gerritze, Jan Arnold, Amsterdam 28-8-1886, Veemarbeider
Woonachtig: Columbusplein 1 III, Amsterdam

Gerritze, Jan Arnold, Amsterdam 27-1-1920, Veemarbeider
Woonachtig: Columbusplein 1 III, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij zat in een gewapende groep van de Raad van Verzet die overvallen en liquidaties uitvoerde. Hij nam deel aan de liquidatie van de SD’er Jansen.

Gerritze, Johanna Petronella (Hanna), Amsterdam 6-12-1916
Woonachtig: Orteliusstraat 369 II, Amsterdam

Gerritze, Johannes Geerbertus (Joop), Amsterdam 30-6-1913, Metaalbewerker
Woonachtig: Columbusplein 1 III, Amsterdam
Gearresteerd: 20-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-4-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Hij had de leiding over een communistische sabotagegroep bij Fokker.

Gesler, Esther, Amsterdam 4-5-1903, Plakster
Woonachtig: Tilanusstraat 33 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij is een zuster van Johanna Gesler.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Gesler, Johanna, Amsterdam 18-12-1899, Gummiplakster
Woonachtig: Tilanusstraat 33 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 14-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij is een zuster van Esther Gesler.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Gessel, Johannes Allardus van, Amsterdam 5-11-1911, Betonvlechter
Woonachtig: Vrolikstraat 123 I, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en plakte pamfletten aan muren, ook voor de Februaristaking. In zijn woning werden wapens en munitie opgeslagen.

Gessel, Willem Frederik van, Amsterdam 21-11-1912, Automonteur
Woonachtig: Linnaeusstraat 43, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 15-1-1943, vrijgelaten 3-1943
Gevangenschap in: Weteringschans
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij bracht onderduikers onder en verzorgde hen.

Gessel-Damen, Catharina van, Amsterdam 5-8-1920
Woonachtig: Linnaeusstraat 43, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Geugjes, Cornelis (Striker, Cor), Koog aan de Zaan 30-1-1922
Woonachtig: Jonge Arnoldusstraat 79, Zaandam

Geugjes, Sieuwert (Siep), Koog aan de Zaan 14-7-1926
Woonachtig: Jonge Arnoldusstraat 79, Zaandam
Opmerkingen: Hij huwde in 1945 medestrijdster Maria Dorothea Valk.

Geul, Hanri Hugo (Hans), Blora (Nederlandsch Oost Indië) 12-5-1916, Leraar lichamelijke opvoeding
Woonachtig: Olympiaplein 164 II, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 22-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd om 15.20 uur samen met Sape Kuiper in de Frans van Mierisstraat door rechercheur B. Lodder gearresteerd, die daarbij twee schoten loste, omdat hij door Geul met een cilinderrevolver Zella Mehlis kaliber 6,35 werd bedreigd. Kuiper had een automatisch pistool Steyr kaliber 7,65, waarmee drie schoten waren gelost. Beide arrestanten hadden om 15.10 uur een moordaanslag gepleegd op de aan Vermeerplein 18 wonende tandarts H.B. de Jonge en diens echtgenote (ze leverden regelmatig Joodse patiënten aan de Sicherheitsdienst uit). De Jonge werd met een schot in de hartstreek geraakt, zijn echtgenote met een schot in buik en een in een bovenarm. Beide arrestanten werden aan de Sicherheitsdienst overgeleverd. Er werd om 21.30 uur rapport opgemaakt omdat de betrokken politieman geschoten had.
(Een patiënt heeft ongeacht wat hij gedaan heeft recht op medische hulp, zonder bevreesd te zijn dat hij uitgeleverd wordt. De tandarts handelde tegen de beroepsethiek en schond zijn afgelegde eed van Hippocrates. Deze tandarts had vele tientallen Joden de dood in gejaagd.)

Geusendam, Johan Wilhelm, Bremen (Duitsland) 7-5-1909
Woonachtig: Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Voorzitter C.J.B. (1933).

Geusendam, Johannes Mathias, Rijssen 24-2-1886, Arbeider
Woonachtig: Papaverstraat 82, Enschede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vader van J.W. Leider communisten (R.F.B.). Door Duitsland uitgewezen, nam deel aan oproer. Bezocht Rusland. Helpt Duitse anti-fascisten. Gearresteerd.
Gearresteerd: 16-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Münster, Brandenburg, Vaihingen
Overleden: Vaihingen 6-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was aan het begin van de twintigste eeuw al lid van de SPD, waaruit de CPN is voortgekomen. Vlak na de Eerste Wereldoorlog is hij lid geweest van de KPD in Duitsland. Hij heeft in Duitsland aan de zijde van de KPD deelgenomen aan gevechten tegen militante extreemrechtse groeperingen en is in 1923 uit Duitsland uitgewezen. Hij was binnen de Internationale Rooden Hulp zeer actief bij het over de grens helpen van Duitse (voornamelijk politieke) vluchtelingen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Geuvers, Bernardus Eduard, Hengelo 14-3-1896, Kernmaker ijzergieterij
Woonachtig: Heer Daniëlstraat 88 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 16-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Dachau, Allach
Overleden: Kdo. Allach 23-5-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Na bevrijding overleden ten gevolge van gevangenschap

Gies, Joseph, Zutphen 15-12-1903
Woonachtig: Zutphen

Gieselaar, Antonius Hendricus Johannes, Amsterdam 25-4-1903, Chauffeur
Woonachtig: Lumeystraat 52 II, Amsterdam
Gearresteerd: 23-1-1942
Opmerkingen: Hij had een relatie met Hendrikje Maria Oosterhek. Hij werd samen met zijn partner, Roelof Oosterhek en Karel Friedrich Vastenhoud gearresteerd door de agenten van politie van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat Mollis, Dierikx en Van Egmond.

Giezen, Jan Albert, Nietap 1-11-1898, Betonwerker
Woonachtig: Peizermade
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Ex-gemeenteraadslid Hoogkerk voor de C.P.N.
Gearresteerd: 3-7-1943
Gevangenschap in: Vught, Buchenwald, Sachsenhausen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 21-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens een poging tot staking. In Buchenwald werd als arrestatiereden vermeld ‘Arbeitsvertragsbruch’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Gigch, Asser van, Leiden 12-7-1884, Koopman
Woonachtig: Zaagmolenstraat 170 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenoot van Roosje Dennenboom. Boekhandelaar. Communist. Lid C.P.H. Colporteur.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Mathenesserdijk, Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 14-1-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Gigch, Saartje van, Rotterdam 12-3-1912, Kapster
Woonachtig: Bijlwerffstraat 37 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-3-1943
Gevangenschap in: Amsterdam, Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork
Overleden: Sobibor 9-7-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met haar lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Opmerkingen: Zij was stateloos vanwege haar voormalige huwelijk met Isaäc Simon van Bergen; na een echtscheiding kreeg je niet automatisch je Nederlandse nationaliteit terug. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. De Rotterdamse politie had een grote rode ‘J’ over haar arrestantenkaart gestempeld.

Gigch, Salomon Joël van, Amsterdam 22-7-1925, Koopman
Woonachtig: Zaagmolenstraat 170 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Mathenesserdijk, Oranjehotel, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Gijn, Johanna Fijtje van, Nigtevecht 16-2-1915
Woonachtig: Bestevaerstraat 120 I, Amsterdam
Gearresteerd: 4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de Haagse Sicherheitsdienstman Otto Lange in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.

Gijsbers, Jan Gerrit, Amsterdam 18-4-1894, Politieagent
Woonachtig: Griseldestraat 18 II, Amsterdam
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gijsbers stond ook op deze lijst.

Gildemeester, Derk Jan, Deventer 26-4-1921, Kantoorbediende
Woonachtig: Enkstraat 29, Deventer
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Mügeln
Overleden: Mügeln 18-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Giliam, Meindert, Amsterdam 27-9-1910, Meubelmaker
Woonachtig: Van Oldenbarneveldtstraat 60 III, Amsterdam
Gearresteerd: 16-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Onder andere verspreidde hij De Waarheid.

Gilliéron, Lodewijk (Martel, Louis, Bob), Amsterdam 12-8-1909, Kantoorbediende
Woonachtig: Prinsengracht 789 boven, Amsterdam
Opmerkingen: Bij de oprichting in juli 1940 van het Solidariteitsfonds voor financiële ondersteuning van ondergedoken partijleden en gezinnen van ondergedoken, gearresteerd of omgekomen partijleden kreeg hij de leiding daarover. Zijn schoonzuster Marietje Harthoorn-IJzerman ging de administratie doen. Na de arrestatie van Jan Postma in november 1943 werd de leiding van de illegale CPN overgenomen door het zestal Jaap Brandenburg, Frits Reuter, Gerben Wagenaar, Anton Koejemans, Bob Gilliéron, Friedl Baruch en Wim Puister.
Op 13 januari 1945 had hij voor overleg met betrekking tot de Stichting 1940-1945 een afspraak met andere verzetsgroepen in de woning van Van Arkel aan de Zuider Amstellaan 44 van de Paroolgroep. Van Arkel was, nadat zijn vriendin gearresteerd was, V-Mann voor de Sicherheitsdienst geworden en verraadde de bijeenkomst. De Sicherheitsdienst omsingelde het pand, maar maakt met opzet veel lawaai zodat de V-Mann gelegenheid zich via een luik kon verbergen. Drie aanwezigen (Van Namen van Vrij Nederland, Smallenbroek van Trouw en Buijs van het Nationaal Steun Fonds) vluchtten naar buiten en werden gearresteerd, maar Teus van Vliet (Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers) en Gilliéron volgden de V-Mann door het luik onder de grond, waar ze naar het buurpand konden kruipen en konden zo aan arrestatie ontkomen. (Van Vliet zou later gearresteerd worden, tijdens verhoren doorslaan en daarmee vijftien personen verraden, waarvan er drie gefusilleerd werden waarbij de bankier van het verzet Van Hall.)

Gilliéron-Harthoorn, Adriana Johanna (Jeanne), ‘s-Heer Abtskerke 14-11-1910
Woonachtig: Prinsengracht 789 boven, Amsterdam

Gils, Coenraad (Coen), Weststellingwerf 14-4-1915, Stukadoor
Woonachtig: Orteliusstraat 247 II, Amsterdam

Gils-Buket, Marie Martina (Rie), Arnhem 5-2-1917
Woonachtig: Orteliusstraat 247 II, Amsterdam

Gils, Hendrik van, Hillegersberg 4-2-1905, Krantenverkoper
Woonachtig: Adrianastraat 101 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Utrecht, Amersfoort, Vught, Anrath, Mauthausen, Waldheim
Overleden: gevangenis Waldheim 1-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en verrichtte andere verzetsdaden. Hij is overleden in de gevangenis.

Gils-Hoek, Johanna van, Rotterdam 6-5-1910
Woonachtig: Adrianastraat 101 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-3-1943, vrijgekomen 5-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam
Opmerkingen: Zij werd geboren als Johanna Michaud en kreeg later haar vaders naam.

Gils, Jacoba van, Hillegersberg 21-10-1902, Werkster
Woonachtig: Betje Wolffstraat 60, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 19-2-1943, vrijgekomen 19-8-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd vanwege een overtreding van de verordeningen van de Rijks Commissaris.

Gilse, Jan Hendrik van (Janrik, Rik, Zuidema), München 5-6-1912, Reclametekenaar
Woonachtig: Regentesschelaan 19 / Stationsweg 4, Leiden / Amersfoort / Den Haag
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Redactieadres De Big (1932). Ex-voorzitter van de Nederlandse Rekrutenbond. Algemeen secretaris van de Bond van Militairen en Burgers voor den Vrede. Politiek commissaris XIe Brigade Spaans Republikeins leger.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 28-3-1944
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Overleden: Den Haag 28-3-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij was in juni 1941 een van de oprichters van de mil-groep (samen met Maurits Meijer en Gerben Wagenaar). Hij gaf leiding aan de communistische sabotagegroepen. Hij fabriceerde tijd- en brandbommen. Hij werkte samen met zijn broer Maarten van Gilse, Gerrit Kastein, Jan Schouten en Gerrit van der Veen. Hij nam deel aan een bevrijdingsactie van een paar ter dood veroordeelde Spanjestrijders uit het Wilhelminagasthuis en van zijn echtgenote uit het Huis van Bewaring in Arnhem. Hij was een van de beramers van een aanslag op de vuurwerkfabriek Kat in Leiden. Hij werd bij zijn arrestatie doodgeschoten.

Gilse-Van Everdingen, Geertruida Maria van (Truus), De Bilt 19-10-1911
Woonachtig: Regentesschelaan 19 / Stationsweg 4, Leiden / Amersfoort / Den Haag
Lid: Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij was een zuster van Maria Johanna van Everdingen. Door haar huwelijk met Jan Hendrik van Gilse was zij stateloos. Zij was koerierster. Zij werd met een vals persoonsbewijs in een pension gearresteerd tijdens een op Joden gerichte razzia in Nunspeet. Zij hertrouwde na de oorlog met Kurt Baruch, waardoor ze haar Nederlandse nationaliteit herkreeg.

Gilse, Jan Pieter Hendrik van, Rotterdam 11-5-1881, Componist, dirigent
Woonachtig: Dorpsstraat 15, Oegstgeest
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond en bij het kunstenaarsverzet. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij zat in de redactie van De Vrije Kunstenaar.

Gilse, Maarten van (Mik), München 2-6-1916, Persfotograaf
Woonachtig: Keizersgracht 522, Leiden / Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 23-7-1943
Overleden: Overveen 1-10-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zat in de redactie van De Vrije Kunstenaar. Op 14 april 1943 was op de Keizersgracht 522 een poging om een groep bestaande uit Carel Adriaan Blazer, Krijn Hendrik Taconis, Adrianus Windig, Sally Presburg en Johanna Presburg-Blazer te arresteren; hij ontkwam als enige door via het raam over het dak te vluchten.

Gilst, Theodorus van, Valburg 17-10-1903, Filiaalleider
Woonachtig: Thomsonlaan 104, Den Haag
Gearresteerd: 26-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij verspreidde 10-15 exemplaren van het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte. Hij werd gearresteerd door onder anderen Veefkind junior. Van Gilst probeerde nog op de fiets te ontsnappen, waarbij Veefkind jr. op hem schoot zodat hij zijn vluchtpoging staakte.

Ginkel, Carel Wilhelmus van, Amsterdam 19-3-1916, Hulpmonteur
Woonachtig: Nova Zemblastraat 1 achter, Amsterdam
Gearresteerd: 6-5-1943
Gevangenschap in: Buchenwald
Opmerkingen: Hij werd in Heddernheim in Duitsland gearresteerd.

Giskes, Gerardus, Amsterdam 9-6-1898, Slager
Woonachtig: Soendastraat 18 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Gisolf, Johannes Cornelis, Den Haag 7-6-1912, Boekbinder
Woonachtig: Van Miereveltstraat 113 II, Den Haag
Gearresteerd: 11-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat für Frauen verhafteter CPN-Mitglieder Geld gesammelt’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Gisolf-Tinjes, Wilhelmina Christina, Rotterdam 6-3-1914
Woonachtig: Van Miereveltstraat 113 II, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Glas, Isaäc van der (Jacques, Sjaak), Amsterdam 16-10-1887, Pianist
Woonachtig: Kerkstraat 330 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 26-6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Westerbork, Auschwitz, Fürstengrubbe
Overleden: Fürstengrubbe 9-12-1944
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte ook als pianist in het filmtheater Tuschinsky. Hij werd in zijn woning door de politie gearresteerd.

Glas, Johannes Jacob (Jan), Den Helder 26-1-1917, Motormonteur
Woonachtig: Kazernestraat 20 III, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 17-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Kriegswehrmachtgefängnis Utrecht, Vught
Overleden: Soest 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In het begin van de bezetting vormde hij samen met Berend Brandsen en Gerben Wagenaar de leiding van het communistisch verzet in Amsterdam-Noord. Hij zat in een sabotagegroep en hield zich bezig met spionage. Hij werkte samen met Bram Haspels en Cor Teeseling. Hij dook onder bij Jantina Langerhorst. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werd in een woning aan de Jan van Galenstraat, die als distributieplek voor De Waarheid diende, gearresteerd door de agenten Van Egmond en Mollis van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst uit de Nieuwe Doelenstraat; de agenten waren na een arrestatieactie kort daarvoor als post in de woning achter gelaten en arresteerden iedereen die aanbelde.

Glas-Pullen, Gesina Christina (Stien), Amsterdam 28-11-1918
Woonachtig: Kazernestraat 20 III, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 1-11-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was koerierster. Zij vervoerde illegale lectuur naar Drenthe en Friesland. Zij bezorgde voedselbonnen verborgen in een kinderwagen bij onderduikers.

Glasbeek-Polak, Hanna, Amsterdam 9-7-1917, Naaister
Woonachtig: Korte Houtstraat 34 links, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een schoonzuster van Esther Glasbeek-Pront.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Zij werd niet aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Glasbeek-Pront, Esther, Amsterdam 22-12-1916, Naaister
Woonachtig: Rechtboomsloot 41 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een zuster van Sara van de Kar-Pront. Zij was een schoonzuster van Hanna Glasbeek-Polak.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Glijnis, Teunis (Teun), Krommenie 16-6-1902, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Militaireweg 46, Krommenie
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Veroordeeld wegens opruiing (1934). Gemeenteraadslid C.P.N. (1939 weer kandidaat).
Gearresteerd: 21-1-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte organisatorisch werk voor de illegale CPN en De Waarheid. Hij werkte samen met Arie Glim.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Glijnis-Brasser, Angenis Christina (Chris), Uitgeest 26-9-1906
Woonachtig: Militaireweg 46, Krommenie
Opmerkingen: Zij was een zuster van Jan Brasser.

Glim, Arie, Anna Paulowna 25-12-1912, Tuinder
Woonachtig: Ewijkspad 4, Anna Paulowna
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Woonwagenbewoner. Voorzitter afdeling C.P.N. en V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: 10-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Neuengamme, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij woonde in een woonwagen. Hij verspreidde De Waarheid. Hij werkte samen met Teunis Glijnis.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Gnirrep, Pieter (Piet), Amsterdam 14-5-1918, Gipsarbeider
Woonachtig: Hudsonstraat 159, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 23-4-1941
werd voortgezet.
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Gnirrep-Harthoorn, Johanna Wilhelmina (Jopie), Amsterdam 30-1-1921, Naaister
Woonachtig: Hudsonstraat 159 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten. Zij was koerierster voor Pam Pooters en Daan Goulooze. Eén van de vijf geheime zenders van Daan Goulooze was in haar woning onder gebracht en er vond vanuit haar zo nu en dan radiocontact met Moskou plaats, waarbij haar zwager Willem Gnirrep de zender bediende. Toen Pam Pooters moest onderduiken, moest zij hals over kop onderduiken. De zender werd door haar in een doos over het achterbalkon aan de buren gegeven en verdween zelf meteen daarna. Haar zuster Maatje Ossenkoppele-Harthoorn werd op de hoogte gesteld en verzocht de zender veilig te stellen. Maatje haalde hem op en fietste met de doos achterop gebonden dwars door Amsterdam. De Sicherheitsdienst wist dat er vijf zenders waren, maar kon er slechts vier opsporen. De Sicherheitsdienst heeft nog lang intensieve jacht op de vijfde zender gemaakt, maar nooit gevonden. Zij bracht samen met haar zuster Maatje Joodse kinderen vanuit Amsterdam per trein onder bij gastgezinnen in Friesland.

Gnirrep, Wilhelm, Dortmund 29-12-1910, Elektricien
Woonachtig: Egidiusstraat 65 III, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Gnodde, Willem, Rotterdam 14-6-1904, Onderwijzer
Woonachtig: St. Liduinastraat 88, Schiedam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Göbbels, Jacob Gotfried, Vaals 21-6-1895, Grondwerker
Woonachtig: Bergstraat 30, Kerkrade
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Communist. Literatuurman afdeling c.p.n. (1935). Controlecommissie De Tribune (1936). Leider afdeling C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Kerkrade aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus Habets was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Göbbels stond ook op deze lijst.

Gobes, Abraham, Amsterdam 21-1-1895, Filmoperateur
Woonachtig: 3e Oosterparkstraat 205 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Medeoprichter van Rode Arbeiders Weer (1933).
Gearresteerd: 3-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Gobes, Mechiel, Amsterdam 18-2-1902, Elektricien
Woonachtig: Edammerstraat 24, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-2-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 12-10-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Opgepakt bij razzia in Amsterdam op 22 februari 1941, waartegen de Februaristaking het protest was.

Gobets, Catharina, Amsterdam 9-11-1907, Kleermaakster
Woonachtig: Retiefstraat 88 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Gobets, Elisabeth, Amsterdam 4-2-1899, Kleermaakster
Woonachtig: 3e Oosterparkstraat 42 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.

Gobits, Barend, Amsterdam 23-4-1917, Kleermaker
Woonachtig: Raamgracht 69, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Hij was de broer van Espéranse Cosman-Gobits.
Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Godfroid, Hendrikus (Henk), Arnhem 30-12-1899, Chauffeur
Woonachtig: Albert Cuypstraat 229 I, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 20-1-1943
Gevangenschap in: Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 10-8-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en de CPN.

Goede, Nicolaas Wilhelmus Gerardus de (Nico), Den Haag 30-12-1891, Metselaar
Woonachtig: Laakkade 394, Den Haag
Gearresteerd: 25-8-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, buitenkommando van Natzweiler
Hij werd in het Oranjehotel zwaar mishandeld (gemarteld) door onder andere Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst en Willem Hendrik van Duivenboden, die voor de oorlog in dienst van de Haagse Politie Inlichtingendienst de Haagse CPN geïnfiltreerd had.
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Maastricht 29-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werkte samen met Johan Wagner. Hij is begin juni 1941 ondergedoken. Hij werd gearresteerd in het pand Hemsterhuisstraat 2A, waar De Waarheid gestencild werd nadat uit vrees voor ontdekking het stencilen bij Henri Pieck gestopt was. Er was daar een zolderkamer boven een timmerwerkplaats gehuurd. De verhuurder had uit nieuwsgierigheid een kast opengebroken en ontdekt dat daar De Waarheid gestencild werd; hij waarschuwde de Sicherheitsdienst. Daarna observeerde Johannes Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst de werkplaats en gaf een seintje aan wachtende Sicherheitsdienstmannen toen drie communisten de werkplaats betraden. Daardoor konden Fred Donderwinkel, Nico de Goede en Arie Middeldorp gearresteerd worden (alle drie hadden een pistool op zak, maar konden het in de nauwe ruimte van de trap niet gebruiken). In het Oranjehotel sloeg Sicherheitsdienstman Otto Lange een liniaal op zijn rug stuk, Inlichtingendienstman Veefkind sloeg hem bont en blauw. Ten gevolge van de mishandelingen zat zijn hoofd vol bulten.
Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitglied der C.P.N.’ Hij is per vliegtuig op 28 mei 1945 uit Dachau geëvacueerd en de volgende dag in ziekenhuis overleden aan vlektyfus; hij heeft zijn verwanten nooit meer terug gezien.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Goede stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Goede-Krijnberg, Adriana de, Den Haag 3-7-1906
Woonachtig: Laakkade 394, Den Haag

Goedel-Barzelay, Rachel, Amsterdam 20-7-1905, Kleermaakster
Woonachtig: Camperstraat 46, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Haar partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht, waarna het kind op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord en haar partner omstreeks maart 1944 in Midden Europa van de aarde verdween.

Goëlich, Fritz, Bernau 31-8-1904
Woonachtig: Enschede
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Opmerkingen: Hij had de Duitse nationaliteit. Hij stond op de lijst van de Aktion CPN om op 25-6-1941 gearresteerd te worden, maar toen bleek dat hij in Duitsland werkte, werd hij van de lijst geschrapt.

Goemaat, Teunis, Rotterdam 27-3-1904, Timmerman
Woonachtig: Willemsstraat 22 III, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Gogh, Engelina Maria van, Rotterdam 13-11-1914, Huishoudster
Woonachtig: Oostkousdijk 18 C, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück, Neuenrode
Overleden: Neuenrode 19-2-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Gogh, Henri van (Bruine Hans, Lange Hans), Haarlem 13-2-1909, Repetitor
Woonachtig: Stadhouderskade 70, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Aanwezig bijeenkomst N.R.H. Anti-fascistisch Studenten Comité (1937 bedankt).
Gearresteerd: 8-12-1942, vrijgelaten 12-6-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was de zoon van Anna Maria van Gogh-Kaulbach. Hij werd door agenten van politie van het bureau Joodsche Zaken gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Gogh-Kaulbach, Anna Maria van (Wilhelmina Reynbach), Velsen 31-12-1869, Letterkundige
Woonachtig: Hemonylaan 19, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij was de moeder van Henri van Gogh.

Gogh-Konijn, Jetta Juliana, Amsterdam 1-7-1910
Woonachtig: Stadhouderskade 70, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 8-12-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork
Overleden: Sobibor 21-5-1943
Opmerkingen: Zij werd door agent van politie Meier van het bureau Joodsche Zaken gearresteerd.

Göhrig, Ilse Emilie, Schönbrunn (Duitsland) 27-10-1909
Woonachtig: Van Raephorststraat 8, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <8-1942
Gevangenschap in: Ravensbrück

Golbach, Hendrik Antonius, Schiedam 23-10-1912, Vlechter
Woonachtig: Mariastraat 83 A, Schiedam
Gearresteerd: eerste arrestatie 1-3-1941, vrijgekomen 12-3-1941, tweede arrestatie 22-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 20-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Golberdinge, Daniel Willem Hendrik van, Amsterdam 16-5-1894, Huisschilder
Woonachtig: Vespuccistraat 32 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leider revolutionair fanfarekorps De Rode Strijders (1932, 1933).

Goldhorn, Nicolaas Hendrik Bernardus, Amsterdam 20-5-1922, Meubelmaker
Woonachtig: Houtrijkstraat 157, Amsterdam
Gearresteerd: 5-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 25-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij kwam terug in Amsterdam en dook onder in een fietsenstalling, van waaruit hij wapens distribueerde.

Goldstein, Jenneke Ruth, Berlijn (Duitsland) 26-3-1926
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 116, Naarden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij was de dochter van Hendrika Goldstein-Van Zelm. Vanwege haar Joodse vader was zij van Joodse afkomst, zij had de Duitse nationaliteit. Zij maakte in Duitsland wreedheden tegen Joden mee. Zij kwam in 1935 vanuit Duitsland naar Nederland. Zij verzorgde onderduikers onder andere met valse Persoonsbewijzen en bonkaarten. Na de oorlog werd haar naturalisatie geweigerd vanwege haar activiteiten voor het communistische verzet.

Goldstein-Van Zelm, Hendrika, Arnhem 23-3-1902, Boekhoudster
Woonachtig: Juliana van Stolberglaan 116, Naarden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Woonadres Semaoen (Soleiman) (1925).
Opmerkingen: Oorspronkelijk woonde zij bij haar moeder, die onderdak verleende aan Semaoen, die de eerste leider van de Indonesische communistische partij PKI was. De namen van zowel haar vader als moeder komen voor op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Vanwege haar huwelijk had zij de Duitse nationaliteit. Zij was de moeder van Jenneke Ruth Goldstein. Zij kwam in 1935 vanuit Duitsland in Nederland wonen.

Gomes de Mesquita, David, Amsterdam 7-1-1906, Diamantslijper
Woonachtig: Stokroosstraat 34 A, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Diamantbewerker. Penningmeester afdeling C.P.N. (1938).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 12-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Westerbork
Overleden: Sobibor 21-5-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN en NVM. De Rotterdamse politie had een grote rode ‘J’ op zijn arrestantenkaart gestempeld.

Gompertz, Meijer, Amsterdam 16-6-1918, Typograaf
Woonachtig: Transvaalstraat 54, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden Europa 31-3-1944
Opmerkingen: Hij was een halfbroer van Nathan Gompertz.
Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn partner werd ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Gompertz, Nathan, Amsterdam 19-10-1899, Gummiplakker
Woonachtig: Vrolikstraat 54 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Opmerkingen: Hij was een halfbroer van Meijer Gompertz. Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. In het Oranjehotel moesten Jacob Smeer en Bernard Luza van elkaar gescheiden onder fysieke dwang actieve communisten aanwijzen. Gompertz was een van de aangewezenen, werd naar een onbekende plek overgebracht en op 20 november 1942 opnieuw het Oranjehotel binnengevoerd.

Gons, Jacob, Amsterdam 6-9-1908, Zeeman
Woonachtig: Gerard Doustraat 24 I achter, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 30-1-1945, vrijgekomen 6-3-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij pleegde onderhoud aan wapens en gaf wapeninstructies. Hij werd door de Sicherheitsdienst gearresteerd.
De verzetsman Gons, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Gooijert, Arend, Delfzijl 31-10-1914, Boekbinder
Woonachtig: Sumatralaan 44, Groningen
Gearresteerd: eerste arrestatie 17-3-1941, vrijgekomen 8-6-1941, tweede arrestatie 21-10-1941
Gevangenschap in: Groningen, Leeuwarden, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 2-8-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zijn vader Harm Gooijert komt voor op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij stencilde en verspreidde Het Noorderlicht De Waarheid.
Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Vertrieb. Verbot. Zeitungen’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gooijert stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Gooijert-Idskes, Hielkje (Hillie), Groningen 1-8-1915
Woonachtig: Sumatralaan 44, Groningen

Gooijert, Harm, Ten Boer 23-8-1886, Petroleumventer
Woonachtig: Bankastraat 43 A, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Petroleumventer. Communist.

Gool, Elsa Louise van, Voorburg 7-2-1913, Assistente openbare leeszaal
Woonachtig: Stuyvesantplein 6, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 17-7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 6-3-1944
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Zij was actief voor Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers; zij had een Joodse onderduiker in huis.

Gool, Letho van (Otto), Voorburg 7-6-1918, Fotograaf
Woonachtig: Laan van Heldenburg 7, Voorburg
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris Tempo, Haagse communistische jeugdbeweging (1938).
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war Leiter eine Fünfergruppe die illeg. CPN und hat Hetzschriften vertrieben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung kommunistischer Flugblätter’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Goosen, Dirk (Ome Jan), Borgerhout (België) 8-4-1900, Metaalbewerker
Woonachtig: Jan Bernardusstraat 27 III, Amsterdam
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in de fabriek Kromhout en hij verspreidde De Waarheid. Hij werkte samen met Thomas Prins. Op 6-12-1942 in Hoofddorp aan hartverlamming overleden; de voordracht voor het Eereboek is aldus onterecht.

Goosen-Sprecher, Olga Lowia, Saparoge (Rusland) 25-5-1912
Woonachtig: Jan Bernardusstraat 27 III, Amsterdam

Goossenaerts, Harmen Hendrik, Rotterdam 5-3-1919, Bijtser
Woonachtig: Blokweg 45 A, Rotterdam
Gearresteerd: 29-10-1942, vrijgekomen 30-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Goossenaerts, Willem, Rotterdam 6-5-1892, Witter
Woonachtig: Blokweg 45 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Witter. Bestuur afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 29-10-1942, vrijgekomen 9-12-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Gootdorp, Rosette, Amsterdam 14-1-1905, Naaister
Woonachtig: Lepelstraat 5, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Gordon, Arie, Amsterdam 10-1-1903, Chauffeur
Woonachtig: Wormerveerstraat 9 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1937).

Gorel, Bernardus, Almelo 16-2-1883, Letterzetter
Woonachtig: Lijnstraat 6, Almelo
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Typograaf. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N.
Gearresteerd: 25-6-1941

Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Dachau, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Gort, Nico
Woonachtig: Keurnaerstraat, Delft

Gort-Van Velzen, Marie
Woonachtig: Keurnaerstraat, Delft

Gortzak, Cornelis (Cogor), Amsterdam 20-9-1896, Metaalslijper
Woonachtig: Van Spilbergenstraat 42 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metaalslijper. Communist. V.V.S.U.

Gortzak, Dirk Gerrit (Digor), Amsterdam 28-11-1903, Controleur verzekeringsmaatschappij
Woonachtig: Borgerstraat 87, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Assuradeur/boekhouder. Communist. Voorzitter der I.A.H. Leider uitgeverij Solidariteit (1933). Secretaris Duitse Hulp Comité (1933). Ook Dirk Hendrik. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Secretaris Nederlands Comité van Kunstenaars en Intellectuelen.

Gortzak, Hendricus (Henk), Amsterdam 25-4-1908, Opzichter
Woonachtig: Goudsbloemstraat 129 boven, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Communist. Spreker. Betaalt lonen drukkerij Atalanta uit. Communistische Jeugd. Spreker op 1 meibijeenkomst C.P.H. Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934).
Gearresteerd: 11-6-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werd door de treincontrole gearresteerd; de treincontrole stond onder leiding van Krieno Hendrik Luurssen van de Haagse Politie Inlichtingendienst. De treincontrole heeft direct en indirect tot de dood van vele honderden mensen geleid: voornamelijk Joden, maar ook verzetsmensen. Luurssen was voor en tijdens de oorlog een beruchte communistenjager en speelde een zeer vuile rol bij de gebeurtenissen die tot de arrestatie van Hannie Schaft leidden.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Gortzak-De Vries, Janna, Amsterdam 18-10-1907
Woonachtig: Goudsbloemstraat 129 boven, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Hendricus. Communiste.

Gosman, Hendrikus Johannus, Vianen 2-4-1905
Woonachtig: Kerkstraat 9, IJsselstein
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Wuppertal

Gossels, Leonhard, Emden (Duitsland) 4-4-1913, Slager / Kantoorbediende bij Joodsche Raad
Woonachtig: Krammerstraat 23, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 14-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit. Hij werd op het adres Volkerakstraat 48 te Amsterdam samen met Nicolaas Bernardus Auguste van den Eeden ten behoeve van de Sicherheitsdienst in Den Haag gearresteerd door de agenten van politie Slokhof en Duits. Vanuit Westerbork werd aan het Bevolkingsregister in Amsterdam gemeld dat zijn Persoonsbewijs ‘ongeldig’ was.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Gotjé, Bernardus Theodorus, Woensdrecht 18-7-1903, Mijnwerker
Woonachtig: Kampstraat 33, Nieuwenhagen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling Heerlerheide der C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 31-5-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-12-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Vonk en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gotjé stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Gottmer, Antonius (Toon), Amsterdam 11-7-1902, Bloemenkoopman
Woonachtig: Warmondstraat 135 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Lublin-Majdanek, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 7-5-1944
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gottmer stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Goubitz, Jan, Amsterdam 28-11-1906, Stoffeerder
Woonachtig: Celebeslaan 13, Hilversum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 19-4-1944
Gevangenschap in: ‘s-Hertogenbosch, Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Stutthof, Pölitz
Overleden: Kdo. Pölitz 15-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij organiseerde in Vught bonte avonden.

Goubitz, Maurits (Mop), Amsterdam 23-9-1908, Kleermaker
Woonachtig: Irisstraat 21, Hilversum
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kleermaker. Lid afdeling V.J.V. (1926).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Goudkuil, Hendrik (Henk), Alphen aan den Rijn 10-10-1904, Spoorwegbeambte
Woonachtig: Gouda
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Waarheid. Op 6 september 1944 had hij een ontmoeting met Johannes Wagenaar op diens onderduikadres; toen deed de Sicherheitsdienst een inval en Wagenaar werd gearresteerd, terwijl Goudkuil via het raam kon ontkomen.

Goudkuil-Weessies, Henderkien, Gasselternijveen 2-4-1910

Goudkuil, Johannes Jacobus, Apeldoorn 2-1-1906, Schilder
Woonachtig: Cornelis Bloemaertstraat 3, Eindhoven
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 8-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Dachau
Overleden: Dachau 15-5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de CPN.

Goudsmit, Leendert, Amsterdam 10-1-1922, Boekbinder
Woonachtig: Eikenweg 13 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Ruinen, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd op straat gearresteerd.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Goulooze, Daniël, Vlissingen 15-12-1872, Metaalarbeider
Woonachtig: Madoerastraat 35 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris onderafdeling plaats. Federatie Bouwvakarbeiders. Vertegenwoordiger Partijbestuur C.P.H. bij R.F.B. Voorzitter Volkscongres (C.P.H.) Utrecht 1932.
Gearresteerd: 1-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught
Overleden: Vught 15-4-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en haalde geld op voor het Solidariteitsfonds.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Goulooze, Daniël (Daan, Johan Wilders), Amsterdam 28-4-1901, Postzegelhandelaar
Woonachtig: Willem de Zwijgerlaan 155 I, Amsterdam
Hij was anarchist.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman/ bouwvakarbeider. Penningmeester Sociaal Anarchistische Jongeren. Leider Agentschap Amstel (1933). Secretaris Bouwvak Jeugd Organisatie. Administrateur de Toekomst. Secretaris v. delegatie v. comité tot uitzending v. arbeidersjeugddelegatie naar Rusland (1926). Partijcongres C.P.N. (1935). Bestuurslid Generale Raad I.A.H. (1928). Lid C.P.H. Vertegenwoordiger De Zaaier. Leider Beveiligingsapparaat C.P.H. Leiding agentschap Amstel (verspreiding en verkoop communistische lectuur). Partijbestuur C.P.N. (1936-1938).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 14-11-1943
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij verzorgde het radioverkeer tussen de groep Wollweber en Moskou; hij beschikte over vijf zenders die verspreid over Amsterdam stonden en die beurtelings gebruikt werden, zodat ze niet uitgepeild konden worden. Hij werd tegelijk met Jan Postma op het Stationsplein in Utrecht gearresteerd. Hij kon Sachsenhausen overleven doordat hij door Johannes Zwart meer dood dan levend in een transport uit Vught herkend werd als de broer van zijn schoonzuster en tevens als zijn leermeester in het communisme en hem onder de valse naam Gerrit Gouwers, de naam van een tijdens het transport overleden pastoor, in het kampregister inschreef.

Gouw, Gerrit, Amersfoort 12-2-1913, Timmerman
Woonachtig: Koolstraat 5 bis, Utrecht
Gearresteerd: <8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Overleden: Utrecht 10-7-1947
Opmerkingen: Overleden ten gevolge van gevangenschap
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Graaf, Albert Jan de (Ab, Herman), Medemblik 9-5-1916, Student
Woonachtig: Jhr. Molleruslaan 13, Apeldoorn
Gearresteerd: 6-8-1944
Gevangenschap in: Apeldoorn, Arnhem, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 12-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was organisator van De Waarheid voor de regio Apeldoorn. Hij werd gearresteerd toen hij van huis was om besprekingen te voeren om De Waarheid in gedrukte vorm te laten verschijnen.

Graaf, Jan de, Breskensgraaf 2-12-1887
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Graaf, Theodorus de (Theo), Delft 29-3-1916
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 16-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Graaf, Willem Tijmen de, Laren 3-8-1907, Elektricien
Woonachtig: Lantentijmen 6, Laren
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Larense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Hubert van Nispen tot Sevenaer was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Graaff, de (Kok)
Woonachtig: Oude Kerkweg 21, Laren

Graaff, Willem de (Van Zanten), Ammerstol 22-2-1902, Bankbediende
Woonachtig: Adrianalaan 293, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amsterdam, Amersfoort, Neuengamme, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Hij verspreidde illegale lectuur en zamelde geld in.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Graaff stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Gracht, Adrianus van der, Schagen 19-8-1918, Bakker
Woonachtig: Ambonstraat 7, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-6-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Gradener, Johan Alexander, Rotterdam 17-4-1918, Kantoorbediende
Woonachtig: Vijverhofstraat 131 B, Rotterdam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-1-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Gradener stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Graft, Remmert van, Oudorp 31-10-1918, Elektro-ingenieur
Woonachtig: Noordeinde 129, Sint Pancras
Gearresteerd: 2-3-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 4-6-1943
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illegaler Betätigung für Rev. [Revolutionäre] Arbeiterpartei’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Graft stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Gragt, Lucas Hendrik van der (Luuk), Amsterdam 1-5-1902, Monteur
Woonachtig: Sumatrastraat 136 III, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vocht waarschijnlijk in Internationale Brigade in Spanje. In 1937 teruggekeerd.
Gearresteerd: 9-6-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Oranjehotel, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 8-5-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij had een relatie met Hiske Smit. Hij werkte in het verzet samen met Gerrit Meester. Hij werd samen met Hiske Smit gearresteerd door de agenten van politie Jonker en Wolfwinkel van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat.

Grampel, Hendrikus van de (Johan Bizino), Delft 16-4-1890, Machinist
Woonachtig: Groene Hilledijk 266 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Machinist. Bestuur afdeling V.V.S.U. (1936). Was in Rusland.
Gearresteerd: 24-9-1942, 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Grasmaijer, Otto Cornelis, Enschede 6-5-1925, Meubelmaker
Woonachtig: Hazelnootstraat 43, Amsterdam
Gearresteerd: <1-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Stutthof
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Grasman, Johannes Petrus Lourens, Loosdrecht 31-7-1885, Houder van strijkinrichting
Woonachtig: Van Leeuwenhoeksingel 36, Delft
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.

Grave, Reint, Bellingwolde 17-9-1904, Landarbeider
Woonachtig: 41, Klein Ulsda (Bellingwolde)
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Gemeenteraad C.P.N. (1938; 1939 weer kandidaat).
Gearresteerd: 24-4-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 22-4-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘ illeg. Komm. Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Greefkes, Frerik (Frits), Amsterdam 24-10-1915, Schilder
Woonachtig: Orteliusstraat 360, Amsterdam
Gearresteerd: 8-5-1942
Gevangenschap in: Utrecht, Siegburg
Opmerkingen: Hij werd ter dood veroordeeld; straf werd omgezet in 15 jaar tuchthuis.

Grégoire, Martinus Hubertus (Martin), Maastricht 3-8-1901, Typograaf
Woonachtig: Haarlem
Opmerkingen: Hij publiceerde samen met Piet Vooren, Johannes Hissink en Jan van der Zwaag het CPN-blad De Vonk voor de regio Haarlem.

Greidanus, Jacob (Jaap), Sneek 7-12-1903, Transportarbeider
Woonachtig: Kloosterdwarsstraat 20, Sneek
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Voorzitter en secretaris afdeling C.P.N. (1939). Raadslid C.P.N. (1939). Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gearresteerd: <24-6-1941, vrijgelaten 31-7-1941
Gevangenschap in: Schoorl
Opmerkingen: Hij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Greidanus stond ook op deze lijst.

Gret, Stijntje, Schiedam 24-1-1920, Stenotypiste
Woonachtig: Mathenesserlaan 388 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-1-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij hielp Joden onderduiken. Zij werd gearresteerd omdat zij lid zou zijn van de NVM. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Greuningen, Willem Johannes van (Wim), Amsterdam 25-12-1903, Nachtwaker
Woonachtig: Bickersgracht 82 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij gaf leiding aan een groepje dat De Waarheid stencilde.

Grevel, Adrianus Cornelis, Rotterdam 1-1-1906, Transportarbeider
Woonachtig: Frederikstraat 166, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Neuengamme 14-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Griekspoor, Pieter, Haarlemmermeer 11-5-1917, Los Arbeider
Woonachtig: Admiralengracht 53, Amsterdam
Gearresteerd: 5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht

Griese, Zacharias (Sjaak), Rotterdam 30-7-1900, Magazijnbediende
Woonachtig: Bree 134, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 13-1-1943, vrijgekomen 18-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Griese-Goudkuil, Anna (An), Apeldoorn 15-3-1903
Woonachtig: Bree 134 / Treek C 19, Rotterdam / Leusden
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Functionaris V.V.S.U.
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 1-5-1942, vrijgekomen 15-6-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij voorzag onderduikers van levensmiddelen. Zij werd op 25 april 1945 bij een luchtgevecht boven Leusden, waar ze ondergedoken zat, dodelijk getroffen.

Griffioen, Cornelis (Cor), Uithoorn 2-10-1908, Arbeider
Woonachtig: Jacob van Lennepstraat 21, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Grijsaart-Reens, Anna Marianna, Amsterdam 24-12-1918, Naaister
Woonachtig: Waalstraat 54 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Grimbergen, Frederik Cornelis (Frits), Amsterdam 4-11-1891, Letterzetter
Woonachtig: Lindengracht 300 II, Amsterdam
Gearresteerd: 21-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 28-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Grimme, Harm, Hoogezand 3-12-1910, Veehandelaar
Woonachtig: Winschoterdiep 179, Foxham
Gearresteerd: 1941
Gevangenschap in: Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 17-8-1942

Grin, Jacob (Jaap), Assendelft 27-6-1899, Tuinder
Woonachtig: Dorpsstraat 890, Assendelft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Distributie De Tribune (1934).
Gearresteerd: 17-11-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Markirch
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Glied C.P.N. bis Anfang 42’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Grinsven-Van den Burgt, Anna Maria van (Opoe Grinsven), Nistelrode 25-6-1887, Huisvrouw
Woonachtig: Karthuizerstraat 1, Delft
Gearresteerd: 20-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 17-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hoewel zij nog steeds officieel gehuwd was met Wilhelmus van Grinsven, woonde zij samen met Gerardus van der Lee. Bij haar thuis werd De Waarheid gestencild. In het verzet stond zij in contact met Gijsberta Santen-Blaauw, die een stiefdochter van Henk Sneevliet, leider was van het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (illegale voortzetting van de RSAP), was en die in de praktijk vaak de achternaam Sneevliet gebruikte.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Gritter, Andries, Gombong, Nederlandsch Indië 8-9-1913, Ambtenaar
Woonachtig: Leyweg 584, Den Haag
Gearresteerd: 27-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Haaren, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Raakte als dienstplichtige in mei 1940 tijdens gevechten zeer ernstig gewond, het herstel vergde vol jaar. Hij zorgde voor onderduikers en vervalste Persoonsbewijzen. Op 27 april 1944 was er een vergadering van communistische verzetsmensen bij Catharina Pigge om de situatie na de arrestatie van Hans Polak te bespreken. Toen deed een team van de Sicherheitsdienst, bestaande uit Fritz Ernst Koch, Johannes Hendrik Christiaan Krom, Christiaan Willem Johan Baron van Boetzelaer (alle drie Judenreferat van de Sicherheitsdienst), Antonie Bolland (Documentatiedienst) en Johannes Antonie Bosschieter (V-Mann), een inval en arresteerde alle aanwezigen: Samson Polak, Catharina Pigge, Cornelis Hos en Andries Gritter.

Groen, Evert, Den Haag 27-1-1893, Bouwarbeider
Woonachtig: Kempnerstraat 27, Oegstgeest
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Behoort tot de oppositie. Secretaris afdelingen R.S.A.P. en P.A.S. (1937). Bedankt voor R.S.A.P. en wordt lid van Groep van Bolsjewistische Leninisten (1938). Kandidaat Groep van Bolsjewistische Leninisten voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Buchenwald, Sachsenhausen, Buchenwald, Halberstadt
Overleden: Halberstadt 3-5-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Rode October en Tribune. Hij verzorgde onderduikers. Na bevrijding alsnog overleden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Oegstgeest aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Gerrevink was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Groen, Florus Hendrikus Engelbertus te (Floor), Arnhem 28-4-1908
Woonachtig: Orteliusstraat 339 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Nachtwaker drukkerij Atalanta (De Tribune) (1933). I.R.H.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij bood onderdak aan Joodse onderduikers in afwachting van een definitief onderduikadres.

Groen-Gorka, Geertrui Maria Josina (Truus), Amsterdam 5-6-1913, Werkster
Woonachtig: Orteliusstraat 339 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij stencilde en verspreidde De Waarheid. Zij bood onderdak aan Joodse onderduikers in afwachting van een definitief onderduikadres. Zij zorgde voor valse Persoonsbewijzen.

Groen, Jacobus (Koos), Rotterdam 2-10-1917, Bankwerker
Woonachtig: Lavendelstraat 26, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leider C.P.N.-jeugdwerk in Rotterdam (1938).
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Vught, Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Utrecht, Unna
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Groen, Leonardus, Amsterdam 29-3-1912, Diamantslijper
Woonachtig: Weesperpoortstraat 38 (Wibautstraat), Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <8-8-1944
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz, Groß-Rosen, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Na evacuatie uit Buchenwald na de bevrijding werd hij in het Emma-ziekenhuis in Eindhoven opgenomen.

Groen, Meijer Louis, Amsterdam 25-1-1918, Filmoperateur
Woonachtig: Amstel 12 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-7-1942
Gevangenschap in: Amsterdam, Vught, Auschwitz, Sachsenhausen, Mauthausen
Opmerkingen: Hij werd op het politiebureau ontboden en daar gearresteerd en naar het bureau Joodsche Zaken overgebracht omdat hij geen vaste woon- en verblijfplaats had. Hij werd in de Auschwitz geselecteerd voor het Kommando Bernhard, dat valse dollar- en pond-biljetten moest maken, om de economieën van de geallieerden te ontwrichten.

Groen, Sara, Amsterdam 21-9-1906, Naaister
Woonachtig: Keizersgracht 768, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 3-7-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Groenendijk, K.
Woonachtig: Boerenstraat 72, Den Haag

Groenendijk, Simon (Siem), Reeuwijk 25-1-1905, Metselaar
Woonachtig: Lischbloemstraat 21B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 5-2-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort, Dachau
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Groenescheij, Jan, Amsterdam 17-6-1911, Chauffeur
Woonachtig: Orteliuskade 80, Amsterdam
Gearresteerd: 9-4-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 16-3-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd door de agenten van Politie Mollis en Overeem van het bureau Nieuwe Doelenstraat (Inlichtingendienst) gearresteerd.

Groenestein, Albertus Johannes, Harderwijk 3-3-1896, Onderwijzer
Woonachtig: Oranjekade, Voorschoten
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Onderwijzer. Communist. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Centraal A.O.C. Holland (1932).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Groeneveld, Jan, Rotterdam 28-2-1909, Melkbezorger
Woonachtig: Gortmolen 17-28, Den Haag
Gearresteerd: 10-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Neuengamme, Husum-Schwesing
Opmerkingen: In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Groeneveld stond ook op deze lijst.

Groeneveld, Pieter Anske (Piet), Amsterdam 17-6-1906, Kleermaker
Woonachtig: Kribbestraat 12 II, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: I.R.H. district Noord-Holland.
Opmerkingen: Nadat Anton Winterink van de groep Wollweber gearresteerd was, bracht hij diens zendapparatuur in veiligheid. In zijn woning werd De Waarheid gestencild. Hij huwde na de oorlog met Adriana Kruimink.

Groeneveld-Waldeck, Wilhelmina Helma (Helma), Marburg (Duitsland) 27-1-1906
Woonachtig: Kribbestraat 12 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten. Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Opmerkingen: Zij vluchtte in 1933 vanwege het antisemitisme In Duitsland naar Nederland. Zij verleende hulp aan onderduikers.

Groenewold, Hinderikus, Musselkanaal 9-9-1919

Groenewold, Klaas, Musselkanaal 15-2-1909, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Marktkade 97, Musselkanaal
Gearresteerd: <8-1943
Overleden: Coesfeld 14-4-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Groenewold, Klaassiena, Musselkanaal 1-12-1911

Groenewoudt, Isaac, Amsterdam 20-11-1921, Plakker
Woonachtig: Weesperstraat 84 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Groenink, Jacobus Theodorus (Theo), Amsterdam 5-6-1909, Taxichauffeur
Woonachtig: 1e Jan van der Heijdenstraat 124 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Aan het einde van de oorlog trad hij op basis van zijn verzetsactiviteiten toe tot de Binnenlandse strijdkrachten.
De verzetsman Groenink, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Groenteman, Barend, Amsterdam 27-8-1900, Kapper
Woonachtig: Nieuwe Batavierstraat 9 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 22-2-1941
Gevangenschap in: Schoorl, Buchenwald, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 6-9-1941
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd bij de razzia die de aanleiding voor de Februaristaking vormde.

Groenteman, Hartog, Amsterdam 6-12-1898, Koopman
Woonachtig: Vechtstraat 136, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 30-10-1943
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Midden Europa 31-3-1944
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Groenteman, Rebecca (Beppie), Amsterdam 11-8-1905, Gummiplakster
Woonachtig: Blasiusstraat 86 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij had een relatie met Nathan Dingsdag. Ten tijde van haar arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. In het Oranjehotel moesten Jacob Smeer en Bernard Luza van elkaar gescheiden onder fysieke dwang actieve communisten aanwijzen. Groenteman was een van de aangewezenen, werd naar een onbekende plek overgebracht en op 20 november 1942 opnieuw het Oranjehotel binnengevoerd.

Groep, Gerardus van der (Dirk), Amsterdam 17-6-1922, Metaalbewerker
Woonachtig: Hoogeweg 31 III, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 21-3-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Keulen, Rheinbach, Ludwigsburg, Hohen Asperg
Overleden: Hohen Asperg 16-6-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, was betrokken bij het Solidariteitsfonds en was betrokken bij de sabotagegroep binnen Fokker. Hij werd in het Fokkerproces tegen17 communisten ter dood veroordeeld, maar het vonnis werd omgezet in levenslange gevangenisstraf. Overleden na bevrijding aan in gevangenschap opgelopen tbc.

Groep, Lambertus van der, Amsterdam 21-9-1891
Woonachtig: Brugstraat 61, Eindhoven
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtleider C.P.N. in Brabant en Limburg (1935). Kandidaat Gemeenteraad en Provinciale Staten voor C.P.N. (1935). Voorzitter afdeling C.P.N. (1936). Agent Volksdagblad (1937).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Eindhovense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Anton Verdijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Groep, Pieter Johannes van der (Piet), Amsterdam 30-1-1913, Metaalschaver
Woonachtig: Topaasstraat 4, Amsterdam
Opmerkingen: Hij had een stencilmachine in huis. Hij stencilde De Waarheid.

Groesz, Hendrik (Henk), Watergraafsmeer 12-5-1903
Woonachtig: Reaumurstraat 25, Amsterdam

Groesz, Wouter (Wout)
Woonachtig: Heerlen
Opmerkingen: Hij was een zoon van Hendrik Groesz.

Gronden, Abraham Cornelis, Dordrecht 24-6-1897
Woonachtig: Maastricht
Opmerkingen: Hij was lid van een sabotageploeg in Valkenburg. Hij verspreidde illegale lectuur. Hij bracht onderduikers onder. Hij gaf verleende zorg aan onderduikers.

Gronden, Gerrit Jan van der, Dordrecht 13-12-1895, Chauffeur
Woonachtig: Heugemmerweg 49 A, Maastricht
Gearresteerd: 13-1-1942
Gevangenschap in: Maastricht, Arnhem, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 2-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij bracht onderduikers onder. Hij gaf verleende zorg aan onderduikers. Hij was koerier tussen de CPN in Maastricht en in de Mijnstreek.

Groningen, Pieter Frederik Willem van, Haarlem 17-8-1902, Metselaar
Woonachtig: Timorstraat 172, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Metselaar. Propagandist C.P. Is ex-dienstweigeraar. In september 1923 ontslagen.
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Groot, Christiaan de (Pietersen), Numansdorp 18-10-1885, Onderwijzer
Woonachtig: Goudsbloemlaan 132, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communistische Onderwijskracht (1929). Voorzitter sectie Duinoord afdeling Den Haag der C.P.H. (1929).
Gearresteerd: 9-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Willi Breitner en Hertlein als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Groot, Fedde de, Leeuwarden 6-3-1920, Melkhandelaar
Woonachtig: Nieuwe Oosterstraat 4, Leeuwarden
Gearresteerd: 28-5-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Neckarelz, Neckargerach, Osterbürken
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Arbeit f. d. KPN’.

Groot, Geert de, Opsterland 11-11-1921, Elektricien
Woonachtig: Borgerstraat 173 III, Amsterdam
Gearresteerd: 24-7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Menden
Overleden: Menden 5-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd op een scheepswerf in Kiel en Menden te werk gesteld. In Kiel plakte hij manifesten op Duitse onderzeeboten en werd daarvoor gearresteerd.

Groot, Heine de, Opsterland 24-2-1894, Grondwerker
Woonachtig: Borgerstraat 171 III, Amsterdam

Groot, Hendrik de, Amsterdam 16-10-1902, Lompenhandelaar
Woonachtig: Kromme Mijdrechtstraat 49, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Groot-Brandsma, Helena de, Amsterdam 17-11-1900
Woonachtig: Kromme Mijdrechtstraat 49, Amsterdam
Opmerkingen: Zij werkte vroeg in de oorlog samen met Mathilda Kahlfuss.

Groot, Hendrik Hugo de, Den Haag 28-4-1920, Kruidenier
Woonachtig: Hemsterhuisstraat 33, Den Haag
Gearresteerd: 10-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Neuengamme, Meppen-Versen, Sandbostel
Overleden: Sandbostel 15-4-1945
Opmerkingen: Hij was door het Deutsches Obergericht tot opsluiting in een concentratiekamp veroordeeld.

Groot, Hendrikus de, Hilversum 23-1-1910, Onderwijzer
Woonachtig: Bergweg M 41 O, Markelo
Gearresteerd: 9-9-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Raubüberfall’.

Groot, Hubertus de (Huub), Amsterdam 15-4-1909, Vertegenwoordiger
Woonachtig: 2e Ceramstraat 28 I, Amsterdam

Groot, Jacobus Johannes de, Zaandam 2-1-1922, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Hoogendijk 138, Zaandam
Gearresteerd: 12-5-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum-Schwesing 16-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werkte samen met Gerrit Bakker. Hij verspreidde De Waarheid, plakte pamfletten op muren en zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds.

Groot, Jantje de, Zwaagdijk 1-2-1909
Woonachtig: Padje A 33, Hensbroek
Opmerkingen: Zij bracht onderduikers op adressen onder. Zij verleende hulp aan onderduikers. Zij had onderduikers in huis.

Groot, Johannes de (Joop), Hilversum 8-1-1913, Houder van benzinestation
Woonachtig: Lage Vuursche 64, Baarn
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Vocht voor Republikeinen in Spanje (1938).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos.
De verzetsman De Groot, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1950 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Groot, Johannes (Jan), Wervershoof 22-3-1917
Woonachtig: Celebesstraat 27, Haarlem
Gearresteerd: <3-1943, vrijgekomen 16-7-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij is naar Spanje vertrokken om zich bij de Internationale Brigade te voegen, maar onderweg hoorde hij dat die ontbonden was. In 1941 was hij medeorganisator van de Februaristaking in Haarlem. Hij werd gearresteerd vanwege het stelen van aardappelen die voor de Wehrmacht bestemd waren.

Groot, Johannes Hendricus de (Jan), Amsterdam 25-3-1899, Kolenwerker
Woonachtig: 3e Wittenburgerdwarsstraat 42 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Letterkundige. S.T.F. landelijk bestuur (1933). Secretaris R.F.B. (1933). Oprichter Rode Arbeiders Weer (1933). Schrijversgroep B.K.V.R. (1936). Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid (1938). Medewerker tijdschrift Fundament.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Groot, Meijer de, Amsterdam 27-3-1908, Aloxeer-technicus
Woonachtig: Henriëtte Ronnerplein 24, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 8-11-1941
Gevangenschap in: Theresienstadt
Overleden: Midden-Europa 28-2-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agenten van politie van het bureau Nieuwe Doelstraat (Inlichtingendienst). In 1946 maakte Johannes Gottlieb Crabbendam van Bureau B van het Bureau Nationale Veiligheid (vanaf 1948 Binnenlandse Veiligheidsdienst) opnieuw jacht op hem; hij deed navraag bij alle burgemeesters van Nederland om hem te achterhalen, omdat toen nog onbekend was dat Meijer overleden was.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Groot stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Groot, Rachel de, Amsterdam 7-2-1916
Woonachtig: Amstellaan 97 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Groot, Rosa de, Antwerpen (België) 31-8-1921
Woonachtig: Amelterweg 4, Gorssel
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-11-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd, doordat het onderduikadres van haar vader Saul de Groot werd ontdekt.

Groot, Saul de (Paul), Amsterdam 19-7-1899, Politicus
Woonachtig: Amelterweg 4, Gorssel
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Tweede Kamer.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.H. Bestuurder R.V.O. (1932). Hoofdredacteur Het Volksdagblad. Kandidaat 2e Kamer voor de C.P.H. (1933). Diamantslijper. Gehuwd met Borzykowski, S. Hoofdredacteur Rode Vaan in België en leider der C.P. België uitgezet en waarschijnlijk vertrokken naar Hanau. Vertegenwoordiger van het P.C.R.V. in het bestuur van het Landelijk Verbond van W.A.C.s (1929). Spreekt over fractiewerk (Amsterdam 1927). Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Partijcongres C.P.N. (1935). (2e) Secretaris C.P.N. (1936, 1939). Hoofdredacteur Het Volksdagblad 25 april 1938. Spreekt voor district Rotterdam (1940). C.P.N. kandidaat voor 2e kamerverkiezingen. Voorzitter R.V.O. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Spreker op vergadering C.P.N. (Rotterdam 1939).
Opmerkingen: Hij was aanwezig bij de vergadering van het CPN-partijbestuur op 15 mei 1940 in het partijkantoor Parlando in de restanten van het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein in Amsterdam (waar nu de Nederlandse bank staat). Daar werd besloten tot de oprichting van een illegale CPN die verzet zou gaan plegen en werd een nieuw partijbestuur bestaande uit Paul de Groot, Jan Dieters en Lou Jansen gevormd die leiding aan het verzet zouden geven. Daarnaast zoo er een reservebestuur komen bestaande uit Jaap Brandenburg, Gerrit van den Bosch en Nico Bergsma voor het geval het eerste gearresteerd zou worden.
Onder andere omdat twee prominente leden, partijleider Louis de Visser en Kees Schalker, niet aanwezig konden zijn, omdat ze door de Nederlandse regering gevangen waren gezet en pas op 15 mei weer vrijgelaten, werd er op 16 mei 1940 in Den Haag bij Toon van der Kroft thuis een bijeenkomst gehouden. Daarbij waren aanwezig: Louis de Visser, Kees Schalker, Paul de Groot, Jaap Brandenburg, Gerrit Kastein, Jan Geluk en Toon van der Kroft. Daarbij werd besloten de legale CPN op te heffen en alleen de illegale CPN te laten voort bestaan en waarbij besloten werd per district aparte organisaties op te richten, die lokaal het verzet gingen organiseren en waarbij instructeurs voor het contact met de landelijke leiding zouden zorgen.
Hij maakte deel uit van het eerste driemanschap dat tot april 1943 de leiding over de landelijke CPN had. In die functie was hij in december 1940 de initiator tot een grote staking tegen de beroerde levensomstandigheden; de staking werd gepland voor 18 februari 1941, maar werd uitgesteld. Na de razzia van 22-23 februari werd de staking omgezet in een staking tegen de Jodenvervolging en is bekend geworden als de Februaristaking. De staking kon een groot succes worden doordat de voorbereiding door Frits Reuter na twee maanden nagenoeg gereed was.
Nadat zijn onderduikadres als Joods onderduiker in oktober werd ontdekt, zag hij kans om in pyjama te ontvluchten, terwijl er op hem geschoten werd. Later kwam aan het licht dat hij de intens gezochte communistische leidsman was. Zijn vrouw en dochter werden wel gearresteerd en in Auschwitz vermoord. In februari 1943 ontkwam hij opnieuw ternauwernood aan arrestatie, waarna hij zich terugtrok en zelfs het contact met de CPN verloor. Na de terugtrekking van Paul de Groot en de arrestatie van Jan Dieters en Lou Jansen, nam het trio Jaap Brandenburg, Jan Postma en Wim Puister de leiding van de illegale CPN over.

Groot-Dorzykowska, Sazjndla de, Lodz (Polen) 23-7-1897
Woonachtig: Amelterweg 4, Gorssel
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-10-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-11-1942
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden brachten en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd, doordat het onderduikadres van haar echtgenoot Saul de Groot werd ontdekt.

Groot, Thomas de (Tom), Amsterdam 8-2-1917, Boekdrukker, kunstschilder
Woonachtig: Sumatraplantsoen 70, Amsterdam
Gearresteerd: 18-9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door de agenten van politie Mollis en Van den Berg van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in het bureau Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Besitz einer Pistole’.

Groot, Tjabbo de, Winschoten 11-11-1889, Aannemer
Woonachtig: Bovenburen 175, Winschoten
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 23-4-1941
Aktion CPN: Er bestaat bij het NIOD een deellijst van in het voorjaar van 1941 gearresteerde Groningse communisten, waarop bij hem een verwijzing naar de datum 23 juni 1941 voorkomt. Verdere details ontbreken. Mogelijk is die datum een indicatie dat de betreffende persoon tot de Aktion CPN gerekend moet worden.
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 3-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Groot stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Groot Roessink, Gerhard, Amsterdam 22-10-1913, Brievenbesteller Amsterdam
Woonachtig: Van Speykstraat 69 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verrichtte activiteiten voor De Waarheid.

Grootes, Klaas (Tromp), Zaandam 24-7-1919, Scheepsbouwer
Woonachtig: Hof van Zaenden 1, Zaandam

Grootes-Brouwer, Trijntje (De Wit, Trien), Zaandam 4-11-1920
Woonachtig: Hof van Zaenden 1, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Vonk en De Waarheid. Zij bezorgde bonnen bij onderduikers.

Groothedde, Hendrik, Joure 26-3-1910, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Textielweg 24, Apeldoorn
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1931).
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 22-9-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Groothuis, Johannes (Jan), Hengelo 23-1-1909, Gereedschapsmaker
Woonachtig: Beukweg 113, Hengelo
Lid: Was lid van de Hazemeijer-groep die deels door de Nederlandse Volks Militie werd aangestuurd.
Gearresteerd: 1-12-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Arnhem, Vught, Gansstraat Utrecht
Overleden: Utrecht 24-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van de Hazemeijer sabotagegroep onder leiding van Harry van Genugten. Hij was betrokken bij de bomaanslag op een spoorlijn.

Groothuis, Johannes Hermanus Antonius, Deventer 11-8-1910
Woonachtig: Deventer
Opmerkingen: Hij was de pleegzoon van Antonie Bannink.

Grouw, Hendrik la, Amsterdam 24-12-1913, Winkelbediende
Woonachtig: Czaar Peterstraat 108 II achter, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur V.V.S.U. (1936).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Grünberg, Manfred (Hendrik Manfred van der Graaf), Keulen (Duitsland) 12-2-1923, Kantoorbediende
Woonachtig: Johan van Soestdijkstraat 2 A / Kromme Mijdrechtstraat, Diemen / Amsterdam
Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1931).
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Hij vluchtte in 1934 naar Nederland. Hij verspreidde De Waarheid. Hij zette een vluchtlijn op, waarvan vooral Joden gebruik hebben gemaakt.

Grünberg, Marga, Keulen (Duitsland) 11-8-1924
Woonachtig: Johan van Soestdijkstraat 2 A / Kromme Mijdrechtstraat, Diemen / Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij vluchtte in 1934 naar Nederland.

Grünebaum, Alfred (Freddie), Den Haag 5-2-1905, Boekhandelaar
Woonachtig: Roelofsstraat 24, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Beheerder communistische boekhandel De Vonk. Communist. Een van de leiders van Intellectuelen van Nederland tegen Oorlog en Fascisme. Communistisch propagandist. Partijcongres C.P.N. (1935). Bestuur N.R.H. en districtsbestuur C.P.N. (1937).
Gearresteerd: 4-3-1943
Gevangenschap in: Westerbork
Overleden: Sobibor 2-7-1943
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Opmerkingen: Hij was voor de oorlog beheerder van de communistische boekhandel De Vonk.

Grünebaum, Charlotte Helene (Lotty), Den Haag 14-11-1912
Woonachtig: Surinamestraat 42, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Zuster van Alfred. Communiste.
Gearresteerd: 10-12-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Holocaust: Zij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst haar in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.

Grushaber, Jochem, Amsterdam 8-11-1888, Broodbakker
Woonachtig: Lepelstraat 82, Amsterdam
Opmerkingen: Hij werd samen met Cornelis Petrus Sibum op 15 februari 1941 aangehouden omdat hij intekenlijsten met protest tegen ‘lage lonen en steunen, NSB-terreur en Jodenprogroms’, terwijl van de overheid toestemming wordt geëist voor het houden van een vergadering over deze punten; op het politiebureau werd hij weer heengezonden, terwijl de lijsten naar het hoofdbureau werden doorgezonden. (De lijsten hadden waarschijnlijk te maken met de Februaristaking die oorspronkelijk voor 18 februari was gepland.)

Guermonprez, Georges Charles, Kortrijk (België) 26-5-1885, Ingenieur
Woonachtig: Kerkstraat 12, Sliedrecht
Gearresteerd: 16-5-1944, vrijgekomen 19-9-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: In Amersfoort stond als arrestatiereden vermeld ‘Geisel’.

Guermonprez, Paul Gustave Sidonie, Gent (België) 28-12-1908, Leraar kunstacademie
Woonachtig: Esschenlaan 3, Voorschoten
Gearresteerd: Eerste arrestatie 5-1942, ontsnapt medio 1943, tweede arrestatie 31-12-1943
Gevangenschap in: Sint-Michielsgestel, Oranjehotel
Overleden: Overveen 10-6-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Guilonard, Valentine Elisabeth (Thea Beerens, Tineke), Rotterdam 21-5-1922
Woonachtig: Mr. Bardeslaan 10, Nieuwer Amstel
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 22-6-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Reichenbach, Sachsenhausen, Reichenbach, Sportschüle, Salzwedel
Opmerkingen: Zij zorgde voor onderduikadressen, bonkaarten en valse persoonsbewijzen. Zij was koerierster voor Johannes Michaël Hendrik van Mierlo.

Guit, Gerrit, Scheveningen 13-6-1911, Schoolknecht
Woonachtig: Wieringschestraat 162, Den Haag
Gearresteerd: 11-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau
Overleden: Dachau 24-9-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbr. Komm. Zeitungen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Guit-Toet, Johanna Jacoba, Den Haag 11-8-1916
Woonachtig: Wieringschestraat 162 / Christiaan Bruningstraat 3A, Den Haag
Opmerkingen: Zij hertrouwde in 1943 met Pieter Frederik Sablerolle.

Guldemond, Cornelis, Amsterdam 24-9-1900, Regenjasplakker
Woonachtig: Tolstraat 134 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij is na de oorlog na echtscheiding gehuwd met Anna Cohen.

Guldemond, Johannes (Jo), Amsterdam 21-12-1901, Metaalbewerker
Woonachtig: Tolstraat 134 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Augustus 1925 bestuurslid federatie Zuid-Holland van de Zaaier.
Gearresteerd: eerste arrestatie 6-1940, vrijgekomen 6-1940, tweede arrestatie 10-1-1945
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd de tweede keer gearresteerd toen hij met een aantal exemplaren van De Waarheid op zak de werkplaats van schoenmaker Antoon Elferink binnen stapte, toen de Sicherheitsdienst daar aanwezig was vanwege een actie tegen zwarte handel. Beiden werden gearresteerd en zijn om het leven gekomen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Guldemond-Holtmans, Roelofje Antje (Roel), Amsterdam 30-7-1904
Woonachtig: Tolstraat 134 II, Amsterdam

Guleij, Abraham Lucas, Leiden 3-10-1913
Woonachtig: Uiterstegracht 54B, Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Comité van actie tegen de Vlootwet (1940).

Gulik, Gerarda Mathilda van (Rademakers, Grada), Den Haag 2-9-1909
Woonachtig: Nieuwe Haven 432, Den Haag

Gundermann, Marianne (Johanna Rudolph), Crimitschau (Duitsland) 20-8-1902, Redactrice
Woonachtig: Cornelis Trooststraat 34 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 23-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Düsseldorf-Derendorf, Auschwitz, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was stateloos. Zij was binnen de groep Wollweber assiatente van Eugen Schwebinghaus. Zij luisterde in Amsterdam naar buitenlandse zenders om interessante berichten in de illegale krantjes te publiceren. Zij werd gearresteerd toen zij bij Eugen Schwebinghaus aanbelde toen die door Otto Lange van de Haagse Sicherheitsdienst gerresteerd werd in het kader van de Amsterdamse actie van het Sonderkommando Munt.. Zij werd tijdens verhoren door Otto Lange gefolterd. Naar aanleiding van de verhoren zei Otto Lange over haar: ‘Als Jüdin und verstockte Anhängerin der kommunistische Weltrevolution verweigerte sie zunächst jede Aussage’ en later: ‘Ihre Angaben erscheinen in jeder Beziehung unglaubwürdig’. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Gunther, Frederik Hendrik (Frits), Amsterdam 29-5-1912, Magazijnbediende
Woonachtig: Joan Melchior Kemperstraat 122, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Dient in Internationale Brigade Spanje (1937).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verspreidde De Waarheid en was betrokken bij een overval op een opslagplaats voor voedsel.
De verzetsman Gunther, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Gyenes, Vincze, Salgótarján (Hongarije) 17-11-1907, Mijnwerker
Woonachtig: Hoensbroek
Gearresteerd: 12-2-1941, vrijgekomen 8-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.

Haagsma, Anna Catharina (Anne, Ans), Amsterdam 17-5-1914, Coupeuse
Woonachtig: Keizersgracht 186, Amsterdam
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was een zuster van Fokje Haagsma. Zij werd samen met haar zuster Fokje en Diederika Bernhardina Snel tijdens het plakken van pamfletten met berichten gearresteerd. Zij was een van de vrouwen van het bunkerdrama van 15 januari 1944 in Vught, waarbij 74 vrouwen in een bunker werden geperst, waardoor 11 vrouwen door verstikking om het leven kwamen. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Haagsma, Atze Albert, Amsterdam 18-8-1910, Betonijzervlechter
Woonachtig: Zeeburgerdijk 202 I, Amsterdam
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1941, vrijgekomen 10-5-1941, tweede arrestatie 30-10-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Gaf in Vught op als arrestatiereden ‘Lesen von illegale Zeitungen’.

Haagsma, Bouwe, Lemsterland 26-6-1903, Magazijnbediende
Woonachtig: Brinkstraat 61 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Duitse tuchthuizen

Haagsma, Cathrinus (Rinus), Lemmer 17-8-1907, Reclameschilder, tegelfabrikant
Woonachtig: Heerenstraat 18 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris balletgroep Dynamo (1936).
Gearresteerd: eerste arrestatie 10-5-1941, vrijgekomen 10-5-1941, tweede arrestatie 27-10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Utrecht, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Vaihingen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Vaihingen 21-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stichtte vroeg in de oorlog een tegelfabriek, die tevens werd gebruikt als plek om De Waarheid te stencilen. Hij werd gearresteerd vanwege het verbergen van een Duitse deserteur (die werd gegrepen en doodgeschoten).
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Haagsma, Fokje (Fré), Lemsterland 17-6-1899
Woonachtig: Keizersgracht 186, Amsterdam
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij was een zuster van Anna Catharina Haagsma. Zij werd samen met haar zuster Anna Catharina en Diederika Bernhardina Snel tijdens het plakken van pamfletten met berichten gearresteerd. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Haagsma, Hielke, Lemsterland 10-3-1868, Los werkman
Woonachtig: Valentijnkade 38 II, Amsterdam
Gearresteerd: 10-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg

Haak, Cornelis Hendricus ter, Alkmaar 3-3-1890, Meelbewerker
Woonachtig: Celebesstraat 7, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Penningmeester afdeling I.S.A.O.L. (1936).
Gearresteerd: 14-9-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-1-1943
Opmerkingen: Op 15 september 1941 kwam zijn vrouw op het politiebureau om te melden dat haar echtgenoot spoorloos is verdwenen en verzocht om opsporing. Het was de gewoonte van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat om mensen te arresteren zonder de familie op de hoogte te stellen. Het was aan de politieagenten van andere bureaus verboden om de verwanten naar de Inlichtingendienst door te verwijzen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Haak, Ernestine (Albertine van de Raaf), Heemstede 17-5-1922
Woonachtig: De Lairesstraat 37, Amsterdam
Opmerkingen: Zij smokkelde Joodse kinderen uit de crèche van de Hollandsche Schouwburg. Zij bracht Joodse kinderen naar Friesland om ze daar onder te laten duiken. Zij verleende hulp aan onderduikers. Zij had onderduikers in huis.

Haan, Abraham de, Amsterdam 20-1-1910, Sjouwerman
Woonachtig: Dusartstraat 23 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: eerste arrestatie 2-1941, vrijgekomen 3-1941, tweede arrestatie 24-4-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme, Hannover, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 10-5-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is na zij bevrijding naar een ziekenhuis vervoerd en vervolgens overleden.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Haan stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Haan, Ale de, Winsum 27-2-1900, Belastingconsulent
Woonachtig: Randweg 87 A, Rotterdam
Gearresteerd: 28-5-1944, vrijgekomen 31-5-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Haan, Arie de, Ridderkerk 14-2-1906, Broodbezorger
Woonachtig: Slaghekstraat 142, Rotterdam
Gearresteerd: 30-4-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 30-7-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door een NSB’er tijdens het schilderen van leuzen ter gelegenheid van de 1 mei.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Haan, Jacob de (Jaap), Amsterdam 31-10-1916, Matroos
Woonachtig: Transvaalkade 52, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-7-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 30-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werkte in het verzet samen met Gerrit van Weeren.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Haan stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Haan, Jetze de, Lemmer 16-11-1917, Machinebankwerker
Woonachtig: Flevostraat 5, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Haan, Johannes de, Amsterdam 29-4-1905, Schilder
Woonachtig: Orteliusstraat 91, Amsterdam
Gearresteerd: 24-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Van den Berg van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst gevestigd in de Nieuwe Doelenstraat. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Haan, Johannis de, Rotterdam 18-7-1903, Haspelaar
Woonachtig: Oostkousdijk 8 C, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Haagsche Veer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Dachau 19-4-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM.

Haan, Ko de
Woonachtig: Smitstraat 54 II, Amsterdam

Haan, Marten de, 1931
Opmerkingen: Hij was een broer van Jetze de Haan

Haan, Philip de (Flip), Amsterdam 21-10-1909, Tuinman
Woonachtig: Algolstraat 4, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Rode Ratel werd bij hem thuis vervaardigd (1937). Dekadres Joop van Weezel.
Gearresteerd: 15-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-7-1942
Holocaust: Hij werd in augustus 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd op straat als fietsendief gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Haan stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Haan-Overst, Cato de, Amsterdam 30-8-1906
Woonachtig: Algolstraat 5, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 8-11-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 13-11-1942
Opmerkingen: Zij werd gearresteerd door de beruchte politieman Sam Olie, omdat zij zonder ster over straat liep.
Holocaust: Zij werd ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Haar, Christiaan van der, Leerdam 11-3-1898, Groentehandelaar
Woonachtig: Korte Achterweg 9, Schiedam
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Neuengamme, Sachsenhausen, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Hij verspreidde illegale lectuur. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Haar, Heinrich Albert de (Duitsche Hein), Gelsenkirchen (Duitsland) 8-4-1903
Woonachtig: Lindengracht 211 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. K.P.D. Uit Duitsland gezet. Spreker op werkvergadering te Heerlen. Door politie uit kolonie te Nieuwenhagen gezet (1932).
Gearresteerd: 21-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught,
Opmerkingen: Hij was geen Nederlander. Hij werd gearresteerd door rechercheur Berends van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst uit de Nieuwe Doelenstraat. Deze arrestatie vond plaats onder de volledige verantwoording van commissaris van politie Karel Henri Broekhoff, die hem vervolgens aan de Sicherheitsdienst overleverde. Broekhoff is volledig verantwoordelijk voor deze moord.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Haar, Johannes ter (Hans), Enschede 28-12-1910, Bloemenwinkelier
Woonachtig: Lorentzweg 21, Hilversum
Gearresteerd: 4-2-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 13-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij zamelde geld in voor het Solidariteitsfonds. Tijdens de Februaristaking wekt hij middenstanders op om hun winkels te sluiten.

Haarsma, Johannes Klazes, Rotterdam 20-1-1910

Haas, Albert de, Den Haag 7-2-1905, Timmerman
Woonachtig: Van der Vennestraat 121, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Allach, Mauthausen, Melk
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Mauthausen/Kdo Melk 27-10-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, plakte pamfletten aan en schilderde leuzen op muren.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Haas-Hulsenboom, Petronella Maria Gerarda de, Den Haag 9-4-1907
Woonachtig: Van der Vennestraat 121, Den Haag

Haas, Andries Johannes de, Den Haag 5-9-1917, Glazenwasser
Woonachtig: Van Ravesteijnstraat 232, Den Haag
Gearresteerd: 14-4-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.

Haas, Arie de, Arnhem 1-9-1894, Schoenmaker
Woonachtig: 2e Oosterparkstraat 146 II, Amsterdam
Gearresteerd: 5-4-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Overleden: Langenstein 25-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid, die hij van Hendrik van der Meulen ontving.

Haas, Bernard Daniël de, Rotterdam 24-3-1883, Arts
Woonachtig: Bergweg 253, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 31-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Westerbork

Haas, Hartog de, Amsterdam 9-6-1922, Gummiplakker
Woonachtig: Tugelaweg 144 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.
Zijn beide ouders en zuster werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Haas, Hendericus Nico van der, Amsterdam 2-2-1913, Stratenmaker
Woonachtig: Argostraat 61, Amsterdam
Opmerkingen: Hij was betrokken bij het stencilen en verspreiden van De Waarheid.

Haas, Jakobus Johannes Hendrikus van der (Ko), Solingen-Gräfrath (Duitsland) 8-11-1912, Chauffeur-monteur
Gearresteerd: 16-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Haarlem 7-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd.

Haas, Johan de (Knuppel, Jo), De Rijp 1-9-1897
Woonachtig: Franekerstraat 19, Bolsward
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. Anti-militarist. Spreker. Redacteur Opstanding. Voorzitter Landelijke Federatie Sociaal Anarchistische Jongeren afdeling Amsterdam. Schrijft onder naam Knuppel. Propagandist voor het vrije socialisme. Waarnemend redacteur De Arbeider, die zich na onenigheid over de opvolging van Bijlsma terugtrekt. Anti-militarist (1926). Zit in 1925 gevangen. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Ondertekent Opruiïngs-Manifest 1921. V.J.V. (1926). Leider anarchisten (1927). Spreekt voor I.A.M.V. (Driehuis en Amsterdam 1937, IJmuiden 1938). Spreekt voor anti-militaristische Partij (Appelscha 1939). Spreekt te Emmercompascuüm (1939). Congres I.A.M.V. (Den Haag 1921). Dienstweigeringscongres (Enschede 1926). Spreekt voor Dienstweigerings-Actie-Comité (ongeveer 1936).
Gearresteerd: eerste arrestatie 25-6-1941, vrijgekomen 5-1942, tweede arrestatie 2-1945
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Overleden: Assen 10-4-1945 Nekschot
Opmerkingen: Hij werd na zijn tweede arrestatie met een nekschot vermoord. In juni 1945 opende Gestapo-medewerker Crabbendam nu als chef extremisme bij het Bureau Nationale Veiligheid de jacht op overlevende communisten en aanverwanten, waarbij De Haas een van zijn doelen was; Crabbendam wist toen niet dat De Haas al vermoord was, zodat hij het zelf niet hoefde te doen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Bolswardse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Sipke Willems de Jong (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Haas stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Haas, Pieter Cornelis van der, Bloemendaal 31-12-1922, Boerenknecht
Woonachtig: Besoekistraat, Haarlem
Gearresteerd: 16-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Haarlem 7-3-1945 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd.

Haas-Deiman, Helena Hermina de, Ter Apel 26-9-1918
Woonachtig: Velsen

Haasbeek, Wilhelmus Hubertus, Leiden 12-12-1877, Kelner
Woonachtig: Kremerstraat 23, Haarlem
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kelner. C.P.N. (1938).
Gearresteerd: <2-1943, vrijgelaten 15-5-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Häberlein, Johannes Carl, Arnhem 17-2-1892, Horlogemaker
Woonachtig: Herderstrasse 74, Düsseldorf
Gearresteerd: 11-1-1943
Overleden: Dortmund 27-10-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij woonde in Duitsland. Hij was al voor de oorlog bij het KPD-verzet tegen Hitler betrokken. Hij smokkelde regelmatig Joden naar Nederland. Hij was daardoor al voor de oorlog met de communisten in Twente verbonden, wat in de oorlog overging in samenwerking met het communistisch verzet in Twente.

Häberlein-Lauer, Paula Dora, Kiel (Duitsland) 8-6-1893
Woonachtig: Herderstrasse 74, Düsseldorf
Gearresteerd: 11-1-1943, vrijgekomen 11-1-1945
Opmerkingen: Zij woonde in Duitsland maar was met communistisch verzet in Twente verbonden.

Habets, Martin Hubert, Kerkrade 15-3-1906
Woonachtig: Kerkrade
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Propagandaleider V.V.S.U.
Gearresteerd: 24-1-1941, vrijgekomen 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken

Hadiono Koesoemo Oetoyo, Raden Mas (Haddie), Japara (Nederlandsch Oost Indië) 22-1-1909, Student rechten
Woonachtig: Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lid: Perhimpoenan Indonesia
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: P.I. (1938). Stelt belang in C.P.N. en mantelorganisaties. Redacteur Indonesische Stemmen.
Opmerkingen: Hij was een van de organisatoren voor de verspreiding van De Waarheid.

Hadiono Koesoemo Oetoyo-Huibrecht, Heika Florencia Magdalena, Rotterdam 1-6-1911, Kraamverpleegster
Woonachtig: Leiden
Opmerkingen: Zij was koerierster.

Haeck, Jules (Piet Hendriks), Croix (Frankrijk) 1-9-1894, Groenteventer
Woonachtig: Berfloweg 115, Hengelo
Gearresteerd: 4-10-1944
Overleden: Enschede vliegveld 7-10-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stond aan het hoofd van een ‘pilotenlijn’, waarlangs veel bemanningsleden van neergehaalde geallieerde vliegtuigen via België naar Engeland werden gebracht. Ook zorgde hij voor onderduikadressen.

Haeck-Jelten, Hermanna Gerharda Wilhelmina Hendrika, Borne 18-2-1903
Woonachtig: Berfloweg 115, Hengelo

Hafkamp, Johannes Petrus, Amsterdam 8-3-1913, Balletdanser
Woonachtig: Wingerdweg 129 boven, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hafkamp, Pieter, Amsterdam 13-8-1891, Chauffeur
Woonachtig: Wingerdweg 129 boven, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hafkamp, Willem, Amsterdam 30-6-1914, Behanger
Woonachtig: Pieter Nieuwlandstraat 49 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Neuengamme
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hafkamp stond ook op deze lijst.

Hageman, Marinus (Rienus), Den Haag 17-4-1901, Opperman
Woonachtig: Maystraat 44, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Opperman. Communist. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Spreker.
Gearresteerd: 8-9-1942, vrijgekomen 3-6-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij kreeg een oproep om zich bij de Sicherheitsdienst te melden en werd toen door Friedrich August Enkelstroth als gijzelaar gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hagen, Hendrik, Eemnes 11-12-1911
Woonachtig: Mgr. Van de Weteringstraat 19, Hilversum
Gearresteerd: <8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort

Hagendoorn, J.
Woonachtig: Schuttersweg 96, Apeldoorn

Hageraats, Cornelis Theodorus Margarethus, Rotterdam 20-3-1912, Metselaar
Woonachtig: Delflandstraat 18, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 26-1-1943, vrijgekomen 28-7-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege een overtreding van de verordeningen van de Rijks Commissaris (dat betekende meestal een Jood laten onderduiken of verboden contact met een Jood).

Haije, Herman Mari, Batavia (Nederlandsch Oost Indië) 22-7-1901, Arts
Woonachtig: Bos en Lommerweg 331 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling S.V.A. (1936). Redacteur Vredesnieuws voor Amsterdam (1937).
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 25-5-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gearresteerd: 18-9-1942, vrijgelaten 25-5-1943
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hak, Antoon Cornelis (Cor), Den Haag 20-11-1912, Chauffeur
Woonachtig: Fahrenheitstraat 201 I, Den Haag

Hak, Johannes Franciscus, Den Haag 28-11-1921
Woonachtig: Fahrenheitstraat 201 I, Den Haag

Hak, Peter, Den Haag 5-4-1899, Magazijnbediende
Woonachtig: Fahrenheitstraat 201 I, Den Haag

Haken, Jan, Finsterwolde 13-10-1912, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: 138 B, Ganzedijk (Finsterwolde)
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Betätigung’. Hij was in Buchenwald lid van het Internationale Lager Komitee en had de leiding over de Nederlanders in de militaire afdeling daarvan; toen de SS gevlucht was speelde hij een belangrijke rol bij de organisatie van het verjagen en gevangen nemen van de achtergebleven bewakers van Buchenwald. Mogelijk houd deze positie verband met het feit dat hij vanuit Dachau, waar hij in mei 1943 slechts een maand verbleef, naar Buchenwald teruggehaald werd. Waarschijnlijk kreeg hij speciale bescherming van de Duitse communisten.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Haken stond ook op deze lijst.

Hakker, Jonas, Amsterdam 15-9-1889,Koopman
Woonachtig: Jodenbreestraat 79 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leiding Internationale Zeemansclub. Spreker tijdens de 1-mei bijeenkomst te Rotterdam.
Gearresteerd: 4-10-1940
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Sachsenhausen, Ravensbrück, Flossenbürg
Overleden: Wetterfeld 26-4-1945
Opmerkingen: Hij is drie dagen na de bevrijding overleden ten gevolge van de ontberingen tijdens een dodenmars.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Hakkert, Dirk Martinus, Gorinchem 12-7-1889, Typograaf
Woonachtig: Dirk Langenstraat 23, Delft
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1933).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 14-3-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stond op een lijst van 19 ‘kommunistische Funktionäre’ die in de Haagse regio op 25 juni 1941 gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Jan Lukas Bokhove van de Delftse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerardus van Baren (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. In 1961 verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD) uit het kabinet van de fascist De Quay dat Bokhove tijdens de oorlog goed was, waarmee de Nederlandse regering zijn goedkeuring hechtte aan de massamoord op communisten; massamoordenaar Bokhove kreeg een Koninklijke Onderscheiding toegekend.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hakkert stond ook op deze lijst.

Hal, Abraham van, Leiden 26-7-1908, Los werkman
Woonachtig: President Steynstraat 10 A, Leiden
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. C.P.N. V.V.S.U. Bezorger Volksdagblad. Betrokken bij ronselen voor Spanje. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Voorzitter afdeling C.P.N. (1940).
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd door politiemannen uit Leiden gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Hal stond ook op deze lijst.

Hal, Franciscus Johannes Marinus van, Leiden 1-1-1907
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. I.R.H.

Hal, Leonardus Theodorus van, Den Haag 27-12-1902, Vrachtrijder
Woonachtig: Vierheemskinderenstraat 204 A, Den Haag

Halberstadt, Salomon, Amsterdam 8-12-1908, Dameskleermaker
Woonachtig: Amstellaan 37, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <3-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz, Monowitz
Overleden: Auschwitz 16-3-1944

Halberstadt-Van West, Marianne (Jannie), Amsterdam 20-7-1913, Naaister
Woonachtig: Amstellaan 37, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <3-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork, Auschwitz

Halekor-Bos, Antoinette Catharina (Antje), Amsterdam 30-8-1904, Tandartsassistente
Woonachtig: 1e Jan van der Heijdenstaat 16, Amsterdam
Gearresteerd: 23-4-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Ravensbrück, Oranjehotel, Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij was een van de vrouwen van het bunkerdrama van 15 januari 1944 in Vught, waarbij 74 vrouwen in een bunker werden geperst, waardoor 11 vrouwen door verstikking om het leven kwamen. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Hali, Hendrik, Amsterdam 9-2-1894, Klinker scheepsbouw
Woonachtig: Djambistraat 19, Amsterdam

Hali, Sjouke Cornelis (Nelis), Amsterdam 23-3-1909, Stoker
Woonachtig: Vogelkade 14, Amsterdam
Gearresteerd: 16-3-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door agent van politie Mollis van de Inlichtingendienst in de Nieuwe Doelenstraat.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hali stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hall, Daniel Franciscus van der, Amsterdam 18-7-1884, Arbeider kabelfabriek
Woonachtig: Madurastraat 88 III, Amsterdam
Opmerkingen: Hij speelde een rol bij de verspreiding van De Waarheid. Zijn adres werd gevonden op een lijst die de politie bij een huiszoeking bij Cornelis Aarnouts vond.

Hall, Everdina Cornelia, 27-12-1924.Amersfoort
Woonachtig: Spaarndammerdijk 677, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was een dochter van Frederik Jan van Hall. Zij huwde na de oorlog met Guido Joost van Suchtelen.

Hall, Frederik Jan van (Frits), Bodja (Nederlandsch Oost Indië) 8-5-1899, Beeldhouwer
Woonachtig: Spaarndammerdijk 677, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 8-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Auschwitz
Overleden: Gleiwitz 18-1-1945 Doodgeschoten
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was de vader van Everdina Cornelia van Hall. Hij werd tijdens een dodenmars doodgeschoten

Hall, Helena Suzanna (Suzy), Den Haag 28-4-1907, Danseres
Woonachtig: Raamgracht 10 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 14-5-1944
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Vught, Dachau, Ravensbrück, Dachau
Opmerkingen: Zij had een relatie met Gerrit Jan van der Veen.

Halm, Gijsbertus Hendrikus van (Gijs), Amsterdam 21-2-1903, Ambtenaar
Woonachtig: Generaal Vetterstraat 16 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Halm, Lodewijk van (Lo), Amsterdam 24-2-1911, Bouwkundig tekenaar
Woonachtig: Van der Horststraat 7 II, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vergadering C.P.N. district Rotterdam (1939).
Gearresteerd: <6-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Braunschweig
Opmerkingen: Hij werd in Braunschweig te werk gesteld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Halm-Waal, Johanna van (Jo), Krommenie 15-4-1913
Woonachtig: Van der Horststraat 7 II, Rotterdam

Ham, Bertus Gerardus van den, Amsterdam 10-2-1912, Schilder
Woonachtig: Veerstraat 6 III, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Ham, Cornelis Johannes Pieter van den (Kees), Culemborg 18-6-1905, Meubelmaker
Woonachtig: Molenwal 29, Culemborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stoelenmaker. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Arnhem, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Culemborgse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Ype Keestra (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van den Ham stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Ham, Ferdinand Alphons Marie van der (Ferdi), Voorburg 20-11-1916, Houthandelaar
Woonachtig: Thorbeckelaan 9, Den Haag
Gearresteerd: 1-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Weteringschans
Overleden: Overveen 16-5-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Ham, Harmen, Terwolde 29-9-1895, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Rode Dorp 899, Terwolde
Gearresteerd: <8-1943
Gevangenschap in: Vught, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Melk 10-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij maakte deel uit van een sabotagegroep in Terwolde.

Ham, Hendrikus van den, Amersfoort 23-3-1878, Huisschilder
Woonachtig: Schip in Tolhuiskanaal, Amsterdam

Hamburger, David, Amsterdam 14-8-1894, Kleermaker
Woonachtig: Holendrechtstraat 38 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Hoofdbestuur V.V.S.U. Bestuur J.S.V.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 28-5-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Hamburger-d’Oliveijra, Marie Jeanne, Amsterdam 12-11-1890, Diamantsnijdster
Woonachtig: Holendrechtstraat 38 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught, Westerbork
Overleden: Sobibor 28-5-1943
Holocaust: Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.

Hameete, Cornelis, Oude Tonge 15-8-1920
Woonachtig: Fuchsiastraat 16 B, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hameete, Jan, Oude Tonge 17-4-1898, Schipper
Woonachtig: Fuchsiastraat 16 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 22-1-1943, gevlucht 4-9-1944,tweede arrestatie 1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij gaf illegale lectuur door. Hij werd gearresteerd omdat hij lid zou zijn van de NVM en CPN. Hij is op 4-9-1944 uit Vught gevlucht, maar later weer gepakt.

Hameete, Simon Jacobus, Rotterdam 19-10-1922
Woonachtig: Fuchsiastraat 16 B, Rotterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hamelink, Jacob Jan, Kruiningen 24-7-1902, Autogeenlasser
Woonachtig: Slachthuisstraat 1, Haarlem
Gearresteerd: 18-10-1942
Overleden: Rotterdam 18-10-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is bij arrestatie doodgeschoten toen de Sicherheitsdienst het gebouw Geloof en Vrijheid aan de Eerste Pijnackerstraat 102-106 in Rotterdam binnenviel.

Hamer, Gerrit, Deventer 13-7-1894
Woonachtig: Veenweg 96, Deventer
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sigarenmaker. C.P.N.
Gearresteerd: 30-6-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Deventer 7-6-1949
Opmerkingen: Toen de politie hem op 25-6-1941 wilde arresteren had hij zich al uit de voeten gemaakt; hij kwam op een opsporingslijst te staan. Zijn arrestatie is een gevolg van de Aktion CPN van 1941. Hij overleed aan de gevolgen van gevangenschap.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Hamer, Kornelis van den, Rotterdam 13-7-1918, Bankwerker-hand
Woonachtig: Roentgenstraat 66 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Natzweiler, Dachau, Neuengamme
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Neuengamme 7-12-1944

Hamers, Coenraad Cornelis (Coen), Velsen 8-3-1919
Woonachtig: Achterstraat 6, Hoorn
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hamers-Post, Johanna Theodora (Jo), IJmuiden 17-3-1921
Woonachtig: Achterstraat 6, Hoorn
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hamersma, Jacobus Hendricus (Jaap), Amsterdam 18-1-1915, Boekdrukker
Woonachtig: Reinwardtstraat 45 II, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Tijdens de Februaristaking belemmerde hij bij een remise het uitrijden van trams.

Hamersma, Meindert, Amsterdam 30-4-1913, Timmerman
Woonachtig: Pieter de Hoochstraat 86, Amsterdam
Gearresteerd: <1942

Hameter, Johan Georg, Meppel 9-6-1917, Suikerbewerker
Woonachtig: Brederodestraat 55 I, Amsterdam
Gearresteerd: 2-7-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Oranjehotel

Hammelburg, Nathan, Amsterdam 19-9-1894, Diamantslijper
Woonachtig: Nieuwe Prinsengracht 46 onder, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: <2-1943
Gevangenschap in: Vught
Overleden: Sobibor 11-6-1943
Holocaust: Hij werd vermoedelijk gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten of een overtreding van anti-Joodse voorschriften, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Hamming, Freerk, Amsterdam 28-12-1901, Kokshulp
Woonachtig: Zaandijkstraat 7 II rechts, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Politiek secretaris S.T.F. (1935).
Gearresteerd: 7-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Vught, Dachau, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 28-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Hamzah, Sachoenan, Sibolga (Nederlandsch Oost Indië) 28-8-1910
Woonachtig: Buitenrustraat 8, Leiden
Afkomst: Van Indonesische afkomst
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Liga tegen Imperialisme. Bij congres anti-fascistische studenten (Brussel 1934).
Was lid van de Perhimpoenan Indonesia.

Handgraaf, Hendrik (Henk), Den Helder 3-9-1909, Typograaf
Gearresteerd: 10-5-1942
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Ergens in Nederland 4-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichte werkzaamheden voor het Solidariteitsfonds. Hij verspreidde De Vonk en De Waarheid.

Hanja, Cornelis (Kees), Leeuwarden 12-9-1898
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Gearresteerd: 3-1945
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen

Hankel, Wijbe, Weststellingwerf 19-7-1891, Arbeider
Woonachtig: Olmstraat 4, Almelo
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Grondwerker. Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 1-8-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hankel stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hansmann, Cäcilie (Cilly, Elly), Keulen 15-6-1908, Boekhoudster
Woonachtig: Prinsengracht, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Opmerkingen: Zij had een relatie met Alfred Knöchel en was koerierster voor de groep Wollweber voor berichten naar Duitsland.

Hanxleden Houwert, Johan Coenraad Heriold Folmer van, Medemblik 8-4-1906, Koopman in specerijen
Woonachtig: Kromme Waal 35 III, Amsterdam
Gearresteerd: 27-10-1944
Overleden: Limmen 7-1-1945
Opmerkingen: Na zijn arrestatie wierp hij zich op het Museumplein op de twee officieren van de Feldgendarmerie, waardoor zijn ook gearresteerde neef Christiaan Houwert kon ontkomen.

Harder, Pieter, Rotterdam 1-7-1908
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort

Hardorff, Nicolaas, Den Haag 3-11-1890, Timmerman
Woonachtig: Heerlen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Voorzitter afdelingen C.P.N. en W.S.C. (1938).
Gearresteerd: 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941
Gevangenschap in: Maastricht

Harinck, Trientje, Amsterdam 16-1-1924
Woonachtig: Kamperfoelistraat 108, Amsterdam

Haring, Arie Cornelis, Delft 3-4-1893, Los werkman
Woonachtig: Van Saenredamstraat 25, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Haringa, Barend Bernardus, Amsterdam 16-9-1910, Galvaniseur
Woonachtig: Houtmankade 37 A, Amsterdam

Haringa, Cornelis (Cor), Amsterdam 25-6-1907, Bankwerker
Woonachtig: Hazelaarstraat 26, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 24-4-1941
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Duitse tuchthuizen, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werd voor de oorlog op 20 april 1940 gearresteerd vanwege het in de Meeuwenlaan verspreiden van communistische pamfletten getiteld ‘Voor Vrede en Socialisme’, waarvan de politie vond dat daarmee de neutraliteit van Nederland in gevaar werd gebracht. Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Aan het eind van de oorlog zat hij in een zogenoemde dodenmars vanuit Sachsenhausen.

Harkema, Auke, Roden 7-3-1896
Woonachtig: Aelbertsbergstraat 1, Haarlem
Gearresteerd: 4-8-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Siegburg
Opmerkingen: Hij werd veroordeeld wegens wapenbezit.

Harman, Cornelis Johannes, Amsterdam 14-12-1883, Visroker, visverkoper op markt
Woonachtig: Gerard Doustraat 32, Amsterdam
Gevangenschap in: Sint-Michielsgestel

Harms, Willy, Hilligersberg 1-9-1912
Woonachtig: Johannes Camphuijsstraat 296, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Reist als mandolinespeler door het land.
Gearresteerd: <1-1943
Opmerkingen: Hij werd in 1931 door de Centrale Inlichtingendienst gesignaleerd bij een bijeenkomst van de Communistische Jeugd Bond (CJB). Hij zat in Duitsland in gevangenschap.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Harmsen, Hermina Lamberdina (Mien), Aalsmeer 22-2-1915, Kantoorbediende
Woonachtig: Nieuwe Heerengracht 17 IV, Amsterdam
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: <10-1943
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werkte samen met Leo Frijda.

Harmsen, Laurens (Lau), Amsterdam 21-3-1915, Colporteur weekbladen
Woonachtig: 2e Jan van der Heijdenstraat 65, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 16-8-1943, tweede arrestatie 22-8-1944
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid en verzamelde uniformen. De eerste keer werd hij door de rechercheurs Lauffer en Onrust gearresteerd in opdracht van de Sicherheitsdienst in Den Haag en moest worden overgebracht naar Plein 2 B in Den Haag (hoofdkantoor van SS- und Polizeiführer Brigadeführer Rauter). Hij werd kennelijk weer vrijgelaten.

Harmsen-Rijkeboer, Magdalena Pieternella Adriana, Amsterdam 28-4-1916
Woonachtig: 2e Jan van der Heijdenstraat 65, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Harmsen, Martinus, Warnsveld 15-4-1884, Bloemist
Woonachtig: Reitzstraat 209, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bloemist en bloemhandelaar (kwekerij Gelria). C.P.H. In Rusland geweest. Correspondent C.A.O.C. (1932). Kandidaat C.P.N. voor Provinciale Staten (1939). Bestuurslid Generale Raad I.A.H. (1928). Spreker op congres N.B.C. (Alkmaar 1934). Redacteur Communistisch orgaan voor de boeren. Bestuurslid N.B.C.
Gevangenschap in: Weteringschans

Harpman, Louis, Amsterdam 9-9-1906, Verkoper
Woonachtig: Vechtstraat 141, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Koning Willem III-kazerne Apeldoorn, De Kruisberg Doetinchem, Amersfoort, Westerbork
Overleden: Sobibor 4-6-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Harschel, Samuel Hartog, Utrecht 7-8-1919, Magazijnbediende
Woonachtig: Onbekendegracht 1 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook hij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Harst, Arie Hendrik van der, Den Haag 4-5-1916, Broodbezorger
Woonachtig: Heemraadstraat 82, Den Haag
Gearresteerd: eerste arrestatie 1941, tweede arrestatie 1-6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Neuengamme

Harst, Mathijs Hendrik van der, Den Haag 24-2-1870, Timmerman
Woonachtig: Meloenstraat 66, Voorburg / Apeldoorn
Gearresteerd: eerste arrestatie 18/24-10-1942, vrijgekomen 11-1942, tweede arrestatie 12-12-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Arnhem
Overleden: Woeste Hoeve 8-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een vriend van Louis de Visser. In Den Haag verspreidde hij De Waarheid en werd daar met De Waarheid op zak gearresteerd. Hij werkte toen samen met Franciscus van der Stal, Antoon Cornelis Hak en Vink uit de Damasstraat. Hij werd vanwege zijn hoge leeftijd vrijgelaten. Hij verhuisde naar Apeldoorn. In Apeldoorn verspreidde hij berichten van de Engelse zender. Hij werd na een huiszoeking opnieuw gearresteerd.

Harst-Eckhardt, Maria Johanna van der, Nieuw Lekkerland 18-9-1876
Woonachtig: Meloenstraat 66, Voorburg / Apeldoorn

Harte, Pieter, Assen 3-5-1894, Metaalbewerker
Woonachtig: Mariastraat 102 B, Schiedam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 15-9-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Schiedamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Van Haaren was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Harte stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hartgers, Arie Cornelis, Borger 9-8-1910

Hartgers, Henderikus, Borger 21-3-1909, Metselaar
Woonachtig: Veenstraat 8, Enschede
Gearresteerd: 31-8-1944
Gevangenschap in: Bunkers vliegveld Enschede, Politiebureau Enschede
Overleden: Enschede 12-9-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een van de personen die de productie van De Waarheid in Twente tot stand brachten. Hij verzamelde levensmiddelen en zorgde voor bonkaarten voor onderduikers. Toen de Grüne Polizei aan de deur kwam om hem te arresteren, vluchtte hij door de achterdeur, maar werd door een buurman verraden. Bij een verdere vlucht werd hij door een kogel geraakt. Hij werd in een cel op het vliegveld Twenthe opgesloten. Hij werd tijdens verhoren zwaar mishandeld. Hij werd uit een rijdende auto gegooid en doodgeschoten.

Hartgers, Hinderkien, Borger 4-1-1918
Woonachtig: Beltstraat 36, Enschede

Hartgers, Luchien, Nieuw-Buinen 9-11-1883
Woonachtig: Beltstraat 36, Enschede

Hartgers-Ten Hove, Elsien, Wildervank 16-3-1880
Woonachtig: Beltstraat 36, Enschede

Hartgers, Sara, Borger 12-3-1908

Hartgers, Tjakko, Borger 18-3-1912

Harthoorn, Cornelis (Kees, Kees Post), ‘s-Heer-Arendskerke 28-7-1917, Kantoorbediende
Woonachtig: Eemsstraat 20 I, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verzorgde de post voor de Nederlandse vrijwilligers bij de Internationale Brigade en kreeg zodoende de bijnaam Kees Post. Hij was stateloos omdat hij postbode was. Op hetzelfde adres woonden Bernardus van den Berg en de belangrijke KPD-man Alfred August Rudolf Kowalke.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Harthoorn stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Harthoorn-IJzerman, Marietje (Miep), Amsterdam 15-9-1918, Kunstschilderes
Woonachtig: Eemsstraat 20 I / Quellijnstraat, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid van de sabotage- en liquidatiegroep CS6 (Corellistraat 6).
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Vught, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij was vanwege haar huwelijk met Cornelis Harthoorn stateloos, waardoor ze niet tegen deportatie naar Polen beschermd werd, want de vrijstelling gold alleen voor gemengd gehuwde Joden met de Nederlandse nationaliteit. Op het adres Eemsstraat 20 I woonden Bernardus van den Berg en de belangrijke KPD-man Alfred August Rudolf Kowalke. Zij ging de administratie doen van het Solidariteitsfonds, dat in mei 1940 werd opgericht en waarover haar zwager Bob Gilliéron de leiding had. Het gebouw van de Technische Uitgeverij De Ham Wittenburgertstraat 78 diende als ontmoetingsplaats voor leden van de groep CS6. Er was een vergaderruimte en er werden wapens opgeslagen. Miep Harthoorn had hier bijeenkomsten met o.a. Pam Pooters, Mien Pooters, Nel Pooters, Leo Frijda, Hans Katan en Reina Prinsen Geerligs. Zij nam deel aan een overval op het Gewestelijk Arbeidskantoor in Amsterdam.
Een landwachter hield haar op straat aan omdat hij vermoedde dat zij Joods was, maar ze ontkende dat. De landwachter bleef haar volgen. Toen heeft ze bekend Joods te zijn, want ze wilde de landwachter niet naar haar onderduikadres leiden, want daar zaten haar zuster en enkele communisten ondergedoken. Zij had een vals persoonsbewijs op zak. Haar 17-jarige zuster Rozet werd voor haar veiligheid begin november 1943 bij de verzetsman van Trouw Hendrik Jakob Lever in Leeuwarden ondergebracht, maar werd bij een Duitse overval op het hoofdkwartier van de groep Lever, waar Rozet zat ondergedoken, op 17 november 1943 opgepakt en in het Huis van Bewaring in Leeuwarden zwaar mishandeld. Rozet is omstreeks juni 1944 op een onbekende datum op een onbekende plek in Midden Europa vermoord.

Harthoorn, Paulus Adrianus, Geldermalsen 27-8-1926
Woonachtig: Sumatraplantsoen 76 I, Amsterdam
Opmerkingen: Hij tekende versierde krantentitels voor De Waarheid.

Harthoorn, Willem Lodewijk (Wim, Bart), ‘s-Heer Arendskerke 13-2-1913, Kelner
Woonachtig: Oranjeplein 49, Den Haag
Gearresteerd: 12-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij gaf leiding bij de verspreiding van De Vonk en andere illegale lectuur. Er werden vergaderingen bij hem thuis belegd, die als kaartavondjes werden gecamoufleerd (Duitse buren zouden onverwachts binnen kunnen komen). Hij was van 6 juni 1941, toen de leider van De Vonk-groep Franciscus van Ophem gearresteerd werd, de leider van De Vonk-groep in de regio Den Haag. Na de arrestatie van een naaste medewerker begin augustus 1941 dook hij onder, maar toen er niets gebeurde keerde hij op 11 augustus naar huis terug om weer te kunnen werken. Hij werd in de nacht daarop om vijf uur ‘s-morgens gearresteerd door het duo Leonardus Poos (“de dikke”) en Marten Slagter (“de lange”) van de Haagse Politie Inlichtingendienst, terwijl nog twee politiemannen buiten de wacht hielden. In het Oranjehotel kwam hij in een cel te zitten bij Hans Stijkel, leider van een rechts georiënteerde verzetsgroep; ze werden ondanks het verschil in politieke inzichten goede vrienden. Wim werkte mee om via de tandarts en kapper briefjes aan de groepsleden van Stijkel over te brengen zodat ze tijdens verhoren gecoördineerde antwoorden konden geven.
Hij kreeg in Dachau na uitvoering van een levensgevaarlijke opdracht van de Duitse KPD speciale bescherming, waardoor hij voor de schijn een half jaar in het Revier werd opgenomen en zijn schrijfverbod werd opgeheven, zodat hij weer voedselpakketten kon krijgen. Volgens de naoorlogse Tsjechische minister Zanudchek zou Wim in Dachau zijn leven gered hebben, maar Wim kon zich ver na de oorlog daar niets van herinneren. Na een speciale opdracht van de Gestapo in Berlijn werd hij in oktober 1943 alsnog als Nacht und Nebel-gevangene naar Natzweiler overgebracht.
In Natzweiler werd in 1944 met een knuppel een stuk van een nekwervel weggeslagen. Het werd pas in 1960 ontdekt. Volgens artsen had hij met dit letsel de voorgaande 16 jaar niet in leven kunnen zijn.
De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er war Leiter einer Fünfergruppe der Illeg. CPN und hat Hetzschriften vertrieben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘War früher Mitglied der C.P.N.
Pas in 1958 werd ontdekt dat er een deel van een nekwervel ontbrak. Daardoor kon hij vanwege invaliditeit een verzetspensioen aanvragen (invaliditeit, gevangenschap of verzetsdaden waren niet nodig als een collaborateur als Jan Baars een zogenaamd verzetspensioen aanvroeg, dan was een opdracht van de fascist Jan de Quay genoeg). Eerst werd hen de eis gesteld om te bewijzen dat hij nooit tijdens zijn leven een auto-ongeluk was overkomen. Nadat die eis van tafel was verdwenen werd hij in 1959 door de extreemrechtse verzetsman van de Ordedienst Pim Boellaard gechanteerd, dat hij de CPN moest verlaten en zijn abonnement op De Waarheid moest opzeggen, anders zou Boellaard er voor zorgen dat hij geen verzetspensioen kreeg. Vervolgens werd hij bespioneerd door de BVD-agent Jan Krop (zoon van de beruchte extreemrechtse dominee Jan Krop), die zich als ‘vriend’ voordeed.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Harthoorn stond ook op deze lijst: hij was in 1941 gearresteerd door toedoen van Crabbendam, die wist dat het zijn leven kon kosten.

Harthoorn-Kok, Petronella, Watergraafsmeer 25-3-1907, Kantoorbediende, serveerster
Woonachtig: Oranjeplein 49, Den Haag / Kramatweg 86, Amsterdam
Opmerkingen: Samen met Christiaan van Spronsen plakte zij pamfletten op muren. Zij verspreidde De Vonk (zij deed De Vonk per stuk in een bruine enveloppen die ze onder in de kinderwagen legde). Aan het eind van de oorlog werd gedurende korte tijd De Waarheid in haar woning gestencild (om te voorkomen dat haar vierjarig zoontje de boel verklapte, zei ze dat de stencil machine een wasmachine was; en ter camouflage zette ze in de gehorige woning de waterkraan aan om voor de buren een verklaring voor het regelmatig gebonk te hebben. Toen ze met haar zoontje langs de etalage van een winkel voor kantoorbehoeften kwam, bleek daar een identieke stencilmachine te staan. Haar zoontje ze: ‘mamma, daar staat net zo een wasmachine als wij hebben’. Ze maakte zich gauw uit de voeten voor de verbaasd kijkende omstanders.). Zij had korte tijd een Joodse onderduiker in huis, die door haar schoonmoeder bij haar was ondergebracht.

Harthoorn-Van de Plasse, Catharina, ‘s-Heer-Arendskerke 13-3-1891
Woonachtig: Sumatraplantsoen 76 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij bracht onderduikers op adressen onder. Zij verrichte werkzaamheden voor De Waarheid.

Hartman, Johannes, Delft 3-10-1911, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Spiekmanstraat 7, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hartog, Cornelis Christiaan, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 4-2-1920, Machine-bankwerker
Woonachtig: Waldeck Pyrmontstraat, Haarlem
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 16-2-1945
Gevangenschap in: Haarlem, Weteringschans
Overleden: Haarlem 7-3-1945 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij was lid van een knokploeg van de Raad van Verzet en voerde daarmee overvallen uit. In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd.

Hartog, Jacques, Eindhoven 13-5-1895, Koopman
Woonachtig: Schuytstraat 304, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 4-3-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Mauthausen
Overleden: Mauthausen 6-4-1942
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Pleegde volgens Duitsers zelfmoord door het onder spanning staande prikkeldraad in te lopen

Hartog, Robert George (Ronnie), Den Haag 11-3-1918, Radiotechnicus
Woonachtig: Middelburgschestraat 29 / Charlotte de Bourbonstraat, Den Haag
Gearresteerd: 12-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Mühlberg, Schkeuditz

Hartskeerl, Willem, Zutphen 22-5-1920

Hartskeerl-Van der Flier, Aaltje Johanna (Alie), Rotterdam 19-8-1925

Haspels, Abraham (Bram), Haarlemmermeer 26-10-1893, Rioolwerker
Woonachtig: Govert Flinckstraat 110 I, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 20-8-1941
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Haspels-Peetoom, Euphemia, Nieuwer Amstel 5-12-1894
Woonachtig: Govert Flinckstraat 110 I, Amsterdam

Haspels, Euphemia, Amsterdam 8-1-1921, Kostuumnaaister
Woonachtig: Govert Flinckstraat 110 I, Amsterdam

Haspels, Grietje (Greet Brouwer), Haarlemmermeer 13-5-1919
Woonachtig: Govert Flinckstraat 110 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was koerierster voor Gerben Wagenaar. Zij verspreidde De Waarheid.

Haspels, Klaas, Haarlemmermeer 13-5-1919
Woonachtig: Govert Flinckstraat 110 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hattum, Willem Hendrik van, Wormerveer 5-5-1904, Caféhouder
Woonachtig: Vlietsend 91, Krommenie
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vocht waarschijnlijk in Internationale Brigade in Spanje (1937).
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verspreidde illegale lectuur.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Hattum, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Hattum-Goedhart, Anna van, Krommenie 8-11-1905
Woonachtig: Vlietsend 91, Krommenie
Opmerkingen: Zij was vanwege haar huwelijk met Willem Hendrik van Hattum stateloos.

Hauwen-Sprok, G. van der
Woonachtig: H. Meijerstraat 16, Nieuweschans
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid.

Have, Aalt ten, Bussum 6-10-1901
Woonachtig: Van Heutszstraat 13, Bussum
Gearresteerd: <9-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught, Oranjehotel

Have, H. ten
Woonachtig: Bloemgracht 82 III, Amsterdam

Havelaar, Adrie
Woonachtig: Insulindestraat 239, Rotterdam

Hazelaar, Cornelis, Amsterdam 25-6-1907, Bankwerker
Woonachtig: Hazelaarstraat 26, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 24-4-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Oranjehotel, Duitse tuchthuizen

Hazeleger, Jan, Helmond 9-7-1906
Woonachtig: Sint Jorislaan 34, Eindhoven
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hazeleger stond ook op deze lijst.

Hazenberg, Enne, Groningen 20-1-1891, Timmerman
Woonachtig: Zaagmulderweg 7 B, Groningen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Communist.
Gearresteerd: 18-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Natzweiler
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Natzweiler 25-2-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zamelde geld in. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid, Het Noorderlicht en andere illegale lectuur. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Mitglied der CPN’. Op zijn Häftlingskarte in Buchenwald stond vermeld ‘Schreibverbot (Keitelerlass)’, maar dat werd, waarschijnlijk door Duitse communisten, op zijn doorgehaald en omgezet in ‘Schreiberlaubnis’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hazenberg stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hazenberg, Willem (Wim), Groningen 17-5-1914, Monteur
Woonachtig: Reinier Claeszenstraat 41 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 4-11-1942

Hazenberg-Kooima, Elsje Catriene (Ella), Nieuwolda 7-10-1915
Woonachtig: Reinier Claeszenstraat 41 I, Amsterdam
Opmerkingen: Zij plakte pamfletten op muren en schilderde leuzen. Zij zorgde voor bonnen voor onderduikers. Na de arrestatie van echtgenoot bracht ze Joden op onderduikadressen onder en bracht Joodse kinderen naar Friesland. Zij had onderduikers in huis. Zij maakte bommen om op Wehrmachtauto’s te plaatsen.

Hazenkamp, Barend Gerrit (Ben), Hengelo 28-1-1893, Letterzetter
Woonachtig: Galileistraat 76 A, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Letterzetter. Anti-militaristisch propagandist (1921). Communist. Kandidaat C.P. voor Provinciale Statenverkiezing 1923. Voorzitter afdeling Schiedam der I.R.H. (1938).
Gearresteerd: 28-1-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij werkte in de groep van Gerrit Kastein. Hij zat een poos bij Edmund Wellenstein (studentenverzet) in de cel.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Hedel, Leonardus van, Nieuweschans 18-11-1896, Rangeerder NS
Woonachtig: Oostzaanstraat 69 II, Amsterdam
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor het Solidariteitsfonds.

Hedel, Marius van (Max II), Beerta 22-2-1921, Apothekersassistent
Woonachtig: Oostzaanstraat 69 II, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 25-4-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hulp aan Joodse en niet-Joodse onderduikers via het Solidariteitsfonds. Hij maakte in het kader van de Raad van Verzet deel uit van het gewapend verzet. Hij deed samen met Dick van Dorth wapentransporten per bakfiets. Hij werd gearresteerd toen de Sicherheitsdienst een inval deed in het wapendepot aan de Zwanenburgwal 41 dat hij bewaakte. Hij probeerde te vluchten en werd door een schot in de linkerarm getroffen.

Heemskerk, Johannes Christiaan, Amsterdam 24-10-1918, Bankwerker-hand
Woonachtig: Binnen Brouwersstraat 11, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 1-3-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Waldheim
Overleden: Waldheim 14-11-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij is actief geweest voor het Solidariteitsfonds. Hij werd vanwege zijn aandeel in de organisatie van de Februaristaking op 8 maart 1941 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Heerde, Dorothea Lucia van, Amsterdam 5-12-1890
Woonachtig: Bors van Waverenstraat 78, Amsterdam

Heerde, Johannes Marinus van, Amsterdam 3-2-1913, Perser
Woonachtig: Jan Lievenstraat 18 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.C.O.O. (1936).
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij had twee stencilmachines in huis. Hij stencilde De Waarheid.

Heerdes, Marie
Woonachtig: Jan Lievensstraat 1, Amsterdam

Heeren, Gerrit Coenraad, Amsterdam 28-8-1879
Woonachtig: Borgerstraat 78 III, Amsterdam

Heeren, Harm, Finsterwolde 19-11-1892
Woonachtig: Oudezijl (Beerta)
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Oproerkraaier. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).

Heeringa, Lammert, Kortezwaag 20-1-1921, Laborant
Woonachtig: Gorredijk 191,Opsterland
Gearresteerd: 23-12-1943
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Utrecht, Siegburg
Overleden: Laren 28-4-1946
Opmerkingen: Overleden in sanatorium vanwege tijdens gevangenschap opgelopen tbc-besmetting

Heesch, Peter Johannes van, Maasbree 9-9-1910
Gearresteerd: 20-10-1943
Overleden: Gross-Strelitz 28-6-1944
Opmerkingen: Hij werd door zijn echtgenote aangegeven.

Heide, Eetze Douwe van der (Eds), Onkerk 19-7-1909, Elektricien
Woonachtig: Insulindestraat 110, Leeuwarden
Gearresteerd: 13-3-1941, vrijgekomen <10-1944
Gevangenschap in: Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Haaren, Vught
Opmerkingen: Hij kon eind september / begin oktober 1944 uit Haaren ontsnappen toen de bewaking in paniek raakte door het naderen van geallieerde troepen. Vervolgens sloot hij zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten.

Heide-Dijkstra, Klaaske van der, Tietjerksteradeel 14-9-1910
Woonachtig: Insulindestraat 110, Leeuwarden

Heide, Marcus, Amsterdam 8-5-1890, Bakkersknecht
Woonachtig: Blasiusstraat 188, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Overleden: Amersfoort 14-7-1942, Opgehangen
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Heide, Martinus, Amsterdam 4-6-1894, Stoker
Woonachtig: Voornestraat 45, Amsterdam
Gearresteerd: 27-8-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Ochtrup (Duitsland) 21-5-1945

Heideveld, Roelof, Groningen 28-2-1899, Kleermaker
Woonachtig: Winschoterdiep 5 A, Groningen

Heideveld, Roelof, Groningen 1-2-1923, Kleermaker
Woonachtig: Winschoterdiep 5 A, Groningen
Gearresteerd: <9-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Riga

Heideveld-Buringa, Anna (Annie), Groningen 17-9-1902
Woonachtig: Winschoterdiep 5 A, Groningen
Overleden: Groningen 30-4-1945
Opmerkingen: Overleden door kogel uit geweer dat in verdieping lager per ongeluk afging.

Heij, Aalbertus Henri, Utrecht 20-4-1915, Elektricien
Woonachtig: Obrechtstraat 47 bis, Utrecht
Gearresteerd: 17-12-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Teilname an Verbotene Illeg. Org.

Heij, Cornelis (Kees), Utrecht 27-11-1919, Instrumentmaker
Woonachtig: Obrechtstraat 47 bis, Utrecht
Gearresteerd: 17-12-1943
Gevangenschap in: Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 29-2-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Vonk en De Waarheid. Hij zorgde voor bonkaarten.

Heij, Hendrikus Leonardus, Hilversum 16-4-1914, Blikarbeider
Woonachtig: Klaas Katerstraat 3, Krommenie
Gearresteerd: 1-5-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Overleden: Dachau 2-5-1945
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege de April-mei staking. Burgemeester Jongsma gaf zijn naam door aan de Sicherheitsdienst na de directie van Verblifa geconsulteerd te hebben wie het best doodgeschoten kon worden. Uiteindelijk werd hij tot 15 jaar tuchthuis veroordeeld. In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘Streikbegünstigung’.

Heij, Jan Maarten, Gouda 8-11-1889, Los werkman
Woonachtig: Boogen 52, Gouda
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Heij, Leonardus Cornelis, Utrecht 2-2-1914
Woonachtig: Utrecht
Gearresteerd: 29-8-1943
Overleden: Waalsdorpervlakte 29-2-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Heij
Woonachtig: Caljoenstraat 11, Rotterdam

Heijden, Dirk van der, Amsterdam 7-12-1917, Metaalbewerker
Woonachtig: Aldebaranplein 31, Amsterdam
Gearresteerd: 16-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam, Rozenoord 27-2-1945 Gefusilleerd
Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd. De communistenjager Sikkel speelde ook een vuile rol bij de dood van Hannie Schaft.

Heijden, Jakobus Friedrich van der, Hemer (Duitsland) 20-5-1914, Machine-bankwerker
Gearresteerd: 16-2-1945
Gevangenschap in: Weteringschans
Overleden: Amsterdam, Rozenoord 27-2-1945 Gefusilleerd
Opmerkingen: In opdracht van de substituut-officier van justitie in Haarlem, Nicolaas Sikkel (zwager van Gerbrandy) gearresteerd en aan de Duitsers uitgeleverd. De communistenjager Sikkel speelde ook een vuile rol bij de dood van Hannie Schaft.

Heijden, Pieter Jakob Johannes van der (Piet), Nederweert 10-6-1907
Woonachtig: Ekkertscheweg 25, Eindhoven
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.

Heijmann-David, Alice, Dortmund (Duitsland) 13-9-1909, Adjunct-directeur Oosteindehuis
Woonachtig: De la Reijstraat 15 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij had niet de Nederlandse nationaliteit.

Heijmans, Johannes, Rotterdam 9-4-1920, Assistent-machinist NS
Woonachtig: Frederikstraat 95 A, Rotterdam

Heijmans, Matthea Jacoba Johanna, Rotterdam 20-1-1898
Woonachtig: Frederikstraat 95 A, Rotterdam
Gearresteerd: 18-3-1943, vrijgekomen 5-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Heijninge, Gerardus Hendricus van (Gerrit), Krommenie 20-12-1916, Los werkman
Woonachtig: Prins Hendrikstraat 25, Krommenie
Gearresteerd: 30-7-1944
Overleden: Wormerveer 30-7-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Op 30-7-1944 in Wormerveer bij razzia opgepakt en vervolgens dodelijk getroffen bij vuurgevecht tussen RVV-leden (waarbij Jan Brasser) en Sicherheitsdienst om de bij de razzia opgepakte mensen te bevrijden.

Heijninge, Pieter Adrianus van (Piet), Amsterdam 18-7-1903, Fabrieksarbeider bij Draka
Woonachtig: Buiten Oranjestraat 17 II, Oostzaan
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 23-4-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij wekte de medearbeiders in een toespraak op tot deelname aan de Februaristaking en tot het plegen van verzet. Hij werd op de Draka-fabriek, waar hij werkte, gearresteerd door de bij de Sicherheitspolizei gedetacheerde rechercheurs Kaaij en Sweers; tegelijkertijd werden Willem van Wijk en Johan Christiaan Jansen op de fabriek Du Croo en Brauns gearresteerd. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Heijnis, Jacob, Krommenie 6-1-1925
Woonachtig: Simonstraat 57, Delft
Gearresteerd: 7-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Düsseldorf
Opmerkingen: Hij werd na de bevrijding per vliegtuig via Oslo naar Brussel geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenissen, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Heijser, Caspar Hermanus, Amsterdam 20-5-1901, Boekbinder
Woonachtig: 1e Jan Steenstraat 5 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Expeditie drukkerij Atalanta (De Tribune) (1933).
Gearresteerd: 9-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 3-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur. Hij werd op straat gearresteerd bij het verspreiden van De Waarheid.

Heijt-Wooning, Cuniera Johanna Maria, Bergschenhoek 10-2-1905
Woonachtig: Essenburgstraat 74 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Functionaris afdeling C.P.N.; Spreker op vergaderingen.
Gearresteerd: 24-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Ravensbrück
Overleden: Ravensbrück 27-6-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Zij droeg bij aan de organisatie van De Waarheid, die ze ook verspreidde.
Verantwoordelijkheid: Zij werd door de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden. (Van de 24 personen uit Rotterdam die tijdens de Aktion CPN gearresteerd werden stonden er 20 op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst; dit hoge aantal is mogelijk een aanwijzing dat in mei 1940 in Rotterdam in tegenstelling tot nagenoeg alle andere steden wel de gegevens van de Politie Inlichtingendienst vernietigd zijn.)

Heilbron, Mozes, Amsterdam 11-11-1911, Huisknecht
Woonachtig: Scheldestraat 64 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Heilbron stond ook op deze lijst.

Heimans, Elisabeth Theodora, Dordrecht 23-10-1921
Woonachtig: Goeverneurlaan 106, Den Haag

Heimans, Gerrit, Loosduinen 11-4-1892, Machinist
Woonachtig: Goeverneurlaan 106, Den Haag

Heimans-Roeten, Bertha Louisa (Bep), Den Haag 21-8-1893
Woonachtig: Goeverneurlaan 106, Den Haag

Heimans, Hermeintje (Manjo), Den Haag 28-1-1919, Naaister
Woonachtig: Van den Broekstraat 6, Den Haag
Gearresteerd: 18-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Kleve, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Zij was koerierster. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Sie war von Jahre 1939 bis zur Auflösung Mitglied der kom. Jugendbewegung “Tempo”. Innerhalb dieser Organisation hattet sie die Funktion eines Vorstandsmitgliedes inne’.
Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Heistra, Willem, Amersfoort 22-10-1902, Elektriciën
Woonachtig: Meerweidenlaan 5, Velsen

Hek, A. van ‘t
Woonachtig: Distelweg 53, Amsterdam

Hek, Willibrordus Ignatius Johannes van ‘t, Hochheim (Duitsland) 9-4-1909, Brandstoffenhandelsreiziger
Woonachtig: Distelweg 53, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij zorgde voor verschillende stencilposten voor het benodigde papier, onder andere bij Anna Christina Douwma-Otto.

Hekhuijsen, Jacobus Gerardus, Amsterdam 13-11-1874, Arbeider
Woonachtig: Valentijnkade 55, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927.
Gearresteerd: 18-6-1941, vrijgelaten 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Helder, Wiebe, Den Haag 3-12-1884, Verpleger
Woonachtig: Loosduinscheweg, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hellendoorn, Eduard Carel Frederik (Ward), Amsterdam 29-11-1912, Kunstschilder, ontwerper bij Elsevier
Woonachtig: Singel 163 I, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 26-2-1941
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 13-3-1941 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij hielp mee bij de voorbereiding van de Februaristaking. Hij werd gearresteerd nadat hij een stakingsoproep had gedaan binnen het bedrijf Elsevier waarbij hij werkte. Doordat Elsevier-directeur Rohrman (lid van de W.A.) de Grüne Polizei liet komen en hem aanwees. Hij werd vanwege zijn aandeel in de organisatie van de Februaristaking gefusilleerd.

Hellingman, Maarten, Beemster 28-6-1883, Timmerman
Woonachtig: Van Zeggelenstraat 34, Haarlem

Hellingman, Pieter, Amsterdam 21-12-1900, Ambtenaar Sociale Zaken
Woonachtig: Pieter van der Doesstraat 46 II, Amsterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-12-1942, vrijgelaten 25-1-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij werd vanwege medische redenen vrijgelaten.

Helmers, Hendrik (Henk), Amsterdam 27-11-1916, Scheepstimmerman
Woonachtig: Nieuwendijk 38 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Helsdingen, Christiaan Evert Dirk (Chris), Amsterdam 13-2-1910, Landarbeider
Woonachtig: Putten
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij sloot zich aan bij de Raad van Verzet (RVV). Hij was een van de acht leden van de Raad van Verzet (RVV), waarbij de communisten Pieter Oosterbroek en Pieter Dankaart, die in opdracht van de RVV-verzetsman Theo Thijssen, lid van de Ordedienst, een aanslag pleegde op een auto met Duitse militairen, waarbij een vuurgevecht ontstond. Bij het vuurgevecht werd een Duitse militair gedood en ook een van de verzetslieden kwam om het leven. Deze aanslag vormde de aanleiding tot de razzia op de mannelijke bevolking van Putten, die tot de dood van 552 Puttenaren leidde.

Hemelrijk, Jan, Arnhem 28-5-1918, Student wiskunde
Woonachtig: Roemer Visscherstraat 12, Alkmaar
Opmerkingen: Hij behoorde tot de Vrije Groep Amsterdam, maar had door familierelaties nauwe contacten met het communistisch verzet. Zijn voornaamste activiteit was het verlenen van hulp aan Joodse onderduikers. Hij vervalste Persoonsbewijzen. Feitelijk woonde hij op wisselende adressen in Amsterdam. Hij kon suiker-coupures veilig verzilveren via de voormalige wereldkampioen schaken Max Euwe, die op de boekhouding van de kruideniersgrossier Van Amerongen werkte.

Hemelrijk-Brandes, Aleidis, Den Haag 15-12-1914
Woonachtig: Roemer Visscherstraat 12, Alkmaar
Opmerkingen: Zij was een zuster van Cornelis Teunis Brandes. Feitelijk woonde zij op wisselende adressen in Amsterdam.

Hemmes, Hendrik, Den Haag 5-7-1887, Monteur
Woonachtig: Surinamestraat 47 / 2e Carnisschestraat 24 B, Den Haag / Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau, Stutthof
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Stutthof 31-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Hemmes, Hendrik, Rotterdam 6-3-1914
Woonachtig: Surinamestraat 47 / 2e Carnisschestraat 24 B, Den Haag / Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 17-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hemmes, Johannes Franciscus, Den Haag 11-7-1906, Stukadoor
Woonachtig: Ternootstraat 84, Den Haag
Gearresteerd: <1944
Gevangenschap in: Neuengamme, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 23-12-1944

Hemmes, Johannes Franciscus, Rotterdam 26-3-1917, Stukadoor
Woonachtig: Surinamestraat 47 / 2e Carnisschestraat 24 B, Den Haag / Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).

Hemmes, Willem, Den Haag 22-11-1884, Stoker
Woonachtig: Hazelaarstraat 41, Den Haag

Hemrika, Anna Lina (Anneke), Amsterdam 18-7-1923, Verpleegster
Woonachtig: Rijksstraatweg 1, Huizen
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid en Het Parool. Zij was koerierster voor verschillende groeperingen als een Knokploeg, Vrije Groepen, Rolls Royce en Militaire Inlichtingendienst. Zij vervoerde wapens en valse identiteitspapieren. Zij was behulpzaam bij de voorbereiding van de (mislukte) overval op de gevangenis aan de Weteringschans om gearresteerde verzetsmensen te bevrijden. In de zomer van 1944 hielp zij mensen een eind op weg naar het reeds bevrijde Frankrijk.

Hendriks, Andries (Dries), Deventer 10-5-1893, Sigarenmaker
Woonachtig: Het Centrum 7, Deventer
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 13-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Deventer Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Frederik Wttewaall was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hendriks stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hendriks, Dini
Woonachtig: Griseldestraat 36 III, Amsterdam

Hendriks, Dini
Woonachtig: 2e Jan Steenstraat 98 II, Amsterdam
(mogelijk zijn deze twee personen identiek en heeft een verhuizing plaats gevonden)

Hendriks, Hendrikus, Nijmegen 21-8-1890, Kapper
Woonachtig: Griseldestraat 36 III, Amsterdam
Gearresteerd: 28-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Haaren, Sachsenhausen, Neuengamme, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 7-2-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij de lokale productie van De Waarheid.

Hendriks, J.
Woonachtig: Spijkerpad 34, Deventer

Hendriks, Jan, Zwolle 3-3-1906
Woonachtig: Borneostraat 97, Zwolle
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 12-6-1943
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Hij stond op de lijst van de Aktion CPN om op 25-6-1941 gearresteerd te worden, maar toen bleek dat hij in Duitsland werkte, werd hij van de lijst geschrapt. Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen. Hij werd in Duitsland te werk gesteld.

Hendriks, Johannes Hubertus (Jan), Maastricht 7-5-1905, Stratenmaker
Woonachtig: Lochterstraat 12, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 12-1940, vrijgekomen 12-1940, tweede arrestatie 15-9-1942
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gijzeling: Bij tweede arrestatie gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 27-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd de eerste keer in Aken gearresteerd.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hendriks
Woonachtig: Bussumschestraat, Den Haag

Hendrikse, Cornelis Johannes, Den Haag 2-9-1888, Rijwielhandelaar
Woonachtig: Spui 227 A, Den Haag
Lid: Was voor de oorlog lid van de Bellamy-beweging.
Gearresteerd: 6-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hendrikszen, Hermanus Johannes, Amsterdam 9-3-1911, Kantoorbediende
Woonachtig: Van Bosschestraat 62 III, Amsterdam

Henning, Lodewijk Lourentius, Hoorn 13-7-1894, Grondwerker
Woonachtig: Samuel Mulderstraat 30 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vuurwerker. Communist. Functionaris sectie N.R.H. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 25-1-1943
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Henrar, Agnes Rosa, Amsterdam 5-9-1927
Woonachtig: Schouwstraat 12, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Henrar, Theodore, Utrecht 1-2-1900, Gemeente arbeider
Woonachtig: Schouwstraat 12, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Ontslagen spoorwegbeambte. Werkzaam bij Huurcommissie. Vooraanstaand communist.
Gearresteerd: <1-1944
Gevangenschap in: Vught, Utrecht, Duitse tuchthuizen
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Henrar-Toussaint, Agnes Johanna Damiana Aletta Christina, Amsterdam 1-1-1888
Woonachtig: Schouwstraat 12, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Henrichs, August Eduard Frederik, Malang (Nederlandsch Oost Indië) 28-4-1913, Reclametekenaar
Woonachtig: Pieter Aertszstraat 129 I, Amsterdam
Gearresteerd: 14-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij had een relatie met Alida Margarteha Neven. Hij werd door inspecteur van politie Cornelis Bakker van de Haagse Documentatiedienst in Amsterdam gearresteerd. Hij werd door inspecteur Cornelis Bakker en de rechercheur Jilis van der Weerd en Cornelis Heijnis naar Den Haag overgebracht.

Henriët, Hendricus Antonius (Henk), Amsterdam 12-7-1903, Beeldhouwer, graficus
Woonachtig: Alexanderstraat 2, Amsterdam
Gearresteerd: 13-12-1944
Gevangenschap in: Apeldoorn, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Cap Arcona 3-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur en hielp Joden onderduiken en bezorgde hen een vals Persoonsbewijs die hij van Gerrit van der Veen en Gerrit Gerrits kreeg. Hij nam deel aan een mislukte bomaanslag op een spoorlijn bij Meppel. Hij was aangesloten bij de Persoonsbewijscentrale. Hij bezorgde geld om te overleven bij leden van het kunstenaarsverzet. Hij functioneerde op het laatst ook als koerier en werd in Putten gearresteerd toen hij met een CPN-groep aldaar contact moest leggen. Hij werd op 19 november 1942 aangehouden door de agenten van politie Wiltenburg en Vark vanwege het bij hem thuis laten onderduiken van de Joden de musicus Joseph Overste en de leraar Louis Hoepelman (communistisch verzetsman) die mede gearresteerd werden. Hoepelman en Overste zijn beide in Auschwitz vermoord. Mogelijk was Overste ook een communistisch verzetsman. Henriët werd dezelfde dag weer vrijgelaten en in 1944 opnieuw gearresteerd.
In maart 1945 werd door het communistisch verzet een bevrijdingsactie voor Henriët opgezet, door middel van een vervalste ontslagbrief met valse handtekening; maar omdat Henriët al naar Duitsland was overgebracht, werd de naam van de schrijver Theunis de Vries erop ingevuld.

Henriët, Suzanne, Amsterdam 3-12-1927
Woonachtig: Alexanderstraat 2, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was koerierster, onder andere voor haar vader.

Herder, Fedde, Houtigehage 28-3-1889, Arbeider
Woonachtig: 611, Ureterp (Opsterland)
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communistisch voorman (1938).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Herder, Gerrit, Drachten 3-6-1897, Bakkersknecht
Woonachtig: 206, Beetgum
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bakkersknecht. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Opmerkingen: Hij kon tijdens de Aktion CPN niet gearresteerd worden, omdat hij ondergedoken was. In plaats daarvan werd zijn echtgenote Grietje Herder-De Boer gegijzeld om te bewerkstelligen dat hij zich zou melden.

Herder-De Boer, Grietje, Het Bildt 21-2-1904
Woonachtig: 206, Beetgum
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Haar echtgenoot Jan Herder stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie; omdat hij ondergedoken was werd zij gegijzeld om te bewerkstelligen dat hij zich zou melden.
Gevangenschap in: Leeuwarden, Schoorl
Opmerkingen: Zij werd gegijzeld om te bewerkstelligen dat haar echtgenoot Gerrit Herder zich zou melden.

Herder, Jan (Frits den Hout), Appelscha 16-11-1889, Timmerman
Woonachtig: / Waldeck Pyrmontkade 2 L, Appelscha / Den Haag
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Spreker op congres N.B.C. (Alkmaar 1934). Bestuur N.B.C. (1934). Lid partijbestuur C.P.N. Landbouwdeskundige voor de C.P.N. Bestuur N.B.C. Was in Rusland. Partijcongres C.P.N. (Amsterdam 1935). Gemeenteraad Ooststellingwerf voor de C.P.N. (1938). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 2-1944, vrijgekomen 6-12-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij dook eerst in Wierden onder en vervolgens in Den Haag. Hij kon tijdens de Aktion CPN niet gearresteerd worden, omdat hij ondergedoken was. In plaats daarvan werd zijn echtgenote Antje Herder-Zwart gegijzeld om te bewerkstelligen dat hij zich zou melden. Hij stond vermeld op de Fahndungsliste van 1 februari 1942. In 1943 zat hij bij Gerbert Bakker ondergedoken; toen de Sicherheitsdienst een inval deed kon hij naar de buren, waarmee de trap gedeeld werd, ontkomen. Bakker werd gearresteerd en na vertrek uit de woning werd een politieman achtergelaten om aanbellers te arresteren. Herder werd de woning in een opgerold vloerkleed uit gesmokkeld, waarna hij in de Haarlemmermeer onder dook. Hij kreeg vals papieren die door communistische onderwijzeres uit Amsterdam, die op het gemeentehuis van ‘s-Gravenzande werkte. Na zijn latere arrestatie zat hij onder zijn valse naam gevangen; doordat de Duitsers niet konden achterhalen wie hij was, werd hij uit Amersfoort vrijgelaten.

Herder-Zwart, Antje, Appelscha 12-1-1883
Woonachtig: Appelscha
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 31-7-1941
Aktion CPN: Haar echtgenoot Jan Herder stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie; omdat hij ondergedoken was werd zij gegijzeld om te bewerkstelligen dat hij zich zou melden.
Gevangenschap in: Leeuwarden, Schoorl
Opmerkingen: Zij werd gegijzeld om te bewerkstelligen dat haar echtgenoot Jan Herder zich zou melden. Zij werd vrijgelaten in het kader van een Duitse actie om gearresteerde Friesen vrij te laten.

Herder, Wiebe, Ooststellingwerf 25-4-1912, Monteur
Woonachtig: Vechtstraat 7 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Op 29 maart 1941 deed de Sicherheitsdienst een politietelegram uitgaan waarin zijn opsporing werd gevraagd. Hij werd op 22 augustus 1942 aangehouden omdat hij nog een boete moest betalen. Omdat hij ter opsporing gesignaleerd stond bleef hij na de betaling van de boete in bewaring.

Herder-Sterringa, Maria Riemkje, Groningen 24-11-1911
Woonachtig: Vechtstraat 7 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Herder, Willem Arend (Paul Hofman), Haule (Oosterwolde) 5-6-1920, Metaalarbeider
Woonachtig: Johannesburgstraat 43 / Oosterwolde 158, Den Haag
Gearresteerd: 11-2-1943
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: Van Soolingen wist in september 1942 opnieuw in contact met Haagse communisten te komen en kwam vervolgens met de stadsleider Jaap Boekman in contact, hetgeen hij aan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst meldde. Hij liet in december 1942 Boekman in een door de Haagse Politie Inlichtingendienst opgezette val lopen, zodat die gearresteerd kon worden. Door gebruik te maken van een celspion die psychologische trucs toepaste, kwam veel informatie voor de Sicherheitsdienst vrij, waarna tientallen mensen gearresteerd konden worden.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Wolvenplein Utrecht, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij zat bij Jacob Blaazer ondergedoken. Hij werd gearresteerd door het duo Cornelis Heijnis en Jilis van der Weerd toen hij op het adres Schoolmeesterstraat 4 bij de al eerder gearresteerde Johannes Philippus Bronkhorst aanbelde om 25 exemplaren van De Waarheid af te leveren. Hij werd gekneveld door een van de politiemannen afgevoerd. Op de Laakkade overmeesterde Herder de politieman en er ontstond een worstelpartij. De collega van de politieman kwam op de fiets achterop en gooide zijn fiets op het tweetal, waarna Herder overmeesterd kon worden. Hij werd twee blauwe ogen geslagen en een opgezwollen bebloede mond. Later werd Herder op verschillende plekken, waar hij een afspraak had, met een bezemsteel in de broekspijp opgesteld, zodat de komende persoon gearresteerd kon worden. Op deze wijze liep Adrianus Nas op het Oranjeplein in de val.
Door politiemannen in de woningen van arrestanten te plaatsen en observaties van afspraken die in agenda’s werden gevonden ontstonden arrestatieketens. Na de arrestatie van Bronkorst die door de vooroorlogse politiespion Van Soolingen werd aangewezen, ontstond onder andere de lange arrestatieketen Johannes Bonkhorst, Willem Herder, Adrianus Nas, Tjerk Kloostra, Gerbert Bakker, Evert Ruivenkampmp en Dominicus Middendorp.
In Dachau gaf hij op als arrestatiereden ‘CPN Tätigkeit’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Hermans, Jozef Hubert, Vaals 30-10-1898
Woonachtig: Seffenterstraat 8, Vaals
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Mijnwerker. Kandidaat gemeenteraad Vaals (1935). Wethouder. Uiterst links S.D.A.P.; houdt thuis vergaderingen. Maakt propaganda voor rood-Spanje.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij was wethouder voor de SDAP.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Vaals aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Hubertus Rhoen was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hermans stond ook op deze lijst.

Hermsen, Gerardus Hubertus, Rotterdam 21-6-1902, Havenarbeider
Woonachtig: Hilledijkkade 143 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Bestuur (communistische) Rotterdamse Werklozen Bond (1937). AgitProp sectie N.R.H.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hermsen, IJsbrand, Muiden 18-9-1902
Woonachtig: Heiligeweg 70, Krommenie

Hermsen, Willem, Haarlem 19-12-1900, Bakker
Woonachtig: Bethlehemweg (Emmalaan) 5, Delft
Gearresteerd: 14-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hermsen, Willem, 1920, Bakker
Woonachtig: Bethlehemweg (Emmalaan) 5, Delft
Gearresteerd: 14-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Heskes, Johan, Den Haag 26-7-1888, Voeger
Woonachtig: Noordwal 109, Den Haag
Gearresteerd: 28-4-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Bergen-Belsen, Mittelbau-Dora, Nordhausen
Overleden: Buchenwald/Kdo Nordhausen 29-4-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en De Vonk. De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat sich noch nach dem Verbot der CPN für diese betätigt und die Hetzschrift “De Vonk” weitergegeben’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Weitergabe einiger kom. Flugblätter’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten

Hesse, Jan Willem, Sappemeer 19-4-1910, Mijnwerker
Woonachtig: Hoensbroek

Hesse-Beverwijk, Rensegiena, Assen 10-12-1915
Woonachtig: Hoensbroek
Gearresteerd: 10-2-1941, vrijgekomen 14-6-1941
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Maastricht
Opmerkingen: Partner van Jan Willem Hesse

Hesselink, Jan, Haarlemmermeer 2-3-1915, Arbeider
Woonachtig: Zwaluwstraat 24, Badhoevedorp
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Haarlemmermeer aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan Slob (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Hessels, Jan, Gouda 22-6-1906, Havenarbeider
Woonachtig: Hollandschestraat 103, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Hessels, Lucas, Enschede 19-8-1904, Havenarbeider
Woonachtig: Zinkerweg 19, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: eerste arrestatie 29-10-1942, vrijgekomen 30-10-1942, tweede arrestatie 13-11-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 21-1-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd vanwege ‘illegale actie’.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hessels-Jagt, Martha, Rotterdam 21-4-1906
Woonachtig: Zinkerweg 19, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Echtgenote van Lucas. Brochurehandel C.P.N. (1937).

Hessels, Wilhelm, Rotterdam 13-12-1912, Machine houtbewerker
Woonachtig: Laanzichtstraat 18 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 29-10-1942, vrijgekomen 30-10-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Hest, Wilhelmus Joannes Maria van (Wim), Den Haag 31-5-1925, Assistent accountant
Woonachtig: Mariottestraat 39, Den Haag
Gearresteerd: begin 7-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 5-9-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange, Inlichtingendienstman Veefkind en de vooroorlogs Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Gefusilleerd bij ontruiming kamp.

Heul, Bertus van der, Amsterdam 7-9-1907, Elektricien
Woonachtig: Willem de Zwijgerlaan 341 I, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur C.P.N. (1938). Secretaris afdeling V.V.S.U. (1938).
Gearresteerd: 31-7-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Haaren, Vught
Opmerkingen: Zijn echtgenote meldde zich op 31 juli 1942 om middernacht op het politiebureau met de mededeling dat haar man ‘s-morgens om 9 uur de woning had verlaten en nog niet was teruggekeerd; ze vreesde een ongeluk en verzocht om opsporing. (Het bureau Nieuwe Doelenstraat, Inlichtingendienst, had aan de andere bureaus te kennen gegeven dat ze geen personen, die navraag kwamen doen naar een vermist persoon, door mochten verwijzen naar de Inlichtingendienst.)
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Heul, Mattheus Otto van der, Amsterdam 14-10-1892, Journalist
Woonachtig: Pieter Langendijkstraat 20 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Mecanicien/mijnwerker. Oplichter/ smokkelaar/ deserteur/ spion. In 1927 reeds 9 maal veroordeeld, in 1932 al 18 maal. Door Johannes Visscher, redacteur De Tribune, ingeschakeld voor een actie tegen de C.P.H.C.C.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 19-5-1940, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Münster, Schoorl, Amersfoort, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 7-8-1942
Opmerkingen: Hij werd op 19 mei 1940 samen met zijn partner Clara Heuvers gearresteerd door de Duitse Geheime Feld Polizei; hij werd door de Duitsche politieagent Hackl, die geassisteerd werd door agent van politie Teuling, voor tijdelijke bewaring in een politiecel in een politiebureau afgeleverd. Hij was de eerste communist die na de Nederlandse capitulatie in Nederland gearresteerd werd (tijdens de oorlogsdagen waren vanuit Aken al enkele communisten in Zuid-Limburg door de Duitsers gearresteerd).
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Heumen, Arie van, Gorinchem 10-3-1920, Transportarbeider
Woonachtig: Dalemstraat 40, Gorinchem
Gearresteerd: 24-2-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau, Markirch
Opmerkingen: In Bochum gearresteerd. Hij gaf in Vught als arrestatiereden op ‘Seine kameraden gegenuber Kommunist. Ausserungen getan’.

Heumen, Willem van, Gorinchem 3-8-1922, Opperman
Woonachtig: Dalemstraat 40, Gorinchem
Gearresteerd: Eerste arrestatie 27-12-1943, vrijgelaten op 30-12-1943, tweede arrestatie 3-10-1944
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Neuengamme, Meppen-Versen
Overleden: Meppen-Versen 20-3-1945
Opmerkingen: De eerste keer werd hij gearresteerd door de Sicherheitsdienst. Bij de tweede arrestatie werd hij opgepakt bij een razzia in Gorinchem.

Heusdens, Anton
Opmerkingen: Hij was een broer van Johan Adam Heusdens.

Heusdens, Johan Adam (Bakker, Van der Plas, Van der Linden, Jan), Rotterdam 19-3-1921, Banketbakker
Woonachtig: Paus Leostraat 12, Haarlem
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond. Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij vervaardigde en verspreidde illegale lectuur in Rotterdam, waar hij aan het begin van de oorlog woonde. Hij vervaardigde de jeugdkrant De Rode Sirene. Hij dook in 1942 in Haarlem onder. Hij trad toe tot de mil-groep onder leiding van Frans van der Wiel. Hij liquideerde de WA-man Hendrik Bannink. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg. Hij werkte samen met Hannie Schaft, Cornelis Rusman, en de zusters Truus en Freddy van der Molen. Hij was betrokken bij de aanslagen op de SD’ers Harm Smit die lukte en Fake Krist die mislukte. Hij pleegde aanslagen op arbeidsbureau, bioscoop, spoorlijn, SD-V-mannen en NSB-burgemeester. Hij probeerde de Haarlemse NSB-burgemeester met een handgranaat te doen, maar de handgranaat ontplofte niet.

Heuts, Kristiaan (Chris), Meerssen 12-6-1888, Stukadoor
Woonachtig: Bassin 6, Maastricht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Stukadoor. Ex-voorzitter afdeling C.P.N. Treedt uit C.P.N. (1935).
Gearresteerd: eerste arrestatie 12-1940, vrijgekomen 12-1940, tweede arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, derde arrestatie 15-9-1942
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gijzeling: Bij derde arrestatie gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Aken, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 24-2-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Heuvel, Arie van den, Dordrecht 8-5-1900, Constructie-bankwerker
Woonachtig: Dordrecht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 27-12-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Dordrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob Bleeker was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen (in 1943 weigerde hij een lijst van inwoners die voor de Arbeitseinsatz in aanmerking kwamen aan de bezetter te geven; maar in 1941 had hij geen bezwaar tegen het geven van een lijst van communisten die in aanmerking kwamen vermoord te worden).
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van den Heuvel stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Heuvel, Dirk van den, Krimpen aan den IJssel 8-9-1911, Sergeant
Woonachtig: IJsselmondestraat 74 A, Schiedam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: IJzerwerker. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Heuvel, Pieter van den, Haarlem 10-12-1915, Machinebankwerker
Woonachtig: Zuideinde A 202 A, Oostzaan
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 21-3-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Gansstraat Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was betrokken bij sabotage in de Fokker-fabrieken en werd voor brandstichting in de Fokker-fabriek gearresteerd en gefusilleerd.

Heuvel-Bertholee, Wilhelmina Alida van den (Willy), Schoten 17-1-1920
Woonachtig: Zuideinde A 202 A, Oostzaan
Gearresteerd: <4-1943
Gevangenschap in: Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Heuvel, Willem van den, Amsterdam 3-10-1920, Kantoorbediende
Woonachtig: Admiraal de Ruijterweg 38 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 24-11-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van den Heuvel stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Heuvers, Clara, Amsterdam 16-9-1895
Woonachtig: Pieter Langendijkstraat 20 II, Amsterdam
Gearresteerd: 19-5-1940
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Münster
Opmerkingen: Zij werd op 19 mei 1940 samen met haar partner Mattheus Otto van der Heul gearresteerd door de Duitse Geheime Feld Polizei; zij werd door de Duitsche politieagent Hackl, die geassisteerd werd door agent van politie Teuling, voor tijdelijke bewaring in een politiecel in een politiebureau afgeleverd.

Hiddink, Johannes Christiaan, Zutphen 14-9-1898
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: <2-1942
Gevangenschap in: Arnhem, Oranjehotel, Ravensbrück, Sachsenhausen, Barth
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hiegentlich, Hermann, Assen 5-7-1909, Bedrijfsleider
Woonachtig: Nieuwe Hoogstraat 9-11 hs, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-4-1943
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met zijn lidmaatschap van de Nederlandse Volksmilitie, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Hiemstra, Geert, Leeuwarden 10-9-1882, Havenarbeider
Woonachtig: Asterstraat 15 B, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Havenarbeider. Voormalig communist. 2e secretaris afdeling C.P. (1926). Leiding Internationale Zeemansclub. Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1927).Werklozen Congres R.V.O. (1932). Uit C.P.N. geroyeerd maar nog steeds revolutionair.
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 11-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Hiensch, Hendrik Jan (Henk), Amsterdam 10-1-1912, Matroos grote vaart
Woonachtig: Graanstraat 40, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 25-10-1941 in Duitsland, vrijgelaten, tweede arrestatie 20-2-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Weteringschans, Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 31-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was gehuwd met een zuster van Gerben Wagenaar. Hij werd op 30-9-1941 in Duitsland te werk gesteld, maar aan het dienstverband kwam een einde doordat hij op 25-10-1941 door de politie werd gearresteerd. Hij werd later vrijgelaten. Hij had de leiding over een sabotagegroep, was betrokken bij de brandstichting van de Arbeidsbeurs en verspreidde De Waarheid. Hij was koerier voor Gerben Wagenaar. Hij werd gearresteerd bij station Staatsspoor met De Waarheid op zak toen hij Piet Wapperom, die door de Sicherheitsdienst geboeid als lokaas was uitgezet, benaderde. Het doel was de arrestatie van zijn zwager Gerben Wagenaar, maar die kon ontkomen. Hiensch dacht dat hij Wapperom zonder gevaar kon benaderen, maar had niet aan het illegale blaadje in zijn zak gedacht. Overlijdensdatum is onbekend, aangegeven datum is fictief.

Hijmans, Elisabeth (Lisel), Den Haag 5-8-1918
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 6-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Hijmans, Willy, Den Haag 22-6-1921
Woonachtig: Van Diepenburchstraat 160, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hilbolling, Jakob, Anloo 16-6-1905, Schilder
Woonachtig: Singel 184 I, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 19-8-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Brussel
Overleden: Brussel 24-1-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was binnen de groep Wollweber koerier. Hij verspreidde De Waarheid en spioneerde toen hij bij de Wehrmacht te werk was gesteld. Zij bood onderduik aan communistische al dan niet Joodse onderduikers. In 1941 dook Nicolaas Beuzemaker twee maanden bij hem onder en later ook nog verschillende Joodse communisten.

Hilbolling-Voogd, Hendrika (Riek), Enschede 14-6-1900, Strijkster
Woonachtig: Singel 184 I, Amsterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 19-8-1942
Gevangenschap in: Vught, Ravensbrück, Mauthausen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Opmerkingen: Zij was binnen de groep Wollweber koerierster. Zij was betrokken bij spionage. Zij bood onderduik aan communistische al dan niet Joodse onderduikers. Op 22 april 1945 werd zij tegelijkertijd met 750 NN-gevangenen afkomstig uit Ravensbrück door het Rode Kruis vanuit Mauthausen door het oorlogsgebied van Duitsland naar Sankt Gallen in Zwitserland geëvacueerd.

Hilgersom, Hendrikus Johannus, Voorburg 13-2-1901, Timmerman
Woonachtig: Oranjelust 3 B, Voorburg
Gearresteerd: 12-4-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Sachsenhausen
Overleden: Sachsenhausen 11-2-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Hilkes, Gerardus Theodorus Franciscus, Grave 8-3-1900, Timmerman
Woonachtig: Bussum
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Als delegatielid naar Rusland via V.V.S.U. N.R.H. Vroeger gemeenteraad Bussum voor S.D.A.P. In 1938 voorzitter C.P.N. Maakte studiereis naar Sovjet-Unie. Geverbaliseerd wegens doorgeven Nederlands paspoort aan internationaal communist (1938).

Hillel van Hertzfeld, Frits van, Rotterdam 9-1-1916, Student
Woonachtig: Rozenlaan 23, Boskoop
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 18-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Boskoopse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Verkerk (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.

Hillenius, Jan Michiel, Den Haag 22-1-1925, Student
Woonachtig: Van Merlenstraat 88, Den Haag
Gearresteerd: eerste arrestatie 9-1943, tweede arrestatie 26-5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 4-9-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was lid van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.

Hilster, Frederikus Johannes Martinus, Amsterdam 24-12-1895, Loswerkman
Woonachtig: Prinsengracht 241 III, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 21-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hilster stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hilster, Jacobus, Amsterdam 11-2-1919, Expeditieknecht
Woonachtig: 2e Boomdwarsstraat 2 II rechts, Amsterdam

Hilster, Pieter Johannes, Amsterdam 5-11-1920, Magazijnbediende
Woonachtig: 2e Boomdwarsstraat 2 II, Amsterdam

Hinlopen, Frans, Amsterdam 5-7-1903
Woonachtig: Spaarnelaan 11, Haarlem

Hinlopen-Nanninga, Geurdina Alberta (Tante Dien), Stedum 17-3-1900
Woonachtig: Spaarnelaan 11, Haarlem
Gearresteerd: <6-1943, vrijgekomen 22-12-1943
Gevangenschap in: Vught

Hissink, Johan (Jan), Deventer 28-2-1911, Bakker
Woonachtig: Stalpaert van der Wielenstraat 16, Haarlem
Gearresteerd: 6-4-1943
Gevangenschap in: Vught, Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij organiseerde samen met Piet Vooren, Martinus Grégoire en Jan van der Zwaag het CPN-blad De Vonk en De Waarheid voor de regio Haarlem.

Hissink, Johan Conrad (Coen), Kampen 5-10-1878, Toneelspeler
Woonachtig: Vliegweg 1, Blaricum
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Toneelspeler/ Declamator communistische bijeenkomsten. I.R.H. Holland. Leider balletgroep Dynamo. Leeft samen met Cornelia van den Brink-Kossen (1939). Treedt op bij communistische partijdagen.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 17-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Blaricumse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Johan Klaarenbeek was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en omdat hij de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen zonder meer doorgaf.

Hoberg, Jan, Ouder Amstel 28-9-1925, Kantoorbediende
Woonachtig: Zuider Amstellaan 126, Amsterdam
Gearresteerd: 15-2-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 14-4-1944 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Hoebeke, Marinus (Rienus), Sloten 25-11-1905, Aardappelhandelaar
Woonachtig: Jan van den Bergstraat 64, Heemstede
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Koopman. C.P.N.
Gearresteerd: 6-3-1944
Gevangenschap in: Euterpestraat, Vught, Utrecht, Dieburg, Bernau
Overleden: Bernau 15-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was koerier voor De Waarheid. Overleden na bevrijding ten gevolge van gevangenschap
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hoedemaker, Evert, Amsterdam 14-6-1896, Zeeman
Woonachtig: Lage Dijk 45, Zaandijk
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Chauffeur. Lid C.P.H. Distribueerde De Rode Auto.
Gearresteerd: 30-11-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Sachsenhausen, Flossenbürg
Opmerkingen: Hij was gehuwd met Geertruida Brugman, maar in 1937 gescheiden, vervolgens in 1939 weer met elkaar gehuwd. Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Hoedemaker-Brugman, Geertruida, Amsterdam 23-12-1902
Woonachtig: Lage Dijk 45, Zaandijk
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Vriendin van E. Hoedemaker. Heeft nummerbewijs van De rode Auto.
Gearresteerd: <1942
Gevangenschap in: Weteringschans
Opmerkingen: Zij was gehuwd met Evert Hoedemaker, maar in 1937 gescheiden, vervolgens in 1939 weer met elkaar gehuwd.

Hoeder, Pieter Johannes, Rotterdam 1-7-1908, Hofmeester
Woonachtig: Breede Hilledijk 9 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught, Amersfoort, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Kdo. Gusen 28-12-1944
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Hoedt, Dirk ten, Arnhem 8-5-1896, Decorateur
Woonachtig: Geuzenstraat 92, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Landelijk contactbestuur Het Vrije Woord.
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 6-3-1941
Gevangenschap in: Kleve, Clingelputs Keulen, Rheinbach, Siegburg
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Hoedt, Dirk ten, Baarn 27-4-1920, Kunstschilder
Woonachtig: Geuzenstraat 92 / Marnixstraat 385 II, Amsterdam
Gearresteerd: 2-1941, spoedig vrijgelaten
Opmerkingen: Hij huwde in november 1943 met Maria Theresia Anna Teeseling-Lathouwers nadat zij weduwe was geworden door het fusilleren van haar eerste echtgenoot.

Hoek, Frederik Willem, Rotterdam 17-5-1888, Havenarbeider
Woonachtig: Zwaanshals 204 B, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Vught 24-1-1943 Doodgemarteld
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Er vonden bij hem thuis vergaderingen plaats van de Nederlandse Volks Militie en De Patriot. Hij werd tijdens verhoren gemarteld, wat uiteindelijk zijn overlijden heeft veroorzaakt.

Hoek-Michaud, Eva, Rotterdam 5-2-1891
Woonachtig: Zwaanshals 204 B, Rotterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Hoek, Jacobus Philippus (Koos), Rotterdam 26-9-1915, Loodgieter
Woonachtig: Zwaanshals 204, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Utrecht, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verzamelde wapens en instrueerde andere NVM-leden in het gebruik van vuurwapens. Hij stichtte brand in opslagplaatsen van De Wehrmacht. Hij pleegde samen met Izaäk Sies op 7 augustus 1942 de bomaanslag op de trein met Duitse verlofgangers die over het Rotte-viaduct reed. De bom werd ontijdig tot ontploffing gebracht door een voorbijfietsen spoorbeambte. Hij legde samen met Sies en Klaas Kaspers een brandbom in de bioscoop Luxor, maar de beginnende brand werd ontdekt doordat een vrouw haar paraplu vergeten was en kort na het einde van de voorstelling terugkeerde. Hij plakte pamfletten in tramwagens en aan openbare gebouwen.

Hoek, Jan Willem, Gorinchem 11-11-1902, Timmerman
Woonachtig: Verschuringstraat 24, Gorinchem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Timmerman. Voorzitter C.P.N. afdeling Gorinchem. Dienstweigeraar. Verspreidt communistische lectuur. Kandidaat C.P.N. voor Provinciale Staten (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sint-Michielsgestel, Sachsenhausen, Buchenwald
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Gorinchemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Louis ridder van Rappard was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Hoek, Johannes Hendrikus van der, Maassluis 26-5-1904, Conducteur
Woonachtig: Slaghekstraat 160 A, Rotterdam
Gearresteerd: 22-11-1943
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Vught, Utrecht, Dieburg
Overleden: Frankfurt am Main 12-12-1944 Onthoofd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij beheerde de kas van het Solidariteitsfonds voor de regio Rotterdam. Hij werd in de cel opgesloten ten behoeven van Johannes Hoffmann van de Rotterdamse Sicherheitsdienst. Hij werd vanwege zijn verzetsactiviteiten ter dood veroordeeld.

Hoek, Pieter Huibert Cornelis, Rotterdam 2-2-1913, Grondwerker
Woonachtig: Zwaanshals 188 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-11-1942
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Verdachtig Mitglied geheime Organ.

Hoekmeijer, Jacobus Franciscus, Alkmaar 5-8-1886, Arbeider
Woonachtig: Baansingel 44 A, Alkmaar
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Voorzitter afdeling Landelijke Federatie van Fabrieksarbeiders (1938). Herhaaldelijk veroordeeld wegens mishandeling, belediging en weerspannigheid.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 1-2-1942
Verantwoordelijkheid: Hij werd door Alkmaarse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jhr. François van Kinschot (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hoekmeijer stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hoekstra, Hendrik Johan (Henk), Amsterdam 17-6-1924, Elektrotechnicus

Hoekstra, Jan, Leeuwarden 22-10-1893, Zeeman
Woonachtig: Dillenburgstraat 26 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: C.P.N. (1937).
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 15-6-1940, vrijgekomen <1943
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam, Amersfoort, Hamburg, diverse gevangenschap, Düsseldorf
Overleden: Rotterdam 5-6-1943
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij werd gearresteerd door de Geheime Feld Polizei. Na vrijlating overleden ten gevolge van mishandelingen in gevangenissen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.

Hoekstra, Sikke Hessel, Noordwolde 24-8-1894, Buizenbewerker
Woonachtig: B 201, Noordwolde
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Noordwolde aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob Boddens Hosang (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Hoepelman, Louis (Lou), Amsterdam 25-11-1916, Onderwijzer
Woonachtig: Alexandertraat 2, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 19-11-1942
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 28-2-1943
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stencilde in zijn woning De Waarheid en verspreidde die. Hij schilderde leuzen. Hij werd door de rechercheurs Bekking, Bon, Gauw en Van der Broek gearresteerd omdat hij zonder verhuisvergunning op een ander adres (Linnaeusparkweg 52 III bij Nel de Boer die een partner van de ook op dat adres gearresteerde communistische verzetsman Hendricus Antonius Henriët was) was gaan wonen (onderduiken) en omdat hij een vals persoonsbewijs had. Tegelijkertijd werd de daar ook ondergedoken Joodse musicus Joseph Overste (volgens vals Persoonsbewijs Johannes Hendricus Kristal) gearresteerd. Bij de overbrenging naar het bureau rukte Hoepelman zich los en vluchtte. Bon riep ‘sta of ik schiet’, maar Hoepelman bleef vluchten. Daarop lost Bon zes schoten, Gauw drie en Van der Boek vijf. Hoepelman vluchtte verder, maar kon in de Hertzogstraat gegrepen worden.
Holocaust: Hij werd gearresteerd in verband met overtreding van anti-Joodse voorschriften, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Hoepelman-Kwieser, Rosa (Roos, Ro), Amsterdam 8-3-1919, Kantoorbediende
Woonachtig: Alexandertraat 2, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij schreef het pamflet Zij typte samen met Jacoba Cornelia Veltman het pamflet ‘Staakt, staakt, staakt’ dat tot de Februaristaking opriep ‘Staakt, staakt, staakt’ dat tot de Februaristaking opriep; de pamfletten werden in de woning van Veltman gestencild en van daaruit gedistribueerd (waarschijnlijk hielp Rosa bij het uitreiken van de stapels aan de distributeurs). Zij typte vanuit de kaderkrant de copy op moedervellen voor het stencilen. Zij was koerierster.

Hoepelman, Philip, Berchem (België) 25-9-1922, Machine-bankwerker
Woonachtig: Vrolikstraat 305, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 26-7-1941
Gevangenschap in: Amersfoort, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau
Overleden: Dachau 22-10-1942
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht illeg. Kommunist. Betätigung’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hoepelman stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hoeven, Jelle van der, Amsterdam 26-5-1913
Gevangenschap in: Haaren

Hof, Cornelis Jan van ’t, Den Haag 28-10-1914
Gearresteerd: 25-5-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hof, Jan, Amsterdam 15-1-1909, Metaalarbeider
Woonachtig: Konijnenstraat 5 I, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 5-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hof stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hofenk, Frederik, Almelo 17-12 1906, Krantenbezorger
Woonachtig: Lindenstraat 45, Almelo
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los arbeider. Secretaris afdeling I.R.H. (1938). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939). Vice-voorzitter afdeling Politiek Onafhankelijke Textiel Arbeiders Bond (1939).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Hoff, Arnoldus Wilhelmus van den (Nol), Amsterdam 2-8-1898, Vertegenwoordiger
Woonachtig: Harkstraat 16, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 21-6-1941, vrijgelaten 29-12-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verspreidde pamfletten en pleegde sabotage bij zijn werkgever Fokker. Hij werd vrijgelaten omdat hij ongeneeslijk ziek was, maar hij overleed pas in 1979.
De verzetsman Hoff, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg in 1947 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van den Hoff stond ook op deze lijst.

Hoffman, Hendricus Cornelis (Henk), Amsterdam 4-3-1910, Bakker
Woonachtig: Reinwardtstraat 45 II, Amsterdam
Hij was anarchist.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Anarchist. I.A.M.V.
Gearresteerd: 31-7-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Hoffman, Simon Isaäc (Holsman, Isaac), Amsterdam 29-9-1917, Kleermaker
Woonachtig: Bollandpark 34, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 13-6-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 19-8-1942
Holocaust: Hij werd door de politie gearresteerd in verband met overtreding van anti-Joodse voorschriften, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. Hij werd gearresteerd omdat hij op een voor Joden verboden markt rond liep.

Hofman, Aartje, Hilversum 24-12-1893
Woonachtig: Smitstraat 40 III, Amsterdam
Gearresteerd: <8-1943, vrijgelaten 22-12-1943
Opmerkingen: Zij had een relatie met Johannes Frederik Meijer met wie zij een dochter had. Zij werd gearresteerd vanwege het verbergen van twee Joodse kinderen die met haar dochter bevriend waren.

Hofman, Cornelis, Sliedrecht 30-10-1911
Woonachtig: Bieslandstraat 57, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de R.S.A.P. (1935). Voorzitter afdeling Sliedrecht der R.S.A.P. (1938). Groep van Bolsjewistische Leninisten.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hofman, Izak, Amsterdam 22-2-1908, Coupeur
Woonachtig: Moerdijkstraat 23, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 11-3-1943
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Utrecht, Westerbork, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 17-1-1945
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij gaf onderdak aan communisten en Duitse vluchtelingen die moesten onderduiken. Hij werd gearresteerd door de rechercheur Bijlsma in zake medeplichtigheid aan diefstal. Hij werd aan de Sicherheitsdienst overgeleverd. Hij werd op 15 september 1943 naar de gevangenis in Utrecht overgebracht.

Hofman-Lopes Salzedo, Betsie (Bep), Amsterdam 15-6-1910
Woonachtig: Moerdijkstraat 23, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Opmerkingen: Zij verspreidde De Waarheid. Zij haalde Joodse personen uit de Hollandsche Schouwburg. Later dook ze onder in Drenthe.

Hofman, Marinus, Kralingen 3-3-1888, Stratenmaker
Woonachtig: Laakkade 348, Den Haag
Gearresteerd: 1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat vor dem 22-04-41 die illeg. Hetzschrift “De Waarheid” bezogen’.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Hofman, Willem Pieter, Rotterdam 10-10-1905, Kelner
Woonachtig: Spangeschekade 16, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hogendorp, Andries Willem graaf van, Breda 1-2-1897, Ingenieur
Woonachtig: Delistraat 55, Den Haag
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Rheinbach, Siegburg, Dieburg
Opmerkingen: Hij was een begaafd hardloper. Hij werkte voor de oorlog enige jaren bij de aanleg van spoorwegen in de Sovjet Unie. Al op 9 september 1940 werd zijn opsporing gevraagd in het Fahndungsblatt der Deutsche Kriminalpolizei. Hij werd samen met Emile Knoote door Sicherheitsdienstman Gross gearresteerd.

Hogerheiden, Andries, Amsterdam 3-11-1916, Typograaf
Woonachtig: Coppelstockstraat 31 I / Hudsonstraat 165 III, Amsterdam
Gearresteerd: 4-2-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Sachsenhausen, Groß-Rosen
Overleden: Tijdens transport Gross Rosen-Mittelbau-Dora 10-2-1945, Doodgeschoten
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij stencilde illegale lectuur, waarbij De Waarheid.

Höhle, Gerrit, Gorinchem 20-12-1896, Betonwerker
Woonachtig: Brielschelaan 410, Rotterdam

Hol, Herman, 1916
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 14-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hollander, Alida (Alie), 1926
Woonachtig: Limmen
Opmerkingen: Zij was betrokken bij de aanslag op de politieman Willem Ritman, die veel onderduikers verraadde.

Hollander, Bartus (Bart), Groningen 22-8-1912, Betonwerker
Woonachtig: Annastraat 30, Groningen
Gearresteerd: Eerste arrestatie 3-1941, vrijgelaten 3-1941, tweede arrestatie 13-5-1941
Gevangenschap in: Groningen, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 1-7-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had een mank been. Hij verspreidde De Waarheid, Het Noorderlicht en pamfletten. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Illegale Arbeit f. d. CPN’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hollander stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hollander-Van Veen, Jeanne, Amsterdam 19-9-1918
Woonachtig: Annastraat 30, Groningen / Reggestraat 4 II, Amsterdam
Opmerkingen: In 1935 maakte zij deel uit van de theatergroep van Jan Lemaire. Na de arrestatie van haar echtgenoot heeft zij nog illegale activiteiten in Groningen verricht. Na het overlijden van haar echtgenoot is zij in oktober1942 naar Amsterdam teruggekeerd.

Hollander, Teunis, Groningen 7-8-1905, Grossier in papierwaren
Woonachtig: Lingestraat 17, Groningen
Gearresteerd: 18-1-1945

Holleman, Anthonie, Rotterdam 4-12-1924, Kantoorbediende
Woonachtig: Heer Kerstantstraat 56, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 23-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Natzweiler, Dachau
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.

Holleman, Cornelis, Amsterdam 27-1-1915, Stukadoor
Woonachtig: Heer Kerstantstraat 56, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 6-12-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught
Overleden: Leusden 11-3-1943 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd vanwege verdenking van spionage ter dood veroordeeld.

Hollemans, Cornelis Antonius (Cor), Amsterdam 9-2-1904, Stukadoor
Woonachtig: Czaar Peterstraat 43 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Deelnemer volkscongres voor werk en welvaart van de C.P.H. Werkzaam op secretariaat I.R.H. Partijbestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 29-8-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd vlak voor de gijzelactie gearresteerd, maar vervolgens conform de gijzellijst als gijzelaar behandeld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hollemans-Schermer, Dina (Dien), Amsterdam 30-6-1908
Woonachtig: Czaar Peterstraat 43 II, Amsterdam
Gearresteerd: <3-1942
Gevangenschap in: Ravensbrück
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd.

Hollemans, Hendrik Johannes Gerardus, Amsterdam 15-4-1897, Stukadoor
Woonachtig: Sumatraplantsoen 82 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid partijbestuur C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 29-8-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Amsterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Opmerkingen: Hij werd vlak voor de gijzelactie gearresteerd, maar vervolgens conform de gijzellijst als gijzelaar behandeld.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Holst, Pieter, Amsterdam 20-7-1916, Metselaar
Woonachtig: Palmgracht 21 I, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Opmerkingen: Hij werkte in het CPN-verzet samen met Andries Meijning.

Holstege, Herman (Pieterse), Renkum 6-10-1903, Meubelmaker
Woonachtig: Aucubastraat 36, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris de Zaaier. Bestuurslid afdeling I.A.M.V. Meubelmaker. Communist. Politiek leider C.P.H. district Gelderland. Voorzitter C.P.N. afdeling Oosterbeek (1939). Kandidaat gemeenteraad Renkum en Provinciale Staten Gelderland (1935). (Staat ook onder de naam Holstege op de lijst van de CIC).
Gearresteerd: 1-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Overleden: Oranjehotel 3-9-1941 Doodgemarteld
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Opmerkingen: Hij was de verbindingsman tussen de partijleiding in Amsterdam en het communistisch verzet in Zuid-Holland. Hij stelde samen met Jan van Pelt het illegale blad Metaalbewerker samen. Hij werd, nadat hij een nacht in zijn eigen huis had doorgebracht, gearresteerd door de Sicherheitsdienstmannen Otto Lange, Friedrich Enkelstroth en Willy Breitner, de Inlichtingendienstman Veefkind en de vooroorlogse Inlichtingendienstinfiltrant in de CPN Van Duivenboden. Hij werd doodgemarteld door Ernst Knorr en Otto Lange van de Sicherheitsdienst en Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst.
Hij werd tijdens verhoor op 2 september 1941 met een gummiknuppel in de anus gepord, zodat de darmen scheurden. Vermoedelijk had hij ook zware verwondingen in het gezicht, want hij werd na de marteling als afschrikwekkend voorbeeld getoond aan andere arrestanten, waarbij Frans van Ophem. Holstege beefde en had sidderingen over hele lichaam en stierf na een paar uur. Hij werd in een verzegelde kist begraven, waarbij Veefkind erop toezag dat die niet geopend werd. Toen hij na de verhoren in zijn cel lag te creperen, heeft hij nog met bloed een afscheidszin aan zijn zwangere partner geschreven, maar die bleek onleesbaar te zijn. Zijn partner heeft de schoenen lang bewaard om de tekst later te kunnen achterhalen, maar uiteindelijk tijdens de hongerwinter aan iemand gegeven die hard schoenen nodig had. Zijn partner is na de oorlog alsnog met speciale toestemming met hem gehuwd, zodat zijn kind zijn achternaam ging dragen. Zijn kameraad Fred Donderwinkel die in de cel naast de verhoorcel zat, was anno 2005 nog steeds getraumatiseerd door het langdurige gruwelijke geschreeuw. Fred Donderwinkel en Ben Robers die beiden in de buurcel zaten, hebben na de oorlog een verklaring tegen Veefkind afgelegd, maar het Openbaar Ministerie heeft daar niets mee gedaan, want het was tenslotte een goede zaak als communisten vermoord werden.


Na de moord schreef Lange een rapport, waarin stond dat Holstege allemaal gefingeerde namen en adressen had opgegeven, maar desondanks toch twee ware namen had prijs gegeven: Johannes Onvlee uit Leiden was al drie weken eerder op 11 augustus 1941 gearresteerd en Martinus Rijken uit Schiedam werd drie dagen later op 5 september 1941 gearresteerd, waar meer dan honderd arrestaties in de regio Rotterdam volgden resulterende in 40 moorden door de Duitse bezetter.
Bij de uitvaart van Holstege had de Sicherheitsdienst de kist verzegeld; drie politiemannen, waarbij Inlichtingendienstman Veefkind, zagen er op toe dat de verzegeling niet verbroken werd en keken tevens welke personen op de begrafenis kwamen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Holstein, Hendrik Cornelis (Henk), Den Haag 4-2-1913, Kunstschilder
Woonachtig: Schapenlaan 72, Den Haag
Gearresteerd: 13-10-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Köln, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Mauthausen Kdo Gusen 1-3-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Holstein stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Holswilder, Johannes, Leiden 5-12-1899
Woonachtig: Leiden

Holswilder, Nicolaas, Leiden 23-12-1903
Woonachtig: Leiden
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Verspreidt communistische lectuur.

Holswilder, Samuel, Leiden 28-1-1906, Stoker
Woonachtig: Tollensstraat 24, Leiden
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Flossenbürg, Buchenwald, Warschau, Auschwitz, Dachau, Flossenbürg, Rabstein
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdacht der Mitgliedschaft der CPN’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Holswilder stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Holtij, Bernard Theodoor Adolf, Amsterdam 29-11-1890, Timmerman
Woonachtig: Vissersmaas 4, Maastricht
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris Maastrichtse Culturele Filmliga der V.V.S.U. (1938). Kandidaat gemeenteraad (1939).
Gearresteerd: eerste arrestatie 28-2-1941, vrijgekomen 28-3-1941, tweede arrestatie 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-1-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Maastrichtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester jhr. Willem van Kessenich (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. Voor de oorlog werkte Van Kessenich nauw samen met de Gestapo in Aken.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Holtij stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hölzel, Antonie, Deventer 7-5-1909, Kelner, Vrachtwagenchauffeur
Woonachtig: Stortenbekerstraat 115, Den Haag
Gearresteerd: 10-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 20-4-1945 Opgehangen
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: De Haagse Sicherheitsdienst vermeldde op een cartotheekkaart: ‘Er hat vor den 22.6.41 die illegale Hetzschrift “De Waarheid” bezogen’. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Hat Komm. Zeitungen gelesen’. Hij werd wurgend aan een spijker opgehangen.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Homma, Hendrik, Amsterdam 3-12-1914, IJzerwerker
Woonachtig: Hembrugstraat 15 III, Amsterdam
Gearresteerd: 12-1-1945
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Zijn vader stond op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst. Hij had bij arrestatie het vrij hoge bedrag van fl. 104,24 op zak.

Homma, Jacobus (Ko), Amsterdam 28-6-1911, Chauffeur, emballeur
Woonachtig: Korte Schimmelstraat 10, Amsterdam
Gearresteerd: 20-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: In Vught gaf hij op als arrestatiereden ‘Kommunistisch verdächtig’.

Homma, Jan, Amsterdam 15-2-1913, Chauffeur, monteur
Woonachtig: Eschdoornplein 5, Zwanenburg
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij verleende hulp aan onderduikers en er werden wapens in zijn bedrijf opgeslagen. Zijn vader met dezelfde voornaam staat vermeld op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst, waar naast andere zaken vermeld staat dat die in de Spaanse burgeroorlog diende. Gezien diens leeftijd lijkt dat onwaarschijnlijk, vermoedelijk slaat het op Jan Homma jr.
De verzetsman Homma, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1949 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Hommerson, Adrianus Hendrikus (Theo, Frederik, Adri), ‘s-Hertogenbosch 29-10-1916, Journalist
Woonachtig: Loosterweg 2, Hillegom
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hommerson-Haazer, Wilhelmina Catharina Johanna, Nijmegen 21-11-1916
Woonachtig: Loosterweg 2, Hillegom
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hommerson, Albertus Adrianus Gijsbertus, Culemborg 10-11-1905, Leraar scheepvaartopleiding
Woonachtig: Coehoornstraat 1, Arnhem
Opmerkingen: Pleegde in Scherpenzeel roofoverval op levensmiddelentransport. Werkte samen met Dirk van der Voort.

Hond, Salomon (Sal) de, Amsterdam 6-3-1914, Fruitventer
Afkomst: Van Joodse afkomst
Woonachtig: Rapenburgerstraat 81 II, Amsterdam
Gearresteerd: 9-2-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz, Mauthausen
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in het badhuis aan de Uilenburgerstraat gearresteerd door de ambtenaar Schaap van de Sicherheitsdienst.

Hond, Klara de, Amsterdam 1-9-1915, Naaister
Afkomst: Van Joodse afkomst
Woonachtig: Rapenburgerstraat 81 II, Amsterdam
Gearresteerd: 9-2-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 6-3-1944
Opmerkingen: Zij werd in het badhuis aan de Uilenburgerstraat gearresteerd door de ambtenaar Schaap van de Sicherheitsdienst. Zij werd gearresteerd in verband met verzetsactiviteiten, maar vervolgens ter vermijding van rompslomp doorgestuurd naar Westerbork, omdat bij de Sicherheitsdienst sinds oktober 1942 bekend was dat de Joden vandaar de dood in werden gedreven.

Hond-Diksztejn, Greta, Amsterdam 22-7-1916, Machinestikster
Woonachtig: Waverstraat 93, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Zij was een dochter van Moszek Jankel Diksztejn.
Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Zij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid.
Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet een eerder gearresteerde voormalige werkneemster de lezers van De Waarheid onder hen aanwijzen. Ook zij werd aangewezen. Verder werd een groot aantal gezinsleden van de arrestanten van huis opgehaald. De aangewezen lezers werden naar het Oranjehotel overgebracht, waar ze tijdens verhoren mishandeld werden. De overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen rechtstreeks naar Westerbork. Bij de verhoren van de lezers werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De lezers werden op 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Bijna alle opgepakten, inclusief de opgepakte gezinsleden, werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd, waar bijna iedereen op respectievelijk 3 december 1942 en 28 februari 1943 vermoord werd. Slechts een paar opgepakte mensen overleefden de actie. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in enige honderden doden.

Hondebrink, Hendrikus, Almelo 23-9-1888, Wever
Woonachtig: 1e Vijverstraat 44, Almelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 19-6-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hondebrink stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hondebrink, Martin (Tinus), Rheine (Duitsland) 8-10-1914, Wever
Woonachtig: 1e Vijverstraat 44, Almelo
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Almelose Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Mello Sichterman was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Hondt, Pieter de, Amsterdam 25-1-1900, Rioolwerker
Woonachtig: Goudsbloemstraat 131 III voor, Amsterdam
Gearresteerd: 5-10-1941
Gevangenschap in: Amstelveenscheweg, Amersfoort
Overleden: Amersfoort 11-2-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde illegale lectuur.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Hondt stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Honing, Pieter, Den Haag 9-6-1904, Tandtechnicus
Woonachtig: Goeverneurlaan 166, Den Haag
Gearresteerd: 22-7-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel, Vught
Opmerkingen: Hij verspreidde het mededelingenblad van De Waarheid, dat opgevangen radionieuwsberichten bevatte.

Hontem, Joseph van, Maastricht 17-4-1914, Kunstschilder
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hoof, Maria Johanna Wilhelmina van (Rie), Princenhage 23-4-1904
Woonachtig: Smitstraat 17 III, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Districtsbestuur V.V.S.U. (1934).

Hoofs, Hermann Joseph, Bardenberg (Duitsland) 1-4-1906
Woonachtig: Kerkrade
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Communist. Secretaris afdeling C.P.N. (1936). V.V.S.U. C.J.B.

Hooftman, Josephus Rudolphus Petrus, Middelburg 18-7-1899, Boekhandelaar
Woonachtig: Teylerplein 37, Haarlem
Gearresteerd: <9-1944
Gevangenschap in: Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum-Schwesing 10-11-1944

Hoog, Huibertus de (Huib), Delft 3-1-1917, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Van Bleyswijckstraat 36, Delft
Gearresteerd: 11-6-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 31-12-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en woonde geheime bijeenkomsten van de CPN bij. Hij maakte deel uit van een sabotageploeg samen met Pieter van der Kam, Cornelis Kok, Hendrik Molenkamp en Cornelis Smit. Hij moest in Neuengamme voor straf tijdens geallieerde bomaanval onbeschermd blijven staan en kwam daardoor om het leven. Bij het bombardement kwamen overigens 100 gevangenen om het leven en raakten er ongeveer 100 gewond.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. De Hoog stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Hooge, Pieter de, Rotterdam 15-7-1898
Woonachtig: Groene Hilledijk 272 A, Rotterdam

Hoogen Stoevenbeld, Hendrik Jan (Henk), Maassluis 6-12-1913, Leraar
Woonachtig: Aelbrechtskade 122, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leider Studenten Comité tegen Oorlog en Fascisme.
Gearresteerd: Eerste arrestatie 2-5-1941, vrijgelaten 22-5-1941, tweede arrestatie <2-1943
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught, Sachsenhausen
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd vanwege het aanplakken van 1 mei-leuzen. In kamp Amersfoort beheerde hij een radioapparaat, waarmee hij medegevangenen van oorlogsnieuws voorzag. Hij huwde na de oorlog met Johanna Blom.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hoogendijk, Cornelis Johannes Cornelis, Hellevoetsluis 21-11-1884, Bankwerker
Woonachtig: Weltevredenplein 57, Haarlem
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Bernburg 18-6-1942 Vergast met koolmonoxide
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Haarlemse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacob baron de Vos van Steenwijk (Liberaal) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hoogendijk stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hoogendoorn, Adrianus Cornelis (Ad), Haarlem 4-7-1924, Boekdrukker
Woonachtig: Haarlem
Gearresteerd: 29-4-1943
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht, Oranjehotel, Darmstadt, Gießen
Opmerkingen: Hij was een zoon van Johannes Hoogendoorn. Hij werd in de gevangenis van Darmstadt opgesloten en vervolgens in Gießen te werk gesteld.

Hoogendoorn, Andries, Bodegraven 4-4-1897, Grondwerker
Woonachtig: Flakkeeschestraat 97 C, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat R.S.A.P. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939). Penningmeester afdeling II der federatie Rotterdam der R.S.A.P. (1939). Secretaris afdeling V.V.V.O.
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hoogendoorn, Johannes, Haarlem 21-12-1898, Boekdrukker
Woonachtig: Burgwal 44 rood, Haarlem
Gearresteerd: 29-4-1943
Gevangenschap in: Utrecht, Oranjehotel
Overleden: Waalsdorpervlakte 20-5-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij drukte De Vonk, Vrij Nederland, illegale brochures en aanplakbiljetten.

Hoogendoorn, Willem, IJsselstein 5-3-1912, Metselaar
Woonachtig: Jacob Catsstraat 23 bis, Utrecht
Gearresteerd: 4-2-1943
Gevangenschap in: Amsterdam, Vught, Amersfoort, Neuengamme, Sandbostel
Overleden: Sandbostel 6-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde De Vonk en De Waarheid.

Hoogerman, Alko, Scheemda 20-1-1908, Stukadoor
Woonachtig: Hantermansstraat 2, Almelo
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1939).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Hoogerwerff, Anthonie, Vlaardingen 12-10-1911, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Heemraadstraat 54, Vlaardingen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932.
Gearresteerd: 1-3-1941, vrijgekomen 10-3-1941
Gevangenschap in: Noordsingel Rotterdam
Opmerkingen: De Rotterdamse Politie registreerde op zijn arrestantenkaart als reden van arrestatie: ‘communist’.

Hoogland, Johannes, Zwollerkerspel 5-5-1905, Loopknecht
Woonachtig: Jan Luykenstraat 68, Nijmegen
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Loopknecht. Tijdelijk voorzitter afdeling C.P.N. (1937). Voorzitter afdeling V.V.S.U.
Gearresteerd: 3-5-1943, vrijgelaten 12-6-1943
Gevangenschap in: Vught
Opmerkingen: Gearresteerd bij de Sonderaktion tegen deelnemers aan de april-mei stakingen.

Hoogwegt, Ludovicus Johannes, Schiedam 23-3-1916
Woonachtig: Mackaystraat 37, Delft
Gearresteerd: 7-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel, Siegburg

Hooijschuur, Cornelis, Zaandam 2-4-1916

Hooijschuur, Hendrik Gerardus, Zaandam 13-9-1918
Woonachtig: Heijermansstraat 177, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hoonaard, Huibertje Geertruida van den (Bep), Rotterdam 12-1-1920, Dienstbode
Woonachtig: Stuurmanstraat 13, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 11-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Kleve

Hoonaard, Jan van den, ‘s-Gravendeel 1-5-1891, Koopman
Woonachtig: Slotschedijk 161 II, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 3-5-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Ooltgensplaat, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 27-4-1942
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. De Nederlandse regering leverde hem bij Calais in Noord Frankrijk uit aan de Duitsers in de wetenschap dat hij vermoord zou worden.
Verantwoordelijkheid: Minister van Justitie Gerbrandy is hoofdverantwoordelijke voor deze moord en verdient de term ‘moordenaar’.

Hoonaard, Lena van den, Strijen 11-1-1906
Woonachtig: Hudsonstraat 213, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 11-3-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Utrecht, Kleve
Opmerkingen: Zij is gescheiden van Hendrikus Antonius Hermanus Theodorus Peter

Hoope, Reitse ten, Hoorn 21-2-1896, Goudsmid
Woonachtig: Haarlemmer Houttuinen 72 B, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Hoopman, Henri, Oegstgeest 6-1-1890
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.

Hoorenman, Cornelis Petrus, Utrecht 22-7-1907, Kleermakershulp
Woonachtig: Vissersteeg 11 bis, Utrecht
Gearresteerd: 26-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘Kommunistisch verdächtig’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Hoorn, Adrianus van, Utrecht 14-8-1898, Los arbeider
Woonachtig: Grachtstraat 34, Maastricht
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Leider afdeling C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 15-9-1942, vrijgekomen 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Maastrichtse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Maastricht, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hoorn, Cornelis van, Delfzijl 24-7-1924, Draaier
Woonachtig: Zonneveldstraat 4, Rijndijk-Hazerswoude
Gearresteerd: 12-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Neuengamme 17-12-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij luisterde via de verboden radio naar het nieuws van de zender in Moskou en gaf de berichten door. Hij werd tijdens het luistern gearresteerd.

Hoorn, Cornelis Marcelis Martinus van, Leiden 11-11-1888
Woonachtig: Buitenwaterstraat 224, Delft

Hoorn, Jan, Rotterdam 28-8-1905, Scheepschilder
Woonachtig: Hollandschestraat 91, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.
Gearresteerd: 3-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Fuhlsbüttel, Berlin (Duitsland)-Plötzensee
Overleden: Berlin (Duitsland)-Plötzensee 7-9-1943 Opgehangen
Opmerkingen: Als gevolg van de infiltratie in 1937 in de CPN door Anton van der Waals werd naam in opdracht van minister van Justitie Goseling en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn eind 1937 aan de Gestapo in Hamburg doorgegeven. Hij werd gearresteerd in Lübeck. Opgehangen tijdens Berlin (Duitsland)er Blutnächte.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) en de Rotterdamse burgemeester Pieter Droogleever Fortuyn (Liberaal) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze een samenwerking met de Gestapo in Hamburg waren aangegaan, waarbij de beruchte landverrader Anton van der Waals al in 1937 voor de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst actief was; Christoffel Bennekers van de Rotterdamse Politie Inlichtingendienst was medeverantwoordelijk omdat hij leiding gaf aan Anton van der Waals en de namen van de groep Wollweber in opdracht van de minister van Justitie in 1937 aan de Gestapo in Hamburg leverde.
Zijn arrestatie was een gevolg van de opdracht van Gerbrandy om op 3 mei 1940 drie communisten, waarbij Adriaan Feij, te arresteren. De drie werden met terugtrekkende Nederlandse troepen naar Noord-Frankrijk meegevoerd en vervolgens aan de Duitsers overgeleverd. Uit angst voor martelingen verraadde Feij veel leden van de groep Wollweber, waarvan veel leden overigens al sinds 1937 aan de Gestapo bekend waren.

Hoorn, Leendert Jacobus, Rotterdam 7-11-1900, Matroos Rijnvaart
Woonachtig: Rubroekstraat 169 B, Rotterdam
Lid: Was voor of tijdens de oorlog bij de sabotage- en spionagegroep Wollweber aangesloten.

Hoorn, Pancras Petrus van, Nieuw Lekkerland 4-4-1899, Lijnassistent NS
Woonachtig: Zonneveldstraat 4, Rijndijk-Hazerswoude
Gearresteerd: 12-8-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Husum-Schwesing
Overleden: Husum 17-12-1944 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij luisterde via de verboden radio naar het nieuws van de zender in Moskou en gaf de berichten door. Hij werd tijdens het luistern gearresteerd.

Hoorn, Willem van, Amsterdam 13-10-1909, Bouwaannemer
Woonachtig: Niasstraat 39 II, Amsterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Sectiesecretaris C.P.N. (1938).
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Arnhemse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Hoornik, Eduard Jozef Antonie Marie (Ed), Den Haag 9-3-1910, Journalist
Woonachtig: Stadionstraat 25 II, Amsterdam
Gearresteerd: 19-8-1943
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij had een Joodse onderduiker in huis die hij vermoordde door hem de schedel in te slaan. Naar eigen zeggen dreigde de onderduiker hem te verraden, terwijl anderen beweerden dat het een roofmoord was.
Opmerkingen: Hij meldde in Dachau als arrestatiereden ‘ein verdacht Person verborgen gehalten (Eine Nacht)’. Hij werd na de oorlog een bekend schrijver.

Hoornweg, Huibert, Rotterdam 22-8-1892, Los werkman
Woonachtig: Breede Hilledijk 48 B, Rotterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Kandidaat C.P. verkiezing gemeenteraad 1923. Communist (1938). Functionaris afdeling C.P.H. (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Hopman, Abraham, Amsterdam 4-4-1894, Conducteur NS
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Conducteur N.S. C.P.H. Secretaris Federatie Hilversum. Secretaris afdeling Hilversum der C.P.H.L.C. (1927). Delegatie spoorarbeiders naar Moskou in 1930. Voorzitter afdeling V.V.S.U. Leider De Jonge Sovjet-Vrienden.

Hordijk, Johan, Moerkapelle 27-8-1909, Expeditieknecht
Woonachtig: Vinkenstraat 56, Zaandam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Opmerkingen: Hij was stateloos.

Hordijk-Elswijk, Maria Rosina Margaretha, Zaandam 1-9-1914
Woonachtig: Vinkenstraat 56, Zaandam

Hordijk, Leendert Johannes, Rotterdam 21-6-1905, Transportarbeider
Woonachtig: Amsterdamsche Veerkade 31, Den Haag
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18/24-10-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Haagsche Veer Rotterdam, Amersfoort, Vught, Dachau
Opmerkingen: Hij werd vanuit Rotterdam naar het kantoor van Rauter aan het Plein 1 in Den Haag overgebracht. In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘Umgang mit Juden’.

Horeman, Johan, Haarlem 12-2-1913, Plaatwerker
Woonachtig: Vondelweg 272, Haarlem
Gearresteerd: <6-1942
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 17-9-1942
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Horeman stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hornstein, Georg, Berlin (Duitsland) 8-12-1900, Fabrikant lederwaren
Woonachtig: Waalstraat 65 II, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 8-10-1940
Gearresteerd ten gevolge van informatie die voor de oorlog door Nederlandse Inlichtingendiensten aan de Duitse Gestapo werd verstrekt.
Gevangenschap in: Amersfoort, Düsseldorf, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 3-9-1942
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Rotspanienkämpfer’.
Opmerkingen: Hij vestigde zich op 5 januari 1941 vanuit Duitsland in Amsterdam. Hij had niet de Nederlandse nationaliteit. Hij werd in opdracht van de Gestapo in Düsseldorf gearresteerd omdat hij als vrijwilliger in Spanje was geweest. Bij het verlaten van de vrachtwagen waarmee hij naar kamp Amersfoort werd getransporteerd, werd hij zwaar mishandeld.

Hornstra, Siegfried August (Arie van Vliet), Essen 5-11-1906, Poelier
Woonachtig: Markendoel 13, Ugchelen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Poelier. Colportage De Tribune (1934). Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 5-1941, vrijgekomen 15-1-1944
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Oranjehotel, Haaren
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij werd in het Oranjehotel zwaar gemarteld. Hij is uit Haaren gevlucht, door het uniform van de kampcommandant uit de wasserij te stelen en op diens motor het kamp uit te rijden. Na zij vlucht stencilde hij in Enschede De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Horst, Dirk Johannes Hendrik ter, Delft 28-6-1899, Conservator Koninklijke Bibliotheek
Woonachtig: Rijswijk
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Wetenschappelijk assistent Koninklijke Bibliotheek. Voorzitter afdeling O.S.P. (1932).
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Politie Inlichtingendienst van Rijswijk aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Jacques van Hellenberg Hubar (Katholiek) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen. De burgemeester moest de namen inleveren bij Johannes Eckhardt van de Haagse Politie Inlichtingendienst. (Hellenberg Hubar leverde tegen de Duitse eis in alleen vier namen van RSAP’ers in).

Horst, Douwe ter, Achtkarspelen 8-10-1894
Woonachtig: Den Haag
Gearresteerd: 27-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Horst, Gerardus Arnoldus van der (Gerrit), Amsterdam 18-7-1902, Monteur
Woonachtig: Niasstraat 75 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 7-6-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Schoorl, Sint-Michielsgestel, Amersfoort, Sachsenhausen, Bergen-Belsen
Overleden: Bergen-Belsen 23-11-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij zette de mensen binnen de Werkverschaffing aan tot deelname aan de Februaristaking en verspreidde De Waarheid onder hen.

Horst-Henssen, Cornelia Wilhelmina, Amsterdam 10-10-1906
Woonachtig: Niasstraat 75 III, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Horst, Hendrik van der, Amsterdam 5-8-1911, Havenarbeider, kunstschilder
Woonachtig: Plantage Muidergracht 27, Amsterdam
Gearresteerd: Eerste arrestatie 10-5-1940, vrijgekomen 15-5-1940, tweede arrestatie 7-3-1944
Eerste arrestatie in verband met het uitbreken van de oorlog, waarbij de Nederlandse regering grote aantallen felle tegenstanders van Hitler arresteerde. Ze werden soms onder mensonwaardige omstandigheden gevangen gehouden. Tweede arrestatie door Oberwachtsman J.A. Libert uit Ommen vanwege de Arbeitseinsatz.
Gevangenschap in: Markthallen Diemen, Weteringschans
Opmerkingen: In zijn woning werd de copy vanuit de kaderkrant getypt om gestencild te worden. Hij stencilde De Waarheid. Hij werd de tweede keer gearresteerd door Oberwachtsman J.A. Libert van het Kontr. Kommando Ommen in verband met de Arbeitseinsatz.

Horst, Hendrik Johannes Wilhelmus van der (Henk), Den Haag 22-8-1912, Fotograaf en ingenieur
Woonachtig: Thomsonlaan 208, Den Haag
Gearresteerd: 5-8-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 26-11-1942
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij stencilde en verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Herstellung + Verbreitung kom. Hetzliteratüre’.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten., die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.

Horst-Dikker, Bertha Adela van der, Antwerpen 13-5-1907, Lerares Frans, fotografe
Woonachtig: Thomsonlaan 208, Den Haag
Afkomst: Van Joodse afkomst.

Horst, Martinus Adrianus Johannes van der, Rotterdam 10-1-1893, Colporteur
Woonachtig: Strijenschestraat 63 A, Rotterdam
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Waterstoker. Sectiebestuur C.P.N. (1938).
Gearresteerd: 24-9-1942, vrijgelaten 19-11-1943
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Horst, Mijndert van der (Anton van Houten, Miek), Haarlem 16-1-1910, IJzerwerker
Woonachtig: Haarlem
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: IJzerwerker. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935). Diende 20 maanden in Internationale Brigade Spanje.
Lid: Hij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Opmerkingen: Hij was stateloos. Hij was betrokken bij de aanslag op de politieman Willem Ritman, die veel onderduikers verraadde.
De verzetsman Van der Horst, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, kreeg pas in 1948 zijn Nederlanderschap terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.

Horstmanshoff, Dirk Hendrik, Amsterdam 14-8-1924
Woonachtig: Amsterdam
Gearresteerd: 1-6-1943
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hos, Cornelis Petrus Augustus (Kees), Den Haag 25-8-1916, Kunstenaar
Woonachtig: Cromvlietkade 58, Rijswijk
Gearresteerd: 27-4-1944, vrijgekomen 5-1944
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij was niet thuis toen de bij hem ondergedoken Hans Polak gearresteerd werd; hij is toen zelf ondergedoken bij Catharina Pigge, waar hij gearresteerd werd door Sicherheitsdienstman van het Judenreferat Fritz Ernst Koch, de aan dat Referat verbonden politiemannen Johannes Hendricus Christiaan Krom en Christiaan Baron van Boetzelaer en door de V-Mann Johannes Antonius Bosschieter. Krom sloeg hem bij de arrestatie in het gezicht. Hij werd mishandeld door de Haagse politieman Johannes Hendrik Christiaan Krom. Hij werd via Richard Friedrich Salter, een vooroorlogse Inlichtingendienst infiltrant in de CPN en tijdens de oorlog V-mann voor de Sicherheitsdienst, vrij gekocht voor 7.000 gulden in het corruptiespel van de Duitser Fritz Rudolf Hillesheim en de Inlichtingendienstman Hendrik Krieno Luurssen. Hij werd vanuit de gevangenis in een auto met Nederlandse V-mannen gezet en naar de Raamweg ter hoogte van de Dierentuin gereden, waar hij moest uitstappen. Hij weigerde in eerste instantie, omdat hij vreesde ‘op de vlucht te worden doodgeschoten’. Uiteindelijk waagde hij het erop en zocht in eerste instantie onderdak bij Antonius Montfoort.

Hottinga, Berend, Sneek 29-10-1911, Typograaf
Woonachtig: 3e Leliedwarsstraat 15 III, Amsterdam
Was actief betrokken bij de organisatie van de Februaristaking.
Gearresteerd: 6-3-1941
Gevangenschap in: Siegburg
Overleden: Siegburg 28-12-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was een van de driehonderd communisten die de Februaristaking tot stand gingen brengen, die op 24 februari 1941 op de Noordermarkt bijeenkwamen. Hij werd voor zijn rol tot drie jaar en zes maanden tuchthuis veroordeeld. Hij is bij een luchtaanval om het leven gekomen.

Houten, Karel van, Aardappelhandelaar
Woonachtig: Oostzijde 76, Zaandam
Opmerkingen: Hij bood onderdak aan Joodse onderduikers.

Houten-Ederen, Guurtje van, Zaandam 22-2-1913
Woonachtig: Oostzijde 76, Zaandam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Zij bood onderdak aan Joodse onderduikers.

Houten, Krijn Willem van, Strijen 30-6-1883
Woonachtig: Buurscherstraat, Haaksbergen
Gearresteerd: 28-4-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Buchenwald

Houten, Reinier van, Koog aan de Zaan 29-4-1895, Keukenhulp
Woonachtig: Plataanstraat 7, Koog aan de Zaan
Gearresteerd: <12-1942
Gevangenschap in: Haaren, Vught
Opmerkingen: Hij bood onderdak aan Joodse onderduikers en bracht onderduikers op diverse plekken onder.

Houten-Koster, Klasina van, Westzaan 10-7-1901
Woonachtig: Plataanstraat 7, Koog aan de Zaan
Opmerkingen: Zij bood onderdak aan Joodse onderduikers.

Houtepen, Robertus Justinus (Rob), Gent (België) 5-11-1905, Betonarbeider
Woonachtig: Gouvernestraat 64 A, Rotterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Betonwerker. Districtsbestuur C.P.N. Spreker. Kandidaat C.P.N. voor gemeenteraad en Provinciale Staten (1939).
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 7-11-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Rotterdamse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden, ondanks dat hij al eerder gearresteerd was. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 7-12-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Ondanks dat hij in Neuengamme gevangen zat, stond hij in september 1942 op de lijst van te arresteren communistische gijzelaars, die naar aanleiding van de aanslag op het spoorviaduct Binnen Rotte gearresteerd moesten worden.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Houtepen stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Houtepen-Blomme, Angèle Marie Joachine, La Comté (België) 24-7-1896
Woonachtig: Gouvernestraat 64 A, Rotterdam
Lid: Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 18-3-1943, vrijgekomen 5-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam

Houterman, Hendrikus Gerardus, Elst 2-5-1891, Bakker
Woonachtig: Westeinde 393, Den Haag
Gearresteerd: 15-9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

Houtkamp, Gerrit, Amsterdam 22-1-1905, Meubelmaker
Woonachtig: 1e Reserve Boezemstraat 5 B, Rotterdam
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN. Was lid van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Lid O.S.P. Socialistische Arbeidersweer, vendel Rotterdam (1932).

Houtman, Frederik Willem, Groningen 26-3-1895, Drukker
Woonachtig: Geraniumhof 3, Groningen
Gearresteerd: 9-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verdächtig der Verbreitung feindlicher Nachrichten’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Houtman stond ook op deze lijst.

Houtman, Jan, Den Haag 13-3-1910, Arbeider
Woonachtig: Fisherstraat 287, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Gevangenschap in: Hamburg-Altona
Overleden: Hamburg 8-4-1945
Opmerkingen: Hij werd in Hamburg-Altona te werk gesteld.

Houtman-Kouwer, Maria Dina, Den Haag 7-9-1911
Woonachtig: Fisherstraat 287, Den Haag
Gevangenschap in: Hamburg-Altona
Opmerkingen: Zij werd in Hamburg-Altona te werk gesteld.

Houtman, Johan Hendricus (Jan), Amsterdam 6-7-1889, Handenarbeidleraar
Woonachtig: Bosstraat 4, Soest
Gearresteerd: 13-1-1944
Overleden: Soest 13-1-1944 Gefusilleerd
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Houtman-Van der Es, Louise, Den Bosch 20-4-1905
Woonachtig: Bosstraat 4, Soest
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Houven-Blumink, Sophia Margretha van der, Den Haag 6-8-1899
Woonachtig: Delft
Gearresteerd: 19-5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Houwert, Christiaan Johan Folpmer, Billiton (Nederlandsch Oost Indië) 2-3-1915, Kantoorbediende Centraal Beheer
Woonachtig: Nieuwer Amstellaan 131 III, Amsterdam
Opmerkingen: Na zijn arrestatie wierp zijn ook gearresteerde neef Johan Hanxleden Houwert zich op het Museumplein op de twee officieren van de Feldgendarmerie, waardoor Christiaan kon ontkomen.

Hoven, Carolus Marie Johannes van den, Den Haag 19-12-1909, Poelier
Woonachtig: Terletstraat 193, Den Haag
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de Bolsjewisten-Leninisten (1939).
Gijzeling: Zijn naam kwam voor op de Haagse lijst van communistische gijzelaars, die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.

Huckriede-Cornelius, Violette (Letje), Batavia (Nederlandsch Oost Indië) 17-3-1919, Fotografe reclamebureau
Woonachtig: Leidscheplein 8 II, Amsterdam
Opmerkingen: Zij was lid van de Persoonsbewijscentrale. Zij maakte deel uit van een groep bestaande uit verder Gerrit van der Veen, Maarten van Gilse, Petronella Beemd-Hissink, Wolter Brandligt, Dionisius Remiëns en Gustave Rübsaam.

Huët, Antoon Leonardus van, Haarlem 24-12-1903, Broodbakker
Woonachtig: Timorstraat 1, Wormerveer
Gearresteerd: <7-1944
Gevangenschap in: Amersfoort, Neuengamme
Overleden: Neuengamme 26-12-1944

Huffener, Hendricus Jozef Anthonius (Henk), Utrecht 24-2-1923
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Huffener, Jozef Franciscus Valentinus (Joep), Amsterdam 1925
Woonachtig: Bilthoven
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Huffener, Wilhelmus Josephus Franciscus (Wim), Oudewater 3-2-1915
Woonachtig: Sanatorium Berg en Bosch (waar zijn vader directeur was), Bilthoven
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

Huig, Petrus Franciscus, Groningen 21-10-1878
Woonachtig: Spaarndammerstaat 18 I links, Amsterdam

Huijbrechts, Jacobus Johannes, Amsterdam 17-11-1901, Los werkman
Woonachtig: Vinkenstraat 7, Amsterdam
Gearresteerd: 11-5-1941
Aktion CPN: Hij werd medio juli 1941 vanuit de gevangenis naar Schoorl overgebracht en gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Weteringschans, Amstelveenscheweg, Schoorl, Amersfoort, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Bergen-Belsen, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Bergen-Belsen 29-11-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Pol. [Politische] Tätigkeit’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Huijbrechts stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Huijink, Heinrich Gerhard Cornelius, Ratinger (Duitsland) 10-9-1908, Betonbouwvakker
Woonachtig: Koninginnelaan 213, Nijmegen
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Voorzitter afdeling C.P.N. (1939). Kandidaat Provinciale Staten voor de C.P.N. (1939).
Gearresteerd: 4-6-1941
Gevangenschap in: Stutthof
Overleden: gevangenis Stutthof (Polen) 7-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid en andere illegale lectuur. Hij werd in Duitsland gearresteerd.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Huijink stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Huijsen, Willem, Amsterdam 25-7-1914, Loodgieter
Woonachtig: Lootsstraat 21 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-11-1942
Gevangenschap in: Weteringschans, Kriegswehrmachgefängnis Utrecht
Overleden: Utrecht 22-9-1943 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Opmerkingen: Hij had handgranaten en springstoffen in huis. Hij was lid van een sabotageploeg met onder meer Johannes van der Weerdt en Prins (Aalsmeerweg) die onder andere branden stichtte in Duitse opslagplaatsen.

Huijsen-Verhagen, Anna Engelina, Amsterdam 1-9-1914,
Woonachtig: Lootsstraat 21 II, Amsterdam
Gearresteerd: 25-11-1942
Gevangenschap in: Weteringschans

Huijser, Frans, Rotterdam 29-9-1917, Timmerman
Woonachtig: Slaghekstraat 126 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Leusden 29-12-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Waarheid.
 Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind. Hij stencilde en verspreidde De Waarheid.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Huijser stond ook op deze lijst: hij is vermoord door toedoen van Crabbendam.

Huijser, Jan, IJsselmonde 17-8-1878, Sigarenmaker
Woonachtig: Slaghekstraat 126 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-2-1942
Gearresteerd ten gevolge van de gruwelijke martelmoord op Herman Holstege waaraan Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst medeplichtig was en daarmee een gevolg van de opdracht van burgemeester De Monchy van mei 1940 om de CPN opnieuw te laten infiltreren door Johannes Hubertus van Soolingen.
Gevangenschap in: Oranjehotel
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind.

Huijser, Jan, IJsselmonde 1-2-1903, Heier
Woonachtig: Kameliastraat 20 A, Rotterdam

Huijser, Jozephus, Nieuwenhoorn 31-8-1903
Woonachtig: Slaghekstraat 126 A, Rotterdam

Huijser, Theodorus Jozephus, Nieuwenhoorn 19-11-1905, Broodbakker
Woonachtig: Slaghekstraat 126 A, Rotterdam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 22-10-1942
Gevangenschap in: Essen, Oranjehotel, Amersfoort, Vught, Dachau, Natzweiler, Dachau, Allach, Markirch
Opmerkingen: Hij werd in Essen gearresteerd. In Vught stond als arrestatiereden vermeld ‘C.P.N.

Huijsman, Pieter, Wormer 11-6-1894, Arbeider
Woonachtig: Schoolstraat 83, Krommenie
Gearresteerd: 16-11-1942
Gevangenschap in: Vught, Dachau
Opmerkingen: In Vught gaf hij als arrestatiereden op ‘Verdächtigung v. anfertigung v. ausgabe verb. [verbotener] Zeitungen’.

Huijzer, Leonardus Johannes Bertinus, Amsterdam 17-8-1903, Bloemenventer
Woonachtig: Stalpertstraat 88 I voor, Amsterdam
Opmerkingen: Hij werkte samen met Johannes Meijer (1909).

Huisman, Albert (Ab), Zaandam 6-7-1918, Kolenhandelaar
Woonachtig: Woonschip De Kenau aan Houthavenkade, Zaandam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Gearresteerd: 23-11-1943
Gevangenschap in: Euterpestraat, Weteringschans, Amersfoort, Utrecht, Oranjehotel, Vught
Overleden: Vught 23-7-1944
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid. Hij pleegde sabotage. Bij huiszoeking werd een revolver gevonden.

Huisman, Bernardus Johannes, Den Haag 9-11-1886, Arbeider
Woonachtig: Tullinghstraat 53, Den Haag
Gearresteerd: 11-9-1941
Gearresteerd ten gevolge van de sinds 1923 voor de Haagse Politie Inlichtingendienst werkende infiltrant Johannes Hubertus van Soolingen, die door burgemeester De Monchy in mei 1940 opnieuw de CPN werd ingestuurd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Dachau
Overleden: Dachau 31-10-1942
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbotene Zeitung gekauft’. Hij overleed één dag na aankomst in Dachau.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen; het latere hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is medeverantwoordelijk omdat hij in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst leiding gaf aan de opsporing van communisten.

Huisman, Herman
Woonachtig: Heisterberg 21 A, Hoensbroek

Huisman, Johannes, Sneek 25-3-1899, Politieman
Woonachtig: Gulikstraat 27, Eygelshoven
Gearresteerd: 2-6-1941
Aktion CPN: Hij werd in Schoorl gevoegd bij de arrestanten van de Aktion CPN in verband met de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Maastricht, Schoorl, Amersfoort, Düsseldorf, Buchenwald, Neuengamme
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Funktionär von illeg. CPN’.

Huisman, Johannes, Giessendam 9-9-1902, Manufacturier
Woonachtig: B 419, Giessendam
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 28-1-1943, vrijgekomen 22-4-1943
Gevangenschap in: Haagsche Veer Rotterdam, Vught, Amersfoort
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Huisman stond ook op deze lijst: hij was in 1941 gearresteerd door toedoen van Crabbendam, die wist dat het zijn leven kon kosten.

Huisman, Johannes (Jan), Rheine (Duitsland) 24-5-1915, Loswerkman
Woonachtig: Alexanderstraat 51 A, Leiden
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Wittenberge, Neuengamme, Buchenwald
Opmerkingen: Hij was stateloos.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsman Huisman, die tijdens de oorlog zijn leven voor Nederland waagde, voor zover bekend zijn Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Huitema, David, Ureterp 18-11-1893, Arbeider
Woonachtig: 367, Ureterp (Opsterland)
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Arbeider. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl

Huizenga, Albertus, Groningen 17-9-1915, Letterzetter
Woonachtig: Sabangplaats 30, Groningen
Gearresteerd: 11-12-1944
Gevangenschap in: Neuengamme
Overleden: Neuengamme 10-3-1945

Huizinga, August Ferdinand, Den Helder 6-4-1895, Elektrisch lasser
Woonachtig: Gerard Ballenburgstraat 47 II, Amsterdam
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuurder van federatie Noord-Holland – Utrecht der C.P.H., tevens correspondentieadres van de Rode Wekker, bedrijfskrant uitgegeven door communistische bedrijfscel in farmaceutische fabriek Looiersgracht te Amsterdam. Vraagt paspoort aan (1927). Spreker tijdens de 1-mei bijeenkomst te Amsterdam. Werklozen Congres R.V.O. (Rotterdam 1932). Werklozen-eenheidscongres (Amsterdam 1934). Bestuurslid R.V.O. Bestuur L.W.S.C. Scheepvaart. Lid elftalcommissie A.V.B.H./R.S.E. (1932). Gemeenteraad (tot 1935). Stoottroepen. Woonde in Rusland. Werkt in 1932 niet meer voor R.V.O. Scheepvaart. C.W.A.C. (1931). Rode Dinsdag (Den Haag 1934).
Gearresteerd: 17-7-1944
Gevangenschap in: Weteringschans, Vught, Sachsenhausen, Dachau
Overleden: Dachau 20-5-1945
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Huizinga, Luitje, Groningen 14-2-1897, Letterzetter
Woonachtig: Atjehstraat 8 A, Groningen
Verkiezingen: Was lid van de Gemeenteraad.
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Provinciale Staten.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Letterzetter. Communist. Dienstweigeraar. In november 1918 na ondergane straf ontslagen. Bestuurslid C.P.H.C.C. (1927). Redactie en administratie Echo van het Noorden (1932). Kandidaat C.P.N. voor Provinciale Staten (1935).
Gearresteerd: 11-3-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 26-5-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij was redacteur en verspreidde Het Noorderlicht en De Waarheid. Hij zat in de leiding van het communistisch verzet in Groningen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Huizinga stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Hulleman, Trijntje (Trijn), Andijk 3-2-1895, Verpleegster
Woonachtig: Duizendschoonstraat 9 boven, Amsterdam
Spanje: Was tijdens de burgeroorlog als vrijwilliger in Spanje.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Verpleegster. Met ambulance Comité Hulp aan Spanje naar Spanje (1936).
Lid: Zij was aangesloten bij het Militair Contact (mil) dat onder leiding van Gerben Wagenaar stond.
Gearresteerd: <15-6-1943
Gevangenschap in: Ravensbrück
Opmerkingen: Zij werd door de typisch onmenselijke pro-fascistische christelijk-liberale regeringskliek stateloos gemaakt omdat ze oorlogsslachtoffers had verpleegd. Zij werd op 15 juni vanuit het Amsterdamse Huis van Bewaring overgebracht naar het Oranjehotel.
Tijdens de oorlog is zij actief binnen de militante verzetsgroep van Krijn Breur, verder voorzag ze mensen van valse Persoonsbewijzen en bood ze hulp aan Joodse onderduikers. Zij werd in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis vanuit Ravensbrück door het oorlogsgebied in Duitsland via Denemarken naar Malmö in Zweden geëvacueerd. Daar bleef ze nog een jaar lang voormalige concentratiekampgevangenen verplegen.
Terwijl het grootste deel van de staatgevaarlijke SS’ers in de jaren vijftig het Nederlanderschap terugkregen, kreeg de verzetsvrouw Hulleman die tijdens de oorlog haar leven voor Nederland waagde, voor zover bekend haar Nederlanderschap nooit terug van partijen als ARP, KVP en VVD, waarvan de voorgangers tijdens de oorlog op grote schaal met de Duitsers gecollaboreerd hadden en daarmee medeplichtig waren aan de massamoord op veel verzetsmensen.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hulsebos, Jan (Jan Vrijman), Amsterdam 12-2-1925

Hulsing, Berend (Van Kampen, Berend Balthazar, Ber), Enkhuizen 28-8-1907, Reclametekenaar
Woonachtig: Ameland 20, Zaandam

Hulsing-Lubbes, Guurtje Anna Catharina (Uut), Zaandam 15-9-1911, Cabaretière
Woonachtig: Ameland 20, Zaandam
Opmerkingen: Zij verrichtte werkzaamheden voor De Waarheid.

Hulsing, Harm, Finsterwolde 23-5-1908, Landarbeider
Woonachtig: A 206, Drieborg
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N.
Gearresteerd: 18-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Overleden: Groß-Rosen 11-4-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde Het Noorderlicht. Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘Verbreitung kom. Lekture.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Hulsing, Jan, Finsterwolde 22-4-1900
Woonachtig: Drieborg

Hulst, Gerrit van der, Amsterdam 6-6-1897, Werktuigkundige
Woonachtig: Marsstraat 84, Haarlem
Gearresteerd: 7-7-1944
Gevangenschap in: Vught, Sachsenhausen, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 8-3-1945
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij verspreidde De Patriot en De Waarheid.

Hulst, Hendrik, Enkhuizen 5-6-1893, Fabrieksarbeider
Woonachtig: Zaanstreek
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Fabrieksarbeider. Lid districtsbestuur V.V.S.U. Noord-Holland (1934).
Opmerkingen: Hij was de vader van Willem Hulst.

Hulst, Willem (Wim), Krommenie 9-12-1916
Woonachtig: Vlusch 4, Krommenie
Opmerkingen: Hij was de zoon van Hendrik Hulst. Hij pleegde sabotage aan spoorlijnen door de bouten van de rails los te draaien.

Hulster, Arie, Hof van Delft 7-1-1903, Loswerkman
Woonachtig: Delft
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Los werkman. Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.H. (1931). Uit N.V.V. geroyeerd (1934).

Hulster, Balt, Delft 14-5-1897, Werkman
Woonachtig: Gasthuislaan 64, Delft
Gearresteerd: 2-7-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Oranjehotel

Hulster, Frederik J. M., Amsterdam 24-12-1895, Arbeider
Woonachtig: Prinsengracht 241, Amsterdam
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Hulster, Gerard Johan, Delft 21-6-1923, Rijwielhersteller
Woonachtig: Gasthuislaan 64, Delft
Gearresteerd: 5-1942
Gearresteerd ten gevolge van de infiltratie in de CPN door Johannes Hubertus van Soolingen in opdracht van burgemeester De Monchy: in een rapport schreef Johannes Hubertus Veefkind van de Haagse Politie Inlichtingendienst dat Van Soolingen gemeld had dat na het oprollen in 1941 de Haagse CPN in 1942 ‘domicilie’ had in Delft.
Gevangenschap in: Düsseldorf, Oranjehotel, Buchenwald
Overleden: Buchenwald 8-5-1943
Opmerkingen: In Düsseldorf gearresteerd
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze opdracht hebben gegeven dat de Politie Inlichtingendiensten tijdens de bezetting voor de bezetter moesten blijven door werken; burgemeester De Monchy (Liberaal) is medeverantwoordelijk omdat hij op 15 mei 1940 opdracht aan de Haagse Politie Inlichtingendienst gaf om voor de bezetter communisten te blijven opsporen.

Hulstijn, Gerrit Jan, Renkum 30-11-1889, Groentehandelaar
Woonachtig: Linnaeuskade 38 boven, Amsterdam
Gearresteerd: 5-8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Sint-Michielsgestel, Vught
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Hunsche, Johannes Franciscus, Amsterdam 10-8-1892, Hoofdonderwijzer
Woonachtig: Eendrachtstraat 24, Amsterdam

Hurkmans, Joannes Jozephus Maria (Hartog, Jan), Stratum 16-2-1903, Bankwerker
Woonachtig: Mathildalaan 71, Eindhoven
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bankwerker. Bedrijfscel C.P.N. Ex-voorzitter afdeling C.P.N. Ex-voorzitter metaalarbeidersbond.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Vught, Sachsenhausen, Mauthausen
Opmerkingen: Hij werd gearresteerd, omdat hij omstreeks 1931 een jaar lang lid van de CPN was geweest, maar al snel weer uittrad. Hij werd in de kampen Schoorl en Amersfoort door de Duitsers aangesteld als ‘Lagerälteste’ (vertegenwoordiger van alle gevangenen). In januari-februari 1942 haalden de Duitsers 10 gevangenen uit Buchenwald terug om in Amersfoort concentratiekampmethoden in Amersfoort te introduceren. Het waren leden van de verzetsgroep De Geuzen, die over het algemeen fel anticommunistisch en antikatholiek waren. Ze mishandelden gevangenen, waarbij vooral (communistische) Limburgers en (katholieke) geestelijken het slachtoffer waren, ondanks dat communistische gevangenen hen nog enigszins in toom konden houden (er waren op dat moment vrijwel alleen communistische gevangenen in Amersfoort). Eegdeman zag geen kans de Geuzen in hun optreden te matigen. Nadat het grootste deel van de communistische gevangenen begin april 1942 naar Buchenwald afgevoerd was, intensiveerden De Geuzen de mishandelingen, waarbij Hurkmans en zijn kompaan Eegdeman hen zelfs aanmoedigden en zich ook op andere wijzen misdroegen. De mishandelingen werden nog heviger toen meesten van de overgebleven communisten in de loop van 1942 naar het concentratiekamp Vught waren overgebracht. Vooral (nieuw-aangevoerde) Joodse gevangenen waren daarbij het slachtoffer. De voormalige Amsterdamse wethouder Rodrigues de Miranda werd daarbij in november 1942 zeer ernstig mishandeld, zodat hij op gruwelijke wijze om het leven kwam. Hurkmans zou de Geuzen daarbij hebben aangemoedigd. Na de oorlog werd in de koude-oorlogs leugenpropaganda de schuld volledig op de communisten in het algemeen gelegd, iets wat dagbladen tot op de dag van vandaag blijven volhouden.
In Vught werd vermeld ‘Heeft zich verrijkt met Joodse goederen’.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Eindhovense Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Anton Verdijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen en de Duitse opdracht om mensen aan te wijzen in juni 1941 doorspeelde.

Hut, Johannes, Groningen 13-1-1917, Montagebankwerker
Woonachtig: Rembrandtlaan 13, Assen
Gearresteerd: 8-4-1941
Gevangenschap in: Groningen, Oranjehotel, Amersfoort, Buchenwald, Groß-Rosen
Opmerkingen: Hij meldde in Buchenwald als arrestatiereden ‘illeg. Betätigung’.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Hut stond ook op deze lijst.

IJisberg, Johan Frederik (Joop), Amsterdam 19-10-1900, Conducteur
Woonachtig: Trouringhstraat 14, Amsterdam
Gearresteerd: 14-11-1941
Gevangenschap in: Weteringschans, Utrecht
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: In het eerste oorlogsjaar bezorgden Jan Ossenkoppele en toen nog verloofde Maatje Harthoorn De Waarheid bij hem. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aanzetten van zijn collega’s om het werk bij de Februaristaking neer te leggen. De tramstaking heeft een belangrijke signaalfunctie voor de hele stad gehad. Hij was betrokken bij de lokale productie van De Waarheid.

IJisberg, Johan Frederik (Joop), Amsterdam 1924
Woonachtig: Trouringhstraat 14, Amsterdam
Gearresteerd: 1942
Gevangenschap in: Wittlich
Opmerkingen: Hij haalde een auto van de Wehrmacht leeg. Hij zat daarvoor een half jaar in de jeugdgevangenis in Wittlich gevangen.

IJisberg, Willem, Amsterdam 7-6-1904, Straatmaker
Woonachtig: Hortensiastraat 6 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

IJisberg-Hafkamp, Josina, Amsterdam 27-6-1916, Fabriekarbeidster
Woonachtig: Hortensiastraat 6 I, Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

IJmkers, Aalderd Jacob, Nieuw Helvoet 31-7-1896, Monteur
Woonachtig: Notenplein 75, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Smid. Communist. Secretaris Philintern Holland (1924). Voorzitter H.V.C. (1938). Voorzitter Federatie Zuid Holland de Zaaier. Behoort tot oppositie in de C.P. Bestuur afdeling I.S.F. (1939). Voorzitter Leninistische Kaderschool (1939).
Gearresteerd: 8-9-1942
Gijzeling: Gearresteerd doordat zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Oranjehotel, Amersfoort
Overleden: Woudenberg 16-10-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij werd door Sicherheitsdienstman Otto Lange en Inlichtingendienstman Veefkind gearresteerd. Hij werd bij wijze van represaille gefusilleerd vanwege aanslagen op spoorlijnen en levensmiddelen depots in oosten van het land.
Verantwoordelijkheid: De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de moord, omdat ze de lijst van de Centrale Inlichtingendienst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

IJmkers-Metz, Christina Jacoba, Den Haag 28-6-1898
Woonachtig: Notenplein 75, Den Haag
Gearresteerd: 9-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel

IJntema, Margaretha Elisabeth, Amsterdam 15-1-1903
Woonachtig: Staringlaan 7, Hilversum

IJsden, Ans van
Woonachtig: Wierdenscheweg, Almelo

IJzelendoorn, Eduard Hendrikus Gerardus, Den Haag 13-9-1924
Woonachtig: Hilversumschestraat 171, Den Haag
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis.

IJzelendoorn, Hendrikus Jacobus, Arnhem 11-10-1897, Monteur HTM
Woonachtig: Hilversumschestraat 171, Den Haag
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Secretaris afdeling V.V.S.U. (1937).
Gearresteerd: <4-1942
Gijzeling: Zijn naam stond vermeld op de Haagse lijst van communistische gijzelaars die in september 1942 gearresteerd moesten worden. De lijst was door de Sicherheitsdienst samengesteld op basis van de lijst van de Centrale Inlichtingendienst die in 1936 en 1939 door de Nederlandse regering aan de Gestapo in Berlijn werd overhandigd.
Gevangenschap in: Landsberg
Opmerkingen: Hij was in april 1942 in Landsberg in Duitsland te werk gesteld en kon daardoor in september 1942 niet in gijzeling genomen worden.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

IJzerman, Alida (Ali), Amsterdam 15-12-1919, Naaister
Woonachtig: Oeterwalerstraat 26, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Bestuur V.C.O.O. (1939).
Opmerkingen: Zij was een zuster van Marietje Harthoorn-IJzerman. Zij typte De Waarheid over vanuit de kaderkrant (krant die als basistekst gold voor de lokale edities). In haar woning werd De Waarheid gestencild. Haar naam komt als werkneemster voor in het gedenkboek van Hollandia-Kattenburg, maar zij ontkwam kennelijk aan arrestatie en overleefde bovendien. Haar 17-jarige zuster Rozet werd voor haar veiligheid begin november 1943 bij de verzetsman van Trouw Hendrik Jakob Lever in Leeuwarden ondergebracht, maar werd bij een Duitse overval op het hoofdkwartier van de groep Lever, waar Rozet zat ondergedoken, op 17 november 1943 opgepakt en in het Huis van Bewaring in Leeuwarden zwaar mishandeld. Rozet is omstreeks juni 1944 op een onbekende datum op een onbekende plek in Midden Europa vermoord.

Imhof, Lambertus Albert, Utrecht 18-2-1897
Woonachtig: Utrecht

Imhof-Haasters, Catharina Carolina Maria, Utrecht 28-6-1896
Woonachtig: Utrecht

Imhof, Lambertus Mijndert, Utrecht 3-10-1893, Bankwerker
Woonachtig: Krugerstraat 43, Utrecht
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Haaren, Vught, Dachau
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Utrechtse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Gerhard ter Pelkwijk was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Imhoff, Paulus Johannes Jacobus, Zutphen 13-8-1909, Constructiebankwerker
Woonachtig: 1e Jan van der Heijdenstraat 47 I, Amsterdam
Verkiezingen: Was kandidaat voor de Gemeenteraad.
Lijst van de Centrale Inlichtingen Dienst: Kandidaat gemeenteraad voor de C.P.N. (1935).
Gearresteerd: 14-1-1943
Gevangenschap in: Amersfoort, Vught
Overleden: Merksem (België) 12-10-1944
Opmerkingen: Hij werd in opdracht van de Sicherheitsdienst door de agenten van politie Apeldoorn en Van der Steen om 2 uur ‘s gearresteerd om in Duitsland te werk worden gesteld; hij werd naar de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat overgebracht.
Verantwoordelijkheid: Zijn vermelding op de lijst van de Centrale Inlichtingendienst is vrijwel zeker van invloed geweest op zijn arrestatie en / of lot gedurende zijn gevangenschap. De ministers van Justitie Van Schaik (Katholiek), Goseling (Katholiek) en Gerbrandy (Antirevolutionair) zijn medeverantwoordelijk voor de ondergane wreedheden in gevangenschap, omdat ze de lijst aan de Gestapo in Berlijn ter beschikking hebben gesteld en de Amsterdamse burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) en Broekhoff van de Amsterdams Politie Inlichtingendienst voor de overhandiging aan Heinrich Müller (moordenaar van vier miljoen mensen, waarbij 75.000 Amsterdamse Joden) van de Gestapo.

Immerzeel, Bernard Ernst Lodewijk, Deventer 8-1-1919, Student
Woonachtig: Brink 45, Deventer
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 30-10-1942
Gevangenschap in: Amersfoort
Overleden: Soesterberg 19-11-1942 Gefusilleerd
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.

Inkelaar, Gerrit Jan, Zwolle 20-9-1897
Woonachtig: Middelie

Inkelaar-De Groot, Willempje, Middelie 11-7-1897
Woonachtig: Middelie

Insel, Hermann Eduard Manuel, Oldenburg 24-6-1910, Koopman
Woonachtig: Marnixstraat 74, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 25-6-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 30-9-1942
Opmerkingen: Hij had niet de Nederlandse nationaliteit
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Insel stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Inzelstain, Abram Perec, Wloschztowa (Polen) 1-5-1898, Stoffeerder
Woonachtig: Frans Halsstraat 44, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 21-7-1942
Gevangenschap in: Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 31-3-1944
Holocaust: Hij werd in Westerbork vastgezet zonder dat de politie of Sicherheitsdienst hem in verband met verzetsdaden bracht en vervolgens vermoord in het kader van de holocaust.
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit.

Iperen, Huig van, Amsterdam 5-7-1904, Slager
Woonachtig: Van Spilbergenstraat 129 I, Amsterdam
Gearresteerd: 8-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau
Overleden: Dachau 25-8-1942
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij had de Poolse nationaliteit. Hij verspreidde illegale lectuur. Hij was bij de Reichsautobahnen in Essen (Duitsland) te werk gesteld en kon daardoor niet meteen op 25 juni gearresteerd worden.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door commissaris Karel Henri Broekhoff van de Amsterdamse Politie Inlichtingendienst (‘Bureau Falsificaten’) aangewezen om vermoord te worden; burgemeester De Vlugt (Antirevolutionair) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.
Naoorlogse Communistenjacht: Medio juni 1945 werd Gestapo-agent en massamoordenaar Johan Gottlieb Crabbendam aangesteld om een nieuwe jacht op communisten te beginnen; later zou de functie omgezet worden in hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In 1940-41 had hij leiding gegeven aan het opsporen van communisten voor de Gestapo, wat 100 communisten het leven heeft gekost. Verder gaf hij leiding bij het arresteren van de Stijkel-groep (70 doden) en een Geus (een dode). In november 1945 zond hij aan alle burgemeesters van Nederland een lijst toe met namen van ongeveer 450 communisten die hij niet kon traceren; een deel van de lijst met 115 namen is bewaard gebleven. De meesten op de lijst waren vermoord, waarbij een aantal door toedoen van Crabbendam. De anderen hadden langdurig in concentratiekampen gezeten. De bedoeling was een lijst van nog 8000 in leven zijn de communisten op te stellen om ze bij gelegenheid te arresteren en mogelijk alsnog te vermoorden. De huidige inlichtingendienst AIVD is heden ten dage nog steeds trots op massamoordenaar Crabbendam. Van Iperen stond ook op deze lijst ondanks dat hij al vermoord was.

Isaak, Isaac, Leiden 30-9-1902
Woonachtig: Julianastraat 59, Leiden
Lid: Was voor de oorlog lid van de RSAP, mogelijk eerder of later lid van de CPN.
Gearresteerd: 25-6-1941, vrijgekomen 29-9-1941
Aktion CPN: Stond vermeld op een van de door de Sicherheitsdienst of de lokale Politie Inlichtingendiensten samengestelde lijsten van op 25 juni 1941 te arresteren personen tijdens de Aktion CPN naar aanleiding van de Duitse inval in de Sovjet Unie.
Gevangenschap in: Schoorl, Amersfoort
Opmerkingen: Tijdens de Aktion CPN gaven de Duitsers opdracht aan de burgemeesters om CPN’ers aan te wijzen, die gearresteerd zouden worden. Het was voor iedereen duidelijk dat ze vermoord zouden worden. De opdracht werd doorgegeven aan de (hoofd-)commissarissen van politie en vervolgens de chefs van de lokale Inlichtingendiensten. Deze personen lieten ook andere linkse personen, vooral RSAP’ers en anarchisten, voordragen om vermoord te worden. Echter volgens fascistische doctrines moesten bevelen letterlijk opgevolgd worden (zie bijvoorbeeld briewisseling tussen Haagse Sicherheitsdienst en Leidse commissaris van politie). Daarom werden de meeste RSAP’ers en anarchisten op 29 september 1941 weer vrijgelaten.
Verantwoordelijkheid: Hij werd door de Leidse Politie Inlichtingendienst aangewezen om vermoord te worden; burgemeester Adriaan van de Sande Bakhuyzen (CHU) was medeverantwoordelijk omdat hij in mei 1940 geen opdracht gaf de gegevens van de Politie Inlichtingendienst te laten vernietigen.

Israël, Nathan Frederik (Frits, Henk van de Zande), Enschede 30-8-1904, Metaalbewerker
Woonachtig: Kometensingel 589, Amsterdam
Lid: Hij was lid van de Raad van Verzet.
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 15-8-1944
Overleden: Amsterdam 15-8-1944
Eerelijst CPN: Werd voorgedragen voor het CPN Eereboek voor omgekomen communisten.
Nationale Eerelijst: Stond daarop opgenomen als gevallene in het verzet.
Opmerkingen: Hij typte en stencilde De Waarheid. Vanwege zijn Joodse achtergrond dook hij achtereenvolgens onder bij Cecilia Maria Cornelia Alphen-Jagtman en Anna Christina Douwma-Otto, nadat hun echtgenoten gearresteerd waren; ook in de woning van Cecilia typte hij De Waarheid. Hij werd op zijn onderduikadres doodgeschoten door de NSB-directeur van de Nederlandsche Bank Jan Robertson, toen die samen met een groep landwachters een inval deden, waarna een gevecht ontstond en Robertson schoot.

Israël, Salomon, Druten 7-6-1902, Pensionhouder
Woonachtig: Nieuwstad 91, Zutphen
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Gearresteerd: 1943, vrijgelaten 1943
Gevangenschap in: Amersfoort
Opmerkingen: Hij is na drie weken vrijgelaten. Hij is een paar maanden na zijn vrijlating op 21-8-1943 overleden.

Italiaander, Leendert, Rotterdam 13-9-1896, Gummiplakker
Woonachtig: Uiterwaardenstraat 44 III, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst.
Lid: Was lid of werd gearresteerd vanwege verdenking lid te zijn van de Nederlandse Volks Militie (NVM).
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Was Nacht-und-Nebel-gevangene.
Overleden: Auschwitz 21-1-1943
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was hij werknemer van het bedrijf Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Hij was betrokken bij de illegale bedrijfscel van de CPN binnen dat bedrijf; de belangrijkste activiteit van de bedrijfscel was het verspreiden en lezen van De Waarheid. In het Oranjehotel moesten Jacob Smeer en Bernard Luza van elkaar gescheiden onder fysieke dwang actieve communisten aanwijzen. Italiaander was een van de aangewezenen, werd naar een onbekende plek overgebracht en op 20 november 1942 opnieuw het Oranjehotel binnengevoerd.
Zijn partner en kind werden ook meteen opgepakt, naar Westerbork overgebracht en op 3 december 1942 in Auschwitz vermoord.

Italiaander, Rosa, Amsterdam 19-4-1922, Naaister
Woonachtig: Ben Viljoenstraat 16 I, Amsterdam
Afkomst: Van Joodse afkomst
Gearresteerd: 11-11-1942
Gevangenschap in: Oranjehotel, Westerbork, Auschwitz
Overleden: Auschwitz 3-12-1942
Opmerkingen: Ten tijde van arrestatie was zij werkneemster van Hollandia-Kattenburg, dat regenjassen voor onder andere de Wehrmacht produceerde. Bij het oprollen van de Nederlandse Volksmilitie in Rotterdam door de Rotterdamse Sicherheitsdienst werd een connectie ontdekt met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf Hollandia-Kattenburg en vervolgens dat De Waarheid daar op vrij grote schaal verspreid werd. De chef van de Rotterdamse Sicherheitsdienst Kriminalrat Herbert Wölk gaf het door aan de centrale Sicherheitsdienst in Den Haag en die deed onder leiding van Albert Barkov een inval, pakte alle Joodse werknemers op en liet de communisten onder hen aanwijzen. Verder werden alle gezinsleden van huis opgehaald. De aangewezen communisten werden naar het Oranjehotel overgebracht, de overige gearresteerde werknemers en alle gezinsleden gingen naar Westerbork. Bij de verhoren van de communisten werden aanwijzingen voor sabotage van de kwaliteit van de productie ontdekt. De communisten werden op 25 of 26 november ook naar Westerbork overgebracht. Alle opgepakten werden op 30 november naar Auschwitz afgevoerd. Het was toen al bij de Sicherheitsdienst bekend dat de Joden in Auschwitz in grote getale systematisch vermoord werden. De actie was in de eerste plaats gericht tegen de communistische Nederlandse Volksmilitie, waar overigens slechts een paar werknemers mogelijk bij betrokken waren. De actie had daarnaast ook een sterk antisemietisch karakter, wat duidelijk blijkt dat ook kleine kinderen vermoord werden. De Duitse actie resulteerde in ruim 800 doden.